SK
VK
.....

Nagykürtös

Város

címer zászló
240 28% magyar 1910
525 5% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Veľký Krtíš
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Kékkői járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence - Északnyugati-Kárpátok, Selmeci-körhegység, Korponai-erdő
Más földrajzi nevek:
Babka, (Bendőpuszta), (Bienovszky-szállás), (Budka), (Darvaskapuszta), Dubravka, Gyulaháza, Hlboké, Hôrka, Horné, Hrobľa, IBV-lakótelep, Nad Varjaše, Ostrý vrch, Páltelek, Stavené, (Tilalmas), Viničky, Viničky-lakótelep, Vysoká hora, Záhradkárská osada
Koordináták:
48.20735931, 19.34777260
Terület:
15,03 km2
Rang:
város
Népesség:
12255
Tszf. magasság:
222 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99001
Település kód:
515850
Szervezeti azonosító:
319651
Adóazonosító:
2021243290

A város az Ipoly-medence északkeleti, a Balassagyarmati-medence északi peremén, a Kürtös-patak (Krtíš) mentén, a Nógrádszentpéteri-dombság délnyugati és a Korponai-erdő déli lábánál, 200 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Balassagyarmattól 19 km-re északra, Kékkőtől 4,5 km-re délre, Losonctól 35 km-re délnyugatra, Ipolyságtól 46 km-re északkeletre. Határa 174-489 méteres tengerszint feletti magasságban húzódik, a várostól északra magasodik a 399 méter magas Babka-hegy, északnyugatra pedig Nagykürtös, Kékkő és Alsópalojta határánál legmagasabb pontja, a 489 méteres Ostrý vrch. 2010-ben területének 33,0 %-át (496 ha) erdő, 28,1 %-át (423 ha) szántó, 9,6 %-át (144 ha) rét és legelő, 3,6 %-át (54 ha) pedig szőlő foglalta el. Erdei elsősorban tölgyesek. Délről Kiskürtös, nyugatról Alsópalojta, északról Kékkő, északkeletről Alsóesztergály (Erdőszele katasztere), délkeletről pedig Nagyhalom községekkel határos. Nyugati határa évszázadokon át Nógrád és Hont vármegyék határát alkotta. Fontos közlekedési csomópont: a 75-ös országos főút Felsőszemeréden át Érsekújvárral, valamint Losonccal, az 527-es út Tótgyarmaton át Ipolysággal és Szénaváron át Bábaszékkel köti össze. 1978 óta vasút köti össze Bussán és rövid magyarországi szakaszon át Losonccal (1992 óta nincs személyforgalom). Korábban határában több külterületi lakott hely is volt, Bendőpuszta és Tilalmas mára elpusztult, Gyulaháza (Ďulov Dvor-Mútnice) pedig egybeépült Nagykürtössel, a városközponttól 2,5 keletre található Páltelek ma hétvégi házas beépítésű külterület. Hasonló hétvégi házas településrészt találunk Nagykürtöstől északra, a szőlőhegy közelében (Viničky).

Közigazgatás

Nagykürtös 1968 óta város és egyben a Nagykürtösi járás székhelye (1996 óta a Besztercebányai kerület részeként). 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Kékkői járásához (1872-1913 között a Balassagyarmati járáshoz) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1920-1960 között a Kékkői, 1960-1968 között pedig a Losonci járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Garammenti megye, Kékkői járás). 1968-tól járási székhely. 1952-ben területéenk (1921-ben 20,42 km²) több mint egynegyedét elveszítette, amikor északnyugati határrészeit (Persdolina) Kékkőhöz csatolták. 2011-ben területe 15,03 km² volt. Határa 1910 előtt is módosult, a 20. század elején déli határát még a Kiskürtöst Nagyhalommal összekötő út alkotta és területébe ékelődött egy Kiskürtöshöz tartozó határrész is. 1973-1992 között hozzá tartozott Kiskürtös, 1988-1992 pedig Kishalom és Nagyhalom is, területe ekkor a mainak több, mint duplája volt (1973-1988 között 20,43 km², 1988-1992 között 33,55 km²).

Népesség

Nagykürtösnek 2011-ben 12 999 lakosa volt, a járás legnépesebb (és Kékkő mellett másik városi rangú) településeként, itt élt a járás népességének 28,5 %-a. Népességének 74,2 %-a volt szlovák és 5,0 %-a (645 fő) magyar nemzetiségű. A magyar anyanyelvűek aránya (6,2 %, 810 fő) egynegyedével meghaladta a magyar nemzetiségűekét. Az 1942-ben alig 755 lakosú község 1950 után a bányászat és az ipar fejlesztésével nőtt várossá, 1970-ben 4425, 1980-ban már 9058 lakosa volt, 1991-ben pedig elérte népességének maximumát 14 212 fővel. 2001-2017 között népessége folyamatosan, összesen 13,5 %-kal csökkent (14 013 főről 12 115 főre). A település a 19. század végén szlovák többségű volt, 1880-ban lakosságának 81,1 %-a volt szlovák és 10,5 %-a magyar anyanyelvű. A magyarok aránya 1910-re 28,5 %-ra nőtt, a csehszlovák uralom bevezetése után azonban 1921-re 8 %-ra esett visssza és az eredeti magyar lakosság a 20. század közepére nagyrészt asszimilálódott. Az új bányavárosban és a jelentős magyar népességgel (2011-ben 28,5 %) rendelkező járás székhelyén az új betelepülőkkel a magyarok aránya is megnőtt, 1991-2011 között azonban számuk (1103 főről 645-re) és arányuk (7,8 %-ról 5,0 %-ra) folyamatos csökkenése figyelhető meg. 2013-ban a lakosság 13,2 %-a tartozott a roma etnikumhoz. Nagykürtös 1921-ben még evangélikus többségű (55,0 %) volt, a római katolikusok a lakosság 42,1 %-át alkották. 2011-ben a lakosság 45,9 %-a volt római katolikus és 13,5 %-a evangélikus vallású, 16,4 %-a pedig felekezeten kívüli. Népsűrűsége 2011-ben 865 fő/km² volt.

Történelem

A Kürtös-patak mentén létrejött, nevét a patakról kapó Kürtös település első írásos említését a királyi kancellária által 1245-ben kibocsátott oklevélben találjuk „Curtus” alakban, melyben az ipolysági kolostort erősíti meg a király birtokaiban. A néphagyomány a patak nevét Lehel vezér kürtjéből eredezteti. A középkorban a divényi uradalom része volt. A Kürtös-patak itteni vízimalmairól 1349-ben számolnak be először írásos források. 1482-ben mint Felsőkürtös (Felsewkwrthes), 1549-ben pedig már mai nevén (Naghkywrtews) említik az oklevelek. Lakossága a 16. században evangélikus hitre tért. 1554-1593 között a megye nagy részével együtt török hódoltsági terület volt. 1562-63-ban 24, 1579-ben pedig 31 adózó háztartása volt. 1598-től a Balassa család birtoka volt, későbbi birtokosai a Soós, Kiskürtösi és Ambrózy családok voltak. A 17. században csaknem elnéptelenedett, 1680-ban telepítették újra. 1715-ben 23 szlovák, 1720-ban hat magyar és 14 szlovák háztartást írtak itt össze. 1819-ben itt született August Horislav Škultéty szlovák nemzetébresztő, gimnáziumigazgató és irodalomszervező, a régi evangélikus lelkészlakot születésének centenáriumán emléktáblával jelölték meg. 1828-ban 68 háza és 678 lakosa volt. 1847-ben itt keresztelték meg Mikszáth Kálmánt, akinek édesapja is a községben született. 1851-ben 667 lakosának zöme szlovák, négyötöde evangélikus vallású volt. A határában régtől fogva ismert barnaszénkészletek kiaknázása 1859-ben kezdődött meg a (ma Kiskürtöshöz tartozó) Messapusztán, ahol Mescha András nyitott bányát (Éva-akna), mely 1912-ig üzemelt. A Cseresznyák-dűlőben nyitott Borbála-bányát szintén Mescha András bérelte a nagykürtösi közbirtokosságtól, ez a bánya 1860-1880, majd 1902-1910 között működött. A nagykürtösi szénbányászat ebben az időben helyi jelentőségű maradt, a két bányából fél évszázad alatt összesen 76,2 ezer tonna szenet termeltek ki. 1874-ben Shvoy Miklós „Nógrád vármegye leírása” című monográfiájában savanyúvízforrását, gesztenyéseit és olvasókörét is megemlíti, valamint azt a tényt, hogy a Balassagyarmatot Zólyommal összekötő út Nagykürtösnél ősszel és tavasszal járhatatlanná válik. A kedvező közlekedési helyzetű község és a környező falvak már 1895-ben kérvényezték, hogy Nagykürtös járási székhely legyen. A 20. század elején a Sebastiani, a Bende és a Messa családok voltak itt a fő birtokosok. 1914-ben megkezdődtek a Balassagyarmatot Nagykürtösön át Kékkővel összekötő vasútvonal építésének előkészületei, de a terv a világháború kitörésével kútba esett. 1920-ig Nógrád vármegye Kékkői (1872-1913 között Balassagyarmati) járásához tartozott. 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállam része volt. 1942-ben 182 háza és 755 lakosa volt. A község 1945. január 5-én szabadult fel. 1945 után immár nagyipari kitermelés keretében újra megkezdődött a szénbányászat a környéken: először Kishalom, majd 1948-tól Nógrádszentpéter határában, ezután 1962-ben Nagyhalom és Kishalom határánál megnyílt az ország egyik legfontosabb szénbányája, a Dolina-bánya. 1951-ben új vasútvonalat építettek a bányavidék kiszolgálása, melyen kezdetben Kishalomig közlekedtek a vonatok és a magyarországi Nógrádszakálon és Ipolytarnócon keresztül kötötte azt össze Losonccal. 1958-tól a személyforgalom is megindult az 1978-ban Nagykürtösig meghosszabbított vasútvonalon. 1950-ben a régi faluközponttól keletre megkezdődött az első bányászlakótelep építése. 1968-ban Nagykürtös várossá és egyben járásszékhellyé nyilvánításával ugrásszerű fejlődés vette kezdetét. 1970-ben 4425, 1980-ban már 9058, 1991-ben pedig 14 212 lakosa volt a városnak. 1973-ban Kiskürtös, 1988-ban pedig Kishalom és Nagyhalom községeket is Nagykürtöshöz csatolták, de 1992-ben valamennyi újra önállósult. 1970-ben megkezdték a Déli-lakótelep építését, 1971-ben átadták a város első magasépületét, ezt 1972-88 között a Stred I.-II., majd 1985-89 között a Viničky-lakótelepek követték. A bányászat mellett új iparágakat is telepítettek Nagykürtösre, 1968-ban borkombinát és textilgyár (Novotex, majd Pleta) nyílt, 1972-ben kezdte meg termelését a LIAZ teherautógyár motorgyártó üzeme, 1978-ban pedig a hús- és tejkombinát. 1974-ben a kultúrközpont, 1975-ben pedig az üzletház épülete is elkészült. A városban új oktatási intézmények és borászati kutatóintézet is létesült. Címerét 1986-ban fogadták el. 1974-1990 között Pokrok-Haladás, majd 1991-től Palóc címmel jelent meg magyar nyelvű járási hetilapja. A rendszerváltás után a város hanyatlásnak indult, az ezredforduló után felgyorsult az elvándorlás, 2003-ban megszűnt a termelés a gépgyárban (1990-ben már leállt a motorgyártás, utána csak gépalkatrészeket gyártottak) és 2015-ben a Dolina-bányában is.

Mai jelentősége

Nagykürtösön, mint járási székhelyen, fontos közintézmények egész sora található (kórház, könyvtár, járási bíróság stb.). Bár a Nagykürtösi járás lakosságának több, mint egynegyede magyar nemzetiségű, a városban csak szlovák nyelvű oktatási intézmények (három alapiskola, egy gimnázium és egy szakközépiskola) találhatóak. Bányászata 2015-ben megszűnt, gépiparát ma egy, a volt motorgyár területén autóalkatrész-üzemet létrehozó multinacionális vállalt (SAM automotive) képviseli. Borüzeme (Movino) ma is működik. A város az 1989-ben alapított Palóc Társaság székhelye. Arculatára az 1950-80-as években épült lakótelepek nyomják rá a bélyegüket, műemlékekben viszonylag szegény. Evangélikus temploma 1635-ben eredetileg reneszánsz stílusban épült, 1770-ben barokk stílusban átalakították. Falán 2000-ben helyezték el Mikszáth Kálmán emléktábláját. Szűz Mária születésének szentelt római katolikus temploma 1940-ben épült. Az egykori Ambrózy-kastély a 17. században épült reneszánsz stílusban, a 19. században klasszicista stílusban átalakították, park veszi körül. A szomszédos Sebastiani-kúriában ma vendéglő működik. A város gyógyvízforrásait biofürdőben hasznosítják.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Kis és Nagy Kürtös. Elegyes tót faluk Nógrád Várm. Kis Kürtösnek földes Urai G. Sándor, és több Uraságok, fekszik ez Szklabinyához közel, és annak filiája, Nagy Kürtösnek pedig földes Urai Csemniczky, és töb Uraságok, fekszik ez Alsó Palojtához közel, és annak filiája, lakosai katolikusok, határbéli földgyeik néhol soványasak, vagyonnyai meglehetősek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Nagy-Kürtös, Nógrád m. tót falu, a Kürtös sebes patakja mellett, melly gyakran megárad. Számlál 104 kath., 563 evang. lak. Evang. anyatemplom. Több szép uri lakhelyek. F. u. Ambrózy, Csemiczky, s m. t. Ut. p. B. Gyarmat.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Zsély és a hozzá tartozó Sósár között széles terjedelmű rétség nyúlik fölfelé, melyet az Ipolyba ömlő Kürtös pataka hasít hoszszában. A Kürtös patak völgyén fekszenek Újfalu, Kis- és Nagy-Kürtös helységek régi nemesi kuriákkal.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Nagykürtös. A kürtösi völgyben fekvő kisközség. Házainak száma 146, lakosaié 844, a kik vegyesen magyarok és tótajkúak s túlnyomóan ág. ev. vallásúak. Postája Kiskürtös, távírója és vasúti állomása Balassagyarmat. Már a középkorban fennállott, de írott adataink csak a XVI. századtól kezdve vannak e községről. Az 1562–1563. évi török kincstári adószámadáskönyvekben a nógrádi szandzsák helységei között szerepel 24 adóköteles házzal, 1579-ben pedig 31-gyel, 1593-ban felszabadult a török hódoltság alól. 1598-ban részben Balassa Imre részben a Soós és a Kiskürthösy családok voltak a födesurai, a XVII. század közepén Balassa Imre, a Csemitzky, a Tihanyi és az Ambrózy családok. 1715-ben 23 tót, 1720-ban hat magyar és 14 tót háztartását írták össze. 1754–1755-ben Bihárfalvai Urbán András volt itt birtokos, 1770-ben pedig gróf Zichy Ferencz, gróf Balassa Pál és László, Csemitzky Ferencz, Horváth Kristóf, Plachy János, Markovics Sándor, Kopcsándy Mihály, Sréter Mihály és Tihanyi Dániel, 1826-ban Ambrózy Lajos és kívüle 1488 körül még a Csemitzky, a Hodosi Bende, a Felsőkubini Meskó, a Dolinai és a Draskóczy, a Molnár, a Thomka, a Lázy és a Kossay családok. Jelenleg a Sebastiani, a Bende és a Messa családok nagyobb birtokosai. A Sebastiani-féle régi kastélyt az Ambrózy család építtette a XVII. században s itt van e család régi sírboltja is. A másik Sebastiani-féle úrilak újabb keletű. Ezenkívül még két úrilak van a községben, melyek a Bende és a Messa családokéi. Az itteni evangélikus templom 1635 táján épült, de megromolván, a Csemitzky, a Tihanyi és az Ambrózy családok bőkezűségéből helyreállíttatott. A határban kőszén-, homok- és kőbányák vannak és több savanyúvízforrás is. Az egyik dülőt »Ne bojsza« magyarul: »Ne félj«-nek nevezik. Az itteni néphagyomány szerint e dombon Lehel vezér kürtjébe fújt s ezért nevezték el a községet Kürtösnek. A község keleti részén van »Zsidó lyuk« nevű üreg is, mely az itteni monda szerint, hajdan egészen a kékkői várig vezetett volna. Elnevezését azért nyerte, mert itt valamikor egy zsidót megöltek és holttestét ez üregbe dobták. A községhez tartoznak: Borbála-bánya, Éva-bánya, Gyulaház, Páltelek, Tilalmas és Persdolina.

Helységnévtár

Kürtös (nagy) (Welki Krtys), [Darvaska vagy Gyulaháza, Prodolina], rk. 315 Alsó-Palojta (Hontm.), ÁG. 491 Bánya, izr. 12 Balassa-Gyarmat.

felső-kubini és deménfalvi ifj. Kubinyi Ferenc

1836. 11. 22.
Kóvár - megszületett
Kiscsalomja - egyházi szolgálatot végzett
1903. 7. 14.
Nagykürtös - elhunyt

Zsélyi Nagy Lajos

1935.9.28.
Mikszáthfalva - megszületett
Zsély - élt
2005.6.11.
Nagykürtös - elhunyt

Csáky Antal

1986.11.28.
Nagykürtös - megszületett
Kelenye - élt
Kolon 2013-tól a koloni Zobor Hangja Vegyeskar vezetője
2008-2012
Ipolybalog - tanított
Névelőfordulások
1245
Curtus
1482
Felsewkwrthes
1549
Naghkywrtews
1773
Nagy-Kürtös, Welky Krtiss,
1786
Nagy-Kürtösch, Welký Krtiš,
1808
Nagy-Kürtös, Welký Krtíš,
1863
Nagykürtös,
1920
Veľký Krtýš,
1927
Veľký Krtíš

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Komenského) 3
Telefon: 0474812111
Fax: 0474812112

Honlap: velky-krtis.sk
Polgármester:
Surkoš Dalibor (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Čapliar Martin (Független)
Magdič Jozef (Független)
Plavec Peter (Független)
Šalko Peter (Független)
Felber Alexius (Független)
Trojčák Mirko (Független)
Žaloudek Jaromír (Független)
Mojžiš Stanislav (Független)
Boreš Igor (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH)
Lukáč Vladimír (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH)
Komada Michal (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH)
Janíček Augustín (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH)
Cuper Jozef (SMER-SD)
Kollár Ondrej (SMER-SD)
Kyseľová Mária (SMER-SD)
Független 53% Független 8 képviselö SaS, OBY... 27% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH 4 képviselö SMER-SD 20% SMER-SD 3 képviselö 15 képviselö
Nagykürtösi Posta

Nám. Škultétyho 1

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Škultétyho 329

Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho

Školská 21

Járási bíróság

SNP 714/2

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO VEĽKÝ KRTÍŠ

Škultétyho námestie 4

Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš

Komenského 3

Krytá plaváreň

Škultétyho

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš

Osloboditeľov 33

Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho

Nám.A.H.Škultétyho 5

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.

Nemocničná 1

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

Červenej armády 27

Združenie miest a obcí veľkokrtíšskeho regiónu

Komenského 3

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Nám. A. H. Škultétyho 5

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši

Banícka 5

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš

Madácha 2

Nagykürtösi Járási Rendőrkapitányság

Banícka 20

Nagykürtösi Rendőrörs

Banícka 20

Špeciálna základná škola

Za parkom 966

Základná škola, Nám. A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš

Nám. A. H. Škultétyho 9

Základná škola Veľký Krtíš

J.A.Komenského 4

Základná umelecká škola

Poľná 1

Základná škola, Ul. Poľná 1, Veľký Krtíš

Poľná 1

Stredná odborná škola

Poľná 10

Materská škola Poľná 2, Veľký Krtíš

Poľná 2

Alapiskola

J.A.Komenského 4

Alapiskola

Nám. A.H.Škultétyho 9

Alapiskola

Poľná 1

Gymnázium A.H.Š.

Školská 21

Óvoda

Poľná 2

Stredná odborná škola

Poľná 10

Speciális Alapiskola

Za parkom 966

Nagykürtösi Anyakönyvi Hivatal

Komenského 3

Nagykürtösi Járási Ügyészség

Bányász utca 3.

Nagykürtösi Járási Hivatal

Škultéty tér 11.

Nagykürtösi Városi Hivatal

Komenského 3

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 86 11%
szlovákok 663 81%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 61 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 818
magyarok 240 28%
szlovákok 583 69%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 15 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 843
magyarok 68 8%
szlovákok 775 91%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 852
magyarok 1103 8%
szlovákok 12636 89%
ruszinok 6 0%
romák 206 1%
ukránok 3 0%
csehek 156 1%
németek 4 0%
lengyelek 9 0%
egyéb 11 0%
ismeretlen 78 1%
összlétszám 14212
magyarok 869 6%
szlovákok 12182 87%
ruszinok 6 0%
romák 289 2%
ukránok 13 0%
csehek 109 1%
németek 1 0%
lengyelek 8 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 533 4%
összlétszám 14013
magyarok 645 5%
szlovákok 9649 74%
ruszinok 0 0%
romák 94 1%
ukránok 25 0%
csehek 58 0%
németek 2 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 42 0%
ismeretlen 2479 19%
összlétszám 12999
magyarok 525 5%
szlovákok 9314 84%
ruszinok 1 0%
romák 45 0%
ukránok 31 0%
csehek 74 1%
németek 1 0%
lengyelek 9 0%
egyéb 34 0%
ismeretlen 994 9%
összlétszám 11028
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 9824
Választási részvétel: 34.99 %
Kiadott boríték: 3437
Bedobott boríték: 3437

Polgármester

Érvényes szavazólap: 3362
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Surkoš Dalibor 2574 76.56 % SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Gömöry Ondrej 731 21.74 % SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, Progresívne Slovensko
Černý Ladislav 35 1.04 % Független
Kladivík Andrej 22 0.65 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Čapliar Martin 397 Független
Boreš Igor 385 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Cuper Jozef 375 SMER-SD
Magdič Jozef 324 Független
Vanková Božena 262 SMER-SD
Pavčová Eva 252 SMER-SD
Gömöry Juraj 251 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Püšpökyová Iveta 223 Független
Balík Ladislav 215 SMK-MKP
Jakab Dávid 133 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Plavec Peter 358 Független
Lukáč Vladimír 335 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Šalko Peter 307 Független
Felber Alexius 296 Független
Komada Michal 283 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Vajová Klaudia 281 SMER-SD
Strhársky Štefan 260 Független
Wágner Radomír 245 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Černý Ladislav 239 Független
Varga Miloš 235 SMER-SD
Maslík Pavol 231 SMER-SD
Györgyík Michal 214 ĽS Naše Slovensko
Strhár Samuel 159 SMER-SD
Miškovič Jozef 151 Független
Ďuriš František 120 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Trojčák Mirko 973 Független
Žaloudek Jaromír 590 Független
Kollár Ondrej 573 SMER-SD
Mojžiš Stanislav 548 Független
Kyseľová Mária 448 SMER-SD
Janíček Augustín 434 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Gömöry Ondrej 328 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Zaťková Henrieta 292 Független
Kováč Róbert 263 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Sujová Erika 250 SMER-SD
Andráško Marian 242 SPOLU
Koreň Peter 177 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Tóthová Stanislava 172 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Kvaček Andrej 163 SPOLU
Bartoš Miroslav 104 RIS

Képviselők

2014
Független 53.33% Független 8 képviselö SMER-SD 26.67% SMER-SD 4 képviselö 6.67% NOVA 1 képviselö SDKÚ-DS, SIEŤ 13.33% SDKÚ-DS, SIEŤ 2 képviselö 15 képviselö
2018
Független 53.33% Független 8 képviselö SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH 26.67% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH 4 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 3 képviselö 15 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 10271
Választási részvétel: 13.33 %
Kiadott boríték: 1369
Bedobott boríték: 1368
Választásra jogosult: 10221
Választási részvétel: 14.75 %
Kiadott boríték: 1508
Bedobott boríték: 1507
Választásra jogosult: 9 942
Választási részvétel: 31,96 %
Kiadott boríték: 3 178
Bedobott boríték: 3 178

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 1306
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 3 056
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 617 47.24 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 258 19.75 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 247 18.91 % ĽS Naše Slovensko
Karol Konárik 69 5.28 % SNS
Ondrej Binder 40 3.06 % Független
Ladislav Fízik 20 1.53 % ASV
Andrea Jenčíková 17 1.30 % NP
Pavel Chovanec 13 1.00 % ÚSVIT
Jozef Sásik 11 0.84 % SĽS
Jaroslav Sekerka 8 0.61 % KSS
Emil Samko 6 0.46 % KĽS
Vladimír Maňka 577 38.93% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 1 485 48.59 % Független
Marian Kotleba 890 29.12 % ĽSNS
Igor Kašper 244 7.98 % Független
Martin Juhaniak 230 7.53 % Független
Martin Klus 47 1.54 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Milan Urbáni 33 1.08 % SMS
Miroslav Gálik 28 0.92 % NAS
Stanislav Mičev 23 0.75 % Független
Michal Kantor 15 0.49 % SZS
Viliam Baňák 12 0.39 % JĽSS
Pavel Greksa 11 0.36 % Független
Vojtech Kökény 9 0.29 % SRK
Ivan Saktor 9 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 9 0.29 % NP
Jozef Šimko 4 0.13 % Független
Zdenek Očovan 4 0.13 % NAJ
Jozef Sásik 3 0.10 % SĽSAH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 1335
Érvényes szavazólap: 3 089
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Mirko Trojčák 901 67.49% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 610 45.69% SMER - SD, KDH
Peter Šiška 238 17.83% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Jaroslav Zauška 218 16.33% SMER - SD, KDH
Václav Hájevský 207 15.51% Független
Darina Antolíková 180 13.48% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Dušan Backo 149 11.16% SNS
Jozef Filip 127 9.51% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
László Jámbor 125 9.36% SMK-MKP
Pavol Goda 92 6.89% SĽS
Bohuslav Beňo 89 6.67% OKS
Peter Bartoš 60 4.49% ĽS Naše Slovensko
Attila Baki 58 4.34% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 58 4.34% Független
Miroslav Bartoš 54 4.04% SRK
Richárd Hamerlik 43 3.22% SMS
Anna Hlivárová 39 2.92% ASV
Mirko Trojčák 1 421 46.00% SMER-SD
Ondrej Kollár 758 24.54% SMER-SD
Miloš Krchňavý 717 23.21% Független
Peter Šalko 629 20.36% Független
Michal Györgyík 509 16.48% ĽS Naše Slovensko
Igor Boreš 491 15.90% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Jaroslav Dudáš 479 15.51% ĽS Naše Slovensko
Dana Havrilová 442 14.31% Független
Ľuboslav Dobrocký 328 10.62% ŠANCA
Nicolas Dobrocký 292 9.45% ĽS Naše Slovensko
Mária Košíková 284 9.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ladislav Nozdrovický 255 8.26% Független
Jaroslav Filip 246 7.96% SMER-SD
Erika Kušická 228 7.38% MOST - HÍD
Ladislav Balík 217 7.02% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 190 6.15% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Darina Antolíková 169 5.47% ŠANCA
László Jámbor 125 4.05% SMK-MKP
Michaela Činčurová 96 3.11% SNS
Viktor Lestyánszky 41 1.33% MOST - HÍD
Anikó Korčoková 40 1.29% SMK-MKP
Rózsa Skabela 22 0.71% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 19 0.62% MKDA-MKDSZ
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 10.10 %
Ipolynyék 120 8.84 %
Nagycsalomja 65 4.79 %
Ipolykeszi 57 4.20 %
Lukanénye 53 3.91 %
Csáb 43 3.17 %
Nagykürtös 40 2.95 %
Inám 38 2.80 %
Kóvár 34 2.51 %
Ipolyvarbó 28 2.06 %
Ipolynagyfalu 28 2.06 %
Ipolyszécsényke 26 1.92 %
Kelenye 22 1.62 %
Kőkeszi 21 1.55 %
Apátújfalu 20 1.47 %
Bussa 19 1.40 %
Terbegec 19 1.40 %
Ipolyhídvég 18 1.33 %
Zsély 17 1.25 %
Óvár 15 1.11 %
Leszenye 9 0.66 %
Dacsókeszi 6 0.44 %
Szelény 5 0.37 %
Csalár 5 0.37 %
Magasmajtény 5 0.37 %
Galábocs 4 0.29 %
Felsőzellő 4 0.29 %
Kiscsalomja 4 0.29 %
Tótgyarmat 3 0.22 %
Kékkő 3 0.22 %
Ipolyharaszti 3 0.22 %
Kislibercse 2 0.15 %
Rárósmulyad 2 0.15 %
Kiskürtös 2 0.15 %
Ebeck 2 0.15 %
Gyürki 2 0.15 %
Paróca 1 0.07 %
Nógrádszenna 1 0.07 %
Ipolykér 1 0.07 %
Felsőpalojta 1 0.07 %
Sirak 1 0.07 %
Hartyán 1 0.07 %
Bátorfalu 1 0.07 %
Szécsénykovácsi 1 0.07 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 26.11 %
Mikszáthfalva 149 8.80 %
Ebeck 70 4.13 %
Kürtösújfalu 69 4.08 %
Kékkő 63 3.72 %
Zsély 51 3.01 %
Alsópalojta 39 2.30 %
Kiskürtös 30 1.77 %
Középpalojta 20 1.18 %
Nógrádszentpéter 18 1.06 %
Magasmajtény 15 0.89 %
Érújfalu 15 0.89 %
Erdőszelestény 15 0.89 %
Bereklak 15 0.89 %
Bussa 13 0.77 %
Alsózellő 10 0.59 %
Dacsólam 10 0.59 %
Csalár 9 0.53 %
Lukanénye 9 0.53 %
Nagyhalom 9 0.53 %
Leszenye 8 0.47 %
Kishalom 8 0.47 %
Dacsókeszi 8 0.47 %
Felsőpalojta 8 0.47 %
Alsósztregova 7 0.41 %
Bátorfalu 7 0.41 %
Csáb 7 0.41 %
Nógrádszenna 6 0.35 %
Felsőesztergály 6 0.35 %
Ipolynyék 6 0.35 %
Ipolykér 6 0.35 %
Alsóesztergály 6 0.35 %
Száraznyírjes 6 0.35 %
Tótgyarmat 5 0.30 %
Paróca 5 0.30 %
Felsősztregova 5 0.30 %
Apátújfalu 4 0.24 %
Szécsénykovácsi 4 0.24 %
Apafalva 3 0.18 %
Kóvár 3 0.18 %
Kőkeszi 3 0.18 %
Szelény 3 0.18 %
Kiscsalomja 3 0.18 %
Sirak 3 0.18 %
Kelenye 3 0.18 %
Gyürki 2 0.12 %
Szuhány 2 0.12 %
Felsőzellő 2 0.12 %
Óvár 2 0.12 %
Kislibercse 2 0.12 %
Zobor 2 0.12 %
Galábocs 2 0.12 %
Nagycsalomja 2 0.12 %
Nagylám 1 0.06 %
Veres 1 0.06 %
Ipolyharaszti 1 0.06 %
Süllye 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Ipolyszécsényke 1 0.06 %
Csall 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Ipolykeszi 1 0.06 %
Ipolyvarbó 1 0.06 %
Ipolyhídvég 1 0.06 %
Ipolybalog 1 0.06 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 26.07 %
Nagykürtös 169 19.07 %
Magasmajtény 85 9.59 %
Apátújfalu 79 8.92 %
Ipolynyék 78 8.80 %
Csáb 69 7.79 %
Leszenye 64 7.22 %
Zsély 43 4.85 %
Bátorfalu 37 4.18 %
Óvár 27 3.05 %
Tótgyarmat 27 3.05 %
Kékkő 26 2.93 %
Bussa 24 2.71 %
Nagycsalomja 24 2.71 %
Ipolybalog 24 2.71 %
Szécsénykovácsi 23 2.60 %
Dacsókeszi 22 2.48 %
Kőkeszi 22 2.48 %
Inám 21 2.37 %
Ipolyharaszti 21 2.37 %
Bereklak 20 2.26 %
Középpalojta 18 2.03 %
Ipolyvarbó 18 2.03 %
Erdőszelestény 18 2.03 %
Csall 17 1.92 %
Nógrádszentpéter 16 1.81 %
Alsósztregova 16 1.81 %
Szelény 15 1.69 %
Ipolykeszi 14 1.58 %
Felsőzellő 13 1.47 %
Terbegec 13 1.47 %
Kiscsalomja 13 1.47 %
Kóvár 13 1.47 %
Sirak 12 1.35 %
Borosznok 12 1.35 %
Kiskürtös 11 1.24 %
Tótkisfalu 11 1.24 %
Ebeck 11 1.24 %
Szuhány 11 1.24 %
Ipolynagyfalu 10 1.13 %
Ipolykér 10 1.13 %
Kishalom 9 1.02 %
Kürtösújfalu 8 0.90 %
Gyürki 8 0.90 %
Alsózellő 8 0.90 %
Alsópalojta 7 0.79 %
Csalár 6 0.68 %
Nógrádszenna 6 0.68 %
Dacsólam 6 0.68 %
Érújfalu 5 0.56 %
Süllye 5 0.56 %
Nagyhalom 5 0.56 %
Felsősztregova 5 0.56 %
Apafalva 5 0.56 %
Felsőesztergály 5 0.56 %
Ipolyhídvég 4 0.45 %
Tótkelecsény 4 0.45 %
Galábocs 4 0.45 %
Mikszáthfalva 4 0.45 %
Kislibercse 4 0.45 %
Rárósmulyad 4 0.45 %
Kelenye 3 0.34 %
Hartyán 3 0.34 %
Alsóesztergály 2 0.23 %
Ipolyszécsényke 2 0.23 %
Nagylám 2 0.23 %
Felsőpalojta 2 0.23 %
Száraznyírjes 1 0.11 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 30.75 %
Nagykürtös 228 22.05 %
Magasmajtény 105 10.15 %
Óvár 76 7.35 %
Lukanénye 71 6.87 %
Ipolybalog 70 6.77 %
Ipolykér 69 6.67 %
Kékkő 50 4.84 %
Inám 43 4.16 %
Csalár 42 4.06 %
Ipolyhídvég 39 3.77 %
Bussa 34 3.29 %
Ipolykeszi 30 2.90 %
Kőkeszi 26 2.51 %
Csall 25 2.42 %
Csáb 23 2.22 %
Szécsénykovácsi 21 2.03 %
Nagycsalomja 20 1.93 %
Alsópalojta 20 1.93 %
Nógrádszentpéter 18 1.74 %
Ipolynagyfalu 17 1.64 %
Leszenye 16 1.55 %
Zsély 14 1.35 %
Erdőszelestény 14 1.35 %
Dacsókeszi 13 1.26 %
Ipolyharaszti 13 1.26 %
Bátorfalu 11 1.06 %
Gyürki 11 1.06 %
Ebeck 11 1.06 %
Kishalom 10 0.97 %
Bereklak 10 0.97 %
Alsósztregova 10 0.97 %
Szelény 9 0.87 %
Ipolyvarbó 9 0.87 %
Tótkisfalu 9 0.87 %
Apátújfalu 8 0.77 %
Kóvár 7 0.68 %
Felsőzellő 7 0.68 %
Kelenye 7 0.68 %
Terbegec 7 0.68 %
Mikszáthfalva 6 0.58 %
Felsőesztergály 6 0.58 %
Galábocs 5 0.48 %
Sirak 5 0.48 %
Tótgyarmat 5 0.48 %
Középpalojta 5 0.48 %
Apafalva 5 0.48 %
Kiskürtös 4 0.39 %
Kürtösújfalu 4 0.39 %
Rárósmulyad 4 0.39 %
Szuhány 4 0.39 %
Nagyhalom 3 0.29 %
Zobor 3 0.29 %
Ipolyszécsényke 3 0.29 %
Felsősztregova 3 0.29 %
Nógrádszenna 3 0.29 %
Felsőpalojta 3 0.29 %
Alsóesztergály 2 0.19 %
Alsózellő 2 0.19 %
Veres 2 0.19 %
Hartyán 2 0.19 %
Dacsólam 2 0.19 %
Kislibercse 2 0.19 %
Nagylám 2 0.19 %
Száraznyírjes 1 0.10 %
Kiscsalomja 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Érújfalu 1 0.10 %
Borosznok 1 0.10 %
Süllye 1 0.10 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 37.65 %
Kékkő 70 5.37 %
Magasmajtény 34 2.61 %
Zsély 31 2.38 %
Kiskürtös 31 2.38 %
Nógrádszentpéter 30 2.30 %
Bussa 19 1.46 %
Mikszáthfalva 18 1.38 %
Felsőzellő 14 1.07 %
Ipolynyék 14 1.07 %
Lukanénye 13 1.00 %
Leszenye 13 1.00 %
Alsózellő 12 0.92 %
Alsópalojta 12 0.92 %
Alsósztregova 11 0.84 %
Bereklak 11 0.84 %
Érújfalu 11 0.84 %
Alsóesztergály 11 0.84 %
Felsőesztergály 11 0.84 %
Szécsénykovácsi 10 0.77 %
Dacsólam 8 0.61 %
Nagyhalom 8 0.61 %
Csalár 8 0.61 %
Ipolyvarbó 7 0.54 %
Csáb 7 0.54 %
Kishalom 7 0.54 %
Tótkisfalu 7 0.54 %
Kürtösújfalu 7 0.54 %
Ebeck 7 0.54 %
Kiscsalomja 7 0.54 %
Szelény 6 0.46 %
Hartyán 6 0.46 %
Középpalojta 6 0.46 %
Tótkelecsény 5 0.38 %
Nagycsalomja 5 0.38 %
Kőkeszi 5 0.38 %
Szuhány 5 0.38 %
Terbegec 4 0.31 %
Csall 4 0.31 %
Apátújfalu 4 0.31 %
Ipolykér 4 0.31 %
Kislibercse 4 0.31 %
Erdőszelestény 4 0.31 %
Ipolybalog 4 0.31 %
Száraznyírjes 4 0.31 %
Dacsókeszi 4 0.31 %
Sirak 3 0.23 %
Óvár 3 0.23 %
Galábocs 3 0.23 %
Ipolyszécsényke 3 0.23 %
Bátorfalu 3 0.23 %
Zobor 2 0.15 %
Gyürki 2 0.15 %
Tótgyarmat 2 0.15 %
Felsősztregova 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Paróca 1 0.08 %
Inám 1 0.08 %
Kóvár 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Nógrádszenna 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 39.33 %
Kékkő 56 4.60 %
Zsély 50 4.11 %
Lukanénye 43 3.53 %
Alsópalojta 41 3.37 %
Mikszáthfalva 36 2.96 %
Erdőszelestény 31 2.55 %
Érújfalu 30 2.46 %
Kiskürtös 30 2.46 %
Nógrádszentpéter 28 2.30 %
Alsósztregova 28 2.30 %
Középpalojta 23 1.89 %
Dacsókeszi 23 1.89 %
Ebeck 22 1.81 %
Bereklak 22 1.81 %
Bussa 21 1.72 %
Alsózellő 21 1.72 %
Kőkeszi 21 1.72 %
Csáb 20 1.64 %
Apátújfalu 19 1.56 %
Kürtösújfalu 17 1.40 %
Tótgyarmat 16 1.31 %
Nógrádszenna 15 1.23 %
Ipolynyék 14 1.15 %
Felsőzellő 14 1.15 %
Leszenye 14 1.15 %
Csalár 13 1.07 %
Kiscsalomja 13 1.07 %
Nagycsalomja 12 0.99 %
Alsóesztergály 11 0.90 %
Kislibercse 11 0.90 %
Felsőesztergály 11 0.90 %
Hartyán 10 0.82 %
Inám 10 0.82 %
Tótkisfalu 10 0.82 %
Szelény 10 0.82 %
Magasmajtény 10 0.82 %
Nagylám 9 0.74 %
Szécsénykovácsi 9 0.74 %
Szuhány 8 0.66 %
Felsőpalojta 7 0.57 %
Dacsólam 7 0.57 %
Apafalva 7 0.57 %
Bátorfalu 6 0.49 %
Sirak 6 0.49 %
Ipolynagyfalu 6 0.49 %
Nagyhalom 6 0.49 %
Ipolyhídvég 5 0.41 %
Tótkelecsény 5 0.41 %
Gyürki 5 0.41 %
Csall 5 0.41 %
Óvár 5 0.41 %
Ipolykér 5 0.41 %
Terbegec 5 0.41 %
Kishalom 5 0.41 %
Kelenye 5 0.41 %
Galábocs 4 0.33 %
Paróca 4 0.33 %
Ipolyharaszti 4 0.33 %
Süllye 3 0.25 %
Száraznyírjes 3 0.25 %
Rárósmulyad 3 0.25 %
Kóvár 3 0.25 %
Zobor 2 0.16 %
Ipolykeszi 2 0.16 %
Ipolybalog 2 0.16 %
Borosznok 2 0.16 %
Veres 2 0.16 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Ipolyszécsényke 1 0.08 %
Felsősztregova 1 0.08 %
Nagykürtös 246 22.16 %
Erdőszelestény 168 15.14 %
Zsély 73 6.58 %
Kékkő 32 2.88 %
Leszenye 27 2.43 %
Csáb 25 2.25 %
Magasmajtény 24 2.16 %
Mikszáthfalva 22 1.98 %
Kiscsalomja 21 1.89 %
Lukanénye 21 1.89 %
Dacsólam 21 1.89 %
Bussa 21 1.89 %
Apátújfalu 19 1.71 %
Nógrádszentpéter 18 1.62 %
Középpalojta 15 1.35 %
Bereklak 15 1.35 %
Kiskürtös 14 1.26 %
Alsópalojta 14 1.26 %
Érújfalu 14 1.26 %
Kürtösújfalu 14 1.26 %
Csall 13 1.17 %
Ipolyvarbó 13 1.17 %
Ipolybalog 13 1.17 %
Terbegec 13 1.17 %
Ipolynyék 12 1.08 %
Nagycsalomja 12 1.08 %
Alsósztregova 12 1.08 %
Nagyhalom 12 1.08 %
Szécsénykovácsi 12 1.08 %
Ebeck 11 0.99 %
Alsózellő 8 0.72 %
Felsőzellő 8 0.72 %
Bátorfalu 7 0.63 %
Ipolyharaszti 7 0.63 %
Tótgyarmat 6 0.54 %
Csalár 6 0.54 %
Kishalom 6 0.54 %
Felsőesztergály 6 0.54 %
Felsőpalojta 6 0.54 %
Gyürki 6 0.54 %
Szelény 6 0.54 %
Dacsókeszi 5 0.45 %
Ipolynagyfalu 5 0.45 %
Kőkeszi 5 0.45 %
Kóvár 5 0.45 %
Tótkisfalu 5 0.45 %
Nógrádszenna 5 0.45 %
Kislibercse 4 0.36 %
Borosznok 4 0.36 %
Hartyán 4 0.36 %
Sirak 4 0.36 %
Zobor 4 0.36 %
Ipolykeszi 3 0.27 %
Felsősztregova 3 0.27 %
Ipolykér 3 0.27 %
Szuhány 3 0.27 %
Ipolyhídvég 3 0.27 %
Nagylám 3 0.27 %
Alsóesztergály 3 0.27 %
Inám 2 0.18 %
Süllye 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Galábocs 2 0.18 %
Óvár 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 19.66 %
Nagykürtös 217 19.57 %
Ipolybalog 189 17.04 %
Lukanénye 124 11.18 %
Csáb 91 8.21 %
Nagycsalomja 80 7.21 %
Inám 72 6.49 %
Ipolyhídvég 64 5.77 %
Zsély 59 5.32 %
Bussa 51 4.60 %
Ipolykeszi 48 4.33 %
Kóvár 45 4.06 %
Ipolyvarbó 43 3.88 %
Apátújfalu 43 3.88 %
Óvár 42 3.79 %
Ipolynagyfalu 38 3.43 %
Ipolyszécsényke 36 3.25 %
Kőkeszi 36 3.25 %
Kelenye 27 2.43 %
Kékkő 22 1.98 %
Terbegec 21 1.89 %
Dacsókeszi 20 1.80 %
Leszenye 19 1.71 %
Szécsénykovácsi 18 1.62 %
Felsőzellő 15 1.35 %
Alsósztregova 15 1.35 %
Szelény 15 1.35 %
Bátorfalu 14 1.26 %
Csalár 13 1.17 %
Nógrádszentpéter 11 0.99 %
Kiscsalomja 10 0.90 %
Galábocs 10 0.90 %
Magasmajtény 10 0.90 %
Alsópalojta 9 0.81 %
Erdőszelestény 9 0.81 %
Szuhány 8 0.72 %
Mikszáthfalva 8 0.72 %
Sirak 8 0.72 %
Tótkisfalu 7 0.63 %
Érújfalu 7 0.63 %
Alsózellő 7 0.63 %
Kiskürtös 7 0.63 %
Rárósmulyad 7 0.63 %
Hartyán 6 0.54 %
Tótgyarmat 6 0.54 %
Kürtösújfalu 6 0.54 %
Gyürki 6 0.54 %
Dacsólam 5 0.45 %
Tótkelecsény 5 0.45 %
Felsőesztergály 5 0.45 %
Kishalom 5 0.45 %
Ipolykér 5 0.45 %
Ipolyharaszti 5 0.45 %
Ebeck 4 0.36 %
Nagyhalom 4 0.36 %
Nagylám 4 0.36 %
Bereklak 4 0.36 %
Felsőpalojta 3 0.27 %
Középpalojta 3 0.27 %
Zobor 3 0.27 %
Csall 3 0.27 %
Nógrádszenna 2 0.18 %
Alsóesztergály 2 0.18 %
Kislibercse 2 0.18 %
Paróca 2 0.18 %
Apafalva 2 0.18 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Száraznyírjes 1 0.09 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 21.93 %
Középpalojta 113 9.72 %
Alsópalojta 91 7.82 %
Lukanénye 90 7.74 %
Felsőpalojta 79 6.79 %
Bereklak 61 5.25 %
Kékkő 32 2.75 %
Ebeck 32 2.75 %
Tótgyarmat 24 2.06 %
Csáb 22 1.89 %
Mikszáthfalva 21 1.81 %
Magasmajtény 20 1.72 %
Kőkeszi 17 1.46 %
Leszenye 16 1.38 %
Erdőszelestény 15 1.29 %
Ipolynyék 15 1.29 %
Dacsólam 15 1.29 %
Kiskürtös 14 1.20 %
Szuhány 14 1.20 %
Zsély 12 1.03 %
Dacsókeszi 11 0.95 %
Bussa 8 0.69 %
Kürtösújfalu 8 0.69 %
Alsóesztergály 7 0.60 %
Érújfalu 7 0.60 %
Apátújfalu 6 0.52 %
Nagycsalomja 6 0.52 %
Óvár 6 0.52 %
Nógrádszentpéter 6 0.52 %
Csalár 6 0.52 %
Terbegec 5 0.43 %
Csall 5 0.43 %
Alsózellő 5 0.43 %
Alsósztregova 5 0.43 %
Tótkisfalu 5 0.43 %
Hartyán 5 0.43 %
Ipolykeszi 5 0.43 %
Felsőzellő 4 0.34 %
Bátorfalu 4 0.34 %
Szelény 4 0.34 %
Kiscsalomja 4 0.34 %
Felsőesztergály 4 0.34 %
Sirak 3 0.26 %
Ipolynagyfalu 3 0.26 %
Nagylám 3 0.26 %
Apafalva 3 0.26 %
Gyürki 3 0.26 %
Ipolyhídvég 2 0.17 %
Ipolyharaszti 2 0.17 %
Száraznyírjes 2 0.17 %
Nógrádszenna 2 0.17 %
Ipolybalog 2 0.17 %
Kislibercse 2 0.17 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Nagyhalom 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 14.84 %
Ipolybalog 179 11.40 %
Lukanénye 173 11.02 %
Csáb 132 8.41 %
Nagykürtös 125 7.96 %
Apátújfalu 119 7.58 %
Nagycsalomja 96 6.11 %
Zsély 80 5.10 %
Leszenye 69 4.39 %
Inám 61 3.89 %
Ipolykeszi 61 3.89 %
Bussa 59 3.76 %
Ipolyhídvég 59 3.76 %
Kőkeszi 58 3.69 %
Ipolyszécsényke 50 3.18 %
Tótgyarmat 48 3.06 %
Ipolyvarbó 48 3.06 %
Óvár 46 2.93 %
Kelenye 46 2.93 %
Kóvár 42 2.68 %
Terbegec 41 2.61 %
Bátorfalu 36 2.29 %
Ipolynagyfalu 34 2.17 %
Dacsókeszi 30 1.91 %
Szécsénykovácsi 26 1.66 %
Ipolyharaszti 18 1.15 %
Szelény 17 1.08 %
Sirak 15 0.96 %
Erdőszelestény 15 0.96 %
Csalár 14 0.89 %
Kékkő 13 0.83 %
Magasmajtény 12 0.76 %
Ipolykér 12 0.76 %
Ebeck 11 0.70 %
Mikszáthfalva 10 0.64 %
Felsőzellő 9 0.57 %
Csall 9 0.57 %
Gyürki 8 0.51 %
Galábocs 8 0.51 %
Bereklak 6 0.38 %
Rárósmulyad 6 0.38 %
Középpalojta 4 0.25 %
Alsóesztergály 4 0.25 %
Felsőpalojta 3 0.19 %
Kiscsalomja 3 0.19 %
Alsósztregova 3 0.19 %
Kiskürtös 2 0.13 %
Nagyhalom 2 0.13 %
Alsópalojta 2 0.13 %
Nógrádszenna 2 0.13 %
Szuhány 2 0.13 %
Nógrádszentpéter 2 0.13 %
Alsózellő 2 0.13 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Kürtösújfalu 1 0.06 %
Kislibercse 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 5.43 %
Ipolykér 25 3.67 %
Bussa 21 3.08 %
Lukanénye 21 3.08 %
Szécsénykovácsi 21 3.08 %
Nagykürtös 19 2.79 %
Ipolynyék 17 2.50 %
Óvár 12 1.76 %
Zsély 12 1.76 %
Terbegec 11 1.62 %
Apátújfalu 11 1.62 %
Ipolybalog 11 1.62 %
Csáb 10 1.47 %
Felsőzellő 10 1.47 %
Nagycsalomja 8 1.17 %
Ipolyhídvég 7 1.03 %
Kőkeszi 7 1.03 %
Inám 7 1.03 %
Leszenye 7 1.03 %
Galábocs 5 0.73 %
Csalár 4 0.59 %
Ipolynagyfalu 4 0.59 %
Érújfalu 3 0.44 %
Hartyán 3 0.44 %
Dacsókeszi 3 0.44 %
Gyürki 3 0.44 %
Kóvár 3 0.44 %
Paróca 3 0.44 %
Ipolyszécsényke 3 0.44 %
Szelény 3 0.44 %
Erdőszelestény 3 0.44 %
Tótgyarmat 2 0.29 %
Felsőesztergály 2 0.29 %
Ipolyharaszti 2 0.29 %
Alsósztregova 2 0.29 %
Sirak 2 0.29 %
Mikszáthfalva 2 0.29 %
Alsózellő 1 0.15 %
Kelenye 1 0.15 %
Alsópalojta 1 0.15 %
Ebeck 1 0.15 %
Alsóesztergály 1 0.15 %
Ipolykeszi 1 0.15 %
Magasmajtény 1 0.15 %
Nógrádszentpéter 1 0.15 %
Dacsólam 1 0.15 %
Bereklak 1 0.15 %
Nagylám 1 0.15 %
Kiscsalomja 1 0.15 %
Csall 1 0.15 %
Kékkő 1 0.15 %
Kiskürtös 1 0.15 %
Rárósmulyad 1 0.15 %
Szuhány 1 0.15 %
Középpalojta 1 0.15 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 6.65 %
Nagykürtös 96 5.80 %
Nógrádszentpéter 34 2.06 %
Érújfalu 17 1.03 %
Kékkő 16 0.97 %
Kislibercse 15 0.91 %
Tótkisfalu 15 0.91 %
Bussa 15 0.91 %
Magasmajtény 14 0.85 %
Borosznok 13 0.79 %
Süllye 11 0.67 %
Felsőesztergály 11 0.67 %
Lukanénye 9 0.54 %
Alsópalojta 9 0.54 %
Zsély 9 0.54 %
Csáb 9 0.54 %
Ipolyharaszti 9 0.54 %
Bereklak 8 0.48 %
Felsősztregova 8 0.48 %
Dacsólam 7 0.42 %
Tótkelecsény 7 0.42 %
Nagylám 7 0.42 %
Nógrádszenna 6 0.36 %
Felsőzellő 6 0.36 %
Csall 6 0.36 %
Szelény 5 0.30 %
Hartyán 5 0.30 %
Ipolynyék 5 0.30 %
Kiscsalomja 5 0.30 %
Bátorfalu 4 0.24 %
Nagycsalomja 4 0.24 %
Kiskürtös 4 0.24 %
Alsózellő 4 0.24 %
Szuhány 4 0.24 %
Paróca 4 0.24 %
Kürtösújfalu 3 0.18 %
Kelenye 3 0.18 %
Nagyhalom 3 0.18 %
Kőkeszi 2 0.12 %
Rárósmulyad 2 0.12 %
Ipolybalog 2 0.12 %
Dacsókeszi 2 0.12 %
Leszenye 2 0.12 %
Középpalojta 2 0.12 %
Száraznyírjes 2 0.12 %
Kishalom 1 0.06 %
Veres 1 0.06 %
Inám 1 0.06 %
Ebeck 1 0.06 %
Gyürki 1 0.06 %
Erdőszelestény 1 0.06 %
Mikszáthfalva 1 0.06 %
Tótgyarmat 1 0.06 %
Ipolyvarbó 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Ipolyhídvég 1 0.06 %
Ipolykeszi 1 0.06 %
Zobor 1 0.06 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 24.72 %
Zsély 73 3.55 %
Kékkő 64 3.11 %
Alsózellő 62 3.01 %
Lukanénye 49 2.38 %
Csáb 37 1.80 %
Alsósztregova 37 1.80 %
Középpalojta 36 1.75 %
Apátújfalu 35 1.70 %
Dacsókeszi 33 1.60 %
Nógrádszentpéter 29 1.41 %
Bereklak 28 1.36 %
Mikszáthfalva 28 1.36 %
Erdőszelestény 26 1.26 %
Kiskürtös 25 1.21 %
Érújfalu 25 1.21 %
Felsőzellő 23 1.12 %
Ipolynyék 23 1.12 %
Alsópalojta 21 1.02 %
Nagycsalomja 20 0.97 %
Ebeck 20 0.97 %
Leszenye 20 0.97 %
Kőkeszi 18 0.87 %
Felsőesztergály 18 0.87 %
Bussa 18 0.87 %
Szécsénykovácsi 18 0.87 %
Alsóesztergály 18 0.87 %
Csalár 17 0.83 %
Kiscsalomja 17 0.83 %
Tótgyarmat 16 0.78 %
Nógrádszenna 15 0.73 %
Terbegec 14 0.68 %
Ipolykér 14 0.68 %
Bátorfalu 11 0.53 %
Ipolybalog 11 0.53 %
Óvár 11 0.53 %
Tótkelecsény 11 0.53 %
Kelenye 11 0.53 %
Tótkisfalu 9 0.44 %
Szuhány 9 0.44 %
Kürtösújfalu 9 0.44 %
Sirak 9 0.44 %
Ipolyhídvég 9 0.44 %
Száraznyírjes 8 0.39 %
Inám 8 0.39 %
Ipolyvarbó 8 0.39 %
Felsőpalojta 7 0.34 %
Szelény 7 0.34 %
Apafalva 7 0.34 %
Süllye 6 0.29 %
Ipolyszécsényke 6 0.29 %
Galábocs 6 0.29 %
Ipolynagyfalu 6 0.29 %
Nagyhalom 6 0.29 %
Kóvár 6 0.29 %
Csall 6 0.29 %
Kislibercse 6 0.29 %
Magasmajtény 4 0.19 %
Ipolyharaszti 4 0.19 %
Ipolykeszi 3 0.15 %
Paróca 3 0.15 %
Nagylám 3 0.15 %
Gyürki 3 0.15 %
Felsősztregova 3 0.15 %
Kishalom 3 0.15 %
Dacsólam 3 0.15 %
Rárósmulyad 3 0.15 %
Veres 2 0.10 %
Borosznok 2 0.10 %
Zobor 2 0.10 %
Hartyán 1 0.05 %
Nagykürtös 717 46.68 %
Kékkő 93 6.05 %
Mikszáthfalva 76 4.95 %
Alsópalojta 67 4.36 %
Magasmajtény 59 3.84 %
Kiskürtös 39 2.54 %
Alsósztregova 36 2.34 %
Középpalojta 32 2.08 %
Zsély 31 2.02 %
Nógrádszentpéter 27 1.76 %
Erdőszelestény 25 1.63 %
Ebeck 22 1.43 %
Bereklak 22 1.43 %
Alsózellő 22 1.43 %
Ipolynyék 21 1.37 %
Bussa 18 1.17 %
Nagyhalom 14 0.91 %
Kürtösújfalu 13 0.85 %
Dacsókeszi 11 0.72 %
Csalár 9 0.59 %
Alsóesztergály 8 0.52 %
Dacsólam 8 0.52 %
Kislibercse 7 0.46 %
Csáb 7 0.46 %
Leszenye 6 0.39 %
Csall 6 0.39 %
Lukanénye 5 0.33 %
Tótkisfalu 5 0.33 %
Érújfalu 5 0.33 %
Szuhány 5 0.33 %
Kishalom 5 0.33 %
Felsőpalojta 4 0.26 %
Szécsénykovácsi 4 0.26 %
Sirak 4 0.26 %
Ipolyhídvég 4 0.26 %
Kőkeszi 4 0.26 %
Óvár 4 0.26 %
Szelény 4 0.26 %
Felsőzellő 4 0.26 %
Száraznyírjes 4 0.26 %
Nagylám 3 0.20 %
Ipolyharaszti 3 0.20 %
Bátorfalu 3 0.20 %
Ipolykér 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Galábocs 3 0.20 %
Nagycsalomja 3 0.20 %
Terbegec 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Apátújfalu 2 0.13 %
Ipolykeszi 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Tótgyarmat 2 0.13 %
Zobor 2 0.13 %
Kóvár 2 0.13 %
Felsőesztergály 2 0.13 %
Nógrádszenna 2 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 54.09 %
Kékkő 203 7.73 %
Magasmajtény 163 6.20 %
Erdőszelestény 118 4.49 %
Nógrádszentpéter 116 4.42 %
Bereklak 105 4.00 %
Lukanénye 105 4.00 %
Bussa 104 3.96 %
Csáb 102 3.88 %
Alsópalojta 102 3.88 %
Alsósztregova 87 3.31 %
Zsély 86 3.27 %
Mikszáthfalva 80 3.05 %
Középpalojta 78 2.97 %
Kürtösújfalu 76 2.89 %
Dacsókeszi 69 2.63 %
Kőkeszi 63 2.40 %
Érújfalu 61 2.32 %
Kiskürtös 55 2.09 %
Szuhány 55 2.09 %
Leszenye 55 2.09 %
Ebeck 51 1.94 %
Dacsólam 51 1.94 %
Apátújfalu 51 1.94 %
Ipolynyék 45 1.71 %
Alsózellő 42 1.60 %
Felsőpalojta 41 1.56 %
Nógrádszenna 40 1.52 %
Kiscsalomja 36 1.37 %
Felsőesztergály 35 1.33 %
Bátorfalu 35 1.33 %
Csall 34 1.29 %
Tótgyarmat 32 1.22 %
Tótkisfalu 32 1.22 %
Csalár 31 1.18 %
Felsőzellő 31 1.18 %
Nagylám 30 1.14 %
Szelény 29 1.10 %
Nagycsalomja 28 1.07 %
Szécsénykovácsi 27 1.03 %
Alsóesztergály 26 0.99 %
Ipolybalog 25 0.95 %
Tótkelecsény 24 0.91 %
Sirak 24 0.91 %
Hartyán 24 0.91 %
Felsősztregova 24 0.91 %
Nagyhalom 22 0.84 %
Ipolykér 22 0.84 %
Óvár 21 0.80 %
Terbegec 21 0.80 %
Ipolyharaszti 20 0.76 %
Ipolykeszi 20 0.76 %
Kislibercse 17 0.65 %
Ipolyvarbó 16 0.61 %
Borosznok 15 0.57 %
Gyürki 15 0.57 %
Paróca 14 0.53 %
Kishalom 13 0.49 %
Apafalva 12 0.46 %
Ipolynagyfalu 12 0.46 %
Galábocs 12 0.46 %
Zobor 11 0.42 %
Inám 10 0.38 %
Ipolyhídvég 10 0.38 %
Száraznyírjes 8 0.30 %
Kóvár 8 0.30 %
Süllye 6 0.23 %
Ipolyszécsényke 6 0.23 %
Veres 5 0.19 %
Rárósmulyad 5 0.19 %
Kelenye 1 0.04 %
Nagykürtös 284 37.57 %
Kékkő 35 4.63 %
Magasmajtény 20 2.65 %
Nógrádszentpéter 19 2.51 %
Kiskürtös 17 2.25 %
Zsély 16 2.12 %
Bussa 14 1.85 %
Erdőszelestény 12 1.59 %
Csall 9 1.19 %
Száraznyírjes 9 1.19 %
Ebeck 9 1.19 %
Csáb 8 1.06 %
Alsópalojta 8 1.06 %
Mikszáthfalva 8 1.06 %
Bereklak 8 1.06 %
Galábocs 8 1.06 %
Dacsólam 8 1.06 %
Lukanénye 8 1.06 %
Leszenye 8 1.06 %
Érújfalu 8 1.06 %
Dacsókeszi 7 0.93 %
Kőkeszi 6 0.79 %
Ipolyvarbó 6 0.79 %
Ipolynyék 6 0.79 %
Apátújfalu 5 0.66 %
Középpalojta 5 0.66 %
Kiscsalomja 4 0.53 %
Szuhány 4 0.53 %
Borosznok 4 0.53 %
Csalár 4 0.53 %
Tótkisfalu 4 0.53 %
Óvár 4 0.53 %
Kóvár 3 0.40 %
Bátorfalu 3 0.40 %
Felsőesztergály 3 0.40 %
Alsóesztergály 3 0.40 %
Hartyán 3 0.40 %
Szelény 2 0.26 %
Gyürki 2 0.26 %
Kürtösújfalu 2 0.26 %
Tótkelecsény 2 0.26 %
Felsősztregova 2 0.26 %
Ipolybalog 2 0.26 %
Alsósztregova 2 0.26 %
Süllye 2 0.26 %
Tótgyarmat 2 0.26 %
Felsőpalojta 1 0.13 %
Zobor 1 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.13 %
Nógrádszenna 1 0.13 %
Sirak 1 0.13 %
Ipolyharaszti 1 0.13 %
Ipolyhídvég 1 0.13 %
Inám 1 0.13 %
Ipolykér 1 0.13 %
Kelenye 1 0.13 %
Apafalva 1 0.13 %
Kishalom 1 0.13 %
Paróca 1 0.13 %
Nagycsalomja 1 0.13 %
Ipolynagyfalu 1 0.13 %
Felsőzellő 1 0.13 %
Alsózellő 1 0.13 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 28.74 %
Kékkő 61 6.00 %
Lukanénye 39 3.84 %
Zsély 38 3.74 %
Alsósztregova 28 2.76 %
Nógrádszentpéter 26 2.56 %
Bereklak 20 1.97 %
Alsózellő 19 1.87 %
Ebeck 18 1.77 %
Erdőszelestény 18 1.77 %
Csáb 16 1.57 %
Mikszáthfalva 16 1.57 %
Érújfalu 16 1.57 %
Felsőzellő 16 1.57 %
Nógrádszenna 15 1.48 %
Ipolynyék 14 1.38 %
Kürtösújfalu 13 1.28 %
Magasmajtény 13 1.28 %
Bussa 13 1.28 %
Alsópalojta 12 1.18 %
Kőkeszi 12 1.18 %
Középpalojta 12 1.18 %
Leszenye 12 1.18 %
Dacsókeszi 12 1.18 %
Kiskürtös 11 1.08 %
Tótgyarmat 10 0.98 %
Tótkisfalu 9 0.89 %
Inám 9 0.89 %
Dacsólam 9 0.89 %
Ipolykér 8 0.79 %
Csalár 8 0.79 %
Alsóesztergály 8 0.79 %
Apátújfalu 8 0.79 %
Kislibercse 7 0.69 %
Kelenye 7 0.69 %
Nagycsalomja 7 0.69 %
Csall 6 0.59 %
Apafalva 6 0.59 %
Kiscsalomja 6 0.59 %
Szelény 6 0.59 %
Nagylám 6 0.59 %
Óvár 6 0.59 %
Ipolyhídvég 5 0.49 %
Felsőesztergály 5 0.49 %
Szuhány 5 0.49 %
Felsőpalojta 4 0.39 %
Süllye 4 0.39 %
Ipolybalog 4 0.39 %
Nagyhalom 4 0.39 %
Tótkelecsény 4 0.39 %
Paróca 3 0.30 %
Kóvár 3 0.30 %
Sirak 3 0.30 %
Terbegec 3 0.30 %
Szécsénykovácsi 3 0.30 %
Ipolynagyfalu 3 0.30 %
Kishalom 3 0.30 %
Száraznyírjes 3 0.30 %
Veres 2 0.20 %
Bátorfalu 2 0.20 %
Ipolyszécsényke 2 0.20 %
Rárósmulyad 2 0.20 %
Borosznok 2 0.20 %
Ipolyharaszti 2 0.20 %
Hartyán 2 0.20 %
Gyürki 2 0.20 %
Zobor 2 0.20 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Galábocs 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagykürtös 758 34.98 %
Kékkő 105 4.85 %
Erdőszelestény 71 3.28 %
Magasmajtény 63 2.91 %
Bussa 62 2.86 %
Nógrádszentpéter 59 2.72 %
Bereklak 55 2.54 %
Csáb 51 2.35 %
Középpalojta 50 2.31 %
Alsópalojta 49 2.26 %
Zsély 48 2.22 %
Lukanénye 46 2.12 %
Ipolyhídvég 45 2.08 %
Kürtösújfalu 44 2.03 %
Alsósztregova 43 1.98 %
Felsőzellő 39 1.80 %
Mikszáthfalva 38 1.75 %
Dacsókeszi 38 1.75 %
Szuhány 35 1.62 %
Felsőesztergály 31 1.43 %
Apátújfalu 28 1.29 %
Kiskürtös 28 1.29 %
Csalár 27 1.25 %
Leszenye 27 1.25 %
Kőkeszi 26 1.20 %
Alsózellő 25 1.15 %
Dacsólam 25 1.15 %
Kiscsalomja 24 1.11 %
Ipolynyék 23 1.06 %
Érújfalu 23 1.06 %
Csall 21 0.97 %
Szécsénykovácsi 21 0.97 %
Felsősztregova 21 0.97 %
Felsőpalojta 20 0.92 %
Szelény 20 0.92 %
Alsóesztergály 20 0.92 %
Hartyán 19 0.88 %
Nagylám 18 0.83 %
Ipolynagyfalu 18 0.83 %
Ipolykér 17 0.78 %
Ipolyvarbó 17 0.78 %
Óvár 17 0.78 %
Ebeck 16 0.74 %
Tótgyarmat 16 0.74 %
Tótkisfalu 15 0.69 %
Kislibercse 15 0.69 %
Tótkelecsény 15 0.69 %
Nógrádszenna 15 0.69 %
Paróca 13 0.60 %
Ipolykeszi 13 0.60 %
Ipolybalog 12 0.55 %
Ipolyharaszti 12 0.55 %
Apafalva 11 0.51 %
Zobor 11 0.51 %
Terbegec 11 0.51 %
Galábocs 11 0.51 %
Borosznok 10 0.46 %
Kóvár 9 0.42 %
Kishalom 9 0.42 %
Száraznyírjes 8 0.37 %
Kelenye 7 0.32 %
Bátorfalu 7 0.32 %
Sirak 6 0.28 %
Gyürki 6 0.28 %
Ipolyszécsényke 6 0.28 %
Inám 6 0.28 %
Süllye 5 0.23 %
Nagycsalomja 5 0.23 %
Nagyhalom 4 0.18 %
Rárósmulyad 3 0.14 %
Veres 3 0.14 %
Nagykürtös 629 43.11 %
Kékkő 110 7.54 %
Zsély 56 3.84 %
Mikszáthfalva 54 3.70 %
Alsópalojta 51 3.50 %
Bereklak 42 2.88 %
Nógrádszentpéter 38 2.60 %
Bussa 35 2.40 %
Erdőszelestény 35 2.40 %
Kiskürtös 32 2.19 %
Csáb 28 1.92 %
Felsőesztergály 26 1.78 %
Kürtösújfalu 23 1.58 %
Alsózellő 22 1.51 %
Alsósztregova 22 1.51 %
Lukanénye 19 1.30 %
Ebeck 17 1.17 %
Magasmajtény 17 1.17 %
Nagyhalom 13 0.89 %
Dacsókeszi 13 0.89 %
Leszenye 13 0.89 %
Ipolykér 13 0.89 %
Érújfalu 13 0.89 %
Középpalojta 12 0.82 %
Felsőzellő 12 0.82 %
Szécsénykovácsi 11 0.75 %
Szuhány 10 0.69 %
Csalár 10 0.69 %
Száraznyírjes 10 0.69 %
Kőkeszi 9 0.62 %
Kiscsalomja 9 0.62 %
Dacsólam 9 0.62 %
Nógrádszenna 8 0.55 %
Galábocs 8 0.55 %
Tótgyarmat 8 0.55 %
Óvár 7 0.48 %
Felsőpalojta 7 0.48 %
Bátorfalu 6 0.41 %
Kislibercse 5 0.34 %
Ipolyharaszti 4 0.27 %
Ipolynagyfalu 4 0.27 %
Ipolynyék 4 0.27 %
Apátújfalu 4 0.27 %
Csall 4 0.27 %
Tótkelecsény 4 0.27 %
Zobor 4 0.27 %
Ipolyhídvég 3 0.21 %
Ipolybalog 3 0.21 %
Szelény 3 0.21 %
Apafalva 3 0.21 %
Alsóesztergály 3 0.21 %
Tótkisfalu 3 0.21 %
Kishalom 3 0.21 %
Süllye 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Nagycsalomja 2 0.14 %
Kelenye 2 0.14 %
Ipolyvarbó 2 0.14 %
Borosznok 1 0.07 %
Gyürki 1 0.07 %
Veres 1 0.07 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 8.53 %
Ipolybalog 57 7.71 %
Ipolykeszi 48 6.50 %
Ipolyhídvég 41 5.55 %
Nagycsalomja 24 3.25 %
Nagykürtös 22 2.98 %
Lukanénye 20 2.71 %
Ipolykér 13 1.76 %
Óvár 13 1.76 %
Ipolynagyfalu 12 1.62 %
Inám 12 1.62 %
Kóvár 11 1.49 %
Magasmajtény 8 1.08 %
Bussa 6 0.81 %
Ipolyszécsényke 6 0.81 %
Tótgyarmat 5 0.68 %
Kőkeszi 5 0.68 %
Zsély 4 0.54 %
Ipolyvarbó 4 0.54 %
Apátújfalu 4 0.54 %
Kelenye 4 0.54 %
Csalár 4 0.54 %
Szécsénykovácsi 4 0.54 %
Leszenye 3 0.41 %
Csáb 3 0.41 %
Kiscsalomja 2 0.27 %
Sirak 2 0.27 %
Érújfalu 2 0.27 %
Gyürki 2 0.27 %
Alsózellő 1 0.14 %
Tótkisfalu 1 0.14 %
Terbegec 1 0.14 %
Bátorfalu 1 0.14 %
Kékkő 1 0.14 %
Kishalom 1 0.14 %
Mikszáthfalva 1 0.14 %
Alsósztregova 1 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.14 %
Dacsókeszi 1 0.14 %
Szelény 1 0.14 %
Zobor 1 0.14 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 24.55 %
Alsósztregova 136 17.57 %
Felsőzellő 91 11.76 %
Bussa 76 9.82 %
Nógrádszentpéter 31 4.01 %
Kékkő 24 3.10 %
Alsózellő 23 2.97 %
Mikszáthfalva 18 2.33 %
Kislibercse 16 2.07 %
Alsópalojta 16 2.07 %
Érújfalu 15 1.94 %
Magasmajtény 13 1.68 %
Középpalojta 10 1.29 %
Felsőesztergály 10 1.29 %
Rárósmulyad 9 1.16 %
Leszenye 9 1.16 %
Tótkelecsény 8 1.03 %
Nógrádszenna 8 1.03 %
Ipolynyék 7 0.90 %
Csáb 7 0.90 %
Dacsólam 7 0.90 %
Hartyán 7 0.90 %
Apátújfalu 7 0.90 %
Csalár 6 0.78 %
Ipolyvarbó 6 0.78 %
Zsély 6 0.78 %
Ebeck 6 0.78 %
Kishalom 5 0.65 %
Kiskürtös 5 0.65 %
Tótkisfalu 5 0.65 %
Lukanénye 5 0.65 %
Szuhány 4 0.52 %
Felsősztregova 4 0.52 %
Nagycsalomja 4 0.52 %
Erdőszelestény 4 0.52 %
Borosznok 4 0.52 %
Kürtösújfalu 4 0.52 %
Bereklak 4 0.52 %
Terbegec 4 0.52 %
Kőkeszi 3 0.39 %
Galábocs 3 0.39 %
Nagyhalom 3 0.39 %
Tótgyarmat 3 0.39 %
Alsóesztergály 2 0.26 %
Bátorfalu 2 0.26 %
Gyürki 2 0.26 %
Ipolykeszi 2 0.26 %
Csall 2 0.26 %
Nagylám 2 0.26 %
Dacsókeszi 2 0.26 %
Ipolybalog 2 0.26 %
Ipolyharaszti 2 0.26 %
Szécsénykovácsi 2 0.26 %
Ipolynagyfalu 2 0.26 %
Ipolykér 2 0.26 %
Kiscsalomja 2 0.26 %
Ipolyhídvég 2 0.26 %
Ipolyszécsényke 1 0.13 %
Süllye 1 0.13 %
Felsőpalojta 1 0.13 %
Kelenye 1 0.13 %
Kóvár 1 0.13 %
Sirak 1 0.13 %
Óvár 1 0.13 %
Száraznyírjes 1 0.13 %
Paróca 1 0.13 %
Zobor 1 0.13 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 17.60 %
Ipolyhídvég 131 14.06 %
Ipolybalog 83 8.91 %
Ipolynagyfalu 47 5.04 %
Inám 44 4.72 %
Nagykürtös 41 4.40 %
Óvár 35 3.76 %
Ipolykér 31 3.33 %
Ipolykeszi 27 2.90 %
Lukanénye 19 2.04 %
Csáb 18 1.93 %
Nagycsalomja 18 1.93 %
Kelenye 18 1.93 %
Ipolyszécsényke 17 1.82 %
Kóvár 15 1.61 %
Csalár 15 1.61 %
Apátújfalu 13 1.39 %
Sirak 11 1.18 %
Terbegec 11 1.18 %
Szécsénykovácsi 10 1.07 %
Kőkeszi 9 0.97 %
Bussa 9 0.97 %
Bátorfalu 8 0.86 %
Leszenye 7 0.75 %
Tótgyarmat 6 0.64 %
Dacsókeszi 5 0.54 %
Gyürki 5 0.54 %
Kékkő 5 0.54 %
Magasmajtény 4 0.43 %
Szelény 4 0.43 %
Ipolyvarbó 4 0.43 %
Zsély 4 0.43 %
Galábocs 3 0.32 %
Hartyán 3 0.32 %
Érújfalu 3 0.32 %
Mikszáthfalva 2 0.21 %
Alsózellő 2 0.21 %
Rárósmulyad 2 0.21 %
Erdőszelestény 2 0.21 %
Zobor 1 0.11 %
Kiskürtös 1 0.11 %
Bereklak 1 0.11 %
Kiscsalomja 1 0.11 %
Alsósztregova 1 0.11 %
Felsőzellő 1 0.11 %
Ipolyharaszti 1 0.11 %
Csall 1 0.11 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 11.57 %
Alsósztregova 235 8.29 %
Nógrádszentpéter 76 2.68 %
Érújfalu 75 2.65 %
Kékkő 53 1.87 %
Bussa 40 1.41 %
Magasmajtény 39 1.38 %
Kislibercse 32 1.13 %
Hartyán 30 1.06 %
Felsősztregova 29 1.02 %
Tótkisfalu 28 0.99 %
Nógrádszenna 23 0.81 %
Mikszáthfalva 20 0.71 %
Erdőszelestény 19 0.67 %
Tótkelecsény 19 0.67 %
Zsély 18 0.64 %
Alsópalojta 18 0.64 %
Süllye 18 0.64 %
Borosznok 16 0.56 %
Felsőzellő 12 0.42 %
Kiskürtös 12 0.42 %
Bereklak 12 0.42 %
Apátújfalu 11 0.39 %
Felsőesztergály 11 0.39 %
Alsózellő 10 0.35 %
Alsóesztergály 9 0.32 %
Dacsókeszi 9 0.32 %
Középpalojta 9 0.32 %
Rárósmulyad 8 0.28 %
Leszenye 8 0.28 %
Nagylám 8 0.28 %
Lukanénye 8 0.28 %
Kóvár 8 0.28 %
Kürtösújfalu 7 0.25 %
Csáb 7 0.25 %
Paróca 7 0.25 %
Nagyhalom 6 0.21 %
Óvár 6 0.21 %
Ipolykér 6 0.21 %
Dacsólam 5 0.18 %
Szelény 4 0.14 %
Szuhány 4 0.14 %
Tótgyarmat 4 0.14 %
Csalár 4 0.14 %
Gyürki 4 0.14 %
Csall 4 0.14 %
Kishalom 4 0.14 %
Ipolykeszi 3 0.11 %
Ipolynyék 3 0.11 %
Szécsénykovácsi 3 0.11 %
Ebeck 3 0.11 %
Kelenye 3 0.11 %
Kiscsalomja 3 0.11 %
Nagycsalomja 2 0.07 %
Bátorfalu 2 0.07 %
Felsőpalojta 2 0.07 %
Kőkeszi 2 0.07 %
Veres 2 0.07 %
Terbegec 2 0.07 %
Zobor 2 0.07 %
Ipolyharaszti 2 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.04 %
Ipolynagyfalu 1 0.04 %
Száraznyírjes 1 0.04 %
Galábocs 1 0.04 %
Ipolyvarbó 1 0.04 %
Sirak 1 0.04 %
Ipolybalog 1 0.04 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
2466 30.19%
KSČ
1859 22.76%
SNS
902 11.04%
DS
595 7.28%
SZ
581 7.11%
KDH
549 6.72%
SPV
311 3.81%
Együttélés-MKDM
310 3.79%
SSL
235 2.88%
DÚRS
209 2.56%
SD
100 1.22%
HČSP
33 0.40%
Egyéb
19 0.23%
Érvényes szavazatok 8169
HZDS
3344 46.19%
SDĽ
1454 20.08%
SNS
432 5.97%
SDSS
380 5.25%
ODÚ
328 4.53%
Együttélés-MKDM
249 3.44%
SZS
209 2.89%
DS-ODS
193 2.67%
KDH
147 2.03%
SKDH
115 1.59%
KSS
86 1.19%
SZ
77 1.06%
SPI
71 0.98%
ROI
48 0.66%
Magyar Polgári Párt
31 0.43%
Egyéb
76 1.05%
Érvényes szavazatok 7240
HZDS-RSS
1679 28.49%
SP-VOĽBA
981 16.64%
ZRS
803 13.62%
784 13.30%
KSS
285 4.84%
MK
279 4.73%
DS
251 4.26%
SNS
243 4.12%
KDH
240 4.07%
SPK
93 1.58%
NS
79 1.34%
ROISR
67 1.14%
KSÚ
47 0.80%
HZPCS
41 0.70%
Egyéb
22 0.37%
Érvényes szavazatok 5894
SDĽ
2188 27.65%
SDK
2069 26.15%
HZDS
1416 17.89%
SOP
747 9.44%
SNS
555 7.01%
KSS
474 5.99%
MKP
276 3.49%
ZRS
80 1.01%
Egyéb
108 1.36%
Érvényes szavazatok 7913
SMER
1198 18.88%
SDKU
940 14.81%
HZDS
833 13.13%
KSS
789 12.43%
ANO
726 11.44%
MKP
541 8.53%
PSNS
205 3.23%
SDA
196 3.09%
HZD
175 2.76%
KDH
159 2.51%
SNS
159 2.51%
NOSNP
89 1.40%
SZS
81 1.28%
SDĽ
63 0.99%
ZAR
39 0.61%
SDPO
30 0.47%
ROMA
29 0.46%
Egyéb
94 1.48%
Érvényes szavazatok 6346
SMER
1821 38.91%
SDKU DS
800 17.09%
SNS
552 11.79%
MKP
362 7.74%
ĽS HZDS
272 5.81%
KSS
245 5.24%
SF
208 4.44%
KDH
131 2.80%
ANO
92 1.97%
NADEJ
75 1.60%
LB
35 0.75%
HZD
30 0.64%
Egyéb
57 1.22%
Érvényes szavazatok 4680
SMER
1991 40.72%
SDKU DS
811 16.59%
SaS
578 11.82%
Most-Híd
351 7.18%
SNS
239 4.89%
ĽS HZDS
238 4.87%
SDĽ
168 3.44%
KDH
148 3.03%
LSNS
106 2.17%
MKP
94 1.92%
KSS
42 0.86%
Únia
37 0.76%
SRK
21 0.43%
Egyéb
65 1.33%
Érvényes szavazatok 4889
SMER SD
2354 50.81%
OĽaNO
384 8.29%
Most-Híd
278 6.00%
SDKU DS
257 5.55%
SNS
254 5.48%
SaS
240 5.18%
KDH
196 4.23%
99 Percent
105 2.27%
LSNS
86 1.86%
MKP
83 1.79%
ĽS HZDS
57 1.23%
NaS ns
56 1.21%
Zmena zdola DU
53 1.14%
SSS NM
48 1.04%
PaS
42 0.91%
KSS
36 0.78%
Zelení
30 0.65%
SZ
28 0.60%
Egyéb
46 0.99%
Érvényes szavazatok 4633
SMER SD
1413 31.23%
LSNS
626 13.84%
OĽANO-NOVA
432 9.55%
SNS
408 9.02%
SaS
390 8.62%
Most-Híd
298 6.59%
SME RODINA
270 5.97%
#SIEŤ
217 4.80%
KDH
91 2.01%
MKP
88 1.95%
SKOK!
85 1.88%
TIP
73 1.61%
ŠANCA
26 0.57%
KSS
26 0.57%
SZS
25 0.55%
Egyéb
56 1.24%
Érvényes szavazatok 4524
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések