SK
RS
.....

Feled

Község

címer zászló
867 99% magyar 1910
1104 50% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos magyar megjelölés:
Feled
Hivatalos szlovák megnevezés:
Jesenské
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Más földrajzi nevek:
Bartapuszta, Cifrapuszta, (Dobrapuszta), Domafalapuszta, Elő-hegy, Hollófészek, Hosszú-bérc, Ivánfalapuszta, M...
Koordináták:
48.30406189, 20.07315254
Terület:
17,14 km2
Rang:
község
Népesség:
2193
Tszf. magasság:
186 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98002
Település kód:
515001
Szervezeti azonosító:
318833
Adóazonosító:
2021230244

A község a Rima-medence délnyugati részén, a Rima-folyó jobb partján, a Gortva-patak torkolatánál, Rimaszombattól 12 km-re délre, Fülektől 28 km-re keletre, Rimaszécstől 14 km-re nyugatra fekszik. Fontos forgalmi csomópont: áthalad rajta az 571-es (Fülek-Sajószentkirály) országút és a Fülek-Bánréve vasútvonal (megállóhely), melyről itt ágazik el a Rimaszombaton és Tiszolcon keresztül Breznóbányára vezető vasútvonal. Mellékút köti össze Serkén (2,5 km) keresztül Rimasimonyival (5 km). Területének északi része sík, mezőgazdaságilag művelt terület, déli részét a Gömöri-erdőhát erdőborította, 370 méteres magasságot elérő dombvidéke foglalja el. Nyugatról Gortvakisfalud (gortvakisfaludi és csenyizpusztai kataszter) és Kerekgede, északról Jánosi, északkeletről Rimapálfala és (rövid szakaszon) Gernyőpuszta, keletről Serke, délkeletről Gesztete, délről pedig Détér községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához (korábban Rimaszécsi járás) tartozott. Az 1880-as évektől 1949-ig járási székhely, Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). Területe az elmúlt száz év során több alkalommal is változott (1910, 1938: 14,75 km², 1921: 16,09 km², 2011: 17,14 km²), 1938 után Rimapálfala és Jánosi határának egy részét (Ivánfalapuszta) Feledhez csatolták.

Népesség

1910-ben 878, 1921-ben 1031, 1938-ban pedig 1357, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Mint központi szerepköröket betöltő községnek a 20. század során gyorsan nőtt népessége (1938-2001 között kétharmadával, 1357 főről 2259-re gyarapodott lakosságszáma), 2001-2011 között azonban már 2,9 %-os csökkenés figyelhető meg. A lakosság mintegy fele ma is magyar nemzetiségű (55,8 %-a magyar anyanyelvű), 1991-2011 között mind a magyar (60,2 %-ról 50,3 %-ra), mind a szlovák (32,9 %-ról 30,0 %-ra) nemzetiségűek aránya csökkent, emelkedett viszont a romáké (6,1 %-ról 10,9 %-ra) és magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (8,4 %) is. A lakosság csaknem egyharmada (29,6 %) a roma etnikumhoz tartozik. A többség (62,4 %) római katolikus vallású, a reformátusok aránya az 1921-es 34,9 %-ról 7,4 %-ra csökkent, a felekezeten kívüliek aránya 10,9 %. 1941-ben 69 izraelita vallású lakosa is volt a községnek, akiket 1944-ben koncentrációs táborba hurcoltak. A lakosság 96,6 %-a a községközpontban él, külterületei közül 2011-ben Cifrapusztán 66, Domafalapusztán pedig 10 állandó lakos élt.

Történelem

1274-ben „Feled” alakban említik először. Helytörténeti kutatások szerint első említése ettől korábbi, már a 11. század második felére tehető, ugyanis a Szent László király birtokösszeírásaiban szereplő Feledseyre elnevezés Feled első említéseként valószínűsíthető, melynek mai értelemben vett Feledsírja jelentése egyben a falu nevének eredetére, Feled vitéz végső nyughelyére utal. Első lakói szabad magyarok voltak, akik később a gömöri királyi vártól függő helyzetbe kerültek. Templomát az 1332. évi pápai tizedjegyzék már említi, a mai református templom helyén, az Úrdombján állt. Kezdetben a Rátolty család birtoka volt. 1424-ben a Feledy család volt a falu birtokosa. A gömöri, majd az ajnácskői vár tartozéka volt. A 16. századtól a Lorántffy család birtoka, később több nemesi családé volt. 1553-ban kirabolta a török. A 16. század közepén lakói református hitre tértek, katolikus egyházát csak 1774-ben alapították újra. Az állandó török fosztogatás miatt lakói egy időben elmenekültek, a 15 éves háború után tértek vissza. Az 1680-as években a Vay-család birtoka lesz, ettől kezdve a súlyos robotterhek miatt lakossága elnyomorodik és tömegesen menekül el Feledről. A helyzetet az 1709/10-es és 1740-es pestisjárvány és az éhínség is súlyosbítja, 1720-30 között csaknem pusztán marad a falu. 1554-ben 14, 1773-ban 9, kizárólag magyar nevű jobbágynemzetséget írtak össsze a községben, a falu népi jellege ez idő alatt nem változott. 1825-ben egy tűzvészben leégett, ezért nem maradtak ránk régebbi épületei. 1840-ben 874 lakosa volt. Sokat időzött itt Vécsey Károly tábornok aradi vértanú. A településen született 1874. augusztus 18-án Beszédes János szobrász, festőművész. A francia térképészeti intézet szolgálatában bejárta az afrikai és ázsiai francia gyarmatokat, híresek az ott készített kis szobrocskái. A község temetőjében nyugszik, De la Motte francia ezredes, II. Rákóczi Ferenc tüzérségének megalapítója. 1872-ben megépült a Fülek-Feled vasútvonal, majd 1874-ben a Tiszolcra vezető vasút is, ezzel a község vasúti csomóponttá vált. A település 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. A csehszlovák hatóságok 1948-ban Janko Jesenský (1874–1945) szlovák író-műfordítóról nevezték el, viszont a község magyar megnevezése máig az eredeti Feled maradt. Járási székhelyi rangját 1951-ben veszítette el. A Feledhez tartozó Domafalvapuszta a 13. század végén jött létre, a Rátoldok birtokán egy Doma nevű személy alapította, innen ered neve is. A 15. században a huszita háborúk során elnéptelenedett és ettől kezdve már csak pusztaként szerepel. Határa a 17. században beolvadt Feledébe.

Mai jelentősége

A község szlovák és magyar tanítási nyelvű alapiskolával (Szombathy Viktor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola), magyar-szlovák óvodával, gyermekotthonnal és művészeti alapiskolával rendelkezik. Feled Dél-Gömör legfontosabb vasúti csomópontja. 1794-ben klasszicista stílusban átalakított római katolikus (Sarlós Boldogasszony-) temploma 1730–37 között barokk, református temploma a korábbi templom helyén 1898-ban neoklasszicista stílusban épült. A klasszicista Vécsey-kúria reneszánsz alapokon a 19. század közepén, a késő barokk Vécsey-kúria a 18. század végén épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

FELED. Feledintze. Magyar falu Gömör Vármegyében, földes Urai Báró Vecsey, és Jekelfalusi Uraságok, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Serkétől nem meszsze. Határbéli földgye termékeny, de egy harmad részében a’ záporok, és havak elég károkat tesznek, piatzozása Rimaszombatban nem meszsze hasznos, legelője elég, mind a’ kétféle fája van, ’s kaposztássai jók, fuharozással, és tserép edényel is pénzt kereshetnek, malma helyben, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Feled, magyar falu, Gömör és Kis-Hont egyesült vgyékben, Rima-Szombathoz délre 2 mföldnyire: 764 kath. lak. Kath. paroch. templom. Kastély. Sok nemes. Róna és dombos határa meglehetős. F. u. többen.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Feled a járási szolgabirói hivatal székhelye. Itt ágazik ki a füleki vasútból a tiszolczi szárnyvonal. Ebben a csinos kis helységben, mint a félórányira fekvő még csinosabb Jánosiban is, földszíntes úri kastélyok s parkszerű kertek sűrűn váltakoznak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Feled, rimavölgyi magyar kisközség, 176 házzal és 881, róm. kath. és ev. ref. vallású lakossal. E községgel már a pápai tizedszedők jegyzékében találkozunk. A Rátót nemzetség ősi birtoka. 1424-ben a Feledy család az ura és ekkor már az ajnácskői vár tartozéka. 1788-ban Feledinze tót néven is említik az akkori leírások. Mult századi földesurai a báró Vécsey, a Jekelfalussy, a gróf Almássy, a gróf De la Motte és a Török családok. Mind e családok saját úrilakaikban laktak s azonkívül Draskóczy Lászlónak is van a faluban úrilaka. A Vécsey-féle, kb. 250 éves úrilak jelenleg Fornet Jenőné szül. báró Vécsey Erzsébeté. A község nagyobb birtokosai ma Szilassy Gyula örökösei, Fornet Jenőné szül. báró Vécsey Erzsébet és Czibur Pál. E helység a rimaszécsi járás székhelye, szolgabírói hivatallal. A községben két templom van. A református templom 1600-ban, a katholikus 1794-ben épült. 1825-ben az egész község tűz martaléka lett. Van saját postája, távírója és vasúti állomása, mely utóbbi fontos góczpontja e vasútvonalnak. Feledhez tartoznak Dobra, Czifra, Csalános és Domafala puszták. Az utóbbi hajdan szintén község volt. 1479-ben mint a feledi Lórántfyak birtoka van említve.

Magyar Katolikus Lexikon

Feled, v. Gömör-Kishont vm. (Jesenské, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm. rimaszécsi esp. ker-ében. - 1274: Feled. Tp-át 1332 e. ismeretlen tit. sztelték. Lakói 1550 k. prot-ok lettek. 1774: alapították újra. Mai Sarlós Boldogasszony tp-át 1903: építették. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., szl. - Lakói 1840: 348 r.k., 20 ev., 471 ref., 35 egyéb vall., össz. 874; 1910: 400 r.k., 61 ev., 346 ref., 71 izr., össz. 878; 1940: 794 r.k., 15 g.k., 1 g.kel., 105 ev., 359 ref., 69 izr., 5 egyéb vall., össz. 1348; 1970: össz. 1834, 59,8%-a m.; 1991: össz. 2150, m. 1295 (60,23%); 2001: össz. 2259, m. 1284 (56,84%). ** Gerecze II:322. - Schem. Ros. 1913:37. - Györffy II:477. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Feled. Az árpádkori Rátót-nemzetségé volt legrégibb időkben a község. 1424-ben már a Feledyek kezén találjuk a feljegyzésekben. 1788-ban mint Feledinze szerepel a feljegyzésekben. Az utolsó Habsburgok alatt a gróf Almássy-, Jekelfalussy-, báró Vécsey-, gróf De la Motié- és Török-családok voltak itt földesurak. így számos kisebb-nagyobb úrilak ékesíti a községet, amelyek közül a Vécsey-kúria mintegy háromszáz évvel ezelőtt épült, újabban pedig Draskóczy Lászlónak is volt birtoka. A község határában lévő Domafalva-puszta régente község volt, mely 1479-ben a Lórántffy-család birtokát képezte. A feledi református templom 1600-ban épült, a katholikusoké 1794-ben keletkezett. A világháborút követő cseh megszállás húsz esztendeje alatt a magyar többségű község sok zaklatásnak volt kitéve. Határában a csehek 180 kat. hold földet felosztottak. A községhez tartozó puszták: Cifra, Ivánfala, Dobra, Vizesbikk, Domafala és Barta. A község területe: 2564 hold, lélekszáma: 1357, ebből róm. kath. 769, ref. 364, ev. 137, izr. 71.

Beszédes János László

szobrász. Az iparrajziskolában tanult. 1890-ben Konstantinápolyban egy bankpalota frízeit készítette. Bécsben Friedl és Hehrer mellett dolgozott, majd Münchenben és Párizsban folytatta tanulmányait. A francia térképészeti intézet szolgálatában beutazta az akkori ázsiai és afrikai francia gyarmatokat. Az ottani embertípusokról készített kisméretű terrakotta és bronzszobrocskái, parasztfigurái népszerűek. 1923-ban a Műcsarnok hagyatéki kiállítást rendezett munkáiból. A Magyar Nemzeti Galéria számos művét őrzi. Budapesten hunyt el 1922-ben.
1874. 8. 18.
Feled - megszületett

Tichy Gyula

festőművész, grafikus. A rozsnyói gimnázium elvégzése után előbb gépészmérnöknek tanult, majd művészeti tanulmányokat folytatott. Mestere volt Székely Bertalan, Gyulay László és Hollósy Simon – tanult Budapesten, Münchenben, Nagybányán, Velencében. 1904-től tanári állást vállalt, 1909-től a rozsnyói gimnázium oktatója volt. Emellett szimbolikus és mélylélektani prózaírók műveit illusztrálta, de önálló albuma is jelent meg. Feleden népművészeti gyűjtést végzett. Később íróként is kipróbálta magát: Mars rabjai címmel tudományos-fantasztikus regényt írt, emlékeit pedig az Önéletrajzi Szótárban foglalta össze. Rozsnyón hunyt el 1920-ban.
1879. 8. 28.
Rimaszombat - megszületett
Feled - kutatott
1909-től
Rozsnyó - tanított

Osváth Gyula

jogász, jogtörténész. 1920-ig a kassai jogakadémia tanára volt, ezt követően ugyanott ügyvédként tevékenykedett. Később Pozsonyban nyitott ügyvédi irodát, majd Feledre költözött. Műveiben jogtörténeti, közjogi, családjogi kérdésekkel foglalkozott. F. m: Adalékok Kassa város közjogi helyzetéhez és közigazgatási szervezetéhez I. Lipót koráig, A magyarság helyzete a Csehszlovák Köztársaságban.
1887. 5. 6.
Tornalja - megszületett
1957. 9. 11.
Feled - elhunyt

Boross Zoltán

publicista, levéltáros. Tanulmányait Pozsonyban és Rimaszombatban végezte, majd Feleden dolgozott ügyvédként. Az 1930-as években a felvidéki magyar lapokban (pl. Mi Lapunk, A Nap, Rimavölgye, Gömör) közölt írásaiban az európai és magyar parasztság helyzetével, a földreform kérdésével és az illegális gyermekmunkával foglalkozott. Egyik alapítója és vezetője volt a Sarló mozgalomnak. 1945-ben koholt vádak alapján letartóztatták és fogházra ítélték, végül 1949-ban Magyarországra telepítették. Debrecenben élt 1998-as haláláig. Fm. Ez volt a Sarló (társszerző), Feled története (kézirat) A felvidéki magyarság szolgálatában,Gömörországi emlékeim.
1906. 10. 25.
Rimaszécs - megszületett
Rimaszombat - tanult
Feled ügyvéd

Batta István

bányamérnök, muzeológus, helytörténész. Az ő kezdeményezésére kezdték mérni a radioaktív radon gáz koncentrációját a bányajáratokban. 1982-ben készült Rozsnyó és környéke bányászattörténete a kezdetektől 1945-ig c. tanulmánya.
1924. 8. 27.
Feled - megszületett
2011. 7. 28.
Rozsnyó - elhunyt
Névelőfordulások
1274
Feled
1773
Feled, Feledincze,
1786
Feled, Feledinze,
1808
Feled, Feledince,
1863
Feled,
1920
Feled, Veladín,
1927
Feledince, Feled,
1938
Feled,
1945
Feledince, Feled,
1948
Jesenské
2013
Feled

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szombati utca (Sobotská) 10
Telefon: 0475698422
Fax: 0475698283

Honlap: jesenske.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Mihályi Gabriel (Független)

Képviselő-testület:
Czene Gabriel (Független)
Csobó Zuzana (Független)
Kurek Ondrej (KDH)
Pál Attila (MOST - HÍD)
Barta Ladislav (MOST - HÍD)
Éli Tomáš (MOST - HÍD)
Feledy Zoltán (SMK-MKP)
Varga Peter (SMK-MKP)
Veres Ferdinand (SMK-MKP)
Független 22% Független 2 képviselö KDH 11% KDH 1 képviselö MOST - HÍD 33% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 33% SMK-MKP 3 képviselö 9 képviselö
Feled Posta

Szombati utca 10

Gyermekotthon

Béke utca 155

Művészeti Alapiskola

Béke utca 229

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Béke utca 154

Szombathy Viktor Magyar Tannyelvű Alapiskola

Szabadság tér 141

Magyar-Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Iskola utca 295

Anyakönyvi Hivatal

Szombati utca 10

Feled község

Szombati utca 10

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 837
magyarok 782 93%
szlovákok 17 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 32 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 878
magyarok 867 99%
szlovákok 9 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1031
magyarok 896 87%
szlovákok 121 12%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 11 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2150
magyarok 1295 60%
szlovákok 707 33%
romák 132 6%
csehek 13 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 2259
magyarok 1284 57%
szlovákok 745 33%
romák 200 9%
csehek 9 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 21 1%
összlétszám 2193
magyarok 1104 50%
szlovákok 658 30%
romák 240 11%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 184 8%
  • 29,6 %%
    Romák aránya (Roma Atlasz 2013)


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1819
Választási részvétel: 30.84 %
Kiadott boríték: 561
Bedobott boríték: 561

Polgármester

Érvényes szavazólap: 503
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Mihályi Gabriel 503 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Czene Gabriel 328 Független
Pál Attila 283 MOST - HÍD
Csobó Zuzana 280 Független
Feledy Zoltán 278 SMK-MKP
Barta Ladislav 246 MOST - HÍD
Varga Peter 207 SMK-MKP
Kurek Ondrej 204 KDH
Veres Ferdinand 203 SMK-MKP
Éli Tomáš 191 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 3 képviselö Független 33.33% Független 3 képviselö SMK-MKP 22.22% SMK-MKP 2 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 22.22% Független 2 képviselö MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 33.33% SMK-MKP 3 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1786
Választási részvétel: 12.77 %
Kiadott boríték: 228
Bedobott boríték: 227
Választásra jogosult: 1787
Választási részvétel: 13.49 %
Kiadott boríték: 241
Bedobott boríték: 241
Választásra jogosult: 1 826
Választási részvétel: 23,11 %
Kiadott boríték: 422
Bedobott boríték: 422

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 215
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 355
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Marian Kotleba 58 26.98 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Maňka 55 25.58 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 46 21.40 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ladislav Fízik 30 13.95 % ASV
Ondrej Binder 9 4.19 % Független
Karol Konárik 8 3.72 % SNS
Emil Samko 5 2.33 % KĽS
Andrea Jenčíková 2 0.93 % NP
Pavel Chovanec 1 0.47 % ÚSVIT
Jozef Sásik 1 0.47 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Vladimír Maňka 94 39.50% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 172 48.45 % Független
Marian Kotleba 115 32.39 % ĽSNS
Igor Kašper 27 7.61 % Független
Martin Juhaniak 18 5.07 % Független
Vojtech Kökény 11 3.10 % SRK
Pavel Greksa 5 1.41 % Független
Milan Urbáni 4 1.13 % SMS
Zdenek Očovan 1 0.28 % NAJ
Michal Kantor 1 0.28 % SZS
Miroslav Gálik 1 0.28 % NAS
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 221
Érvényes szavazólap: 411
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 81 36.65% SMK-MKP
Ladislav Lang 72 32.58% MOST - HÍD
František Auxt 64 28.96% SMK-MKP
Zoltán Bán 57 25.79% SMK-MKP
Ladislav Rigó 57 25.79% SMK-MKP
Tomáš Agócs 53 23.98% MOST - HÍD
Silvia Vargová 45 20.36% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 45 20.36% Független
Tibor Balog 33 14.93% SMS
Tibor Lukáčka 33 14.93% ASV
Michal Bagačka 32 14.48% KDH, SMER - SD
Vojtech Kökény 32 14.48% SRK
Jozef Šimko 32 14.48% Független
Peter Mináč 29 13.12% SMER - SD, KDH
Gejza Farkaš 27 12.22% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Pavel Struhár 26 11.76% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 22 9.95% KDH, SMER - SD
Viliam Vaš 18 8.14% SMER - SD, KDH
Ivan Hazucha 16 7.24% SMER - SD, KDH
Kristián Gavalier 15 6.79% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 14 6.33% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 11 4.98% KSS
Jana Uhrinová 10 4.52% SNS
Romana Antalová 9 4.07% ÚSVIT
Katarína Moncoľová 8 3.62% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Csaba Horváth 7 3.17% Független
Aneta Vargicová 7 3.17% SNS
Tomáš Rosiar 7 3.17% ĽS Naše Slovensko
Marian Petrok 7 3.17% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Renáta Puhlová 6 2.71% PD
Jaroslav Suja 6 2.71% Független
Ján Matej 6 2.71% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Veronika Rízová 5 2.26% KSS
Peter Vetrák 5 2.26% SĽS
Samuel Zubo 5 2.26% KSS
Ján Antal 5 2.26% ÚSVIT
Dušan Širák 4 1.81% KSS
Jozef Hrablay 4 1.81% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Helena Krauszová 3 1.36% SMS
Dušan Faško 3 1.36% KSS
Ján Hiraj 2 0.90% NP
Dušan Kojnok 2 0.90% SZS, Zmena zdola, DÚ
Peter Vraniak 2 0.90% ÚSVIT
Viliam Vidinský 1 0.45% ĽS-HZDS, HZD
Pavel Cibuliak 1 0.45% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Katarína Horváth 0 0.00% KĽS
Peter Juhász 187 45.50% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 132 32.12% SMK-MKP
Jozef Šimko 129 31.39% Független
Ferenc Auxt 117 28.47% SMK-MKP
Ladislav Rigó 103 25.06% SMK-MKP
Ladislav Lang 97 23.60% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 87 21.17% MOST - HÍD
Csaba Csízi 76 18.49% MOST - HÍD
Stanislav Krahulec 68 16.55% Független
Gejza Mede 55 13.38% Független
Peter Mináč 53 12.90% SMER-SD
Michal Bagačka 39 9.49% SMER-SD
Zdenko Ľaudár 39 9.49% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 38 9.25% ĽS Naše Slovensko
Andrea Andrášiová 35 8.52% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Miroslava Vargová 32 7.79% Független
Štefan Vavrek 32 7.79% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 29 7.06% Független
Adriana Zavadinková 29 7.06% ĽS Naše Slovensko
Branislav Bukviar 28 6.81% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Aladár Bari 27 6.57% MOST - HÍD
Marta Kanalová 27 6.57% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Dušan Hlinka 23 5.60% SMER-SD
Lukáš Kvietok 23 5.60% SMER-SD
Ivan Hazucha 23 5.60% SMER-SD
Pavel Cibuliak 22 5.35% ĽS Naše Slovensko
Ján Lichanec 22 5.35% Független
Tomáš Sliva 22 5.35% MOST - HÍD
Vojtech Kökény 21 5.11% SRK
Michaela Kružlicová 20 4.87% ĽS Naše Slovensko
Stanislava Zvarová 20 4.87% SMER-SD
Zoltán Biró 19 4.62% DOMA DOBRE
Vojtech Menyhárt 17 4.14% Független
Vojtech Szajkó 16 3.89% SRK
Aneta Vargicová 15 3.65% SNS
Roman Lebeda 14 3.41% Független
Anna Zsóriová 13 3.16% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 10 2.43% SME RODINA - Boris Kollár
Miroslava Grendelová 9 2.19% KSS
Marian Petrok 6 1.46% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Gejza Farkaš 6 1.46% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ján Antal 6 1.46% JEDNOTA-ĽSS
Kristián Korheľ 6 1.46% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Alena Pivovarčiová 6 1.46% NP
Vladimír Skrutek 6 1.46% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Anatolij Jefimov 5 1.22% KSS
Róbert Čipka 3 0.73% KSS
Martin Pliešovský 3 0.73% SNS
Zdenek Očovan 2 0.49% NAJ
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 30.27 %
Tiszolc 212 18.55 %
Nyustya 134 11.72 %
Klenóc 59 5.16 %
Feled 29 2.54 %
Bakostörék 28 2.45 %
Rimaráhó 21 1.84 %
Várgede 18 1.57 %
Jánosi 18 1.57 %
Osgyán 17 1.49 %
Rimabrézó 16 1.40 %
Cserencsény 12 1.05 %
Meleghegy 12 1.05 %
Kruzsnó 11 0.96 %
Rimaszabadi 9 0.79 %
Derencsény 9 0.79 %
Uzapanyit 8 0.70 %
Durendapuszta 8 0.70 %
Rimabánya 8 0.70 %
Rimazsaluzsány 7 0.61 %
Sajószentkirály 7 0.61 %
Velkenye 7 0.61 %
Gömörfüge 7 0.61 %
Rimaszécs 6 0.52 %
Vámosbalog 5 0.44 %
Dobóca 5 0.44 %
Kecege 5 0.44 %
Balogrussó 5 0.44 %
Kőhegy 5 0.44 %
Kerekgede 5 0.44 %
Balogfala 4 0.35 %
Rakottyás 4 0.35 %
Rónapatak 4 0.35 %
Runya 4 0.35 %
Oldalfala 4 0.35 %
Zeherje 4 0.35 %
Bellény 3 0.26 %
Zsip 3 0.26 %
Kacagópuszta 3 0.26 %
Guszona 3 0.26 %
Szilistye 3 0.26 %
Gortvakisfalud 3 0.26 %
Ajnácskő 3 0.26 %
Gernyőpuszta 3 0.26 %
Harmac 3 0.26 %
Bátka 3 0.26 %
Csíz 3 0.26 %
Tajti 3 0.26 %
Détér 2 0.17 %
Zádorháza 2 0.17 %
Babarét 2 0.17 %
Balogújfalu 2 0.17 %
Baraca 2 0.17 %
Bugyikfala 2 0.17 %
Alsósziklás 2 0.17 %
Hanva 2 0.17 %
Balogpádár 2 0.17 %
Rimapálfala 2 0.17 %
Kövecses 2 0.17 %
Gömörispánmező 2 0.17 %
Tóthegymeg 2 0.17 %
Kisgömöri 2 0.17 %
Karaszkó 2 0.17 %
Méhi 1 0.09 %
Almágy 1 0.09 %
Ratkószuha 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Magyarhegymeg 1 0.09 %
Egyházasbást 1 0.09 %
Alsóvály 1 0.09 %
Dúlháza 1 0.09 %
Balogiványi 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Jeszte 1 0.09 %
Kopárhegy 1 0.09 %
Felsősziklás 1 0.09 %
Kiéte 1 0.09 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 13.64 %
Rimaszombat 141 7.95 %
Rimaszécs 141 7.95 %
Baraca 102 5.75 %
Sajólénártfalva 66 3.72 %
Cakó 55 3.10 %
Sajószentkirály 49 2.76 %
Nemesmartonfala 46 2.59 %
Kálosa 38 2.14 %
Zsip 38 2.14 %
Abafalva 36 2.03 %
Dobóca 35 1.97 %
Velkenye 34 1.92 %
Bátka 34 1.92 %
Hanva 34 1.92 %
Várgede 33 1.86 %
Vámosbalog 32 1.80 %
Rakottyás 31 1.75 %
Balogtamási 29 1.63 %
Tajti 29 1.63 %
Gesztete 28 1.58 %
Balogfala 28 1.58 %
Rimasimonyi 28 1.58 %
Jéne 28 1.58 %
Feled 27 1.52 %
Sajókeszi 27 1.52 %
Csíz 26 1.47 %
Uzapanyit 25 1.41 %
Gömörfüge 21 1.18 %
Jánosi 16 0.90 %
Rimapálfala 16 0.90 %
Méhi 16 0.90 %
Balogújfalu 16 0.90 %
Serke 15 0.85 %
Naprágy 15 0.85 %
Balogiványi 15 0.85 %
Almágy 14 0.79 %
Zádorháza 10 0.56 %
Runya 10 0.56 %
Harmac 9 0.51 %
Kövecses 8 0.45 %
Darnya 7 0.39 %
Szútor 7 0.39 %
Alsóvály 7 0.39 %
Osgyán 6 0.34 %
Egyházasbást 6 0.34 %
Nyustya 6 0.34 %
Détér 6 0.34 %
Gortvakisfalud 6 0.34 %
Sajórecske 6 0.34 %
Ajnácskő 5 0.28 %
Klenóc 5 0.28 %
Perjése 5 0.28 %
Sajólenke 4 0.23 %
Óbást 4 0.23 %
Vecseklő 4 0.23 %
Hubó 4 0.23 %
Medveshidegkút 4 0.23 %
Korláti 3 0.17 %
Cserencsény 3 0.17 %
Dúlháza 3 0.17 %
Oldalfala 3 0.17 %
Guszona 3 0.17 %
Derencsény 2 0.11 %
Kerekgede 2 0.11 %
Kruzsnó 2 0.11 %
Tiszolc 2 0.11 %
Gömörmihályfalva 2 0.11 %
Balogpádár 2 0.11 %
Bakostörék 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Meleghegy 1 0.06 %
Rimazsaluzsány 1 0.06 %
Bugyikfala 1 0.06 %
Ratkószabadi 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Gernyőpuszta 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Felsővály 1 0.06 %
Zeherje 1 0.06 %
Balogrussó 1 0.06 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 31.69 %
Tiszolc 81 22.13 %
Klenóc 17 4.64 %
Nyustya 16 4.37 %
Rimaszécs 11 3.01 %
Osgyán 9 2.46 %
Rimaráhó 7 1.91 %
Cserencsény 7 1.91 %
Feled 6 1.64 %
Rimazsaluzsány 6 1.64 %
Jánosi 6 1.64 %
Karaszkó 4 1.09 %
Méhi 4 1.09 %
Kálosa 4 1.09 %
Várgede 4 1.09 %
Sajószentkirály 4 1.09 %
Zeherje 3 0.82 %
Rimabánya 3 0.82 %
Perjése 2 0.55 %
Gernyőpuszta 2 0.55 %
Kacagópuszta 2 0.55 %
Egyházasbást 2 0.55 %
Rimaszabadi 2 0.55 %
Balogtamási 2 0.55 %
Kruzsnó 2 0.55 %
Zsip 2 0.55 %
Felsősziklás 2 0.55 %
Korláti 2 0.55 %
Kecege 2 0.55 %
Bátka 2 0.55 %
Bakostörék 2 0.55 %
Abafalva 2 0.55 %
Csíz 2 0.55 %
Hubó 2 0.55 %
Gesztete 2 0.55 %
Gömörpéterfala 2 0.55 %
Kiéte 2 0.55 %
Uzapanyit 1 0.27 %
Ajnácskő 1 0.27 %
Détér 1 0.27 %
Gömörfüge 1 0.27 %
Dobóca 1 0.27 %
Sajólénártfalva 1 0.27 %
Kőhegy 1 0.27 %
Alsósziklás 1 0.27 %
Balogpádár 1 0.27 %
Jéne 1 0.27 %
Gömörhegyvég 1 0.27 %
Nemesradnót 1 0.27 %
Ratkószuha 1 0.27 %
Rimabrézó 1 0.27 %
Rimasimonyi 1 0.27 %
Serke 1 0.27 %
Óbást 1 0.27 %
Oldalfala 1 0.27 %
Medveshidegkút 1 0.27 %
Rimapálfala 1 0.27 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 46.81 %
Nyustya 12 6.38 %
Jánosi 9 4.79 %
Feled 5 2.66 %
Gömörfüge 4 2.13 %
Méhi 4 2.13 %
Cserencsény 4 2.13 %
Rimaszécs 4 2.13 %
Tiszolc 4 2.13 %
Gernyőpuszta 4 2.13 %
Várgede 3 1.60 %
Vámosbalog 3 1.60 %
Kruzsnó 3 1.60 %
Sajószentkirály 3 1.60 %
Klenóc 3 1.60 %
Osgyán 2 1.06 %
Baraca 2 1.06 %
Uzapanyit 2 1.06 %
Nemesradnót 2 1.06 %
Rimaráhó 2 1.06 %
Perjése 2 1.06 %
Alsóvály 2 1.06 %
Kálosa 2 1.06 %
Balogpádár 2 1.06 %
Meleghegy 1 0.53 %
Gömörpéterfala 1 0.53 %
Tajti 1 0.53 %
Durendapuszta 1 0.53 %
Kacagópuszta 1 0.53 %
Naprágy 1 0.53 %
Rimaszabadi 1 0.53 %
Kövecses 1 0.53 %
Gömörispánmező 1 0.53 %
Bátka 1 0.53 %
Gesztete 1 0.53 %
Gesztes 1 0.53 %
Zsip 1 0.53 %
Cakó 1 0.53 %
Ratkószuha 1 0.53 %
Zeherje 1 0.53 %
Dúlháza 1 0.53 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 54.25 %
Nyustya 49 3.36 %
Osgyán 45 3.09 %
Tiszolc 45 3.09 %
Feled 35 2.40 %
Klenóc 32 2.19 %
Várgede 23 1.58 %
Cserencsény 22 1.51 %
Rimaráhó 17 1.17 %
Bátka 15 1.03 %
Vámosbalog 14 0.96 %
Ajnácskő 14 0.96 %
Bakostörék 13 0.89 %
Jánosi 12 0.82 %
Alsósziklás 11 0.75 %
Csíz 10 0.69 %
Ratkószuha 10 0.69 %
Kruzsnó 10 0.69 %
Zeherje 9 0.62 %
Kecege 9 0.62 %
Vecseklő 9 0.62 %
Rimazsaluzsány 9 0.62 %
Perjése 8 0.55 %
Balogrussó 8 0.55 %
Abafalva 8 0.55 %
Guszona 8 0.55 %
Sajószentkirály 7 0.48 %
Gömörfüge 7 0.48 %
Dobóca 7 0.48 %
Alsóvály 7 0.48 %
Meleghegy 7 0.48 %
Nemesradnót 7 0.48 %
Felsővály 6 0.41 %
Rimaszécs 6 0.41 %
Oldalfala 6 0.41 %
Méhi 6 0.41 %
Rimabánya 6 0.41 %
Rakottyás 5 0.34 %
Dúlháza 5 0.34 %
Zsip 5 0.34 %
Derencsény 5 0.34 %
Gömörpéterfala 5 0.34 %
Serke 5 0.34 %
Hanva 5 0.34 %
Velkenye 5 0.34 %
Durendapuszta 4 0.27 %
Bellény 4 0.27 %
Rimaszabadi 4 0.27 %
Sajólenke 4 0.27 %
Rimabrézó 4 0.27 %
Uzapanyit 4 0.27 %
Balogiványi 3 0.21 %
Balogfala 3 0.21 %
Kőhegy 3 0.21 %
Felsősziklás 3 0.21 %
Kacagópuszta 3 0.21 %
Balogpádár 3 0.21 %
Kálosa 3 0.21 %
Hubó 3 0.21 %
Rónapatak 3 0.21 %
Runya 3 0.21 %
Tajti 3 0.21 %
Óbást 3 0.21 %
Gernyőpuszta 3 0.21 %
Babarét 2 0.14 %
Gortvakisfalud 2 0.14 %
Ratkószabadi 2 0.14 %
Almágy 2 0.14 %
Gömörmihályfalva 2 0.14 %
Nemesmartonfala 2 0.14 %
Baraca 2 0.14 %
Bugyikfala 2 0.14 %
Karaszkó 2 0.14 %
Darnya 2 0.14 %
Szilistye 2 0.14 %
Gesztete 2 0.14 %
Kerekgede 2 0.14 %
Magyarhegymeg 2 0.14 %
Kövecses 2 0.14 %
Medveshidegkút 2 0.14 %
Balogtamási 2 0.14 %
Harmac 2 0.14 %
Sajókeszi 1 0.07 %
Tóthegymeg 1 0.07 %
Sajórecske 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Dobrapatak 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Kisgömöri 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Balogújfalu 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 63.34 %
Nyustya 36 2.90 %
Osgyán 34 2.74 %
Cserencsény 26 2.10 %
Tiszolc 23 1.85 %
Bakostörék 21 1.69 %
Klenóc 20 1.61 %
Jánosi 20 1.61 %
Rimaráhó 19 1.53 %
Rimabánya 16 1.29 %
Feled 15 1.21 %
Rimazsaluzsány 14 1.13 %
Ratkószabadi 14 1.13 %
Bátka 12 0.97 %
Várgede 10 0.81 %
Vámosbalog 9 0.73 %
Uzapanyit 9 0.73 %
Kruzsnó 9 0.73 %
Rimaszécs 9 0.73 %
Kőhegy 7 0.56 %
Nemesradnót 7 0.56 %
Sajószentkirály 6 0.48 %
Meleghegy 5 0.40 %
Rimabrézó 5 0.40 %
Balogpádár 5 0.40 %
Abafalva 4 0.32 %
Zeherje 4 0.32 %
Felsősziklás 4 0.32 %
Almágy 4 0.32 %
Runya 4 0.32 %
Rimaszabadi 3 0.24 %
Baraca 3 0.24 %
Kecege 3 0.24 %
Balogrussó 3 0.24 %
Velkenye 3 0.24 %
Vecseklő 3 0.24 %
Sajólenke 3 0.24 %
Alsóvály 3 0.24 %
Kacagópuszta 3 0.24 %
Bugyikfala 3 0.24 %
Óbást 2 0.16 %
Gömörfüge 2 0.16 %
Guszona 2 0.16 %
Perjése 2 0.16 %
Durendapuszta 2 0.16 %
Serke 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Gortvakisfalud 2 0.16 %
Gernyőpuszta 2 0.16 %
Alsósziklás 2 0.16 %
Tóthegymeg 2 0.16 %
Karaszkó 2 0.16 %
Felsővály 2 0.16 %
Dobóca 2 0.16 %
Ajnácskő 1 0.08 %
Csíz 1 0.08 %
Rónapatak 1 0.08 %
Kopárhegy 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Gesztes 1 0.08 %
Jéne 1 0.08 %
Détér 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Szútor 1 0.08 %
Babarét 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Sajórecske 1 0.08 %
Balogfala 1 0.08 %
Bellény 1 0.08 %
Balogújfalu 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Darnya 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Derencsény 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 63.10 %
Osgyán 23 3.07 %
Jánosi 21 2.81 %
Zeherje 14 1.87 %
Feled 13 1.74 %
Bátka 11 1.47 %
Bakostörék 9 1.20 %
Rimaszécs 9 1.20 %
Tiszolc 9 1.20 %
Cserencsény 8 1.07 %
Sajószentkirály 7 0.94 %
Kövecses 7 0.94 %
Dobóca 7 0.94 %
Gesztete 6 0.80 %
Rimaráhó 6 0.80 %
Gömörpéterfala 5 0.67 %
Ajnácskő 5 0.67 %
Várgede 5 0.67 %
Klenóc 5 0.67 %
Serke 5 0.67 %
Rimazsaluzsány 5 0.67 %
Balogfala 5 0.67 %
Balogtamási 4 0.53 %
Détér 4 0.53 %
Vámosbalog 4 0.53 %
Alsósziklás 4 0.53 %
Felsővály 4 0.53 %
Guszona 3 0.40 %
Kruzsnó 3 0.40 %
Almágy 3 0.40 %
Uzapanyit 3 0.40 %
Kecege 3 0.40 %
Rimapálfala 3 0.40 %
Nyustya 3 0.40 %
Rimabánya 3 0.40 %
Gömörfüge 2 0.27 %
Meleghegy 2 0.27 %
Sajólenke 2 0.27 %
Baraca 2 0.27 %
Nemesmartonfala 2 0.27 %
Tajti 2 0.27 %
Rimabrézó 2 0.27 %
Óbást 2 0.27 %
Bellény 2 0.27 %
Alsóvály 2 0.27 %
Abafalva 2 0.27 %
Nemesradnót 2 0.27 %
Perjése 2 0.27 %
Jéne 1 0.13 %
Rakottyás 1 0.13 %
Derencsény 1 0.13 %
Kőhegy 1 0.13 %
Gernyőpuszta 1 0.13 %
Rimasimonyi 1 0.13 %
Harmac 1 0.13 %
Jeszte 1 0.13 %
Babarét 1 0.13 %
Csíz 1 0.13 %
Balogpádár 1 0.13 %
Hubó 1 0.13 %
Balogrussó 1 0.13 %
Gortvakisfalud 1 0.13 %
Méhi 1 0.13 %
Kisgömöri 1 0.13 %
Dúlháza 1 0.13 %
Velkenye 1 0.13 %
Magyarhegymeg 1 0.13 %
Felsősziklás 1 0.13 %
Egyházasbást 1 0.13 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 55.14 %
Nyustya 107 8.26 %
Tiszolc 34 2.63 %
Feled 28 2.16 %
Klenóc 28 2.16 %
Jánosi 22 1.70 %
Osgyán 20 1.54 %
Cserencsény 18 1.39 %
Détér 17 1.31 %
Bátka 17 1.31 %
Ajnácskő 17 1.31 %
Várgede 15 1.16 %
Kruzsnó 14 1.08 %
Gernyőpuszta 10 0.77 %
Bakostörék 10 0.77 %
Rimaráhó 10 0.77 %
Rimabánya 9 0.69 %
Guszona 8 0.62 %
Meleghegy 8 0.62 %
Zeherje 7 0.54 %
Rimabrézó 7 0.54 %
Zsip 7 0.54 %
Perjése 6 0.46 %
Csíz 6 0.46 %
Vámosbalog 6 0.46 %
Rimazsaluzsány 5 0.39 %
Felsősziklás 5 0.39 %
Rimaszécs 5 0.39 %
Kacagópuszta 5 0.39 %
Alsósziklás 5 0.39 %
Sajószentkirály 5 0.39 %
Sajólenke 4 0.31 %
Dobóca 4 0.31 %
Hubó 4 0.31 %
Nemesradnót 4 0.31 %
Tóthegymeg 4 0.31 %
Uzapanyit 4 0.31 %
Balogfala 4 0.31 %
Durendapuszta 3 0.23 %
Kövecses 3 0.23 %
Vecseklő 3 0.23 %
Tajti 3 0.23 %
Sajórecske 3 0.23 %
Méhi 3 0.23 %
Gömörfüge 3 0.23 %
Kőhegy 3 0.23 %
Alsóvály 3 0.23 %
Kecege 3 0.23 %
Balogrussó 3 0.23 %
Dúlháza 3 0.23 %
Abafalva 2 0.15 %
Balogpádár 2 0.15 %
Jéne 2 0.15 %
Kerekgede 2 0.15 %
Rakottyás 2 0.15 %
Karaszkó 2 0.15 %
Derencsény 2 0.15 %
Felsővály 2 0.15 %
Rimapálfala 2 0.15 %
Rónapatak 2 0.15 %
Runya 2 0.15 %
Balogújfalu 2 0.15 %
Serke 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Óbást 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Gömörmihályfalva 1 0.08 %
Gömörpéterfala 1 0.08 %
Harmac 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Rimaszabadi 1 0.08 %
Ratkószabadi 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Bugyikfala 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gortvakisfalud 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Velkenye 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Szilistye 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 23.78 %
Ajnácskő 113 5.57 %
Sajólénártfalva 108 5.33 %
Bátka 77 3.80 %
Feled 76 3.75 %
Sajószentkirály 66 3.26 %
Rimaszécs 65 3.21 %
Csíz 61 3.01 %
Nemesradnót 54 2.66 %
Vámosbalog 51 2.52 %
Tajti 51 2.52 %
Hanva 43 2.12 %
Velkenye 35 1.73 %
Harmac 31 1.53 %
Baraca 30 1.48 %
Almágy 29 1.43 %
Méhi 27 1.33 %
Darnya 25 1.23 %
Óbást 25 1.23 %
Rimasimonyi 23 1.13 %
Runya 23 1.13 %
Osgyán 21 1.04 %
Guszona 20 0.99 %
Serke 20 0.99 %
Abafalva 19 0.94 %
Várgede 19 0.94 %
Sajólenke 19 0.94 %
Sajórecske 19 0.94 %
Dobóca 19 0.94 %
Gesztete 18 0.89 %
Gömörpéterfala 17 0.84 %
Cakó 15 0.74 %
Uzapanyit 14 0.69 %
Egyházasbást 14 0.69 %
Jánosi 13 0.64 %
Rakottyás 13 0.64 %
Balogfala 12 0.59 %
Nyustya 12 0.59 %
Zsip 11 0.54 %
Rimaráhó 11 0.54 %
Korláti 11 0.54 %
Kövecses 11 0.54 %
Meleghegy 9 0.44 %
Balogpádár 9 0.44 %
Magyarhegymeg 9 0.44 %
Hubó 9 0.44 %
Tiszolc 9 0.44 %
Alsóvály 9 0.44 %
Détér 9 0.44 %
Vecseklő 9 0.44 %
Balogiványi 8 0.39 %
Balogújfalu 7 0.35 %
Balogtamási 7 0.35 %
Kálosa 7 0.35 %
Bakostörék 7 0.35 %
Medveshidegkút 6 0.30 %
Rimabrézó 6 0.30 %
Dobfenek 6 0.30 %
Gömörfüge 6 0.30 %
Zádorháza 6 0.30 %
Kerekgede 5 0.25 %
Cserencsény 5 0.25 %
Kisgömöri 5 0.25 %
Perjése 4 0.20 %
Rimapálfala 4 0.20 %
Dúlháza 4 0.20 %
Felsővály 4 0.20 %
Zeherje 3 0.15 %
Jéne 3 0.15 %
Bugyikfala 3 0.15 %
Kruzsnó 3 0.15 %
Tóthegymeg 3 0.15 %
Sajókeszi 2 0.10 %
Gortvakisfalud 2 0.10 %
Jeszte 2 0.10 %
Kőhegy 2 0.10 %
Klenóc 2 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Gömörmihályfalva 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Nemesmartonfala 1 0.05 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 63.05 %
Tiszolc 91 4.26 %
Nyustya 72 3.37 %
Klenóc 58 2.71 %
Osgyán 48 2.25 %
Rimaráhó 47 2.20 %
Cserencsény 38 1.78 %
Bakostörék 31 1.45 %
Jánosi 26 1.22 %
Feled 23 1.08 %
Kőhegy 16 0.75 %
Várgede 16 0.75 %
Rimabrézó 15 0.70 %
Rimazsaluzsány 14 0.65 %
Meleghegy 13 0.61 %
Almágy 12 0.56 %
Rimaszabadi 11 0.51 %
Kruzsnó 10 0.47 %
Bátka 10 0.47 %
Felsősziklás 10 0.47 %
Ajnácskő 10 0.47 %
Derencsény 9 0.42 %
Rimabánya 9 0.42 %
Zeherje 9 0.42 %
Alsósziklás 9 0.42 %
Gernyőpuszta 8 0.37 %
Karaszkó 8 0.37 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Oldalfala 7 0.33 %
Kecege 7 0.33 %
Gortvakisfalud 6 0.28 %
Abafalva 6 0.28 %
Rimaszécs 6 0.28 %
Méhi 6 0.28 %
Rónapatak 6 0.28 %
Balogrussó 5 0.23 %
Bellény 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Runya 5 0.23 %
Babarét 5 0.23 %
Gömörpéterfala 5 0.23 %
Balogpádár 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Alsóvály 4 0.19 %
Durendapuszta 4 0.19 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Serke 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Balogfala 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Kálosa 3 0.14 %
Szilistye 3 0.14 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Cakó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Rakottyás 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Gömörispánmező 2 0.09 %
Sajószentkirály 2 0.09 %
Détér 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Hanva 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Kiéte 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gömörlipóc 1 0.05 %
Zádorháza 1 0.05 %
Baraca 1 0.05 %
Balogiványi 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 32.35 %
Rimaszécs 175 4.22 %
Kálosa 133 3.21 %
Bátka 123 2.97 %
Feled 117 2.82 %
Ajnácskő 100 2.41 %
Egyházasbást 90 2.17 %
Vámosbalog 81 1.95 %
Nemesradnót 73 1.76 %
Méhi 67 1.62 %
Hanva 67 1.62 %
Almágy 67 1.62 %
Balogfala 66 1.59 %
Serke 61 1.47 %
Csíz 59 1.42 %
Kövecses 56 1.35 %
Détér 56 1.35 %
Harmac 55 1.33 %
Óbást 55 1.33 %
Gesztete 50 1.21 %
Felsővály 48 1.16 %
Dobóca 47 1.13 %
Naprágy 46 1.11 %
Abafalva 45 1.09 %
Tajti 45 1.09 %
Jánosi 45 1.09 %
Várgede 42 1.01 %
Alsóvály 41 0.99 %
Rimasimonyi 40 0.97 %
Sajószentkirály 40 0.97 %
Sajólénártfalva 39 0.94 %
Balogiványi 39 0.94 %
Gömörpéterfala 39 0.94 %
Magyarhegymeg 36 0.87 %
Sajókeszi 34 0.82 %
Zsip 29 0.70 %
Vecseklő 28 0.68 %
Guszona 27 0.65 %
Cakó 26 0.63 %
Balogújfalu 26 0.63 %
Velkenye 26 0.63 %
Osgyán 26 0.63 %
Runya 25 0.60 %
Perjése 25 0.60 %
Uzapanyit 22 0.53 %
Cserencsény 21 0.51 %
Sajólenke 21 0.51 %
Gömörmihályfalva 19 0.46 %
Jéne 18 0.43 %
Zádorháza 18 0.43 %
Balogtamási 18 0.43 %
Gömörfüge 17 0.41 %
Dobfenek 15 0.36 %
Sajórecske 15 0.36 %
Rakottyás 14 0.34 %
Kerekgede 14 0.34 %
Hubó 13 0.31 %
Baraca 13 0.31 %
Oldalfala 11 0.27 %
Medveshidegkút 10 0.24 %
Kisgömöri 10 0.24 %
Balogpádár 10 0.24 %
Bakostörék 10 0.24 %
Rimapálfala 9 0.22 %
Darnya 9 0.22 %
Jeszte 8 0.19 %
Nemesmartonfala 7 0.17 %
Rimaráhó 6 0.14 %
Korláti 5 0.12 %
Gortvakisfalud 5 0.12 %
Dúlháza 5 0.12 %
Klenóc 5 0.12 %
Nyustya 5 0.12 %
Tiszolc 4 0.10 %
Rimabrézó 4 0.10 %
Gernyőpuszta 4 0.10 %
Zeherje 4 0.10 %
Bellény 3 0.07 %
Alsósziklás 2 0.05 %
Kőhegy 2 0.05 %
Karaszkó 2 0.05 %
Kecege 2 0.05 %
Meleghegy 1 0.02 %
Rimazsaluzsány 1 0.02 %
Gesztes 1 0.02 %
Derencsény 1 0.02 %
Bugyikfala 1 0.02 %
Rimaszabadi 1 0.02 %
Kruzsnó 1 0.02 %
Felsősziklás 1 0.02 %
Kacagópuszta 1 0.02 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 39.30 %
Klenóc 25 3.82 %
Nyustya 19 2.91 %
Tiszolc 17 2.60 %
Jánosi 13 1.99 %
Kálosa 12 1.83 %
Rimaszécs 11 1.68 %
Nemesradnót 11 1.68 %
Rimasimonyi 10 1.53 %
Bátka 10 1.53 %
Várgede 10 1.53 %
Almágy 10 1.53 %
Gortvakisfalud 10 1.53 %
Osgyán 9 1.38 %
Bakostörék 8 1.22 %
Egyházasbást 8 1.22 %
Serke 8 1.22 %
Ajnácskő 8 1.22 %
Csíz 7 1.07 %
Détér 7 1.07 %
Guszona 7 1.07 %
Abafalva 7 1.07 %
Vámosbalog 7 1.07 %
Cakó 6 0.92 %
Méhi 6 0.92 %
Óbást 6 0.92 %
Feled 6 0.92 %
Kruzsnó 6 0.92 %
Oldalfala 5 0.76 %
Gömörfüge 5 0.76 %
Tajti 5 0.76 %
Rimaráhó 5 0.76 %
Rakottyás 4 0.61 %
Sajórecske 4 0.61 %
Rimabrézó 4 0.61 %
Hanva 4 0.61 %
Balogtamási 4 0.61 %
Uzapanyit 4 0.61 %
Sajószentkirály 4 0.61 %
Balogújfalu 4 0.61 %
Balogiványi 3 0.46 %
Rimapálfala 3 0.46 %
Cserencsény 3 0.46 %
Dúlháza 3 0.46 %
Zsip 3 0.46 %
Alsósziklás 3 0.46 %
Perjése 3 0.46 %
Kecege 3 0.46 %
Gesztete 2 0.31 %
Korláti 2 0.31 %
Sajólénártfalva 2 0.31 %
Zeherje 2 0.31 %
Felsővály 2 0.31 %
Naprágy 2 0.31 %
Hubó 2 0.31 %
Kacagópuszta 2 0.31 %
Baraca 2 0.31 %
Zádorháza 2 0.31 %
Gömörpéterfala 2 0.31 %
Alsóvály 2 0.31 %
Gernyőpuszta 2 0.31 %
Bugyikfala 2 0.31 %
Harmac 2 0.31 %
Darnya 2 0.31 %
Derencsény 2 0.31 %
Kövecses 2 0.31 %
Jeszte 1 0.15 %
Kőhegy 1 0.15 %
Vecseklő 1 0.15 %
Balogfala 1 0.15 %
Tóthegymeg 1 0.15 %
Kerekgede 1 0.15 %
Velkenye 1 0.15 %
Ratkószuha 1 0.15 %
Jéne 1 0.15 %
Rimabánya 1 0.15 %
Rimaszabadi 1 0.15 %
Meleghegy 1 0.15 %
Balogrussó 1 0.15 %
Rimazsaluzsány 1 0.15 %
Medveshidegkút 1 0.15 %
Runya 1 0.15 %
Karaszkó 1 0.15 %
Dobóca 1 0.15 %
Bellény 1 0.15 %
Durendapuszta 1 0.15 %
Magyarhegymeg 1 0.15 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 24.67 %
Egyházasbást 75 8.30 %
Feled 55 6.08 %
Tajti 43 4.76 %
Almágy 42 4.65 %
Óbást 36 3.98 %
Harmac 27 2.99 %
Ajnácskő 23 2.54 %
Balogfala 21 2.32 %
Gömörpéterfala 19 2.10 %
Rimaszécs 19 2.10 %
Jeszte 19 2.10 %
Vecseklő 18 1.99 %
Détér 17 1.88 %
Rimasimonyi 16 1.77 %
Dobfenek 16 1.77 %
Gesztete 15 1.66 %
Guszona 13 1.44 %
Medveshidegkút 12 1.33 %
Bátka 12 1.33 %
Csíz 12 1.33 %
Serke 10 1.11 %
Vámosbalog 8 0.88 %
Abafalva 7 0.77 %
Várgede 7 0.77 %
Nyustya 7 0.77 %
Kövecses 6 0.66 %
Kálosa 6 0.66 %
Méhi 6 0.66 %
Jánosi 5 0.55 %
Hanva 5 0.55 %
Sajószentkirály 5 0.55 %
Sajólénártfalva 5 0.55 %
Osgyán 5 0.55 %
Balogiványi 5 0.55 %
Zsip 4 0.44 %
Velkenye 4 0.44 %
Gortvakisfalud 4 0.44 %
Zádorháza 4 0.44 %
Balogpádár 3 0.33 %
Tiszolc 3 0.33 %
Balogújfalu 3 0.33 %
Uzapanyit 3 0.33 %
Darnya 3 0.33 %
Nemesradnót 3 0.33 %
Dobóca 3 0.33 %
Rimaráhó 3 0.33 %
Gömörfüge 3 0.33 %
Oldalfala 2 0.22 %
Dúlháza 2 0.22 %
Rimapálfala 2 0.22 %
Kruzsnó 2 0.22 %
Kerekgede 2 0.22 %
Korláti 2 0.22 %
Sajólenke 2 0.22 %
Balogtamási 2 0.22 %
Kecege 2 0.22 %
Alsóvály 2 0.22 %
Klenóc 2 0.22 %
Zeherje 2 0.22 %
Sajórecske 1 0.11 %
Rimabánya 1 0.11 %
Hubó 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Perjése 1 0.11 %
Gömörmihályfalva 1 0.11 %
Cakó 1 0.11 %
Sajókeszi 1 0.11 %
Karaszkó 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Gernyőpuszta 1 0.11 %
Bakostörék 1 0.11 %
Baraca 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Felsővály 1 0.11 %
Balogrussó 1 0.11 %
Rakottyás 1 0.11 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 60.05 %
Klenóc 94 3.70 %
Bakostörék 82 3.23 %
Nyustya 78 3.07 %
Rimaráhó 72 2.84 %
Tiszolc 69 2.72 %
Cserencsény 60 2.36 %
Kruzsnó 34 1.34 %
Osgyán 33 1.30 %
Jánosi 31 1.22 %
Várgede 23 0.91 %
Feled 23 0.91 %
Rimabrézó 22 0.87 %
Meleghegy 16 0.63 %
Rimazsaluzsány 15 0.59 %
Derencsény 15 0.59 %
Gernyőpuszta 15 0.59 %
Zeherje 14 0.55 %
Felsősziklás 13 0.51 %
Bátka 12 0.47 %
Ajnácskő 12 0.47 %
Balogrussó 11 0.43 %
Vámosbalog 11 0.43 %
Sajószentkirály 10 0.39 %
Karaszkó 9 0.35 %
Gesztes 9 0.35 %
Bugyikfala 9 0.35 %
Alsósziklás 9 0.35 %
Almágy 9 0.35 %
Runya 9 0.35 %
Rimabánya 9 0.35 %
Oldalfala 8 0.32 %
Abafalva 8 0.32 %
Kacagópuszta 8 0.32 %
Kecege 8 0.32 %
Uzapanyit 7 0.28 %
Rónapatak 7 0.28 %
Kőhegy 7 0.28 %
Méhi 6 0.24 %
Bellény 6 0.24 %
Medveshidegkút 6 0.24 %
Rimaszabadi 6 0.24 %
Rimaszécs 5 0.20 %
Kerekgede 5 0.20 %
Sajólenke 5 0.20 %
Rimapálfala 5 0.20 %
Dobrapatak 5 0.20 %
Harmac 5 0.20 %
Durendapuszta 5 0.20 %
Gömörispánmező 4 0.16 %
Hanva 4 0.16 %
Balogfala 4 0.16 %
Alsóvály 4 0.16 %
Détér 4 0.16 %
Tóthegymeg 4 0.16 %
Cakó 3 0.12 %
Perjése 3 0.12 %
Baraca 3 0.12 %
Gömörfüge 3 0.12 %
Darnya 3 0.12 %
Rakottyás 2 0.08 %
Egyházasbást 2 0.08 %
Balogtamási 2 0.08 %
Babarét 2 0.08 %
Guszona 2 0.08 %
Kisgömöri 2 0.08 %
Felsővály 2 0.08 %
Magyarhegymeg 2 0.08 %
Csíz 2 0.08 %
Szilistye 2 0.08 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Sajókeszi 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Szútor 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Serke 1 0.04 %
Kálosa 1 0.04 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 46.53 %
Szútor 215 3.65 %
Nyustya 182 3.09 %
Tiszolc 135 2.29 %
Gesztete 131 2.23 %
Feled 129 2.19 %
Jánosi 121 2.06 %
Klenóc 98 1.66 %
Osgyán 95 1.61 %
Cserencsény 88 1.49 %
Rimaszécs 81 1.38 %
Várgede 80 1.36 %
Bátka 74 1.26 %
Bakostörék 67 1.14 %
Rimaráhó 66 1.12 %
Serke 62 1.05 %
Dobóca 56 0.95 %
Rimasimonyi 48 0.82 %
Rimapálfala 47 0.80 %
Ajnácskő 47 0.80 %
Vámosbalog 47 0.80 %
Balogfala 41 0.70 %
Harmac 40 0.68 %
Nemesradnót 40 0.68 %
Kruzsnó 40 0.68 %
Almágy 39 0.66 %
Sajószentkirály 37 0.63 %
Détér 37 0.63 %
Meleghegy 36 0.61 %
Abafalva 34 0.58 %
Méhi 34 0.58 %
Gernyőpuszta 31 0.53 %
Zeherje 30 0.51 %
Felsővály 28 0.48 %
Tajti 27 0.46 %
Csíz 27 0.46 %
Uzapanyit 26 0.44 %
Velkenye 25 0.42 %
Hanva 25 0.42 %
Rimazsaluzsány 25 0.42 %
Guszona 25 0.42 %
Bellény 23 0.39 %
Egyházasbást 22 0.37 %
Alsósziklás 21 0.36 %
Óbást 20 0.34 %
Gortvakisfalud 19 0.32 %
Balogiványi 18 0.31 %
Derencsény 18 0.31 %
Sajólénártfalva 18 0.31 %
Balogtamási 18 0.31 %
Balogújfalu 17 0.29 %
Gömörpéterfala 17 0.29 %
Kőhegy 17 0.29 %
Rimabrézó 17 0.29 %
Kálosa 16 0.27 %
Magyarhegymeg 16 0.27 %
Kacagópuszta 16 0.27 %
Runya 15 0.25 %
Rimaszabadi 15 0.25 %
Rimabánya 14 0.24 %
Baraca 14 0.24 %
Karaszkó 14 0.24 %
Kövecses 13 0.22 %
Oldalfala 13 0.22 %
Zsip 13 0.22 %
Alsóvály 13 0.22 %
Gömörfüge 13 0.22 %
Jeszte 12 0.20 %
Kerekgede 11 0.19 %
Durendapuszta 10 0.17 %
Rakottyás 10 0.17 %
Jéne 10 0.17 %
Kecege 10 0.17 %
Balogpádár 9 0.15 %
Perjése 9 0.15 %
Balogrussó 9 0.15 %
Vecseklő 8 0.14 %
Hubó 8 0.14 %
Rónapatak 7 0.12 %
Sajólenke 7 0.12 %
Ratkószabadi 7 0.12 %
Kisgömöri 7 0.12 %
Korláti 7 0.12 %
Nemesmartonfala 6 0.10 %
Zádorháza 5 0.08 %
Felsősziklás 5 0.08 %
Dobfenek 5 0.08 %
Ratkószuha 4 0.07 %
Naprágy 4 0.07 %
Kiéte 4 0.07 %
Tóthegymeg 4 0.07 %
Gesztes 3 0.05 %
Babarét 3 0.05 %
Cakó 3 0.05 %
Bugyikfala 3 0.05 %
Dúlháza 2 0.03 %
Gömörlipóc 2 0.03 %
Darnya 2 0.03 %
Medveshidegkút 2 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.02 %
Dobrapatak 1 0.02 %
Sajórecske 1 0.02 %
Szilistye 1 0.02 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 23.02 %
Klenóc 152 15.22 %
Rimaszombat 148 14.81 %
Tiszolc 68 6.81 %
Rimaráhó 36 3.60 %
Rimabrézó 26 2.60 %
Rimazsaluzsány 20 2.00 %
Rimabánya 18 1.80 %
Bakostörék 16 1.60 %
Rimaszabadi 15 1.50 %
Cserencsény 13 1.30 %
Várgede 11 1.10 %
Jánosi 9 0.90 %
Kecege 9 0.90 %
Kruzsnó 8 0.80 %
Balogrussó 8 0.80 %
Babarét 8 0.80 %
Nemesradnót 7 0.70 %
Meleghegy 7 0.70 %
Osgyán 6 0.60 %
Durendapuszta 6 0.60 %
Feled 6 0.60 %
Zsip 6 0.60 %
Felsősziklás 6 0.60 %
Gömörfüge 6 0.60 %
Rimaszécs 6 0.60 %
Alsóvály 5 0.50 %
Oldalfala 5 0.50 %
Abafalva 5 0.50 %
Kőhegy 5 0.50 %
Sajószentkirály 5 0.50 %
Óbást 4 0.40 %
Ajnácskő 4 0.40 %
Vámosbalog 4 0.40 %
Gernyőpuszta 4 0.40 %
Hanva 4 0.40 %
Balogpádár 4 0.40 %
Kiéte 4 0.40 %
Bátka 4 0.40 %
Karaszkó 4 0.40 %
Sajólenke 4 0.40 %
Rimapálfala 3 0.30 %
Szilistye 3 0.30 %
Rónapatak 3 0.30 %
Vecseklő 3 0.30 %
Méhi 3 0.30 %
Zeherje 3 0.30 %
Harmac 3 0.30 %
Felsővály 3 0.30 %
Hubó 3 0.30 %
Tajti 3 0.30 %
Kerekgede 3 0.30 %
Rimasimonyi 2 0.20 %
Balogfala 2 0.20 %
Egyházasbást 2 0.20 %
Derencsény 2 0.20 %
Ratkószabadi 2 0.20 %
Sajórecske 2 0.20 %
Csíz 2 0.20 %
Alsósziklás 2 0.20 %
Serke 2 0.20 %
Uzapanyit 2 0.20 %
Dúlháza 2 0.20 %
Baraca 2 0.20 %
Tóthegymeg 2 0.20 %
Balogújfalu 2 0.20 %
Velkenye 2 0.20 %
Nemesmartonfala 1 0.10 %
Bugyikfala 1 0.10 %
Bellény 1 0.10 %
Runya 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Gömörispánmező 1 0.10 %
Balogiványi 1 0.10 %
Guszona 1 0.10 %
Dobóca 1 0.10 %
Balogtamási 1 0.10 %
Gömörlipóc 1 0.10 %
Darnya 1 0.10 %
Gömörhegyvég 1 0.10 %
Dobrapatak 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Kisgömöri 1 0.10 %
Almágy 1 0.10 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 41.98 %
Kacagópuszta 50 4.05 %
Nyustya 46 3.73 %
Gernyőpuszta 44 3.57 %
Tiszolc 39 3.16 %
Klenóc 39 3.16 %
Rimaszécs 34 2.76 %
Harmac 28 2.27 %
Jánosi 24 1.94 %
Feled 22 1.78 %
Cserencsény 22 1.78 %
Osgyán 21 1.70 %
Balogiványi 18 1.46 %
Rimaráhó 16 1.30 %
Bakostörék 16 1.30 %
Durendapuszta 16 1.30 %
Rimabrézó 14 1.13 %
Felsősziklás 14 1.13 %
Csíz 13 1.05 %
Balogrussó 12 0.97 %
Dobóca 11 0.89 %
Sajószentkirály 11 0.89 %
Rimabánya 10 0.81 %
Derencsény 10 0.81 %
Vámosbalog 10 0.81 %
Meleghegy 9 0.73 %
Zádorháza 8 0.65 %
Gömörispánmező 8 0.65 %
Serke 7 0.57 %
Kecege 7 0.57 %
Tóthegymeg 7 0.57 %
Abafalva 6 0.49 %
Bátka 6 0.49 %
Gesztete 5 0.41 %
Bugyikfala 5 0.41 %
Sajólenke 5 0.41 %
Kövecses 5 0.41 %
Uzapanyit 5 0.41 %
Karaszkó 5 0.41 %
Alsósziklás 4 0.32 %
Bellény 4 0.32 %
Kőhegy 4 0.32 %
Jéne 4 0.32 %
Rimaszabadi 4 0.32 %
Kruzsnó 4 0.32 %
Balogfala 4 0.32 %
Zeherje 3 0.24 %
Gömörfüge 3 0.24 %
Rimazsaluzsány 3 0.24 %
Gömörlipóc 3 0.24 %
Runya 3 0.24 %
Méhi 3 0.24 %
Jeszte 3 0.24 %
Várgede 3 0.24 %
Kisgömöri 3 0.24 %
Rimasimonyi 2 0.16 %
Babarét 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Naprágy 2 0.16 %
Velkenye 2 0.16 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Oldalfala 2 0.16 %
Zsip 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Kiéte 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Vecseklő 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 27.94 %
Rimaszombat 442 20.42 %
Klenóc 253 11.69 %
Tiszolc 250 11.55 %
Rimaráhó 74 3.42 %
Bakostörék 46 2.12 %
Osgyán 43 1.99 %
Rimazsaluzsány 38 1.76 %
Rimabánya 32 1.48 %
Feled 29 1.34 %
Cserencsény 27 1.25 %
Kruzsnó 21 0.97 %
Rimabrézó 17 0.79 %
Alsósziklás 16 0.74 %
Kecege 15 0.69 %
Kálosa 13 0.60 %
Várgede 12 0.55 %
Rimaszabadi 11 0.51 %
Jánosi 11 0.51 %
Sajószentkirály 10 0.46 %
Rimaszécs 10 0.46 %
Balogrussó 10 0.46 %
Felsősziklás 10 0.46 %
Derencsény 10 0.46 %
Gernyőpuszta 9 0.42 %
Abafalva 8 0.37 %
Kacagópuszta 7 0.32 %
Babarét 7 0.32 %
Vámosbalog 7 0.32 %
Kőhegy 6 0.28 %
Zeherje 6 0.28 %
Meleghegy 6 0.28 %
Kiéte 6 0.28 %
Bátka 5 0.23 %
Méhi 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Karaszkó 5 0.23 %
Perjése 5 0.23 %
Sajólenke 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.18 %
Guszona 4 0.18 %
Gömörhegyvég 4 0.18 %
Rónapatak 4 0.18 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0