SK
DS
.....

Csilizradvány

Község

címer zászló
979 100% magyar 1910
1030 88% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Csilizradvány
Hivatalos szlovák megnevezés:
Čiližská Radvaň
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Győr vármegye
Tószigetcsilizközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Dunaszerdahelyi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Csilizköz
Más földrajzi nevek:
Asztalos, Csobánchát, Füzespuszta, Hontárka, Kis-tó, Nagy-rét, Nagy-tó, Öreg-lapás, Pralag-tó, Rákócza-tó, Zsámbok
Koordináták:
47.82992554, 17.68463707
Terület:
21,41 km2
Rang:
község
Népesség:
1182
Tszf. magasság:
110 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93008
Település kód:
501531
Szervezeti azonosító:
305341
Adóazonosító:
2021002093

Csilizradvány a Csilizköz legnagyobb területű és legnépesebb települése. Dunaszerdahelytől 22 km-re délkeletre, Nagymegyertől 7 km-re délnyugatra fekszik. Füzespuszta (Vrbina) település tartozik hozzá. Csilizradvány teljesen egybeépült a szomszédos Balonnyal. Délről Kulcsod, délnyugatról Medve, nyugatról Balony, északról Csilizpatas, keletről pedig Nagymegyer határolja. Keleti határát a Csiliz-patak alkotja, mely egyben a történelmi Győr és Komárom megyék határa is volt. Csilizradvány 21,41 km²-es területe a Kisalföldön fekszik 110-113 méteres tengerszint feletti magasságban. Egykor mocsarak borították, melyeknek lecsapolása után a táj meghatározó elemeivé váltak a csatornák. Csilizradványt érinti a Negymegyert (7 km) a medvei Duna-híddal (6 km) összekötő 586-os út. A falut mellékutak kötik össze Csilizpatassal (6 km), Kulcsoddal (4 km) és Balonnyal (1,5 km).

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozó község. 1920-ig Győr vármegye Tószigetcsilizközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után rövid ideig (1920-1923) a Komáromi járáshoz, 1923-1949 között, majd 1960 után a Dunaszerdahelyi járáshoz, 1949-1960 között pedig a Nagymegyeri járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Dunaszerdahelyi járás). A község területe nem változott 1921 óta.

Népesség

Ma is csaknem teljesen magyar népessége enyhén növekszik a rendszerváltás óta. A korábban színmagyar településre először 1928-ban érkeztek szlovák telepesek. A lakosság mintegy ötödének nincs vagy nem megállapítható a vallása, ám a korábban nagyrészt református faluban fokozatosan változott az arány, és a rendszerváltás utáni évekre már a római katolikusok kerültek többségbe.

Történelem

Némely történetíró szerint nevét a Rád nemzetségtől nyerte, a 13. században a zobori apátság és a pozsonyi vár osztozott rajta, a Dóczyak a 15. század első felében merülnek fel Radványban. Létezett egy Haraszt nevű falu is Radvány határában, ez valószínűleg a tatárjáráskor pusztult el. A 16-17. században tért református hitre a község, ekkor már a Kamorjay, Lipcsey, Dersffy, Czobor és Perneszy családnevek tűnnek fel birtokosként, köztük Istvánffy Miklós alnádor, történetíró. A török korban sokat szenvedett az oszmán rajtaütésektől, majd előbb Rákóczi György 1644-es Habsburg-ellenes hadjáratában, utóbb a Sobieski János lengyel király vezette, Magyarországot felszabadító hadjáratban pusztult el 1683-ban. Utóbbit lengyeljárás néven őrizte meg a népi emlékezet. A 18. század végén. A türelmi rendelet nyomán a református gyülekezet megszerezte a régi román-gótikus templomot, és barokk stílusban átépítve máig használja. A kora újkorban többnyire közbirtokos nemesség lakta, a 19. században pedig jelentős mértékben az Illésházyaké, a Batthyányiaké és végül a Bethleneké volt. A napóleoni háborúkhoz kapcsolódó, 1809-es győri csata is érintette a községet, akárcsak az 1848/49-es szabadságharc küzdelmei. 1863-ban és 1907-ben nagy tűzvész pusztított, és odavesztek az itt őrzött esperességi iratok is. Az itt élők a jó minőségű földet kihasználva mezőgazdasággal foglalkoztak, híres volt a falu a kendertermesztésről és a lótenyésztésről is. A trianoni békeszerződés 1920-ban Csehszlovákiához csatolta a falut. Bethlen Aladár korábbi füzespusztai nagybirtokát a csehszlovák földreform során felosztották, 1926-ban az itteni mezőgazdasági munkások sztrájkoltak. Ezt követően, 1928-ban morva telepeseket költöztettek ide. Az I. bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak, 1945-től pedig ismét Csehszlovákiához csatolták. A hontalanság évei alatt 24 családot telepítettek ki Magyarországra, illetve hurcoltak el csehországi kényszermunkára. Az 1965-ös gátszakadás utáni árvíz itt is óriási károkat okozott. Csilizradvány 1993-tól Szlovákia része.

Mai jelentősége

A faluban magyar alapiskola és könyvtár, továbbá egészségügyi rendelőintézet működik. A mezőgazdaság ma is nagy jelentőségű, elsősorban kukoricát, zöldséget és tejet termelnek. A falunak négy horgásztava van, ezekből kettő az 1965-ös árvíz után keletkezett, amikor az újjáépítéshez sok kavicsot bányásztak.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

RADVÁNY. Magyar falu Győr Vármegyében, földes Urai több Urak, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Csilízközben, Szapnak szomszédságában, Szerdahelytől 2, Somorjától 4 mértföldnyire; térséges határja 2 nyomásbéli, búzát leginkább terem, földgye jó, mezeje, réttye, nádgya elég, erdeje nints, híres a’ kenderről, piatza Somorján.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Radvány, magyar falu, Győr vgyében, tul az öreg Dunán, a Csilizközben, 523 ref., 180 kath., 20 zsidó lakossal, kik többnyire nemesek. Ref. anyatemplom. Róna határa termékeny, de különösen szénával bővelkedik, s lakosai szép lovakat tenyésztenek. – Kender is sok terem. A szarvai urad. tartozik, Poson megyében. Ut. p. Győr.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Csilizradvány 1252-ben már villa Rodovan és Rodvan alakban fordul elő az oklevelekben. Némely történetíró szerint nevét a Rád nemzetségtől nyerte, melynek tagjai és osztályos atyafiai még a XV. század elején is urai voltak. A XV. század első felében merülnek fel a Dóczyak Radványban, de az 1544-iki összeírás Kamorjay Tamást és Lipchey Gáspárt, a 11 évvel később történt újabb összeírás pedig a Lipcsey és a Dersffy családokat említi birtokosaiként. 1580 körül Istvánffy Miklós alnádor, a történetíró is részbirtokosa volt, neje, Both Eszter után. Ebben az időben számos közbirtokos lakta. Az 1609-iki összeírásban Istvánffy Miklós, Dersffy István, Lipcsey János, Czobor Imre és Perneszy János vannak birtokosaiként felsorolva. A mult század elején is számos nemes közbirtokosa volt, de a gróf Illésházyak voltak a nagyobb birtokosai. Később a gróf Batthyány családé lett s most a gróf Bethlen Aladáré. A község 1861-ben majdnem teljesen leégett és ekkor rongálódott meg a góthikus részletekben bővelkedő, érdekes régi templom is, mely most a reformátusoké. Ezt a templomot Pázmány is már a régiek között említi. A község dűlőnevei közül figyelmet érdemelnek ezek: Bácsháza, Csobánczhát, Köves-út és Asztalos. Ide tartozik Füzes puszta is, mely a gróf Bethlen Aladár birtoka. A község 161 házát 816 lélek lakja, a kik mindannyian magyarok és kétharmadrészük református, a többi pedig róm. kath. vallású. Van körjegyzőségi székhelye és postája, a távírója pedig Nagymegyer.

Kóczán Mór

-1948
Csilizradvány - egyházi szolgálatot végzett
1914-1947
Csallóközaranyos - egyházi szolgálatot végzett
atléta, olimpiai bronzérmes gerelyhajító, református lelkész.

Pázmány Dániel

1836.4.1.
Csallóközaranyos - megszületett
Komárom - egyházi szolgálatot végzett
Csilizradvány - egyházi szolgálatot végzett
Vágfarkasd jegyző

Brányik Sándor

1910.3.2.
Vízkelet - megszületett
1956-1980
Csilizradvány - egyházi szolgálatot végzett
1980.8.14.
Csilizpatas - elhunyt

Beke Sándor

1939.2.26.
Csilizradvány - megszületett

Kiss László

1950. 3. 18.
Ipolyság - megszületett
Palást - élt
Ipolyság orvos.
Névelőfordulások
1252
Rodvan
1268
Rodovan
1272
Radvan
1341
Radwan
1773
Radvan, Radván,
1786
Radwány,
1808
Radvány,
1863
Csilizradvány,
1927
Čilizská Radvaň, Csiliz Radvány,
1938
Csilizradvány,
1945
Čilizská Radvaň, Csiliz Radvány,
1948
Čilizská Radvaň,
1960
Čiližská Radvaň
1994
Csilizradvány

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Csilizradvány (Čiližská Radvaň) 285
Telefon: 0315541202
Fax: 0315541202

Honlap: csilizradvany.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Janík Erzsébet (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Vítek Dušan (Független)
Écsy Jozef (Független)
Bodó Richard (SMK-MKP)
Buzgóová Eva (SMK-MKP)
Diószegi Zoltán (SMK-MKP)
Peöcz Zoltán (SMK-MKP)
Bögi Tímea (SMK-MKP)
Gaál Ján (SMK-MKP)
Gaál Róbert (SMK-MKP)
Független 22% Független 2 képviselö SMK-MKP 78% SMK-MKP 7 képviselö 9 képviselö
Csilizradványi Posta

Čiližská Radvaň 330

Csilizközi Falvak Társulása

Csilizradvány 285

Kóczán Mór Magyar Tannyelvű Alapiskola

Fő utca 258

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Csilizradvány 40

Csilizradványi Anyakönyvi Hivatal

Csilizradvány 285

Csilizradványi Községi Hivatal

Csilizradvány 285

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 979 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 979
magyarok 887 93%
szlovákok 58 6%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 13 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 958
magyarok 921 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 923
magyarok 1092 98%
szlovákok 19 2%
romák 1 0%
csehek 7 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1119
magyarok 1162 95%
szlovákok 47 4%
romák 0 0%
csehek 9 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1218
magyarok 1128 94%
szlovákok 65 5%
romák 0 0%
csehek 8 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 1205
magyarok 1030 88%
szlovákok 112 10%
romák 0 0%
csehek 7 1%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 24 2%
összlétszám 1175
összlétszám 958
magyarok 887 93%
szlovákok 58 6%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 13 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 923
magyarok 921 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1030
Választási részvétel: 63.2 %
Kiadott boríték: 651
Bedobott boríték: 651

Polgármester

Érvényes szavazólap: 636
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Janík Erzsébet 497 78.14 % SMK-MKP
Csikász István 139 21.86 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bodó Richard 493 SMK-MKP
Buzgóová Eva 434 SMK-MKP
Vítek Dušan 431 Független
Diószegi Zoltán 418 SMK-MKP
Peöcz Zoltán 388 SMK-MKP
Bögi Tímea 363 SMK-MKP
Gaál Ján 361 SMK-MKP
Gaál Róbert 359 SMK-MKP
Écsy Jozef 318 Független
Inczédy Tibor 295 SMK-MKP
Makó Alexander 261 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 44.44% SMK-MKP 4 képviselö Független 55.56% Független 5 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 77.78% SMK-MKP 7 képviselö Független 22.22% Független 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1025
Választási részvétel: 21.27 %
Kiadott boríték: 218
Bedobott boríték: 218
Választásra jogosult: 1025
Választási részvétel: 24.59 %
Kiadott boríték: 252
Bedobott boríték: 252
Választásra jogosult: 1 015
Választási részvétel: 23,54 %
Kiadott boríték: 239
Bedobott boríték: 239

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 210
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 238
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 99 47.14 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 93 44.29 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 10 4.76 % Független
Ivan Uhliarik 8 3.81 % KDH, SDKÚ - DS
Jozef Ravasz 0 0.00 % SRÚS
Andrej Richnák 0 0.00 % NP
Tibor Mikuš 10 4.00% Független
József Berényi 170 71.43 % SMK-MKP
Konrád Rigó 43 18.07 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 13 5.46 % Független
Jozef Viskupič 8 3.36 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Márius Novák 3 1.26 % NP
Jaroslav Cehlárik 1 0.42 % Független
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 216
Érvényes szavazólap: 234
Érvényes szavazólap: 21799
# Név Szavazat Százalék Párt
József Nagy 98 45.37% MOST - HÍD
Arpád Érsek 97 44.91% MOST - HÍD
József Menyhárt 91 42.13% SMK-MKP
László Bacsó 89 41.20% SMK-MKP
Iván Fenes 89 41.20% SMK-MKP
László Miklós 87 40.28% SMK-MKP
Gabriel Bárdos 87 40.28% SMK-MKP
Zoltán Hájos 86 39.81% SMK-MKP
Gabriel Csicsai 82 37.96% MOST - HÍD
József Kvarda 80 37.04% SMK-MKP
Ildikó Laposová 75 34.72% MOST - HÍD
Ladislav Polák 74 34.26% SMK-MKP
Tímea Feketeová 61 28.24% MOST - HÍD
František Vangel 58 26.85% MOST - HÍD
Miroslav Gašpar 56 25.93% MOST - HÍD
Lajos Berner 51 23.61% MOST - HÍD
Ľudovít Kulcsár 18 8.33% Független
Vidor Nagy 18 8.33% SMS
Jozef Ravasz 17 7.87% SRÚS
Július Šimon 15 6.94% Független
Attila Lázok 14 6.48% Független
Štefan Horony 8 3.70% SDKÚ - DS, KDH
Terézia Földváryová 8 3.70% Független
Richard Kmeť 7 3.24% SMER - SD
Erika Kočišová 6 2.78% NOVA
Eva Farkašová 6 2.78% SRÚS
Jozef Čech 5 2.31% NP
Marian Dúbrava 5 2.31% KDH, SDKÚ - DS
Peter Štuller 5 2.31% KDH, SDKÚ - DS
Mária Rabinová 4 1.85% KSS
Marián Krásny 3 1.39% SNS
Štefan Radics 1 0.46% SMER - SD
József Menyhárt 151 64.53% SMK-MKP
Zoltán Hájos 127 54.27% SMK-MKP
Iván Fenes 124 52.99% SMK-MKP
László Bacsó 119 50.85% SMK-MKP
Marian Soóky 118 50.43% SMK-MKP
Ladislav Polák 105 44.87% SMK-MKP
Csaba Orosz 103 44.02% SMK-MKP
Rozália Hervay 97 41.45% SMK-MKP
Zoltán Horváth 57 24.36% Független
Károly Földes 56 23.93% Független
Konrád Rigó 54 23.08% MOST - HÍD
Albin Varga 35 14.96% MOST - HÍD
František Vangel 32 13.68% MOST - HÍD
Ferenc Berényi 26 11.11% ĽS Naše Slovensko
Irén Sárközy 25 10.68% MOST - HÍD
Gabriela Józan Horváth 25 10.68% MOST - HÍD
Alexander Dakó 17 7.26% Független
Kristian Kovács 17 7.26% MOST - HÍD
Róbert Horváth 17 7.26% MKDA-MKDSZ
Pavol Sebök 16 6.84% Független
Ján Berceli 15 6.41% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Ivan Seňan 13 5.56% MOST - HÍD
Edita Lysinová 12 5.13% MOST - HÍD
Zuzana Tóthová 11 4.70% ĽS Naše Slovensko
Robert Tánczos 11 4.70% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Zsolt Sidó 11 4.70% ĽS Naše Slovensko
Štefan Horony 10 4.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Richard Kmeť 8 3.42% SMER-SD
Marian Bölcs 8 3.42% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Jozef Samek 7 2.99% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Emília Danišová 6 2.56% NAJ
Ivan Husár 5 2.14% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Jozef Narancsik 4 1.71% ĽS Naše Slovensko
Iveta Fajnorová 4 1.71% NAJ
Jakub Nagy 3 1.28% SZSZO
Renáta Klauková 3 1.28% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Dagmar Fuseková 2 0.85% NP
Peter Súlovský 1 0.43% SNS
József Nagy 8794 0.00% MOST - HÍD
Gabriel Bárdos 8614 0.00% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8565 0.00% SMK-MKP
László Bacsó 8507 0.00% SMK-MKP
József Menyhárt 8238 0.00% SMK-MKP
József Kvarda 8177 0.00% SMK-MKP
Arpád Érsek 8077 0.00% MOST - HÍD
Iván Fenes 8002 0.00% SMK-MKP
László Miklós 7665 0.00% SMK-MKP
Gabriel Csicsai 6638 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Polák 6282 0.00% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 5430 0.00% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 5202 0.00% MOST - HÍD
Ildikó Laposová 4850 0.00% MOST - HÍD
František Vangel 4259 0.00% MOST - HÍD
Lajos Berner 4119 0.00% MOST - HÍD
Ľudovít Kulcsár 2610 0.00% Független
Terézia Földváryová 2169 0.00% Független
Vidor Nagy 1820 0.00% SMS
Attila Lázok 1632 0.00% Független
Július Šimon 1449 0.00% Független
Richard Kmeť 1294 0.00% SMER - SD
Peter Štuller 1111 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Marian Dúbrava 878 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Erika Kočišová 773 0.00% NOVA
Jozef Ravasz 756 0.00% SRÚS
Štefan Radics 738 0.00% SMER - SD
Štefan Horony 677 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Jozef Čech 511 0.00% NP
Marián Krásny 475 0.00% SNS
Eva Farkašová 467 0.00% SRÚS
Mária Rabinová 371 0.00% KSS
József Menyhárt 10949 50.23% SMK-MKP
Iván Fenes 8836 40.53% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8685 39.84% SMK-MKP
László Bacsó 8312 38.13% SMK-MKP
Csaba Orosz 7402 33.96% SMK-MKP
Ladislav Polák 6755 30.99% SMK-MKP
Rozália Hervay 6616 30.35% SMK-MKP
Marian Soóky 6367 29.21% SMK-MKP
Konrád Rigó 5595 25.67% MOST - HÍD
Zoltán Horváth 4553 20.89% Független
Károly Földes 3925 18.01% Független
František Vangel 3209 14.72% MOST - HÍD
Alexander Dakó 3100 14.22% Független
Irén Sárközy 3001 13.77% MOST - HÍD
Albin Varga 2749 12.61% MOST - HÍD
Gabriela Józan Horváth 2518 11.55% MOST - HÍD
Ján Berceli 2212 10.15% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Edita Lysinová 2198 10.08% MOST - HÍD
Ivan Seňan 2060 9.45% MOST - HÍD
Kristian Kovács 1999 9.17% MOST - HÍD
Marian Bölcs 1946 8.93% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Ferenc Berényi 1939 8.89% ĽS Naše Slovensko
Štefan Horony 1783 8.18% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Pavol Sebök 1678 7.70% Független
Renáta Klauková 1672 7.67% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Richard Kmeť 1571 7.21% SMER-SD
Jozef Samek 1477 6.78% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Ivan Husár 1458 6.69% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Róbert Horváth 1413 6.48% MKDA-MKDSZ
Jakub Nagy 1294 5.94% SZSZO
Robert Tánczos 1248 5.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Zsolt Sidó 953 4.37% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Tóthová 754 3.46% ĽS Naše Slovensko
Jozef Narancsik 720 3.30% ĽS Naše Slovensko
Emília Danišová 710 3.26% NAJ
Peter Súlovský 669 3.07% SNS
Iveta Fajnorová 583 2.67% NAJ
Dagmar Fuseková 500 2.29% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nagymegyer 635 23.24 %
Dunaszerdahely 343 12.55 %
Somorja 171 6.26 %
Ekecs 137 5.01 %
Nyárasd 99 3.62 %
Bős 85 3.11 %
Lég 54 1.98 %
Illésháza 46 1.68 %
Kisudvarnok 45 1.65 %
Vásárút 44 1.61 %
Jányok 44 1.61 %
Nyékvárkony 41 1.50 %
Gelle 41 1.50 %
Nagymagyar 38 1.39 %
Csütörtök 36 1.32 %
Csilizradvány 35 1.28 %
Nemeshodos 34 1.24 %
Lögérpatony 33 1.21 %
Alistál 33 1.21 %
Pozsonyeperjes 32 1.17 %
Nagymad 32 1.17 %
Egyházkarcsa 31 1.13 %
Csallóközkürt 30 1.10 %
Nagypaka 30 1.10 %
Nagyudvarnok 28 1.02 %
Diósförgepatony 27 0.99 %
Csiliznyárad 27 0.99 %
Dunakisfalud 26 0.95 %
Balony 25 0.92 %
Csenke 24 0.88 %
Baka 23 0.84 %
Királyfiakarcsa 23 0.84 %
Szap 22 0.81 %
Felbár 22 0.81 %
Felsővámos 21 0.77 %
Albár 19 0.70 %
Lúcs 18 0.66 %
Kulcsod 16 0.59 %
Sárosfa 16 0.59 %
Szentmihályfa 15 0.55 %
Hegyéte 15 0.55 %
Csallóköznádasd 13 0.48 %
Úszor 13 0.48 %
Padány 13 0.48 %
Nagyszarva 13 0.48 %
Nemesgomba 13 0.48 %
Béke 12 0.44 %
Pódatejed 12 0.44 %
Vörösmajor 11 0.40 %
Vajka 11 0.40 %
Bögellő 11 0.40 %
Csilizpatas 11 0.40 %
Nagyabony 10 0.37 %
Doborgaz 9 0.33 %
Csákány 9 0.33 %
Patonyrét 8 0.29 %
Csallóköztárnok 8 0.29 %
Medve 8 0.29 %
Dunatőkés 8 0.29 %
Vitény 7 0.26 %
Sárrét 7 0.26 %
Nagybodak 6 0.22 %
Dercsika 6 0.22 %
Olgya 5 0.18 %
Keszölcés 5 0.18 %
Bacsfa 3 0.11 %
Macháza 1 0.04 %
Dunaszerdahely 1 077 50.30 %
Bős 125 5.84 %
Nyárasd 115 5.37 %
Nyékvárkony 113 5.28 %
Somorja 111 5.18 %
Kisudvarnok 94 4.39 %
Nagymegyer 92 4.30 %
Vásárút 77 3.60 %
Hegyéte 64 2.99 %
Diósförgepatony 58 2.71 %
Nemeshodos 56 2.62 %
Alistál 55 2.57 %
Gelle 51 2.38 %
Pozsonyeperjes 47 2.20 %
Nagyudvarnok 47 2.20 %
Csallóközkürt 46 2.15 %
Egyházkarcsa 43 2.01 %
Lögérpatony 42 1.96 %
Szentmihályfa 41 1.91 %
Ekecs 38 1.77 %
Lég 36 1.68 %
Pódatejed 36 1.68 %
Felbár 30 1.40 %
Nagyabony 30 1.40 %
Albár 28 1.31 %
Nagymad 27 1.26 %
Úszor 25 1.17 %
Csenke 25 1.17 %
Sárosfa 24 1.12 %
Nagyszarva 23 1.07 %
Illésháza 22 1.03 %
Vörösmajor 22 1.03 %
Csütörtök 21 0.98 %
Dunatőkés 21 0.98 %
Felsővámos 20 0.93 %
Jányok 19 0.89 %
Dunakisfalud 18 0.84 %
Királyfiakarcsa 18 0.84 %
Baka 18 0.84 %
Csilizradvány 17 0.79 %
Nagymagyar 17 0.79 %
Csiliznyárad 14 0.65 %
Padány 14 0.65 %
Nagypaka 13 0.61 %
Nemesgomba 13 0.61 %
Lúcs 12 0.56 %
Doborgaz 12 0.56 %
Vajka 11 0.51 %
Csilizpatas 11 0.51 %
Balony 10 0.47 %
Csallóköznádasd 10 0.47 %
Dercsika 10 0.47 %
Bögellő 10 0.47 %
Csallóköztárnok 9 0.42 %
Csákány 8 0.37 %
Medve 8 0.37 %
Olgya 7 0.33 %
Nagybodak 6 0.28 %
Szap 5 0.23 %
Kulcsod 4 0.19 %
Béke 4 0.19 %
Bacsfa 4 0.19 %
Macháza 4 0.19 %
Patonyrét 4 0.19 %
Sárrét 3 0.14 %
Keszölcés 3 0.14 %
Vitény 2 0.09 %
Somorja 1 385 24.23 %
Dunaszerdahely 1 074 18.79 %
Bős 485 8.48 %
Nagymegyer 324 5.67 %
Ekecs 250 4.37 %
Nyékvárkony 218 3.81 %
Gelle 194 3.39 %
Nyárasd 188 3.29 %
Csütörtök 170 2.97 %
Illésháza 148 2.59 %
Nagyszarva 128 2.24 %
Alistál 120 2.10 %
Vásárút 114 1.99 %
Nagymagyar 113 1.98 %
Csilizradvány 103 1.80 %
Felbár 101 1.77 %
Baka 101 1.77 %
Csenke 100 1.75 %
Pozsonyeperjes 96 1.68 %
Diósförgepatony 90 1.57 %
Nagyabony 90 1.57 %
Csiliznyárad 88 1.54 %
Sárosfa 88 1.54 %
Nemeshodos 75 1.31 %
Jányok 74 1.29 %
Bacsfa 70 1.22 %
Lég 70 1.22 %
Lögérpatony 67 1.17 %
Csallóközkürt 67 1.17 %
Hegyéte 64 1.12 %
Béke 59 1.03 %
Csallóköznádasd 56 0.98 %
Felsővámos 48 0.84 %
Csallóköztárnok 47 0.82 %
Balony 46 0.80 %
Csilizpatas 45 0.79 %
Vajka 45 0.79 %
Királyfiakarcsa 44 0.77 %
Nagypaka 42 0.73 %
Úszor 41 0.72 %
Bögellő 40 0.70 %
Szentmihályfa 38 0.66 %
Egyházkarcsa 37 0.65 %
Kisudvarnok 36 0.63 %
Lúcs 35 0.61 %
Nagyudvarnok 35 0.61 %
Szap 32 0.56 %
Csákány 31 0.54 %
Nagybodak 30 0.52 %
Nemesgomba 30 0.52 %
Dercsika 29 0.51 %
Padány 28 0.49 %
Kulcsod 27 0.47 %
Keszölcés 27 0.47 %
Albár 25 0.44 %
Nagymad 25 0.44 %
Doborgaz 23 0.40 %
Dunatőkés 22 0.38 %
Dunakisfalud 21 0.37 %
Medve 18 0.31 %
Vörösmajor 18 0.31 %
Olgya 18 0.31 %
Pódatejed 17 0.30 %
Macháza 12 0.21 %
Patonyrét 11 0.19 %
Sárrét 6 0.10 %
Vitény 3 0.05 %
Somorja 99 7.26 %
Vörösmajor 75 5.50 %
Úszor 51 3.74 %
Dunaszerdahely 47 3.45 %
Lég 19 1.39 %
Nyárasd 14 1.03 %
Bős 12 0.88 %
Nagypaka 11 0.81 %
Lögérpatony 9 0.66 %
Hegyéte 8 0.59 %
Jányok 8 0.59 %
Nyékvárkony 7 0.51 %
Nagymagyar 7 0.51 %
Nemesgomba 7 0.51 %
Nagymegyer 7 0.51 %
Csütörtök 7 0.51 %
Felbár 6 0.44 %
Nemeshodos 6 0.44 %
Gelle 5 0.37 %
Nagyszarva 5 0.37 %
Olgya 5 0.37 %
Illésháza 5 0.37 %
Csiliznyárad 5 0.37 %
Sárrét 4 0.29 %
Diósförgepatony 4 0.29 %
Dunatőkés 4 0.29 %
Vitény 4 0.29 %
Sárosfa 4 0.29 %
Királyfiakarcsa 3 0.22 %
Vajka 3 0.22 %
Macháza 3 0.22 %
Csákány 3 0.22 %
Pozsonyeperjes 3 0.22 %
Nagybodak 3 0.22 %
Baka 3 0.22 %
Lúcs 2 0.15 %
Csenke 2 0.15 %
Kulcsod 2 0.15 %
Ekecs 2 0.15 %
Csilizradvány 2 0.15 %
Bacsfa 2 0.15 %
Keszölcés 2 0.15 %
Pódatejed 2 0.15 %
Doborgaz 2 0.15 %
Szap 2 0.15 %
Csallóközkürt 2 0.15 %
Medve 1 0.07 %
Szentmihályfa 1 0.07 %
Nagyudvarnok 1 0.07 %
Nagyabony 1 0.07 %
Dunakisfalud 1 0.07 %
Egyházkarcsa 1 0.07 %
Alistál 1 0.07 %
Nagymad 1 0.07 %
Kisudvarnok 1 0.07 %
Csallóköznádasd 1 0.07 %
Vásárút 1 0.07 %
Béke 1 0.07 %
Csallóköztárnok 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Patonyrét 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dercsika 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 724 31.71 %
Dunaszerdahely 241 10.56 %
Nagymegyer 63 2.76 %
Úszor 61 2.67 %
Nagypaka 57 2.50 %
Bős 56 2.45 %
Lég 55 2.41 %
Nyárasd 48 2.10 %
Gelle 41 1.80 %
Vörösmajor 40 1.75 %
Illésháza 38 1.66 %
Jányok 37 1.62 %
Nagymagyar 37 1.62 %
Csütörtök 36 1.58 %
Ekecs 31 1.36 %
Vásárút 29 1.27 %
Csenke 27 1.18 %
Diósförgepatony 26 1.14 %
Felbár 26 1.14 %
Nemeshodos 26 1.14 %
Kisudvarnok 25 1.10 %
Lögérpatony 23 1.01 %
Királyfiakarcsa 21 0.92 %
Nagyszarva 21 0.92 %
Nagyudvarnok 19 0.83 %
Nagymad 18 0.79 %
Sárosfa 18 0.79 %
Csákány 17 0.74 %
Pozsonyeperjes 16 0.70 %
Dunakisfalud 15 0.66 %
Nyékvárkony 15 0.66 %
Lúcs 14 0.61 %
Csallóköztárnok 13 0.57 %
Felsővámos 13 0.57 %
Nemesgomba 12 0.53 %
Béke 12 0.53 %
Egyházkarcsa 12 0.53 %
Csilizradvány 12 0.53 %
Vajka 10 0.44 %
Bacsfa 10 0.44 %
Szentmihályfa 10 0.44 %
Bögellő 10 0.44 %
Alistál 10 0.44 %
Nagybodak 10 0.44 %
Csallóközkürt 9 0.39 %
Albár 9 0.39 %
Hegyéte 9 0.39 %
Vitény 9 0.39 %
Padány 8 0.35 %
Olgya 8 0.35 %
Sárrét 8 0.35 %
Baka 8 0.35 %
Macháza 8 0.35 %
Dercsika 7 0.31 %
Szap 6 0.26 %
Csiliznyárad 6 0.26 %
Dunatőkés 6 0.26 %
Keszölcés 6 0.26 %
Patonyrét 5 0.22 %
Medve 5 0.22 %
Pódatejed 5 0.22 %
Nagyabony 5 0.22 %
Csallóköznádasd 4 0.18 %
Csilizpatas 4 0.18 %
Doborgaz 4 0.18 %
Balony 4 0.18 %
Kulcsod 0 0.00 %
Somorja 210 29.58 %
Dunaszerdahely 76 10.70 %
Úszor 51 7.18 %
Vörösmajor 21 2.96 %
Nyárasd 20 2.82 %
Lég 20 2.82 %
Bős 20 2.82 %
Csütörtök 16 2.25 %
Ekecs 15 2.11 %
Nagymagyar 14 1.97 %
Nagymegyer 14 1.97 %
Felbár 13 1.83 %
Dunakisfalud 12 1.69 %
Gelle 12 1.69 %
Nemesgomba 11 1.55 %
Nagypaka 10 1.41 %
Nemeshodos 10 1.41 %
Vásárút 9 1.27 %
Nyékvárkony 8 1.13 %
Doborgaz 8 1.13 %
Nagyszarva 8 1.13 %
Sárosfa 8 1.13 %
Lögérpatony 7 0.99 %
Vajka 7 0.99 %
Hegyéte 7 0.99 %
Olgya 7 0.99 %
Alistál 6 0.85 %
Illésháza 6 0.85 %
Sárrét 6 0.85 %
Pozsonyeperjes 6 0.85 %
Csilizradvány 6 0.85 %
Baka 6 0.85 %
Kisudvarnok 5 0.70 %
Diósförgepatony 5 0.70 %
Csallóközkürt 5 0.70 %
Macháza 5 0.70 %
Csenke 4 0.56 %
Csallóköztárnok 4 0.56 %
Bacsfa 3 0.42 %
Lúcs 3 0.42 %
Patonyrét 3 0.42 %
Béke 3 0.42 %
Jányok 3 0.42 %
Felsővámos 3 0.42 %
Dunatőkés 3 0.42 %
Padány 2 0.28 %
Csiliznyárad 1 0.14 %
Egyházkarcsa 1 0.14 %
Csallóköznádasd 1 0.14 %
Nagybodak 1 0.14 %
Nagyudvarnok 1 0.14 %
Dercsika 1 0.14 %
Bögellő 1 0.14 %
Nagymad 1 0.14 %
Medve 1 0.14 %
Balony 0 0.00 %
Vitény 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Csákány 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 268 7.59 %
Somorja 161 4.56 %
Bős 117 3.31 %
Nyárasd 105 2.97 %
Nagymegyer 80 2.27 %
Ekecs 59 1.67 %
Vásárút 51 1.44 %
Gelle 37 1.05 %
Pozsonyeperjes 37 1.05 %
Nyékvárkony 36 1.02 %
Alistál 35 0.99 %
Csütörtök 35 0.99 %
Illésháza 34 0.96 %
Lég 33 0.93 %
Vörösmajor 32 0.91 %
Hegyéte 30 0.85 %
Felbár 30 0.85 %
Lögérpatony 29 0.82 %
Baka 28 0.79 %
Nagymagyar 28 0.79 %
Diósförgepatony 28 0.79 %
Csiliznyárad 27 0.76 %
Kisudvarnok 27 0.76 %
Jányok 26 0.74 %
Csilizradvány 26 0.74 %
Felsővámos 25 0.71 %
Nagyszarva 25 0.71 %
Úszor 25 0.71 %
Csallóközkürt 23 0.65 %
Nagyudvarnok 22 0.62 %
Csenke 21 0.59 %
Nagypaka 19 0.54 %
Sárosfa 19 0.54 %
Egyházkarcsa 18 0.51 %
Dunatőkés 18 0.51 %
Nemesgomba 16 0.45 %
Pódatejed 16 0.45 %
Padány 15 0.42 %
Balony 15 0.42 %
Nemeshodos 15 0.42 %
Nagybodak 14 0.40 %
Csilizpatas 14 0.40 %
Nagymad 14 0.40 %
Csákány 13 0.37 %
Albár 12 0.34 %
Vajka 12 0.34 %
Csallóköztárnok 12 0.34 %
Lúcs 12 0.34 %
Szap 11 0.31 %
Szentmihályfa 11 0.31 %
Nagyabony 11 0.31 %
Medve 11 0.31 %
Csallóköznádasd 11 0.31 %
Kulcsod 10 0.28 %
Bacsfa 10 0.28 %
Olgya 9 0.25 %
Bögellő 9 0.25 %
Béke 8 0.23 %
Dercsika 8 0.23 %
Doborgaz 6 0.17 %
Sárrét 6 0.17 %
Dunakisfalud 6 0.17 %
Királyfiakarcsa 4 0.11 %
Patonyrét 4 0.11 %
Macháza 4 0.11 %
Keszölcés 4 0.11 %
Vitény 2 0.06 %
Dunaszerdahely 870 39.46 %
Somorja 213 9.66 %
Nyárasd 152 6.89 %
Nagymegyer 135 6.12 %
Bős 93 4.22 %
Ekecs 85 3.85 %
Nyékvárkony 80 3.63 %
Vásárút 74 3.36 %
Nemeshodos 68 3.08 %
Lég 63 2.86 %
Nagyudvarnok 59 2.68 %
Gelle 57 2.59 %
Kisudvarnok 55 2.49 %
Nagymad 51 2.31 %
Egyházkarcsa 50 2.27 %
Csallóközkürt 48 2.18 %
Alistál 47 2.13 %
Pozsonyeperjes 46 2.09 %
Illésháza 46 2.09 %
Diósförgepatony 44 2.00 %
Hegyéte 44 2.00 %
Csütörtök 38 1.72 %
Jányok 38 1.72 %
Királyfiakarcsa 37 1.68 %
Nagymagyar 37 1.68 %
Nagyabony 35 1.59 %
Csilizradvány 32 1.45 %
Baka 31 1.41 %
Felsővámos 31 1.41 %
Szentmihályfa 29 1.32 %
Felbár 29 1.32 %
Lögérpatony 29 1.32 %
Nagypaka 28 1.27 %
Albár 27 1.22 %
Lúcs 21 0.95 %
Sárosfa 21 0.95 %
Csenke 21 0.95 %
Vörösmajor 21 0.95 %
Csiliznyárad 21 0.95 %
Dunakisfalud 18 0.82 %
Pódatejed 18 0.82 %
Padány 16 0.73 %
Nagyszarva 16 0.73 %
Csallóköznádasd 16 0.73 %
Úszor 15 0.68 %
Dercsika 15 0.68 %
Béke 14 0.63 %
Szap 12 0.54 %
Dunatőkés 12 0.54 %
Nemesgomba 11 0.50 %
Vajka 11 0.50 %
Patonyrét 11 0.50 %
Balony 11 0.50 %
Doborgaz 11 0.50 %
Olgya 10 0.45 %
Csilizpatas 10 0.45 %
Bögellő 10 0.45 %
Csallóköztárnok 9 0.41 %
Sárrét 9 0.41 %
Csákány 9 0.41 %
Nagybodak 8 0.36 %
Vitény 6 0.27 %
Bacsfa 6 0.27 %
Keszölcés 6 0.27 %
Medve 5 0.23 %
Macháza 4 0.18 %
Kulcsod 4 0.18 %
Dunaszerdahely 360 7.30 %
Somorja 261 5.29 %
Csütörtök 168 3.41 %
Nagymegyer 90 1.83 %
Lég 80 1.62 %
Jányok 73 1.48 %
Illésháza 70 1.42 %
Gelle 69 1.40 %
Nyárasd 66 1.34 %
Nagymagyar 61 1.24 %
Bős 60 1.22 %
Vásárút 49 0.99 %
Csenke 49 0.99 %
Nyékvárkony 46 0.93 %
Ekecs 42 0.85 %
Csákány 36 0.73 %
Kisudvarnok 34 0.69 %
Felbár 33 0.67 %
Nemesgomba 33 0.67 %
Sárosfa 33 0.67 %
Nagypaka 32 0.65 %
Béke 32 0.65 %
Vörösmajor 31 0.63 %
Lögérpatony 31 0.63 %
Nagyudvarnok 31 0.63 %
Alistál 29 0.59 %
Úszor 28 0.57 %
Diósförgepatony 27 0.55 %
Nemeshodos 27 0.55 %
Csilizradvány 25 0.51 %
Lúcs 25 0.51 %
Királyfiakarcsa 24 0.49 %
Egyházkarcsa 24 0.49 %
Csallóközkürt 24 0.49 %
Szentmihályfa 23 0.47 %
Dunakisfalud 23 0.47 %
Nagyszarva 22 0.45 %
Felsővámos 21 0.43 %
Pozsonyeperjes 19 0.39 %
Nagymad 18 0.37 %
Olgya 18 0.37 %
Baka 17 0.34 %
Vajka 17 0.34 %
Nagyabony 15 0.30 %
Csallóköztárnok 15 0.30 %
Csiliznyárad 15 0.30 %
Hegyéte 15 0.30 %
Nagybodak 15 0.30 %
Csallóköznádasd 14 0.28 %
Padány 12 0.24 %
Csilizpatas 12 0.24 %
Szap 11 0.22 %
Bögellő 11 0.22 %
Keszölcés 11 0.22 %
Dunatőkés 10 0.20 %
Balony 10 0.20 %
Patonyrét 10 0.20 %
Dercsika 9 0.18 %
Sárrét 9 0.18 %
Albár 8 0.16 %
Pódatejed 8 0.16 %
Bacsfa 7 0.14 %
Doborgaz 7 0.14 %
Medve 6 0.12 %
Vitény 5 0.10 %
Kulcsod 2 0.04 %
Macháza 0 0.00 %
Dunaszerdahely 592 22.98 %
Somorja 267 10.36 %
Nagymegyer 185 7.18 %
Bős 116 4.50 %
Nyárasd 98 3.80 %
Kisudvarnok 80 3.11 %
Ekecs 68 2.64 %
Lég 67 2.60 %
Gelle 66 2.56 %
Nyékvárkony 55 2.14 %
Vásárút 55 2.14 %
Nemeshodos 53 2.06 %
Jányok 51 1.98 %
Egyházkarcsa 50 1.94 %
Felbár 48 1.86 %
Lögérpatony 44 1.71 %
Nagyudvarnok 44 1.71 %
Alistál 43 1.67 %
Csütörtök 43 1.67 %
Nagymad 42 1.63 %
Csiliznyárad 41 1.59 %
Diósförgepatony 41 1.59 %
Illésháza 38 1.48 %
Baka 37 1.44 %
Csallóközkürt 33 1.28 %
Nagymagyar 32 1.24 %
Királyfiakarcsa 31 1.20 %
Felsővámos 31 1.20 %
Pozsonyeperjes 30 1.16 %
Nagypaka 30 1.16 %
Dunakisfalud 29 1.13 %
Csenke 27 1.05 %
Nagyabony 26 1.01 %
Csilizradvány 25 0.97 %
Szap 24 0.93 %
Úszor 23 0.89 %
Szentmihályfa 23 0.89 %
Sárosfa 23 0.89 %
Nagyszarva 23 0.89 %
Albár 22 0.85 %
Csilizpatas 22 0.85 %
Hegyéte 20 0.78 %
Lúcs 20 0.78 %
Padány 19 0.74 %
Balony 18 0.70 %
Bögellő 17 0.66 %
Dercsika 17 0.66 %
Pódatejed 17 0.66 %
Csákány 15 0.58 %
Vajka 14 0.54 %
Bacsfa 14 0.54 %
Csallóköztárnok 14 0.54 %
Nemesgomba 14 0.54 %
Nagybodak 13 0.50 %
Csallóköznádasd 13 0.50 %
Kulcsod 12 0.47 %
Béke 12 0.47 %
Vörösmajor 11 0.43 %
Dunatőkés 10 0.39 %
Keszölcés 10 0.39 %
Medve 10 0.39 %
Olgya 9 0.35 %
Sárrét 7 0.27 %
Patonyrét 7 0.27 %
Vitény 4 0.16 %
Doborgaz 4 0.16 %
Macháza 2 0.08 %
Somorja 447 27.78 %
Dunaszerdahely 163 10.13 %
Vörösmajor 106 6.59 %
Úszor 102 6.34 %
Bős 45 2.80 %
Lég 40 2.49 %
Nagypaka 32 1.99 %
Olgya 26 1.62 %
Illésháza 25 1.55 %
Nagymegyer 23 1.43 %
Jányok 21 1.31 %
Gelle 20 1.24 %
Nagymagyar 20 1.24 %
Lögérpatony 18 1.12 %
Macháza 17 1.06 %
Csákány 17 1.06 %
Vajka 16 0.99 %
Csenke 14 0.87 %
Nemesgomba 14 0.87 %
Csütörtök 14 0.87 %
Szentmihályfa 13 0.81 %
Vitény 13 0.81 %
Hegyéte 13 0.81 %
Nagyszarva 12 0.75 %
Doborgaz 11 0.68 %
Nemeshodos 11 0.68 %
Kisudvarnok 11 0.68 %
Királyfiakarcsa 10 0.62 %
Felbár 10 0.62 %
Sárosfa 10 0.62 %
Béke 10 0.62 %
Diósförgepatony 10 0.62 %
Nyárasd 9 0.56 %
Egyházkarcsa 9 0.56 %
Ekecs 9 0.56 %
Sárrét 8 0.50 %
Nagyabony 7 0.44 %
Csallóköztárnok 7 0.44 %
Nagybodak 7 0.44 %
Keszölcés 6 0.37 %
Csilizpatas 6 0.37 %
Pozsonyeperjes 5 0.31 %
Csilizradvány 5 0.31 %
Csallóköznádasd 5 0.31 %
Pódatejed 5 0.31 %
Kulcsod 5 0.31 %
Baka 5 0.31 %
Nyékvárkony 4 0.25 %
Dercsika 4 0.25 %
Alistál 4 0.25 %
Csiliznyárad 4 0.25 %
Bacsfa 4 0.25 %
Lúcs 3 0.19 %
Nagymad 3 0.19 %
Vásárút 3 0.19 %
Dunakisfalud 2 0.12 %
Csallóközkürt 2 0.12 %
Padány 2 0.12 %
Nagyudvarnok 2 0.12 %
Felsővámos 2 0.12 %
Dunatőkés 2 0.12 %
Balony 1 0.06 %
Bögellő 1 0.06 %
Szap 1 0.06 %
Patonyrét 1 0.06 %
Medve 1 0.06 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 307 16.17 %
Dunaszerdahely 240 12.64 %
Nagypaka 190 10.01 %
Lég 100 5.27 %
Nagymegyer 63 3.32 %
Vörösmajor 56 2.95 %
Bős 52 2.74 %
Nyárasd 48 2.53 %
Úszor 47 2.48 %
Jányok 44 2.32 %
Nemeshodos 37 1.95 %
Gelle 36 1.90 %
Diósförgepatony 34 1.79 %
Illésháza 33 1.74 %
Csütörtök 31 1.63 %
Nagymagyar 30 1.58 %
Egyházkarcsa 29 1.53 %
Nagyszarva 29 1.53 %
Felbár 28 1.48 %
Királyfiakarcsa 28 1.48 %
Kisudvarnok 27 1.42 %
Nyékvárkony 26 1.37 %
Csenke 26 1.37 %
Béke 23 1.21 %
Lögérpatony 23 1.21 %
Sárrét 23 1.21 %
Sárosfa 22 1.16 %
Ekecs 22 1.16 %
Szentmihályfa 21 1.11 %
Nagymad 20 1.05 %
Nagyudvarnok 20 1.05 %
Vitény 18 0.95 %
Csallóköztárnok 18 0.95 %
Nemesgomba 16 0.84 %
Vásárút 16 0.84 %
Csákány 15 0.79 %
Bacsfa 15 0.79 %
Lúcs 14 0.74 %
Albár 13 0.68 %
Keszölcés 13 0.68 %
Csilizradvány 13 0.68 %
Pozsonyeperjes 13 0.68 %
Felsővámos 12 0.63 %
Dunakisfalud 12 0.63 %
Alistál 11 0.58 %
Csilizpatas 11 0.58 %
Macháza 10 0.53 %
Baka 10 0.53 %
Nagyabony 10 0.53 %
Olgya 10 0.53 %
Csallóközkürt 9 0.47 %
Szap 9 0.47 %
Csallóköznádasd 8 0.42 %
Padány 8 0.42 %
Nagybodak 8 0.42 %
Vajka 7 0.37 %
Hegyéte 7 0.37 %
Dercsika 7 0.37 %
Pódatejed 6 0.32 %
Bögellő 5 0.26 %
Patonyrét 5 0.26 %
Csiliznyárad 4 0.21 %
Kulcsod 3 0.16 %
Balony 3 0.16 %
Dunatőkés 3 0.16 %
Doborgaz 3 0.16 %
Medve 0 0.00 %
Somorja 186 18.18 %
Dunaszerdahely 61 5.96 %
Úszor 42 4.11 %
Lég 20 1.96 %
Bős 16 1.56 %
Vörösmajor 15 1.47 %
Felbár 14 1.37 %
Ekecs 12 1.17 %
Gelle 11 1.08 %
Nagyszarva 10 0.98 %
Nagypaka 10 0.98 %
Nemesgomba 10 0.98 %
Csütörtök 10 0.98 %
Illésháza 10 0.98 %
Pozsonyeperjes 9 0.88 %
Nagymegyer 8 0.78 %
Olgya 8 0.78 %
Nyárasd 8 0.78 %
Csallóközkürt 7 0.68 %
Vajka 6 0.59 %
Lögérpatony 6 0.59 %
Sárosfa 6 0.59 %
Nagymagyar 6 0.59 %
Nemeshodos 6 0.59 %
Csallóköztárnok 5 0.49 %
Vásárút 5 0.49 %
Jányok 5 0.49 %
Csiliznyárad 4 0.39 %
Csenke 4 0.39 %
Egyházkarcsa 4 0.39 %
Hegyéte 4 0.39 %
Csilizradvány 4 0.39 %
Nyékvárkony 4 0.39 %
Csallóköznádasd 4 0.39 %
Kisudvarnok 3 0.29 %
Nagyudvarnok 3 0.29 %
Diósförgepatony 3 0.29 %
Patonyrét 3 0.29 %
Sárrét 3 0.29 %
Dunakisfalud 3 0.29 %
Baka 3 0.29 %
Medve 2 0.20 %
Csilizpatas 2 0.20 %
Béke 2 0.20 %
Nagybodak 2 0.20 %
Macháza 2 0.20 %
Vitény 2 0.20 %
Doborgaz 2 0.20 %
Bacsfa 2 0.20 %
Dunatőkés 2 0.20 %
Nagymad 1 0.10 %
Lúcs 1 0.10 %
Alistál 1 0.10 %
Dercsika 1 0.10 %
Csákány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 1 341 19.17 %
Bős 926 13.24 %
Somorja 687 9.82 %
Nagymegyer 475 6.79 %
Ekecs 358 5.12 %
Nyékvárkony 355 5.07 %
Nyárasd 327 4.67 %
Gelle 248 3.54 %
Vásárút 179 2.56 %
Alistál 170 2.43 %
Baka 158 2.26 %
Csütörtök 157 2.24 %
Csiliznyárad 156 2.23 %
Illésháza 129 1.84 %
Nagyszarva 128 1.83 %
Csilizradvány 124 1.77 %
Pozsonyeperjes 121 1.73 %
Felbár 121 1.73 %
Diósförgepatony 119 1.70 %
Csallóközkürt 112 1.60 %
Nagyabony 104 1.49 %
Nagymagyar 103 1.47 %
Nemeshodos 102 1.46 %
Csenke 96 1.37 %
Balony 94 1.34 %
Egyházkarcsa 92 1.32 %
Hegyéte 92 1.32 %
Lögérpatony 90 1.29 %
Sárosfa 87 1.24 %
Felsővámos 85 1.21 %
Lég 85 1.21 %
Csallóköznádasd 81 1.16 %
Csilizpatas 70 1.00 %
Kisudvarnok 66 0.94 %
Szap 65 0.93 %
Nagyudvarnok 61 0.87 %
Jányok 60 0.86 %
Királyfiakarcsa 60 0.86 %
Nagybodak 57 0.81 %
Nagypaka 56 0.80 %
Medve 53 0.76 %
Béke 49 0.70 %
Szentmihályfa 48 0.69 %
Lúcs 48 0.69 %
Dercsika 48 0.69 %
Nagymad 45 0.64 %
Kulcsod 45 0.64 %
Vajka 44 0.63 %
Albár 44 0.63 %
Pódatejed 43 0.61 %
Dunakisfalud 42 0.60 %
Bögellő 40 0.57 %
Bacsfa 38 0.54 %
Padány 34 0.49 %
Csallóköztárnok 32 0.46 %
Nemesgomba 31 0.44 %
Csákány 28 0.40 %
Úszor 27 0.39 %
Dunatőkés 25 0.36 %
Doborgaz 19 0.27 %
Macháza 14 0.20 %
Keszölcés 14 0.20 %
Patonyrét 12 0.17 %
Olgya 7 0.10 %
Vörösmajor 5 0.07 %
Sárrét 4 0.06 %
Vitény 0 0.00 %
Somorja 578 19.02 %
Dunaszerdahely 106 3.49 %
Vörösmajor 45 1.48 %
Úszor 45 1.48 %
Nagymegyer 29 0.95 %
Lég 27 0.89 %
Bős 26 0.86 %
Bacsfa 25 0.82 %
Felbár 23 0.76 %
Nagypaka 21 0.69 %
Illésháza 20 0.66 %
Gelle 19 0.63 %
Nagymagyar 19 0.63 %
Csütörtök 17 0.56 %
Jányok 16 0.53 %
Nagyszarva 16 0.53 %
Lögérpatony 14 0.46 %
Ekecs 13 0.43 %
Nyékvárkony 12 0.39 %
Olgya 12 0.39 %
Vajka 12 0.39 %
Csákány 10 0.33 %
Nyárasd 10 0.33 %
Csenke 9 0.30 %
Csallóköztárnok 9 0.30 %
Csiliznyárad 9 0.30 %
Szentmihályfa 8 0.26 %
Egyházkarcsa 8 0.26 %
Nagybodak 8 0.26 %
Béke 8 0.26 %
Alistál 7 0.23 %
Hegyéte 7 0.23 %
Sárosfa 7 0.23 %
Vásárút 6 0.20 %
Kisudvarnok 6 0.20 %
Nemeshodos 6 0.20 %
Királyfiakarcsa 6 0.20 %
Baka 6 0.20 %
Diósförgepatony 6 0.20 %
Nemesgomba 6 0.20 %
Doborgaz 5 0.16 %
Pódatejed 5 0.16 %
Dunakisfalud 4 0.13 %
Macháza 3 0.10 %
Csallóközkürt 3 0.10 %
Bögellő 3 0.10 %
Pozsonyeperjes 3 0.10 %
Csilizradvány 3 0.10 %
Csallóköznádasd 3 0.10 %
Vitény 3 0.10 %
Lúcs 3 0.10 %
Kulcsod 2 0.07 %
Patonyrét 2 0.07 %
Szap 2 0.07 %
Dunatőkés 2 0.07 %
Felsővámos 2 0.07 %
Dercsika 2 0.07 %
Nagyudvarnok 2 0.07 %
Sárrét 1 0.03 %
Nagyabony 1 0.03 %
Balony 1 0.03 %
Albár 1 0.03 %
Keszölcés 1 0.03 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagymad 0 0.00 %
Medve 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 141 4.67 %
Somorja 63 2.08 %
Vörösmajor 29 0.96 %
Bős 28 0.93 %
Felbár 28 0.93 %
Kisudvarnok 21 0.69 %
Nagymegyer 20 0.66 %
Úszor 19 0.63 %
Nyárasd 18 0.60 %
Diósförgepatony 18 0.60 %
Nyékvárkony 17 0.56 %
Lég 16 0.53 %
Lögérpatony 16 0.53 %
Ekecs 14 0.46 %
Nagypaka 11 0.36 %
Nagyudvarnok 11 0.36 %
Illésháza 11 0.36 %
Csenke 10 0.33 %
Csallóközkürt 10 0.33 %
Albár 9 0.30 %
Nagymagyar 9 0.30 %
Csütörtök 9 0.30 %
Lúcs 9 0.30 %
Csiliznyárad 8 0.26 %
Nagyszarva 7 0.23 %
Csilizpatas 7 0.23 %
Hegyéte 7 0.23 %
Gelle 7 0.23 %
Dunatőkés 7 0.23 %
Baka 7 0.23 %
Sárosfa 7 0.23 %
Dunakisfalud 6 0.20 %
Nemeshodos 6 0.20 %
Pódatejed 6 0.20 %
Jányok 6 0.20 %
Szentmihályfa 6 0.20 %
Nagyabony 6 0.20 %
Alistál 6 0.20 %
Felsővámos 6 0.20 %
Vásárút 6 0.20 %
Vitény 5 0.17 %
Bacsfa 5 0.17 %
Csallóköznádasd 4 0.13 %
Csilizradvány 4 0.13 %
Nagymad 4 0.13 %
Egyházkarcsa 4 0.13 %
Keszölcés 4 0.13 %
Dercsika 3 0.10 %
Padány 3 0.10 %
Pozsonyeperjes 3 0.10 %
Csallóköztárnok 3 0.10 %
Csákány 3 0.10 %
Balony 3 0.10 %
Vajka 3 0.10 %
Sárrét 3 0.10 %
Nagybodak 3 0.10 %
Medve 2 0.07 %
Nemesgomba 2 0.07 %
Olgya 2 0.07 %
Kulcsod 2 0.07 %
Királyfiakarcsa 2 0.07 %
Macháza 2 0.07 %
Patonyrét 1 0.03 %
Doborgaz 1 0.03 %
Szap 1 0.03 %
Béke 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dunaszerdahely 313 28.25 %
Somorja 244 22.02 %
Úszor 77 6.95 %
Vörösmajor 75 6.77 %
Bős 43 3.88 %
Lég 42 3.79 %
Nagymegyer 37 3.34 %
Nemeshodos 28 2.53 %
Olgya 27 2.44 %
Illésháza 23 2.08 %
Nagypaka 23 2.08 %
Egyházkarcsa 21 1.90 %
Csütörtök 20 1.81 %
Csákány 20 1.81 %
Hegyéte 20 1.81 %
Lögérpatony 19 1.71 %
Pozsonyeperjes 18 1.62 %
Kisudvarnok 18 1.62 %
Macháza 17 1.53 %
Diósförgepatony 17 1.53 %
Nyárasd 17 1.53 %
Gelle 16 1.44 %
Felbár 15 1.35 %
Doborgaz 15 1.35 %
Szentmihályfa 14 1.26 %
Jányok 14 1.26 %
Nagyabony 13 1.17 %
Nagymagyar 13 1.17 %
Nagymad 12 1.08 %
Nemesgomba 12 1.08 %
Ekecs 12 1.08 %
Alistál 11 0.99 %
Vitény 11 0.99 %
Nyékvárkony 11 0.99 %
Nagyudvarnok 11 0.99 %
Csallóközkürt 10 0.90 %
Vásárút 10 0.90 %
Csenke 10 0.90 %
Sárosfa 9 0.81 %
Béke 9 0.81 %
Nagybodak 9 0.81 %
Vajka 9 0.81 %
Nagyszarva 8 0.72 %
Sárrét 8 0.72 %
Csilizradvány 7 0.63 %
Pódatejed 7 0.63 %
Csallóköztárnok 6 0.54 %
Bacsfa 6 0.54 %
Baka 5 0.45 %
Csiliznyárad 5 0.45 %
Felsővámos 5 0.45 %
Dunatőkés 5 0.45 %
Királyfiakarcsa 5 0.45 %
Lúcs 5 0.45 %
Keszölcés 5 0.45 %
Dercsika 4 0.36 %
Patonyrét 4 0.36 %
Dunakisfalud 4 0.36 %
Csallóköznádasd 3 0.27 %
Balony 3 0.27 %
Albár 3 0.27 %
Kulcsod 3 0.27 %
Csilizpatas 3 0.27 %
Bögellő 2 0.18 %
Medve 2 0.18 %
Padány 2 0.18 %
Szap 2 0.18 %
Dunaszerdahely 521 18.33 %
Somorja 281 9.89 %
Úszor 84 2.96 %
Hegyéte 81 2.85 %
Nyárasd 73 2.57 %
Vörösmajor 72 2.53 %
Bős 61 2.15 %
Nagymegyer 56 1.97 %
Lögérpatony 40 1.41 %
Kisudvarnok 36 1.27 %
Lég 35 1.23 %
Nemeshodos 35 1.23 %
Illésháza 31 1.09 %
Nagypaka 31 1.09 %
Gelle 31 1.09 %
Vásárút 30 1.06 %
Nyékvárkony 29 1.02 %
Diósförgepatony 28 0.99 %
Csákány 28 0.99 %
Nagymagyar 28 0.99 %
Egyházkarcsa 28 0.99 %
Felbár 28 0.99 %
Csütörtök 25 0.88 %
Pódatejed 24 0.84 %
Olgya 23 0.81 %
Nagyudvarnok 22 0.77 %
Macháza 22 0.77 %
Alistál 21 0.74 %
Szentmihályfa 21 0.74 %
Ekecs 21 0.74 %
Jányok 20 0.70 %
Nagyabony 19 0.67 %
Pozsonyeperjes 18 0.63 %
Doborgaz 18 0.63 %
Csenke 15 0.53 %
Csilizradvány 15 0.53 %
Nemesgomba 15 0.53 %
Albár 14 0.49 %
Csallóközkürt 14 0.49 %
Vajka 12 0.42 %
Sárosfa 12 0.42 %
Nagyszarva 11 0.39 %
Padány 11 0.39 %
Csiliznyárad 11 0.39 %
Királyfiakarcsa 11 0.39 %
Csallóköztárnok 10 0.35 %
Felsővámos 10 0.35 %
Csilizpatas 9 0.32 %
Baka 9 0.32 %
Dunakisfalud 9 0.32 %
Sárrét 9 0.32 %
Béke 9 0.32 %
Dunatőkés 8 0.28 %
Csallóköznádasd 8 0.28 %
Vitény 8 0.28 %
Nagybodak 7 0.25 %
Kulcsod 7 0.25 %
Keszölcés 6 0.21 %
Lúcs 6 0.21 %
Nagymad 5 0.18 %
Balony 5 0.18 %
Szap 5 0.18 %
Medve 5 0.18 %
Dercsika 4 0.14 %
Bögellő 4 0.14 %
Bacsfa 4 0.14 %
Patonyrét 3 0.11 %
Dunaszerdahely 2 056 24.19 %
Bős 801 9.43 %
Somorja 775 9.12 %
Nagymegyer 651 7.66 %
Ekecs 497 5.85 %
Nyékvárkony 436 5.13 %
Nyárasd 408 4.80 %
Gelle 291 3.42 %
Vásárút 246 2.89 %
Alistál 211 2.48 %
Csütörtök 186 2.19 %
Baka 160 1.88 %
Diósförgepatony 160 1.88 %
Illésháza 156 1.84 %
Csiliznyárad 154 1.81 %
Csilizradvány 151 1.78 %
Nemeshodos 150 1.77 %
Pozsonyeperjes 149 1.75 %
Nagyszarva 145 1.71 %
Csallóközkürt 142 1.67 %
Csenke 137 1.61 %
Hegyéte 129 1.52 %
Nagyabony 129 1.52 %
Felbár 123 1.45 %
Egyházkarcsa 123 1.45 %
Kisudvarnok 122 1.44 %
Lögérpatony 121 1.42 %
Nagymagyar 119 1.40 %
Balony 109 1.28 %
Felsővámos 108 1.27 %
Nagyudvarnok 103 1.21 %
Jányok 95 1.12 %
Sárosfa 89 1.05 %
Lég 87 1.02 %
Csallóköznádasd 86 1.01 %
Nagymad 81 0.95 %
Albár 78 0.92 %
Királyfiakarcsa 75 0.88 %
Szentmihályfa 71 0.84 %
Csilizpatas 70 0.82 %
Medve 69 0.81 %
Szap 65 0.76 %
Bögellő 58 0.68 %
Pódatejed 57 0.67 %
Lúcs 56 0.66 %
Béke 53 0.62 %
Dunakisfalud 53 0.62 %
Vajka 50 0.59 %
Nagybodak 49 0.58 %
Kulcsod 47 0.55 %
Csákány 40 0.47 %
Bacsfa 40 0.47 %
Dunatőkés 40 0.47 %
Dercsika 39 0.46 %
Csallóköztárnok 37 0.44 %
Nagypaka 37 0.44 %
Padány 36 0.42 %
Nemesgomba 34 0.40 %
Keszölcés 19 0.22 %
Doborgaz 19 0.22 %
Úszor 18 0.21 %
Olgya 15 0.18 %
Patonyrét 11 0.13 %
Macháza 11 0.13 %
Sárrét 6 0.07 %
Vörösmajor 5 0.06 %
Vitény 5 0.06 %
Dunaszerdahely 1 201 26.58 %
Somorja 456 10.09 %
Nagymegyer 359 7.95 %
Bős 198 4.38 %
Nyárasd 185 4.09 %
Nyékvárkony 146 3.23 %
Gelle 145 3.21 %
Ekecs 135 2.99 %
Kisudvarnok 118 2.61 %
Vásárút 111 2.46 %
Lég 107 2.37 %
Egyházkarcsa 94 2.08 %
Nemeshodos 91 2.01 %
Diósförgepatony 85 1.88 %
Illésháza 83 1.84 %
Pozsonyeperjes 81 1.79 %
Alistál 77 1.70 %
Jányok 76 1.68 %
Lögérpatony 73 1.62 %
Csütörtök 72 1.59 %
Nagyudvarnok 72 1.59 %
Hegyéte 69 1.53 %
Felbár 68 1.51 %
Nagymad 64 1.42 %
Szentmihályfa 62 1.37 %
Csenke 60 1.33 %
Csallóközkürt 59 1.31 %
Nagymagyar 57 1.26 %
Nagypaka 57 1.26 %
Albár 56 1.24 %
Királyfiakarcsa 56 1.24 %
Csilizradvány 54 1.20 %
Csiliznyárad 52 1.15 %
Nagyszarva 51 1.13 %
Baka 47 1.04 %
Felsővámos 47 1.04 %
Lúcs 45 1.00 %
Nagyabony 44 0.97 %
Dunakisfalud 42 0.93 %
Úszor 39 0.86 %
Szap 35 0.77 %
Sárosfa 34 0.75 %
Pódatejed 33 0.73 %
Csallóköznádasd 31 0.69 %
Csákány 31 0.69 %
Balony 30 0.66 %
Padány 29 0.64 %
Béke 28 0.62 %
Csilizpatas 28 0.62 %
Nemesgomba 27 0.60 %
Bögellő 26 0.58 %
Csallóköztárnok 25 0.55 %
Keszölcés 23 0.51 %
Bacsfa 23 0.51 %
Kulcsod 21 0.46 %
Doborgaz 21 0.46 %
Nagybodak 19 0.42 %
Dercsika 18 0.40 %
Dunatőkés 17 0.38 %
Vajka 17 0.38 %
Vörösmajor 17 0.38 %
Medve 15 0.33 %
Olgya 14 0.31 %
Sárrét 13 0.29 %
Vitény 10 0.22 %
Patonyrét 9 0.20 %
Macháza 7 0.15 %
Dunaszerdahely 317 9.52 %
Somorja 161 4.83 %
Lögérpatony 119 3.57 %
Nagymegyer 80 2.40 %
Gelle 74 2.22 %
Lég 73 2.19 %
Bős 60 1.80 %
Diósförgepatony 57 1.71 %
Nyárasd 53 1.59 %
Szentmihályfa 42 1.26 %
Nyékvárkony 42 1.26 %
Jányok 41 1.23 %
Kisudvarnok 41 1.23 %
Nagymagyar 39 1.17 %
Illésháza 38 1.14 %
Lúcs 33 0.99 %
Vásárút 33 0.99 %
Ekecs 31 0.93 %
Csütörtök 29 0.87 %
Felbár 28 0.84 %
Nemeshodos 27 0.81 %
Nagypaka 23 0.69 %
Nagymad 23 0.69 %
Alistál 23 0.69 %
Királyfiakarcsa 22 0.66 %
Pozsonyeperjes 22 0.66 %
Egyházkarcsa 22 0.66 %
Csenke 21 0.63 %
Nagyudvarnok 21 0.63 %
Felsővámos 20 0.60 %
Hegyéte 20 0.60 %
Dunakisfalud 19 0.57 %
Csilizradvány 17 0.51 %
Nagyszarva 16 0.48 %
Sárosfa 15 0.45 %
Baka 15 0.45 %
Béke 15 0.45 %
Bögellő 14 0.42 %
Szap 13 0.39 %
Nagyabony 13 0.39 %
Úszor 13 0.39 %
Csallóközkürt 13 0.39 %
Csákány 12 0.36 %
Csiliznyárad 11 0.33 %
Csilizpatas 11 0.33 %
Nemesgomba 11 0.33 %
Albár 10 0.30 %
Padány 10 0.30 %
Csallóköznádasd 10 0.30 %
Vitény 10 0.30 %
Olgya 9 0.27 %
Doborgaz 9 0.27 %
Vörösmajor 9 0.27 %
Dercsika 9 0.27 %
Pódatejed 8 0.24 %
Keszölcés 8 0.24 %
Balony 8 0.24 %
Csallóköztárnok 8 0.24 %
Bacsfa 8 0.24 %
Vajka 8 0.24 %
Patonyrét 7 0.21 %
Nagybodak 7 0.21 %
Dunatőkés 7 0.21 %
Kulcsod 4 0.12 %
Sárrét 4 0.12 %
Macháza 2 0.06 %
Medve 1 0.03 %
Dunaszerdahely 827 25.80 %
Nagymegyer 263 8.21 %
Nyárasd 241 7.52 %
Somorja 208 6.49 %
Bős 196 6.12 %
Ekecs 118 3.68 %
Alistál 113 3.53 %
Nyékvárkony 89 2.78 %
Felbár 69 2.15 %
Diósförgepatony 67 2.09 %
Gelle 64 2.00 %
Vásárút 64 2.00 %
Kisudvarnok 61 1.90 %
Nemeshodos 57 1.78 %
Csilizradvány 56 1.75 %
Hegyéte 54 1.68 %
Egyházkarcsa 52 1.62 %
Pozsonyeperjes 52 1.62 %
Illésháza 52 1.62 %
Csenke 50 1.56 %
Csallóközkürt 50 1.56 %
Nagyudvarnok 46 1.44 %
Lögérpatony 42 1.31 %
Szentmihályfa 41 1.28 %
Lég 41 1.28 %
Nagymagyar 40 1.25 %
Csütörtök 40 1.25 %
Albár 40 1.25 %
Csiliznyárad 39 1.22 %
Balony 39 1.22 %
Nagyabony 35 1.09 %
Csilizpatas 35 1.09 %
Bacsfa 35 1.09 %
Csákány 33 1.03 %
Sárosfa 32 1.00 %
Padány 31 0.97 %
Nagyszarva 30 0.94 %
Pódatejed 29 0.90 %
Jányok 29 0.90 %
Úszor 29 0.90 %
Medve 28 0.87 %
Baka 28 0.87 %
Csallóköznádasd 26 0.81 %
Nagymad 24 0.75 %
Vörösmajor 24 0.75 %
Királyfiakarcsa 23 0.72 %
Dunatőkés 22 0.69 %
Bögellő 22 0.69 %
Kulcsod 21 0.66 %
Nagypaka 21 0.66 %
Szap 20 0.62 %
Dunakisfalud 19 0.59 %
Lúcs 18 0.56 %
Nemesgomba 17 0.53 %
Felsővámos 16 0.50 %
Dercsika 15 0.47 %
Nagybodak 15 0.47 %
Vajka 13 0.41 %
Patonyrét 12 0.37 %
Csallóköztárnok 11 0.34 %
Vitény 8 0.25 %
Olgya 8 0.25 %
Béke 8 0.25 %
Macháza 7 0.22 %
Sárrét 4 0.12 %
Doborgaz 4 0.12 %
Keszölcés 2 0.06 %
Dunaszerdahely 1 027 15.37 %
Ekecs 723 10.82 %
Nagymegyer 685 10.25 %
Somorja 440 6.58 %
Bős 398 5.95 %
Nyárasd 310 4.64 %
Nyékvárkony 213 3.19 %
Gelle 185 2.77 %
Alistál 162 2.42 %
Csütörtök 126 1.89 %
Vásárút 118 1.77 %
Csilizradvány 105 1.57 %
Nagyszarva 90 1.35 %
Diósförgepatony 88 1.32 %
Nagymagyar 86 1.29 %
Baka 83 1.24 %
Csiliznyárad 83 1.24 %
Balony 82 1.23 %
Pozsonyeperjes 81 1.21 %
Csallóközkürt 79 1.18 %
Illésháza 78 1.17 %
Nemeshodos 72 1.08 %
Lég 70 1.05 %
Nagyabony 70 1.05 %
Lögérpatony 65 0.97 %
Csenke 63 0.94 %
Csilizpatas 58 0.87 %
Hegyéte 49 0.73 %
Felsővámos 48 0.72 %
Albár 48 0.72 %
Királyfiakarcsa 47 0.70 %
Csallóköznádasd 45 0.67 %
Kisudvarnok 45 0.67 %
Jányok 45 0.67 %
Szap 44 0.66 %
Medve 44 0.66 %
Béke 42 0.63 %
Egyházkarcsa 42 0.63 %
Felbár 41 0.61 %
Sárosfa 41 0.61 %
Vajka 37 0.55 %
Bögellő 36 0.54 %
Kulcsod 36 0.54 %
Lúcs 35 0.52 %
Szentmihályfa 33 0.49 %
Nagyudvarnok 30 0.45 %
Nagybodak 26 0.39 %
Bacsfa 25 0.37 %
Nagymad 25 0.37 %
Dercsika 23 0.34 %
Pódatejed 22 0.33 %
Padány 21 0.31 %
Nagypaka 21 0.31 %
Nemesgomba 20 0.30 %
Dunakisfalud 20 0.30 %
Úszor 18 0.27 %
Csallóköztárnok 18 0.27 %
Dunatőkés 18 0.27 %
Csákány 17 0.25 %
Patonyrét 12 0.18 %
Olgya 11 0.16 %
Keszölcés 8 0.12 %
Doborgaz 7 0.10 %
Vörösmajor 5 0.07 %
Sárrét 4 0.06 %
Vitény 3 0.04 %
Macháza 3 0.04 %
Dunaszerdahely 1 289 20.12 %
Somorja 588 9.18 %
Nyárasd 559 8.73 %
Bős 514 8.02 %
Nagymegyer 485 7.57 %
Ekecs 425 6.63 %
Vásárút 235 3.67 %
Nyékvárkony 232 3.62 %
Gelle 230 3.59 %
Alistál 193 3.01 %
Csütörtök 168 2.62 %
Csallóközkürt 138 2.15 %
Csiliznyárad 138 2.15 %
Illésháza 133 2.08 %
Pozsonyeperjes 131 2.04 %
Diósförgepatony 121 1.89 %
Csilizradvány 119 1.86 %
Baka 118 1.84 %
Nagymagyar 117 1.83 %
Nagyszarva 110 1.72 %
Csenke 99 1.55 %
Felsővámos 98 1.53 %
Lég 93 1.45 %
Nagyabony 92 1.44 %
Nemeshodos 91 1.42 %
Hegyéte 90 1.40 %
Balony 84 1.31 %
Lögérpatony 83 1.30 %
Felbár 82 1.28 %
Jányok 81 1.26 %
Kisudvarnok 77 1.20 %
Sárosfa 75 1.17 %
Csallóköznádasd 70 1.09 %
Nagyudvarnok 68 1.06 %
Egyházkarcsa 66 1.03 %
Csilizpatas 64 1.00 %
Béke 62 0.97 %
Medve 50 0.78 %
Királyfiakarcsa 47 0.73 %
Bögellő 47 0.73 %
Szap 46 0.72 %
Lúcs 46 0.72 %
Szentmihályfa 43 0.67 %
Vajka 41 0.64 %
Pódatejed 40 0.62 %
Nagymad 40 0.62 %
Kulcsod 39 0.61 %
Albár 38 0.59 %
Dercsika 37 0.58 %
Csákány 37 0.58 %
Nagybodak 35 0.55 %
Csallóköztárnok 33 0.52 %
Dunakisfalud 29 0.45 %
Dunatőkés 29 0.45 %
Padány 28 0.44 %
Nagypaka 28 0.44 %
Nemesgomba 28 0.44 %
Úszor 28 0.44 %
Bacsfa 28 0.44 %
Patonyrét 17 0.27 %
Doborgaz 17 0.27 %
Keszölcés 12 0.19 %
Olgya 12 0.19 %
Macháza 9 0.14 %
Vörösmajor 6 0.09 %
Sárrét 3 0.05 %
Vitény 1 0.02 %
Somorja 517 32.19 %
Dunaszerdahely 201 12.52 %
Vörösmajor 89 5.54 %
Úszor 85 5.29 %
Bős 74 4.61 %
Felbár 41 2.55 %
Lég 40 2.49 %
Gelle 38 2.37 %
Illésháza 37 2.30 %
Nagymegyer 36 2.24 %
Nagymagyar 33 2.05 %
Csütörtök 31 1.93 %
Nagypaka 31 1.93 %
Nyárasd 30 1.87 %
Jányok 26 1.62 %
Lögérpatony 26 1.62 %
Csákány 26 1.62 %
Olgya 25 1.56 %
Nemeshodos 24 1.49 %
Baka 24 1.49 %
Nemesgomba 23 1.43 %
Hegyéte 23 1.43 %
Doborgaz 20 1.25 %
Nagyszarva 19 1.18 %
Csenke 19 1.18 %
Béke 19 1.18 %
Ekecs 18 1.12 %
Vajka 18 1.12 %
Pozsonyeperjes 17 1.06 %
Sárosfa 17 1.06 %
Egyházkarcsa 16 1.00 %
Szentmihályfa 16 1.00 %
Lúcs 16 1.00 %
Macháza 15 0.93 %
Nagyabony 15 0.93 %
Nyékvárkony 14 0.87 %
Kisudvarnok 14 0.87 %
Diósförgepatony 13 0.81 %
Csallóköznádasd 13 0.81 %
Bacsfa 13 0.81 %
Alistál 12 0.75 %
Csallóköztárnok 11 0.68 %
Keszölcés 10 0.62 %
Nagybodak 9 0.56 %
Vitény 9 0.56 %
Csilizpatas 9 0.56 %
Vásárút 9 0.56 %
Felsővámos 8 0.50 %
Csiliznyárad 8 0.50 %
Csilizradvány 8 0.50 %
Dunakisfalud 7 0.44 %
Balony 7 0.44 %
Pódatejed 7 0.44 %
Szap 7 0.44 %
Nagyudvarnok 6 0.37 %
Sárrét 6 0.37 %
Kulcsod 6 0.37 %
Dercsika 5 0.31 %
Patonyrét 5 0.31 %
Dunatőkés 5 0.31 %
Királyfiakarcsa 5 0.31 %
Padány 4 0.25 %
Csallóközkürt 3 0.19 %
Medve 3 0.19 %
Bögellő 2 0.12 %
Nagymad 2 0.12 %
Albár 1 0.06 %
Dunaszerdahely 945 18.93 %
Nagymegyer 923 18.49 %
Somorja 455 9.11 %
Bős 402 8.05 %
Ekecs 354 7.09 %
Nyárasd 232 4.65 %
Vásárút 193 3.87 %
Nyékvárkony 181 3.63 %
Gelle 160 3.21 %
Csiliznyárad 124 2.48 %
Csilizradvány 118 2.36 %
Alistál 110 2.20 %
Csütörtök 110 2.20 %
Illésháza 105 2.10 %
Baka 95 1.90 %
Nagyszarva 86 1.72 %
Balony 85 1.70 %
Pozsonyeperjes 84 1.68 %
Nagymagyar 76 1.52 %
Diósförgepatony 74 1.48 %
Csallóközkürt 69 1.38 %
Lég 68 1.36 %
Nagyabony 66 1.32 %
Nemeshodos 65 1.30 %
Felsővámos 63 1.26 %
Csenke 62 1.24 %
Lögérpatony 52 1.04 %
Felbár 49 0.98 %
Csallóköznádasd 48 0.96 %
Szap 47 0.94 %
Hegyéte 47 0.94 %
Jányok 46 0.92 %
Albár 42 0.84 %
Kisudvarnok 41 0.82 %
Sárosfa 40 0.80 %
Bögellő 38 0.76 %
Medve 37 0.74 %
Királyfiakarcsa 37 0.74 %
Kulcsod 37 0.74 %
Csilizpatas 37 0.74 %
Nagyudvarnok 35 0.70 %
Egyházkarcsa 35 0.70 %
Béke 34 0.68 %
Lúcs 34 0.68 %
Vajka 31 0.62 %
Szentmihályfa 28 0.56 %
Padány 21 0.42 %
Nagymad 20 0.40 %
Dercsika 20 0.40 %
Bacsfa 19 0.38 %
Pódatejed 18 0.36 %
Dunakisfalud 18 0.36 %
Nemesgomba 17 0.34 %
Nagybodak 17 0.34 %
Nagypaka 16 0.32 %
Dunatőkés 16 0.32 %
Úszor 15 0.30 %
Csallóköztárnok 13 0.26 %
Csákány 12 0.24 %
Patonyrét 10 0.20 %
Doborgaz 8 0.16 %
Keszölcés 8 0.16 %
Olgya 6 0.12 %
Sárrét 4 0.08 %
Macháza 4 0.08 %
Vörösmajor 3 0.06 %
Vitény 2 0.04 %
Dunaszerdahely 657 46.93 %
Somorja 128 9.14 %
Bős 49 3.50 %
Nagymegyer 45 3.21 %
Lég 43 3.07 %
Nyárasd 33 2.36 %
Vörösmajor 31 2.21 %
Nyékvárkony 30 2.14 %
Nagyudvarnok 28 2.00 %
Gelle 27 1.93 %
Kisudvarnok 25 1.79 %
Ekecs 25 1.79 %
Csallóközkürt 25 1.79 %
Hegyéte 24 1.71 %
Nemeshodos 24 1.71 %
Egyházkarcsa 23 1.64 %
Bacsfa 22 1.57 %
Úszor 21 1.50 %
Illésháza 20 1.43 %
Szentmihályfa 19 1.36 %
Alistál 19 1.36 %
Pozsonyeperjes 19 1.36 %
Diósförgepatony 18 1.29 %
Albár 17 1.21 %
Vásárút 17 1.21 %
Csilizradvány 16 1.14 %
Jányok 15 1.07 %
Pódatejed 14 1.00 %
Felbár 14 1.00 %
Csiliznyárad 12 0.86 %
Csenke 12 0.86 %
Nagymagyar 12 0.86 %
Nagypaka 12 0.86 %
Sárosfa 11 0.79 %
Nagyszarva 11 0.79 %
Csütörtök 11 0.79 %
Dunatőkés 11 0.79 %
Baka 11 0.79 %
Lögérpatony 10 0.71 %
Királyfiakarcsa 10 0.71 %
Nagyabony 9 0.64 %
Nagybodak 8 0.57 %
Csallóköznádasd 6 0.43 %
Dunakisfalud 6 0.43 %
Macháza 6 0.43 %
Doborgaz 5 0.36 %
Nagymad 5 0.36 %
Csákány 5 0.36 %
Padány 5 0.36 %
Nemesgomba 5 0.36 %
Patonyrét 5 0.36 %
Bögellő 4 0.29 %
Csilizpatas 4 0.29 %
Olgya 4 0.29 %
Sárrét 3 0.21 %
Vajka 3 0.21 %
Felsővámos 3 0.21 %
Vitény 3 0.21 %
Béke 3 0.21 %
Medve 3 0.21 %
Kulcsod 2 0.14 %
Csallóköztárnok 2 0.14 %
Dercsika 2 0.14 %
Szap 2 0.14 %
Balony 2 0.14 %
Lúcs 1 0.07 %
Keszölcés 1 0.07 %
Somorja 230 9.29 %
Dunaszerdahely 97 3.92 %
Vörösmajor 35 1.41 %
Lég 33 1.33 %
Úszor 27 1.09 %
Bős 22 0.89 %
Bacsfa 20 0.81 %
Olgya 13 0.53 %
Nagypaka 12 0.48 %
Nagymegyer 10 0.40 %
Vitény 9 0.36 %
Sárosfa 8 0.32 %
Vajka 7 0.28 %
Felbár 7 0.28 %
Lögérpatony 7 0.28 %
Nagymagyar 7 0.28 %
Hegyéte 6 0.24 %
Macháza 5 0.20 %
Ekecs 5 0.20 %
Nagyszarva 5 0.20 %
Nemesgomba 5 0.20 %
Patonyrét 5 0.20 %
Szentmihályfa 4 0.16 %
Csallóköztárnok 4 0.16 %
Vásárút 4 0.16 %
Diósförgepatony 4 0.16 %
Gelle 4 0.16 %
Sárrét 4 0.16 %
Nemeshodos 4 0.16 %
Csenke 4 0.16 %
Illésháza 4 0.16 %
Nyékvárkony 3 0.12 %
Dunatőkés 3 0.12 %
Csütörtök 3 0.12 %
Nyárasd 3 0.12 %
Lúcs 3 0.12 %
Keszölcés 3 0.12 %
Béke 2 0.08 %
Kulcsod 2 0.08 %
Medve 2 0.08 %
Egyházkarcsa 2 0.08 %
Királyfiakarcsa 2 0.08 %
Albár 2 0.08 %
Csákány 2 0.08 %
Csallóközkürt 2 0.08 %
Felsővámos 2 0.08 %
Nagybodak 2 0.08 %
Nagyabony 2 0.08 %
Pódatejed 2 0.08 %
Csilizpatas 2 0.08 %
Jányok 2 0.08 %
Balony 1 0.04 %
Alistál 1 0.04 %
Doborgaz 1 0.04 %
Csilizradvány 1 0.04 %
Nagymad 1 0.04 %
Bögellő 1 0.04 %
Baka 1 0.04 %
Csallóköznádasd 1 0.04 %
Csiliznyárad 1 0.04 %
Pozsonyeperjes 1 0.04 %
Nagyudvarnok 1 0.04 %
Dunakisfalud 1 0.04 %
Dercsika 0 0.00 %
Kisudvarnok 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 322 16.90 %
Somorja 278 14.59 %
Úszor 86 4.51 %
Vörösmajor 82 4.30 %
Bős 60 3.15 %
Lég 40 2.10 %
Hegyéte 31 1.63 %
Nagymegyer 30 1.57 %
Lögérpatony 30 1.57 %
Olgya 29 1.52 %
Illésháza 28 1.47 %
Nagypaka 27 1.42 %
Nyárasd 25 1.31 %
Csütörtök 24 1.26 %
Gelle 23 1.21 %
Nagymagyar 23 1.21 %
Macháza 22 1.15 %
Kisudvarnok 22 1.15 %
Csákány 22 1.15 %
Jányok 21 1.10 %
Csenke 20 1.05 %
Nemeshodos 19 1.00 %
Felbár 19 1.00 %
Ekecs 16 0.84 %
Doborgaz 16 0.84 %
Egyházkarcsa 16 0.84 %
Szentmihályfa 16 0.84 %
Alistál 16 0.84 %
Vajka 14 0.73 %
Nagyszarva 14 0.73 %
Nyékvárkony 14 0.73 %
Nagyabony 14 0.73 %
Pozsonyeperjes 13 0.68 %
Pódatejed 13 0.68 %
Vásárút 11 0.58 %
Vitény 11 0.58 %
Diósförgepatony 11 0.58 %
Nagymad 10 0.52 %
Királyfiakarcsa 10 0.52 %
Sárosfa 10 0.52 %
Csallóközkürt 9 0.47 %
Nemesgomba 9 0.47 %
Csiliznyárad 9 0.47 %
Csallóköznádasd 9 0.47 %
Sárrét 9 0.47 %
Dunatőkés 8 0.42 %
Lúcs 8 0.42 %
Béke 8 0.42 %
Kulcsod 8 0.42 %
Keszölcés 7 0.37 %
Balony 7 0.37 %
Nagybodak 7 0.37 %
Csallóköztárnok 7 0.37 %
Dercsika 6 0.31 %
Nagyudvarnok 6 0.31 %
Baka 5 0.26 %
Albár 5 0.26 %
Felsővámos 5 0.26 %
Patonyrét 5 0.26 %
Bacsfa 5 0.26 %
Dunakisfalud 5 0.26 %
Csilizpatas 5 0.26 %
Medve 4 0.21 %
Csilizradvány 3 0.16 %
Padány 2 0.10 %
Bögellő 2 0.10 %
Szap 1 0.05 %
Dunaszerdahely 309 6.37 %
Somorja 108 2.23 %
Bős 92 1.90 %
Nagymegyer 84 1.73 %
Nagyudvarnok 59 1.22 %
Vásárút 57 1.18 %
Nyékvárkony 53 1.09 %
Lég 43 0.89 %
Nemeshodos 39 0.80 %
Albár 38 0.78 %
Nyárasd 33 0.68 %
Szentmihályfa 30 0.62 %
Nagyabony 30 0.62 %
Úszor 28 0.58 %
Egyházkarcsa 28 0.58 %
Kisudvarnok 26 0.54 %
Nagypaka 25 0.52 %
Csallóközkürt 25 0.52 %
Alistál 23 0.47 %
Bacsfa 22 0.45 %
Vörösmajor 21 0.43 %
Pódatejed 20 0.41 %
Ekecs 19 0.39 %
Sárosfa 18 0.37 %
Dunakisfalud 18 0.37 %
Felsővámos 16 0.33 %
Gelle 16 0.33 %
Hegyéte 15 0.31 %
Felbár 14 0.29 %
Lögérpatony 13 0.27 %
Baka 12 0.25 %
Pozsonyeperjes 12 0.25 %
Nemesgomba 12 0.25 %
Nagymad 12 0.25 %
Bögellő 12 0.25 %
Sárrét 11 0.23 %
Diósförgepatony 11 0.23 %
Nagymagyar 11 0.23 %
Dunatőkés 11 0.23 %
Csiliznyárad 10 0.21 %
Csütörtök 10 0.21 %
Lúcs 9 0.19 %
Királyfiakarcsa 9 0.19 %
Olgya 9 0.19 %
Csilizradvány 8 0.16 %
Csallóköznádasd 7 0.14 %
Nagyszarva 7 0.14 %
Illésháza 6 0.12 %
Szap 5 0.10 %
Patonyrét 5 0.10 %
Csenke 5 0.10 %
Macháza 5 0.10 %
Vitény 5 0.10 %
Doborgaz 5 0.10 %
Padány 5 0.10 %
Jányok 4 0.08 %
Dercsika 4 0.08 %