SK
GA
.....

Királyrév

Község

címer zászló
785 100% magyar 1910
815 77% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Királyrév
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kráľov Brod
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Vízköz - Kisalföld, Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Érsekmajor (Dunamellékimajor), Nyárokalja, Porbóka, Oncsa-telep, Úrföld
Koordináták:
48.06023788, 17.82685089
Terület:
23,67 km2
Rang:
község
Népesség:
1106
Tszf. magasság:
112 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92541
Település kód:
503878
Szervezeti azonosító:
306053
Adóazonosító:
2021153596

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld déli részén, a Feketevíz bal partján, a Szeli-Dudvág torkolata után fekszik, az Alsó-Vágmente és a Vízköz kistájak határán, Galántától 17 km-re délre, Dunaszerdahelytől 23 km-re északkeletre, Nagymegyertől 26 km-re északra. A Galántát Nagymegyerrel összekötő 561-es főút keresztülhalad a községen, mellékút köti össze Tallóssal (12 km), Zsigárddal (4,5 km) és Alsóhatárral (8 km). Nyugatról Tallós, délről Nádszeg és Alsóhatár, délkeletről Vágfarkasd, keletről Zsigárd, északkeletről Pered, északnyugatról pedig Alsószeli községekkel határos. Északnyugati határát és déli határának egy részét a Feketevíz alkotja.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. A 18. század végéig Pered községhez tartozott, majd kisközségként 1920-ig Pozsony vármegye Galántai járásához. Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Galántai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegye, Galántai járás). 1957-ben területét több mint háromszorosára növelték (6,88 km²-ről 23,67 km²). Érsekmajort és környékét Zsigárdtól (7,26 km²), a Feketevíz jobb partját Nádszegtől (2,65 km²), Úrföldet pedig Tallóstól (6,62 km²) csatolták át. 1970-1990 között Alsóhatár is Királyrévhez tartozott.

Népesség

1910-ben 785, 1921-ben 858, 1939-ben pedig 1004, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. A második világháború utáni lakosságcsere során magyarországi szlovákokat telepítettek a községbe. A húszas években alapított Úrföld kolónia Királyrévhez csatolásával tovább nőtt a szlovák nemzetiségűek aránya. 1991-2011 k˜özött lakossága 3 %-al csökkent (1191-ről 1156 főre), a szlovákok aránya 12,3 %-ról 18,8 %-ra emelkedett, a lakosság túlnyomó többsége azonban továbbra is magyar nemzetiségű. A lakosság túlnyomó többsége (77,2 %) római katolikus vallású. 2011-ben a lakosság 89 %-a élt a belterületen, 11 %-a a két külterületi lakott helyen (Úrföld 140 fő, Érsekmajor 25 fő).

Történelem

Eredetileg Szent Mihály volt a település neve, de ezt a Mátyás király halála után a trónért küzdő Jagelló Ulászló cseh király és Habsburg Miksa német-római császár harcában utóbbi csapatai elpusztították. Ennek a falunak a helyén jött létre a 18. században Királyrév, a Feketevízen levő átkelőhelynél – innen származik mai neve. Előbb királyi birtok volt, majd a nagyszombati jezsuitáké lett, a szerzetesrendek II. József általi feloszlatása után pedig a pesti egyetem lett a földesura. 1828-ban már 82 háza és 596 lakosa volt. Az 1848-as peredi csata Királyrévet is érintette. Iskoláját először 1890-ben említik. A 20. század elején már saját postája volt. A trianoni béke Csehszlovákiához csatolta, az 1938. november 2-i bécsi döntés pedig visszaadta a falut Magyarországnak. 1942-ben adták át a Feketevíz túlpartján az Országos Nép- és Családvédelmi Alap által a nincstelen falusi nagycsaládosok számára épített lakónegyedet, amely rövidítve ma is az Oncsa nevet viseli. 1945-től megint csehszlovák fennhatóság alá került, a csehszlovák hatóságok 13 magyar családot deportáltak csehországi kényszermunkára, 30 családot pedig erőszakkal kitelepítettek Magyarországra – az ő helyükre 25 önkéntesen áttelepült szlovák család költözött. 1957-ben hozzácsatolták Úrföldet, Porbókapusztát és Érsekmajort, ezzel területét háromszorosára növelték.

Mai jelentősége

A községben magyar alapiskola és óvoda működik. Szent Imrének szentelt római katolikus temploma 1836-ban emelt klasszicista építmény, a Fekete-vízen lévő vízimalma a 18. században épült.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Királyrév, magyar falu, Poson vgyében, 650 kath. lak., róna termékeny határral, szép erdővel. A sellyei urad. tartozik, s ut. p. Szered.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Királyrév, mátyusföldi magyar kisközség, 122 házzal és 888 lakossal, a kik róm. kath. vallásúak. Kezdetben királyi birtok volt, melyet később a nagyszombati jezsuiták kaptak. Mikor II. József e rendet eltörölte, az államé lett. Hajdan Szent-Mihály puszta volt a neve. 1490 és 1505 között Miksa császár seregei elpusztították. Hosszú ideig lakatlan volt, 1787-ben mint praedium Pered községhez csatoltatott és csak a XVIII. század közepe táján telepítették újra, a mikor nevét mint királyi birtok az itteni révtől vette. Későbbi földesura a pesti egyetem lett. 1848-ban a peredi csatának első felvonása itt folyt le és a magyarok ezt az osztrákoktól megszállott községet bevették. Katholikus temploma a mult század közepe táján épült. Saját postája van, távírója és vasúti állomása pedig Galánta.

Magyar Katolikus Lexikon

Királyrév, v. Pozsony vm. (Králov Brod, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. vágsellyei esp. ker-ében. - Zsigárd filiájából 1843: alapították. Szt Imre tp-a 1850 k. épült. Kegyura 1880: a bpi M. Kir. Tudegy. Anyanyelve 1940: m. - Lakói 1940: 873 r.k., 2 ev., össz. 875; 1970: össz. 1000 (82,2% m); 1991: össz. 1191, m. 1036 (86,99%); 2001: össz. 1187, m. 991 (83,49%). ** Némethy 1894:129. - Pozsony vm. 1895:78. - Schem. Strig. 1917:114. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Királyrév. Hajdan Szent Mihálypuszta néven királyi birtok, majd a nagyszombati jezsuiták kapják. A magyarországi jezsuita rend eltörlése után állami tulajdonba megy át. A török időkben teljesen megsemmisült s csak a XVIII. század közepén népesítették újra. Ujabb nevét, mint királyi birtok, az itteni révtől nyerte. A mult században a pesti tudományegyetem tulajdonába került. Hozzátartozik Szivattyútelep. A község területe 1195 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1004.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Királyrév kk. galántai járás. Hajdan Szent Mihály puszta. Királyi birtok, később a nagyszombati jezsuiták birtoka. 1500 körül a német seregek elpusztították. Sokáig lakatlan. A XVIII. sz.-ban újra telepítik. Későbbi földesura a bpesti Pázmány Péter Tud. Egyetem. Területe: 1.195 k. h. Lakosság: 1.014. Ebből m.: 998, szl.: 5. Magy. beszél: 999. Vallás szerint: r. k.: 1.002, ev.: 2. Fb. I. 0, II. 5, III. 82". Népsűrűség: 146. Lakóház: 183. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. Zsigárd. V. á. Zsigárd. Posta és távbeszélő helyben.

Bedeő Pál

1830
Szentmihályfa - egyházi szolgálatot végzett
1830-as évek
Illésháza - egyházi szolgálatot végzett
1850-1855
Királyrév - egyházi szolgálatot végzett
1855-1862
Szímő - egyházi szolgálatot végzett

Tóth Lajos

1939.11.18.
Királyrév - megszületett
Vágsellye - tanított
Galánta
1991-ben Galántán megalapítója az első magyar 8 éves magángimnáziumnak (1991), 1995-ben kereskedelmi magánakadémiát hoz létre, 2000-ben elindította az első angol–magyar, 2004-ben az ötéves angol–szlovák magángimnáziumot.

Szarka Gyula

1962
Vágsellye - megszületett
Királyrév - élt
Nyitra - tanult
Nádszeg - tanított

Szarka Tamás

1964
Vágsellye - megszületett
Királyrév - élt
Galánta - tanult
Nyitra - tanult
Névelőfordulások
1252
villa Sancti Michaelis
1808
Királyrév,
1863
Királyrév,
1920
Králová,
1927
Kráľov Brod, Királyrév,
1938
Királyrév
1945
Kráľov Brod, Királyrév,
1948
Kráľov Brod
1994
Királyrév

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 4
Telefon: 0317780335
Fax: 0317780364

Honlap: kralovbrod.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Agócs Gergely (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Kilacsko Zsolt (Független)
Szitás Schnábelt Karolína (SMK-MKP)
Kubičeková Eva (SMK-MKP)
Farkas Zsolt (SMK-MKP)
Sárkány Imrich (SMK-MKP)
Tončko Norbert (SMK-MKP)
Keller Alexander (SMK-MKP)
Független 14% Független 1 képviselö SMK-MKP 86% SMK-MKP 6 képviselö 7 képviselö
Királyrévi Posta

Kráľov Brod 12

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Szeli út 6

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda melletti Óvoda

Szeli út 6

Királyrévi Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 4

Királyrévi Községi Hivatal

Fő utca 4

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 741 96%
szlovákok 2 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 29 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 773
magyarok 785 100%
szlovákok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 785
magyarok 846 99%
szlovákok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 11 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 858
magyarok 1036 87%
szlovákok 147 12%
csehek 8 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1191
magyarok 991 83%
szlovákok 184 16%
csehek 5 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 1%
összlétszám 1187
magyarok 919 79%
szlovákok 217 19%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 16 1%
összlétszám 1156
magyarok 815 77%
szlovákok 221 21%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 19 2%
összlétszám 1058
összlétszám 858
magyarok 846 99%
szlovákok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 11 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 917
Választási részvétel: 46.78 %
Kiadott boríték: 429
Bedobott boríték: 429

Polgármester

Érvényes szavazólap: 416
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Agócs Gergely 375 90.14 % SMK-MKP
Pivko Róbert 41 9.86 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Szitás Schnábelt Karolína 341 SMK-MKP
Kilacsko Zsolt 244 Független
Kubičeková Eva 218 SMK-MKP
Farkas Zsolt 206 SMK-MKP
Sárkány Imrich 202 SMK-MKP
Tončko Norbert 201 SMK-MKP
Keller Alexander 199 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 14.29% Független 1 képviselö SMK-MKP 71.43% SMK-MKP 5 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 85.71% SMK-MKP 6 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 950
Választási részvétel: 22.63 %
Kiadott boríték: 215
Bedobott boríték: 215
Választásra jogosult: 953
Választási részvétel: 30.85 %
Kiadott boríték: 294
Bedobott boríték: 294
Választásra jogosult: 924
Választási részvétel: 26,94 %
Kiadott boríték: 249
Bedobott boríték: 249

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 213
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 246
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 156 73.24 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 41 19.25 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 10 4.69 % Független
Ivan Uhliarik 5 2.35 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 1 0.47 % NP
Jozef Ravasz 0 0.00 % SRÚS
Tibor Mikuš 5 1.70% Független
József Berényi 197 80.08 % SMK-MKP
Tibor Mikuš 34 13.82 % Független
Konrád Rigó 8 3.25 % MOST - HÍD
Jozef Viskupič 4 1.63 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Jaroslav Cehlárik 2 0.81 % Független
Márius Novák 1 0.41 % NP
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 214
Érvényes szavazólap: 248
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
Gergely Agócs 174 81.31% SMK-MKP
József Berényi 158 73.83% SMK-MKP
László Biró 96 44.86% SMK-MKP
Krisztián Forró 95 44.39% SMK-MKP
František Juhos 78 36.45% MOST - HÍD
László Pék 78 36.45% SMK-MKP
Gábor Gál 70 32.71% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 57 26.64% MOST - HÍD
Mikuláš Horváth 57 26.64% SMK-MKP
Ervin Chomča 55 25.70% MOST - HÍD
Zoltán Forró 43 20.09% MOST - HÍD
Jozef Nagy 42 19.63% Független
Boris Brunner 25 11.68% MOST - HÍD
Zsolt Oros 20 9.35% MOST - HÍD
Júlia Gálová 6 2.80% SMER - SD
Pavol Doval 6 2.80% SMER - SD
František Gőgh 5 2.34% ND
Gábor Pallya 4 1.87% ND
Róbert Korec 2 0.93% KDH, SDKÚ - DS
Slávka Kramárová 2 0.93% SNS
Bystrík Horváth 1 0.47% SNS
Ladislav Klempa 1 0.47% KSS
Peter Kolek 1 0.47% KSS
Michal Nagy 1 0.47% SMS
Adrián Macho 1 0.47% SaS, OKS
Roman Súkeník 1 0.47% SMER - SD
Stanislava Režnáková 1 0.47% SNS
Milan Vlček 1 0.47% ĽS-HZDS
Ľuboš Šúry 1 0.47% SMER - SD
Ružena Vongrejová 0 0.00% NOVA
Vladimír Vranovič 0 0.00% SMER - SD
Roland Szekera 0 0.00% NOVA
Miloš Majko 0 0.00% DÚ, Zmena zdola
Gergely Agócs 215 86.69% SMK-MKP
József Berényi 170 68.55% SMK-MKP
Krisztián Forró 112 45.16% SMK-MKP
František Juhos 104 41.94% MOST - HÍD
László Biró 102 41.13% SMK-MKP
László Pék 94 37.90% SMK-MKP
Ervin Chomča 90 36.29% MOST - HÍD
Tamás Zupko 66 26.61% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 63 25.40% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 53 21.37% SMK-MKP
Zoltán Forró 50 20.16% MOST - HÍD
Gábor Gál 47 18.95% MOST - HÍD
Peter Szabó 18 7.26% MOST - HÍD
Andrej Tábori 9 3.63% Független
Júlia Gálová 8 3.23% SMER-SD
Adrián Kubica 8 3.23% MOST - HÍD
Peter Paška 8 3.23% Független
Jozef Boledovič 6 2.42% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Miloš Majko 6 2.42% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Adrián Macho 4 1.61% Független
Roman Vančo 4 1.61% ĽS Naše Slovensko
Janka Repčoková 4 1.61% ĽS Naše Slovensko
Ľuboš Šúry 4 1.61% SMER-SD
Roman Sukeník 3 1.21% SMER-SD
Ľubomír Noga 3 1.21% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 3 1.21% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 2 0.81% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Stanislav Lipovský 2 0.81% DOMA DOBRE
Martin Práznovský 2 0.81% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Marta Vajdová 2 0.81% Független
Milan Bánovský 2 0.81% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Stanislav Tvrdík 2 0.81% ĽS Naše Slovensko
Marek Tóth 2 0.81% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Martin Drobný 2 0.81% SNS
Jozef Pinček 1 0.40% NP
Róbert Korec 1 0.40% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Igor Németh 1 0.40% SMER-SD
Jana Hanuliaková 1 0.40% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Marta Némethová 1 0.40% SMER-SD
Slávka Kramárová 0 0.00% SNS
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 9.88 %
Galánta 214 9.74 %
Szered 92 4.19 %
Nagymácséd 70 3.19 %
Feketenyék 52 2.37 %
Nagyfödémes 42 1.91 %
Felsőszeli 40 1.82 %
Nádszeg 39 1.78 %
Jóka 38 1.73 %
Taksonyfalva 38 1.73 %
Diószeg 35 1.59 %
Nemeskajal 34 1.55 %
Alsószerdahely 28 1.27 %
Tallós 27 1.23 %
Vízkelet 26 1.18 %
Alsószeli 26 1.18 %
Sopornya 19 0.86 %
Nemeskosút 17 0.77 %
Hidaskürt 16 0.73 %
Tósnyárasd 11 0.50 %
Pozsonyvezekény 11 0.50 %
Kismácséd 10 0.46 %
Királyrév 8 0.36 %
Vágpatta 7 0.32 %
Magyargurab 7 0.32 %
Sempte 6 0.27 %
Ábrahám 4 0.18 %
Gány 4 0.18 %
Pusztakürt 4 0.18 %
Nemeskürt 3 0.14 %
Pusztafödémes 3 0.14 %
Szentharaszt 3 0.14 %
Dunajánosháza 3 0.14 %
Salgócska 2 0.09 %
Alsóhatár 1 0.05 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 30.98 %
Szered 494 19.06 %
Galánta 251 9.68 %
Alsószerdahely 241 9.30 %
Vágpatta 159 6.13 %
Sempte 133 5.13 %
Nemeskürt 72 2.78 %
Diószeg 64 2.47 %
Pusztakürt 55 2.12 %
Pusztafödémes 46 1.77 %
Szentharaszt 40 1.54 %
Ábrahám 37 1.43 %
Magyargurab 31 1.20 %
Nagyfödémes 29 1.12 %
Felsőszeli 28 1.08 %
Salgócska 23 0.89 %
Nemeskosút 22 0.85 %
Kisgeszt 20 0.77 %
Gány 17 0.66 %
Vága 17 0.66 %
Taksonyfalva 16 0.62 %
Nagymácséd 13 0.50 %
Tósnyárasd 11 0.42 %
Alsószeli 10 0.39 %
Nemeskajal 10 0.39 %
Dunajánosháza 8 0.31 %
Tallós 7 0.27 %
Jóka 7 0.27 %
Kismácséd 6 0.23 %
Hidaskürt 6 0.23 %
Királyrév 4 0.15 %
Feketenyék 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Nádszeg 1 0.04 %
Vízkelet 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 14.43 %
Galánta 368 14.09 %
Alsószeli 270 10.34 %
Nádszeg 238 9.11 %
Felsőszeli 216 8.27 %
Nagyfödémes 192 7.35 %
Taksonyfalva 184 7.04 %
Feketenyék 170 6.51 %
Jóka 166 6.36 %
Pozsonyvezekény 139 5.32 %
Nagymácséd 137 5.25 %
Diószeg 126 4.82 %
Vága 123 4.71 %
Tallós 99 3.79 %
Nemeskosút 81 3.10 %
Vízkelet 69 2.64 %
Királyrév 53 2.03 %
Kismácséd 49 1.88 %
Nemeskajal 45 1.72 %
Tósnyárasd 28 1.07 %
Szered 11 0.42 %
Sopornya 6 0.23 %
Alsószerdahely 3 0.11 %
Pusztafödémes 3 0.11 %
Gány 2 0.08 %
Kisgeszt 2 0.08 %
Magyargurab 2 0.08 %
Sempte 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Ábrahám 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Vágpatta 1 0.04 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 39.06 %
Szered 98 4.95 %
Diószeg 95 4.80 %
Taksonyfalva 62 3.13 %
Gány 49 2.48 %
Nagyfödémes 41 2.07 %
Felsőszeli 37 1.87 %
Sopornya 37 1.87 %
Nemeskosút 20 1.01 %
Jóka 18 0.91 %
Alsószerdahely 18 0.91 %
Alsószeli 16 0.81 %
Nemeskajal 16 0.81 %
Magyargurab 16 0.81 %
Pusztafödémes 16 0.81 %
Tósnyárasd 15 0.76 %
Dunajánosháza 14 0.71 %
Kisgeszt 12 0.61 %
Nádszeg 10 0.51 %
Királyrév 9 0.45 %
Ábrahám 9 0.45 %
Vízkelet 9 0.45 %
Nemeskürt 9 0.45 %
Pozsonyvezekény 9 0.45 %
Vága 9 0.45 %
Nagymácséd 8 0.40 %
Sempte 8 0.40 %
Vágpatta 7 0.35 %
Hidaskürt 7 0.35 %
Kismácséd 7 0.35 %
Tallós 6 0.30 %
Feketenyék 5 0.25 %
Pusztakürt 4 0.20 %
Szentharaszt 4 0.20 %
Salgócska 3 0.15 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Szered 253 19.54 %
Galánta 126 9.73 %
Sopornya 71 5.48 %
Alsószerdahely 56 4.32 %
Szentharaszt 47 3.63 %
Sempte 36 2.78 %
Vágpatta 30 2.32 %
Pusztafödémes 27 2.08 %
Ábrahám 26 2.01 %
Diószeg 24 1.85 %
Nagyfödémes 17 1.31 %
Vága 15 1.16 %
Magyargurab 14 1.08 %
Gány 13 1.00 %
Taksonyfalva 13 1.00 %
Kisgeszt 12 0.93 %
Jóka 12 0.93 %
Felsőszeli 9 0.69 %
Salgócska 9 0.69 %
Pusztakürt 9 0.69 %
Nemeskürt 7 0.54 %
Tallós 7 0.54 %
Nemeskosút 6 0.46 %
Kismácséd 6 0.46 %
Alsószeli 5 0.39 %
Nádszeg 4 0.31 %
Királyrév 3 0.23 %
Hidaskürt 3 0.23 %
Nagymácséd 3 0.23 %
Nemeskajal 2 0.15 %
Tósnyárasd 2 0.15 %
Vízkelet 2 0.15 %
Feketenyék 1 0.08 %
Pozsonyvezekény 1 0.08 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 29.49 %
Szered 254 8.14 %
Nádszeg 246 7.88 %
Diószeg 178 5.71 %
Nagyfödémes 150 4.81 %
Felsőszeli 140 4.49 %
Taksonyfalva 134 4.29 %
Feketenyék 127 4.07 %
Jóka 107 3.43 %
Nagymácséd 107 3.43 %
Alsószeli 99 3.17 %
Királyrév 90 2.88 %
Hidaskürt 80 2.56 %
Sopornya 77 2.47 %
Nemeskajal 73 2.34 %
Tallós 70 2.24 %
Vága 68 2.18 %
Nemeskosút 60 1.92 %
Vízkelet 58 1.86 %
Pozsonyvezekény 43 1.38 %
Gány 42 1.35 %
Ábrahám 39 1.25 %
Magyargurab 37 1.19 %
Sempte 36 1.15 %
Tósnyárasd 36 1.15 %
Pusztafödémes 32 1.03 %
Vágpatta 31 0.99 %
Kismácséd 26 0.83 %
Alsószerdahely 25 0.80 %
Alsóhatár 24 0.77 %
Szentharaszt 22 0.71 %
Dunajánosháza 11 0.35 %
Nemeskürt 10 0.32 %
Kisgeszt 10 0.32 %
Salgócska 7 0.22 %
Pusztakürt 5 0.16 %
Nádszeg 583 33.54 %
Galánta 477 27.45 %
Feketenyék 152 8.75 %
Felsőszeli 126 7.25 %
Alsószeli 119 6.85 %
Nagyfödémes 110 6.33 %
Taksonyfalva 104 5.98 %
Királyrév 104 5.98 %
Tallós 95 5.47 %
Jóka 94 5.41 %
Nagymácséd 89 5.12 %
Diószeg 78 4.49 %
Hidaskürt 75 4.32 %
Pozsonyvezekény 60 3.45 %
Vízkelet 57 3.28 %
Nemeskajal 55 3.16 %
Vága 49 2.82 %
Szered 37 2.13 %
Tósnyárasd 36 2.07 %
Nemeskosút 34 1.96 %
Alsóhatár 29 1.67 %
Kismácséd 18 1.04 %
Ábrahám 10 0.58 %
Magyargurab 6 0.35 %
Gány 5 0.29 %
Sopornya 5 0.29 %
Dunajánosháza 5 0.29 %
Alsószerdahely 4 0.23 %
Vágpatta 3 0.17 %
Pusztafödémes 3 0.17 %
Kisgeszt 2 0.12 %
Nemeskürt 2 0.12 %
Sempte 1 0.06 %
Szentharaszt 1 0.06 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 19.24 %
Galánta 481 15.25 %
Alsószeli 379 12.01 %
Felsőszeli 336 10.65 %
Nagyfödémes 276 8.75 %
Jóka 255 8.08 %
Taksonyfalva 240 7.61 %
Királyrév 215 6.81 %
Nagymácséd 205 6.50 %
Hidaskürt 200 6.34 %
Pozsonyvezekény 161 5.10 %
Vága 154 4.88 %
Feketenyék 146 4.63 %
Tallós 144 4.56 %
Diószeg 123 3.90 %
Nemeskosút 106 3.36 %
Vízkelet 80 2.54 %
Nemeskajal 73 2.31 %
Kismácséd 49 1.55 %
Tósnyárasd 35 1.11 %
Alsóhatár 27 0.86 %
Szered 18 0.57 %
Pusztafödémes 10 0.32 %
Dunajánosháza 7 0.22 %
Ábrahám 4 0.13 %
Magyargurab 3 0.10 %
Szentharaszt 2 0.06 %
Nemeskürt 2 0.06 %
Sopornya 2 0.06 %
Gány 2 0.06 %
Vágpatta 2 0.06 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 20.84 %
Nádszeg 297 11.28 %
Nagymácséd 225 8.54 %
Nagyfödémes 195 7.40 %
Feketenyék 176 6.68 %
Taksonyfalva 171 6.49 %
Diószeg 158 6.00 %
Jóka 158 6.00 %
Felsőszeli 154 5.85 %
Alsószeli 129 4.90 %
Vága 116 4.40 %
Hidaskürt 114 4.33 %
Szered 102 3.87 %
Tallós 95 3.61 %
Pozsonyvezekény 74 2.81 %
Vízkelet 71 2.70 %
Nemeskajal 64 2.43 %
Nemeskosút 60 2.28 %
Királyrév 47 1.78 %
Kismácséd 46 1.75 %
Tósnyárasd 39 1.48 %
Magyargurab 20 0.76 %
Alsószerdahely 20 0.76 %
Alsóhatár 17 0.65 %
Pusztafödémes 15 0.57 %
Ábrahám 14 0.53 %
Gány 13 0.49 %
Dunajánosháza 12 0.46 %
Sopornya 10 0.38 %
Szentharaszt 10 0.38 %
Vágpatta 9 0.34 %
Nemeskürt 7 0.27 %
Sempte 6 0.23 %
Kisgeszt 5 0.19 %
Salgócska 2 0.08 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 18.09 %
Galánta 255 11.80 %
Sopornya 244 11.29 %
Alsószerdahely 196 9.07 %
Ábrahám 181 8.38 %
Pusztafödémes 103 4.77 %
Diószeg 98 4.53 %
Sempte 60 2.78 %
Nemeskürt 58 2.68 %
Kisgeszt 51 2.36 %
Vágpatta 44 2.04 %
Nagyfödémes 43 1.99 %
Felsőszeli 43 1.99 %
Magyargurab 33 1.53 %
Szentharaszt 30 1.39 %
Nemeskosút 29 1.34 %
Gány 22 1.02 %
Pusztakürt 22 1.02 %
Taksonyfalva 21 0.97 %
Jóka 17 0.79 %
Kismácséd 13 0.60 %
Nádszeg 13 0.60 %
Alsószeli 10 0.46 %
Pozsonyvezekény 9 0.42 %
Vága 9 0.42 %
Nemeskajal 8 0.37 %
Nagymácséd 8 0.37 %
Tallós 7 0.32 %
Salgócska 6 0.28 %
Tósnyárasd 5 0.23 %
Dunajánosháza 4 0.19 %
Feketenyék 3 0.14 %
Vízkelet 3 0.14 %
Alsóhatár 2 0.09 %
Hidaskürt 2 0.09 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 584 24.56 %
Galánta 455 19.13 %
Ábrahám 198 8.33 %
Diószeg 166 6.98 %
Sopornya 115 4.84 %
Pusztafödémes 100 4.21 %
Sempte 88 3.70 %
Vágpatta 81 3.41 %
Nagyfödémes 74 3.11 %
Alsószerdahely 68 2.86 %
Felsőszeli 67 2.82 %
Szentharaszt 61 2.57 %
Magyargurab 54 2.27 %
Kisgeszt 48 2.02 %
Taksonyfalva 38 1.60 %
Jóka 36 1.51 %
Nemeskosút 35 1.47 %
Nemeskürt 28 1.18 %
Gány 27 1.14 %
Dunajánosháza 25 1.05 %
Kismácséd 19 0.80 %
Pusztakürt 18 0.76 %
Alsószeli 18 0.76 %
Vága 18 0.76 %
Nagymácséd 18 0.76 %
Tósnyárasd 16 0.67 %
Salgócska 16 0.67 %
Hidaskürt 11 0.46 %
Nádszeg 11 0.46 %
Feketenyék 11 0.46 %
Nemeskajal 11 0.46 %
Vízkelet 7 0.29 %
Tallós 6 0.25 %
Pozsonyvezekény 4 0.17 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 180 19.74 %
Galánta 168 18.42 %
Sopornya 77 8.44 %
Szentharaszt 45 4.93 %
Vágpatta 35 3.84 %
Ábrahám 32 3.51 %
Felsőszeli 31 3.40 %
Diószeg 29 3.18 %
Sempte 29 3.18 %
Pusztafödémes 28 3.07 %
Magyargurab 22 2.41 %
Nagyfödémes 19 2.08 %
Alsószerdahely 19 2.08 %
Pusztakürt 18 1.97 %
Taksonyfalva 17 1.86 %
Vága 14 1.54 %
Jóka 14 1.54 %
Salgócska 13 1.43 %
Kisgeszt 11 1.21 %
Gány 10 1.10 %
Kismácséd 10 1.10 %
Nagymácséd 8 0.88 %
Nemeskürt 8 0.88 %
Nádszeg 7 0.77 %
Hidaskürt 6 0.66 %
Alsószeli 6 0.66 %
Tallós 5 0.55 %
Tósnyárasd 5 0.55 %
Nemeskosút 5 0.55 %
Királyrév 4 0.44 %
Vízkelet 3 0.33 %
Alsóhatár 3 0.33 %
Feketenyék 2 0.22 %
Dunajánosháza 1 0.11 %
Nemeskajal 1 0.11 %
Pozsonyvezekény 1 0.11 %
Galánta 602 25.77 %
Szered 563 24.10 %
Diószeg 140 5.99 %
Sopornya 96 4.11 %
Sempte 89 3.81 %
Vágpatta 78 3.34 %
Nagyfödémes 71 3.04 %
Alsószerdahely 69 2.95 %
Pusztafödémes 69 2.95 %
Gány 66 2.83 %
Ábrahám 66 2.83 %
Felsőszeli 61 2.61 %
Szentharaszt 60 2.57 %
Taksonyfalva 53 2.27 %
Magyargurab 51 2.18 %
Hidaskürt 43 1.84 %
Nemeskosút 38 1.63 %
Jóka 35 1.50 %
Kisgeszt 32 1.37 %
Nemeskürt 30 1.28 %
Nagymácséd 26 1.11 %
Dunajánosháza 24 1.03 %
Tósnyárasd 22 0.94 %
Salgócska 21 0.90 %
Alsószeli 19 0.81 %
Vága 18 0.77 %
Pusztakürt 17 0.73 %
Nemeskajal 15 0.64 %
Nádszeg 13 0.56 %
Vízkelet 12 0.51 %
Feketenyék 8 0.34 %
Kismácséd 8 0.34 %
Királyrév 6 0.26 %
Tallós 5 0.21 %
Pozsonyvezekény 3 0.13 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 30 5.47 %
Galánta 27 4.93 %
Diószeg 19 3.47 %
Kismácséd 17 3.10 %
Ábrahám 14 2.55 %
Nagyfödémes 7 1.28 %
Magyargurab 6 1.09 %
Taksonyfalva 5 0.91 %
Sopornya 5 0.91 %
Kisgeszt 5 0.91 %
Felsőszeli 4 0.73 %
Vága 4 0.73 %
Tósnyárasd 4 0.73 %
Jóka 3 0.55 %
Pozsonyvezekény 3 0.55 %
Nemeskosút 2 0.36 %
Dunajánosháza 2 0.36 %
Alsóhatár 2 0.36 %
Nagymácséd 2 0.36 %
Nemeskürt 2 0.36 %
Nemeskajal 2 0.36 %
Alsószerdahely 2 0.36 %
Sempte 2 0.36 %
Hidaskürt 1 0.18 %
Salgócska 1 0.18 %
Pusztakürt 1 0.18 %
Tallós 1 0.18 %
Vágpatta 1 0.18 %
Nádszeg 1 0.18 %
Pusztafödémes 1 0.18 %
Királyrév 1 0.18 %
Szentharaszt 1 0.18 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 16.04 %
Nádszeg 591 11.60 %
Alsószeli 525 10.30 %
Felsőszeli 418 8.20 %
Nagyfödémes 379 7.44 %
Taksonyfalva 352 6.91 %
Nagymácséd 328 6.44 %
Jóka 310 6.08 %
Hidaskürt 298 5.85 %
Feketenyék 255 5.00 %
Vága 252 4.95 %
Pozsonyvezekény 233 4.57 %
Diószeg 202 3.96 %
Királyrév 170 3.34 %
Tallós 158 3.10 %
Nemeskosút 131 2.57 %
Vízkelet 126 2.47 %
Nemeskajal 98 1.92 %
Kismácséd 80 1.57 %
Tósnyárasd 74 1.45 %
Szered 53 1.04 %
Ábrahám 18 0.35 %
Gány 15 0.29 %
Dunajánosháza 15 0.29 %
Pusztafödémes 13 0.26 %
Alsóhatár 13 0.26 %
Magyargurab 12 0.24 %
Alsószerdahely 10 0.20 %
Sopornya 9 0.18 %
Vágpatta 8 0.16 %
Salgócska 7 0.14 %
Sempte 6 0.12 %
Szentharaszt 5 0.10 %
Kisgeszt 3 0.06 %
Nemeskürt 1 0.02 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Galánta 517 22.83 %
Szered 357 15.76 %
Sopornya 253 11.17 %
Alsószerdahely 227 10.02 %
Diószeg 97 4.28 %
Sempte 89 3.93 %
Nemeskürt 67 2.96 %
Vágpatta 58 2.56 %
Nagyfödémes 42 1.85 %
Pusztafödémes 42 1.85 %
Ábrahám 40 1.77 %
Felsőszeli 39 1.72 %
Nagymácséd 34 1.50 %
Pusztakürt 33 1.46 %
Taksonyfalva 31 1.37 %
Szentharaszt 28 1.24 %
Nemeskosút 25 1.10 %
Gány 24 1.06 %
Nádszeg 24 1.06 %
Jóka 24 1.06 %
Magyargurab 22 0.97 %
Salgócska 21 0.93 %
Vága 20 0.88 %
Alsószeli 19 0.84 %
Feketenyék 13 0.57 %
Tósnyárasd 13 0.57 %
Nemeskajal 13 0.57 %
Kisgeszt 11 0.49 %
Pozsonyvezekény 11 0.49 %
Hidaskürt 10 0.44 %
Kismácséd 9 0.40 %
Királyrév 8 0.35 %
Tallós 8 0.35 %
Dunajánosháza 7 0.31 %
Vízkelet 5 0.22 %
Alsóhatár 4 0.18 %
Galánta 591 12.11 %
Nádszeg 469 9.61 %
Alsószeli 392 8.03 %
Nagymácséd 391 8.01 %
Felsőszeli 344 7.05 %
Nagyfödémes 334 6.84 %
Taksonyfalva 322 6.60 %
Jóka 269 5.51 %
Hidaskürt 260 5.33 %
Vága 233 4.77 %
Feketenyék 211 4.32 %
Pozsonyvezekény 174 3.56 %
Diószeg 142 2.91 %
Tallós 135 2.77 %
Királyrév 112 2.29 %
Nemeskosút 107 2.19 %
Vízkelet 95 1.95 %
Tósnyárasd 93 1.91 %
Nemeskajal 88 1.80 %
Kismácséd 75 1.54 %
Szered 23 0.47 %
Alsóhatár 15 0.31 %
Gány 8 0.16 %
Dunajánosháza 6 0.12 %
Pusztafödémes 5 0.10 %
Ábrahám 4 0.08 %
Alsószerdahely 4 0.08 %
Sopornya 3 0.06 %
Sempte 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Salgócska 1 0.02 %
Magyargurab 1 0.02 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 25.42 %
Nádszeg 385 11.58 %
Alsószeli 314 9.45 %
Felsőszeli 304 9.15 %
Taksonyfalva 291 8.75 %
Nagyfödémes 260 7.82 %
Jóka 240 7.22 %
Nagymácséd 215 6.47 %
Hidaskürt 194 5.84 %
Diószeg 159 4.78 %
Vága 158 4.75 %
Feketenyék 147 4.42 %
Pozsonyvezekény 128 3.85 %
Nemeskosút 118 3.55 %
Tallós 113 3.40 %
Királyrév 102 3.07 %
Vízkelet 80 2.41 %
Nemeskajal 79 2.38 %
Kismácséd 57 1.71 %
Tósnyárasd 48 1.44 %
Szered 26 0.78 %
Alsóhatár 12 0.36 %
Dunajánosháza 11 0.33 %
Gány 7 0.21 %
Magyargurab 5 0.15 %
Pusztafödémes 5 0.15 %
Sopornya 5 0.15 %
Nemeskürt 2 0.06 %
Ábrahám 2 0.06 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Alsószerdahely 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 19.82 %
Nádszeg 398 12.48 %
Taksonyfalva 357 11.20 %
Alsószeli 313 9.82 %
Felsőszeli 311 9.76 %
Nagyfödémes 247 7.75 %
Jóka 228 7.15 %
Hidaskürt 217 6.81 %
Nagymácséd 217 6.81 %
Feketenyék 170 5.33 %
Pozsonyvezekény 160 5.02 %
Vága 144 4.52 %
Tallós 128 4.02 %
Diószeg 122 3.83 %
Nemeskosút 99 3.11 %
Királyrév 94 2.95 %
Vízkelet 76 2.38 %
Nemeskajal 67 2.10 %
Kismácséd 51 1.60 %
Tósnyárasd 48 1.51 %
Alsóhatár 12 0.38 %
Szered 11 0.35 %
Sopornya 3 0.09 %
Alsószerdahely 2 0.06 %
Dunajánosháza 2 0.06 %
Pusztafödémes 2 0.06 %
Pusztakürt 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Gány 1 0.03 %
Sempte 1 0.03 %
Szentharaszt 1 0.03 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 38.63 %
Galánta 361 14.01 %
Diószeg 130 5.05 %
Vágpatta 129 5.01 %
Sopornya 123 4.77 %
Sempte 106 4.11 %
Alsószerdahely 94 3.65 %
Ábrahám 75 2.91 %
Nagyfödémes 71 2.76 %
Szentharaszt 69 2.68 %
Pusztafödémes 61 2.37 %
Magyargurab 43 1.67 %
Felsőszeli 40 1.55 %
Nemeskürt 37 1.44 %
Pusztakürt 36 1.40 %
Jóka 33 1.28 %
Taksonyfalva 29 1.13 %
Kisgeszt 24 0.93 %
Gány 24 0.93 %
Nemeskosút 23 0.89 %
Nagymácséd 20 0.78 %
Dunajánosháza 20 0.78 %
Salgócska 20 0.78 %
Vága 17 0.66 %
Nemeskajal 16 0.62 %
Tósnyárasd 15 0.58 %
Nádszeg 14 0.54 %
Alsószeli 12 0.47 %
Hidaskürt 11 0.43 %
Tallós 9 0.35 %
Kismácséd 8 0.31 %
Feketenyék 7 0.27 %
Pozsonyvezekény 7 0.27 %
Vízkelet 6 0.23 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Királyrév 2 0.08 %
Szered 1 128 40.85 %
Sopornya 299 10.83 %
Alsószerdahely 236 8.55 %
Galánta 115 4.17 %
Vágpatta 98 3.55 %
Sempte 84 3.04 %
Szentharaszt 58 2.10 %
Nemeskürt 58 2.10 %
Diószeg 47 1.70 %
Ábrahám 46 1.67 %
Pusztafödémes 41 1.48 %
Pusztakürt 28 1.01 %
Nagyfödémes 27 0.98 %
Felsőszeli 24 0.87 %
Vága 21 0.76 %
Magyargurab 19 0.69 %
Nagymácséd 18 0.65 %
Taksonyfalva 18 0.65 %
Alsószeli 18 0.65 %
Gány 16 0.58 %
Jóka 15 0.54 %
Salgócska 14 0.51 %
Nemeskosút 14 0.51 %
Kisgeszt 13 0.47 %
Feketenyék 7 0.25 %
Nádszeg 7 0.25 %
Tósnyárasd 6 0.22 %
Vízkelet 6 0.22 %
Kismácséd 5 0.18 %
Tallós 5 0.18 %
Dunajánosháza 5 0.18 %
Nemeskajal 4 0.14 %
Hidaskürt 2 0.07 %
Pozsonyvezekény 2 0.07 %
Királyrév 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 39.64 %
Szered 121 5.60 %
Nagyfödémes 72 3.33 %
Diószeg 71 3.28 %
Taksonyfalva 49 2.27 %
Jóka 38 1.76 %
Sopornya 35 1.62 %
Felsőszeli 34 1.57 %
Gány 32 1.48 %
Pusztafödémes 30 1.39 %
Hidaskürt 26 1.20 %
Alsószeli 24 1.11 %
Feketenyék 21 0.97 %
Vágpatta 20 0.93 %
Nemeskajal 19 0.88 %
Szentharaszt 16 0.74 %
Nemeskosút 16 0.74 %
Pozsonyvezekény 16 0.74 %
Tósnyárasd 16 0.74 %
Vága 15 0.69 %
Magyargurab 15 0.69 %
Alsószerdahely 14 0.65 %
Sempte 12 0.56 %
Kisgeszt 11 0.51 %
Kismácséd 11 0.51 %
Dunajánosháza 9 0.42 %
Ábrahám 9 0.42 %
Salgócska 8 0.37 %
Vízkelet 8 0.37 %
Nemeskürt 8 0.37 %
Nádszeg 6 0.28 %
Nagymácséd 6 0.28 %
Tallós 5 0.23 %
Pusztakürt 5 0.23 %
Királyrév 2 0.09 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 36.01 %
Galánta 283 8.57 %
Sopornya 188 5.69 %
Sempte 112 3.39 %
Szentharaszt 107 3.24 %
Vágpatta 94 2.85 %
Alsószerdahely 88 2.67 %
Diószeg 86 2.60 %
Pusztafödémes 64 1.94 %
Felsőszeli 54 1.64 %
Ábrahám 47 1.42 %
Nagyfödémes 36 1.09 %
Taksonyfalva 36 1.09 %
Pusztakürt 33 1.00 %
Nemeskürt 31 0.94 %
Nemeskosút 29 0.88 %
Magyargurab 29 0.88 %
Jóka 23 0.70 %
Gány 22 0.67 %
Kisgeszt 18 0.55 %
Tósnyárasd 13 0.39 %
Kismácséd 12 0.36 %
Nemeskajal 12 0.36 %
Vága 12 0.36 %
Nagymácséd 11 0.33 %
Alsószeli 9 0.27 %
Salgócska 9 0.27 %
Vízkelet 6 0.18 %
Hidaskürt 5 0.15 %
Feketenyék 4 0.12 %
Nádszeg 3 0.09 %
Dunajánosháza 3 0.09 %
Királyrév 2 0.06 %
Tallós 1 0.03 %
Pozsonyvezekény 1 0.03 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 26.01 %
Galánta 369 14.35 %
Vágpatta 301 11.70 %
Sopornya 216 8.40 %
Diószeg 119 4.63 %
Sempte 113 4.39 %
Alsószerdahely 85 3.30 %
Szentharaszt 83 3.23 %
Nemeskürt 65 2.53 %
Pusztafödémes 63 2.45 %
Ábrahám 62 2.41 %
Nagyfödémes 60 2.33 %
Felsőszeli 52 2.02 %
Magyargurab 46 1.79 %
Pusztakürt 45 1.75 %
Jóka 31 1.21 %
Taksonyfalva 30 1.17 %
Kisgeszt 29 1.13 %
Nemeskosút 26 1.01 %
Salgócska 24 0.93 %
Gány 22 0.86 %
Tósnyárasd 21 0.82 %
Nagymácséd 16 0.62 %
Dunajánosháza 16 0.62 %
Vága 14 0.54 %
Alsószeli 13 0.51 %
Nemeskajal 11 0.43 %
Hidaskürt 9 0.35 %
Vízkelet 9 0.35 %
Kismácséd 7 0.27 %
Nádszeg 6 0.23 %
Tallós 5 0.19 %
Feketenyék 4 0.16 %
Pozsonyvezekény 4 0.16 %
Királyrév 2 0.08 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 40.82 %
Galánta 74 6.29 %
Sopornya 32 2.72 %
Felsőszeli 30 2.55 %
Alsószerdahely 28 2.38 %
Sempte 24 2.04 %
Diószeg 24 2.04 %
Vágpatta 23 1.96 %
Szentharaszt 22 1.87 %
Pusztafödémes 18 1.53 %
Nagyfödémes 16 1.36 %
Jóka 16 1.36 %
Taksonyfalva 14 1.19 %
Gány 12 1.02 %
Alsószeli 11 0.94 %
Vága 11 0.94 %
Nemeskürt 11 0.94 %
Nemeskosút 10 0.85 %
Tósnyárasd 9 0.77 %
Nádszeg 9 0.77 %
Ábrahám 8 0.68 %
Magyargurab 8 0.68 %
Tallós 7 0.60 %
Pusztakürt 7 0.60 %
Hidaskürt 6 0.51 %
Feketenyék 5 0.43 %
Nagymácséd 4 0.34 %
Kismácséd 3 0.26 %
Nemeskajal 3 0.26 %
Vízkelet 3 0.26 %
Kisgeszt 3 0.26 %
Dunajánosháza 3 0.26 %
Királyrév 2 0.17 %
Salgócska 1 0.09 %
Alsóhatár 1 0.09 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 38.21 %
Galánta 513 16.37 %
Sopornya 187 5.97 %
Vágpatta 161 5.14 %
Diószeg 150 4.79 %
Alsószerdahely 142 4.53 %
Sempte 126 4.02 %
Szentharaszt 99 3.16 %
Ábrahám 96 3.06 %
Pusztafödémes 69 2.20 %
Nemeskürt 67 2.14 %
Nagyfödémes 67 2.14 %
Felsőszeli 58 1.85 %
Taksonyfalva 44 1.40 %
Magyargurab 41 1.31 %
Jóka 35 1.12 %
Kisgeszt 33 1.05 %
Gány 33 1.05 %
Nemeskosút 30 0.96 %
Salgócska 28 0.89 %
Vága 25 0.80 %
Pusztakürt 23 0.73 %
Nagymácséd 22 0.70 %
Dunajánosháza 22 0.70 %
Tósnyárasd 19 0.61 %
Alsószeli 19 0.61 %
Nemeskajal 13 0.41 %
Tallós 11 0.35 %
Nádszeg 10 0.32 %
Vízkelet 9 0.29 %
Hidaskürt 8 0.26 %
Kismácséd 8 0.26 %
Feketenyék 8 0.26 %
Királyrév 6 0.19 %
Pozsonyvezekény 5 0.16 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Galánta 1 158 43.19 %
Szered 302 11.26 %
Diószeg 93 3.47 %
Sopornya 87 3.25 %
Taksonyfalva 87 3.25 %
Nagyfödémes 73 2.72 %
Felsőszeli 67 2.50 %
Gány 45 1.68 %
Vágpatta 44 1.64 %
Nemeskosút 43 1.60 %
Nemeskajal 42 1.57 %
Tósnyárasd 37 1.38 %
Magyargurab 34 1.27 %
Sempte 33 1.23 %
Alsószerdahely 33 1.23 %
Alsószeli 30 1.12 %
Ábrahám 29 1.08 %
Jóka 29 1.08 %
Vága 28 1.04 %
Pusztafödémes 26 0.97 %
Nemeskürt 24 0.90 %
Szentharaszt 23 0.86 %
Feketenyék 19 0.71 %
Tallós 19 0.71 %
Nagymácséd 19 0.71 %
Hidaskürt 19 0.71 %
Vízkelet 18 0.67 %
Kismácséd 16 0.60 %
Nádszeg 16 0.60 %
Pozsonyvezekény 13 0.48 %
Pusztakürt 13 0.48 %
Kisgeszt 12 0.45 %
Salgócska 9 0.34 %
Dunajánosháza 8 0.30 %
Királyrév 8 0.30 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Galánta 348 25.93 %
Taksonyfalva 160 11.92 %
Feketenyék 101 7.53 %
Felsőszeli 93 6.93 %
Nagyfödémes 87 6.48 %
Nagymácséd 78 5.81 %
Nádszeg 78 5.81 %
Jóka 78 5.81 %
Diószeg 77 5.74 %
Alsószeli 65 4.84 %
Vága 46 3.43 %
Nemeskajal 42 3.13 %
Tósnyárasd 40 2.98 %
Vízkelet 37 2.76 %
Hidaskürt 37 2.76 %
Tallós 33 2.46 %
Nemeskosút 29 2.16 %
Pozsonyvezekény 28 2.09 %
Szered 28 2.09 %
Királyrév 18 1.34 %
Sopornya 14 1.04 %
Magyargurab 13 0.97 %
Kismácséd 10 0.75 %
Dunajánosháza 7 0.52 %
Alsószerdahely 7 0.52 %
Nemeskürt 4 0.30 %
Ábrahám 4 0.30 %
Pusztafödémes 4 0.30 %
Gány 4 0.30 %
Vágpatta 3 0.22 %
Alsóhatár 1 0.07 %
Kisgeszt 1 0.07 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 23.86 %
Sopornya 433 16.56 %
Nemeskürt 281 10.75 %
Vágpatta 263 10.06 %
Alsószerdahely 237 9.06 %
Galánta 225 8.60 %
Sempte 106 4.05 %
Pusztakürt 104 3.98 %
Szentharaszt 73 2.79 %
Salgócska 48 1.84 %
Diószeg 43 1.64 %
Felsőszeli 38 1.45 %
Pusztafödémes 36 1.38 %
Ábrahám 32 1.22 %
Taksonyfalva 26 0.99 %
Gány 26 0.99 %
Magyargurab 23 0.88 %
Nagyfödémes 21 0.80 %
Nemeskosút 19 0.73 %
Kisgeszt 19 0.73 %
Jóka 16 0.61 %
Tósnyárasd 12 0.46 %
Nagymácséd 11 0.42 %
Vága 10 0.38 %
Alsószeli 6 0.23 %
Nemeskajal 6 0.23 %
Pozsonyvezekény 4 0.15 %
Nádszeg 3 0.11 %
Kismácséd 3 0.11 %
Dunajánosháza 3 0.11 %
Királyrév 3 0.11 %
Vízkelet 1 0.04 %
Feketenyék 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Tallós 1 0.04 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 37.69 %
Galánta 177 13.79 %
Sopornya 123 9.58 %
Alsószerdahely 77 6.00 %
Szentharaszt 60 4.67 %
Sempte 56 4.36 %
Vágpatta 42 3.27 %
Diószeg 34 2.65 %
Pusztafödémes 34 2.65 %
Ábrahám 33 2.57 %
Nemeskürt 23 1.79 %
Vága 18 1.40 %
Gány 18 1.40 %
Jóka 15 1.17 %
Magyargurab 15 1.17 %
Pusztakürt 15 1.17 %
Nagyfödémes 14 1.09 %
Kisgeszt 13 1.01 %
Felsőszeli 13 1.01 %
Taksonyfalva 11 0.86 %
Salgócska 9 0.70 %
Nemeskosút 9 0.70 %
Alsószeli 9 0.70 %
Tósnyárasd 9 0.70 %
Kismácséd 7 0.55 %
Királyrév 4 0.31 %
Hidaskürt 4 0.31 %
Tallós 3 0.23 %
Dunajánosháza 2 0.16 %
Nagymácséd 2 0.16 %
Alsóhatár 2 0.16 %
Nemeskajal 2 0.16 %
Vízkelet 1 0.08 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 18.22 %
Galánta 323 9.37 %
Vágpatta 321 9.31 %
Sopornya 208 6.03 %
Sempte 129 3.74 %
Diószeg 107 3.10 %
Nemeskürt 83 2.41 %
Alsószerdahely 77 2.23 %
Szentharaszt 71 2.06 %
Ábrahám 66 1.91 %
Pusztakürt 62 1.80 %
Nagyfödémes 56 1.62 %
Pusztafödémes 54 1.57 %
Felsőszeli 45 1.31 %
Magyargurab 39 1.13 %
Gány 35 1.02 %
Salgócska 32 0.93 %
Jóka 29 0.84 %
Taksonyfalva 25 0.73 %
Kisgeszt 25 0.73 %
Hidaskürt 22 0.64 %
Nemeskosút 21 0.61 %
Vága 21 0.61 %
Nagymácséd 20 0.58 %
Alsószeli 15 0.44 %
Dunajánosháza 15 0.44 %
Tósnyárasd 15 0.44 %
Nemeskajal 8 0.23 %
Vízkelet 7 0.20 %
Kismácséd 7 0.20 %
Pozsonyvezekény 7 0.20 %
Tallós 5 0.15 %
Feketenyék 4 0.12 %
Nádszeg 4 0.12 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Királyrév 1 0.03 %
Szered 1 287 36.00 %
Galánta 263 7.36 %
Sopornya 164 4.59 %
Diószeg 144 4.03 %
Sempte 111 3.10 %
Alsószerdahely 91 2.55 %
Vágpatta 85 2.38 %
Szentharaszt 79 2.21 %
Felsőszeli 55 1.54 %
Pusztafödémes 54 1.51 %
Ábrahám 50 1.40 %
Taksonyfalva 44 1.23 %
Nagyfödémes 40 1.12 %
Nemeskürt 30 0.84 %
Pusztakürt 26 0.73 %
Jóka 25 0.70 %
Gány 21 0.59 %
Nemeskosút 21 0.59 %
Magyargurab 19 0.53 %
Kisgeszt 14 0.39 %
Vága 12 0.34 %
Nagymácséd 11 0.31 %
Tósnyárasd 11 0.31 %
Salgócska 11 0.31 %
Alsószeli 10 0.28 %
Nemeskajal 9 0.25 %
Hidaskürt 8 0.22 %
Kismácséd 7 0.20 %
Vízkelet 7 0.20 %
Nádszeg 6 0.17 %
Feketenyék 5 0.14 %
Dunajánosháza 4 0.11 %
Tallós 2 0.06 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Pozsonyvezekény 2 0.06 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 21.46 %
Szered 203 17.09 %
Galánta 104 8.75 %
Vágpatta 80 6.73 %
Diószeg 48 4.04 %
Sempte 45 3.79 %
Ábrahám 30 2.53 %
Pusztakürt 27 2.27 %
Szentharaszt 23 1.94 %
Nemeskürt 23 1.94 %
Pusztafödémes 21 1.77 %
Felsőszeli 20 1.68 %
Alsószerdahely 20 1.68 %
Taksonyfalva 15 1.26 %
Magyargurab 14 1.18 %
Nagyfödémes 14 1.18 %
Nemeskosút 14 1.18 %
Salgócska 12 1.01 %
Gány 8 0.67 %
Nagymácséd 6 0.51 %
Vága 6 0.51 %
Nemeskajal 5 0.42 %
Jóka 5 0.42 %
Kisgeszt 5 0.42 %
Tósnyárasd 3 0.25 %
Nádszeg 3 0.25 %
Alsószeli 3 0.25 %
Pozsonyvezekény 3 0.25 %
Tallós 2 0.17 %
Kismácséd 2 0.17 %
Királyrév 2 0.17 %
Feketenyék 2 0.17 %
Hidaskürt 1 0.08 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Dunajánosháza 1 0.08 %
Vízkelet 1 0.08 %
Szered 392 24.97 %
Galánta 138 8.79 %
Sopornya 93 5.92 %
Szentharaszt 55 3.50 %
Sempte 38 2.42 %
Ábrahám 33 2.10 %
Alsószerdahely 31 1.97 %
Vágpatta 31 1.97 %
Pusztafödémes 26 1.66 %
Diószeg 25 1.59 %
Nagyfödémes 18 1.15 %
Kisgeszt 16 1.02 %
Felsőszeli 15 0.96 %
Taksonyfalva 14 0.89 %
Magyargurab 13 0.83 %
Vága 12 0.76 %
Jóka 11 0.70 %
Nemeskürt 10 0.64 %
Pusztakürt 10 0.64 %
Gány 10 0.64 %
Salgócska 9 0.57 %
Nemeskosút 8 0.51 %
Alsószeli 8 0.51 %
Tósnyárasd 7 0.45 %
Kismácséd 6 0.38 %
Nagymácséd 6 0.38 %
Hidaskürt 5 0.32 %
Tallós 4 0.25 %
Nádszeg 3 0.19 %
Királyrév 2 0.13 %
Nemeskajal 1 0.06 %
Vízkelet 1 0.06 %
Alsóhatár 1 0.06 %
Pozsonyvezekény 1 0.06 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 12.04 %
Galánta 243 10.96 %
Alsószeli 230 10.37 %
Felsőszeli 219 9.87 %
Nádszeg 216 9.74 %
Nagyfödémes 156 7.03 %
Jóka 145 6.54 %
Hidaskürt 141 6.36 %
Taksonyfalva 138 6.22 %
Nagymácséd 95 4.28 %
Feketenyék 87 3.92 %
Vága 83 3.74 %
Tallós 81 3.65 %
Diószeg 80 3.61 %
Nemeskosút 67 3.02 %
Királyrév 66 2.98 %
Kismácséd 35 1.58 %
Vízkelet 30 1.35 %
Nemeskajal 30 1.35 %
Tósnyárasd 13 0.59 %
Alsóhatár 7 0.32 %
Szered 7 0.32 %
Sopornya 3 0.14 %
Pusztafödémes 2 0.09 %
Sempte 1 0.05 %
Dunajánosháza 1 0.05 %
Alsószerdahely 1 0.05 %
Nemeskürt 1 0.05 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 11.99 %
Sempte 141 6.21 %
Sopornya 57 2.51 %
Galánta 55 2.42 %
Szentharaszt 39 1.72 %
Vágpatta 32 1.41 %
Alsószerdahely 27 1.19 %
Diószeg 19 0.84 %
Hidaskürt 15 0.66 %
Felsőszeli 15 0.66 %
Pusztafödémes 13 0.57 %
Taksonyfalva 12 0.53 %
Ábrahám 10 0.44 %
Nemeskürt 9 0.40 %
Gány 8 0.35 %
Magyargurab 7 0.31 %
Nagymácséd 6 0.26 %
Nemeskosút 6 0.26 %
Nagyfödémes 5 0.22 %
Pusztakürt 5 0.22 %
Nádszeg 5 0.22 %
Alsószeli 4 0.18 %
Tósnyárasd 4 0.18 %
Salgócska 4 0.18 %
Vága 3 0.13 %
Jóka 2 0.09 %
Kisgeszt 2 0.09 %
Tallós 2 0.09 %
Kismácséd 2 0.09 %
Királyrév 2 0.09 %
Nemeskajal 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 19.17 %
Feketenyék 278 12.84 %
Galánta 182 8.41 %
Nagyfödémes 139 6.42 %
Hidaskürt 133 6.14 %
Jóka 92 4.25 %
Tallós 82 3.79 %
Felsőszeli 78 3.60 %
Taksonyfalva 68 3.14 %
Diószeg 66 3.05 %
Alsószeli 66 3.05 %
Pozsonyvezekény 60 2.77 %
Nagymácséd 60 2.77 %
Királyrév 50 2.31 %
Nemeskosút 49 2.26 %
Vága 46 2.12 %
Vízkelet 44 2.03 %
Nemeskajal 34 1.57 %
Kismácséd 27 1.25 %
Tósnyárasd 21 0.97 %
Szered 16 0.74 %
Alsóhatár 16 0.74 %
Ábrahám 7 0.32 %
Dunajánosháza 5 0.23 %
Alsószerdahely 5 0.23 %
Magyargurab 4 0.18 %
Vágpatta 4 0.18 %
Pusztafödémes 4 0.18 %
Nemeskürt 3 0.14 %
Salgócska 2 0.09 %
Pusztakürt 2 0.09 %
Sopornya 1 0.05 %
Sempte 1 0.05 %
Szentharaszt 1 0.05 %
Gány 1 0.05 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 15.21 %
Feketenyék 473 14.65 %
Nádszeg 255 7.90 %
Hidaskürt 205 6.35 %
Nagyfödémes 195 6.04 %
Felsőszeli 162 5.02 %
Alsószeli 133 4.12 %
Jóka 123 3.81 %
Taksonyfalva 122 3.78 %
Nagymácséd 121 3.75 %
Diószeg 115 3.56 %
Vága 109 3.38 %
Tallós 103 3.19 %
Vízkelet 99 3.07 %
Pozsonyvezekény 97 3.00 %
Nemeskosút 78 2.42 %
Királyrév 63 1.95 %
Nemeskajal 59 1.83 %
Szered 32 0.99 %
Kismácséd 29 0.90 %
Dunajánosháza 28 0.87 %
Alsóhatár 24 0.74 %
Tósnyárasd 24 0.74 %
Magyargurab 14 0.43 %
Ábrahám 14 0.43 %
Alsószerdahely 13 0.40 %
Salgócska 10 0.31 %
Pusztafödémes 7 0.22 %
Gány 7 0.22 %
Sopornya 6 0.19 %
Sempte 4 0.12 %
Vágpatta 3 0.09 %
Kisgeszt 3 0.09 %
Nemeskürt 3 0.09 %
Pusztakürt 2 0.06 %
Szentharaszt 2 0.06 %
Szered 177 21.10 %
Galánta 145 17.28 %
Diószeg 69 8.22 %
Sopornya 61 7.27 %
Szentharaszt 39 4.65 %
Pusztafödémes 36 4.29 %
Ábrahám 30 3.58 %
Vágpatta 26 3.10 %
Alsószerdahely 22 2.62 %
Nagyfödémes 21 2.50 %
Sempte 21 2.50 %
Magyargurab 19 2.26 %
Jóka 16 1.91 %
Kisgeszt 15 1.79 %
Felsőszeli 14 1.67 %
Taksonyfalva 12 1.43 %
Vága 12 1.43 %
Gány 11 1.31 %
Nemeskosút 10 1.19 %
Kismácséd 8 0.95 %
Alsószeli 6 0.72 %
Pusztakürt 6 0.72 %
Salgócska 6 0.72 %
Nagymácséd 6 0.72 %
Tósnyárasd 5 0.60 %
Nemeskürt 4 0.48 %
Nemeskajal 4 0.48 %
Tallós 4 0.48 %
Királyrév 3 0.36 %
Nádszeg 2 0.24 %
Alsóhatár 2 0.24 %
Hidaskürt 2 0.24 %
Vízkelet 2 0.24 %
Feketenyék 2 0.24 %
Dunajánosháza 1 0.12 %
Pozsonyvezekény 1 0.12 %
Szered 1 306 36.71 %
Alsószerdahely 567 15.94 %
Sopornya 465 13.07 %
Galánta 356 10.01 %
Sempte 179 5.03 %
Vágpatta 144 4.05 %
Nemeskürt 91 2.56 %
Szentharaszt 84 2.36 %
Pusztakürt 70 1.97 %
Vága 64 1.80 %
Diószeg 56 1.57 %
Pusztafödémes 52 1.46 %
Gány 48 1.35 %
Ábrahám 46 1.29 %
Taksonyfalva 45 1.26 %
Felsőszeli 44 1.24 %
Nagyfödémes 29 0.82 %
Magyargurab 27 0.76 %
Kisgeszt 27 0.76 %
Nemeskosút 22 0.62 %
Salgócska 21 0.59 %
Tallós 18 0.51 %
Alsószeli 17 0.48 %
Jóka 13 0.37 %
Nagymácséd 13 0.37 %
Nemeskajal 11 0.31 %
Tósnyárasd 11 0.31 %
Hidaskürt 7 0.20 %
Kismácséd 7 0.20 %
Királyrév 4 0.11 %
Pozsonyvezekény 4 0.11 %
Nádszeg 3 0.08 %
Vízkelet 2 0.06 %
Feketenyék 2 0.06 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
734 77.67%
VPN
89 9.42%
KSČ
59 6.24%
SZ
16 1.69%
KDH
12 1.27%
SPV
10 1.06%
SNS
7 0.74%
DS
6 0.63%
SD
4 0.42%
Egyéb
8 0.85%
Érvényes szavazatok 945
Együttélés-MKDM
434 64.20%
Magyar Polgári Párt
169 25.00%
HZDS
24 3.55%
SDĽ
15 2.22%
KSS
12 1.78%
SDSS
10 1.48%
SZ
3 0.44%
Egyéb
9 1.33%
Érvényes szavazatok 676
MK
598 85.19%
KSS
27 3.85%
SP-VOĽBA
23 3.28%
HZDS-RSS
16 2.28%
HZPCS
8 1.14%
SPK
7 1.00%
5 0.71%
SNS
3 0.43%
ZRS
3 0.43%
RSDSS
3 0.43%
Egyéb
9 1.28%
Érvényes szavazatok 702
MKP
669 82.80%
SDK
72 8.91%
HZDS
21 2.60%
SDĽ
15 1.86%
KSS
10 1.24%
SOP
9 1.11%
SNS
4 0.50%
MLHZP
4 0.50%
NSK
4 0.50%
Érvényes szavazatok 808
MKP
616 87.50%
SDKU
31 4.40%
SMER
12 1.70%
ANO
10 1.42%
HZDS
10 1.42%
KSS
9 1.28%
SZS
4 0.57%
NOSNP
4 0.57%
Egyéb
8 1.14%
Érvényes szavazatok 704
MKP
528 88.89%
SDKU DS
37 6.23%
SMER
9 1.52%
LB
5 0.84%
ĽS HZDS
4 0.67%
ANO
4 0.67%
KSS
3 0.51%
Egyéb
4 0.67%
Érvényes szavazatok 594
Most-Híd
287 48.15%
MKP
244 40.94%
SDKU DS
30 5.03%
SMER
13 2.18%
SaS
11 1.85%
SDĽ
3 0.50%
Egyéb
8 1.34%
Érvényes szavazatok 596
Most-Híd
261 48.24%
MKP
235 43.44%
SMER SD
16 2.96%
SDKU DS
12 2.22%
99 Percent
6 1.11%
SaS
4 0.74%
OĽaNO
3 0.55%
Egyéb
4 0.74%
Érvényes szavazatok 541
MKP
332 58.87%
Most-Híd
166 29.43%
SMER SD
17 3.01%
OĽANO-NOVA
13 2.30%
SME RODINA
8 1.42%
#SIEŤ
7 1.24%
SaS
6 1.06%
TIP
3 0.53%
Egyéb
12 2.13%
Érvényes szavazatok 564
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések