SK
NZ
.....

Zsitvabesenyő

Község

címer zászló
1444 93% magyar 1910
1103 68% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Zsitvabesenyő
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bešeňov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Bars vármegye
Verebélyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Érsekújvári járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Alsó-Nyitramente
Más földrajzi nevek:
Alsó-rétek, Domány-földek, Gyács-legelő, Haraszt, Homokok, (Nagyvölgypuszta), Törökdomb
Koordináták:
48.04419708, 18.26152039
Terület:
17,10 km2
Rang:
község
Népesség:
1631
Tszf. magasság:
123 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94141
Település kód:
503070
Szervezeti azonosító:
308790
Adóazonosító:
2021060657

A község a Kisalföld északi részén, az Alsó-Nyitramente kistájon, a Zsitva jobb partján fekszik, Érsekújvártól 15 km-re északkeletre, Udvardtól 6 km-re északra, Verebélytől 25 km-re délre, a Zsitva völgyében haladó 511-es út mentén. Mellékút köti össze Újlóttal (6 km). Délnyugatról Érsekújvár, délről Udvard és Kisbaromlak, keletről Újlót, északról Ohaj, északnyugatról pedig Nagysurány határolja. Déli határa egyben Bars és Komárom megyék történelmi határát alkotja, nyugati határa pedig Bars és Nyitra megyék határát.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után a Verebélyi járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. Ekkor csatolták az újonnan létrehozott Nyitra-Pozsony k.e.e. vármegyéhez és egyben az Érsekújvári járáshoz. 1945-ben visszakerült Csehszlovákiához és a Verebélyi járáshoz, majd az 1949-1960 között a Nagysurányi járáshoz tartozott, 1960-tól az Érsekújvári járáshoz tartozik. Területe (17,10 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Zsitvabesenyő a magyar-szlovák nyelvhatáron fekszik, az összefüggő magyar nyelvterület északi szélén. 1910-ben 1545, 1921-ben 1569, 1939-ben pedig 1699, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. A második világháború utáni lakosságcserével szlovákokat telepítettek a községbe. 1991-2011 között a lakosságszám csaknem egytizedével csökkent (1877-ről 1695 főre), ezzel párhuzamosan a magyar többségű településen a szlovák nemzetiségűek aránya 18 %-ról 27,6 %-ra nőtt az asszimiláció következtében. A lakosság túlnyomó többsége (94,3 %) római katolikus vallású.

Történelem

Az ősi besenyő település már a pápai tizedszedők korai összeírásában is szerepel, így 1075-ben, I. Géza királynak a garamszentbenedeki bencés apátságot megalapító oklevelében mint a királyi udvarnokok egyik települését említik először. A 14. század másik felében Barachkai János volt a birtokosa, aki a garamszentbenedeki apátságnak hagyományozza. Ekkor a község neve Bessenew alakban fordul elő. 1565-ben Miksa király az esztergomi káptalannak adományozza. A török korban a fegyveres dúlások miatt Zsitvabesenyő is sokat szenvedett, több elpusztult telekkel írták össze. A török világ emlékét őrzi Törökdomb nevű dűlője is. Birtokosa később az esztergomi káptalan lett. A trianoni békeszerződésig Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott, illetve 1938–45 között újra visszatért Magyarországhoz. A második világháborút követően 24 magyar családot (115 főt) Magyarországra toloncoltak. A 20. században első felében lótenyésztéséről, míg másikban zöldségtermesztéséről volt ismert. 2006-ban megszűnt magyar alapiskolájának felső tagozata.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák tanítási nyelvű alapiskola és óvoda működik. Szűz Mária születésének szentelt római katolikus temploma 1745-ben épült barokk stílusban, 1809-ben klasszicista stílusban alakították át.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BESENYŐ. Elegyes magyar falu Bars Vármegyében, birtokosa az Esztergomi Káptalanbéli Uraság, lakosai katolikusok, határbéli földgyei, és réttyei kiváltképen jók, legelője elég, gyümöltsös kertyei, káposztássai, szőlő hegyei jók, kereskedésre módgya Matóthon, ’s Kis Tapolcsánban, és a’ Dunán; de mivel fája nints, ambár sok nádgya van, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Besenyő, magyar falu, Bars vármegyében, a Zsitva mellett, Komárom vmegye szélén: 1019 kath. lak. Kath. paroch. templom. Sok fekete agyagos földekkel, tágas legelővel s rétekkel bir; de fája kevés. Marhát nevel. Gyümölcsöt és hires káposztát termeszt. F. u. az esztergomi káptalan. Ut. post. Érsekujvár.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Besenyő, zsitvavölgyi magyar kisközség, róm. kath. vallású lakosokkal. Ősrégi besenyő-telep, mely a pápai tizedszedők lajstromában is szerepel. 1272-ben is találunk róla okleveles említést. 1395-ben Barachkai János a birtokosa, a ki a szt.-benedeki apátságnak hagyományozza. Ekkor a község neve Bessenew alakban fordul elő. 1565-ben Miksa király új donácziót ad reá az esztergomi káptalannak. A török dúlások alatt e község is sokat szenvedett, az 1657-iki összeírásban hét elpusztult telekkel szerepel. A török világ emlékét őrzi „Törökdomb”

Magyar Katolikus Lexikon

Zsitvabesenyő, Barsbesenyő, Besenyő, v. Bars vm. (Bešeňov, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. verebélyi esp. ker-ében. – 1230: Besseneu. 1809: alapították. Tp-át 1804: Nagyboldogasszony tit-ra sztelték. Kegyura 1880: az esztergomi kápt. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. – Lakói 1940: 1641 r.k., 1 g.k., 2 ref., össz. 1644; 1991: össz. 1877, m. 1531 (81,57%); 2001: össz. 1723, m. 1380 (80,09%). ** Bars vm. 1903:53. – Gerecze II:149. (tp. 1745) – Schem. Strig. 1917:74. – Györffy I:848. – Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Zsitvabesenyő. A határában feltárt leletek tanúsága szerint népes történelemelőtti szállás, melyen a honfoglaló magyarok is azonnal megvetik lábukat. Ezután a szentbenedekrendi apátság birtokai közé kerül. Mint érsekségi birtok, 1311-ben Csák Máté bosszújának áldozatául esik. A községhez tartozik Nagyvölgypuszta. A község területe 2971 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1699.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Zsitvabesenyő kk. érsekújvári járás. Besenyő település és a község a garamszentbenedeki apátság birtoka. 1565-től az esztergomi káptalané. A törökdúlás idején csaknem teljesen elpusztult. Területe: 2.971 k. h. Lakosság: 1.699. Ebből magy.: 1.650, szlovák: 49. Magy. beszél: 1.683. Vallás szerint: r. k. 1.696, izr. 3. Fb. I. 6, II. 10, III. 324. Népsűrűség: 99.4. Lakóház: 272. Községi bíró: Furuglyás Géza. R. k. népisokla. Kalot, Fogyasztási és Hitelszövetkezet. A község 1938. nov. 9-én szabadult fel. Paprika, dohány és dinnyetermelés. Háziipara szövő, kővár és szalmafonás. Püig. Érsekújvár, tsz. ah. Érsekújvár, jb. közj. Verebély, csö. Óhaj. Vá. Óhaj-Hull. Posta és távbeszélő helyben.

Paxy László

1920. 10. 31.
Zsitvabesenyő - megszületett
Szenc - egyházi szolgálatot végzett
2002. 11. 11.
Egyházfa - elhunyt

Nevizánszky Gábor

1949. 8. 18.
Ipolyszakállos - megszületett
Ipolyság - tanult
Bajcs - kutatott
Zsitvabesenyő - kutatott
Ipolyvisk - kutatott
Léva - kutatott
Oldalfala - kutatott
Osgyán - kutatott
Névelőfordulások
1075
Villa Hudwordiensium Bissenorum
1209
Bescene
1214
Beseneu
1262
Besseneu
1773
Bessenyő, Bessenow,
1786
Beschenyő, Beschenow,
1808
Besenyo, Besseňow,
1863
Bessenyő,
1873
Besenyő,
1907
Zsitvabesenyő,
1920
Bešeňov, Besenyő,
1938
Zsitvabesenyő,
1945
Bešeňov, Besenyő,
1948
Bešeňov
1994
Zsitvabesenyö
2013
Zsitvabesenyő

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Zsitvabesenyő (Bešeňov) 33
Telefon: 0356487121
Fax: 0356487121

Honlap: besenov.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Timoranský Gabriel (Független)

Képviselő-testület:
Deszát Boris (Független)
Deszátová Mária (Független)
Bukai Matej (Független)
Hruška Štefan (Független)
Hajdú Erik (MOST - HÍD)
Ivan Patrik (MOST - HÍD)
Timoránsky Zoltán (MOST - HÍD)
Boldizsárová Judita (SMK-MKP)
Erdei Gergely (SMK-MKP)
Független 44% Független 4 képviselö MOST - HÍD 33% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
Zsitvabesenyői Posta

Bešeňov 275

Zsitvabesenyői Római Katolikus Plébániahivatal

Fő út 1

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Zsitvabesenyő 628

Szlovák és Magyar Tannyelvű Óvoda

Zsitvabesenyő 628

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Zsitvabesenyő 628

Zsitvabesenyői Anyakönyvi Hivatal

Zsitvabesenyő 33

Zsitvabesenyői Községi Hivatal

Zsitvabesenyő 33

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1237 94%
szlovákok 43 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 16 1%
egyéb 25 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1321
magyarok 1444 93%
szlovákok 100 6%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1545
magyarok 1477 94%
szlovákok 88 6%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1569
magyarok 1531 82%
szlovákok 337 18%
romák 0 0%
csehek 8 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1877
magyarok 1380 80%
szlovákok 337 20%
romák 0 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1723
magyarok 1205 71%
szlovákok 467 28%
romák 2 0%
csehek 6 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 14 1%
összlétszám 1695
magyarok 1103 68%
szlovákok 496 31%
romák 0 0%
csehek 3 0%
németek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 16 1%
összlétszám 1621
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1376
Választási részvétel: 32.41 %
Kiadott boríték: 446
Bedobott boríték: 446

Polgármester

Érvényes szavazólap: 376
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Timoranský Gabriel 376 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Deszát Boris 258 Független
Deszátová Mária 251 Független
Hajdú Erik 238 MOST - HÍD
Bukai Matej 222 Független
Boldizsárová Judita 218 SMK-MKP
Erdei Gergely 208 SMK-MKP
Hruška Štefan 202 Független
Ivan Patrik 199 MOST - HÍD
Timoránsky Zoltán 190 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö Független 55.56% Független 5 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö 9 képviselö
2018
Független 44.44% Független 4 képviselö MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1413
Választási részvétel: 22.93 %
Kiadott boríték: 324
Bedobott boríték: 324
Választásra jogosult: 1411
Választási részvétel: 11.76 %
Kiadott boríték: 166
Bedobott boríték: 166
Választásra jogosult: 1 396
Választási részvétel: 15,83 %
Kiadott boríték: 221
Bedobott boríték: 221

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 317
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 214
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 293 92.43 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 16 5.05 % SMER - SD
Peter Oremus 3 0.95 % Független
Regan Belovič 2 0.63 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 2 0.63 % MS
Viliam Mokraň 1 0.32 % KĽS
Stanislav Kováč 0 0.00 % DÚ, Zmena zdola
Milan Belica 4 2.41% SMER - SD
Iván Farkas 109 50.93 % SMK-MKP
Milan Belica 70 32.71 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Oremus 14 6.54 % Független
Milan Uhrík 10 4.67 % ĽSNS
László Hajdu 7 3.27 % MKDA
Ján Greššo 3 1.40 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Renáta Kolenčíková 1 0.47 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 323
Érvényes szavazólap: 216
Érvényes szavazólap: 22536
# Név Szavazat Százalék Párt
Štefan Tóth 257 79.57% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Bertalan Bóna 171 52.94% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Tibor Nagy 133 41.18% SMK-MKP
János Bób 127 39.32% SMK-MKP
Marián Tóth 126 39.01% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Péter Nagy 122 37.77% SMK-MKP
Eva Polerecká 108 33.44% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Tibor Dobai 104 32.20% SMK-MKP
Jozef Kálazi 95 29.41% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Karol Borik 88 27.24% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Otokar Klein 79 24.46% Független
Peter Kijaček 42 13.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Ján Kováč 32 9.91% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Helena Bohátová 20 6.19% KDH, SMER - SD
Tibor Matuška 19 5.88% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 16 4.95% KDH, SMER - SD
Ján Štark 15 4.64% Független
Ladislav Marenčák 14 4.33% SMER - SD, KDH
Tünde Némethová 13 4.02% PD
Karin Jaššová 10 3.10% KDH, SMER - SD
Renáta Baloghová 7 2.17% PD
Rudolf Hlavatý 7 2.17% MS
Marek Oremus 7 2.17% KDH, SMER - SD
Ján Volf 6 1.86% SNS
Michal Alemayehu 5 1.55% 7 STATOČNÝCH
Igor Sádovský 5 1.55% KDH, SMER - SD
Lenka Szegenyová 5 1.55% KSS
Martin Barta 4 1.24% PD
Ľuboš Ivan 3 0.93% Független
Juraj Šimunek 3 0.93% SMER - SD, KDH
Lucia Matejková 3 0.93% SMS
Ján Garai 3 0.93% PD
Eva Smolíková 1 0.31% SNS
Dávid Nagy 116 53.70% SMK-MKP
Branislav Becík 116 53.70% Független
Otokar Klein 105 48.61% Független
János Bób 89 41.20% SMK-MKP
Bertalan Bóna 88 40.74% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Mária Czuczor 76 35.19% SMK-MKP
Tibor Dobai 66 30.56% SMK-MKP
Eva Polerecká 63 29.17% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Eva Smolíková 39 18.06% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Katona 36 16.67% Független
Gabriel Katona 35 16.20% Független
Tibor Matuška 28 12.96% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Helena Bohátová 23 10.65% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Marek Oremus 23 10.65% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Daniel Žingor 20 9.26% Független
Ján Volf 16 7.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Pavol Uhrín 13 6.02% DOMA DOBRE
Ivan Solár 13 6.02% Független
Ladislav Marenčák 12 5.56% Független
Štefan Prešinský 12 5.56% Független
Karin Jaššová 10 4.63% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ľuboš Ivan 9 4.17% Független
Gizela Kevélyová 9 4.17% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Balogh 8 3.70% ĽS Naše Slovensko
Tatiana Svetlanská 8 3.70% Független
Radovan Kuruc 7 3.24% ĽS Naše Slovensko
Juraj Šimunek 6 2.78% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Martin Búry 6 2.78% Független
Richard Schwarz 6 2.78% Független
Lenka Szegényová 5 2.31% KSS
Marcel Filaga 5 2.31% Független
Jozef Zaťko 5 2.31% NP
Andrea Hudecová 4 1.85% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 3 1.39% ĽS Naše Slovensko
Igor Sádovský 3 1.39% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Jozef Francel 3 1.39% Független
Martin Šteták 2 0.93% ĽS Naše Slovensko
Martin Mikla 2 0.93% ĽS Naše Slovensko
Štefan Skok 2 0.93% NP
Stanislav Kosec 1 0.46% ĽS Naše Slovensko
Marek Oremus 6134 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 5840 0.00% SMER - SD, KDH
Helena Bohátová 5636 0.00% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 5360 0.00% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 5272 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Matuška 5179 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Šimunek 4982 0.00% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 4895 0.00% SMER - SD, KDH
Péter Nagy 3030 0.00% SMK-MKP
Bertalan Bóna 2975 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Otokar Klein 2963 0.00% Független
János Bób 2895 0.00% SMK-MKP
Tibor Nagy 2761 0.00% SMK-MKP
Marián Tóth 2558 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Dobai 2446 0.00% SMK-MKP
Karol Borik 2370 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Eva Polerecká 2284 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Štefan Tóth 2273 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Ján Štark 2192 0.00% Független
Jozef Kálazi 2017 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Ján Volf 1855 0.00% SNS
Ľuboš Ivan 1761 0.00% Független
Eva Smolíková 1682 0.00% SNS
Ján Kováč 1429 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS
Peter Kijaček 1260 0.00% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rudolf Hlavatý 898 0.00% MS
Michal Alemayehu 657 0.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 560 0.00% PD
Lucia Matejková 556 0.00% SMS
Renáta Baloghová 419 0.00% PD
Lenka Szegenyová 403 0.00% KSS
Tünde Némethová 315 0.00% PD
Ján Garai 262 0.00% PD
Otokar Klein 7357 32.65% Független
Marek Oremus 6055 26.87% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Branislav Becík 5760 25.56% Független
Helena Bohátová 4834 21.45% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Marenčák 4661 20.68% Független
Marcel Filaga 4539 20.14% Független
Gabriel Katona 4535 20.12% Független
Tibor Matuška 4245 18.84% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Katona 4105 18.22% Független
Juraj Šimunek 4018 17.83% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Karin Jaššová 4014 17.81% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Igor Sádovský 3741 16.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Dávid Nagy 3355 14.89% SMK-MKP
Bertalan Bóna 3268 14.50% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Smolíková 3032 13.45% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
János Bób 2988 13.26% SMK-MKP
Štefan Prešinský 2981 13.23% Független
Eva Polerecká 2822 12.52% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Žingor 2700 11.98% Független
Ľuboš Ivan 2555 11.34% Független
Martin Mikla 2417 10.73% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 2366 10.50% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balogh 2334 10.36% ĽS Naše Slovensko
Mária Czuczor 2274 10.09% SMK-MKP
Pavol Uhrín 2265 10.05% DOMA DOBRE
Tatiana Svetlanská 2165 9.61% Független
Tibor Dobai 2124 9.42% SMK-MKP
Ivan Solár 2100 9.32% Független
Ján Volf 2000 8.87% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Richard Schwarz 1963 8.71% Független
Martin Šteták 1920 8.52% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 1904 8.45% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 1829 8.12% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 1604 7.12% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 1575 6.99% Független
Martin Búry 1179 5.23% Független
Gizela Kevélyová 993 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Zaťko 735 3.26% NP
Lenka Szegényová 495 2.20% KSS
Štefan Skok 264 1.17% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Érsekújvár 563 27.15 %
Nagysurány 192 9.26 %
Komját 101 4.87 %
Tótmegyer 80 3.86 %
Mánya 55 2.65 %
Bánkeszi 50 2.41 %
Komáromszemere 42 2.03 %
Csornok 37 1.78 %
Nyitramalomszeg 37 1.78 %
Zsitvafödémes 34 1.64 %
Özdöge 30 1.45 %
Jászfalu 29 1.40 %
Újlót 28 1.35 %
Hull 26 1.25 %
Nyitranagykér 25 1.21 %
Barsfüss 24 1.16 %
Ohaj 24 1.16 %
Rendve 21 1.01 %
Udvard 21 1.01 %
Tardoskedd 20 0.96 %
Szencse 20 0.96 %
Dögös 18 0.87 %
Gyarak 18 0.87 %
Jattó 17 0.82 %
Kolta 15 0.72 %
Szentmihályúr 12 0.58 %
Andód 12 0.58 %
Komáromcsehi 9 0.43 %
Szímő 9 0.43 %
Fajkürt 8 0.39 %
Kisbaromlak 7 0.34 %
Kamocsa 6 0.29 %
Barsbaracska 5 0.24 %
Valkház 4 0.19 %
Zsitvabesenyő 3 0.14 %
Pozba 2 0.10 %
Érsekújvár 779 17.95 %
Nagysurány 260 5.99 %
Komját 133 3.07 %
Tótmegyer 113 2.60 %
Bánkeszi 98 2.26 %
Mánya 73 1.68 %
Zsitvafödémes 67 1.54 %
Komáromszemere 61 1.41 %
Jattó 56 1.29 %
Özdöge 52 1.20 %
Udvard 50 1.15 %
Nyitramalomszeg 49 1.13 %
Újlót 48 1.11 %
Csornok 47 1.08 %
Tardoskedd 39 0.90 %
Ohaj 38 0.88 %
Rendve 36 0.83 %
Hull 36 0.83 %
Kolta 32 0.74 %
Nyitranagykér 30 0.69 %
Jászfalu 30 0.69 %
Szencse 28 0.65 %
Dögös 27 0.62 %
Barsfüss 27 0.62 %
Andód 26 0.60 %
Szímő 23 0.53 %
Gyarak 22 0.51 %
Szentmihályúr 18 0.41 %
Komáromcsehi 13 0.30 %
Fajkürt 11 0.25 %
Valkház 10 0.23 %
Pozba 9 0.21 %
Barsbaracska 8 0.18 %
Kisbaromlak 7 0.16 %
Kamocsa 6 0.14 %
Zsitvabesenyő 4 0.09 %
Érsekújvár 1 451 42.38 %
Tardoskedd 216 6.31 %
Udvard 204 5.96 %
Nyitranagykér 138 4.03 %
Nagysurány 135 3.94 %
Szímő 127 3.71 %
Zsitvabesenyő 88 2.57 %
Andód 84 2.45 %
Pozba 78 2.28 %
Bánkeszi 65 1.90 %
Tótmegyer 64 1.87 %
Kamocsa 60 1.75 %
Komját 45 1.31 %
Újlót 44 1.29 %
Szentmihályúr 44 1.29 %
Barsbaracska 34 0.99 %
Özdöge 33 0.96 %
Komáromszemere 32 0.93 %
Szencse 30 0.88 %
Nyitramalomszeg 30 0.88 %
Fajkürt 29 0.85 %
Mánya 29 0.85 %
Zsitvafödémes 27 0.79 %
Komáromcsehi 22 0.64 %
Gyarak 21 0.61 %
Jattó 20 0.58 %
Dögös 20 0.58 %
Barsfüss 19 0.55 %
Kolta 17 0.50 %
Csornok 17 0.50 %
Jászfalu 15 0.44 %
Valkház 11 0.32 %
Hull 9 0.26 %
Ohaj 4 0.12 %
Rendve 3 0.09 %
Kisbaromlak 3 0.09 %
Érsekújvár 1 888 36.35 %
Udvard 763 14.69 %
Nagysurány 439 8.45 %
Bánkeszi 198 3.81 %
Tótmegyer 191 3.68 %
Komáromszemere 155 2.98 %
Komját 150 2.89 %
Újlót 146 2.81 %
Zsitvafödémes 130 2.50 %
Ohaj 128 2.46 %
Tardoskedd 118 2.27 %
Kisbaromlak 117 2.25 %
Zsitvabesenyő 116 2.23 %
Jászfalu 102 1.96 %
Mánya 102 1.96 %
Kolta 100 1.93 %
Özdöge 90 1.73 %
Nyitramalomszeg 77 1.48 %
Hull 74 1.42 %
Andód 71 1.37 %
Szencse 69 1.33 %
Nyitranagykér 59 1.14 %
Barsfüss 54 1.04 %
Szímő 47 0.90 %
Jattó 45 0.87 %
Csornok 41 0.79 %
Fajkürt 40 0.77 %
Dögös 40 0.77 %
Rendve 36 0.69 %
Gyarak 36 0.69 %
Komáromcsehi 32 0.62 %
Pozba 29 0.56 %
Szentmihályúr 22 0.42 %
Kamocsa 22 0.42 %
Barsbaracska 18 0.35 %
Valkház 15 0.29 %
Érsekújvár 1 219 41.56 %
Nagysurány 290 9.89 %
Komját 110 3.75 %
Bánkeszi 108 3.68 %
Tótmegyer 96 3.27 %
Udvard 93 3.17 %
Tardoskedd 54 1.84 %
Jászfalu 44 1.50 %
Mánya 42 1.43 %
Újlót 40 1.36 %
Nyitranagykér 38 1.30 %
Zsitvafödémes 37 1.26 %
Nyitramalomszeg 36 1.23 %
Szencse 34 1.16 %
Andód 34 1.16 %
Jattó 30 1.02 %
Rendve 29 0.99 %
Dögös 27 0.92 %
Hull 27 0.92 %
Barsfüss 26 0.89 %
Kolta 26 0.89 %
Özdöge 25 0.85 %
Gyarak 23 0.78 %
Kisbaromlak 21 0.72 %
Zsitvabesenyő 20 0.68 %
Szentmihályúr 19 0.65 %
Komáromszemere 19 0.65 %
Ohaj 18 0.61 %
Csornok 18 0.61 %
Barsbaracska 17 0.58 %
Kamocsa 16 0.55 %
Pozba 14 0.48 %
Valkház 14 0.48 %
Szímő 14 0.48 %
Fajkürt 11 0.38 %
Komáromcsehi 11 0.38 %
Érsekújvár 1 553 61.36 %
Udvard 409 16.16 %
Szímő 272 10.75 %
Tardoskedd 267 10.55 %
Andód 168 6.64 %
Nyitranagykér 164 6.48 %
Kamocsa 131 5.18 %
Zsitvabesenyő 116 4.58 %
Pozba 77 3.04 %
Barsbaracska 38 1.50 %
Kolta 29 1.15 %
Nagysurány 24 0.95 %
Újlót 19 0.75 %
Jászfalu 9 0.36 %
Komáromszemere 9 0.36 %
Jattó 7 0.28 %
Kisbaromlak 6 0.24 %
Tótmegyer 5 0.20 %
Komját 5 0.20 %
Komáromcsehi 4 0.16 %
Bánkeszi 4 0.16 %
Szentmihályúr 4 0.16 %
Fajkürt 4 0.16 %
Ohaj 4 0.16 %
Szencse 4 0.16 %
Nyitramalomszeg 4 0.16 %
Mánya 3 0.12 %
Csornok 3 0.12 %
Hull 3 0.12 %
Barsfüss 2 0.08 %
Dögös 2 0.08 %
Zsitvafödémes 2 0.08 %
Özdöge 2 0.08 %
Valkház 1 0.04 %
Gyarak 1 0.04 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 1 209 44.91 %
Nagysurány 210 7.80 %
Tardoskedd 127 4.72 %
Szímő 90 3.34 %
Bánkeszi 80 2.97 %
Tótmegyer 76 2.82 %
Udvard 73 2.71 %
Komját 71 2.64 %
Nyitranagykér 71 2.64 %
Zsitvabesenyő 63 2.34 %
Andód 49 1.82 %
Újlót 48 1.78 %
Szentmihályúr 45 1.67 %
Özdöge 40 1.49 %
Szencse 38 1.41 %
Mánya 38 1.41 %
Zsitvafödémes 36 1.34 %
Nyitramalomszeg 35 1.30 %
Kolta 33 1.23 %
Gyarak 32 1.19 %
Kamocsa 32 1.19 %
Jattó 30 1.11 %
Hull 28 1.04 %
Fajkürt 28 1.04 %
Barsfüss 26 0.97 %
Csornok 25 0.93 %
Ohaj 24 0.89 %
Pozba 24 0.89 %
Komáromszemere 23 0.85 %
Dögös 22 0.82 %
Rendve 20 0.74 %
Barsbaracska 18 0.67 %
Jászfalu 17 0.63 %
Komáromcsehi 15 0.56 %
Kisbaromlak 15 0.56 %
Valkház 11 0.41 %
Érsekújvár 579 27.35 %
Nagysurány 436 20.60 %
Ohaj 226 10.68 %
Bánkeszi 134 6.33 %
Hull 125 5.90 %
Mánya 114 5.38 %
Komját 114 5.38 %
Újlót 111 5.24 %
Zsitvafödémes 98 4.63 %
Szencse 81 3.83 %
Özdöge 81 3.83 %
Tótmegyer 79 3.73 %
Tardoskedd 60 2.83 %
Nyitramalomszeg 60 2.83 %
Szentmihályúr 59 2.79 %
Gyarak 54 2.55 %
Rendve 53 2.50 %
Udvard 52 2.46 %
Jászfalu 41 1.94 %
Nyitranagykér 41 1.94 %
Csornok 40 1.89 %
Jattó 39 1.84 %
Zsitvabesenyő 39 1.84 %
Barsfüss 39 1.84 %
Kolta 37 1.75 %
Komáromszemere 37 1.75 %
Dögös 36 1.70 %
Fajkürt 35 1.65 %
Szímő 26 1.23 %
Valkház 25 1.18 %
Pozba 21 0.99 %
Kisbaromlak 17 0.80 %
Komáromcsehi 13 0.61 %
Andód 12 0.57 %
Barsbaracska 11 0.52 %
Kamocsa 7 0.33 %
Érsekújvár 2 753 44.99 %
Nagysurány 212 3.46 %
Udvard 166 2.71 %
Andód 124 2.03 %
Bánkeszi 109 1.78 %
Tardoskedd 91 1.49 %
Szímő 86 1.41 %
Tótmegyer 86 1.41 %
Komját 84 1.37 %
Nyitranagykér 83 1.36 %
Kamocsa 75 1.23 %
Mánya 59 0.96 %
Jászfalu 44 0.72 %
Zsitvafödémes 41 0.67 %
Szencse 39 0.64 %
Újlót 37 0.60 %
Dögös 36 0.59 %
Kolta 36 0.59 %
Hull 35 0.57 %
Zsitvabesenyő 35 0.57 %
Nyitramalomszeg 34 0.56 %
Pozba 28 0.46 %
Jattó 28 0.46 %
Komáromszemere 26 0.42 %
Ohaj 25 0.41 %
Barsfüss 21 0.34 %
Szentmihályúr 20 0.33 %
Gyarak 19 0.31 %
Csornok 19 0.31 %
Kisbaromlak 17 0.28 %
Barsbaracska 16 0.26 %
Özdöge 14 0.23 %
Rendve 12 0.20 %
Komáromcsehi 10 0.16 %
Valkház 8 0.13 %
Fajkürt 7 0.11 %
Érsekújvár 310 19.02 %
Nyitranagykér 217 13.31 %
Nagysurány 81 4.97 %
Komját 72 4.42 %
Tótmegyer 38 2.33 %
Udvard 36 2.21 %
Nyitramalomszeg 28 1.72 %
Tardoskedd 24 1.47 %
Csornok 13 0.80 %
Bánkeszi 12 0.74 %
Mánya 11 0.67 %
Andód 10 0.61 %
Újlót 9 0.55 %
Zsitvabesenyő 9 0.55 %
Hull 9 0.55 %
Komáromszemere 8 0.49 %
Rendve 8 0.49 %
Özdöge 8 0.49 %
Zsitvafödémes 8 0.49 %
Ohaj 7 0.43 %
Szencse 7 0.43 %
Barsfüss 7 0.43 %
Jászfalu 6 0.37 %
Fajkürt 6 0.37 %
Pozba 6 0.37 %
Barsbaracska 6 0.37 %
Kamocsa 5 0.31 %
Szentmihályúr 5 0.31 %
Komáromcsehi 5 0.31 %
Dögös 4 0.25 %
Kisbaromlak 4 0.25 %
Szímő 4 0.25 %
Kolta 3 0.18 %
Gyarak 3 0.18 %
Jattó 3 0.18 %
Valkház 1 0.06 %
Érsekújvár 1 595 46.54 %
Nagysurány 437 12.75 %
Komját 257 7.50 %
Tótmegyer 236 6.89 %
Bánkeszi 208 6.07 %
Udvard 170 4.96 %
Özdöge 132 3.85 %
Mánya 122 3.56 %
Zsitvafödémes 113 3.30 %
Nyitramalomszeg 100 2.92 %
Csornok 86 2.51 %
Szencse 86 2.51 %
Tardoskedd 85 2.48 %
Újlót 85 2.48 %
Jattó 80 2.33 %
Dögös 78 2.28 %
Fajkürt 74 2.16 %
Ohaj 71 2.07 %
Szentmihályúr 69 2.01 %
Hull 66 1.93 %
Nyitranagykér 66 1.93 %
Andód 63 1.84 %
Gyarak 60 1.75 %
Barsfüss 60 1.75 %
Kolta 60 1.75 %
Komáromszemere 55 1.60 %
Jászfalu 52 1.52 %
Komáromcsehi 50 1.46 %
Szímő 38 1.11 %
Kisbaromlak 36 1.05 %
Rendve 32 0.93 %
Pozba 28 0.82 %
Valkház 28 0.82 %
Zsitvabesenyő 23 0.67 %
Kamocsa 17 0.50 %
Barsbaracska 16 0.47 %
Érsekújvár 820 37.37 %
Nagysurány 546 24.89 %
Mánya 261 11.90 %
Bánkeszi 214 9.75 %
Gyarak 191 8.71 %
Zsitvafödémes 143 6.52 %
Komját 133 6.06 %
Hull 114 5.20 %
Ohaj 110 5.01 %
Újlót 107 4.88 %
Barsfüss 101 4.60 %
Tótmegyer 100 4.56 %
Szencse 98 4.47 %
Rendve 77 3.51 %
Valkház 69 3.14 %
Özdöge 66 3.01 %
Szentmihályúr 62 2.83 %
Nyitramalomszeg 57 2.60 %
Csornok 50 2.28 %
Udvard 45 2.05 %
Kolta 44 2.01 %
Nyitranagykér 43 1.96 %
Jászfalu 40 1.82 %
Fajkürt 38 1.73 %
Tardoskedd 36 1.64 %
Dögös 29 1.32 %
Kisbaromlak 27 1.23 %
Komáromszemere 23 1.05 %
Jattó 19 0.87 %
Barsbaracska 18 0.82 %
Pozba 14 0.64 %
Komáromcsehi 12 0.55 %
Kamocsa 12 0.55 %
Szímő 10 0.46 %
Andód 9 0.41 %
Zsitvabesenyő 3 0.14 %
Érsekújvár 2 624 45.26 %
Nagysurány 178 3.07 %
Udvard 137 2.36 %
Andód 107 1.85 %
Bánkeszi 89 1.54 %
Tótmegyer 82 1.41 %
Komját 81 1.40 %
Szímő 77 1.33 %
Tardoskedd 73 1.26 %
Kamocsa 65 1.12 %
Nyitranagykér 62 1.07 %
Mánya 48 0.83 %
Zsitvafödémes 40 0.69 %
Zsitvabesenyő 36 0.62 %
Jászfalu 34 0.59 %
Hull 31 0.53 %
Jattó 27 0.47 %
Újlót 27 0.47 %
Nyitramalomszeg 26 0.45 %
Dögös 25 0.43 %
Szencse 24 0.41 %
Kolta 22 0.38 %
Komáromszemere 22 0.38 %
Ohaj 18 0.31 %
Szentmihályúr 17 0.29 %
Rendve 17 0.29 %
Kisbaromlak 16 0.28 %
Gyarak 16 0.28 %
Özdöge 14 0.24 %
Pozba 13 0.22 %
Csornok 13 0.22 %
Barsbaracska 12 0.21 %
Barsfüss 11 0.19 %
Valkház 10 0.17 %
Fajkürt 7 0.12 %
Komáromcsehi 4 0.07 %
Érsekújvár 376 17.55 %
Nagysurány 294 13.72 %
Ohaj 250 11.67 %
Mánya 102 4.76 %
Zsitvafödémes 95 4.43 %
Gyarak 92 4.29 %
Bánkeszi 80 3.73 %
Hull 79 3.69 %
Újlót 69 3.22 %
Barsfüss 61 2.85 %
Rendve 57 2.66 %
Szencse 55 2.57 %
Komját 53 2.47 %
Tótmegyer 45 2.10 %
Özdöge 43 2.01 %
Valkház 40 1.87 %
Nyitramalomszeg 34 1.59 %
Udvard 29 1.35 %
Csornok 25 1.17 %
Jászfalu 24 1.12 %
Fajkürt 22 1.03 %
Andód 20 0.93 %
Jattó 19 0.89 %
Nyitranagykér 17 0.79 %
Komáromszemere 16 0.75 %
Dögös 16 0.75 %
Kolta 15 0.70 %
Szentmihályúr 14 0.65 %
Tardoskedd 13 0.61 %
Zsitvabesenyő 13 0.61 %
Kisbaromlak 12 0.56 %
Komáromcsehi 7 0.33 %
Pozba 5 0.23 %
Barsbaracska 4 0.19 %
Szímő 3 0.14 %
Kamocsa 1 0.05 %
Komját 509 31.44 %
Érsekújvár 235 14.52 %
Nagysurány 201 12.42 %
Dögös 60 3.71 %
Bánkeszi 58 3.58 %
Tótmegyer 51 3.15 %
Nyitramalomszeg 42 2.59 %
Mánya 39 2.41 %
Csornok 37 2.29 %
Özdöge 28 1.73 %
Tardoskedd 25 1.54 %
Nyitranagykér 24 1.48 %
Barsfüss 23 1.42 %
Zsitvafödémes 23 1.42 %
Újlót 19 1.17 %
Hull 18 1.11 %
Udvard 16 0.99 %
Szencse 16 0.99 %
Ohaj 15 0.93 %
Jattó 15 0.93 %
Gyarak 14 0.86 %
Kolta 14 0.86 %
Szentmihályúr 14 0.86 %
Jászfalu 13 0.80 %
Kisbaromlak 10 0.62 %
Szímő 9 0.56 %
Valkház 9 0.56 %
Komáromszemere 8 0.49 %
Rendve 7 0.43 %
Fajkürt 6 0.37 %
Andód 5 0.31 %
Komáromcsehi 4 0.25 %
Zsitvabesenyő 3 0.19 %
Barsbaracska 3 0.19 %
Pozba 1 0.06 %
Kamocsa 1 0.06 %
Nagysurány 140 17.22 %
Érsekújvár 131 16.11 %
Ohaj 71 8.73 %
Komját 44 5.41 %
Bánkeszi 29 3.57 %
Hull 28 3.44 %
Tótmegyer 27 3.32 %
Mánya 25 3.08 %
Szencse 19 2.34 %
Udvard 19 2.34 %
Barsfüss 18 2.21 %
Gyarak 17 2.09 %
Újlót 17 2.09 %
Zsitvafödémes 16 1.97 %
Rendve 16 1.97 %
Özdöge 15 1.85 %
Nyitramalomszeg 9 1.11 %
Csornok 9 1.11 %
Barsbaracska 9 1.11 %
Kolta 8 0.98 %
Valkház 8 0.98 %
Jászfalu 6 0.74 %
Nyitranagykér 6 0.74 %
Zsitvabesenyő 5 0.62 %
Fajkürt 5 0.62 %
Dögös 5 0.62 %
Jattó 5 0.62 %
Szentmihályúr 5 0.62 %
Komáromszemere 4 0.49 %
Szímő 4 0.49 %
Pozba 4 0.49 %
Tardoskedd 3 0.37 %
Kisbaromlak 3 0.37 %
Komáromcsehi 2 0.25 %
Kamocsa 2 0.25 %
Andód 1 0.12 %
Érsekújvár 1 247 29.70 %
Bánkeszi 674 16.06 %
Nagysurány 595 14.17 %
Tótmegyer 137 3.26 %
Komját 132 3.14 %
Mánya 106 2.53 %
Gyarak 98 2.33 %
Újlót 90 2.14 %
Zsitvafödémes 73 1.74 %
Hull 70 1.67 %
Udvard 64 1.52 %
Nyitramalomszeg 59 1.41 %
Ohaj 53 1.26 %
Szencse 52 1.24 %
Nyitranagykér 48 1.14 %
Rendve 42 1.00 %
Tardoskedd 42 1.00 %
Jászfalu 40 0.95 %
Barsfüss 38 0.91 %
Komáromszemere 34 0.81 %
Özdöge 33 0.79 %
Kisbaromlak 33 0.79 %
Andód 31 0.74 %
Szentmihályúr 28 0.67 %
Dögös 26 0.62 %
Kolta 24 0.57 %
Valkház 23 0.55 %
Jattó 22 0.52 %
Csornok 22 0.52 %
Fajkürt 21 0.50 %
Szímő 16 0.38 %
Barsbaracska 13 0.31 %
Komáromcsehi 11 0.26 %
Kamocsa 11 0.26 %
Zsitvabesenyő 6 0.14 %
Pozba 4 0.10 %
Érsekújvár 689 32.39 %
Nagysurány 192 9.03 %
Kolta 95 4.47 %
Bánkeszi 76 3.57 %
Tótmegyer 64 3.01 %
Udvard 52 2.44 %
Komját 52 2.44 %
Újlót 50 2.35 %
Komáromszemere 49 2.30 %
Szencse 45 2.12 %
Szentmihályúr 40 1.88 %
Tardoskedd 39 1.83 %
Mánya 38 1.79 %
Ohaj 33 1.55 %
Nyitranagykér 33 1.55 %
Csornok 32 1.50 %
Zsitvafödémes 31 1.46 %
Nyitramalomszeg 30 1.41 %
Rendve 28 1.32 %
Szímő 28 1.32 %
Komáromcsehi 28 1.32 %
Gyarak 27 1.27 %
Jászfalu 25 1.18 %
Andód 24 1.13 %
Dögös 24 1.13 %
Jattó 23 1.08 %
Fajkürt 22 1.03 %
Özdöge 21 0.99 %
Hull 20 0.94 %
Barsfüss 19 0.89 %
Zsitvabesenyő 16 0.75 %
Pozba 13 0.61 %
Valkház 12 0.56 %
Kisbaromlak 11 0.52 %
Kamocsa 10 0.47 %
Barsbaracska 9 0.42 %
Érsekújvár 1 145 48.66 %
Szímő 415 17.64 %
Udvard 297 12.62 %
Tardoskedd 252 10.71 %
Nyitranagykér 201 8.54 %
Andód 190 8.07 %
Kamocsa 178 7.56 %
Zsitvabesenyő 89 3.78 %
Pozba 68 2.89 %
Barsbaracska 35 1.49 %
Tótmegyer 16 0.68 %
Újlót 15 0.64 %
Komáromszemere 10 0.42 %
Komját 9 0.38 %
Jászfalu 7 0.30 %
Kolta 6 0.25 %
Bánkeszi 5 0.21 %
Nagysurány 5 0.21 %
Ohaj 4 0.17 %
Dögös 4 0.17 %
Kisbaromlak 4 0.17 %
Szencse 3 0.13 %
Szentmihályúr 3 0.13 %
Valkház 3 0.13 %
Csornok 3 0.13 %
Özdöge 3 0.13 %
Jattó 3 0.13 %
Zsitvafödémes 3 0.13 %
Gyarak 2 0.08 %
Barsfüss 2 0.08 %
Mánya 2 0.08 %
Komáromcsehi 2 0.08 %
Nyitramalomszeg 2 0.08 %
Hull 1 0.04 %
Fajkürt 1 0.04 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 666 19.43 %
Komját 563 16.42 %
Nagysurány 510 14.88 %
Nyitranagykér 296 8.63 %
Bánkeszi 189 5.51 %
Özdöge 139 4.05 %
Tótmegyer 131 3.82 %
Újlót 111 3.24 %
Mánya 108 3.15 %
Nyitramalomszeg 92 2.68 %
Zsitvafödémes 91 2.65 %
Szencse 77 2.25 %
Ohaj 74 2.16 %
Hull 70 2.04 %
Dögös 70 2.04 %
Csornok 69 2.01 %
Barsfüss 67 1.95 %
Udvard 61 1.78 %
Fajkürt 60 1.75 %
Tardoskedd 59 1.72 %
Szímő 58 1.69 %
Szentmihályúr 57 1.66 %
Jattó 56 1.63 %
Gyarak 47 1.37 %
Valkház 37 1.08 %
Rendve 33 0.96 %
Kolta 31 0.90 %
Komáromszemere 29 0.85 %
Komáromcsehi 25 0.73 %
Pozba 25 0.73 %
Jászfalu 23 0.67 %
Andód 23 0.67 %
Kisbaromlak 22 0.64 %
Barsbaracska 21 0.61 %
Kamocsa 14 0.41 %
Zsitvabesenyő 10 0.29 %
Érsekújvár 753 20.90 %
Nagysurány 244 6.77 %
Komját 139 3.86 %
Tótmegyer 91 2.53 %
Zsitvafödémes 71 1.97 %
Komáromszemere 67 1.86 %
Bánkeszi 65 1.80 %
Tardoskedd 64 1.78 %
Nyitramalomszeg 62 1.72 %
Nyitranagykér 60 1.67 %
Mánya 58 1.61 %
Csornok 57 1.58 %
Udvard 55 1.53 %
Újlót 46 1.28 %
Özdöge 39 1.08 %
Hull 37 1.03 %
Jászfalu 36 1.00 %
Kolta 35 0.97 %
Rendve 34 0.94 %
Ohaj 32 0.89 %
Szencse 30 0.83 %
Szímő 29 0.80 %
Andód 28 0.78 %
Dögös 27 0.75 %
Jattó 25 0.69 %
Gyarak 25 0.69 %
Barsfüss 23 0.64 %
Pozba 21 0.58 %
Szentmihályúr 16 0.44 %
Barsbaracska 13 0.36 %
Kamocsa 11 0.31 %
Komáromcsehi 10 0.28 %
Fajkürt 10 0.28 %
Zsitvabesenyő 8 0.22 %
Kisbaromlak 7 0.19 %
Valkház 6 0.17 %
Érsekújvár 1 848 50.94 %
Nagysurány 409 11.27 %
Bánkeszi 242 6.67 %
Komját 138 3.80 %
Mánya 132 3.64 %
Tótmegyer 131 3.61 %
Újlót 117 3.22 %
Fajkürt 109 3.00 %
Ohaj 107 2.95 %
Gyarak 106 2.92 %
Hull 100 2.76 %
Udvard 88 2.43 %
Zsitvafödémes 87 2.40 %
Rendve 76 2.09 %
Szencse 72 1.98 %
Barsbaracska 67 1.85 %
Nyitramalomszeg 63 1.74 %
Jászfalu 59 1.63 %
Barsfüss 58 1.60 %
Tardoskedd 57 1.57 %
Pozba 56 1.54 %
Komáromszemere 56 1.54 %
Csornok 55 1.52 %
Kolta 53 1.46 %
Kisbaromlak 52 1.43 %
Andód 47 1.30 %
Jattó 40 1.10 %
Nyitranagykér 38 1.05 %
Özdöge 34 0.94 %
Komáromcsehi 30 0.83 %
Dögös 29 0.80 %
Szentmihályúr 26 0.72 %
Szímő 25 0.69 %
Valkház 21 0.58 %
Kamocsa 21 0.58 %
Zsitvabesenyő 12 0.33 %
Érsekújvár 255 13.58 %
Nagysurány 51 2.72 %
Tótmegyer 16 0.85 %
Tardoskedd 12 0.64 %
Szímő 11 0.59 %
Komját 11 0.59 %
Szentmihályúr 10 0.53 %
Udvard 10 0.53 %
Zsitvafödémes 9 0.48 %
Szencse 9 0.48 %
Nyitranagykér 8 0.43 %
Mánya 8 0.43 %
Bánkeszi 7 0.37 %
Kamocsa 7 0.37 %
Kolta 6 0.32 %
Rendve 6 0.32 %
Nyitramalomszeg 5 0.27 %
Zsitvabesenyő 5 0.27 %
Jászfalu 4 0.21 %
Barsbaracska 4 0.21 %
Hull 4 0.21 %
Ohaj 4 0.21 %
Valkház 4 0.21 %
Pozba 4 0.21 %
Komáromszemere 4 0.21 %
Andód 3 0.16 %
Komáromcsehi 3 0.16 %
Özdöge 3 0.16 %
Jattó 2 0.11 %
Barsfüss 2 0.11 %
Csornok 2 0.11 %
Fajkürt 2 0.11 %
Újlót 1 0.05 %
Dögös 1 0.05 %
Gyarak 1 0.05 %
Kisbaromlak 1 0.05 %
Nagysurány 1 534 28.20 %
Érsekújvár 1 075 19.76 %
Bánkeszi 260 4.78 %
Tótmegyer 151 2.78 %
Nyitramalomszeg 147 2.70 %
Komját 130 2.39 %
Zsitvafödémes 129 2.37 %
Mánya 117 2.15 %
Szencse 82 1.51 %
Újlót 74 1.36 %
Ohaj 65 1.19 %
Hull 63 1.16 %
Udvard 60 1.10 %
Barsfüss 60 1.10 %
Özdöge 58 1.07 %
Rendve 55 1.01 %
Csornok 54 0.99 %
Dögös 45 0.83 %
Jászfalu 38 0.70 %
Gyarak 37 0.68 %
Tardoskedd 35 0.64 %
Nyitranagykér 31 0.57 %
Valkház 31 0.57 %
Jattó 28 0.51 %
Kolta 26 0.48 %
Komáromszemere 25 0.46 %
Andód 25 0.46 %
Szentmihályúr 22 0.40 %
Kisbaromlak 15 0.28 %
Szímő 14 0.26 %
Fajkürt 13 0.24 %
Komáromcsehi 10 0.18 %
Pozba 9 0.17 %
Barsbaracska 9 0.17 %
Kamocsa 7 0.13 %
Zsitvabesenyő 5 0.09 %
Érsekújvár 1 458 43.61 %
Nagysurány 1 204 36.02 %
Bánkeszi 391 11.70 %
Komját 292 8.73 %
Tótmegyer 201 6.01 %
Nyitramalomszeg 188 5.62 %
Újlót 158 4.73 %
Zsitvafödémes 149 4.46 %
Ohaj 147 4.40 %
Mánya 135 4.04 %
Udvard 122 3.65 %
Özdöge 122 3.65 %
Gyarak 114 3.41 %
Szencse 110 3.29 %
Nyitranagykér 108 3.23 %
Hull 100 2.99 %
Tardoskedd 93 2.78 %
Barsfüss 90 2.69 %
Komáromszemere 73 2.18 %
Szentmihályúr 69 2.06 %
Dögös 68 2.03 %
Jattó 67 2.00 %
Kolta 64 1.91 %
Fajkürt 64 1.91 %
Csornok 62 1.85 %
Rendve 61 1.82 %
Jászfalu 55 1.65 %
Szímő 49 1.47 %
Kisbaromlak 39 1.17 %
Andód 38 1.14 %
Pozba 36 1.08 %
Valkház 36 1.08 %
Komáromcsehi 28 0.84 %
Zsitvabesenyő 23 0.69 %
Barsbaracska 23 0.69 %
Kamocsa 18 0.54 %
Érsekújvár 235 16.60 %
Nagysurány 223 15.75 %
Rendve 97 6.85 %
Bánkeszi 59 4.17 %
Komját 43 3.04 %
Tótmegyer 42 2.97 %
Hull 39 2.75 %
Újlót 34 2.40 %
Mánya 32 2.26 %
Zsitvafödémes 31 2.19 %
Szencse 31 2.19 %
Nyitramalomszeg 29 2.05 %
Barsfüss 25 1.77 %
Ohaj 23 1.62 %
Udvard 21 1.48 %
Özdöge 20 1.41 %
Nyitranagykér 20 1.41 %
Dögös 17 1.20 %
Tardoskedd 16 1.13 %
Jattó 15 1.06 %
Gyarak 13 0.92 %
Jászfalu 13 0.92 %
Kolta 13 0.92 %
Komáromcsehi 12 0.85 %
Komáromszemere 12 0.85 %
Csornok 10 0.71 %
Fajkürt 9 0.64 %
Valkház 8 0.56 %
Andód 8 0.56 %
Barsbaracska 6 0.42 %
Szentmihályúr 6 0.42 %
Zsitvabesenyő 6 0.42 %
Kisbaromlak 5 0.35 %
Pozba 2 0.14 %
Szímő 2 0.14 %
Kamocsa 2 0.14 %
Érsekújvár 750 20.76 %
Nagysurány 295 8.16 %
Tótmegyer 208 5.76 %
Komját 159 4.40 %
Bánkeszi 101 2.80 %
Zsitvafödémes 70 1.94 %
Csornok 60 1.66 %
Mánya 58 1.61 %
Nyitramalomszeg 54 1.49 %
Komáromszemere 48 1.33 %
Özdöge 47 1.30 %
Újlót 45 1.25 %
Ohaj 38 1.05 %
Szencse 38 1.05 %
Tardoskedd 38 1.05 %
Hull 36 1.00 %
Nyitranagykér 33 0.91 %
Udvard 33 0.91 %
Rendve 31 0.86 %
Kolta 30 0.83 %
Barsfüss 29 0.80 %
Jászfalu 28 0.77 %
Dögös 28 0.77 %
Andód 25 0.69 %
Gyarak 23 0.64 %
Jattó 23 0.64 %
Szímő 16 0.44 %
Szentmihályúr 14 0.39 %
Fajkürt 14 0.39 %
Kisbaromlak 10 0.28 %
Komáromcsehi 9 0.25 %
Valkház 7 0.19 %
Kamocsa 7 0.19 %
Pozba 5 0.14 %
Barsbaracska 5 0.14 %
Zsitvabesenyő 2 0.06 %
Érsekújvár 598 37.56 %
Nagysurány 241 15.14 %
Tótmegyer 166 10.43 %
Komját 121 7.60 %
Bánkeszi 74 4.65 %
Mánya 54 3.39 %
Zsitvafödémes 48 3.02 %
Újlót 43 2.70 %
Komáromszemere 43 2.70 %
Csornok 43 2.70 %
Nyitramalomszeg 41 2.58 %
Özdöge 35 2.20 %
Szencse 34 2.14 %
Tardoskedd 29 1.82 %
Kolta 29 1.82 %
Nyitranagykér 27 1.70 %
Ohaj 27 1.70 %
Hull 27 1.70 %
Udvard 25 1.57 %
Barsfüss 24 1.51 %
Rendve 24 1.51 %
Gyarak 22 1.38 %
Dögös 22 1.38 %
Andód 19 1.19 %
Jászfalu 18 1.13 %
Jattó 16 1.01 %
Barsbaracska 11 0.69 %
Fajkürt 11 0.69 %
Szímő 11 0.69 %
Komáromcsehi 9 0.57 %
Szentmihályúr 8 0.50 %
Kisbaromlak 7 0.44 %
Kamocsa 5 0.31 %
Valkház 4 0.25 %
Pozba 2 0.13 %
Zsitvabesenyő 2 0.13 %
Érsekújvár 911 76.88 %
Szímő 258 21.77 %
Udvard 222 18.73 %
Tardoskedd 195 16.46 %
Andód 174 14.68 %
Nyitranagykér 132 11.14 %
Kamocsa 106 8.95 %
Zsitvabesenyő 76 6.41 %
Pozba 56 4.73 %
Barsbaracska 32 2.70 %
Nagysurány 21 1.77 %
Kolta 13 1.10 %
Újlót 12 1.01 %
Tótmegyer 9 0.76 %
Komáromszemere 7 0.59 %
Komját 7 0.59 %
Ohaj 4 0.34 %
Kisbaromlak 4 0.34 %
Jattó 4 0.34 %
Jászfalu 4 0.34 %
Bánkeszi 4 0.34 %
Szencse 3 0.25 %
Dögös 3 0.25 %
Zsitvafödémes 3 0.25 %
Szentmihályúr 2 0.17 %
Valkház 2 0.17 %
Nyitramalomszeg 2 0.17 %
Gyarak 2 0.17 %
Rendve 1 0.08 %
Barsfüss 1 0.08 %
Özdöge 1 0.08 %
Csornok 1 0.08 %
Mánya 1 0.08 %
Hull 1 0.08 %
Fajkürt 0 0.00 %
Komáromcsehi 0 0.00 %
Érsekújvár 4 272 62.79 %
Nagysurány 374 5.50 %
Udvard 346 5.09 %
Bánkeszi 230 3.38 %
Tardoskedd 210 3.09 %
Tótmegyer 184 2.70 %
Andód 163 2.40 %
Szímő 147 2.16 %
Nyitranagykér 115 1.69 %
Komját 113 1.66 %
Zsitvabesenyő 105 1.54 %
Kamocsa 76 1.12 %
Újlót 72 1.06 %
Jászfalu 70 1.03 %
Ohaj 69 1.01 %
Nyitramalomszeg 65 0.96 %
Jattó 62 0.91 %
Zsitvafödémes 60 0.88 %
Mánya 58 0.85 %
Kisbaromlak 57 0.84 %
Barsfüss 52 0.76 %
Komáromszemere 51 0.75 %
Fajkürt 48 0.71 %
Szencse 48 0.71 %
Pozba 45 0.66 %
Kolta 40 0.59 %
Dögös 34 0.50 %
Gyarak 32 0.47 %
Hull 31 0.46 %
Özdöge 28 0.41 %
Barsbaracska 22 0.32 %
Rendve 21 0.31 %
Csornok 18 0.26 %
Szentmihályúr 14 0.21 %
Valkház 14 0.21 %
Komáromcsehi 11 0.16 %
Érsekújvár 1 479 46.97 %
Bánkeszi 97 3.08 %
Nagysurány 89 2.83 %
Tótmegyer 75 2.38 %
Udvard 73 2.32 %
Andód 43 1.37 %
Újlót 40 1.27 %
Komját 31 0.98 %
Kisbaromlak 25 0.79 %
Ohaj 23 0.73 %
Komáromszemere 21 0.67 %
Tardoskedd 20 0.64 %
Jászfalu 19 0.60 %
Mánya 19 0.60 %
Hull 18 0.57 %
Zsitvafödémes 17 0.54 %
Szímő 15 0.48 %
Nyitramalomszeg 15 0.48 %
Barsfüss 14 0.44 %
Zsitvabesenyő 13 0.41 %
Kolta 12 0.38 %
Özdöge 12 0.38 %
Szencse 12 0.38 %
Dögös 10 0.32 %
Kamocsa 8 0.25 %
Rendve 8 0.25 %
Gyarak 8 0.25 %
Csornok 8 0.25 %
Nyitranagykér 8 0.25 %
Szentmihályúr 7 0.22 %
Pozba 6 0.19 %
Jattó 6 0.19 %
Komáromcsehi 5 0.16 %
Barsbaracska 3 0.10 %
Valkház 3 0.10 %
Fajkürt 3 0.10 %
Érsekújvár 624 28.42 %
Nagysurány 221 10.06 %
Komját 115 5.24 %
Tótmegyer 93 4.23 %
Bánkeszi 54 2.46 %
Zsitvafödémes 50 2.28 %
Mánya 50 2.28 %
Újlót 43 1.96 %
Csornok 42 1.91 %
Komáromszemere 42 1.91 %
Nyitramalomszeg 35 1.59 %
Hull 34 1.55 %
Ohaj 31 1.41 %
Szencse 30 1.37 %
Tardoskedd 30 1.37 %
Özdöge 30 1.37 %
Rendve 30 1.37 %
Jászfalu 30 1.37 %
Barsfüss 27 1.23 %
Udvard 24 1.09 %
Kolta 20 0.91 %
Nyitranagykér 20 0.91 %
Jattó 20 0.91 %
Dögös 19 0.87 %
Gyarak 18 0.82 %
Andód 15 0.68 %
Szímő 13 0.59 %
Komáromcsehi 12 0.55 %
Szentmihályúr 11 0.50 %
Barsbaracska 9 0.41 %
Fajkürt 8 0.36 %
Kisbaromlak 8 0.36 %
Zsitvabesenyő 7 0.32 %
Valkház 7 0.32 %
Pozba 4 0.18 %
Kamocsa 3 0.14 %
Érsekújvár 1 095 77.55 %
Nagysurány 148 10.48 %
Bánkeszi 71 5.03 %
Tótmegyer 70 4.96 %
Komját 54 3.82 %
Udvard 51 3.61 %
Tardoskedd 37 2.62 %
Mánya 32 2.27 %
Nyitranagykér 30 2.12 %
Andód 29 2.05 %
Újlót 26 1.84 %
Zsitvafödémes 25 1.77 %
Kisbaromlak 24 1.70 %
Szencse 23 1.63 %
Kolta 21 1.49 %
Dögös 18 1.27 %
Gyarak 18 1.27 %
Nyitramalomszeg 18 1.27 %
Jattó 17 1.20 %
Ohaj 17 1.20 %
Csornok 17 1.20 %
Szímő 14 0.99 %
Özdöge 14 0.99 %
Komáromszemere 13 0.92 %
Hull 13 0.92 %
Barsfüss 9 0.64 %
Kamocsa 9 0.64 %
Jászfalu 9 0.64 %
Rendve 8 0.57 %
Komáromcsehi 8 0.57 %
Zsitvabesenyő 6 0.42 %
Szentmihályúr 6 0.42 %
Barsbaracska 4 0.28 %
Pozba 3 0.21 %
Fajkürt 3 0.21 %
Valkház 3 0.21 %
Érsekújvár 499 15.89 %
Nagysurány 267 8.50 %
Mánya 120 3.82 %
Komját 119 3.79 %
Zsitvafödémes 85 2.71 %
Tótmegyer 82 2.61 %
Bánkeszi 57 1.81 %
Csornok 46 1.46 %
Komáromszemere 44 1.40 %
Özdöge 41 1.31 %
Nyitramalomszeg 40 1.27 %
Gyarak 40 1.27 %
Újlót 39 1.24 %
Hull 38 1.21 %
Ohaj 37 1.18 %
Rendve 35 1.11 %
Szencse 35 1.11 %
Barsfüss 32 1.02 %
Udvard 30 0.96 %
Kolta 25 0.80 %
Tardoskedd 24 0.76 %
Jászfalu 22 0.70 %
Nyitranagykér 21 0.67 %
Dögös 21 0.67 %
Szentmihályúr 19 0.60 %
Jattó 15 0.48 %
Fajkürt 14 0.45 %
Kisbaromlak 11 0.35 %
Valkház 11 0.35 %
Andód 9 0.29 %
Szímő 8 0.25 %
Komáromcsehi 8 0.25 %
Barsbaracska 4 0.13 %
Kamocsa 3 0.10 %
Pozba 2 0.06 %
Zsitvabesenyő 1 0.03 %
Érsekújvár 618 33.26 %
Bánkeszi 392 21.10 %
Nagysurány 324 17.44 %
Komját 86 4.63 %
Tótmegyer 81 4.36 %
Tardoskedd 48 2.58 %
Mánya 46 2.48 %
Zsitvafödémes 42 2.26 %
Ohaj 40 2.15 %
Újlót 34 1.83 %
Nyitramalomszeg 32 1.72 %
Jattó 32 1.72 %
Gyarak 29 1.56 %
Jászfalu 28 1.51 %
Szencse 28 1.51 %
Rendve 26 1.40 %
Udvard 26 1.40 %
Barsfüss 24 1.29 %
Nyitranagykér 21 1.13 %
Hull 21 1.13 %
Csornok 21 1.13 %
Dögös 20 1.08 %
Özdöge 19 1.02 %
Andód 17 0.91 %
Valkház 16 0.86 %
Komáromszemere 16 0.86 %
Kolta 16 0.86 %
Kisbaromlak 15 0.81 %
Szentmihályúr 10 0.54 %
Zsitvabesenyő 8 0.43 %
Barsbaracska 7 0.38 %
Fajkürt 7 0.38 %
Szímő 6 0.32 %
Pozba 4 0.22 %
Komáromcsehi 3 0.16 %
Kamocsa 2 0.11 %
Érsekújvár 802 43.52 %
Szímő 240 13.02 %
Udvard 225 12.21 %
Tardoskedd 188 10.20 %
Kamocsa 167 9.06 %
Nyitranagykér 124 6.73 %
Andód 100 5.43 %
Zsitvabesenyő 66 3.58 %
Pozba 58 3.15 %
Barsbaracska 39 2.12 %
Nagysurány 17 0.92 %
Kolta 11 0.60 %
Újlót 10 0.54 %
Szentmihályúr 8 0.43 %
Komját 8 0.43 %
Komáromszemere 6 0.33 %
Bánkeszi 6 0.33 %
Kisbaromlak 5 0.27 %
Nyitramalomszeg 5 0.27 %
Jászfalu 5 0.27 %
Jattó 4 0.22 %
Tótmegyer 4 0.22 %
Dögös 4 0.22 %
Komáromcsehi 3 0.16 %
Szencse 3 0.16 %
Zsitvafödémes 3 0.16 %
Hull 3 0.16 %
Valkház 3 0.16 %
Csornok 2 0.11 %
Özdöge 2 0.11 %
Gyarak 1 0.05 %
Ohaj 1 0.05 %
Mánya 1 0.05 %
Barsfüss 0 0.00 %
Rendve 0 0.00 %
Fajkürt 0 0.00 %
Érsekújvár 1 186 52.76 %
Nagysurány 483 21.49 %
Komját 216 9.61 %
Bánkeszi 152 6.76 %
Tótmegyer 148 6.58 %
Udvard 142 6.32 %
Tardoskedd 118 5.25 %
Mánya 112 4.98 %
Özdöge 105 4.67 %
Újlót 101 4.49 %
Szencse 91 4.05 %
Ohaj 84 3.74 %
Nyitranagykér 82 3.65 %
Zsitvafödémes 82 3.65 %
Nyitramalomszeg 76 3.38 %
Gyarak 71 3.16 %
Szímő 70 3.11 %
Komáromszemere 70 3.11 %
Hull 70 3.11 %
Dögös 65 2.89 %
Jattó 65 2.89 %
Szentmihályúr 64 2.85 %
Fajkürt 63 2.80 %
Kolta 61 2.71 %
Jászfalu 59 2.62 %
Barsfüss 51 2.27 %
Rendve 49 2.18 %
Csornok 44 1.96 %
Komáromcsehi 44 1.96 %
Kisbaromlak 40 1.78 %
Pozba 35 1.56 %
Valkház 34 1.51 %
Kamocsa 33 1.47 %
Andód 31 1.38 %
Zsitvabesenyő 28 1.25 %
Barsbaracska 20 0.89 %
Érsekújvár 1 374 51.97 %
Nagysurány 198 7.49 %
Bánkeszi 92 3.48 %
Tótmegyer 84 3.18 %
Komját 53 2.00 %
Udvard 46 1.74 %
Szencse 46 1.74 %
Mánya 41 1.55 %
Újlót 38 1.44 %
Tardoskedd 38 1.44 %
Barsfüss 38 1.44 %
Hull 37 1.40 %
Ohaj 36 1.36 %
Zsitvafödémes 35 1.32 %
Nyitranagykér 34 1.29 %
Jattó 33 1.25 %
Andód 30 1.13 %
Jászfalu 27 1.02 %
Nyitramalomszeg 26 0.98 %
Kolta 24 0.91 %
Gyarak 24 0.91 %
Dögös 23 0.87 %
Rendve 20 0.76 %
Fajkürt 17 0.64 %
Csornok 17 0.64 %
Komáromszemere 17 0.64 %
Özdöge 17 0.64 %
Szímő 15 0.57 %
Kisbaromlak 13 0.49 %
Valkház 13 0.49 %
Pozba 10 0.38 %
Szentmihályúr 9 0.34 %
Komáromcsehi 9 0.34 %
Zsitvabesenyő 9 0.34 %
Barsbaracska 6 0.23 %
Kamocsa 6 0.23 %
Érsekújvár 1 846 73.34 %
Komját 223 8.86 %
Nagysurány 155 6.16 %
Bánkeszi 85 3.38 %
Tótmegyer 73 2.90 %
Udvard 59 2.34 %
Nyitranagykér 51 2.03 %
Tardoskedd 43 1.71 %
Andód 43 1.71 %
Zsitvafödémes 33 1.31 %
Újlót 29 1.15 %
Jászfalu 26 1.03 %
Mánya 24 0.95 %
Komáromszemere 24 0.95 %
Dögös 22 0.87 %
Nyitramalomszeg 22 0.87 %
Csornok 21 0.83 %
Özdöge 16 0.64 %
Barsfüss 16 0.64 %
Szímő 15 0.60 %
Hull 15 0.60 %
Jattó 14 0.56 %
Szencse 13 0.52 %
Ohaj 12 0.48 %
Kamocsa 12 0.48 %
Zsitvabesenyő 12 0.48 %
Rendve 12 0.48 %
Gyarak 11 0.44 %
Szentmihályúr 11 0.44 %
Kolta 9 0.36 %
Kisbaromlak 8 0.32 %
Barsbaracska 7 0.28 %
Fajkürt 6 0.24 %
Valkház 6 0.24 %
Pozba 4 0.16 %
Komáromcsehi 3 0.12 %
Érsekújvár 119 8.45 %
Udvard 24 1.70 %
Nagysurány 15 1.06 %
Tótmegyer 12 0.85 %
Bánkeszi 8 0.57 %
Újlót 7 0.50 %
Mánya 7 0.50 %
Kolta 6 0.43 %
Nyitranagykér 5 0.35 %
Komját 5 0.35 %
Zsitvafödémes 5 0.35 %
Tardoskedd 4 0.28 %
Nyitramalomszeg 3 0.21 %
Fajkürt 3 0.21 %
Özdöge 3 0.21 %
Barsbaracska 3 0.21 %
Szencse 3 0.21 %
Komáromszemere 3 0.21 %
Rendve 3 0.21 %
Dögös 3 0.21 %
Andód 2 0.14 %
Szentmihályúr 2 0.14 %
Jattó 2 0.14 %
Barsfüss 2 0.14 %
Zsitvabesenyő 2 0.14 %
Ohaj 2 0.14 %
Kamocsa 2 0.14 %
Komáromcsehi 2 0.14 %
Pozba 1 0.07 %
Gyarak 1 0.07 %
Jászfalu 1 0.07 %
Hull 1 0.07 %
Csornok 1 0.07 %
Valkház 1 0.07 %
Szímő 1 0.07 %
Kisbaromlak 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
962 71.26%
VPN
167 12.37%
SPV
74 5.48%
KSČ
52 3.85%
KDH
25 1.85%
SZ
24 1.78%
SNS
16 1.19%
DS
12 0.89%
SSL
6 0.44%
Egyéb
12 0.89%
Érvényes szavazatok 1350
Együttélés-MKDM
787 67.21%
SDSS
130 11.10%
Magyar Polgári Párt
124 10.59%
HZDS
27 2.31%
SDĽ
23 1.96%
ODÚ
10 0.85%
SZS
9 0.77%
KSS
8 0.68%
SZ
8 0.68%
SPI
8 0.68%
KDH
8 0.68%
SKDH
7 0.60%
HSS
7 0.60%
SSL-SNZ
5 0.43%
SNS
5 0.43%
Egyéb
5 0.43%
Érvényes szavazatok 1171
MK
925 83.86%
ZRS
32 2.90%
SP-VOĽBA
32 2.90%
HZDS-RSS
31 2.81%
19 1.72%
HZPCS
13 1.18%
KSS
11 1.00%
KDH
10 0.91%
DS
10 0.91%
SPK
9 0.82%
Egyéb
11 1.00%
Érvényes szavazatok 1103
MKP
987 78.52%
SDK
124 9.86%
SOP
35 2.78%
HZDS
33 2.63%
SDĽ
28 2.23%
KSS
25 1.99%
NaAS
7 0.56%
Egyéb
18 1.43%
Érvényes szavazatok 1257
MKP
874 87.14%
SDKU
29 2.89%
SMER
23 2.29%
ANO
21 2.09%
HZDS
18 1.79%
NOSNP
12 1.20%
KSS
8 0.80%
SZS
5 0.50%
Egyéb
13 1.30%
Érvényes szavazatok 1003
MKP
783 91.47%
SMER
25 2.92%
SDKU DS
23 2.69%
KSS
9 1.05%
Egyéb
16 1.87%
Érvényes szavazatok 856
MKP
397 43.25%
Most-Híd
390 42.48%
SDKU DS
57 6.21%
SMER
32 3.49%
SaS
23 2.51%
SDĽ
6 0.65%
Egyéb
13 1.42%
Érvényes szavazatok 918
Most-Híd
482 52.97%
MKP
314 34.51%
SMER SD
54 5.93%
KDH
11 1.21%
SaS
9 0.99%
OĽaNO
8 0.88%
Obyčajní ľudia
8 0.88%
SDKU DS
7 0.77%
99 Percent
5 0.55%
Egyéb
12 1.32%
Érvényes szavazatok 910
Most-Híd
342 41.56%
MKP
288 34.99%
SMER SD
44 5.35%
OĽANO-NOVA
40 4.86%
SME RODINA
35 4.25%
SaS
18 2.19%
#SIEŤ
18 2.19%
LSNS
16 1.94%
KDH
12 1.46%
SNS
5 0.61%
Egyéb
5 0.61%
Érvényes szavazatok 823
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések