SK
NR
.....

Berencs

Község

címer zászló
1391 94% magyar 1910
299 14% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Berencs
Hivatalos szlovák megnevezés:
Branč
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Nyitrai járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Nyitrai-hátság
Más földrajzi nevek:
Árkus, Bárzsa, Disznókomárom, Dudás-szeglet, Galagosi-domb, Gergelyfalvi-kavicsbányató, Kisberek, Kisrét, Nagyberek, Nyitranagyfalu, Öregrét, Sáfári-part, Szingapur, Szőlőhegy, Zsellér-föld
Koordináták:
48.20994568, 18.14695358
Terület:
13,81 km2
Rang:
község
Népesség:
2206
Tszf. magasság:
133 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95113
Település kód:
500071
Szervezeti azonosító:
307777
Adóazonosító:
2021252662

A község a Kisalföld északi peremén, a Nyitrai-hátság kistájon, a Kis-Nyitra partján fekszik, Nyitrától 13 km-re délkeletre, Érsekújvártól 26 km-re északra, az Érsekújvár-Nyitra vasútvonal mellett (megállóhely). Áthalad rajta a 64-es főút Érsekújvár és Nyitra közötti szakasza. A Nyitra völgye fölé a szőlőhegy mintegy 30 méterrel magasodik a falutól nyugatra. Berencs és Nyitranagyfalu, egykor önálló községek mára teljesen egybeépültek. Mellékutak kötik össze Taránnyal (6,5 km) és Nagycéténnyel (4,5 km). Nyugatról Tarány és Ürmény, északról Nyitraivánka, keletről Nagycétény, délről pedig Nyitranagykér községekkel határos.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Nyitrai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nyitra vármegye Nyitrai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után végig a (változó területű) Nyitrai járáshoz. 1925-ben hozzá csatolták Nyitranagyfalu községet. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Nyitra megye, Nyitrai járás), ebben az időszakban határközséggé vált, déli és keleti határa egyben államhatárt alkotott Szlovákia és Magyarország között. A község két kataszteri területre oszlik: Berencs (7,89 km²) és Nyitranagyfalu (5,91 km²). Berencs területe 1910-hez képest 49 hektárral csökkent (5,8 %), míg Nyitranagyfalu területe nem változott.

Népesség

A község a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik, a zoboralji magyar nyelvsziget déli peremén. A 20. század elején még csaknem teljesen magyarok lakta településen a század második felében megfordult a nemzetiségi arány és mára az erősen asszimilálódó, rohamosan csökkenő magyar lakosság alig teszi ki az összlakosság egyötödét. Berencsnek és Nyitranagyfalunak 1910-ben 1477, 1921-ben pedig 1616, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a szlovákok aránya 1921-ben még csak 19,6 % volt. Népessége maximumát 1970-ben érte el (2369 fő), ezután 1991-ig 15,9 %-os csökkenés figyelhető meg. Részben kedvező forgalmi helyzetének köszönhetően a rendszerváltás után a folyamat megfordult és 1991-2011 között népessége 9 %-al növekedett (1993 főről 2174-re), ezzel párhuzamosan azonban a magyar nemzetiségűek aránya csaknem felére esett (37,9 %-ról 20,6 %-ra). A lakosság túlnyomó többsége (89,1 %) római katolikus vallású.

Történelem

Már a kőkorszaktól lakott, s a szűk régió egyik legősibb települése, 1156-ban Brencu néven említik először. Neve az ótörök Birinc, vagy a Berény személynévből ered. A 12. században már királyi birtok volt. Várát 1241-ben említik először, a 15. századig állt. 1301-ben említenek egy helyi nemesek közti adásvételt.1311-ben a Nyitrai káptalan átír egy 1247-es privilégiumot Moys fia Moys részére. Erődítménye (vára), amelyet a Morva folyó felé vezető út ellenőrzésére építettek, a 15. századig állt, bár komolyabb katonai szerepet nem játszott. A 17.-18. században – köszönhetően fekvésének – erőteljes fejlődésnek indult, s mezővárosi rangra emelkedett. Berencs és Nagyfalu magyar iskoláiról a 18. századtól kezdve vannak adatok, szlovák iskola 1931-ben létesült a községben. 1876-ban épült meg a Nyitrát Nagysuránnyal összekötő vasút, melyet 1900-ban meghosszabbítottak Érsekújvárig. A trianoni békeszerződésig Nyitra vármegye Nyitrai járásához, majd 1920-tól Csehszlovák Köztársasághoz tartozott, illetve 1993 után Szlovákia része lett. Településrészét, Nyitranagyfalut 1925-ben csatolták hozzá. 1939-1945 között a Szlovák Állam déli határközsége volt. Magyar lakosságának asszimilációja a magyar oktatás 1976-os megszüntetése után gyorsult fel.

Mai jelentősége

A szőlőtermesztéséről híres községben szlovák alapiskola és óvoda működik. Fontosabb nevezetességei a Szűz Mária tiszteletére szentelt, 14. században gótikus stílusban épült, később barokkosított katolikus temploma, illetve a falutól északra, a Nyitra partján fekvő erődítmény maradványai. Nyitranagyfalu településrészen motorkerékpármúzeum is található.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BERENCZ. Podbranczi. Jó tót falu Nyitra Vármegyében, földes Ura a’ Nyitrai Káptalanbéli Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Szobotistnak szomszédságában, mellynek filiája, hajdan nagy, és népes helység volt, és hogy az említett erősség is benne volt bizonyíttyák, a’ Nyitra vize mellett lévő omladékok; gazdag, és termékeny határja van, kivált bora nevezetes, egyéb tulajdonságaihoz képest, hasonlít Csehi faluhoz, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Berencs, m. v., Nyitra vgyében, a Nyitra jobb partján, Nyitrától délre 2 órányira: 713 kath. lakos, kath. paroch. templom. Határa első osztálybeli, s igen termékeny; rétei kétszer kaszálhatók; erdeje s szőlőhegye elég; jövedelmes vizimalom a Nyitra vizén. F. u. a nyitrai káptalan.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Berencs, magyar falu a Nyitra jobb partján, az érsekujvári járás határán. Lakosainak száma 728, vallásuk r. kath. Posta-, táviró- és vasúti állomása Nyitra-Ivánka. A XII. században a község egy része „Brencu” név alatt királyi birtok volt, a másik rész a Korosiak tulajdonát képezte. Kath. temploma nagyon régi, mert már a XIV. században említik és 1704-ben állíttatott helyre. Berencs hajdan mezőváros volt és a régi térképeken is még mint ilyen szerepel. A község határában gyakran találnak különböző régiségeket, de leginkább pénzeket és cserépmaradványokat.

Magyar Katolikus Lexikon

Berencs, v. Nyitra vm. (Branč, Szl.): 1. várát a tatárdúlás (1241-42) után Aba nb. Aba építtette a Morva folyó felé vezető út ellenőrzésére. Csák Máté is birtokolta, majd kir. vár. 1394: Stibor vajda kapta meg. Később ismét a koronáé, többször elzálogosították. Komoly katonai szerepet nem játszott. 1700 e. villámcsapás érte, azóta rom. Falai 1-2 emelet magasságig állnak. - 2. plébánia a v. esztergomi, majd nyitrai egyhm. mocsonoki esp. ker-ében. 1156: Brencu. Tp-át 1332 e. Sarlós Boldogassz. tiszt. sztelték, a mait 1704: építették, 1944: nagyobbították. Kegyura 1880: a nyitrai kápt. Anyanyelve 1910: m. - Filiája 1917: Nyitranagyfalu. - Plébánosai: 1704: Révay Béla br., 1710: Fejérváry Pál József, 1719: Bacskády Ádám, 1720: Birovsky György, 1726: Náray Ferenc, 1728: Besznák Mihály, 1741: Lehocky András, 1751: Császár András, 1766: Ordódy Tamás, 1771: Balabás György, 1783: Benyicsáth Pál, 1784:Haskó István, 1789: Belho Pál, 1791: Koncz János, 1801: Szlusny Antal,1879: Tomann Nep. János,Drexler Ignác, 1928: Benuska Antal, 1973: Brath József. - Lakói 1840: 637 r.k., 4 izr., össz. 641; 1910: 896 r.k., 14 izr., össz. 910.; 1990: 1820 rk., ev. 5, ref 3, g kat. 1, huszita 1, egyéb 168; össz. 2075 (36,8 % m.); 1991: össz. 1993, m. 756 (37,93%); 2001: össz. 2015, m. 619 (30,72%). ** 1. Nyitra vm. 145, 493. - Fügedi 1977:107. - Vártúrák III:142. - 2. Némethy 1894:332. - Gerecze II:550. - Schem. Nitr. 1911:31.

Sullay István

1841. 3. 1.
Berencs - megszületett

Hevessy Sári

1897. 1. 19.
Gimes - megszületett
1915 - 1942
Berencs - tanított
1942 - 1950
Alsócsitár - tanított
1981. 7. 28.
Nyitra - elhunyt

Kazán József

1948. 5. 29.
Berencs - megszületett
Nyitra - tanult
Névelőfordulások
1156
Brencu
1241
Berench
1244
Berench
1773
Berencs,
1786
Berencsch,
1786
Berencsch
1808
Berencs,
1920
Berenč,
1927
Branč, Berencs,
1948
Branč
1994
Berencs

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő tér (Hlavné námestie) 1
Telefon: 0376565121
Fax: 0376578851

Honlap: branc.sk
Polgármester:
Kurča Július (Független)

Képviselő-testület:
Reptová Magdaléna (Független)
Šlosár Filip (Független)
Kříž Peter (Független)
Kónya Roland (Független)
Lőrincz Alexander (Független)
Áčová Beáta (MOST - HÍD)
Selecká Margaréta (MOST - HÍD)
Pintér Tibor (MOST - HÍD)
Kazán Jozef (SMK-MKP)
Független 56% Független 5 képviselö MOST - HÍD 33% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
Berencsi Posta

Fő tér 2

Zoboralji községek Regionális Társulása

Fő tér 1

Berencsi Római Katolikus Plébániahivatal

Berencs

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Nyitrai utca 98

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Pitypang utca 8

Berencsi Anyakönyvi Hivatal

Fő tér 1

Berencsi Községi Hivatal

Fő tér 1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 909 90%
szlovákok 54 5%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 33 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1006
magyarok 1391 94%
szlovákok 73 5%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 13 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1477
magyarok 1284 79%
szlovákok 317 20%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1616
magyarok 756 38%
szlovákok 1219 61%
romák 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 11 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 1993
magyarok 619 31%
szlovákok 1382 69%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 10 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 2015
magyarok 447 21%
szlovákok 1622 75%
romák 16 1%
ukránok 2 0%
csehek 10 0%
németek 2 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 74 3%
összlétszám 2174
magyarok 299 14%
szlovákok 1803 83%
romák 7 0%
ukránok 1 0%
csehek 9 0%
németek 1 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 42 2%
összlétszám 2168
összlétszám 589
magyarok 530 90%
szlovákok 34 6%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 417
magyarok 379 91%
szlovákok 20 5%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 14 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 567
magyarok 527 93%
szlovákok 28 5%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 910
magyarok 864 95%
szlovákok 45 5%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1616
magyarok 1284 79%
szlovákok 317 20%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1869
Választási részvétel: 53.72 %
Kiadott boríték: 1004
Bedobott boríték: 1004

Polgármester

Érvényes szavazólap: 985
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kurča Július 494 50.15 % Független
Áčová Beáta 262 26.60 % MOST - HÍD, SMER-SD
Lőrincz Alexander 229 23.25 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Reptová Magdaléna 701 Független
Šlosár Filip 469 Független
Kříž Peter 462 Független
Kónya Roland 423 Független
Áčová Beáta 377 MOST - HÍD
Kazán Jozef 341 SMK-MKP
Lőrincz Alexander 337 Független
Selecká Margaréta 327 MOST - HÍD
Pintér Tibor 289 MOST - HÍD

Képviselők

2014
Független 66.67% Független 6 képviselö MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö 9 képviselö
2018
Független 55.56% Független 5 képviselö MOST - HÍD 33.33% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1829
Választási részvétel: 11.15 %
Kiadott boríték: 204
Bedobott boríték: 204
Választásra jogosult: 1830
Választási részvétel: 13.28 %
Kiadott boríték: 243
Bedobott boríték: 243
Választásra jogosult: 1 861
Választási részvétel: 25,25 %
Kiadott boríték: 470
Bedobott boríték: 470

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 199
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 461
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 97 48.74 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 71 35.68 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 20 10.05 % Független
Robert Dick 5 2.51 % MS
Regan Belovič 5 2.51 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1 0.50 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 104 43.33% SMER - SD
Milan Belica 136 29.50 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 136 29.50 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 78 16.92 % Független
Milan Uhrík 70 15.18 % ĽSNS
Iván Farkas 28 6.07 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 8 1.74 % Független
László Hajdu 5 1.08 % MKDA
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 195
Érvényes szavazólap: 452
Érvényes szavazólap: 43458
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Greššo 64 32.82% NOVA, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS
Renáta Kolenčíková 61 31.28% KDH, SMER - SD
Miloslav Hatala 57 29.23% SMER - SD, KDH
Martin Nemky 55 28.21% KDH, SMER - SD
Helena Kováčová 55 28.21% KDH, SMER - SD
Juraj Horváth 54 27.69% KDH, SMER - SD
Ján Vančo 54 27.69% SMER - SD, KDH
Róbert Balkó 51 26.15% SMK-MKP
Juraj Buzinkai 50 25.64% KDH, SMER - SD
Pavol Meňky 49 25.13% KDH, SMER - SD
Marián Radošovský 48 24.62% SMER - SD, KDH
Miloslav Krajčík 47 24.10% KDH, SMER - SD
Marcel Polička 46 23.59% SMER - SD, KDH
Róbert Bakyta 45 23.08% SMER - SD, KDH
Norbert Kročan 42 21.54% SMER - SD, KDH
Mária Jaleczová 41 21.03% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Peter Oremus 39 20.00% Független
Ladislav Prešinský 36 18.46% Független
Vladimír Špánik 36 18.46% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS
Miloš Dovičovič 36 18.46% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Stanislav Michalík 35 17.95% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Weber 29 14.87% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Tibor Tóth 27 13.85% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Štefan Valašek 26 13.33% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Anna Šmehilová 23 11.79% OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD
Ivan Michna 22 11.28% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA
Radoslav Pavelka 21 10.77% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Ladislav Stodola 20 10.26% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Juraj Moravčík 18 9.23% NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD, OKS
Ján Kecskés 16 8.21% ĽS Naše Slovensko
Eva Antošová 15 7.69% SNS
Lýdia Forrová 14 7.18% ĽS-HZDS
Rozália Somorčíková 10 5.13% SMK-MKP
Pavol Dávid 9 4.62% SMS
Pavol Otepka 9 4.62% ASV
Ján Kovarčík 9 4.62% ĽS-HZDS
Juraj Gajdoš 8 4.10% SNS
Anna Čagalová 7 3.59% SNS
Ivan Habiňák 7 3.59% SNS
Eduard Kolesár 7 3.59% ASV
Jaroslav Burda 6 3.08% NÁŠ KRAJ
Jozef Čapla 6 3.08% SNS
Martin Mikuláš 5 2.56% SNS
Marta Miklošková 5 2.56% KDS
Stanislav Hamar 5 2.56% SNS
Ivana Matušková 5 2.56% SMS
Peter Spišiak 4 2.05% NaS - ns
Anton Žikla 4 2.05% KSS
Stanislav Kováč 4 2.05% Zmena zdola, DÚ
Milan Greguš 4 2.05% SNS
Vladislav Borík 4 2.05% SOĽ
Vladimír Lauko 4 2.05% SNS
Miloslav Horka 4 2.05% SNS
Andrea Samková 3 1.54% KĽS
Ján Kollár 2 1.03% KSS
Miroslav Timko 2 1.03% KSS
Jaroslav Lopata 2 1.03% KSS
Jaroslav Lörinčík 2 1.03% KSS
Ondrej Ňorba 1 0.51% KSS
Miroslav Martinec 1 0.51% ĽS-HZDS
Oľga Otrasová 1 0.51% KSS
Milena Candráková 1 0.51% KSS
Jozef Šiška 1 0.51% KSS
Pavol Leštinský 1 0.51% KSS
Lenka Slováčiková 1 0.51% NaS - ns
Juraj Uhrín 1 0.51% SĽS
Martin Darnady 1 0.51% Zmena zdola, DÚ
Milan Chalachan 0 0.00% SMS
Miloslav Slováčik 0 0.00% NaS - ns
Miroslav Šín 0 0.00% DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 0 0.00% KĽS
Oľga Froncová 0 0.00% SNS
Dušan Janek 0 0.00% KSS
Štefan Štefek 123 27.21% Független
Ján Greššo 119 26.33% ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Peter Oremus 108 23.89% Független
Róbert Balkó 108 23.89% SMK-MKP
Jozef Dvonč 91 20.13% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Eva Antošová 72 15.93% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Tomáš Galbavý 71 15.71% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Miloš Dovičovič 66 14.60% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS
Štefan Korman 66 14.60% Független
Miloslav Hatala 65 14.38% OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA
Milan Uhrík 62 13.72% ĽS Naše Slovensko
Daniel Balko 62 13.72% OKS, SaS, KDH, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Vančo 57 12.61% NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Marek Illéš 53 11.73% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ondrej Šedivý 52 11.50% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Mário Dinga 51 11.28% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Erik Lajtman 51 11.28% KDH, OKS, SaS, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Lýdia Pilková 51 11.28% ŠANCA, SaS, KDH, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Milan Packa 50 11.06% ĽS Naše Slovensko
Daniel Hecht 50 11.06% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Ľubomír Moravčík 46 10.18% Független
Ján Kecskés 45 9.96% ĽS Naše Slovensko
Juraj Buzinkai 43 9.51% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Lukáš Čelinák 40 8.85% SaS, KDH, NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Róbert Bakyta 40 8.85% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Dominika Tekeliová 39 8.63% ŠANCA, OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Juraj Horváth 39 8.63% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Vladimír Špánik 38 8.41% KDH, SaS, ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anna Šmehilová 37 8.19% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Radoslav Pavelka 36 7.96% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Monika Pňačeková 36 7.96% ĽS Naše Slovensko
Helena Kováčová 32 7.08% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Miroslav Tvrdoň 31 6.86% Független
Igor Demo 31 6.86% Független
Branislav Diďák 29 6.42% Független
Juraj Gajdoš 27 5.97% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Kleštinec 26 5.75% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zdenko Svoboda 26 5.75% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Lenka Gažová 26 5.75% ĽS Naše Slovensko
Juraj Vajda 25 5.53% ĽS Naše Slovensko
Peter Bulla 24 5.31% Független
Miloslav Krajčík 24 5.31% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Karas 23 5.09% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Blaško 22 4.87% ĽS Naše Slovensko
Samuel Šimko 21 4.65% ĽS Naše Slovensko
Peter Košťál 21 4.65% Független
Renáta Kolenčíková 20 4.42% Független
Róbert Sitár 20 4.42% Független
Jozef Hrozenský 19 4.20% Független
Patrik Ďurfina 19 4.20% ĽS Naše Slovensko
Vladimíra Vargová Mičeková 18 3.98% Független
Marek Šesták 17 3.76% Független
Janka Buršáková 17 3.76% Független
Branislav Dobrovodský 15 3.32% Független
Blažej Paukeje 15 3.32% ĽS Naše Slovensko
Adam Púchovský 15 3.32% ĽS Naše Slovensko
Milan Proksa 15 3.32% SZS
Róbert Anda 14 3.10% SDKÚ-DS
Miriama Fintová 14 3.10% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Marta Rácová 14 3.10% Független
Eva Hudecová 13 2.88% SME RODINA - Boris Kollár
Miroslav Gut 13 2.88% Független
Roland Kečkéš 13 2.88% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Ivanička 10 2.21% SME RODINA - Boris Kollár
Mário Duchoň 9 1.99% KSS
Roman Mrázik 9 1.99% Független
Rastislav Horňák 8 1.77% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dušan Janek 8 1.77% KSS
Anton Žikla 7 1.55% KSS
Ondrej Ňorba 6 1.33% KSS
Ján Veteráni 5 1.11% DOMA DOBRE
Pavol Leštinský 5 1.11% KSS
Veronika Čimová 4 0.88% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ivan Ťapušík 4 0.88% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Mariana Kováčová 4 0.88% Független
Peter Kremen 4 0.88% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Štefan Mirga 4 0.88% SZSZO
Viliam Mokráň 3 0.66% SZSZO
Dušan Chebeň 3 0.66% NP
Ivan Michna 2 0.44% Független
Ivana Matušková 2 0.44% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Laurenčík 2 0.44% NP
Ján Vančo 6636 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Greššo 6578 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Helena Kováčová 6078 0.00% KDH, SMER - SD
Renáta Kolenčíková 6045 0.00% KDH, SMER - SD
Peter Oremus 5623 0.00% Független
Róbert Bakyta 5584 0.00% SMER - SD, KDH
Miloslav Hatala 5505 0.00% KDH, SMER - SD
Marián Radošovský 5252 0.00% SMER - SD, KDH
Pavol Meňky 5172 0.00% KDH, SMER - SD
Juraj Horváth 5153 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Nemky 4805 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Buzinkai 4641 0.00% KDH, SMER - SD
Miloslav Krajčík 4633 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Tóth 4341 0.00% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Miloš Dovičovič 4148 0.00% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Anna Šmehilová 3957 0.00% SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA
Norbert Kročan 3868 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Weber 3754 0.00% SaS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Marcel Polička 3638 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Prešinský 3170 0.00% Független
Ivan Michna 3041 0.00% SaS, OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD
Eva Antošová 3014 0.00% SNS
Ladislav Stodola 2644 0.00% OKS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS
Mária Jaleczová 2638 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Stanislav Michalík 2598 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Juraj Moravčík 2544 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, OKS, MOST - HÍD, SaS
Štefan Valašek 2234 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Lýdia Forrová 2136 0.00% ĽS-HZDS
Radoslav Pavelka 2125 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS, MOST - HÍD
Ivan Habiňák 1948 0.00% SNS
Marta Miklošková 1853 0.00% KDS
Vladimír Špánik 1795 0.00% NOVA, SaS, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Gajdoš 1754 0.00% SNS
Ján Kovarčík 1645 0.00% ĽS-HZDS
Miloslav Horka 1615 0.00% SNS
Jozef Čapla 1557 0.00% SNS
Stanislav Hamar 1551 0.00% SNS
Milan Greguš 1541 0.00% SNS
Martin Mikuláš 1472 0.00% SNS
Anna Čagalová 1440 0.00% SNS
Vladimír Lauko 1403 0.00% SNS
Oľga Froncová 1387 0.00% SNS
Róbert Balkó 1365 0.00% SMK-MKP
Pavol Otepka 1168 0.00% ASV
Stanislav Kováč 1101 0.00% DÚ, Zmena zdola
Pavol Dávid 1071 0.00% SMS
Anton Žikla 1055 0.00% KSS
Milan Chalachan 1023 0.00% SMS
Eduard Kolesár 957 0.00% ASV
Ivana Matušková 923 0.00% SMS
Milena Candráková 899 0.00% KSS
Martin Darnady 855 0.00% Zmena zdola, DÚ
Dušan Janek 839 0.00% KSS
Jaroslav Burda 756 0.00% NÁŠ KRAJ
Vladislav Borík 755 0.00% SOĽ
Miroslav Timko 735 0.00% KSS
Miroslav Martinec 668 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Šiška 662 0.00% KSS
Ján Kecskés 620 0.00% ĽS Naše Slovensko
Oľga Otrasová 614 0.00% KSS
Juraj Uhrín 608 0.00% SĽS
Peter Spišiak 604 0.00% NaS - ns
Rozália Somorčíková 591 0.00% SMK-MKP
Ján Kollár 588 0.00% KSS
Andrea Samková 567 0.00% KĽS
Lenka Slováčiková 566 0.00% NaS - ns
Pavol Leštinský 548 0.00% KSS
Miroslav Šín 508 0.00% DÚ, Zmena zdola
Ondrej Ňorba 476 0.00% KSS
Viliam Mokraň 453 0.00% KĽS
Jaroslav Lopata 448 0.00% KSS
Miloslav Slováčik 446 0.00% NaS - ns
Jaroslav Lörinčík 304 0.00% KSS
Peter Oremus 13941 32.08% Független
Ján Greššo 11941 27.48% ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jozef Dvonč 10350 23.82% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Vančo 8275 19.04% NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Anna Šmehilová 7542 17.35% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubomír Moravčík 7509 17.28% Független
Milan Uhrík 7246 16.67% ĽS Naše Slovensko
Eva Antošová 6968 16.03% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Miloš Dovičovič 6942 15.97% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH, SaS
Miloslav Hatala 6822 15.70% OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA
Štefan Štefek 6519 15.00% Független
Daniel Hecht 6435 14.81% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Balko 6225 14.32% OKS, SaS, KDH, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Šedivý 5922 13.63% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Erik Lajtman 5848 13.46% KDH, OKS, SaS, ŠANCA, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Dominika Tekeliová 5652 13.01% ŠANCA, OKS, NOVA, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Tomáš Galbavý 5617 12.93% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Štefan Korman 5564 12.80% Független
Marek Illéš 5477 12.60% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Mário Dinga 5467 12.58% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Lýdia Pilková 5466 12.58% ŠANCA, SaS, KDH, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Helena Kováčová 5358 12.33% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Róbert Bakyta 5201 11.97% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Marta Rácová 5164 11.88% Független
Peter Bulla 5049 11.62% Független
Miroslav Tvrdoň 4975 11.45% Független
Janka Buršáková 4838 11.13% Független
Renáta Kolenčíková 4762 10.96% Független
Juraj Horváth 4420 10.17% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Demo 4242 9.76% Független
Juraj Buzinkai 4241 9.76% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Peter Košťál 4101 9.44% Független
Radoslav Pavelka 4002 9.21% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Branislav Diďák 3750 8.63% Független
Ladislav Blaško 3736 8.60% ĽS Naše Slovensko
Miloslav Krajčík 3674 8.45% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Lukáš Čelinák 3632 8.36% SaS, KDH, NOVA, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ľubomír Kleštinec 3534 8.13% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Juraj Gajdoš 3305 7.61% ĽS Naše Slovensko
Lenka Gažová 3228 7.43% ĽS Naše Slovensko
Juraj Vajda 3225 7.42% ĽS Naše Slovensko
Peter Karas 3224 7.42% ĽS Naše Slovensko
Monika Pňačeková 3176 7.31% ĽS Naše Slovensko
Ján Kecskés 3093 7.12% ĽS Naše Slovensko
Patrik Ďurfina 3073 7.07% ĽS Naše Slovensko
Róbert Sitár 2920 6.72% Független
Branislav Dobrovodský 2837 6.53% Független
Mariana Kováčová 2792 6.42% Független
Jozef Hrozenský 2786 6.41% Független
Zdenko Svoboda 2768 6.37% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Miroslav Gut 2747 6.32% Független
Marek Šesták 2735 6.29% Független
Samuel Šimko 2732 6.29% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Špánik 2650 6.10% KDH, SaS, ŠANCA, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Roman Mrázik 2648 6.09% Független
Róbert Balkó 2641 6.08% SMK-MKP
Milan Packa 2600 5.98% ĽS Naše Slovensko
Adam Púchovský 2469 5.68% ĽS Naše Slovensko
Vladimíra Vargová Mičeková 2277 5.24% Független
Ivan Michna 1955 4.50% Független
Milan Proksa 1849 4.25% SZS
Eva Hudecová 1809 4.16% SME RODINA - Boris Kollár
Róbert Anda 1639 3.77% SDKÚ-DS
Anton Žikla 1553 3.57% KSS
Miriama Fintová 1550 3.57% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Blažej Paukeje 1459 3.36% ĽS Naše Slovensko
Mário Duchoň 1425 3.28% KSS
Roland Kečkéš 1402 3.23% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Ivanička 1266 2.91% SME RODINA - Boris Kollár
Veronika Čimová 1056 2.43% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Viliam Mokráň 933 2.15% SZSZO
Dušan Janek 916 2.11% KSS
Rastislav Horňák 871 2.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Pavol Leštinský 837 1.93% KSS
Ivan Ťapušík 827 1.90% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Veteráni 823 1.89% DOMA DOBRE
Ondrej Ňorba 780 1.79% KSS
Dušan Chebeň 699 1.61% NP
Ján Laurenčík 652 1.50% NP
Ivana Matušková 649 1.49% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Štefan Mirga 602 1.39% SZSZO
Peter Kremen 515 1.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nyitra 1 345 64.29 %
Verebély 128 6.12 %
Nyitraújlak 72 3.44 %
Cabaj 61 2.92 %
Sarlókajsza 56 2.68 %
Gimes 56 2.68 %
Abaszállás 47 2.25 %
Nyitraivánka 40 1.91 %
Ürmény 32 1.53 %
Récsény 32 1.53 %
Pográny 30 1.43 %
Üzbég 28 1.34 %
Üreg 26 1.24 %
Nyitragerencsér 25 1.20 %
Salgó 23 1.10 %
Vicsápapáti 22 1.05 %
Zsére 20 0.96 %
Csekej 20 0.96 %
Nagylapás 19 0.91 %
Lapásgyarmat 18 0.86 %
Nyitraszőlős 17 0.81 %
Berencs 15 0.72 %
Menyhe 15 0.72 %
Vajkmártonfalva 14 0.67 %
Alsócsitár 14 0.67 %
Elecske 14 0.67 %
Alsóbodok 14 0.67 %
Surányka 14 0.67 %
Család 13 0.62 %
Assakürt 13 0.62 %
Nyitraegerszeg 12 0.57 %
Zsitvagyarmat 12 0.57 %
Csabb 12 0.57 %
Szulányvicsáp 12 0.57 %
Románfalva 11 0.53 %
Zsitvaújfalu 10 0.48 %
Csiffár 10 0.48 %
Mezőkeszi 9 0.43 %
Kolon 9 0.43 %
Felsőelefánt 9 0.43 %
Mellek 9 0.43 %
Tarány 9 0.43 %
Babindál 8 0.38 %
Lakács 8 0.38 %
Kalász 8 0.38 %
Nemespann 7 0.33 %
Kislapás 7 0.33 %
Báb 7 0.33 %
Nagyhind 7 0.33 %
Lajos 6 0.29 %
Kishind 6 0.29 %
Nyitrageszte 6 0.29 %
Alsóelefánt 5 0.24 %
Nagyvölgy 5 0.24 %
Tajnasári 4 0.19 %
Nagycétény 4 0.19 %
Nyitracsehi 4 0.19 %
Tild 3 0.14 %
Béd 3 0.14 %
Káp 2 0.10 %
Újlacska 1 0.05 %
Kiscétény 1 0.05 %
Nyitra 5 132 61.34 %
Verebély 263 3.14 %
Sarlókajsza 120 1.43 %
Cabaj 113 1.35 %
Nyitraújlak 113 1.35 %
Nyitraivánka 106 1.27 %
Abaszállás 92 1.10 %
Nyitragerencsér 88 1.05 %
Ürmény 86 1.03 %
Üreg 78 0.93 %
Vicsápapáti 78 0.93 %
Lapásgyarmat 70 0.84 %
Récsény 70 0.84 %
Üzbég 65 0.78 %
Kislapás 56 0.67 %
Nagylapás 50 0.60 %
Kolon 46 0.55 %
Alsócsitár 46 0.55 %
Salgó 45 0.54 %
Nyitraszőlős 38 0.45 %
Berencs 37 0.44 %
Csekej 37 0.44 %
Assakürt 36 0.43 %
Kalász 34 0.41 %
Gimes 34 0.41 %
Nagycétény 34 0.41 %
Zsére 34 0.41 %
Lakács 31 0.37 %
Csabb 31 0.37 %
Nyitraegerszeg 30 0.36 %
Zsitvaújfalu 30 0.36 %
Elecske 30 0.36 %
Báb 28 0.33 %
Menyhe 28 0.33 %
Nyitracsehi 27 0.32 %
Pográny 25 0.30 %
Babindál 22 0.26 %
Felsőelefánt 21 0.25 %
Vajkmártonfalva 18 0.22 %
Család 18 0.22 %
Nagyvölgy 16 0.19 %
Alsóelefánt 15 0.18 %
Surányka 15 0.18 %
Mellek 14 0.17 %
Mezőkeszi 13 0.16 %
Románfalva 13 0.16 %
Tarány 13 0.16 %
Béd 12 0.14 %
Nyitrageszte 12 0.14 %
Lajos 11 0.13 %
Szulányvicsáp 10 0.12 %
Csiffár 10 0.12 %
Alsóbodok 7 0.08 %
Nagyhind 6 0.07 %
Zsitvagyarmat 6 0.07 %
Tajnasári 6 0.07 %
Kishind 6 0.07 %
Nemespann 5 0.06 %
Újlacska 5 0.06 %
Tild 4 0.05 %
Kiscétény 2 0.02 %
Káp 1 0.01 %
Nyitra 1 037 33.53 %
Verebély 53 1.71 %
Cabaj 32 1.03 %
Abaszállás 24 0.78 %
Ürmény 21 0.68 %
Vicsápapáti 20 0.65 %
Nyitraivánka 16 0.52 %
Sarlókajsza 16 0.52 %
Üzbég 15 0.48 %
Nyitraújlak 15 0.48 %
Nyitragerencsér 15 0.48 %
Zsitvaújfalu 14 0.45 %
Nagylapás 13 0.42 %
Elecske 13 0.42 %
Pográny 12 0.39 %
Récsény 11 0.36 %
Gimes 10 0.32 %
Üreg 10 0.32 %
Lapásgyarmat 10 0.32 %
Surányka 9 0.29 %
Csabb 9 0.29 %
Család 8 0.26 %
Assakürt 8 0.26 %
Menyhe 7 0.23 %
Zsére 7 0.23 %
Nyitraszőlős 7 0.23 %
Nagycétény 7 0.23 %
Berencs 7 0.23 %
Salgó 7 0.23 %
Kolon 7 0.23 %
Báb 6 0.19 %
Vajkmártonfalva 6 0.19 %
Alsócsitár 6 0.19 %
Tarány 6 0.19 %
Tild 6 0.19 %
Alsóbodok 6 0.19 %
Mellek 6 0.19 %
Mezőkeszi 6 0.19 %
Kislapás 5 0.16 %
Románfalva 5 0.16 %
Nyitracsehi 5 0.16 %
Csekej 4 0.13 %
Nyitraegerszeg 4 0.13 %
Kalász 4 0.13 %
Nagyvölgy 4 0.13 %
Zsitvagyarmat 3 0.10 %
Béd 3 0.10 %
Nagyhind 3 0.10 %
Felsőelefánt 3 0.10 %
Lakács 3 0.10 %
Tajnasári 3 0.10 %
Szulányvicsáp 2 0.06 %
Babindál 2 0.06 %
Lajos 2 0.06 %
Káp 2 0.06 %
Nyitrageszte 2 0.06 %
Alsóelefánt 2 0.06 %
Csiffár 2 0.06 %
Kiscétény 1 0.03 %
Kishind 1 0.03 %
Újlacska 0 0.00 %
Nemespann 0 0.00 %
Nyitra 779 26.45 %
Verebély 75 2.55 %
Nyitraújlak 60 2.04 %
Sarlókajsza 43 1.46 %
Cabaj 42 1.43 %
Nyitraszőlős 22 0.75 %
Nyitraivánka 20 0.68 %
Üreg 19 0.65 %
Gimes 17 0.58 %
Salgó 17 0.58 %
Berencs 15 0.51 %
Nyitragerencsér 15 0.51 %
Nagylapás 15 0.51 %
Surányka 15 0.51 %
Lapásgyarmat 14 0.48 %
Assakürt 14 0.48 %
Pográny 14 0.48 %
Vajkmártonfalva 13 0.44 %
Vicsápapáti 13 0.44 %
Menyhe 12 0.41 %
Csekej 11 0.37 %
Szulányvicsáp 11 0.37 %
Ürmény 11 0.37 %
Család 11 0.37 %
Alsócsitár 10 0.34 %
Tarány 9 0.31 %
Babindál 9 0.31 %
Alsóbodok 9 0.31 %
Kislapás 9 0.31 %
Nyitraegerszeg 9 0.31 %
Elecske 8 0.27 %
Nagyvölgy 8 0.27 %
Felsőelefánt 8 0.27 %
Csabb 8 0.27 %
Zsitvagyarmat 7 0.24 %
Kalász 7 0.24 %
Csiffár 7 0.24 %
Lakács 7 0.24 %
Mellek 6 0.20 %
Üzbég 6 0.20 %
Báb 6 0.20 %
Nagycétény 6 0.20 %
Nemespann 6 0.20 %
Kolon 6 0.20 %
Nagyhind 5 0.17 %
Récsény 5 0.17 %
Mezőkeszi 5 0.17 %
Tild 5 0.17 %
Káp 2 0.07 %
Újlacska 2 0.07 %
Béd 2 0.07 %
Nyitrageszte 1 0.03 %
Nyitracsehi 1 0.03 %
Kiscétény 1 0.03 %
Kishind 1 0.03 %
Lajos 0 0.00 %
Abaszállás 0 0.00 %
Zsitvaújfalu 0 0.00 %
Románfalva 0 0.00 %
Alsóelefánt 0 0.00 %
Zsére 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 2 416 58.27 %
Verebély 95 2.29 %
Ürmény 80 1.93 %
Cabaj 70 1.69 %
Csekej 70 1.69 %
Üzbég 59 1.42 %
Nyitraivánka 58 1.40 %
Abaszállás 51 1.23 %
Lapásgyarmat 51 1.23 %
Nyitragerencsér 50 1.21 %
Nyitraújlak 45 1.09 %
Üreg 44 1.06 %
Sarlókajsza 40 0.96 %
Vicsápapáti 33 0.80 %
Kalász 33 0.80 %
Nagylapás 32 0.77 %
Kislapás 30 0.72 %
Berencs 29 0.70 %
Csabb 29 0.70 %
Gimes 25 0.60 %
Pográny 24 0.58 %
Récsény 24 0.58 %
Kolon 22 0.53 %
Assakürt 22 0.53 %
Nagycétény 21 0.51 %
Zsére 21 0.51 %
Elecske 19 0.46 %
Nyitracsehi 19 0.46 %
Zsitvaújfalu 18 0.43 %
Nyitraszőlős 14 0.34 %
Báb 13 0.31 %
Salgó 13 0.31 %
Nagyvölgy 12 0.29 %
Nyitraegerszeg 11 0.27 %
Szulányvicsáp 11 0.27 %
Alsócsitár 11 0.27 %
Mezőkeszi 10 0.24 %
Románfalva 10 0.24 %
Mellek 9 0.22 %
Újlacska 8 0.19 %
Vajkmártonfalva 8 0.19 %
Menyhe 8 0.19 %
Béd 7 0.17 %
Babindál 6 0.14 %
Csiffár 6 0.14 %
Felsőelefánt 5 0.12 %
Alsóbodok 5 0.12 %
Nemespann 5 0.12 %
Tild 5 0.12 %
Lakács 5 0.12 %
Nagyhind 5 0.12 %
Tarány 5 0.12 %
Család 5 0.12 %
Surányka 4 0.10 %
Kiscétény 4 0.10 %
Nyitrageszte 3 0.07 %
Tajnasári 3 0.07 %
Zsitvagyarmat 3 0.07 %
Káp 2 0.05 %
Alsóelefánt 2 0.05 %
Kishind 2 0.05 %
Lajos 0 0.00 %
Nyitra 1 839 56.55 %
Verebély 119 3.66 %
Ürmény 50 1.54 %
Nyitraújlak 48 1.48 %
Nyitraivánka 45 1.38 %
Cabaj 44 1.35 %
Abaszállás 39 1.20 %
Nyitragerencsér 38 1.17 %
Vicsápapáti 37 1.14 %
Sarlókajsza 30 0.92 %
Üreg 28 0.86 %
Récsény 28 0.86 %
Üzbég 26 0.80 %
Csekej 23 0.71 %
Assakürt 21 0.65 %
Gimes 19 0.58 %
Nagylapás 19 0.58 %
Elecske 19 0.58 %
Zsitvaújfalu 18 0.55 %
Lapásgyarmat 18 0.55 %
Kislapás 18 0.55 %
Kalász 17 0.52 %
Pográny 17 0.52 %
Salgó 15 0.46 %
Berencs 15 0.46 %
Alsócsitár 14 0.43 %
Kolon 14 0.43 %
Nyitraszőlős 13 0.40 %
Románfalva 12 0.37 %
Babindál 11 0.34 %
Szulányvicsáp 11 0.34 %
Nagyhind 11 0.34 %
Csabb 10 0.31 %
Nagycétény 8 0.25 %
Menyhe 8 0.25 %
Újlacska 8 0.25 %
Nagyvölgy 8 0.25 %
Család 8 0.25 %
Lajos 7 0.22 %
Alsóbodok 7 0.22 %
Mezőkeszi 7 0.22 %
Csiffár 7 0.22 %
Nyitraegerszeg 7 0.22 %
Zsére 7 0.22 %
Vajkmártonfalva 7 0.22 %
Lakács 7 0.22 %
Nyitracsehi 6 0.18 %
Kishind 6 0.18 %
Báb 6 0.18 %
Felsőelefánt 5 0.15 %
Nyitrageszte 5 0.15 %
Kiscétény 4 0.12 %
Tarány 4 0.12 %
Surányka 4 0.12 %
Mellek 3 0.09 %
Nemespann 3 0.09 %
Tild 3 0.09 %
Alsóelefánt 2 0.06 %
Béd 2 0.06 %
Káp 1 0.03 %
Zsitvagyarmat 1 0.03 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 3 729 59.93 %
Verebély 262 4.21 %
Sarlókajsza 111 1.78 %
Nyitraújlak 108 1.74 %
Nyitragerencsér 95 1.53 %
Ürmény 95 1.53 %
Cabaj 93 1.49 %
Nyitraivánka 89 1.43 %
Üreg 86 1.38 %
Vicsápapáti 81 1.30 %
Abaszállás 70 1.13 %
Nagylapás 70 1.13 %
Lapásgyarmat 66 1.06 %
Kolon 63 1.01 %
Üzbég 63 1.01 %
Berencs 62 1.00 %
Alsócsitár 61 0.98 %
Pográny 60 0.96 %
Récsény 59 0.95 %
Nagycétény 55 0.88 %
Gimes 47 0.76 %
Zsitvaújfalu 42 0.68 %
Salgó 38 0.61 %
Assakürt 38 0.61 %
Nyitraegerszeg 37 0.59 %
Nyitraszőlős 35 0.56 %
Kislapás 32 0.51 %
Lakács 32 0.51 %
Nyitracsehi 31 0.50 %
Zsére 30 0.48 %
Csekej 30 0.48 %
Alsóbodok 29 0.47 %
Kalász 29 0.47 %
Elecske 27 0.43 %
Menyhe 27 0.43 %
Vajkmártonfalva 25 0.40 %
Báb 24 0.39 %
Nyitrageszte 24 0.39 %
Románfalva 21 0.34 %
Surányka 19 0.31 %
Csabb 19 0.31 %
Felsőelefánt 17 0.27 %
Szulányvicsáp 15 0.24 %
Alsóelefánt 15 0.24 %
Babindál 13 0.21 %
Nemespann 13 0.21 %
Nagyvölgy 13 0.21 %
Tarány 11 0.18 %
Család 11 0.18 %
Mellek 11 0.18 %
Tild 11 0.18 %
Csiffár 11 0.18 %
Mezőkeszi 10 0.16 %
Zsitvagyarmat 9 0.14 %
Kishind 9 0.14 %
Béd 8 0.13 %
Tajnasári 7 0.11 %
Kiscétény 7 0.11 %
Újlacska 7 0.11 %
Nagyhind 6 0.10 %
Lajos 5 0.08 %
Káp 2 0.03 %
Nyitra 3 692 66.86 %
Verebély 292 5.29 %
Vicsápapáti 136 2.46 %
Abaszállás 111 2.01 %
Cabaj 104 1.88 %
Üzbég 94 1.70 %
Nyitraivánka 88 1.59 %
Kalász 86 1.56 %
Üreg 85 1.54 %
Sarlókajsza 83 1.50 %
Nyitraújlak 83 1.50 %
Ürmény 82 1.48 %
Csekej 78 1.41 %
Nyitragerencsér 74 1.34 %
Gimes 67 1.21 %
Elecske 67 1.21 %
Récsény 64 1.16 %
Alsóelefánt 63 1.14 %
Alsócsitár 52 0.94 %
Berencs 50 0.91 %
Surányka 50 0.91 %
Zsére 48 0.87 %
Salgó 47 0.85 %
Vajkmártonfalva 47 0.85 %
Assakürt 39 0.71 %
Nyitraszőlős 39 0.71 %
Zsitvaújfalu 39 0.71 %
Lapásgyarmat 38 0.69 %
Nagycétény 37 0.67 %
Nagylapás 32 0.58 %
Pográny 30 0.54 %
Nyitracsehi 29 0.53 %
Felsőelefánt 28 0.51 %
Menyhe 28 0.51 %
Kolon 27 0.49 %
Család 25 0.45 %
Zsitvagyarmat 23 0.42 %
Románfalva 22 0.40 %
Kislapás 22 0.40 %
Nagyhind 22 0.40 %
Lajos 21 0.38 %
Csabb 21 0.38 %
Kishind 20 0.36 %
Kiscétény 20 0.36 %
Nagyvölgy 20 0.36 %
Nyitraegerszeg 17 0.31 %
Csiffár 15 0.27 %
Alsóbodok 14 0.25 %
Babindál 14 0.25 %
Tarány 14 0.25 %
Lakács 14 0.25 %
Mezőkeszi 14 0.25 %
Nyitrageszte 14 0.25 %
Béd 14 0.25 %
Nemespann 13 0.24 %
Mellek 13 0.24 %
Szulányvicsáp 13 0.24 %
Újlacska 11 0.20 %
Báb 11 0.20 %
Tild 8 0.14 %
Tajnasári 7 0.13 %
Káp 4 0.07 %
Nyitra 3 678 63.71 %
Verebély 237 4.11 %
Cabaj 109 1.89 %
Nyitraújlak 107 1.85 %
Üreg 95 1.65 %
Sarlókajsza 92 1.59 %
Nyitraivánka 89 1.54 %
Nyitragerencsér 77 1.33 %
Vicsápapáti 68 1.18 %
Récsény 59 1.02 %
Ürmény 55 0.95 %
Abaszállás 50 0.87 %
Üzbég 48 0.83 %
Nyitraszőlős 45 0.78 %
Nagylapás 44 0.76 %
Gimes 43 0.74 %
Alsócsitár 39 0.68 %
Berencs 39 0.68 %
Lapásgyarmat 38 0.66 %
Pográny 31 0.54 %
Lakács 30 0.52 %
Salgó 29 0.50 %
Kolon 28 0.49 %
Nagycétény 28 0.49 %
Nyitracsehi 27 0.47 %
Kislapás 26 0.45 %
Zsitvaújfalu 25 0.43 %
Zsére 25 0.43 %
Csabb 23 0.40 %
Elecske 22 0.38 %
Báb 21 0.36 %
Nyitraegerszeg 20 0.35 %
Felsőelefánt 19 0.33 %
Csekej 19 0.33 %
Assakürt 19 0.33 %
Kalász 17 0.29 %
Babindál 17 0.29 %
Románfalva 16 0.28 %
Menyhe 16 0.28 %
Mezőkeszi 15 0.26 %
Zsitvagyarmat 15 0.26 %
Mellek 14 0.24 %
Alsóbodok 11 0.19 %
Tarány 11 0.19 %
Surányka 11 0.19 %
Nagyvölgy 10 0.17 %
Alsóelefánt 10 0.17 %
Család 10 0.17 %
Nyitrageszte 9 0.16 %
Vajkmártonfalva 8 0.14 %
Nagyhind 7 0.12 %
Lajos 7 0.12 %
Tild 7 0.12 %
Béd 6 0.10 %
Szulányvicsáp 6 0.10 %
Kiscétény 5 0.09 %
Csiffár 5 0.09 %
Kishind 5 0.09 %
Káp 3 0.05 %
Újlacska 3 0.05 %
Tajnasári 2 0.03 %
Nemespann 2 0.03 %
Nyitra 465 26.57 %
Verebély 17 0.97 %
Nyitragerencsér 12 0.69 %
Üzbég 11 0.63 %
Cabaj 9 0.51 %
Vicsápapáti 9 0.51 %
Nyitraújlak 9 0.51 %
Nyitraivánka 8 0.46 %
Ürmény 8 0.46 %
Abaszállás 8 0.46 %
Sarlókajsza 7 0.40 %
Csekej 7 0.40 %
Báb 6 0.34 %
Récsény 6 0.34 %
Család 6 0.34 %
Nagylapás 6 0.34 %
Gimes 5 0.29 %
Nyitraszőlős 5 0.29 %
Alsócsitár 5 0.29 %
Zsitvaújfalu 5 0.29 %
Zsére 4 0.23 %
Lakács 4 0.23 %
Kislapás 4 0.23 %
Salgó 4 0.23 %
Kolon 4 0.23 %
Lapásgyarmat 4 0.23 %
Alsóelefánt 3 0.17 %
Nyitracsehi 3 0.17 %
Csiffár 3 0.17 %
Babindál 3 0.17 %
Berencs 3 0.17 %
Assakürt 3 0.17 %
Surányka 3 0.17 %
Nyitraegerszeg 3 0.17 %
Románfalva 3 0.17 %
Nagyvölgy 3 0.17 %
Lajos 2 0.11 %
Felsőelefánt 2 0.11 %
Zsitvagyarmat 2 0.11 %
Szulányvicsáp 2 0.11 %
Újlacska 2 0.11 %
Menyhe 2 0.11 %
Alsóbodok 2 0.11 %
Üreg 2 0.11 %
Elecske 2 0.11 %
Kishind 2 0.11 %
Nagyhind 1 0.06 %
Pográny 1 0.06 %
Nemespann 1 0.06 %
Mellek 1 0.06 %
Tajnasári 1 0.06 %
Béd 1 0.06 %
Kiscétény 1 0.06 %
Csabb 1 0.06 %
Vajkmártonfalva 1 0.06 %
Nagycétény 1 0.06 %
Káp 1 0.06 %
Kalász 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Tarány 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Mezőkeszi 0 0.00 %
Nyitra 549 55.29 %
Verebély 47 4.73 %
Cabaj 34 3.42 %
Abaszállás 20 2.01 %
Nyitraújlak 15 1.51 %
Vicsápapáti 14 1.41 %
Nyitraivánka 13 1.31 %
Récsény 13 1.31 %
Nagycétény 10 1.01 %
Üreg 10 1.01 %
Elecske 9 0.91 %
Zsére 8 0.81 %
Ürmény 8 0.81 %
Pográny 8 0.81 %
Berencs 8 0.81 %
Sarlókajsza 8 0.81 %
Salgó 8 0.81 %
Nyitragerencsér 7 0.70 %
Lapásgyarmat 7 0.70 %
Zsitvaújfalu 7 0.70 %
Báb 6 0.60 %
Alsócsitár 6 0.60 %
Surányka 6 0.60 %
Gimes 6 0.60 %
Nagylapás 6 0.60 %
Mezőkeszi 5 0.50 %
Assakürt 5 0.50 %
Alsóelefánt 5 0.50 %
Nyitraszőlős 4 0.40 %
Tild 4 0.40 %
Üzbég 4 0.40 %
Csekej 4 0.40 %
Újlacska 3 0.30 %
Vajkmártonfalva 3 0.30 %
Kislapás 3 0.30 %
Babindál 3 0.30 %
Zsitvagyarmat 3 0.30 %
Románfalva 3 0.30 %
Felsőelefánt 3 0.30 %
Mellek 2 0.20 %
Kishind 2 0.20 %
Menyhe 2 0.20 %
Csabb 2 0.20 %
Csiffár 2 0.20 %
Nyitrageszte 2 0.20 %
Kolon 2 0.20 %
Tarány 2 0.20 %
Kalász 2 0.20 %
Nagyvölgy 2 0.20 %
Nyitraegerszeg 2 0.20 %
Lakács 1 0.10 %
Nemespann 1 0.10 %
Kiscétény 1 0.10 %
Nagyhind 1 0.10 %
Nyitracsehi 1 0.10 %
Alsóbodok 1 0.10 %
Szulányvicsáp 1 0.10 %
Család 1 0.10 %
Tajnasári 1 0.10 %
Lajos 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitra 3 649 68.10 %
Verebély 250 4.67 %
Nyitraivánka 100 1.87 %
Sarlókajsza 96 1.79 %
Cabaj 87 1.62 %
Récsény 84 1.57 %
Vicsápapáti 83 1.55 %
Abaszállás 78 1.46 %
Nyitraújlak 75 1.40 %
Ürmény 73 1.36 %
Üzbég 73 1.36 %
Nyitragerencsér 72 1.34 %
Üreg 66 1.23 %
Nagylapás 55 1.03 %
Lapásgyarmat 52 0.97 %
Berencs 51 0.95 %
Alsócsitár 48 0.90 %
Gimes 48 0.90 %
Nyitraegerszeg 45 0.84 %
Nagycétény 38 0.71 %
Kislapás 38 0.71 %
Zsére 37 0.69 %
Lakács 36 0.67 %
Nyitraszőlős 35 0.65 %
Zsitvaújfalu 35 0.65 %
Assakürt 34 0.63 %
Kalász 31 0.58 %
Pográny 30 0.56 %
Kolon 28 0.52 %
Salgó 28 0.52 %
Elecske 27 0.50 %
Nyitracsehi 24 0.45 %
Surányka 23 0.43 %
Menyhe 23 0.43 %
Alsóbodok 21 0.39 %
Csekej 21 0.39 %
Báb 20 0.37 %
Család 19 0.35 %
Csabb 17 0.32 %
Babindál 16 0.30 %
Felsőelefánt 14 0.26 %
Mezőkeszi 14 0.26 %
Nagyvölgy 12 0.22 %
Béd 12 0.22 %
Kiscétény 10 0.19 %
Nyitrageszte 10 0.19 %
Mellek 10 0.19 %
Lajos 10 0.19 %
Újlacska 10 0.19 %
Románfalva 9 0.17 %
Tarány 8 0.15 %
Tild 8 0.15 %
Vajkmártonfalva 8 0.15 %
Szulányvicsáp 8 0.15 %
Zsitvagyarmat 7 0.13 %
Kishind 7 0.13 %
Nemespann 6 0.11 %
Csiffár 6 0.11 %
Tajnasári 5 0.09 %
Alsóelefánt 4 0.07 %
Nagyhind 3 0.06 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 3 574 67.63 %
Verebély 328 6.21 %
Abaszállás 153 2.89 %
Ürmény 144 2.72 %
Nyitraújlak 140 2.65 %
Üzbég 138 2.61 %
Cabaj 135 2.55 %
Vicsápapáti 124 2.35 %
Sarlókajsza 115 2.18 %
Nyitraivánka 107 2.02 %
Románfalva 102 1.93 %
Csekej 101 1.91 %
Kalász 99 1.87 %
Üreg 92 1.74 %
Récsény 87 1.65 %
Elecske 81 1.53 %
Alsóelefánt 78 1.48 %
Berencs 72 1.36 %
Salgó 65 1.23 %
Gimes 64 1.21 %
Lapásgyarmat 59 1.12 %
Assakürt 58 1.10 %
Nyitragerencsér 58 1.10 %
Nagycétény 52 0.98 %
Zsitvaújfalu 50 0.95 %
Alsócsitár 46 0.87 %
Menyhe 42 0.79 %
Nyitraszőlős 42 0.79 %
Vajkmártonfalva 42 0.79 %
Nagylapás 39 0.74 %
Felsőelefánt 39 0.74 %
Zsére 36 0.68 %
Pográny 36 0.68 %
Lakács 36 0.68 %
Kiscétény 36 0.68 %
Surányka 35 0.66 %
Báb 31 0.59 %
Nagyvölgy 30 0.57 %
Kislapás 29 0.55 %
Nyitracsehi 27 0.51 %
Mezőkeszi 24 0.45 %
Kolon 23 0.44 %
Csabb 23 0.44 %
Mellek 23 0.44 %
Szulányvicsáp 21 0.40 %
Újlacska 20 0.38 %
Zsitvagyarmat 19 0.36 %
Család 19 0.36 %
Béd 19 0.36 %
Kishind 18 0.34 %
Nyitraegerszeg 16 0.30 %
Tajnasári 16 0.30 %
Babindál 15 0.28 %
Tarány 14 0.26 %
Nagyhind 12 0.23 %
Alsóbodok 12 0.23 %
Csiffár 12 0.23 %
Tild 12 0.23 %
Nyitrageszte 10 0.19 %
Nemespann 8 0.15 %
Káp 7 0.13 %
Lajos 3 0.06 %
Nyitra 1 097 35.15 %
Verebély 87 2.79 %
Sarlókajsza 40 1.28 %
Nyitraújlak 40 1.28 %
Nyitraivánka 33 1.06 %
Cabaj 28 0.90 %
Abaszállás 27 0.87 %
Vicsápapáti 24 0.77 %
Üzbég 24 0.77 %
Récsény 23 0.74 %
Nyitragerencsér 20 0.64 %
Üreg 18 0.58 %
Ürmény 17 0.54 %
Nyitraszőlős 15 0.48 %
Gimes 15 0.48 %
Elecske 14 0.45 %
Assakürt 13 0.42 %
Berencs 13 0.42 %
Alsócsitár 12 0.38 %
Nagylapás 12 0.38 %
Zsitvaújfalu 12 0.38 %
Kislapás 12 0.38 %
Lakács 11 0.35 %
Nyitracsehi 11 0.35 %
Kalász 10 0.32 %
Románfalva 9 0.29 %
Lapásgyarmat 8 0.26 %
Nagycétény 7 0.22 %
Alsóelefánt 7 0.22 %
Báb 7 0.22 %
Zsére 7 0.22 %
Vajkmártonfalva 7 0.22 %
Csiffár 6 0.19 %
Babindál 6 0.19 %
Család 6 0.19 %
Pográny 6 0.19 %
Mezőkeszi 6 0.19 %
Alsóbodok 6 0.19 %
Tajnasári 6 0.19 %
Csekej 6 0.19 %
Surányka 6 0.19 %
Salgó 6 0.19 %
Szulányvicsáp 6 0.19 %
Csabb 5 0.16 %
Nagyvölgy 5 0.16 %
Kolon 5 0.16 %
Lajos 4 0.13 %
Tild 4 0.13 %
Mellek 4 0.13 %
Nyitraegerszeg 4 0.13 %
Béd 4 0.13 %
Menyhe 4 0.13 %
Felsőelefánt 4 0.13 %
Nagyhind 3 0.10 %
Zsitvagyarmat 3 0.10 %
Újlacska 3 0.10 %
Kiscétény 3 0.10 %
Nemespann 3 0.10 %
Kishind 3 0.10 %
Tarány 2 0.06 %
Káp 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Nyitra 1 812 58.17 %
Verebély 1 327 42.60 %
Kalász 150 4.82 %
Vajkmártonfalva 148 4.75 %
Zsitvaújfalu 127 4.08 %
Abaszállás 86 2.76 %
Ürmény 85 2.73 %
Románfalva 75 2.41 %
Cabaj 73 2.34 %
Vicsápapáti 72 2.31 %
Alsóelefánt 60 1.93 %
Üreg 54 1.73 %
Zsitvagyarmat 53 1.70 %
Nagycétény 52 1.67 %
Récsény 52 1.67 %
Mellek 51 1.64 %
Sarlókajsza 50 1.61 %
Üzbég 50 1.61 %
Nyitraivánka 48 1.54 %
Tajnasári 48 1.54 %
Elecske 46 1.48 %
Nyitraújlak 45 1.44 %
Surányka 41 1.32 %
Salgó 40 1.28 %
Nagyhind 38 1.22 %
Lapásgyarmat 36 1.16 %
Gimes 36 1.16 %
Assakürt 33 1.06 %
Nyitragerencsér 33 1.06 %
Berencs 32 1.03 %
Kiscétény 32 1.03 %
Nyitraszőlős 31 1.00 %
Csiffár 29 0.93 %
Zsére 28 0.90 %
Kishind 25 0.80 %
Tild 25 0.80 %
Nagylapás 23 0.74 %
Babindál 21 0.67 %
Menyhe 21 0.67 %
Nyitracsehi 19 0.61 %
Csekej 18 0.58 %
Nagyvölgy 17 0.55 %
Család 16 0.51 %
Alsócsitár 16 0.51 %
Felsőelefánt 16 0.51 %
Kislapás 16 0.51 %
Csabb 15 0.48 %
Kolon 15 0.48 %
Pográny 15 0.48 %
Lajos 15 0.48 %
Nemespann 11 0.35 %
Alsóbodok 11 0.35 %
Nyitraegerszeg 9 0.29 %
Lakács 9 0.29 %
Báb 8 0.26 %
Mezőkeszi 8 0.26 %
Tarány 8 0.26 %
Béd 7 0.22 %
Újlacska 7 0.22 %
Szulányvicsáp 5 0.16 %
Káp 5 0.16 %
Nyitrageszte 4 0.13 %
Nyitra 2 583 54.79 %
Verebély 131 2.78 %
Sarlókajsza 78 1.65 %
Cabaj 75 1.59 %
Nyitraújlak 72 1.53 %
Abaszállás 70 1.48 %
Vicsápapáti 70 1.48 %
Nyitraivánka 68 1.44 %
Récsény 60 1.27 %
Nyitragerencsér 57 1.21 %
Ürmény 47 1.00 %
Üzbég 44 0.93 %
Üreg 43 0.91 %
Nyitraszőlős 37 0.78 %
Assakürt 37 0.78 %
Alsócsitár 35 0.74 %
Lapásgyarmat 35 0.74 %
Csekej 34 0.72 %
Berencs 31 0.66 %
Salgó 29 0.62 %
Zsitvaújfalu 29 0.62 %
Gimes 28 0.59 %
Nagylapás 28 0.59 %
Család 28 0.59 %
Pográny 28 0.59 %
Kislapás 26 0.55 %
Románfalva 26 0.55 %
Elecske 25 0.53 %
Kolon 22 0.47 %
Menyhe 22 0.47 %
Nyitracsehi 21 0.45 %
Lakács 20 0.42 %
Kalász 20 0.42 %
Zsére 19 0.40 %
Felsőelefánt 17 0.36 %
Vajkmártonfalva 17 0.36 %
Alsóbodok 16 0.34 %
Nagyvölgy 16 0.34 %
Báb 15 0.32 %
Nagycétény 14 0.30 %
Babindál 14 0.30 %
Nyitraegerszeg 13 0.28 %
Csiffár 12 0.25 %
Nyitrageszte 12 0.25 %
Mellek 10 0.21 %
Szulányvicsáp 10 0.21 %
Kiscétény 9 0.19 %
Újlacska 9 0.19 %
Surányka 9 0.19 %
Alsóelefánt 9 0.19 %
Csabb 8 0.17 %
Nagyhind 7 0.15 %
Tarány 7 0.15 %
Mezőkeszi 7 0.15 %
Nemespann 6 0.13 %
Kishind 6 0.13 %
Tajnasári 6 0.13 %
Béd 5 0.11 %
Lajos 4 0.08 %
Tild 3 0.06 %
Zsitvagyarmat 2 0.04 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 624 41.80 %
Verebély 492 32.95 %
Vajkmártonfalva 167 11.19 %
Románfalva 64 4.29 %
Nyitraszőlős 62 4.15 %
Mellek 34 2.28 %
Zsitvaújfalu 34 2.28 %
Lapásgyarmat 28 1.88 %
Cabaj 26 1.74 %
Sarlókajsza 21 1.41 %
Ürmény 19 1.27 %
Nyitracsehi 19 1.27 %
Nyitraújlak 19 1.27 %
Tajnasári 16 1.07 %
Kalász 16 1.07 %
Zsére 15 1.00 %
Nemespann 14 0.94 %
Babindál 13 0.87 %
Nyitragerencsér 13 0.87 %
Kolon 13 0.87 %
Nagylapás 12 0.80 %
Abaszállás 12 0.80 %
Nagyhind 12 0.80 %
Nagycétény 11 0.74 %
Tild 11 0.74 %
Assakürt 11 0.74 %
Récsény 11 0.74 %
Csekej 11 0.74 %
Üreg 10 0.67 %
Zsitvagyarmat 10 0.67 %
Kishind 10 0.67 %
Csiffár 9 0.60 %
Pográny 9 0.60 %
Kislapás 9 0.60 %
Nyitraivánka 9 0.60 %
Üzbég 8 0.54 %
Vicsápapáti 7 0.47 %
Elecske 6 0.40 %
Gimes 6 0.40 %
Menyhe 5 0.33 %
Báb 5 0.33 %
Felsőelefánt 4 0.27 %
Nyitraegerszeg 4 0.27 %
Lajos 4 0.27 %
Alsócsitár 4 0.27 %
Surányka 4 0.27 %
Salgó 4 0.27 %
Nagyvölgy 4 0.27 %
Család 4 0.27 %
Csabb 3 0.20 %
Szulányvicsáp 3 0.20 %
Lakács 3 0.20 %
Alsóbodok 2 0.13 %
Mezőkeszi 2 0.13 %
Berencs 2 0.13 %
Kiscétény 2 0.13 %
Tarány 2 0.13 %
Újlacska 1 0.07 %
Alsóelefánt 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitra 467 28.84 %
Ürmény 26 1.61 %
Nyitraújlak 25 1.54 %
Üzbég 24 1.48 %
Cabaj 23 1.42 %
Verebély 22 1.36 %
Abaszállás 15 0.93 %
Elecske 15 0.93 %
Sarlókajsza 12 0.74 %
Nyitraivánka 11 0.68 %
Lapásgyarmat 11 0.68 %
Nagyvölgy 10 0.62 %
Salgó 9 0.56 %
Csekej 9 0.56 %
Vicsápapáti 8 0.49 %
Nyitraegerszeg 8 0.49 %
Gimes 8 0.49 %
Récsény 8 0.49 %
Nyitragerencsér 7 0.43 %
Nagylapás 7 0.43 %
Üreg 6 0.37 %
Lakács 6 0.37 %
Kalász 6 0.37 %
Assakürt 5 0.31 %
Zsitvaújfalu 5 0.31 %
Vajkmártonfalva 5 0.31 %
Nyitraszőlős 4 0.25 %
Tarány 4 0.25 %
Csabb 4 0.25 %
Menyhe 4 0.25 %
Felsőelefánt 4 0.25 %
Berencs 4 0.25 %
Kolon 4 0.25 %
Család 4 0.25 %
Zsére 3 0.19 %
Nyitracsehi 3 0.19 %
Zsitvagyarmat 3 0.19 %
Báb 3 0.19 %
Babindál 3 0.19 %
Mellek 2 0.12 %
Csiffár 2 0.12 %
Alsóelefánt 2 0.12 %
Mezőkeszi 2 0.12 %
Románfalva 2 0.12 %
Újlacska 2 0.12 %
Kislapás 2 0.12 %
Nagycétény 2 0.12 %
Szulányvicsáp 2 0.12 %
Nemespann 1 0.06 %
Surányka 1 0.06 %
Pográny 1 0.06 %
Alsócsitár 1 0.06 %
Káp 0 0.00 %
Nagyhind 0 0.00 %
Kiscétény 0 0.00 %
Lajos 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Alsóbodok 0 0.00 %
Kishind 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 316 7.82 %
Gimes 74 1.83 %
Verebély 47 1.16 %
Abaszállás 18 0.45 %
Cabaj 13 0.32 %
Nyitraivánka 10 0.25 %
Zsitvaújfalu 9 0.22 %
Alsócsitár 9 0.22 %
Üreg 9 0.22 %
Nyitraújlak 8 0.20 %
Nagycétény 8 0.20 %
Sarlókajsza 8 0.20 %
Vicsápapáti 8 0.20 %
Csekej 7 0.17 %
Kolon 6 0.15 %
Üzbég 6 0.15 %
Kalász 5 0.12 %
Csabb 5 0.12 %
Zsére 5 0.12 %
Nyitraszőlős 4 0.10 %
Lakács 4 0.10 %
Lapásgyarmat 4 0.10 %
Elecske 4 0.10 %
Pográny 4 0.10 %
Récsény 4 0.10 %
Ürmény 3 0.07 %
Újlacska 3 0.07 %
Babindál 3 0.07 %
Család 3 0.07 %
Tarány 3 0.07 %
Nyitracsehi 3 0.07 %
Nagyhind 3 0.07 %
Menyhe 2 0.05 %
Vajkmártonfalva 2 0.05 %
Alsóelefánt 2 0.05 %
Kislapás 2 0.05 %
Románfalva 2 0.05 %
Nyitraegerszeg 2 0.05 %
Berencs 2 0.05 %
Surányka 2 0.05 %
Salgó 2 0.05 %
Assakürt 2 0.05 %
Nagylapás 2 0.05 %
Zsitvagyarmat 1 0.02 %
Mellek 1 0.02 %
Alsóbodok 1 0.02 %
Nyitragerencsér 1 0.02 %
Báb 1 0.02 %
Csiffár 1 0.02 %
Nemespann 1 0.02 %
Nyitrageszte 1 0.02 %
Kiscétény 1 0.02 %
Nagyvölgy 1 0.02 %
Kishind 1 0.02 %
Tild 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Mezőkeszi 0 0.00 %
Lajos 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Szulányvicsáp 0 0.00 %
Felsőelefánt 0 0.00 %
Béd 0 0.00 %
Nyitra 3 221 77.04 %
Verebély 155 3.71 %
Nyitraivánka 149 3.56 %
Cabaj 89 2.13 %
Abaszállás 79 1.89 %
Vicsápapáti 68 1.63 %
Nyitraújlak 67 1.60 %
Üzbég 61 1.46 %
Ürmény 56 1.34 %
Récsény 54 1.29 %
Sarlókajsza 47 1.12 %
Üreg 46 1.10 %
Nyitragerencsér 42 1.00 %
Lapásgyarmat 40 0.96 %
Assakürt 36 0.86 %
Elecske 32 0.77 %
Nyitraszőlős 31 0.74 %
Salgó 27 0.65 %
Csekej 26 0.62 %
Zsére 24 0.57 %
Zsitvaújfalu 22 0.53 %
Nagyvölgy 22 0.53 %
Nagylapás 21 0.50 %
Lakács 21 0.50 %
Nagycétény 20 0.48 %
Pográny 20 0.48 %
Kolon 19 0.45 %
Gimes 18 0.43 %
Menyhe 18 0.43 %
Kalász 18 0.43 %
Berencs 17 0.41 %
Alsócsitár 17 0.41 %
Vajkmártonfalva 16 0.38 %
Babindál 14 0.33 %
Kislapás 14 0.33 %
Báb 14 0.33 %
Tajnasári 13 0.31 %
Surányka 13 0.31 %
Nagyhind 12 0.29 %
Alsóelefánt 11 0.26 %
Család 11 0.26 %
Románfalva 11 0.26 %
Alsóbodok 11 0.26 %
Nyitracsehi 11 0.26 %
Csabb 10 0.24 %
Nyitraegerszeg 10 0.24 %
Csiffár 9 0.22 %
Felsőelefánt 9 0.22 %
Mezőkeszi 7 0.17 %
Szulányvicsáp 7 0.17 %
Kishind 6 0.14 %
Tarány 6 0.14 %
Mellek 6 0.14 %
Kiscétény 6 0.14 %
Nemespann 6 0.14 %
Nyitrageszte 5 0.12 %
Tild 4 0.10 %
Béd 4 0.10 %
Zsitvagyarmat 4 0.10 %
Újlacska 3 0.07 %
Lajos 1 0.02 %
Káp 1 0.02 %
Nyitra 5 667 73.32 %
Verebély 511 6.61 %
Abaszállás 225 2.91 %
Nyitraújlak 215 2.78 %
Ürmény 170 2.20 %
Cabaj 166 2.15 %
Nyitraivánka 157 2.03 %
Kalász 131 1.69 %
Sarlókajsza 129 1.67 %
Vicsápapáti 128 1.66 %
Üzbég 121 1.57 %
Üreg 120 1.55 %
Románfalva 111 1.44 %
Zsitvaújfalu 106 1.37 %
Récsény 106 1.37 %
Elecske 103 1.33 %
Gimes 95 1.23 %
Berencs 91 1.18 %
Salgó 88 1.14 %
Lapásgyarmat 87 1.13 %
Nagycétény 87 1.13 %
Alsóelefánt 87 1.13 %
Assakürt 86 1.11 %
Zsére 81 1.05 %
Vajkmártonfalva 80 1.04 %
Nyitragerencsér 78 1.01 %
Surányka 65 0.84 %
Menyhe 64 0.83 %
Nyitraszőlős 58 0.75 %
Nagylapás 58 0.75 %
Csekej 57 0.74 %
Alsócsitár 56 0.72 %
Lakács 55 0.71 %
Felsőelefánt 55 0.71 %
Család 51 0.66 %
Kiscétény 50 0.65 %
Nyitracsehi 49 0.63 %
Kolon 49 0.63 %
Csabb 47 0.61 %
Babindál 47 0.61 %
Nagyvölgy 46 0.60 %
Pográny 43 0.56 %
Báb 38 0.49 %
Mezőkeszi 32 0.41 %
Mellek 32 0.41 %
Újlacska 31 0.40 %
Kislapás 30 0.39 %
Nyitraegerszeg 30 0.39 %
Csiffár 29 0.38 %
Béd 28 0.36 %
Szulányvicsáp 26 0.34 %
Zsitvagyarmat 26 0.34 %
Alsóbodok 25 0.32 %
Tajnasári 23 0.30 %
Tarány 17 0.22 %
Lajos 17 0.22 %
Nyitrageszte 17 0.22 %
Kishind 17 0.22 %
Tild 16 0.21 %
Nagyhind 14 0.18 %
Nemespann 14 0.18 %
Káp 12 0.16 %
Nyitra 1 922 44.24 %
Verebély 92 2.12 %
Cabaj 46 1.06 %
Sarlókajsza 44 1.01 %
Nyitraivánka 44 1.01 %
Nyitraújlak 40 0.92 %
Récsény 36 0.83 %
Abaszállás 35 0.81 %
Vicsápapáti 33 0.76 %
Nyitragerencsér 29 0.67 %
Ürmény 29 0.67 %
Üreg 26 0.60 %
Üzbég 24 0.55 %
Assakürt 23 0.53 %
Berencs 19 0.44 %
Csekej 17 0.39 %
Csabb 17 0.39 %
Zsére 16 0.37 %
Kolon 16 0.37 %
Lapásgyarmat 15 0.35 %
Gimes 13 0.30 %
Nyitraszőlős 12 0.28 %
Család 12 0.28 %
Elecske 12 0.28 %
Pográny 11 0.25 %
Zsitvaújfalu 11 0.25 %
Alsócsitár 11 0.25 %
Salgó 11 0.25 %
Románfalva 10 0.23 %
Nagylapás 10 0.23 %
Kislapás 9 0.21 %
Babindál 9 0.21 %
Kalász 9 0.21 %
Menyhe 9 0.21 %
Alsóbodok 8 0.18 %
Vajkmártonfalva 8 0.18 %
Felsőelefánt 8 0.18 %
Nagycétény 8 0.18 %
Nyitraegerszeg 8 0.18 %
Tarány 6 0.14 %
Kishind 5 0.12 %
Báb 5 0.12 %
Nagyvölgy 5 0.12 %
Lajos 5 0.12 %
Nagyhind 5 0.12 %
Lakács 4 0.09 %
Surányka 4 0.09 %
Nyitracsehi 4 0.09 %
Csiffár 4 0.09 %
Alsóelefánt 4 0.09 %
Szulányvicsáp 4 0.09 %
Tild 3 0.07 %
Zsitvagyarmat 3 0.07 %
Béd 3 0.07 %
Mellek 3 0.07 %
Nyitrageszte 2 0.05 %
Mezőkeszi 2 0.05 %
Nemespann 1 0.02 %
Újlacska 1 0.02 %
Kiscétény 1 0.02 %
Káp 0 0.00 %
Tajnasári 0 0.00 %
Nyitra 2 064 57.17 %
Verebély 198 5.48 %
Kalász 97 2.69 %
Abaszállás 89 2.47 %
Románfalva 80 2.22 %
Ürmény 76 2.11 %
Nyitraszőlős 73 2.02 %
Nyitraújlak 73 2.02 %
Üzbég 73 2.02 %
Vicsápapáti 72 1.99 %
Cabaj 72 1.99 %
Alsóelefánt 67 1.86 %
Nyitraivánka 54 1.50 %
Surányka 52 1.44 %
Üreg 51 1.41 %
Sarlókajsza 50 1.39 %
Récsény 49 1.36 %
Elecske 48 1.33 %
Salgó 43 1.19 %
Berencs 43 1.19 %
Csekej 41 1.14 %
Nagycétény 40 1.11 %
Gimes 39 1.08 %
Vajkmártonfalva 35 0.97 %
Zsitvaújfalu 35 0.97 %
Assakürt 35 0.97 %
Kolon 34 0.94 %
Kiscétény 33 0.91 %
Lapásgyarmat 29 0.80 %
Nyitracsehi 29 0.80 %
Alsócsitár 29 0.80 %
Nyitragerencsér 27 0.75 %
Nagylapás 27 0.75 %
Zsitvagyarmat 24 0.66 %
Nagyvölgy 23 0.64 %
Zsére 22 0.61 %
Menyhe 22 0.61 %
Felsőelefánt 21 0.58 %
Család 21 0.58 %
Pográny 20 0.55 %
Mezőkeszi 18 0.50 %
Szulányvicsáp 17 0.47 %
Csabb 17 0.47 %
Lakács 15 0.42 %
Csiffár 15 0.42 %
Lajos 14 0.39 %
Béd 13 0.36 %
Báb 13 0.36 %
Nyitraegerszeg 13 0.36 %
Alsóbodok 12 0.33 %
Kislapás 12 0.33 %
Nemespann 11 0.30 %
Babindál 10 0.28 %
Újlacska 8 0.22 %
Tild 7 0.19 %
Tajnasári 7 0.19 %
Mellek 6 0.17 %
Nyitrageszte 6 0.17 %
Kishind 5 0.14 %
Nagyhind 5 0.14 %
Káp 4 0.11 %
Tarány 3 0.08 %
Nyitra 1 947 33.38 %
Verebély 146 2.50 %
Cabaj 91 1.56 %
Nyitraújlak 86 1.47 %
Sarlókajsza 65 1.11 %
Abaszállás 62 1.06 %
Nyitraivánka 52 0.89 %
Ürmény 46 0.79 %
Récsény 41 0.70 %
Salgó 34 0.58 %
Üzbég 33 0.57 %
Üreg 33 0.57 %
Vicsápapáti 33 0.57 %
Nyitragerencsér 27 0.46 %
Berencs 27 0.46 %
Nagylapás 26 0.45 %
Menyhe 25 0.43 %
Gimes 25 0.43 %
Vajkmártonfalva 24 0.41 %
Assakürt 23 0.39 %
Csekej 23 0.39 %
Nyitraszőlős 23 0.39 %
Elecske 21 0.36 %
Nyitraegerszeg 20 0.34 %
Lapásgyarmat 20 0.34 %
Mezőkeszi 19 0.33 %
Surányka 19 0.33 %
Család 18 0.31 %
Zsitvaújfalu 16 0.27 %
Lakács 15 0.26 %
Zsitvagyarmat 15 0.26 %
Kalász 15 0.26 %
Románfalva 15 0.26 %
Zsére 14 0.24 %
Pográny 14 0.24 %
Csabb 13 0.22 %
Báb 13 0.22 %
Alsócsitár 12 0.21 %
Felsőelefánt 12 0.21 %
Mellek 11 0.19 %
Szulányvicsáp 11 0.19 %
Alsóbodok 11 0.19 %
Kislapás 9 0.15 %
Csiffár 8 0.14 %
Alsóelefánt 8 0.14 %
Nagyhind 8 0.14 %
Nagyvölgy 8 0.14 %
Kolon 7 0.12 %
Nemespann 7 0.12 %
Tajnasári 7 0.12 %
Tarány 7 0.12 %
Babindál 7 0.12 %
Lajos 6 0.10 %
Nyitracsehi 6 0.10 %
Nagycétény 6 0.10 %
Kishind 5 0.09 %
Újlacska 4 0.07 %
Tild 3 0.05 %
Kiscétény 2 0.03 %
Nyitrageszte 1 0.02 %
Béd 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitra 2 220 66.99 %
Verebély 196 5.91 %
Kalász 104 3.14 %
Románfalva 88 2.66 %
Abaszállás 88 2.66 %
Ürmény 69 2.08 %
Nyitraszőlős 68 2.05 %
Cabaj 65 1.96 %
Csekej 64 1.93 %
Üreg 62 1.87 %
Nyitraújlak 59 1.78 %
Vicsápapáti 58 1.75 %
Alsóelefánt 56 1.69 %
Récsény 55 1.66 %
Család 55 1.66 %
Nyitraivánka 54 1.63 %
Gimes 53 1.60 %
Sarlókajsza 53 1.60 %
Elecske 51 1.54 %
Salgó 42 1.27 %
Üzbég 41 1.24 %
Surányka 41 1.24 %
Berencs 39 1.18 %
Vajkmártonfalva 39 1.18 %
Assakürt 38 1.15 %
Zsére 36 1.09 %
Nyitragerencsér 36 1.09 %
Lapásgyarmat 32 0.97 %
Menyhe 32 0.97 %
Zsitvaújfalu 31 0.94 %
Nyitracsehi 28 0.84 %
Nagycétény 27 0.81 %
Kiscétény 27 0.81 %
Alsócsitár 24 0.72 %
Pográny 23 0.69 %
Nagylapás 22 0.66 %
Csiffár 22 0.66 %
Nagyvölgy 21 0.63 %
Mezőkeszi 20 0.60 %
Felsőelefánt 20 0.60 %
Kolon 19 0.57 %
Zsitvagyarmat 19 0.57 %
Alsóbodok 19 0.57 %
Lajos 18 0.54 %
Babindál 16 0.48 %
Kislapás 16 0.48 %
Nemespann 15 0.45 %
Csabb 14 0.42 %
Nyitraegerszeg 14 0.42 %
Báb 12 0.36 %
Újlacska 11 0.33 %
Mellek 10 0.30 %
Tild 10 0.30 %
Lakács 10 0.30 %
Béd 9 0.27 %
Nagyhind 9 0.27 %
Szulányvicsáp 8 0.24 %
Nyitrageszte 8 0.24 %
Tarány 8 0.24 %
Kishind 7 0.21 %
Tajnasári 7 0.21 %
Káp 2 0.06 %
Nyitra 766 26.30 %
Verebély 46 1.58 %
Sarlókajsza 29 1.00 %
Nyitraújlak 28 0.96 %
Cabaj 28 0.96 %
Nyitraivánka 23 0.79 %
Vicsápapáti 20 0.69 %
Nyitragerencsér 19 0.65 %
Abaszállás 17 0.58 %
Récsény 15 0.51 %
Gimes 14 0.48 %
Ürmény 13 0.45 %
Üreg 11 0.38 %
Nagylapás 11 0.38 %
Lapásgyarmat 10 0.34 %
Berencs 10 0.34 %
Csiffár 10 0.34 %
Kislapás 9 0.31 %
Nyitracsehi 9 0.31 %
Zsitvaújfalu 9 0.31 %
Család 9 0.31 %
Alsóelefánt 8 0.27 %
Kolon 8 0.27 %
Kalász 8 0.27 %
Salgó 7 0.24 %
Elecske 7 0.24 %
Üzbég 7 0.24 %
Assakürt 7 0.24 %
Lakács 6 0.21 %
Románfalva 6 0.21 %
Báb 6 0.21 %
Szulányvicsáp 6 0.21 %
Csekej 6 0.21 %
Babindál 5 0.17 %
Nyitraszőlős 5 0.17 %
Vajkmártonfalva 5 0.17 %
Nagycétény 5 0.17 %
Pográny 5 0.17 %
Zsére 5 0.17 %
Felsőelefánt 4 0.14 %
Mellek 4 0.14 %
Nyitraegerszeg 4 0.14 %
Alsócsitár 4 0.14 %
Alsóbodok 3 0.10 %
Zsitvagyarmat 3 0.10 %
Újlacska 3 0.10 %
Nagyvölgy 3 0.10 %
Menyhe 3 0.10 %
Kiscétény 3 0.10 %
Surányka 2 0.07 %
Kishind 2 0.07 %
Béd 2 0.07 %
Tajnasári 2 0.07 %
Mezőkeszi 2 0.07 %
Tarány 1 0.03 %
Lajos 1 0.03 %
Csabb 1 0.03 %
Nemespann 1 0.03 %
Nagyhind 0 0.00 %
Káp 0 0.00 %
Nyitrageszte 0 0.00 %
Tild 0 0.00 %
Nyitra 1 839 41.98 %
Verebély 131 2.99 %
Nyitraújlak 95 2.17 %
Cabaj 85 1.94 %
Abaszállás 74 1.69 %
Sarlókajsza 69 1.57 %
Nyitraivánka 50 1.14 %
Üreg 50 1.14 %
Ürmény 48 1.10 %
Üzbég 36 0.82 %
Salgó 34 0.78 %
Nyitragerencsér 32 0.73 %
Récsény 32 0.73 %
Nagylapás 31 0.71 %
Gimes 28 0.64 %
Lapásgyarmat 27 0.62 %
Vicsápapáti 26 0.59 %
Berencs 25 0.57 %
Nyitraszőlős 24 0.55 %
Vajkmártonfalva 23 0.52 %
Assakürt 23 0.52 %
Elecske 22 0.50 %
Menyhe 22 0.50 %
Surányka 19 0.43 %
Csekej 19 0.43 %
Zsére 19 0.43 %
Pográny 18 0.41 %
Alsóbodok 17 0.39 %
Alsóelefánt 17 0.39 %
Család 15 0.34 %
Mezőkeszi 15 0.34 %
Nyitraegerszeg 14 0.32 %
Kalász 13 0.30 %
Szulányvicsáp 13 0.30 %
Zsitvagyarmat 13 0.30 %
Báb 13 0.30 %
Csabb 12 0.27 %
Lakács 12 0.27 %
Románfalva 11 0.25 %
Babindál 11 0.25 %
Felsőelefánt 11 0.25 %
Csiffár 11 0.25 %
Nagycétény 10 0.23 %
Kislapás 10 0.23 %
Alsócsitár 10 0.23 %
Tarány 9 0.21 %
Nagyhind 9 0.21 %
Zsitvaújfalu 8 0.18 %
Kolon 8 0.18 %
Nemespann 8 0.18 %
Nagyvölgy 8 0.18 %
Nyitracsehi 7 0.16 %
Mellek 7 0.16 %
Kishind 5 0.11 %
Lajos 4 0.09 %
Béd 4 0.09 %
Kiscétény 4 0.09 %
Nyitrageszte 4 0.09 %
Tild 3 0.07 %
Tajnasári 3 0.07 %
Káp 3 0.07 %
Újlacska 2 0.05 %
Nyitra 7 399 85.66 %
Verebély 512 5.93 %
Nyitraújlak 240 2.78 %
Cabaj 217 2.51 %
Nyitraivánka 209 2.42 %
Sarlókajsza 182 2.11 %
Nyitragerencsér 172 1.99 %
Ürmény 144 1.67 %
Vicsápapáti 144 1.67 %
Abaszállás 143 1.66 %
Üzbég 135 1.56 %
Üreg 128 1.48 %
Berencs 119 1.38 %
Récsény 118 1.37 %
Gimes 107 1.24 %
Nagylapás 93 1.08 %
Alsócsitár 87 1.01 %
Lapásgyarmat 86 1.00 %
Nyitraszőlős 81 0.94 %
Zsitvaújfalu 78 0.90 %
Nagycétény 77 0.89 %
Kolon 71 0.82 %
Elecske 71 0.82 %
Zsére 68 0.79 %
Assakürt 66 0.76 %
Nyitracsehi 66 0.76 %
Csekej 65 0.75 %
Kalász 64 0.74 %
Pográny 58 0.67 %
Kislapás 56 0.65 %
Lakács 55 0.64 %
Salgó 51 0.59 %
Menyhe 51 0.59 %
Felsőelefánt 46 0.53 %
Vajkmártonfalva 45 0.52 %
Báb 44 0.51 %
Románfalva 41 0.47 %
Surányka 41 0.47 %
Csabb 40 0.46 %
Alsóbodok 35 0.41 %
Család 35 0.41 %
Nyitraegerszeg 34 0.39 %
Mellek 32 0.37 %
Nagyvölgy 28 0.32 %
Babindál 27 0.31 %
Szulányvicsáp 27 0.31 %
Csiffár 26 0.30 %
Mezőkeszi 22 0.25 %
Béd 22 0.25 %
Nyitrageszte 19 0.22 %
Tild 18 0.21 %
Zsitvagyarmat 16 0.19 %
Tarány 16 0.19 %
Nagyhind 16 0.19 %
Kiscétény 15 0.17 %
Alsóelefánt 15 0.17 %
Újlacska 14 0.16 %
Nemespann 13 0.15 %
Kishind 13 0.15 %
Lajos 12 0.14 %
Tajnasári 10 0.12 %
Káp 6 0.07 %
Nyitra 1 785 46.76 %
Verebély 136 3.56 %
Nyitraújlak 87 2.28 %
Cabaj 71 1.86 %
Abaszállás 67 1.76 %
Sarlókajsza 57 1.49 %
Nyitraivánka 57 1.49 %
Ürmény 50 1.31 %
Berencs 45 1.18 %
Récsény 35 0.92 %
Nyitragerencsér 32 0.84 %
Üzbég 31 0.81 %
Gimes 31 0.81 %
Üreg 29 0.76 %
Salgó 27 0.71 %
Vicsápapáti 25 0.65 %
Nyitraszőlős 24 0.63 %
Nagylapás 24 0.63 %
Lapásgyarmat 24 0.63 %
Assakürt 21 0.55 %
Pográny 20 0.52 %
Nyitraegerszeg 20 0.52 %
Menyhe 20 0.52 %
Elecske 20 0.52 %
Vajkmártonfalva 20 0.52 %
Csekej 17 0.45 %
Család 17 0.45 %
Mezőkeszi 17 0.45 %
Surányka 16 0.42 %
Zsitvagyarmat 14 0.37 %
Zsitvaújfalu 14 0.37 %