SK
LC
.....

Terbeléd

Község

címer zászló
622 95% magyar 1910
128 15% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Terbeléd
Hivatalos szlovák megnevezés:
Trebeľovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Losonci-medence - Északnyugati-Kárpátok, Nógrádi-medence
Más földrajzi nevek:
Alsóbábpuszta, Balati-tető, Kis-Hargics, Kismúlyad, Kő-bérc, Kút-bérc, Lázipuszta, Reneg-tető, Sápi-hegy, (Sápipuszta), Tölgyes
Koordináták:
48.28426743, 19.71502113
Terület:
19,55 km2
Rang:
község
Népesség:
947
Tszf. magasság:
183 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98531
Település kód:
511927
Szervezeti azonosító:
316491
Adóazonosító:
2021115184

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

TERBELÉD. Tót falu Nógrád Várm. földes Urai Beniczky, és több Urak, lakosai külömbfélék, fekszik Raphoz közel, és annak filiája; határja közép termékenységű, vagyonnyai meglehetősek. MULYADKA. vagy Mulatska. Falu Nográd Várm. földes Ura Mocsáry Uraság, lakosai többfélék, fekszik Rapnak szomszédságában, és annak filiája, határja közép termékenységű, vagyonnyai meg lehetősek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Terbeléd, magyar f. Nógrád v., 333 kath., 11 evang. lak. Földe középszerü, rétje jobb. F. u. Beniczky, Jakabfalvay, Plachy. Ut. p. Losoncz. Mulyadka, magyar falu, Nógrád vmegyében: 170 kat. lak. Szűk határ. Szőlőhegy. F. u. Mocsáry Károly. – Ut. p. Losoncz.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Terbeléd. Fülek és Losoncz között fekszik. Magyar kisközség 87 házzal és 546 római kath. vallású lakossal. Postája, távírója és vasúti állomása Rapp. E község már a XIII. században fennállott. 1246-ban Fülek várának tartozékai között szerepel és 1332–37-ben a pápai tizedjegyzékben is megtaláljuk, a mi azt bizonyítja, hogy ekkor már egyháza is volt. 1405–1409-ben a Kovácsi család volt itt birtokos. 1467-ben Divény várához tartozott. Az 1548. évi adóösszeírásban hét ilynevű helységet találunk. Alsó-Terbelédet, melynek Ragyolczy Ferencz és Felső-Terbelédet, melynek Csalomjay Zsigmond volt az ura; de 1598-ban már Nagy Miklós birtokában találjuk. 1624-ben egy nemes telekre, mely azelőtt Sághy Bálinté volt, Bosnyák Tamás nyer adományt. 1715-ben öt és 1720-ban hat magyar háztartást írtak itt össze. 1770-ben Teleki László, Ráday Gedeon, Prónay László, Mocsáry Samu és Beniczky Tamás voltak a földesurai. 1826-ban a Plachy család, Jakabfalvy András és Beniczky Tamás, majd Beniczky Gyula, Jakabfalvy József és Magyar Zsuzsánna. Jelenleg Beniczky Árpád és Wohl Aladár dr. a nagyobb birtokosai. A községbeli két régi úrilak és az új kastély Wohl Aladár tulajdona. A régiek a Jakabfalvy és a Magyar családokéi voltak, az új kastély-t pedig Wohl Aladár építtette 1898-ban. Az itteni jelenlegi római kath. templom 1896-ban épült. A határban bazaltkőbánya van. A községhez tartoznak a következő lakott helyek: Alsó- és Felsőbábi puszták, Lázi-puszta, Lázi Alsó- és Felsőmajor. Alsó- és Felsőbábi puszták már 1246-ban szerepelnek Baba név alatt. 1342-ben Szécsényi Tamás birtokában voltak, a ki azokat Zagyvafői Miklós fia Petőnek adta cserébe. Ettől kezdve Zagyvafő várához tartoztak. Lázi-puszta 1435-ben önálló helységként szerepel az oklevelekben, a mikor a füleki várhoz tartozott. 1826-ban Beniczky Lajos volt a földesura. Most Beniczky Árpád birtoka, ki itt a régi Beniczky-féle kúriában lakik. Van itt értékes régi könyveket tartalmazó gazdag könyvtár. Kismulyad. (Azelőtt Mulyadka. ) Az Ipoly közelében fekszik. Magyar kisközség, 33 házzal és 156, róm. kath. lakossal. Postája, távírója és vasúti állomása Rapp. Csak a XVIII. századtól kezdve van róla adatunk. 1715-ben öt és 1720-ban hat magyar háztartását vették fel az összeírásba. 1770-ben Mocsáry Sámuel és György és Trajtler János voltak a földesurai, 1826-ban pedig Mocsáry Károly. Később Jakabfalvy József és Sallay István voltak itt birtokosok. A községben levő kúriát Sallay István a XIX. század közepén építtette s ez jelenleg a közbirtokosságé; iskolának használják. A róm. katholikusoknak csak kápolnájuk van itt, mely 1894-ben épült.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Terbeléd. ösi település, már a XIII. században említik. 1246-ban füleki várbirtok. A XV. század elején a Kovácsi-család birtokolja, de rövidesen divényi vártartozék. Az 1548. évi adóösszeírás két Terbelédet jegyez fel és pedig Alsó- és Felső-Terbelédet. Előbbinek Ragyolczay Ferenc, utóbbinak Csalomjay Zsigmond a földesura. A XVIII. században a Teleki-, Ráday-, Prónay-, Mocsáry-, Beniczky-család kezén találjuk. Az összeomlás előtt Beniczky Árpádnak és Wohl Aladárnak volt itt nagyobb birtoka. Hozzátartozik: Alsóbábipuszta, Felsőbábipuszta, Lázipuszta. A község területe 3677 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 650. Kismulyad. Keletkezési ideje ismeretlen, elsőnek a XVIII. századból említik. 1770-ben a Mocsáry- és Trajtler-, később a Jakabfalvy- és Sallay-csaiádnak volt itt birtoka. A község területe 577 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 129.

Telekiné Nagy Ilona

1933. 12. 27.
Terbeléd - megszületett
Fülek - tanított
Gimes - tanított
2010. 5. 14.
Nyitra - elhunyt
Névelőfordulások
1246
Trebedid
1279
Terbedied
1423
Terbeded al
1773
Terbeléd,
1786
Terbeléd,
1808
Terbeléd, Terbelowce,
1920
Terbeľovce,
1927
Terbelovce, Terbeléd,
1945
Terbelovce, Terbeléd,
1948
Trebeľovce
1994
Terbeléd

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Terbeléd (Trebeľovce) 109
Telefon: 0474398151

Honlap: obectrebelovce.sk
Polgármester:
Hudec Marcel (Független)

Képviselő-testület:
Jančkár Adrián (Független)
Šulek Štefan (SMER-SD)
Šulek Jozef (SMER-SD)
Vilhan Milan (SMER-SD)
Babic Štefan (SMER-SD)
Lapin Marian (SMER-SD)
Lapin Igor (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
Független 14% Független 1 képviselö SMER-SD 71% SMER-SD 5 képviselö STRANA M... 14% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö 7 képviselö
Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Terbeléd 21

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Terbeléd 101

Terbelédi Községi Hivatal

Terbeléd 109

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 547 90%
szlovákok 9 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 48 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 608
magyarok 622 95%
szlovákok 28 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 652
magyarok 558 84%
szlovákok 98 15%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 665
magyarok 302 33%
szlovákok 611 67%
romák 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 918
magyarok 247 25%
szlovákok 694 71%
romák 27 3%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 1%
összlétszám 978
magyarok 152 16%
szlovákok 694 74%
romák 35 4%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 55 6%
összlétszám 943
magyarok 128 15%
szlovákok 702 81%
romák 1 0%
csehek 5 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 29 3%
összlétszám 867
összlétszám 455
magyarok 417 92%
szlovákok 8 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 26 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 153
magyarok 130 85%
szlovákok 1 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 22 14%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 510
magyarok 484 95%
szlovákok 24 5%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 142
magyarok 138 97%
szlovákok 4 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 534
magyarok 438 82%
szlovákok 89 17%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 131
magyarok 120 92%
szlovákok 9 7%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 2%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 728
Választási részvétel: 64.84 %
Kiadott boríték: 472
Bedobott boríték: 472

Polgármester

Érvényes szavazólap: 470
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Hudec Marcel 350 74.47 % Független
Iskra Pavel 71 15.11 % Független
Debnár Ján 49 10.43 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Šulek Štefan 294 SMER-SD
Šulek Jozef 214 SMER-SD
Jančkár Adrián 187 Független
Vilhan Milan 187 SMER-SD
Babic Štefan 183 SMER-SD
Lapin Igor 180 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Lapin Marian 171 SMER-SD

Képviselők

2014
SMER-SD 57.14% SMER-SD 4 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö Strana moderného Slovenska 14.29% Strana moderného Slovenska 1 képviselö SDS 14.29% SDS 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMER-SD 71.43% SMER-SD 5 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 14.29% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 745
Választási részvétel: 26.58 %
Kiadott boríték: 198
Bedobott boríték: 198
Választásra jogosult: 745
Választási részvétel: 24.43 %
Kiadott boríték: 182
Bedobott boríték: 182
Választásra jogosult: 748
Választási részvétel: 32,75 %
Kiadott boríték: 245
Bedobott boríték: 245

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 186
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 240
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 116 62.37 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 27 14.52 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 22 11.83 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Pavel Chovanec 10 5.38 % ÚSVIT
Karol Konárik 3 1.61 % SNS
Jaroslav Sekerka 2 1.08 % KSS
Andrea Jenčíková 2 1.08 % NP
Ondrej Binder 2 1.08 % Független
Emil Samko 1 0.54 % KĽS
Ladislav Fízik 1 0.54 % ASV
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Marian Kotleba 64 35.75% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 109 45.42 % Független
Marian Kotleba 47 19.58 % ĽSNS
Igor Kašper 31 12.92 % Független
Pavel Greksa 20 8.33 % Független
Martin Juhaniak 15 6.25 % Független
Milan Urbáni 3 1.25 % SMS
Martin Klus 3 1.25 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Viliam Baňák 3 1.25 % JĽSS
Stanislav Mičev 2 0.83 % Független
Alena Pivovarčiová 2 0.83 % NP
Jozef Šimko 1 0.42 % Független
Zdenek Očovan 1 0.42 % NAJ
Michal Kantor 1 0.42 % SZS
Jozef Sásik 1 0.42 % SĽSAH
Miroslav Gálik 1 0.42 % NAS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 189
Érvényes szavazólap: 243
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Milan Spodniak 90 47.62% HZD, ĽS-HZDS
Ľubomír Činčura 78 41.27% Független
Marcel Hudec 77 40.74% PD
Branislav Hámorník 71 37.57% SMER - SD, KDH
Martin Olšiak 47 24.87% SNS
Pavol Baculík 29 15.34% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Péter Csúsz 28 14.81% SMK-MKP
Rudolf Slivka 24 12.70% ND
Zaher Mahmoud 20 10.58% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Juraj Pelč 19 10.05% Független
Zsuzsanna Szvorák 18 9.52% SMK-MKP
Alena Rezková 16 8.47% Független
Ján Mičuda 15 7.94% SMER - SD, KDH
Vladimír Rehánek 14 7.41% SMER - SD, KDH
Péter György 13 6.88% SMK-MKP
Attila Agócs 12 6.35% Független
Ondrej Drugda 12 6.35% SĽS
Michal Novodomský 10 5.29% SMS
Ján Karman 10 5.29% KSS
Radovan Konečný 8 4.23% MOST - HÍD
Pavel Greksa 8 4.23% 99%
Róbert Eibner 8 4.23% MOST - HÍD
Ján Krahulec 7 3.70% KSS
Radoslav Čičmanec 7 3.70% ASV
Štefan Kertész 7 3.70% MOST - HÍD
Karol Márkuš 6 3.17% PD
Ján Kašiar 6 3.17% KSS
Milan Ďurák 5 2.65% SNS
Miroslav Morháč 5 2.65% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Marian Šulek 5 2.65% KSS
Vladimír Cirbus 4 2.12% Független
Mária Salajová 3 1.59% KSS
Ján Poničan 3 1.59% SNS
Igor Sivok 2 1.06% PD
Katarína Sabová 2 1.06% PD
Monika Albertiová 1 0.53% 99%
Vojtech Botoš 1 0.53% SRK
František Kelemen 1 0.53% SĽS
Peter Pánik 0 0.00% SĽS
Marian Bozó 0 0.00% SMS
Milan Spodniak 104 42.80% DOMA DOBRE
Branislav Hámorník 79 32.51% SMER-SD
Rudolf Slivka 62 25.51% SNS
Pavol Baculík 48 19.75% Független
Pavel Greksa 43 17.70% Független
Anna Václavíková 42 17.28% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Juraj Pelč 42 17.28% Független
Péter Csúsz 36 14.81% SMK-MKP
Karol Ferencz 29 11.93% MOST - HÍD
Attila Agócs 28 11.52% MOST - HÍD
Jana Haláková 26 10.70% SMER-SD
Zaher Mahmoud 24 9.88% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Pavol Križo 24 9.88% SNS
Péter György 22 9.05% SMK-MKP
Radoslav Čičmanec 20 8.23% DOMA DOBRE
Lukáš Čavoj 18 7.41% Független
Radoslav Jánošik 18 7.41% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsanna Szvorák 16 6.58% SMK-MKP
Denisa Nincová 16 6.58% Független
Ján Mičuda 16 6.58% SMER-SD
László Kerekes 14 5.76% SMK-MKP
Marian Šulek 10 4.12% KSS
Ján Svoreň 10 4.12% KSS
Marek Hudec 9 3.70% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 9 3.70% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Zoltán Marcinkó 8 3.29% SMK-MKP
Lucia Kašiarová 8 3.29% KSS
Jozef Kramec 7 2.88% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Jozef Týnus 7 2.88% ĽS Naše Slovensko
Patrik Svediak 7 2.88% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 6 2.47% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Matej Bella 6 2.47% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Vojtech Papp 5 2.06% ĽS Naše Slovensko
Tibor Tóth 5 2.06% MOST - HÍD
Štefan Kertész 5 2.06% MOST - HÍD
Milan Alberti 5 2.06% Független
István Mázik 4 1.65% MKDA-MKDSZ
Jozef Bari 3 1.23% SRK
Monika Kováčová 3 1.23% Slovenská ľudová strana (SĽS)
František Kelemen 2 0.82% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 2 0.82% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Zoltán Balog 1 0.41% Független
Peter Pánik 1 0.41% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Július Čipčala 1 0.41% SRK
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Ján Karman 537 0.00% KSS
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 57.14 %
Divény 153 6.96 %
Gács 99 4.50 %
Videfalva 97 4.41 %
Tugár 75 3.41 %
Lónyabánya 52 2.37 %
Losonctamási 51 2.32 %
Fülek 48 2.18 %
Gácsfalva 45 2.05 %
Rózsaszállás 42 1.91 %
Terbeléd 42 1.91 %
Panyidaróc 25 1.14 %
Budaszállás 20 0.91 %
Vámosfalva 17 0.77 %
Nagydaróc 16 0.73 %
Bolyk 15 0.68 %
Dabar 13 0.59 %
Gácslápos 13 0.59 %
Patakalja 12 0.55 %
Bozita 11 0.50 %
Gácsliget 11 0.50 %
Ipolygalsa 11 0.50 %
Rátkapuszta 9 0.41 %
Rapp 9 0.41 %
Nagylibercse 8 0.36 %
Csomatelke 8 0.36 %
Vilke 8 0.36 %
Ragyolc 8 0.36 %
Romhánypuszta 7 0.32 %
Ábelfalva 7 0.32 %
Fülekkovácsi 7 0.32 %
Maskófalva 7 0.32 %
Mucsény 7 0.32 %
Kotmány 7 0.32 %
Tósár 6 0.27 %
Tőrincs 5 0.23 %
Sátorosbánya 4 0.18 %
Miksi 4 0.18 %
Kalonda 4 0.18 %
Fűrész 4 0.18 %
Perse 3 0.14 %
Fülekpüspöki 3 0.14 %
Kétkeresztúr 2 0.09 %
Pinc 2 0.09 %
Füleksávoly 2 0.09 %
Gergelyfalva 2 0.09 %
Gömörsíd 2 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.05 %
Sőreg 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Jelsőc 1 0.05 %
Csákányháza 1 0.05 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 34.00 %
Losonc 1 055 26.87 %
Ragyolc 198 5.04 %
Fülekpüspöki 157 4.00 %
Csomatelke 99 2.52 %
Nagydaróc 88 2.24 %
Fülekkovácsi 77 1.96 %
Füleksávoly 60 1.53 %
Sőreg 54 1.38 %
Perse 50 1.27 %
Ipolygalsa 50 1.27 %
Sátorosbánya 46 1.17 %
Videfalva 45 1.15 %
Csákányháza 44 1.12 %
Bozita 43 1.09 %
Panyidaróc 42 1.07 %
Béna 40 1.02 %
Rátkapuszta 36 0.92 %
Bolyk 32 0.81 %
Pinc 30 0.76 %
Rapp 29 0.74 %
Terbeléd 28 0.71 %
Vilke 24 0.61 %
Gács 23 0.59 %
Losonctamási 22 0.56 %
Mucsény 21 0.53 %
Bolgárom 20 0.51 %
Tőrincs 15 0.38 %
Vámosfalva 15 0.38 %
Fülekpilis 14 0.36 %
Divény 13 0.33 %
Miksi 12 0.31 %
Patakalja 11 0.28 %
Kalonda 10 0.25 %
Kétkeresztúr 10 0.25 %
Ipolynyitra 9 0.23 %
Lónyabánya 9 0.23 %
Jelsőc 7 0.18 %
Rózsaszállás 6 0.15 %
Gácsfalva 6 0.15 %
Budaszállás 5 0.13 %
Maskófalva 5 0.13 %
Tugár 4 0.10 %
Dabar 3 0.08 %
Gácsliget 2 0.05 %
Fűrész 2 0.05 %
Gácsprága 2 0.05 %
Parlagos 2 0.05 %
Gácslápos 2 0.05 %
Tósár 2 0.05 %
Kotmány 2 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gömörsíd 1 0.03 %
Lentő 1 0.03 %
Ábelfalva 1 0.03 %
Nagylibercse 1 0.03 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 44.42 %
Losonctamási 190 4.84 %
Fülek 178 4.54 %
Videfalva 153 3.90 %
Gács 136 3.47 %
Divény 123 3.14 %
Lónyabánya 111 2.83 %
Terbeléd 79 2.01 %
Vámosfalva 70 1.78 %
Nagydaróc 70 1.78 %
Gácsfalva 69 1.76 %
Bozita 66 1.68 %
Gácsliget 65 1.66 %
Budaszállás 56 1.43 %
Tugár 56 1.43 %
Jelsőc 51 1.30 %
Sátorosbánya 50 1.27 %
Dabar 50 1.27 %
Bolyk 47 1.20 %
Miksi 45 1.15 %
Csomatelke 39 0.99 %
Rapp 36 0.92 %
Füleksávoly 35 0.89 %
Maskófalva 35 0.89 %
Rózsaszállás 34 0.87 %
Patakalja 33 0.84 %
Tósár 32 0.82 %
Panyidaróc 30 0.76 %
Nagylibercse 29 0.74 %
Mucsény 26 0.66 %
Gácslápos 23 0.59 %
Vilke 23 0.59 %
Sőreg 21 0.54 %
Kotmány 17 0.43 %
Parlagos 17 0.43 %
Romhánypuszta 17 0.43 %
Ragyolc 16 0.41 %
Ipolygalsa 15 0.38 %
Gömörsíd 15 0.38 %
Ábelfalva 15 0.38 %
Csákányháza 15 0.38 %
Tőrincs 15 0.38 %
Rátkapuszta 14 0.36 %
Fülekkovácsi 14 0.36 %
Fülekpilis 12 0.31 %
Fűrész 10 0.25 %
Gergelyfalva 10 0.25 %
Pinc 9 0.23 %
Kalonda 9 0.23 %
Gácsprága 8 0.20 %
Ipolynyitra 7 0.18 %
Perse 7 0.18 %
Béna 7 0.18 %
Kétkeresztúr 7 0.18 %
Bolgárom 4 0.10 %
Lentő 3 0.08 %
Fülekpüspöki 3 0.08 %
Losonc 935 48.42 %
Fülek 380 19.68 %
Videfalva 65 3.37 %
Gács 55 2.85 %
Losonctamási 53 2.74 %
Lónyabánya 38 1.97 %
Vámosfalva 33 1.71 %
Bozita 33 1.71 %
Divény 30 1.55 %
Fülekpüspöki 22 1.14 %
Patakalja 21 1.09 %
Rózsaszállás 20 1.04 %
Jelsőc 19 0.98 %
Panyidaróc 18 0.93 %
Dabar 17 0.88 %
Budaszállás 16 0.83 %
Terbeléd 16 0.83 %
Fülekkovácsi 15 0.78 %
Ragyolc 15 0.78 %
Gácsfalva 15 0.78 %
Bolyk 13 0.67 %
Nagydaróc 12 0.62 %
Miksi 11 0.57 %
Kotmány 10 0.52 %
Gömörsíd 10 0.52 %
Vilke 10 0.52 %
Rátkapuszta 9 0.47 %
Rapp 8 0.41 %
Maskófalva 8 0.41 %
Kétkeresztúr 7 0.36 %
Gergelyfalva 7 0.36 %
Sátorosbánya 7 0.36 %
Perse 5 0.26 %
Csomatelke 5 0.26 %
Mucsény 4 0.21 %
Tugár 4 0.21 %
Sőreg 3 0.16 %
Ipolygalsa 3 0.16 %
Füleksávoly 3 0.16 %
Csákányháza 2 0.10 %
Romhánypuszta 2 0.10 %
Kalonda 2 0.10 %
Nagylibercse 2 0.10 %
Ipolynyitra 2 0.10 %
Gácsliget 2 0.10 %
Ábelfalva 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Pinc 1 0.05 %
Bolgárom 1 0.05 %
Fűrész 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 40.27 %
Fülek 18 7.96 %
Divény 10 4.42 %
Videfalva 9 3.98 %
Lónyabánya 7 3.10 %
Gömörsíd 6 2.65 %
Ragyolc 5 2.21 %
Bolyk 5 2.21 %
Vámosfalva 4 1.77 %
Vilke 4 1.77 %
Gács 4 1.77 %
Rátkapuszta 4 1.77 %
Csomatelke 3 1.33 %
Rózsaszállás 3 1.33 %
Tugár 3 1.33 %
Pinc 3 1.33 %
Nagydaróc 3 1.33 %
Ipolynyitra 2 0.88 %
Sőreg 2 0.88 %
Kotmány 2 0.88 %
Rapp 2 0.88 %
Lentő 2 0.88 %
Gácsfalva 2 0.88 %
Terbeléd 2 0.88 %
Mucsény 2 0.88 %
Kétkeresztúr 2 0.88 %
Füleksávoly 2 0.88 %
Losonctamási 2 0.88 %
Jelsőc 1 0.44 %
Fülekpüspöki 1 0.44 %
Panyidaróc 1 0.44 %
Fűrész 1 0.44 %
Patakalja 1 0.44 %
Gácsliget 1 0.44 %
Miksi 1 0.44 %
Gácslápos 1 0.44 %
Ipolygalsa 1 0.44 %
Sátorosbánya 1 0.44 %
Dabar 1 0.44 %
Tósár 1 0.44 %
Béna 1 0.44 %
Bolgárom 1 0.44 %
Budaszállás 1 0.44 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 38.16 %
Losonc 70 9.75 %
Ragyolc 29 4.04 %
Fülekpüspöki 28 3.90 %
Gömörsíd 23 3.20 %
Sőreg 14 1.95 %
Nagydaróc 13 1.81 %
Csomatelke 11 1.53 %
Csákányháza 8 1.11 %
Bolgárom 8 1.11 %
Vilke 8 1.11 %
Perse 8 1.11 %
Fülekkovácsi 7 0.97 %
Béna 7 0.97 %
Füleksávoly 6 0.84 %
Rapp 6 0.84 %
Terbeléd 4 0.56 %
Mucsény 4 0.56 %
Lónyabánya 4 0.56 %
Panyidaróc 3 0.42 %
Kalonda 3 0.42 %
Ipolynyitra 3 0.42 %
Ipolygalsa 3 0.42 %
Gács 3 0.42 %
Rátkapuszta 2 0.28 %
Bolyk 2 0.28 %
Pinc 2 0.28 %
Sátorosbánya 2 0.28 %
Tósár 2 0.28 %
Bozita 2 0.28 %
Gácsprága 1 0.14 %
Kétkeresztúr 1 0.14 %
Losonctamási 1 0.14 %
Fűrész 1 0.14 %
Tugár 1 0.14 %
Fülekpilis 1 0.14 %
Patakalja 1 0.14 %
Divény 1 0.14 %
Videfalva 1 0.14 %
Jelsőc 1 0.14 %
Vámosfalva 1 0.14 %
Dabar 1 0.14 %
Budaszállás 1 0.14 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 39.15 %
Losonctamási 154 7.74 %
Videfalva 97 4.87 %
Gács 71 3.57 %
Divény 68 3.42 %
Bozita 65 3.27 %
Lónyabánya 61 3.07 %
Tugár 49 2.46 %
Budaszállás 48 2.41 %
Fülek 47 2.36 %
Gácsliget 42 2.11 %
Jelsőc 41 2.06 %
Vámosfalva 36 1.81 %
Tósár 31 1.56 %
Sátorosbánya 30 1.51 %
Gácsfalva 28 1.41 %
Nagydaróc 26 1.31 %
Terbeléd 26 1.31 %
Bolyk 24 1.21 %
Maskófalva 23 1.16 %
Tőrincs 21 1.06 %
Rapp 21 1.06 %
Kotmány 21 1.06 %
Ábelfalva 18 0.90 %
Gácslápos 18 0.90 %
Rózsaszállás 17 0.85 %
Romhánypuszta 16 0.80 %
Gergelyfalva 16 0.80 %
Panyidaróc 15 0.75 %
Csákányháza 15 0.75 %
Dabar 13 0.65 %
Nagylibercse 12 0.60 %
Patakalja 12 0.60 %
Fülekkovácsi 11 0.55 %
Vilke 11 0.55 %
Mucsény 9 0.45 %
Ipolygalsa 9 0.45 %
Fülekpilis 8 0.40 %
Gömörsíd 7 0.35 %
Parlagos 7 0.35 %
Kétkeresztúr 7 0.35 %
Miksi 6 0.30 %
Fűrész 6 0.30 %
Ragyolc 5 0.25 %
Gácsprága 5 0.25 %
Sőreg 5 0.25 %
Füleksávoly 5 0.25 %
Rátkapuszta 4 0.20 %
Lentő 4 0.20 %
Pinc 3 0.15 %
Csomatelke 3 0.15 %
Perse 3 0.15 %
Fülekpüspöki 3 0.15 %
Ipolynyitra 2 0.10 %
Bolgárom 2 0.10 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 26.77 %
Losonc 59 19.03 %
Gömörsíd 17 5.48 %
Nagydaróc 11 3.55 %
Tőrincs 9 2.90 %
Ragyolc 9 2.90 %
Panyidaróc 8 2.58 %
Fülekkovácsi 8 2.58 %
Fülekpüspöki 7 2.26 %
Mucsény 7 2.26 %
Csomatelke 7 2.26 %
Füleksávoly 7 2.26 %
Bolgárom 7 2.26 %
Jelsőc 6 1.94 %
Csákányháza 6 1.94 %
Rapp 4 1.29 %
Ipolynyitra 4 1.29 %
Fülekpilis 3 0.97 %
Gács 3 0.97 %
Vilke 3 0.97 %
Béna 3 0.97 %
Terbeléd 3 0.97 %
Losonctamási 3 0.97 %
Lónyabánya 2 0.65 %
Gácsfalva 2 0.65 %
Rózsaszállás 2 0.65 %
Dabar 2 0.65 %
Miksi 2 0.65 %
Perse 2 0.65 %
Pinc 2 0.65 %
Kalonda 2 0.65 %
Kotmány 2 0.65 %
Fűrész 1 0.32 %
Videfalva 1 0.32 %
Patakalja 1 0.32 %
Parlagos 1 0.32 %
Rátkapuszta 1 0.32 %
Vámosfalva 1 0.32 %
Sátorosbánya 1 0.32 %
Bolyk 1 0.32 %
Nagylibercse 1 0.32 %
Gácsliget 1 0.32 %
Ipolygalsa 1 0.32 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 63.30 %
Videfalva 42 4.51 %
Gács 38 4.08 %
Lónyabánya 27 2.90 %
Losonctamási 20 2.15 %
Divény 18 1.93 %
Fülek 17 1.82 %
Dabar 16 1.72 %
Gácsfalva 15 1.61 %
Panyidaróc 12 1.29 %
Fülekkovácsi 10 1.07 %
Rapp 9 0.97 %
Kotmány 8 0.86 %
Vámosfalva 8 0.86 %
Terbeléd 7 0.75 %
Bozita 7 0.75 %
Miksi 5 0.54 %
Gácsliget 5 0.54 %
Budaszállás 5 0.54 %
Kétkeresztúr 5 0.54 %
Vilke 5 0.54 %
Fűrész 5 0.54 %
Jelsőc 4 0.43 %
Tugár 4 0.43 %
Ipolynyitra 4 0.43 %
Gácslápos 4 0.43 %
Bolyk 4 0.43 %
Kalonda 4 0.43 %
Csákányháza 4 0.43 %
Rózsaszállás 4 0.43 %
Ábelfalva 3 0.32 %
Fülekpüspöki 3 0.32 %
Ragyolc 3 0.32 %
Csomatelke 3 0.32 %
Rátkapuszta 3 0.32 %
Romhánypuszta 2 0.21 %
Bolgárom 2 0.21 %
Tósár 2 0.21 %
Nagylibercse 2 0.21 %
Perse 2 0.21 %
Ipolygalsa 2 0.21 %
Nagydaróc 2 0.21 %
Lentő 2 0.21 %
Tőrincs 2 0.21 %
Füleksávoly 2 0.21 %
Sátorosbánya 2 0.21 %
Gömörsíd 1 0.11 %
Mucsény 1 0.11 %
Gergelyfalva 1 0.11 %
Parlagos 1 0.11 %
Patakalja 1 0.11 %
Maskófalva 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 42.99 %
Lónyabánya 71 7.11 %
Videfalva 70 7.01 %
Divény 60 6.01 %
Losonctamási 54 5.41 %
Gács 48 4.81 %
Fülek 34 3.41 %
Vámosfalva 27 2.71 %
Kotmány 26 2.61 %
Rózsaszállás 20 2.00 %
Bozita 20 2.00 %
Gácsfalva 18 1.80 %
Dabar 13 1.30 %
Patakalja 13 1.30 %
Bolyk 12 1.20 %
Rapp 10 1.00 %
Fűrész 9 0.90 %
Tósár 9 0.90 %
Rátkapuszta 9 0.90 %
Panyidaróc 9 0.90 %
Mucsény 8 0.80 %
Vilke 8 0.80 %
Nagydaróc 7 0.70 %
Terbeléd 7 0.70 %
Jelsőc 7 0.70 %
Gácslápos 6 0.60 %
Maskófalva 6 0.60 %
Tugár 6 0.60 %
Sátorosbánya 6 0.60 %
Ragyolc 5 0.50 %
Budaszállás 5 0.50 %
Kalonda 4 0.40 %
Gácsliget 4 0.40 %
Lentő 4 0.40 %
Pinc 4 0.40 %
Ábelfalva 3 0.30 %
Miksi 3 0.30 %
Kétkeresztúr 3 0.30 %
Füleksávoly 3 0.30 %
Fülekkovácsi 3 0.30 %
Gergelyfalva 2 0.20 %
Romhánypuszta 2 0.20 %
Csomatelke 2 0.20 %
Nagylibercse 1 0.10 %
Gömörsíd 1 0.10 %
Ipolygalsa 1 0.10 %
Béna 1 0.10 %
Tőrincs 1 0.10 %
Fülekpilis 1 0.10 %
Csákányháza 1 0.10 %
Gácsprága 1 0.10 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 51.26 %
Gács 204 5.13 %
Fülek 176 4.43 %
Videfalva 172 4.33 %
Losonctamási 135 3.40 %
Divény 125 3.15 %
Vámosfalva 107 2.69 %
Lónyabánya 106 2.67 %
Gácsfalva 95 2.39 %
Gácsliget 77 1.94 %
Terbeléd 42 1.06 %
Dabar 38 0.96 %
Patakalja 37 0.93 %
Panyidaróc 37 0.93 %
Nagylibercse 34 0.86 %
Rózsaszállás 34 0.86 %
Ragyolc 33 0.83 %
Tugár 33 0.83 %
Maskófalva 33 0.83 %
Vilke 31 0.78 %
Bolyk 29 0.73 %
Bozita 29 0.73 %
Budaszállás 26 0.65 %
Tósár 25 0.63 %
Gácslápos 24 0.60 %
Kotmány 23 0.58 %
Pinc 18 0.45 %
Fülekkovácsi 17 0.43 %
Nagydaróc 16 0.40 %
Rapp 15 0.38 %
Csomatelke 14 0.35 %
Fűrész 14 0.35 %
Rátkapuszta 13 0.33 %
Gergelyfalva 13 0.33 %
Miksi 12 0.30 %
Mucsény 12 0.30 %
Fülekpüspöki 10 0.25 %
Ábelfalva 10 0.25 %
Ipolygalsa 10 0.25 %
Sátorosbánya 9 0.23 %
Romhánypuszta 9 0.23 %
Jelsőc 8 0.20 %
Fülekpilis 7 0.18 %
Kétkeresztúr 5 0.13 %
Gácsprága 5 0.13 %
Perse 4 0.10 %
Gömörsíd 4 0.10 %
Ipolynyitra 4 0.10 %
Tőrincs 4 0.10 %
Kalonda 4 0.10 %
Lentő 2 0.05 %
Füleksávoly 2 0.05 %
Bolgárom 2 0.05 %
Sőreg 2 0.05 %
Parlagos 1 0.03 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 25.54 %
Losonctamási 480 20.74 %
Videfalva 193 8.34 %
Gács 113 4.88 %
Lónyabánya 106 4.58 %
Divény 100 4.32 %
Vámosfalva 79 3.41 %
Gácsfalva 66 2.85 %
Fülek 66 2.85 %
Patakalja 51 2.20 %
Tugár 41 1.77 %
Tósár 36 1.56 %
Gergelyfalva 33 1.43 %
Budaszállás 33 1.43 %
Gácsliget 25 1.08 %
Bozita 24 1.04 %
Dabar 24 1.04 %
Rózsaszállás 23 0.99 %
Maskófalva 23 0.99 %
Nagylibercse 22 0.95 %
Bolyk 21 0.91 %
Sátorosbánya 17 0.73 %
Parlagos 17 0.73 %
Terbeléd 16 0.69 %
Rapp 15 0.65 %
Kotmány 12 0.52 %
Romhánypuszta 12 0.52 %
Jelsőc 12 0.52 %
Panyidaróc 11 0.48 %
Ipolygalsa 11 0.48 %
Gácslápos 11 0.48 %
Ragyolc 10 0.43 %
Rátkapuszta 10 0.43 %
Fülekkovácsi 8 0.35 %
Kétkeresztúr 8 0.35 %
Fűrész 7 0.30 %
Ábelfalva 7 0.30 %
Vilke 6 0.26 %
Tőrincs 6 0.26 %
Pinc 6 0.26 %
Füleksávoly 5 0.22 %
Gácsprága 5 0.22 %
Nagydaróc 5 0.22 %
Lentő 5 0.22 %
Fülekpüspöki 5 0.22 %
Csomatelke 3 0.13 %
Fülekpilis 3 0.13 %
Bolgárom 3 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.09 %
Kalonda 2 0.09 %
Csákányháza 2 0.09 %
Mucsény 2 0.09 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Perse 1 0.04 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 43.38 %
Fülek 40 6.97 %
Nagydaróc 40 6.97 %
Videfalva 21 3.66 %
Gács 18 3.14 %
Divény 15 2.61 %
Losonctamási 12 2.09 %
Lónyabánya 11 1.92 %
Terbeléd 10 1.74 %
Bolyk 8 1.39 %
Vámosfalva 7 1.22 %
Dabar 6 1.05 %
Patakalja 6 1.05 %
Vilke 6 1.05 %
Panyidaróc 6 1.05 %
Ragyolc 5 0.87 %
Rózsaszállás 5 0.87 %
Füleksávoly 5 0.87 %
Budaszállás 4 0.70 %
Miksi 4 0.70 %
Tósár 4 0.70 %
Maskófalva 4 0.70 %
Tugár 3 0.52 %
Csákányháza 3 0.52 %
Gácsprága 3 0.52 %
Gácsfalva 3 0.52 %
Sátorosbánya 3 0.52 %
Pinc 3 0.52 %
Fűrész 2 0.35 %
Nagylibercse 2 0.35 %
Gácsliget 2 0.35 %
Perse 2 0.35 %
Kotmány 2 0.35 %
Jelsőc 2 0.35 %
Fülekkovácsi 2 0.35 %
Ipolynyitra 1 0.17 %
Bozita 1 0.17 %
Gömörsíd 1 0.17 %
Fülekpüspöki 1 0.17 %
Gácslápos 1 0.17 %
Tőrincs 1 0.17 %
Rapp 1 0.17 %
Rátkapuszta 1 0.17 %
Csomatelke 1 0.17 %
Romhánypuszta 1 0.17 %
Fülekpilis 1 0.17 %
Mucsény 1 0.17 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 18.38 %
Tőrincs 30 9.35 %
Fülek 26 8.10 %
Jelsőc 10 3.12 %
Vilke 9 2.80 %
Gömörsíd 9 2.80 %
Panyidaróc 8 2.49 %
Nagydaróc 7 2.18 %
Bolgárom 5 1.56 %
Losonctamási 4 1.25 %
Gácsfalva 4 1.25 %
Ipolynyitra 4 1.25 %
Kotmány 4 1.25 %
Divény 4 1.25 %
Fűrész 3 0.93 %
Gács 3 0.93 %
Csákányháza 3 0.93 %
Csomatelke 3 0.93 %
Videfalva 3 0.93 %
Füleksávoly 3 0.93 %
Fülekpilis 3 0.93 %
Lónyabánya 3 0.93 %
Mucsény 3 0.93 %
Tugár 2 0.62 %
Fülekpüspöki 2 0.62 %
Miksi 2 0.62 %
Bolyk 2 0.62 %
Vámosfalva 2 0.62 %
Tósár 2 0.62 %
Ipolygalsa 2 0.62 %
Dabar 2 0.62 %
Budaszállás 1 0.31 %
Perse 1 0.31 %
Terbeléd 1 0.31 %
Rózsaszállás 1 0.31 %
Rapp 1 0.31 %
Ragyolc 1 0.31 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 15.96 %
Fülek 112 15.82 %
Ipolygalsa 92 12.99 %
Terbeléd 29 4.10 %
Nagydaróc 19 2.68 %
Füleksávoly 17 2.40 %
Ipolynyitra 13 1.84 %
Fülekpüspöki 11 1.55 %
Bolyk 11 1.55 %
Bozita 11 1.55 %
Videfalva 10 1.41 %
Csákányháza 10 1.41 %
Ragyolc 9 1.27 %
Rapp 9 1.27 %
Gömörsíd 9 1.27 %
Fülekkovácsi 8 1.13 %
Panyidaróc 7 0.99 %
Rátkapuszta 7 0.99 %
Perse 6 0.85 %
Csomatelke 6 0.85 %
Bolgárom 5 0.71 %
Losonctamási 4 0.56 %
Gács 4 0.56 %
Fülekpilis 4 0.56 %
Béna 4 0.56 %
Vámosfalva 4 0.56 %
Pinc 3 0.42 %
Miksi 3 0.42 %
Vilke 3 0.42 %
Gácsliget 3 0.42 %
Dabar 3 0.42 %
Sőreg 3 0.42 %
Tőrincs 2 0.28 %
Budaszállás 1 0.14 %
Maskófalva 1 0.14 %
Gácslápos 1 0.14 %
Ábelfalva 1 0.14 %
Tugár 1 0.14 %
Mucsény 1 0.14 %
Kalonda 1 0.14 %
Lónyabánya 1 0.14 %
Rózsaszállás 1 0.14 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 53.52 %
Fülek 28 3.59 %
Videfalva 27 3.46 %
Lónyabánya 24 3.07 %
Divény 22 2.82 %
Dabar 22 2.82 %
Losonctamási 20 2.56 %
Gács 14 1.79 %
Vámosfalva 13 1.66 %
Rózsaszállás 9 1.15 %
Bolyk 9 1.15 %
Terbeléd 8 1.02 %
Nagylibercse 6 0.77 %
Jelsőc 6 0.77 %
Vilke 6 0.77 %
Panyidaróc 6 0.77 %
Romhánypuszta 5 0.64 %
Csomatelke 5 0.64 %
Tósár 5 0.64 %
Gácsfalva 5 0.64 %
Tugár 4 0.51 %
Bozita 4 0.51 %
Mucsény 4 0.51 %
Budaszállás 4 0.51 %
Rapp 4 0.51 %
Kétkeresztúr 3 0.38 %
Fülekpüspöki 3 0.38 %
Gácsliget 3 0.38 %
Sátorosbánya 3 0.38 %
Füleksávoly 3 0.38 %
Gácsprága 3 0.38 %
Gergelyfalva 3 0.38 %
Ragyolc 3 0.38 %
Nagydaróc 3 0.38 %
Rátkapuszta 3 0.38 %
Ipolygalsa 2 0.26 %
Tőrincs 2 0.26 %
Ipolynyitra 2 0.26 %
Kalonda 2 0.26 %
Fülekkovácsi 2 0.26 %
Gácslápos 2 0.26 %
Fűrész 2 0.26 %
Maskófalva 2 0.26 %
Béna 1 0.13 %
Patakalja 1 0.13 %
Fülekpilis 1 0.13 %
Sőreg 1 0.13 %
Miksi 1 0.13 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 44.94 %
Videfalva 174 18.93 %
Losonctamási 34 3.70 %
Vámosfalva 24 2.61 %
Gács 24 2.61 %
Divény 22 2.39 %
Lónyabánya 21 2.29 %
Terbeléd 18 1.96 %
Bozita 18 1.96 %
Tugár 17 1.85 %
Fülek 14 1.52 %
Bolyk 11 1.20 %
Panyidaróc 8 0.87 %
Maskófalva 8 0.87 %
Csákányháza 8 0.87 %
Mucsény 8 0.87 %
Gácsfalva 8 0.87 %
Dabar 7 0.76 %
Budaszállás 7 0.76 %
Gácsliget 7 0.76 %
Rózsaszállás 7 0.76 %
Romhánypuszta 7 0.76 %
Pinc 5 0.54 %
Gácslápos 5 0.54 %
Rapp 4 0.44 %
Vilke 4 0.44 %
Kétkeresztúr 4 0.44 %
Kotmány 4 0.44 %
Tőrincs 4 0.44 %
Patakalja 4 0.44 %
Tósár 4 0.44 %
Fülekkovácsi 4 0.44 %
Jelsőc 3 0.33 %
Nagylibercse 3 0.33 %
Kalonda 3 0.33 %
Gömörsíd 3 0.33 %
Fűrész 3 0.33 %
Fülekpüspöki 2 0.22 %
Miksi 2 0.22 %
Ipolygalsa 2 0.22 %
Ragyolc 2 0.22 %
Nagydaróc 2 0.22 %
Rátkapuszta 2 0.22 %
Gergelyfalva 2 0.22 %
Füleksávoly 2 0.22 %
Csomatelke 1 0.11 %
Sőreg 1 0.11 %
Parlagos 1 0.11 %
Bolgárom 1 0.11 %
Ábelfalva 1 0.11 %
Ipolynyitra 1 0.11 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 37.59 %
Losonc 253 13.57 %
Ragyolc 150 8.04 %
Fülekpüspöki 126 6.76 %
Gömörsíd 88 4.72 %
Csomatelke 75 4.02 %
Béna 48 2.57 %
Csákányháza 45 2.41 %
Füleksávoly 33 1.77 %
Fülekkovácsi 32 1.72 %
Sőreg 30 1.61 %
Nagydaróc 30 1.61 %
Vilke 25 1.34 %
Rapp 25 1.34 %
Bolgárom 25 1.34 %
Perse 19 1.02 %
Panyidaróc 16 0.86 %
Ipolygalsa 14 0.75 %
Terbeléd 14 0.75 %
Kalonda 13 0.70 %
Pinc 10 0.54 %
Bozita 10 0.54 %
Fülekpilis 9 0.48 %
Mucsény 9 0.48 %
Rátkapuszta 7 0.38 %
Bolyk 6 0.32 %
Losonctamási 6 0.32 %
Gácsfalva 4 0.21 %
Videfalva 4 0.21 %
Gács 4 0.21 %
Lónyabánya 2 0.11 %
Rózsaszállás 2 0.11 %
Sátorosbánya 2 0.11 %
Ipolynyitra 2 0.11 %
Divény 2 0.11 %
Vámosfalva 2 0.11 %
Patakalja 1 0.05 %
Gácsliget 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Fűrész 1 0.05 %
Kétkeresztúr 1 0.05 %
Tőrincs 1 0.05 %
Tugár 1 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 33.33 %
Divény 116 8.79 %
Gács 76 5.76 %
Rózsaszállás 72 5.45 %
Videfalva 69 5.23 %
Lónyabánya 63 4.77 %
Losonctamási 57 4.32 %
Vámosfalva 56 4.24 %
Fülek 38 2.88 %
Bozita 31 2.35 %
Gácsfalva 29 2.20 %
Dabar 28 2.12 %
Kotmány 23 1.74 %
Rapp 17 1.29 %
Fűrész 15 1.14 %
Sátorosbánya 13 0.98 %
Vilke 12 0.91 %
Budaszállás 12 0.91 %
Panyidaróc 12 0.91 %
Bolyk 12 0.91 %
Tugár 10 0.76 %
Ragyolc 10 0.76 %
Patakalja 9 0.68 %
Terbeléd 9 0.68 %
Nagylibercse 9 0.68 %
Mucsény 9 0.68 %
Nagydaróc 9 0.68 %
Tósár 8 0.61 %
Rátkapuszta 8 0.61 %
Maskófalva 8 0.61 %
Kalonda 8 0.61 %
Füleksávoly 8 0.61 %
Pinc 6 0.45 %
Gácsliget 6 0.45 %
Gácslápos 6 0.45 %
Romhánypuszta 5 0.38 %
Kétkeresztúr 5 0.38 %
Jelsőc 5 0.38 %
Ipolygalsa 5 0.38 %
Lentő 5 0.38 %
Fülekpüspöki 4 0.30 %
Fülekkovácsi 4 0.30 %
Miksi 4 0.30 %
Ábelfalva 4 0.30 %
Fülekpilis 3 0.23 %
Csákányháza 3 0.23 %
Béna 2 0.15 %
Sőreg 2 0.15 %
Parlagos 2 0.15 %
Tőrincs 2 0.15 %
Perse 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 48.67 %
Videfalva 18 6.00 %
Fülek 14 4.67 %
Vámosfalva 13 4.33 %
Terbeléd 10 3.33 %
Gács 9 3.00 %
Divény 9 3.00 %
Lónyabánya 9 3.00 %
Bozita 6 2.00 %
Fűrész 5 1.67 %
Tósár 5 1.67 %
Nagylibercse 4 1.33 %
Losonctamási 4 1.33 %
Rátkapuszta 4 1.33 %
Rapp 4 1.33 %
Kotmány 3 1.00 %
Mucsény 3 1.00 %
Panyidaróc 3 1.00 %
Tugár 3 1.00 %
Sátorosbánya 3 1.00 %
Maskófalva 2 0.67 %
Füleksávoly 2 0.67 %
Nagydaróc 2 0.67 %
Romhánypuszta 2 0.67 %
Bolyk 2 0.67 %
Gömörsíd 2 0.67 %
Gácsfalva 2 0.67 %
Gácslápos 2 0.67 %
Ragyolc 2 0.67 %
Gácsprága 2 0.67 %
Kétkeresztúr 2 0.67 %
Patakalja 1 0.33 %
Pinc 1 0.33 %
Fülekpüspöki 1 0.33 %
Rózsaszállás 1 0.33 %
Miksi 1 0.33 %
Jelsőc 1 0.33 %
Fülekpilis 1 0.33 %
Fülekkovácsi 1 0.33 %
Dabar 1 0.33 %
Csomatelke 1 0.33 %
Csákányháza 1 0.33 %
Budaszállás 1 0.33 %
Vilke 1 0.33 %
Ipolygalsa 1 0.33 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 43.79 %
Fülek 25 5.64 %
Videfalva 22 4.97 %
Lónyabánya 22 4.97 %
Losonctamási 18 4.06 %
Gács 17 3.84 %
Vámosfalva 17 3.84 %
Dabar 12 2.71 %
Divény 9 2.03 %
Gömörsíd 9 2.03 %
Fűrész 7 1.58 %
Csákányháza 7 1.58 %
Terbeléd 6 1.35 %
Bozita 6 1.35 %
Gácsliget 6 1.35 %
Kalonda 5 1.13 %
Nagydaróc 5 1.13 %
Mucsény 5 1.13 %
Rózsaszállás 5 1.13 %
Csomatelke 5 1.13 %
Bolyk 5 1.13 %
Sátorosbánya 4 0.90 %
Gácsfalva 3 0.68 %
Budaszállás 3 0.68 %
Jelsőc 3 0.68 %
Fülekkovácsi 3 0.68 %
Fülekpilis 3 0.68 %
Pinc 3 0.68 %
Kotmány 3 0.68 %
Tugár 3 0.68 %
Ipolynyitra 3 0.68 %
Panyidaróc 3 0.68 %
Nagylibercse 2 0.45 %
Fülekpüspöki 2 0.45 %
Perse 2 0.45 %
Ipolygalsa 2 0.45 %
Rapp 2 0.45 %
Rátkapuszta 2 0.45 %
Tósár 2 0.45 %
Maskófalva 1 0.23 %
Romhánypuszta 1 0.23 %
Gácslápos 1 0.23 %
Ragyolc 1 0.23 %
Tőrincs 1 0.23 %
Vilke 1 0.23 %
Bolgárom 1 0.23 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 55.33 %
Gács 58 3.99 %
Videfalva 53 3.65 %
Divény 49 3.37 %
Fülek 39 2.68 %
Lónyabánya 34 2.34 %
Losonctamási 29 2.00 %
Vámosfalva 20 1.38 %
Dabar 20 1.38 %
Gácsfalva 17 1.17 %
Tugár 10 0.69 %
Fülekkovácsi 10 0.69 %
Terbeléd 9 0.62 %
Panyidaróc 9 0.62 %
Bozita 8 0.55 %
Vilke 8 0.55 %
Budaszállás 8 0.55 %
Rózsaszállás 8 0.55 %
Bolyk 7 0.48 %
Rapp 7 0.48 %
Ipolygalsa 7 0.48 %
Pinc 7 0.48 %
Fűrész 7 0.48 %
Ábelfalva 7 0.48 %
Jelsőc 6 0.41 %
Ragyolc 6 0.41 %
Kalonda 5 0.34 %
Kotmány 5 0.34 %
Nagydaróc 5 0.34 %
Patakalja 4 0.28 %
Gácsliget 4 0.28 %
Gácslápos 4 0.28 %
Miksi 4 0.28 %
Gömörsíd 4 0.28 %
Parlagos 3 0.21 %
Tőrincs 3 0.21 %
Nagylibercse 3 0.21 %
Füleksávoly 3 0.21 %
Ipolynyitra 3 0.21 %
Maskófalva 3 0.21 %
Fülekpüspöki 2 0.14 %
Béna 2 0.14 %
Rátkapuszta 2 0.14 %
Csákányháza 2 0.14 %
Mucsény 2 0.14 %
Sőreg 2 0.14 %
Tósár 2 0.14 %
Perse 2 0.14 %
Romhánypuszta 1 0.07 %
Lentő 1 0.07 %
Gergelyfalva 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Kétkeresztúr 1 0.07 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 25.82 %
Lónyabánya 165 25.66 %
Divény 72 11.20 %
Vámosfalva 64 9.95 %
Rózsaszállás 27 4.20 %
Dabar 25 3.89 %
Fülek 19 2.95 %
Losonctamási 19 2.95 %
Videfalva 18 2.80 %
Gács 16 2.49 %
Nagydaróc 13 2.02 %
Patakalja 13 2.02 %
Kétkeresztúr 11 1.71 %
Kotmány 10 1.56 %
Fülekkovácsi 9 1.40 %
Tugár 9 1.40 %
Fűrész 8 1.24 %
Vilke 7 1.09 %
Csomatelke 6 0.93 %
Gácsliget 5 0.78 %
Terbeléd 5 0.78 %
Mucsény 4 0.62 %
Kalonda 4 0.62 %
Bozita 3 0.47 %
Bolyk 3 0.47 %
Gergelyfalva 3 0.47 %
Romhánypuszta 3 0.47 %
Jelsőc 3 0.47 %
Füleksávoly 3 0.47 %
Ragyolc 2 0.31 %
Tőrincs 2 0.31 %
Miksi 2 0.31 %
Panyidaróc 2 0.31 %
Ipolygalsa 2 0.31 %
Gácsfalva 2 0.31 %
Fülekpilis 2 0.31 %
Budaszállás 2 0.31 %
Gömörsíd 2 0.31 %
Bolgárom 2 0.31 %
Rátkapuszta 2 0.31 %
Csákányháza 2 0.31 %
Nagylibercse 1 0.16 %
Fülekpüspöki 1 0.16 %
Ipolynyitra 1 0.16 %
Lentő 1 0.16 %
Sátorosbánya 1 0.16 %
Parlagos 1 0.16 %
Pinc 1 0.16 %
Rapp 1 0.16 %
Tósár 1 0.16 %
Ábelfalva 1 0.16 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 33.76 %
Fülek 431 16.13 %
Rátkapuszta 111 4.15 %
Terbeléd 104 3.89 %
Videfalva 89 3.33 %
Sátorosbánya 80 2.99 %
Gács 73 2.73 %
Losonctamási 62 2.32 %
Tugár 61 2.28 %
Divény 58 2.17 %
Bozita 55 2.06 %
Lónyabánya 53 1.98 %
Vámosfalva 47 1.76 %
Gácsfalva 43 1.61 %
Ragyolc 43 1.61 %
Romhánypuszta 42 1.57 %
Fülekpüspöki 41 1.53 %
Budaszállás 37 1.38 %
Bolyk 37 1.38 %
Fülekkovácsi 36 1.35 %
Mucsény 35 1.31 %
Csákányháza 35 1.31 %
Csomatelke 32 1.20 %
Rapp 29 1.09 %
Nagydaróc 29 1.09 %
Ipolygalsa 22 0.82 %
Rózsaszállás 21 0.79 %
Gácsliget 18 0.67 %
Gácslápos 18 0.67 %
Fülekpilis 17 0.64 %
Panyidaróc 15 0.56 %
Dabar 14 0.52 %
Gömörsíd 14 0.52 %
Patakalja 13 0.49 %
Fűrész 13 0.49 %
Kotmány 13 0.49 %
Parlagos 12 0.45 %
Perse 12 0.45 %
Tósár 12 0.45 %
Gergelyfalva 12 0.45 %
Tőrincs 10 0.37 %
Ipolynyitra 9 0.34 %
Maskófalva 9 0.34 %
Füleksávoly 7 0.26 %
Sőreg 6 0.22 %
Miksi 6 0.22 %
Jelsőc 5 0.19 %
Kalonda 5 0.19 %
Bolgárom 5 0.19 %
Kétkeresztúr 5 0.19 %
Vilke 5 0.19 %
Pinc 5 0.19 %
Nagylibercse 4 0.15 %
Ábelfalva 2 0.07 %
Béna 2 0.07 %
Gácsprága 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 19.71 %
Fülek 25 5.24 %
Gömörsíd 15 3.14 %
Divény 14 2.94 %
Videfalva 12 2.52 %
Losonctamási 9 1.89 %
Mucsény 6 1.26 %
Ragyolc 6 1.26 %
Csomatelke 6 1.26 %
Budaszállás 6 1.26 %
Gács 5 1.05 %
Füleksávoly 5 1.05 %
Lónyabánya 5 1.05 %
Patakalja 5 1.05 %
Vámosfalva 5 1.05 %
Gácsfalva 5 1.05 %
Sátorosbánya 4 0.84 %
Fülekpüspöki 4 0.84 %
Terbeléd 3 0.63 %
Dabar 3 0.63 %
Vilke 2 0.42 %
Tugár 2 0.42 %
Csákányháza 2 0.42 %
Bolyk 2 0.42 %
Nagylibercse 2 0.42 %
Rózsaszállás 2 0.42 %
Rátkapuszta 2 0.42 %
Ipolygalsa 2 0.42 %
Jelsőc 2 0.42 %
Kalonda 2 0.42 %
Fűrész 2 0.42 %
Bolgárom 2 0.42 %
Kétkeresztúr 2 0.42 %
Panyidaróc 1 0.21 %
Pinc 1 0.21 %
Nagydaróc 1 0.21 %
Fülekkovácsi 1 0.21 %
Tőrincs 1 0.21 %
Gácsprága 1 0.21 %
Perse 1 0.21 %
Miksi 1 0.21 %
Rapp 1 0.21 %
Gergelyfalva 1 0.21 %
Gácslápos 1 0.21 %
Ipolynyitra 1 0.21 %
Kotmány 1 0.21 %
Ábelfalva 1 0.21 %
Tósár 1 0.21 %
Sőreg 1 0.21 %
Romhánypuszta 1 0.21 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 21.56 %
Divény 35 7.40 %
Fülek 26 5.50 %
Videfalva 16 3.38 %
Gács 14 2.96 %
Lónyabánya 11 2.33 %
Dabar 11 2.33 %
Ragyolc 9 1.90 %
Losonctamási 8 1.69 %
Vámosfalva 8 1.69 %
Kotmány 8 1.69 %
Tugár 7 1.48 %
Rózsaszállás 7 1.48 %
Terbeléd 6 1.27 %
Gácsfalva 6 1.27 %
Jelsőc 5 1.06 %
Fűrész 4 0.85 %
Csákányháza 4 0.85 %
Rátkapuszta 3 0.63 %
Sátorosbánya 3 0.63 %
Csomatelke 3 0.63 %
Fülekpüspöki 3 0.63 %
Tósár 2 0.42 %
Bozita 2 0.42 %
Nagylibercse 2 0.42 %
Ipolynyitra 2 0.42 %
Maskófalva 2 0.42 %
Budaszállás 2 0.42 %
Patakalja 2 0.42 %
Gömörsíd 2 0.42 %
Bolyk 2 0.42 %
Fülekpilis 2 0.42 %
Panyidaróc 2 0.42 %
Bolgárom 2 0.42 %
Pinc 2 0.42 %
Gácsliget 1 0.21 %
Mucsény 1 0.21 %
Vilke 1 0.21 %
Tőrincs 1 0.21 %
Ábelfalva 1 0.21 %
Miksi 1 0.21 %
Füleksávoly 1 0.21 %
Gácslápos 1 0.21 %
Romhánypuszta 1 0.21 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 54.66 %
Videfalva 19 4.79 %
Gács 13 3.27 %
Fülek 12 3.02 %
Losonctamási 12 3.02 %
Divény 12 3.02 %
Lónyabánya 11 2.77 %
Vilke 10 2.52 %
Panyidaróc 8 2.02 %
Terbeléd 7 1.76 %
Vámosfalva 7 1.76 %
Dabar 6 1.51 %
Rapp 6 1.51 %
Nagylibercse 6 1.51 %
Rózsaszállás 4 1.01 %
Fülekpüspöki 4 1.01 %
Bolyk 4 1.01 %
Csákányháza 4 1.01 %
Patakalja 3 0.76 %
Maskófalva 3 0.76 %
Rátkapuszta 3 0.76 %
Fülekkovácsi 3 0.76 %
Fűrész 3 0.76 %
Gácsfalva 3 0.76 %
Romhánypuszta 2 0.50 %
Fülekpilis 2 0.50 %
Sátorosbánya 2 0.50 %
Perse 2 0.50 %
Jelsőc 2 0.50 %
Ábelfalva 2 0.50 %
Budaszállás 1 0.25 %
Tósár 1 0.25 %
Lentő 1 0.25 %
Nagydaróc 1 0.25 %
Pinc 1 0.25 %
Mucsény 1 0.25 %
Ipolygalsa 1 0.25 %
Gácslápos 1 0.25 %
Csomatelke 1 0.25 %
Kalonda 1 0.25 %
Ragyolc 1 0.25 %
Béna 1 0.25 %
Kotmány 1 0.25 %
Gácsliget 1 0.25 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 46.16 %
Divény 313 8.25 %
Vámosfalva 241 6.35 %
Lónyabánya 241 6.35 %
Videfalva 209 5.51 %
Fülek 127 3.35 %
Gács 116 3.06 %
Losonctamási 112 2.95 %
Dabar 108 2.85 %
Rózsaszállás 86 2.27 %
Rapp 57 1.50 %
Patakalja 50 1.32 %
Fűrész 50 1.32 %
Kotmány 47 1.24 %
Gácsfalva 46 1.21 %
Terbeléd 43 1.13 %
Tugár 40 1.05 %
Budaszállás 34 0.90 %
Bolyk 32 0.84 %
Bozita 29 0.76 %
Panyidaróc 25 0.66 %
Nagydaróc 24 0.63 %
Gergelyfalva 20 0.53 %
Mucsény 20 0.53 %
Sátorosbánya 19 0.50 %
Gácslápos 17 0.45 %
Tósár 16 0.42 %
Ragyolc 15 0.40 %
Fülekkovácsi 15 0.40 %
Nagylibercse 15 0.40 %
Pinc 13 0.34 %
Ipolygalsa 13 0.34 %
Kétkeresztúr 11 0.29 %
Fülekpüspöki 10 0.26 %
Vilke 10 0.26 %
Rátkapuszta 10 0.26 %
Kalonda 8 0.21 %
Maskófalva 8 0.21 %
Gácsliget 7 0.18 %
Miksi 7 0.18 %
Fülekpilis 7 0.18 %
Csákányháza 5 0.13 %
Ábelfalva 5 0.13 %
Gömörsíd 4 0.11 %
Jelsőc 4 0.11 %
Romhánypuszta 4 0.11 %
Füleksávoly 4 0.11 %
Parlagos 3 0.08 %
Lentő 2 0.05 %
Csomatelke 2 0.05 %
Perse 2 0.05 %
Gácsprága 1 0.03 %
Tőrincs 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Bolgárom 1 0.03 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Losonc 3 173 63.63 %
Videfalva 200 4.01 %
Gács 166 3.33 %
Fülek 165 3.31 %
Losonctamási 116 2.33 %
Lónyabánya 109 2.19 %
Divény 98 1.97 %
Vámosfalva 75 1.50 %
Panyidaróc 58 1.16 %
Rapp 57 1.14 %
Terbeléd 48 0.96 %
Bolyk 47 0.94 %
Gácsfalva 46 0.92 %
Vilke 42 0.84 %
Dabar 39 0.78 %
Patakalja 37 0.74 %
Rózsaszállás 32 0.64 %
Pinc 30 0.60 %
Mucsény 25 0.50 %
Tugár 24 0.48 %
Miksi 23 0.46 %
Fülekpüspöki 22 0.44 %
Fülekkovácsi 21 0.42 %
Nagydaróc 20 0.40 %
Ragyolc 19 0.38 %
Budaszállás 18 0.36 %
Gergelyfalva 17 0.34 %
Maskófalva 16 0.32 %
Rátkapuszta 14 0.28 %
Kalonda 14 0.28 %
Fűrész 14 0.28 %
Romhánypuszta 13 0.26 %
Bozita 13 0.26 %
Nagylibercse 10 0.20 %
Kétkeresztúr 10 0.20 %
Tósár 10 0.20 %
Jelsőc 10 0.20 %
Csomatelke 9 0.18 %
Kotmány 9 0.18 %
Ipolygalsa 9 0.18 %
Fülekpilis 9 0.18 %
Ábelfalva 8 0.16 %
Gácsliget 8 0.16 %
Gácslápos 8 0.16 %
Füleksávoly 8 0.16 %
Sátorosbánya 8 0.16 %
Perse 7 0.14 %
Ipolynyitra 6 0.12 %
Lentő 4 0.08 %
Csákányháza 4 0.08 %
Tőrincs 4 0.08 %
Bolgárom 3 0.06 %
Parlagos 3 0.06 %
Gömörsíd 2 0.04 %
Sőreg 1 0.02 %
Béna 1 0.02 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 54.44 %
Divény 82 4.79 %
Fülek 74 4.32 %
Videfalva 62 3.62 %
Vámosfalva 61 3.56 %
Gács 60 3.50 %
Losonctamási 55 3.21 %
Lónyabánya 48 2.80 %
Patakalja 29 1.69 %
Dabar 26 1.52 %
Terbeléd 24 1.40 %
Bolyk 20 1.17 %
Rapp 18 1.05 %
Rózsaszállás 15 0.88 %
Panyidaróc 15 0.88 %
Vilke 15 0.88 %
Sátorosbánya 14 0.82 %
Gácsfalva 14 0.82 %
Tugár 13 0.76 %
Fűrész 13 0.76 %
Miksi 12 0.70 %
Bozita 12 0.70 %
Mucsény 10 0.58 %
Ragyolc 9 0.53 %
Rátkapuszta 9 0.53 %
Kotmány 8 0.47 %
Gácsliget 8 0.47 %
Fülekpüspöki 8 0.47 %
Ipolygalsa 7 0.41 %
Budaszállás 7 0.41 %
Romhánypuszta 7 0.41 %
Csomatelke 6 0.35 %
Ábelfalva 6 0.35 %
Gergelyfalva 5 0.29 %
Nagylibercse 5 0.29 %
Jelsőc 5 0.29 %
Nagydaróc 5 0.29 %
Gácslápos 5 0.29 %
Maskófalva 4 0.23 %
Füleksávoly 4 0.23 %
Lentő 4 0.23 %
Kétkeresztúr 4 0.23 %
Pinc 3 0.18 %
Csákányháza 3 0.18 %
Gömörsíd 3 0.18 %
Tósár 3 0.18 %
Kalonda 3 0.18 %
Tőrincs 3 0.18 %
Fülekpilis 2 0.12 %
Perse 1 0.06 %
Ipolynyitra 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Sőreg 1 0.06 %
Fülekkovácsi 1 0.06 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 30.56 %
Fülek 10 5.56 %
Losonctamási 7 3.89 %
Divény 5 2.78 %
Videfalva 4 2.22 %
Nagylibercse 4 2.22 %
Lónyabánya 4 2.22 %
Kotmány 4 2.22 %
Ragyolc 4 2.22 %
Mucsény 4 2.22 %
Fűrész 3 1.67 %
Gácsfalva 3 1.67 %
Sátorosbánya 3 1.67 %
Patakalja 3 1.67 %
Vámosfalva 3 1.67 %
Gács 3 1.67 %
Bolyk 3 1.67 %
Jelsőc 2 1.11 %
Budaszállás 2 1.11 %
Panyidaróc 2 1.11 %
Pinc 2 1.11 %
Rapp 2 1.11 %
Fülekpüspöki 1 0.56 %
Gergelyfalva 1 0.56 %
Kétkeresztúr 1 0.56 %
Lentő 1 0.56 %
Vilke 1 0.56 %
Gácsliget 1 0.56 %
Perse 1 0.56 %
Béna 1 0.56 %
Miksi 1 0.56 %
Füleksávoly 1 0.56 %
Gömörsíd 1 0.56 %
Bozita 1 0.56 %
Sőreg 1 0.56 %
Terbeléd 1 0.56 %
Tugár 1 0.56 %
Fülekkovácsi 1 0.56 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 31.64 %
Fülek 644 17.24 %
Ragyolc 275 7.36 %
Fülekpüspöki 154 4.12 %
Csomatelke 118 3.16 %
Csákányháza 116 3.10 %
Nagydaróc 97 2.60 %
Gömörsíd 95 2.54 %
Béna 84 2.25 %
Vilke 66 1.77 %
Rapp 65 1.74 %
Fülekkovácsi 60 1.61 %
Panyidaróc 58 1.55 %
Füleksávoly 54 1.45 %
Videfalva 54 1.45 %
Perse 50 1.34 %
Sőreg 47 1.26 %
Pinc 47 1.26 %
Ipolygalsa 46 1.23 %
Miksi 45 1.20 %
Terbeléd 36 0.96 %
Bolgárom 32 0.86 %
Kalonda 31 0.83 %
Gács 27 0.72 %
Mucsény 22 0.59 %
Fülekpilis 17 0.46 %
Ipolynyitra 16 0.43 %
Bolyk 15 0.40 %
Divény 14 0.37 %
Rátkapuszta 9 0.24 %
Losonctamási 9 0.24 %
Lónyabánya 8 0.21 %
Jelsőc 7 0.19 %
Kétkeresztúr 7 0.19 %
Vámosfalva 6 0.16 %
Sátorosbánya 6 0.16 %
Rózsaszállás 6 0.16 %
Tőrincs 6 0.16 %
Patakalja 6 0.16 %
Bozita 5 0.13 %
Gácsfalva 5 0.13 %
Fűrész 5 0.13 %
Dabar 4 0.11 %
Kotmány 3 0.08 %
Romhánypuszta 3 0.08 %
Nagylibercse 2 0.05 %
Tósár 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Maskófalva 1 0.03 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gácsprága 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 1 0.03 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 23.42 %
Ragyolc 327 16.37 %
Losonc 324 16.22 %
Fülekpüspöki 128 6.41 %
Csákányháza 93 4.65 %
Csomatelke 77 3.85 %
Béna 76 3.80 %
Gömörsíd 64 3.20 %
Rapp 51 2.55 %
Nagydaróc 46 2.30 %
Vilke 34 1.70 %
Füleksávoly 32 1.60 %
Perse 29 1.45 %
Sőreg 28 1.40 %
Fülekkovácsi 28 1.40 %
Pinc 23 1.15 %
Bolgárom 22 1.10 %
Terbeléd 22 1.10 %
Kalonda 21 1.05 %
Panyidaróc 15 0.75 %
Miksi 15 0.75 %
Mucsény 13 0.65 %
Fülekpilis 11 0.55 %
Bolyk 9 0.45 %
Sátorosbánya 9 0.45 %
Ipolygalsa 7 0.35 %
Videfalva 6 0.30 %
Bozita 6 0.30 %
Ipolynyitra 4 0.20 %
Rátkapuszta 3 0.15 %
Jelsőc 2 0.10 %
Gács 2 0.10 %
Divény 2 0.10 %
Losonctamási 2 0.10 %
Kétkeresztúr 1 0.05 %
Budaszállás 1 0.05 %
Rózsaszállás 1 0.05 %
Dabar 1 0.05 %
Maskófalva 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Tósár 1 0.05 %
Lónyabánya 1 0.05 %
Vámosfalva 1 0.05 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 39.39 %
Videfalva 88 6.15 %
Gács 87 6.08 %
Divény 85 5.94 %
Losonctamási 69 4.82 %
Fülek 69 4.82 %
Lónyabánya 64 4.47 %
Tósár 54 3.77 %
Vámosfalva 41 2.86 %
Gácsfalva 32 2.23 %
Bozita 29 2.03 %
Dabar 25 1.75 %
Bolyk 21 1.47 %
Terbeléd 18 1.26 %
Rapp 18 1.26 %
Rózsaszállás 18 1.26 %
Kotmány 18 1.26 %
Sátorosbánya 14 0.98 %
Budaszállás 14 0.98 %
Patakalja 14 0.98 %
Rátkapuszta 13 0.91 %
Maskófalva 13 0.91 %
Tugár 12 0.84 %
Vilke 12 0.84 %
Romhánypuszta 11 0.77 %
Mucsény 11 0.77 %
Fűrész 10 0.70 %
Ragyolc 10 0.70 %
Nagylibercse 9 0.63 %
Panyidaróc 9 0.63 %
Füleksávoly 9 0.63 %
Nagydaróc 8 0.56 %
Fülekkovácsi 7 0.49 %
Gácslápos 7 0.49 %
Pinc 6 0.42 %
Ábelfalva 6 0.42 %
Jelsőc 6 0.42 %
Kétkeresztúr 5 0.35 %
Gácsprága 5 0.35 %
Miksi 5 0.35 %
Tőrincs 5 0.35 %
Gácsliget 4 0.28 %
Parlagos 4 0.28 %
Lentő 4 0.28 %
Sőreg 4 0.28 %
Kalonda 4 0.28 %
Fülekpilis 3 0.21 %