SK
ZM
.....

Barslédec

Község

címer zászló
794 93% magyar 1910
184 24% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Lédec
Hivatalos szlovák megnevezés:
Ladice
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Bars vármegye
Aranyosmaróti járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Zoboralja - Északnyugati-Kárpátok, Elő-Fátra, Tribecs-hegység
Más földrajzi nevek:
Barsi szőlők, (Cseres-erdő), Deredze, Hajnalgyep, Szkala-erdő, Urbánkai dűlő, Zsélye
Koordináták:
48.39500809, 18.26132584
Terület:
11,65 km2
Rang:
község
Népesség:
745
Tszf. magasság:
197 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95177
Település kód:
500437
Szervezeti azonosító:
38440
Adóazonosító:
2021050790

A község a Zoboralja északi peremén, a Tribecs-hegység déli (a gímesi Várhegy délkeleti) lábánál fekszik, Aranyosmaróttól 12 km-re nyugatra, Nyitrától 22 km-re északkeletre, a Dervence-patak partján. A falutól délre halad el a Sarlókajsza-Garamkovácsi vasútvonal (megállóhely). Mellékutak kötik össze Szelezsénnyel (7 km), Gímeskosztolánnyal (3 km) és Néverrel (3,5 km). Nyugatról Gímes, északnyugatról Gímeskosztolány, északkeletről Velséc, keletről Szelezsény, délről pedig Néver községekkel határos. Nyugati és északnyugati határa Bars és Nyitra megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Aranyosmaróti járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Bars vármegye Aranyosmaróti járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig 1960-ig az Aranyosmaróti járáshoz, majd 1960-1996 között a Nyitrai járáshoz. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Nyitra megye, Aranyosmaróti járás). Területe (11,65 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

A szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő Lédec a zoboraljai magyar nyelvsziget legészakabbi községe és egyben az egyetlen község a járásban, ahol jelentősebb számú magyar lakosság él. 1910-ben 855, 1921-ben 865, 1942-ben pedig 1003, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, magyar többségét a 20. század végéig megőrizte, a szlovákok 1991-2001 között kerültek többségbe az asszimiláció révén. 1991-2011 között lakosságszáma 16,4 %-al csökkent (886 főről 741-re), a magyar nemzetiségűek aránya ezzel párhuzamosan 57,6 %-ról 31,9 %-ra csökkent. A lakosság túlnyomó többsége (84,5 %) római katolikus vallású.

Történelem

A települést 1075-ben "Lenduch" alakban említik először az esztergomi érsekség birtokaként. 1253-ban "Leuduch" néven említik. 1353-ban már két faluként Kis- és Nagylédec néven ("Maior, Minor Ledneche ") szerepel. Eredeti lakói mellé székelyeket telepítettek. 1536-ban malmot említenek a községben. 1573-ban puszta hely volt. 1601-ben 4 malma és 44 háza volt. 1720-ban 23 adózója és 2 malma volt. A falu határát a Drevenica-patak két részre osztotta, az egyik Nyitra, a másik a Bars vármegyéhez tartozott. A 18. században a két részt egyesítették és Nyitra vármegyéhez csatolták. A 19. században ismét Bars vármegyéhez került. 1777-ben a falut Lédecz néven említik. 1828-ban 109 házában 690 lakos élt. Lakói mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel, favágással és kosárfonással foglalkoztak. A trianoni békeszerződésig Bars vármegye Aranyosmaróti járásához tartozott. Lakói ezután is kisbirtokosok, mezőgazdasági napszámosok voltak. 1939-ben szeszfőzde épült a községben. 1945-ben a nagybirtokokat felosztották és később megalakult a földműves szövetkezet is. 1991-ben még magyar többségű település volt. Magyar tannyelvű általános iskoláját 1999-ben szüntették meg.

Mai jelentősége

A községben szlovák óvoda és szintén szlovák magániskola működik. Mindenszenteknek szentelt római katolikus temploma a 18. század elején épült egy korábbi, gótikus stílusú templom helyén. 1969-ben Barslédecen nyitották meg az első állandó szlovákiai magyar néprajzi kiállítást.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

LEDECZ. Ladicze. Magyar falu Nyitra Várm. földes Ura az Esztergomi Érsekség, lakosai katolikusok, fekszik Aranyos Maróthoz 1 mértföldnyire, határja jó, vagyonnyai külömbfélék, piatza Nyitrán.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Lédecz, magyar falu Nyitra vmegyében, Bars vmegye szélén, Ghymeshez 1/2 órányira. Lakja 682 kath. Van kath. paroch. temploma. Határja jó, erdővel, szőlőhegygyel, és sok gyümölcscsel. F. u. az esztergomi érsek. Ut. posta Nyitra 5 óra.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Zsitva-Újfalun túl az aranyos-maróti járás következik, melynek terűletén a kitűnő bort termesztő Lédecz község kivételével magyar községgel nem találkozunk.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Lédecz. Nyitra vármegye határszélén fekvő magyar kisközség, 770 róm. kath. vallású lakossal. Az esztergomi érsek birtoka és hajdan a verebélyi székhez tartozott. A patak, mely a községet szeli, határ volt Nyitra és Bars között s ezért a patakon túli rész régente nyitramegyei község volt, de most már egyesítve van, s egészben Bars vármegyéhez tartozik. Nevét még háromféle változatban találjuk, ú. m. Ledécz, Lidecz és Ladicze. 1573-ban a törökök pusztították el a községet. 1700 körül a pestis és 1855-ben és 66-ban a kolera tizedelte meg a lakosságot. A községben egy nagyobb kőoszlop van, mely állitólag még a török időkből származik, a mit azonban az olvashatatlan feliratból megállapítani nem lehet. Régi katholikus templomát is a törökök pusztították el. Mostani temploma a török dúlások után épült és 1790 körül renováltatott. A község postája Ghymes, távirója és vasúti állomása Aranyosmarót. Ide tartozik Hajnalgyep puszta is.

Magyar Katolikus Lexikon

Barslédec, v. Bars vm. (Ladice, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. szentbenedeki esp. ker-ében. - Tp-át 1500 e. Gyümölcsoltó Boldogassz. tiszt. sztelték, a mait 1783: építették. Kegyura 1880: az esztergomi érs. Anyanyelve 1910: m. Filiái 1917: Ghymes, Ghimeskosztolány, Néver. - Plébánosai: 1560 k. László, 1610: Pereszthegyi Mihály, 1630: Kalinai Mihály, 1631: Szécsi Jakab, 1647 k. Raphael János, 1657: Megyery Jakab, 1667: Berzeviczy Lukács, 1671: Mészárics András, 1672: Gyerfás Benedek, 1680: Csallóközy András, 1689: Ozlebics Péter, 1694: Gál Ádám, 1695: Ungváry János, 1698: Szolcsányi István, 1704: Buday Imre, 1710: Dobronay Ferenc, 1713: Hullik János, 1719: Tessényi János, 1755: Névery Ferenc, 1757: Kornis Ferenc gr, 1759: Malonyay János, 1760: Kovács Sándor, 1779: Tessényi Sándor, 1786: Baranyay Mátyás, 1816: Bedros Jakab, 1821: Szabó István, 1824: Okolicsányi Pál, 1841: Vilt Mihály, 1851: Wachtler Károly, 1869: Kabina András, 1892: Borbás László. - Lakói 1840: 648 r.k., 41 egyéb vall., össz. 689; 1910: 843 r.k., 3 ev., 9 izr., össz. 855; 1970: össz. 1108, 73,8 %-a m.; 1991: össz. 886, m. 510 (57,56%); 2001: össz. 813, m. 355 (43,67%). ** Némethy 1894:150.

Fazekas Imre

1919.12.26.
Barslédec - megszületett
1954-1985
Komárom 1954-1985 között a Magyar Területi Színház színésze.
2002
Komárom - elhunyt

Jókai Mária

1937.1.18.
Aha - megszületett
Kalász - tanított
Gimes - tanított
Barslédec - tanított

Stoffa (Fazekas) Veronika

1951. 7. 8.
Barslédec - megszületett
1957 - 1966
Gimes - tanult
1966 - 1969
Nyitra - tanult
Névelőfordulások
1075
Lenduch
1253
Leuduch
1353
Maior
1888
Lédec,
1907
Barslédec,
1920
Ladice,
1927
Ladice, Lédec,
1939
Ladice
1994
Lédec

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Barslédec (Ladice) 219
Telefon: 0376317121
Fax: 0376317121

Honlap: ladice.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Patayová Alžbeta (SMER-SD, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Székelyová Mária (Független)
Balážová Helena (MOST - HÍD)
Klikač Rudolf (SMER-SD)
Farkaš Juraj (SMER-SD)
Hrúzik Miloš (SMER-SD)
Farkaš Ladislav (SMER-SD)
Tapfer Štefan (SMER-SD)
Független 14% Független 1 képviselö MOST - HÍD 14% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 71% SMER-SD 5 képviselö 7 képviselö

Jwuwu

Barslédeci Posta

Barslédec 219

Makovičky magán alapiskola

Barslédec 323

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Barslédec 323

Barslédeci Községi Hivatal

Barslédec 219

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 501 75%
szlovákok 106 16%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 41 6%
egyéb 19 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 667
magyarok 794 93%
szlovákok 53 6%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 855
magyarok 791 91%
szlovákok 65 8%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 8 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 865
magyarok 510 58%
szlovákok 369 42%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 886
magyarok 355 44%
szlovákok 447 55%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 8 1%
összlétszám 813
magyarok 236 32%
szlovákok 445 60%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 58 8%
összlétszám 741
magyarok 184 24%
szlovákok 526 69%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 45 6%
összlétszám 758
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 661
Választási részvétel: 73.37 %
Kiadott boríték: 485
Bedobott boríték: 485

Polgármester

Érvényes szavazólap: 473
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Patayová Alžbeta 322 68.08 % SMER-SD, MOST - HÍD
Molnár Jozef 151 31.92 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Klikač Rudolf 271 SMER-SD
Székelyová Mária 270 Független
Farkaš Juraj 262 SMER-SD
Hrúzik Miloš 261 SMER-SD
Farkaš Ladislav 248 SMER-SD
Balážová Helena 209 MOST - HÍD
Tapfer Štefan 197 SMER-SD

Képviselők

2014
MOST - HÍD, SMER-SD 85.71% MOST - HÍD, SMER-SD 6 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMER-SD 71.43% SMER-SD 5 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 648
Választási részvétel: 10.34 %
Kiadott boríték: 67
Bedobott boríték: 67
Választásra jogosult: 647
Választási részvétel: 10.82 %
Kiadott boríték: 70
Bedobott boríték: 70
Választásra jogosult: 662
Választási részvétel: 17,52 %
Kiadott boríték: 116
Bedobott boríték: 116

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 63
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 114
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 37 58.73 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 21 33.33 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 3 4.76 % Független
Regan Belovič 1 1.59 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 1 1.59 % KĽS
Robert Dick 0 0.00 % MS
Stanislav Kováč 0 0.00 % DÚ, Zmena zdola
Tomáš Galbavý 34 49.28% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 37 32.46 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 25 21.93 % ĽSNS
Peter Oremus 20 17.54 % Független
Iván Farkas 14 12.28 % SMK-MKP
Ján Greššo 13 11.40 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
László Hajdu 3 2.63 % MKDA
Renáta Kolenčíková 2 1.75 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 65
Érvényes szavazólap: 106
Érvényes szavazólap: 11213
# Név Szavazat Százalék Párt
Vladimír Klučiar 21 32.31% SMER - SD, KDH
Serafína Ostrihoňová 20 30.77% Független
Marek Mikula 18 27.69% OKS, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD, NOVA
Daniela Zlatňanská 18 27.69% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Marián Kéry 15 23.08% SMER - SD, KDH
Rastislav Judin 14 21.54% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Daniel Mandák 11 16.92% ĽS-HZDS
Milan Galaba 11 16.92% KDH, SMER - SD
Terézia Borčinová 10 15.38% Független
Peter Lisý 10 15.38% DOST
Pavol Petrovič 5 7.69% Független
Juraj Šabík 4 6.15% Független
Filip Minár 3 4.62% Független
Klaudia Ivanovičová 3 4.62% Független
Štefan Mladý 2 3.08% ĽS-HZDS
Ivan Laktiš 2 3.08% ĽS-HZDS
Štefan Jurík 2 3.08% ĽS Naše Slovensko
Milan Garaj 2 3.08% Független
Štefan Petrovič 1 1.54% KSS
Štefan Valkovič 1 1.54% Független
Peter Štepianský 1 1.54% Független
Viliam Rumanko 0 0.00% SNS
Bohumír Šabík 0 0.00% Független
Mário Balázs 48 45.28% DOMA DOBRE
Milan Galaba 24 22.64% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Marta Balážová 23 21.70% Független
Marián Kéry 20 18.87% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Július Kunkela 15 14.15% ĽS Naše Slovensko
Denisa Uhrinová 13 12.26% Független
Ivan Debnár 13 12.26% OKS, NOVA, ŠANCA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Vladimír Klučiar 13 12.26% Független
Martina Valašiková 12 11.32% ĽS Naše Slovensko
Erik Pšenák 10 9.43% ĽS Naše Slovensko
Anton Berczy 10 9.43% Független
Peter Štepianský 8 7.55% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Katarína Magyarová 6 5.66% SME RODINA - Boris Kollár
Jaroslav Dubec 5 4.72% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, OKS, ŠANCA
Ondrej Kozolka 5 4.72% OKS, SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Juraj Obert 3 2.83% KSS
Rastislav Čápora 1 0.94% Független
Marek Rajnoha 1 0.94% Független
Marián Kéry 2725 0.00% KDH, SMER - SD
Serafína Ostrihoňová 2532 0.00% Független
Vladimír Klučiar 1965 0.00% SMER - SD, KDH
Milan Galaba 1673 0.00% SMER - SD, KDH
Peter Štepianský 1493 0.00% Független
Štefan Valkovič 1209 0.00% Független
Milan Garaj 1197 0.00% Független
Juraj Šabík 1107 0.00% Független
Klaudia Ivanovičová 1083 0.00% Független
Terézia Borčinová 802 0.00% Független
Pavol Petrovič 750 0.00% Független
Peter Lisý 747 0.00% DOST
Viliam Rumanko 673 0.00% SNS
Štefan Mladý 619 0.00% ĽS-HZDS
Bohumír Šabík 490 0.00% Független
Daniel Mandák 487 0.00% ĽS-HZDS
Štefan Jurík 448 0.00% ĽS Naše Slovensko
Filip Minár 409 0.00% Független
Daniela Zlatňanská 292 0.00% OKS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Rastislav Judin 279 0.00% MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Ivan Laktiš 262 0.00% ĽS-HZDS
Marek Mikula 232 0.00% MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS
Štefan Petrovič 212 0.00% KSS
Marián Kéry 4107 36.63% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Marta Balážová 3069 27.37% Független
Milan Galaba 2793 24.91% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Denisa Uhrinová 2453 21.88% Független
Peter Štepianský 2112 18.84% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Vladimír Klučiar 1829 16.31% Független
Ondrej Kozolka 1810 16.14% OKS, SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ivan Debnár 1435 12.80% OKS, NOVA, ŠANCA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Martina Valašiková 1378 12.29% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Dubec 1211 10.80% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, OKS, ŠANCA
Juraj Obert 1127 10.05% KSS
Erik Pšenák 1019 9.09% ĽS Naše Slovensko
Július Kunkela 1017 9.07% ĽS Naše Slovensko
Rastislav Čápora 847 7.55% Független
Marek Rajnoha 752 6.71% Független
Mário Balázs 701 6.25% DOMA DOBRE
Anton Berczy 565 5.04% Független
Katarína Magyarová 280 2.50% SME RODINA - Boris Kollár

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Kistapolcsány 151 16.85 %
Aranyosmarót 150 16.74 %
Maholány 17 1.90 %
Keresztúr 16 1.79 %
Fenyőkosztolány 16 1.79 %
Zsitvaapáti 15 1.67 %
Szelezsény 15 1.67 %
Kicő 14 1.56 %
Bélád 14 1.56 %
Zsikva 13 1.45 %
Taszármalonya 13 1.45 %
Kislóc 12 1.34 %
Csarad 11 1.23 %
Szelepcsény 11 1.23 %
Velséc 11 1.23 %
Barslédec 10 1.12 %
Zsitvaszentmárton 8 0.89 %
Néver 6 0.67 %
Mankóc 6 0.67 %
Garamnémeti 6 0.67 %
Valkóc 6 0.67 %
Néved 5 0.56 %
Ebedec 5 0.56 %
Barskisfalud 5 0.56 %
Hecse 4 0.45 %
Kisvezekény 4 0.45 %
Kisaranyos 4 0.45 %
Nemcsény 4 0.45 %
Nagyvezekény 3 0.33 %
Feketekelecsény 3 0.33 %
Barsvörösvár 3 0.33 %
Ghymeskosztolány 2 0.22 %
Gesztőd 2 0.22 %
Aranyosmarót 984 97.14 %
Kistapolcsány 148 14.61 %
Taszármalonya 104 10.27 %
Szelezsény 98 9.67 %
Bélád 92 9.08 %
Valkóc 77 7.60 %
Zsitvaapáti 73 7.21 %
Keresztúr 72 7.11 %
Feketekelecsény 59 5.82 %
Maholány 59 5.82 %
Velséc 53 5.23 %
Ebedec 51 5.03 %
Kicő 50 4.94 %
Garamnémeti 44 4.34 %
Nemcsény 43 4.24 %
Zsitvaszentmárton 39 3.85 %
Gesztőd 36 3.55 %
Mankóc 36 3.55 %
Nagyvezekény 35 3.46 %
Néved 32 3.16 %
Szelepcsény 32 3.16 %
Kislóc 26 2.57 %
Barsvörösvár 25 2.47 %
Néver 24 2.37 %
Zsikva 22 2.17 %
Barskisfalud 20 1.97 %
Fenyőkosztolány 19 1.88 %
Csarad 19 1.88 %
Hecse 18 1.78 %
Ghymeskosztolány 18 1.78 %
Kisvezekény 17 1.68 %
Kisaranyos 15 1.48 %
Barslédec 13 1.28 %
Aranyosmarót 283 38.24 %
Kistapolcsány 55 7.43 %
Szelezsény 52 7.03 %
Zsitvaapáti 44 5.95 %
Ebedec 42 5.68 %
Bélád 42 5.68 %
Kislóc 41 5.54 %
Taszármalonya 40 5.41 %
Feketekelecsény 31 4.19 %
Néver 27 3.65 %
Velséc 26 3.51 %
Garamnémeti 26 3.51 %
Néved 25 3.38 %
Maholány 24 3.24 %
Nagyvezekény 23 3.11 %
Kisaranyos 22 2.97 %
Keresztúr 22 2.97 %
Szelepcsény 20 2.70 %
Fenyőkosztolány 20 2.70 %
Valkóc 17 2.30 %
Mankóc 17 2.30 %
Barskisfalud 16 2.16 %
Gesztőd 14 1.89 %
Hecse 13 1.76 %
Zsitvaszentmárton 13 1.76 %
Csarad 12 1.62 %
Barslédec 10 1.35 %
Nemcsény 9 1.22 %
Kicő 8 1.08 %
Zsikva 8 1.08 %
Barsvörösvár 7 0.95 %
Kisvezekény 6 0.81 %
Ghymeskosztolány 4 0.54 %
Aranyosmarót 578 46.80 %
Kistapolcsány 129 10.45 %
Zsitvaapáti 50 4.05 %
Ebedec 49 3.97 %
Szelezsény 48 3.89 %
Taszármalonya 46 3.72 %
Feketekelecsény 42 3.40 %
Keresztúr 41 3.32 %
Bélád 36 2.91 %
Maholány 34 2.75 %
Fenyőkosztolány 24 1.94 %
Néved 24 1.94 %
Valkóc 23 1.86 %
Kicő 23 1.86 %
Mankóc 22 1.78 %
Szelepcsény 21 1.70 %
Barskisfalud 20 1.62 %
Garamnémeti 20 1.62 %
Zsitvaszentmárton 19 1.54 %
Nagyvezekény 19 1.54 %
Zsikva 19 1.54 %
Néver 18 1.46 %
Nemcsény 17 1.38 %
Barsvörösvár 17 1.38 %
Gesztőd 16 1.30 %
Velséc 15 1.21 %
Kislóc 14 1.13 %
Barslédec 13 1.05 %
Csarad 13 1.05 %
Ghymeskosztolány 11 0.89 %
Hecse 9 0.73 %
Kisaranyos 3 0.24 %
Kisvezekény 2 0.16 %
Aranyosmarót 337 30.12 %
Zsitvaapáti 141 12.60 %
Kistapolcsány 100 8.94 %
Maholány 47 4.20 %
Taszármalonya 45 4.02 %
Kicő 35 3.13 %
Zsikva 34 3.04 %
Bélád 34 3.04 %
Feketekelecsény 33 2.95 %
Szelezsény 31 2.77 %
Keresztúr 28 2.50 %
Nemcsény 24 2.14 %
Fenyőkosztolány 24 2.14 %
Kislóc 22 1.97 %
Néver 22 1.97 %
Ebedec 22 1.97 %
Valkóc 22 1.97 %
Néved 21 1.88 %
Szelepcsény 20 1.79 %
Gesztőd 17 1.52 %
Velséc 17 1.52 %
Barsvörösvár 16 1.43 %
Garamnémeti 15 1.34 %
Csarad 15 1.34 %
Nagyvezekény 14 1.25 %
Hecse 13 1.16 %
Barskisfalud 12 1.07 %
Zsitvaszentmárton 12 1.07 %
Mankóc 12 1.07 %
Ghymeskosztolány 11 0.98 %
Barslédec 5 0.45 %
Kisvezekény 5 0.45 %
Kisaranyos 5 0.45 %
Aranyosmarót 316 13.75 %
Zsitvaapáti 176 7.66 %
Kistapolcsány 84 3.66 %
Maholány 71 3.09 %
Kicő 46 2.00 %
Szelezsény 40 1.74 %
Ebedec 36 1.57 %
Velséc 33 1.44 %
Taszármalonya 33 1.44 %
Keresztúr 28 1.22 %
Feketekelecsény 24 1.04 %
Gesztőd 24 1.04 %
Fenyőkosztolány 24 1.04 %
Kislóc 24 1.04 %
Szelepcsény 22 0.96 %
Valkóc 21 0.91 %
Bélád 14 0.61 %
Zsitvaszentmárton 13 0.57 %
Csarad 13 0.57 %
Néver 12 0.52 %
Garamnémeti 12 0.52 %
Mankóc 12 0.52 %
Kisaranyos 9 0.39 %
Néved 7 0.30 %
Nagyvezekény 7 0.30 %
Zsikva 7 0.30 %
Kisvezekény 4 0.17 %
Barsvörösvár 4 0.17 %
Barslédec 3 0.13 %
Barskisfalud 3 0.13 %
Nemcsény 3 0.13 %
Ghymeskosztolány 1 0.04 %
Hecse 1 0.04 %
Aranyosmarót 252 8.71 %
Néver 53 1.83 %
Taszármalonya 51 1.76 %
Bélád 51 1.76 %
Kistapolcsány 51 1.76 %
Szelezsény 43 1.49 %
Zsitvaapáti 40 1.38 %
Maholány 40 1.38 %
Ebedec 36 1.24 %
Kislóc 30 1.04 %
Fenyőkosztolány 29 1.00 %
Velséc 26 0.90 %
Keresztúr 25 0.86 %
Garamnémeti 25 0.86 %
Feketekelecsény 21 0.73 %
Zsitvaszentmárton 20 0.69 %
Szelepcsény 20 0.69 %
Barskisfalud 19 0.66 %
Valkóc 19 0.66 %
Gesztőd 16 0.55 %
Csarad 16 0.55 %
Néved 16 0.55 %
Zsikva 15 0.52 %
Nagyvezekény 15 0.52 %
Barslédec 15 0.52 %
Hecse 14 0.48 %
Mankóc 13 0.45 %
Kicő 12 0.41 %
Nemcsény 10 0.35 %
Ghymeskosztolány 8 0.28 %
Barsvörösvár 7 0.24 %
Kisaranyos 5 0.17 %
Kisvezekény 4 0.14 %
Aranyosmarót 72 6.37 %
Fenyőkosztolány 35 3.10 %
Keresztúr 15 1.33 %
Szelezsény 14 1.24 %
Kistapolcsány 12 1.06 %
Ebedec 9 0.80 %
Bélád 9 0.80 %
Velséc 7 0.62 %
Nemcsény 7 0.62 %
Kicő 7 0.62 %
Taszármalonya 7 0.62 %
Kislóc 7 0.62 %
Maholány 7 0.62 %
Nagyvezekény 7 0.62 %
Garamnémeti 6 0.53 %
Valkóc 6 0.53 %
Barslédec 6 0.53 %
Zsitvaszentmárton 6 0.53 %
Zsitvaapáti 5 0.44 %
Mankóc 4 0.35 %
Barsvörösvár 4 0.35 %
Gesztőd 4 0.35 %
Szelepcsény 4 0.35 %
Néved 4 0.35 %
Hecse 4 0.35 %
Csarad 3 0.27 %
Néver 3 0.27 %
Ghymeskosztolány 2 0.18 %
Zsikva 2 0.18 %
Kisvezekény 2 0.18 %
Feketekelecsény 0 0.00 %
Barskisfalud 0 0.00 %
Kisaranyos 0 0.00 %
Aranyosmarót 237 14.09 %
Kistapolcsány 48 2.85 %
Szelezsény 44 2.62 %
Keresztúr 33 1.96 %
Fenyőkosztolány 32 1.90 %
Feketekelecsény 29 1.72 %
Zsitvaapáti 27 1.61 %
Szelepcsény 26 1.55 %
Ebedec 23 1.37 %
Taszármalonya 22 1.31 %
Garamnémeti 22 1.31 %
Gesztőd 20 1.19 %
Kislóc 20 1.19 %
Néver 14 0.83 %
Bélád 14 0.83 %
Mankóc 13 0.77 %
Velséc 13 0.77 %
Maholány 13 0.77 %
Barskisfalud 13 0.77 %
Nagyvezekény 11 0.65 %
Barsvörösvár 11 0.65 %
Zsitvaszentmárton 11 0.65 %
Kicő 9 0.54 %
Néved 8 0.48 %
Valkóc 7 0.42 %
Nemcsény 7 0.42 %
Hecse 7 0.42 %
Csarad 6 0.36 %
Zsikva 5 0.30 %
Kisvezekény 3 0.18 %
Ghymeskosztolány 3 0.18 %
Barslédec 1 0.06 %
Kisaranyos 0 0.00 %
Aranyosmarót 1 036 94.44 %
Szelezsény 217 19.78 %
Kistapolcsány 196 17.87 %
Zsitvaapáti 162 14.77 %
Velséc 157 14.31 %
Taszármalonya 148 13.49 %
Valkóc 146 13.31 %
Kicő 145 13.22 %
Feketekelecsény 129 11.76 %
Keresztúr 120 10.94 %
Bélád 109 9.94 %
Ebedec 94 8.57 %
Gesztőd 93 8.48 %
Mankóc 91 8.30 %
Nemcsény 89 8.11 %
Garamnémeti 87 7.93 %
Fenyőkosztolány 86 7.84 %
Néved 85 7.75 %
Maholány 84 7.66 %
Barskisfalud 83 7.57 %
Néver 79 7.20 %
Nagyvezekény 78 7.11 %
Kislóc 76 6.93 %
Szelepcsény 75 6.84 %
Barsvörösvár 74 6.75 %
Hecse 61 5.56 %
Ghymeskosztolány 58 5.29 %
Zsitvaszentmárton 55 5.01 %
Kisvezekény 45 4.10 %
Kisaranyos 44 4.01 %
Csarad 43 3.92 %
Zsikva 42 3.83 %
Barslédec 20 1.82 %
Aranyosmarót 1 195 47.23 %
Maholány 226 8.93 %
Kistapolcsány 222 8.77 %
Zsitvaapáti 130 5.14 %
Feketekelecsény 110 4.35 %
Szelezsény 99 3.91 %
Bélád 90 3.56 %
Keresztúr 82 3.24 %
Taszármalonya 76 3.00 %
Ebedec 65 2.57 %
Szelepcsény 60 2.37 %
Velséc 55 2.17 %
Kicő 53 2.09 %
Valkóc 45 1.78 %
Zsitvaszentmárton 42 1.66 %
Gesztőd 41 1.62 %
Fenyőkosztolány 40 1.58 %
Zsikva 38 1.50 %
Néved 37 1.46 %
Csarad 35 1.38 %
Kislóc 32 1.26 %
Mankóc 32 1.26 %
Garamnémeti 31 1.23 %
Barskisfalud 30 1.19 %
Nemcsény 29 1.15 %
Hecse 27 1.07 %
Barsvörösvár 27 1.07 %
Barslédec 23 0.91 %
Kisaranyos 23 0.91 %
Néver 21 0.83 %
Nagyvezekény 20 0.79 %
Ghymeskosztolány 19 0.75 %
Kisvezekény 14 0.55 %
Aranyosmarót 370 20.02 %
Kistapolcsány 84 4.55 %
Ebedec 65 3.52 %
Taszármalonya 65 3.52 %
Zsitvaapáti 61 3.30 %
Szelezsény 61 3.30 %
Bélád 49 2.65 %
Keresztúr 47 2.54 %
Fenyőkosztolány 44 2.38 %
Kislóc 41 2.22 %
Maholány 37 2.00 %
Feketekelecsény 36 1.95 %
Néved 35 1.89 %
Valkóc 31 1.68 %
Néver 30 1.62 %
Barskisfalud 30 1.62 %
Szelepcsény 29 1.57 %
Velséc 28 1.52 %
Garamnémeti 27 1.46 %
Csarad 24 1.30 %
Nagyvezekény 23 1.24 %
Nemcsény 21 1.14 %
Kicő 18 0.97 %
Zsitvaszentmárton 18 0.97 %
Gesztőd 17 0.92 %
Mankóc 14 0.76 %
Hecse 14 0.76 %
Barsvörösvár 13 0.70 %
Barslédec 12 0.65 %
Kisaranyos 11 0.60 %
Zsikva 10 0.54 %
Kisvezekény 7 0.38 %
Ghymeskosztolány 6 0.32 %
Aranyosmarót 726 49.56 %
Szelezsény 158 10.78 %
Kistapolcsány 155 10.58 %
Zsitvaapáti 136 9.28 %
Velséc 122 8.33 %
Taszármalonya 114 7.78 %
Kicő 94 6.42 %
Keresztúr 94 6.42 %
Ebedec 92 6.28 %
Feketekelecsény 78 5.32 %
Kislóc 73 4.98 %
Mankóc 70 4.78 %
Gesztőd 69 4.71 %
Garamnémeti 69 4.71 %
Barskisfalud 67 4.57 %
Fenyőkosztolány 66 4.51 %
Maholány 64 4.37 %
Hecse 61 4.16 %
Néver 52 3.55 %
Nemcsény 44 3.00 %
Szelepcsény 43 2.94 %
Zsitvaszentmárton 42 2.87 %
Bélád 40 2.73 %
Valkóc 39 2.66 %
Barsvörösvár 36 2.46 %
Ghymeskosztolány 31 2.12 %
Néved 31 2.12 %
Kisvezekény 27 1.84 %
Kisaranyos 26 1.77 %
Zsikva 25 1.71 %
Barslédec 24 1.64 %
Csarad 15 1.02 %
Nagyvezekény 10 0.68 %
Bélád 175 26.96 %
Aranyosmarót 114 17.57 %
Ghymeskosztolány 54 8.32 %
Barslédec 48 7.40 %
Néver 36 5.55 %
Kistapolcsány 33 5.08 %
Hecse 26 4.01 %
Zsitvaapáti 23 3.54 %
Keresztúr 19 2.93 %
Szelezsény 18 2.77 %
Taszármalonya 18 2.77 %
Fenyőkosztolány 13 2.00 %
Ebedec 10 1.54 %
Csarad 10 1.54 %
Velséc 9 1.39 %
Barskisfalud 8 1.23 %
Gesztőd 8 1.23 %
Szelepcsény 8 1.23 %
Zsikva 8 1.23 %
Kisaranyos 7 1.08 %
Kislóc 7 1.08 %
Valkóc 7 1.08 %
Nemcsény 6 0.92 %
Feketekelecsény 6 0.92 %
Néved 5 0.77 %
Kicő 5 0.77 %
Maholány 5 0.77 %
Garamnémeti 5 0.77 %
Nagyvezekény 4 0.62 %
Mankóc 3 0.46 %
Kisvezekény 1 0.15 %
Zsitvaszentmárton 1 0.15 %
Barsvörösvár 1 0.15 %
Aranyosmarót 467 13.36 %
Valkóc 210 6.01 %
Feketekelecsény 135 3.86 %
Kistapolcsány 92 2.63 %
Taszármalonya 71 2.03 %
Nagyvezekény 68 1.95 %
Zsitvaapáti 64 1.83 %
Csarad 49 1.40 %
Keresztúr 46 1.32 %
Maholány 44 1.26 %
Szelezsény 43 1.23 %
Néved 43 1.23 %
Nemcsény 42 1.20 %
Szelepcsény 40 1.14 %
Ebedec 37 1.06 %
Barsvörösvár 36 1.03 %
Bélád 35 1.00 %
Gesztőd 30 0.86 %
Hecse 29 0.83 %
Kicő 27 0.77 %
Garamnémeti 26 0.74 %
Barskisfalud 24 0.69 %
Fenyőkosztolány 23 0.66 %
Zsitvaszentmárton 20 0.57 %
Velséc 20 0.57 %
Kisvezekény 19 0.54 %
Kislóc 18 0.51 %
Zsikva 15 0.43 %
Mankóc 13 0.37 %
Néver 12 0.34 %
Ghymeskosztolány 6 0.17 %
Barslédec 5 0.14 %
Kisaranyos 1 0.03 %
Aranyosmarót 433 20.50 %
Keresztúr 314 14.87 %
Kistapolcsány 186 8.81 %
Szelezsény 105 4.97 %
Zsitvaapáti 97 4.59 %
Ebedec 94 4.45 %
Kicő 74 3.50 %
Taszármalonya 63 2.98 %
Maholány 56 2.65 %
Fenyőkosztolány 49 2.32 %
Velséc 47 2.23 %
Mankóc 47 2.23 %
Néver 42 1.99 %
Gesztőd 42 1.99 %
Kisvezekény 41 1.94 %
Hecse 40 1.89 %
Feketekelecsény 35 1.66 %
Garamnémeti 35 1.66 %
Barskisfalud 31 1.47 %
Szelepcsény 31 1.47 %
Zsitvaszentmárton 30 1.42 %
Zsikva 30 1.42 %
Kislóc 28 1.33 %
Nemcsény 26 1.23 %
Bélád 25 1.18 %
Nagyvezekény 20 0.95 %
Valkóc 19 0.90 %
Néved 16 0.76 %
Ghymeskosztolány 15 0.71 %
Barsvörösvár 13 0.62 %
Kisaranyos 11 0.52 %
Csarad 9 0.43 %
Barslédec 8 0.38 %
Aranyosmarót 191 13.64 %
Valkóc 138 9.86 %
Velséc 46 3.29 %
Feketekelecsény 43 3.07 %
Kicő 41 2.93 %
Szelezsény 34 2.43 %
Kistapolcsány 33 2.36 %
Zsitvaapáti 30 2.14 %
Taszármalonya 28 2.00 %
Nemcsény 25 1.79 %
Ebedec 23 1.64 %
Keresztúr 20 1.43 %
Mankóc 17 1.21 %
Szelepcsény 16 1.14 %
Csarad 15 1.07 %
Néver 14 1.00 %
Garamnémeti 14 1.00 %
Bélád 13 0.93 %
Nagyvezekény 11 0.79 %
Gesztőd 10 0.71 %
Fenyőkosztolány 10 0.71 %
Barsvörösvár 9 0.64 %
Maholány 8 0.57 %
Zsikva 8 0.57 %
Ghymeskosztolány 8 0.57 %
Néved 7 0.50 %
Hecse 7 0.50 %
Barskisfalud 7 0.50 %
Kisaranyos 6 0.43 %
Kislóc 6 0.43 %
Zsitvaszentmárton 5 0.36 %
Kisvezekény 3 0.21 %
Barslédec 1 0.07 %
Aranyosmarót 584 64.67 %
Valkóc 119 13.18 %
Kistapolcsány 106 11.74 %
Feketekelecsény 79 8.75 %
Zsitvaapáti 75 8.31 %
Nagyvezekény 74 8.19 %
Taszármalonya 60 6.64 %
Kicő 59 6.53 %
Maholány 53 5.87 %
Szelezsény 45 4.98 %
Gesztőd 44 4.87 %
Velséc 42 4.65 %
Keresztúr 40 4.43 %
Ebedec 37 4.10 %
Szelepcsény 35 3.88 %
Barsvörösvár 32 3.54 %
Néved 29 3.21 %
Garamnémeti 29 3.21 %
Zsitvaszentmárton 29 3.21 %
Barskisfalud 27 2.99 %
Néver 27 2.99 %
Bélád 25 2.77 %
Mankóc 21 2.33 %
Kisvezekény 21 2.33 %
Fenyőkosztolány 20 2.21 %
Zsikva 20 2.21 %
Csarad 20 2.21 %
Nemcsény 20 2.21 %
Kislóc 15 1.66 %
Kisaranyos 14 1.55 %
Barslédec 13 1.44 %
Hecse 10 1.11 %
Ghymeskosztolány 5 0.55 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
234 38.61%
VPN
201 33.17%
KDH
47 7.76%
KSČ
41 6.77%
SNS
29 4.79%
SZ
17 2.81%
DS
14 2.31%
SPV
11 1.82%
SSL
6 0.99%
SD
5 0.83%
Egyéb
1 0.17%
Érvényes szavazatok 606
Együttélés-MKDM
227 43.32%
HZDS
100 19.08%
SDĽ
50 9.54%
Magyar Polgári Párt
37 7.06%
DS-ODS
25 4.77%
SDSS
17 3.24%
SKDH
15 2.86%
ODÚ
11 2.10%
SNS
10 1.91%
KSS
9 1.72%
SZS
7 1.34%
KDH
7 1.34%
SZ
3 0.57%
Egyéb
6 1.15%
Érvényes szavazatok 524
MK
221 48.04%
HZDS-RSS
85 18.48%
ZRS
33 7.17%
SP-VOĽBA
31 6.74%
24 5.22%
HZPCS
16 3.48%
KSS
14 3.04%
DS
10 2.17%
KDH
7 1.52%
SPK
7 1.52%
KSÚ
4 0.87%
SNS
3 0.65%
ROISR
2 0.43%
NS
2 0.43%
Egyéb
1 0.22%
Érvényes szavazatok 460
MKP
208 39.47%
HZDS
104 19.73%
SDK
101 19.17%
SDĽ
60 11.39%
SOP
18 3.42%
SNS
13 2.47%
KSS
10 1.90%
NSK
4 0.76%
Egyéb
9 1.71%
Érvényes szavazatok 527
MKP
201 47.63%
HZDS
80 18.96%
SDKU
32 7.58%
SMER
32 7.58%
ANO
31 7.35%
KDH
12 2.84%
KSS
7 1.66%
SZS
5 1.18%
PSNS
5 1.18%
SNS
4 0.95%
SDA
3 0.71%
HZD
2 0.47%
SDĽ
2 0.47%
NOSNP
2 0.47%
Egyéb
4 0.95%
Érvényes szavazatok 422
MKP
162 51.43%
SMER
56 17.78%
SDKU DS
35 11.11%
ĽS HZDS
26 8.25%
SNS
12 3.81%
KSS
6 1.90%
KDH
5 1.59%
SF
3 0.95%
Misia 21
3 0.95%
ANO
3 0.95%
NADEJ
2 0.63%
Egyéb
2 0.63%
Érvényes szavazatok 315
Most-Híd
115 32.58%
SMER
90 25.50%
SDKU DS
48 13.60%
MKP
28 7.93%
SaS
24 6.80%
ĽS HZDS
15 4.25%
KDH
9 2.55%
SNS
5 1.42%
SDĽ
5 1.42%
KSS
4 1.13%
EDS
3 0.85%
Únia
3 0.85%
LSNS
3 0.85%
Egyéb
1 0.28%
Érvényes szavazatok 353
SMER SD
118 34.01%
Most-Híd
90 25.94%
MKP
41 11.82%
SaS
17 4.90%
LSNS
14 4.03%
SNS
13 3.75%
KDH
11 3.17%
OĽaNO
7 2.02%
Zmena zdola DU
6 1.73%
PaS
5 1.44%
SSS NM
5 1.44%
ĽS HZDS
4 1.15%
SDKU DS
4 1.15%
KSS
3 0.86%
SF
2 0.58%
99 Percent
2 0.58%
SZS
2 0.58%
Egyéb
3 0.86%
Érvényes szavazatok 347
SMER SD
104 28.73%
Most-Híd
77 21.27%
MKP
36 9.94%
LSNS
31 8.56%
#SIEŤ
28 7.73%
SME RODINA
24 6.63%
SaS
15 4.14%
SNS
14 3.87%
OĽANO-NOVA
14 3.87%
TIP
5 1.38%
SKOK!
4 1.10%
KDH
3 0.83%
SZS
2 0.55%
Egyéb
5 1.38%
Érvényes szavazatok 362
Aranyosmaróti járás
Szlovákia

Bejelentések