SK
NZ
.....

Helemba

Község

címer zászló
1015 98% magyar 1910
518 73% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Helemba
Hivatalos szlovák megnevezés:
Chľaba
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Szobi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Szobi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Börzsönyvidék , Helembai-hegység
Más földrajzi nevek:
Cigány-part, Dóna-patak, Duna-oldal, (Helembapuszta), Izraeli-bánya, Kabarc, Kerek-hegy, Kis-szőlők, Kopasz-part, Kovácspatak, Körtvélyes, Kusztus, Nagy-Pallag, Nagy-völgy, Nyerges, Öreg-erdő, Páskomo
Koordináták:
47.82981491, 18.82679367
Terület:
13,96 km2
Rang:
község
Népesség:
708
Tszf. magasság:
115 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
94366
Település kód:
503207
Szervezeti azonosító:
308927
Adóazonosító:
2021073989

Helemba a Helembai-hegység (Burda) délkeleti és a Börzsöny délnyugati lábánál, a Duna bal partja közelében, az Ipoly torkolatánál fekszik, Párkánytól 13 km-re keletre, a Pozsony-Budapest vasúti fővonal mentén (megállóhely), mely itt halad át az Ipoly folyón Szob és Helemba között. Országúton csak egyetlen irányból közelíthető meg, a Garamkövesdtől idáig vezető 8 km-es mellékúton, bár 2007 óta gyalogos átkelési lehetőség is van az Ipoly-hídon az alig 3,5 km-re lévő Szob felé. Területének túlnyomó részét erdő borítja. Nyugatról Garamkövesd, Bajta és Leléd, északkeletről Ipolydamásd és (nagyon rövid szakaszon) Letkés, keletről Szob, délről pedig Esztergom és Pilismarót határolják. Keleti határát az Ipoly, déli határát pedig a Duna középvonalai alkotják, mely határok egyben Magyarország és Szlovákia államhatárát is képezik.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Szobi járásához (1886-ig a Szalkai járáshoz) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Párkányi járáshoz, annak megszüntetése után pedig az Érsekújvári járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Szobi járás). 1920-ban a trianoni határ megvonása során területének 8,6 %-át elveszítette a Helembai-sziget elcsatolásával, területe így 15,17 km²-ről 13,87 km²-re csökkent. 1939 után minimális mértékben (9 hektárral) növekedett területe (13,96 km²-ra).

Népesség

1910-ben 1040, 1921-ben 1119, 1939-ben pedig 1099, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 1939-1991 között népessége 31 %-al csökkent (758 főre), majd 1991-2011 között további 8,3 %-os csökkenés figyelhető meg, ezzel párhuzamosan a szlovák nemzetiségűek aránya megduplázódott (8,6 %-ról 17,7 %-ra) a túlnyomórészt ma is magyar nemzetiségű (78,1 %) és római katolikus vallású (86,6 %) községben. Részben Helemba kataszteri területén fekszik a 2011-ben 205 állandó lakossal rendelkező kovácspataki üdülőtelep, mely azonban Garamkövesd igazgatása alá tartozik és lakosságát is Garamkövesdhez sorolják.

Történelem

1124-ben említi először oklevél. Györffy György szerint királyi, illetve hercegi birtok. 1108 körül Álmos herceg 33 helembai halászt ad a dömösi prépostságnak. A 13. század elején az esztergomi érsek gyümölcsöse volt a faluhoz közeli Helemba-szigeten. A falut a tatárjárás teljesen elpusztította. 1346. március 19-én I. Lajos király kiemelte Helemba, Szob és Letkés települések szolganépét az ispánok joghatósága alól, és elrendelte, hogy az ellenük támasztott panaszokat elébe vagy általa kinevezett „tiltjeik” elébe kell terjeszteni. 1355. március 19-én Lajos király az említett három település sajkásainak vámmentésséget biztosított a Duna Pozsonytól Szalánkeménig húzódott szakaszán. A rendeletet azonban többször megsértették, 1467-ben a helyi sajkásokat kényszeríttették az esztergomi vám megfizetésére. 1416. november 25-én Zsigmond király megerősítette I. Lajos okiratát a helyi hajósok jogaira vonatkozóan. 1522-ben a király Letkés, Helemba, Szob és Tölgyes településeket Bakócz Tamás érsek végrendeletének megfelelően zálogba adta az esztergomi káptalannak. 1838-ban árvíz mosta el a települést, melyet ezután máshol építettek fel újra. A trianoni békeszerződésig Hont vármegye Szobi járásához tartozott. 1938 és 1944 között – az első bécsi döntés következtében – ismét Magyarországhoz tartozott. 1944 végén és 1945 elején a falu súlyos harcok színtere volt, ekkor pusztult el a Helembát Ipolydamásddal összekötő Ipoly-híd.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű, régebben szőlőtermesztéséről híres falu kedvelt kirándulóhely. Magyar óvoda működik a községben, Szent Imrének szentelt római katolikus temploma 1769-ben épült barokk stílusban. A Helembai-hegységnek a község területére eső része 1966 óta természetvédelmi terület.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

HELLENBA. Magyar falu Hont Várm. földes Ura az Esztergomi Káptalanbéli Uraság, lakosai katolikusok, fekszik a’ Duna vize mellett, Esztergomhoz más fél mértföldnyire, a’ Szalkai Plebániának filiája, földgyei jó gabonát termők, ’s három vetőre vannak osztva, legelője, fája elég van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Helemba, magyar falu, Honth vmegyében, közel oda, hol az Ipoly a Dunába ömlik: 540 kath. lak. Kath. paroch. templom. Nagy tölgyes erdő. Szőlőhegy. F. u. az eszterg. káptalan. Ut. p. Vácz.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Helemba, az Ipoly torkolatánál fekvő magyar kisközség, 210 házzal és 930 róm. kath. vallású lakossal; vasúti állomása helyben, távirója és postája Szob. Helemba neve már 1124-ben szerepel az okleveles följegyzésekben. 1138-ban II. Béla király a dömösi prépostságnak 33 helembai halászt ajándékozott. II. Endre idejében Róbert érseknek kiváló gyümölcsöse volt itt, a miről érdekesen emlékezik meg az a királyi rendelet, mely halálbüntetést mér azokra a dunai halászokra, a kik a Helemba szigeti érseki kertből almát lopnak. Később az oklevelek szintén az esztergomi érsekséget nevezik meg a falu uraként. Jelenleg az esztergomi főkáptalannak van itt nagyobb birtoka. Helemba róm. kath. temploma a XVII. századból való. A községhez tartozik a Somosi puszta.

Magyar Katolikus Lexikon

Helemba, v. Hont vm. (Chlaba, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. nagymarosi esp., ében. - 1138: Helenba. 1795: alapították. Tp-át 1700 e. Szt Imre tit-ra sztelték. Anyanyelve: m. Kegyura 1880: az esztergomi kápt. - Lakói 1910: 1022 r.k., 1 ev., 10 ref., 7 izr., össz. 1040; 1940: 1149 r.k., 3 g.k., 4 ev., 13 ref., 4 izr., össz. 1173; 1991: össz. 758, m. 689 (90,90%); 2001: össz. 702, m. 609 (86,75%).- Régészeti emléke: A szigeten az 50-es években föltárták az 1230-i okl-ből ismert tp-ot és ppi nyaralót. Előkerültek egy 8,2 x 6,2 cm-es limoges-i körmeneti kereszt aranyozott réz borítólemezei. A 13. sz. közepén készültek, ma a M. Nemz. Múz-ban vannak. **-L.Zs. Némethy 1894:104. - Schem. Strig. 1917:53. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Helemba. Első Árpádházi királyaink idején alakulhatott a község. Nevét egy 1124-ben kelt oklevél említi először. A XIII. század elején nagy gyümölcskertjéről híres, mely mint Róbert érsek tulajdona, kivételes királyi oltalomban részesült, amenynyiben II. Endre halálbüntetés terhe mellett tiltja meg a még II. Béla alatt idetelepített helembai halásznépségnek az érseki gyümölcsös dézsmálását. A későbbi századok folyamán is az esztergomi érsekség, majd a főkáptalan birtokában szerepel a község. Területe 2410 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1099.

Bánsághi Vince

1881.12.27.
Resicabánya - megszületett
1912-1960
Helemba - élt
1960.3.26.
Helemba - elhunyt

M. Nagy László

1943.2.20.
Rárósmulyad - megszületett
Helemba - élt

Nagy János

1972-1981
Helemba - élt
(* 1935. jún. 17. Rákosszentmihály [Mo.]) Szobrász. 1954–1961-ben a pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán tanult. 1961–1966 között a besztercebányai, 1968–1970-ben a nyitrai Tanárképző Főiskolán tanított. Komáromban (1965–1972), Helembán (1972–1981), Almáson (1981–1984), majd 1984-től Hetényben élt, újabban ismét Helembán alkot. 1990-ben alapító tagja és 1995-ig elnöke volt a Csehszlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságnak, ill. a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságának. Több szakmai szervezet és művészcsoport tagja. 2005-től a Magyar Művészeti Akadémia is tagjai közé választotta. A figuratív szobrászat híve. Műveinek főbb ihletői: a bibliai fogantatású emberi lény, a nő mint az élet központi szereplője, a magyar etnogenezis, a felvidéki magyarság történelmének sorsfordulói és történelmi eseményei. Köztéri munkái számos dél-szlovákiai magyarlakta településen megtalálhatóak. Alkotói munkásságának kiemelkedő része plakett- és éremművészete. 1971-től rendszeresen részt vesz a FIDEM nemzetközi éremkiállításokon.
1984-
Hetény - élt
Névelőfordulások
1773
Hellemba,
1786
Helemba,
1808
Hellemba, Helemba, Hellenbach,
1863
Helemba,
1948
Chľaba
1994
Helemba

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Helemba (Chľaba) 197
Telefon: 0367573162
Fax: 0367573158

Honlap: chlaba.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Izrael Gregor (Független)

Képviselő-testület:
Baláž Peter (Független)
Tóthová Nora (Független)
Očovský Eva (MOST - HÍD)
Máčai Ján (MOST - HÍD)
Tóth Pavol (MOST - HÍD)
Mácsaiová Andrea (SMK-MKP)
Méri Ľudovít (SMK-MKP)
Független 29% Független 2 képviselö MOST - HÍD 43% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 29% SMK-MKP 2 képviselö 7 képviselö
Helembai Posta

Helemba 197

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Helemba 341

Helembai Községi Hivatal

Helemba 197

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 705 92%
szlovákok 16 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 1%
egyéb 35 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 767
magyarok 1015 98%
szlovákok 16 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 1%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1040
magyarok 1041 93%
szlovákok 60 5%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 1%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1119
magyarok 689 91%
szlovákok 65 9%
romák 0 0%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 758
magyarok 609 87%
szlovákok 84 12%
romák 3 0%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 702
magyarok 543 78%
szlovákok 123 18%
romák 0 0%
csehek 7 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 21 3%
összlétszám 695
magyarok 518 73%
szlovákok 170 24%
romák 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 14 2%
összlétszám 705
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 593
Választási részvétel: 31.2 %
Kiadott boríték: 185
Bedobott boríték: 185

Polgármester

Érvényes szavazólap: 168
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Izrael Gregor 168 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Mácsaiová Andrea 147 SMK-MKP
Baláž Peter 136 Független
Méri Ľudovít 116 SMK-MKP
Tóthová Nora 109 Független
Očovský Eva 97 MOST - HÍD
Máčai Ján 86 MOST - HÍD
Tóth Pavol 66 MOST - HÍD

Képviselők

2014
SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö Független 57.14% Független 4 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 28.57% SMK-MKP 2 képviselö Független 28.57% Független 2 képviselö MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 595
Választási részvétel: 23.53 %
Kiadott boríték: 140
Bedobott boríték: 140
Választásra jogosult: 595
Választási részvétel: 23.19 %
Kiadott boríték: 138
Bedobott boríték: 138
Választásra jogosult: 615
Választási részvétel: 20,00 %
Kiadott boríték: 123
Bedobott boríték: 123

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 136
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 120
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 111 81.62 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 9 6.62 % SMER - SD
Peter Oremus 6 4.41 % Független
Stanislav Kováč 5 3.68 % DÚ, Zmena zdola
Regan Belovič 3 2.21 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 1 0.74 % MS
Viliam Mokraň 1 0.74 % KĽS
Milan Belica 6 4.35% SMER - SD
Iván Farkas 84 70.00 % SMK-MKP
Milan Belica 24 20.00 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Oremus 3 2.50 % Független
László Hajdu 3 2.50 % MKDA
Milan Uhrík 2 1.67 % ĽSNS
Renáta Kolenčíková 2 1.67 % Független
Ján Greššo 1 0.83 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Ján Marko 1 0.83 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 140
Érvényes szavazólap: 123
Érvényes szavazólap: 6808
# Név Szavazat Százalék Párt
Iván Farkas 102 72.86% SMK-MKP
László Szigeti 96 68.57% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 75 53.57% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 46 32.86% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Eva Čákvári 42 30.00% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Alexander Hubač 34 24.29% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Ondrej Beňuš 8 5.71% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 93 75.61% SMK-MKP
László Szigeti 72 58.54% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 67 54.47% SMK-MKP
Rita Pásztorová 41 33.33% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Andrea Vitkóová 33 26.83% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Elzer 23 18.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Jácint Kecskeméti 7 5.69% MKDA-MKDSZ
Július Mazán 7 5.69% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Peter Brlai 5 4.07% ĽS Naše Slovensko
Iván Farkas 4653 0.00% SMK-MKP
László Szigeti 4418 0.00% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 3655 0.00% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1992 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Eva Čákvári 1885 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Alexander Hubač 1805 0.00% MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ondrej Beňuš 564 0.00% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 4267 62.68% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 3755 55.16% SMK-MKP
László Szigeti 3721 54.66% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1829 26.87% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rita Pásztorová 1628 23.91% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Elzer 1365 20.05% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Július Mazán 722 10.61% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Jácint Kecskeméti 459 6.74% MKDA-MKDSZ
Peter Brlai 389 5.71% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Párkány 732 27.41 %
Muzsla 146 5.47 %
Köbölkút 86 3.22 %
Bény 81 3.03 %
Szőgyén 75 2.81 %
Nána 72 2.70 %
Garamkövesd 70 2.62 %
Kőhídgyarmat 65 2.43 %
Kéménd 52 1.95 %
Ebed 49 1.83 %
Kicsind 46 1.72 %
Csúz 44 1.65 %
Kisgyarmat 40 1.50 %
Bajta 37 1.39 %
Helemba 33 1.24 %
Szalka 33 1.24 %
Kürt 28 1.05 %
Kisújfalu 21 0.79 %
Bart 21 0.79 %
Béla 19 0.71 %
Für 16 0.60 %
Libád 15 0.56 %
Leléd 15 0.56 %
Ipolykiskeszi 14 0.52 %
Garampáld 12 0.45 %
Sárkányfalva 7 0.26 %
Párkány 890 27.65 %
Muzsla 479 14.88 %
Köbölkút 377 11.71 %
Kürt 297 9.23 %
Szőgyén 287 8.92 %
Kisújfalu 210 6.52 %
Bény 181 5.62 %
Szalka 178 5.53 %
Kéménd 151 4.69 %
Nána 127 3.95 %
Kőhídgyarmat 121 3.76 %
Garamkövesd 104 3.23 %
Helemba 93 2.89 %
Ebed 82 2.55 %
Für 82 2.55 %
Bart 71 2.21 %
Kisgyarmat 65 2.02 %
Csúz 64 1.99 %
Béla 61 1.89 %
Garampáld 55 1.71 %
Leléd 53 1.65 %
Sárkányfalva 53 1.65 %
Bajta 52 1.62 %
Kicsind 48 1.49 %
Ipolykiskeszi 44 1.37 %
Libád 42 1.30 %
Párkány 134 29.52 %
Muzsla 37 8.15 %
Szőgyén 27 5.95 %
Kürt 26 5.73 %
Köbölkút 24 5.29 %
Kicsind 22 4.85 %
Kőhídgyarmat 22 4.85 %
Bény 17 3.74 %
Kisújfalu 16 3.52 %
Kéménd 16 3.52 %
Szalka 13 2.86 %
Ebed 13 2.86 %
Für 12 2.64 %
Nána 12 2.64 %
Bart 10 2.20 %
Garamkövesd 10 2.20 %
Csúz 9 1.98 %
Kisgyarmat 8 1.76 %
Helemba 7 1.54 %
Ipolykiskeszi 7 1.54 %
Leléd 5 1.10 %
Béla 4 0.88 %
Libád 4 0.88 %
Sárkányfalva 2 0.44 %
Bajta 1 0.22 %
Garampáld 1 0.22 %
Párkány 409 33.44 %
Garamkövesd 217 17.74 %
Muzsla 69 5.64 %
Szőgyén 65 5.31 %
Kicsind 51 4.17 %
Köbölkút 45 3.68 %
Bény 43 3.52 %
Nána 43 3.52 %
Ebed 38 3.11 %
Bajta 37 3.03 %
Kőhídgyarmat 34 2.78 %
Kéménd 31 2.53 %
Bart 29 2.37 %
Csúz 29 2.37 %
Szalka 29 2.37 %
Kürt 28 2.29 %
Kisgyarmat 28 2.29 %
Helemba 23 1.88 %
Leléd 22 1.80 %
Ipolykiskeszi 18 1.47 %
Für 16 1.31 %
Béla 14 1.14 %
Garampáld 13 1.06 %
Libád 13 1.06 %
Sárkányfalva 11 0.90 %
Kisújfalu 10 0.82 %
Párkány 358 20.25 %
Köbölkút 52 2.94 %
Muzsla 41 2.32 %
Szőgyén 40 2.26 %
Kőhídgyarmat 31 1.75 %
Csúz 30 1.70 %
Garamkövesd 26 1.47 %
Kürt 20 1.13 %
Nána 17 0.96 %
Kéménd 13 0.74 %
Libád 11 0.62 %
Ebed 11 0.62 %
Bény 9 0.51 %
Kisújfalu 8 0.45 %
Szalka 8 0.45 %
Béla 7 0.40 %
Bart 7 0.40 %
Helemba 7 0.40 %
Ipolykiskeszi 6 0.34 %
Für 5 0.28 %
Kisgyarmat 4 0.23 %
Bajta 3 0.17 %
Kicsind 3 0.17 %
Sárkányfalva 2 0.11 %
Leléd 2 0.11 %
Garampáld 1 0.06 %
Párkány 852 29.35 %
Muzsla 360 12.40 %
Köbölkút 326 11.23 %
Kürt 264 9.09 %
Szőgyén 224 7.72 %
Kisújfalu 204 7.03 %
Bény 182 6.27 %
Szalka 170 5.86 %
Kéménd 132 4.55 %
Kőhídgyarmat 100 3.44 %
Nána 100 3.44 %
Garamkövesd 84 2.89 %
Ebed 81 2.79 %
Helemba 72 2.48 %
Für 69 2.38 %
Csúz 67 2.31 %
Bart 66 2.27 %
Bajta 50 1.72 %
Kisgyarmat 50 1.72 %
Béla 47 1.62 %
Sárkányfalva 44 1.52 %
Leléd 42 1.45 %
Ipolykiskeszi 36 1.24 %
Garampáld 35 1.21 %
Kicsind 35 1.21 %
Libád 29 1.00 %
Párkány 121 7.59 %
Csúz 40 2.51 %
Köbölkút 33 2.07 %
Kürt 26 1.63 %
Szőgyén 25 1.57 %
Muzsla 21 1.32 %
Bény 18 1.13 %
Nána 13 0.82 %
Für 11 0.69 %
Ipolykiskeszi 11 0.69 %
Kéménd 9 0.56 %
Kőhídgyarmat 8 0.50 %
Garamkövesd 6 0.38 %
Leléd 6 0.38 %
Helemba 5 0.31 %
Kisújfalu 5 0.31 %
Kicsind 5 0.31 %
Bajta 4 0.25 %
Sárkányfalva 4 0.25 %
Kisgyarmat 4 0.25 %
Bart 3 0.19 %
Ebed 3 0.19 %
Béla 3 0.19 %
Garampáld 2 0.13 %
Libád 2 0.13 %
Szalka 1 0.06 %
Párkány 436 31.37 %
Kicsind 129 9.28 %
Garamkövesd 111 7.99 %
Muzsla 109 7.84 %
Kéménd 79 5.68 %
Szőgyén 65 4.68 %
Köbölkút 63 4.53 %
Ebed 62 4.46 %
Bény 62 4.46 %
Kisgyarmat 61 4.39 %
Kőhídgyarmat 56 4.03 %
Nána 43 3.09 %
Helemba 41 2.95 %
Szalka 39 2.81 %
Bajta 38 2.73 %
Garampáld 33 2.37 %
Kürt 33 2.37 %
Csúz 29 2.09 %
Leléd 29 2.09 %
Bart 18 1.29 %
Kisújfalu 18 1.29 %
Ipolykiskeszi 17 1.22 %
Libád 17 1.22 %
Für 16 1.15 %
Sárkányfalva 13 0.94 %
Béla 11 0.79 %
Párkány 691 23.72 %
Köbölkút 484 16.62 %
Muzsla 362 12.43 %
Kürt 279 9.58 %
Szőgyén 266 9.13 %
Kisújfalu 221 7.59 %
Szalka 171 5.87 %
Bény 151 5.18 %
Kéménd 136 4.67 %
Nána 106 3.64 %
Kőhídgyarmat 90 3.09 %
Für 86 2.95 %
Ebed 76 2.61 %
Helemba 67 2.30 %
Bart 64 2.20 %
Csúz 63 2.16 %
Sárkányfalva 58 1.99 %
Kisgyarmat 57 1.96 %
Béla 51 1.75 %
Ipolykiskeszi 49 1.68 %
Bajta 49 1.68 %
Garampáld 42 1.44 %
Leléd 38 1.30 %
Garamkövesd 38 1.30 %
Kicsind 33 1.13 %
Libád 27 0.93 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
419 75.50%
VPN
69 12.43%
KSČ
43 7.75%
SPV
9 1.62%
SZ
7 1.26%
VDSPR
3 0.54%
Egyéb
5 0.90%
Érvényes szavazatok 555
Együttélés-MKDM
304 61.54%
Magyar Polgári Párt
100 20.24%
SDĽ
43 8.70%
HZDS
8 1.62%
SPI
6 1.21%
SSL-SNZ
6 1.21%
SDSS
6 1.21%
ODÚ
4 0.81%
SNS
3 0.61%
KDH
3 0.61%
KSS
2 0.40%
SZ
2 0.40%
ZPR-RČS
2 0.40%
SZS
2 0.40%
Egyéb
3 0.61%
Érvényes szavazatok 494
MK
397 81.86%
SP-VOĽBA
34 7.01%
ZRS
11 2.27%
7 1.44%
HZDS-RSS
6 1.24%
DS
6 1.24%
HZPCS
5 1.03%
SPK
5 1.03%
KDH
4 0.82%
KSS
3 0.62%
SNS
2 0.41%
Egyéb
5 1.03%
Érvényes szavazatok 485
MKP
388 75.34%
SDK
52 10.10%
HZDS
18 3.50%
SDĽ
17 3.30%
SOP
15 2.91%
MLHZP
8 1.55%
SNS
7 1.36%
KSS
6 1.17%
Egyéb
4 0.78%
Érvényes szavazatok 515
MKP
428 88.80%
SDKU
12 2.49%
SMER
9 1.87%
KSS
7 1.45%
HZDS
6 1.24%
ANO
5 1.04%
SZS
4 0.83%
ROISR
2 0.41%
SDA
2 0.41%
NOSNP
2 0.41%
HZD
2 0.41%
Egyéb
3 0.62%
Érvényes szavazatok 482
MKP
325 89.29%
SMER
12 3.30%
SNS
6 1.65%
SF
4 1.10%
SDKU DS
4 1.10%
LB
3 0.82%
KSS
2 0.55%
ANO
2 0.55%
NADEJ
2 0.55%
Egyéb
4 1.10%
Érvényes szavazatok 364
Most-Híd
187 49.08%
MKP
127 33.33%
SDKU DS
30 7.87%
SaS
14 3.67%
SMER
12 3.15%
ĽS HZDS
3 0.79%
EDS
3 0.79%
SDĽ
2 0.52%
SNS
2 0.52%
Egyéb
1 0.26%
Érvényes szavazatok 381
MKP
161 47.49%
Most-Híd
148 43.66%
SMER SD
12 3.54%
SDKU DS
5 1.47%
99 Percent
4 1.18%
LSNS
3 0.88%
KDH
2 0.59%
Egyéb
4 1.18%
Érvényes szavazatok 339
MKP
160 59.26%
Most-Híd
68 25.19%
OĽANO-NOVA
11 4.07%
SMER SD
10 3.70%
LSNS
6 2.22%
#SIEŤ
4 1.48%
SaS
3 1.11%
SME RODINA
2 0.74%
MKDA-MKDSZ
2 0.74%
Egyéb
4 1.48%
Érvényes szavazatok 270
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések