SK
VK
.....

Rárósmulyad

Község

címer zászló
433 99% magyar 1910
51 14% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Rárósmúlyad
Hivatalos szlovák megnevezés:
Muľa
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Szécsényi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Szécsényi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Nógrád-szentpéteri-dombság
Más földrajzi nevek:
(Csevice), Hámorpuszta, Nagy-erdő, Parlagpuszta, (Rárósmulyadi major), Rozsnai-hegy, Viničky
Koordináták:
48.19389343, 19.52673340
Terület:
12,28 km2
Rang:
község
Népesség:
351
Tszf. magasság:
219 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99122
Település kód:
516228
Szervezeti azonosító:
650757
Adóazonosító:
2021296530

A község a Balassagyarmati-medence legkeletibb részén, a Nógrádszentpéteri-dombság déli lábánál, az Ipoly jobb partján, a Sztregovai-patak torkolatának közelében fekszik, Nógrádszakállal szemben, Losonctól 22 km-re délkeletre, Bussától 3 km-re északnyugatra, Nagykürtöstől 18 km-re keletre. Területén áthalad a Losoncot Nógrádszentpéterrel (13 km) összekötő 585-ös út, melyről a Rárósmulyadnál elágazó Hámorpusztánál ágazik el a Bussa felé vezető mellékút, mely keresztülhalad a falun. Határa dombos, mintegy felerészben erdővel borított terület. Nyugatról Bussa és rövid szakaszon Felsőzellő, északnyugatról Alsósztregova, északról Kislibercse, északkeletről Tőrincs, keletről pedig Nógrádszakál községekkel határos. Keleti határát (mely egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között) az Ipoly-folyó alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Szécsényi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Kékkői járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Szécsényi járás), ebben az időszakban északnyugati és északi határa államhatárt alkotott Szlovákia és Magyarország között. A község területe (12,28 km²) az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1921: 12,29 km²).

Népesség

Rárósmulyad a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. Az 1945-ig többségében magyarok lakta község a huszadik század második felében szlovák többségűvé vált. 1910-ben 804, 1921-ben 767, 1938-ban pedig 833, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a szlovákok aránya 1921-ben 21,2 % volt. 1938-1991 között népességének 43,7 %-át elveszítette, 1991-2011 között azonban már jelentős mértékű népességgyarapodás (41,3 %, 225 főről 318-ra) figyelhető meg. Ez összefüggésben áll azzal, hogy már a lakosság háromnegyede (74,2 %) a roma etnikumhoz tartozik (roma nemzetiségűnek 3,1 % vallotta magát). 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 49,3 %-ról 32,7 %-ra csökkent, az asszimiláció és a roma lakosság nemzetiségváltása révén a község szlovák többségűvé vált (52,5 %). A lakosság túlnyomó többsége (78,6 %) római katolikus vallású.

Történelem

Az első írásos említés az 1321-es évből származik, amikor is "Raros" néven említik. Maga a község viszont feltehetőleg a 13. században jött létre. Múlyad csak később, 1484-ben bukkan fel az írott forrásokban "Mwlyad" alakban. A két település a török hódításig különálló falu volt. A település először a Szécsényi, a török hódoltság idejében pedig a divényi uralom alá tartozott. 1773-ban már "Ráros Mulyad" néven egy faluként említik. Az Ipolyon egykor itt fahíd ívelt át, melyen keresztül a birtokosok megközelíthették a folyó túloldalán fekvő földjeiket. 1828-ban 57 házában 449 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. A fahidat először 1872-ben jelzik a térképek. Az első bécsi döntés után a fahíd mellé acél gyaloghidat is építettek. Mindkét híd elpusztult a második világháborút követően. 1938-45 között a falut visszacsatolták Magyarországhoz, később Csehszlovákiához csatolták. A falu határában a 19. században vastartalmú forrásokra ("csevice") bukkantak, a melléjük épült fürdő azonban a 20. század során elpusztult.

Mai jelentősége

A községben szlovák alapiskola és óvoda működik. Szent Erzsébetnek szentelt római katolikus temploma Magyarország első vasbeton templomaként 1910-ben épült Medgyaszay István tervei alapján.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MULYAD. Boros vagy Karos Mulyad. Két falu Nográd Várm. földes Urai Baros, és Gál Urak, lakosai többfélék, fekszik Szakálhoz közel, és annak filiája, határjok ollyan mint Karancskeszié.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Rárós-Mulyad, falu Nógrád vmegyében, lásd Mulyad.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Rárostól lefelé az Ipoly jobb partján találjuk Mulyad községet, pár nemesi kastélyával és gyönge savanyúvizű helyi érdekű fűrdőjével. Van kőbányája is.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Rárósmulyad. Az Ipoly völgyében fekvő magyar kisközség. Házainak száma 65 és lakosaié, a kik róm. kath. vallásúak, 448. Postája, távírója és vasútállomása Nógrádszakal. A középkorban két falu volt: Rárós és Mulyad. Az 1548. évi adóösszeírásban mindkét helységet még külön találjuk. Rárós Bornemisza Pálé, Mulyad pedig Lipthay Jánosé volt. 1562-63-ban már a török hódoltsághoz tartozott, de ekkor csak hat adóköteles házát írták össze. 1598-ban Ráróson Soós János, Mulyadon Mocsáry György volt a földesúr. 1715-ben hat magyar, 1720-ban négy 110magyar és 1 német háztartását vették fel. A XVIII. század elején a Török család, 1770-ben Balogh János és Baross József, 1826-ban pedig Baross János és László özvegyei, valamint Gál Ferencz örökösei voltak a földesurai. Az egykori Baross- és Luchkovitz-féle kúria most dr. Rádáké, a régi Gál-féle kúria pedig jelenleg Jekkel Józsefé. A község határában erősen vastartalmú savanyúvizkút van s vele kapcsolatban fürdőépület is. Legutóbb fejezték be és szentelték fel a magyar stilben épült érdekes r. kath. templomot. Az egész templom vasbetonból épült és e tekintetben eddig az első és egyetlen ily templom hazánkban. A községhez tartozik: Parlag-puszta, Hámor-puszta, a hol hajdan vas- és ezüst-olvasztó hámorok voltak, továbbá Rárós-puszta, melynek helyén a középkorban Rárós-község feküdt. E pusztán, az Ipoly folyón, még a törököktől épített kőhíd vezetett át, melyet 1907-ben vashíddal helyettesítettek.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Rárósmulyad. Az 1548. évi adó összeíráskor még mint két község: Rárós és Mulyad szerepelt és pedig Rárós Bornemissza Pál, Mulyad Lipthay János birtokában. A török kiűzetése után Ráróst Soós János, Mulyadot Mocsáry György szerezte meg. Későbbi földbirtokosok még itt a Balogh-, Baross-, Rádák- és Jekkel-családok. Vastartalmú gyógyfürdőjét sokan keresik fel. Hozzátartozik: Fürdő, Hámorimalom, Hámormajor. A község területe 1736 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 400.

Leopold Gyula

1870. 2. 22.
Rárósmulyad - megszületett

M. Nagy László

1943.2.20.
Rárósmulyad - megszületett
Helemba - élt
Névelőfordulások
1321
Raros
1484
Mwlyad
1773
Ráros-Mulyad,
1786
Rárosch-Mulyad,
1808
Ráros-Mulyád,
1863
Rárosmulyad,
1877
Rárosmulyád,
1888
Rárosmulyad,
1898
Rárósmulyad,
1907
Rárosmúlyad,
1920
Rároš-Muladka,
1927
Rárošská Muľaď, Ráros-Múlyad,
1938
Rárosmúlyad,
1945
Rárošská Muľaď, Ráros-Múlyad,
1948
Muľa
1994
Rárósmulyad
2013
Rárósmúlyad

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Rárósmulyad (Muľa) 20
Telefon: 0474892345

Honlap: mula.ocu.sk/
Polgármester:
Nagy Vojtech (Független)

Képviselő-testület:
Botoš Miroslav (SMK-MKP)
Balog Ladislav (SMK-MKP)
Botoš Róbert (SMK-MKP)
SMK-MKP 100% SMK-MKP 3 képviselö 3 képviselö
Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Rárósmulyad 68

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Rárósmulyad 69

Rárósmulyadi Községi Hivatal

Rárósmulyad 20

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 363 89%
szlovákok 35 9%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 9 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 407
magyarok 433 99%
szlovákok 3 1%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 436
magyarok 375 76%
szlovákok 105 21%
romák 0 0%
németek 1 0%
egyéb 15 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 496
magyarok 111 49%
szlovákok 113 50%
romák 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 225
magyarok 81 30%
szlovákok 161 59%
romák 31 11%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 273
magyarok 104 33%
szlovákok 167 53%
romák 10 3%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 37 12%
összlétszám 318
magyarok 51 14%
szlovákok 285 79%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 22 6%
összlétszám 359
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 232
Választási részvétel: 52.59 %
Kiadott boríték: 122
Bedobott boríték: 122

