SK
SA
.....

Vágsellye

Város

címer zászló
4299 88% magyar 1910
2772 13% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Vágsellye
Hivatalos szlovák megnevezés:
Šaľa
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Vágsellyei járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Vágsellyei járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Amerika, (Bélic-erdő), Dolné Lúky, (Engelmajor), Ham, Hetmény, Kilics, (Kopanicamajor), Láz, Szomsek, Tornóci szeg, Udvardi rét, Vágvecse
Koordináták:
48.15143967, 17.87572098
Terület:
44,97 km2
Rang:
város
Népesség:
22714
Tszf. magasság:
116 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92701, 92705
Település kód:
504025
Szervezeti azonosító:
306185
Adóazonosító:
2021024049

A város a Kisalföldön, a Mátyusföld keleti részén, az Alsó-Vágmente kistájon, a Vág mindkét partján fekszik, Galántától 13 km-re keletre, Érsekújvártól 34 km-re északnyugatra, Szeredtől 20 km-re délkeletre, Nyitrától 28 km-re délnyugatra. Fontos forgalmi csomópont: a 75-ös országos főút köti össze Galántával és Érsekújvárral, az 573-as út pedig Komárommal (56 km) és Szereddel teremt összeköttetést. Mellékút vezet Deákin (4 km) keresztül Felsőszelibe (11 km). 1851 óta a Pozsony-Budapest vasúti fővonal fontos állomása, mely itt keresztezi a Vág-folyót, 1909 óta pedig a Vágsellye-Negyed vasútvonal ("Csángó") kiindulóállomása. Az 1960-ban hozzácsatolt Vágvecse teljesen egybeépült a várossal az elmúlt évtizedekben. Nyugatról Vágkirályfa, Deáki és Pered, délről Vágfarkasd, északról Vághosszúfalu és Mocsonok, keletről pedig Tornóc községekkel határos. Délnyugati határa Pozsony és Nyitra vármegyék történelmi határát alkotja, keleti határának nagy részét a Vág-folyó alkotja. Határában a 19. században még két erdő is volt (Bélic- és Kilics-erdő), melyeket a 20. században kiirtottak.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Vágsellyei járáshoz tartozó város (1960 óta), járásszékhely. 1871-ig mezőváros, majd 1920-ig nagyközségként Nyitra vármegye Vágsellyei járásának székhelye volt. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig továbbra is a Vágsellyei járás székhelye, majd 1960-1996 között a Galántai járáshoz tartozott. 1996-tól újra járásszékhely. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Vágsellyei járás). 1960-ban hozzácsatolták Vágvecsét és egyben várossá nyilvánították. Vágsellye (32,47 km²) és Vágvecse (12,49 km²) egyesítése óta egyetlen kataszteri területet (44,97 km²) alkot.

Népesség

Vágsellyének 1910-ben 3812, 1921-ben 4046, 1939-ben 4842 lakosa volt. Lakosságát a 20. század elején elszlovákosodott magyarként jellemzik, a kettős identitást mutatja, hogy 1910-ben a magyar nemzetiségűek még a lakosság 91,5 %-át, 1921-ben már csak 30,9 %-át alkották, 1939-ben, a visszacsatolás után viszont újra túlnyomórészt magyarnak vallotta magát a lakosság. A 20. század második felében, az iparosodással és városiasodással párhuzamosan a szlovák nemzetiségűek túlnyomó többségbe kerültek. 1939-1970 között népessége megduplázódott (Vágvecsével együtt 1939-ben 6106, 1970-ben 12 922 lakosa volt), majd a következő két évtizedben újra megduplázódott (1991-ben 24 776 lakos, az akkori Galántai járás legnépesebb települése lett). Az 1991-2011 közötti két évtizedre enyhe népességcsökkenés (4,9 %) és a magyar nemzetiségűek arányának rohamos csökkenése (21,9 %-ról 14,2 %-ra) jellemző. A lakosság többsége római katolikus vallású (56,5 %). 1939-ben népes magyar zsidó közössége még a lakosság 12,5 %-át alkotta. Vágsellye három településrészre: Vágsellyén él a lakosság 67,1 %-a (15 806 fő), Vágvecsén 32,7 %-a (7691 fő), Hetményen pedig 0,2 %-a (57 fő).

Történelem

A nyitrai várhoz tartozó királyi birtokon jött létre, ezután rövidebb ideig a pannonhalmi apátságé lett. A mongolok elpusztították 1241-42-ben. IV. Béla a znióvári premontrei kolostornak adományozta, és az övék is maradt a 13-16. század között. A középkorban előbb bencés, azután premontrei, a kora újkorban jezsuita rendháza volt. Ekkoriban Vágsellyétől délre voltak Beke, Brodrinc, Nege és Udvarc, mára nyomtalanul elenyészett falvak. A 16. században, az ország rendjének felbomlásával Sellyére is zavarosabb idők köszöntöttek. 1534-ben a surányi vár kapitánya foglalta el, de 14 évvel később visszaadta a szerzeteseknek, akik hamarosan elzálogosították. Rövid időre az egri püspök tulajdonába került, végül 1586-tól egészen 1776-ig, a szerzetesrendek II. József általi feloszlatásáig a jezsuitáké volt. iskolájának alapítási időpontját nem ismerjük, csak annyit tudni, hogy Oláh Miklós esztergomi érsek utasítására, 1564-ben nyitották meg újra. A törökök a 16. században négyszer is felperzselték a községet, és az általuk jelentett folyamatos veszély miatt, az 1598-ban idehozott jezsuita kollégiumot Pázmány Péter érsek vezetésével, 1615-ben áthelyezték Nagyszombatba. A 17. században kapott mezővárosi rangot, heti és országos vásártartási jogot. Ekkoriban 12 malom működött itt, és saját céhük volt a szabóknak, csizmadiáknak, kovácsoknak, takácsoknak, tímároknak, vargáknak és cipészeknek, de jelentős volt a marhatenyésztés és nádtermesztés is. A század második felében még egyszer feldúlták az oszmán török hadak. Eben az időben kisebb erődítménye is volt, de ennek maradványait mára nyomtalanul széthordták. Középkori katolikus temploma 1828-ra olyan rossz állapotba került, hogy le kellett bontani, és újat építettek helyette. A 19. századra nevezetessé vált fapiaca, valamint téglagyár és ispotály is létesült. A 20. század elején a helyi lakosok takarékszövetkezetet és hitelszövetkezetet működtettek, továbbá megjelent a sajtkészítés, illetve a dohány- és lucernatermesztés is. A Vágon már ekkor kompjárat biztosította az átmenő forgalmat. 1919. január 7-én foglalták el a cseh csapatok, és a trianoni béke Csehszlovákiához csatolta. A város az elégedetlen mezőgazdasági munkások egyik mozgalmi központjává vált, és annak ellenére óriási munkanélküliséggel küzdött, hogy szeszfőzde, ecetgyár és jéggyár is üzemelt itt. 1938. november 2-án a bécsi döntés révén visszakerült Magyarországhoz, majd 1945-től megint csehszlovák fennhatóság alá került. 1963-ra épült fel a Duslo vegyiüzem, az ideköltöző munkások sokaságának új lakótelepeket építettek, és a város ezzel nemcsak eredeti arculatát, de magyar jellegét is elvesztette. Ugyanebben az időben létesítették a műtrágyagyárat. A Vágsellyei járást 1960-ban beolvasztották a Galántai járásba. A 70-es években új közúti híd épült. 1993-tól Szlovákia része. 1996-tól az újra létrehozott Vágsellyei járás székhelye. A 19. században vegyes lakosságúként leírt mezőváros a rugalmas városi identitás ékes példája. Lakói az 1910-es magyar népszámláláskor elsöprő többségben magyar nyelvűnek mondták magukat, 1921-ben, az első csehszlovák népszámlálás alkalmával, nagyrészt ugyanazoknak az embereknek kétharmada csehszlováknak, egyharmada magyarnak vallotta magát, 1941-ben a magyar népszámláláson újfent a magyarok voltak elsöprő többségben, 1950-től kezdve után pedig megint szlováknak vallotta magát a többség. A vegyes, illetve átmeneti nemzeti identitású községet a Duslo vállalat dolgozójaként idetelepített munkások által szlovákosították el teljesen. A rendszerváltás óta, magyar lakossága felgyorsult ütemben csökken.

Mai jelentősége

A városban egy magyar és öt szlovák alapiskola, szlovák művészeti alapiskola, szlovák gimnázium, kétnyelvű szakközépiskola, valamint kultúrház és könyvtár működik. A városközpontban áll a kórház. Vágsellyéhez tartozik, de valójában Mocsonok, illetve kisebb részt Tornóc kataszterében terül el a Duslo vegyiüzem, amelynek a területén uszoda is található. Az egykori jezsuita kollégium felújított, 16. századi reneszánsz kastélyában működik a vágsellyei, dunaszerdahelyi és galántai járás közös levéltára. Klasszicista stílusú római katolikus, Szent Margitnak szentelt temploma 1823–37 között épült, a Mátyusföld hagyományos lakáskultúráját bemutató tájháza 1979-ben létesült. A sportélet legfontosabb szereplője az első ligás női kézilabdacsapat, a csapat sportcsarnokán kívül van műjégpálya is, a futballcsapat stadionja pedig Vécse városrészben található. A város területén újkőkori, vaskori kelta és római kori kvád település, kora középkori avar temető, morva temető, továbbá honfoglaláskori és Árpád-kori temető települések maradványait is megtalálták.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SELYE. Magyar, és tót Mezőváros Nyitra Várm., földes Ura a’ Tudom. Kintstár, lakosai többnyire katolikusok, fekszik Vág vize mellett, Szeredhez 2 1/2 mértföldnyire. Nevezetes régiségéről, és alzután a’ Jésuitáknak vólt híres Oskolájokról, melly 1615-dikben tétetett-által N. Szombatba. Szentegyháza, melly jeles toronnyal, ’s verő órával ékeskedik, 1776-dikban megújjíttatott. Ispotállya is van; földgyei termékenyek, gazdáskodása jeles, valamint vagyonnyai is.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Sellye, m. v., Nyitra vmegyében, a Vágh jobb partján Posontól 6, Nyitrától 4 mfdnyire. Számlál: 2,205 kath., 3 evang., 3 óhitű, 12 zsidó lak. Van itt egy kath. paroch. templom, kastély, mellyben az uraság tisztjei laknak, rév a Vághon, több hajó-malmok. Földje rónás termékeny, de az áradásoktól sokat szenved, s azért sok mocsáros hely is van benne; legelője, rétje, nádja bőven, marhája sok. – 1598-ban itt a jezsuitáknak, mint a város birtokosainak collegiumok, és iskolájok volt; de 1604-ben N. Szombatra tetették által. F. u. a pesti universitás.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Első község, melyet e róna éjszaki részében érünk, Vág-Sellye. Már Szent István korában Sala néven szerepel, később a fontos átkelő hely híd- és révvámját a túróczi praemontreiek kapták IV. Bélától. Majd a jezsuitáké lett, kik itt gymnasiumot állítottak és kollegiumot építettek, de a törökök és felkelők hadai elől 1615-ben Nagy-Szombatba költöztek át. Most a budapesti egyetemé. A Vágon át híd és vasút vezet Tornóczra,mely fontos vasúti rakodó hely.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Vág-Sellye, nagyközség a Vág jobb partján. Lakosai eltótosodott magyarok; de vannak köztük magyarajkúak is. Számuk 3213, vallásuk rom. katholikus (237 izraelita). Posta-, táviró- és vasúti állomás helyben van. E község már történetünk első századaiban fennállott. Irott nyomok a XII. század elejéig vezetnek vissza, amikor „Sala” néven van felemlítve. IV. Béla alatt már a szabadalmazott községek közé tartozott. Egy 1251-iki oklevél már plebániájáról is megemlékszik. IV. Béla, mint királyi birtokot a premontreieknek adományozta. 1563-ban Verancsics Antal egri püspök volt az ura, 1586-ban pedig már a Jezustársaság birtokában találjuk, melynek tagjait azonban Bocskay István onnan elüzte és az általuk épített jezsuita-kollegiumot bezáratta. II. Mátyás alatt Pázmány Péter birtokába került. II. József alatt a jezsuiták végkép elhagyták a községet. Vág-Sellye közvetlen a Vág mellett fekszik, melynek túlsó partjával egy komp tartja fenn a közlekedést. Nehány csinos, tiszta utczája és tágas főtere van, melynek egyik oldalát a közalapítványi uradalom kastélya és épületei foglalják el. E kastélyt, melyben Pázmány Péter sokszor megfordult, és melyben egy ideig Bottyán János, később II. Rákóczy Ferencz vitéz vezére szolgált, 1599-ben a jezsuita-rend építtette kollegiumnak. 1615-ben azonban e kollegiumot a törökök folytonos beütései elől Nagy-Szombatba helyezték át. A kastély II. Józsefig e rendé volt, de azután a tanulmányi alaphoz csatoltatott, a hozzá tartozó birtokokkal együtt. A török időkben itt váracs is volt, melynek azonban ma már nyomai sincsenek. E községnek már 1252-ben volt kath. temploma; ezt azonban 1828-ban, roskadozó álapota miatt, kénytelenek voltak lebontani. A torony gombjában egy 1661-ben kelt okiratot találtak, melyet úgy látszik a torony renoválása vagy ujraépítése alkalmával helyeztek oda. Ez okirat a templom és plébánia jövedelmének összeirását tartalmazza. Az uj templom 1830-ban épült. Kegyura a vallásalap. Az izraelitáknak imaházuk van itt, mely 1896-ban épült. A kath. templom egyházi edényei közt egy érdekes és nagyértékü ezüst kehely van, az átmeneti korszakból, melyet Pázmány érsek ajándékának tartanak. A község lakosai kaszinó-egyesületet, takarékpénztárt és önk. tüzoltó-egyesületet tartanak fenn. A vallásalapon kivül gróf Hunyady Imrének van itt nagyobb birtoka.

Magyar Katolikus Lexikon

Vágsellye, Sellye, v. Nyitra vm. (Šal’a, Szl.): 1. esperesség a v. esztergomi főegyhm-ben. Plébániái 1917: Eperjes, Farkasd, Felsőszeli, Királyrév, Nádszeg, Negyed, Pered, Tallós, Vágkirályfa, Zsigárd. – 2. plébánia. 1252: már létezett. Tp-át Antiochiai Szt Margit tit-ra sztelték. Lakói 1560 e. ev-ok lettek. 1657: alapították újra. Mai Szűz Mária neve tp-át 1830: építették. Kegyura 1880: a Bpi M. Kir. Tudegy. Anyanyelve 1880: m., szl.; 1940: m., szl., ném. – Filiája 1917: Hetmény. – Lakói 1940: 4017 r.k., 4 g.k., 19 ev., 47 ref., 441 izr., össz. 4528; 1991: össz. 24.776, m. 5413 (21,85%); 2001: össz. 24.564, m. 4392 (17,88%). – 1940?–44: KALOT-népfőisk. működött. Ig-ja Bárány Imre volt. – Kat. sajtója: 1935–38: Húsvét. ** Némethy 1894:300. – Gerecze II:577. – Schem. Strig. 1917:10.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Vágsellye. Könyves Kálmán idejében már fennállott a község, az egykorú feljegyzések „Sala” néven emlékeznek meg róla. A tatárjárás után IV. Bélától szabadalmat nyert Vágsellye, 1252-ben plébániája és temploma is volt már. A községet, mely eddig királyi birtok volt, IV. Béla a premontrei szerzetesrendre ruházta át. 1563ban a községet Verancsics Antal egri püspök birtokában találjuk. Nemsokára ezután a jezsuiták kezébe került a község, de ezeknek rendjét Bocskay István feloszlatta és így lefoglalta a kollégiumot is. Egy ideig Pázmány Péter birtokában is volt Vágsellye. Az ellenreformáció nagy előharcosa ekkor az alapítványi kastélyban lakott. Ez a kastély eredetileg a jezsuita kollégium épülete volt, de a rend a törökök zaklatásai miatt 1615-ben Nagyszombatba költöztette át az iskolát. II. József az egyházi birtokot és a kastélyt a tanulmányi alaphoz csatolta. A szép templomot 1828-ban lebontották és 1830-ban újat emeltek helyén. Ide vitték át a régi székesegyház kegyszereit, melyek között egy igen értékes ezüst kehely is van, ezt némelyek szerint Pázmány Péter ajándékozta a templomnak. Ujabban a vallásalapnak és a Hunyady-családnak voltak itt birtokai. A község területe 5644 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 4842. A községhez tartozó puszták: Amerika, Bilicztanya, Hetménypuszta, Killicstanya, Lebestanya.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Vágsellye nk. vágsellyei járás. A község már Szent István idejében létezett. Mint uradalom egyházi birtok volt és 1650 körül a jezsuiták kezébe került, akik itt főiskolát tartottak fenn kb. 400 tanulóval. Pázmány Péter is a községben lakott a ma is fennálló kastélyban. A kuruc világ idejében Vak Bottyán is hosszabb ideig lakott a községben. 1538. augusztus 15-én részleges országgyűlést tartottak itt. A község átjáró hely volt Nyitra felé. Területe: 5.644 k. h. Lakosság: 4.842. Ebből m.: 4.485, n.: 31, szl.: 318. Magy beszél: 4.777. Vallás szerint: r. k. 4.271, ref. 36, ev. 23, izr. 506. Fb. I. 1, II. 4, III. 174. Népsűrűség: 149.1. Lakóház: 910. Községi bíró: Miskovics Ferenc. Állami polg. isk. áll. népiskola, áll. kisdedóvó, izr. népiskola, gazdasági népiskola, tanonciskola. Kat. Népkör, Haladó Iparoskör, Cserkészet, Cecilia Dalegylet Önk. Tűzoltó Egyesület, Dolgozó Lányok Egyesülete, KALOT, Vágsellyei Sport Club, Hitelintézet, Első Sellyei Bank, Járási Hitelszövetkezet, Fogyasztási Szövetkezet, Mezőgazdasági és Gépszövetkezet. Műmalom és Villanytelep, Ganzl Simon tollüzeme, Balogh Zoltán baromfi, vad kereskedés, tojáskonzerváló és műjéggyár. Dr. Szalontay István járásbírósági elnök, Sárossy Árpád postafőnök, Varga József állomásfőnök. A község 1938. nov. 10-én szabadult fel. — Néprajzi szempontból a fonóban és lakodalmak alkalmával elmondott felköszöntők, valamint a karácsonyi pásztorjátékok figyelemreméltók. Háziipar kosárfonás. A visszacsatolás után a polgári érdemkeresztet megkapta Biskoroványi Ernő bankigazgató. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. Galánta, jb. közj. csö. helyben. Vá. posta és távbeszélő helyben.

Csete István - Csuthy András - Écsi Gyöngyi - Feketeházy János - Galánthay Glock Tivadar - Kaszás Attila - Kugler János - Markhot János Nepomuk Márton - Novák Veronika - Palágyi György István - Szarka Gyula - Szarka Tamás - Tóth Károly - Tóth Lajos -

Csete István

1648. 12. 25.
Vágsellye - megszületett
Nagyszombat - tanult
Trencsén - tanult
Nagyszombat - egyházi szolgálatot végzett
1718. 03. 18.
Sopron - elhunyt
névjegyzék

Markhot János Nepomuk Márton

1811. 11. 17.
Alsóköröskény - megszületett
1846
Nyitra Nyitrai járás főbírája
1875 - 1881
Vágvecse Országgyűlési képviselő
1888. 9. 14.
Nyitraivánka - elhunyt
névjegyzék

Feketeházy János

1842. 5. 16.
Vágsellye - megszületett
1927. 10. 31.
Vágsellye - elhunyt
névjegyzék

Galánthay Glock Tivadar

1872. 10. 30.
Vágvecse - megszületett
névjegyzék

Kugler János

1910.9.24.
Vágvecse - megszületett
névjegyzék

Palágyi György István

1939. 12. 19.
Királyhelmec - megszületett
Vágsellye - kutatott
névjegyzék

Tóth Lajos

1939.11.18.
Királyrév - megszületett
Vágsellye - tanított
Galánta
1991-ben Galántán megalapítója az első magyar 8 éves magángimnáziumnak (1991), 1995-ben kereskedelmi magánakadémiát hoz létre, 2000-ben elindította az első angol–magyar, 2004-ben az ötéves angol–szlovák magángimnáziumot.
névjegyzék

Novák Veronika

1954. 10. 12.
Vágsellye - megszületett
Pered - élt
névjegyzék

Tóth Károly

1959. 2. 27.
Vágsellye - megszületett
Vághosszúfalu - tanult
névjegyzék

Kaszás Attila

1960. 3. 16.
Vágsellye - megszületett
Vágsellye - élt
Komárom - tanult
névjegyzék

Szarka Gyula

1962
Vágsellye - megszületett
Királyrév - élt
Nyitra - tanult
Nádszeg - tanított
névjegyzék

Szarka Tamás

1964
Vágsellye - megszületett
Királyrév - élt
Galánta - tanult
Nyitra - tanult
névjegyzék

Écsi Gyöngyi

1965.12.26.
Vágsellye - megszületett
Berzéte - élt
Hetény - egyházi szolgálatot végzett
névjegyzék

Csuthy András

1985. 4. 22.
Vágsellye - megszületett
Komárom - kutatott
névjegyzék
Névelőfordulások
1002
terra Wag
1138
Sala
1212
Sala
1226
Sala
1236
Sala
1251
Sala
1773
Séllye, Sallya,
1786
Schellye, Schallya,
1808
Séllye,
1863
Sellye,
1873
Selye,
1877
Sellye,
1888
Vágsellye,
1920
Šaľa nad Váhom, Šaly,
1927
Šaľa, Sellye,
1938
Vágsellye,
1945
Šaľa, Sellye,
1948
Šaľa
1994
Vágsellye

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szentháromság tér (Nám. Sv. Trojice) 7
Telefon: 0317705981-4
Fax: 0317706021

Honlap: sala.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Belický Jozef (Független)

Képviselő-testület:
Kališ Slavomír (Független)
Gomboš Peter (Független)
Kováč Ivan (Független)
Farkašová Mária (Független)
Szalay Peter (Független)
Krištof Marián (Független)
Jaroš Peter (Független)
Mészáros Tomáš (Független)
Lacková Gabriela (Független)
Andráši Róbert (Független)
Jarošová Dominika (Független)
Baran Tibor (Független)
Bartošovič Štefan (Független)
Torišková Anna (Független)
Rehák Miloš (Független)
Hlavatý Peter (KDH)
Tölgyesi Róbert (MOST - HÍD)
Andráši Peter (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Grell Jozef (SMER-SD)
Lehocká Danica (SMER-SD)
Molnár Marek (SPOLU)
Független 71% Független 15 képviselö 5% KDH 1 képviselö 5% MOST - HÍD 1 képviselö 5% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö SMER-SD 10% SMER-SD 2 képviselö 5% SPOLU 1 képviselö 21 képviselö
Vágsellye 1i Posta

Štúrova 1

Vágsellye 3i Posta

Duslo 1236

Vágsellye 5i Posta

Hollého 9

Regionális Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Felügyelet

Iskola utca 5

Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadói és Prevenciós Központ

Május 1. utca 898/2

Szabadidőközpont

M. R. Štefánik utca 12

Ján Johanides Városi Könyvtár

Fő utca 15/61

Vágsellyei Járási Rendőrkapitányság

Fő utca 2

Vágsellyei Rendőrörs

SZNF utca 32

Szlovák Tannyelvű Művészeti Alapiskola

Kukučín utca 27

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Bernolák utca 1

Ján Hollý Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Hollý utca 1950/48

Jozef Murgaš Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Felső utca 22

J. C. Hronský Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Rövid utca 2

Pázmány Péter Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Pázmány Péter utca 48

Ľudovít Štúr Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Úttörő utca 4

Szlovák Tannyelvű Készségfejlesztő Középiskola

Rövid utca 11.

Juraj Fándly Szlovák Tannyelvű Gimnázium

Iskola utca 3

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Május 8. utca 2

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Építő utca 19

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Szövetkezeti utca 22

Pázmány Péter Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda Kihelyezett Óvodája

Szövetkezeti utca 396/3

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Hollý utca 40

Jozef Murgaš Szlovák Tannyelvű Alapiskola és Óvoda melletti Óvoda

Felső utca 22

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Körút 1

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

P. J. Šafárik utca 394/2

Szlovák Tannyelvű Ipari Szakközépiskola

Mező utca 2

Szlovák Tannyelvű Szakközépiskola

Štúr utca 74

Magyar és Szlovák Tannyelvű Közös Igazgatású Iskola

Rövid utca 11

Vágsellyei Anyakönyvi Hivatal

Szentháromság tér 7

Vágsellyei Járási Hivatal

Fő utca 2/1

Vágsellyei Városi Hivatal

Szentháromság tér 7

Városi Szociális Gondozószolgálat

Felső utca 1952/11

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1331 32%
szlovákok 2218 53%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 326 8%
lengyelek 0 0%
egyéb 299 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4174
magyarok 4299 88%
szlovákok 454 9%
ruszinok 0 0%
romák 92 2%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 43 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4890
magyarok 2083 40%
szlovákok 2762 53%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 17 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 379 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 5241
magyarok 5414 22%
szlovákok 18973 77%
ruszinok 5 0%
romák 84 0%
ukránok 7 0%
csehek 233 1%
németek 5 0%
lengyelek 15 0%
egyéb 12 0%
ismeretlen 28 0%
összlétszám 24776
magyarok 4392 18%
szlovákok 19582 80%
ruszinok 5 0%
romák 98 0%
ukránok 22 0%
csehek 169 1%
németek 7 0%
lengyelek 15 0%
egyéb 10 0%
ismeretlen 264 1%
összlétszám 24564
magyarok 3333 14%
szlovákok 17147 73%
ruszinok 8 0%
romák 33 0%
ukránok 10 0%
csehek 117 0%
németek 5 0%
lengyelek 16 0%
egyéb 71 0%
ismeretlen 2814 12%
összlétszám 23554
magyarok 2772 13%
szlovákok 16633 79%
ruszinok 8 0%
romák 24 0%
ukránok 26 0%
csehek 118 1%
németek 2 0%
lengyelek 14 0%
egyéb 134 1%
ismeretlen 1452 7%
összlétszám 21183
összlétszám 3049
magyarok 707 23%
szlovákok 1995 65%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 135 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 212 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1125
magyarok 624 55%
szlovákok 223 20%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 191 17%
lengyelek 0 0%
egyéb 87 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1078
magyarok 810 75%
szlovákok 168 16%
ruszinok 0 0%
romák 92 9%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3812
magyarok 3489 92%
szlovákok 286 8%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 35 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4046
magyarok 1248 31%
szlovákok 2472 61%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 15 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 311 8%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 18505
Választási részvétel: 24.25 %
Kiadott boríték: 4487
Bedobott boríték: 4482

Polgármester

Érvényes szavazólap: 3550
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Belický Jozef 3550 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Andráši Róbert 1006 Független
Lehocká Danica 712 SMER-SD
Gomboš Peter 659 Független
Grell Jozef 631 SMER-SD
Farkašová Mária 616 Független
Szalay Peter 608 Független
Krištof Marián 519 Független
Morávek Július 510 Független
Rehák Kristián 396 Független
Móri Marián 377 Független
Móri Vladimír 362 Független
Zemko Samuel 345 SME RODINA - Boris Kollár
Császár Réka 323 SMK-MKP
Murcinová Aneta 240 SMER-SD
Tölgyesi Róbert 671 MOST - HÍD
Mészáros Tomáš 637 Független
Lacková Gabriela 581 Független
Hlavatý Peter 569 KDH
Jarošová Dominika 569 Független
Baran Tibor 541 Független
Bartošovič Štefan 514 Független
Gera Miroslav 482 SPOLU
Varsányi Jozef 420 Független
Kilácskó Ján 345 SMK-MKP
Belovič Regan 344 SME RODINA - Boris Kollár
Czibula Norbert 325 MOST - HÍD
Timár Tibor 295 Független
Hovorka Štefan 261 SPOLU
Ižof Jozef 258 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Demácsek Juraj 195 SNS
Demácseková Mária 174 SNS
Kiss Peter 142 ĽS Naše Slovensko
Horváth Peter 68 RIS
Torišková Anna 680 Független
Rehák Miloš 631 Független
Jaroš Peter 551 Független
Molnár Marek 534 SPOLU
Andráši Peter 508 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Kováč Ivan 504 Független
Kališ Slavomír 458 Független
Ščasný Patrik 382 Független
Sedlárová Erika 277 MOST - HÍD
Papp Miloš 233 SPOLU
Bordáčová Jana 225 SMER-SD
Bordáč Matúš 219 SNS
Hučko Ladislav 210 SMER-SD
Porubský Jozef 133 SNS
Janoško Michal 90 ĽS Naše Slovensko

Képviselők

2014
Független 47.62% Független 10 képviselö 4.76% KDH 1 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 6 képviselö NOVA, SDKÚ-DS 9.52% NOVA, SDKÚ-DS 2 képviselö 4.76% TIP 1 képviselö 4.76% SaS 1 képviselö 21 képviselö
2018
Független 71.43% Független 15 képviselö SMER-SD 9.52% SMER-SD 2 képviselö 4.76% MOST - HÍD 1 képviselö 4.76% KDH 1 képviselö 4.76% SPOLU 1 képviselö 4.76% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö 21 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 19327
Választási részvétel: 16.21 %
Kiadott boríték: 3133
Bedobott boríték: 3133
Választásra jogosult: 19331
Választási részvétel: 12.87 %
Kiadott boríték: 2488
Bedobott boríték: 2487
Választásra jogosult: 18 827
Választási részvétel: 27,73 %
Kiadott boríték: 5 221
Bedobott boríték: 5 220

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 2998
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 5 093
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 1143 38.13 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 1074 35.82 % SMER - SD
Peter Oremus 365 12.17 % Független
Regan Belovič 294 9.81 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 67 2.23 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 34 1.13 % MS
Viliam Mokraň 21 0.70 % KĽS
Milan Belica 1043 42.21% SMER - SD
Milan Belica 1 783 35.01 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 1 448 28.43 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 656 12.88 % Független
Milan Uhrík 596 11.70 % ĽSNS
Iván Farkas 262 5.14 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 162 3.18 % Független
László Hajdu 142 2.79 % MKDA
Ján Marko 44 0.86 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 3081
Érvényes szavazólap: 5 126
Érvényes szavazólap: 10533
# Név Szavazat Százalék Párt
Martin Alföldi 1138 36.94% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Róbert Andráši 1047 33.98% Független
Alžbeta Botorčeová 1043 33.85% SMER - SD, KDH
Peter Hlavatý 927 30.09% SMER - SD, KDH
Peter Gomboš 877 28.46% SMER - SD, KDH
Ladislav Gáll 847 27.49% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, SaS, NOVA
František Mrázik 661 21.45% KDH, SMER - SD
Daša Danadová 599 19.44% NP
František Ondrušek 568 18.44% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Ferenc Bergendi 435 14.12% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Regan Belovič 431 13.99% 7 STATOČNÝCH
František Botka 374 12.14% SMK-MKP
Gyula Borsányi 297 9.64% SMK-MKP
Elena Trégerová 244 7.92% SNS
Zsolt Baranyay 213 6.91% SMK-MKP
Štefan Jancsó 184 5.97% SMK-MKP
Ján Tóth 147 4.77% ĽS Naše Slovensko
Roman Ruhig 116 3.77% NP
Jozef Belický 2 434 47.48% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Róbert Andráši 2 268 44.25% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Martin Alföldi 2 118 41.32% Független
Peter Hlavatý 1 666 32.50% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS
Milena Verešová 1 593 31.08% NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Tölgyesi 1 575 30.73% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
František Mrázik 888 17.32% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Regan Belovič 837 16.33% SME RODINA - Boris Kollár
Marek Molnár 764 14.90% Független
Ildikó Kőrösi 388 7.57% SMK-MKP
Peter Kiss 362 7.06% ĽS Naše Slovensko
Michal Janoško 325 6.34% ĽS Naše Slovensko
Štefan Jancsó 313 6.11% SMK-MKP
Juraj Bednárik 310 6.05% ĽS Naše Slovensko
Zsolt Baranyay 298 5.81% SMK-MKP
Roman Szabó 286 5.58% ĽS Naše Slovensko
Róbert Baros 237 4.62% SMK-MKP
László Hajdu 223 4.35% MKDA-MKDSZ
Jozef Kozaňák 220 4.29% NP
Martin Alföldi 2402 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gyula Borsányi 2263 0.00% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 2004 0.00% SMK-MKP
Štefan Jancsó 1922 0.00% SMK-MKP
František Botka 1860 0.00% SMK-MKP
Alžbeta Botorčeová 1695 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Gáll 1641 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Peter Gomboš 1554 0.00% SMER - SD, KDH
František Mrázik 1526 0.00% KDH, SMER - SD
František Ondrušek 1495 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Peter Hlavatý 1448 0.00% KDH, SMER - SD
Ferenc Bergendi 1418 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Róbert Andráši 1353 0.00% Független
Regan Belovič 656 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Trégerová 458 0.00% SNS
Daša Danadová 397 0.00% NP
Ján Tóth 276 0.00% ĽS Naše Slovensko
Roman Ruhig 189 0.00% NP
Jozef Belický 3674 34.88% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Martin Alföldi 3618 34.35% Független
Róbert Andráši 3249 30.85% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ildikó Kőrösi 2761 26.21% SMK-MKP
Zsolt Baranyay 2500 23.73% SMK-MKP
Štefan Jancsó 2463 23.38% SMK-MKP
Milena Verešová 2375 22.55% NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Peter Hlavatý 2363 22.43% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS
Róbert Tölgyesi 2221 21.09% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Róbert Baros 1963 18.64% SMK-MKP
František Mrázik 1929 18.31% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Regan Belovič 1301 12.35% SME RODINA - Boris Kollár
Marek Molnár 1149 10.91% Független
László Hajdu 951 9.03% MKDA-MKDSZ
Peter Kiss 705 6.69% ĽS Naše Slovensko
Roman Szabó 671 6.37% ĽS Naše Slovensko
Michal Janoško 630 5.98% ĽS Naše Slovensko
Juraj Bednárik 626 5.94% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kozaňák 330 3.13% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vágsellye 888 45.45 %
Zsigárd 193 9.88 %
Vágfarkasd 161 8.24 %
Mocsonok 132 6.76 %
Negyed 129 6.60 %
Tornóc 104 5.32 %
Pered 103 5.27 %
Köpösd 54 2.76 %
Királyi 50 2.56 %
Deáki 43 2.20 %
Szelőce 30 1.54 %
Vágkirályfa 28 1.43 %
Vághosszúfalu 14 0.72 %
Pered 749 27.71 %
Vágsellye 388 14.35 %
Zsigárd 333 12.32 %
Negyed 332 12.28 %
Deáki 313 11.58 %
Vágfarkasd 244 9.03 %
Vághosszúfalu 125 4.62 %
Vágkirályfa 115 4.25 %
Szelőce 74 2.74 %
Tornóc 64 2.37 %
Királyi 16 0.59 %
Mocsonok 8 0.30 %
Köpösd 0 0.00 %
Vágsellye 2 434 66.70 %
Mocsonok 279 7.65 %
Tornóc 168 4.60 %
Vágkirályfa 124 3.40 %
Köpösd 103 2.82 %
Deáki 96 2.63 %
Negyed 92 2.52 %
Pered 86 2.36 %
Vágfarkasd 75 2.06 %
Királyi 71 1.95 %
Szelőce 50 1.37 %
Vághosszúfalu 48 1.32 %
Zsigárd 48 1.32 %
Vágsellye 220 66.27 %
Mocsonok 28 8.43 %
Tornóc 17 5.12 %
Királyi 12 3.61 %
Negyed 11 3.31 %
Vágkirályfa 9 2.71 %
Köpösd 8 2.41 %
Szelőce 8 2.41 %
Vágfarkasd 7 2.11 %
Deáki 4 1.20 %
Vághosszúfalu 3 0.90 %
Pered 2 0.60 %
Zsigárd 1 0.30 %
Vágsellye 310 49.52 %
Mocsonok 90 14.38 %
Tornóc 45 7.19 %
Köpösd 33 5.27 %
Királyi 27 4.31 %
Negyed 23 3.67 %
Deáki 21 3.35 %
Pered 18 2.88 %
Vágfarkasd 16 2.56 %
Vágkirályfa 15 2.40 %
Zsigárd 11 1.76 %
Szelőce 9 1.44 %
Vághosszúfalu 8 1.28 %
Vágsellye 223 22.76 %
Deáki 188 19.18 %
Pered 187 19.08 %
Negyed 102 10.41 %
Vágfarkasd 54 5.51 %
Vágkirályfa 53 5.41 %
Zsigárd 52 5.31 %
Szelőce 25 2.55 %
Vághosszúfalu 25 2.55 %
Tornóc 22 2.24 %
Királyi 11 1.12 %
Mocsonok 7 0.71 %
Köpösd 2 0.20 %
Vágsellye 764 64.64 %
Mocsonok 133 11.25 %
Tornóc 50 4.23 %
Királyi 39 3.30 %
Köpösd 39 3.30 %
Deáki 29 2.45 %
Vágkirályfa 20 1.69 %
Vághosszúfalu 16 1.35 %
Pered 15 1.27 %
Negyed 14 1.18 %
Szelőce 12 1.02 %
Zsigárd 10 0.85 %
Vágfarkasd 8 0.68 %
Vágsellye 2 118 58.93 %
Mocsonok 302 8.40 %
Tornóc 197 5.48 %
Pered 144 4.01 %
Vágkirályfa 133 3.70 %
Negyed 132 3.67 %
Királyi 114 3.17 %
Köpösd 105 2.92 %
Deáki 104 2.89 %
Vágfarkasd 89 2.48 %
Zsigárd 77 2.14 %
Szelőce 54 1.50 %
Vághosszúfalu 49 1.36 %
Vágsellye 325 50.86 %
Mocsonok 92 14.40 %
Tornóc 38 5.95 %
Királyi 28 4.38 %
Köpösd 27 4.23 %
Deáki 22 3.44 %
Negyed 21 3.29 %
Vágkirályfa 19 2.97 %
Pered 17 2.66 %
Vágfarkasd 15 2.35 %
Zsigárd 13 2.03 %
Szelőce 9 1.41 %
Vághosszúfalu 4 0.63 %
Vágsellye 1 593 65.83 %
Mocsonok 251 10.37 %
Tornóc 93 3.84 %
Vágkirályfa 86 3.55 %
Köpösd 82 3.39 %
Királyi 76 3.14 %
Pered 41 1.69 %
Deáki 39 1.61 %
Vághosszúfalu 27 1.12 %
Negyed 26 1.07 %
Vágfarkasd 21 0.87 %
Szelőce 20 0.83 %
Zsigárd 20 0.83 %
Vágsellye 1 666 70.77 %
Mocsonok 222 9.43 %
Tornóc 108 4.59 %
Köpösd 69 2.93 %
Vágkirályfa 61 2.59 %
Királyi 58 2.46 %
Deáki 41 1.74 %
Vághosszúfalu 31 1.32 %
Pered 29 1.23 %
Negyed 22 0.93 %
Vágfarkasd 20 0.85 %
Szelőce 18 0.76 %
Zsigárd 18 0.76 %
Vágsellye 362 51.35 %
Mocsonok 96 13.62 %
Tornóc 52 7.38 %
Köpösd 29 4.11 %
Királyi 26 3.69 %
Negyed 24 3.40 %
Pered 24 3.40 %
Vágkirályfa 23 3.26 %
Deáki 21 2.98 %
Vágfarkasd 19 2.70 %
Zsigárd 15 2.13 %
Szelőce 11 1.56 %
Vághosszúfalu 3 0.43 %
Vágsellye 837 64.53 %
Mocsonok 125 9.64 %
Tornóc 67 5.17 %
Vágkirályfa 52 4.01 %
Királyi 40 3.08 %
Pered 39 3.01 %
Deáki 28 2.16 %
Zsigárd 23 1.77 %
Negyed 22 1.70 %
Köpösd 22 1.70 %
Vágfarkasd 19 1.46 %
Szelőce 16 1.23 %
Vághosszúfalu 11 0.85 %
Vágsellye 286 41.63 %
Mocsonok 150 21.83 %
Köpösd 47 6.84 %
Királyi 43 6.26 %
Tornóc 36 5.24 %
Negyed 20 2.91 %
Deáki 17 2.47 %
Pered 17 2.47 %
Vágkirályfa 16 2.33 %
Vágfarkasd 13 1.89 %
Zsigárd 11 1.60 %
Szelőce 10 1.46 %
Vághosszúfalu 5 0.73 %
Vágsellye 2 268 69.19 %
Tornóc 174 5.31 %
Mocsonok 164 5.00 %
Vágkirályfa 97 2.96 %
Pered 89 2.72 %
Deáki 85 2.59 %
Köpösd 66 2.01 %
Királyi 62 1.89 %
Negyed 58 1.77 %
Vágfarkasd 57 1.74 %
Zsigárd 51 1.56 %
Szelőce 45 1.37 %
Vághosszúfalu 33 1.01 %
Pered 421 21.97 %
Deáki 365 19.05 %
Vágsellye 237 12.37 %
Negyed 230 12.00 %
Zsigárd 219 11.43 %
Vágfarkasd 178 9.29 %
Vágkirályfa 100 5.22 %
Vághosszúfalu 93 4.85 %
Szelőce 55 2.87 %
Tornóc 36 1.88 %
Királyi 14 0.73 %
Mocsonok 13 0.68 %
Köpösd 2 0.10 %
Vágsellye 1 575 69.35 %
Tornóc 106 4.67 %
Vágkirályfa 84 3.70 %
Pered 82 3.61 %
Vágfarkasd 61 2.69 %
Negyed 57 2.51 %
Mocsonok 52 2.29 %
Deáki 50 2.20 %
Vághosszúfalu 37 1.63 %
Zsigárd 36 1.59 %
Köpösd 28 1.23 %
Királyi 27 1.19 %
Szelőce 26 1.14 %
Pered 555 22.43 %
Zsigárd 395 15.97 %
Negyed 331 13.38 %
Vágsellye 298 12.05 %
Deáki 262 10.59 %
Vágfarkasd 250 10.11 %
Vágkirályfa 123 4.97 %
Vághosszúfalu 117 4.73 %
Szelőce 76 3.07 %
Tornóc 52 2.10 %
Királyi 23 0.93 %
Mocsonok 15 0.61 %
Köpösd 3 0.12 %
Pered 509 21.05 %
Negyed 487 20.14 %
Vágsellye 313 12.94 %
Vágfarkasd 287 11.87 %
Zsigárd 265 10.96 %
Deáki 254 10.50 %
Vághosszúfalu 114 4.71 %
Vágkirályfa 98 4.05 %
Szelőce 65 2.69 %
Tornóc 38 1.57 %
Királyi 16 0.66 %
Mocsonok 15 0.62 %
Köpösd 2 0.08 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
4322 29.69%
Együttélés-MKDM
2147 14.75%
KSČ
1932 13.27%
SNS
1912 13.14%
KDH
1605 11.03%
SZ
698 4.80%
DS
627 4.31%
SPV
366 2.51%
SSL
345 2.37%
SD
281 1.93%
DÚRS
139 0.95%
HČSP
77 0.53%
Egyéb
105 0.72%
Érvényes szavazatok 14556
HZDS
3656 29.09%
SDĽ
1769 14.08%
Együttélés-MKDM
1493 11.88%
SNS
1245 9.91%
Magyar Polgári Párt
840 6.68%
KDH
738 5.87%
ODÚ
543 4.32%
DS-ODS
495 3.94%
SDSS
406 3.23%
SZ
322 2.56%
SZS
312 2.48%
KSS
183 1.46%
SKDH
144 1.15%
SPI
119 0.95%
ROI
88 0.70%
HSS
56 0.45%
Egyéb
159 1.27%
Érvényes szavazatok 12568
HZDS-RSS
2665 23.18%
MK
2184 18.99%
SP-VOĽBA
1666 14.49%
1249 10.86%
ZRS
729 6.34%
KDH
700 6.09%
SNS
664 5.77%
DS
504 4.38%
KSS
424 3.69%
SPK
203 1.77%
NS
187 1.63%
HZPCS
129 1.12%
KSÚ
100 0.87%
ROISR
62 0.54%
Egyéb
33 0.29%
Érvényes szavazatok 11499
SDK
5103 34.64%
SDĽ
2662 18.07%
HZDS
2299 15.60%
MKP
2144 14.55%
SOP
1029 6.98%
SNS
880 5.97%
KSS
292 1.98%
ZRS
113 0.77%
NSK
68 0.46%
Egyéb
143 0.97%
Érvényes szavazatok 14733
MKP
2873 22.93%
SDKU
2419 19.30%
SMER
2053 16.38%
HZDS
1468 11.71%
ANO
961 7.67%
KDH
485 3.87%
KSS
373 2.98%
SNS
368 2.94%
SDA
323 2.58%
HZD
304 2.43%
PSNS
227 1.81%
SDĽ
164 1.31%
NOSNP
142 1.13%
SZS
104 0.83%
OKS
62 0.49%
ZAR
59 0.47%
Egyéb
146 1.17%
Érvényes szavazatok 12531
SDKU DS
2483 25.89%
SMER
2366 24.67%
MKP
2124 22.15%
SNS
815 8.50%
ĽS HZDS
547 5.70%
KDH
384 4.00%
SF
343 3.58%
KSS
219 2.28%
ANO
89 0.93%
HZD
60 0.63%
OKS
40 0.42%
Egyéb
121 1.26%
Érvényes szavazatok 9591
SMER
2558 23.76%
SDKU DS
2359 21.92%
Most-Híd
1820 16.91%
SaS
1641 15.25%
SNS
545 5.06%
MKP
538 5.00%
KDH
391 3.63%
SDĽ
314 2.92%
ĽS HZDS
271 2.52%
LSNS
102 0.95%
Únia
71 0.66%
Paliho Kapurkova
64 0.59%
Egyéb
90 0.84%
Érvényes szavazatok 10764
SMER SD
3285 32.24%
Most-Híd
1722 16.90%
OĽaNO
982 9.64%
SDKU DS
897 8.80%
SaS
842 8.26%
KDH
549 5.39%
SNS
493 4.84%
MKP
484 4.75%
99 Percent
182 1.79%
Zmena zdola DU
149 1.46%
LSNS
126 1.24%
SSS NM
96 0.94%
SF
62 0.61%
ĽS HZDS
51 0.50%
PaS
43 0.42%
NaS ns
41 0.40%
Egyéb
184 1.81%
Érvényes szavazatok 10188
SMER SD
2272 21.23%
SaS
1778 16.61%
Most-Híd
1616 15.10%
OĽANO-NOVA
1073 10.03%
SME RODINA
883 8.25%
LSNS
754 7.05%
SNS
693 6.48%
#SIEŤ
551 5.15%
MKP
480 4.49%
KDH
241 2.25%
SKOK!
94 0.88%
SZS
73 0.68%
TIP
62 0.58%
Egyéb
132 1.23%
Érvényes szavazatok 10702
Vágsellyei járás
Szlovákia

Bejelentések