SK
KN
.....

Komáromfüss

Község

címer zászló
644 100% magyar 1910
554 81% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Füss
Hivatalos szlovák megnevezés:
Trávnik
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Csallóközi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Komáromi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Alsó-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Almáspuszta, Ásványtői csárda, Balogh-major, Dohányosház, Erecs-erdő, Erecspuszta, Farkas-dűlő, Fok, Kisfüss-puszta, Kis-rét, Korom-erdő, Ludas, Ronkapuszta, Szelleház, Sziget-erdő, Varjas
Koordináták:
47.77632141, 17.79837227
Terület:
18,62 km2
Rang:
község
Népesség:
722
Tszf. magasság:
109 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94618
Település kód:
501379
Szervezeti azonosító:
306681

Kolozsnéma az Alsó-Csallóközben, Nagymegyertől 16 km-re délkeletre, Komáromtól 29 km-re nyugatra, Gönyűvel szemben, a Duna bal partján fekszik a történelmi Komárom vármegye területén. 2006 óta a Morava hajó biztosítja a kishatárforgalmat Gönyű felé. Keletről Nagykeszi, nyugatról Komáromfüss, délről Gönyű és Nagyszentjános községek határolják. Áthalad rajta a Nagykeszit (6 km) Füss-sel (5 km) összekötő mellékút. Érinti a Duna töltésén haladó Duna-menti nemzetközi kerékpárút.

Közigazgatás

Község Szlovákiában, a Nyitrai kerület Komáromi járásában. Többnyire csak Füss néven ismert. A trianoni békeszerződésig Komárom vármegye Csallóközi járásához tartozott nagyközségként, 1938 és 1945 között ismét Magyarország része volt. Csehszlovákiához csatolva 1949-ig a Komáromi járáshoz, 1949-1960 között a Nagymegyeri járáshoz, majd 1960 óta újra a Komáromi járáshoz tartozott. Területe kisebb változásokat mutat 1921 óta. 1939-ig területe 17,87 km²-ről 18,74 km² (87 hektárral) növekedett a szomszédos Kolozsnéma és Tany rovására. 2001-2011 között 12 hektárral csökkent területe (18,62 km²-re) az államhatár megváltozása miatt.

Népesség

Lakosságának döntő hányada magyar nemzetiségű. A lakosság száma lassú csökkenést mutat, az utóbbi két évtizedben a magyarok aránya rohamosan csökken, a szlovákoké növeszik. Lakosságának többsége (több mint kétharmada) római katolikus vallású.

Történelem

A 13. században Fys néven említik először III. Ince pápa 1216-iki, pápai tizedre vonatkozó összeírásában - ez időben a pannonhalmi apátság birtoka. Volt azonban egy másik Füss is 1268-ban - Fyuz és Fyus alakban - ami komáromi várföldként volt ismert. Később Nagy és Kis jelzőkkel is illették. Kisfüss idővel elpusztult, illetve a mai község határába olvadt. István pannonhalmi apát a települést 1383-ban a vár volt jobbágyainak, Nagyfüss és Kisfüss előnevü nemeseknek adományozta. Neve 1604-től mint Nagvfüss marad fenn, amelynek részeit Füssy István Tóth Istvánnak és Akay Istvánnak zálogosította el. 1700-ban a Galánthai Balogh család később, a főapátságon kívül a Ghyczy-, a Szabó-, a Matkovich-, a Kajdacsy-, az Orbán-, a Pázmány- stb. családok birtokolták. A 18. században itt is megjelent a reformáció, ám a helyi egyházközséget 1737-ben felszámolták. Korábban a török időket is megsínylette, később, 1867-ben teljesen le is égett. Trianonig Komárom vármegye Csallóközi járásához tartozott. Később az 1965-ös nagy árvíz is komoly károkat okozott a településen.

Mai jelentősége

A faluban már nem működik magyar tannyelvű alapiskola, csak óvoda. Jelentősebb nevezetessége temploma mellett álló, 19. századi kolostora.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

FÜS. Nemes Fűs. Magyar falu Komárom Vármegyében, földes Ura a’ Religyiói kintstár, a’ Sz. Mártoni Apatursághoz tartozott, lakosai katolikusok, határja jó termékenységű, vagyonnyai külömbfélék, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Füss, magyar falu, Komárom vármegyében, Komáromhoz nyugotra 2 3/4 mfd., az öreg Dunától 1/4 mfd. A szentmártoni főapát adományzása alá tartozó papnemesi helység, s egy illy papnemesi szék innen veszi nevét. Határa 2536 722/1200 hold, mellyből belsőség 31 h., szántóföld 834, kaszálló 615 h., nádas 142, legelő 913 hold. Földje igen jó, s mindent megterem; a szarvasmarha és lótenyésztés virágzó. Népessége 849 lélek, kik közt 845 r. kath., 4 zsidó. Nevezetesebb épületei a kath. egyház, s a szentmártoni főapátság administratori és lelkészi laka. Az egész határ majorsági birtok s birják: a szentmártoni főapát, Ghyczy, Szabó, Matkovics, Kajdacsy, Orbán, Pázmány, Priviczer, Markovics, gr. Somogyi, Pach.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Füss, magyar nagyközség, a Duna közelében, III. Incze pápa 1216-iki összeírásában tűnik fel először Fys néven, a pannonhalmi apátság birtokaként. Volt azonban még egy másik Füss is, mely 1268-ban villa Fyuz és Fyus alakban komáromi várföldként jelentkezik. Később Nagy és Kis jelzőkkel merül fel; Kisfüss idővel elpusztult és a mai község határába olvadt. 1383-ban István pannonhalmi apát Nagy- és Kis-Füst praediális nemeseknek adományozza, a kik előbb az apátság jobbágyai voltak. 1604-ben Nagy-Füss pusztaként van említve, melynek részeit Füssy István Tóth Istvánnak és Akay Istvánnak zálogosítja el. 1700-ban Ányos Teréz, Galánthai Balogh István özvegye, fiával Jánossal és leányával Magdolnával, új adományt nyernek e birtokra. Később a főapátságon kívül még a Ghyczy, Szabó, Matkovich, Kajdacsy, Orbán, Pázmány, Priviczer, Markovich, gróf Somogyi, Pach és Tara családok voltak a közbirtokosai, most pedig a pannonhalmi főapátságnak, özv. Balogh Kálmánnénak és Hriastélyi Károlynak van itt nagyobb birtokuk. 1867-ben az egész község leégett. A község házainak száma 78, 571 lakossal. Vallásuk róm. kath. és templomuk a XVIII. század építési modorát viseli ugyan magán, de azért 64sokkal régibbnek látszik. 1762-ben átalakították, a mikor Schaller István festő szép freskókkal díszítette fel. Ide tartoznak Almás, Erecs, Karom, Kisfüss és Ronka puszták, az ásványtői csárda és a bezdányi erdőőrlak. Az ásványtői csárda helyén hajdan népes helység volt, melynek temploma a ma is puszta templom néven ismert helyen állott. 1226-ban találjuk már okleveles említését praedium Assuantheu alakban, a mikor a pannonhalmi apátság birtoka; később a komáromi váré volt. 1538-ban Komáromy Mihály zálogbirtoka. 1546-ban Nyilkai Mihályé, ki az apátságnak visszabocsátja. Almás puszta nem lehet régibb telep, mert korábbi adatai ismeretlenek. A mult század elején gróf Zichy Miklós birtoka volt. Erecs pusztának már a tatárjárás előtt a pannonhalmi apátság volt az ura. Szent László összeírásában Erecu néven van feljegyezve, de Albeus már Erechtu, vagyis Erecstő néven említi, a hol a véneki halászoknak tavuk és legelőjük volt. Karom puszta szintén régi főapátsági birtok. Ronka puszta már 1216-ban villa Runka néven van említve, a mikor harmadát Antal fia János comes a pannonhalmi főapátnak eladja. III. Incze pápa jegyzékében már a mai nevén van feljegyezve, de jó ideig Renka néven is ismeretes volt. 1254-ben egész Runka az apátság birtokába került. Kisfüss elpusztult község emlékét ma már csak a hasonló nevű puszta tartja fenn. Füssel volt hajdan határos Haraszti is, mely 1250-ben villa Harozty alakban szerepel. Ma már csak dűlő tartja fenn a nevét.

Szeder Fábián János

1784. 6. 24.
Csáb - megszületett
Nagyszombat - tanított
Komárom - tanított
Komáromfüss - egyházi szolgálatot végzett
1859. 12. 13.
Komáromfüss - elhunyt

beleházai idősebb Bartal György

1785. 04. 24.
Komáromfüss - megszületett
1799 - 1801
Nagyszombat - tanult a gimnázium felsőbb osztályait végezte
1801 - 1805
Óváros - tanult a jogi tanulmányait végezte
1865. 09. 20.
Etrekarcsa - elhunyt

Fleischmann Jenő Imre

1834. 6. 19.
Nagysalló - megszületett
Komáromfüss - egyházi szolgálatot végzett

Gyulai Rudolf (Rezső)

1877-től
Komárom - élt
1897-től
Komáromfüss - egyházi szolgálatot végzett
Névelőfordulások
1216
Fys
1604
Nagvfüss
1786
Füsch, Nemesch-Füsch,
1808
Füs, Nemes-Füs,
1863
Füss,
1913
Komáromfüss,
1927
Fíš, Füss,
1938
Komáromfüss,
1945
Fíš, Füss,
1948
Trávnik
1994
Füss

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Komáromfüss (Trávnik) 50
Telefon: 0357795110
Fax: 0357795110

Honlap: obectravnik.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Farkas Karol (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Kálmán Jozef (MOST - HÍD)
Hlavačka Stanislav (MOST - HÍD)
Rajkó Attila (MOST - HÍD)
Szabó Ladislav (MOST - HÍD)
Ódor Valent (MOST - HÍD)
Gaál Eugen (MOST - HÍD)
Nagy Gustáv (MOST - HÍD)
MOST - HÍD 100% MOST - HÍD 7 képviselö 7 képviselö
Komáromfüssi Posta

Trávnik 50

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Komáromfüss 197

Komáromfüssi Anyakönyvi Hivatal

Komáromfüss 50

Komáromfüssi Községi Hivatal

Komáromfüss 50

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 622 94%
szlovákok 1 0%
németek 6 1%
egyéb 35 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 664
magyarok 644 100%
szlovákok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 645
magyarok 704 99%
szlovákok 2 0%
németek 1 0%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 714
magyarok 764 100%
szlovákok 1 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 766
magyarok 679 94%
szlovákok 45 6%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 725
magyarok 642 91%
szlovákok 59 8%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 703
magyarok 570 82%
szlovákok 123 18%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 698
magyarok 554 81%
szlovákok 96 14%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 33 5%
összlétszám 683
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 622
Választási részvétel: 28.3 %
Kiadott boríték: 176
Bedobott boríték: 176

Polgármester

Érvényes szavazólap: 161
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Farkas Karol 161 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kálmán Jozef 129 MOST - HÍD
Hlavačka Stanislav 127 MOST - HÍD
Rajkó Attila 117 MOST - HÍD
Szabó Ladislav 115 MOST - HÍD
Ódor Valent 110 MOST - HÍD
Gaál Eugen 105 MOST - HÍD
Nagy Gustáv 101 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 85.71% MOST - HÍD 6 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
2018
MOST - HÍD 100.00% MOST - HÍD 7 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 623
Választási részvétel: 16.21 %
Kiadott boríték: 101
Bedobott boríték: 101
Választásra jogosult: 623
Választási részvétel: 11.56 %
Kiadott boríték: 72
Bedobott boríték: 72
Választásra jogosult: 618
Választási részvétel: 29,12 %
Kiadott boríték: 180
Bedobott boríték: 180

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 90
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 162
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 74 82.22 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 6 6.67 % SMER - SD
Regan Belovič 4 4.44 % 7 STATOČNÝCH
Peter Oremus 3 3.33 % Független
Stanislav Kováč 2 2.22 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1 1.11 % MS
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 7 10.00% SMER - SD
Iván Farkas 67 41.36 % SMK-MKP
Milan Belica 65 40.12 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 11 6.79 % ĽSNS
László Hajdu 9 5.56 % MKDA
Renáta Kolenčíková 5 3.09 % Független
Peter Oremus 3 1.85 % Független
Ján Greššo 2 1.23 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 99
Érvényes szavazólap: 180
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Csaba Földes 63 63.64% SMK-MKP
Rozália Szalay 50 50.51% SMK-MKP
Árpád Horváth 50 50.51% SMK-MKP
Lajos Csóka 46 46.46% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Olga Szabó 39 39.39% SMK-MKP
Attila Petheő 36 36.36% SMK-MKP
Éva Hortai 31 31.31% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Jozef Jobbágy 31 31.31% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Zsolt Sebö 29 29.29% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
László Stubendek 25 25.25% SMK-MKP
Norbert Becse 23 23.23% SMK-MKP
Štefan Kucsera 21 21.21% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tamás Varga 19 19.19% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 18 18.18% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Tihamér Gyarmati 17 17.17% SMK-MKP
Rudolf Čerňanský 12 12.12% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Anton Marek 11 11.11% Független
Milan Lehocký 11 11.11% Független
Tibor Mayer 5 5.05% Független
György Batta 5 5.05% Független
Peter Getler 3 3.03% SMS
Ján Pikor 3 3.03% Független
Karel Krejčí 3 3.03% KSS
Károly Less 2 2.02% Független
Konštantín Glič 2 2.02% KDH, SMER - SD
Mária Csákiová 2 2.02% MS
Jozef Petráš 2 2.02% KSS
Anna Žigová 2 2.02% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 2 2.02% Független
Robert Dick 1 1.01% MS
Milan Opálka 1 1.01% KSS
Ladislav Tóth 1 1.01% KSS
Pavol Tausk 0 0.00% KSS
Tamara Podmanická 0 0.00% SMS
Dušan Tulpík 0 0.00% ĽS-HZDS
Lívia Csíková 0 0.00% MS
Karol Farkas 158 87.78% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Csaba Földes 92 51.11% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 72 40.00% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
László Szendi 65 36.11% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Ágh 63 35.00% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Árpád Horváth 61 33.89% SMK-MKP
Csaba Cúth 48 26.67% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Miklós Viola 48 26.67% SMK-MKP
Klaudia Bertoková 47 26.11% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Anna Žigová 46 25.56% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Marián Molnár 38 21.11% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Petheő 34 18.89% Független
Imre Knirs 33 18.33% SMK-MKP
Örs Orosz 31 17.22% SMK-MKP
Péter Varga 31 17.22% SMK-MKP
Norbert Becse 30 16.67% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 28 15.56% SMK-MKP
László Stubendek 27 15.00% Független
Károly Less 14 7.78% Független
Tamás Varga 10 5.56% Független
Tímea Szénássy 10 5.56% Független
Tibor Forró 9 5.00% Független
František Bartoš 9 5.00% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Attila Forgács 9 5.00% Független
János Sárközi 8 4.44% MKDA-MKDSZ
Gyula Köles 6 3.33% Független
Milan Šuch 5 2.78% NAJ
Miroslav Rusňák 5 2.78% ĽS Naše Slovensko
Anton Teleki 4 2.22% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Tóth 4 2.22% KSS
Daniel Mikula 3 1.67% ĽS Naše Slovensko
Pavol Tausk 3 1.67% KSS
Jozef Jakubec 2 1.11% NAJ
Jozef Lehotkai 2 1.11% NAJ
Lýdia Siposová 1 0.56% NAJ
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 26.71 %
Ógyalla 611 21.91 %
Komáromszentpéter 195 6.99 %
Naszvad 133 4.77 %
Újgyalla 103 3.69 %
Perbete 97 3.48 %
Gúta 96 3.44 %
Bajcs 57 2.04 %
Hetény 57 2.04 %
Szilasháza 53 1.90 %
Imely 49 1.76 %
Komáromfüss 46 1.65 %
Megyercs 46 1.65 %
Bátorkeszi 44 1.58 %
Nagykeszi 43 1.54 %
Marcelháza 40 1.43 %
Szilas 35 1.25 %
Keszegfalva 33 1.18 %
Izsa 32 1.15 %
Csallóközaranyos 26 0.93 %
Martos 26 0.93 %
Nemesócsa 25 0.90 %
Ifjúságfalva 24 0.86 %
Búcs 23 0.82 %
Karva 18 0.65 %
Madar 17 0.61 %
Ekel 15 0.54 %
Dunamocs 13 0.47 %
Lakszakállas 13 0.47 %
Zsemlékes 9 0.32 %
Újpuszta 8 0.29 %
Dunaradvány 8 0.29 %
Vágfüzes 7 0.25 %
Virt 7 0.25 %
Tany 6 0.22 %
Bogyarét 6 0.22 %
Bogya 6 0.22 %
Pat 5 0.18 %
Csicsó 4 0.14 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Komárom 342 24.85 %
Ógyalla 57 4.14 %
Naszvad 31 2.25 %
Gúta 25 1.82 %
Újgyalla 19 1.38 %
Perbete 19 1.38 %
Bajcs 16 1.16 %
Komáromszentpéter 14 1.02 %
Izsa 13 0.94 %
Imely 10 0.73 %
Megyercs 9 0.65 %
Marcelháza 8 0.58 %
Dunamocs 6 0.44 %
Szilasháza 6 0.44 %
Karva 6 0.44 %
Keszegfalva 5 0.36 %
Nemesócsa 5 0.36 %
Bátorkeszi 5 0.36 %
Ekel 5 0.36 %
Nagykeszi 4 0.29 %
Komáromfüss 4 0.29 %
Csallóközaranyos 4 0.29 %
Martos 4 0.29 %
Madar 4 0.29 %
Hetény 3 0.22 %
Zsemlékes 3 0.22 %
Újpuszta 3 0.22 %
Dunaradvány 3 0.22 %
Pat 2 0.15 %
Kolozsnéma 1 0.07 %
Ifjúságfalva 1 0.07 %
Lakszakállas 1 0.07 %
Bogya 1 0.07 %
Búcs 1 0.07 %
Csicsó 1 0.07 %
Vágfüzes 1 0.07 %
Bogyarét 1 0.07 %
Tany 1 0.07 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 18.39 %
Gúta 736 16.45 %
Naszvad 98 2.19 %
Ógyalla 79 1.77 %
Keszegfalva 53 1.18 %
Marcelháza 44 0.98 %
Komáromszentpéter 43 0.96 %
Perbete 40 0.89 %
Nemesócsa 37 0.83 %
Bátorkeszi 36 0.80 %
Lakszakállas 35 0.78 %
Bajcs 30 0.67 %
Dunamocs 30 0.67 %
Ifjúságfalva 29 0.65 %
Ekel 29 0.65 %
Hetény 27 0.60 %
Imely 26 0.58 %
Izsa 22 0.49 %
Csallóközaranyos 21 0.47 %
Tany 20 0.45 %
Megyercs 19 0.42 %
Nagykeszi 18 0.40 %
Dunaradvány 17 0.38 %
Búcs 16 0.36 %
Újgyalla 14 0.31 %
Vágfüzes 13 0.29 %
Csicsó 13 0.29 %
Madar 12 0.27 %
Karva 11 0.25 %
Martos 10 0.22 %
Komáromfüss 9 0.20 %
Szilas 8 0.18 %
Szilasháza 8 0.18 %
Bogyarét 8 0.18 %
Bogya 8 0.18 %
Virt 8 0.18 %
Kolozsnéma 7 0.16 %
Pat 6 0.13 %
Gellér 4 0.09 %
Újpuszta 2 0.04 %
Zsemlékes 2 0.04 %
Komárom 1 389 55.60 %
Gúta 265 10.61 %
Ógyalla 153 6.12 %
Naszvad 143 5.72 %
Bátorkeszi 130 5.20 %
Komáromszentpéter 122 4.88 %
Perbete 114 4.56 %
Dunamocs 111 4.44 %
Búcs 90 3.60 %
Martos 88 3.52 %
Hetény 87 3.48 %
Marcelháza 83 3.32 %
Izsa 75 3.00 %
Lakszakállas 74 2.96 %
Nemesócsa 71 2.84 %
Keszegfalva 71 2.84 %
Csallóközaranyos 65 2.60 %
Ekel 65 2.60 %
Csicsó 55 2.20 %
Dunaradvány 48 1.92 %
Nagykeszi 46 1.84 %
Bajcs 43 1.72 %
Tany 41 1.64 %
Pat 40 1.60 %
Megyercs 36 1.44 %
Komáromfüss 34 1.36 %
Szilas 30 1.20 %
Virt 29 1.16 %
Karva 28 1.12 %
Vágfüzes 26 1.04 %
Imely 25 1.00 %
Kolozsnéma 23 0.92 %
Bogya 22 0.88 %
Madar 20 0.80 %
Gellér 11 0.44 %
Szilasháza 6 0.24 %
Ifjúságfalva 6 0.24 %
Bogyarét 3 0.12 %
Újgyalla 3 0.12 %
Zsemlékes 1 0.04 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 43.88 %
Gúta 323 11.11 %
Komáromszentpéter 245 8.43 %
Ógyalla 228 7.84 %
Csicsó 215 7.39 %
Naszvad 197 6.77 %
Nemesócsa 184 6.33 %
Perbete 170 5.85 %
Marcelháza 168 5.78 %
Dunamocs 138 4.75 %
Bátorkeszi 134 4.61 %
Ekel 127 4.37 %
Lakszakállas 117 4.02 %
Csallóközaranyos 117 4.02 %
Búcs 115 3.95 %
Hetény 114 3.92 %
Dunaradvány 111 3.82 %
Nagykeszi 100 3.44 %
Tany 95 3.27 %
Komáromfüss 92 3.16 %
Izsa 92 3.16 %
Kolozsnéma 80 2.75 %
Madar 73 2.51 %
Szilas 70 2.41 %
Keszegfalva 65 2.24 %
Martos 63 2.17 %
Karva 57 1.96 %
Gellér 52 1.79 %
Megyercs 50 1.72 %
Imely 49 1.69 %
Bogya 46 1.58 %
Bajcs 41 1.41 %
Vágfüzes 41 1.41 %
Pat 40 1.38 %
Virt 28 0.96 %
Bogyarét 26 0.89 %
Ifjúságfalva 20 0.69 %
Zsemlékes 13 0.45 %
Újgyalla 9 0.31 %
Szilasháza 4 0.14 %
Újpuszta 2 0.07 %
Komárom 331 7.23 %
Ógyalla 188 4.11 %
Újgyalla 100 2.18 %
Naszvad 60 1.31 %
Komáromszentpéter 38 0.83 %
Gúta 35 0.76 %
Szilasháza 26 0.57 %
Imely 24 0.52 %
Újpuszta 22 0.48 %
Perbete 20 0.44 %
Izsa 18 0.39 %
Marcelháza 15 0.33 %
Bajcs 14 0.31 %
Keszegfalva 10 0.22 %
Nemesócsa 8 0.17 %
Nagykeszi 8 0.17 %
Dunaradvány 7 0.15 %
Zsemlékes 6 0.13 %
Hetény 6 0.13 %
Bátorkeszi 5 0.11 %
Ifjúságfalva 4 0.09 %
Ekel 4 0.09 %
Martos 4 0.09 %
Lakszakállas 4 0.09 %
Megyercs 3 0.07 %
Dunamocs 3 0.07 %
Pat 3 0.07 %
Komáromfüss 3 0.07 %
Madar 2 0.04 %
Tany 2 0.04 %
Karva 2 0.04 %
Virt 2 0.04 %
Vágfüzes 2 0.04 %
Bogyarét 1 0.02 %
Csicsó 1 0.02 %
Kolozsnéma 1 0.02 %
Bogya 1 0.02 %
Csallóközaranyos 1 0.02 %
Gellér 1 0.02 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 30.53 %
Ógyalla 107 4.41 %
Naszvad 82 3.38 %
Gúta 55 2.27 %
Újgyalla 38 1.57 %
Perbete 33 1.36 %
Komáromszentpéter 30 1.24 %
Bajcs 25 1.03 %
Izsa 22 0.91 %
Imely 20 0.82 %
Megyercs 19 0.78 %
Szilasháza 18 0.74 %
Nemesócsa 16 0.66 %
Csallóközaranyos 16 0.66 %
Bátorkeszi 16 0.66 %
Marcelháza 16 0.66 %
Keszegfalva 15 0.62 %
Zsemlékes 14 0.58 %
Dunamocs 14 0.58 %
Karva 13 0.54 %
Hetény 12 0.49 %
Ekel 11 0.45 %
Lakszakállas 11 0.45 %
Komáromfüss 9 0.37 %
Madar 9 0.37 %
Tany 8 0.33 %
Csicsó 8 0.33 %
Ifjúságfalva 7 0.29 %
Nagykeszi 6 0.25 %
Pat 6 0.25 %
Martos 5 0.21 %
Szilas 3 0.12 %
Virt 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Újpuszta 2 0.08 %
Búcs 2 0.08 %
Kolozsnéma 2 0.08 %
Dunaradvány 2 0.08 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 19.38 %
Ógyalla 62 2.88 %
Gúta 59 2.74 %
Naszvad 33 1.53 %
Perbete 30 1.39 %
Komáromszentpéter 29 1.35 %
Marcelháza 28 1.30 %
Nemesócsa 21 0.98 %
Izsa 21 0.98 %
Bátorkeszi 20 0.93 %
Csallóközaranyos 19 0.88 %
Keszegfalva 16 0.74 %
Dunamocs 16 0.74 %
Bajcs 14 0.65 %
Lakszakállas 13 0.60 %
Nagykeszi 11 0.51 %
Újgyalla 11 0.51 %
Ekel 11 0.51 %
Karva 10 0.46 %
Hetény 10 0.46 %
Megyercs 10 0.46 %
Búcs 9 0.42 %
Szilas 9 0.42 %
Ifjúságfalva 9 0.42 %
Imely 7 0.33 %
Tany 7 0.33 %
Csicsó 7 0.33 %
Madar 6 0.28 %
Bogya 6 0.28 %
Dunaradvány 6 0.28 %
Komáromfüss 6 0.28 %
Martos 4 0.19 %
Vágfüzes 4 0.19 %
Gellér 4 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.14 %
Virt 3 0.14 %
Szilasháza 3 0.14 %
Pat 3 0.14 %
Zsemlékes 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 39.36 %
Gúta 281 6.49 %
Ógyalla 212 4.90 %
Komáromszentpéter 176 4.07 %
Marcelháza 142 3.28 %
Naszvad 137 3.17 %
Perbete 128 2.96 %
Dunamocs 119 2.75 %
Bátorkeszi 112 2.59 %
Hetény 103 2.38 %
Dunaradvány 95 2.20 %
Búcs 90 2.08 %
Ekel 86 1.99 %
Csallóközaranyos 85 1.96 %
Csicsó 83 1.92 %
Nemesócsa 82 1.90 %
Izsa 71 1.64 %
Kolozsnéma 67 1.55 %
Madar 64 1.48 %
Lakszakállas 64 1.48 %
Keszegfalva 51 1.18 %
Pat 44 1.02 %
Karva 43 0.99 %
Tany 41 0.95 %
Megyercs 40 0.92 %
Martos 36 0.83 %
Imely 35 0.81 %
Nagykeszi 35 0.81 %
Komáromfüss 33 0.76 %
Vágfüzes 33 0.76 %
Gellér 27 0.62 %
Bogya 26 0.60 %
Bajcs 26 0.60 %
Szilas 23 0.53 %
Bogyarét 16 0.37 %
Ifjúságfalva 13 0.30 %
Virt 10 0.23 %
Szilasháza 3 0.07 %
Újgyalla 3 0.07 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 5.28 %
Ógyalla 65 1.24 %
Naszvad 28 0.53 %
Gúta 25 0.48 %
Izsa 21 0.40 %
Újgyalla 16 0.30 %
Ekel 16 0.30 %
Megyercs 15 0.29 %
Komáromszentpéter 14 0.27 %
Bátorkeszi 12 0.23 %
Bajcs 9 0.17 %
Pat 8 0.15 %
Nemesócsa 8 0.15 %
Madar 8 0.15 %
Marcelháza 8 0.15 %
Keszegfalva 7 0.13 %
Csallóközaranyos 7 0.13 %
Perbete 6 0.11 %
Zsemlékes 6 0.11 %
Szilasháza 6 0.11 %
Lakszakállas 6 0.11 %
Ifjúságfalva 5 0.10 %
Karva 5 0.10 %
Búcs 5 0.10 %
Hetény 5 0.10 %
Imely 4 0.08 %
Dunaradvány 3 0.06 %
Martos 3 0.06 %
Csicsó 3 0.06 %
Szilas 2 0.04 %
Dunamocs 2 0.04 %
Tany 2 0.04 %
Komáromfüss 2 0.04 %
Nagykeszi 2 0.04 %
Bogya 2 0.04 %
Bogyarét 1 0.02 %
Újpuszta 1 0.02 %
Kolozsnéma 1 0.02 %
Gellér 1 0.02 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 128.97 %
Komáromszentpéter 777 71.68 %
Ógyalla 620 57.20 %
Gúta 224 20.66 %
Perbete 192 17.71 %
Hetény 181 16.70 %
Újgyalla 177 16.33 %
Naszvad 165 15.22 %
Bátorkeszi 136 12.55 %
Marcelháza 121 11.16 %
Keszegfalva 108 9.96 %
Nagykeszi 95 8.76 %
Izsa 92 8.49 %
Imely 91 8.39 %
Bajcs 88 8.12 %
Búcs 82 7.56 %
Nemesócsa 77 7.10 %
Madar 76 7.01 %
Csallóközaranyos 75 6.92 %
Komáromfüss 72 6.64 %
Megyercs 67 6.18 %
Szilas 65 6.00 %
Martos 61 5.63 %
Szilasháza 51 4.70 %
Dunamocs 46 4.24 %
Karva 43 3.97 %
Lakszakállas 41 3.78 %
Vágfüzes 41 3.78 %
Csicsó 40 3.69 %
Ekel 37 3.41 %
Ifjúságfalva 34 3.14 %
Dunaradvány 33 3.04 %
Pat 28 2.58 %
Tany 28 2.58 %
Újpuszta 17 1.57 %
Bogyarét 16 1.48 %
Bogya 15 1.38 %
Virt 13 1.20 %
Kolozsnéma 7 0.65 %
Gellér 6 0.55 %
Zsemlékes 5 0.46 %
Komárom 197 3.89 %
Ógyalla 50 0.99 %
Gúta 16 0.32 %
Naszvad 15 0.30 %
Komáromszentpéter 12 0.24 %
Újgyalla 12 0.24 %
Perbete 11 0.22 %
Bajcs 7 0.14 %
Hetény 6 0.12 %
Pat 5 0.10 %
Nemesócsa 5 0.10 %
Keszegfalva 5 0.10 %
Bátorkeszi 5 0.10 %
Marcelháza 5 0.10 %
Szilasháza 4 0.08 %
Imely 4 0.08 %
Izsa 4 0.08 %
Csallóközaranyos 4 0.08 %
Dunamocs 4 0.08 %
Karva 4 0.08 %
Ekel 4 0.08 %
Megyercs 4 0.08 %
Zsemlékes 3 0.06 %
Nagykeszi 3 0.06 %
Lakszakállas 2 0.04 %
Újpuszta 2 0.04 %
Gellér 2 0.04 %
Komáromfüss 2 0.04 %
Szilas 2 0.04 %
Búcs 2 0.04 %
Dunaradvány 2 0.04 %
Tany 1 0.02 %
Ifjúságfalva 1 0.02 %
Madar 1 0.02 %
Virt 1 0.02 %
Martos 1 0.02 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 5.24 %
Komárom 202 4.95 %
Gúta 65 1.59 %
Ógyalla 53 1.30 %
Marcelháza 42 1.03 %
Perbete 40 0.98 %
Naszvad 40 0.98 %
Dunamocs 33 0.81 %
Búcs 28 0.69 %
Megyercs 28 0.69 %
Bátorkeszi 26 0.64 %
Hetény 25 0.61 %
Nemesócsa 19 0.47 %
Csicsó 18 0.44 %
Csallóközaranyos 18 0.44 %
Ekel 17 0.42 %
Dunaradvány 16 0.39 %
Imely 14 0.34 %
Karva 14 0.34 %
Madar 13 0.32 %
Keszegfalva 12 0.29 %
Bajcs 12 0.29 %
Martos 11 0.27 %
Pat 11 0.27 %
Tany 11 0.27 %
Lakszakállas 11 0.27 %
Izsa 10 0.24 %
Szilas 9 0.22 %
Nagykeszi 8 0.20 %
Újgyalla 8 0.20 %
Komáromfüss 8 0.20 %
Kolozsnéma 3 0.07 %
Virt 2 0.05 %
Vágfüzes 2 0.05 %
Újpuszta 1 0.02 %
Szilasháza 1 0.02 %
Bogyarét 1 0.02 %
Gellér 1 0.02 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 47.62 %
Ógyalla 201 16.25 %
Komáromfüss 158 12.77 %
Komáromszentpéter 130 10.51 %
Csicsó 104 8.41 %
Gúta 100 8.08 %
Lakszakállas 99 8.00 %
Szilas 91 7.36 %
Nagykeszi 90 7.28 %
Naszvad 88 7.11 %
Hetény 87 7.03 %
Nemesócsa 74 5.98 %
Perbete 72 5.82 %
Tany 65 5.25 %
Megyercs 55 4.45 %
Újgyalla 53 4.28 %
Csallóközaranyos 46 3.72 %
Keszegfalva 46 3.72 %
Ekel 42 3.40 %
Bajcs 41 3.31 %
Marcelháza 31 2.51 %
Bátorkeszi 30 2.43 %
Izsa 30 2.43 %
Búcs 28 2.26 %
Bogya 27 2.18 %
Ifjúságfalva 27 2.18 %
Kolozsnéma 26 2.10 %
Imely 24 1.94 %
Dunamocs 21 1.70 %
Gellér 19 1.54 %
Szilasháza 18 1.46 %
Madar 17 1.37 %
Dunaradvány 16 1.29 %
Martos 15 1.21 %
Karva 15 1.21 %
Zsemlékes 12 0.97 %
Bogyarét 12 0.97 %
Virt 7 0.57 %
Vágfüzes 4 0.32 %
Pat 4 0.32 %
Újpuszta 3 0.24 %
Komárom 690 121.05 %
Ógyalla 244 42.81 %
Komáromszentpéter 175 30.70 %
Gúta 115 20.18 %
Hetény 100 17.54 %
Újgyalla 93 16.32 %
Naszvad 80 14.04 %
Perbete 57 10.00 %
Bátorkeszi 47 8.25 %
Komáromfüss 47 8.25 %
Bajcs 46 8.07 %
Nagykeszi 43 7.54 %
Marcelháza 42 7.37 %
Szilasháza 40 7.02 %
Imely 40 7.02 %
Ifjúságfalva 37 6.49 %
Keszegfalva 37 6.49 %
Szilas 36 6.32 %
Megyercs 33 5.79 %
Izsa 31 5.44 %
Nemesócsa 27 4.74 %
Csallóközaranyos 26 4.56 %
Madar 21 3.68 %
Pat 20 3.51 %
Lakszakállas 19 3.33 %
Búcs 19 3.33 %
Karva 18 3.16 %
Martos 18 3.16 %
Dunaradvány 16 2.81 %
Dunamocs 16 2.81 %
Tany 15 2.63 %
Ekel 15 2.63 %
Csicsó 11 1.93 %
Zsemlékes 7 1.23 %
Újpuszta 6 1.05 %
Bogyarét 6 1.05 %
Virt 6 1.05 %
Vágfüzes 6 1.05 %
Gellér 5 0.88 %
Kolozsnéma 4 0.70 %
Bogya 4 0.70 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 17.93 %
Ógyalla 42 4.26 %
Gúta 41 4.15 %
Naszvad 28 2.84 %
Újgyalla 21 2.13 %
Komáromszentpéter 16 1.62 %
Nemesócsa 14 1.42 %
Marcelháza 13 1.32 %
Perbete 10 1.01 %
Megyercs 10 1.01 %
Csallóközaranyos 7 0.71 %
Dunamocs 7 0.71 %
Imely 7 0.71 %
Bátorkeszi 7 0.71 %
Ekel 5 0.51 %
Karva 5 0.51 %
Izsa 5 0.51 %
Martos 5 0.51 %
Búcs 5 0.51 %
Keszegfalva 4 0.41 %
Ifjúságfalva 4 0.41 %
Bajcs 4 0.41 %
Komáromfüss 4 0.41 %
Szilasháza 4 0.41 %
Nagykeszi 4 0.41 %
Zsemlékes 3 0.30 %
Dunaradvány 3 0.30 %
Kolozsnéma 3 0.30 %
Szilas 2 0.20 %
Bogya 2 0.20 %
Hetény 2 0.20 %
Tany 1 0.10 %
Csicsó 1 0.10 %
Pat 1 0.10 %
Bogyarét 1 0.10 %
Madar 1 0.10 %
Lakszakállas 1 0.10 %
Virt 1 0.10 %
Vágfüzes 1 0.10 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 24.16 %
Ógyalla 523 19.47 %
Komáromszentpéter 191 7.11 %
Gúta 133 4.95 %
Naszvad 122 4.54 %
Perbete 103 3.83 %
Hetény 95 3.54 %
Bajcs 70 2.61 %
Újgyalla 69 2.57 %
Nagykeszi 65 2.42 %
Komáromfüss 63 2.35 %
Bátorkeszi 57 2.12 %
Nemesócsa 54 2.01 %
Imely 48 1.79 %
Megyercs 45 1.68 %
Szilas 45 1.68 %
Marcelháza 45 1.68 %
Izsa 40 1.49 %
Búcs 38 1.41 %
Csallóközaranyos 38 1.41 %
Keszegfalva 37 1.38 %
Ifjúságfalva 32 1.19 %
Lakszakállas 31 1.15 %
Madar 23 0.86 %
Ekel 23 0.86 %
Szilasháza 23 0.86 %
Martos 21 0.78 %
Tany 19 0.71 %
Dunamocs 19 0.71 %
Karva 19 0.71 %
Csicsó 18 0.67 %
Dunaradvány 13 0.48 %
Gellér 8 0.30 %
Pat 8 0.30 %
Vágfüzes 8 0.30 %
Bogya 7 0.26 %
Virt 6 0.22 %
Újpuszta 5 0.19 %
Bogyarét 5 0.19 %
Kolozsnéma 4 0.15 %
Zsemlékes 4 0.15 %
Komárom 2 248 49.37 %
Gúta 354 7.78 %
Ógyalla 145 3.18 %
Komáromszentpéter 136 2.99 %
Marcelháza 121 2.66 %
Naszvad 114 2.50 %
Bátorkeszi 97 2.13 %
Perbete 95 2.09 %
Izsa 84 1.84 %
Dunamocs 78 1.71 %
Hetény 76 1.67 %
Keszegfalva 74 1.63 %
Nemesócsa 68 1.49 %
Csallóközaranyos 66 1.45 %
Dunaradvány 57 1.25 %
Búcs 54 1.19 %
Ekel 54 1.19 %
Lakszakállas 42 0.92 %
Pat 42 0.92 %
Nagykeszi 41 0.90 %
Martos 39 0.86 %
Madar 38 0.83 %
Csicsó 37 0.81 %
Megyercs 35 0.77 %
Imely 35 0.77 %
Tany 29 0.64 %
Komáromfüss 27 0.59 %
Vágfüzes 25 0.55 %
Karva 24 0.53 %
Szilas 23 0.51 %
Bajcs 23 0.51 %
Kolozsnéma 16 0.35 %
Újgyalla 12 0.26 %
Szilasháza 11 0.24 %
Bogya 9 0.20 %
Ifjúságfalva 9 0.20 %
Virt 8 0.18 %
Gellér 7 0.15 %
Bogyarét 3 0.07 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 561 15.35 %
Nagykeszi 169 4.62 %
Ógyalla 141 3.86 %
Gúta 126 3.45 %
Komáromszentpéter 117 3.20 %
Perbete 75 2.05 %
Naszvad 75 2.05 %
Nemesócsa 73 2.00 %
Komáromfüss 65 1.78 %
Hetény 63 1.72 %
Csallóközaranyos 58 1.59 %
Szilas 50 1.37 %
Keszegfalva 50 1.37 %
Megyercs 47 1.29 %
Ekel 45 1.23 %
Bátorkeszi 42 1.15 %
Csicsó 39 1.07 %
Búcs 37 1.01 %
Imely 36 0.98 %
Marcelháza 36 0.98 %
Izsa 36 0.98 %
Újgyalla 36 0.98 %
Tany 33 0.90 %
Lakszakállas 33 0.90 %
Dunamocs 27 0.74 %
Martos 26 0.71 %
Bajcs 26 0.71 %
Bogya 21 0.57 %
Ifjúságfalva 21 0.57 %
Karva 18 0.49 %
Dunaradvány 17 0.47 %
Madar 14 0.38 %
Pat 13 0.36 %
Kolozsnéma 12 0.33 %
Bogyarét 7 0.19 %
Vágfüzes 7 0.19 %
Szilasháza 5 0.14 %
Virt 5 0.14 %
Gellér 5 0.14 %
Újpuszta 4 0.11 %
Zsemlékes 3 0.08 %
Komárom 208 17.01 %
Ógyalla 37 3.03 %
Gúta 26 2.13 %
Naszvad 23 1.88 %
Komáromszentpéter 17 1.39 %
Perbete 12 0.98 %
Újgyalla 12 0.98 %
Bajcs 7 0.57 %
Csallóközaranyos 7 0.57 %
Bátorkeszi 6 0.49 %
Imely 6 0.49 %
Dunamocs 6 0.49 %
Marcelháza 6 0.49 %
Ekel 5 0.41 %
Zsemlékes 4 0.33 %
Izsa 4 0.33 %
Megyercs 3 0.25 %
Dunaradvány 3 0.25 %
Búcs 3 0.25 %
Madar 3 0.25 %
Szilasháza 3 0.25 %
Nagykeszi 3 0.25 %
Újpuszta 3 0.25 %
Karva 2 0.16 %
Hetény 2 0.16 %
Keszegfalva 2 0.16 %
Szilas 2 0.16 %
Ifjúságfalva 2 0.16 %
Tany 2 0.16 %
Vágfüzes 1 0.08 %
Martos 1 0.08 %
Nemesócsa 1 0.08 %
Gellér 1 0.08 %
Kolozsnéma 1 0.08 %
Pat 1 0.08 %
Komáromfüss 1 0.08 %
Virt 1 0.08 %
Lakszakállas 1 0.08 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 97.47 %
Ógyalla 210 18.97 %
Komáromszentpéter 159 14.36 %
Gúta 104 9.39 %
Naszvad 82 7.41 %
Újgyalla 79 7.14 %
Hetény 67 6.05 %
Perbete 58 5.24 %
Marcelháza 55 4.97 %
Nagykeszi 52 4.70 %
Keszegfalva 48 4.34 %
Megyercs 47 4.25 %
Szilas 41 3.70 %
Búcs 40 3.61 %
Imely 40 3.61 %
Komáromfüss 38 3.43 %
Nemesócsa 37 3.34 %
Izsa 36 3.25 %
Csallóközaranyos 32 2.89 %
Ifjúságfalva 31 2.80 %
Bajcs 30 2.71 %
Bátorkeszi 28 2.53 %
Szilasháza 25 2.26 %
Dunamocs 20 1.81 %
Martos 19 1.72 %
Madar 19 1.72 %
Ekel 19 1.72 %
Karva 17 1.54 %
Bogya 16 1.45 %
Dunaradvány 15 1.36 %
Lakszakállas 13 1.17 %
Csicsó 11 0.99 %
Tany 11 0.99 %
Pat 7 0.63 %
Bogyarét 7 0.63 %
Zsemlékes 5 0.45 %
Újpuszta 3 0.27 %
Vágfüzes 3 0.27 %
Gellér 2 0.18 %
Kolozsnéma 2 0.18 %
Virt 1 0.09 %
Komárom 1 652 154.54 %
Gúta 830 77.64 %
Ógyalla 373 34.89 %
Naszvad 291 27.22 %
Komáromszentpéter 290 27.13 %
Marcelháza 194 18.15 %
Bátorkeszi 183 17.12 %
Perbete 181 16.93 %
Dunamocs 156 14.59 %
Csicsó 131 12.25 %
Hetény 126 11.79 %
Ekel 119 11.13 %
Búcs 117 10.94 %
Dunaradvány 115 10.76 %
Izsa 107 10.01 %
Nemesócsa 105 9.82 %
Csallóközaranyos 101 9.45 %
Lakszakállas 99 9.26 %
Madar 94 8.79 %
Keszegfalva 93 8.70 %
Karva 82 7.67 %
Nagykeszi 75 7.02 %
Kolozsnéma 67 6.27 %
Imely 64 5.99 %
Martos 62 5.80 %
Megyercs 62 5.80 %
Vágfüzes 60 5.61 %
Tany 53 4.96 %
Pat 51 4.77 %
Komáromfüss 48 4.49 %
Bajcs 44 4.12 %
Szilas 43 4.02 %
Bogya 41 3.84 %
Gellér 38 3.55 %
Ifjúságfalva 32 2.99 %
Virt 26 2.43 %
Bogyarét 24 2.25 %
Újgyalla 21 1.96 %
Szilasháza 6 0.56 %
Újpuszta 1 0.09 %
Zsemlékes 1 0.09 %
Komárom 346 8.29 %
Ógyalla 61 1.46 %
Gúta 37 0.89 %
Naszvad 28 0.67 %
Újgyalla 23 0.55 %
Izsa 17 0.41 %
Komáromszentpéter 15 0.36 %
Perbete 13 0.31 %
Bátorkeszi 9 0.22 %
Szilasháza 8 0.19 %
Nemesócsa 7 0.17 %
Keszegfalva 7 0.17 %
Ifjúságfalva 6 0.14 %
Ekel 6 0.14 %
Bajcs 6 0.14 %
Csallóközaranyos 6 0.14 %
Zsemlékes 5 0.12 %
Komáromfüss 5 0.12 %
Megyercs 5 0.12 %
Nagykeszi 4 0.10 %
Dunamocs 4 0.10 %
Újpuszta 4 0.10 %
Dunaradvány 3 0.07 %
Imely 3 0.07 %
Búcs 3 0.07 %
Kolozsnéma 3 0.07 %
Hetény 3 0.07 %
Marcelháza 3 0.07 %
Tany 2 0.05 %
Karva 2 0.05 %
Martos 1 0.02 %
Lakszakállas 1 0.02 %
Vágfüzes 1 0.02 %
Bogyarét 1 0.02 %
Pat 1 0.02 %
Csicsó 1 0.02 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 14.00 %
Ógyalla 348 12.99 %
Újgyalla 106 3.96 %
Komáromszentpéter 78 2.91 %
Naszvad 69 2.58 %
Gúta 39 1.46 %
Perbete 19 0.71 %
Imely 19 0.71 %
Izsa 17 0.63 %
Bajcs 17 0.63 %
Újpuszta 16 0.60 %
Szilasháza 13 0.49 %
Keszegfalva 12 0.45 %
Martos 11 0.41 %
Marcelháza 10 0.37 %
Bátorkeszi 9 0.34 %
Megyercs 9 0.34 %
Nemesócsa 8 0.30 %
Hetény 8 0.30 %
Ekel 7 0.26 %
Dunamocs 5 0.19 %
Ifjúságfalva 5 0.19 %
Komáromfüss 5 0.19 %
Dunaradvány 5 0.19 %
Pat 4 0.15 %
Lakszakállas 3 0.11 %
Bogya 3 0.11 %
Gellér 2 0.07 %
Nagykeszi 2 0.07 %
Csallóközaranyos 2 0.07 %
Virt 2 0.07 %
Madar 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Tany 2 0.07 %
Zsemlékes 2 0.07 %
Búcs 1 0.04 %
Vágfüzes 1 0.04 %
Bogyarét 1 0.04 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 36.87 %
Gúta 574 22.07 %
Naszvad 510 19.61 %
Ógyalla 306 11.76 %
Perbete 215 8.27 %
Komáromszentpéter 214 8.23 %
Marcelháza 154 5.92 %
Bátorkeszi 137 5.27 %
Csicsó 117 4.50 %
Hetény 113 4.34 %
Dunamocs 111 4.27 %
Dunaradvány 107 4.11 %
Ekel 104 4.00 %
Búcs 102 3.92 %
Imely 95 3.65 %
Izsa 86 3.31 %
Lakszakállas 82 3.15 %
Nemesócsa 80 3.08 %
Madar 80 3.08 %
Csallóközaranyos 78 3.00 %
Martos 72 2.77 %
Kolozsnéma 55 2.11 %
Karva 54 2.08 %
Bajcs 51 1.96 %
Megyercs 47 1.81 %
Keszegfalva 45 1.73 %
Tany 45 1.73 %
Pat 40 1.54 %
Gellér 38 1.46 %
Vágfüzes 36 1.38 %
Nagykeszi 36 1.38 %
Komáromfüss 30 1.15 %
Bogya 29 1.11 %
Szilas 28 1.08 %
Ifjúságfalva 27 1.04 %
Bogyarét 24 0.92 %
Virt 23 0.88 %
Újgyalla 7 0.27 %
Szilasháza 5 0.19 %
Zsemlékes 2 0.08 %
Újpuszta 1 0.04 %
Komárom 320 49.69 %
Ógyalla 47 7.30 %
Gúta 20 3.11 %
Naszvad 13 2.02 %
Újgyalla 13 2.02 %
Megyercs 10 1.55 %
Csallóközaranyos 8 1.24 %
Izsa 8 1.24 %
Komáromszentpéter 7 1.09 %
Perbete 7 1.09 %
Nemesócsa 6 0.93 %
Ekel 6 0.93 %
Szilasháza 5 0.78 %
Dunaradvány 5 0.78 %
Keszegfalva 5 0.78 %
Dunamocs 4 0.62 %
Marcelháza 4 0.62 %
Komáromfüss 3 0.47 %
Imely 2 0.31 %
Hetény 2 0.31 %
Bajcs 2 0.31 %
Karva 2 0.31 %
Ifjúságfalva 2 0.31 %
Pat 1 0.16 %
Bogya 1 0.16 %
Bátorkeszi 1 0.16 %
Lakszakállas 1 0.16 %
Gellér 1 0.16 %
Martos 1 0.16 %
Tany 1 0.16 %
Kolozsnéma 1 0.16 %
Nagykeszi 1 0.16 %
Búcs 1 0.16 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 89.04 %
Gúta 275 26.67 %
Ógyalla 205 19.88 %
Dunamocs 179 17.36 %
Marcelháza 162 15.71 %
Komáromszentpéter 161 15.62 %
Perbete 150 14.55 %
Bátorkeszi 130 12.61 %
Naszvad 130 12.61 %
Búcs 119 11.54 %
Hetény 107 10.38 %
Dunaradvány 103 9.99 %
Karva 93 9.02 %
Ekel 84 8.15 %
Csicsó 81 7.86 %
Lakszakállas 78 7.57 %
Madar 77 7.47 %
Izsa 77 7.47 %
Csallóközaranyos 62 6.01 %
Kolozsnéma 44 4.27 %
Martos 40 3.88 %
Nemesócsa 40 3.88 %
Keszegfalva 38 3.69 %
Vágfüzes 35 3.39 %
Pat 34 3.30 %
Bajcs 31 3.01 %
Komáromfüss 31 3.01 %
Tany 29 2.81 %
Bogya 29 2.81 %
Megyercs 29 2.81 %
Gellér 27 2.62 %
Szilas 26 2.52 %
Imely 26 2.52 %
Nagykeszi 24 2.33 %
Bogyarét 16 1.55 %
Ifjúságfalva 13 1.26 %
Virt 13 1.26 %
Újgyalla 8 0.78 %
Szilasháza 5 0.48 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 266.23 %
Gúta 231 30.12 %
Ógyalla 121 15.78 %
Keszegfalva 99 12.91 %
Izsa 76 9.91 %
Marcelháza 72 9.39 %
Naszvad 70 9.13 %
Bátorkeszi 61 7.95 %
Hetény 49 6.39 %
Komáromszentpéter 49 6.39 %
Búcs 44 5.74 %
Perbete 41 5.35 %
Dunamocs 39 5.08 %
Kolozsnéma 37 4.82 %
Csallóközaranyos 34 4.43 %
Nemesócsa 33 4.30 %
Ekel 31 4.04 %
Imely 26 3.39 %
Bajcs 20 2.61 %
Dunaradvány 17 2.22 %
Lakszakállas 17 2.22 %
Martos 17 2.22 %
Nagykeszi 16 2.09 %
Megyercs 15 1.96 %
Csicsó 15 1.96 %
Tany 14 1.83 %
Karva 13 1.69 %
Madar 13 1.69 %
Pat 13 1.69 %
Újgyalla 12 1.56 %
Vágfüzes 12 1.56 %
Komáromfüss 10 1.30 %
Ifjúságfalva 10 1.30 %
Szilasháza 9 1.17 %
Szilas 7 0.91 %
Virt 5 0.65 %
Bogya 4 0.52 %
Gellér 3 0.39 %
Bogyarét 2 0.26 %
Zsemlékes 2 0.26 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 160.61 %
Komárom 556 100.00 %
Ógyalla 81 14.57 %
Naszvad 80 14.39 %
Nemesócsa 48 8.63 %
Keszegfalva 45 8.09 %
Marcelháza 43 7.73 %
Perbete 42 7.55 %
Komáromszentpéter 30 5.40 %
Ifjúságfalva 27 4.86 %
Imely 26 4.68 %
Bátorkeszi 25 4.50 %
Vágfüzes 20 3.60 %
Ekel 20 3.60 %
Bajcs 18 3.24 %
Dunamocs 18 3.24 %
Megyercs 17 3.06 %
Tany 16 2.88 %
Csallóközaranyos 16 2.88 %
Nagykeszi 16 2.88 %
Dunaradvány 15 2.70 %
Izsa 15 2.70 %
Búcs 14 2.52 %
Karva 14 2.52 %
Lakszakállas 13 2.34 %
Újgyalla 12 2.16 %
Hetény 11 1.98 %
Madar 9 1.62 %
Komáromfüss 9 1.62 %
Martos 9 1.62 %
Bogyarét 8 1.44 %
Csicsó 5 0.90 %
Kolozsnéma 5 0.90 %
Zsemlékes 4 0.72 %
Szilas 4 0.72 %
Szilasháza 4 0.72 %
Gellér 3 0.54 %
Bogya 3 0.54 %
Pat 2 0.36 %
Újpuszta 1 0.18 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 25.57 %
Komáromszentpéter 467 12.29 %
Ógyalla 309 8.13 %
Gúta 273 7.18 %
Perbete 250 6.58 %
Naszvad 171 4.50 %
Bátorkeszi 170 4.47 %
Marcelháza 161 4.24 %
Hetény 142 3.74 %
Dunamocs 127 3.34 %
Ekel 100 2.63 %
Dunaradvány 98 2.58 %
Madar 98 2.58 %
Búcs 97 2.55 %
Csicsó 91 2.39 %
Lakszakállas 88 2.32 %
Izsa 80 2.10 %
Csallóközaranyos 76 2.00 %
Martos 70 1.84 %
Nemesócsa 67 1.76 %
Kolozsnéma 52 1.37 %
Karva 51 1.34 %
Tany 46 1.21 %
Bajcs 39 1.03 %
Imely 36 0.95 %
Keszegfalva 34 0.89 %
Nagykeszi 33 0.87 %
Megyercs 32 0.84 %
Gellér 32 0.84 %
Vágfüzes 30 0.79 %
Komáromfüss 28 0.74 %
Szilas 27 0.71 %
Pat 26 0.68 %
Bogya 24 0.63 %
Bogyarét 19 0.50 %
Ifjúságfalva 14 0.37 %
Virt 13 0.34 %
Újgyalla 13 0.34 %
Újpuszta 3 0.08 %
Szilasháza 1 0.03 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 44.56 %
Gúta 206 6.00 %
Ógyalla 109 3.18 %
Marcelháza 101 2.94 %
Naszvad 74 2.16 %
Perbete 55 1.60 %
Komáromszentpéter 54 1.57 %
Keszegfalva 54 1.57 %
Izsa 53 1.54 %
Dunamocs 47 1.37 %
Bátorkeszi 46 1.34 %
Madar 44 1.28 %
Nemesócsa 38 1.11 %
Hetény 34 0.99 %
Ekel 32 0.93 %
Búcs 32 0.93 %
Csallóközaranyos 30 0.87 %
Bajcs 30 0.87 %
Imely 26 0.76 %
Újgyalla 22 0.64 %
Pat 22 0.64 %
Megyercs 21 0.61 %
Lakszakállas 19 0.55 %
Dunaradvány 18 0.52 %
Martos 15 0.44 %
Csicsó 14 0.41 %
Tany 13 0.38 %
Nagykeszi 12 0.35 %
Vágfüzes 12 0.35 %
Szilasháza 11 0.32 %
Komáromfüss 10 0.29 %
Szilas 10 0.29 %
Kolozsnéma 8 0.23 %
Karva 8 0.23 %
Ifjúságfalva 6 0.17 %
Virt 4 0.12 %
Bogya 4 0.12 %
Bogyarét 3 0.09 %
Zsemlékes 3 0.09 %
Újpuszta 2 0.06 %
Gellér 1 0.03 %
Komárom 1 405 22.58 %
Gúta 1 150 18.48 %
Ógyalla 272 4.37 %
Komáromszentpéter 209 3.36 %
Naszvad 203 3.26 %
Csicsó 194 3.12 %
Perbete 169 2.72 %
Marcelháza 158 2.54 %
Dunamocs 149 2.39 %
Nemesócsa 131 2.11 %
Bátorkeszi 127 2.04 %
Ekel 123 1.98 %
Dunaradvány 113 1.82 %
Keszegfalva 105 1.69 %
Izsa 102 1.64 %
Lakszakállas 100 1.61 %
Hetény 99 1.59 %
Csallóközaranyos 98 1.57 %
Búcs 85 1.37 %
Madar 74 1.19 %
Kolozsnéma 68 1.09 %
Nagykeszi 66 1.06 %
Martos 65 1.04 %
Megyercs 63 1.01 %
Komáromfüss 61 0.98 %
Pat 50 0.80 %
Vágfüzes 49 0.79 %
Karva 49 0.79 %
Szilas 45 0.72 %
Imely 44 0.71 %
Bajcs 35 0.56 %
Ifjúságfalva 35 0.56 %
Gellér 35 0.56 %
Bogya 32 0.51 %
Virt 23 0.37 %
Tany 23 0.37 %
Bogyarét 21 0.34 %
Újgyalla 6 0.10 %
Szilasháza 5 0.08 %
Zsemlékes 5 0.08 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 42.74 %
Gúta 355 11.08 %
Dunamocs 219 6.84 %
Ógyalla 214 6.68 %
Komáromszentpéter 191 5.96 %
Marcelháza 191 5.96 %
Bátorkeszi 185 5.78 %
Naszvad 180 5.62 %
Perbete 172 5.37 %
Hetény 154 4.81 %
Dunaradvány 133 4.15 %
Búcs 128 4.00 %
Csicsó 119 3.72 %
Ekel 113 3.53 %
Izsa 103 3.22 %
Madar 99 3.09 %
Csallóközaranyos 90 2.81 %
Nemesócsa 86 2.68 %
Lakszakállas 78 2.44 %
Karva 78 2.44 %
Keszegfalva 61 1.90 %
Pat 53 1.65 %
Kolozsnéma 52 1.62 %
Martos 51 1.59 %
Tany 43 1.34 %
Bogya 41 1.28 %
Nagykeszi 40 1.25 %
Megyercs 37 1.16 %
Szilas 37 1.16 %
Vágfüzes 36 1.12 %
Imely 31 0.97 %
Komáromfüss 31 0.97 %
Gellér 29 0.91 %
Bajcs 27 0.84 %
Virt 22 0.69 %
Bogyarét 20 0.62 %
Ifjúságfalva 9 0.28 %
Újgyalla 4 0.12 %
Szilasháza 3 0.09 %
Újpuszta 1 0.03 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
438 74.87%
KSČ
91 15.56%
VPN
37 6.32%
DS
8 1.37%
SZ
4 0.68%
Egyéb
7 1.20%
Érvényes szavazatok 585
Együttélés-MKDM
363 75.47%
Magyar Polgári Párt
58 12.06%
SDĽ
29 6.03%
KSS
19 3.95%
HZDS
7 1.46%
Egyéb
5 1.04%
Érvényes szavazatok 481
MK
407 86.60%
SP-VOĽBA
25 5.32%
KSS
15 3.19%
HZDS-RSS
7 1.49%
HZPCS
5 1.06%
ZRS
3 0.64%
KDH
2 0.43%
SNS
2 0.43%
Egyéb
4 0.85%
Érvényes szavazatok 470
MKP
412 86.19%
SDK
27 5.65%
KSS
11 2.30%
HZDS
10 2.09%
SOP
5 1.05%
SDĽ
4 0.84%
SNS
4 0.84%
SNJ
2 0.42%
Egyéb
3 0.63%
Érvényes szavazatok 478
MKP
345 90.79%
SZS
6 1.58%
SDKU
6 1.58%
HZD
5 1.32%
KSS
4 1.05%
SMER
4 1.05%
ANO
4 1.05%
KDH
2 0.53%
HZDS
2 0.53%
Egyéb
2 0.53%
Érvényes szavazatok 380
MKP
285 91.35%
SMER
12 3.85%
KSS
3 0.96%
SDKU DS
3 0.96%
SNS
2 0.64%
SF
2 0.64%
Egyéb
5 1.60%
Érvényes szavazatok 312
MKP
195 55.56%
Most-Híd
127 36.18%
SMER
12 3.42%
SaS
9 2.56%
SDKU DS
3 0.85%
EDS
3 0.85%
Egyéb
2 0.57%
Érvényes szavazatok 351
MKP
147 48.36%
Most-Híd
113 37.17%
SMER SD
25 8.22%
SDKU DS
5 1.64%
99 Percent
3 0.99%
KDH
2 0.66%
OĽaNO
2 0.66%
SaS
2 0.66%
KSS
2 0.66%
ĽS HZDS
2 0.66%
Egyéb
1 0.33%
Érvényes szavazatok 304
Most-Híd
164 55.78%
MKP
88 29.93%
SMER SD
21 7.14%
#SIEŤ
7 2.38%
TIP
3 1.02%
SNS
2 0.68%
OĽANO-NOVA
2 0.68%
ŠANCA
2 0.68%
Egyéb
5 1.70%
Érvényes szavazatok 294
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések