SK
RV
.....

Szilice

Község

címer zászló
984 99% magyar 1910
414 76% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Szilice
Hivatalos szlovák megnevezés:
Silica
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör-Tornai-karszt, Szilicei-fennsík
Más földrajzi nevek:
(Ardócskapuszta), Barázdálás, Borzlyuk-tető, Csobán bikk-tető, Fábiánszög, (Feketefűzpuszta), Gyökérrét, Kerek bikk-tető, Kisfalupuszta, Kis Méla-tető, Lednice-bérc, Legyes-tető, Mészhegy-tető, Nagy Méla-tető, Nagy Tilalmas-tető, Sas bikk-tető, Szilicei-barlang, Szilicei-jégbarlang, Szombat-hegy, Tiszta-bikk, Tövises-tető, Zsebce bikk-tető
Koordináták:
48.55392456, 20.51968575
Terület:
34,59 km2
Rang:
község
Népesség:
552
Tszf. magasság:
546 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04952
Település kód:
526223
Szervezeti azonosító:
328782
Adóazonosító:
2020937149

A község a Szilicei-fennsík középső részén, 530 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Rozsnyótól 20 km-re délre. A 16-os főútról Gombaszögnél (8 km) elágazó, Szádalmásra (16 km) vezető mellékút halad rajta keresztül. Több turistaút is átvezet a falun. Kiterjedt határának nagy része a Szlovák Karszt Nemzeti Parkhoz tartozik, mintegy felét erdő borítja, magas a rétek és legelők részaránya is. Délnyugatról Szádvárborsa, nyugatról Szalóc, északnyugatról Berzéte, északról Jólész és Várhosszúrét, keletről Jablonca, délkeletről pedig Aggtelek községekkel határos. Délkeleti határa egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között. Nyugati és északi határa 1881-ig megyehatárt alkotott Torna és Gömör-Kishont vármegyék között.

Közigazgatás

1881-ig Torna vármegyéhez tartozott, majd 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához. Csehszlovákiához csatolása után mindvégig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás). 1920-ban a trianoni határ megvonásakor területének 22,5 %-át elveszítette, területe 44,59 km²-ről 34,57 km²-re csökkent, azóta csak minimális mértékben változott (34,59 km²-re nőtt).

Népesség

1910-ben 993, 1921-ben 1000, 1938-ban pedig 954, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. A 20. század második felében népessége gyorsan csökkent, 1938-1991 között elvesztette lakosságának 28,3 %-át, 1991-2011 között több mint egyhatodát (népessége 684 főről 562-re csökkent). Magyar többségét napjainkig megőrizte, 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 94,4 %-ról 77,9 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 4,7 %-ról 11,9 %-ra nőtt. A lakosság csaknem egyharmada (29,8 %) a roma etnikumhoz tartozik. A lakosság relatív többsége (49,6 %, 1921-ben még 80,9 %) református vallású, a római katolikusok aránya 24,6 %. Szilice egyike a Rozsnyói járás legritkábban lakott községeinek (népsűrűsége 16,2 fő/km²).

Történelem

Első írásos említése 1376-ban "Szedlych" alakban történt. 1386-ban "Zedlyche", 1399-ben "Zethlyche", 1430-ban "Zylicza" néven említik. Neve a szláv sedlo (= nyereg) főnévből ered. Első ismert birtokosa 1399-ben Szalonnai István volt, később több tulajdonosa is volt, köztük a csetneki Bebek család. 1828-ban 107 házában 777 lakos élt. 1837-ben 782 lakosa volt. Lakói mezőgazdasággal, állattartással, gyümölcstermesztéssel foglalkoztak. A község 1813-ban, 1833-ban és 1871-ben majdnem teljesen leégett. 1881-ben Torna vármegye megszüntetésekor Gömör-Kishonthoz csatolták. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. A trianoni határ megvonásakor határának több mint egyötödét elveszítette (ma ez a határrész Aggtelekhez tartozik) és periférikus helyzetű határközséggé vált. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944-45 fordulóján súlyos harcok színtere volt a község. Mezőgazdasági szövetkezete 1949-ben alakult.

Mai jelentősége

A községben magyar tannyelvű négyosztályos alapiskola és óvoda található. Református temploma 1526-ban épült késő gótikus-reneszánsz stílusban, erődfalai 16. századiak, a 18. században barokk, majd a 19. században klasszicista stílusban építették át. Szilice a Szilicei-fennsík turistaútvonalainak csomópontjában fekszik. A község határában található a Szilicei-jégbarlang, mely a mérsékelt éghajlati öv legalacsonyabban, 503 m tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő jégbarlangja, mintegy 1100 m hosszú. Környékén, a Szilicei-fennsíkon számos karsztképződmény található (Szilicei-barlang, Barazdalás).

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZILICZE. Magyar falu Torna Várm. lakosai leginkább reformátusok, fekszik Rozsnyóhoz 1 mértföldnyire; határja hegyes, jégbarlangja nevezetes, vagyonnyai középszerűek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szilicze, magyar falu, Abauj-Torna vmegyében, Pelsőczhöz keletre 1 1/4 mfdnyire: 103 kath., 674 ref., 5 zsidó lak. Ref. anya, kath. leány szentegyház. Hegyes és erdős határ. Keletre mintegy 1/4 órányira a magas sólyomkői hegyen van egy régi omladozott vár. De legnevezetesebbé teszi ezen helységet az ugy nevezett ledniczei barlang, melly a faluhoz nyugotra csak csekély távolságra esik. Torkolatának (melly délre esik), magassága 18, széle 8 öl. Földalatti boltozatai egy általjában kősziklások, s délfelé messze kiterjednek, ugy, hogy mindnyájan mind eddig meg nem vizsgáltathattak, részint a tátongó mélységek, részint a síkos, jéges ut miatt. Fő különössége ezen barlnagnak abban áll, hogy gyomrában a hideg épen abban a mértékben növekedik, mellyben a külső meleg nő. Igy nyáron át a boltozatról lecsepegő víz egyszerre megfagy, s sokszor olly nagy jég csapokat képez, hogy kőszikla daraboknak tekinthetné az ember. A barlang falai pedig különféle alakzatokat ábrázoló jégmázzal vonatnak be. Ellenben télen a belső hőmérséklet egészen lágymeleg, s azért telelni mindenféle állatok vonulnak ide, u. m. nyúlak, rókák, baglyok, denevérek, szunyogok, stb.; a jég pedig több apró patakokra olvad el. – F. u. a helységnek: hg. Eszterházy, gr. Gyulay, Hámos, s m.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Pelsűcztől keletre van a sziliczei fensík. Szilicze helységtől délnyugat felé van a sziliczei jégbarlang vagy Lednicze. Hegytorokhoz hasonló bejárása befelé nagy csarnokká tágúl. A barlangot egy nagy sziklatömb két részre osztja. Fenekét és nyáron át oldalfalait is jég borítja, különösen, ha a tél és tavasz esős volt. Érdekesek benne a jéggé fagyott vízesések, a falakról lefüggő óriási jégképződmények. Ezt a barlangot azonban járható útak hiánya miatt még kevesen látogatják.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Szilicze, a hasonnevű fensíkon fekvő magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 183 házzal és 1048 ev. ref. vallású lakossal. Hajdan Krasznahorka várának tartozéka volt. Későbbi földesurai a Thököly, Nyáry, hg. Eszterházy, Gyulay, Radvánszky, Hámos és Czékus családok, de felerészben az Andrássyak is, most pedig Andrássy Dénesnek és Gézának van itt nagyobb birtoka. A község határa gazdag különféle természeti nevezetességekben. Így jégbarlangja egyike a legszebbeknek, de elhanyagolt állapota miatt nehezen hozzáférhető és majdnem járhatatlan. „Gyökérréti tó” elnevezése alatt a fensíkon nagyterjedelmű tó van, melyet tengerszemnek tartanak. A Szállás dűlőben cseppkőbarlangja van, mely szintén el van hanyagolva. Az Ardóhegy dűlőben „Horpata” elnevezéssel feneketlennek látszó, óriási szakadék van. Az Ardócska dűlőben „Lófej” nevű időszakos forrás, mely minden 24 órában felbuggyan és végre a Mélyvölgy, melynek egyik oldala valóságos kőtenger, a másik része pedig a legszebb erdőség. A község 1813-ban, 1833-ban és 1871-ben majdnem teljesen leégett. A református templom a csehek idejében már fennállott. Építési idejét megállapítani nem lehet. Ide tartoznak Kisfala, Ardócska és Korotnok puszták, mely két utóbbi hajdan szintén külön község volt, hasonlóképen Sásbikk puszta is, mely a tatárjárás alatt pusztult el. A községben van posta. Távírója és vasúti állomása Gombaszög.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Szilice. A községhez tartozó kaiterületi lakott hely: Kisfalu. A község területe 6006 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 954.

Labancz István

1923. 12. 19.
Szilice - megszületett
1958-1987
Rozsnyó A Bányászati Múzeum igazgatója.
2006. 5. 25.
Berzéte - elhunyt

Bánesz László

1932. 1. 22.
Szilice - megszületett
Nyitra - kutatott
2000. 1. 11.
Nyitra - elhunyt

Máté László

1942. 11. 22.
Szilice - megszületett
Nyitra - tanult
1960-1971
Buzita - tanított
Névelőfordulások
1376
Szedlych
1386
Zedlyche
1399
Zethlyche
1430
Zylicze
1773
Szilitze, Silicza,
1786
Silicze,
1808
Szilicze,
1863
Szilice,
1888
Szilica,
1892
Szilice,
1920
Silica, Silice,
1927
Silica, Szilice,
1945
Silica, Szilice,
1948
Silica
1994
Szilice

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szilice (Silica) 43
Telefon: 0587883650
Fax: 0587883650

Honlap:
Polgármester:
Várady Tomáš (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Váradyová Ružena (KDH)
Várady Ladislav (SMK-MKP)
Kovácsová Andrea (SMK-MKP)
Szabadosová Alena (SMK-MKP)
Voda Viktor (SMK-MKP)
KDH 20% KDH 1 képviselö SMK-MKP 80% SMK-MKP 4 képviselö 5 képviselö
Szilicei Posta

Szilice 34

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Szilice 128

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Szilice 44

Szilicei Községi Hivatal

Szilice 43

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 871 95%
szlovákok 14 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 6 1%
egyéb 26 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 917
magyarok 984 99%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 8 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 993
magyarok 983 98%
szlovákok 17 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1000
magyarok 646 94%
szlovákok 32 5%
romák 4 1%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 684
magyarok 533 89%
szlovákok 33 6%
romák 29 5%
ukránok 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 599
magyarok 438 78%
szlovákok 67 12%
romák 6 1%
ukránok 2 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 48 9%
összlétszám 562
magyarok 414 76%
szlovákok 108 20%
romák 4 1%
ukránok 1 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 13 2%
összlétszám 542
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 436
Választási részvétel: 38.3 %
Kiadott boríték: 167
Bedobott boríték: 167

Polgármester

Érvényes szavazólap: 158
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Várady Tomáš 158 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Várady Ladislav 121 SMK-MKP
Kovácsová Andrea 112 SMK-MKP
Váradyová Ružena 99 KDH
Szabadosová Alena 93 SMK-MKP
Voda Viktor 93 SMK-MKP
Várady Viliam 83 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 80.00% SMK-MKP 4 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 440
Választási részvétel: 18.41 %
Kiadott boríték: 81
Bedobott boríték: 81
Választásra jogosult: 441
Választási részvétel: 6.35 %
Kiadott boríték: 28
Bedobott boríték: 28
Választásra jogosult: 433
Választási részvétel: 26,09 %
Kiadott boríték: 113
Bedobott boríték: 113

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 70
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 106
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 41 58.57 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 11 15.71 % KDS
Ivan Kuhn 5 7.14 % OKS
Marek Ďurán 5 7.14 % ĽS Naše Slovensko
Dominika Palaščáková 3 4.29 % NOVA
Jaroslav Džunko 2 2.86 % Független
Jozef Holečko 2 2.86 % Független
Lukáš Sisák 1 1.43 % KSS
Rastislav Masnyk 0 0.00 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 5 17.86% KDS
Richard Raši 52 49.06 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 40 37.74 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 8 7.55 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 4 3.77 % ĽSNS
Lukáš Sisák 1 0.94 % KSS
Vladislav Stanko 1 0.94 % Független
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Róbert Bačinský 0 0.00 % Független
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 80
Érvényes szavazólap: 110
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Juraj Nagy 51 63.75% Független
Pavol Burdiga 32 40.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ferenc Porubán 29 36.25% SMK-MKP
Beáta Bekeová 25 31.25% SMK-MKP
Ján Szöllös 24 30.00% SMK-MKP
Peter Bollo 21 26.25% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Lach 10 12.50% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Štefan Szaniszló 9 11.25% ĽS Naše Slovensko
Ján Babič 9 11.25% SMER - SD
Július Kerekes 7 8.75% Független
Ivan Kuhn 5 6.25% OKS
Jozef Kušnier 4 5.00% ĽS Naše Slovensko
Gejza Milko 4 5.00% SMER - SD
Izabella Hurajtová 2 2.50% NOVA
Božena Czmórová 2 2.50% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Bernár 2 2.50% KSS
Jaroslav Kočiš 2 2.50% KSS
Jozef Kováč 2 2.50% SaS
Matúš Bischof 2 2.50% OKS
Milan Fafrák 2 2.50% KSS
Miloš Gallo-Barnák 2 2.50% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ľudovít Gunár 1 1.25% SRÚS
Eduard Mako 1 1.25% SRÚS
Janka Vavreková 1 1.25% KSS
Štefan Bašták 1 1.25% SMER - SD
Karol Horník 1 1.25% SMER - SD
Peter Pamula 1 1.25% SNS
Milan Mlynár 0 0.00% SNS
Ján Frák 0 0.00% Független
Ľuboš Gál 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kučerák 0 0.00% SRÚS
Jozef Šebalj 0 0.00% DS
Jana Gallová 0 0.00% ÚSVIT
Tibor Takáč 0 0.00% OKS
Zlatica Bachňáková 0 0.00% KSS
Beáta Beke 67 60.91% SMK-MKP
Juraj Nagy 58 52.73% Független
Attila Anna 50 45.45% Független
Zoltán Várady 39 35.45% SMK-MKP
Pavol Burdiga 37 33.64% MOST - HÍD
Ferenc Porubán 34 30.91% SMK-MKP
Július Barkai 17 15.45% SME RODINA - Boris Kollár
Peter Bollo 17 15.45% MOST - HÍD
Ján Babič 15 13.64% SMER-SD
Tibor Balázs 9 8.18% MOST - HÍD
Monika Šeďová 9 8.18% MOST - HÍD
Ladislav Juhász 8 7.27% ĽS Naše Slovensko
Juraj Balázs 8 7.27% Független
Karol Kováč 7 6.36% OKS
Monika Repaszká 6 5.45% ŠKV
Hildegarda Támárová 6 5.45% MOST - HÍD
Matúš Bischof 6 5.45% OKS
Dušan Žiak 5 4.55% ĽS Naše Slovensko
Michal Terrai 5 4.55% Független
Dušan Pollák 5 4.55% ŠKV
Viliam Hlaváč 4 3.64% ŠKV
Gejza Záhn 3 2.73% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Róbert Hanuštiak 3 2.73% Független
Miloš Gallo 3 2.73% ŠANCA
Jaroslav Kočiš 2 1.82% KSS
Helena Laliková 2 1.82% KSS
Róbert Bezek 2 1.82% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Erika Ocelníková 2 1.82% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Ariana Palme 2 1.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 1 0.91% ĽS Naše Slovensko
Jozef Červeňák 1 0.91% RIS
Jarmila Breznenová 1 0.91% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Eva Mihóková 1 0.91% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Mária Bernáthová 0 0.00% KSS
Matej Lada 0 0.00% ŠKV
Juraj Bernár 0 0.00% KSS
Ivan Kuhn 0 0.00% OKS
Karol Horník 0 0.00% SMER-SD
Štefan Bašták 0 0.00% SMER-SD
Martin Gallo 0 0.00% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 32.57 %
Krasznahorkaváralja 33 4.73 %
Csetnek 31 4.45 %
Dobsina 30 4.30 %
Nagyveszverés 30 4.30 %
Nagyszabos 27 3.87 %
Betlér 19 2.73 %
Alsósajó 18 2.58 %
Pelsőc 15 2.15 %
Rekenyeújfalu 13 1.87 %
Oláhpatak 13 1.87 %
Andrási 13 1.87 %
Rozsnyórudna 13 1.87 %
Henckó 11 1.58 %
Jólész 11 1.58 %
Kisfeketepatak 11 1.58 %
Berzéte 11 1.58 %
Dernő 8 1.15 %
Sebespatak 8 1.15 %
Gócs 8 1.15 %
Kisszabos 8 1.15 %
Szabados 8 1.15 %
Csucsom 7 1.00 %
Özörény 6 0.86 %
Martonháza 6 0.86 %
Körtvélyes 6 0.86 %
Berzétekőrös 5 0.72 %
Rozsfalva 4 0.57 %
Lucska 4 0.57 %
Szádalmás 4 0.57 %
Barka 4 0.57 %
Hámosfalva 4 0.57 %
Gömörpanyit 4 0.57 %
Gacsalk 3 0.43 %
Kecső 3 0.43 %
Restér 3 0.43 %
Lekenye 3 0.43 %
Pétermány 3 0.43 %
Kisgencs 3 0.43 %
Szalóc 2 0.29 %
Hárskút 2 0.29 %
Gecelfalva 2 0.29 %
Tornagörgő 2 0.29 %
Gömörhosszúszó 2 0.29 %
Imrikfalva 2 0.29 %
Szilice 2 0.29 %
Szádvárborsa 2 0.29 %
Kiskovácsvágása 1 0.14 %
Pelsőcardó 1 0.14 %
Páskaháza 1 0.14 %
Beretke 1 0.14 %
Annafalva 1 0.14 %
Felsősajó 1 0.14 %
Sajóréde 1 0.14 %
Jablonca 1 0.14 %
Várhosszúrét 1 0.14 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 37.49 %
Krasznahorkaváralja 210 7.50 %
Hárskút 174 6.21 %
Várhosszúrét 170 6.07 %
Szádalmás 78 2.78 %
Tornagörgő 75 2.68 %
Dernő 73 2.61 %
Barka 72 2.57 %
Pelsőc 65 2.32 %
Berzéte 62 2.21 %
Nagyveszverés 60 2.14 %
Jólész 58 2.07 %
Betlér 53 1.89 %
Szilice 50 1.79 %
Körtvélyes 46 1.64 %
Csetnek 45 1.61 %
Oláhpatak 45 1.61 %
Özörény 42 1.50 %
Dobsina 41 1.46 %
Andrási 40 1.43 %
Nagyszabos 39 1.39 %
Rekenyeújfalu 35 1.25 %
Gömörhosszúszó 35 1.25 %
Berzétekőrös 32 1.14 %
Jablonca 27 0.96 %
Lekenye 27 0.96 %
Lucska 26 0.93 %
Rozsnyórudna 24 0.86 %
Kiskovácsvágása 24 0.86 %
Csucsom 24 0.86 %
Szalóc 24 0.86 %
Gócs 23 0.82 %
Alsósajó 22 0.79 %
Sebespatak 21 0.75 %
Kecső 19 0.68 %
Kuntapolca 14 0.50 %
Szabados 14 0.50 %
Gömörpanyit 14 0.50 %
Felsősajó 13 0.46 %
Henckó 12 0.43 %
Kisfeketepatak 12 0.43 %
Kisgencs 10 0.36 %
Beretke 10 0.36 %
Sajóréde 10 0.36 %
Gecelfalva 9 0.32 %
Restér 9 0.32 %
Melléte 9 0.32 %
Rozsfalva 8 0.29 %
Hámosfalva 8 0.29 %
Csoltó 8 0.29 %
Pelsőcardó 7 0.25 %
Páskaháza 7 0.25 %
Martonháza 7 0.25 %
Szádvárborsa 6 0.21 %
Imrikfalva 6 0.21 %
Kisszabos 5 0.18 %
Márkuska 4 0.14 %
Annafalva 3 0.11 %
Gacsalk 1 0.04 %
Pétermány 1 0.04 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 15.13 %
Lekenye 103 6.21 %
Tornagörgő 100 6.03 %
Pelsőc 88 5.30 %
Gömörhosszúszó 87 5.24 %
Özörény 72 4.34 %
Beretke 72 4.34 %
Körtvélyes 69 4.16 %
Szilice 67 4.04 %
Várhosszúrét 62 3.74 %
Berzéte 58 3.50 %
Szalóc 58 3.50 %
Szádalmás 52 3.13 %
Krasznahorkaváralja 44 2.65 %
Barka 44 2.65 %
Jablonca 42 2.53 %
Kecső 42 2.53 %
Berzétekőrös 42 2.53 %
Jólész 38 2.29 %
Szádvárborsa 34 2.05 %
Kuntapolca 32 1.93 %
Gömörpanyit 30 1.81 %
Melléte 29 1.75 %
Csucsom 27 1.63 %
Csoltó 24 1.45 %
Hárskút 23 1.39 %
Dernő 20 1.21 %
Lucska 17 1.02 %
Pelsőcardó 15 0.90 %
Páskaháza 12 0.72 %
Kiskovácsvágása 12 0.72 %
Rozsnyórudna 8 0.48 %
Csetnek 4 0.24 %
Sebespatak 4 0.24 %
Nagyszabos 2 0.12 %
Pétermány 2 0.12 %
Gócs 2 0.12 %
Nagyveszverés 2 0.12 %
Szabados 1 0.06 %
Alsósajó 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Henckó 1 0.06 %
Betlér 1 0.06 %
Dobsina 1 0.06 %
Gacsalk 1 0.06 %
Márkuska 1 0.06 %
Sajóréde 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Hámosfalva 1 0.06 %
Felsősajó 1 0.06 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 34.09 %
Felsősajó 92 6.94 %
Sajóréde 72 5.43 %
Nagyveszverés 64 4.83 %
Oláhpatak 61 4.60 %
Dobsina 60 4.52 %
Betlér 32 2.41 %
Gócs 32 2.41 %
Nagyszabos 27 2.04 %
Rozsnyórudna 27 2.04 %
Sebespatak 23 1.73 %
Andrási 21 1.58 %
Pelsőc 19 1.43 %
Alsósajó 18 1.36 %
Várhosszúrét 16 1.21 %
Kisfeketepatak 14 1.06 %
Berzéte 13 0.98 %
Szádalmás 13 0.98 %
Csetnek 12 0.90 %
Csucsom 12 0.90 %
Rekenyeújfalu 12 0.90 %
Krasznahorkaváralja 11 0.83 %
Kisgencs 11 0.83 %
Jólész 11 0.83 %
Dernő 11 0.83 %
Gömörhosszúszó 10 0.75 %
Restér 7 0.53 %
Szalóc 7 0.53 %
Hámosfalva 7 0.53 %
Özörény 6 0.45 %
Martonháza 6 0.45 %
Gacsalk 6 0.45 %
Kuntapolca 6 0.45 %
Berzétekőrös 6 0.45 %
Hárskút 6 0.45 %
Henckó 5 0.38 %
Imrikfalva 5 0.38 %
Szilice 5 0.38 %
Barka 4 0.30 %
Pelsőcardó 3 0.23 %
Lekenye 3 0.23 %
Szabados 3 0.23 %
Csoltó 3 0.23 %
Lucska 3 0.23 %
Márkuska 2 0.15 %
Körtvélyes 2 0.15 %
Sztracena 2 0.15 %
Rozsfalva 2 0.15 %
Gecelfalva 2 0.15 %
Beretke 2 0.15 %
Pétermány 2 0.15 %
Gömörpanyit 1 0.08 %
Szádvárborsa 1 0.08 %
Tornagörgő 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 29.57 %
Csetnek 43 4.67 %
Dobsina 41 4.46 %
Nagyveszverés 38 4.13 %
Krasznahorkaváralja 30 3.26 %
Betlér 27 2.93 %
Nagyszabos 25 2.72 %
Pelsőc 20 2.17 %
Oláhpatak 20 2.17 %
Alsósajó 20 2.17 %
Andrási 19 2.07 %
Rekenyeújfalu 18 1.96 %
Henckó 17 1.85 %
Rozsnyórudna 11 1.20 %
Sebespatak 10 1.09 %
Restér 10 1.09 %
Berzéte 9 0.98 %
Gócs 9 0.98 %
Jólész 8 0.87 %
Özörény 7 0.76 %
Szabados 7 0.76 %
Gacsalk 7 0.76 %
Kisgencs 7 0.76 %
Kisfeketepatak 6 0.65 %
Sajóréde 6 0.65 %
Szilice 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Csucsom 5 0.54 %
Imrikfalva 5 0.54 %
Szádalmás 5 0.54 %
Hámosfalva 4 0.43 %
Felsősajó 4 0.43 %
Lekenye 4 0.43 %
Kisszabos 4 0.43 %
Martonháza 4 0.43 %
Körtvélyes 4 0.43 %
Annafalva 3 0.33 %
Lucska 3 0.33 %
Barka 3 0.33 %
Szádvárborsa 3 0.33 %
Tornagörgő 3 0.33 %
Gömörhosszúszó 2 0.22 %
Pétermány 2 0.22 %
Gecelfalva 2 0.22 %
Kecső 2 0.22 %
Rozsfalva 2 0.22 %
Beretke 2 0.22 %
Gömörpanyit 2 0.22 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Berzétekőrös 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Csoltó 1 0.11 %
Hárskút 1 0.11 %
Jablonca 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Várhosszúrét 1 0.11 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 37.80 %
Dobsina 38 4.10 %
Nagyveszverés 33 3.56 %
Pelsőc 32 3.46 %
Krasznahorkaváralja 31 3.35 %
Nagyszabos 26 2.81 %
Rozsnyórudna 19 2.05 %
Szalóc 19 2.05 %
Andrási 19 2.05 %
Szádalmás 17 1.84 %
Berzéte 17 1.84 %
Oláhpatak 17 1.84 %
Csetnek 17 1.84 %
Gömörpanyit 15 1.62 %
Szabados 15 1.62 %
Sebespatak 14 1.51 %
Betlér 14 1.51 %
Kisgencs 13 1.40 %
Körtvélyes 13 1.40 %
Alsósajó 13 1.40 %
Jólész 12 1.30 %
Hárskút 9 0.97 %
Szádvárborsa 9 0.97 %
Várhosszúrét 8 0.86 %
Kuntapolca 8 0.86 %
Gócs 8 0.86 %
Imrikfalva 7 0.76 %
Felsősajó 7 0.76 %
Beretke 7 0.76 %
Csucsom 7 0.76 %
Restér 7 0.76 %
Henckó 7 0.76 %
Rozsfalva 7 0.76 %
Rekenyeújfalu 7 0.76 %
Özörény 7 0.76 %
Dernő 6 0.65 %
Sajóréde 6 0.65 %
Tornagörgő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisfeketepatak 5 0.54 %
Pelsőcardó 4 0.43 %
Sztracena 4 0.43 %
Gömörhosszúszó 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Gacsalk 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Barka 2 0.22 %
Szilice 2 0.22 %
Lucska 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 32.12 %
Rozsnyó 123 14.47 %
Sajóréde 84 9.88 %
Felsősajó 52 6.12 %
Oláhpatak 46 5.41 %
Andrási 32 3.76 %
Márkuska 22 2.59 %
Gócs 17 2.00 %
Nagyveszverés 17 2.00 %
Csetnek 16 1.88 %
Nagyszabos 15 1.76 %
Imrikfalva 15 1.76 %
Betlér 13 1.53 %
Sztracena 9 1.06 %
Szádalmás 8 0.94 %
Kisfeketepatak 8 0.94 %
Pelsőc 7 0.82 %
Alsósajó 7 0.82 %
Henckó 7 0.82 %
Szabados 7 0.82 %
Rekenyeújfalu 6 0.71 %
Várhosszúrét 6 0.71 %
Sebespatak 5 0.59 %
Gecelfalva 5 0.59 %
Martonháza 4 0.47 %
Özörény 3 0.35 %
Berzétekőrös 3 0.35 %
Kuntapolca 3 0.35 %
Krasznahorkaváralja 3 0.35 %
Berdárka 2 0.24 %
Barka 2 0.24 %
Gömörpanyit 2 0.24 %
Jólész 2 0.24 %
Restér 2 0.24 %
Csucsom 2 0.24 %
Rozsnyórudna 2 0.24 %
Gacsalk 1 0.12 %
Körtvélyes 1 0.12 %
Páskaháza 1 0.12 %
Pétermány 1 0.12 %
Lekenye 1 0.12 %
Tornagörgő 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Melléte 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Szilice 1 0.12 %
Szádvárborsa 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Kisszabos 1 0.12 %
Berzéte 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 15.87 %
Tornagörgő 123 9.86 %
Szádalmás 73 5.85 %
Körtvélyes 65 5.21 %
Beretke 55 4.41 %
Jablonca 52 4.17 %
Lekenye 50 4.01 %
Pelsőc 48 3.85 %
Várhosszúrét 46 3.69 %
Berzéte 46 3.69 %
Barka 42 3.37 %
Szalóc 39 3.13 %
Krasznahorkaváralja 37 2.96 %
Szilice 34 2.72 %
Berzétekőrös 28 2.24 %
Kecső 28 2.24 %
Gömörhosszúszó 25 2.00 %
Gömörpanyit 24 1.92 %
Hárskút 23 1.84 %
Csucsom 23 1.84 %
Kuntapolca 23 1.84 %
Szádvárborsa 21 1.68 %
Özörény 19 1.52 %
Dernő 19 1.52 %
Páskaháza 18 1.44 %
Jólész 16 1.28 %
Lucska 15 1.20 %
Melléte 14 1.12 %
Kiskovácsvágása 11 0.88 %
Csoltó 9 0.72 %
Rozsnyórudna 6 0.48 %
Pelsőcardó 4 0.32 %
Sajóréde 3 0.24 %
Nagyveszverés 3 0.24 %
Oláhpatak 2 0.16 %
Dobsina 2 0.16 %
Betlér 2 0.16 %
Nagyszabos 2 0.16 %
Sebespatak 1 0.08 %
Andrási 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Restér 1 0.08 %
Henckó 1 0.08 %
Csetnek 1 0.08 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 38.60 %
Pelsőc 14 3.51 %
Dobsina 11 2.76 %
Nagyveszverés 8 2.01 %
Várhosszúrét 7 1.75 %
Rozsnyórudna 7 1.75 %
Betlér 7 1.75 %
Rekenyeújfalu 6 1.50 %
Szádalmás 6 1.50 %
Hárskút 5 1.25 %
Krasznahorkaváralja 5 1.25 %
Tornagörgő 5 1.25 %
Beretke 4 1.00 %
Özörény 4 1.00 %
Imrikfalva 4 1.00 %
Gömörhosszúszó 4 1.00 %
Jólész 3 0.75 %
Szilice 3 0.75 %
Henckó 3 0.75 %
Nagyszabos 3 0.75 %
Körtvélyes 3 0.75 %
Oláhpatak 3 0.75 %
Szabados 3 0.75 %
Dernő 3 0.75 %
Lekenye 3 0.75 %
Andrási 3 0.75 %
Csoltó 3 0.75 %
Gócs 3 0.75 %
Pelsőcardó 2 0.50 %
Kuntapolca 2 0.50 %
Kiskovácsvágása 2 0.50 %
Barka 2 0.50 %
Sebespatak 2 0.50 %
Csucsom 2 0.50 %
Felsősajó 1 0.25 %
Páskaháza 1 0.25 %
Kisfeketepatak 1 0.25 %
Kecső 1 0.25 %
Rozsfalva 1 0.25 %
Kisgencs 1 0.25 %
Szádvárborsa 1 0.25 %
Csetnek 1 0.25 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 18.50 %
Nagyszabos 25 9.84 %
Restér 19 7.48 %
Dobsina 10 3.94 %
Martonháza 7 2.76 %
Szádalmás 5 1.97 %
Andrási 5 1.97 %
Krasznahorkaváralja 5 1.97 %
Berzéte 4 1.57 %
Barka 4 1.57 %
Alsósajó 4 1.57 %
Kuntapolca 4 1.57 %
Nagyveszverés 4 1.57 %
Szabados 3 1.18 %
Szalóc 3 1.18 %
Özörény 2 0.79 %
Gömörpanyit 2 0.79 %
Szilice 2 0.79 %
Páskaháza 2 0.79 %
Felsősajó 2 0.79 %
Oláhpatak 2 0.79 %
Csoltó 2 0.79 %
Hámosfalva 2 0.79 %
Tornagörgő 2 0.79 %
Csetnek 2 0.79 %
Gömörhosszúszó 2 0.79 %
Pelsőc 2 0.79 %
Kisfeketepatak 2 0.79 %
Sajóréde 1 0.39 %
Rekenyeújfalu 1 0.39 %
Henckó 1 0.39 %
Annafalva 1 0.39 %
Gócs 1 0.39 %
Dernő 1 0.39 %
Hárskút 1 0.39 %
Rozsfalva 1 0.39 %
Imrikfalva 1 0.39 %
Sebespatak 1 0.39 %
Rozsnyórudna 1 0.39 %
Lekenye 1 0.39 %
Betlér 1 0.39 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 36.90 %
Özörény 51 7.59 %
Krasznahorkaváralja 37 5.51 %
Pelsőc 30 4.46 %
Gömörpanyit 27 4.02 %
Szalóc 26 3.87 %
Hárskút 24 3.57 %
Dernő 18 2.68 %
Tornagörgő 17 2.53 %
Rozsnyórudna 17 2.53 %
Szádalmás 13 1.93 %
Csucsom 12 1.79 %
Gömörhosszúszó 11 1.64 %
Kecső 10 1.49 %
Gócs 9 1.34 %
Körtvélyes 9 1.34 %
Melléte 8 1.19 %
Nagyveszverés 7 1.04 %
Berzétekőrös 7 1.04 %
Szilice 6 0.89 %
Berzéte 6 0.89 %
Kisgencs 5 0.74 %
Betlér 5 0.74 %
Barka 5 0.74 %
Csetnek 5 0.74 %
Jólész 4 0.60 %
Jablonca 4 0.60 %
Várhosszúrét 4 0.60 %
Andrási 3 0.45 %
Rozsfalva 3 0.45 %
Lucska 3 0.45 %
Szabados 3 0.45 %
Dobsina 3 0.45 %
Páskaháza 3 0.45 %
Pelsőcardó 3 0.45 %
Sebespatak 2 0.30 %
Kuntapolca 2 0.30 %
Martonháza 2 0.30 %
Lekenye 2 0.30 %
Beretke 2 0.30 %
Csoltó 2 0.30 %
Hámosfalva 1 0.15 %
Alsósajó 1 0.15 %
Gacsalk 1 0.15 %
Szádvárborsa 1 0.15 %
Rekenyeújfalu 1 0.15 %
Nagyszabos 1 0.15 %
Henckó 1 0.15 %
Oláhpatak 1 0.15 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 67.54 %
Krasznahorkaváralja 33 3.92 %
Betlér 24 2.85 %
Csetnek 17 2.02 %
Nagyveszverés 16 1.90 %
Andrási 14 1.66 %
Dobsina 13 1.55 %
Dernő 10 1.19 %
Pelsőc 9 1.07 %
Berzéte 8 0.95 %
Csucsom 7 0.83 %
Rekenyeújfalu 7 0.83 %
Rozsnyórudna 7 0.83 %
Nagyszabos 7 0.83 %
Jólész 7 0.83 %
Martonháza 5 0.59 %
Gömörpanyit 5 0.59 %
Várhosszúrét 5 0.59 %
Szabados 5 0.59 %
Tornagörgő 4 0.48 %
Barka 4 0.48 %
Sajóréde 4 0.48 %
Özörény 4 0.48 %
Gócs 3 0.36 %
Jablonca 3 0.36 %
Szádalmás 3 0.36 %
Melléte 3 0.36 %
Sebespatak 2 0.24 %
Körtvélyes 2 0.24 %
Gecelfalva 2 0.24 %
Kiskovácsvágása 2 0.24 %
Kisgencs 2 0.24 %
Páskaháza 2 0.24 %
Berzétekőrös 2 0.24 %
Kuntapolca 2 0.24 %
Csoltó 2 0.24 %
Felsősajó 2 0.24 %
Márkuska 2 0.24 %
Kecső 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Oláhpatak 1 0.12 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Gacsalk 1 0.12 %
Berdárka 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 17.79 %
Krasznahorkaváralja 16 3.47 %
Berzéte 13 2.82 %
Dobsina 13 2.82 %
Nagyveszverés 13 2.82 %
Pelsőc 9 1.95 %
Nagyszabos 9 1.95 %
Oláhpatak 8 1.74 %
Martonháza 8 1.74 %
Csetnek 8 1.74 %
Restér 7 1.52 %
Andrási 7 1.52 %
Rekenyeújfalu 6 1.30 %
Rozsnyórudna 5 1.08 %
Henckó 5 1.08 %
Felsősajó 5 1.08 %
Gömörpanyit 4 0.87 %
Várhosszúrét 4 0.87 %
Özörény 4 0.87 %
Tornagörgő 4 0.87 %
Gömörhosszúszó 3 0.65 %
Annafalva 3 0.65 %
Szádalmás 3 0.65 %
Betlér 3 0.65 %
Kisfeketepatak 3 0.65 %
Szalóc 3 0.65 %
Gócs 3 0.65 %
Berzétekőrös 3 0.65 %
Hámosfalva 3 0.65 %
Sajóréde 3 0.65 %
Beretke 3 0.65 %
Szabados 3 0.65 %
Imrikfalva 2 0.43 %
Lekenye 2 0.43 %
Kuntapolca 2 0.43 %
Szilice 2 0.43 %
Barka 2 0.43 %
Márkuska 2 0.43 %
Sebespatak 2 0.43 %
Körtvélyes 2 0.43 %
Csucsom 2 0.43 %
Dernő 2 0.43 %
Pelsőcardó 2 0.43 %
Kiskovácsvágása 2 0.43 %
Alsósajó 2 0.43 %
Csoltó 2 0.43 %
Lucska 1 0.22 %
Kecső 1 0.22 %
Kisgencs 1 0.22 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 25.86 %
Nagyszabos 72 9.50 %
Nagyveszverés 41 5.41 %
Dobsina 39 5.15 %
Csetnek 34 4.49 %
Betlér 34 4.49 %
Henckó 31 4.09 %
Oláhpatak 28 3.69 %
Krasznahorkaváralja 27 3.56 %
Szabados 26 3.43 %
Andrási 20 2.64 %
Rekenyeújfalu 17 2.24 %
Alsósajó 16 2.11 %
Pelsőc 15 1.98 %
Restér 13 1.72 %
Gecelfalva 10 1.32 %
Rozsfalva 10 1.32 %
Jólész 9 1.19 %
Kisgencs 8 1.06 %
Martonháza 7 0.92 %
Gócs 7 0.92 %
Rozsnyórudna 7 0.92 %
Berzéte 6 0.79 %
Csucsom 6 0.79 %
Hámosfalva 6 0.79 %
Dernő 6 0.79 %
Sajóréde 5 0.66 %
Felsősajó 5 0.66 %
Özörény 5 0.66 %
Hárskút 5 0.66 %
Várhosszúrét 5 0.66 %
Sebespatak 4 0.53 %
Berzétekőrös 4 0.53 %
Kisfeketepatak 4 0.53 %
Gömörpanyit 4 0.53 %
Kisszabos 4 0.53 %
Gacsalk 4 0.53 %
Annafalva 4 0.53 %
Pétermány 3 0.40 %
Kecső 3 0.40 %
Márkuska 3 0.40 %
Lekenye 3 0.40 %
Jablonca 3 0.40 %
Barka 2 0.26 %
Gömörhosszúszó 2 0.26 %
Lucska 2 0.26 %
Kuntapolca 2 0.26 %
Imrikfalva 2 0.26 %
Csoltó 2 0.26 %
Szádvárborsa 2 0.26 %
Beretke 1 0.13 %
Szilice 1 0.13 %
Tornagörgő 1 0.13 %
Szádalmás 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 12.65 %
Rozsnyó 30 9.26 %
Krasznahorkaváralja 18 5.56 %
Dobsina 13 4.01 %
Restér 12 3.70 %
Nagyveszverés 9 2.78 %
Sebespatak 8 2.47 %
Csetnek 8 2.47 %
Martonháza 7 2.16 %
Alsósajó 7 2.16 %
Szabados 6 1.85 %
Rozsfalva 5 1.54 %
Berzéte 5 1.54 %
Páskaháza 4 1.23 %
Özörény 4 1.23 %
Pelsőc 4 1.23 %
Kuntapolca 3 0.93 %
Gócs 3 0.93 %
Csoltó 3 0.93 %
Kisfeketepatak 3 0.93 %
Annafalva 2 0.62 %
Beretke 2 0.62 %
Felsősajó 2 0.62 %
Tornagörgő 2 0.62 %
Andrási 2 0.62 %
Rekenyeújfalu 2 0.62 %
Sajóréde 1 0.31 %
Imrikfalva 1 0.31 %
Kisgencs 1 0.31 %
Márkuska 1 0.31 %
Gömörpanyit 1 0.31 %
Csucsom 1 0.31 %
Körtvélyes 1 0.31 %
Barka 1 0.31 %
Szilice 1 0.31 %
Szalóc 1 0.31 %
Betlér 1 0.31 %
Pelsőcardó 1 0.31 %
Sztracena 1 0.31 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 38.81 %
Krasznahorkaváralja 63 5.69 %
Hárskút 62 5.60 %
Várhosszúrét 52 4.69 %
Csetnek 23 2.08 %
Berzéte 22 1.99 %
Pelsőc 22 1.99 %
Sebespatak 20 1.81 %
Kisgencs 20 1.81 %
Jólész 19 1.71 %
Szádalmás 16 1.44 %
Dernő 15 1.35 %
Nagyveszverés 14 1.26 %
Csucsom 14 1.26 %
Özörény 13 1.17 %
Tornagörgő 13 1.17 %
Oláhpatak 12 1.08 %
Barka 11 0.99 %
Rozsnyórudna 11 0.99 %
Nagyszabos 10 0.90 %
Sajóréde 10 0.90 %
Szalóc 9 0.81 %
Betlér 9 0.81 %
Dobsina 9 0.81 %
Andrási 9 0.81 %
Szilice 8 0.72 %
Kuntapolca 8 0.72 %
Pétermány 6 0.54 %
Beretke 6 0.54 %
Annafalva 6 0.54 %
Restér 5 0.45 %
Körtvélyes 5 0.45 %
Rekenyeújfalu 5 0.45 %
Gömörhosszúszó 5 0.45 %
Gecelfalva 5 0.45 %
Gömörpanyit 5 0.45 %
Lucska 5 0.45 %
Alsósajó 5 0.45 %
Martonháza 4 0.36 %
Kecső 4 0.36 %
Berzétekőrös 4 0.36 %
Szabados 4 0.36 %
Rozsfalva 4 0.36 %
Kiskovácsvágása 4 0.36 %
Csoltó 3 0.27 %
Gócs 3 0.27 %
Kisfeketepatak 3 0.27 %
Henckó 3 0.27 %
Melléte 3 0.27 %
Hámosfalva 3 0.27 %
Márkuska 2 0.18 %
Felsősajó 2 0.18 %
Sztracena 2 0.18 %
Szádvárborsa 2 0.18 %
Jablonca 2 0.18 %
Berdárka 1 0.09 %
Lekenye 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 20.66 %
Andrási 40 10.20 %
Krasznahorkaváralja 16 4.08 %
Alsósajó 12 3.06 %
Csetnek 12 3.06 %
Kisfeketepatak 11 2.81 %
Nagyszabos 11 2.81 %
Dobsina 9 2.30 %
Sebespatak 8 2.04 %
Rekenyeújfalu 8 2.04 %
Restér 7 1.79 %
Pelsőc 5 1.28 %
Berzéte 5 1.28 %
Rozsfalva 5 1.28 %
Oláhpatak 4 1.02 %
Sajóréde 4 1.02 %
Felsősajó 4 1.02 %
Nagyveszverés 4 1.02 %
Gömörpanyit 3 0.77 %
Özörény 3 0.77 %
Barka 3 0.77 %
Szabados 3 0.77 %
Imrikfalva 3 0.77 %
Várhosszúrét 2 0.51 %
Annafalva 2 0.51 %
Jólész 2 0.51 %
Márkuska 2 0.51 %
Csoltó 2 0.51 %
Henckó 1 0.26 %
Szalóc 1 0.26 %
Kiskovácsvágása 1 0.26 %
Pelsőcardó 1 0.26 %
Jablonca 1 0.26 %
Tornagörgő 1 0.26 %
Kuntapolca 1 0.26 %
Hárskút 1 0.26 %
Beretke 1 0.26 %
Betlér 1 0.26 %
Melléte 1 0.26 %
Lekenye 1 0.26 %
Gócs 1 0.26 %
Gacsalk 1 0.26 %
Kisszabos 1 0.26 %
Csucsom 1 0.26 %
Martonháza 1 0.26 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 37.66 %
Várhosszúrét 223 9.44 %
Krasznahorkaváralja 199 8.42 %
Hárskút 113 4.78 %
Jólész 92 3.89 %
Berzéte 88 3.72 %
Szádalmás 82 3.47 %
Tornagörgő 76 3.22 %
Berzétekőrös 69 2.92 %
Jablonca 65 2.75 %
Szilice 58 2.45 %
Csucsom 54 2.29 %
Gömörhosszúszó 53 2.24 %
Pelsőc 51 2.16 %
Dernő 46 1.95 %
Rozsnyórudna 45 1.90 %
Szalóc 39 1.65 %
Özörény 36 1.52 %
Körtvélyes 35 1.48 %
Barka 32 1.35 %
Kuntapolca 27 1.14 %
Csetnek 25 1.06 %
Sebespatak 25 1.06 %
Nagyveszverés 24 1.02 %
Lekenye 22 0.93 %
Betlér 20 0.85 %
Kecső 19 0.80 %
Andrási 19 0.80 %
Rekenyeújfalu 19 0.80 %
Szádvárborsa 16 0.68 %
Melléte 16 0.68 %
Csoltó 16 0.68 %
Dobsina 16 0.68 %
Martonháza 14 0.59 %
Kiskovácsvágása 11 0.47 %
Beretke 11 0.47 %
Oláhpatak 10 0.42 %
Lucska 10 0.42 %
Kisgencs 9 0.38 %
Alsósajó 9 0.38 %
Páskaháza 9 0.38 %
Szabados 9 0.38 %
Pelsőcardó 7 0.30 %
Gömörpanyit 7 0.30 %
Gócs 6 0.25 %
Felsősajó 5 0.21 %
Sajóréde 5 0.21 %
Nagyszabos 4 0.17 %
Henckó 3 0.13 %
Gacsalk 3 0.13 %
Imrikfalva 3 0.13 %
Sztracena 2 0.08 %
Hámosfalva 1 0.04 %
Rozsfalva 1 0.04 %
Restér 1 0.04 %
Berdárka 1 0.04 %
Annafalva 1 0.04 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 18.56 %
Nagyszabos 150 8.49 %
Alsósajó 87 4.92 %
Dobsina 64 3.62 %
Csetnek 62 3.51 %
Sebespatak 56 3.17 %
Szalóc 52 2.94 %
Oláhpatak 52 2.94 %
Nagyveszverés 50 2.83 %
Krasznahorkaváralja 42 2.38 %
Pelsőc 42 2.38 %
Rekenyeújfalu 35 1.98 %
Rozsfalva 32 1.81 %
Gömörpanyit 32 1.81 %
Restér 30 1.70 %
Kuntapolca 26 1.47 %
Sajóréde 26 1.47 %
Szabados 26 1.47 %
Kisfeketepatak 25 1.41 %
Özörény 23 1.30 %
Betlér 22 1.25 %
Jablonca 22 1.25 %
Tornagörgő 19 1.08 %
Martonháza 18 1.02 %
Rozsnyórudna 17 0.96 %
Szádvárborsa 16 0.91 %
Szilice 15 0.85 %
Berzéte 15 0.85 %
Imrikfalva 14 0.79 %
Gecelfalva 12 0.68 %
Szádalmás 12 0.68 %
Páskaháza 11 0.62 %
Gömörhosszúszó 11 0.62 %
Kisgencs 11 0.62 %
Kecső 11 0.62 %
Felsősajó 10 0.57 %
Várhosszúrét 9 0.51 %
Henckó 9 0.51 %
Csoltó 8 0.45 %
Hárskút 8 0.45 %
Csucsom 8 0.45 %
Andrási 8 0.45 %
Hámosfalva 8 0.45 %
Körtvélyes 8 0.45 %
Gócs 7 0.40 %
Márkuska 7 0.40 %
Gacsalk 6 0.34 %
Pelsőcardó 6 0.34 %
Berzétekőrös 6 0.34 %
Beretke 6 0.34 %
Barka 6 0.34 %
Jólész 4 0.23 %
Annafalva 3 0.17 %
Lekenye 3 0.17 %
Lucska 2 0.11 %
Sztracena 2 0.11 %
Kisszabos 2 0.11 %
Kiskovácsvágása 2 0.11 %
Pétermány 2 0.11 %
Berdárka 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Melléte 1 0.06 %
Rozsnyó 325 29.71 %
Pelsőc 138 12.61 %
Várhosszúrét 65 5.94 %
Rozsnyórudna 38 3.47 %
Jablonca 33 3.02 %
Krasznahorkaváralja 32 2.93 %
Körtvélyes 31 2.83 %
Kecső 26 2.38 %
Berzéte 25 2.29 %
Dobsina 24 2.19 %
Nagyveszverés 24 2.19 %
Tornagörgő 21 1.92 %
Rekenyeújfalu 19 1.74 %
Betlér 18 1.65 %
Szilice 17 1.55 %
Hárskút 17 1.55 %
Kuntapolca 17 1.55 %
Szalóc 17 1.55 %
Gömörhosszúszó 16 1.46 %
Henckó 15 1.37 %
Barka 14 1.28 %
Sebespatak 13 1.19 %
Szabados 13 1.19 %
Csoltó 13 1.19 %
Nagyszabos 13 1.19 %
Csetnek 13 1.19 %
Dernő 12 1.10 %
Jólész 11 1.01 %
Özörény 10 0.91 %
Andrási 10 0.91 %
Gömörpanyit 10 0.91 %
Berzétekőrös 9 0.82 %
Alsósajó 9 0.82 %
Melléte 8 0.73 %
Oláhpatak 8 0.73 %
Szádalmás 8 0.73 %
Pelsőcardó 7 0.64 %
Kisgencs 7 0.64 %
Beretke 6 0.55 %
Restér 6 0.55 %
Csucsom 5 0.46 %
Gócs 5 0.46 %
Szádvárborsa 5 0.46 %
Gacsalk 4 0.37 %
Felsősajó 4 0.37 %
Imrikfalva 4 0.37 %
Sajóréde 4 0.37 %
Lucska 4 0.37 %
Hámosfalva 3 0.27 %
Páskaháza 3 0.27 %
Martonháza 3 0.27 %
Lekenye 3 0.27 %
Kiskovácsvágása 3 0.27 %
Kisfeketepatak 3 0.27 %
Rozsfalva 2 0.18 %
Pétermány 2 0.18 %
Annafalva 2 0.18 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Kisszabos 1 0.09 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 20.41 %
Rozsnyó 339 19.33 %
Nagyszabos 128 7.30 %
Oláhpatak 118 6.73 %
Alsósajó 96 5.47 %
Nagyveszverés 83 4.73 %
Sajóréde 68 3.88 %
Betlér 62 3.53 %
Felsősajó 56 3.19 %
Imrikfalva 44 2.51 %
Csetnek 43 2.45 %
Gócs 37 2.11 %
Sztracena 29 1.65 %
Kisfeketepatak 28 1.60 %
Henckó 25 1.43 %
Rekenyeújfalu 19 1.08 %
Pelsőc 17 0.97 %
Restér 15 0.86 %
Sebespatak 15 0.86 %
Gecelfalva 13 0.74 %
Berzéte 13 0.74 %
Andrási 12 0.68 %
Szabados 11 0.63 %
Martonháza 11 0.63 %
Rozsnyórudna 10 0.57 %
Gacsalk 9 0.51 %
Kisgencs 7 0.40 %
Krasznahorkaváralja 7 0.40 %
Szádalmás 6 0.34 %
Rozsfalva 5 0.29 %
Várhosszúrét 5 0.29 %
Gömörpanyit 5 0.29 %
Márkuska 4 0.23 %
Csucsom 4 0.23 %
Pétermány 3 0.17 %
Körtvélyes 3 0.17 %
Annafalva 3 0.17 %
Kuntapolca 2 0.11 %
Tornagörgő 2 0.11 %
Berzétekőrös 2 0.11 %
Csoltó 2 0.11 %
Hámosfalva 2 0.11 %
Özörény 2 0.11 %
Beretke 1 0.06 %
Jablonca 1 0.06 %
Pelsőcardó 1 0.06 %
Barka 1 0.06 %
Berdárka 1 0.06 %
Lucska 1 0.06 %
Gömörhosszúszó 1 0.06 %
Kisszabos 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Hárskút 1 0.06 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 28.11 %
Dobsina 43 4.91 %
Krasznahorkaváralja 31 3.54 %
Nagyveszverés 31 3.54 %
Csetnek 30 3.43 %
Nagyszabos 24 2.74 %
Pelsőc 24 2.74 %
Rozsnyórudna 21 2.40 %
Andrási 21 2.40 %
Betlér 20 2.29 %
Alsósajó 16 1.83 %
Rekenyeújfalu 15 1.71 %
Tornagörgő 14 1.60 %
Szádalmás 13 1.49 %
Oláhpatak 12 1.37 %
Jólész 12 1.37 %
Dernő 10 1.14 %
Csucsom 10 1.14 %
Berzéte 10 1.14 %
Sebespatak 9 1.03 %
Szilice 8 0.91 %
Lekenye 8 0.91 %
Lucska 8 0.91 %
Özörény 7 0.80 %
Martonháza 7 0.80 %
Barka 7 0.80 %
Várhosszúrét 7 0.80 %
Hárskút 7 0.80 %
Kisfeketepatak 6 0.69 %
Imrikfalva 6 0.69 %
Henckó 6 0.69 %
Gócs 6 0.69 %
Kiskovácsvágása 5 0.57 %
Kisszabos 5 0.57 %
Szabados 5 0.57 %
Körtvélyes 4 0.46 %
Felsősajó 4 0.46 %
Hámosfalva 4 0.46 %
Rozsfalva 4 0.46 %
Gömörpanyit 4 0.46 %
Csoltó 4 0.46 %
Gacsalk 4 0.46 %
Beretke 3 0.34 %
Melléte 3 0.34 %
Márkuska 3 0.34 %
Kisgencs 3 0.34 %
Kecső 3 0.34 %
Berzétekőrös 2 0.23 %
Restér 2 0.23 %
Páskaháza 2 0.23 %
Sajóréde 2 0.23 %
Kuntapolca 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Jablonca 2 0.23 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 23.97 %
Dobsina 75 11.83 %
Felsősajó 61 9.62 %
Oláhpatak 35 5.52 %
Andrási 34 5.36 %
Sajóréde 31 4.89 %
Nagyveszverés 27 4.26 %
Nagyszabos 23 3.63 %
Kisfeketepatak 20 3.15 %
Gócs 18 2.84 %
Sebespatak 16 2.52 %
Betlér 14 2.21 %
Csetnek 13 2.05 %
Kisgencs 13 2.05 %
Pelsőc 12 1.89 %
Sztracena 12 1.89 %
Alsósajó 10 1.58 %
Restér 9 1.42 %
Imrikfalva 9 1.42 %
Henckó 7 1.10 %
Szabados 7 1.10 %
Gömörpanyit 7 1.10 %
Rozsnyórudna 7 1.10 %
Rekenyeújfalu 7 1.10 %
Krasznahorkaváralja 6 0.95 %
Márkuska 6 0.95 %
Pelsőcardó 6 0.95 %
Beretke 6 0.95 %
Hárskút 5 0.79 %
Körtvélyes 5 0.79 %
Jólész 4 0.63 %
Csucsom 4 0.63 %
Dernő 4 0.63 %
Berzéte 4 0.63 %
Rozsfalva 4 0.63 %
Özörény 4 0.63 %
Várhosszúrét 4 0.63 %
Gecelfalva 4 0.63 %
Tornagörgő 4 0.63 %
Csoltó 3 0.47 %
Szádalmás 3 0.47 %
Gacsalk 3 0.47 %
Berzétekőrös 2 0.32 %
Martonháza 2 0.32 %
Lucska 2 0.32 %
Gömörhosszúszó 2 0.32 %
Szádvárborsa 2 0.32 %
Szalóc 2 0.32 %
Kisszabos 2 0.32 %
Melléte 1 0.16 %
Annafalva 1 0.16 %
Pétermány 1 0.16 %
Barka 1 0.16 %
Kuntapolca 1 0.16 %
Hámosfalva 1 0.16 %
Lekenye 1 0.16 %
Berdárka 1 0.16 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 61.57 %
Csetnek 56 5.56 %
Betlér 35 3.48 %
Krasznahorkaváralja 29 2.88 %
Pelsőc 23 2.28 %
Nagyszabos 21 2.09 %
Nagyveszverés 20 1.99 %
Dobsina 18 1.79 %
Várhosszúrét 15 1.49 %
Berzéte 14 1.39 %
Sebespatak 11 1.09 %
Oláhpatak 10 0.99 %
Csucsom 10 0.99 %
Sajóréde 10 0.99 %
Szádalmás 9 0.89 %
Jólész 9 0.89 %
Andrási 9 0.89 %
Gömörpanyit 8 0.79 %
Rozsnyórudna 8 0.79 %
Hárskút 7 0.70 %
Szilice 6 0.60 %
Dernő 6 0.60 %
Szabados 6 0.60 %
Gócs 6 0.60 %
Barka 5 0.50 %
Rekenyeújfalu 5 0.50 %
Henckó 5 0.50 %
Restér 5 0.50 %
Alsósajó 4 0.40 %
Márkuska 4 0.40 %
Felsősajó 4 0.40 %
Lucska 4 0.40 %
Kuntapolca 4 0.40 %
Kisgencs 3 0.30 %
Hámosfalva 3 0.30 %
Gacsalk 3 0.30 %
Szalóc 3 0.30 %
Lekenye 3 0.30 %
Tornagörgő 3 0.30 %
Szádvárborsa 2 0.20 %
Martonháza 2 0.20 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Berdárka 2 0.20 %
Körtvélyes 2 0.20 %
Annafalva 2 0.20 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Berzétekőrös 1 0.10 %
Imrikfalva 1 0.10 %
Sztracena 1 0.10 %
Özörény 1 0.10 %
Gömörhosszúszó 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Kisfeketepatak 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 17.96 %
Nagyszabos 178 15.82 %
Csetnek 85 7.56 %
Szabados 80 7.11 %
Nagyveszverés 50 4.44 %
Sebespatak 45 4.00 %
Rekenyeújfalu 45 4.00 %
Dobsina 41 3.64 %
Betlér 38 3.38 %
Pelsőc 35 3.11 %
Martonháza 34 3.02 %
Oláhpatak 34 3.02 %
Alsósajó 28 2.49 %
Rozsfalva 25 2.22 %
Restér 22 1.96 %
Márkuska 18 1.60 %
Sajóréde 17 1.51 %
Jablonca 16 1.42 %
Kisgencs 16 1.42 %
Krasznahorkaváralja 15 1.33 %
Henckó 14 1.24 %
Kisszabos 13 1.16 %
Gecelfalva 13 1.16 %
Felsősajó 12 1.07 %
Hámosfalva 12 1.07 %
Gócs 12 1.07 %
Rozsnyórudna 11 0.98 %
Kisfeketepatak 11 0.98 %
Andrási 9 0.80 %
Gacsalk 8 0.71 %
Tornagörgő 7 0.62 %
Kuntapolca 7 0.62 %
Berzéte 7 0.62 %
Gömörpanyit 7 0.62 %
Várhosszúrét 5 0.44 %
Szilice 5 0.44 %
Berdárka 4 0.36 %
Pétermány 4 0.36 %
Imrikfalva 4 0.36 %
Annafalva 3 0.27 %
Sztracena 2 0.18 %
Körtvélyes 2 0.18 %
Özörény 2 0.18 %
Berzétekőrös 2 0.18 %
Csucsom 2 0.18 %
Pelsőcardó 2 0.18 %
Beretke 1 0.09 %
Jólész 1 0.09 %
Kecső 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Szádalmás 1 0.09 %
Lucska 1 0.09 %
Barka 1 0.09 %
Dernő 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Hárskút 1 0.09 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 25.00 %
Csetnek 48 7.23 %
Nagyszabos 32 4.82 %
Sebespatak 24 3.61 %
Nagyveszverés 22 3.31 %
Dobsina 21 3.16 %
Oláhpatak 21 3.16 %
Pelsőc 20 3.01 %
Szabados 18 2.71 %
Kisfeketepatak 13 1.96 %
Kuntapolca 12 1.81 %
Krasznahorkaváralja 12 1.81 %
Rekenyeújfalu 11 1.66 %
Gacsalk 11 1.66 %
Martonháza 10 1.51 %
Kisgencs 10 1.51 %
Hámosfalva 9 1.36 %
Rozsnyórudna 9 1.36 %
Betlér 9 1.36 %
Felsősajó 7 1.05 %
Alsósajó 7 1.05 %
Restér 7 1.05 %
Várhosszúrét 7 1.05 %
Pelsőcardó 6 0.90 %
Gecelfalva 6 0.90 %
Andrási 5 0.75 %
Henckó 5 0.75 %
Beretke 4 0.60 %
Sajóréde 4 0.60 %
Tornagörgő 4 0.60 %
Imrikfalva 3 0.45 %
Szilice 3 0.45 %
Berzétekőrös 3 0.45 %
Berzéte 3 0.45 %
Pétermány 3 0.45 %
Szádalmás 3 0.45 %
Jólész 2 0.30 %
Márkuska 2 0.30 %
Csucsom 2 0.30 %
Sztracena 2 0.30 %
Páskaháza 2 0.30 %
Rozsfalva 2 0.30 %
Gócs 1 0.15 %
Gömörhosszúszó 1 0.15 %
Körtvélyes 1 0.15 %
Melléte 1 0.15 %
Kiskovácsvágása 1 0.15 %
Barka 1 0.15 %
Csoltó 1 0.15 %
Özörény 1 0.15 %
Kisszabos 1 0.15 %
Berdárka 1 0.15 %
Dernő 1 0.15 %
Szalóc 1 0.15 %
Kecső 1 0.15 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 39.83 %
Nagyveszverés 34 3.16 %
Krasznahorkaváralja 32 2.97 %
Szádalmás 28 2.60 %
Betlér 26 2.41 %
Pelsőc 21 1.95 %
Hárskút 21 1.95 %
Szádvárborsa 20 1.86 %
Csetnek 20 1.86 %
Sebespatak 19 1.76 %
Berzéte 18 1.67 %
Jólész 18 1.67 %
Nagyszabos 18 1.67 %
Özörény 18 1.67 %
Várhosszúrét 17 1.58 %
Dobsina 17 1.58 %
Tornagörgő 17 1.58 %
Kisgencs 14 1.30 %
Csucsom 14 1.30 %
Gócs 13 1.21 %
Alsósajó 12 1.11 %
Rozsnyórudna 12 1.11 %
Rekenyeújfalu 12 1.11 %
Andrási 12 1.11 %
Körtvélyes 10 0.93 %
Gömörpanyit 10 0.93 %
Berzétekőrös 9 0.84 %
Dernő 9 0.84 %
Oláhpatak 9 0.84 %
Henckó 9 0.84 %
Sajóréde 9 0.84 %
Jablonca 8 0.74 %
Kuntapolca 8 0.74 %
Szalóc 7 0.65 %
Kecső 7 0.65 %
Szilice 6 0.56 %
Felsősajó 6 0.56 %
Kisfeketepatak 5 0.46 %
Gömörhosszúszó 5 0.46 %
Restér 4 0.37 %
Márkuska 4 0.37 %
Imrikfalva 4 0.37 %
Martonháza 3 0.28 %
Csoltó 3 0.28 %
Szabados 2 0.19 %
Gacsalk 2 0.19 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Gecelfalva 2 0.19 %
Hámosfalva 2 0.19 %
Lekenye 2 0.19 %
Sztracena 1 0.09 %
Annafalva 1 0.09 %
Melléte 1 0.09 %
Barka 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Kiskovácsvágása 1 0.09 %
Beretke 1 0.09 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 39.70 %
Krasznahorkaváralja 60 4.92 %
Pelsőc 45 3.69 %
Berzétekőrös 40 3.28 %
Gömörpanyit 38 3.12 %
Hárskút 37 3.04 %
Özörény 35 2.87 %
Rozsnyórudna 33 2.71 %
Jólész 33 2.71 %
Nagyveszverés 32 2.63 %
Csetnek 27 2.21 %
Gömörhosszúszó 26 2.13 %
Jablonca 23 1.89 %
Szádalmás 22 1.80 %
Tornagörgő 21 1.72 %
Betlér 20 1.64 %
Berzéte 20 1.64 %
Sebespatak 18 1.48 %
Dernő 15 1.23 %
Kecső 14 1.15 %
Rekenyeújfalu 13 1.07 %
Oláhpatak 13 1.07 %
Dobsina 12 0.98 %
Melléte 10 0.82 %
Nagyszabos 9 0.74 %
Andrási 9 0.74 %
Csucsom 9 0.74 %
Szilice 9 0.74 %
Szalóc 9 0.74 %
Sajóréde 8 0.66 %
Kuntapolca 7 0.57 %
Alsósajó 7 0.57 %
Várhosszúrét 7 0.57 %
Gócs 7 0.57 %
Lekenye 5 0.41 %
Csoltó 5 0.41 %
Szabados 5 0.41 %
Kisgencs 5 0.41 %
Lucska 5 0.41 %
Páskaháza 4 0.33 %
Henckó 4 0.33 %
Beretke 4 0.33 %
Pelsőcardó 4 0.33 %
Rozsfalva 4 0.33 %
Felsősajó 4 0.33 %
Kiskovácsvágása 3 0.25 %
Kisfeketepatak 3 0.25 %
Körtvélyes 3 0.25 %
Martonháza 3 0.25 %
Hámosfalva 3 0.25 %
Restér 3 0.25 %
Imrikfalva 2 0.16 %
Pétermány 2 0.16 %
Szádvárborsa 2 0.16 %
Annafalva 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Sztracena 1 0.08 %
Márkuska 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 31.12 %
Krasznahorkaváralja 12 6.12 %
Csetnek 10 5.10 %
Hárskút 9 4.59 %
Várhosszúrét 8 4.08 %
Rekenyeújfalu 8 4.08 %
Dobsina 7 3.57 %
Nagyszabos 7 3.57 %
Szalóc 6 3.06 %
Andrási 6 3.06 %
Pelsőc 5 2.55 %
Restér 5 2.55 %
Martonháza 4 2.04 %
Kisfeketepatak 4 2.04 %
Csucsom 4 2.04 %
Beretke 4 2.04 %
Tornagörgő 3 1.53 %
Oláhpatak 3 1.53 %
Henckó 3 1.53 %
Betlér 3 1.53 %
Gömörhosszúszó 3 1.53 %
Imrikfalva 3 1.53 %
Berzéte 3 1.53 %
Gömörpanyit 2 1.02 %
Körtvélyes 2 1.02 %
Felsősajó 2 1.02 %
Rozsfalva 2 1.02 %
Gacsalk 2 1.02 %
Gócs 2 1.02 %
Páskaháza 2 1.02 %
Annafalva 2 1.02 %
Dernő 2 1.02 %
Özörény 2 1.02 %
Sebespatak 1 0.51 %
Barka 1 0.51 %
Pétermány 1 0.51 %
Kecső 1 0.51 %
Lekenye 1 0.51 %
Sajóréde 1 0.51 %
Melléte 1 0.51 %
Rozsnyórudna 1 0.51 %
Szádvárborsa 1 0.51 %
Kisgencs 1 0.51 %
Pelsőcardó 1 0.51 %
Csoltó 1 0.51 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Nagyveszverés 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %