SK
RA
.....

Nagyrőce

Város

címer zászló
1008 42% magyar 1910
142 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Revúca
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Nagyrőcei járás
rendezett tanácsú város
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör Szepesi-érchegység, Rőcei-hegység
Más földrajzi nevek:
Banská, Bartová, Blatné dolinky, Bodnárka, Brezová, Bukovina, Dolina-patak (Dolinský potok), Fürdő-völgy, Ganajka, Gálova, Hámorské, Hembriber, Hieg, Hodosi-erdő (Hodošov les), Holý bán, Hrbalov vrch, Hŕbok, Hŕby, Hŕbky, Hrnčiarky, Jama, Jankova jama, Jákušova, Kakas-hegy (Kohút), Kapustnice, Karlová, Kasperka, Katrienka, Kiešková, Kis-Kakas-hegy (Malý Kohút), Kisrőce (Revúčka), Klieškova dolina, Klieškovský potok, Kliešková, Kobyliarka, Kochárka, Končková, Kopan, Košková, Krehušie, Krížna poľana (Brezina), Krúpova hora (Ždiar), Ku jarkom, Kurucká, Lechartová, Markovo, Martinova hora, Medzi Stráničkami, Michalová, Mišova, Motúzova dolina, Na holý, Na hutke, Na Zubovu, Nad hámrom, Nad jamou, Nad kozím, Nad Viničkou (Vyšná Maša), Nad Vyšnou mašou, Nad žliabkom, Niže dediny, Nižná Maša, Nižná Roveň, Papučková dolina, Parajka, Patejová, Pavlusove bane, Piliarka, Pisárka, Pod Hradskou, Pod hájom, Pod Hŕbkom, Pod Javorom, Pod kaplnkou, Pod Katrienkou a za Nižnými humnami, Pod rudnou cestou, Pod skalkou, Pod skalou, Pod Stengerausom, Pod Úkorovou, Pod Čertovou, Poľana, Pred Ďunárovou, Pri ceste, Profantka, Pstružná, Pstružné, Pstružný potok, Racová, Radzim, Rőcefürdő (Revúcke kúpele), Rudnó-hágó (Sedlo Hlaviny), Šalanová, Šendova, Šmickiar, Šmidová, Šrámová, Štefanová, Šturmanov potok, Šturmanová, Šustrová, Sihliny, Szkalka (Skalka), Skleničiarka, Slopová, Solisko, Stengeraus, Sturman-hegy (Šturmanova hora), Suché stráne, Tašinova hora, Trubačka, Úkorová, V Kesli, Veľká lúka, Viergová, Vŕbová, Vyšná dolinka, Vyšná maša, Vyšná roveň, Za cintorínom, Za Hankovou, Za Hevederom, Za háj, Za hámrom, Za Kráľovou záhradou, Za krížom, Za Pstržným, Za studenou vodou, Zdychava, Zubová, Záhumnie, Žliabok
Koordináták:
48.68358231, 20.11438751
Terület:
38,87 km2
Rang:
város
Népesség:
12466
Tszf. magasság:
352 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
05001
Település kód:
526142
Szervezeti azonosító:
328693
Adóazonosító:
2020724805

Nagyrőce a Murány-völgy középső részén, a Murány-patak (Muránka) bal partján, a Zdýchavka-patak torkolatánál, 316 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Rozsnyótól 42 km-re nyugatra, Rimaszombattól 56 km-re északkeletre, Tornaljától 39 km-re északra, a Šturmanova hora (742 m) déli lábánál. A város központjától 2,5 km-re északkeletre, a Zdýchavka völgyében található Kisrőce városrész, korábban önálló község. A város határának nagy részét a Gömör-Szepesi érchegység részét képező Nagyrőcei-hegység erdőborította hegyei foglalják el, a Murány völgyétől nyugatra emelkednek a Michalová (879 m), a Šrámová (906 m) és a Krížna poľana (1018 m) hegyei, melyeknek keleti lejtőiről a Dolina és a Klieškovský patakok tartanak a Murány felé. A völgy keleti oldalán közvetlenül a várostól északra magasodik a Sturman-hegy (Šturmanova hora, 742 m), északkeletre pedig a Szkalka (Skalka, 517 m), melynek folytatása a Solisko (752 m) és Nagyrőce határának legmagasabb pontja, az 1409 méter magas Kakas-hegy (Kohút, 1409). Nagyrőce, Kakasalja és Murányhosszúrét hármashatáránál emelkedik a 970 méteres Radzim-hegy. 2010-ben Nagyrőce területének 61,8 %-át (2403 ha) erdő (főleg bükkösök, a magasabb területeken lucfenyvesek), 22,7 %-át (881 ha) rét és legelő, 6,9 %-át (270 ha) pedig beépített terület foglalta el, a szántóföldek mindössze 3,1 %-át (120 ha) tették ki. Nagyrőcét a Murány völgyében végigvezető 532-es út köti össze Jolsván (12 km) keresztül Tornaljával, illetve Murányaljával (8,5 km). A 2845-ös út Kisrőcén keresztül Kakasalja (7 km), a 2844-es út pedig az 586 méteres Rudnó-hágón (Sedlo Hlaviny, 6 km) át Szirk (14 km) felé teremt összeköttetést. Vasútállomás a Murányalját Pelsőccel összekötő Murány-völgyi vasútvonalon (a személyforgalmat 2011-ben leállították). Külterületi lakott helyei a városközponttól 2 km-re nyugatra, a Dolina-patak (Dolinský potok) völgyében található Rőcefürdő (Revúcke kúpeľe). Nagyrőce keletről Vizesrét, északkeletről Hizsnyó és Szabados, északról Kakasalja, északnyugatról Murányhosszúrét, délnyugatról Ratkósebes (Fillér), délről pedig Szirk községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez tartozó város, a Nagyrőcei járás székhelye (1996 óta). Gömör és Kishont vármegye Nagyrőcei járásához tartozó mezőváros, majd az 1871 utáni közigazgatási átszervezés után rendezett tanácsú város volt. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig járásszékhely maradt, majd a Rozsnyói járáshoz csatolták. 1922-ben elvesztett városi jogállását 1963-ban nyerte vissza. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz tartozott, a Garammenti megye Nagyrőcei járásának székhelye volt. 1976-ban Nagyrőcéhez csatolták Kisrőce és Vizesrét községeket, Vizesrét azonban 1992-ben újra önállósult. A város 38,87 km²-es területe két kataszteri területre oszlik: Nagyrőce (25,04 km²) és Kisrőce (13,82 km²). Kisrőce területe az elmúlt száz évben nem változott, Nagyrőcéé 1921-hez képest (24,97 km²) 7 hektárral gyarapodott.

Népesség

Nagyrőce népessége 2011-ben 12 828 fő volt, itt élt a Nagyrőcei járás népességének csaknem egyharmada (31,8 %), egyben a járás legnépesebb települése volt. A lakosság 85,3 %-a volt szlovák, 2,8 %-a roma és 1,5 %-a (189 fő) magyar nemzetiségű (2,0 % – 259 fő – magyar anyanyelvű), 9,5 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségéről. A 20. század második felében az alig másfélezres kisváros népessége több mint kilencszeresére nőtt. 1910-1942 között népessége még egyötödével csökkent (1925 főről 1556 főre). A város lakosságának zömét évszázadok óta a szlovákok alkották, de a 20. század első feléig magyar kisebbség is élt itt: 1880-ban a lakosság egytizede (10,8 %) volt magyar anyanyelvű, 1921-ben 14,4 %-a, 1930-ban 7,0 %-a magyar nemzetiségű. Az 1910-es népszámlálás ugyan magyar többséget (52,0 %) mutatott ki, de ez nem tükrözi a valós nemzetiségi megoszlást. A második világháború után a város népessége a gyors iparosítással több mint négyszeresére nőtt, 1942-1970 között 1556 főről 6743-ra ugrott, ez a szám a rendszerváltásig több, mint a duplájára nőtt (a városnak 1980-ban 11 354, 1991-ben 14 232 lakosa volt). Az 1990-es években ez a folyamat megfordult és folyamatos lakosságszám-csökkenés vette kezdetét: 1991-2017 között a város népessége 13,9 %-al (1983 fővel, Vizesrét kiválását leszámítva is mintegy másfélezer lakossal) csökkent: 2001-ben 13 466, 2017-ben már csak 12 249 lakosa volt a városnak. A szórványban élő magyar nemzetiségűek száma (457 főről 189 főre) és aránya (3,2 %-ról 1,5 %-ra) is folyamatosan csökkent 1991-2011 között. 2013-ban a város lakosságának mintegy egyötöde (19,5 %) a roma etnikumhoz tartozott. Az eredetileg evangélikus többségű (1921-ben a lakosság 56,3 %-a volt evangélikus és 33,0 %-a római katolikus vallású) városban 2011-ben már a római katolikusok alkottak relatív többséget (36,6 %), az evangélikusok aránya 15,3 %-ra esett vissza, a felekezeten kívüliek pedig a népesség 29,9 %-át tették ki. A holokausztig jelentős izraelita vallású közösség (1921-ben a népesség 7,0 %-át, 1942-ben 7,1 %-át alkották) is élt Nagyrőcén. 2011-ben a város lakosságának 95,7 %-a (12 282 fő) élt Nagyrőce és 4,3 %-a (546 fő) Kisrőce településrészeken. Nagyrőce népsűrűsége a járási átlag több mint hatszorosa (330 fő/km²) volt 2011-ben.

