SK
SC
.....

Egyházfa

Község

címer zászló
435 91% magyar 1910
273 35% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Egyházfa
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kostolná pri Dunaji
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Szenci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
Erdőaljai dűlő, Galházi-erdő, Gáti dűlő, Gyepi dűlő, Homokaljai dűlő, Kerekdombi dűlő, Kertaljai dűlő, Legelő dűlő, Lincérdomb, Maholányi dűlő, Országúti dűlő, Peczházi dűlő
Koordináták:
48.18618011, 17.43338394
Terület:
8,07 km2
Rang:
község
Népesség:
618
Tszf. magasság:
124 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
92525
Település kód:
503851
Szervezeti azonosító:
306037
Adóazonosító:
2021006702

A község a Mátyusföld nyugati részén, a Vízközben fekszik, a Feketevíz jobb partja közelében, határa délen egészen a Kis-Dunáig terjed. A Cseklészt (12 km) Nagyborsával (4 km) összekötő mellékút keresztülhalad a községen, mellékutak kötik össze Királyával (2 km), Hegysúrral (2,5 km), valamint Hurbanfalvával (5 km). Nyugatról Hegysúr, északról Királyfa, keletről Nagyborsa és Jóka, délről Hviezdoslavfalva és Nagymagyar községekkel határos, utóbbival közös határát a Kis-Duna alkotja.

Közigazgatás

A Pozsonyi kerülethez és a Szenci járáshoz tartozó község. Mai formájában 1943-ban alakult Pénteksúr és Egyházfa kisközségek egyesítésével. Elődközségei 1920-ig Pozsony vármegye Szenci járásához tartoztak, majd Csehszlovákiához csatolásuk után a Galántai járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták őket Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony vármegye, Galántai járás), majd a magyar közigazgatásban egyesítették Egyházfa néven. 1949-1960 között a Szenci járáshoz tartozott, majd 1960-1996 között a Galántai járáshoz. A község két településrészre és kataszteri területre oszlik: Egyházfa (5,52 km², a községterület 68,4 %) és Pénteksúr (2,55 km², 31,6 %). 1945 után Nagymagyar (240 ha) és Jányok (96 hektár) Kis-Dunán túli területeit Egyházfához csatolták, majd 1956-ban előbbiek, valamint további 205 hektár elcsatolásával kialakították Hurbanfalva községet. További 4 hektárt Hegysúrhoz csatoltak. Mai területe ezzel, valamint a Nagyborsával és Jókával kötött területcserével (+25 hektár) alakult ki.

Népesség

Elődközségeinek 1921-ben 522, 1939-ben 484 lakosuk volt. Pénteksúrt kizárólag magyarok lakták, Egyházfán a szlovákok 1910-ben a lakosság egytizedét, 1921-ben 22,6 %-át alkották. A második világháború utáni kitelepítés és lakosságcsere keretében további szlovák nemzetiségű telepesek érkeztek a községbe. Egyházfa népessége 1991-2001 között még csökkent, 2001-2011 között már 10,9 %-os növekedés figyelhető meg. A betelepülés és az asszimiláció révén az elmúlt húsz évben a szlovákok aránya 24,2 %-ról 46,3 %-ra nőtt, a magyar nemzetiségűek már csak minimális többséget alkotnak, a nemzetiségi arány átfordulása várható a közeljövőben. A lakosság túlnyomó többsége (84,8%) római katolikus vallású.

Történelem

A régészeti leletek tanúsága szerint a község területén már az újkőkorban éltek emberek, de találtak bronzkori és római kori leleteket is. 1308-ban említik először. Szent András tiszteletére szentelt templomát 1332-ben a pápai tizedjegyzékben említik. 1643-ban lakói reformátusok lettek, majd 1674-ben az ellenreformáció hatására újrakatolizáltak. Iskolájának legkorábbi említése 1782-ből származik. A 19. században gróf Pálffy János volt a kegyura. 1920-tól Csehszlovákiához tartozott, 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1943-ban Egyházfát és Hegysúrt egyesítették. A kitelepítés és a lakosságcsere erősen sújtotta a községet 1947-ben. Magyar alapiskolája az 1960-as évek végén megszűnt.

