SK
RA
.....

Kisrőce

Településrész

címer zászló
8 2% magyar 1910
4 1% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Revúčka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Nagyrőcei járás
kisközség
Más földrajzi nevek:
Bartová, Brezová, Bukovina, Gálova, Hámorské, Holý bán, Hrbalov vrch, Hŕbky, Hrnčiarky, Jama, Kakas-hegy (Kohút), Karlová, Kis-Kakas (Malý Kohút), Kobyliarka, Kopan, Košková, Ku jarkom, Kurucká, Markovo, Martinová hora, Na holý, Nad jamou, Nad kozím, Niže dediny, Parajka, Piliarka, Pisárka, Poľana, Pstružná, Pstružný potok, Racová, Radzim, Šalanová, Skleničiarka, Slopová, Šmidová, Solisko, Štefanová, Sturman-hegy (Šturmanova hora), Za háj, Za Pstružným, Záhumnie, Zubová
Koordináták:
48.70452974, 20.13029944
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
352 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
05001

Kisrőce a Nagyrőcei-hegység részét alkotó Sturman-hegy (Šturmanova hora, 742 m) keleti és a Solisko (752 m) nyugati lábánál, a Zdychava-patak völgyében, 385 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Nagyrőce központjától 2,5 km-re északkeletre, Kakasaljától 4 km-re délre. Területének nagy részét erdők foglalják el, katasztere északkeleten egészen a Kakas-hegy (Kohút, 1409 m) csúcsáig, északnyugaton pedig a Radzim-hegyig (970 m) terjed. A település központjától 2,5 km-re északkeletre, a Pstružná-patak völgyében egy üdülőtelep található. Kisrőcét a 2845-ös út köti össze Nagyrőcével és Kakasaljával. Kataszterét nyugatról Murányhosszúrét, északról Kakasalja, keletről Szabados és Hizsnyó, délkeletről Vizesrét, délről pedig Nagyrőce határolja.

Közigazgatás

1976-ig önálló község, azóta Nagyrőce két városrészének és kataszteri területének egyike. 1920-ig kisközségként Gömör és Kishont vármegye Nagyrőcei járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Nagyrőcei járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után a Rozsnyói járáshoz. 1939-45 között a Szlovák Állam része volt (Garammenti megye, Nagyrőcei járás). Területe (13,82 km²) az elmúlt száz évben nem változott, Nagyrőce területének 35,6 százalékát alkotja.

Népesség

Kisrőcének 2011-ben 546 lakosa volt, itt élt Nagyrőce népességének 4,3 százaléka. 1880-ban 459, 1910-ben 471, 1921-ben 486, 1942-ben pedig 562, túlnyomó többségében szlovák nemzetiségű lakosa volt. 1921-ben lakosságának 86,6 %-a római katolikus és 11,7 %-a evangélikus vallású volt. A városrész népsűrűsége 2011-ben 39,5 fő/km² volt.

Történelem

Kisrőcét 1427-ben említik először írásos források Kysrowche néven. Irtástelepülésként jött létre Nagyrőce határában a 14. század második felében, első telepesei is Nagyrőcéről érkeztek. A köves helyen települt falu földjét kapával művelték, a hozamok rosszak voltak, a vetés a hideg miatt sokszor nem tudott beérni. A lakosság fakitermeléssel és állattenyésztéssel foglalkozott, illetve bányanapszámba járt. Határában a 16. század elején egy vashámor is volt, mely azonban 1558-ban már nem működött. Lakossága már a középkorban szlávokból állt. A falu a Rátoldok birtokaként Jolsva, majd az újkorban Murány várának tartozéka volt. 1560-ra a háborús pusztítások következtében teljesen elnéptelenedett és csak a 16. század végén települt újra. Új lakosai túlnyomórészt ruszin pásztorok voltak. A faluban kiváltságos juhászréteg nem alakult ki és lakossága a 18. század végére túlnyomórészt kicserélődött, ekkor már a szlovákok alkották a többséget. A 18. században, a Koháryak rekatolizációs tevékenységének eredményeként a lakosság zöme áttért a katolikus vallásra. 1775-ben említik először iskoláját. A 19. század végén fűrésztelep is működött itt. 1880-ban 459, 1910-ben 471 lakosa volt. 1920-ig Gömör és Kishont vármegye Nagyrőcei járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott. 1942-ben 133 háza és 562 lakosa volt. 1976-ban Nagyrőcéhez csatolták.

Mai jelentősége

A falu Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1936-ban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis Rőcze, Nagy Rőcze, Revucza, Rausenbach. Két népes tót helységek Gömör Várm. földes Uraik Gr. Koháry, és más Uraságok, lakosaik katolikusok, és evangelikusok, fekszenek Csetnekhez 1 mértföldnyire; vas hámorjai nevezetesek, hegyein kristály, és más jóféle kövek találtatnak. Nagy Rőczénak határja jelesebb, javai külömbfélék; amannak határja pedig hegyes, és nehezebb mívelésű, réttyei jók, legelőjök elég, fája mind a’ kétféle; a’ vashámoroknál módgyok van a’ keresetre.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Rőcze (Kis), tót falu, Gömör vgyében, N.-Rőczéhez északra: 394 kath., 50 evang. lak. – Határa felette hegyes, sziklás és sovány; juhot tart. F. u. h. Coburg. Ut. p. Rosnyó.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kisrőcze, Nagyrőcze közelében fekvő tót kisközség, körjegyzőségi székhely, 82 házzal és 506 róm. kath. vallású lakossal. Hajdan a murányi vár, illetőleg a jolsvai uradalom tartozéka volt és az uradalom többi birtokaival együtt, a Koháryak révén, a Coburg herczegi család birtokába került. A községben nincs templom. Postája, távírója és vasúti állomása Nagyrőcze.

Helységnévtár

Rőcze (Kis) (Revuska, Revenka), rk. 382 Nagy-Rőcze, gk. 1 -, kg. 1 -, ág. 75 Nagy-Rőcze.

Névelőfordulások
1427
Kysrowche
1551
Mala Rebutza
1558
Revcze
1773
Kis-Rőcze, Klein-Rauschenbach, Malá Rewuczka,
1786
Kisch-Rőcze, Klein-Rauschenbach, Malá Rewucza,
1808
Kis-Rőcze, Klein-Rauschenbach, Malá Rewúcka,
1863
Kisrőce,
1920
Revúčka

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 0 0%
szlovákok 426 93%
németek 5 1%
egyéb 28 6%
összlétszám 459
magyarok 8 2%
szlovákok 463 98%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 471
magyarok 4 1%
szlovákok 477 98%
németek 0 0%
egyéb 5 1%
összlétszám 486
Mai közigazgatás

Bejelentések