Polgármester

Érvényes szavazólap: 113
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Nagy Vojtech 94 83.19 % Független
Ivanič Peter 19 16.81 % KDH

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Botoš Miroslav 61 SMK-MKP
Balog Ladislav 53 SMK-MKP
Botoš Róbert 52 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö SIEŤ 60.00% SIEŤ 3 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 100.00% SMK-MKP 3 képviselö 3 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 239
Választási részvétel: 17.57 %
Kiadott boríték: 42
Bedobott boríték: 42
Választásra jogosult: 239
Választási részvétel: 19.25 %
Kiadott boríték: 46
Bedobott boríték: 46
Választásra jogosult: 234
Választási részvétel: 11,53 %
Kiadott boríték: 27
Bedobott boríték: 27

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 36
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 20
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ladislav Fízik 12 33.33 % ASV
Vladimír Maňka 12 33.33 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 5 13.89 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Pavel Chovanec 2 5.56 % ÚSVIT
Ondrej Binder 1 2.78 % Független
Karol Konárik 1 2.78 % SNS
Marian Kotleba 1 2.78 % ĽS Naše Slovensko
Emil Samko 1 2.78 % KĽS
Jozef Sásik 1 2.78 % SĽS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Marian Kotleba 13 28.89% ĽS Naše Slovensko
Marian Kotleba 11 55.00 % ĽSNS
Ján Lunter 4 20.00 % Független
Igor Kašper 3 15.00 % Független
Vojtech Kökény 2 10.00 % SRK
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Martin Juhaniak 0 0.00 % Független
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 36
Érvényes szavazólap: 26
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Mirko Trojčák 15 41.67% KDH, SMER - SD
László Jámbor 14 38.89% SMK-MKP
Jozef Filip 11 30.56% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Zauška 8 22.22% SMER - SD, KDH
Attila Baki 7 19.44% MOST - HÍD
Miroslav Bartoš 7 19.44% SRK
Ondrej Kollár 6 16.67% SMER - SD, KDH
Richárd Hamerlik 5 13.89% SMS
Darina Antolíková 5 13.89% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Peter Bartoš 4 11.11% ĽS Naše Slovensko
Dušan Backo 3 8.33% SNS
Bohuslav Beňo 2 5.56% OKS
Peter Šiška 2 5.56% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Mária Lőrincz 2 5.56% Független
Pavol Goda 1 2.78% SĽS
Anna Hlivárová 0 0.00% ASV
Václav Hájevský 0 0.00% Független
Tomáš Krahulec 9 34.62% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Ľuboslav Dobrocký 8 30.77% ŠANCA
Ladislav Balík 7 26.92% SMK-MKP
László Jámbor 6 23.08% SMK-MKP
Mirko Trojčák 5 19.23% SMER-SD
Darina Antolíková 4 15.38% ŠANCA
Erika Kušická 4 15.38% MOST - HÍD
Michal Györgyík 3 11.54% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Dudáš 3 11.54% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Kollár 3 11.54% SMER-SD
Nicolas Dobrocký 2 7.69% ĽS Naše Slovensko
Michaela Činčurová 2 7.69% SNS
Viktor Lestyánszky 2 7.69% MOST - HÍD
Anikó Korčoková 2 7.69% SMK-MKP
Miloš Krchňavý 1 3.85% Független
Marcel Fagyas 1 3.85% MKDA-MKDSZ
Ladislav Nozdrovický 1 3.85% Független
Rózsa Skabela 1 3.85% MOST - HÍD
Peter Šalko 1 3.85% Független
Mária Košíková 1 3.85% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dana Havrilová 0 0.00% Független
Igor Boreš 0 0.00% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Jaroslav Filip 0 0.00% SMER-SD
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 16.47 %
Ipolynyék 120 14.42 %
Nagycsalomja 65 7.81 %
Ipolykeszi 57 6.85 %
Lukanénye 53 6.37 %
Csáb 43 5.17 %
Nagykürtös 40 4.81 %
Inám 38 4.57 %
Kóvár 34 4.09 %
Ipolyvarbó 28 3.37 %
Ipolynagyfalu 28 3.37 %
Ipolyszécsényke 26 3.13 %
Kelenye 22 2.64 %
Kőkeszi 21 2.52 %
Apátújfalu 20 2.40 %
Bussa 19 2.28 %
Terbegec 19 2.28 %
Ipolyhídvég 18 2.16 %
Zsély 17 2.04 %
Óvár 15 1.80 %
Leszenye 9 1.08 %
Dacsókeszi 6 0.72 %
Szelény 5 0.60 %
Csalár 5 0.60 %
Magasmajtény 5 0.60 %
Galábocs 4 0.48 %
Felsőzellő 4 0.48 %
Kiscsalomja 4 0.48 %
Tótgyarmat 3 0.36 %
Kékkő 3 0.36 %
Ipolyharaszti 3 0.36 %
Kislibercse 2 0.24 %
Rárósmulyad 2 0.24 %
Kiskürtös 2 0.24 %
Ebeck 2 0.24 %
Gyürki 2 0.24 %
Paróca 1 0.12 %
Nógrádszenna 1 0.12 %
Ipolykér 1 0.12 %
Felsőpalojta 1 0.12 %
Sirak 1 0.12 %
Hartyán 1 0.12 %
Bátorfalu 1 0.12 %
Szécsénykovácsi 1 0.12 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 36.08 %
Mikszáthfalva 149 12.16 %
Ebeck 70 5.71 %
Kürtösújfalu 69 5.63 %
Kékkő 63 5.14 %
Zsély 51 4.16 %
Alsópalojta 39 3.18 %
Kiskürtös 30 2.45 %
Középpalojta 20 1.63 %
Nógrádszentpéter 18 1.47 %
Magasmajtény 15 1.22 %
Érújfalu 15 1.22 %
Erdőszelestény 15 1.22 %
Bereklak 15 1.22 %
Bussa 13 1.06 %
Alsózellő 10 0.82 %
Dacsólam 10 0.82 %
Csalár 9 0.73 %
Lukanénye 9 0.73 %
Nagyhalom 9 0.73 %
Leszenye 8 0.65 %
Kishalom 8 0.65 %
Dacsókeszi 8 0.65 %
Felsőpalojta 8 0.65 %
Alsósztregova 7 0.57 %
Bátorfalu 7 0.57 %
Csáb 7 0.57 %
Nógrádszenna 6 0.49 %
Felsőesztergály 6 0.49 %
Ipolynyék 6 0.49 %
Ipolykér 6 0.49 %
Alsóesztergály 6 0.49 %
Száraznyírjes 6 0.49 %
Tótgyarmat 5 0.41 %
Paróca 5 0.41 %
Felsősztregova 5 0.41 %
Apátújfalu 4 0.33 %
Szécsénykovácsi 4 0.33 %
Apafalva 3 0.24 %
Kóvár 3 0.24 %
Kőkeszi 3 0.24 %
Szelény 3 0.24 %
Kiscsalomja 3 0.24 %
Sirak 3 0.24 %
Kelenye 3 0.24 %
Gyürki 2 0.16 %
Szuhány 2 0.16 %
Felsőzellő 2 0.16 %
Óvár 2 0.16 %
Kislibercse 2 0.16 %
Zobor 2 0.16 %
Galábocs 2 0.16 %
Nagycsalomja 2 0.16 %
Nagylám 1 0.08 %
Veres 1 0.08 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Süllye 1 0.08 %
Hartyán 1 0.08 %
Ipolyszécsényke 1 0.08 %
Csall 1 0.08 %
Tótkisfalu 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolybalog 1 0.08 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 15.34 %
Nagykürtös 169 11.22 %
Magasmajtény 85 5.64 %
Apátújfalu 79 5.25 %
Ipolynyék 78 5.18 %
Csáb 69 4.58 %
Leszenye 64 4.25 %
Zsély 43 2.86 %
Bátorfalu 37 2.46 %
Óvár 27 1.79 %
Tótgyarmat 27 1.79 %
Kékkő 26 1.73 %
Bussa 24 1.59 %
Nagycsalomja 24 1.59 %
Ipolybalog 24 1.59 %
Szécsénykovácsi 23 1.53 %
Dacsókeszi 22 1.46 %
Kőkeszi 22 1.46 %
Inám 21 1.39 %
Ipolyharaszti 21 1.39 %
Bereklak 20 1.33 %
Középpalojta 18 1.20 %
Ipolyvarbó 18 1.20 %
Erdőszelestény 18 1.20 %
Csall 17 1.13 %
Nógrádszentpéter 16 1.06 %
Alsósztregova 16 1.06 %
Szelény 15 1.00 %
Ipolykeszi 14 0.93 %
Felsőzellő 13 0.86 %
Terbegec 13 0.86 %
Kiscsalomja 13 0.86 %
Kóvár 13 0.86 %
Sirak 12 0.80 %
Borosznok 12 0.80 %
Kiskürtös 11 0.73 %
Tótkisfalu 11 0.73 %
Ebeck 11 0.73 %
Szuhány 11 0.73 %
Ipolynagyfalu 10 0.66 %
Ipolykér 10 0.66 %
Kishalom 9 0.60 %
Kürtösújfalu 8 0.53 %
Gyürki 8 0.53 %
Alsózellő 8 0.53 %
Alsópalojta 7 0.46 %
Csalár 6 0.40 %
Nógrádszenna 6 0.40 %
Dacsólam 6 0.40 %
Érújfalu 5 0.33 %
Süllye 5 0.33 %
Nagyhalom 5 0.33 %
Felsősztregova 5 0.33 %
Apafalva 5 0.33 %
Felsőesztergály 5 0.33 %
Ipolyhídvég 4 0.27 %
Tótkelecsény 4 0.27 %
Galábocs 4 0.27 %
Mikszáthfalva 4 0.27 %
Kislibercse 4 0.27 %
Rárósmulyad 4 0.27 %
Kelenye 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Alsóesztergály 2 0.13 %
Ipolyszécsényke 2 0.13 %
Nagylám 2 0.13 %
Felsőpalojta 2 0.13 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 18.42 %
Nagykürtös 228 13.21 %
Magasmajtény 105 6.08 %
Óvár 76 4.40 %
Lukanénye 71 4.11 %
Ipolybalog 70 4.06 %
Ipolykér 69 4.00 %
Kékkő 50 2.90 %
Inám 43 2.49 %
Csalár 42 2.43 %
Ipolyhídvég 39 2.26 %
Bussa 34 1.97 %
Ipolykeszi 30 1.74 %
Kőkeszi 26 1.51 %
Csall 25 1.45 %
Csáb 23 1.33 %
Szécsénykovácsi 21 1.22 %
Nagycsalomja 20 1.16 %
Alsópalojta 20 1.16 %
Nógrádszentpéter 18 1.04 %
Ipolynagyfalu 17 0.98 %
Leszenye 16 0.93 %
Zsély 14 0.81 %
Erdőszelestény 14 0.81 %
Dacsókeszi 13 0.75 %
Ipolyharaszti 13 0.75 %
Bátorfalu 11 0.64 %
Gyürki 11 0.64 %
Ebeck 11 0.64 %
Kishalom 10 0.58 %
Bereklak 10 0.58 %
Alsósztregova 10 0.58 %
Szelény 9 0.52 %
Ipolyvarbó 9 0.52 %
Tótkisfalu 9 0.52 %
Apátújfalu 8 0.46 %
Kóvár 7 0.41 %
Felsőzellő 7 0.41 %
Kelenye 7 0.41 %
Terbegec 7 0.41 %
Mikszáthfalva 6 0.35 %
Felsőesztergály 6 0.35 %
Galábocs 5 0.29 %
Sirak 5 0.29 %
Tótgyarmat 5 0.29 %
Középpalojta 5 0.29 %
Apafalva 5 0.29 %
Kiskürtös 4 0.23 %
Kürtösújfalu 4 0.23 %
Rárósmulyad 4 0.23 %
Szuhány 4 0.23 %
Nagyhalom 3 0.17 %
Zobor 3 0.17 %
Ipolyszécsényke 3 0.17 %
Felsősztregova 3 0.17 %
Nógrádszenna 3 0.17 %
Felsőpalojta 3 0.17 %
Alsóesztergály 2 0.12 %
Alsózellő 2 0.12 %
Veres 2 0.12 %
Hartyán 2 0.12 %
Dacsólam 2 0.12 %
Kislibercse 2 0.12 %
Nagylám 2 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Kiscsalomja 1 0.06 %
Tótkelecsény 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Borosznok 1 0.06 %
Süllye 1 0.06 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 43.41 %
Kékkő 70 6.19 %
Magasmajtény 34 3.01 %
Zsély 31 2.74 %
Kiskürtös 31 2.74 %
Nógrádszentpéter 30 2.65 %
Bussa 19 1.68 %
Mikszáthfalva 18 1.59 %
Felsőzellő 14 1.24 %
Ipolynyék 14 1.24 %
Lukanénye 13 1.15 %
Leszenye 13 1.15 %
Alsózellő 12 1.06 %
Alsópalojta 12 1.06 %
Alsósztregova 11 0.97 %
Bereklak 11 0.97 %
Érújfalu 11 0.97 %
Alsóesztergály 11 0.97 %
Felsőesztergály 11 0.97 %
Szécsénykovácsi 10 0.88 %
Dacsólam 8 0.71 %
Nagyhalom 8 0.71 %
Csalár 8 0.71 %
Ipolyvarbó 7 0.62 %
Csáb 7 0.62 %
Kishalom 7 0.62 %
Tótkisfalu 7 0.62 %
Kürtösújfalu 7 0.62 %
Ebeck 7 0.62 %
Kiscsalomja 7 0.62 %
Szelény 6 0.53 %
Hartyán 6 0.53 %
Középpalojta 6 0.53 %
Tótkelecsény 5 0.44 %
Nagycsalomja 5 0.44 %
Kőkeszi 5 0.44 %
Szuhány 5 0.44 %
Terbegec 4 0.35 %
Csall 4 0.35 %
Apátújfalu 4 0.35 %
Ipolykér 4 0.35 %
Kislibercse 4 0.35 %
Erdőszelestény 4 0.35 %
Ipolybalog 4 0.35 %
Száraznyírjes 4 0.35 %
Dacsókeszi 4 0.35 %
Sirak 3 0.27 %
Óvár 3 0.27 %
Galábocs 3 0.27 %
Ipolyszécsényke 3 0.27 %
Bátorfalu 3 0.27 %
Zobor 2 0.18 %
Gyürki 2 0.18 %
Tótgyarmat 2 0.18 %
Felsősztregova 2 0.18 %
Felsőpalojta 2 0.18 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Paróca 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Ipolynagyfalu 1 0.09 %
Nógrádszenna 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 34.19 %
Kékkő 56 4.00 %
Zsély 50 3.57 %
Lukanénye 43 3.07 %
Alsópalojta 41 2.93 %
Mikszáthfalva 36 2.57 %
Erdőszelestény 31 2.21 %
Érújfalu 30 2.14 %
Kiskürtös 30 2.14 %
Nógrádszentpéter 28 2.00 %
Alsósztregova 28 2.00 %
Középpalojta 23 1.64 %
Dacsókeszi 23 1.64 %
Ebeck 22 1.57 %
Bereklak 22 1.57 %
Bussa 21 1.50 %
Alsózellő 21 1.50 %
Kőkeszi 21 1.50 %
Csáb 20 1.43 %
Apátújfalu 19 1.36 %
Kürtösújfalu 17 1.21 %
Tótgyarmat 16 1.14 %
Nógrádszenna 15 1.07 %
Ipolynyék 14 1.00 %
Felsőzellő 14 1.00 %
Leszenye 14 1.00 %
Csalár 13 0.93 %
Kiscsalomja 13 0.93 %
Nagycsalomja 12 0.86 %
Alsóesztergály 11 0.79 %
Kislibercse 11 0.79 %
Felsőesztergály 11 0.79 %
Hartyán 10 0.71 %
Inám 10 0.71 %
Tótkisfalu 10 0.71 %
Szelény 10 0.71 %
Magasmajtény 10 0.71 %
Nagylám 9 0.64 %
Szécsénykovácsi 9 0.64 %
Szuhány 8 0.57 %
Felsőpalojta 7 0.50 %
Dacsólam 7 0.50 %
Apafalva 7 0.50 %
Bátorfalu 6 0.43 %
Sirak 6 0.43 %
Ipolynagyfalu 6 0.43 %
Nagyhalom 6 0.43 %
Ipolyhídvég 5 0.36 %
Tótkelecsény 5 0.36 %
Gyürki 5 0.36 %
Csall 5 0.36 %
Óvár 5 0.36 %
Ipolykér 5 0.36 %
Terbegec 5 0.36 %
Kishalom 5 0.36 %
Kelenye 5 0.36 %
Galábocs 4 0.29 %
Paróca 4 0.29 %
Ipolyharaszti 4 0.29 %
Süllye 3 0.21 %
Száraznyírjes 3 0.21 %
Rárósmulyad 3 0.21 %
Kóvár 3 0.21 %
Zobor 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Ipolybalog 2 0.14 %
Borosznok 2 0.14 %
Veres 2 0.14 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Nagykürtös 246 22.18 %
Erdőszelestény 168 15.15 %
Zsély 73 6.58 %
Kékkő 32 2.89 %
Leszenye 27 2.43 %
Csáb 25 2.25 %
Magasmajtény 24 2.16 %
Mikszáthfalva 22 1.98 %
Kiscsalomja 21 1.89 %
Lukanénye 21 1.89 %
Dacsólam 21 1.89 %
Bussa 21 1.89 %
Apátújfalu 19 1.71 %
Nógrádszentpéter 18 1.62 %
Középpalojta 15 1.35 %
Bereklak 15 1.35 %
Kiskürtös 14 1.26 %
Alsópalojta 14 1.26 %
Érújfalu 14 1.26 %
Kürtösújfalu 14 1.26 %
Csall 13 1.17 %
Ipolyvarbó 13 1.17 %
Ipolybalog 13 1.17 %
Terbegec 13 1.17 %
Ipolynyék 12 1.08 %
Nagycsalomja 12 1.08 %
Alsósztregova 12 1.08 %
Nagyhalom 12 1.08 %
Szécsénykovácsi 12 1.08 %
Ebeck 11 0.99 %
Alsózellő 8 0.72 %
Felsőzellő 8 0.72 %
Bátorfalu 7 0.63 %
Ipolyharaszti 7 0.63 %
Tótgyarmat 6 0.54 %
Csalár 6 0.54 %
Kishalom 6 0.54 %
Felsőesztergály 6 0.54 %
Felsőpalojta 6 0.54 %
Gyürki 6 0.54 %
Szelény 6 0.54 %
Dacsókeszi 5 0.45 %
Ipolynagyfalu 5 0.45 %
Kőkeszi 5 0.45 %
Kóvár 5 0.45 %
Tótkisfalu 5 0.45 %
Nógrádszenna 5 0.45 %
Kislibercse 4 0.36 %
Borosznok 4 0.36 %
Hartyán 4 0.36 %
Sirak 4 0.36 %
Zobor 4 0.36 %
Ipolykeszi 3 0.27 %
Felsősztregova 3 0.27 %
Ipolykér 3 0.27 %
Szuhány 3 0.27 %
Ipolyhídvég 3 0.27 %
Nagylám 3 0.27 %
Alsóesztergály 3 0.27 %
Inám 2 0.18 %
Süllye 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Galábocs 2 0.18 %
Óvár 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 12.27 %
Nagykürtös 217 12.21 %
Ipolybalog 189 10.64 %
Lukanénye 124 6.98 %
Csáb 91 5.12 %
Nagycsalomja 80 4.50 %
Inám 72 4.05 %
Ipolyhídvég 64 3.60 %
Zsély 59 3.32 %
Bussa 51 2.87 %
Ipolykeszi 48 2.70 %
Kóvár 45 2.53 %
Ipolyvarbó 43 2.42 %
Apátújfalu 43 2.42 %
Óvár 42 2.36 %
Ipolynagyfalu 38 2.14 %
Ipolyszécsényke 36 2.03 %
Kőkeszi 36 2.03 %
Kelenye 27 1.52 %
Kékkő 22 1.24 %
Terbegec 21 1.18 %
Dacsókeszi 20 1.13 %
Leszenye 19 1.07 %
Szécsénykovácsi 18 1.01 %
Felsőzellő 15 0.84 %
Alsósztregova 15 0.84 %
Szelény 15 0.84 %
Bátorfalu 14 0.79 %
Csalár 13 0.73 %
Nógrádszentpéter 11 0.62 %
Kiscsalomja 10 0.56 %
Galábocs 10 0.56 %
Magasmajtény 10 0.56 %
Alsópalojta 9 0.51 %
Erdőszelestény 9 0.51 %
Szuhány 8 0.45 %
Mikszáthfalva 8 0.45 %
Sirak 8 0.45 %
Tótkisfalu 7 0.39 %
Érújfalu 7 0.39 %
Alsózellő 7 0.39 %
Kiskürtös 7 0.39 %
Rárósmulyad 7 0.39 %
Hartyán 6 0.34 %
Tótgyarmat 6 0.34 %
Kürtösújfalu 6 0.34 %
Gyürki 6 0.34 %
Dacsólam 5 0.28 %
Tótkelecsény 5 0.28 %
Felsőesztergály 5 0.28 %
Kishalom 5 0.28 %
Ipolykér 5 0.28 %
Ipolyharaszti 5 0.28 %
Ebeck 4 0.23 %
Nagyhalom 4 0.23 %
Nagylám 4 0.23 %
Bereklak 4 0.23 %
Felsőpalojta 3 0.17 %
Középpalojta 3 0.17 %
Zobor 3 0.17 %
Csall 3 0.17 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Alsóesztergály 2 0.11 %
Kislibercse 2 0.11 %
Paróca 2 0.11 %
Apafalva 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 23.90 %
Középpalojta 113 10.59 %
Alsópalojta 91 8.53 %
Lukanénye 90 8.43 %
Felsőpalojta 79 7.40 %
Bereklak 61 5.72 %
Kékkő 32 3.00 %
Ebeck 32 3.00 %
Tótgyarmat 24 2.25 %
Csáb 22 2.06 %
Mikszáthfalva 21 1.97 %
Magasmajtény 20 1.87 %
Kőkeszi 17 1.59 %
Leszenye 16 1.50 %
Erdőszelestény 15 1.41 %
Ipolynyék 15 1.41 %
Dacsólam 15 1.41 %
Kiskürtös 14 1.31 %
Szuhány 14 1.31 %
Zsély 12 1.12 %
Dacsókeszi 11 1.03 %
Bussa 8 0.75 %
Kürtösújfalu 8 0.75 %
Alsóesztergály 7 0.66 %
Érújfalu 7 0.66 %
Apátújfalu 6 0.56 %
Nagycsalomja 6 0.56 %
Óvár 6 0.56 %
Nógrádszentpéter 6 0.56 %
Csalár 6 0.56 %
Terbegec 5 0.47 %
Csall 5 0.47 %
Alsózellő 5 0.47 %
Alsósztregova 5 0.47 %
Tótkisfalu 5 0.47 %
Hartyán 5 0.47 %
Ipolykeszi 5 0.47 %
Felsőzellő 4 0.37 %
Bátorfalu 4 0.37 %
Szelény 4 0.37 %
Kiscsalomja 4 0.37 %
Felsőesztergály 4 0.37 %
Sirak 3 0.28 %
Ipolynagyfalu 3 0.28 %
Nagylám 3 0.28 %
Apafalva 3 0.28 %
Gyürki 3 0.28 %
Ipolyhídvég 2 0.19 %
Ipolyharaszti 2 0.19 %
Száraznyírjes 2 0.19 %
Nógrádszenna 2 0.19 %
Ipolybalog 2 0.19 %
Kislibercse 2 0.19 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Nagyhalom 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 11.46 %
Ipolybalog 179 8.80 %
Lukanénye 173 8.51 %
Csáb 132 6.49 %
Nagykürtös 125 6.15 %
Apátújfalu 119 5.85 %
Nagycsalomja 96 4.72 %
Zsély 80 3.93 %
Leszenye 69 3.39 %
Inám 61 3.00 %
Ipolykeszi 61 3.00 %
Bussa 59 2.90 %
Ipolyhídvég 59 2.90 %
Kőkeszi 58 2.85 %
Ipolyszécsényke 50 2.46 %
Tótgyarmat 48 2.36 %
Ipolyvarbó 48 2.36 %
Óvár 46 2.26 %
Kelenye 46 2.26 %
Kóvár 42 2.06 %
Terbegec 41 2.02 %
Bátorfalu 36 1.77 %
Ipolynagyfalu 34 1.67 %
Dacsókeszi 30 1.47 %
Szécsénykovácsi 26 1.28 %
Ipolyharaszti 18 0.88 %
Szelény 17 0.84 %
Sirak 15 0.74 %
Erdőszelestény 15 0.74 %
Csalár 14 0.69 %
Kékkő 13 0.64 %
Magasmajtény 12 0.59 %
Ipolykér 12 0.59 %
Ebeck 11 0.54 %
Mikszáthfalva 10 0.49 %
Felsőzellő 9 0.44 %
Csall 9 0.44 %
Gyürki 8 0.39 %
Galábocs 8 0.39 %
Bereklak 6 0.29 %
Rárósmulyad 6 0.29 %
Középpalojta 4 0.20 %
Alsóesztergály 4 0.20 %
Felsőpalojta 3 0.15 %
Kiscsalomja 3 0.15 %
Alsósztregova 3 0.15 %
Kiskürtös 2 0.10 %
Nagyhalom 2 0.10 %
Alsópalojta 2 0.10 %
Nógrádszenna 2 0.10 %
Szuhány 2 0.10 %
Nógrádszentpéter 2 0.10 %
Alsózellő 2 0.10 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Apafalva 1 0.05 %
Kürtösújfalu 1 0.05 %
Kislibercse 1 0.05 %
Tótkisfalu 1 0.05 %
Hartyán 1 0.05 %
Érújfalu 1 0.05 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 7.69 %
Ipolykér 25 5.20 %
Bussa 21 4.37 %
Lukanénye 21 4.37 %
Szécsénykovácsi 21 4.37 %
Nagykürtös 19 3.95 %
Ipolynyék 17 3.53 %
Óvár 12 2.49 %
Zsély 12 2.49 %
Terbegec 11 2.29 %
Apátújfalu 11 2.29 %
Ipolybalog 11 2.29 %
Csáb 10 2.08 %
Felsőzellő 10 2.08 %
Nagycsalomja 8 1.66 %
Ipolyhídvég 7 1.46 %
Kőkeszi 7 1.46 %
Inám 7 1.46 %
Leszenye 7 1.46 %
Galábocs 5 1.04 %
Csalár 4 0.83 %
Ipolynagyfalu 4 0.83 %
Érújfalu 3 0.62 %
Hartyán 3 0.62 %
Dacsókeszi 3 0.62 %
Gyürki 3 0.62 %
Kóvár 3 0.62 %
Paróca 3 0.62 %
Ipolyszécsényke 3 0.62 %
Szelény 3 0.62 %
Erdőszelestény 3 0.62 %
Tótgyarmat 2 0.42 %
Felsőesztergály 2 0.42 %
Ipolyharaszti 2 0.42 %
Alsósztregova 2 0.42 %
Sirak 2 0.42 %
Mikszáthfalva 2 0.42 %
Alsózellő 1 0.21 %
Kelenye 1 0.21 %
Alsópalojta 1 0.21 %
Ebeck 1 0.21 %
Alsóesztergály 1 0.21 %
Ipolykeszi 1 0.21 %
Magasmajtény 1 0.21 %
Nógrádszentpéter 1 0.21 %
Dacsólam 1 0.21 %
Bereklak 1 0.21 %
Nagylám 1 0.21 %
Kiscsalomja 1 0.21 %
Csall 1 0.21 %
Kékkő 1 0.21 %
Kiskürtös 1 0.21 %
Rárósmulyad 1 0.21 %
Szuhány 1 0.21 %
Középpalojta 1 0.21 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 18.87 %
Nagykürtös 96 16.47 %
Nógrádszentpéter 34 5.83 %
Érújfalu 17 2.92 %
Kékkő 16 2.74 %
Kislibercse 15 2.57 %
Tótkisfalu 15 2.57 %
Bussa 15 2.57 %
Magasmajtény 14 2.40 %
Borosznok 13 2.23 %
Süllye 11 1.89 %
Felsőesztergály 11 1.89 %
Lukanénye 9 1.54 %
Alsópalojta 9 1.54 %
Zsély 9 1.54 %
Csáb 9 1.54 %
Ipolyharaszti 9 1.54 %
Bereklak 8 1.37 %
Felsősztregova 8 1.37 %
Dacsólam 7 1.20 %
Tótkelecsény 7 1.20 %
Nagylám 7 1.20 %
Nógrádszenna 6 1.03 %
Felsőzellő 6 1.03 %
Csall 6 1.03 %
Szelény 5 0.86 %
Hartyán 5 0.86 %
Ipolynyék 5 0.86 %
Kiscsalomja 5 0.86 %
Bátorfalu 4 0.69 %
Nagycsalomja 4 0.69 %
Kiskürtös 4 0.69 %
Alsózellő 4 0.69 %
Szuhány 4 0.69 %
Paróca 4 0.69 %
Kürtösújfalu 3 0.51 %
Kelenye 3 0.51 %
Nagyhalom 3 0.51 %
Kőkeszi 2 0.34 %
Rárósmulyad 2 0.34 %
Ipolybalog 2 0.34 %
Dacsókeszi 2 0.34 %
Leszenye 2 0.34 %
Középpalojta 2 0.34 %
Száraznyírjes 2 0.34 %
Kishalom 1 0.17 %
Veres 1 0.17 %
Inám 1 0.17 %
Ebeck 1 0.17 %
Gyürki 1 0.17 %
Erdőszelestény 1 0.17 %
Mikszáthfalva 1 0.17 %
Tótgyarmat 1 0.17 %
Ipolyvarbó 1 0.17 %
Apafalva 1 0.17 %
Ipolyhídvég 1 0.17 %
Ipolykeszi 1 0.17 %
Zobor 1 0.17 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 29.64 %
Zsély 73 4.25 %
Kékkő 64 3.73 %
Alsózellő 62 3.61 %
Lukanénye 49 2.85 %
Csáb 37 2.15 %
Alsósztregova 37 2.15 %
Középpalojta 36 2.10 %
Apátújfalu 35 2.04 %
Dacsókeszi 33 1.92 %
Nógrádszentpéter 29 1.69 %
Bereklak 28 1.63 %
Mikszáthfalva 28 1.63 %
Erdőszelestény 26 1.51 %
Kiskürtös 25 1.46 %
Érújfalu 25 1.46 %
Felsőzellő 23 1.34 %
Ipolynyék 23 1.34 %
Alsópalojta 21 1.22 %
Nagycsalomja 20 1.16 %
Ebeck 20 1.16 %
Leszenye 20 1.16 %
Kőkeszi 18 1.05 %
Felsőesztergály 18 1.05 %
Bussa 18 1.05 %
Szécsénykovácsi 18 1.05 %
Alsóesztergály 18 1.05 %
Csalár 17 0.99 %
Kiscsalomja 17 0.99 %
Tótgyarmat 16 0.93 %
Nógrádszenna 15 0.87 %
Terbegec 14 0.82 %
Ipolykér 14 0.82 %
Bátorfalu 11 0.64 %
Ipolybalog 11 0.64 %
Óvár 11 0.64 %
Tótkelecsény 11 0.64 %
Kelenye 11 0.64 %
Tótkisfalu 9 0.52 %
Szuhány 9 0.52 %
Kürtösújfalu 9 0.52 %
Sirak 9 0.52 %
Ipolyhídvég 9 0.52 %
Száraznyírjes 8 0.47 %
Inám 8 0.47 %
Ipolyvarbó 8 0.47 %
Felsőpalojta 7 0.41 %
Szelény 7 0.41 %
Apafalva 7 0.41 %
Süllye 6 0.35 %
Ipolyszécsényke 6 0.35 %
Galábocs 6 0.35 %
Ipolynagyfalu 6 0.35 %
Nagyhalom 6 0.35 %
Kóvár 6 0.35 %
Csall 6 0.35 %
Kislibercse 6 0.35 %
Magasmajtény 4 0.23 %
Ipolyharaszti 4 0.23 %
Ipolykeszi 3 0.17 %
Paróca 3 0.17 %
Nagylám 3 0.17 %
Gyürki 3 0.17 %
Felsősztregova 3 0.17 %
Kishalom 3 0.17 %
Dacsólam 3 0.17 %
Rárósmulyad 3 0.17 %
Veres 2 0.12 %
Borosznok 2 0.12 %
Zobor 2 0.12 %
Hartyán 1 0.06 %
Nagykürtös 717 46.77 %
Kékkő 93 6.07 %
Mikszáthfalva 76 4.96 %
Alsópalojta 67 4.37 %
Magasmajtény 59 3.85 %
Kiskürtös 39 2.54 %
Alsósztregova 36 2.35 %
Középpalojta 32 2.09 %
Zsély 31 2.02 %
Nógrádszentpéter 27 1.76 %
Erdőszelestény 25 1.63 %
Ebeck 22 1.44 %
Bereklak 22 1.44 %
Alsózellő 22 1.44 %
Ipolynyék 21 1.37 %
Bussa 18 1.17 %
Nagyhalom 14 0.91 %
Kürtösújfalu 13 0.85 %
Dacsókeszi 11 0.72 %
Csalár 9 0.59 %
Alsóesztergály 8 0.52 %
Dacsólam 8 0.52 %
Kislibercse 7 0.46 %
Csáb 7 0.46 %
Leszenye 6 0.39 %
Csall 6 0.39 %
Lukanénye 5 0.33 %
Tótkisfalu 5 0.33 %
Érújfalu 5 0.33 %
Szuhány 5 0.33 %
Kishalom 5 0.33 %
Felsőpalojta 4 0.26 %
Szécsénykovácsi 4 0.26 %
Sirak 4 0.26 %
Ipolyhídvég 4 0.26 %
Kőkeszi 4 0.26 %
Óvár 4 0.26 %
Szelény 4 0.26 %
Felsőzellő 4 0.26 %
Száraznyírjes 4 0.26 %
Nagylám 3 0.20 %
Ipolyharaszti 3 0.20 %
Bátorfalu 3 0.20 %
Ipolykér 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Galábocs 3 0.20 %
Nagycsalomja 3 0.20 %
Terbegec 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Apátújfalu 2 0.13 %
Ipolykeszi 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Tótgyarmat 2 0.13 %
Zobor 2 0.13 %
Kóvár 2 0.13 %
Felsőesztergály 2 0.13 %
Nógrádszenna 2 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 33.65 %
Kékkő 203 4.81 %
Magasmajtény 163 3.86 %
Erdőszelestény 118 2.79 %
Nógrádszentpéter 116 2.75 %
Bereklak 105 2.49 %
Lukanénye 105 2.49 %
Bussa 104 2.46 %
Csáb 102 2.42 %
Alsópalojta 102 2.42 %
Alsósztregova 87 2.06 %
Zsély 86 2.04 %
Mikszáthfalva 80 1.89 %
Középpalojta 78 1.85 %
Kürtösújfalu 76 1.80 %
Dacsókeszi 69 1.63 %
Kőkeszi 63 1.49 %
Érújfalu 61 1.44 %
Kiskürtös 55 1.30 %
Szuhány 55 1.30 %
Leszenye 55 1.30 %
Ebeck 51 1.21 %
Dacsólam 51 1.21 %
Apátújfalu 51 1.21 %
Ipolynyék 45 1.07 %
Alsózellő 42 0.99 %
Felsőpalojta 41 0.97 %
Nógrádszenna 40 0.95 %
Kiscsalomja 36 0.85 %
Felsőesztergály 35 0.83 %
Bátorfalu 35 0.83 %
Csall 34 0.81 %
Tótgyarmat 32 0.76 %
Tótkisfalu 32 0.76 %
Csalár 31 0.73 %
Felsőzellő 31 0.73 %
Nagylám 30 0.71 %
Szelény 29 0.69 %
Nagycsalomja 28 0.66 %
Szécsénykovácsi 27 0.64 %
Alsóesztergály 26 0.62 %
Ipolybalog 25 0.59 %
Tótkelecsény 24 0.57 %
Sirak 24 0.57 %
Hartyán 24 0.57 %
Felsősztregova 24 0.57 %
Nagyhalom 22 0.52 %
Ipolykér 22 0.52 %
Óvár 21 0.50 %
Terbegec 21 0.50 %
Ipolyharaszti 20 0.47 %
Ipolykeszi 20 0.47 %
Kislibercse 17 0.40 %
Ipolyvarbó 16 0.38 %
Borosznok 15 0.36 %
Gyürki 15 0.36 %
Paróca 14 0.33 %
Kishalom 13 0.31 %
Apafalva 12 0.28 %
Ipolynagyfalu 12 0.28 %
Galábocs 12 0.28 %
Zobor 11 0.26 %
Inám 10 0.24 %
Ipolyhídvég 10 0.24 %
Száraznyírjes 8 0.19 %
Kóvár 8 0.19 %
Süllye 6 0.14 %
Ipolyszécsényke 6 0.14 %
Veres 5 0.12 %
Rárósmulyad 5 0.12 %
Kelenye 1 0.02 %
Nagykürtös 284 29.65 %
Kékkő 35 3.65 %
Magasmajtény 20 2.09 %
Nógrádszentpéter 19 1.98 %
Kiskürtös 17 1.77 %
Zsély 16 1.67 %
Bussa 14 1.46 %
Erdőszelestény 12 1.25 %
Csall 9 0.94 %
Száraznyírjes 9 0.94 %
Ebeck 9 0.94 %
Csáb 8 0.84 %
Alsópalojta 8 0.84 %
Mikszáthfalva 8 0.84 %
Bereklak 8 0.84 %
Galábocs 8 0.84 %
Dacsólam 8 0.84 %
Lukanénye 8 0.84 %
Leszenye 8 0.84 %
Érújfalu 8 0.84 %
Dacsókeszi 7 0.73 %
Kőkeszi 6 0.63 %
Ipolyvarbó 6 0.63 %
Ipolynyék 6 0.63 %
Apátújfalu 5 0.52 %
Középpalojta 5 0.52 %
Kiscsalomja 4 0.42 %
Szuhány 4 0.42 %
Borosznok 4 0.42 %
Csalár 4 0.42 %
Tótkisfalu 4 0.42 %
Óvár 4 0.42 %
Kóvár 3 0.31 %
Bátorfalu 3 0.31 %
Felsőesztergály 3 0.31 %
Alsóesztergály 3 0.31 %
Hartyán 3 0.31 %
Szelény 2 0.21 %
Gyürki 2 0.21 %
Kürtösújfalu 2 0.21 %
Tótkelecsény 2 0.21 %
Felsősztregova 2 0.21 %
Ipolybalog 2 0.21 %
Alsósztregova 2 0.21 %
Süllye 2 0.21 %
Tótgyarmat 2 0.21 %
Felsőpalojta 1 0.10 %
Zobor 1 0.10 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Nógrádszenna 1 0.10 %
Sirak 1 0.10 %
Ipolyharaszti 1 0.10 %
Ipolyhídvég 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Ipolykér 1 0.10 %
Kelenye 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Kishalom 1 0.10 %
Paróca 1 0.10 %
Nagycsalomja 1 0.10 %
Ipolynagyfalu 1 0.10 %
Felsőzellő 1 0.10 %
Alsózellő 1 0.10 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 29.55 %
Kékkő 61 6.17 %
Lukanénye 39 3.95 %
Zsély 38 3.85 %
Alsósztregova 28 2.83 %
Nógrádszentpéter 26 2.63 %
Bereklak 20 2.02 %
Alsózellő 19 1.92 %
Ebeck 18 1.82 %
Erdőszelestény 18 1.82 %
Csáb 16 1.62 %
Mikszáthfalva 16 1.62 %
Érújfalu 16 1.62 %
Felsőzellő 16 1.62 %
Nógrádszenna 15 1.52 %
Ipolynyék 14 1.42 %
Kürtösújfalu 13 1.32 %
Magasmajtény 13 1.32 %
Bussa 13 1.32 %
Alsópalojta 12 1.21 %
Kőkeszi 12 1.21 %
Középpalojta 12 1.21 %
Leszenye 12 1.21 %
Dacsókeszi 12 1.21 %
Kiskürtös 11 1.11 %
Tótgyarmat 10 1.01 %
Tótkisfalu 9 0.91 %
Inám 9 0.91 %
Dacsólam 9 0.91 %
Ipolykér 8 0.81 %
Csalár 8 0.81 %
Alsóesztergály 8 0.81 %
Apátújfalu 8 0.81 %
Kislibercse 7 0.71 %
Kelenye 7 0.71 %
Nagycsalomja 7 0.71 %
Csall 6 0.61 %
Apafalva 6 0.61 %
Kiscsalomja 6 0.61 %
Szelény 6 0.61 %
Nagylám 6 0.61 %
Óvár 6 0.61 %
Ipolyhídvég 5 0.51 %
Felsőesztergály 5 0.51 %
Szuhány 5 0.51 %
Felsőpalojta 4 0.40 %
Süllye 4 0.40 %
Ipolybalog 4 0.40 %
Nagyhalom 4 0.40 %
Tótkelecsény 4 0.40 %
Paróca 3 0.30 %
Kóvár 3 0.30 %
Sirak 3 0.30 %
Terbegec 3 0.30 %
Szécsénykovácsi 3 0.30 %
Ipolynagyfalu 3 0.30 %
Kishalom 3 0.30 %
Száraznyírjes 3 0.30 %
Veres 2 0.20 %
Bátorfalu 2 0.20 %
Ipolyszécsényke 2 0.20 %
Rárósmulyad 2 0.20 %
Borosznok 2 0.20 %
Ipolyharaszti 2 0.20 %
Hartyán 2 0.20 %
Gyürki 2 0.20 %
Zobor 2 0.20 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Galábocs 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagykürtös 758 31.27 %
Kékkő 105 4.33 %
Erdőszelestény 71 2.93 %
Magasmajtény 63 2.60 %
Bussa 62 2.56 %
Nógrádszentpéter 59 2.43 %
Bereklak 55 2.27 %
Csáb 51 2.10 %
Középpalojta 50 2.06 %
Alsópalojta 49 2.02 %
Zsély 48 1.98 %
Lukanénye 46 1.90 %
Ipolyhídvég 45 1.86 %
Kürtösújfalu 44 1.82 %
Alsósztregova 43 1.77 %
Felsőzellő 39 1.61 %
Mikszáthfalva 38 1.57 %
Dacsókeszi 38 1.57 %
Szuhány 35 1.44 %
Felsőesztergály 31 1.28 %
Apátújfalu 28 1.16 %
Kiskürtös 28 1.16 %
Csalár 27 1.11 %
Leszenye 27 1.11 %
Kőkeszi 26 1.07 %
Alsózellő 25 1.03 %
Dacsólam 25 1.03 %
Kiscsalomja 24 0.99 %
Ipolynyék 23 0.95 %
Érújfalu 23 0.95 %
Csall 21 0.87 %
Szécsénykovácsi 21 0.87 %
Felsősztregova 21 0.87 %
Felsőpalojta 20 0.83 %
Szelény 20 0.83 %
Alsóesztergály 20 0.83 %
Hartyán 19 0.78 %
Nagylám 18 0.74 %
Ipolynagyfalu 18 0.74 %
Ipolykér 17 0.70 %
Ipolyvarbó 17 0.70 %
Óvár 17 0.70 %
Ebeck 16 0.66 %
Tótgyarmat 16 0.66 %
Tótkisfalu 15 0.62 %
Kislibercse 15 0.62 %
Tótkelecsény 15 0.62 %
Nógrádszenna 15 0.62 %
Paróca 13 0.54 %
Ipolykeszi 13 0.54 %
Ipolybalog 12 0.50 %
Ipolyharaszti 12 0.50 %
Apafalva 11 0.45 %
Zobor 11 0.45 %
Terbegec 11 0.45 %
Galábocs 11 0.45 %
Borosznok 10 0.41 %
Kóvár 9 0.37 %
Kishalom 9 0.37 %
Száraznyírjes 8 0.33 %
Kelenye 7 0.29 %
Bátorfalu 7 0.29 %
Sirak 6 0.25 %
Gyürki 6 0.25 %
Ipolyszécsényke 6 0.25 %
Inám 6 0.25 %
Süllye 5 0.21 %
Nagycsalomja 5 0.21 %
Nagyhalom 4 0.17 %
Rárósmulyad 3 0.12 %
Veres 3 0.12 %
Nagykürtös 629 42.10 %
Kékkő 110 7.36 %
Zsély 56 3.75 %
Mikszáthfalva 54 3.61 %
Alsópalojta 51 3.41 %
Bereklak 42 2.81 %
Nógrádszentpéter 38 2.54 %
Bussa 35 2.34 %
Erdőszelestény 35 2.34 %
Kiskürtös 32 2.14 %
Csáb 28 1.87 %
Felsőesztergály 26 1.74 %
Kürtösújfalu 23 1.54 %
Alsózellő 22 1.47 %
Alsósztregova 22 1.47 %
Lukanénye 19 1.27 %
Ebeck 17 1.14 %
Magasmajtény 17 1.14 %
Nagyhalom 13 0.87 %
Dacsókeszi 13 0.87 %
Leszenye 13 0.87 %
Ipolykér 13 0.87 %
Érújfalu 13 0.87 %
Középpalojta 12 0.80 %
Felsőzellő 12 0.80 %
Szécsénykovácsi 11 0.74 %
Szuhány 10 0.67 %
Csalár 10 0.67 %
Száraznyírjes 10 0.67 %
Kőkeszi 9 0.60 %
Kiscsalomja 9 0.60 %
Dacsólam 9 0.60 %
Nógrádszenna 8 0.54 %
Galábocs 8 0.54 %
Tótgyarmat 8 0.54 %
Óvár 7 0.47 %
Felsőpalojta 7 0.47 %
Bátorfalu 6 0.40 %
Kislibercse 5 0.33 %
Ipolyharaszti 4 0.27 %
Ipolynagyfalu 4 0.27 %
Ipolynyék 4 0.27 %
Apátújfalu 4 0.27 %
Csall 4 0.27 %
Tótkelecsény 4 0.27 %
Zobor 4 0.27 %
Ipolyhídvég 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Szelény 3 0.20 %
Apafalva 3 0.20 %
Alsóesztergály 3 0.20 %
Tótkisfalu 3 0.20 %
Kishalom 3 0.20 %
Süllye 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Nagycsalomja 2 0.13 %
Kelenye 2 0.13 %
Ipolyvarbó 2 0.13 %
Borosznok 1 0.07 %
Gyürki 1 0.07 %
Veres 1 0.07 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 15.07 %
Ipolybalog 57 13.64 %
Ipolykeszi 48 11.48 %
Ipolyhídvég 41 9.81 %
Nagycsalomja 24 5.74 %
Nagykürtös 22 5.26 %
Lukanénye 20 4.78 %
Ipolykér 13 3.11 %
Óvár 13 3.11 %
Ipolynagyfalu 12 2.87 %
Inám 12 2.87 %
Kóvár 11 2.63 %
Magasmajtény 8 1.91 %
Bussa 6 1.44 %
Ipolyszécsényke 6 1.44 %
Tótgyarmat 5 1.20 %
Kőkeszi 5 1.20 %
Zsély 4 0.96 %
Ipolyvarbó 4 0.96 %
Apátújfalu 4 0.96 %
Kelenye 4 0.96 %
Csalár 4 0.96 %
Szécsénykovácsi 4 0.96 %
Leszenye 3 0.72 %
Csáb 3 0.72 %
Kiscsalomja 2 0.48 %
Sirak 2 0.48 %
Érújfalu 2 0.48 %
Gyürki 2 0.48 %
Alsózellő 1 0.24 %
Tótkisfalu 1 0.24 %
Terbegec 1 0.24 %
Bátorfalu 1 0.24 %
Kékkő 1 0.24 %
Kishalom 1 0.24 %
Mikszáthfalva 1 0.24 %
Alsósztregova 1 0.24 %
Rárósmulyad 1 0.24 %
Dacsókeszi 1 0.24 %
Szelény 1 0.24 %
Zobor 1 0.24 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 22.33 %
Alsósztregova 136 15.98 %
Felsőzellő 91 10.69 %
Bussa 76 8.93 %
Nógrádszentpéter 31 3.64 %
Kékkő 24 2.82 %
Alsózellő 23 2.70 %
Mikszáthfalva 18 2.12 %
Kislibercse 16 1.88 %
Alsópalojta 16 1.88 %
Érújfalu 15 1.76 %
Magasmajtény 13 1.53 %
Középpalojta 10 1.18 %
Felsőesztergály 10 1.18 %
Rárósmulyad 9 1.06 %
Leszenye 9 1.06 %
Tótkelecsény 8 0.94 %
Nógrádszenna 8 0.94 %
Ipolynyék 7 0.82 %
Csáb 7 0.82 %
Dacsólam 7 0.82 %
Hartyán 7 0.82 %
Apátújfalu 7 0.82 %
Csalár 6 0.71 %
Ipolyvarbó 6 0.71 %
Zsély 6 0.71 %
Ebeck 6 0.71 %
Kishalom 5 0.59 %
Kiskürtös 5 0.59 %
Tótkisfalu 5 0.59 %
Lukanénye 5 0.59 %
Szuhány 4 0.47 %
Felsősztregova 4 0.47 %
Nagycsalomja 4 0.47 %
Erdőszelestény 4 0.47 %
Borosznok 4 0.47 %
Kürtösújfalu 4 0.47 %
Bereklak 4 0.47 %
Terbegec 4 0.47 %
Kőkeszi 3 0.35 %
Galábocs 3 0.35 %
Nagyhalom 3 0.35 %
Tótgyarmat 3 0.35 %
Alsóesztergály 2 0.24 %
Bátorfalu 2 0.24 %
Gyürki 2 0.24 %
Ipolykeszi 2 0.24 %
Csall 2 0.24 %
Nagylám 2 0.24 %
Dacsókeszi 2 0.24 %
Ipolybalog 2 0.24 %
Ipolyharaszti 2 0.24 %
Szécsénykovácsi 2 0.24 %
Ipolynagyfalu 2 0.24 %
Ipolykér 2 0.24 %
Kiscsalomja 2 0.24 %
Ipolyhídvég 2 0.24 %
Ipolyszécsényke 1 0.12 %
Süllye 1 0.12 %
Felsőpalojta 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Kóvár 1 0.12 %
Sirak 1 0.12 %
Óvár 1 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.12 %
Paróca 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 18.28 %
Ipolyhídvég 131 14.60 %
Ipolybalog 83 9.25 %
Ipolynagyfalu 47 5.24 %
Inám 44 4.91 %
Nagykürtös 41 4.57 %
Óvár 35 3.90 %
Ipolykér 31 3.46 %
Ipolykeszi 27 3.01 %
Lukanénye 19 2.12 %
Csáb 18 2.01 %
Nagycsalomja 18 2.01 %
Kelenye 18 2.01 %
Ipolyszécsényke 17 1.90 %
Kóvár 15 1.67 %
Csalár 15 1.67 %
Apátújfalu 13 1.45 %
Sirak 11 1.23 %
Terbegec 11 1.23 %
Szécsénykovácsi 10 1.11 %
Kőkeszi 9 1.00 %
Bussa 9 1.00 %
Bátorfalu 8 0.89 %
Leszenye 7 0.78 %
Tótgyarmat 6 0.67 %
Dacsókeszi 5 0.56 %
Gyürki 5 0.56 %
Kékkő 5 0.56 %
Magasmajtény 4 0.45 %
Szelény 4 0.45 %
Ipolyvarbó 4 0.45 %
Zsély 4 0.45 %
Galábocs 3 0.33 %
Hartyán 3 0.33 %
Érújfalu 3 0.33 %
Mikszáthfalva 2 0.22 %
Alsózellő 2 0.22 %
Rárósmulyad 2 0.22 %
Erdőszelestény 2 0.22 %
Zobor 1 0.11 %
Kiskürtös 1 0.11 %
Bereklak 1 0.11 %
Kiscsalomja 1 0.11 %
Alsósztregova 1 0.11 %
Felsőzellő 1 0.11 %
Ipolyharaszti 1 0.11 %
Csall 1 0.11 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 25.17 %
Alsósztregova 235 18.04 %
Nógrádszentpéter 76 5.83 %
Érújfalu 75 5.76 %
Kékkő 53 4.07 %
Bussa 40 3.07 %
Magasmajtény 39 2.99 %
Kislibercse 32 2.46 %
Hartyán 30 2.30 %
Felsősztregova 29 2.23 %
Tótkisfalu 28 2.15 %
Nógrádszenna 23 1.77 %
Mikszáthfalva 20 1.53 %
Erdőszelestény 19 1.46 %
Tótkelecsény 19 1.46 %
Zsély 18 1.38 %
Alsópalojta 18 1.38 %
Süllye 18 1.38 %
Borosznok 16 1.23 %
Felsőzellő 12 0.92 %
Kiskürtös 12 0.92 %
Bereklak 12 0.92 %
Apátújfalu 11 0.84 %
Felsőesztergály 11 0.84 %
Alsózellő 10 0.77 %
Alsóesztergály 9 0.69 %
Dacsókeszi 9 0.69 %
Középpalojta 9 0.69 %
Rárósmulyad 8 0.61 %
Leszenye 8 0.61 %
Nagylám 8 0.61 %
Lukanénye 8 0.61 %
Kóvár 8 0.61 %
Kürtösújfalu 7 0.54 %
Csáb 7 0.54 %
Paróca 7 0.54 %
Nagyhalom 6 0.46 %
Óvár 6 0.46 %
Ipolykér 6 0.46 %
Dacsólam 5 0.38 %
Szelény 4 0.31 %
Szuhány 4 0.31 %
Tótgyarmat 4 0.31 %
Csalár 4 0.31 %
Gyürki 4 0.31 %
Csall 4 0.31 %
Kishalom 4 0.31 %
Ipolykeszi 3 0.23 %
Ipolynyék 3 0.23 %
Szécsénykovácsi 3 0.23 %
Ebeck 3 0.23 %
Kelenye 3 0.23 %
Kiscsalomja 3 0.23 %
Nagycsalomja 2 0.15 %
Bátorfalu 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Kőkeszi 2 0.15 %
Veres 2 0.15 %
Terbegec 2 0.15 %
Zobor 2 0.15 %
Ipolyharaszti 2 0.15 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Száraznyírjes 1 0.08 %
Galábocs 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Sirak 1 0.08 %
Ipolybalog 1 0.08 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
80 53.33%
VPN
17 11.33%
DÚRS
15 10.00%
KDH
14 9.33%
SZ
7 4.67%
SSL
4 2.67%
SPV
4 2.67%
DS
3 2.00%
SNS
3 2.00%
KSČ
2 1.33%
SD
1 0.67%
Érvényes szavazatok 150
Együttélés-MKDM
66 40.74%
HZDS
18 11.11%
ROI
16 9.88%
SDSS
14 8.64%
Magyar Polgári Párt
13 8.02%
ODÚ
10 6.17%
SZS
6 3.70%
ZPR-RČS
4 2.47%
KSS
3 1.85%
SKDH
3 1.85%
SSL-SNZ
2 1.23%
SPI
2 1.23%
SNS
2 1.23%
SLS
1 0.62%
SZ
1 0.62%
SDĽ
1 0.62%
Érvényes szavazatok 162
MK
64 47.41%
ROISR
22 16.30%
KSS
13 9.63%
ZRS
9 6.67%
HZDS-RSS
9 6.67%
SP-VOĽBA
6 4.44%
6 4.44%
KDH
3 2.22%
HZPCS
1 0.74%
SPK
1 0.74%
SD
1 0.74%
Érvényes szavazatok 135
MKP
55 41.35%
SDK
22 16.54%
SOP
15 11.28%
HZDS
13 9.77%
KSS
11 8.27%
SDĽ
8 6.02%
MLHZP
4 3.01%
NSK
1 0.75%
SNJ
1 0.75%
SNS
1 0.75%
HTC
1 0.75%
JSP
1 0.75%
Érvényes szavazatok 133
MKP
55 47.83%
SDKU
14 12.17%
ROISR
9 7.83%
HZDS
8 6.96%
KDH
7 6.09%
ROMA
4 3.48%
SZS
4 3.48%
SMER
3 2.61%
ANO
3 2.61%
HZD
2 1.74%
SDPO
1 0.87%
KSS
1 0.87%
SNS
1 0.87%
ZAR
1 0.87%
SDĽ
1 0.87%
PSNS
1 0.87%
Érvényes szavazatok 115
MKP
64 50.00%
ĽS HZDS
13 10.16%
SMER
12 9.38%
SDKU DS
11 8.59%
LB
10 7.81%
KDH
4 3.13%
KSS
3 2.34%
SOS
3 2.34%
SNS
2 1.56%
Misia 21
2 1.56%
ANO
1 0.78%
SF
1 0.78%
SLNKO
1 0.78%
ZRS
1 0.78%
Érvényes szavazatok 128
MKP
26 27.96%
Most-Híd
23 24.73%
SDKU DS
12 12.90%
SMER
10 10.75%
EDS
4 4.30%
SaS
4 4.30%
ĽS HZDS
3 3.23%
SDĽ
3 3.23%
KSS
2 2.15%
Únia
2 2.15%
KDH
1 1.08%
SRK
1 1.08%
ND
1 1.08%
ZRS
1 1.08%
Érvényes szavazatok 93
MKP
34 32.08%
SMER SD
24 22.64%
Most-Híd
16 15.09%
SDKU DS
8 7.55%
SNS
6 5.66%
Zelení
4 3.77%
KDH
3 2.83%
SZS
2 1.89%
SSS NM
2 1.89%
99 Percent
2 1.89%
ĽS HZDS
1 0.94%
NÁŠ KRAJ
1 0.94%
SOSKA
1 0.94%
SDĽ
1 0.94%
SRUS
1 0.94%
Érvényes szavazatok 106
Most-Híd
19 28.79%
MKP
17 25.76%
SMER SD
12 18.18%
OĽANO-NOVA
5 7.58%
LSNS
3 4.55%
TIP
2 3.03%
SME RODINA
2 3.03%
#SIEŤ
1 1.52%
KDH
1 1.52%
ŠANCA
1 1.52%
SaS
1 1.52%
MKDA-MKDSZ
1 1.52%
SDKU DS
1 1.52%
Érvényes szavazatok 66
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések