SK
KN
.....

Újgyalla

Község

címer zászló
1050 89% magyar 1910
63 4% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Dulovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Udvardi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Ógyallai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Kővágópuszta, Rókalyuk, Újgyallai-földek, Újgyallai-szőlő
Koordináták:
47.86997604, 18.27709389
Terület:
12,38 km2
Rang:
község
Népesség:
1755
Tszf. magasság:
136 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94656
Település kód:
501123
Szervezeti azonosító:
306444

Komáromtól 18 km-re északkeletre fekszik, 200 m körüli magasságú dombok közötti völgyben. Áthalad rajta a Hetény-Jászfalu közötti 589-es út. Közigazgatásilag határos Szentpéterrel (délről), Ógyallával (nyugatról), Bajccsal (északról), Perbetével (keletről).

Közigazgatás

Község a Nyitrai kerületben, a Komáromi járásban. 1920-ig Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott, majd 1960-ig Csehszlovákia Ógyallai járásához. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Ógyallai járás). Közigazgatási területe (12,38 km²) nem változott 1921 óta.

Népesség

A 18. században szlovákokkal betelepített falu a huszadik század elejére már magyar többségű volt (71 % 1921-ben). A két világháború közötti betelepülés, az 1945 utáni reszlovakizáció és a község betelepítése révén (főként szlovák nemzetiségű állami alkalmazottakkal) a 20. század második felére túlnyomórészt szlovák lakosságúvá vált. 1921-1991 között lélekszáma 44 %-kal nőtt, azóta lassan csökken. Vallási szempontból csaknem teljesen római katolikus község. 2001-ben még nem volt számottevő roma lakossága, 2013-ban viszont a romák már a lakosság több mint egyötödét tették ki.

Történelem

A község legrégibb emlékei a 12. századból kerültek elő egy ásatás során. Neve a török eredetű magyar Gyál személynévből ered. A középkor folyamán Újgyalla egy Ógyallához tartozó major volt, ezért a középkor folyamán a falut oklevél nem említi. 1365-ben Ógyallával együtt királyi tulajdonban van. Az 1400-as években a Bucsányiak, Gyallaiak, a Konkoly-Thegék és a Csúzyak is birtokosok itt, de birtokkal rendelkezik az esztergomi főegyházmegye is. A 15. században válhatott el Ógyallától. 1608-ban, a Zsitvatoroki béke következményeként a község végérvényesen török uralom alá kerül. 1669-ben a község elutasította a törökök utánpótlását, akik Érsekújvár várának bevételével foglalkoztak, ezért elpusztították a községet. 1690 és 1704 táján a Csúzyak kezdték betelepíteni a községet a magyar-cseh határvidékről jött telepesekkel. 1712 és 1740 között a Vág mentéről érkeztek telepesek. 1773-ban említi oklevél. Egyes források szerint 1781-től iskola is működött a faluban. 1852-ben kolera pusztított. A 19. században az újgyallai plébánia a szentpéteri fiókja volt. A 20. század elején nagyarányú kivándorlás kezdődött, ez 1918 után csillapodott. 1922-ben Bacher Emil újgyallai birtokára (Kővágó és Rókalyuk között) szlovák kolonistákat telepítettek (egy részük romániai reemigráns volt). A 114,5 hektáros kolónián 8 család kapott 3-20 hektáros birtokot, 1930-ban 37-en voltak. 1929-ben nagy tűzvész pusztított. 1938-ban a bécsi döntés értelmében a község Magyarországhoz került. 1944. november 7-én a német katonaság elvitte a községből a cigány lakosság legnagyobb részét. A második világháború befejezése után szlovákokat telepítettek ide elsősorban Magyarországról. 1948-ban a község a Dulovce nevet kapta, valószínűleg a Trencsén vármegyei Dúlóújfalu alapján. A faluban a szocializmus alatt új iskola, posta, plébánia, kultúrház épült. A faluba 1980 és 1993 között vezették be a gázt és 1991-1996 között épült ki a vízvezeték.

Mai jelentősége

Újgyallán kisebb textilüzem működik, mely 2009-ben 63 dolgozót foglalkoztatott, akiknek számát a gazdasági válságra hivatkozva az év folyamán a felére csökkentik. A község mezőgazdasági szövetkezete (Domovina) ma is működik. Újgyallán évente megrendezik a határon túli szlovákok fesztiválját. Bortermelése számottevő.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

GYALA. Gyalya, Ó, és Új Gyala. Két elegyes tót faluk Komárom Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, fekszenek Ó Gyala Perbetéhez egy, Új Gyala pedig fél mértföldnyire. Legelőjók saját marhájoknak elég, réttyei tsekélyesek, szőlei elég tagasak, és középszerű borokat teremnek, el adásra is meg lehetős alkalmatoságjok, második Osztálybéliek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Új-Gyalla, tóth falu, Komárom vmegyében, Ó-Gyallához keletre, sz. Péterhez csak 1/2 órányira, s mindegy 594 kath. lak. a szentpéteri plébániához tartoznak; van még 18 zsidó lak. is. Határa, melly 4000 holdra terjed, bort terem; erdeje 1500 hold, s 27 1/2 jobbágytelket számlál. F. u. Konkoly László, Ghiczy Kálmán, Baranyay Gáspár, Csuzy Károly, és János.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Újgyalla, kisközség, házainak száma 177, vegyesen tót és magyar s katholikus vallású lakosaié 1144. Postája Komárom-Szentpéter, távírója Ógyalla és vasúti állomása Perbete vagy Komárom. Ez a község 1356-ban possessio Gylla alakban van említve, 1412-ben pedig már Gyalla néven, a mikor Bnesáni Zsigmond e pusztáját Gyallai Sándor Ozsvátnak adja zálogba. 1457-ben Gyallay Miklóst és fiait iktatják e puszta birtokába. A török dúlások alatt ez is elpusztult és 1669-ben még mindig néptelen. Később a Csúzy család telepített ide tótokat, a kiknek az utódai már magyarosodtak. Későbbi nemesi közbirtokosai voltak, a Csúzyakon kívül, a Konkolyi, a Ghiczy, Baranyay, Tajnay, Tahy, Kukányi és Petrovics családok. Most itt nagyobb birtok nincsen. Egyebekben Ógyalla sorsában osztozott. Az itteni róm. kath. templom 1872-ben épült. Ide tartoznak Kiskővágó, Kővágó és Rókalyuk puszták.

Rácz László

1945.10.4.
Szelőce - megszületett
Komárom - tanított
1989.7.8.
Újgyalla - elhunyt
Névelőfordulások
1773
Uj-Gyalla,
1786
Uj-Gyalla,
1808
Uj-Gyálla,
1863
Újgyalla,
1920
Nová Ďala, Új Gyalla,
1938
Újgyalla,
1945
Nová Ďala, Új Gyalla,
1948
Dulovce

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 33
Telefon: 0357683121
Fax: 0357611550

Honlap: dulovce.ocu.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Hamran Andrej (Független)

Képviselő-testület:
Valíček Peter (Független)
Szabó Jaroslav (Független)
Sarvaš Pavol (Független)
Hamran Andrej (Független)
Bakmaz Josip (KDH)
Szabó Dušan (ŠANCA)
Caletka Štefan (SMER-SD)
Caletková Veronika (SMER-SD)
Laktiš Viliam (SMER-SD)
Független 44% Független 4 képviselö KDH 11% KDH 1 képviselö ŠANCA 11% ŠANCA 1 képviselö SMER-SD 33% SMER-SD 3 képviselö 9 képviselö
Újgyallai Posta

Hlavná 33

Alapiskola

Öreghegyi utca 8

Óvoda

Podbrežná 2

Újgyallai Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 33

Újgyallai Községi Hivatal

Fő utca 33

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 125 13%
szlovákok 806 82%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 53 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 984
magyarok 1050 89%
szlovákok 95 8%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 39 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1184
magyarok 922 71%
szlovákok 379 29%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1305
magyarok 1093 64%
szlovákok 624 36%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1717
magyarok 65 3%
szlovákok 1802 96%
romák 10 1%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1883
magyarok 54 3%
szlovákok 1800 96%
romák 1 0%
csehek 9 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 1868
magyarok 46 3%
szlovákok 1494 82%
romák 195 11%
csehek 11 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 9 0%
ismeretlen 57 3%
összlétszám 1813
magyarok 63 4%
szlovákok 1520 92%
romák 7 0%
csehek 8 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 43 3%
összlétszám 1648
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1396
Választási részvétel: 67.34 %
Kiadott boríték: 940
Bedobott boríték: 940

Polgármester

Érvényes szavazólap: 918
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Hamran Andrej 585 63.73 % Független
Caletka Štefan 333 36.27 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Szabó Dušan 457 ŠANCA
Valíček Peter 435 Független
Bakmaz Josip 434 KDH
Szabó Jaroslav 401 Független
Sarvaš Pavol 369 Független
Caletka Štefan 357 SMER-SD
Hamran Andrej 327 Független
Caletková Veronika 324 SMER-SD
Laktiš Viliam 324 SMER-SD

Képviselők

2014
SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö SNS 44.44% SNS 4 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö SaS 11.11% SaS 1 képviselö OKS 11.11% OKS 1 képviselö SDKÚ-DS 11.11% SDKÚ-DS 1 képviselö 9 képviselö
2018
ŠANCA 11.11% ŠANCA 1 képviselö Független 44.44% Független 4 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö SMER-SD 33.33% SMER-SD 3 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1430
Választási részvétel: 18.18 %
Kiadott boríték: 260
Bedobott boríték: 260
Választásra jogosult: 1430
Választási részvétel: 17.90 %
Kiadott boríték: 256
Bedobott boríték: 256
Választásra jogosult: 1 405
Választási részvétel: 24,76 %
Kiadott boríték: 348
Bedobott boríték: 348

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 251
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 345
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 210 83.67 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 22 8.76 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 6 2.39 % Független
Regan Belovič 4 1.59 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 4 1.59 % KĽS
Robert Dick 3 1.20 % MS
Stanislav Kováč 2 0.80 % DÚ, Zmena zdola
Tomáš Galbavý 34 13.33% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 155 44.93 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 118 34.20 % ĽSNS
Ján Greššo 36 10.43 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 25 7.25 % Független
Iván Farkas 5 1.45 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3 0.87 % Független
László Hajdu 2 0.58 % MKDA
Ján Marko 1 0.29 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 242
Érvényes szavazólap: 339
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Anna Žigová 138 57.02% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 113 46.69% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 99 40.91% Független
Anton Marek 89 36.78% Független
Jozef Jobbágy 77 31.82% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Tamara Podmanická 38 15.70% SMS
Milan Opálka 35 14.46% KSS
Milan Lehocký 32 13.22% Független
Rudolf Čerňanský 26 10.74% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Dušan Tulpík 24 9.92% ĽS-HZDS
Peter Getler 22 9.09% SMS
Ján Pikor 20 8.26% Független
Pavol Tausk 19 7.85% KSS
Karel Krejčí 17 7.02% KSS
Robert Dick 14 5.79% MS
Zsolt Sebö 14 5.79% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Lajos Csóka 13 5.37% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Ladislav Tóth 13 5.37% KSS
Jozef Petráš 13 5.37% KSS
Tamás Varga 11 4.55% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 11 4.55% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Mária Csákiová 9 3.72% MS
Olga Szabó 8 3.31% SMK-MKP
Éva Hortai 7 2.89% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Štefan Kucsera 6 2.48% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Rozália Szalay 6 2.48% SMK-MKP
Tibor Mayer 5 2.07% Független
Norbert Becse 5 2.07% SMK-MKP
Csaba Földes 4 1.65% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4 1.65% SMK-MKP
György Batta 3 1.24% Független
Árpád Horváth 3 1.24% SMK-MKP
Károly Less 3 1.24% Független
Lívia Csíková 3 1.24% MS
Attila Petheő 2 0.83% SMK-MKP
László Stubendek 2 0.83% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 177 52.21% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Miroslav Rusňák 106 31.27% ĽS Naše Slovensko
Anna Žigová 103 30.38% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Mikula 100 29.50% ĽS Naše Slovensko
Klaudia Bertoková 93 27.43% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Marián Molnár 79 23.30% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Ladislav Ágh 69 20.35% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 53 15.63% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Csaba Cúth 40 11.80% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
František Bartoš 38 11.21% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
László Szendi 36 10.62% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Milan Šuch 23 6.78% NAJ
Tímea Szénássy 22 6.49% Független
Ladislav Tóth 21 6.19% KSS
Miklós Viola 21 6.19% SMK-MKP
Anton Teleki 19 5.60% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 16 4.72% NAJ
Attila Forgács 14 4.13% Független
Tihamér Gyarmati 13 3.83% SMK-MKP
Pavol Tausk 13 3.83% KSS
László Stubendek 12 3.54% Független
Jozef Lehotkai 12 3.54% NAJ
Tamás Varga 12 3.54% Független
Károly Less 12 3.54% Független
Tibor Forró 12 3.54% Független
Lýdia Siposová 12 3.54% NAJ
Gyula Köles 11 3.24% Független
Csaba Földes 9 2.65% SMK-MKP
Péter Varga 8 2.36% SMK-MKP
János Sárközi 8 2.36% MKDA-MKDSZ
Norbert Becse 7 2.06% SMK-MKP
Árpád Horváth 6 1.77% SMK-MKP
Örs Orosz 4 1.18% SMK-MKP
Imre Knirs 3 0.88% SMK-MKP
Attila Petheő 3 0.88% Független
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 26.74 %
Ógyalla 611 21.93 %
Komáromszentpéter 195 7.00 %
Naszvad 133 4.77 %
Újgyalla 103 3.70 %
Perbete 97 3.48 %
Gúta 96 3.45 %
Bajcs 57 2.05 %
Hetény 57 2.05 %
Szilasháza 53 1.90 %
Imely 49 1.76 %
Komáromfüss 46 1.65 %
Megyercs 46 1.65 %
Bátorkeszi 44 1.58 %
Nagykeszi 43 1.54 %
Marcelháza 40 1.44 %
Szilas 35 1.26 %
Keszegfalva 33 1.18 %
Izsa 32 1.15 %
Csallóközaranyos 26 0.93 %
Martos 26 0.93 %
Nemesócsa 25 0.90 %
Ifjúságfalva 24 0.86 %
Búcs 23 0.83 %
Karva 18 0.65 %
Madar 17 0.61 %
Ekel 15 0.54 %
Dunamocs 13 0.47 %
Lakszakállas 13 0.47 %
Zsemlékes 9 0.32 %
Újpuszta 8 0.29 %
Dunaradvány 8 0.29 %
Vágfüzes 7 0.25 %
Virt 7 0.25 %
Tany 6 0.22 %
Bogyarét 6 0.22 %
Bogya 6 0.22 %
Pat 5 0.18 %
Csicsó 4 0.14 %
Gellér 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Komárom 342 26.09 %
Ógyalla 57 4.35 %
Naszvad 31 2.36 %
Gúta 25 1.91 %
Újgyalla 19 1.45 %
Perbete 19 1.45 %
Bajcs 16 1.22 %
Komáromszentpéter 14 1.07 %
Izsa 13 0.99 %
Imely 10 0.76 %
Megyercs 9 0.69 %
Marcelháza 8 0.61 %
Dunamocs 6 0.46 %
Szilasháza 6 0.46 %
Karva 6 0.46 %
Keszegfalva 5 0.38 %
Nemesócsa 5 0.38 %
Bátorkeszi 5 0.38 %
Ekel 5 0.38 %
Nagykeszi 4 0.31 %
Komáromfüss 4 0.31 %
Csallóközaranyos 4 0.31 %
Martos 4 0.31 %
Madar 4 0.31 %
Hetény 3 0.23 %
Zsemlékes 3 0.23 %
Újpuszta 3 0.23 %
Dunaradvány 3 0.23 %
Pat 2 0.15 %
Kolozsnéma 1 0.08 %
Ifjúságfalva 1 0.08 %
Lakszakállas 1 0.08 %
Bogya 1 0.08 %
Búcs 1 0.08 %
Csicsó 1 0.08 %
Vágfüzes 1 0.08 %
Bogyarét 1 0.08 %
Tany 1 0.08 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 19.25 %
Gúta 736 17.22 %
Naszvad 98 2.29 %
Ógyalla 79 1.85 %
Keszegfalva 53 1.24 %
Marcelháza 44 1.03 %
Komáromszentpéter 43 1.01 %
Perbete 40 0.94 %
Nemesócsa 37 0.87 %
Bátorkeszi 36 0.84 %
Lakszakállas 35 0.82 %
Bajcs 30 0.70 %
Dunamocs 30 0.70 %
Ifjúságfalva 29 0.68 %
Ekel 29 0.68 %
Hetény 27 0.63 %
Imely 26 0.61 %
Izsa 22 0.51 %
Csallóközaranyos 21 0.49 %
Tany 20 0.47 %
Megyercs 19 0.44 %
Nagykeszi 18 0.42 %
Dunaradvány 17 0.40 %
Búcs 16 0.37 %
Újgyalla 14 0.33 %
Vágfüzes 13 0.30 %
Csicsó 13 0.30 %
Madar 12 0.28 %
Karva 11 0.26 %
Martos 10 0.23 %
Komáromfüss 9 0.21 %
Szilas 8 0.19 %
Szilasháza 8 0.19 %
Bogyarét 8 0.19 %
Bogya 8 0.19 %
Virt 8 0.19 %
Kolozsnéma 7 0.16 %
Pat 6 0.14 %
Gellér 4 0.09 %
Újpuszta 2 0.05 %
Zsemlékes 2 0.05 %
Komárom 1 389 53.36 %
Gúta 265 10.18 %
Ógyalla 153 5.88 %
Naszvad 143 5.49 %
Bátorkeszi 130 4.99 %
Komáromszentpéter 122 4.69 %
Perbete 114 4.38 %
Dunamocs 111 4.26 %
Búcs 90 3.46 %
Martos 88 3.38 %
Hetény 87 3.34 %
Marcelháza 83 3.19 %
Izsa 75 2.88 %
Lakszakállas 74 2.84 %
Nemesócsa 71 2.73 %
Keszegfalva 71 2.73 %
Csallóközaranyos 65 2.50 %
Ekel 65 2.50 %
Csicsó 55 2.11 %
Dunaradvány 48 1.84 %
Nagykeszi 46 1.77 %
Bajcs 43 1.65 %
Tany 41 1.58 %
Pat 40 1.54 %
Megyercs 36 1.38 %
Komáromfüss 34 1.31 %
Szilas 30 1.15 %
Virt 29 1.11 %
Karva 28 1.08 %
Vágfüzes 26 1.00 %
Imely 25 0.96 %
Kolozsnéma 23 0.88 %
Bogya 22 0.85 %
Madar 20 0.77 %
Gellér 11 0.42 %
Szilasháza 6 0.23 %
Ifjúságfalva 6 0.23 %
Bogyarét 3 0.12 %
Újgyalla 3 0.12 %
Zsemlékes 1 0.04 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 39.60 %
Gúta 323 10.02 %
Komáromszentpéter 245 7.60 %
Ógyalla 228 7.08 %
Csicsó 215 6.67 %
Naszvad 197 6.11 %
Nemesócsa 184 5.71 %
Perbete 170 5.28 %
Marcelháza 168 5.21 %
Dunamocs 138 4.28 %
Bátorkeszi 134 4.16 %
Ekel 127 3.94 %
Lakszakállas 117 3.63 %
Csallóközaranyos 117 3.63 %
Búcs 115 3.57 %
Hetény 114 3.54 %
Dunaradvány 111 3.45 %
Nagykeszi 100 3.10 %
Tany 95 2.95 %
Komáromfüss 92 2.86 %
Izsa 92 2.86 %
Kolozsnéma 80 2.48 %
Madar 73 2.27 %
Szilas 70 2.17 %
Keszegfalva 65 2.02 %
Martos 63 1.96 %
Karva 57 1.77 %
Gellér 52 1.61 %
Megyercs 50 1.55 %
Imely 49 1.52 %
Bogya 46 1.43 %
Bajcs 41 1.27 %
Vágfüzes 41 1.27 %
Pat 40 1.24 %
Virt 28 0.87 %
Bogyarét 26 0.81 %
Ifjúságfalva 20 0.62 %
Zsemlékes 13 0.40 %
Újgyalla 9 0.28 %
Szilasháza 4 0.12 %
Újpuszta 2 0.06 %
Komárom 331 7.83 %
Ógyalla 188 4.45 %
Újgyalla 100 2.37 %
Naszvad 60 1.42 %
Komáromszentpéter 38 0.90 %
Gúta 35 0.83 %
Szilasháza 26 0.62 %
Imely 24 0.57 %
Újpuszta 22 0.52 %
Perbete 20 0.47 %
Izsa 18 0.43 %
Marcelháza 15 0.36 %
Bajcs 14 0.33 %
Keszegfalva 10 0.24 %
Nemesócsa 8 0.19 %
Nagykeszi 8 0.19 %
Dunaradvány 7 0.17 %
Zsemlékes 6 0.14 %
Hetény 6 0.14 %
Bátorkeszi 5 0.12 %
Ifjúságfalva 4 0.09 %
Ekel 4 0.09 %
Martos 4 0.09 %
Lakszakállas 4 0.09 %
Megyercs 3 0.07 %
Dunamocs 3 0.07 %
Pat 3 0.07 %
Komáromfüss 3 0.07 %
Madar 2 0.05 %
Tany 2 0.05 %
Karva 2 0.05 %
Virt 2 0.05 %
Vágfüzes 2 0.05 %
Bogyarét 1 0.02 %
Csicsó 1 0.02 %
Kolozsnéma 1 0.02 %
Bogya 1 0.02 %
Csallóközaranyos 1 0.02 %
Gellér 1 0.02 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 30.99 %
Ógyalla 107 4.48 %
Naszvad 82 3.43 %
Gúta 55 2.30 %
Újgyalla 38 1.59 %
Perbete 33 1.38 %
Komáromszentpéter 30 1.25 %
Bajcs 25 1.05 %
Izsa 22 0.92 %
Imely 20 0.84 %
Megyercs 19 0.79 %
Szilasháza 18 0.75 %
Nemesócsa 16 0.67 %
Csallóközaranyos 16 0.67 %
Bátorkeszi 16 0.67 %
Marcelháza 16 0.67 %
Keszegfalva 15 0.63 %
Zsemlékes 14 0.59 %
Dunamocs 14 0.59 %
Karva 13 0.54 %
Hetény 12 0.50 %
Ekel 11 0.46 %
Lakszakállas 11 0.46 %
Komáromfüss 9 0.38 %
Madar 9 0.38 %
Tany 8 0.33 %
Csicsó 8 0.33 %
Ifjúságfalva 7 0.29 %
Nagykeszi 6 0.25 %
Pat 6 0.25 %
Martos 5 0.21 %
Szilas 3 0.13 %
Virt 3 0.13 %
Bogyarét 2 0.08 %
Újpuszta 2 0.08 %
Búcs 2 0.08 %
Kolozsnéma 2 0.08 %
Dunaradvány 2 0.08 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 19.67 %
Ógyalla 62 2.92 %
Gúta 59 2.78 %
Naszvad 33 1.56 %
Perbete 30 1.42 %
Komáromszentpéter 29 1.37 %
Marcelháza 28 1.32 %
Nemesócsa 21 0.99 %
Izsa 21 0.99 %
Bátorkeszi 20 0.94 %
Csallóközaranyos 19 0.90 %
Keszegfalva 16 0.75 %
Dunamocs 16 0.75 %
Bajcs 14 0.66 %
Lakszakállas 13 0.61 %
Nagykeszi 11 0.52 %
Újgyalla 11 0.52 %
Ekel 11 0.52 %
Karva 10 0.47 %
Hetény 10 0.47 %
Megyercs 10 0.47 %
Búcs 9 0.42 %
Szilas 9 0.42 %
Ifjúságfalva 9 0.42 %
Imely 7 0.33 %
Tany 7 0.33 %
Csicsó 7 0.33 %
Madar 6 0.28 %
Bogya 6 0.28 %
Dunaradvány 6 0.28 %
Komáromfüss 6 0.28 %
Martos 4 0.19 %
Vágfüzes 4 0.19 %
Gellér 4 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.14 %
Virt 3 0.14 %
Szilasháza 3 0.14 %
Pat 3 0.14 %
Zsemlékes 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 40.00 %
Gúta 281 6.60 %
Ógyalla 212 4.98 %
Komáromszentpéter 176 4.13 %
Marcelháza 142 3.33 %
Naszvad 137 3.22 %
Perbete 128 3.01 %
Dunamocs 119 2.79 %
Bátorkeszi 112 2.63 %
Hetény 103 2.42 %
Dunaradvány 95 2.23 %
Búcs 90 2.11 %
Ekel 86 2.02 %
Csallóközaranyos 85 2.00 %
Csicsó 83 1.95 %
Nemesócsa 82 1.93 %
Izsa 71 1.67 %
Kolozsnéma 67 1.57 %
Madar 64 1.50 %
Lakszakállas 64 1.50 %
Keszegfalva 51 1.20 %
Pat 44 1.03 %
Karva 43 1.01 %
Tany 41 0.96 %
Megyercs 40 0.94 %
Martos 36 0.85 %
Imely 35 0.82 %
Nagykeszi 35 0.82 %
Komáromfüss 33 0.78 %
Vágfüzes 33 0.78 %
Gellér 27 0.63 %
Bogya 26 0.61 %
Bajcs 26 0.61 %
Szilas 23 0.54 %
Bogyarét 16 0.38 %
Ifjúságfalva 13 0.31 %
Virt 10 0.23 %
Szilasháza 3 0.07 %
Újgyalla 3 0.07 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 5.63 %
Ógyalla 65 1.32 %
Naszvad 28 0.57 %
Gúta 25 0.51 %
Izsa 21 0.43 %
Újgyalla 16 0.33 %
Ekel 16 0.33 %
Megyercs 15 0.30 %
Komáromszentpéter 14 0.28 %
Bátorkeszi 12 0.24 %
Bajcs 9 0.18 %
Pat 8 0.16 %
Nemesócsa 8 0.16 %
Madar 8 0.16 %
Marcelháza 8 0.16 %
Keszegfalva 7 0.14 %
Csallóközaranyos 7 0.14 %
Perbete 6 0.12 %
Zsemlékes 6 0.12 %
Szilasháza 6 0.12 %
Lakszakállas 6 0.12 %
Ifjúságfalva 5 0.10 %
Karva 5 0.10 %
Búcs 5 0.10 %
Hetény 5 0.10 %
Imely 4 0.08 %
Dunaradvány 3 0.06 %
Martos 3 0.06 %
Csicsó 3 0.06 %
Szilas 2 0.04 %
Dunamocs 2 0.04 %
Tany 2 0.04 %
Komáromfüss 2 0.04 %
Nagykeszi 2 0.04 %
Bogya 2 0.04 %
Bogyarét 1 0.02 %
Újpuszta 1 0.02 %
Kolozsnéma 1 0.02 %
Gellér 1 0.02 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 87.48 %
Komáromszentpéter 777 48.62 %
Ógyalla 620 38.80 %
Gúta 224 14.02 %
Perbete 192 12.02 %
Hetény 181 11.33 %
Újgyalla 177 11.08 %
Naszvad 165 10.33 %
Bátorkeszi 136 8.51 %
Marcelháza 121 7.57 %
Keszegfalva 108 6.76 %
Nagykeszi 95 5.94 %
Izsa 92 5.76 %
Imely 91 5.69 %
Bajcs 88 5.51 %
Búcs 82 5.13 %
Nemesócsa 77 4.82 %
Madar 76 4.76 %
Csallóközaranyos 75 4.69 %
Komáromfüss 72 4.51 %
Megyercs 67 4.19 %
Szilas 65 4.07 %
Martos 61 3.82 %
Szilasháza 51 3.19 %
Dunamocs 46 2.88 %
Karva 43 2.69 %
Lakszakállas 41 2.57 %
Vágfüzes 41 2.57 %
Csicsó 40 2.50 %
Ekel 37 2.32 %
Ifjúságfalva 34 2.13 %
Dunaradvány 33 2.07 %
Pat 28 1.75 %
Tany 28 1.75 %
Újpuszta 17 1.06 %
Bogyarét 16 1.00 %
Bogya 15 0.94 %
Virt 13 0.81 %
Kolozsnéma 7 0.44 %
Gellér 6 0.38 %
Zsemlékes 5 0.31 %
Komárom 197 4.35 %
Ógyalla 50 1.10 %
Gúta 16 0.35 %
Naszvad 15 0.33 %
Komáromszentpéter 12 0.26 %
Újgyalla 12 0.26 %
Perbete 11 0.24 %
Bajcs 7 0.15 %
Hetény 6 0.13 %
Pat 5 0.11 %
Nemesócsa 5 0.11 %
Keszegfalva 5 0.11 %
Bátorkeszi 5 0.11 %
Marcelháza 5 0.11 %
Szilasháza 4 0.09 %
Imely 4 0.09 %
Izsa 4 0.09 %
Csallóközaranyos 4 0.09 %
Dunamocs 4 0.09 %
Karva 4 0.09 %
Ekel 4 0.09 %
Megyercs 4 0.09 %
Zsemlékes 3 0.07 %
Nagykeszi 3 0.07 %
Lakszakállas 2 0.04 %
Újpuszta 2 0.04 %
Gellér 2 0.04 %
Komáromfüss 2 0.04 %
Szilas 2 0.04 %
Búcs 2 0.04 %
Dunaradvány 2 0.04 %
Tany 1 0.02 %
Ifjúságfalva 1 0.02 %
Madar 1 0.02 %
Virt 1 0.02 %
Martos 1 0.02 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 5.53 %
Komárom 202 5.22 %
Gúta 65 1.68 %
Ógyalla 53 1.37 %
Marcelháza 42 1.09 %
Perbete 40 1.03 %
Naszvad 40 1.03 %
Dunamocs 33 0.85 %
Búcs 28 0.72 %
Megyercs 28 0.72 %
Bátorkeszi 26 0.67 %
Hetény 25 0.65 %
Nemesócsa 19 0.49 %
Csicsó 18 0.47 %
Csallóközaranyos 18 0.47 %
Ekel 17 0.44 %
Dunaradvány 16 0.41 %
Imely 14 0.36 %
Karva 14 0.36 %
Madar 13 0.34 %
Keszegfalva 12 0.31 %
Bajcs 12 0.31 %
Martos 11 0.28 %
Pat 11 0.28 %
Tany 11 0.28 %
Lakszakállas 11 0.28 %
Izsa 10 0.26 %
Szilas 9 0.23 %
Nagykeszi 8 0.21 %
Újgyalla 8 0.21 %
Komáromfüss 8 0.21 %
Kolozsnéma 3 0.08 %
Virt 2 0.05 %
Vágfüzes 2 0.05 %
Újpuszta 1 0.03 %
Szilasháza 1 0.03 %
Bogyarét 1 0.03 %
Gellér 1 0.03 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 42.62 %
Ógyalla 201 14.54 %
Komáromfüss 158 11.43 %
Komáromszentpéter 130 9.41 %
Csicsó 104 7.53 %
Gúta 100 7.24 %
Lakszakállas 99 7.16 %
Szilas 91 6.58 %
Nagykeszi 90 6.51 %
Naszvad 88 6.37 %
Hetény 87 6.30 %
Nemesócsa 74 5.35 %
Perbete 72 5.21 %
Tany 65 4.70 %
Megyercs 55 3.98 %
Újgyalla 53 3.84 %
Csallóközaranyos 46 3.33 %
Keszegfalva 46 3.33 %
Ekel 42 3.04 %
Bajcs 41 2.97 %
Marcelháza 31 2.24 %
Bátorkeszi 30 2.17 %
Izsa 30 2.17 %
Búcs 28 2.03 %
Bogya 27 1.95 %
Ifjúságfalva 27 1.95 %
Kolozsnéma 26 1.88 %
Imely 24 1.74 %
Dunamocs 21 1.52 %
Gellér 19 1.37 %
Szilasháza 18 1.30 %
Madar 17 1.23 %
Dunaradvány 16 1.16 %
Martos 15 1.09 %
Karva 15 1.09 %
Zsemlékes 12 0.87 %
Bogyarét 12 0.87 %
Virt 7 0.51 %
Vágfüzes 4 0.29 %
Pat 4 0.29 %
Újpuszta 3 0.22 %
Komárom 690 86.79 %
Ógyalla 244 30.69 %
Komáromszentpéter 175 22.01 %
Gúta 115 14.47 %
Hetény 100 12.58 %
Újgyalla 93 11.70 %
Naszvad 80 10.06 %
Perbete 57 7.17 %
Bátorkeszi 47 5.91 %
Komáromfüss 47 5.91 %
Bajcs 46 5.79 %
Nagykeszi 43 5.41 %
Marcelháza 42 5.28 %
Szilasháza 40 5.03 %
Imely 40 5.03 %
Ifjúságfalva 37 4.65 %
Keszegfalva 37 4.65 %
Szilas 36 4.53 %
Megyercs 33 4.15 %
Izsa 31 3.90 %
Nemesócsa 27 3.40 %
Csallóközaranyos 26 3.27 %
Madar 21 2.64 %
Pat 20 2.52 %
Lakszakállas 19 2.39 %
Búcs 19 2.39 %
Karva 18 2.26 %
Martos 18 2.26 %
Dunaradvány 16 2.01 %
Dunamocs 16 2.01 %
Tany 15 1.89 %
Ekel 15 1.89 %
Csicsó 11 1.38 %
Zsemlékes 7 0.88 %
Újpuszta 6 0.75 %
Bogyarét 6 0.75 %
Virt 6 0.75 %
Vágfüzes 6 0.75 %
Gellér 5 0.63 %
Kolozsnéma 4 0.50 %
Bogya 4 0.50 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 21.10 %
Ógyalla 42 5.01 %
Gúta 41 4.89 %
Naszvad 28 3.34 %
Újgyalla 21 2.50 %
Komáromszentpéter 16 1.91 %
Nemesócsa 14 1.67 %
Marcelháza 13 1.55 %
Perbete 10 1.19 %
Megyercs 10 1.19 %
Csallóközaranyos 7 0.83 %
Dunamocs 7 0.83 %
Imely 7 0.83 %
Bátorkeszi 7 0.83 %
Ekel 5 0.60 %
Karva 5 0.60 %
Izsa 5 0.60 %
Martos 5 0.60 %
Búcs 5 0.60 %
Keszegfalva 4 0.48 %
Ifjúságfalva 4 0.48 %
Bajcs 4 0.48 %
Komáromfüss 4 0.48 %
Szilasháza 4 0.48 %
Nagykeszi 4 0.48 %
Zsemlékes 3 0.36 %
Dunaradvány 3 0.36 %
Kolozsnéma 3 0.36 %
Szilas 2 0.24 %
Bogya 2 0.24 %
Hetény 2 0.24 %
Tany 1 0.12 %
Csicsó 1 0.12 %
Pat 1 0.12 %
Bogyarét 1 0.12 %
Madar 1 0.12 %
Lakszakállas 1 0.12 %
Virt 1 0.12 %
Vágfüzes 1 0.12 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 23.83 %
Ógyalla 523 19.20 %
Komáromszentpéter 191 7.01 %
Gúta 133 4.88 %
Naszvad 122 4.48 %
Perbete 103 3.78 %
Hetény 95 3.49 %
Bajcs 70 2.57 %
Újgyalla 69 2.53 %
Nagykeszi 65 2.39 %
Komáromfüss 63 2.31 %
Bátorkeszi 57 2.09 %
Nemesócsa 54 1.98 %
Imely 48 1.76 %
Megyercs 45 1.65 %
Szilas 45 1.65 %
Marcelháza 45 1.65 %
Izsa 40 1.47 %
Búcs 38 1.40 %
Csallóközaranyos 38 1.40 %
Keszegfalva 37 1.36 %
Ifjúságfalva 32 1.17 %
Lakszakállas 31 1.14 %
Madar 23 0.84 %
Ekel 23 0.84 %
Szilasháza 23 0.84 %
Martos 21 0.77 %
Tany 19 0.70 %
Dunamocs 19 0.70 %
Karva 19 0.70 %
Csicsó 18 0.66 %
Dunaradvány 13 0.48 %
Gellér 8 0.29 %
Pat 8 0.29 %
Vágfüzes 8 0.29 %
Bogya 7 0.26 %
Virt 6 0.22 %
Újpuszta 5 0.18 %
Bogyarét 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.15 %
Zsemlékes 4 0.15 %
Komárom 2 248 50.73 %
Gúta 354 7.99 %
Ógyalla 145 3.27 %
Komáromszentpéter 136 3.07 %
Marcelháza 121 2.73 %
Naszvad 114 2.57 %
Bátorkeszi 97 2.19 %
Perbete 95 2.14 %
Izsa 84 1.90 %
Dunamocs 78 1.76 %
Hetény 76 1.72 %
Keszegfalva 74 1.67 %
Nemesócsa 68 1.53 %
Csallóközaranyos 66 1.49 %
Dunaradvány 57 1.29 %
Búcs 54 1.22 %
Ekel 54 1.22 %
Lakszakállas 42 0.95 %
Pat 42 0.95 %
Nagykeszi 41 0.93 %
Martos 39 0.88 %
Madar 38 0.86 %
Csicsó 37 0.84 %
Megyercs 35 0.79 %
Imely 35 0.79 %
Tany 29 0.65 %
Komáromfüss 27 0.61 %
Vágfüzes 25 0.56 %
Karva 24 0.54 %
Szilas 23 0.52 %
Bajcs 23 0.52 %
Kolozsnéma 16 0.36 %
Újgyalla 12 0.27 %
Szilasháza 11 0.25 %
Bogya 9 0.20 %
Ifjúságfalva 9 0.20 %
Virt 8 0.18 %
Gellér 7 0.16 %
Bogyarét 3 0.07 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 561 15.48 %
Nagykeszi 169 4.66 %
Ógyalla 141 3.89 %
Gúta 126 3.48 %
Komáromszentpéter 117 3.23 %
Perbete 75 2.07 %
Naszvad 75 2.07 %
Nemesócsa 73 2.01 %
Komáromfüss 65 1.79 %
Hetény 63 1.74 %
Csallóközaranyos 58 1.60 %
Szilas 50 1.38 %
Keszegfalva 50 1.38 %
Megyercs 47 1.30 %
Ekel 45 1.24 %
Bátorkeszi 42 1.16 %
Csicsó 39 1.08 %
Búcs 37 1.02 %
Imely 36 0.99 %
Marcelháza 36 0.99 %
Izsa 36 0.99 %
Újgyalla 36 0.99 %
Tany 33 0.91 %
Lakszakállas 33 0.91 %
Dunamocs 27 0.75 %
Martos 26 0.72 %
Bajcs 26 0.72 %
Bogya 21 0.58 %
Ifjúságfalva 21 0.58 %
Karva 18 0.50 %
Dunaradvány 17 0.47 %
Madar 14 0.39 %
Pat 13 0.36 %
Kolozsnéma 12 0.33 %
Bogyarét 7 0.19 %
Vágfüzes 7 0.19 %
Szilasháza 5 0.14 %
Virt 5 0.14 %
Gellér 5 0.14 %
Újpuszta 4 0.11 %
Zsemlékes 3 0.08 %
Komárom 208 19.00 %
Ógyalla 37 3.38 %
Gúta 26 2.37 %
Naszvad 23 2.10 %
Komáromszentpéter 17 1.55 %
Perbete 12 1.10 %
Újgyalla 12 1.10 %
Bajcs 7 0.64 %
Csallóközaranyos 7 0.64 %
Bátorkeszi 6 0.55 %
Imely 6 0.55 %
Dunamocs 6 0.55 %
Marcelháza 6 0.55 %
Ekel 5 0.46 %
Zsemlékes 4 0.37 %
Izsa 4 0.37 %
Megyercs 3 0.27 %
Dunaradvány 3 0.27 %
Búcs 3 0.27 %
Madar 3 0.27 %
Szilasháza 3 0.27 %
Nagykeszi 3 0.27 %
Újpuszta 3 0.27 %
Karva 2 0.18 %
Hetény 2 0.18 %
Keszegfalva 2 0.18 %
Szilas 2 0.18 %
Ifjúságfalva 2 0.18 %
Tany 2 0.18 %
Vágfüzes 1 0.09 %
Martos 1 0.09 %
Nemesócsa 1 0.09 %
Gellér 1 0.09 %
Kolozsnéma 1 0.09 %
Pat 1 0.09 %
Komáromfüss 1 0.09 %
Virt 1 0.09 %
Lakszakállas 1 0.09 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 84.63 %
Ógyalla 210 16.47 %
Komáromszentpéter 159 12.47 %
Gúta 104 8.16 %
Naszvad 82 6.43 %
Újgyalla 79 6.20 %
Hetény 67 5.25 %
Perbete 58 4.55 %
Marcelháza 55 4.31 %
Nagykeszi 52 4.08 %
Keszegfalva 48 3.76 %
Megyercs 47 3.69 %
Szilas 41 3.22 %
Búcs 40 3.14 %
Imely 40 3.14 %
Komáromfüss 38 2.98 %
Nemesócsa 37 2.90 %
Izsa 36 2.82 %
Csallóközaranyos 32 2.51 %
Ifjúságfalva 31 2.43 %
Bajcs 30 2.35 %
Bátorkeszi 28 2.20 %
Szilasháza 25 1.96 %
Dunamocs 20 1.57 %
Martos 19 1.49 %
Madar 19 1.49 %
Ekel 19 1.49 %
Karva 17 1.33 %
Bogya 16 1.25 %
Dunaradvány 15 1.18 %
Lakszakállas 13 1.02 %
Csicsó 11 0.86 %
Tany 11 0.86 %
Pat 7 0.55 %
Bogyarét 7 0.55 %
Zsemlékes 5 0.39 %
Újpuszta 3 0.24 %
Vágfüzes 3 0.24 %
Gellér 2 0.16 %
Kolozsnéma 2 0.16 %
Virt 1 0.08 %
Komárom 1 652 110.28 %
Gúta 830 55.41 %
Ógyalla 373 24.90 %
Naszvad 291 19.43 %
Komáromszentpéter 290 19.36 %
Marcelháza 194 12.95 %
Bátorkeszi 183 12.22 %
Perbete 181 12.08 %
Dunamocs 156 10.41 %
Csicsó 131 8.74 %
Hetény 126 8.41 %
Ekel 119 7.94 %
Búcs 117 7.81 %
Dunaradvány 115 7.68 %
Izsa 107 7.14 %
Nemesócsa 105 7.01 %
Csallóközaranyos 101 6.74 %
Lakszakállas 99 6.61 %
Madar 94 6.28 %
Keszegfalva 93 6.21 %
Karva 82 5.47 %
Nagykeszi 75 5.01 %
Kolozsnéma 67 4.47 %
Imely 64 4.27 %
Martos 62 4.14 %
Megyercs 62 4.14 %
Vágfüzes 60 4.01 %
Tany 53 3.54 %
Pat 51 3.40 %
Komáromfüss 48 3.20 %
Bajcs 44 2.94 %
Szilas 43 2.87 %
Bogya 41 2.74 %
Gellér 38 2.54 %
Ifjúságfalva 32 2.14 %
Virt 26 1.74 %
Bogyarét 24 1.60 %
Újgyalla 21 1.40 %
Szilasháza 6 0.40 %
Újpuszta 1 0.07 %
Zsemlékes 1 0.07 %
Komárom 346 8.81 %
Ógyalla 61 1.55 %
Gúta 37 0.94 %
Naszvad 28 0.71 %
Újgyalla 23 0.59 %
Izsa 17 0.43 %
Komáromszentpéter 15 0.38 %
Perbete 13 0.33 %
Bátorkeszi 9 0.23 %
Szilasháza 8 0.20 %
Nemesócsa 7 0.18 %
Keszegfalva 7 0.18 %
Ifjúságfalva 6 0.15 %
Ekel 6 0.15 %
Bajcs 6 0.15 %
Csallóközaranyos 6 0.15 %
Zsemlékes 5 0.13 %
Komáromfüss 5 0.13 %
Megyercs 5 0.13 %
Nagykeszi 4 0.10 %
Dunamocs 4 0.10 %
Újpuszta 4 0.10 %
Dunaradvány 3 0.08 %
Imely 3 0.08 %
Búcs 3 0.08 %
Kolozsnéma 3 0.08 %
Hetény 3 0.08 %
Marcelháza 3 0.08 %
Tany 2 0.05 %
Karva 2 0.05 %
Martos 1 0.03 %
Lakszakállas 1 0.03 %
Vágfüzes 1 0.03 %
Bogyarét 1 0.03 %
Pat 1 0.03 %
Csicsó 1 0.03 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 13.92 %
Ógyalla 348 12.92 %
Újgyalla 106 3.94 %
Komáromszentpéter 78 2.90 %
Naszvad 69 2.56 %
Gúta 39 1.45 %
Perbete 19 0.71 %
Imely 19 0.71 %
Izsa 17 0.63 %
Bajcs 17 0.63 %
Újpuszta 16 0.59 %
Szilasháza 13 0.48 %
Keszegfalva 12 0.45 %
Martos 11 0.41 %
Marcelháza 10 0.37 %
Bátorkeszi 9 0.33 %
Megyercs 9 0.33 %
Nemesócsa 8 0.30 %
Hetény 8 0.30 %
Ekel 7 0.26 %
Dunamocs 5 0.19 %
Ifjúságfalva 5 0.19 %
Komáromfüss 5 0.19 %
Dunaradvány 5 0.19 %
Pat 4 0.15 %
Lakszakállas 3 0.11 %
Bogya 3 0.11 %
Gellér 2 0.07 %
Nagykeszi 2 0.07 %
Csallóközaranyos 2 0.07 %
Virt 2 0.07 %
Madar 2 0.07 %
Kolozsnéma 2 0.07 %
Tany 2 0.07 %
Zsemlékes 2 0.07 %
Búcs 1 0.04 %
Vágfüzes 1 0.04 %
Bogyarét 1 0.04 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 36.73 %
Gúta 574 21.98 %
Naszvad 510 19.53 %
Ógyalla 306 11.72 %
Perbete 215 8.23 %
Komáromszentpéter 214 8.20 %
Marcelháza 154 5.90 %
Bátorkeszi 137 5.25 %
Csicsó 117 4.48 %
Hetény 113 4.33 %
Dunamocs 111 4.25 %
Dunaradvány 107 4.10 %
Ekel 104 3.98 %
Búcs 102 3.91 %
Imely 95 3.64 %
Izsa 86 3.29 %
Lakszakállas 82 3.14 %
Nemesócsa 80 3.06 %
Madar 80 3.06 %
Csallóközaranyos 78 2.99 %
Martos 72 2.76 %
Kolozsnéma 55 2.11 %
Karva 54 2.07 %
Bajcs 51 1.95 %
Megyercs 47 1.80 %
Keszegfalva 45 1.72 %
Tany 45 1.72 %
Pat 40 1.53 %
Gellér 38 1.46 %
Vágfüzes 36 1.38 %
Nagykeszi 36 1.38 %
Komáromfüss 30 1.15 %
Bogya 29 1.11 %
Szilas 28 1.07 %
Ifjúságfalva 27 1.03 %
Bogyarét 24 0.92 %
Virt 23 0.88 %
Újgyalla 7 0.27 %
Szilasháza 5 0.19 %
Zsemlékes 2 0.08 %
Újpuszta 1 0.04 %
Komárom 320 53.24 %
Ógyalla 47 7.82 %
Gúta 20 3.33 %
Naszvad 13 2.16 %
Újgyalla 13 2.16 %
Megyercs 10 1.66 %
Csallóközaranyos 8 1.33 %
Izsa 8 1.33 %
Komáromszentpéter 7 1.16 %
Perbete 7 1.16 %
Nemesócsa 6 1.00 %
Ekel 6 1.00 %
Szilasháza 5 0.83 %
Dunaradvány 5 0.83 %
Keszegfalva 5 0.83 %
Dunamocs 4 0.67 %
Marcelháza 4 0.67 %
Komáromfüss 3 0.50 %
Imely 2 0.33 %
Hetény 2 0.33 %
Bajcs 2 0.33 %
Karva 2 0.33 %
Ifjúságfalva 2 0.33 %
Pat 1 0.17 %
Bogya 1 0.17 %
Bátorkeszi 1 0.17 %
Lakszakállas 1 0.17 %
Gellér 1 0.17 %
Martos 1 0.17 %
Tany 1 0.17 %
Kolozsnéma 1 0.17 %
Nagykeszi 1 0.17 %
Búcs 1 0.17 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 71.77 %
Gúta 275 21.50 %
Ógyalla 205 16.03 %
Dunamocs 179 14.00 %
Marcelháza 162 12.67 %
Komáromszentpéter 161 12.59 %
Perbete 150 11.73 %
Bátorkeszi 130 10.16 %
Naszvad 130 10.16 %
Búcs 119 9.30 %
Hetény 107 8.37 %
Dunaradvány 103 8.05 %
Karva 93 7.27 %
Ekel 84 6.57 %
Csicsó 81 6.33 %
Lakszakállas 78 6.10 %
Madar 77 6.02 %
Izsa 77 6.02 %
Csallóközaranyos 62 4.85 %
Kolozsnéma 44 3.44 %
Martos 40 3.13 %
Nemesócsa 40 3.13 %
Keszegfalva 38 2.97 %
Vágfüzes 35 2.74 %
Pat 34 2.66 %
Bajcs 31 2.42 %
Komáromfüss 31 2.42 %
Tany 29 2.27 %
Bogya 29 2.27 %
Megyercs 29 2.27 %
Gellér 27 2.11 %
Szilas 26 2.03 %
Imely 26 2.03 %
Nagykeszi 24 1.88 %
Bogyarét 16 1.25 %
Ifjúságfalva 13 1.02 %
Virt 13 1.02 %
Újgyalla 8 0.63 %
Szilasháza 5 0.39 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 226.89 %
Gúta 231 25.67 %
Ógyalla 121 13.44 %
Keszegfalva 99 11.00 %
Izsa 76 8.44 %
Marcelháza 72 8.00 %
Naszvad 70 7.78 %
Bátorkeszi 61 6.78 %
Hetény 49 5.44 %
Komáromszentpéter 49 5.44 %
Búcs 44 4.89 %
Perbete 41 4.56 %
Dunamocs 39 4.33 %
Kolozsnéma 37 4.11 %
Csallóközaranyos 34 3.78 %
Nemesócsa 33 3.67 %
Ekel 31 3.44 %
Imely 26 2.89 %
Bajcs 20 2.22 %
Dunaradvány 17 1.89 %
Lakszakállas 17 1.89 %
Martos 17 1.89 %
Nagykeszi 16 1.78 %
Megyercs 15 1.67 %
Csicsó 15 1.67 %
Tany 14 1.56 %
Karva 13 1.44 %
Madar 13 1.44 %
Pat 13 1.44 %
Újgyalla 12 1.33 %
Vágfüzes 12 1.33 %
Komáromfüss 10 1.11 %
Ifjúságfalva 10 1.11 %
Szilasháza 9 1.00 %
Szilas 7 0.78 %
Virt 5 0.56 %
Bogya 4 0.44 %
Gellér 3 0.33 %
Bogyarét 2 0.22 %
Zsemlékes 2 0.22 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 141.97 %
Komárom 556 88.39 %
Ógyalla 81 12.88 %
Naszvad 80 12.72 %
Nemesócsa 48 7.63 %
Keszegfalva 45 7.15 %
Marcelháza 43 6.84 %
Perbete 42 6.68 %
Komáromszentpéter 30 4.77 %
Ifjúságfalva 27 4.29 %
Imely 26 4.13 %
Bátorkeszi 25 3.97 %
Vágfüzes 20 3.18 %
Ekel 20 3.18 %
Bajcs 18 2.86 %
Dunamocs 18 2.86 %
Megyercs 17 2.70 %
Tany 16 2.54 %
Csallóközaranyos 16 2.54 %
Nagykeszi 16 2.54 %
Dunaradvány 15 2.38 %
Izsa 15 2.38 %
Búcs 14 2.23 %
Karva 14 2.23 %
Lakszakállas 13 2.07 %
Újgyalla 12 1.91 %
Hetény 11 1.75 %
Madar 9 1.43 %
Komáromfüss 9 1.43 %
Martos 9 1.43 %
Bogyarét 8 1.27 %
Csicsó 5 0.79 %
Kolozsnéma 5 0.79 %
Zsemlékes 4 0.64 %
Szilas 4 0.64 %
Szilasháza 4 0.64 %
Gellér 3 0.48 %
Bogya 3 0.48 %
Pat 2 0.32 %
Újpuszta 1 0.16 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 25.13 %
Komáromszentpéter 467 12.07 %
Ógyalla 309 7.99 %
Gúta 273 7.06 %
Perbete 250 6.46 %
Naszvad 171 4.42 %
Bátorkeszi 170 4.40 %
Marcelháza 161 4.16 %
Hetény 142 3.67 %
Dunamocs 127 3.28 %
Ekel 100 2.59 %
Dunaradvány 98 2.53 %
Madar 98 2.53 %
Búcs 97 2.51 %
Csicsó 91 2.35 %
Lakszakállas 88 2.28 %
Izsa 80 2.07 %
Csallóközaranyos 76 1.96 %
Martos 70 1.81 %
Nemesócsa 67 1.73 %
Kolozsnéma 52 1.34 %
Karva 51 1.32 %
Tany 46 1.19 %
Bajcs 39 1.01 %
Imely 36 0.93 %
Keszegfalva 34 0.88 %
Nagykeszi 33 0.85 %
Megyercs 32 0.83 %
Gellér 32 0.83 %
Vágfüzes 30 0.78 %
Komáromfüss 28 0.72 %
Szilas 27 0.70 %
Pat 26 0.67 %
Bogya 24 0.62 %
Bogyarét 19 0.49 %
Ifjúságfalva 14 0.36 %
Virt 13 0.34 %
Újgyalla 13 0.34 %
Újpuszta 3 0.08 %
Szilasháza 1 0.03 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 44.93 %
Gúta 206 6.05 %
Ógyalla 109 3.20 %
Marcelháza 101 2.97 %
Naszvad 74 2.17 %
Perbete 55 1.62 %
Komáromszentpéter 54 1.59 %
Keszegfalva 54 1.59 %
Izsa 53 1.56 %
Dunamocs 47 1.38 %
Bátorkeszi 46 1.35 %
Madar 44 1.29 %
Nemesócsa 38 1.12 %
Hetény 34 1.00 %
Ekel 32 0.94 %
Búcs 32 0.94 %
Csallóközaranyos 30 0.88 %
Bajcs 30 0.88 %
Imely 26 0.76 %
Újgyalla 22 0.65 %
Pat 22 0.65 %
Megyercs 21 0.62 %
Lakszakállas 19 0.56 %
Dunaradvány 18 0.53 %
Martos 15 0.44 %
Csicsó 14 0.41 %
Tany 13 0.38 %
Nagykeszi 12 0.35 %
Vágfüzes 12 0.35 %
Szilasháza 11 0.32 %
Komáromfüss 10 0.29 %
Szilas 10 0.29 %
Kolozsnéma 8 0.24 %
Karva 8 0.24 %
Ifjúságfalva 6 0.18 %
Virt 4 0.12 %
Bogya 4 0.12 %
Bogyarét 3 0.09 %
Zsemlékes 3 0.09 %
Újpuszta 2 0.06 %
Gellér 1 0.03 %
Komárom 1 405 22.89 %
Gúta 1 150 18.74 %
Ógyalla 272 4.43 %
Komáromszentpéter 209 3.41 %
Naszvad 203 3.31 %
Csicsó 194 3.16 %
Perbete 169 2.75 %
Marcelháza 158 2.57 %
Dunamocs 149 2.43 %
Nemesócsa 131 2.13 %
Bátorkeszi 127 2.07 %
Ekel 123 2.00 %
Dunaradvány 113 1.84 %
Keszegfalva 105 1.71 %
Izsa 102 1.66 %
Lakszakállas 100 1.63 %
Hetény 99 1.61 %
Csallóközaranyos 98 1.60 %
Búcs 85 1.38 %
Madar 74 1.21 %
Kolozsnéma 68 1.11 %
Nagykeszi 66 1.08 %
Martos 65 1.06 %
Megyercs 63 1.03 %
Komáromfüss 61 0.99 %
Pat 50 0.81 %
Vágfüzes 49 0.80 %
Karva 49 0.80 %
Szilas 45 0.73 %
Imely 44 0.72 %
Bajcs 35 0.57 %
Ifjúságfalva 35 0.57 %
Gellér 35 0.57 %
Bogya 32 0.52 %
Virt 23 0.37 %
Tany 23 0.37 %
Bogyarét 21 0.34 %
Újgyalla 6 0.10 %
Szilasháza 5 0.08 %
Zsemlékes 5 0.08 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 40.51 %
Gúta 355 10.51 %
Dunamocs 219 6.48 %
Ógyalla 214 6.33 %
Komáromszentpéter 191 5.65 %
Marcelháza 191 5.65 %
Bátorkeszi 185 5.47 %
Naszvad 180 5.33 %
Perbete 172 5.09 %
Hetény 154 4.56 %
Dunaradvány 133 3.94 %
Búcs 128 3.79 %
Csicsó 119 3.52 %
Ekel 113 3.34 %
Izsa 103 3.05 %
Madar 99 2.93 %
Csallóközaranyos 90 2.66 %
Nemesócsa 86 2.55 %
Lakszakállas 78 2.31 %
Karva 78 2.31 %
Keszegfalva 61 1.81 %
Pat 53 1.57 %
Kolozsnéma 52 1.54 %
Martos 51 1.51 %
Tany 43 1.27 %
Bogya 41 1.21 %
Nagykeszi 40 1.18 %
Megyercs 37 1.09 %
Szilas 37 1.09 %
Vágfüzes 36 1.07 %
Imely 31 0.92 %
Komáromfüss 31 0.92 %
Gellér 29 0.86 %
Bajcs 27 0.80 %
Virt 22 0.65 %
Bogyarét 20 0.59 %
Ifjúságfalva 9 0.27 %
Újgyalla 4 0.12 %
Szilasháza 3 0.09 %
Újpuszta 1 0.03 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
452 36.19%
SSL
345 27.62%
VPN
154 12.33%
SNS
78 6.24%
KSČ
68 5.44%
DÚRS
47 3.76%
SPV
39 3.12%
Együttélés-MKDM
19 1.52%
DS
16 1.28%
SZ
13 1.04%
SD
10 0.80%
Egyéb
8 0.64%
Érvényes szavazatok 1249
HZDS
578 52.45%
KDH
171 15.52%
SNS
129 11.71%
SDĽ
59 5.35%
SZS
27 2.45%
SDSS
22 2.00%
SKDH
20 1.81%
ODÚ
16 1.45%
ROI
15 1.36%
SZ
9 0.82%
DS-ODS
9 0.82%
HSD-SMS
8 0.73%
ZPR-RČS
7 0.64%
HZOS
7 0.64%
HZSP-SRÚ
7 0.64%
Egyéb
18 1.63%
Érvényes szavazatok 1102
HZDS-RSS
611 57.91%
ZRS
87 8.25%
KDH
81 7.68%
SNS
62 5.88%
SP-VOĽBA
48 4.55%
42 3.98%
ROISR
41 3.89%
KSÚ
21 1.99%
KSS
12 1.14%
SPK
11 1.04%
NS
11 1.04%
MK
9 0.85%
HZPCS
9 0.85%
DS
7 0.66%
Egyéb
3 0.28%
Érvényes szavazatok 1055
HZDS
482 43.58%
SDK
242 21.88%
SNS
142 12.84%
SDĽ
74 6.69%
ZRS
66 5.97%
SOP
55 4.97%
KSS
18 1.63%
MKP
12 1.08%
Egyéb
15 1.36%
Érvényes szavazatok 1106
HZDS
336 37.29%
SMER
131 14.54%
KDH
69 7.66%
SDKU
65 7.21%
ANO
64 7.10%
PSNS
62 6.88%
SNS
47 5.22%
HZD
41 4.55%
KSS
16 1.78%
MKP
15 1.66%
NOSNP
14 1.55%
SZS
11 1.22%
SDĽ
8 0.89%
SDA
6 0.67%
ZAR
5 0.55%
Egyéb
11 1.22%
Érvényes szavazatok 901
SMER
295 39.02%
SNS
125 16.53%
ĽS HZDS
102 13.49%
SDKU DS
98 12.96%
KDH
78 10.32%
KSS
16 2.12%
SF
11 1.46%
MKP
8 1.06%
LB
5 0.66%
HZD
4 0.53%
Egyéb
14 1.85%
Érvényes szavazatok 756
SMER
436 52.91%
SNS
81 9.83%
SaS
67 8.13%
SDKU DS
66 8.01%
ĽS HZDS
52 6.31%
KDH
50 6.07%
Most-Híd
25 3.03%
SDĽ
12 1.46%
EDS
9 1.09%
LSNS
7 0.85%
KSS
4 0.49%
Únia
4 0.49%
MKP
1 0.12%
Egyéb
10 1.21%
Érvényes szavazatok 824
SMER SD
480 61.94%
SNS
62 8.00%
KDH
51 6.58%
SaS
35 4.52%
OĽaNO
33 4.26%
SDKU DS
33 4.26%
Most-Híd
23 2.97%
LSNS
13 1.68%
99 Percent
11 1.42%
SSS NM
7 0.90%
ĽS HZDS
5 0.65%
SF
5 0.65%
NaS ns
4 0.52%
Zmena zdola DU
4 0.52%
Egyéb
9 1.16%
Érvényes szavazatok 775
SMER SD
334 44.41%
SNS
103 13.70%
SaS
47 6.25%
OĽANO-NOVA
47 6.25%
LSNS
43 5.72%
Most-Híd
42 5.59%
SME RODINA
36 4.79%
KDH
31 4.12%
#SIEŤ
27 3.59%
TIP
17 2.26%
SZS
7 0.93%
SMS
5 0.66%
SKOK!
4 0.53%
MKP
3 0.40%
Egyéb
6 0.80%
Érvényes szavazatok 752
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések