SK
NZ
.....

Ipolykiskeszi

Község

538 98% magyar 1910
298 79% magyar 2021
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kiskeszi
Hivatalos szlovák megnevezés:
Malé Kosihy
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Vámosmikolai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Szobi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Honti-medence, Ipolymenti-hátság - Kisalföld, Honti-medence, Alsó-Ipolymente
Más földrajzi nevek:
Búzás-völgy, Erdő-földek, Gaál-réve, Horgas, (Káptalanmajor), Kis-Homok, Malomszeg, Négel-hegy, Négel-völgy, Pogányvár, Rigó-hegy, Somos-hegy, Szekeres-erdő, Tóvíz
Koordináták:
47.92357635, 18.74959183
Terület:
8,43 km2
Rang:
község
Népesség:
391
Tszf. magasság:
112 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
94361
Település kód:
503355
Szervezeti azonosító:
309087
Adóazonosító:
2021074040

A község az Ipoly jobb partján, az Alsó-Ipolymente és az Ipolymenti-hátság kistájon, a Börzsöny nyugati lábánál, Párkánytól 16 km-re északra fekszik, Ipolytölgyessel átellenben, a Párkányt Deménddel összekötő 564-es út mentén. Délről Ipolyszalka, nyugatról Kisgyarmat, északról Ipolyszalka Felső-határföldi (Szekeresdi) katasztere, keletről pedig Ipolytölgyes határolja. Keleti határát az Ipoly-folyó alkotja, mely egyben államhatárt képez Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Vámosmikolai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Párkányi járáshoz, annak megszüntetése után pedig az Érsekújvári járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e vármegye, Szobi járás). Területe 1920-ban, a trianoni határ megvonásakor 49 hektárral (5,5 %-al) csökkent (8,94 km²-ről 8,45 km²), az Ipolyon túli határrészeinek elcsatolásával. Azóta csak minimális mértékben változott (8,43 km²).

Népesség

1910-ben 548, 1921-ben 574, 1939-ben pedig 461, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. A periférikus helyzetű, elöregedő népességű település lakossága 1991-2011 között 15,9 %-al csökkent (459 főről 386-ra). A lakosság ma is csaknem teljesen magyar nemzetiségű, a magyarok aránya itt a legmagasabb az Érsekújvári járásban (92,5 %), a szlovákok aránya 1991 óta 1,7 %-ról 6,7 %-ra nőtt. A lakosság 91,5 %-a római katolikus vallású.

Történelem

Korán lakott település, lényegében egyike a ország legrégebben települt községeinek. Már a pogány magyarok idején szerepet játszik. Pogányvár nevű dűlője a hagyomány szerint a pogánysághoz ragaszkodó magyarok mentsvára volt; ide, magas földhányás mögé vonultak vissza a térítők elől. 1248-ban említik először írásos források, ekkor István ötvös mester nyerte el aztán adományként a királynak tett szolgálataiért, aztán a település később, a 15. század közepétől az esztergomi káptalan birtokába került, egészen a 20. századig. 1715-ben 15 adózó családfője volt. 1828-ban 56 házában 339 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. A trianoni békeszerződésig Hont vármegye Vámosmikolai járásához tartozott, majd 1938–45 között újra Magyarország része volt.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben magyar óvoda működik. Szent Mihálynak szentelt római katolikus templomának alapja egy 12. századi román stílusú rotunda, melyet 1800 körül építettek egybe a szintén román stílusú harangtoronnyal. Az Ipoly-folyó kedvelt horgászhely.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KESZI. Ipoly Keszi. Magyar falu Hont Várm. földes Ura G. Ráday, Boros, és más Urak, lakosai katolikusok, fekszik Kőkeszinek szomszédságában, mellynek filiája, határja közép termékenységű, réttye sok, és jó, szőlő hegye alkalmatos, fája kevés van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Keszi (Ipoly-), Hont m. magyar f., 389 kath., 25 evang. lak., s igen termékeny szántóföldekkel. F. u. többen. Ut. p. Balassa-Gyarmat.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ipolykeszi, magyar kisközség, 68 házzal és 385, túlnyomóan róm. kath. vallású lakossal; vasúti állomása és távirója Balassagyarmat, postája Nagycsalomia. 1248-ban IV. Béla király István ötvös-mesternek hasznos szolgálatokért, Kezd vagy Keszen földjén, a királyné és a királyi herczeg birtoka között, két ekényi szántóföldet adományozott. 1252-ben ugyancsak IV. Béla király Simonnak és társainak Kezd, vagy Keszen területén levő hét ekényi földjét elcseréli a szalkaiak más birtokáért. Szerepel még a község neve az 1256-ban végzett határjárásban is, melyet Baach mester irt le; de ebben a leirásban az Ipoly név nincsen említve és így kétes, vajjon több más, Keszi nevű község között éppen Ipolykeszit kell-e értenünk. Oklevél említi a falut 1353-ban Kezyw alakban, akkor Keszü Bogod birtoka volt. A további századok során a Luka család merül fel e helységben, mely családot a XVIII. században a Farkas, gróf Ráday és a Boros családokkal együtt találjuk a birtokban. Az újabb korban a Bory, Laszkáry, Berzsenyi, báró Stummer, Luby és Terstyánszky családokat uralta. Jelenleg Terstyánszky Andrásnak és Kondor Józsefnek van nagyobb birtoka és mindkét birtokosnak kastélya. A két kastély közül a Terstyánszky-féle régebbi építmény; a másikat a Laszkáryak építették és Kondor József átalakította. A falu temploma régi, de 1899-ben restaurálták. Ipolyi Arnold néhai nagyváradi püspök és híres tudós, e falúban töltötte ifjúságát, a minek az emlékét a templom falába illesztett tábla örökíti meg.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Ipolykeszi. Első okleveles említése 1248-ból származik, amikor is IV. Béla király István ötvösmesternek juttat itt birtokot. Ezidőtájt Kezd és Készén alakban szerepel a község neve. Néhány évvel később egy birtokcserével kapcsolatban szerepel a község. Keszi alakban 1256-ban egy határ járó levében találkozunk nevével, de nem bizonyos, hogy Ipolykesziről van szó. A XIV. század közepén Kezyw írásalakban említi egy oklevél és földesurának Bogodot teszi meg. Később a Luka-, Farkas-, gróf Ráday- és a Boros-családok következnek birtokosai sorában, majd a Bory-, Berzsenyi-, Laszkáry-, Luby-, báró Stummer- és a Terstyánszky-családokat vallja sorra uraiul. A község területe 1006 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 461.

Ipolyi (Stummer) Arnold

1823. 10. 18.
Ipolykeszi - megszületett
Korpona - tanult
Selmecbánya - tanult
Komáromszentpéter - egyházi szolgálatot végzett
Ipolykiskeszi - élt
Itt élt fiatalkorában, a katolikus templom falán emléktábla őrzi emlékét.
1849
Zohor - egyházi szolgálatot végzett
1871
Besztercebánya - egyházi szolgálatot végzett
Névelőfordulások
1248
Keseu
1353
Kezyw
1773
Kiss-Keszi,
1786
Ipoly-Keszi,
1808
Kis-Keszi,
1863
Kiskeszi,
1913
Ipolykiskeszi,
1920
Malé Kosihy, Kis-Keszi,
1938
Ipolykiskeszi,
1945
Malé Kosihy, Kis-Keszi,
1948
Malé Kosihy
1994
Ipolykeszi
2013
Kiskeszi

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Ipolykiskeszi (Malé Kosihy) 3.
Telefon: 0367584133
Fax: 0367584133

Honlap: malekosihy.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Pszár Attila (Független)

Képviselő-testület:
Czibulya Marián (Független)
Fritz Peter (Független)
Molnár Štefan (Független)
Házelmajer Kinga (Független)
Takács Ján (SMK-MKP)
Független 80% Független 4 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Ipolykiskeszi 32

Ipolykiskeszii Községi Hivatal

Ipolykiskeszi 3.

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 465 97%
szlovákok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 14 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 480
magyarok 538 98%
szlovákok 1 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 8 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 548
magyarok 556 97%
szlovákok 17 3%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 574
magyarok 450 98%
szlovákok 8 2%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 459
magyarok 404 97%
szlovákok 9 2%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 416
magyarok 357 92%
szlovákok 26 7%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 386
magyarok 298 79%
szlovákok 49 13%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 30 8%
összlétszám 379
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 327
Választási részvétel: 57.49 %
Kiadott boríték: 188
Bedobott boríték: 188

Polgármester

Érvényes szavazólap: 183
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pszár Attila 149 81.42 % Független
Šallaiová Réka 19 10.38 % SMK-MKP
Molnárová Helena 9 4.92 % Független
Czibulya Ondrej 5 2.73 % Független
Antal Gabriel 1 0.55 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Czibulya Marián 130 Független
Fritz Peter 120 Független
Molnár Štefan 112 Független
Házelmajer Kinga 78 Független
Takács Ján 77 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 60.00% Független 3 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
2018
Független 80.00% Független 4 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 329
Választási részvétel: 39.51 %
Kiadott boríték: 130
Bedobott boríték: 130
Választásra jogosult: 329
Választási részvétel: 40.73 %
Kiadott boríték: 134
Bedobott boríték: 134
Választásra jogosult: 322
Választási részvétel: 25,77 %
Kiadott boríték: 83
Bedobott boríték: 83

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 128
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 74
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 116 90.63 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 5 3.91 % SMER - SD
Peter Oremus 4 3.13 % Független
Stanislav Kováč 2 1.56 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1 0.78 % MS
Regan Belovič 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 1 0.76% SMER - SD
Iván Farkas 39 52.70 % SMK-MKP
Milan Belica 25 33.78 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 5 6.76 % ĽSNS
László Hajdu 2 2.70 % MKDA
Ján Greššo 1 1.35 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 1 1.35 % Független
Renáta Kolenčíková 1 1.35 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 128
Érvényes szavazólap: 81
Érvényes szavazólap: 6808
# Név Szavazat Százalék Párt
László Szigeti 103 80.47% SMK-MKP
Iván Farkas 99 77.34% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 88 68.75% SMK-MKP
Eva Čákvári 26 20.31% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Andrea Vitkóová 20 15.63% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Alexander Hubač 19 14.84% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Ondrej Beňuš 3 2.34% KDH, SMER - SD
Szabolcs Bolya 49 60.49% SMK-MKP
Iván Farkas 44 54.32% SMK-MKP
László Szigeti 36 44.44% SMK-MKP
Ján Elzer 18 22.22% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Rita Pásztorová 17 20.99% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Andrea Vitkóová 14 17.28% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Brlai 11 13.58% ĽS Naše Slovensko
Jácint Kecskeméti 7 8.64% MKDA-MKDSZ
Július Mazán 6 7.41% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Iván Farkas 4653 0.00% SMK-MKP
László Szigeti 4418 0.00% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 3655 0.00% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1992 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Eva Čákvári 1885 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Alexander Hubač 1805 0.00% MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ondrej Beňuš 564 0.00% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 4267 62.68% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 3755 55.16% SMK-MKP
László Szigeti 3721 54.66% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1829 26.87% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rita Pásztorová 1628 23.91% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Elzer 1365 20.05% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Július Mazán 722 10.61% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Jácint Kecskeméti 459 6.74% MKDA-MKDSZ
Peter Brlai 389 5.71% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Párkány 732 20.24 %
Muzsla 146 4.04 %
Köbölkút 86 2.38 %
Bény 81 2.24 %
Szőgyén 75 2.07 %
Nána 72 1.99 %
Garamkövesd 70 1.94 %
Kőhídgyarmat 65 1.80 %
Kéménd 52 1.44 %
Ebed 49 1.36 %
Kicsind 46 1.27 %
Csúz 44 1.22 %
Kisgyarmat 40 1.11 %
Bajta 37 1.02 %
Helemba 33 0.91 %
Szalka 33 0.91 %
Kürt 28 0.77 %
Kisújfalu 21 0.58 %
Bart 21 0.58 %
Béla 19 0.53 %
Für 16 0.44 %
Libád 15 0.41 %
Leléd 15 0.41 %
Ipolykiskeszi 14 0.39 %
Garampáld 12 0.33 %
Sárkányfalva 7 0.19 %
Párkány 890 153.18 %
Muzsla 479 82.44 %
Köbölkút 377 64.89 %
Kürt 297 51.12 %
Szőgyén 287 49.40 %
Kisújfalu 210 36.14 %
Bény 181 31.15 %
Szalka 178 30.64 %
Kéménd 151 25.99 %
Nána 127 21.86 %
Kőhídgyarmat 121 20.83 %
Garamkövesd 104 17.90 %
Helemba 93 16.01 %
Ebed 82 14.11 %
Für 82 14.11 %
Bart 71 12.22 %
Kisgyarmat 65 11.19 %
Csúz 64 11.02 %
Béla 61 10.50 %
Garampáld 55 9.47 %
Leléd 53 9.12 %
Sárkányfalva 53 9.12 %
Bajta 52 8.95 %
Kicsind 48 8.26 %
Ipolykiskeszi 44 7.57 %
Libád 42 7.23 %
Párkány 134 10.04 %
Muzsla 37 2.77 %
Szőgyén 27 2.02 %
Kürt 26 1.95 %
Köbölkút 24 1.80 %
Kicsind 22 1.65 %
Kőhídgyarmat 22 1.65 %
Bény 17 1.27 %
Kisújfalu 16 1.20 %
Kéménd 16 1.20 %
Szalka 13 0.97 %
Ebed 13 0.97 %
Für 12 0.90 %
Nána 12 0.90 %
Bart 10 0.75 %
Garamkövesd 10 0.75 %
Csúz 9 0.67 %
Kisgyarmat 8 0.60 %
Helemba 7 0.52 %
Ipolykiskeszi 7 0.52 %
Leléd 5 0.37 %
Béla 4 0.30 %
Libád 4 0.30 %
Sárkányfalva 2 0.15 %
Bajta 1 0.07 %
Garampáld 1 0.07 %
Párkány 409 9.96 %
Garamkövesd 217 5.29 %
Muzsla 69 1.68 %
Szőgyén 65 1.58 %
Kicsind 51 1.24 %
Köbölkút 45 1.10 %
Bény 43 1.05 %
Nána 43 1.05 %
Ebed 38 0.93 %
Bajta 37 0.90 %
Kőhídgyarmat 34 0.83 %
Kéménd 31 0.76 %
Bart 29 0.71 %
Csúz 29 0.71 %
Szalka 29 0.71 %
Kürt 28 0.68 %
Kisgyarmat 28 0.68 %
Helemba 23 0.56 %
Leléd 22 0.54 %
Ipolykiskeszi 18 0.44 %
Für 16 0.39 %
Béla 14 0.34 %
Garampáld 13 0.32 %
Libád 13 0.32 %
Sárkányfalva 11 0.27 %
Kisújfalu 10 0.24 %
Párkány 358 79.38 %
Köbölkút 52 11.53 %
Muzsla 41 9.09 %
Szőgyén 40 8.87 %
Kőhídgyarmat 31 6.87 %
Csúz 30 6.65 %
Garamkövesd 26 5.76 %
Kürt 20 4.43 %
Nána 17 3.77 %
Kéménd 13 2.88 %
Libád 11 2.44 %
Ebed 11 2.44 %
Bény 9 2.00 %
Kisújfalu 8 1.77 %
Szalka 8 1.77 %
Béla 7 1.55 %
Bart 7 1.55 %
Helemba 7 1.55 %
Ipolykiskeszi 6 1.33 %
Für 5 1.11 %
Kisgyarmat 4 0.89 %
Bajta 3 0.67 %
Kicsind 3 0.67 %
Sárkányfalva 2 0.44 %
Leléd 2 0.44 %
Garampáld 1 0.22 %
Párkány 852 96.71 %
Muzsla 360 40.86 %
Köbölkút 326 37.00 %
Kürt 264 29.97 %
Szőgyén 224 25.43 %
Kisújfalu 204 23.16 %
Bény 182 20.66 %
Szalka 170 19.30 %
Kéménd 132 14.98 %
Kőhídgyarmat 100 11.35 %
Nána 100 11.35 %
Garamkövesd 84 9.53 %
Ebed 81 9.19 %
Helemba 72 8.17 %
Für 69 7.83 %
Csúz 67 7.60 %
Bart 66 7.49 %
Bajta 50 5.68 %
Kisgyarmat 50 5.68 %
Béla 47 5.33 %
Sárkányfalva 44 4.99 %
Leléd 42 4.77 %
Ipolykiskeszi 36 4.09 %
Garampáld 35 3.97 %
Kicsind 35 3.97 %
Libád 29 3.29 %
Párkány 121 7.65 %
Csúz 40 2.53 %
Köbölkút 33 2.09 %
Kürt 26 1.64 %
Szőgyén 25 1.58 %
Muzsla 21 1.33 %
Bény 18 1.14 %
Nána 13 0.82 %
Für 11 0.70 %
Ipolykiskeszi 11 0.70 %
Kéménd 9 0.57 %
Kőhídgyarmat 8 0.51 %
Garamkövesd 6 0.38 %
Leléd 6 0.38 %
Helemba 5 0.32 %
Kisújfalu 5 0.32 %
Kicsind 5 0.32 %
Bajta 4 0.25 %
Sárkányfalva 4 0.25 %
Kisgyarmat 4 0.25 %
Bart 3 0.19 %
Ebed 3 0.19 %
Béla 3 0.19 %
Garampáld 2 0.13 %
Libád 2 0.13 %
Szalka 1 0.06 %
Párkány 436 12.05 %
Kicsind 129 3.57 %
Garamkövesd 111 3.07 %
Muzsla 109 3.01 %
Kéménd 79 2.18 %
Szőgyén 65 1.80 %
Köbölkút 63 1.74 %
Ebed 62 1.71 %
Bény 62 1.71 %
Kisgyarmat 61 1.69 %
Kőhídgyarmat 56 1.55 %
Nána 43 1.19 %
Helemba 41 1.13 %
Szalka 39 1.08 %
Bajta 38 1.05 %
Garampáld 33 0.91 %
Kürt 33 0.91 %
Csúz 29 0.80 %
Leléd 29 0.80 %
Bart 18 0.50 %
Kisújfalu 18 0.50 %
Ipolykiskeszi 17 0.47 %
Libád 17 0.47 %
Für 16 0.44 %
Sárkányfalva 13 0.36 %
Béla 11 0.30 %
Párkány 691 35.11 %
Köbölkút 484 24.59 %
Muzsla 362 18.39 %
Kürt 279 14.18 %
Szőgyén 266 13.52 %
Kisújfalu 221 11.23 %
Szalka 171 8.69 %
Bény 151 7.67 %
Kéménd 136 6.91 %
Nána 106 5.39 %
Kőhídgyarmat 90 4.57 %
Für 86 4.37 %
Ebed 76 3.86 %
Helemba 67 3.40 %
Bart 64 3.25 %
Csúz 63 3.20 %
Sárkányfalva 58 2.95 %
Kisgyarmat 57 2.90 %
Béla 51 2.59 %
Ipolykiskeszi 49 2.49 %
Bajta 49 2.49 %
Garampáld 42 2.13 %
Leléd 38 1.93 %
Garamkövesd 38 1.93 %
Kicsind 33 1.68 %
Libád 27 1.37 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
307 88.22%
VPN
21 6.03%
KSČ
15 4.31%
SPV
4 1.15%
Egyéb
1 0.29%
Érvényes szavazatok 348
Együttélés-MKDM
287 85.67%
Magyar Polgári Párt
34 10.15%
SDĽ
3 0.90%
KSS
3 0.90%
SDSS
2 0.60%
DS-ODS
2 0.60%
Egyéb
4 1.19%
Érvényes szavazatok 335
MK
293 95.75%
SP-VOĽBA
6 1.96%
4 1.31%
Egyéb
3 0.98%
Érvényes szavazatok 306
MKP
293 90.71%
SDK
14 4.33%
HZDS
6 1.86%
MLHZP
3 0.93%
KSS
2 0.62%
ZRS
2 0.62%
Egyéb
3 0.93%
Érvényes szavazatok 323
MKP
223 92.53%
SZS
9 3.73%
ANO
3 1.24%
KSS
1 0.41%
ZRS
1 0.41%
HZD
1 0.41%
LS
1 0.41%
SNJ
1 0.41%
ROSA
1 0.41%
Érvényes szavazatok 241
MKP
210 98.59%
SDKU DS
1 0.47%
LB
1 0.47%
NADEJ
1 0.47%
Érvényes szavazatok 213
MKP
145 69.05%
Most-Híd
56 26.67%
SDKU DS
5 2.38%
SMER
3 1.43%
SNS
1 0.48%
Érvényes szavazatok 210
MKP
155 75.24%
Most-Híd
39 18.93%
OĽaNO
3 1.46%
SNS
2 0.97%
SMER SD
2 0.97%
KDH
1 0.49%
SaS
1 0.49%
SZ
1 0.49%
Obyčajní ľudia
1 0.49%
SDKU DS
1 0.49%
Érvényes szavazatok 206
MKP
95 60.13%
Most-Híd
41 25.95%
SaS
5 3.16%
SMER SD
5 3.16%
OĽANO-NOVA
5 3.16%
LSNS
2 1.27%
MKDA-MKDSZ
2 1.27%
SNS
1 0.63%
SME RODINA
1 0.63%
#SIEŤ
1 0.63%
Érvényes szavazatok 158
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések