SK
KE
.....

Kassaújfalu

Község

címer zászló
43 4% magyar 1910
34 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Košická Nová Ves
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Alsó-Tarca-dombság
Más földrajzi nevek:
Apró földek, Bábahegy, Bükkös, Bükkös fölött, Erdő, Fehér földek, Gödör mögött, Hosszú kötél és kis kötél, (Hunyadimajor), Irtás, Izdobai erdő alatt, Kenderes, Kepecski, Kert alja, Kertek mögött, Mocsár, Olcsvári úton túl, Pálhegy, Szőlők, Szőlők alatt, (Új-Heringes), Várkapu, Zelená stráň
Koordináták:
48.73338699, 21.29778290
Terület:
5,76 km2
Rang:
község
Népesség:
2663
Tszf. magasság:
313 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04014
Település kód:
599018
Szervezeti azonosító:
690996

Kassaújfalu az Alsó-Tarca-dombság délnyugati részén fekszik, 296 méteres tengerszint feletti magasságban, a 19-es (Kassát Gálszécsen át Nagymihállyal összekötő, korábban 50-es számú) főút mentén, Kassa központjától 5 km-re keletre. A régi kassa-ungvári országút a Hernádot elhagyva a Szoros nevű kaptatón több mint száz métert emelkedik, majd leereszkedik a Tarca völgyébe, ennek az emelkedőnek a legmagasabb pontjánál helyezkedik el Kassaújfalu. A település történelmi magja az úttól délre fekszik (eredetileg orsós utcájú szalagtelkes falu), az út északi oldalán található településrész a 20. század második felében jött létre. Az 1970-es években nyugati szomszédságában létrehozott Dargói Hősök-lakótelep révén egybeépült Kassával. Kassaújfalu ma is családi házas beépítésű városrész, de nagy területet foglal el a hétvégi házas beépítés is (az egykori Kenderes és Szőlők dűlőkben). Határa 220-355 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, 2010-ben területének 32,6 %-át (188 ha) szántó, 31,9 %-át (184 ha) pedig erdő foglalta el, a beépített területek aránya 16,3 % (94 ha) volt. Északról és nyugatról a Dargói Hősök-lakótelep, délnyugatról Szilvásapáti, délről pedig Abaszéplak kassai városrészekkel, keletről Kassaolcsvár és Izdobabeszter községekkel határos. Északi és nyugati határának egy részét a 19-es főút vonala alkotja. Ez az út köti össze Kassa központjával és Kassaolcsvárral (4,5 km); a Pálhegynél elágazó 3410-es út Izdobabeszterrel (6 km) teremt összeköttetést.

Közigazgatás

1968-ig önálló község, azóta Kassa városrésze; a Dargói Hősök-lakóteleppel együtt 1996 óta alkotja a Kassa-III. járást. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1920-1938 és 1945-1960 között a Kassai, 1960-1968 között pedig a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). 1968 után területének 43,3 %-át elveszítette (1910/21-hez képest 10,16 km²-ről 5,76 km²-re csökkent). Határának északi részét a Dargói Hősök-lakótelep városrészhez csatolták át, kisebb határrészei Benyék, Rás, Kassaolcsvár és Izdobabeszter községekhez kerültek, délnyugaton a Pálhegyet pedig Szilvásújfaluhoz csatolták.

Népesség

2011-ben Kassaújfalunak 2571 lakosa volt, a lakosság 81,8 %-a vallotta magát szlovák, 7,5 %-a pedig roma nemzetiségűnek, 7,7 % nem nyilatkozott nemzetiségéről. A település már a 19. században is túlnyomórészt szlovák lakosságú volt, a magyar nemzetiségűek aránya 1910-ben is csak 3,5 % volt. 2011-ben a lakosság 1,6 %-a (41 fő) vallotta magát magyarnak. Népessége 1910-1970 között több mint másfélszeresére nőtt (1215 főről 1930 főre), majd az 1970-es évek stagnálását követően 1980-1991 között már 3,3 %-os csökkenés figyelhető meg (1952 főről 1887-re). A rendszerváltást követően mérsékelt ütemű, de folyamatos növekedés jellemzi a városrészt (2001-ben 2259, 2017-ben 2691 lakossal), összességében 1991-2017 között 42,6 %-kal nőtt népessége. 1921-ben még csaknem teljes lakossága (96,5 %) római katolikus vallású volt, 2011-ben a római katolikusok a lakosság 60,0 %-át, az evangélikusok 4,0 %-át, a görög katolikusok 3,9 %-át, a felekezeten kívüliek pedig 10,0 %-át alkották. Népsűrűsége 2011-ben a kassai átlag kevesebb, mint fele, 446 fő/km² volt.

Történelem

Első írásos említése során 1297-ben már mai nevén, Cassa Uj Falu formában szerepelt. Nevét az magyarázza, hogy eredetileg Kassa határában alapított új település volt. Már a középkorban templomos falu volt, Szent László tiszteletére szentelt temploma 1300-ban már létezett. 1317-ben latin formában, mint Nova Villa falut említik, ekkor plébániáját és Miklós nevű papját is említik. A 15. században németeket telepítettek le a faluban. 1427-ben húsz portája volt. Kassaújfalu egyike volt a város jobbágyfalvainak, birtokosa egészen 1848-ig Kassa városa volt. Lakóinak hagyományos foglalkozása volt a mészárosmesterség, egész Kassát ők látták el sonkával (a „kassai sonka” készítése a 20. század közepéig itt folyt). A 16. században már jelentős szőlőtermesztés is folyt itt. Templomát 1510-ben újították fel. Lakói 1550-ben evangélikus hitre tértek. 1552-ben 12 portája volt. 1612-ben az egész falu leégett. A 17. század közepén 59 lakott és 29 puszta telke volt. A 18. század elején a Rákóczi-szabadságharc pusztításai és a pestis miatt a falu lakossága csaknem teljesen kipusztult, 1715-re alig 4 jobbágy és 1 zsellérporta maradt a faluban. Katolikus egyházközségét 1752-ben alapították újjá, lakossága ekkoriban rekatolizált. 1762-ben 18 gazda és 17 zsellérporta volt a faluban. Templomát 1771-ben Esterházy Károly egri püspök építtette újjá. Első pecsétjét 1784-ből ismerjük. 1787-ben 485 lakosa, 1828-ban már 111 háza és 684 lakosa volt. A 19. század derekán 855 lakosa volt, ekkor még számottevő volt szőlőtermesztése is. 1896-ban 152 háza és 1160, szlovák nemzetiségű lakosa volt. Lakói mezőgazdasággal (főként sertéstenyésztéssel), fakitermeléssel és Kassában végzett bérmunkákkal foglalkoztak. A 20. század elején három iskola is működött a községben, 1902-ben óvodát is építették. 1906-ban keresztény munkásegylet és dalárda létesült Kassaújfalun. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. Az első köztársaság idején a keresztényszocialista párt volt a legerősebb politikai erő a községben. 1938. novemberétől 1945. januárjáig visszakerült Magyarországhoz, ebben az időszakban határközséggé vált, a tőle északkeletre fekvő Benyék, Rás és Felsőolcsvár községek már Szlovákiához tartoztak. 1941-ben 216 háza és 1472 lakosa volt. 1950 után a hagyományos húsfeldolgozás csaknem teljesen megszűnt. 1952-ben megalakult mezőgazdasági szövetkezete 1961-ben állami gazdasággá alakult. 1968. augusztus 1.-jén hat másik községgel együtt Kassához csatolták. Határait később nagymértékben átszabták, határának teljes (erdőborította) északi részét elveszítette, a Bükkös alja dűlő Ráshoz, a Berek alatt és Giradi dűlők Kassaolcsvárhoz, a Rákhegy pedig Izdobabeszterhez került. Az 1970-es években közvetlen nyugati szomszédságában felépült a Dargói Hősök-lakótelep. Az egykori szőlők helyén hétvégi házas övezet jött létre, a Gálszécsi úttól északra pedig új családi házas lakóövezet. 2015 után Kassaújfalun is megkezdődött az új építésű lakónegyedek létrehozása, elsőként a Kert alja dűlőn létesült a Zelená stráň-negyed. A tervek szerint további lakóparképítéssel a városrész népességét a következő évtizedekben többszörösére növelik majd.

Mai jelentősége

A városrészben szlovák nevelési nyelvű óvoda és gyermekotthon működik. Szent Lászlónak szentelt római katolikus temploma eredetileg a 14. században épült kora gótikus stílusban, a 18. században újjáépítették, mai alakját 1925-ös átalakításakor nyerte el.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Ujfalu (Kassa), Neudorf, Kossicka Nowawes, Abauj vármegyében, tót falu, Kassához keletre 1 1/2 órányira: 855 kath. lak., kik szőlőt müvelnek, hizott sertéssel, hussal, szalonnával Kassára jutalmas kereskedést folytatnak. Kat. paroch. templom. F. u. Kassa városa.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Kassától keletre említendő a nagy sertéstenyésztő Kassa-Újfalu, mely a jó hírű kassai sódart nagy mennyiségben készíti és szállítja messze földre is; éjszakra pedig a Hernád bal partján Tihany falu, hol a völgy szűk volta miatt alagúton halad át a kassa-oderbergi vasút, hogy azon túl csakhamar Sárosmegye terűletére lépjen át.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

A Kassai-hegy keleti lejtőjén, félórányira Kassától van Kassa-Ujfalu, 152 házzal és 1160 tótajku lakossal, akik nagyobbára sertéstenyésztéssel foglalkoznak. Ők szállitják a kassai piaczra az országszerte ismert »kassai« sonkát. Posta- és táviróállomás Kassa.

Magyar Katolikus Lexikon

Kassaújfalu, Neudorf, v. Abaúj-Torna vm. (Košická Nová Ves, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. kassai esp. ker-ében. - 1300: már létezett. Tp-át 1300 e. Szt László kir. tit-ra sztelték, a mait 1925: építették. Lakói 1550 k. ev-ok lettek. A pléb-t 1752: alapították újra. Kegyura 1880: Kassa városa. Anyanyelve 1880: szl.; 1940: m., szl. ** KTN I:127. - Gerecze II:85. - Schem. Cass. 1915:40.

Helységnévtár

Ujfalu (Kassa-) (Neudorf, Kosicka Nova), RK. 997 Kassa, gk. 29 Kassa, ág. 4 - , ref. 7 - , izr. 29 Rozgony.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Kassaújfalu. A község keletkezése és története ismeretlen. Évszázadok óta jórészben Kassa város birtokában van. A kassaújfalusiak készítik a messze földön híres „kassai sódart". A község területe 1762 kat.hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1472.

Schwarz Tódor

1892. 8. 28.
Bakabánya - megszületett
1902 - 1905
Besztercebánya - tanult
1930 - 1950
Turócszentmárton Kórházigazgató
1950 - 1965
Kassaújfalu - tanított Tanszékvezető professzor

Lipcsey Gyula

1920. 10. 27.
Bánkeszi - megszületett
1990. 9. 12.
Kassaújfalu Rehabilitálták
2005. 4. 8.
Hegyéte - elhunyt
Névelőfordulások
1297
Cassa Uj Falu
1317
Nova Villa
1553
Wyffalu civium Cassoviensium
1602
Kassa Vy Falu
1773
Kassa-Uj-Falu, Kossiczka Nowa Wes
1786
Kascha-Ujfalu, Kossická Nowá Wes
1808
Kassa-Újfalu, Neudorf, Nowá Wes
1863
Kassaújfalu
1920
Košická Nová Ves
1938
Kassaújfalu
1945
Košická Nová Ves

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Mliečna) 1
Telefon:

Honlap: kosickanovav...ym.sk
Polgármester:
Krcho Michal (Független)

Képviselő-testület:
Ondruš Tomáš (Független)
Spišiaková Michaela (Független)
Balková Mária (Független)
Pažin Ján (Progresívne Slovensko)
Klíma Peter (ŠKV)
Független 60% Független 3 képviselö Progresí... 20% Progresívne Slovensko 1 képviselö ŠKV 20% ŠKV 1 képviselö 5 képviselö
Mestská časť Košice-Košická Nová Ves

Mliečna 1

Detský domov Košická Nová Ves

Mliečna 20A

Súkromná materská škola

Jelšová 12

Óvoda

Poľná 1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 3 0%
szlovákok 992 93%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 25 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 46 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1066
magyarok 43 4%
szlovákok 1144 94%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 18 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1215
magyarok 20 2%
szlovákok 1113 95%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 33 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1167
magyarok 19 1%
szlovákok 1762 93%
ruszinok 4 0%
romák 76 4%
ukránok 5 0%
csehek 16 1%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 1887
magyarok 27 1%
szlovákok 1967 87%
ruszinok 5 0%
romák 170 8%
ukránok 10 0%
csehek 10 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 69 3%
összlétszám 2259
magyarok 41 2%
szlovákok 2103 82%
ruszinok 19 1%
romák 192 7%
ukránok 7 0%
csehek 6 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 0%
ismeretlen 197 8%
összlétszám 2571
magyarok 34 1%
szlovákok 2524 87%
ruszinok 16 1%
romák 72 2%
ukránok 5 0%
csehek 7 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 10 0%
ismeretlen 231 8%
összlétszám 2901
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 2259
Választási részvétel: 46.53 %
Kiadott boríték: 1051
Bedobott boríték: 1051

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1024
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Krcho Michal 500 48.83 % Független
Daňko Štefan 326 31.84 % Független
Petrenka Dušan 198 19.34 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Ondruš Tomáš 466 Független
Spišiaková Michaela 426 Független
Klíma Peter 389 ŠKV
Balková Mária 370 Független
Pažin Ján 330 Progresívne Slovensko
Pytel Ladislav 329 KDH
Baláž Milan 292 SMER-SD
Varga Miroslav 268 KDH
Dudjak Jaroslav 215 Független
Spišiak Emil 194 Független
Mošať Vladimír 169 SPOLU
Sopková Jana 159 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Stretavský Tomáš 128 KDH
Mryglotová Eva 121 NÁRODNÁ KOALÍCIA

Képviselők

2014
Független 60.00% Független 3 képviselö SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö 5 képviselö
2018
Független 60.00% Független 3 képviselö ŠKV 20.00% ŠKV 1 képviselö Progresívne Slovensko 20.00% Progresívne Slovensko 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2091
Választási részvétel: 14.20 %
Kiadott boríték: 297
Bedobott boríték: 296
Választásra jogosult: 2095
Választási részvétel: 14.99 %
Kiadott boríték: 314
Bedobott boríték: 314
Választásra jogosult: 2 166
Választási részvétel: 27,19 %
Kiadott boríték: 589
Bedobott boríték: 589

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 287
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 573
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 95 33.10 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 89 31.01 % KDS
Rastislav Masnyk 43 14.98 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 17 5.92 % Független
Dominika Palaščáková 15 5.23 % NOVA
Vladimír Gürtler 8 2.79 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 5 1.74 % Független
Ivan Kuhn 5 1.74 % OKS
Lukáš Sisák 5 1.74 % KSS
Marek Ďurán 5 1.74 % ĽS Naše Slovensko
Zdenko Trebuľa 112 35.90% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 314 54.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 182 31.76 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 21 3.66 % ĽSNS
Róbert Bačinský 16 2.79 % Független
Jarmila Tkáčová 15 2.62 % SNS
Karol Pataky 9 1.57 % MOST - HÍD, SKOK
Adam Šepetka 4 0.70 % NAJ
Lukáš Sisák 3 0.52 % KSS
Jaroslav Džunko 3 0.52 % Független
Vladislav Stanko 3 0.52 % Független
Ján Struk 1 0.17 % SMS
Oliver Petrík 1 0.17 % JĽSS
Jozef Červeňák 1 0.17 % RIS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 283
Érvényes szavazólap: 556
Érvényes szavazólap: 5762
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Sekáč 113 39.93% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Jozef Andrejčák 85 30.04% SMER - SD
Eva Antónyová 79 27.92% Független
Michal Tkáč 65 22.97% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Tomáš Tarajčák 43 15.19% NOVA
Roman Križalkovič 29 10.25% SaS
Marián Krasnovský 28 9.89% SaS
Marcel Maskaľ 16 5.65% 7 STATOČNÝCH
František Gajdoš 14 4.95% PD
Peter Jurči 14 4.95% SNS
Juraj Kolesár 11 3.89% ĽS Naše Slovensko
Roman Martončík 9 3.18% SMS
Ján Kozák 4 1.41% SĽS
Jozef Andrejčák 189 33.99% SMER-SD
Ján Sekáč 147 26.44% ŠKV
Jozef Čurlej 128 23.02% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Mária Tomková 121 21.76% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marek Kandráč 114 20.50% SMER-SD
Zuzana Szabova 57 10.25% SZS
Vladislav Stanko 56 10.07% Független
Juraj Kolesár 56 10.07% ĽS Naše Slovensko
Daniel Veles 39 7.01% ĽS Naše Slovensko
Alena Vagnerová 34 6.12% ŠANCA
Daniel Grega 24 4.32% VZDOR
Jozef Lévay 21 3.78% MOST - HÍD
Peter Šoltys 19 3.42% MOST - HÍD
Erik Bánk 11 1.98% SNS
Jozef Andrejčák 1348 0.00% SMER - SD
Eva Antónyová 1098 0.00% Független
Ján Sekáč 798 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Michal Tkáč 484 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Tomáš Tarajčák 366 0.00% NOVA
Marián Krasnovský 208 0.00% SaS
Roman Križalkovič 182 0.00% SaS
Marcel Maskaľ 171 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Jurči 136 0.00% SNS
Juraj Kolesár 112 0.00% ĽS Naše Slovensko
Roman Martončík 87 0.00% SMS
František Gajdoš 58 0.00% PD
Ján Kozák 51 0.00% SĽS
Jozef Andrejčák 2399 41.63% SMER-SD
Ján Sekáč 1404 24.37% ŠKV
Marek Kandráč 1281 22.23% SMER-SD
Mária Tomková 1121 19.46% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Jozef Čurlej 989 17.16% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Juraj Kolesár 617 10.71% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Szabova 605 10.50% SZS
Vladislav Stanko 575 9.98% Független
Daniel Veles 480 8.33% ĽS Naše Slovensko
Alena Vagnerová 339 5.88% ŠANCA
Daniel Grega 253 4.39% VZDOR
Peter Šoltys 236 4.10% MOST - HÍD
Jozef Lévay 210 3.64% MOST - HÍD
Erik Bánk 155 2.69% SNS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Dargói Hősök-lakótelep 305 13.59 %
Kassaújfalu 34 1.52 %
Dargói Hősök-lakótelep 229 136.31 %
Kassaújfalu 24 14.29 %
Dargói Hősök-lakótelep 441 49.00 %
Kassaújfalu 39 4.33 %
Dargói Hősök-lakótelep 144 60.00 %
Kassaújfalu 11 4.58 %
Dargói Hősök-lakótelep 2 210 162.98 %
Kassaújfalu 189 13.94 %
Dargói Hősök-lakótelep 189 32.47 %
Kassaújfalu 21 3.61 %
Dargói Hősök-lakótelep 861 271.61 %
Kassaújfalu 128 40.38 %
Dargói Hősök-lakótelep 561 42.73 %
Kassaújfalu 56 4.27 %
Dargói Hősök-lakótelep 1 257 188.74 %
Kassaújfalu 147 22.07 %
Dargói Hősök-lakótelep 1 167 176.28 %
Kassaújfalu 114 17.22 %
Dargói Hősök-lakótelep 1 000 295.86 %
Kassaújfalu 121 35.80 %
Dargói Hősök-lakótelep 217 21.30 %
Kassaújfalu 19 1.86 %
Dargói Hősök-lakótelep 519 143.77 %
Kassaújfalu 56 15.51 %
Dargói Hősök-lakótelep 548 110.04 %
Kassaújfalu 57 11.45 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
SDĽ
313 25.36%
HZDS
235 19.04%
KDH
229 18.56%
ODÚ
114 9.24%
DS-ODS
67 5.43%
SDSS
57 4.62%
SNS
41 3.32%
SZS
38 3.08%
SKDH
32 2.59%
SPI
28 2.27%
SZ
26 2.11%
SSL-SNZ
13 1.05%
ZPR-RČS
13 1.05%
KSS
7 0.57%
Magyar Polgári Párt
5 0.41%
Együttélés-MKDM
5 0.41%
Egyéb
11 0.89%
Érvényes szavazatok 1234
KDH
233 21.55%
HZDS-RSS
232 21.46%
SP-VOĽBA
199 18.41%
143 13.23%
ZRS
104 9.62%
KSÚ
33 3.05%
DS
30 2.78%
KSS
22 2.04%
SNS
21 1.94%
HZPCS
18 1.67%
NS
14 1.30%
MK
11 1.02%
SPK
10 0.93%
SD
6 0.56%
Egyéb
5 0.46%
Érvényes szavazatok 1081
SDK
457 33.98%
SOP
341 25.35%
HZDS
229 17.03%
SDĽ
191 14.20%
SNS
58 4.31%
KSS
26 1.93%
MKP
16 1.19%
ZRS
11 0.82%
Egyéb
16 1.19%
Érvényes szavazatok 1345
SDKU
335 27.94%
SMER
192 16.01%
ANO
136 11.34%
KDH
122 10.18%
HZDS
111 9.26%
KSS
86 7.17%
SDA
40 3.34%
MKP
39 3.25%
PSNS
38 3.17%
SNS
23 1.92%
HZD
18 1.50%
SZS
16 1.33%
NOSNP
9 0.75%
SDPO
8 0.67%
SDĽ
7 0.58%
ZAR
5 0.42%
Egyéb
14 1.17%
Érvényes szavazatok 1199
SMER
338 33.63%
SDKU DS
282 28.06%
KDH
117 11.64%
SNS
73 7.26%
ĽS HZDS
52 5.17%
SF
35 3.48%
KSS
35 3.48%
MKP
32 3.18%
ANO
22 2.19%
LB
5 0.50%
NADEJ
5 0.50%
Egyéb
9 0.90%
Érvényes szavazatok 1005
SMER
351 31.79%
SDKU DS
289 26.18%
KDH
131 11.87%
SaS
124 11.23%
Most-Híd
67 6.07%
SNS
41 3.71%
SDĽ
26 2.36%
ĽS HZDS
18 1.63%
MKP
10 0.91%
SRK
9 0.82%
Únia
8 0.72%
KSS
8 0.72%
LSNS
7 0.63%
Paliho Kapurkova
6 0.54%
EDS
5 0.45%
Egyéb
4 0.36%
Érvényes szavazatok 1104
SMER SD
437 39.98%
KDH
150 13.72%
SDKU DS
108 9.88%
OĽaNO
107 9.79%
SaS
91 8.33%
Most-Híd
55 5.03%
SSS NM
33 3.02%
SNS
28 2.56%
Zmena zdola DU
20 1.83%
NÁŠ KRAJ
13 1.19%
99 Percent
13 1.19%
ĽS HZDS
9 0.82%
MKP
6 0.55%
SF
5 0.46%
Egyéb
18 1.65%
Érvényes szavazatok 1093
SMER SD
278 22.84%
SaS
215 17.67%
OĽANO-NOVA
182 14.95%
#SIEŤ
114 9.37%
LSNS
84 6.90%
KDH
80 6.57%
SNS
78 6.41%
SME RODINA
73 6.00%
Most-Híd
50 4.11%
TIP
12 0.99%
SZS
10 0.82%
ŠANCA
9 0.74%
SKOK!
8 0.66%
KSS
7 0.58%
MKP
6 0.49%
Egyéb
11 0.90%
Érvényes szavazatok 1217
Kassa III járás
Szlovákia

Bejelentések