Történelem

A város neve szláv eredetű, a Zdychava-patak régi nevéről, a Revúcáról (Rőce, jelentése ordító, bömbölő) kapta. Első írásos említése 1357-ből származik „Nagy Reucze” alakban. 1321-ben, amikor a Rátold-nemzetség a Murány- (Jolsva) völgyet soltészségbe adta a Sztoján nembelieknek, a település még nem létezett, a 14. század közepén jött létre a völgy második legrégibb és legnépesebb településeként. Már ekkor egyházas hely volt, templomának védőszentje Szent Quirinus volt. 1427-ben a településnek már 70 adózó portája volt. 1435-ben „Rewcze”, 1453-ban „Noghrewche” néven szerepelt az okiratokban. Középkori lakossága bányászattal foglalkozó németekből és pásztorkodással, valamint kisiparral foglalkozó szlávokból állt, német neve Rauschenbach volt. Német lakossága a 16. századra teljesen beleolvadt a ruszinokból és szlovákokból álló szlávságba. Vasércbányászata mellett kohászata is jelentős volt, a 16. századi okiratok hét vashámort és öt vasolvasztó hutát írtak össze. Előbb a jolsvai, majd a század második felétől a murányi uradalomhoz tartozott kezdetben parasztközségként, majd 1557-től mezővárosként. Az 1556-os török pusztítást sokáig nem heverte ki a település: 1557-re a korábbi 75 családból csak 33 maradt és még 1598-ban is csak 54 ház állt itt. Fülek 1554-es elfoglalása után a töröknek adózott. Lakói 1600 körül evangélikus hitre tértek. 1694-ben alakult meg a csizmadiák, 1697-ben pedig a molnárok céhe. Az 1709-1710-es pestisjárványban 128 lakosa (köztük 32 családfő) vesztette életét. 1711-ből maradt fent a város régi pecsétje, melynek rajza a mai címernek (melyet 1996-ban fogadtak el) is az alapját képezi. 1715-ben 44 mezővárosi polgár családját írták itt össze, melyből 33 volt szlovák, 8 német és 3 magyar. Az újkorban fejlett volt Nagyrőcén a cserzővarga és kovácsmesterség, valamint a csizmadiaipar. A gyarapodó helyi lakosságból a 18. századra egyre többen szereztek nemességet. A 18. században a Koháryak ellenreformációs törekvései (1712-ben elűzték az evangélikus papot) sikertelenek maradtak, a város megőrizte evangélikus többségét, de evangélikus egyházközsége csak 1783-ban alakult meg újra. 1784-1785-ben közadakozásból felépült az evangélikus templom, melyet a türelmi rendelet tett lehetővé. 1785-ben, 1791-ben és 1806-ban is tűzvész pusztította a várost. 1808-ban Nagyrőcén alakult meg a Murányi Unió Vasműtársaság, Magyarország első vasgyártást fejlesztő részvénytársasága. Ezt követően Nagyrőce környékén több új nagyolvasztó létesült. A 19. század első felében ez a vidék adta a felső-magyarországi vastermelés 15 százalékát. 1829-től a város mellett szív- és idegbántalmakat, valamint női betegségeket gyógyító fürdőhely működött, mely az 1920-as években szűnt meg. 1862. szeptember 16-án nyitották meg Nagyrőcén az első szlovák tanítási nyelvű evangélikus gimnáziumot, mely fokozatosan nyolcosztályosra bővült, majd 1868-tól tanítóképzővel egészült ki. Első igazgatója A. H. Škultéty volt. 1873-ban adták át a gimnázium új épületét, de a következő évben az iskolát a magyar hatóságok megszüntették. A mezővárosok megszüntetésével Nagyrőce rendezett tanácsú város lett. Nagyrőcének 1869-ben 2058, 1880-ban 1897, 1890-ben 1817, 1900-ben 1812 lakosa volt. 1892-ben ismét tűzvész pusztított a városban. 1884-ben leállt a Sramkova-kohó, 1893-ban pedig megszűnt a termelés maradék két vaskohójában (Rudna, Kieskova), melyekben korábban évi 123-125 ezer mázsa nyervasat termeltek. 1893-ban megépült a Murány-völgyi (Pelsőcöt Murányaljával összekötő) vasútvonal és a nagyrőcei vasútállomás. 1910-ben a városnak 1925 lakosa volt. 1920-ig Gömör és Kishont vármegye Nagyrőcei járásához tartozott. A járási székhely 1886-tól Jolsva volt, csak a csehszlovák közigazgatásban váltotta fel Nagyrőce 1919-ben. 1919. szeptemberében állami reálgimnázium nyitotta meg kapuit, majd 1920-ban a város szlovák nevét a korábban használt Veľká Revúcáról Revúcára változtatták. Az első csehszlovák köztársaságban a súlyos gazdasági válság sújtotta település (melyet 1922-ben városi címétől is megfosztottak) népessége folyamatosan csökkent: 1942-re 1910-es népességének egyötödét elveszítette: 1930-ban 1691, 1942-ben 1556 lakosa volt. 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott. Zsidó lakosságát (111 fő) 1942-ben megsemmisítő táborba hurcolták. Nagyrőce 1945. januárjában szabadult fel. A szocialista iparfejlesztés (a városban elsősorban a textil- és építőiparé, valamint a Murány-völgy magnezitbányászatának és -iparának kiépítése) húsz év alatt több mint háromszorosára növelte Nagyrőce népességét; míg 1950-ben 1978-an lakták, 1970-ben már 6743-an. 1948-ban lerakták a textilüzem (Lykové textilné závody Revúca) alapkövét. Bár 1960-tól a Nagyrőcei járást megszüntették, Nagyrőce 1963-ban visszanyerte városi címét. A következő két évtizedben is folytatódott a gyors növekedés; 1976-ban két szomszédos községet, Kisrőcét és Vizesrétet is Nagyrőcéhez csatoltak (Vizesrét 1992-ben újra önállósult), de a két falut nem számítva is a duplájára nőtt a város lélekszáma 1991-re (1980-ban 11 354, 1991-ben 14 232 lakosa volt). Az államszocializmus évtizedei alatt a város belterülete több mint a kétszeresére nőtt, 3500 lakótelepi lakást és mintegy 1000 új családi házat építettek. A rendszerváltás után a város és környéke gazdasági válságba került és bár 1996-tól újra járási székhellyé vált, népessége folyamatosan csökken, míg 2001-ben 13 466-an lakták, ez a szám 2011-re 12 828-ra, 2017-re pedig 12 249-re esett vissza.

Mai jelentősége

Nagyrőce jelentős textilipara (szőnyeggyártás) régi posztó- és szövőipari hagyományaira támaszkodik, egykor nagy jelentőségű vasércbányászata és kohászata azonban a 19. század végére megszűnt. Papír- és építőipara szintén említést érdemel. Nagyrőcén egy szlovák tannyelvű gimnázium (Martin Kukučín Gimnázium), egy szakközépiskola, három alapiskola és három óvoda található. Szent Lőrincnek szentelt római katolikus temploma késő gótikus stílusban épült a 14. század végén. Evangélikus temploma 1785-ben klasszicista stílusban épült, tornyát 1788-ban építették hozzá. Az evangélikus lelkészlak műemlék épületének falán helyezték el Samuel Reussnak, a szlovák néprajz megalapítójának emléktábláját. A városháza 1809-ben épült copf stílusú építmény. Az első szlovák gimnázium épülete rokokó kúriának épült a 18. században, 1991 óta múzeum. A városi vendéglő régi épülete 1877-ben, a közkórházé 1875-77 között épült neoklasszicista stílusban. A városközpontban számos, elsősorban a 19. század második felében épült polgárház maradt fent. Nagyrőcén számos, elsősorban a szlovák nemzeti mozgalomban tevékenykedő személyiségnek állítottak emléktáblát (Samuel Ormis, Gustav Reuss, Július Botto, Peter Bohúň, Peter Kellner-Hostinský, stb.). A város a Gótikus úton fekszik, környéke gazdag természeti szépségekben, a kék jelzésű túraútvonal a Kakas-heggyel, a narancssárga jelzés pedig a Tiszolc és Murányalja közötti Dielik-hágóval köti össze. A város határában található a Hodosi-erdő (ősbükkös), mely 1998 óta 21,98 hektáron védett terület.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis Rőcze, Nagy Rőcze, Revucza, Rausenbach. Két népes tót helységek Gömör Várm. földes Uraik Gr. Koháry, és más Uraságok, lakosaik katolikusok, és evangelikusok, fekszenek Csetnekhez 1 mértföldnyire; vas hámorjai nevezetesek, hegyein kristály, és más jóféle kövek találtatnak. Nagy Rőczénak határja jelesebb, javai külömbfélék; amannak határja pedig hegyes, és nehezebb mívelésű, réttyei jók, legelőjök elég, fája mind a’ kétféle; a’ vashámoroknál módgyok van a’ keresetre.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Rőcze (Nagy), Rauschenbach, Welka Rewucza, tót mv., Gömör vmegyében, ut. p. Rosnyóhoz nyugotra 4 mfdnyire, a Rewucza és Jolsva vizek összefolyásánál: 524 kathol., 1342 evang. lak. Evang. anyaszentegyházzal. A kath. templom 2 tornyu, s benne egy 13-ik századbeli harang függ. Határa hegyes; lakosai földmivelésből, kézmüvességből, vasbányászatból, vászon- és gyolcsszövésből táplálják magukat. F. u. h. Coburg. Rőcze (Kis), tót falu, Gömör vgyében, N.-Rőczéhez északra: 394 kath., 50 evang. lak. – Határa felette hegyes, sziklás és sovány; juhot tart. F. u. h. Coburg. Ut. p. Rosnyó.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Innen a Murány patak mentén érjük a chizsnyói Heinzelmann-féle vasgyárat, s több kisebb helységen túl a szép gyümölcsösökkel szegélyzett Nagy-Rőcze rendezett tanácsú várost, mely igen kies fekvésű helység, erdőktől és gyümölcsösöktől körűlvéve. Épűletei közűl érdemes megemlítenünk a csinos városházát, a nagy vendéglő épületét s a klimatikus fürdőt. Van a városnak állami kereskedelmi és polgáriskolája, két vaskohója; azonkivűl több fűrészgyáram van itt. Lakói földmívelők és iparűzők, de iparuk leginkább csak a ruházati czikkekre és bútorok készítésére terjeszkedik ki. Sokan élelmi czikkek szállításával üzérkednek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagyrőcze multjáról az Árpádházi királyok idejéből semmi bizonyosat nem tudunk. IV. Béla 1243-ban a Bors család uradalmait Bebeknek adományozta, az adománylevélben meg vannak említve a jolsvai várművek is s a Jolsva fölötti birtokrész ugyanazon okmányban Mártonföldének (terra Martini) neveztetett. E kerületbe kellett tartoznia Rőcze városának is. Annyi bizonyos, hogy Nagyrőcze Revche, Nogrewche néven 1427-ben Jolsva tartozéka volt, mert itt az akkori jolsvai uraknak 70 portájuk volt. A husziták e portákat 1440-ben elfoglalták s felépítették a mai róm. kath. templom felét, a szentélyt, melyet az idő vasfoga sem tudott elpusztítani. Az itt lakó nép szájhagyománya sokáig emlegette Mátyás nevét, tehát Mátyás király alatt a város lakóinak nem lehetett rossz sorsuk. A huszita-invázió előtt Nagyrőcze lakosai germán eredetű bányászok, kohósok voltak s csak a csehek letelepülése után népesült be jobban a vidék szlávokkal. Midőn Giskra rablócsapatait a murányi várból kiverték, valószinűleg Rőcze is felszabadult s 1500-ig a murányi vár parancsnoksága alá helyeztetett. Mátyás király Murány várát és a város területét Szapolyai Istvánnak, ez pedig Tornallyay Jakabnak adományozta. Ennek fia Jánoska, teljesen gyámja, a rabló Basó Mátyás hatalma alatt állott. Végre a murányi várat Basótól Szalm Miklós pozsonyi gróf, Bebekkel szövetkezve, 1549 augusztus 15-én elfoglalta. A törökök 1556-ban állitólag Rőczét is elpusztították. A szájhagyomány szerint ekkor égett el a levéltár is. Murány várát 1605-ben a Rottál grófok megvették. Rottál Jánostól Széchy Tamás megvásárolta a hozzátartozó uradalmakkal együtt. Bethlen Gábor 1620-ban az egész birtokot Széchy Tamás fiának, Széchy Györgynek adományozta. Rőcze város a Széchyekben kiváló patronusokra talált, a kik teljes jó szívvel igyekeztek a város javát elősegíteni s azért a várost sok adományban, jótéteményben részesítették. A Széchy Mária és Wesselényi közt támadt viszony s Murány várának Wesselényitől 1644 júl. 5-én történt elfoglalása, majd Wesselényi halála után a vár elfoglalása Károly lotharingi főherczegtől, sok zaklatást okoztak a rőczeieknek is. Murány vára s az egész vidék 1670-ben teljesen a császári hadak tanyája volt már, a kik kegyetlenül sarczolták a népet. Majd bekövetkezett a legteljesebb vallási villongás s a Rákóczy-, Thököly-féle fölkelés. E mozgalmak hullámai e várost sem kímélték s erejét annyira kimerítették, hogy a nép a legnagyobb mérvű szegénység keserű sorsára jutott. A murányi uradalom 1700-ban Koháry István birtokába került. Ekkor Kohárynak, mint a protestánsok ellenségének, első dolga volt Leporini András rőczei papot 1712-ben a templomból (a mai róm. kat. templom) katonáival kiűzetni. Ez időtől számítva 71 évig a rőczei protestáns egyház pásztor nélkül maradt és a hívők Ratkóra, Bisztróra vagy Tiszolczra jártak Isten igéjét hallgatni. II. József türelmi parancsa a rőczei protestánsokat is életre hívta. De Koháry az elfoglalt templomot nem adta vissza. Más templom építését határozták el, de e templom helye miatt Koháry özvegyével elegyedtek vitába s csak a megyebeli buzgó nemességnek köszönhető, hogy a rőczei protestánsok az egyesektől felajánlott telken és adományokból 1785-ben a mai lutheránus templomot felépíthették. E templomban az első istentisztelet 1785 okt. 16-án volt. Még ebben az évben nagy tűzvész pusztított Rőczén. Leégett 179 ház, az összes melléképületekkel, a városház és a plébánia. Az egész lakosság fedél nélkül maradt. Ekkor égett el a város levéltára másodizben. 1809-ben kezdték meg a városháza építését. A franczia háboru költségeihez 5544 frttal járult a város. 1815-ben a város censualis tartozása egyezség utján 4000 frtban állapíttatott meg, melyért a város az erdőt, a sör-, pálinka- és bormérést szabadon kezelhette; a dézsma terhét csak bizonyos irtványok után viselte; az uradalmi munkára nem volt kényszeríthető. 1829-ben felfedezték a fürdőt. 1842-ben építették a Vashegyre vezető útat; de mert a város ez út építését az uradalmi erdőkön is átvezetni megengedte, a várost az uradalom beperelte. A per 1852-ben a város javára dőlt el, de a városnak 50,000 frtjába került. Az 1848/49-iki magyar szabadságharczból a rőczei polgárság is kivette a maga részét. Mint nemzetőrök a murányi csatát vívták a jolsvaiakkal, pelsőcziekkel együtt, Latinák Frigyes vezetése mellett. A tótok Hurbán vezetése mellett özönlöttek Murányba, de szétverték őket. A város ágyut öntetett, négy lovát odaadta, 100 verbunkost adott s igen sokan a veressapkásoknál teljesítettek önkéntes szolgálatot. A szabadság, egyenlőség, testvériség első ünnepét 1848 május 15-én nagyszabású vendégséggel a város régi fürdőjében ünnepelték meg; ott volt az egész Murányvölgy lakossága. Kisrőcze, Nagyrőcze közelében fekvő tót kisközség, körjegyzőségi székhely, 82 házzal és 506 róm. kath. vallású lakossal. Hajdan a murányi vár, illetőleg a jolsvai uradalom tartozéka volt és az uradalom többi birtokaival együtt, a Koháryak révén, a Coburg herczegi család birtokába került. A községben nincs templom. Postája, távírója és vasúti állomása Nagyrőcze.

Magyar Katolikus Lexikon

Nagyrőce, v. Gömör-Kishont vm. (Revúca, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm. murányi esp. ker-ében. - 1332: már létezett. Tp-át Szt Lőrinc tit-ra sztelték. A törökök 1556: elfoglalták. Lakói 1600 e. ev-ok lettek. 1785: alapították újra. Kegyura 1880: Szász Ágost hg. Anyanyelve 1880: szl. ** Némethy 1894:381. - Schem. Ros. 1913:41.

Helységnévtár

Nagyrőcze (Rőcze Nagy-), RK. 479 Rozsnyó, gk. 25 Sumjácz, kg. 2 -, ÁG. 1365 Tiszáninnen, ref. 12 - , izr. 14. Rőcze (Kis) (Revuska, Revenka), rk. 382 Nagy-Rőcze, gk. 1 -, kg. 1 -, ág. 75 Nagy-Rőcze.

Matusik András

1787. 3. 24.
Jaszenica - megszületett
Nagyrőce - egyházi szolgálatot végzett
1839. 2. 22.
Rozsnyó - elhunyt
Névelőfordulások
1357
Nagy Reucze
1435
Rewcze
1453
Noghrewche
1558
Rausenbach alias Rewcze
1598
Rewutza Maior
1773
Nagy-Rőcze, Grosz-Rauschenbach, Welka Rewucza,
1786
Nagy-Rőcze, Groß-Rauschenbach, Welka Rewucza,
1808
Nagy-Rőcze, Groß-Rauschenbach, Rewuca, Welká Rewúca,
1863
Nagyrőce,
1920
Revúca

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Námestie slobody) 13/17
Telefon: 0582851540
Fax: 0582812011

Honlap: revuca.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Buchta Július (SNS, SMER-SD)

Képviselő-testület:
Žgravčák Michal (Független)
Magura Ján (Független)
Pelikán Pavel (Független)
Poprocký Milan (Független)
Dorčák PhD Dušan (Független)
Kuchta Mikuláš (Független)
Kršková Tatiana (Független)
Medvecová Lucia (Független)
Ježíková Jana (Független)
Šepík Pavel (Független)
Buchta Július (SNS)
Vredík Jaroslav (SNS)
Puterová Hilda (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
Független 77% Független 10 képviselö SNS 15% SNS 2 képviselö 8% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö 13 képviselö
Nagyrőce 1i Posta

Železničná 23

Városi Művelődési Központ

Námestie slobody 14/18

Gymnázium Martina Kukučína

Clementisova 1166/21

Prvé slovenské literárne gymnázium

Železničná 260

Regionálne združenie miest a obcí Stredného Gemera

Námestie slobody 13/17

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

Kollárova 11

Okresný súd Revúca

SNP 539/1

Múzeum Prvého slovenského gymnázia

Námestie slobody 13/17

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca

Gen.Viesta 1103/4

Nagyrőcei Járási Rendőrkapitányság

Priemyselná 305/9

Nagyrőcei Rendőrörs

Priemyselná 305/9

Špeciálna základná škola

Jilemnického 94/3

Základná škola Jána Ámosa Komenského

Komenského 7

Základná umelecká škola

Okružná 11

Základná škola

Hviezdoslavova 1

Základná škola Ivana Branislava Zocha

Jilemnického 94/3

Stredná odborná škola

Generála Viesta 6

Alapiskola

Hviezdoslavova 1

Základná škola I.B.Z.

Petra Jilemnického 94/3

Základná škola J.A.K

Ul. Komenského 7

Gymnázium M.K.

Vl. Clementisa 1166/21

Prvé slov.lit.gymnázium

Železničná 260

Kat.materská škola

Ormisova 585/15

Óvoda

Sládkovičova 62/6

Óvoda

Vl. Clementisa 12

Óvoda

m. č. Revúčka 136

Stredná odborná škola

Generála Viesta 6

Súkr. SOŠ

Železničná 2

Speciális Alapiskola

Jilemnického 94/3

Nagyrőcei Anyakönyvi Hivatal

Námestie slobody 13/17

Nagyrőcei Járási Hivatal

Komenský utca 40.

Nagyrőcei Városi Hivatal

Námestie slobody 13/17

Nagyrőcei Járási Ügyészség

SZNF utca 1370/1A

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 204 9%
szlovákok 1995 85%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 52 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 33 1%
ismeretlen 71 3%
összlétszám 2356
magyarok 1008 42%
szlovákok 1347 56%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 37 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2396
magyarok 244 11%
szlovákok 1771 82%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 30 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 104 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2149
magyarok 457 3%
szlovákok 13054 92%
ruszinok 1 0%
romák 571 4%
ukránok 4 0%
csehek 102 1%
németek 3 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 9 0%
ismeretlen 30 0%
összlétszám 14232
magyarok 291 2%
szlovákok 12405 92%
ruszinok 3 0%
romák 557 4%
ukránok 66 0%
csehek 75 1%
németek 7 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 60 0%
összlétszám 13466
magyarok 189 1%
szlovákok 10948 85%
ruszinok 7 0%
romák 360 3%
ukránok 38 0%
csehek 45 0%
németek 4 0%
lengyelek 4 0%
egyéb 17 0%
ismeretlen 1216 9%
összlétszám 12828
magyarok 142 1%
szlovákok 9516 83%
ruszinok 7 0%
romák 534 5%
ukránok 31 0%
csehek 33 0%
németek 2 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 26 0%
ismeretlen 1190 10%
összlétszám 11484
összlétszám 1897
magyarok 204 11%
szlovákok 1569 83%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 47 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 71 4%
összlétszám 459
magyarok 0 0%
szlovákok 426 93%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 28 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1925
magyarok 1000 52%
szlovákok 884 46%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 37 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 471
magyarok 8 2%
szlovákok 463 98%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 486
magyarok 4 1%
szlovákok 477 98%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1663
magyarok 240 14%
szlovákok 1294 78%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 30 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 99 6%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 10009
Választási részvétel: 36.96 %
Kiadott boríték: 3699
Bedobott boríték: 3698

Polgármester

Érvényes szavazólap: 3635
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Buchta Július 1760 48.42 % SNS, SMER-SD
Rus Marko 1451 39.92 % Független
Hatala Karol 347 9.55 % Független
Steigauf Rudolf 77 2.12 % Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Žgravčák Michal 1305 Független
Buchta Július 1230 SNS
Magura Ján 1208 Független
Pelikán Pavel 1058 Független
Poprocký Milan 1032 Független
Puterová Hilda 949 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dorčák PhD Dušan 897 Független
Kuchta Mikuláš 895 Független
Vredík Jaroslav 895 SNS
Kršková Tatiana 865 Független
Medvecová Lucia 859 Független
Ježíková Jana 766 Független
Šepík Pavel 149 Független

Képviselők

2014
Független 53.85% Független 7 képviselö SMER-SD, SNS, KDH 46.15% SMER-SD, SNS, KDH 6 képviselö 13 képviselö
2018
Független 76.92% Független 10 képviselö SNS 15.38% SNS 2 képviselö 7.69% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö 13 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 10404
Választási részvétel: 19.88 %
Kiadott boríték: 2068
Bedobott boríték: 2067
Választásra jogosult: 10403
Választási részvétel: 25.28 %
Kiadott boríték: 2630
Bedobott boríték: 2630
Választásra jogosult: 10 128
Választási részvétel: 34,40 %
Kiadott boríték: 3 485
Bedobott boríték: 3 484

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 1981
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 3 355
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 874 44.12 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 646 32.61 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 224 11.31 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 83 4.19 % SNS
Ladislav Fízik 33 1.67 % ASV
Jaroslav Sekerka 32 1.62 % KSS
Andrea Jenčíková 32 1.62 % NP
Ondrej Binder 20 1.01 % Független
Emil Samko 15 0.76 % KĽS
Pavel Chovanec 11 0.56 % ÚSVIT
Jozef Sásik 11 0.56 % SĽS
Vladimír Maňka 713 27.39% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 1 611 48.02 % Független
Marian Kotleba 991 29.54 % ĽSNS
Martin Juhaniak 271 8.08 % Független
Igor Kašper 268 7.99 % Független
Milan Urbáni 49 1.46 % SMS
Martin Klus 34 1.01 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Stanislav Mičev 30 0.89 % Független
Viliam Baňák 18 0.54 % JĽSS
Miroslav Gálik 16 0.48 % NAS
Ivan Saktor 12 0.36 % Független
Michal Kantor 10 0.30 % SZS
Alena Pivovarčiová 10 0.30 % NP
Jozef Šimko 9 0.27 % Független
Pavel Greksa 8 0.24 % Független
Jozef Sásik 8 0.24 % SĽSAH
Vojtech Kökény 6 0.18 % SRK
Zdenek Očovan 4 0.12 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 2019
Érvényes szavazólap: 3 367
Érvényes szavazólap: 9620
# Név Szavazat Százalék Párt
Eva Cireňová 967 47.89% SMER - SD, KDH
Július Laššan 913 45.22% KDH, SMER - SD
Ján Šeševička 791 39.18% Független
Marek Nosko 560 27.74% Független
Eva Hicárová 305 15.11% Független
Július Buchta 243 12.04% SNS
Ján Germánus 218 10.80% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Zuzana Nemogová 145 7.18% ĽS Naše Slovensko
Katarína Danišová 144 7.13% KDH, SMER - SD
Nikoleta Gallová 112 5.55% NP
Jaroslav Kacián 100 4.95% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Štítnický 96 4.75% SMS
Rudolf Steigavf 80 3.96% SĽS
Anna Szögedi 71 3.52% SMK-MKP
Andrea Jenčíková 69 3.42% NP
Dušan Ďuriška 66 3.27% SĽS
Jozef Gurský 63 3.12% KSS
Andrea Hroncová 35 1.73% HZD, ĽS-HZDS
Ladislav Nagy 28 1.39% MOST - HÍD
Branislav Skaloš 24 1.19% KSS
Ľudovít Sendrei 15 0.74% SRK
Emil Samko 14 0.69% KĽS
Július Buchta 1 270 37.72% SNS
Július Laššan 1 264 37.54% SMER-SD
Milan Kolesár 980 29.11% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Svetoslav Albíni 813 24.15% Független
Ondrej Bafia 726 21.56% SMER-SD
Martin Kvetko 687 20.40% Független
Dávid Galovič 553 16.42% Független
Pavel Alexa 527 15.65% ĽS Naše Slovensko
Hilda Puterová 523 15.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Vladimíra Šmidtová 416 12.36% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Ružáni 395 11.73% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 90 2.67% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ladislav Lukáč 84 2.49% SNS
Dušan Ďuriška 73 2.17% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Mária Duszová 69 2.05% Független
Anna Szögedi 57 1.69% SMK-MKP
Alena Zelinová 45 1.34% SNS
Gabriela Tamášová 30 0.89% SRK
János Deák 27 0.80% SMK-MKP
Roland Kovács 19 0.56% Független
Zsuzsa Hunyák 16 0.48% SMK-MKP
Ján Šeševička 2256 0.00% Független
Eva Cireňová 2205 0.00% SMER - SD, KDH
Július Laššan 2152 0.00% KDH, SMER - SD
Anna Szögedi 1855 0.00% SMK-MKP
Marek Nosko 1160 0.00% Független
Katarína Danišová 1069 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Nagy 966 0.00% MOST - HÍD
Eva Hicárová 533 0.00% Független
Zuzana Nemogová 530 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 509 0.00% SNS
Ján Germánus 468 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Kacián 421 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 289 0.00% KSS
Ľudovít Sendrei 280 0.00% SRK
Dušan Ďuriška 255 0.00% SĽS
Ľudovít Štítnický 236 0.00% SMS
Nikoleta Gallová 234 0.00% NP
Emil Samko 187 0.00% KĽS
Andrea Jenčíková 156 0.00% NP
Andrea Hroncová 151 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Rudolf Steigavf 147 0.00% SĽS
Branislav Skaloš 110 0.00% KSS
Milan Kolesár 2906 30.21% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 2480 25.78% SMER-SD
Július Buchta 2061 21.42% SNS
Svetoslav Albíni 1635 17.00% Független
Ondrej Bafia 1490 15.49% SMER-SD
Martin Kvetko 1470 15.28% Független
Anna Szögedi 1448 15.05% SMK-MKP
Pavel Alexa 1212 12.60% ĽS Naše Slovensko
Mária Duszová 1136 11.81% Független
János Deák 1018 10.58% SMK-MKP
Vladimíra Šmidtová 1017 10.57% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 995 10.34% SMK-MKP
Dávid Galovič 968 10.06% Független
Hilda Puterová 846 8.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 802 8.34% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 519 5.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 447 4.65% SNS
Dušan Ďuriška 365 3.79% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Roland Kovács 327 3.40% Független
Ladislav Lukáč 248 2.58% SNS
Gabriela Tamášová 230 2.39% SRK

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Tornalja 264 28.51 %
Nagyrőce 45 4.86 %
Ratkósebes 25 2.70 %
Lice 23 2.48 %
Sajógömör 13 1.40 %
Felsőfalu 7 0.76 %
Lubény 7 0.76 %
Jolsva 6 0.65 %
Ratkó 6 0.65 %
Kövi 5 0.54 %
Gerlice 4 0.43 %
Szkáros 4 0.43 %
Gömörfalva 4 0.43 %
Murányhosszúrét 4 0.43 %
Murányalja 3 0.32 %
Lehelfalva 3 0.32 %
Újvásár 2 0.22 %
Hizsnyó 2 0.22 %
Alsófalu 2 0.22 %
Deresk 2 0.22 %
Szásza 2 0.22 %
Zsór 2 0.22 %
Otrokócs 2 0.22 %
Murányhuta 2 0.22 %
Murányszabadi 1 0.11 %
Kisperlász 1 0.11 %
Gömörrákos 1 0.11 %
Baráttelke 1 0.11 %
Lévárt 1 0.11 %
Gömörliget 1 0.11 %
Szirk 1 0.11 %
Turcsok 1 0.11 %
Nandrás 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Süvete 0 0.00 %
Jolsvatapolca 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Tornalja 932 167.93 %
Sajógömör 81 14.59 %
Nagyrőce 57 10.27 %
Lice 45 8.11 %
Gömörfalva 40 7.21 %
Gice 37 6.67 %
Szirk 37 6.67 %
Deresk 33 5.95 %
Felsőrás 30 5.41 %
Lévárt 20 3.60 %
Gömörliget 18 3.24 %
Lőkös 16 2.88 %
Otrokócs 15 2.70 %
Alsófalu 13 2.34 %
Szkáros 12 2.16 %
Zsór 9 1.62 %
Felsőfalu 7 1.26 %
Jolsvatapolca 7 1.26 %
Jolsva 7 1.26 %
Ratkósebes 5 0.90 %
Ratkó 4 0.72 %
Murányalja 3 0.54 %
Kisvisnyó 3 0.54 %
Lubény 3 0.54 %
Lehelfalva 2 0.36 %
Kövi 2 0.36 %
Szásza 2 0.36 %
Újvásár 2 0.36 %
Murányhuta 1 0.18 %
Murányhosszúrét 1 0.18 %
Baráttelke 1 0.18 %
Süvete 1 0.18 %
Turcsok 1 0.18 %
Vizesrét 1 0.18 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 73 15.18 %
Kövi 72 14.97 %
Tornalja 26 5.41 %
Kisperlász 20 4.16 %
Szirk 19 3.95 %
Jolsva 18 3.74 %
Ratkósebes 14 2.91 %
Murányalja 13 2.70 %
Gömörrákos 9 1.87 %
Deresk 8 1.66 %
Ratkó 8 1.66 %
Szásza 7 1.46 %
Lubény 7 1.46 %
Nandrás 6 1.25 %
Jolsvatapolca 5 1.04 %
Turcsok 5 1.04 %
Gömörfalva 5 1.04 %
Lice 4 0.83 %
Hizsnyó 4 0.83 %
Murányhosszúrét 4 0.83 %
Sajógömör 4 0.83 %
Kakasalja 4 0.83 %
Vizesrét 3 0.62 %
Újvásár 3 0.62 %
Zsór 3 0.62 %
Baráttelke 3 0.62 %
Poloszkó 2 0.42 %
Murányhuta 2 0.42 %
Otrokócs 2 0.42 %
Felsőfalu 2 0.42 %
Süvete 2 0.42 %
Gömörliget 2 0.42 %
Lehelfalva 2 0.42 %
Alsófalu 1 0.21 %
Szkáros 1 0.21 %
Murányszabadi 1 0.21 %
Gice 1 0.21 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 553 49.82 %
Tornalja 71 6.40 %
Murányhosszúrét 40 3.60 %
Murányalja 39 3.51 %
Lubény 39 3.51 %
Lehelfalva 39 3.51 %
Vizesrét 33 2.97 %
Jolsva 24 2.16 %
Szirk 13 1.17 %
Gömörliget 12 1.08 %
Ratkósebes 11 0.99 %
Ratkó 8 0.72 %
Gice 7 0.63 %
Hizsnyó 7 0.63 %
Murányhuta 6 0.54 %
Gömörrákos 6 0.54 %
Jolsvatapolca 6 0.54 %
Kakasalja 6 0.54 %
Murányszabadi 6 0.54 %
Lice 5 0.45 %
Sajógömör 5 0.45 %
Szásza 4 0.36 %
Turcsok 4 0.36 %
Kövi 3 0.27 %
Deresk 3 0.27 %
Otrokócs 2 0.18 %
Süvete 2 0.18 %
Gömörfalva 2 0.18 %
Szkáros 2 0.18 %
Újvásár 2 0.18 %
Baráttelke 2 0.18 %
Poloszkó 1 0.09 %
Alsófalu 1 0.09 %
Kisperlász 1 0.09 %
Nandrás 1 0.09 %
Zsór 1 0.09 %
Felsőfalu 1 0.09 %
Gerlice 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Tornalja 43 10.14 %
Gömörfalva 38 8.96 %
Nagyrőce 30 7.08 %
Lice 22 5.19 %
Kövi 14 3.30 %
Jolsva 13 3.07 %
Murányhosszúrét 9 2.12 %
Süvete 9 2.12 %
Sajógömör 8 1.89 %
Deresk 5 1.18 %
Otrokócs 5 1.18 %
Szirk 4 0.94 %
Ratkó 4 0.94 %
Turcsok 3 0.71 %
Felsőfalu 3 0.71 %
Ratkósebes 2 0.47 %
Lubény 2 0.47 %
Gömörliget 2 0.47 %
Murányhuta 2 0.47 %
Murányalja 2 0.47 %
Gömörrákos 2 0.47 %
Vizesrét 1 0.24 %
Zsór 1 0.24 %
Jolsvatapolca 1 0.24 %
Szásza 1 0.24 %
Baráttelke 1 0.24 %
Lehelfalva 1 0.24 %
Alsófalu 1 0.24 %
Kisperlász 1 0.24 %
Nandrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Szkáros 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Nagyrőce 523 51.22 %
Lubény 44 4.31 %
Jolsva 26 2.55 %
Vizesrét 21 2.06 %
Murányhosszúrét 19 1.86 %
Süvete 17 1.67 %
Tornalja 15 1.47 %
Nandrás 15 1.47 %
Lehelfalva 14 1.37 %
Kakasalja 12 1.18 %
Hizsnyó 11 1.08 %
Turcsok 11 1.08 %
Lice 11 1.08 %
Baráttelke 10 0.98 %
Murányhuta 10 0.98 %
Jolsvatapolca 10 0.98 %
Murányalja 9 0.88 %
Ratkósebes 9 0.88 %
Gömörrákos 8 0.78 %
Gömörliget 8 0.78 %
Murányszabadi 6 0.59 %
Otrokócs 5 0.49 %
Ratkó 5 0.49 %
Kisperlász 4 0.39 %
Szirk 4 0.39 %
Sajógömör 4 0.39 %
Szásza 3 0.29 %
Gice 3 0.29 %
Poloszkó 2 0.20 %
Gömörfalva 2 0.20 %
Szkáros 2 0.20 %
Kövi 1 0.10 %
Újvásár 1 0.10 %
Felsőfalu 1 0.10 %
Lévárt 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Szirk 147 33.03 %
Nagyrőce 90 20.22 %
Turcsok 35 7.87 %
Ratkó 22 4.94 %
Nandrás 17 3.82 %
Szásza 16 3.60 %
Jolsva 14 3.15 %
Gömörrákos 12 2.70 %
Tornalja 11 2.47 %
Sajógömör 11 2.47 %
Lubény 10 2.25 %
Baráttelke 9 2.02 %
Jolsvatapolca 8 1.80 %
Kövi 8 1.80 %
Gerlice 8 1.80 %
Ratkósebes 8 1.80 %
Lehelfalva 8 1.80 %
Gömörfalva 7 1.57 %
Újvásár 7 1.57 %
Kisperlász 7 1.57 %
Murányhosszúrét 6 1.35 %
Lice 6 1.35 %
Vizesrét 6 1.35 %
Murányalja 5 1.12 %
Poloszkó 5 1.12 %
Gömörliget 5 1.12 %
Otrokócs 4 0.90 %
Süvete 4 0.90 %
Hizsnyó 4 0.90 %
Kakasalja 4 0.90 %
Felsőfalu 4 0.90 %
Deresk 3 0.67 %
Murányszabadi 3 0.67 %
Gice 2 0.45 %
Lévárt 1 0.22 %
Murányhuta 1 0.22 %
Szkáros 1 0.22 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 601 134.45 %
Sajógömör 59 13.20 %
Gömörfalva 40 8.95 %
Nagyrőce 27 6.04 %
Deresk 24 5.37 %
Süvete 23 5.15 %
Otrokócs 22 4.92 %
Lévárt 22 4.92 %
Gice 22 4.92 %
Alsófalu 17 3.80 %
Jolsva 16 3.58 %
Felsőrás 15 3.36 %
Lőkös 15 3.36 %
Szásza 15 3.36 %
Lice 14 3.13 %
Gömörliget 10 2.24 %
Jolsvatapolca 10 2.24 %
Szkáros 10 2.24 %
Zsór 9 2.01 %
Szirk 7 1.57 %
Murányalja 5 1.12 %
Turcsok 5 1.12 %
Felsőfalu 5 1.12 %
Murányhosszúrét 5 1.12 %
Baráttelke 4 0.89 %
Lubény 3 0.67 %
Ratkó 2 0.45 %
Murányszabadi 2 0.45 %
Kövi 2 0.45 %
Gömörrákos 1 0.22 %
Ratkósebes 1 0.22 %
Kisperlász 1 0.22 %
Nandrás 1 0.22 %
Hizsnyó 1 0.22 %
Kakasalja 1 0.22 %
Kisvisnyó 1 0.22 %
Murányhuta 0 0.00 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Nagyrőce 1 270 69.36 %
Jolsva 111 6.06 %
Tornalja 74 4.04 %
Murányalja 61 3.33 %
Ratkósebes 59 3.22 %
Vizesrét 54 2.95 %
Lehelfalva 51 2.79 %
Lubény 51 2.79 %
Szirk 37 2.02 %
Murányhosszúrét 34 1.86 %
Hizsnyó 28 1.53 %
Baráttelke 25 1.37 %
Jolsvatapolca 21 1.15 %
Kövi 20 1.09 %
Murányszabadi 16 0.87 %
Murányhuta 15 0.82 %
Gömörliget 13 0.71 %
Ratkó 13 0.71 %
Turcsok 10 0.55 %
Szásza 10 0.55 %
Gice 9 0.49 %
Újvásár 9 0.49 %
Gömörrákos 8 0.44 %
Kakasalja 7 0.38 %
Lice 6 0.33 %
Kisperlász 6 0.33 %
Poloszkó 6 0.33 %
Gömörfalva 5 0.27 %
Nandrás 5 0.27 %
Sajógömör 5 0.27 %
Szkáros 4 0.22 %
Gerlice 4 0.22 %
Süvete 3 0.16 %
Deresk 3 0.16 %
Felsőfalu 3 0.16 %
Zsór 3 0.16 %
Otrokócs 1 0.05 %
Alsófalu 1 0.05 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 1 264 53.00 %
Vizesrét 190 7.97 %
Lubény 95 3.98 %
Jolsva 88 3.69 %
Murányalja 77 3.23 %
Tornalja 67 2.81 %
Lehelfalva 67 2.81 %
Murányhosszúrét 63 2.64 %
Hizsnyó 54 2.26 %
Jolsvatapolca 52 2.18 %
Baráttelke 46 1.93 %
Turcsok 41 1.72 %
Szirk 41 1.72 %
Murányszabadi 33 1.38 %
Ratkósebes 33 1.38 %
Otrokócs 31 1.30 %
Kövi 25 1.05 %
Lice 24 1.01 %
Kakasalja 21 0.88 %
Ratkó 20 0.84 %
Gömörrákos 20 0.84 %
Gömörliget 18 0.75 %
Nandrás 17 0.71 %
Gice 14 0.59 %
Murányhuta 13 0.55 %
Felsőfalu 7 0.29 %
Kisperlász 7 0.29 %
Sajógömör 6 0.25 %
Szásza 6 0.25 %
Szkáros 5 0.21 %
Deresk 5 0.21 %
Gömörfalva 5 0.21 %
Poloszkó 5 0.21 %
Újvásár 5 0.21 %
Süvete 4 0.17 %
Zsór 4 0.17 %
Lőkös 3 0.13 %
Gerlice 1 0.04 %
Lévárt 1 0.04 %
Alsófalu 1 0.04 %
Kisvisnyó 1 0.04 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 84 13.42 %
Tornalja 24 3.83 %
Lubény 17 2.72 %
Szirk 12 1.92 %
Jolsva 11 1.76 %
Gerlice 10 1.60 %
Vizesrét 9 1.44 %
Lehelfalva 7 1.12 %
Murányalja 7 1.12 %
Kövi 6 0.96 %
Turcsok 6 0.96 %
Jolsvatapolca 5 0.80 %
Lice 4 0.64 %
Murányhosszúrét 4 0.64 %
Sajógömör 4 0.64 %
Hizsnyó 3 0.48 %
Gice 3 0.48 %
Gömörliget 3 0.48 %
Baráttelke 3 0.48 %
Gömörfalva 3 0.48 %
Ratkósebes 3 0.48 %
Gömörrákos 3 0.48 %
Murányszabadi 2 0.32 %
Szkáros 2 0.32 %
Újvásár 2 0.32 %
Otrokócs 2 0.32 %
Zsór 2 0.32 %
Murányhuta 2 0.32 %
Nandrás 1 0.16 %
Kakasalja 1 0.16 %
Szásza 1 0.16 %
Süvete 1 0.16 %
Felsőfalu 1 0.16 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Ratkó 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Nagyrőce 687 34.73 %
Murányhosszúrét 163 8.24 %
Murányalja 120 6.07 %
Tornalja 73 3.69 %
Jolsva 69 3.49 %
Lehelfalva 43 2.17 %
Vizesrét 36 1.82 %
Lubény 30 1.52 %
Ratkósebes 23 1.16 %
Szirk 22 1.11 %
Ratkó 21 1.06 %
Hizsnyó 20 1.01 %
Gömörliget 14 0.71 %
Gice 13 0.66 %
Kövi 13 0.66 %
Murányhuta 12 0.61 %
Murányszabadi 12 0.61 %
Baráttelke 12 0.61 %
Jolsvatapolca 12 0.61 %
Lice 11 0.56 %
Gömörrákos 10 0.51 %
Kisperlász 9 0.46 %
Süvete 9 0.46 %
Deresk 8 0.40 %
Kakasalja 6 0.30 %
Nandrás 5 0.25 %
Otrokócs 4 0.20 %
Turcsok 4 0.20 %
Újvásár 3 0.15 %
Felsőfalu 2 0.10 %
Szásza 1 0.05 %
Lőkös 1 0.05 %
Szkáros 1 0.05 %
Sajógömör 1 0.05 %
Zsór 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Gömörfalva 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 980 44.03 %
Jolsva 441 19.81 %
Tornalja 166 7.46 %
Lubény 125 5.62 %
Lehelfalva 105 4.72 %
Jolsvatapolca 90 4.04 %
Murányalja 84 3.77 %
Sajógömör 82 3.68 %
Vizesrét 75 3.37 %
Murányhosszúrét 71 3.19 %
Hizsnyó 66 2.96 %
Gömörliget 65 2.92 %
Lice 64 2.88 %
Kövi 52 2.34 %
Baráttelke 47 2.11 %
Gömörrákos 40 1.80 %
Gice 34 1.53 %
Szirk 31 1.39 %
Otrokócs 29 1.30 %
Kisperlász 27 1.21 %
Nandrás 26 1.17 %
Ratkó 20 0.90 %
Kakasalja 20 0.90 %
Süvete 20 0.90 %
Deresk 19 0.85 %
Ratkósebes 19 0.85 %
Murányszabadi 16 0.72 %
Szkáros 13 0.58 %
Felsőrás 12 0.54 %
Turcsok 11 0.49 %
Murányhuta 9 0.40 %
Lőkös 8 0.36 %
Felsőfalu 8 0.36 %
Gömörfalva 7 0.31 %
Lévárt 4 0.18 %
Szásza 4 0.18 %
Alsófalu 4 0.18 %
Gerlice 4 0.18 %
Újvásár 3 0.13 %
Kisvisnyó 3 0.13 %
Poloszkó 1 0.04 %
Zsór 1 0.04 %
Tornalja 315 23.86 %
Deresk 153 11.59 %
Sajógömör 109 8.26 %
Gömörfalva 80 6.06 %
Szirk 73 5.53 %
Nagyrőce 69 5.23 %
Otrokócs 62 4.70 %
Lice 34 2.58 %
Lévárt 30 2.27 %
Szkáros 28 2.12 %
Felsőrás 26 1.97 %
Zsór 17 1.29 %
Süvete 16 1.21 %
Lőkös 15 1.14 %
Kisvisnyó 12 0.91 %
Jolsva 11 0.83 %
Felsőfalu 10 0.76 %
Alsófalu 10 0.76 %
Kövi 7 0.53 %
Gice 7 0.53 %
Murányhosszúrét 6 0.45 %
Szásza 6 0.45 %
Gömörrákos 5 0.38 %
Murányalja 5 0.38 %
Ratkó 5 0.38 %
Lubény 4 0.30 %
Murányhuta 3 0.23 %
Turcsok 3 0.23 %
Ratkósebes 2 0.15 %
Lehelfalva 2 0.15 %
Nandrás 2 0.15 %
Gömörliget 2 0.15 %
Jolsvatapolca 2 0.15 %
Baráttelke 1 0.08 %
Poloszkó 1 0.08 %
Murányszabadi 1 0.08 %
Hizsnyó 1 0.08 %
Vizesrét 1 0.08 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Nagyrőce 726 61.16 %
Vizesrét 157 13.23 %
Lubény 62 5.22 %
Jolsvatapolca 44 3.71 %
Kövi 42 3.54 %
Lehelfalva 39 3.29 %
Murányhosszúrét 39 3.29 %
Murányalja 37 3.12 %
Jolsva 37 3.12 %
Szirk 30 2.53 %
Tornalja 30 2.53 %
Hizsnyó 28 2.36 %
Süvete 24 2.02 %
Baráttelke 20 1.68 %
Murányhuta 19 1.60 %
Murányszabadi 15 1.26 %
Ratkó 14 1.18 %
Gice 13 1.10 %
Szásza 13 1.10 %
Gömörliget 12 1.01 %
Turcsok 12 1.01 %
Gömörrákos 11 0.93 %
Ratkósebes 10 0.84 %
Kisperlász 10 0.84 %
Kakasalja 8 0.67 %
Nandrás 7 0.59 %
Deresk 6 0.51 %
Sajógömör 5 0.42 %
Lice 4 0.34 %
Felsőfalu 4 0.34 %
Újvásár 3 0.25 %
Gömörfalva 2 0.17 %
Poloszkó 2 0.17 %
Otrokócs 1 0.08 %
Gerlice 1 0.08 %
Szkáros 1 0.08 %
Lévárt 1 0.08 %
Kisvisnyó 1 0.08 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 527 26.79 %
Szirk 80 4.07 %
Jolsva 78 3.97 %
Tornalja 57 2.90 %
Lubény 52 2.64 %
Murányalja 49 2.49 %
Murányhosszúrét 43 2.19 %
Ratkósebes 38 1.93 %
Ratkó 20 1.02 %
Baráttelke 20 1.02 %
Gömörrákos 19 0.97 %
Kakasalja 19 0.97 %
Turcsok 18 0.92 %
Vizesrét 17 0.86 %
Hizsnyó 16 0.81 %
Lehelfalva 16 0.81 %
Jolsvatapolca 15 0.76 %
Sajógömör 12 0.61 %
Murányszabadi 12 0.61 %
Gömörfalva 11 0.56 %
Kövi 11 0.56 %
Gice 10 0.51 %
Szkáros 9 0.46 %
Gömörliget 9 0.46 %
Süvete 8 0.41 %
Gerlice 8 0.41 %
Lice 7 0.36 %
Felsőfalu 6 0.31 %
Nandrás 6 0.31 %
Poloszkó 5 0.25 %
Murányhuta 3 0.15 %
Alsófalu 3 0.15 %
Kisperlász 2 0.10 %
Szásza 2 0.10 %
Újvásár 1 0.05 %
Otrokócs 1 0.05 %
Lévárt 1 0.05 %
Deresk 1 0.05 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 185 50.55 %
Sajógömör 22 6.01 %
Nagyrőce 19 5.19 %
Gömörfalva 13 3.55 %
Otrokócs 9 2.46 %
Lice 7 1.91 %
Deresk 6 1.64 %
Gice 5 1.37 %
Jolsva 5 1.37 %
Lévárt 4 1.09 %
Süvete 4 1.09 %
Lubény 4 1.09 %
Szkáros 4 1.09 %
Murányhosszúrét 4 1.09 %
Gömörliget 3 0.82 %
Szásza 3 0.82 %
Zsór 3 0.82 %
Alsófalu 3 0.82 %
Jolsvatapolca 3 0.82 %
Murányalja 3 0.82 %
Ratkó 2 0.55 %
Hizsnyó 2 0.55 %
Lőkös 2 0.55 %
Poloszkó 2 0.55 %
Vizesrét 1 0.27 %
Kisvisnyó 1 0.27 %
Turcsok 1 0.27 %
Kövi 1 0.27 %
Szirk 1 0.27 %
Gömörrákos 1 0.27 %
Felsőrás 1 0.27 %
Baráttelke 1 0.27 %
Ratkósebes 1 0.27 %
Murányhuta 1 0.27 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 395 47.82 %
Jolsva 52 6.30 %
Tornalja 45 5.45 %
Murányhosszúrét 35 4.24 %
Szirk 32 3.87 %
Lubény 31 3.75 %
Murányalja 26 3.15 %
Baráttelke 18 2.18 %
Ratkó 16 1.94 %
Hizsnyó 14 1.69 %
Gömörrákos 13 1.57 %
Kakasalja 13 1.57 %
Ratkósebes 11 1.33 %
Vizesrét 11 1.33 %
Gömörfalva 10 1.21 %
Jolsvatapolca 8 0.97 %
Kövi 8 0.97 %
Lehelfalva 7 0.85 %
Gice 7 0.85 %
Sajógömör 6 0.73 %
Szkáros 6 0.73 %
Murányszabadi 6 0.73 %
Felsőfalu 6 0.73 %
Turcsok 6 0.73 %
Gömörliget 5 0.61 %
Nandrás 3 0.36 %
Lice 2 0.24 %
Deresk 2 0.24 %
Szásza 2 0.24 %
Murányhuta 1 0.12 %
Lőkös 1 0.12 %
Otrokócs 1 0.12 %
Süvete 1 0.12 %
Alsófalu 1 0.12 %
Kisperlász 1 0.12 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 813 47.43 %
Murányalja 283 16.51 %
Murányhosszúrét 88 5.13 %
Murányszabadi 69 4.03 %
Jolsva 53 3.09 %
Tornalja 46 2.68 %
Vizesrét 40 2.33 %
Murányhuta 34 1.98 %
Szirk 26 1.52 %
Hizsnyó 19 1.11 %
Jolsvatapolca 16 0.93 %
Lubény 15 0.88 %
Kakasalja 14 0.82 %
Lehelfalva 14 0.82 %
Gömörrákos 11 0.64 %
Ratkósebes 10 0.58 %
Gömörliget 10 0.58 %
Gice 9 0.53 %
Baráttelke 9 0.53 %
Ratkó 7 0.41 %
Turcsok 6 0.35 %
Lice 5 0.29 %
Deresk 5 0.29 %
Kövi 5 0.29 %
Süvete 4 0.23 %
Szásza 4 0.23 %
Sajógömör 4 0.23 %
Gömörfalva 4 0.23 %
Kisperlász 3 0.18 %
Nandrás 3 0.18 %
Alsófalu 2 0.12 %
Szkáros 1 0.06 %
Poloszkó 1 0.06 %
Otrokócs 1 0.06 %
Újvásár 1 0.06 %
Felsőrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 416 45.41 %
Jolsva 71 7.75 %
Tornalja 65 7.10 %
Szirk 62 6.77 %
Lubény 45 4.91 %
Murányalja 36 3.93 %
Murányhosszúrét 34 3.71 %
Ratkó 31 3.38 %
Turcsok 31 3.38 %
Ratkósebes 25 2.73 %
Hizsnyó 24 2.62 %
Baráttelke 21 2.29 %
Gömörrákos 19 2.07 %
Kövi 14 1.53 %
Szkáros 13 1.42 %
Kakasalja 12 1.31 %
Nandrás 12 1.31 %
Lehelfalva 11 1.20 %
Vizesrét 9 0.98 %
Gömörfalva 8 0.87 %
Jolsvatapolca 8 0.87 %
Gerlice 7 0.76 %
Deresk 7 0.76 %
Gice 6 0.66 %
Felsőfalu 6 0.66 %
Murányszabadi 5 0.55 %
Lice 4 0.44 %
Poloszkó 3 0.33 %
Gömörliget 2 0.22 %
Kisperlász 2 0.22 %
Sajógömör 2 0.22 %
Zsór 1 0.11 %
Otrokócs 1 0.11 %
Kisvisnyó 1 0.11 %
Süvete 1 0.11 %
Szásza 1 0.11 %
Murányhuta 1 0.11 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Tornalja 687 79.06 %
Sajógömör 57 6.56 %
Gömörfalva 33 3.80 %
Gice 21 2.42 %
Lice 21 2.42 %
Murányhosszúrét 18 2.07 %
Lőkös 17 1.96 %
Nagyrőce 16 1.84 %
Otrokócs 15 1.73 %
Deresk 14 1.61 %
Szkáros 13 1.50 %
Lévárt 12 1.38 %
Alsófalu 12 1.38 %
Felsőrás 11 1.27 %
Zsór 10 1.15 %
Süvete 6 0.69 %
Kövi 6 0.69 %
Felsőfalu 5 0.58 %
Ratkó 3 0.35 %
Murányalja 2 0.23 %
Kisvisnyó 2 0.23 %
Jolsva 2 0.23 %
Lubény 2 0.23 %
Turcsok 2 0.23 %
Gömörliget 2 0.23 %
Murányszabadi 1 0.12 %
Ratkósebes 1 0.12 %
Újvásár 1 0.12 %
Szásza 1 0.12 %
Szirk 1 0.12 %
Jolsvatapolca 1 0.12 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Baráttelke 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Murányhuta 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
2983 34.29%
KSČ
2323 26.70%
DS
993 11.42%
KDH
705 8.10%
SNS
577 6.63%
SZ
333 3.83%
DÚRS
261 3.00%
SD
145 1.67%
SSL
139 1.60%
SPV
109 1.25%
Együttélés-MKDM
80 0.92%
Egyéb
51 0.59%
Érvényes szavazatok 8699
SDĽ
2461 31.39%
HZDS
2384 30.41%
SNS
590 7.53%
DS-ODS
568 7.25%
KDH
398 5.08%
ODÚ
334 4.26%
SDSS
245 3.13%
ROI
226 2.88%
SZS
155 1.98%
SPI
119 1.52%
SZ
91 1.16%
Együttélés-MKDM
61 0.78%
SKDH
46 0.59%
KSS
37 0.47%
Egyéb
124 1.58%
Érvényes szavazatok 7839
ZRS
1708 25.08%
HZDS-RSS
1582 23.23%
SP-VOĽBA
1020 14.98%
544 7.99%
KDH
420 6.17%
DS
338 4.96%
KSS
271 3.98%
SNS
257 3.77%
SPK
167 2.45%
ROISR
164 2.41%
NS
102 1.50%
MK
81 1.19%
HZPCS
70 1.03%
KSÚ
56 0.82%
Egyéb
30 0.44%
Érvényes szavazatok 6810
SDĽ
2326 28.12%
SDK
1999 24.16%
HZDS
1678 20.28%
SOP
950 11.48%
SNS
546 6.60%
KSS
295 3.57%
ZRS
230 2.78%
MKP
75 0.91%
B-RRS
67 0.81%
Egyéb
107 1.29%
Érvényes szavazatok 8273
SMER
1195 18.39%
ANO
931 14.33%
KSS
876 13.48%
HZDS
715 11.00%
SDKU
714 10.99%
PSNS
515 7.92%
KDH
277 4.26%
SDA
218 3.35%
MKP
175 2.69%
HZD
160 2.46%
SNS
114 1.75%
SDĽ
103 1.58%
ZRS
94 1.45%
SZS
68 1.05%
ROMA
62 0.95%
NOSNP
58 0.89%
ZAR
53 0.82%
LB
51 0.78%
ROSA
38 0.58%
B RRS
38 0.58%
Egyéb
44 0.68%
Érvényes szavazatok 6499
SMER
2150 41.71%
SNS
778 15.09%
SDKU DS
711 13.79%
ĽS HZDS
398 7.72%
KSS
265 5.14%
SF
213 4.13%
KDH
193 3.74%
MKP
119 2.31%
ANO
114 2.21%
NADEJ
57 1.11%
HZD
53 1.03%
LB
27 0.52%
Egyéb
77 1.49%
Érvényes szavazatok 5155
SMER
2296 43.93%
SDKU DS
669 12.80%
ĽS HZDS
497 9.51%
SaS
492 9.41%
LSNS
318 6.08%
SNS
278 5.32%
KDH
223 4.27%
Most-Híd
166 3.18%
SDĽ
131 2.51%
KSS
33 0.63%
Únia
30 0.57%
EDS
26 0.50%
MKP
18 0.34%
Egyéb
50 0.96%
Érvényes szavazatok 5227
SMER SD
2878 56.22%
LSNS
334 6.52%
SNS
269 5.25%
SaS
246 4.81%
KDH
243 4.75%
SDKU DS
241 4.71%
OĽaNO
213 4.16%
Most-Híd
162 3.16%
99 Percent
125 2.44%
Zmena zdola DU
65 1.27%
SSS NM
63 1.23%
SZS
56 1.09%
ĽS HZDS
51 1.00%
NaS ns
39 0.76%
KSS
32 0.63%
MKP
7 0.14%
Egyéb
95 1.86%
Érvényes szavazatok 5119
SMER SD
1723 34.79%
LSNS
863 17.43%
OĽANO-NOVA
459 9.27%
SaS
430 8.68%
SNS
409 8.26%
#SIEŤ
314 6.34%
SME RODINA
232 4.68%
Most-Híd
172 3.47%
KDH
117 2.36%
TIP
57 1.15%
KSS
46 0.93%
SZS
38 0.77%
SKOK!
22 0.44%
MKP
7 0.14%
Egyéb
63 1.27%
Érvényes szavazatok 4952
Nagyrőcei járás
Szlovákia

Bejelentések