Mai jelentősége

A községben magyar óvoda működik. A Rózsafüzér királynőjének szentelt római katolikus temploma a 13. században épült, jelenlegi formájában gótikus jegyeket őriz, 1933-ban átalakították. A község határában 1995 óta szibériai tigriseket tartanak egy farmon.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

EGYHÁZFALVA. Gasvár, Hasvár. Elegyes magyar falu Poson Vármegyében, földes Ura Gróf Pálfy Uraság, lakosai katolikusok, fekszik a’ Felső Szigeti járásban, Királyfalvához közel, határja középszerű, vagyonnyai meglehetősek, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Egyházfalva, Pozson m. magyar falu a Fekete viz mellett, Szenczhez egy óra; 231 kath. lak. Van egy kath. paroch. temploma, derék erdeje, jó rétje, tehenészete, fáczányosa. serháza, téglavetője. F. u. gr. Pálffy Ferencz. Ut. p. Cseklész.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Egyházfa, magyar kisközség, 41 házzal és 349 róm. kath. vallású lakossal. Legrégibb neve Szentandrásúr, és e néven van említve 1481-ben, mint borsai Vizközi Tamás és András birtoka. 1490-ben Poss. Eghazfalva alio nomine Zenthandras alakban szerepel. A Vizköziek előtt Szentandrásúri Illyés bírta; ugyanis ennek a birtokát kapták a Vizköziek Mátyás királytól. Néhány évvel később Zyllew (Szüllő) Mihály is birtokos volt itt. 1507-ben Egyházy Fábián özvegye, Erzsébet, itteni nemes kúriáját és tartozékait Bánkfalvi Miklós pozsonyi prépostnak adományozza, s ez a rész 1591-ben vétel útján Olgyay Péter birtokába került. 1533-ban Csorba Gergely és Pál fiai osztozkodnak itteni birtokukon. 1540-ben a magvaszakadt Csorba János birtokát Illyésházi Illyés Tamás pozsonyi alispánnak és testvérének és Saághy Deák Imrének és fiának, Zsigmondnak adományozza. 1647-ben a Martonfalvyakat is itt találjuk. 1764-ben Szüllő Zsigmond az itteni egyház javára alapítványt tesz és két évvel később sírboltot emeltet. A mult század elején a Pálffy család az ura; ez időben itt sörház is volt. Jelenleg id. Pálffy János grófnak van itt nagyobb birtoka. Temploma volt már a XIV. század végén, mai temploma azonban újabbkori. Ide tartozik Maholány puszta. A község postája Királyfa, távírója és vasúti állomása pedig Szempcz.

Magyar Katolikus Lexikon

Egyházfa, Egyházfalva, v. Pozsony vm. (Kostolná pri Dunaji, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. szenci esp. ker-ében. - 1308: Egyházfalu. Tp-át 1332 e. Szt András tiszt. sztelték. Lakói 1643 e. ref-ok lettek. 1674: alapították újra. Kegyura 1880: gr. Pálffy János. Anyakönyvei 1711-től. Anyanyelve 1840: m., szl.; 1910: m.; 1940: m., szl. - Filiái 1917: Borsa, Dunajánosháza, Dunatorony, Hegysúr, →Királyfa, Papkörmösd, Pénteksúr, Zonc. - Lakói 1840: 196 r.k., össz. 196; 1910: 304 r.k., 12 izr., össz. 316; 1940: 462 r.k., 1 ev., 9 ref., össz. 472; 1970: össz. 503, 68,6%-a m.; 1991: össz. 479, m. 363 (75,78%); 2001: össz. 458, m. 315 (68,78%). ** Némethy 1894:78. - Schem. Strig. 1917:196.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Egyházfa. Ősi település és a XV. századig a Szentandrásúri-nemzetség birtoka. 1481-ben a Vízközi nemesek tulajdonában jegyzik fel Szentandrasúr alakban, de 1490-ben már Possessio Eghazfahva alio nomine Zenthandras néven írják. Ez időben birtokos meg itt Zyllew (Szüllő) Mihály is. 1507-ben Egyházy Fábián özvegye itteni javait Miklós pozsonyi prépostnak ajándékozza, majd vétel útján e részeket az Olgyai-család szerzi meg. Örökség révén 1540-ben az Illyésházy- és Saághycsaládra száll, de később legnagyobb birtokosa a gróf Pálffyak. Hozzátartozik Maholánypuszta. A község területe 1183 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 280.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Egyházfa kk. galántai járás. Legrégibb neve Szentandrásur. A (Zyller) Szüllő család ősi birtoka. A múlt században a Pálffy grófoké, ezidőben sörház is volt itt. Temploma a XIV. sz.-ból való. Területe: 1.183 k. h. Lakosság: 280. Ebből m.: 252, szl.: 24. Magy. beszél: 269. Vallás szerint: r. k. 277, ref. 3 . Fb. I. O, II. 11, III. 28. Szolgabírói kirendeltség: Szene. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta. csö. Szene. Vá. Szene, u. p. és u. t. Királyfa.

Paxy László

1920. 10. 31.
Zsitvabesenyő - megszületett
Szenc - egyházi szolgálatot végzett
2002. 11. 11.
Egyházfa - elhunyt
Névelőfordulások
1332
Sancti Andrea
1490
Eghazfahva
1773
Egyházfalva, Egyhazfalva,
1786
Egyhásfalwa,
1808
Egyházfa, Egyházfalva, Haswar, Hasswár,
1863
Egyházfa,
1920
Hasvár, Gasvár,
1927
Hasvár, Egyházfa,
1938
Egyházfa,
1945
Hasvár, Egyházfa,
1948
Kostolná pri Dunaji
1994
Egyházfa

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Egyházfa (Kostolná pri Dunaji) 59
Telefon: 0245901539
Fax: 0245901539

Honlap: kostolnapd.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Šillo Igor (Független)

Képviselő-testület:
Miklóš Zoltán (Független)
Szikhart Marek (Független)
Miško Ján (Független)
Matus Valter (SMK-MKP)
Ruman Štefan (SMK-MKP)
Független 60% Független 3 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Egyházfa 6

Egyházfai Anyakönyvi Hivatal

Egyházfa 59

Egyházfai Községi Hivatal

Egyházfa 59

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 367 72%
szlovákok 112 22%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
egyéb 23 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 507
magyarok 435 91%
szlovákok 30 6%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 2%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 477
magyarok 441 84%
szlovákok 78 15%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 522
magyarok 363 76%
szlovákok 116 24%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 479
magyarok 315 69%
szlovákok 137 30%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 458
magyarok 265 52%
szlovákok 235 46%
ruszinok 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 1%
összlétszám 508
magyarok 273 35%
szlovákok 484 62%
ruszinok 4 1%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 14 2%
összlétszám 781
összlétszám 183
magyarok 168 92%
szlovákok 6 3%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 9 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 161
magyarok 161 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 186
magyarok 184 99%
szlovákok 2 1%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 565
Választási részvétel: 83.01 %
Kiadott boríték: 469
Bedobott boríték: 469

Polgármester

Érvényes szavazólap: 464
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Šillo Igor 280 60.34 % Független
Filkász Ján 184 39.66 % KDH

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Matus Valter 285 SMK-MKP
Miklóš Zoltán 271 Független
Szikhart Marek 257 Független
Miško Ján 205 Független
Ruman Štefan 203 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö Független 60.00% Független 3 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 454
Választási részvétel: 21.59 %
Kiadott boríték: 98
Bedobott boríték: 98
Választásra jogosult: 454
Választási részvétel: 21.15 %
Kiadott boríték: 96
Bedobott boríték: 96
Választásra jogosult: 539
Választási részvétel: 34,32 %
Kiadott boríték: 185
Bedobott boríték: 185

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 94
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 182
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 58 61.70 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 22 23.40 % SMER - SD
Daniel Krajcer 8 8.51 % NOVA
Zdenka Beňová 2 2.13 % ĽS Naše Slovensko
Oskar Dobrovodský 2 2.13 % NaS - ns
Gabriel Karácsony 2 2.13 % PD
Roman Ruhig 0 0.00 % NP
Rastislav Blaško 0 0.00 % Független
Peter Marček 0 0.00 % SOSKA
Karol Ondriáš 0 0.00 % KSS
Jaroslav Paška 0 0.00 % SNS
Anton Čulen 0 0.00 % MS
Monika Flašíková - Beňová 12 12.50% SMER - SD
Pavol Frešo 47 25.82 % Független
Juraj Droba 44 24.18 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Ján Mrva 25 13.74 % Független
Daniel Krajcer 18 9.89 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Martin Jakubec 17 9.34 % Független
Rudolf Kusý 14 7.69 % Független
Milan Ftáčnik 8 4.40 % Független
Jozef Uhler 4 2.20 % Független
Rastislav Blaško 2 1.10 % Független
Ľubomír Huďo 1 0.55 % Független
Jalal Suleiman 1 0.55 % KSS
Milan Lopašovský 1 0.55 % SMS
Natália Hanulíková 0 0.00 % SZS
Lukáš Parízek 0 0.00 % SNS
Jozef Danko 0 0.00 % Független
Andrej Trnovec 0 0.00 % SĽSAH
Marián Leinerovič 0 0.00 % NP
Ľubomír Kolárik 0 0.00 % SZaSZO
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 94
Érvényes szavazólap: 179
Érvényes szavazólap: 3373
# Név Szavazat Százalék Párt
Ladislav Gujber 74 78.72% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Dušan Šebok 11 11.70% SMER - SD
Peter Ondrus 5 5.32% Független
Radoslav Štiglic 4 4.26% SMS
Ladislav Gujber 125 69.83% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Peter Farkaš 19 10.61% Független
Dušan Šebok 18 10.06% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Miloš Floch 10 5.59% Független
Erika Ďurčová 7 3.91% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Gujber 1366 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ
Dušan Šebok 601 0.00% SMER - SD
Peter Ondrus 498 0.00% Független
Radoslav Štiglic 107 0.00% SMS
Ladislav Gujber 1382 40.97% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Dušan Šebok 761 22.56% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Peter Farkaš 649 19.24% Független
Miloš Floch 313 9.28% Független
Erika Ďurčová 268 7.95% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyfa 259 33.90 %
Magyarbél 92 12.04 %
Pozsonysárfő 90 11.78 %
Csataj 67 8.77 %
Dunasápújfalu 50 6.54 %
Nagyborsa 42 5.50 %
Szigetmajor 37 4.84 %
Réte 30 3.93 %
Zonctorony 23 3.01 %
Újvilágmajor 22 2.88 %
Hegysúr 21 2.75 %
Egyházfa 18 2.36 %
Pozsonyboldogfa 10 1.31 %
Dunasápújfalu 76 27.74 %
Magyarbél 38 13.87 %
Pozsonysárfő 31 11.31 %
Királyfa 26 9.49 %
Csataj 22 8.03 %
Réte 22 8.03 %
Hegysúr 12 4.38 %
Nagyborsa 10 3.65 %
Zonctorony 10 3.65 %
Szigetmajor 8 2.92 %
Egyházfa 7 2.55 %
Pozsonyboldogfa 4 1.46 %
Újvilágmajor 2 0.73 %
Dunasápújfalu 227 17.53 %
Hegysúr 216 16.68 %
Magyarbél 167 12.90 %
Réte 156 12.05 %
Zonctorony 141 10.89 %
Egyházfa 125 9.65 %
Pozsonyboldogfa 94 7.26 %
Pozsonysárfő 85 6.56 %
Nagyborsa 59 4.56 %
Csataj 58 4.48 %
Királyfa 36 2.78 %
Szigetmajor 16 1.24 %
Újvilágmajor 2 0.15 %
Királyfa 65 16.25 %
Dunasápújfalu 47 11.75 %
Magyarbél 41 10.25 %
Pozsonysárfő 40 10.00 %
Csataj 32 8.00 %
Nagyborsa 20 5.00 %
Réte 17 4.25 %
Hegysúr 14 3.50 %
Zonctorony 14 3.50 %
Egyházfa 10 2.50 %
Pozsonyboldogfa 7 1.75 %
Szigetmajor 5 1.25 %
Újvilágmajor 1 0.25 %
Magyarbél 116 18.13 %
Dunasápújfalu 109 17.03 %
Pozsonysárfő 107 16.72 %
Királyfa 74 11.56 %
Csataj 61 9.53 %
Réte 44 6.88 %
Nagyborsa 38 5.94 %
Zonctorony 34 5.31 %
Egyházfa 19 2.97 %
Hegysúr 17 2.66 %
Szigetmajor 14 2.19 %
Pozsonyboldogfa 13 2.03 %
Újvilágmajor 3 0.47 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
117 36.79%
KDH
102 32.08%
VPN
63 19.81%
KSČ
23 7.23%
SZ
6 1.89%
SPV
4 1.26%
DS
2 0.63%
Egyéb
1 0.31%
Érvényes szavazatok 318
Együttélés-MKDM
128 44.44%
KDH
59 20.49%
Magyar Polgári Párt
33 11.46%
HZDS
17 5.90%
KSS
17 5.90%
SDĽ
10 3.47%
SZ
4 1.39%
ODÚ
4 1.39%
ZPR-RČS
4 1.39%
SZS
3 1.04%
SKDH
2 0.69%
HSS
2 0.69%
SDSS
2 0.69%
DS-ODS
2 0.69%
Egyéb
1 0.35%
Érvényes szavazatok 288
MK
183 66.06%
KDH
24 8.66%
HZDS-RSS
18 6.50%
KSS
17 6.14%
SP-VOĽBA
8 2.89%
7 2.53%
DS
5 1.81%
SPK
5 1.81%
SD
2 0.72%
ZRS
2 0.72%
RSDSS
2 0.72%
HZPCS
2 0.72%
Egyéb
2 0.72%
Érvényes szavazatok 277
MKP
160 55.56%
SDK
68 23.61%
KSS
20 6.94%
SDĽ
13 4.51%
HZDS
11 3.82%
SOP
6 2.08%
ZRS
3 1.04%
SNS
2 0.69%
MLHZP
2 0.69%
Egyéb
3 1.04%
Érvényes szavazatok 288
MKP
214 72.05%
SDKU
19 6.40%
KDH
15 5.05%
KSS
12 4.04%
SMER
12 4.04%
HZDS
12 4.04%
ANO
8 2.69%
Egyéb
5 1.68%
Érvényes szavazatok 297
MKP
160 63.24%
SDKU DS
28 11.07%
SMER
26 10.28%
KDH
16 6.32%
SF
9 3.56%
KSS
5 1.98%
ĽS HZDS
4 1.58%
SNS
2 0.79%
OKS
2 0.79%
Egyéb
1 0.40%
Érvényes szavazatok 253
Most-Híd
121 40.20%
MKP
63 20.93%
SDKU DS
38 12.62%
KDH
26 8.64%
SaS
23 7.64%
SMER
18 5.98%
SDĽ
3 1.00%
SNS
2 0.66%
ĽS HZDS
2 0.66%
Paliho Kapurkova
2 0.66%
Egyéb
3 1.00%
Érvényes szavazatok 301
Most-Híd
89 29.18%
MKP
72 23.61%
SMER SD
40 13.11%
KDH
35 11.48%
OĽaNO
17 5.57%
SDKU DS
15 4.92%
SaS
14 4.59%
99 Percent
13 4.26%
Zelení
2 0.66%
Egyéb
8 2.62%
Érvényes szavazatok 305
Most-Híd
72 21.24%
MKP
71 20.94%
SMER SD
37 10.91%
SaS
35 10.32%
OĽANO-NOVA
30 8.85%
KDH
27 7.96%
SME RODINA
26 7.67%
#SIEŤ
16 4.72%
SNS
9 2.65%
LSNS
9 2.65%
TIP
3 0.88%
Egyéb
4 1.18%
Érvényes szavazatok 339
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések