SK
VK
.....

Ipolykeszi

Község

címer zászló
449 100% magyar 1910
312 77% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Ipolykeszi
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kosihy nad Ipľom
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolynyéki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Balassagyarmati járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
(Gurgyalpuszta), (Kapaszpuszta)
Koordináták:
48.07693100, 19.17419624
Terület:
6,83 km2
Rang:
község
Népesség:
423
Tszf. magasság:
138 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99111
Település kód:
516139
Szervezeti azonosító:
319406

A község a Balassagyarmati-medence részét alkotó Középső Ipoly-völgy kistájon, az Ipoly jobb partjának közelében, az 527-es (Ipolyság-Nagykürtös) út mentén fekszik, Ipolyságtól 23 km-re keletre, Balassagyarmattól 13 km-re nyugatra. Mellékút köti össze Inámon keresztül (2,5 km) Ipolynyékkel (6,5 km). Határa csaknem teljes egészében mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Inám, északkeletről Terbegec, keletről Nagycsalomja, délről pedig Dejtár községekkel határos. Déli határát (mely egyben államhatárt is alkot Szlovákia és Magyarország között) az Ipoly-folyó alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Kékkői járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Balassagyarmati járás). A trianoni határ megvonásakor területe 3 hektárral csökkent (5,81 km²-ről 5,78 km²-re), majd 1949 után egy korábban Nagycsalomjához tartozó, Ipolykeszi és Ipolybalog közé eső területet (exklávét) Ipolykeszihez csatoltak (105 ha), így alakult ki mai, 6,83 km²-es területe.

Népesség

1910-ben 449, 1921-ben szintén 449, 1938-ban pedig 461, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Bár 1938-1991 között népessége 13,9 %-al növekedett, az 1991-2011 közötti időszakra már a népességszám csökkenése jellemző (525 főről 470-re). A lakosság mintegy háromnegyede (76 %) továbbra is magyar nemzetiségű, de 1991-2011 között a szlovák nemzetiségűek aránya csaknem háromszorosára növekedett (7 %-ról 19,8 %-ra). A lakosság csaknem teljes egészében (93,4 %) római katolikus vallású.

Történelem

A honfoglalás után a Keszi törzs szálláshelye lehetett. Első hiteles írásos említése 1326-ban Kezeu alakban történik. Birtokosai a Tersztyánszky, Kondor, Luka, Stummer és Laszkáry családok voltak. Címerét a falu 1820-ból származó pecsétje alapján alkották meg. Itt született és a Tersztyánszky-kúriában töltötte gyermekéveit Ipolyi Arnold (1823-1886) nagyváradi és besztercebányai püspök, művészettörténész, a magyar mitológia neves kutatója, emlékét a templom falán elhelyezett emléktábla őrzi. A trianoni békeszerződésig Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. Mezőgazdasági szövetkezete 1958-ban alakult meg. Kisiskoláját az 1970-es években a körzetesítés során szüntették meg.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben magyar óvoda működik, határában napkollektoros erőmű található. Nepomuki Szent Jánosnak szentelt római katolikus temploma 1899-ben épült neoklasszicista stílusban. A Terstyánszky-kúria klasszicista stílusban épült a 18. század végén, a család neoklasszicista temetőkápolnája 1900-ban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Ipoly Keszi. Magyar falu Hont Várm. földes Ura G. Ráday, Boros, és más Urak, lakosai katolikusok, fekszik Kőkeszinek szomszédságában, mellynek filiája, határja közép termékenységű, réttye sok, és jó, szőlő hegye alkalmatos, fája kevés van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Keszi (Ipoly-), Hont m. magyar f., 389 kath., 25 evang. lak., s igen termékeny szántóföldekkel. F. u. többen. Ut. p. Balassa-Gyarmat.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ipolykeszi, magyar kisközség, 68 házzal és 385, túlnyomóan róm. kath. vallású lakossal; vasúti állomása és távirója Balassagyarmat, postája Nagycsalomia. 1248-ban IV. Béla király István ötvös-mesternek hasznos szolgálatokért, Kezd vagy Keszen földjén, a királyné és a királyi herczeg birtoka között, két ekényi szántóföldet adományozott. 1252-ben ugyancsak IV. Béla király Simonnak és társainak Kezd, vagy Keszen területén levő hét ekényi földjét elcseréli a szalkaiak más birtokáért. Szerepel még a község neve az 1256-ban végzett határjárásban is, melyet Baach mester irt le; de ebben a leirásban az Ipoly név nincsen említve és így kétes, vajjon több más, Keszi nevű község között éppen Ipolykeszit kell-e értenünk. Oklevél említi a falut 1353-ban Kezyw alakban, akkor Keszü Bogod birtoka volt. A további századok során a Luka család merül fel e helységben, mely családot a XVIII. században a Farkas, gróf Ráday és a Boros családokkal együtt találjuk a birtokban. Az újabb korban a Bory, Laszkáry, Berzsenyi, báró Stummer, Luby és Terstyánszky családokat uralta. Jelenleg Terstyánszky Andrásnak és Kondor Józsefnek van nagyobb birtoka és mindkét birtokosnak kastélya. A két kastély közül a Terstyánszky-féle régebbi építmény; a másikat a Laszkáryak építették és Kondor József átalakította. A falu temploma régi, de 1899-ben restaurálták. Ipolyi Arnold néhai nagyváradi püspök és híres tudós, e falúban töltötte ifjúságát, a minek az emlékét a templom falába illesztett tábla örökíti meg.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Ipolykeszi. Első okleveles említése 1248-ból származik, amikor is IV. Béla király István ötvösmesternek juttat itt birtokot. Ezidőtájt Kezd és Készén alakban szerepel a község neve. Néhány évvel később egy birtokcserével kapcsolatban szerepel a község. Keszi alakban 1256-ban egy határ járó levében találkozunk nevével, de nem bizonyos, hogy Ipolykesziről van szó. A XIV. század közepén Kezyw írásalakban említi egy oklevél és földesurának Bogodot teszi meg. Később a Luka-, Farkas-, gróf Ráday- és a Boros-családok következnek birtokosai sorában, majd a Bory-, Berzsenyi-, Laszkáry-, Luby-, báró Stummer- és a Terstyánszky-családokat vallja sorra uraiul. A község területe 1006 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 461.

Ipolyi (Stummer) Arnold

1823. 10. 18.
Ipolykeszi - megszületett
Korpona - tanult
Selmecbánya - tanult
Komáromszentpéter - egyházi szolgálatot végzett
Ipolykiskeszi - élt
Itt élt fiatalkorában, a katolikus templom falán emléktábla őrzi emlékét.
1849
Zohor - egyházi szolgálatot végzett
1871
Besztercebánya - egyházi szolgálatot végzett
Névelőfordulások
1326
Kezeu
1385
Kezu
1399
Ipolkeze
1773
Ipolykeszj, Ipolykeszj, Ipolne Kesice,
1786
Ipolkesi, Ipolne Kesihe,
1808
Ipoly-Keszi, Kosyhy,
1863
Ipolykeszi,
1920
Ipolské Kosihy,
1927
Kosihy nad Ipľom, Ipoly-Keszi,
1938
Ipolykeszi,
1945
Kosihy nad Ipľom, Ipoly-Keszi,
1948
Kosihy nad Ipľom
1994
Ipolykeszi

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Ipolykeszi (Kosihy nad Ipľom) 164
Telefon: 0474889112
Fax: 0474889112

Honlap: kosihynadiplom.sk/
Polgármester:
Kosíková Silvia (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Böjtösová Ildikó (Független)
Cibuľová Katarína (Független)
Husárová Agáta (MKDA-MKDSZ)
Balga František (MKDA-MKDSZ)
Molnár Ladislav (MOST - HÍD)
Független 40% Független 2 képviselö MKDA-MKDSZ 40% MKDA-MKDSZ 2 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Ipolykeszi 1

Ipolykeszii Községi Hivatal

Ipolykeszi 164

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 349 90%
szlovákok 17 4%
romák 0 0%
németek 1 0%
egyéb 22 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 389
magyarok 449 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 449
magyarok 398 89%
szlovákok 26 6%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 25 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 449
magyarok 484 92%
szlovákok 37 7%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 525
magyarok 422 85%
szlovákok 69 14%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 495
magyarok 357 76%
szlovákok 93 20%
romák 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 17 4%
összlétszám 470
magyarok 312 77%
szlovákok 76 19%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 17 4%
összlétszám 405
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 384
Választási részvétel: 65.1 %
Kiadott boríték: 250
Bedobott boríték: 250

Polgármester

Érvényes szavazólap: 147
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kosíková Silvia 147 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Husárová Agáta 142 MKDA-MKDSZ
Böjtösová Ildikó 140 Független
Cibuľová Katarína 110 Független
Molnár Ladislav 106 MOST - HÍD
Balga František 101 MKDA-MKDSZ

Képviselők

2014
SMK-MKP 80.00% SMK-MKP 4 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
MKDA-MKDSZ 40.00% MKDA-MKDSZ 2 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 397
Választási részvétel: 17.63 %
Kiadott boríték: 70
Bedobott boríték: 70
Választásra jogosult: 397
Választási részvétel: 8.82 %
Kiadott boríték: 35
Bedobott boríték: 35
Választásra jogosult: 378
Választási részvétel: 32,80 %
Kiadott boríték: 124
Bedobott boríték: 124

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 56
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 98
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 29 51.79 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 20 35.71 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 2 3.57 % SNS
Jaroslav Sekerka 1 1.79 % KSS
Pavel Chovanec 1 1.79 % ÚSVIT
Ladislav Fízik 1 1.79 % ASV
Jozef Sásik 1 1.79 % SĽS
Ondrej Binder 1 1.79 % Független
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Marian Kotleba 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Marian Kotleba 2 5.88% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 49 50.00 % Független
Vojtech Kökény 16 16.33 % SRK
Marian Kotleba 12 12.24 % ĽSNS
Igor Kašper 10 10.20 % Független
Pavel Greksa 4 4.08 % Független
Milan Urbáni 3 3.06 % SMS
Martin Juhaniak 2 2.04 % Független
Miroslav Gálik 1 1.02 % NAS
Michal Kantor 1 1.02 % SZS
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 68
Érvényes szavazólap: 123
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
László Jámbor 49 72.06% SMK-MKP
Darina Antolíková 33 48.53% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Attila Baki 30 44.12% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 10 14.71% Független
Mirko Trojčák 9 13.24% KDH, SMER - SD
Peter Šiška 7 10.29% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ondrej Kollár 7 10.29% SMER - SD, KDH
Richárd Hamerlik 6 8.82% SMS
Dušan Backo 2 2.94% SNS
Václav Hájevský 1 1.47% Független
Pavol Goda 1 1.47% SĽS
Miroslav Bartoš 0 0.00% SRK
Jozef Filip 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Peter Bartoš 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Zauška 0 0.00% SMER - SD, KDH
Bohuslav Beňo 0 0.00% OKS
Anna Hlivárová 0 0.00% ASV
László Jámbor 61 49.59% SMK-MKP
Anikó Korčoková 57 46.34% SMK-MKP
Rózsa Skabela 48 39.02% MOST - HÍD
Ladislav Balík 48 39.02% SMK-MKP
Erika Kušická 30 24.39% MOST - HÍD
Viktor Lestyánszky 27 21.95% MOST - HÍD
Mirko Trojčák 20 16.26% SMER-SD
Darina Antolíková 14 11.38% ŠANCA
Ondrej Kollár 13 10.57% SMER-SD
Ladislav Nozdrovický 5 4.07% Független
Jaroslav Filip 3 2.44% SMER-SD
Ľuboslav Dobrocký 3 2.44% ŠANCA
Michal Györgyík 3 2.44% ĽS Naše Slovensko
Miloš Krchňavý 2 1.63% Független
Jaroslav Dudáš 2 1.63% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Krahulec 2 1.63% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Dana Havrilová 1 0.81% Független
Nicolas Dobrocký 1 0.81% ĽS Naše Slovensko
Marcel Fagyas 1 0.81% MKDA-MKDSZ
Peter Šalko 1 0.81% Független
Igor Boreš 1 0.81% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Michaela Činčurová 1 0.81% SNS
Mária Košíková 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 10.41 %
Ipolynyék 120 9.12 %
Nagycsalomja 65 4.94 %
Ipolykeszi 57 4.33 %
Lukanénye 53 4.03 %
Csáb 43 3.27 %
Nagykürtös 40 3.04 %
Inám 38 2.89 %
Kóvár 34 2.58 %
Ipolyvarbó 28 2.13 %
Ipolynagyfalu 28 2.13 %
Ipolyszécsényke 26 1.98 %
Kelenye 22 1.67 %
Kőkeszi 21 1.60 %
Apátújfalu 20 1.52 %
Bussa 19 1.44 %
Terbegec 19 1.44 %
Ipolyhídvég 18 1.37 %
Zsély 17 1.29 %
Óvár 15 1.14 %
Leszenye 9 0.68 %
Dacsókeszi 6 0.46 %
Szelény 5 0.38 %
Csalár 5 0.38 %
Magasmajtény 5 0.38 %
Galábocs 4 0.30 %
Felsőzellő 4 0.30 %
Kiscsalomja 4 0.30 %
Tótgyarmat 3 0.23 %
Kékkő 3 0.23 %
Ipolyharaszti 3 0.23 %
Kislibercse 2 0.15 %
Rárósmulyad 2 0.15 %
Kiskürtös 2 0.15 %
Ebeck 2 0.15 %
Gyürki 2 0.15 %
Paróca 1 0.08 %
Nógrádszenna 1 0.08 %
Ipolykér 1 0.08 %
Felsőpalojta 1 0.08 %
Sirak 1 0.08 %
Hartyán 1 0.08 %
Bátorfalu 1 0.08 %
Szécsénykovácsi 1 0.08 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 25.58 %
Mikszáthfalva 149 8.62 %
Ebeck 70 4.05 %
Kürtösújfalu 69 3.99 %
Kékkő 63 3.65 %
Zsély 51 2.95 %
Alsópalojta 39 2.26 %
Kiskürtös 30 1.74 %
Középpalojta 20 1.16 %
Nógrádszentpéter 18 1.04 %
Magasmajtény 15 0.87 %
Érújfalu 15 0.87 %
Erdőszelestény 15 0.87 %
Bereklak 15 0.87 %
Bussa 13 0.75 %
Alsózellő 10 0.58 %
Dacsólam 10 0.58 %
Csalár 9 0.52 %
Lukanénye 9 0.52 %
Nagyhalom 9 0.52 %
Leszenye 8 0.46 %
Kishalom 8 0.46 %
Dacsókeszi 8 0.46 %
Felsőpalojta 8 0.46 %
Alsósztregova 7 0.41 %
Bátorfalu 7 0.41 %
Csáb 7 0.41 %
Nógrádszenna 6 0.35 %
Felsőesztergály 6 0.35 %
Ipolynyék 6 0.35 %
Ipolykér 6 0.35 %
Alsóesztergály 6 0.35 %
Száraznyírjes 6 0.35 %
Tótgyarmat 5 0.29 %
Paróca 5 0.29 %
Felsősztregova 5 0.29 %
Apátújfalu 4 0.23 %
Szécsénykovácsi 4 0.23 %
Apafalva 3 0.17 %
Kóvár 3 0.17 %
Kőkeszi 3 0.17 %
Szelény 3 0.17 %
Kiscsalomja 3 0.17 %
Sirak 3 0.17 %
Kelenye 3 0.17 %
Gyürki 2 0.12 %
Szuhány 2 0.12 %
Felsőzellő 2 0.12 %
Óvár 2 0.12 %
Kislibercse 2 0.12 %
Zobor 2 0.12 %
Galábocs 2 0.12 %
Nagycsalomja 2 0.12 %
Nagylám 1 0.06 %
Veres 1 0.06 %
Ipolyharaszti 1 0.06 %
Süllye 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Ipolyszécsényke 1 0.06 %
Csall 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Ipolykeszi 1 0.06 %
Ipolyvarbó 1 0.06 %
Ipolyhídvég 1 0.06 %
Ipolybalog 1 0.06 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 21.15 %
Nagykürtös 169 15.48 %
Magasmajtény 85 7.78 %
Apátújfalu 79 7.23 %
Ipolynyék 78 7.14 %
Csáb 69 6.32 %
Leszenye 64 5.86 %
Zsély 43 3.94 %
Bátorfalu 37 3.39 %
Óvár 27 2.47 %
Tótgyarmat 27 2.47 %
Kékkő 26 2.38 %
Bussa 24 2.20 %
Nagycsalomja 24 2.20 %
Ipolybalog 24 2.20 %
Szécsénykovácsi 23 2.11 %
Dacsókeszi 22 2.01 %
Kőkeszi 22 2.01 %
Inám 21 1.92 %
Ipolyharaszti 21 1.92 %
Bereklak 20 1.83 %
Középpalojta 18 1.65 %
Ipolyvarbó 18 1.65 %
Erdőszelestény 18 1.65 %
Csall 17 1.56 %
Nógrádszentpéter 16 1.47 %
Alsósztregova 16 1.47 %
Szelény 15 1.37 %
Ipolykeszi 14 1.28 %
Felsőzellő 13 1.19 %
Terbegec 13 1.19 %
Kiscsalomja 13 1.19 %
Kóvár 13 1.19 %
Sirak 12 1.10 %
Borosznok 12 1.10 %
Kiskürtös 11 1.01 %
Tótkisfalu 11 1.01 %
Ebeck 11 1.01 %
Szuhány 11 1.01 %
Ipolynagyfalu 10 0.92 %
Ipolykér 10 0.92 %
Kishalom 9 0.82 %
Kürtösújfalu 8 0.73 %
Gyürki 8 0.73 %
Alsózellő 8 0.73 %
Alsópalojta 7 0.64 %
Csalár 6 0.55 %
Nógrádszenna 6 0.55 %
Dacsólam 6 0.55 %
Érújfalu 5 0.46 %
Süllye 5 0.46 %
Nagyhalom 5 0.46 %
Felsősztregova 5 0.46 %
Apafalva 5 0.46 %
Felsőesztergály 5 0.46 %
Ipolyhídvég 4 0.37 %
Tótkelecsény 4 0.37 %
Galábocs 4 0.37 %
Mikszáthfalva 4 0.37 %
Kislibercse 4 0.37 %
Rárósmulyad 4 0.37 %
Kelenye 3 0.27 %
Hartyán 3 0.27 %
Alsóesztergály 2 0.18 %
Ipolyszécsényke 2 0.18 %
Nagylám 2 0.18 %
Felsőpalojta 2 0.18 %
Száraznyírjes 1 0.09 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 24.24 %
Nagykürtös 228 17.38 %
Magasmajtény 105 8.00 %
Óvár 76 5.79 %
Lukanénye 71 5.41 %
Ipolybalog 70 5.34 %
Ipolykér 69 5.26 %
Kékkő 50 3.81 %
Inám 43 3.28 %
Csalár 42 3.20 %
Ipolyhídvég 39 2.97 %
Bussa 34 2.59 %
Ipolykeszi 30 2.29 %
Kőkeszi 26 1.98 %
Csall 25 1.91 %
Csáb 23 1.75 %
Szécsénykovácsi 21 1.60 %
Nagycsalomja 20 1.52 %
Alsópalojta 20 1.52 %
Nógrádszentpéter 18 1.37 %
Ipolynagyfalu 17 1.30 %
Leszenye 16 1.22 %
Zsély 14 1.07 %
Erdőszelestény 14 1.07 %
Dacsókeszi 13 0.99 %
Ipolyharaszti 13 0.99 %
Bátorfalu 11 0.84 %
Gyürki 11 0.84 %
Ebeck 11 0.84 %
Kishalom 10 0.76 %
Bereklak 10 0.76 %
Alsósztregova 10 0.76 %
Szelény 9 0.69 %
Ipolyvarbó 9 0.69 %
Tótkisfalu 9 0.69 %
Apátújfalu 8 0.61 %
Kóvár 7 0.53 %
Felsőzellő 7 0.53 %
Kelenye 7 0.53 %
Terbegec 7 0.53 %
Mikszáthfalva 6 0.46 %
Felsőesztergály 6 0.46 %
Galábocs 5 0.38 %
Sirak 5 0.38 %
Tótgyarmat 5 0.38 %
Középpalojta 5 0.38 %
Apafalva 5 0.38 %
Kiskürtös 4 0.30 %
Kürtösújfalu 4 0.30 %
Rárósmulyad 4 0.30 %
Szuhány 4 0.30 %
Nagyhalom 3 0.23 %
Zobor 3 0.23 %
Ipolyszécsényke 3 0.23 %
Felsősztregova 3 0.23 %
Nógrádszenna 3 0.23 %
Felsőpalojta 3 0.23 %
Alsóesztergály 2 0.15 %
Alsózellő 2 0.15 %
Veres 2 0.15 %
Hartyán 2 0.15 %
Dacsólam 2 0.15 %
Kislibercse 2 0.15 %
Nagylám 2 0.15 %
Száraznyírjes 1 0.08 %
Kiscsalomja 1 0.08 %
Tótkelecsény 1 0.08 %
Érújfalu 1 0.08 %
Borosznok 1 0.08 %
Süllye 1 0.08 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 32.03 %
Kékkő 70 4.57 %
Magasmajtény 34 2.22 %
Zsély 31 2.02 %
Kiskürtös 31 2.02 %
Nógrádszentpéter 30 1.96 %
Bussa 19 1.24 %
Mikszáthfalva 18 1.17 %
Felsőzellő 14 0.91 %
Ipolynyék 14 0.91 %
Lukanénye 13 0.85 %
Leszenye 13 0.85 %
Alsózellő 12 0.78 %
Alsópalojta 12 0.78 %
Alsósztregova 11 0.72 %
Bereklak 11 0.72 %
Érújfalu 11 0.72 %
Alsóesztergály 11 0.72 %
Felsőesztergály 11 0.72 %
Szécsénykovácsi 10 0.65 %
Dacsólam 8 0.52 %
Nagyhalom 8 0.52 %
Csalár 8 0.52 %
Ipolyvarbó 7 0.46 %
Csáb 7 0.46 %
Kishalom 7 0.46 %
Tótkisfalu 7 0.46 %
Kürtösújfalu 7 0.46 %
Ebeck 7 0.46 %
Kiscsalomja 7 0.46 %
Szelény 6 0.39 %
Hartyán 6 0.39 %
Középpalojta 6 0.39 %
Tótkelecsény 5 0.33 %
Nagycsalomja 5 0.33 %
Kőkeszi 5 0.33 %
Szuhány 5 0.33 %
Terbegec 4 0.26 %
Csall 4 0.26 %
Apátújfalu 4 0.26 %
Ipolykér 4 0.26 %
Kislibercse 4 0.26 %
Erdőszelestény 4 0.26 %
Ipolybalog 4 0.26 %
Száraznyírjes 4 0.26 %
Dacsókeszi 4 0.26 %
Sirak 3 0.20 %
Óvár 3 0.20 %
Galábocs 3 0.20 %
Ipolyszécsényke 3 0.20 %
Bátorfalu 3 0.20 %
Zobor 2 0.13 %
Gyürki 2 0.13 %
Tótgyarmat 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Felsőpalojta 2 0.13 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Paróca 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Kóvár 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Nógrádszenna 1 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 38.44 %
Kékkő 56 4.49 %
Zsély 50 4.01 %
Lukanénye 43 3.45 %
Alsópalojta 41 3.29 %
Mikszáthfalva 36 2.89 %
Erdőszelestény 31 2.49 %
Érújfalu 30 2.41 %
Kiskürtös 30 2.41 %
Nógrádszentpéter 28 2.25 %
Alsósztregova 28 2.25 %
Középpalojta 23 1.85 %
Dacsókeszi 23 1.85 %
Ebeck 22 1.77 %
Bereklak 22 1.77 %
Bussa 21 1.69 %
Alsózellő 21 1.69 %
Kőkeszi 21 1.69 %
Csáb 20 1.61 %
Apátújfalu 19 1.52 %
Kürtösújfalu 17 1.36 %
Tótgyarmat 16 1.28 %
Nógrádszenna 15 1.20 %
Ipolynyék 14 1.12 %
Felsőzellő 14 1.12 %
Leszenye 14 1.12 %
Csalár 13 1.04 %
Kiscsalomja 13 1.04 %
Nagycsalomja 12 0.96 %
Alsóesztergály 11 0.88 %
Kislibercse 11 0.88 %
Felsőesztergály 11 0.88 %
Hartyán 10 0.80 %
Inám 10 0.80 %
Tótkisfalu 10 0.80 %
Szelény 10 0.80 %
Magasmajtény 10 0.80 %
Nagylám 9 0.72 %
Szécsénykovácsi 9 0.72 %
Szuhány 8 0.64 %
Felsőpalojta 7 0.56 %
Dacsólam 7 0.56 %
Apafalva 7 0.56 %
Bátorfalu 6 0.48 %
Sirak 6 0.48 %
Ipolynagyfalu 6 0.48 %
Nagyhalom 6 0.48 %
Ipolyhídvég 5 0.40 %
Tótkelecsény 5 0.40 %
Gyürki 5 0.40 %
Csall 5 0.40 %
Óvár 5 0.40 %
Ipolykér 5 0.40 %
Terbegec 5 0.40 %
Kishalom 5 0.40 %
Kelenye 5 0.40 %
Galábocs 4 0.32 %
Paróca 4 0.32 %
Ipolyharaszti 4 0.32 %
Süllye 3 0.24 %
Száraznyírjes 3 0.24 %
Rárósmulyad 3 0.24 %
Kóvár 3 0.24 %
Zobor 2 0.16 %
Ipolykeszi 2 0.16 %
Ipolybalog 2 0.16 %
Borosznok 2 0.16 %
Veres 2 0.16 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Ipolyszécsényke 1 0.08 %
Felsősztregova 1 0.08 %
Nagykürtös 246 19.98 %
Erdőszelestény 168 13.65 %
Zsély 73 5.93 %
Kékkő 32 2.60 %
Leszenye 27 2.19 %
Csáb 25 2.03 %
Magasmajtény 24 1.95 %
Mikszáthfalva 22 1.79 %
Kiscsalomja 21 1.71 %
Lukanénye 21 1.71 %
Dacsólam 21 1.71 %
Bussa 21 1.71 %
Apátújfalu 19 1.54 %
Nógrádszentpéter 18 1.46 %
Középpalojta 15 1.22 %
Bereklak 15 1.22 %
Kiskürtös 14 1.14 %
Alsópalojta 14 1.14 %
Érújfalu 14 1.14 %
Kürtösújfalu 14 1.14 %
Csall 13 1.06 %
Ipolyvarbó 13 1.06 %
Ipolybalog 13 1.06 %
Terbegec 13 1.06 %
Ipolynyék 12 0.97 %
Nagycsalomja 12 0.97 %
Alsósztregova 12 0.97 %
Nagyhalom 12 0.97 %
Szécsénykovácsi 12 0.97 %
Ebeck 11 0.89 %
Alsózellő 8 0.65 %
Felsőzellő 8 0.65 %
Bátorfalu 7 0.57 %
Ipolyharaszti 7 0.57 %
Tótgyarmat 6 0.49 %
Csalár 6 0.49 %
Kishalom 6 0.49 %
Felsőesztergály 6 0.49 %
Felsőpalojta 6 0.49 %
Gyürki 6 0.49 %
Szelény 6 0.49 %
Dacsókeszi 5 0.41 %
Ipolynagyfalu 5 0.41 %
Kőkeszi 5 0.41 %
Kóvár 5 0.41 %
Tótkisfalu 5 0.41 %
Nógrádszenna 5 0.41 %
Kislibercse 4 0.32 %
Borosznok 4 0.32 %
Hartyán 4 0.32 %
Sirak 4 0.32 %
Zobor 4 0.32 %
Ipolykeszi 3 0.24 %
Felsősztregova 3 0.24 %
Ipolykér 3 0.24 %
Szuhány 3 0.24 %
Ipolyhídvég 3 0.24 %
Nagylám 3 0.24 %
Alsóesztergály 3 0.24 %
Inám 2 0.16 %
Süllye 2 0.16 %
Száraznyírjes 2 0.16 %
Galábocs 2 0.16 %
Óvár 1 0.08 %
Tótkelecsény 1 0.08 %
Apafalva 1 0.08 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 19.34 %
Nagykürtös 217 19.25 %
Ipolybalog 189 16.77 %
Lukanénye 124 11.00 %
Csáb 91 8.07 %
Nagycsalomja 80 7.10 %
Inám 72 6.39 %
Ipolyhídvég 64 5.68 %
Zsély 59 5.24 %
Bussa 51 4.53 %
Ipolykeszi 48 4.26 %
Kóvár 45 3.99 %
Ipolyvarbó 43 3.82 %
Apátújfalu 43 3.82 %
Óvár 42 3.73 %
Ipolynagyfalu 38 3.37 %
Ipolyszécsényke 36 3.19 %
Kőkeszi 36 3.19 %
Kelenye 27 2.40 %
Kékkő 22 1.95 %
Terbegec 21 1.86 %
Dacsókeszi 20 1.77 %
Leszenye 19 1.69 %
Szécsénykovácsi 18 1.60 %
Felsőzellő 15 1.33 %
Alsósztregova 15 1.33 %
Szelény 15 1.33 %
Bátorfalu 14 1.24 %
Csalár 13 1.15 %
Nógrádszentpéter 11 0.98 %
Kiscsalomja 10 0.89 %
Galábocs 10 0.89 %
Magasmajtény 10 0.89 %
Alsópalojta 9 0.80 %
Erdőszelestény 9 0.80 %
Szuhány 8 0.71 %
Mikszáthfalva 8 0.71 %
Sirak 8 0.71 %
Tótkisfalu 7 0.62 %
Érújfalu 7 0.62 %
Alsózellő 7 0.62 %
Kiskürtös 7 0.62 %
Rárósmulyad 7 0.62 %
Hartyán 6 0.53 %
Tótgyarmat 6 0.53 %
Kürtösújfalu 6 0.53 %
Gyürki 6 0.53 %
Dacsólam 5 0.44 %
Tótkelecsény 5 0.44 %
Felsőesztergály 5 0.44 %
Kishalom 5 0.44 %
Ipolykér 5 0.44 %
Ipolyharaszti 5 0.44 %
Ebeck 4 0.35 %
Nagyhalom 4 0.35 %
Nagylám 4 0.35 %
Bereklak 4 0.35 %
Felsőpalojta 3 0.27 %
Középpalojta 3 0.27 %
Zobor 3 0.27 %
Csall 3 0.27 %
Nógrádszenna 2 0.18 %
Alsóesztergály 2 0.18 %
Kislibercse 2 0.18 %
Paróca 2 0.18 %
Apafalva 2 0.18 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Száraznyírjes 1 0.09 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 25.78 %
Középpalojta 113 11.43 %
Alsópalojta 91 9.20 %
Lukanénye 90 9.10 %
Felsőpalojta 79 7.99 %
Bereklak 61 6.17 %
Kékkő 32 3.24 %
Ebeck 32 3.24 %
Tótgyarmat 24 2.43 %
Csáb 22 2.22 %
Mikszáthfalva 21 2.12 %
Magasmajtény 20 2.02 %
Kőkeszi 17 1.72 %
Leszenye 16 1.62 %
Erdőszelestény 15 1.52 %
Ipolynyék 15 1.52 %
Dacsólam 15 1.52 %
Kiskürtös 14 1.42 %
Szuhány 14 1.42 %
Zsély 12 1.21 %
Dacsókeszi 11 1.11 %
Bussa 8 0.81 %
Kürtösújfalu 8 0.81 %
Alsóesztergály 7 0.71 %
Érújfalu 7 0.71 %
Apátújfalu 6 0.61 %
Nagycsalomja 6 0.61 %
Óvár 6 0.61 %
Nógrádszentpéter 6 0.61 %
Csalár 6 0.61 %
Terbegec 5 0.51 %
Csall 5 0.51 %
Alsózellő 5 0.51 %
Alsósztregova 5 0.51 %
Tótkisfalu 5 0.51 %
Hartyán 5 0.51 %
Ipolykeszi 5 0.51 %
Felsőzellő 4 0.40 %
Bátorfalu 4 0.40 %
Szelény 4 0.40 %
Kiscsalomja 4 0.40 %
Felsőesztergály 4 0.40 %
Sirak 3 0.30 %
Ipolynagyfalu 3 0.30 %
Nagylám 3 0.30 %
Apafalva 3 0.30 %
Gyürki 3 0.30 %
Ipolyhídvég 2 0.20 %
Ipolyharaszti 2 0.20 %
Száraznyírjes 2 0.20 %
Nógrádszenna 2 0.20 %
Ipolybalog 2 0.20 %
Kislibercse 2 0.20 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Kishalom 1 0.10 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Kelenye 1 0.10 %
Szécsénykovácsi 1 0.10 %
Kóvár 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Veres 1 0.10 %
Nagyhalom 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Zobor 1 0.10 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 12.93 %
Ipolybalog 179 9.93 %
Lukanénye 173 9.60 %
Csáb 132 7.33 %
Nagykürtös 125 6.94 %
Apátújfalu 119 6.60 %
Nagycsalomja 96 5.33 %
Zsély 80 4.44 %
Leszenye 69 3.83 %
Inám 61 3.39 %
Ipolykeszi 61 3.39 %
Bussa 59 3.27 %
Ipolyhídvég 59 3.27 %
Kőkeszi 58 3.22 %
Ipolyszécsényke 50 2.77 %
Tótgyarmat 48 2.66 %
Ipolyvarbó 48 2.66 %
Óvár 46 2.55 %
Kelenye 46 2.55 %
Kóvár 42 2.33 %
Terbegec 41 2.28 %
Bátorfalu 36 2.00 %
Ipolynagyfalu 34 1.89 %
Dacsókeszi 30 1.66 %
Szécsénykovácsi 26 1.44 %
Ipolyharaszti 18 1.00 %
Szelény 17 0.94 %
Sirak 15 0.83 %
Erdőszelestény 15 0.83 %
Csalár 14 0.78 %
Kékkő 13 0.72 %
Magasmajtény 12 0.67 %
Ipolykér 12 0.67 %
Ebeck 11 0.61 %
Mikszáthfalva 10 0.55 %
Felsőzellő 9 0.50 %
Csall 9 0.50 %
Gyürki 8 0.44 %
Galábocs 8 0.44 %
Bereklak 6 0.33 %
Rárósmulyad 6 0.33 %
Középpalojta 4 0.22 %
Alsóesztergály 4 0.22 %
Felsőpalojta 3 0.17 %
Kiscsalomja 3 0.17 %
Alsósztregova 3 0.17 %
Kiskürtös 2 0.11 %
Nagyhalom 2 0.11 %
Alsópalojta 2 0.11 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Szuhány 2 0.11 %
Nógrádszentpéter 2 0.11 %
Alsózellő 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Kürtösújfalu 1 0.06 %
Kislibercse 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 5.89 %
Ipolykér 25 3.98 %
Bussa 21 3.34 %
Lukanénye 21 3.34 %
Szécsénykovácsi 21 3.34 %
Nagykürtös 19 3.03 %
Ipolynyék 17 2.71 %
Óvár 12 1.91 %
Zsély 12 1.91 %
Terbegec 11 1.75 %
Apátújfalu 11 1.75 %
Ipolybalog 11 1.75 %
Csáb 10 1.59 %
Felsőzellő 10 1.59 %
Nagycsalomja 8 1.27 %
Ipolyhídvég 7 1.11 %
Kőkeszi 7 1.11 %
Inám 7 1.11 %
Leszenye 7 1.11 %
Galábocs 5 0.80 %
Csalár 4 0.64 %
Ipolynagyfalu 4 0.64 %
Érújfalu 3 0.48 %
Hartyán 3 0.48 %
Dacsókeszi 3 0.48 %
Gyürki 3 0.48 %
Kóvár 3 0.48 %
Paróca 3 0.48 %
Ipolyszécsényke 3 0.48 %
Szelény 3 0.48 %
Erdőszelestény 3 0.48 %
Tótgyarmat 2 0.32 %
Felsőesztergály 2 0.32 %
Ipolyharaszti 2 0.32 %
Alsósztregova 2 0.32 %
Sirak 2 0.32 %
Mikszáthfalva 2 0.32 %
Alsózellő 1 0.16 %
Kelenye 1 0.16 %
Alsópalojta 1 0.16 %
Ebeck 1 0.16 %
Alsóesztergály 1 0.16 %
Ipolykeszi 1 0.16 %
Magasmajtény 1 0.16 %
Nógrádszentpéter 1 0.16 %
Dacsólam 1 0.16 %
Bereklak 1 0.16 %
Nagylám 1 0.16 %
Kiscsalomja 1 0.16 %
Csall 1 0.16 %
Kékkő 1 0.16 %
Kiskürtös 1 0.16 %
Rárósmulyad 1 0.16 %
Szuhány 1 0.16 %
Középpalojta 1 0.16 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 8.08 %
Nagykürtös 96 7.05 %
Nógrádszentpéter 34 2.50 %
Érújfalu 17 1.25 %
Kékkő 16 1.17 %
Kislibercse 15 1.10 %
Tótkisfalu 15 1.10 %
Bussa 15 1.10 %
Magasmajtény 14 1.03 %
Borosznok 13 0.95 %
Süllye 11 0.81 %
Felsőesztergály 11 0.81 %
Lukanénye 9 0.66 %
Alsópalojta 9 0.66 %
Zsély 9 0.66 %
Csáb 9 0.66 %
Ipolyharaszti 9 0.66 %
Bereklak 8 0.59 %
Felsősztregova 8 0.59 %
Dacsólam 7 0.51 %
Tótkelecsény 7 0.51 %
Nagylám 7 0.51 %
Nógrádszenna 6 0.44 %
Felsőzellő 6 0.44 %
Csall 6 0.44 %
Szelény 5 0.37 %
Hartyán 5 0.37 %
Ipolynyék 5 0.37 %
Kiscsalomja 5 0.37 %
Bátorfalu 4 0.29 %
Nagycsalomja 4 0.29 %
Kiskürtös 4 0.29 %
Alsózellő 4 0.29 %
Szuhány 4 0.29 %
Paróca 4 0.29 %
Kürtösújfalu 3 0.22 %
Kelenye 3 0.22 %
Nagyhalom 3 0.22 %
Kőkeszi 2 0.15 %
Rárósmulyad 2 0.15 %
Ipolybalog 2 0.15 %
Dacsókeszi 2 0.15 %
Leszenye 2 0.15 %
Középpalojta 2 0.15 %
Száraznyírjes 2 0.15 %
Kishalom 1 0.07 %
Veres 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Ebeck 1 0.07 %
Gyürki 1 0.07 %
Erdőszelestény 1 0.07 %
Mikszáthfalva 1 0.07 %
Tótgyarmat 1 0.07 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Zobor 1 0.07 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 24.18 %
Zsély 73 3.47 %
Kékkő 64 3.04 %
Alsózellő 62 2.95 %
Lukanénye 49 2.33 %
Csáb 37 1.76 %
Alsósztregova 37 1.76 %
Középpalojta 36 1.71 %
Apátújfalu 35 1.66 %
Dacsókeszi 33 1.57 %
Nógrádszentpéter 29 1.38 %
Bereklak 28 1.33 %
Mikszáthfalva 28 1.33 %
Erdőszelestény 26 1.24 %
Kiskürtös 25 1.19 %
Érújfalu 25 1.19 %
Felsőzellő 23 1.09 %
Ipolynyék 23 1.09 %
Alsópalojta 21 1.00 %
Nagycsalomja 20 0.95 %
Ebeck 20 0.95 %
Leszenye 20 0.95 %
Kőkeszi 18 0.86 %
Felsőesztergály 18 0.86 %
Bussa 18 0.86 %
Szécsénykovácsi 18 0.86 %
Alsóesztergály 18 0.86 %
Csalár 17 0.81 %
Kiscsalomja 17 0.81 %
Tótgyarmat 16 0.76 %
Nógrádszenna 15 0.71 %
Terbegec 14 0.67 %
Ipolykér 14 0.67 %
Bátorfalu 11 0.52 %
Ipolybalog 11 0.52 %
Óvár 11 0.52 %
Tótkelecsény 11 0.52 %
Kelenye 11 0.52 %
Tótkisfalu 9 0.43 %
Szuhány 9 0.43 %
Kürtösújfalu 9 0.43 %
Sirak 9 0.43 %
Ipolyhídvég 9 0.43 %
Száraznyírjes 8 0.38 %
Inám 8 0.38 %
Ipolyvarbó 8 0.38 %
Felsőpalojta 7 0.33 %
Szelény 7 0.33 %
Apafalva 7 0.33 %
Süllye 6 0.29 %
Ipolyszécsényke 6 0.29 %
Galábocs 6 0.29 %
Ipolynagyfalu 6 0.29 %
Nagyhalom 6 0.29 %
Kóvár 6 0.29 %
Csall 6 0.29 %
Kislibercse 6 0.29 %
Magasmajtény 4 0.19 %
Ipolyharaszti 4 0.19 %
Ipolykeszi 3 0.14 %
Paróca 3 0.14 %
Nagylám 3 0.14 %
Gyürki 3 0.14 %
Felsősztregova 3 0.14 %
Kishalom 3 0.14 %
Dacsólam 3 0.14 %
Rárósmulyad 3 0.14 %
Veres 2 0.10 %
Borosznok 2 0.10 %
Zobor 2 0.10 %
Hartyán 1 0.05 %
Nagykürtös 717 52.80 %
Kékkő 93 6.85 %
Mikszáthfalva 76 5.60 %
Alsópalojta 67 4.93 %
Magasmajtény 59 4.34 %
Kiskürtös 39 2.87 %
Alsósztregova 36 2.65 %
Középpalojta 32 2.36 %
Zsély 31 2.28 %
Nógrádszentpéter 27 1.99 %
Erdőszelestény 25 1.84 %
Ebeck 22 1.62 %
Bereklak 22 1.62 %
Alsózellő 22 1.62 %
Ipolynyék 21 1.55 %
Bussa 18 1.33 %
Nagyhalom 14 1.03 %
Kürtösújfalu 13 0.96 %
Dacsókeszi 11 0.81 %
Csalár 9 0.66 %
Alsóesztergály 8 0.59 %
Dacsólam 8 0.59 %
Kislibercse 7 0.52 %
Csáb 7 0.52 %
Leszenye 6 0.44 %
Csall 6 0.44 %
Lukanénye 5 0.37 %
Tótkisfalu 5 0.37 %
Érújfalu 5 0.37 %
Szuhány 5 0.37 %
Kishalom 5 0.37 %
Felsőpalojta 4 0.29 %
Szécsénykovácsi 4 0.29 %
Sirak 4 0.29 %
Ipolyhídvég 4 0.29 %
Kőkeszi 4 0.29 %
Óvár 4 0.29 %
Szelény 4 0.29 %
Felsőzellő 4 0.29 %
Száraznyírjes 4 0.29 %
Nagylám 3 0.22 %
Ipolyharaszti 3 0.22 %
Bátorfalu 3 0.22 %
Ipolykér 3 0.22 %
Hartyán 3 0.22 %
Galábocs 3 0.22 %
Nagycsalomja 3 0.22 %
Terbegec 3 0.22 %
Ipolybalog 3 0.22 %
Apátújfalu 2 0.15 %
Ipolykeszi 2 0.15 %
Felsősztregova 2 0.15 %
Tótgyarmat 2 0.15 %
Zobor 2 0.15 %
Kóvár 2 0.15 %
Felsőesztergály 2 0.15 %
Nógrádszenna 2 0.15 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 57.83 %
Kékkő 203 8.26 %
Magasmajtény 163 6.63 %
Erdőszelestény 118 4.80 %
Nógrádszentpéter 116 4.72 %
Bereklak 105 4.27 %
Lukanénye 105 4.27 %
Bussa 104 4.23 %
Csáb 102 4.15 %
Alsópalojta 102 4.15 %
Alsósztregova 87 3.54 %
Zsély 86 3.50 %
Mikszáthfalva 80 3.26 %
Középpalojta 78 3.17 %
Kürtösújfalu 76 3.09 %
Dacsókeszi 69 2.81 %
Kőkeszi 63 2.56 %
Érújfalu 61 2.48 %
Kiskürtös 55 2.24 %
Szuhány 55 2.24 %
Leszenye 55 2.24 %
Ebeck 51 2.08 %
Dacsólam 51 2.08 %
Apátújfalu 51 2.08 %
Ipolynyék 45 1.83 %
Alsózellő 42 1.71 %
Felsőpalojta 41 1.67 %
Nógrádszenna 40 1.63 %
Kiscsalomja 36 1.47 %
Felsőesztergály 35 1.42 %
Bátorfalu 35 1.42 %
Csall 34 1.38 %
Tótgyarmat 32 1.30 %
Tótkisfalu 32 1.30 %
Csalár 31 1.26 %
Felsőzellő 31 1.26 %
Nagylám 30 1.22 %
Szelény 29 1.18 %
Nagycsalomja 28 1.14 %
Szécsénykovácsi 27 1.10 %
Alsóesztergály 26 1.06 %
Ipolybalog 25 1.02 %
Tótkelecsény 24 0.98 %
Sirak 24 0.98 %
Hartyán 24 0.98 %
Felsősztregova 24 0.98 %
Nagyhalom 22 0.90 %
Ipolykér 22 0.90 %
Óvár 21 0.85 %
Terbegec 21 0.85 %
Ipolyharaszti 20 0.81 %
Ipolykeszi 20 0.81 %
Kislibercse 17 0.69 %
Ipolyvarbó 16 0.65 %
Borosznok 15 0.61 %
Gyürki 15 0.61 %
Paróca 14 0.57 %
Kishalom 13 0.53 %
Apafalva 12 0.49 %
Ipolynagyfalu 12 0.49 %
Galábocs 12 0.49 %
Zobor 11 0.45 %
Inám 10 0.41 %
Ipolyhídvég 10 0.41 %
Száraznyírjes 8 0.33 %
Kóvár 8 0.33 %
Süllye 6 0.24 %
Ipolyszécsényke 6 0.24 %
Veres 5 0.20 %
Rárósmulyad 5 0.20 %
Kelenye 1 0.04 %
Nagykürtös 284 29.55 %
Kékkő 35 3.64 %
Magasmajtény 20 2.08 %
Nógrádszentpéter 19 1.98 %
Kiskürtös 17 1.77 %
Zsély 16 1.66 %
Bussa 14 1.46 %
Erdőszelestény 12 1.25 %
Csall 9 0.94 %
Száraznyírjes 9 0.94 %
Ebeck 9 0.94 %
Csáb 8 0.83 %
Alsópalojta 8 0.83 %
Mikszáthfalva 8 0.83 %
Bereklak 8 0.83 %
Galábocs 8 0.83 %
Dacsólam 8 0.83 %
Lukanénye 8 0.83 %
Leszenye 8 0.83 %
Érújfalu 8 0.83 %
Dacsókeszi 7 0.73 %
Kőkeszi 6 0.62 %
Ipolyvarbó 6 0.62 %
Ipolynyék 6 0.62 %
Apátújfalu 5 0.52 %
Középpalojta 5 0.52 %
Kiscsalomja 4 0.42 %
Szuhány 4 0.42 %
Borosznok 4 0.42 %
Csalár 4 0.42 %
Tótkisfalu 4 0.42 %
Óvár 4 0.42 %
Kóvár 3 0.31 %
Bátorfalu 3 0.31 %
Felsőesztergály 3 0.31 %
Alsóesztergály 3 0.31 %
Hartyán 3 0.31 %
Szelény 2 0.21 %
Gyürki 2 0.21 %
Kürtösújfalu 2 0.21 %
Tótkelecsény 2 0.21 %
Felsősztregova 2 0.21 %
Ipolybalog 2 0.21 %
Alsósztregova 2 0.21 %
Süllye 2 0.21 %
Tótgyarmat 2 0.21 %
Felsőpalojta 1 0.10 %
Zobor 1 0.10 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Nógrádszenna 1 0.10 %
Sirak 1 0.10 %
Ipolyharaszti 1 0.10 %
Ipolyhídvég 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Ipolykér 1 0.10 %
Kelenye 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Kishalom 1 0.10 %
Paróca 1 0.10 %
Nagycsalomja 1 0.10 %
Ipolynagyfalu 1 0.10 %
Felsőzellő 1 0.10 %
Alsózellő 1 0.10 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 27.63 %
Kékkő 61 5.77 %
Lukanénye 39 3.69 %
Zsély 38 3.60 %
Alsósztregova 28 2.65 %
Nógrádszentpéter 26 2.46 %
Bereklak 20 1.89 %
Alsózellő 19 1.80 %
Ebeck 18 1.70 %
Erdőszelestény 18 1.70 %
Csáb 16 1.51 %
Mikszáthfalva 16 1.51 %
Érújfalu 16 1.51 %
Felsőzellő 16 1.51 %
Nógrádszenna 15 1.42 %
Ipolynyék 14 1.32 %
Kürtösújfalu 13 1.23 %
Magasmajtény 13 1.23 %
Bussa 13 1.23 %
Alsópalojta 12 1.14 %
Kőkeszi 12 1.14 %
Középpalojta 12 1.14 %
Leszenye 12 1.14 %
Dacsókeszi 12 1.14 %
Kiskürtös 11 1.04 %
Tótgyarmat 10 0.95 %
Tótkisfalu 9 0.85 %
Inám 9 0.85 %
Dacsólam 9 0.85 %
Ipolykér 8 0.76 %
Csalár 8 0.76 %
Alsóesztergály 8 0.76 %
Apátújfalu 8 0.76 %
Kislibercse 7 0.66 %
Kelenye 7 0.66 %
Nagycsalomja 7 0.66 %
Csall 6 0.57 %
Apafalva 6 0.57 %
Kiscsalomja 6 0.57 %
Szelény 6 0.57 %
Nagylám 6 0.57 %
Óvár 6 0.57 %
Ipolyhídvég 5 0.47 %
Felsőesztergály 5 0.47 %
Szuhány 5 0.47 %
Felsőpalojta 4 0.38 %
Süllye 4 0.38 %
Ipolybalog 4 0.38 %
Nagyhalom 4 0.38 %
Tótkelecsény 4 0.38 %
Paróca 3 0.28 %
Kóvár 3 0.28 %
Sirak 3 0.28 %
Terbegec 3 0.28 %
Szécsénykovácsi 3 0.28 %
Ipolynagyfalu 3 0.28 %
Kishalom 3 0.28 %
Száraznyírjes 3 0.28 %
Veres 2 0.19 %
Bátorfalu 2 0.19 %
Ipolyszécsényke 2 0.19 %
Rárósmulyad 2 0.19 %
Borosznok 2 0.19 %
Ipolyharaszti 2 0.19 %
Hartyán 2 0.19 %
Gyürki 2 0.19 %
Zobor 2 0.19 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Galábocs 1 0.09 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Nagykürtös 758 39.83 %
Kékkő 105 5.52 %
Erdőszelestény 71 3.73 %
Magasmajtény 63 3.31 %
Bussa 62 3.26 %
Nógrádszentpéter 59 3.10 %
Bereklak 55 2.89 %
Csáb 51 2.68 %
Középpalojta 50 2.63 %
Alsópalojta 49 2.57 %
Zsély 48 2.52 %
Lukanénye 46 2.42 %
Ipolyhídvég 45 2.36 %
Kürtösújfalu 44 2.31 %
Alsósztregova 43 2.26 %
Felsőzellő 39 2.05 %
Mikszáthfalva 38 2.00 %
Dacsókeszi 38 2.00 %
Szuhány 35 1.84 %
Felsőesztergály 31 1.63 %
Apátújfalu 28 1.47 %
Kiskürtös 28 1.47 %
Csalár 27 1.42 %
Leszenye 27 1.42 %
Kőkeszi 26 1.37 %
Alsózellő 25 1.31 %
Dacsólam 25 1.31 %
Kiscsalomja 24 1.26 %
Ipolynyék 23 1.21 %
Érújfalu 23 1.21 %
Csall 21 1.10 %
Szécsénykovácsi 21 1.10 %
Felsősztregova 21 1.10 %
Felsőpalojta 20 1.05 %
Szelény 20 1.05 %
Alsóesztergály 20 1.05 %
Hartyán 19 1.00 %
Nagylám 18 0.95 %
Ipolynagyfalu 18 0.95 %
Ipolykér 17 0.89 %
Ipolyvarbó 17 0.89 %
Óvár 17 0.89 %
Ebeck 16 0.84 %
Tótgyarmat 16 0.84 %
Tótkisfalu 15 0.79 %
Kislibercse 15 0.79 %
Tótkelecsény 15 0.79 %
Nógrádszenna 15 0.79 %
Paróca 13 0.68 %
Ipolykeszi 13 0.68 %
Ipolybalog 12 0.63 %
Ipolyharaszti 12 0.63 %
Apafalva 11 0.58 %
Zobor 11 0.58 %
Terbegec 11 0.58 %
Galábocs 11 0.58 %
Borosznok 10 0.53 %
Kóvár 9 0.47 %
Kishalom 9 0.47 %
Száraznyírjes 8 0.42 %
Kelenye 7 0.37 %
Bátorfalu 7 0.37 %
Sirak 6 0.32 %
Gyürki 6 0.32 %
Ipolyszécsényke 6 0.32 %
Inám 6 0.32 %
Süllye 5 0.26 %
Nagycsalomja 5 0.26 %
Nagyhalom 4 0.21 %
Rárósmulyad 3 0.16 %
Veres 3 0.16 %
Nagykürtös 629 47.87 %
Kékkő 110 8.37 %
Zsély 56 4.26 %
Mikszáthfalva 54 4.11 %
Alsópalojta 51 3.88 %
Bereklak 42 3.20 %
Nógrádszentpéter 38 2.89 %
Bussa 35 2.66 %
Erdőszelestény 35 2.66 %
Kiskürtös 32 2.44 %
Csáb 28 2.13 %
Felsőesztergály 26 1.98 %
Kürtösújfalu 23 1.75 %
Alsózellő 22 1.67 %
Alsósztregova 22 1.67 %
Lukanénye 19 1.45 %
Ebeck 17 1.29 %
Magasmajtény 17 1.29 %
Nagyhalom 13 0.99 %
Dacsókeszi 13 0.99 %
Leszenye 13 0.99 %
Ipolykér 13 0.99 %
Érújfalu 13 0.99 %
Középpalojta 12 0.91 %
Felsőzellő 12 0.91 %
Szécsénykovácsi 11 0.84 %
Szuhány 10 0.76 %
Csalár 10 0.76 %
Száraznyírjes 10 0.76 %
Kőkeszi 9 0.68 %
Kiscsalomja 9 0.68 %
Dacsólam 9 0.68 %
Nógrádszenna 8 0.61 %
Galábocs 8 0.61 %
Tótgyarmat 8 0.61 %
Óvár 7 0.53 %
Felsőpalojta 7 0.53 %
Bátorfalu 6 0.46 %
Kislibercse 5 0.38 %
Ipolyharaszti 4 0.30 %
Ipolynagyfalu 4 0.30 %
Ipolynyék 4 0.30 %
Apátújfalu 4 0.30 %
Csall 4 0.30 %
Tótkelecsény 4 0.30 %
Zobor 4 0.30 %
Ipolyhídvég 3 0.23 %
Ipolybalog 3 0.23 %
Szelény 3 0.23 %
Apafalva 3 0.23 %
Alsóesztergály 3 0.23 %
Tótkisfalu 3 0.23 %
Kishalom 3 0.23 %
Süllye 2 0.15 %
Felsősztregova 2 0.15 %
Nagycsalomja 2 0.15 %
Kelenye 2 0.15 %
Ipolyvarbó 2 0.15 %
Borosznok 1 0.08 %
Gyürki 1 0.08 %
Veres 1 0.08 %
Rárósmulyad 1 0.08 %
Inám 1 0.08 %
Ipolyszécsényke 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 7.15 %
Ipolybalog 57 6.47 %
Ipolykeszi 48 5.45 %
Ipolyhídvég 41 4.65 %
Nagycsalomja 24 2.72 %
Nagykürtös 22 2.50 %
Lukanénye 20 2.27 %
Ipolykér 13 1.48 %
Óvár 13 1.48 %
Ipolynagyfalu 12 1.36 %
Inám 12 1.36 %
Kóvár 11 1.25 %
Magasmajtény 8 0.91 %
Bussa 6 0.68 %
Ipolyszécsényke 6 0.68 %
Tótgyarmat 5 0.57 %
Kőkeszi 5 0.57 %
Zsély 4 0.45 %
Ipolyvarbó 4 0.45 %
Apátújfalu 4 0.45 %
Kelenye 4 0.45 %
Csalár 4 0.45 %
Szécsénykovácsi 4 0.45 %
Leszenye 3 0.34 %
Csáb 3 0.34 %
Kiscsalomja 2 0.23 %
Sirak 2 0.23 %
Érújfalu 2 0.23 %
Gyürki 2 0.23 %
Alsózellő 1 0.11 %
Tótkisfalu 1 0.11 %
Terbegec 1 0.11 %
Bátorfalu 1 0.11 %
Kékkő 1 0.11 %
Kishalom 1 0.11 %
Mikszáthfalva 1 0.11 %
Alsósztregova 1 0.11 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Dacsókeszi 1 0.11 %
Szelény 1 0.11 %
Zobor 1 0.11 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 41.13 %
Alsósztregova 136 29.44 %
Felsőzellő 91 19.70 %
Bussa 76 16.45 %
Nógrádszentpéter 31 6.71 %
Kékkő 24 5.19 %
Alsózellő 23 4.98 %
Mikszáthfalva 18 3.90 %
Kislibercse 16 3.46 %
Alsópalojta 16 3.46 %
Érújfalu 15 3.25 %
Magasmajtény 13 2.81 %
Középpalojta 10 2.16 %
Felsőesztergály 10 2.16 %
Rárósmulyad 9 1.95 %
Leszenye 9 1.95 %
Tótkelecsény 8 1.73 %
Nógrádszenna 8 1.73 %
Ipolynyék 7 1.52 %
Csáb 7 1.52 %
Dacsólam 7 1.52 %
Hartyán 7 1.52 %
Apátújfalu 7 1.52 %
Csalár 6 1.30 %
Ipolyvarbó 6 1.30 %
Zsély 6 1.30 %
Ebeck 6 1.30 %
Kishalom 5 1.08 %
Kiskürtös 5 1.08 %
Tótkisfalu 5 1.08 %
Lukanénye 5 1.08 %
Szuhány 4 0.87 %
Felsősztregova 4 0.87 %
Nagycsalomja 4 0.87 %
Erdőszelestény 4 0.87 %
Borosznok 4 0.87 %
Kürtösújfalu 4 0.87 %
Bereklak 4 0.87 %
Terbegec 4 0.87 %
Kőkeszi 3 0.65 %
Galábocs 3 0.65 %
Nagyhalom 3 0.65 %
Tótgyarmat 3 0.65 %
Alsóesztergály 2 0.43 %
Bátorfalu 2 0.43 %
Gyürki 2 0.43 %
Ipolykeszi 2 0.43 %
Csall 2 0.43 %
Nagylám 2 0.43 %
Dacsókeszi 2 0.43 %
Ipolybalog 2 0.43 %
Ipolyharaszti 2 0.43 %
Szécsénykovácsi 2 0.43 %
Ipolynagyfalu 2 0.43 %
Ipolykér 2 0.43 %
Kiscsalomja 2 0.43 %
Ipolyhídvég 2 0.43 %
Ipolyszécsényke 1 0.22 %
Süllye 1 0.22 %
Felsőpalojta 1 0.22 %
Kelenye 1 0.22 %
Kóvár 1 0.22 %
Sirak 1 0.22 %
Óvár 1 0.22 %
Száraznyírjes 1 0.22 %
Paróca 1 0.22 %
Zobor 1 0.22 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 15.23 %
Ipolyhídvég 131 12.16 %
Ipolybalog 83 7.71 %
Ipolynagyfalu 47 4.36 %
Inám 44 4.09 %
Nagykürtös 41 3.81 %
Óvár 35 3.25 %
Ipolykér 31 2.88 %
Ipolykeszi 27 2.51 %
Lukanénye 19 1.76 %
Csáb 18 1.67 %
Nagycsalomja 18 1.67 %
Kelenye 18 1.67 %
Ipolyszécsényke 17 1.58 %
Kóvár 15 1.39 %
Csalár 15 1.39 %
Apátújfalu 13 1.21 %
Sirak 11 1.02 %
Terbegec 11 1.02 %
Szécsénykovácsi 10 0.93 %
Kőkeszi 9 0.84 %
Bussa 9 0.84 %
Bátorfalu 8 0.74 %
Leszenye 7 0.65 %
Tótgyarmat 6 0.56 %
Dacsókeszi 5 0.46 %
Gyürki 5 0.46 %
Kékkő 5 0.46 %
Magasmajtény 4 0.37 %
Szelény 4 0.37 %
Ipolyvarbó 4 0.37 %
Zsély 4 0.37 %
Galábocs 3 0.28 %
Hartyán 3 0.28 %
Érújfalu 3 0.28 %
Mikszáthfalva 2 0.19 %
Alsózellő 2 0.19 %
Rárósmulyad 2 0.19 %
Erdőszelestény 2 0.19 %
Zobor 1 0.09 %
Kiskürtös 1 0.09 %
Bereklak 1 0.09 %
Kiscsalomja 1 0.09 %
Alsósztregova 1 0.09 %
Felsőzellő 1 0.09 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Csall 1 0.09 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 11.98 %
Alsósztregova 235 8.59 %
Nógrádszentpéter 76 2.78 %
Érújfalu 75 2.74 %
Kékkő 53 1.94 %
Bussa 40 1.46 %
Magasmajtény 39 1.42 %
Kislibercse 32 1.17 %
Hartyán 30 1.10 %
Felsősztregova 29 1.06 %
Tótkisfalu 28 1.02 %
Nógrádszenna 23 0.84 %
Mikszáthfalva 20 0.73 %
Erdőszelestény 19 0.69 %
Tótkelecsény 19 0.69 %
Zsély 18 0.66 %
Alsópalojta 18 0.66 %
Süllye 18 0.66 %
Borosznok 16 0.58 %
Felsőzellő 12 0.44 %
Kiskürtös 12 0.44 %
Bereklak 12 0.44 %
Apátújfalu 11 0.40 %
Felsőesztergály 11 0.40 %
Alsózellő 10 0.37 %
Alsóesztergály 9 0.33 %
Dacsókeszi 9 0.33 %
Középpalojta 9 0.33 %
Rárósmulyad 8 0.29 %
Leszenye 8 0.29 %
Nagylám 8 0.29 %
Lukanénye 8 0.29 %
Kóvár 8 0.29 %
Kürtösújfalu 7 0.26 %
Csáb 7 0.26 %
Paróca 7 0.26 %
Nagyhalom 6 0.22 %
Óvár 6 0.22 %
Ipolykér 6 0.22 %
Dacsólam 5 0.18 %
Szelény 4 0.15 %
Szuhány 4 0.15 %
Tótgyarmat 4 0.15 %
Csalár 4 0.15 %
Gyürki 4 0.15 %
Csall 4 0.15 %
Kishalom 4 0.15 %
Ipolykeszi 3 0.11 %
Ipolynyék 3 0.11 %
Szécsénykovácsi 3 0.11 %
Ebeck 3 0.11 %
Kelenye 3 0.11 %
Kiscsalomja 3 0.11 %
Nagycsalomja 2 0.07 %
Bátorfalu 2 0.07 %
Felsőpalojta 2 0.07 %
Kőkeszi 2 0.07 %
Veres 2 0.07 %
Terbegec 2 0.07 %
Zobor 2 0.07 %
Ipolyharaszti 2 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.04 %
Ipolynagyfalu 1 0.04 %
Száraznyírjes 1 0.04 %
Galábocs 1 0.04 %
Ipolyvarbó 1 0.04 %
Sirak 1 0.04 %
Ipolybalog 1 0.04 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
292 76.84%
VPN
27 7.11%
KSČ
25 6.58%
SPV
16 4.21%
DS
10 2.63%
KDH
6 1.58%
SZ
4 1.05%
Érvényes szavazatok 380
Együttélés-MKDM
271 75.49%
HZDS
29 8.08%
SDĽ
20 5.57%
Magyar Polgári Párt
10 2.79%
KSS
8 2.23%
SPI
5 1.39%
ODÚ
5 1.39%
SDSS
5 1.39%
ZPR-RČS
2 0.56%
Egyéb
4 1.11%
Érvényes szavazatok 359
MK
250 75.08%
SP-VOĽBA
28 8.41%
HZDS-RSS
14 4.20%
ZRS
11 3.30%
10 3.00%
KSS
9 2.70%
SPK
4 1.20%
HZPCS
3 0.90%
Egyéb
4 1.20%
Érvényes szavazatok 333
MKP
259 73.58%
HZDS
20 5.68%
SOP
18 5.11%
SDK
15 4.26%
SDĽ
12 3.41%
KSS
11 3.13%
MLHZP
10 2.84%
ZRS
3 0.85%
Egyéb
4 1.14%
Érvényes szavazatok 352
MKP
265 86.60%
KSS
9 2.94%
SDKU
8 2.61%
SDA
6 1.96%
SZS
5 1.63%
HZDS
4 1.31%
ANO
2 0.65%
Egyéb
7 2.29%
Érvényes szavazatok 306
MKP
215 86.69%
SMER
21 8.47%
SDKU DS
4 1.61%
LB
2 0.81%
NADEJ
2 0.81%
KDH
1 0.40%
ĽS HZDS
1 0.40%
SF
1 0.40%
OKS
1 0.40%
Érvényes szavazatok 248
MKP
169 64.75%
Most-Híd
46 17.62%
SMER
18 6.90%
SDKU DS
17 6.51%
SaS
4 1.53%
SDĽ
2 0.77%
ZRS
2 0.77%
Egyéb
3 1.15%
Érvényes szavazatok 261
MKP
124 62.00%
Most-Híd
36 18.00%
SMER SD
21 10.50%
99 Percent
4 2.00%
SNS
3 1.50%
SaS
3 1.50%
SZ
3 1.50%
KDH
1 0.50%
Zelení
1 0.50%
ĽS HZDS
1 0.50%
SDKU DS
1 0.50%
SOSKA
1 0.50%
SSS NM
1 0.50%
Érvényes szavazatok 200
MKP
125 60.98%
Most-Híd
26 12.68%
SMER SD
16 7.80%
SaS
10 4.88%
#SIEŤ
6 2.93%
OĽANO-NOVA
4 1.95%
MKDA-MKDSZ
4 1.95%
LSNS
3 1.46%
TIP
3 1.46%
SNS
2 0.98%
SME RODINA
2 0.98%
KDH
1 0.49%
SZS
1 0.49%
SKOK!
1 0.49%
SDKU DS
1 0.49%
Érvényes szavazatok 205
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések