SK
VK
.....

Kelenye

Község

címer zászló
482 99% magyar 1910
230 83% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kelenye
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kleňany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolynyéki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Ipolysági járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence - Északnyugati-Kárpátok, Selmeci-körhegység, Korponai-erdő
Más földrajzi nevek:
(Ehrenfeldpuszta), (Kelenyeipuszta), Mákos-hegy, (Mikó-szőlők), Pólya-hegy, (Rákosmajor)
Koordináták:
48.11803436, 19.07206917
Terület:
7,21 km2
Rang:
község
Népesség:
275
Tszf. magasság:
216 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99110
Település kód:
516104
Szervezeti azonosító:
319384
Adóazonosító:
2021171394

A község a Balassagyarmati-medence részét alkotó Középső Ipoly-völgy kistájának északi peremén, a Korponai-erdő erdős, vulkanikus eredetű fennsíkjának déli lábánál fekszik, Balassagyarmattól 24 km-re nyugatra, Ipolynagyfalutól 5 km-re északnyugatra, Palásttól 11 km-re délkeletre. Határának mintegy egyharmadát erdő borítja. A Palástot Ipolynagyfaluval összekötő mellékút halad át a községen. Nyugatról Ipolyfödémes, délről Ipolyszécsényke, keletről Ipolynyék, északról pedig Magasmajtény községekkel határos. Határának északi része a Korponai-fennsíkra nyúlik fel (Ökör-hegy, 497 m).

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1949 között a Korponai járáshoz, 1949-1960 között pedig ismét az Ipolysági járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Ipolysági járás), ebben az időszakban Magasmajténnyel közös határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. Területe (7,21 km²) az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1910-38: 7,23 km²).

Népesség

Kelenye a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 503, 1921-ben 525, 1938-ban pedig 532, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 1938-1991 között népességének több mint egyharmadát elveszítette (34,4 %), majd 1991-2011 között további egynegyedét (26,3 %, 403 főről 297-re). Magyar többségét mindvégig megőrizte (2011-ben 90,9 %), a szlovák nemzetiségűek aránya 1991-2011 között 4,7 %-ról 7,4 %-ra nőtt. A lakosság 97,6 %-a római katolikus vallású.

Történelem

A falu nevének elsődleges helyneve szláv eredetű , értelme: „ juharfáknál lakók“. Első okleveles említése 1257-ben fordult elő Kelenen alakban. A Történeti összefoglaló helységnévtár a falu magyar, német és szlovák névváltozatait közli 1773-tól 1913-ig. Ezek a következők: Kelenye, Kleinen, Klenanky. Az Urbárium arról tájékoztat, hogy a falunak szőlőhegye tűzre való fája, gyümölcsöse „ elég vagyon“ , ezenkívül van „ két rendbéli malma“ is. A falunak 1715-ben 7 adózója volt. 1720-ban 10 volt az adózók száma. 1828-ban 62 házában 371 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel, állattartással foglalkoztak. A főúttól távolabb eső zárt település a századforduló táján, sőt még a világháború előtt is csaknem teljesen önellátó volt. Lakói maguk termelték és állították elő többek között az építkezéshez, ruházkodáshoz szükséges nyersanyagot, a faluban kútásók, kosárfonók, szakajtókészítők és más fúró-faragó emberek egyaránt éltek. Az 1900. évi népszámláláskor Kelenyén 431 lakost írtak össze. Közülük 125 kereső a mezőgazdaságból tartotta fenn magát és családját. Az iparban mindössze tizen, a közszolgálatban ketten dolgoztak. Akadt még 24 napszámos és 5 házi cseléd, 24 birtokos és bérlő, 1 tisztviselő, 28 cseléd és 52 tizenhat éven felüli munkás. Önálló iparral hatan foglalkoztak, s nyilvántartottak még 1 szabót, 3 cipészt, illetve csizmadiát és 2 vendéglőst. A század elején kiadott Borovszky-monográfia a falu XVIII. századi nemesei közül említi a Szmrecsányiakat és a Kubinyiakat, de birtokolta a falut a Luka és a Csáky-Pallavicini család is. Az utóbbiak „csinos kastélyt“ építettek ide. A falu utolsó birtokosa a zsidó származású Glück Béla volt. Családjukat a második világháború koncentrációs táborba hurcolták. 1920-ig Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott, majd 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1951-ben alakult meg a földműves-szövetkezet. Alapiskolját a rendszerváltás után egyházi működtetésben újjáindították, de az 2010 után megszüntette működését.

Mai jelentősége

Az elöregedő, gyorsan csökkenő lakosságú községben magyar nevelési nyelvű óvoda működik. Mindenszenteknek szentelt római katolikus temploma a 17. század végén épült barokk stílusban, falumúzeuma 2005-ben létesült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KELENYE. Kelenanki Klainen. Tót falu Hont Vármegy. Földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Szécsénykének szomszédságában, és annak filiája, határjában legelője vagyon elég, réttye kevés, mind a’ két féle fája van, szőleje jó.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kelenye, (Klenanki), magyar f., Honth m. 343 kath., 12 evang. lak. Szőlőhegy. Tölgyes erdő. Sok gyümölcs, főkép cseresnye. F. u. többen. Határában levő Pólyahegyről igen szép kilátás történik. Ut. p. Ipoly-Ság.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kelenye, magyar kisközség, 89 házzal és 431 róm. kath. vallású lakossal; vasúti állomása és távirója Drégelypalánk postája Nagyfalu. Már 1259-ben a Hunt nemzetség régi birtokaként szerepel; az egyik Hunt özvegye, Ebruning asszony, a birtoka harmadát, melyet a férjétől nászajándékul kapott, 1259-ben a sági prépostnak adta. 1260-ban Béla király a Hunt várhoz tartozó Kelenach földjét Vaczik fiainak: Marczel, Bátor, Soph és Hrabor fivéreknek adta. 1402-ben Kelenye alakban tallkozunk a község nevével az oklevelekben. A XVIII. században a Szmrecsányi és Kubinyi családot találjuk a birtokban; az újabb korban pedig a Luka családot és a Csáky-Pallavicinieket uralta a falu; az utóbbiak csinos kastélyt építettek ide. Újabb időben Hanzély Lászlónak volt itt birtoka, jelenleg pedig Widder Miksának és Czek Aladárnak van. Kelenye róm. kath. temploma a XVII. századból való. A községhez tartoznak: az Ehrenfeld-puszta és Rákos-major.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kelenyc. A Hunt-nemzetség ősi birtokai között szerepel. Első okleveles említését 1259-ből találjuk, annak kapcsán, hogy Ebruning asszony, aki özvegye volt az egyik Huntnak, birtoka harmadrészét a sági prépostságnak adományozza. Ekkor Kelenach írásalakban említik a helység nevét. Kelenach Hunt várának tartozéka volt és mint ilyent adományozta IV. Béla 1260-ban egy ekkor kelt oklevél tanúsága szerint Vaczik fiainak: Marczel-, Bátor-, Soph- és Hrabornak. A XV. század legelején már mai írásalakjában szerepelteti nevét egy oklevél. A XVIII. században a Szmrecsányi- és a Kubinyi-család, majd később a Luka- és a Csáky-Pallavicinicsalád a helység legjelentősebb földesurai. A községhez tartozik Kelenyeipuszta. A község területe 1256 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 615, túlnyomóan róm. kath.

Csáky Károly

1950. 10. 24.
Kelenye - megszületett
Ipolyság - tanult
Nyitra - tanult
Ipolybalog - tanított
Ipolyság - tanított
Palást - tanított

Csáky Antal

1986.11.28.
Nagykürtös - megszületett
Kelenye - élt
Kolon 2013-tól a koloni Zobor Hangja Vegyeskar vezetője
2008-2012
Ipolybalog - tanított
Névelőfordulások
1235
Kelenen
1260
Kelena
1345
Kelenyen
1773
Kelenye, Kleinen, Klenanky,
1786
Kelenye, Kelenanki, Kleinen,
1808
Kelenye, Kleinen, Kleňany, Kleňanky,
1863
Kelenye,
1920
Kleňany,
1927
Kleňany, Kelenye,
1938
Kelenye,
1945
Kleňany, Kelenye,
1948
Kleňany
1994
Kelenye

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Kelenye (Kleňany) 149
Telefon: 0474891309

Honlap: klenany.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Csákyová Helena (SMK-MKP, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Stroška Jozef (Független)
Strošková Katarína (MOST - HÍD)
Bodzsárová Zuzana (MOST - HÍD)
Bicskey Ernest (SMK-MKP)
Hegedüšová Jolana (SMK-MKP)
Független 20% Független 1 képviselö MOST - HÍD 40% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Kelenye 18

Kelenyei Községi Hivatal

Kelenye 149

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 335 94%
szlovákok 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 18 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 356
magyarok 482 99%
szlovákok 6 1%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 489
magyarok 486 97%
szlovákok 12 2%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 502
magyarok 383 95%
szlovákok 19 5%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 403
magyarok 310 92%
szlovákok 22 7%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 336
magyarok 270 91%
szlovákok 22 7%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 2%
összlétszám 297
magyarok 230 83%
szlovákok 41 15%
németek 0 0%
lengyelek 2 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 2%
összlétszám 278
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 234
Választási részvétel: 58.12 %
Kiadott boríték: 136
Bedobott boríték: 136

Polgármester

Érvényes szavazólap: 133
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Csákyová Helena 116 87.22 % SMK-MKP, MOST - HÍD
Jámbor Jozef 17 12.78 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Strošková Katarína 88 MOST - HÍD
Stroška Jozef 78 Független
Bodzsárová Zuzana 67 MOST - HÍD
Bicskey Ernest 54 SMK-MKP
Hegedüšová Jolana 52 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 40.00% Független 2 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 249
Választási részvétel: 24.50 %
Kiadott boríték: 61
Bedobott boríték: 61
Választásra jogosult: 248
Választási részvétel: 18.15 %
Kiadott boríték: 45
Bedobott boríték: 45
Választásra jogosult: 236
Választási részvétel: 31,35 %
Kiadott boríték: 74
Bedobott boríték: 74

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 50
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 63
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 33 66.00 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 8 16.00 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Pavel Chovanec 4 8.00 % ÚSVIT
Andrea Jenčíková 2 4.00 % NP
Ondrej Binder 2 4.00 % Független
Ladislav Fízik 1 2.00 % ASV
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Marian Kotleba 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Marian Kotleba 4 8.89% ĽS Naše Slovensko
Marian Kotleba 25 39.68 % ĽSNS
Ján Lunter 14 22.22 % Független
Igor Kašper 10 15.87 % Független
Vojtech Kökény 4 6.35 % SRK
Martin Klus 2 3.17 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 2 3.17 % Független
Viliam Baňák 2 3.17 % JĽSS
Alena Pivovarčiová 2 3.17 % NP
Martin Juhaniak 1 1.59 % Független
Jozef Sásik 1 1.59 % SĽSAH
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 59
Érvényes szavazólap: 71
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
László Jámbor 49 83.05% SMK-MKP
Attila Baki 36 61.02% MOST - HÍD
Richárd Hamerlik 13 22.03% SMS
Darina Antolíková 6 10.17% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Mirko Trojčák 6 10.17% KDH, SMER - SD
Mária Lőrincz 4 6.78% Független
Miroslav Bartoš 4 6.78% SRK
Václav Hájevský 1 1.69% Független
Dušan Backo 1 1.69% SNS
Bohuslav Beňo 1 1.69% OKS
Jozef Filip 1 1.69% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ondrej Kollár 1 1.69% SMER - SD, KDH
Pavol Goda 0 0.00% SĽS
Peter Bartoš 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Šiška 0 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Jaroslav Zauška 0 0.00% SMER - SD, KDH
Anna Hlivárová 0 0.00% ASV
László Jámbor 46 64.79% SMK-MKP
Ladislav Balík 27 38.03% SMK-MKP
Anikó Korčoková 22 30.99% SMK-MKP
Viktor Lestyánszky 18 25.35% MOST - HÍD
Michal Györgyík 11 15.49% ĽS Naše Slovensko
Nicolas Dobrocký 7 9.86% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 7 9.86% MOST - HÍD
Ondrej Kollár 7 9.86% SMER-SD
Jaroslav Dudáš 5 7.04% ĽS Naše Slovensko
Rózsa Skabela 4 5.63% MOST - HÍD
Dana Havrilová 3 4.23% Független
Ľuboslav Dobrocký 3 4.23% ŠANCA
Darina Antolíková 3 4.23% ŠANCA
Michaela Činčurová 3 4.23% SNS
Peter Šalko 2 2.82% Független
Mária Košíková 1 1.41% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Tomáš Krahulec 1 1.41% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Miloš Krchňavý 1 1.41% Független
Marcel Fagyas 1 1.41% MKDA-MKDSZ
Ladislav Nozdrovický 1 1.41% Független
Mirko Trojčák 1 1.41% SMER-SD
Jaroslav Filip 0 0.00% SMER-SD
Igor Boreš 0 0.00% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 20.21 %
Ipolynyék 120 17.70 %
Nagycsalomja 65 9.59 %
Ipolykeszi 57 8.41 %
Lukanénye 53 7.82 %
Csáb 43 6.34 %
Nagykürtös 40 5.90 %
Inám 38 5.60 %
Kóvár 34 5.01 %
Ipolyvarbó 28 4.13 %
Ipolynagyfalu 28 4.13 %
Ipolyszécsényke 26 3.83 %
Kelenye 22 3.24 %
Kőkeszi 21 3.10 %
Apátújfalu 20 2.95 %
Bussa 19 2.80 %
Terbegec 19 2.80 %
Ipolyhídvég 18 2.65 %
Zsély 17 2.51 %
Óvár 15 2.21 %
Leszenye 9 1.33 %
Dacsókeszi 6 0.88 %
Szelény 5 0.74 %
Csalár 5 0.74 %
Magasmajtény 5 0.74 %
Galábocs 4 0.59 %
Felsőzellő 4 0.59 %
Kiscsalomja 4 0.59 %
Tótgyarmat 3 0.44 %
Kékkő 3 0.44 %
Ipolyharaszti 3 0.44 %
Kislibercse 2 0.29 %
Rárósmulyad 2 0.29 %
Kiskürtös 2 0.29 %
Ebeck 2 0.29 %
Gyürki 2 0.29 %
Paróca 1 0.15 %
Nógrádszenna 1 0.15 %
Ipolykér 1 0.15 %
Felsőpalojta 1 0.15 %
Sirak 1 0.15 %
Hartyán 1 0.15 %
Bátorfalu 1 0.15 %
Szécsénykovácsi 1 0.15 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 34.59 %
Mikszáthfalva 149 11.66 %
Ebeck 70 5.48 %
Kürtösújfalu 69 5.40 %
Kékkő 63 4.93 %
Zsély 51 3.99 %
Alsópalojta 39 3.05 %
Kiskürtös 30 2.35 %
Középpalojta 20 1.56 %
Nógrádszentpéter 18 1.41 %
Magasmajtény 15 1.17 %
Érújfalu 15 1.17 %
Erdőszelestény 15 1.17 %
Bereklak 15 1.17 %
Bussa 13 1.02 %
Alsózellő 10 0.78 %
Dacsólam 10 0.78 %
Csalár 9 0.70 %
Lukanénye 9 0.70 %
Nagyhalom 9 0.70 %
Leszenye 8 0.63 %
Kishalom 8 0.63 %
Dacsókeszi 8 0.63 %
Felsőpalojta 8 0.63 %
Alsósztregova 7 0.55 %
Bátorfalu 7 0.55 %
Csáb 7 0.55 %
Nógrádszenna 6 0.47 %
Felsőesztergály 6 0.47 %
Ipolynyék 6 0.47 %
Ipolykér 6 0.47 %
Alsóesztergály 6 0.47 %
Száraznyírjes 6 0.47 %
Tótgyarmat 5 0.39 %
Paróca 5 0.39 %
Felsősztregova 5 0.39 %
Apátújfalu 4 0.31 %
Szécsénykovácsi 4 0.31 %
Apafalva 3 0.23 %
Kóvár 3 0.23 %
Kőkeszi 3 0.23 %
Szelény 3 0.23 %
Kiscsalomja 3 0.23 %
Sirak 3 0.23 %
Kelenye 3 0.23 %
Gyürki 2 0.16 %
Szuhány 2 0.16 %
Felsőzellő 2 0.16 %
Óvár 2 0.16 %
Kislibercse 2 0.16 %
Zobor 2 0.16 %
Galábocs 2 0.16 %
Nagycsalomja 2 0.16 %
Nagylám 1 0.08 %
Veres 1 0.08 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Süllye 1 0.08 %
Hartyán 1 0.08 %
Ipolyszécsényke 1 0.08 %
Csall 1 0.08 %
Tótkisfalu 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolybalog 1 0.08 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 16.38 %
Nagykürtös 169 11.99 %
Magasmajtény 85 6.03 %
Apátújfalu 79 5.60 %
Ipolynyék 78 5.53 %
Csáb 69 4.89 %
Leszenye 64 4.54 %
Zsély 43 3.05 %
Bátorfalu 37 2.62 %
Óvár 27 1.91 %
Tótgyarmat 27 1.91 %
Kékkő 26 1.84 %
Bussa 24 1.70 %
Nagycsalomja 24 1.70 %
Ipolybalog 24 1.70 %
Szécsénykovácsi 23 1.63 %
Dacsókeszi 22 1.56 %
Kőkeszi 22 1.56 %
Inám 21 1.49 %
Ipolyharaszti 21 1.49 %
Bereklak 20 1.42 %
Középpalojta 18 1.28 %
Ipolyvarbó 18 1.28 %
Erdőszelestény 18 1.28 %
Csall 17 1.21 %
Nógrádszentpéter 16 1.13 %
Alsósztregova 16 1.13 %
Szelény 15 1.06 %
Ipolykeszi 14 0.99 %
Felsőzellő 13 0.92 %
Terbegec 13 0.92 %
Kiscsalomja 13 0.92 %
Kóvár 13 0.92 %
Sirak 12 0.85 %
Borosznok 12 0.85 %
Kiskürtös 11 0.78 %
Tótkisfalu 11 0.78 %
Ebeck 11 0.78 %
Szuhány 11 0.78 %
Ipolynagyfalu 10 0.71 %
Ipolykér 10 0.71 %
Kishalom 9 0.64 %
Kürtösújfalu 8 0.57 %
Gyürki 8 0.57 %
Alsózellő 8 0.57 %
Alsópalojta 7 0.50 %
Csalár 6 0.43 %
Nógrádszenna 6 0.43 %
Dacsólam 6 0.43 %
Érújfalu 5 0.35 %
Süllye 5 0.35 %
Nagyhalom 5 0.35 %
Felsősztregova 5 0.35 %
Apafalva 5 0.35 %
Felsőesztergály 5 0.35 %
Ipolyhídvég 4 0.28 %
Tótkelecsény 4 0.28 %
Galábocs 4 0.28 %
Mikszáthfalva 4 0.28 %
Kislibercse 4 0.28 %
Rárósmulyad 4 0.28 %
Kelenye 3 0.21 %
Hartyán 3 0.21 %
Alsóesztergály 2 0.14 %
Ipolyszécsényke 2 0.14 %
Nagylám 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 22.35 %
Nagykürtös 228 16.02 %
Magasmajtény 105 7.38 %
Óvár 76 5.34 %
Lukanénye 71 4.99 %
Ipolybalog 70 4.92 %
Ipolykér 69 4.85 %
Kékkő 50 3.51 %
Inám 43 3.02 %
Csalár 42 2.95 %
Ipolyhídvég 39 2.74 %
Bussa 34 2.39 %
Ipolykeszi 30 2.11 %
Kőkeszi 26 1.83 %
Csall 25 1.76 %
Csáb 23 1.62 %
Szécsénykovácsi 21 1.48 %
Nagycsalomja 20 1.41 %
Alsópalojta 20 1.41 %
Nógrádszentpéter 18 1.26 %
Ipolynagyfalu 17 1.19 %
Leszenye 16 1.12 %
Zsély 14 0.98 %
Erdőszelestény 14 0.98 %
Dacsókeszi 13 0.91 %
Ipolyharaszti 13 0.91 %
Bátorfalu 11 0.77 %
Gyürki 11 0.77 %
Ebeck 11 0.77 %
Kishalom 10 0.70 %
Bereklak 10 0.70 %
Alsósztregova 10 0.70 %
Szelény 9 0.63 %
Ipolyvarbó 9 0.63 %
Tótkisfalu 9 0.63 %
Apátújfalu 8 0.56 %
Kóvár 7 0.49 %
Felsőzellő 7 0.49 %
Kelenye 7 0.49 %
Terbegec 7 0.49 %
Mikszáthfalva 6 0.42 %
Felsőesztergály 6 0.42 %
Galábocs 5 0.35 %
Sirak 5 0.35 %
Tótgyarmat 5 0.35 %
Középpalojta 5 0.35 %
Apafalva 5 0.35 %
Kiskürtös 4 0.28 %
Kürtösújfalu 4 0.28 %
Rárósmulyad 4 0.28 %
Szuhány 4 0.28 %
Nagyhalom 3 0.21 %
Zobor 3 0.21 %
Ipolyszécsényke 3 0.21 %
Felsősztregova 3 0.21 %
Nógrádszenna 3 0.21 %
Felsőpalojta 3 0.21 %
Alsóesztergály 2 0.14 %
Alsózellő 2 0.14 %
Veres 2 0.14 %
Hartyán 2 0.14 %
Dacsólam 2 0.14 %
Kislibercse 2 0.14 %
Nagylám 2 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Kiscsalomja 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Érújfalu 1 0.07 %
Borosznok 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 35.22 %
Kékkő 70 5.02 %
Magasmajtény 34 2.44 %
Zsély 31 2.22 %
Kiskürtös 31 2.22 %
Nógrádszentpéter 30 2.15 %
Bussa 19 1.36 %
Mikszáthfalva 18 1.29 %
Felsőzellő 14 1.00 %
Ipolynyék 14 1.00 %
Lukanénye 13 0.93 %
Leszenye 13 0.93 %
Alsózellő 12 0.86 %
Alsópalojta 12 0.86 %
Alsósztregova 11 0.79 %
Bereklak 11 0.79 %
Érújfalu 11 0.79 %
Alsóesztergály 11 0.79 %
Felsőesztergály 11 0.79 %
Szécsénykovácsi 10 0.72 %
Dacsólam 8 0.57 %
Nagyhalom 8 0.57 %
Csalár 8 0.57 %
Ipolyvarbó 7 0.50 %
Csáb 7 0.50 %
Kishalom 7 0.50 %
Tótkisfalu 7 0.50 %
Kürtösújfalu 7 0.50 %
Ebeck 7 0.50 %
Kiscsalomja 7 0.50 %
Szelény 6 0.43 %
Hartyán 6 0.43 %
Középpalojta 6 0.43 %
Tótkelecsény 5 0.36 %
Nagycsalomja 5 0.36 %
Kőkeszi 5 0.36 %
Szuhány 5 0.36 %
Terbegec 4 0.29 %
Csall 4 0.29 %
Apátújfalu 4 0.29 %
Ipolykér 4 0.29 %
Kislibercse 4 0.29 %
Erdőszelestény 4 0.29 %
Ipolybalog 4 0.29 %
Száraznyírjes 4 0.29 %
Dacsókeszi 4 0.29 %
Sirak 3 0.22 %
Óvár 3 0.22 %
Galábocs 3 0.22 %
Ipolyszécsényke 3 0.22 %
Bátorfalu 3 0.22 %
Zobor 2 0.14 %
Gyürki 2 0.14 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Paróca 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Kóvár 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Nógrádszenna 1 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 31.72 %
Kékkő 56 3.71 %
Zsély 50 3.31 %
Lukanénye 43 2.85 %
Alsópalojta 41 2.72 %
Mikszáthfalva 36 2.38 %
Erdőszelestény 31 2.05 %
Érújfalu 30 1.99 %
Kiskürtös 30 1.99 %
Nógrádszentpéter 28 1.85 %
Alsósztregova 28 1.85 %
Középpalojta 23 1.52 %
Dacsókeszi 23 1.52 %
Ebeck 22 1.46 %
Bereklak 22 1.46 %
Bussa 21 1.39 %
Alsózellő 21 1.39 %
Kőkeszi 21 1.39 %
Csáb 20 1.32 %
Apátújfalu 19 1.26 %
Kürtösújfalu 17 1.13 %
Tótgyarmat 16 1.06 %
Nógrádszenna 15 0.99 %
Ipolynyék 14 0.93 %
Felsőzellő 14 0.93 %
Leszenye 14 0.93 %
Csalár 13 0.86 %
Kiscsalomja 13 0.86 %
Nagycsalomja 12 0.79 %
Alsóesztergály 11 0.73 %
Kislibercse 11 0.73 %
Felsőesztergály 11 0.73 %
Hartyán 10 0.66 %
Inám 10 0.66 %
Tótkisfalu 10 0.66 %
Szelény 10 0.66 %
Magasmajtény 10 0.66 %
Nagylám 9 0.60 %
Szécsénykovácsi 9 0.60 %
Szuhány 8 0.53 %
Felsőpalojta 7 0.46 %
Dacsólam 7 0.46 %
Apafalva 7 0.46 %
Bátorfalu 6 0.40 %
Sirak 6 0.40 %
Ipolynagyfalu 6 0.40 %
Nagyhalom 6 0.40 %
Ipolyhídvég 5 0.33 %
Tótkelecsény 5 0.33 %
Gyürki 5 0.33 %
Csall 5 0.33 %
Óvár 5 0.33 %
Ipolykér 5 0.33 %
Terbegec 5 0.33 %
Kishalom 5 0.33 %
Kelenye 5 0.33 %
Galábocs 4 0.26 %
Paróca 4 0.26 %
Ipolyharaszti 4 0.26 %
Süllye 3 0.20 %
Száraznyírjes 3 0.20 %
Rárósmulyad 3 0.20 %
Kóvár 3 0.20 %
Zobor 2 0.13 %
Ipolykeszi 2 0.13 %
Ipolybalog 2 0.13 %
Borosznok 2 0.13 %
Veres 2 0.13 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Nagykürtös 246 25.20 %
Erdőszelestény 168 17.21 %
Zsély 73 7.48 %
Kékkő 32 3.28 %
Leszenye 27 2.77 %
Csáb 25 2.56 %
Magasmajtény 24 2.46 %
Mikszáthfalva 22 2.25 %
Kiscsalomja 21 2.15 %
Lukanénye 21 2.15 %
Dacsólam 21 2.15 %
Bussa 21 2.15 %
Apátújfalu 19 1.95 %
Nógrádszentpéter 18 1.84 %
Középpalojta 15 1.54 %
Bereklak 15 1.54 %
Kiskürtös 14 1.43 %
Alsópalojta 14 1.43 %
Érújfalu 14 1.43 %
Kürtösújfalu 14 1.43 %
Csall 13 1.33 %
Ipolyvarbó 13 1.33 %
Ipolybalog 13 1.33 %
Terbegec 13 1.33 %
Ipolynyék 12 1.23 %
Nagycsalomja 12 1.23 %
Alsósztregova 12 1.23 %
Nagyhalom 12 1.23 %
Szécsénykovácsi 12 1.23 %
Ebeck 11 1.13 %
Alsózellő 8 0.82 %
Felsőzellő 8 0.82 %
Bátorfalu 7 0.72 %
Ipolyharaszti 7 0.72 %
Tótgyarmat 6 0.61 %
Csalár 6 0.61 %
Kishalom 6 0.61 %
Felsőesztergály 6 0.61 %
Felsőpalojta 6 0.61 %
Gyürki 6 0.61 %
Szelény 6 0.61 %
Dacsókeszi 5 0.51 %
Ipolynagyfalu 5 0.51 %
Kőkeszi 5 0.51 %
Kóvár 5 0.51 %
Tótkisfalu 5 0.51 %
Nógrádszenna 5 0.51 %
Kislibercse 4 0.41 %
Borosznok 4 0.41 %
Hartyán 4 0.41 %
Sirak 4 0.41 %
Zobor 4 0.41 %
Ipolykeszi 3 0.31 %
Felsősztregova 3 0.31 %
Ipolykér 3 0.31 %
Szuhány 3 0.31 %
Ipolyhídvég 3 0.31 %
Nagylám 3 0.31 %
Alsóesztergály 3 0.31 %
Inám 2 0.20 %
Süllye 2 0.20 %
Száraznyírjes 2 0.20 %
Galábocs 2 0.20 %
Óvár 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 16.02 %
Nagykürtös 217 15.94 %
Ipolybalog 189 13.89 %
Lukanénye 124 9.11 %
Csáb 91 6.69 %
Nagycsalomja 80 5.88 %
Inám 72 5.29 %
Ipolyhídvég 64 4.70 %
Zsély 59 4.34 %
Bussa 51 3.75 %
Ipolykeszi 48 3.53 %
Kóvár 45 3.31 %
Ipolyvarbó 43 3.16 %
Apátújfalu 43 3.16 %
Óvár 42 3.09 %
Ipolynagyfalu 38 2.79 %
Ipolyszécsényke 36 2.65 %
Kőkeszi 36 2.65 %
Kelenye 27 1.98 %
Kékkő 22 1.62 %
Terbegec 21 1.54 %
Dacsókeszi 20 1.47 %
Leszenye 19 1.40 %
Szécsénykovácsi 18 1.32 %
Felsőzellő 15 1.10 %
Alsósztregova 15 1.10 %
Szelény 15 1.10 %
Bátorfalu 14 1.03 %
Csalár 13 0.96 %
Nógrádszentpéter 11 0.81 %
Kiscsalomja 10 0.73 %
Galábocs 10 0.73 %
Magasmajtény 10 0.73 %
Alsópalojta 9 0.66 %
Erdőszelestény 9 0.66 %
Szuhány 8 0.59 %
Mikszáthfalva 8 0.59 %
Sirak 8 0.59 %
Tótkisfalu 7 0.51 %
Érújfalu 7 0.51 %
Alsózellő 7 0.51 %
Kiskürtös 7 0.51 %
Rárósmulyad 7 0.51 %
Hartyán 6 0.44 %
Tótgyarmat 6 0.44 %
Kürtösújfalu 6 0.44 %
Gyürki 6 0.44 %
Dacsólam 5 0.37 %
Tótkelecsény 5 0.37 %
Felsőesztergály 5 0.37 %
Kishalom 5 0.37 %
Ipolykér 5 0.37 %
Ipolyharaszti 5 0.37 %
Ebeck 4 0.29 %
Nagyhalom 4 0.29 %
Nagylám 4 0.29 %
Bereklak 4 0.29 %
Felsőpalojta 3 0.22 %
Középpalojta 3 0.22 %
Zobor 3 0.22 %
Csall 3 0.22 %
Nógrádszenna 2 0.15 %
Alsóesztergály 2 0.15 %
Kislibercse 2 0.15 %
Paróca 2 0.15 %
Apafalva 2 0.15 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 22.53 %
Középpalojta 113 9.98 %
Alsópalojta 91 8.04 %
Lukanénye 90 7.95 %
Felsőpalojta 79 6.98 %
Bereklak 61 5.39 %
Kékkő 32 2.83 %
Ebeck 32 2.83 %
Tótgyarmat 24 2.12 %
Csáb 22 1.94 %
Mikszáthfalva 21 1.86 %
Magasmajtény 20 1.77 %
Kőkeszi 17 1.50 %
Leszenye 16 1.41 %
Erdőszelestény 15 1.33 %
Ipolynyék 15 1.33 %
Dacsólam 15 1.33 %
Kiskürtös 14 1.24 %
Szuhány 14 1.24 %
Zsély 12 1.06 %
Dacsókeszi 11 0.97 %
Bussa 8 0.71 %
Kürtösújfalu 8 0.71 %
Alsóesztergály 7 0.62 %
Érújfalu 7 0.62 %
Apátújfalu 6 0.53 %
Nagycsalomja 6 0.53 %
Óvár 6 0.53 %
Nógrádszentpéter 6 0.53 %
Csalár 6 0.53 %
Terbegec 5 0.44 %
Csall 5 0.44 %
Alsózellő 5 0.44 %
Alsósztregova 5 0.44 %
Tótkisfalu 5 0.44 %
Hartyán 5 0.44 %
Ipolykeszi 5 0.44 %
Felsőzellő 4 0.35 %
Bátorfalu 4 0.35 %
Szelény 4 0.35 %
Kiscsalomja 4 0.35 %
Felsőesztergály 4 0.35 %
Sirak 3 0.27 %
Ipolynagyfalu 3 0.27 %
Nagylám 3 0.27 %
Apafalva 3 0.27 %
Gyürki 3 0.27 %
Ipolyhídvég 2 0.18 %
Ipolyharaszti 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.18 %
Ipolybalog 2 0.18 %
Kislibercse 2 0.18 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Nagyhalom 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 15.50 %
Ipolybalog 179 11.91 %
Lukanénye 173 11.51 %
Csáb 132 8.78 %
Nagykürtös 125 8.32 %
Apátújfalu 119 7.92 %
Nagycsalomja 96 6.39 %
Zsély 80 5.32 %
Leszenye 69 4.59 %
Inám 61 4.06 %
Ipolykeszi 61 4.06 %
Bussa 59 3.93 %
Ipolyhídvég 59 3.93 %
Kőkeszi 58 3.86 %
Ipolyszécsényke 50 3.33 %
Tótgyarmat 48 3.19 %
Ipolyvarbó 48 3.19 %
Óvár 46 3.06 %
Kelenye 46 3.06 %
Kóvár 42 2.79 %
Terbegec 41 2.73 %
Bátorfalu 36 2.40 %
Ipolynagyfalu 34 2.26 %
Dacsókeszi 30 2.00 %
Szécsénykovácsi 26 1.73 %
Ipolyharaszti 18 1.20 %
Szelény 17 1.13 %
Sirak 15 1.00 %
Erdőszelestény 15 1.00 %
Csalár 14 0.93 %
Kékkő 13 0.86 %
Magasmajtény 12 0.80 %
Ipolykér 12 0.80 %
Ebeck 11 0.73 %
Mikszáthfalva 10 0.67 %
Felsőzellő 9 0.60 %
Csall 9 0.60 %
Gyürki 8 0.53 %
Galábocs 8 0.53 %
Bereklak 6 0.40 %
Rárósmulyad 6 0.40 %
Középpalojta 4 0.27 %
Alsóesztergály 4 0.27 %
Felsőpalojta 3 0.20 %
Kiscsalomja 3 0.20 %
Alsósztregova 3 0.20 %
Kiskürtös 2 0.13 %
Nagyhalom 2 0.13 %
Alsópalojta 2 0.13 %
Nógrádszenna 2 0.13 %
Szuhány 2 0.13 %
Nógrádszentpéter 2 0.13 %
Alsózellő 2 0.13 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Kürtösújfalu 1 0.07 %
Kislibercse 1 0.07 %
Tótkisfalu 1 0.07 %
Hartyán 1 0.07 %
Érújfalu 1 0.07 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 4.38 %
Ipolykér 25 2.96 %
Bussa 21 2.49 %
Lukanénye 21 2.49 %
Szécsénykovácsi 21 2.49 %
Nagykürtös 19 2.25 %
Ipolynyék 17 2.01 %
Óvár 12 1.42 %
Zsély 12 1.42 %
Terbegec 11 1.30 %
Apátújfalu 11 1.30 %
Ipolybalog 11 1.30 %
Csáb 10 1.18 %
Felsőzellő 10 1.18 %
Nagycsalomja 8 0.95 %
Ipolyhídvég 7 0.83 %
Kőkeszi 7 0.83 %
Inám 7 0.83 %
Leszenye 7 0.83 %
Galábocs 5 0.59 %
Csalár 4 0.47 %
Ipolynagyfalu 4 0.47 %
Érújfalu 3 0.36 %
Hartyán 3 0.36 %
Dacsókeszi 3 0.36 %
Gyürki 3 0.36 %
Kóvár 3 0.36 %
Paróca 3 0.36 %
Ipolyszécsényke 3 0.36 %
Szelény 3 0.36 %
Erdőszelestény 3 0.36 %
Tótgyarmat 2 0.24 %
Felsőesztergály 2 0.24 %
Ipolyharaszti 2 0.24 %
Alsósztregova 2 0.24 %
Sirak 2 0.24 %
Mikszáthfalva 2 0.24 %
Alsózellő 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Alsópalojta 1 0.12 %
Ebeck 1 0.12 %
Alsóesztergály 1 0.12 %
Ipolykeszi 1 0.12 %
Magasmajtény 1 0.12 %
Nógrádszentpéter 1 0.12 %
Dacsólam 1 0.12 %
Bereklak 1 0.12 %
Nagylám 1 0.12 %
Kiscsalomja 1 0.12 %
Csall 1 0.12 %
Kékkő 1 0.12 %
Kiskürtös 1 0.12 %
Rárósmulyad 1 0.12 %
Szuhány 1 0.12 %
Középpalojta 1 0.12 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 10.53 %
Nagykürtös 96 9.19 %
Nógrádszentpéter 34 3.25 %
Érújfalu 17 1.63 %
Kékkő 16 1.53 %
Kislibercse 15 1.44 %
Tótkisfalu 15 1.44 %
Bussa 15 1.44 %
Magasmajtény 14 1.34 %
Borosznok 13 1.24 %
Süllye 11 1.05 %
Felsőesztergály 11 1.05 %
Lukanénye 9 0.86 %
Alsópalojta 9 0.86 %
Zsély 9 0.86 %
Csáb 9 0.86 %
Ipolyharaszti 9 0.86 %
Bereklak 8 0.77 %
Felsősztregova 8 0.77 %
Dacsólam 7 0.67 %
Tótkelecsény 7 0.67 %
Nagylám 7 0.67 %
Nógrádszenna 6 0.57 %
Felsőzellő 6 0.57 %
Csall 6 0.57 %
Szelény 5 0.48 %
Hartyán 5 0.48 %
Ipolynyék 5 0.48 %
Kiscsalomja 5 0.48 %
Bátorfalu 4 0.38 %
Nagycsalomja 4 0.38 %
Kiskürtös 4 0.38 %
Alsózellő 4 0.38 %
Szuhány 4 0.38 %
Paróca 4 0.38 %
Kürtösújfalu 3 0.29 %
Kelenye 3 0.29 %
Nagyhalom 3 0.29 %
Kőkeszi 2 0.19 %
Rárósmulyad 2 0.19 %
Ipolybalog 2 0.19 %
Dacsókeszi 2 0.19 %
Leszenye 2 0.19 %
Középpalojta 2 0.19 %
Száraznyírjes 2 0.19 %
Kishalom 1 0.10 %
Veres 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Ebeck 1 0.10 %
Gyürki 1 0.10 %
Erdőszelestény 1 0.10 %
Mikszáthfalva 1 0.10 %
Tótgyarmat 1 0.10 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Ipolyhídvég 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Zobor 1 0.10 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 23.51 %
Zsély 73 3.37 %
Kékkő 64 2.96 %
Alsózellő 62 2.86 %
Lukanénye 49 2.26 %
Csáb 37 1.71 %
Alsósztregova 37 1.71 %
Középpalojta 36 1.66 %
Apátújfalu 35 1.62 %
Dacsókeszi 33 1.52 %
Nógrádszentpéter 29 1.34 %
Bereklak 28 1.29 %
Mikszáthfalva 28 1.29 %
Erdőszelestény 26 1.20 %
Kiskürtös 25 1.15 %
Érújfalu 25 1.15 %
Felsőzellő 23 1.06 %
Ipolynyék 23 1.06 %
Alsópalojta 21 0.97 %
Nagycsalomja 20 0.92 %
Ebeck 20 0.92 %
Leszenye 20 0.92 %
Kőkeszi 18 0.83 %
Felsőesztergály 18 0.83 %
Bussa 18 0.83 %
Szécsénykovácsi 18 0.83 %
Alsóesztergály 18 0.83 %
Csalár 17 0.79 %
Kiscsalomja 17 0.79 %
Tótgyarmat 16 0.74 %
Nógrádszenna 15 0.69 %
Terbegec 14 0.65 %
Ipolykér 14 0.65 %
Bátorfalu 11 0.51 %
Ipolybalog 11 0.51 %
Óvár 11 0.51 %
Tótkelecsény 11 0.51 %
Kelenye 11 0.51 %
Tótkisfalu 9 0.42 %
Szuhány 9 0.42 %
Kürtösújfalu 9 0.42 %
Sirak 9 0.42 %
Ipolyhídvég 9 0.42 %
Száraznyírjes 8 0.37 %
Inám 8 0.37 %
Ipolyvarbó 8 0.37 %
Felsőpalojta 7 0.32 %
Szelény 7 0.32 %
Apafalva 7 0.32 %
Süllye 6 0.28 %
Ipolyszécsényke 6 0.28 %
Galábocs 6 0.28 %
Ipolynagyfalu 6 0.28 %
Nagyhalom 6 0.28 %
Kóvár 6 0.28 %
Csall 6 0.28 %
Kislibercse 6 0.28 %
Magasmajtény 4 0.18 %
Ipolyharaszti 4 0.18 %
Ipolykeszi 3 0.14 %
Paróca 3 0.14 %
Nagylám 3 0.14 %
Gyürki 3 0.14 %
Felsősztregova 3 0.14 %
Kishalom 3 0.14 %
Dacsólam 3 0.14 %
Rárósmulyad 3 0.14 %
Veres 2 0.09 %
Borosznok 2 0.09 %
Zobor 2 0.09 %
Hartyán 1 0.05 %
Nagykürtös 717 46.74 %
Kékkő 93 6.06 %
Mikszáthfalva 76 4.95 %
Alsópalojta 67 4.37 %
Magasmajtény 59 3.85 %
Kiskürtös 39 2.54 %
Alsósztregova 36 2.35 %
Középpalojta 32 2.09 %
Zsély 31 2.02 %
Nógrádszentpéter 27 1.76 %
Erdőszelestény 25 1.63 %
Ebeck 22 1.43 %
Bereklak 22 1.43 %
Alsózellő 22 1.43 %
Ipolynyék 21 1.37 %
Bussa 18 1.17 %
Nagyhalom 14 0.91 %
Kürtösújfalu 13 0.85 %
Dacsókeszi 11 0.72 %
Csalár 9 0.59 %
Alsóesztergály 8 0.52 %
Dacsólam 8 0.52 %
Kislibercse 7 0.46 %
Csáb 7 0.46 %
Leszenye 6 0.39 %
Csall 6 0.39 %
Lukanénye 5 0.33 %
Tótkisfalu 5 0.33 %
Érújfalu 5 0.33 %
Szuhány 5 0.33 %
Kishalom 5 0.33 %
Felsőpalojta 4 0.26 %
Szécsénykovácsi 4 0.26 %
Sirak 4 0.26 %
Ipolyhídvég 4 0.26 %
Kőkeszi 4 0.26 %
Óvár 4 0.26 %
Szelény 4 0.26 %
Felsőzellő 4 0.26 %
Száraznyírjes 4 0.26 %
Nagylám 3 0.20 %
Ipolyharaszti 3 0.20 %
Bátorfalu 3 0.20 %
Ipolykér 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Galábocs 3 0.20 %
Nagycsalomja 3 0.20 %
Terbegec 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Apátújfalu 2 0.13 %
Ipolykeszi 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Tótgyarmat 2 0.13 %
Zobor 2 0.13 %
Kóvár 2 0.13 %
Felsőesztergály 2 0.13 %
Nógrádszenna 2 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 34.76 %
Kékkő 203 4.97 %
Magasmajtény 163 3.99 %
Erdőszelestény 118 2.89 %
Nógrádszentpéter 116 2.84 %
Bereklak 105 2.57 %
Lukanénye 105 2.57 %
Bussa 104 2.54 %
Csáb 102 2.50 %
Alsópalojta 102 2.50 %
Alsósztregova 87 2.13 %
Zsély 86 2.10 %
Mikszáthfalva 80 1.96 %
Középpalojta 78 1.91 %
Kürtösújfalu 76 1.86 %
Dacsókeszi 69 1.69 %
Kőkeszi 63 1.54 %
Érújfalu 61 1.49 %
Kiskürtös 55 1.35 %
Szuhány 55 1.35 %
Leszenye 55 1.35 %
Ebeck 51 1.25 %
Dacsólam 51 1.25 %
Apátújfalu 51 1.25 %
Ipolynyék 45 1.10 %
Alsózellő 42 1.03 %
Felsőpalojta 41 1.00 %
Nógrádszenna 40 0.98 %
Kiscsalomja 36 0.88 %
Felsőesztergály 35 0.86 %
Bátorfalu 35 0.86 %
Csall 34 0.83 %
Tótgyarmat 32 0.78 %
Tótkisfalu 32 0.78 %
Csalár 31 0.76 %
Felsőzellő 31 0.76 %
Nagylám 30 0.73 %
Szelény 29 0.71 %
Nagycsalomja 28 0.68 %
Szécsénykovácsi 27 0.66 %
Alsóesztergály 26 0.64 %
Ipolybalog 25 0.61 %
Tótkelecsény 24 0.59 %
Sirak 24 0.59 %
Hartyán 24 0.59 %
Felsősztregova 24 0.59 %
Nagyhalom 22 0.54 %
Ipolykér 22 0.54 %
Óvár 21 0.51 %
Terbegec 21 0.51 %
Ipolyharaszti 20 0.49 %
Ipolykeszi 20 0.49 %
Kislibercse 17 0.42 %
Ipolyvarbó 16 0.39 %
Borosznok 15 0.37 %
Gyürki 15 0.37 %
Paróca 14 0.34 %
Kishalom 13 0.32 %
Apafalva 12 0.29 %
Ipolynagyfalu 12 0.29 %
Galábocs 12 0.29 %
Zobor 11 0.27 %
Inám 10 0.24 %
Ipolyhídvég 10 0.24 %
Száraznyírjes 8 0.20 %
Kóvár 8 0.20 %
Süllye 6 0.15 %
Ipolyszécsényke 6 0.15 %
Veres 5 0.12 %
Rárósmulyad 5 0.12 %
Kelenye 1 0.02 %
Nagykürtös 284 25.61 %
Kékkő 35 3.16 %
Magasmajtény 20 1.80 %
Nógrádszentpéter 19 1.71 %
Kiskürtös 17 1.53 %
Zsély 16 1.44 %
Bussa 14 1.26 %
Erdőszelestény 12 1.08 %
Csall 9 0.81 %
Száraznyírjes 9 0.81 %
Ebeck 9 0.81 %
Csáb 8 0.72 %
Alsópalojta 8 0.72 %
Mikszáthfalva 8 0.72 %
Bereklak 8 0.72 %
Galábocs 8 0.72 %
Dacsólam 8 0.72 %
Lukanénye 8 0.72 %
Leszenye 8 0.72 %
Érújfalu 8 0.72 %
Dacsókeszi 7 0.63 %
Kőkeszi 6 0.54 %
Ipolyvarbó 6 0.54 %
Ipolynyék 6 0.54 %
Apátújfalu 5 0.45 %
Középpalojta 5 0.45 %
Kiscsalomja 4 0.36 %
Szuhány 4 0.36 %
Borosznok 4 0.36 %
Csalár 4 0.36 %
Tótkisfalu 4 0.36 %
Óvár 4 0.36 %
Kóvár 3 0.27 %
Bátorfalu 3 0.27 %
Felsőesztergály 3 0.27 %
Alsóesztergály 3 0.27 %
Hartyán 3 0.27 %
Szelény 2 0.18 %
Gyürki 2 0.18 %
Kürtösújfalu 2 0.18 %
Tótkelecsény 2 0.18 %
Felsősztregova 2 0.18 %
Ipolybalog 2 0.18 %
Alsósztregova 2 0.18 %
Süllye 2 0.18 %
Tótgyarmat 2 0.18 %
Felsőpalojta 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Nógrádszenna 1 0.09 %
Sirak 1 0.09 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Ipolykér 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Paróca 1 0.09 %
Nagycsalomja 1 0.09 %
Ipolynagyfalu 1 0.09 %
Felsőzellő 1 0.09 %
Alsózellő 1 0.09 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 28.71 %
Kékkő 61 6.00 %
Lukanénye 39 3.83 %
Zsély 38 3.74 %
Alsósztregova 28 2.75 %
Nógrádszentpéter 26 2.56 %
Bereklak 20 1.97 %
Alsózellő 19 1.87 %
Ebeck 18 1.77 %
Erdőszelestény 18 1.77 %
Csáb 16 1.57 %
Mikszáthfalva 16 1.57 %
Érújfalu 16 1.57 %
Felsőzellő 16 1.57 %
Nógrádszenna 15 1.47 %
Ipolynyék 14 1.38 %
Kürtösújfalu 13 1.28 %
Magasmajtény 13 1.28 %
Bussa 13 1.28 %
Alsópalojta 12 1.18 %
Kőkeszi 12 1.18 %
Középpalojta 12 1.18 %
Leszenye 12 1.18 %
Dacsókeszi 12 1.18 %
Kiskürtös 11 1.08 %
Tótgyarmat 10 0.98 %
Tótkisfalu 9 0.88 %
Inám 9 0.88 %
Dacsólam 9 0.88 %
Ipolykér 8 0.79 %
Csalár 8 0.79 %
Alsóesztergály 8 0.79 %
Apátújfalu 8 0.79 %
Kislibercse 7 0.69 %
Kelenye 7 0.69 %
Nagycsalomja 7 0.69 %
Csall 6 0.59 %
Apafalva 6 0.59 %
Kiscsalomja 6 0.59 %
Szelény 6 0.59 %
Nagylám 6 0.59 %
Óvár 6 0.59 %
Ipolyhídvég 5 0.49 %
Felsőesztergály 5 0.49 %
Szuhány 5 0.49 %
Felsőpalojta 4 0.39 %
Süllye 4 0.39 %
Ipolybalog 4 0.39 %
Nagyhalom 4 0.39 %
Tótkelecsény 4 0.39 %
Paróca 3 0.29 %
Kóvár 3 0.29 %
Sirak 3 0.29 %
Terbegec 3 0.29 %
Szécsénykovácsi 3 0.29 %
Ipolynagyfalu 3 0.29 %
Kishalom 3 0.29 %
Száraznyírjes 3 0.29 %
Veres 2 0.20 %
Bátorfalu 2 0.20 %
Ipolyszécsényke 2 0.20 %
Rárósmulyad 2 0.20 %
Borosznok 2 0.20 %
Ipolyharaszti 2 0.20 %
Hartyán 2 0.20 %
Gyürki 2 0.20 %
Zobor 2 0.20 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Galábocs 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagykürtös 758 32.28 %
Kékkő 105 4.47 %
Erdőszelestény 71 3.02 %
Magasmajtény 63 2.68 %
Bussa 62 2.64 %
Nógrádszentpéter 59 2.51 %
Bereklak 55 2.34 %
Csáb 51 2.17 %
Középpalojta 50 2.13 %
Alsópalojta 49 2.09 %
Zsély 48 2.04 %
Lukanénye 46 1.96 %
Ipolyhídvég 45 1.92 %
Kürtösújfalu 44 1.87 %
Alsósztregova 43 1.83 %
Felsőzellő 39 1.66 %
Mikszáthfalva 38 1.62 %
Dacsókeszi 38 1.62 %
Szuhány 35 1.49 %
Felsőesztergály 31 1.32 %
Apátújfalu 28 1.19 %
Kiskürtös 28 1.19 %
Csalár 27 1.15 %
Leszenye 27 1.15 %
Kőkeszi 26 1.11 %
Alsózellő 25 1.06 %
Dacsólam 25 1.06 %
Kiscsalomja 24 1.02 %
Ipolynyék 23 0.98 %
Érújfalu 23 0.98 %
Csall 21 0.89 %
Szécsénykovácsi 21 0.89 %
Felsősztregova 21 0.89 %
Felsőpalojta 20 0.85 %
Szelény 20 0.85 %
Alsóesztergály 20 0.85 %
Hartyán 19 0.81 %
Nagylám 18 0.77 %
Ipolynagyfalu 18 0.77 %
Ipolykér 17 0.72 %
Ipolyvarbó 17 0.72 %
Óvár 17 0.72 %
Ebeck 16 0.68 %
Tótgyarmat 16 0.68 %
Tótkisfalu 15 0.64 %
Kislibercse 15 0.64 %
Tótkelecsény 15 0.64 %
Nógrádszenna 15 0.64 %
Paróca 13 0.55 %
Ipolykeszi 13 0.55 %
Ipolybalog 12 0.51 %
Ipolyharaszti 12 0.51 %
Apafalva 11 0.47 %
Zobor 11 0.47 %
Terbegec 11 0.47 %
Galábocs 11 0.47 %
Borosznok 10 0.43 %
Kóvár 9 0.38 %
Kishalom 9 0.38 %
Száraznyírjes 8 0.34 %
Kelenye 7 0.30 %
Bátorfalu 7 0.30 %
Sirak 6 0.26 %
Gyürki 6 0.26 %
Ipolyszécsényke 6 0.26 %
Inám 6 0.26 %
Süllye 5 0.21 %
Nagycsalomja 5 0.21 %
Nagyhalom 4 0.17 %
Rárósmulyad 3 0.13 %
Veres 3 0.13 %
Nagykürtös 629 35.08 %
Kékkő 110 6.13 %
Zsély 56 3.12 %
Mikszáthfalva 54 3.01 %
Alsópalojta 51 2.84 %
Bereklak 42 2.34 %
Nógrádszentpéter 38 2.12 %
Bussa 35 1.95 %
Erdőszelestény 35 1.95 %
Kiskürtös 32 1.78 %
Csáb 28 1.56 %
Felsőesztergály 26 1.45 %
Kürtösújfalu 23 1.28 %
Alsózellő 22 1.23 %
Alsósztregova 22 1.23 %
Lukanénye 19 1.06 %
Ebeck 17 0.95 %
Magasmajtény 17 0.95 %
Nagyhalom 13 0.73 %
Dacsókeszi 13 0.73 %
Leszenye 13 0.73 %
Ipolykér 13 0.73 %
Érújfalu 13 0.73 %
Középpalojta 12 0.67 %
Felsőzellő 12 0.67 %
Szécsénykovácsi 11 0.61 %
Szuhány 10 0.56 %
Csalár 10 0.56 %
Száraznyírjes 10 0.56 %
Kőkeszi 9 0.50 %
Kiscsalomja 9 0.50 %
Dacsólam 9 0.50 %
Nógrádszenna 8 0.45 %
Galábocs 8 0.45 %
Tótgyarmat 8 0.45 %
Óvár 7 0.39 %
Felsőpalojta 7 0.39 %
Bátorfalu 6 0.33 %
Kislibercse 5 0.28 %
Ipolyharaszti 4 0.22 %
Ipolynagyfalu 4 0.22 %
Ipolynyék 4 0.22 %
Apátújfalu 4 0.22 %
Csall 4 0.22 %
Tótkelecsény 4 0.22 %
Zobor 4 0.22 %
Ipolyhídvég 3 0.17 %
Ipolybalog 3 0.17 %
Szelény 3 0.17 %
Apafalva 3 0.17 %
Alsóesztergály 3 0.17 %
Tótkisfalu 3 0.17 %
Kishalom 3 0.17 %
Süllye 2 0.11 %
Felsősztregova 2 0.11 %
Nagycsalomja 2 0.11 %
Kelenye 2 0.11 %
Ipolyvarbó 2 0.11 %
Borosznok 1 0.06 %
Gyürki 1 0.06 %
Veres 1 0.06 %
Rárósmulyad 1 0.06 %
Inám 1 0.06 %
Ipolyszécsényke 1 0.06 %
Ipolykeszi 1 0.06 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 16.45 %
Ipolybalog 57 14.88 %
Ipolykeszi 48 12.53 %
Ipolyhídvég 41 10.70 %
Nagycsalomja 24 6.27 %
Nagykürtös 22 5.74 %
Lukanénye 20 5.22 %
Ipolykér 13 3.39 %
Óvár 13 3.39 %
Ipolynagyfalu 12 3.13 %
Inám 12 3.13 %
Kóvár 11 2.87 %
Magasmajtény 8 2.09 %
Bussa 6 1.57 %
Ipolyszécsényke 6 1.57 %
Tótgyarmat 5 1.31 %
Kőkeszi 5 1.31 %
Zsély 4 1.04 %
Ipolyvarbó 4 1.04 %
Apátújfalu 4 1.04 %
Kelenye 4 1.04 %
Csalár 4 1.04 %
Szécsénykovácsi 4 1.04 %
Leszenye 3 0.78 %
Csáb 3 0.78 %
Kiscsalomja 2 0.52 %
Sirak 2 0.52 %
Érújfalu 2 0.52 %
Gyürki 2 0.52 %
Alsózellő 1 0.26 %
Tótkisfalu 1 0.26 %
Terbegec 1 0.26 %
Bátorfalu 1 0.26 %
Kékkő 1 0.26 %
Kishalom 1 0.26 %
Mikszáthfalva 1 0.26 %
Alsósztregova 1 0.26 %
Rárósmulyad 1 0.26 %
Dacsókeszi 1 0.26 %
Szelény 1 0.26 %
Zobor 1 0.26 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 23.69 %
Alsósztregova 136 16.96 %
Felsőzellő 91 11.35 %
Bussa 76 9.48 %
Nógrádszentpéter 31 3.87 %
Kékkő 24 2.99 %
Alsózellő 23 2.87 %
Mikszáthfalva 18 2.24 %
Kislibercse 16 2.00 %
Alsópalojta 16 2.00 %
Érújfalu 15 1.87 %
Magasmajtény 13 1.62 %
Középpalojta 10 1.25 %
Felsőesztergály 10 1.25 %
Rárósmulyad 9 1.12 %
Leszenye 9 1.12 %
Tótkelecsény 8 1.00 %
Nógrádszenna 8 1.00 %
Ipolynyék 7 0.87 %
Csáb 7 0.87 %
Dacsólam 7 0.87 %
Hartyán 7 0.87 %
Apátújfalu 7 0.87 %
Csalár 6 0.75 %
Ipolyvarbó 6 0.75 %
Zsély 6 0.75 %
Ebeck 6 0.75 %
Kishalom 5 0.62 %
Kiskürtös 5 0.62 %
Tótkisfalu 5 0.62 %
Lukanénye 5 0.62 %
Szuhány 4 0.50 %
Felsősztregova 4 0.50 %
Nagycsalomja 4 0.50 %
Erdőszelestény 4 0.50 %
Borosznok 4 0.50 %
Kürtösújfalu 4 0.50 %
Bereklak 4 0.50 %
Terbegec 4 0.50 %
Kőkeszi 3 0.37 %
Galábocs 3 0.37 %
Nagyhalom 3 0.37 %
Tótgyarmat 3 0.37 %
Alsóesztergály 2 0.25 %
Bátorfalu 2 0.25 %
Gyürki 2 0.25 %
Ipolykeszi 2 0.25 %
Csall 2 0.25 %
Nagylám 2 0.25 %
Dacsókeszi 2 0.25 %
Ipolybalog 2 0.25 %
Ipolyharaszti 2 0.25 %
Szécsénykovácsi 2 0.25 %
Ipolynagyfalu 2 0.25 %
Ipolykér 2 0.25 %
Kiscsalomja 2 0.25 %
Ipolyhídvég 2 0.25 %
Ipolyszécsényke 1 0.12 %
Süllye 1 0.12 %
Felsőpalojta 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Kóvár 1 0.12 %
Sirak 1 0.12 %
Óvár 1 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.12 %
Paróca 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 27.42 %
Ipolyhídvég 131 21.91 %
Ipolybalog 83 13.88 %
Ipolynagyfalu 47 7.86 %
Inám 44 7.36 %
Nagykürtös 41 6.86 %
Óvár 35 5.85 %
Ipolykér 31 5.18 %
Ipolykeszi 27 4.52 %
Lukanénye 19 3.18 %
Csáb 18 3.01 %
Nagycsalomja 18 3.01 %
Kelenye 18 3.01 %
Ipolyszécsényke 17 2.84 %
Kóvár 15 2.51 %
Csalár 15 2.51 %
Apátújfalu 13 2.17 %
Sirak 11 1.84 %
Terbegec 11 1.84 %
Szécsénykovácsi 10 1.67 %
Kőkeszi 9 1.51 %
Bussa 9 1.51 %
Bátorfalu 8 1.34 %
Leszenye 7 1.17 %
Tótgyarmat 6 1.00 %
Dacsókeszi 5 0.84 %
Gyürki 5 0.84 %
Kékkő 5 0.84 %
Magasmajtény 4 0.67 %
Szelény 4 0.67 %
Ipolyvarbó 4 0.67 %
Zsély 4 0.67 %
Galábocs 3 0.50 %
Hartyán 3 0.50 %
Érújfalu 3 0.50 %
Mikszáthfalva 2 0.33 %
Alsózellő 2 0.33 %
Rárósmulyad 2 0.33 %
Erdőszelestény 2 0.33 %
Zobor 1 0.17 %
Kiskürtös 1 0.17 %
Bereklak 1 0.17 %
Kiscsalomja 1 0.17 %
Alsósztregova 1 0.17 %
Felsőzellő 1 0.17 %
Ipolyharaszti 1 0.17 %
Csall 1 0.17 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 25.49 %
Alsósztregova 235 18.26 %
Nógrádszentpéter 76 5.91 %
Érújfalu 75 5.83 %
Kékkő 53 4.12 %
Bussa 40 3.11 %
Magasmajtény 39 3.03 %
Kislibercse 32 2.49 %
Hartyán 30 2.33 %
Felsősztregova 29 2.25 %
Tótkisfalu 28 2.18 %
Nógrádszenna 23 1.79 %
Mikszáthfalva 20 1.55 %
Erdőszelestény 19 1.48 %
Tótkelecsény 19 1.48 %
Zsély 18 1.40 %
Alsópalojta 18 1.40 %
Süllye 18 1.40 %
Borosznok 16 1.24 %
Felsőzellő 12 0.93 %
Kiskürtös 12 0.93 %
Bereklak 12 0.93 %
Apátújfalu 11 0.85 %
Felsőesztergály 11 0.85 %
Alsózellő 10 0.78 %
Alsóesztergály 9 0.70 %
Dacsókeszi 9 0.70 %
Középpalojta 9 0.70 %
Rárósmulyad 8 0.62 %
Leszenye 8 0.62 %
Nagylám 8 0.62 %
Lukanénye 8 0.62 %
Kóvár 8 0.62 %
Kürtösújfalu 7 0.54 %
Csáb 7 0.54 %
Paróca 7 0.54 %
Nagyhalom 6 0.47 %
Óvár 6 0.47 %
Ipolykér 6 0.47 %
Dacsólam 5 0.39 %
Szelény 4 0.31 %
Szuhány 4 0.31 %
Tótgyarmat 4 0.31 %
Csalár 4 0.31 %
Gyürki 4 0.31 %
Csall 4 0.31 %
Kishalom 4 0.31 %
Ipolykeszi 3 0.23 %
Ipolynyék 3 0.23 %
Szécsénykovácsi 3 0.23 %
Ebeck 3 0.23 %
Kelenye 3 0.23 %
Kiscsalomja 3 0.23 %
Nagycsalomja 2 0.16 %
Bátorfalu 2 0.16 %
Felsőpalojta 2 0.16 %
Kőkeszi 2 0.16 %
Veres 2 0.16 %
Terbegec 2 0.16 %
Zobor 2 0.16 %
Ipolyharaszti 2 0.16 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Száraznyírjes 1 0.08 %
Galábocs 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Sirak 1 0.08 %
Ipolybalog 1 0.08 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
201 70.28%
KSČ
33 11.54%
VPN
25 8.74%
SPV
14 4.90%
KDH
5 1.75%
SZ
3 1.05%
DS
2 0.70%
Egyéb
3 1.05%
Érvényes szavazatok 286
Együttélés-MKDM
198 69.96%
Magyar Polgári Párt
30 10.60%
SDĽ
16 5.65%
SDSS
14 4.95%
HZDS
10 3.53%
SPI
5 1.77%
SZ
3 1.06%
KSS
3 1.06%
KDH
2 0.71%
Egyéb
2 0.71%
Érvényes szavazatok 283
MK
224 85.50%
HZPCS
7 2.67%
SP-VOĽBA
7 2.67%
ZRS
4 1.53%
DS
4 1.53%
HZDS-RSS
4 1.53%
KSS
3 1.15%
SPK
3 1.15%
SNS
2 0.76%
2 0.76%
Egyéb
2 0.76%
Érvényes szavazatok 262
MKP
218 85.49%
SDK
16 6.27%
SDĽ
5 1.96%
HZDS
5 1.96%
KSS
4 1.57%
ZRS
2 0.78%
MLHZP
2 0.78%
SOP
2 0.78%
Egyéb
1 0.39%
Érvényes szavazatok 255
MKP
179 89.95%
NOSNP
6 3.02%
KSS
3 1.51%
SDKU
3 1.51%
SMER
2 1.01%
HZDS
2 1.01%
KDH
1 0.50%
SZS
1 0.50%
ZRS
1 0.50%
ANO
1 0.50%
Érvényes szavazatok 199
MKP
155 89.08%
SMER
13 7.47%
SDKU DS
3 1.72%
KDH
2 1.15%
ĽS HZDS
1 0.57%
Érvényes szavazatok 174
MKP
103 66.45%
Most-Híd
37 23.87%
SMER
6 3.87%
SaS
2 1.29%
SDKU DS
2 1.29%
Únia
2 1.29%
KDH
1 0.65%
ĽS HZDS
1 0.65%
EDS
1 0.65%
Érvényes szavazatok 155
MKP
66 57.89%
Most-Híd
38 33.33%
SOSKA
3 2.63%
KDH
2 1.75%
SMER SD
2 1.75%
99 Percent
1 0.88%
SSS NM
1 0.88%
SZS
1 0.88%
Érvényes szavazatok 114
MKP
95 69.85%
Most-Híd
21 15.44%
SMER SD
8 5.88%
LSNS
3 2.21%
SME RODINA
3 2.21%
SNS
2 1.47%
KDH
1 0.74%
SDKU DS
1 0.74%
TIP
1 0.74%
ŠANCA
1 0.74%
Érvényes szavazatok 136
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések