SK
RS
.....

Guszona

Község

címer zászló
799 92% magyar 1910
416 78% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Guszona
Hivatalos szlovák megnevezés:
Husiná
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Medvesvidék, Ajnácskői-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Apátipuszta, Cigány-szög, (Coburgpuszta), Cseke-árok, Csente-völgy, Dánca-erdő, Daróci-völgy, Faypuszta, Kis dűlő, Kis-ortvány, Lyukvai-erdő, Lyukvapuszta, Lyukva-völgy, Mátrapuszta, Mátra-völgyfő, Pe
Koordináták:
48.34050369, 19.87681198
Terület:
19,65 km2
Rang:
község
Népesség:
553
Tszf. magasság:
241 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98542
Település kód:
514942
Szervezeti azonosító:
318817
Adóazonosító:
2021230233

A község az Osgyáni-dombság nyugati részén, az Ajnácskői-hegység (Nagy-Bucsony, 514 m) északi lábánál, a Lyukva-patak völgyében fekszik, Rimaszombattól 14 km-re nyugatra, Losonctól 19 km-re keletre. Mellékút köti össze Dúsán (12 km) keresztül Rimaszombattal, valamint Nagydaróccal (3 km). Határa dombos, részben mezőgazdaságilag művelt terület, melynek mintegy felét erdő borítja. Nyugatról Kétkeresztúr, Nagydaróc, Bozita és Füleksávoly, délnyugatról Bolgárom, délről Korláti, keletről Rimaszombat (Mezőtelkes és Rimatamásfalva katasztere), északról pedig Osgyán és Magyarhegymeg községekkel határos. Nyugati és déli határa egyben Gömör-Kishont és Nógrád megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1951-ig a Feledi járáshoz, 1951-1960 között a Füleki járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). Területe az elmúlt száz évben két alkalommal változott számottevő mértékben: 1910-21 között a korábban Rimatamásfalvához tartozó Apátipusztát, Lyukvapusztát és Rakópusztát Guszonához csatolták, ezzel területe 14,94 km²-ről 22,62 km²-re nőtt, majd 1950 után Rakópusztát a (ma Rimaszombathoz tartozó) Mezőtelkeshez csatolták, így alakult ki mai 19,65 km²-es területe.

Népesség

1910-ben 864, 1921-ben 829, 1938-ban pedig 881, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1930-ban 12,5 % volt. A község a 20. század második felében nagymértékű népességvesztésen ment keresztül (1938-1991 között lakosságszáma 43,8 %-al csökkent). Bár lakosságának túlnyomó többsége (70,5 %) ma is magyar nemzetiségű, a szlovákok aránya 1991-2011 között 16 %-ról 24,2 %-ra nőtt. A lakosság csaknem fele (44,3 %) a roma etnikumhoz tartozik (a roma nemzetiségűek aránya 2,6 %), ezzel összefüggésben a korábbi lakosságszámcsökkenés folyamata megfordult és 1991-2011 között már 8,7 %-os népességnövekedés figyelhető meg (495 főről 538-ra). A túlnyomó többség (90,9 %) római katolikus vallású. Egyetlen lakott külterületén, Lyukvapusztán 2011-ben 27 állandó lakos élt, az összlakosság 5 %-a.

Történelem

Szűz Mária Látogatása tiszteletére szentelt templomát és plébániáját 1322-ben említik először, viszont a település területén egy 12-13. századból származó kardot is találtak. A falu ekkor „Guibna” alakban szerepel. Ez a régi templom később egy tűzvészben elpusztult. 1341-ben „Guzna”, 1435-ben „Guzona” alakban említik. A község története során különböző nemesi családok birtoka, kivéve az 1427 és 1431 közötti időszakot, amikor királyi birtok volt. A 14. század második felétől a Rátold nemzetségé, a 15. század második felétől Fülek várának tartozékaként a Perényieké, majd több nemesi családé. 1568-ban kis időre elfoglalta a török, de elmenekült lakossága hamarosan visszatért. 1576-78-ban pestisjárvány pusztított itt. Lakói 1650 körül reformátusok lettek, de a 18. század elején rekatolizáltak. A 17. századi Habsburg-ellenes harcokban sok kárt szenvedett, de eredeti magyar lakossága megmaradt. A község pecsétje 1758-ból származik. 1828-ban 79 házában 595 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. Iskoláját 1771-ben említik először, 1877-től római katolikus elemi tanodája három osztállyal működik. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Feledi (korábban Rimaszécsi) járásához tartozott, majd 1938 és 1945 között ismét Magyarországhoz tartozott. A településen élt és alkotott Bacskai Béla (1935-1980) festőművész. A községhez tartozó Lyukvapuszta a 13. század első felében létesült, neve szláv eredetű, de 1551-ben már lakosainak legnagyobb része magyar volt. Lakói a kedvezőtlen életfeltételek miatt elvándorolt, a török megjelenésekor már csak 3-4 család élt itt, 1554 után ők is elhagyták, azóta puszta, melynek határát elsősorban legeltetésre használták.

Mai jelentősége

A település 1–4. évfolyamos magyar tanítási nyelvű alapiskolával és magyar nevelési nyelvű óvodával rendelkezik. Határában bazaltkitermelés folyik. A Rózsafüzéres Szűz Mária tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1787-ben, a klasszicista stílusú Fodor-kúria a 19. század elején épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

GUSZONA. Magyar falu Gömör Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, fekszik Rimaszombathoz egy mértföldnyire, határja magos hegyeken fekszik, és nehezen miveltetik, gabonát mind azon által jót terem, legelője elég, piatzozásai közel, fája szűken, gyümöltsös, és konyha kertyei, ’s káposztás földgyei jók, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Guszona, magyar falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vmegyékben, Fülekhez éjszakra 1 1/2 órányira: 600 kath. lak., paroch. templommal. Határa hegyes, völgyes, de azért meglehetős; gyümölcse sok. F. u. többen. Ut. p. Rimaszombat.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Guszona, Nógrád vármegye közelében fekvő magyar kisközség, 167 házzal és 889 róm. kath. vallású lakossal. Hajdan Fülek vár tartozéka volt s nevét Gwsona alakban írták. 1427 előtt Jolsvay György a földesura. 1427-től 31-ig a királyné birtoka, 1454-ben már a Perényieké. Későbbi birtokosai a Kubinyi, Szakall, Fejérváry, Alitisz, Körtvélyessy, Koháry, Madarassy, Vajda és Fáy családok, most pedig Fejérváry Géza alezredesnek, Coburg Fülöp herczegnek, Vajda Ferdinándnak, Fáy Antalnak és Szakall Barnabásnak van itt nagyobb birtoka. Kath. temploma 1731-ben épült. A községhez tartoznak Kövecses, Keresztes, Mátra, Peczele, Felsőpeczele, Csentekut, Rakó, Liukva és Apáti puszták, melyek közül a két utóbbi hajdan külön-külön község volt. Apáti már a pápai tizedszedők jegyzékében szerepel. 1350-ben már a Felediek birtoka, 1412-ben a Czinege családé, 1413 és 1488 között a Dancs család bírja. Liukva puszta 1427-ben Lwkua, 1468-ban pedig Lwka alakban említve, előbb a Daróczy család, utóbb pedig a Hős és Sánkfalvi család birtoka. Guszona község postája Osgyán, a legközelebbi távírója és vasúti állomása pedig Losoncz.

Magyar Katolikus Lexikon

Guszona, Guzsona, v. Gömör-Kishont vm. (Husiná, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm. füleki, 1998: kishonti esp. ker-ében. - 1332: vsz. Guibna, 1341: Kozona, Guzna. 1332: vsz., 1397: bizonyosan pléb. Tp-át 1332 e. ismeretlen tit. sztelték. - 1427: Ráthold György ~n 28 egész jobbágyporta ura. Nem sokkal később Zsigmond kir. második feleségének, Cillei Borbálának adta részben zálog-, részben örökjogon. 1431: Borbála kirné birtoka 30 jobbágyportával. 1439. VI. 11: Albert kir. ~t feleségének, Erzsébetnek adta, aki 6000 ft-ért elzálogosította Perényi János főtárnokmesternek. 1548: Pethő Gáspáré, 4 egész jobbágyportából áll és 4 zsellércsalád dolgozott rajta. 1568: a vm-vel együtt ~t is elfoglalta a török. 1570: említik, hogy az elmúlt esztendőben a török elől a lakosság nagy része elmenekült, de nem sokkal később sokan visszatértek, ezután több évig lakatlan. 1576-78: pestis pusztította. 1588: Bánfy János birtoka. 1599: már 21 házban laktak. Lakói 1650 k. ref-ok lettek, de 1720 k. már újra kat-ok. - A kk. tp. elpusztult, a mait 1731: építették, a hagyomány szerint előbb a hajót, majd a szentélyt, végül a tornyot. 1774 és 1789: javították. Tit-a Sarlós Boldogasszony volt, 1922: új szentéllyel nagyobbították és Rózsafüzér Királynője tiszt. sztelték. Org-ját 1875: Országh Sándor építette. Harangjait 90 cm (292 kg) és 60 cm (132 kg) 1926: Egry Ferenc Kisgejőcön öntötte. Különálló műemlék haranglábon felirat nélküli harang, a második harangszót a szentmisére ezzel húzták. Anyakönyvei 1905-től. - Plébánosai: 1773: Tornalljai Gedeon, Szalóky János, Horváth N., 1778: Jaklin György, 1804: Kiss György, 1804: Kőszöghy Pál, 1812: Angyal Ignác, 1815: Lázár István, 1825: Török György, 1837: Szabó István, 1842: Gubertsik Ferenc, 1862: Szepesy József, 1862: Lechniczky Pál, 1880: Benyó József, 1908: Nyeste József, 1931: Danics Lajos, 1938: Majoros János, 1954: Szabó Pál, 1958: Bednár János, 1971: Bial Lajos, 1971: Bacskai Barnabás, 1990: Szabados Ferenc SDB, 1991: Vadkerti István. - 1877: a r.k. elemi tanodának 3 o-a volt, fenntartója a község. 1847 óta évenként kb. 50 diák iskolázott, köztük ev. és ref. is. 1945: már csak áll. isk-ja volt, ahol szlovákul tanítottak, majd később magyarul is. Az egyh. isk. utolsó tanítói Hrivnyák István és Panz Emília. 1998: nincs egyh. isk-ja, az áll. isk. 1-4. o-ban alig van 30 tanuló, ebből is sok a roma. - Lakói 1910: 816 r.k., 33 ev., 11 ref., 4 izr., össz. 864: 1940: 824 r.k., 45 ev., 13 ref., 13 unit., 2 izr., össz. 884; 1970: össz. 709, 73%-a magyar; 1990: 369 m., 77 (kevesebb!) szl., 4 cseh, 44 (több!); 408 r.k., 14 ev., 2 ref., 10 vallás nélkül, 62 nem tudja; 1997: 490 lakos 155 házban; 2001: össz. 501, m. 389 (77,64%). Vadkerti István Némethy 1894:351. - Gerecze II:323. - Schem. Ros. 1913:49. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Guszona. Régente Fülek várához tartozott a község. 1427-ben akkori tulajdonosától, Jolsvai Györgytől Zs

Bacskai Béla

1935. 07. 26.
Perse - megszületett
1953
Fülek - tanult műlakatos és öntőmester szakmát tanult
1980. 11. 7.
Guszona - elhunyt

Alabán Ferenc

1951. 2. 25.
Guszona - megszületett
1970 - 1974
Budapest - tanult ELTE BTK-n magyar nyelv és irodalom
1974 - 1997
Nyitra - tanított
1997
Besztercebánya - tanított
Névelőfordulások
1322
Guibna
1341
Guzna
1435
Guzona
1773
Guszona,
1786
Guszona,
1808
Guszonya,
1920
Husiná,
1927
Husiná, Guszona,
1945
Husiná, Guszona,
1948
Husiná
1994
Guszona

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Guszona (Husiná) 157
Telefon: 0475694111
Fax: 0475694111

Honlap: husina.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Fazekaš Peter (MOST - HÍD, SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Urbán Gabriel (Független)
Kováč Dalibor (MOST - HÍD, SMK-MKP)
Fazekaš Norbert (MOST - HÍD, SMK-MKP)
Kalinová Irena (MOST - HÍD, SMK-MKP)
Kováč František (MOST - HÍD, SMK-MKP)
Koóšová Csilla (NOVA)
Toporcer Norbert (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Független 14% Független 1 képviselö MOST - H... 57% MOST - HÍD, SMK-MKP 4 képviselö NOVA 14% NOVA 1 képviselö OBYČAJNÍ... 14% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö 7 képviselö
Magyar Tannyelvű Alapiskola

Guszona 156

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Guszona 156

Guszonai Községi Hivatal

Guszona 157

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 695 89%
szlovákok 9 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 79 10%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 785
magyarok 799 92%
szlovákok 47 5%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
egyéb 14 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 864
magyarok 749 90%
szlovákok 69 8%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 10 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 829
magyarok 362 73%
szlovákok 79 16%
romák 50 10%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 495
magyarok 389 78%
szlovákok 79 16%
romák 21 4%
csehek 5 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 1%
összlétszám 501
magyarok 379 70%
szlovákok 130 24%
romák 14 3%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 12 2%
összlétszám 538
magyarok 416 78%
szlovákok 95 18%
romák 8 1%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 16 3%
összlétszám 536
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 395
Választási részvétel: 44.3 %
Kiadott boríték: 175
Bedobott boríték: 175

Polgármester

Érvényes szavazólap: 123
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Fazekaš Peter 123 100.00 % MOST - HÍD, SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kováč Dalibor 116 MOST - HÍD, SMK-MKP
Koóšová Csilla 75 NOVA
Urbán Gabriel 68 Független
Fazekaš Norbert 66 MOST - HÍD, SMK-MKP
Kalinová Irena 64 MOST - HÍD, SMK-MKP
Kováč František 61 MOST - HÍD, SMK-MKP
Toporcer Norbert 59 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Képviselők

2014
MOST - HÍD 57.14% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
2018
MOST - HÍD, SMK-MKP 57.14% MOST - HÍD, SMK-MKP 4 képviselö NOVA 14.29% NOVA 1 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 14.29% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 374
Választási részvétel: 12.30 %
Kiadott boríték: 46
Bedobott boríték: 46
Választásra jogosult: 375
Választási részvétel: 8.00 %
Kiadott boríték: 30
Bedobott boríték: 30
Választásra jogosult: 396
Választási részvétel: 25,75 %
Kiadott boríték: 102
Bedobott boríték: 102

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 37
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 95
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 25 67.57 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 7 18.92 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ladislav Fízik 2 5.41 % ASV
Marian Kotleba 1 2.70 % ĽS Naše Slovensko
Andrea Jenčíková 1 2.70 % NP
Jaroslav Sekerka 1 2.70 % KSS
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Marian Kotleba 9 30.00% ĽS Naše Slovensko
Igor Kašper 28 29.47 % Független
Ján Lunter 23 24.21 % Független
Marian Kotleba 18 18.95 % ĽSNS
Jozef Šimko 9 9.47 % Független
Vojtech Kökény 8 8.42 % SRK
Martin Klus 5 5.26 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Miroslav Gálik 2 2.11 % NAS
Martin Juhaniak 1 1.05 % Független
Alena Pivovarčiová 1 1.05 % NP
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 43
Érvényes szavazólap: 95
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 25 58.14% SMK-MKP
Jozef Hrablay 22 51.16% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
František Auxt 21 48.84% SMK-MKP
Ladislav Rigó 20 46.51% SMK-MKP
Zoltán Bán 17 39.53% SMK-MKP
Jozef Šimko 11 25.58% Független
Silvia Vargová 10 23.26% MOST - HÍD
Ján Matej 9 20.93% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 8 18.60% MOST - HÍD
Tibor Lukáčka 8 18.60% ASV
Lukáš Kvietok 4 9.30% KDH, SMER - SD
Ivan Hazucha 4 9.30% SMER - SD, KDH
Vojtech Szajkó 3 6.98% Független
Ján Antal 3 6.98% ÚSVIT
Peter Mináč 2 4.65% SMER - SD, KDH
Viliam Vaš 2 4.65% SMER - SD, KDH
Ladislav Lang 2 4.65% MOST - HÍD
Veronika Rízová 2 4.65% KSS
Csaba Horváth 2 4.65% Független
Dušan Faško 2 4.65% KSS
Tibor Balog 2 4.65% SMS
Pavel Struhár 2 4.65% SMER - SD, KDH
Dušan Širák 2 4.65% KSS
Dušan Kojnok 2 4.65% SZS, Zmena zdola, DÚ
Peter Vetrák 2 4.65% SĽS
Jaroslav Suja 1 2.33% Független
Romana Antalová 1 2.33% ÚSVIT
Jana Uhrinová 1 2.33% SNS
Pavel Cibuliak 1 2.33% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Michal Bagačka 1 2.33% KDH, SMER - SD
Renáta Puhlová 1 2.33% PD
Tomáš Rosiar 1 2.33% ĽS Naše Slovensko
Anna Kekeňáková 1 2.33% KSS
Helena Krauszová 1 2.33% SMS
Viliam Vidinský 1 2.33% ĽS-HZDS, HZD
Vojtech Kökény 1 2.33% SRK
Marian Petrok 1 2.33% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Gejza Farkaš 0 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Ján Hiraj 0 0.00% NP
Katarína Horváth 0 0.00% KĽS
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Katarína Moncoľová 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Kristián Gavalier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Samuel Zubo 0 0.00% KSS
Jozef Pupala 0 0.00% KSS
Stanislav Mizík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Aneta Vargicová 0 0.00% SNS
Peter Juhász 59 62.11% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 43 45.26% SMK-MKP
Tomáš Sliva 32 33.68% MOST - HÍD
Tomáš Agócs 27 28.42% MOST - HÍD
Ferenc Auxt 27 28.42% SMK-MKP
Jozef Šimko 25 26.32% Független
Ladislav Rigó 25 26.32% SMK-MKP
Csaba Csízi 20 21.05% MOST - HÍD
Ladislav Lang 15 15.79% MOST - HÍD
Stanislav Krahulec 13 13.68% Független
Gejza Mede 13 13.68% Független
Lukáš Kvietok 11 11.58% SMER-SD
Štefan Vavrek 10 10.53% MOST - HÍD
Branislav Bukviar 8 8.42% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Zdenko Ľaudár 8 8.42% ĽS Naše Slovensko
Andrea Andrášiová 8 8.42% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Gejza Farkaš 7 7.37% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Vojtech Kökény 7 7.37% SRK
Miroslava Vargová 7 7.37% Független
Robert Bottlik 6 6.32% SME RODINA - Boris Kollár
Marian Petrok 6 6.32% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Marta Kanalová 5 5.26% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Dušan Hlinka 4 4.21% SMER-SD
Katarína Moncoľová 4 4.21% Független
Vojtech Szajkó 4 4.21% SRK
Michaela Kružlicová 3 3.16% ĽS Naše Slovensko
Anna Zsóriová 3 3.16% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Mizík 3 3.16% ĽS Naše Slovensko
Aladár Bari 3 3.16% MOST - HÍD
Michal Bagačka 3 3.16% SMER-SD
Zoltán Biró 3 3.16% DOMA DOBRE
Adriana Zavadinková 3 3.16% ĽS Naše Slovensko
Peter Mináč 2 2.11% SMER-SD
Ivan Hazucha 2 2.11% SMER-SD
Miroslava Grendelová 2 2.11% KSS
Roman Lebeda 2 2.11% Független
Aneta Vargicová 2 2.11% SNS
Ján Antal 1 1.05% JEDNOTA-ĽSS
Martin Pliešovský 1 1.05% SNS
Zdenek Očovan 1 1.05% NAJ
Stanislava Zvarová 1 1.05% SMER-SD
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Kristián Korheľ 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Alena Pivovarčiová 0 0.00% NP
Pavel Cibuliak 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Róbert Čipka 0 0.00% KSS
Vladimír Skrutek 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Lichanec 0 0.00% Független
Vojtech Menyhárt 0 0.00% Független
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 36.08 %
Tiszolc 212 22.11 %
Nyustya 134 13.97 %
Klenóc 59 6.15 %
Feled 29 3.02 %
Bakostörék 28 2.92 %
Rimaráhó 21 2.19 %
Várgede 18 1.88 %
Jánosi 18 1.88 %
Osgyán 17 1.77 %
Rimabrézó 16 1.67 %
Cserencsény 12 1.25 %
Meleghegy 12 1.25 %
Kruzsnó 11 1.15 %
Rimaszabadi 9 0.94 %
Derencsény 9 0.94 %
Uzapanyit 8 0.83 %
Durendapuszta 8 0.83 %
Rimabánya 8 0.83 %
Rimazsaluzsány 7 0.73 %
Sajószentkirály 7 0.73 %
Velkenye 7 0.73 %
Gömörfüge 7 0.73 %
Rimaszécs 6 0.63 %
Vámosbalog 5 0.52 %
Dobóca 5 0.52 %
Kecege 5 0.52 %
Balogrussó 5 0.52 %
Kőhegy 5 0.52 %
Kerekgede 5 0.52 %
Balogfala 4 0.42 %
Rakottyás 4 0.42 %
Rónapatak 4 0.42 %
Runya 4 0.42 %
Oldalfala 4 0.42 %
Zeherje 4 0.42 %
Bellény 3 0.31 %
Zsip 3 0.31 %
Kacagópuszta 3 0.31 %
Guszona 3 0.31 %
Szilistye 3 0.31 %
Gortvakisfalud 3 0.31 %
Ajnácskő 3 0.31 %
Gernyőpuszta 3 0.31 %
Harmac 3 0.31 %
Bátka 3 0.31 %
Csíz 3 0.31 %
Tajti 3 0.31 %
Détér 2 0.21 %
Zádorháza 2 0.21 %
Babarét 2 0.21 %
Balogújfalu 2 0.21 %
Baraca 2 0.21 %
Bugyikfala 2 0.21 %
Alsósziklás 2 0.21 %
Hanva 2 0.21 %
Balogpádár 2 0.21 %
Rimapálfala 2 0.21 %
Kövecses 2 0.21 %
Gömörispánmező 2 0.21 %
Tóthegymeg 2 0.21 %
Kisgömöri 2 0.21 %
Karaszkó 2 0.21 %
Méhi 1 0.10 %
Almágy 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Gesztete 1 0.10 %
Magyarhegymeg 1 0.10 %
Egyházasbást 1 0.10 %
Alsóvály 1 0.10 %
Dúlháza 1 0.10 %
Balogiványi 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Jeszte 1 0.10 %
Kopárhegy 1 0.10 %
Felsősziklás 1 0.10 %
Kiéte 1 0.10 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 12.60 %
Rimaszombat 141 7.34 %
Rimaszécs 141 7.34 %
Baraca 102 5.31 %
Sajólénártfalva 66 3.44 %
Cakó 55 2.86 %
Sajószentkirály 49 2.55 %
Nemesmartonfala 46 2.40 %
Kálosa 38 1.98 %
Zsip 38 1.98 %
Abafalva 36 1.88 %
Dobóca 35 1.82 %
Velkenye 34 1.77 %
Bátka 34 1.77 %
Hanva 34 1.77 %
Várgede 33 1.72 %
Vámosbalog 32 1.67 %
Rakottyás 31 1.61 %
Balogtamási 29 1.51 %
Tajti 29 1.51 %
Gesztete 28 1.46 %
Balogfala 28 1.46 %
Rimasimonyi 28 1.46 %
Jéne 28 1.46 %
Feled 27 1.41 %
Sajókeszi 27 1.41 %
Csíz 26 1.35 %
Uzapanyit 25 1.30 %
Gömörfüge 21 1.09 %
Jánosi 16 0.83 %
Rimapálfala 16 0.83 %
Méhi 16 0.83 %
Balogújfalu 16 0.83 %
Serke 15 0.78 %
Naprágy 15 0.78 %
Balogiványi 15 0.78 %
Almágy 14 0.73 %
Zádorháza 10 0.52 %
Runya 10 0.52 %
Harmac 9 0.47 %
Kövecses 8 0.42 %
Darnya 7 0.36 %
Szútor 7 0.36 %
Alsóvály 7 0.36 %
Osgyán 6 0.31 %
Egyházasbást 6 0.31 %
Nyustya 6 0.31 %
Détér 6 0.31 %
Gortvakisfalud 6 0.31 %
Sajórecske 6 0.31 %
Ajnácskő 5 0.26 %
Klenóc 5 0.26 %
Perjése 5 0.26 %
Sajólenke 4 0.21 %
Óbást 4 0.21 %
Vecseklő 4 0.21 %
Hubó 4 0.21 %
Medveshidegkút 4 0.21 %
Korláti 3 0.16 %
Cserencsény 3 0.16 %
Dúlháza 3 0.16 %
Oldalfala 3 0.16 %
Guszona 3 0.16 %
Derencsény 2 0.10 %
Kerekgede 2 0.10 %
Kruzsnó 2 0.10 %
Tiszolc 2 0.10 %
Gömörmihályfalva 2 0.10 %
Balogpádár 2 0.10 %
Bakostörék 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Ratkószabadi 1 0.05 %
Dobfenek 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Zeherje 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 13.00 %
Tiszolc 81 9.08 %
Klenóc 17 1.91 %
Nyustya 16 1.79 %
Rimaszécs 11 1.23 %
Osgyán 9 1.01 %
Rimaráhó 7 0.78 %
Cserencsény 7 0.78 %
Feled 6 0.67 %
Rimazsaluzsány 6 0.67 %
Jánosi 6 0.67 %
Karaszkó 4 0.45 %
Méhi 4 0.45 %
Kálosa 4 0.45 %
Várgede 4 0.45 %
Sajószentkirály 4 0.45 %
Zeherje 3 0.34 %
Rimabánya 3 0.34 %
Perjése 2 0.22 %
Gernyőpuszta 2 0.22 %
Kacagópuszta 2 0.22 %
Egyházasbást 2 0.22 %
Rimaszabadi 2 0.22 %
Balogtamási 2 0.22 %
Kruzsnó 2 0.22 %
Zsip 2 0.22 %
Felsősziklás 2 0.22 %
Korláti 2 0.22 %
Kecege 2 0.22 %
Bátka 2 0.22 %
Bakostörék 2 0.22 %
Abafalva 2 0.22 %
Csíz 2 0.22 %
Hubó 2 0.22 %
Gesztete 2 0.22 %
Gömörpéterfala 2 0.22 %
Kiéte 2 0.22 %
Uzapanyit 1 0.11 %
Ajnácskő 1 0.11 %
Détér 1 0.11 %
Gömörfüge 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kőhegy 1 0.11 %
Alsósziklás 1 0.11 %
Balogpádár 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Nemesradnót 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Rimabrézó 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Serke 1 0.11 %
Óbást 1 0.11 %
Oldalfala 1 0.11 %
Medveshidegkút 1 0.11 %
Rimapálfala 1 0.11 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 13.52 %
Nyustya 12 1.84 %
Jánosi 9 1.38 %
Feled 5 0.77 %
Gömörfüge 4 0.61 %
Méhi 4 0.61 %
Cserencsény 4 0.61 %
Rimaszécs 4 0.61 %
Tiszolc 4 0.61 %
Gernyőpuszta 4 0.61 %
Várgede 3 0.46 %
Vámosbalog 3 0.46 %
Kruzsnó 3 0.46 %
Sajószentkirály 3 0.46 %
Klenóc 3 0.46 %
Osgyán 2 0.31 %
Baraca 2 0.31 %
Uzapanyit 2 0.31 %
Nemesradnót 2 0.31 %
Rimaráhó 2 0.31 %
Perjése 2 0.31 %
Alsóvály 2 0.31 %
Kálosa 2 0.31 %
Balogpádár 2 0.31 %
Meleghegy 1 0.15 %
Gömörpéterfala 1 0.15 %
Tajti 1 0.15 %
Durendapuszta 1 0.15 %
Kacagópuszta 1 0.15 %
Naprágy 1 0.15 %
Rimaszabadi 1 0.15 %
Kövecses 1 0.15 %
Gömörispánmező 1 0.15 %
Bátka 1 0.15 %
Gesztete 1 0.15 %
Gesztes 1 0.15 %
Zsip 1 0.15 %
Cakó 1 0.15 %
Ratkószuha 1 0.15 %
Zeherje 1 0.15 %
Dúlháza 1 0.15 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 64.94 %
Nyustya 49 4.02 %
Osgyán 45 3.69 %
Tiszolc 45 3.69 %
Feled 35 2.87 %
Klenóc 32 2.63 %
Várgede 23 1.89 %
Cserencsény 22 1.81 %
Rimaráhó 17 1.40 %
Bátka 15 1.23 %
Vámosbalog 14 1.15 %
Ajnácskő 14 1.15 %
Bakostörék 13 1.07 %
Jánosi 12 0.99 %
Alsósziklás 11 0.90 %
Csíz 10 0.82 %
Ratkószuha 10 0.82 %
Kruzsnó 10 0.82 %
Zeherje 9 0.74 %
Kecege 9 0.74 %
Vecseklő 9 0.74 %
Rimazsaluzsány 9 0.74 %
Perjése 8 0.66 %
Balogrussó 8 0.66 %
Abafalva 8 0.66 %
Guszona 8 0.66 %
Sajószentkirály 7 0.57 %
Gömörfüge 7 0.57 %
Dobóca 7 0.57 %
Alsóvály 7 0.57 %
Meleghegy 7 0.57 %
Nemesradnót 7 0.57 %
Felsővály 6 0.49 %
Rimaszécs 6 0.49 %
Oldalfala 6 0.49 %
Méhi 6 0.49 %
Rimabánya 6 0.49 %
Rakottyás 5 0.41 %
Dúlháza 5 0.41 %
Zsip 5 0.41 %
Derencsény 5 0.41 %
Gömörpéterfala 5 0.41 %
Serke 5 0.41 %
Hanva 5 0.41 %
Velkenye 5 0.41 %
Durendapuszta 4 0.33 %
Bellény 4 0.33 %
Rimaszabadi 4 0.33 %
Sajólenke 4 0.33 %
Rimabrézó 4 0.33 %
Uzapanyit 4 0.33 %
Balogiványi 3 0.25 %
Balogfala 3 0.25 %
Kőhegy 3 0.25 %
Felsősziklás 3 0.25 %
Kacagópuszta 3 0.25 %
Balogpádár 3 0.25 %
Kálosa 3 0.25 %
Hubó 3 0.25 %
Rónapatak 3 0.25 %
Runya 3 0.25 %
Tajti 3 0.25 %
Óbást 3 0.25 %
Gernyőpuszta 3 0.25 %
Babarét 2 0.16 %
Gortvakisfalud 2 0.16 %
Ratkószabadi 2 0.16 %
Almágy 2 0.16 %
Gömörmihályfalva 2 0.16 %
Nemesmartonfala 2 0.16 %
Baraca 2 0.16 %
Bugyikfala 2 0.16 %
Karaszkó 2 0.16 %
Darnya 2 0.16 %
Szilistye 2 0.16 %
Gesztete 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Magyarhegymeg 2 0.16 %
Kövecses 2 0.16 %
Medveshidegkút 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Harmac 2 0.16 %
Sajókeszi 1 0.08 %
Tóthegymeg 1 0.08 %
Sajórecske 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Dobrapatak 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Kisgömöri 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Balogújfalu 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 80.86 %
Nyustya 36 3.70 %
Osgyán 34 3.50 %
Cserencsény 26 2.67 %
Tiszolc 23 2.37 %
Bakostörék 21 2.16 %
Klenóc 20 2.06 %
Jánosi 20 2.06 %
Rimaráhó 19 1.95 %
Rimabánya 16 1.65 %
Feled 15 1.54 %
Rimazsaluzsány 14 1.44 %
Ratkószabadi 14 1.44 %
Bátka 12 1.23 %
Várgede 10 1.03 %
Vámosbalog 9 0.93 %
Uzapanyit 9 0.93 %
Kruzsnó 9 0.93 %
Rimaszécs 9 0.93 %
Kőhegy 7 0.72 %
Nemesradnót 7 0.72 %
Sajószentkirály 6 0.62 %
Meleghegy 5 0.51 %
Rimabrézó 5 0.51 %
Balogpádár 5 0.51 %
Abafalva 4 0.41 %
Zeherje 4 0.41 %
Felsősziklás 4 0.41 %
Almágy 4 0.41 %
Runya 4 0.41 %
Rimaszabadi 3 0.31 %
Baraca 3 0.31 %
Kecege 3 0.31 %
Balogrussó 3 0.31 %
Velkenye 3 0.31 %
Vecseklő 3 0.31 %
Sajólenke 3 0.31 %
Alsóvály 3 0.31 %
Kacagópuszta 3 0.31 %
Bugyikfala 3 0.31 %
Óbást 2 0.21 %
Gömörfüge 2 0.21 %
Guszona 2 0.21 %
Perjése 2 0.21 %
Durendapuszta 2 0.21 %
Serke 2 0.21 %
Gömörispánmező 2 0.21 %
Rakottyás 2 0.21 %
Gortvakisfalud 2 0.21 %
Gernyőpuszta 2 0.21 %
Alsósziklás 2 0.21 %
Tóthegymeg 2 0.21 %
Karaszkó 2 0.21 %
Felsővály 2 0.21 %
Dobóca 2 0.21 %
Ajnácskő 1 0.10 %
Csíz 1 0.10 %
Rónapatak 1 0.10 %
Kopárhegy 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Gesztes 1 0.10 %
Jéne 1 0.10 %
Détér 1 0.10 %
Oldalfala 1 0.10 %
Kövecses 1 0.10 %
Medveshidegkút 1 0.10 %
Szútor 1 0.10 %
Babarét 1 0.10 %
Balogtamási 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Sajórecske 1 0.10 %
Balogfala 1 0.10 %
Bellény 1 0.10 %
Balogújfalu 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Darnya 1 0.10 %
Kálosa 1 0.10 %
Derencsény 1 0.10 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 18.55 %
Osgyán 23 0.90 %
Jánosi 21 0.83 %
Zeherje 14 0.55 %
Feled 13 0.51 %
Bátka 11 0.43 %
Bakostörék 9 0.35 %
Rimaszécs 9 0.35 %
Tiszolc 9 0.35 %
Cserencsény 8 0.31 %
Sajószentkirály 7 0.28 %
Kövecses 7 0.28 %
Dobóca 7 0.28 %
Gesztete 6 0.24 %
Rimaráhó 6 0.24 %
Gömörpéterfala 5 0.20 %
Ajnácskő 5 0.20 %
Várgede 5 0.20 %
Klenóc 5 0.20 %
Serke 5 0.20 %
Rimazsaluzsány 5 0.20 %
Balogfala 5 0.20 %
Balogtamási 4 0.16 %
Détér 4 0.16 %
Vámosbalog 4 0.16 %
Alsósziklás 4 0.16 %
Felsővály 4 0.16 %
Guszona 3 0.12 %
Kruzsnó 3 0.12 %
Almágy 3 0.12 %
Uzapanyit 3 0.12 %
Kecege 3 0.12 %
Rimapálfala 3 0.12 %
Nyustya 3 0.12 %
Rimabánya 3 0.12 %
Gömörfüge 2 0.08 %
Meleghegy 2 0.08 %
Sajólenke 2 0.08 %
Baraca 2 0.08 %
Nemesmartonfala 2 0.08 %
Tajti 2 0.08 %
Rimabrézó 2 0.08 %
Óbást 2 0.08 %
Bellény 2 0.08 %
Alsóvály 2 0.08 %
Abafalva 2 0.08 %
Nemesradnót 2 0.08 %
Perjése 2 0.08 %
Jéne 1 0.04 %
Rakottyás 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Kőhegy 1 0.04 %
Gernyőpuszta 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Harmac 1 0.04 %
Jeszte 1 0.04 %
Babarét 1 0.04 %
Csíz 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Hubó 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Méhi 1 0.04 %
Kisgömöri 1 0.04 %
Dúlháza 1 0.04 %
Velkenye 1 0.04 %
Magyarhegymeg 1 0.04 %
Felsősziklás 1 0.04 %
Egyházasbást 1 0.04 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 48.15 %
Nyustya 107 7.22 %
Tiszolc 34 2.29 %
Feled 28 1.89 %
Klenóc 28 1.89 %
Jánosi 22 1.48 %
Osgyán 20 1.35 %
Cserencsény 18 1.21 %
Détér 17 1.15 %
Bátka 17 1.15 %
Ajnácskő 17 1.15 %
Várgede 15 1.01 %
Kruzsnó 14 0.94 %
Gernyőpuszta 10 0.67 %
Bakostörék 10 0.67 %
Rimaráhó 10 0.67 %
Rimabánya 9 0.61 %
Guszona 8 0.54 %
Meleghegy 8 0.54 %
Zeherje 7 0.47 %
Rimabrézó 7 0.47 %
Zsip 7 0.47 %
Perjése 6 0.40 %
Csíz 6 0.40 %
Vámosbalog 6 0.40 %
Rimazsaluzsány 5 0.34 %
Felsősziklás 5 0.34 %
Rimaszécs 5 0.34 %
Kacagópuszta 5 0.34 %
Alsósziklás 5 0.34 %
Sajószentkirály 5 0.34 %
Sajólenke 4 0.27 %
Dobóca 4 0.27 %
Hubó 4 0.27 %
Nemesradnót 4 0.27 %
Tóthegymeg 4 0.27 %
Uzapanyit 4 0.27 %
Balogfala 4 0.27 %
Durendapuszta 3 0.20 %
Kövecses 3 0.20 %
Vecseklő 3 0.20 %
Tajti 3 0.20 %
Sajórecske 3 0.20 %
Méhi 3 0.20 %
Gömörfüge 3 0.20 %
Kőhegy 3 0.20 %
Alsóvály 3 0.20 %
Kecege 3 0.20 %
Balogrussó 3 0.20 %
Dúlháza 3 0.20 %
Abafalva 2 0.13 %
Balogpádár 2 0.13 %
Jéne 2 0.13 %
Kerekgede 2 0.13 %
Rakottyás 2 0.13 %
Karaszkó 2 0.13 %
Derencsény 2 0.13 %
Felsővály 2 0.13 %
Rimapálfala 2 0.13 %
Rónapatak 2 0.13 %
Runya 2 0.13 %
Balogújfalu 2 0.13 %
Serke 2 0.13 %
Gömörispánmező 2 0.13 %
Óbást 2 0.13 %
Gesztes 2 0.13 %
Gömörmihályfalva 1 0.07 %
Gömörpéterfala 1 0.07 %
Harmac 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Hanva 1 0.07 %
Rimaszabadi 1 0.07 %
Ratkószabadi 1 0.07 %
Ratkószuha 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Bugyikfala 1 0.07 %
Kálosa 1 0.07 %
Gömörlipóc 1 0.07 %
Baraca 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Gortvakisfalud 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Velkenye 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Szilistye 1 0.07 %
Balogiványi 1 0.07 %
Gesztete 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 15.19 %
Ajnácskő 113 3.56 %
Sajólénártfalva 108 3.40 %
Bátka 77 2.43 %
Feled 76 2.39 %
Sajószentkirály 66 2.08 %
Rimaszécs 65 2.05 %
Csíz 61 1.92 %
Nemesradnót 54 1.70 %
Vámosbalog 51 1.61 %
Tajti 51 1.61 %
Hanva 43 1.35 %
Velkenye 35 1.10 %
Harmac 31 0.98 %
Baraca 30 0.95 %
Almágy 29 0.91 %
Méhi 27 0.85 %
Darnya 25 0.79 %
Óbást 25 0.79 %
Rimasimonyi 23 0.72 %
Runya 23 0.72 %
Osgyán 21 0.66 %
Guszona 20 0.63 %
Serke 20 0.63 %
Abafalva 19 0.60 %
Várgede 19 0.60 %
Sajólenke 19 0.60 %
Sajórecske 19 0.60 %
Dobóca 19 0.60 %
Gesztete 18 0.57 %
Gömörpéterfala 17 0.54 %
Cakó 15 0.47 %
Uzapanyit 14 0.44 %
Egyházasbást 14 0.44 %
Jánosi 13 0.41 %
Rakottyás 13 0.41 %
Balogfala 12 0.38 %
Nyustya 12 0.38 %
Zsip 11 0.35 %
Rimaráhó 11 0.35 %
Korláti 11 0.35 %
Kövecses 11 0.35 %
Meleghegy 9 0.28 %
Balogpádár 9 0.28 %
Magyarhegymeg 9 0.28 %
Hubó 9 0.28 %
Tiszolc 9 0.28 %
Alsóvály 9 0.28 %
Détér 9 0.28 %
Vecseklő 9 0.28 %
Balogiványi 8 0.25 %
Balogújfalu 7 0.22 %
Balogtamási 7 0.22 %
Kálosa 7 0.22 %
Bakostörék 7 0.22 %
Medveshidegkút 6 0.19 %
Rimabrézó 6 0.19 %
Dobfenek 6 0.19 %
Gömörfüge 6 0.19 %
Zádorháza 6 0.19 %
Kerekgede 5 0.16 %
Cserencsény 5 0.16 %
Kisgömöri 5 0.16 %
Perjése 4 0.13 %
Rimapálfala 4 0.13 %
Dúlháza 4 0.13 %
Felsővály 4 0.13 %
Zeherje 3 0.09 %
Jéne 3 0.09 %
Bugyikfala 3 0.09 %
Kruzsnó 3 0.09 %
Tóthegymeg 3 0.09 %
Sajókeszi 2 0.06 %
Gortvakisfalud 2 0.06 %
Jeszte 2 0.06 %
Kőhegy 2 0.06 %
Klenóc 2 0.06 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Gömörispánmező 1 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Bellény 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Nemesmartonfala 1 0.03 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 108.19 %
Tiszolc 91 7.30 %
Nyustya 72 5.78 %
Klenóc 58 4.65 %
Osgyán 48 3.85 %
Rimaráhó 47 3.77 %
Cserencsény 38 3.05 %
Bakostörék 31 2.49 %
Jánosi 26 2.09 %
Feled 23 1.85 %
Kőhegy 16 1.28 %
Várgede 16 1.28 %
Rimabrézó 15 1.20 %
Rimazsaluzsány 14 1.12 %
Meleghegy 13 1.04 %
Almágy 12 0.96 %
Rimaszabadi 11 0.88 %
Kruzsnó 10 0.80 %
Bátka 10 0.80 %
Felsősziklás 10 0.80 %
Ajnácskő 10 0.80 %
Derencsény 9 0.72 %
Rimabánya 9 0.72 %
Zeherje 9 0.72 %
Alsósziklás 9 0.72 %
Gernyőpuszta 8 0.64 %
Karaszkó 8 0.64 %
Vámosbalog 7 0.56 %
Oldalfala 7 0.56 %
Kecege 7 0.56 %
Gortvakisfalud 6 0.48 %
Abafalva 6 0.48 %
Rimaszécs 6 0.48 %
Méhi 6 0.48 %
Rónapatak 6 0.48 %
Balogrussó 5 0.40 %
Bellény 5 0.40 %
Uzapanyit 5 0.40 %
Runya 5 0.40 %
Babarét 5 0.40 %
Gömörpéterfala 5 0.40 %
Balogpádár 5 0.40 %
Gömörfüge 4 0.32 %
Guszona 4 0.32 %
Alsóvály 4 0.32 %
Durendapuszta 4 0.32 %
Tóthegymeg 3 0.24 %
Serke 3 0.24 %
Csíz 3 0.24 %
Balogfala 3 0.24 %
Zsip 3 0.24 %
Kálosa 3 0.24 %
Szilistye 3 0.24 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Cakó 2 0.16 %
Kacagópuszta 2 0.16 %
Perjése 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Darnya 2 0.16 %
Sajólenke 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Óbást 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Sajószentkirály 2 0.16 %
Détér 1 0.08 %
Tajti 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Zádorháza 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 63.71 %
Rimaszécs 175 8.31 %
Kálosa 133 6.32 %
Bátka 123 5.84 %
Feled 117 5.56 %
Ajnácskő 100 4.75 %
Egyházasbást 90 4.28 %
Vámosbalog 81 3.85 %
Nemesradnót 73 3.47 %
Méhi 67 3.18 %
Hanva 67 3.18 %
Almágy 67 3.18 %
Balogfala 66 3.14 %
Serke 61 2.90 %
Csíz 59 2.80 %
Kövecses 56 2.66 %
Détér 56 2.66 %
Harmac 55 2.61 %
Óbást 55 2.61 %
Gesztete 50 2.38 %
Felsővály 48 2.28 %
Dobóca 47 2.23 %
Naprágy 46 2.19 %
Abafalva 45 2.14 %
Tajti 45 2.14 %
Jánosi 45 2.14 %
Várgede 42 2.00 %
Alsóvály 41 1.95 %
Rimasimonyi 40 1.90 %
Sajószentkirály 40 1.90 %
Sajólénártfalva 39 1.85 %
Balogiványi 39 1.85 %
Gömörpéterfala 39 1.85 %
Magyarhegymeg 36 1.71 %
Sajókeszi 34 1.62 %
Zsip 29 1.38 %
Vecseklő 28 1.33 %
Guszona 27 1.28 %
Cakó 26 1.24 %
Balogújfalu 26 1.24 %
Velkenye 26 1.24 %
Osgyán 26 1.24 %
Runya 25 1.19 %
Perjése 25 1.19 %
Uzapanyit 22 1.05 %
Cserencsény 21 1.00 %
Sajólenke 21 1.00 %
Gömörmihályfalva 19 0.90 %
Jéne 18 0.86 %
Zádorháza 18 0.86 %
Balogtamási 18 0.86 %
Gömörfüge 17 0.81 %
Dobfenek 15 0.71 %
Sajórecske 15 0.71 %
Rakottyás 14 0.67 %
Kerekgede 14 0.67 %
Hubó 13 0.62 %
Baraca 13 0.62 %
Oldalfala 11 0.52 %
Medveshidegkút 10 0.48 %
Kisgömöri 10 0.48 %
Balogpádár 10 0.48 %
Bakostörék 10 0.48 %
Rimapálfala 9 0.43 %
Darnya 9 0.43 %
Jeszte 8 0.38 %
Nemesmartonfala 7 0.33 %
Rimaráhó 6 0.29 %
Korláti 5 0.24 %
Gortvakisfalud 5 0.24 %
Dúlháza 5 0.24 %
Klenóc 5 0.24 %
Nyustya 5 0.24 %
Tiszolc 4 0.19 %
Rimabrézó 4 0.19 %
Gernyőpuszta 4 0.19 %
Zeherje 4 0.19 %
Bellény 3 0.14 %
Alsósziklás 2 0.10 %
Kőhegy 2 0.10 %
Karaszkó 2 0.10 %
Kecege 2 0.10 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Gesztes 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Kruzsnó 1 0.05 %
Felsősziklás 1 0.05 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 12.62 %
Klenóc 25 1.23 %
Nyustya 19 0.93 %
Tiszolc 17 0.83 %
Jánosi 13 0.64 %
Kálosa 12 0.59 %
Rimaszécs 11 0.54 %
Nemesradnót 11 0.54 %
Rimasimonyi 10 0.49 %
Bátka 10 0.49 %
Várgede 10 0.49 %
Almágy 10 0.49 %
Gortvakisfalud 10 0.49 %
Osgyán 9 0.44 %
Bakostörék 8 0.39 %
Egyházasbást 8 0.39 %
Serke 8 0.39 %
Ajnácskő 8 0.39 %
Csíz 7 0.34 %
Détér 7 0.34 %
Guszona 7 0.34 %
Abafalva 7 0.34 %
Vámosbalog 7 0.34 %
Cakó 6 0.29 %
Méhi 6 0.29 %
Óbást 6 0.29 %
Feled 6 0.29 %
Kruzsnó 6 0.29 %
Oldalfala 5 0.25 %
Gömörfüge 5 0.25 %
Tajti 5 0.25 %
Rimaráhó 5 0.25 %
Rakottyás 4 0.20 %
Sajórecske 4 0.20 %
Rimabrézó 4 0.20 %
Hanva 4 0.20 %
Balogtamási 4 0.20 %
Uzapanyit 4 0.20 %
Sajószentkirály 4 0.20 %
Balogújfalu 4 0.20 %
Balogiványi 3 0.15 %
Rimapálfala 3 0.15 %
Cserencsény 3 0.15 %
Dúlháza 3 0.15 %
Zsip 3 0.15 %
Alsósziklás 3 0.15 %
Perjése 3 0.15 %
Kecege 3 0.15 %
Gesztete 2 0.10 %
Korláti 2 0.10 %
Sajólénártfalva 2 0.10 %
Zeherje 2 0.10 %
Felsővály 2 0.10 %
Naprágy 2 0.10 %
Hubó 2 0.10 %
Kacagópuszta 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Zádorháza 2 0.10 %
Gömörpéterfala 2 0.10 %
Alsóvály 2 0.10 %
Gernyőpuszta 2 0.10 %
Bugyikfala 2 0.10 %
Harmac 2 0.10 %
Darnya 2 0.10 %
Derencsény 2 0.10 %
Kövecses 2 0.10 %
Jeszte 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Tóthegymeg 1 0.05 %
Kerekgede 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Rimabánya 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Karaszkó 1 0.05 %
Dobóca 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 22.69 %
Egyházasbást 75 7.63 %
Feled 55 5.60 %
Tajti 43 4.37 %
Almágy 42 4.27 %
Óbást 36 3.66 %
Harmac 27 2.75 %
Ajnácskő 23 2.34 %
Balogfala 21 2.14 %
Gömörpéterfala 19 1.93 %
Rimaszécs 19 1.93 %
Jeszte 19 1.93 %
Vecseklő 18 1.83 %
Détér 17 1.73 %
Rimasimonyi 16 1.63 %
Dobfenek 16 1.63 %
Gesztete 15 1.53 %
Guszona 13 1.32 %
Medveshidegkút 12 1.22 %
Bátka 12 1.22 %
Csíz 12 1.22 %
Serke 10 1.02 %
Vámosbalog 8 0.81 %
Abafalva 7 0.71 %
Várgede 7 0.71 %
Nyustya 7 0.71 %
Kövecses 6 0.61 %
Kálosa 6 0.61 %
Méhi 6 0.61 %
Jánosi 5 0.51 %
Hanva 5 0.51 %
Sajószentkirály 5 0.51 %
Sajólénártfalva 5 0.51 %
Osgyán 5 0.51 %
Balogiványi 5 0.51 %
Zsip 4 0.41 %
Velkenye 4 0.41 %
Gortvakisfalud 4 0.41 %
Zádorháza 4 0.41 %
Balogpádár 3 0.31 %
Tiszolc 3 0.31 %
Balogújfalu 3 0.31 %
Uzapanyit 3 0.31 %
Darnya 3 0.31 %
Nemesradnót 3 0.31 %
Dobóca 3 0.31 %
Rimaráhó 3 0.31 %
Gömörfüge 3 0.31 %
Oldalfala 2 0.20 %
Dúlháza 2 0.20 %
Rimapálfala 2 0.20 %
Kruzsnó 2 0.20 %
Kerekgede 2 0.20 %
Korláti 2 0.20 %
Sajólenke 2 0.20 %
Balogtamási 2 0.20 %
Kecege 2 0.20 %
Alsóvály 2 0.20 %
Klenóc 2 0.20 %
Zeherje 2 0.20 %
Sajórecske 1 0.10 %
Rimabánya 1 0.10 %
Hubó 1 0.10 %
Runya 1 0.10 %
Perjése 1 0.10 %
Gömörmihályfalva 1 0.10 %
Cakó 1 0.10 %
Sajókeszi 1 0.10 %
Karaszkó 1 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.10 %
Gernyőpuszta 1 0.10 %
Bakostörék 1 0.10 %
Baraca 1 0.10 %
Jéne 1 0.10 %
Felsővály 1 0.10 %
Balogrussó 1 0.10 %
Rakottyás 1 0.10 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 144.73 %
Klenóc 94 8.93 %
Bakostörék 82 7.79 %
Nyustya 78 7.41 %
Rimaráhó 72 6.84 %
Tiszolc 69 6.55 %
Cserencsény 60 5.70 %
Kruzsnó 34 3.23 %
Osgyán 33 3.13 %
Jánosi 31 2.94 %
Várgede 23 2.18 %
Feled 23 2.18 %
Rimabrézó 22 2.09 %
Meleghegy 16 1.52 %
Rimazsaluzsány 15 1.42 %
Derencsény 15 1.42 %
Gernyőpuszta 15 1.42 %
Zeherje 14 1.33 %
Felsősziklás 13 1.23 %
Bátka 12 1.14 %
Ajnácskő 12 1.14 %
Balogrussó 11 1.04 %
Vámosbalog 11 1.04 %
Sajószentkirály 10 0.95 %
Karaszkó 9 0.85 %
Gesztes 9 0.85 %
Bugyikfala 9 0.85 %
Alsósziklás 9 0.85 %
Almágy 9 0.85 %
Runya 9 0.85 %
Rimabánya 9 0.85 %
Oldalfala 8 0.76 %
Abafalva 8 0.76 %
Kacagópuszta 8 0.76 %
Kecege 8 0.76 %
Uzapanyit 7 0.66 %
Rónapatak 7 0.66 %
Kőhegy 7 0.66 %
Méhi 6 0.57 %
Bellény 6 0.57 %
Medveshidegkút 6 0.57 %
Rimaszabadi 6 0.57 %
Rimaszécs 5 0.47 %
Kerekgede 5 0.47 %
Sajólenke 5 0.47 %
Rimapálfala 5 0.47 %
Dobrapatak 5 0.47 %
Harmac 5 0.47 %
Durendapuszta 5 0.47 %
Gömörispánmező 4 0.38 %
Hanva 4 0.38 %
Balogfala 4 0.38 %
Alsóvály 4 0.38 %
Détér 4 0.38 %
Tóthegymeg 4 0.38 %
Cakó 3 0.28 %
Perjése 3 0.28 %
Baraca 3 0.28 %
Gömörfüge 3 0.28 %
Darnya 3 0.28 %
Rakottyás 2 0.19 %
Egyházasbást 2 0.19 %
Balogtamási 2 0.19 %
Babarét 2 0.19 %
Guszona 2 0.19 %
Kisgömöri 2 0.19 %
Felsővály 2 0.19 %
Magyarhegymeg 2 0.19 %
Csíz 2 0.19 %
Szilistye 2 0.19 %
Nemesradnót 1 0.09 %
Nemesmartonfala 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Sajókeszi 1 0.09 %
Sajórecske 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Jéne 1 0.09 %
Korláti 1 0.09 %
Balogpádár 1 0.09 %
Zsip 1 0.09 %
Szútor 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Rimasimonyi 1 0.09 %
Serke 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 103.99 %
Szútor 215 8.16 %
Nyustya 182 6.91 %
Tiszolc 135 5.13 %
Gesztete 131 4.97 %
Feled 129 4.90 %
Jánosi 121 4.59 %
Klenóc 98 3.72 %
Osgyán 95 3.61 %
Cserencsény 88 3.34 %
Rimaszécs 81 3.08 %
Várgede 80 3.04 %
Bátka 74 2.81 %
Bakostörék 67 2.54 %
Rimaráhó 66 2.51 %
Serke 62 2.35 %
Dobóca 56 2.13 %
Rimasimonyi 48 1.82 %
Rimapálfala 47 1.78 %
Ajnácskő 47 1.78 %
Vámosbalog 47 1.78 %
Balogfala 41 1.56 %
Harmac 40 1.52 %
Nemesradnót 40 1.52 %
Kruzsnó 40 1.52 %
Almágy 39 1.48 %
Sajószentkirály 37 1.40 %
Détér 37 1.40 %
Meleghegy 36 1.37 %
Abafalva 34 1.29 %
Méhi 34 1.29 %
Gernyőpuszta 31 1.18 %
Zeherje 30 1.14 %
Felsővály 28 1.06 %
Tajti 27 1.03 %
Csíz 27 1.03 %
Uzapanyit 26 0.99 %
Velkenye 25 0.95 %
Hanva 25 0.95 %
Rimazsaluzsány 25 0.95 %
Guszona 25 0.95 %
Bellény 23 0.87 %
Egyházasbást 22 0.84 %
Alsósziklás 21 0.80 %
Óbást 20 0.76 %
Gortvakisfalud 19 0.72 %
Balogiványi 18 0.68 %
Derencsény 18 0.68 %
Sajólénártfalva 18 0.68 %
Balogtamási 18 0.68 %
Balogújfalu 17 0.65 %
Gömörpéterfala 17 0.65 %
Kőhegy 17 0.65 %
Rimabrézó 17 0.65 %
Kálosa 16 0.61 %
Magyarhegymeg 16 0.61 %
Kacagópuszta 16 0.61 %
Runya 15 0.57 %
Rimaszabadi 15 0.57 %
Rimabánya 14 0.53 %
Baraca 14 0.53 %
Karaszkó 14 0.53 %
Kövecses 13 0.49 %
Oldalfala 13 0.49 %
Zsip 13 0.49 %
Alsóvály 13 0.49 %
Gömörfüge 13 0.49 %
Jeszte 12 0.46 %
Kerekgede 11 0.42 %
Durendapuszta 10 0.38 %
Rakottyás 10 0.38 %
Jéne 10 0.38 %
Kecege 10 0.38 %
Balogpádár 9 0.34 %
Perjése 9 0.34 %
Balogrussó 9 0.34 %
Vecseklő 8 0.30 %
Hubó 8 0.30 %
Rónapatak 7 0.27 %
Sajólenke 7 0.27 %
Ratkószabadi 7 0.27 %
Kisgömöri 7 0.27 %
Korláti 7 0.27 %
Nemesmartonfala 6 0.23 %
Zádorháza 5 0.19 %
Felsősziklás 5 0.19 %
Dobfenek 5 0.19 %
Ratkószuha 4 0.15 %
Naprágy 4 0.15 %
Kiéte 4 0.15 %
Tóthegymeg 4 0.15 %
Gesztes 3 0.11 %
Babarét 3 0.11 %
Cakó 3 0.11 %
Bugyikfala 3 0.11 %
Dúlháza 2 0.08 %
Gömörlipóc 2 0.08 %
Darnya 2 0.08 %
Medveshidegkút 2 0.08 %
Gömörmihályfalva 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Szilistye 1 0.04 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 25.81 %
Klenóc 152 17.06 %
Rimaszombat 148 16.61 %
Tiszolc 68 7.63 %
Rimaráhó 36 4.04 %
Rimabrézó 26 2.92 %
Rimazsaluzsány 20 2.24 %
Rimabánya 18 2.02 %
Bakostörék 16 1.80 %
Rimaszabadi 15 1.68 %
Cserencsény 13 1.46 %
Várgede 11 1.23 %
Jánosi 9 1.01 %
Kecege 9 1.01 %
Kruzsnó 8 0.90 %
Balogrussó 8 0.90 %
Babarét 8 0.90 %
Nemesradnót 7 0.79 %
Meleghegy 7 0.79 %
Osgyán 6 0.67 %
Durendapuszta 6 0.67 %
Feled 6 0.67 %
Zsip 6 0.67 %
Felsősziklás 6 0.67 %
Gömörfüge 6 0.67 %
Rimaszécs 6 0.67 %
Alsóvály 5 0.56 %
Oldalfala 5 0.56 %
Abafalva 5 0.56 %
Kőhegy 5 0.56 %
Sajószentkirály 5 0.56 %
Óbást 4 0.45 %
Ajnácskő 4 0.45 %
Vámosbalog 4 0.45 %
Gernyőpuszta 4 0.45 %
Hanva 4 0.45 %
Balogpádár 4 0.45 %
Kiéte 4 0.45 %
Bátka 4 0.45 %
Karaszkó 4 0.45 %
Sajólenke 4 0.45 %
Rimapálfala 3 0.34 %
Szilistye 3 0.34 %
Rónapatak 3 0.34 %
Vecseklő 3 0.34 %
Méhi 3 0.34 %
Zeherje 3 0.34 %
Harmac 3 0.34 %
Felsővály 3 0.34 %
Hubó 3 0.34 %
Tajti 3 0.34 %
Kerekgede 3 0.34 %
Rimasimonyi 2 0.22 %
Balogfala 2 0.22 %
Egyházasbást 2 0.22 %
Derencsény 2 0.22 %
Ratkószabadi 2 0.22 %
Sajórecske 2 0.22 %
Csíz 2 0.22 %
Alsósziklás 2 0.22 %
Serke 2 0.22 %
Uzapanyit 2 0.22 %
Dúlháza 2 0.22 %
Baraca 2 0.22 %
Tóthegymeg 2 0.22 %
Balogújfalu 2 0.22 %
Velkenye 2 0.22 %
Nemesmartonfala 1 0.11 %
Bugyikfala 1 0.11 %
Bellény 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Dobfenek 1 0.11 %
Gömörispánmező 1 0.11 %
Balogiványi 1 0.11 %
Guszona 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Balogtamási 1 0.11 %
Gömörlipóc 1 0.11 %
Darnya 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Dobrapatak 1 0.11 %
Korláti 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Kisgömöri 1 0.11 %
Almágy 1 0.11 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 36.38 %
Kacagópuszta 50 3.51 %
Nyustya 46 3.23 %
Gernyőpuszta 44 3.09 %
Tiszolc 39 2.74 %
Klenóc 39 2.74 %
Rimaszécs 34 2.39 %
Harmac 28 1.97 %
Jánosi 24 1.69 %
Feled 22 1.54 %
Cserencsény 22 1.54 %
Osgyán 21 1.47 %
Balogiványi 18 1.26 %
Rimaráhó 16 1.12 %
Bakostörék 16 1.12 %
Durendapuszta 16 1.12 %
Rimabrézó 14 0.98 %
Felsősziklás 14 0.98 %
Csíz 13 0.91 %
Balogrussó 12 0.84 %
Dobóca 11 0.77 %
Sajószentkirály 11 0.77 %
Rimabánya 10 0.70 %
Derencsény 10 0.70 %
Vámosbalog 10 0.70 %
Meleghegy 9 0.63 %
Zádorháza 8 0.56 %
Gömörispánmező 8 0.56 %
Serke 7 0.49 %
Kecege 7 0.49 %
Tóthegymeg 7 0.49 %
Abafalva 6 0.42 %
Bátka 6 0.42 %
Gesztete 5 0.35 %
Bugyikfala 5 0.35 %
Sajólenke 5 0.35 %
Kövecses 5 0.35 %
Uzapanyit 5 0.35 %
Karaszkó 5 0.35 %
Alsósziklás 4 0.28 %
Bellény 4 0.28 %
Kőhegy 4 0.28 %
Jéne 4 0.28 %
Rimaszabadi 4 0.28 %
Kruzsnó 4 0.28 %
Balogfala 4 0.28 %
Zeherje 3 0.21 %
Gömörfüge 3 0.21 %
Rimazsaluzsány 3 0.21 %
Gömörlipóc 3 0.21 %
Runya 3 0.21 %
Méhi 3 0.21 %
Jeszte 3 0.21 %
Várgede 3 0.21 %
Kisgömöri 3 0.21 %
Rimasimonyi 2 0.14 %
Babarét 2 0.14 %
Balogtamási 2 0.14 %
Dúlháza 2 0.14 %
Gesztes 2 0.14 %
Naprágy 2 0.14 %
Velkenye 2 0.14 %
Dobrapatak 2 0.14 %
Oldalfala 2 0.14 %
Zsip 2 0.14 %
Balogpádár 2 0.14 %
Rimapálfala 2 0.14 %
Kiéte 1 0.07 %
Rakottyás 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Vecseklő 1 0.07 %
Perjése 1 0.07 %
Felsővály 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 28.71 %
Rimaszombat 442 20.98 %
Klenóc 253 12.01 %
Tiszolc 250 11.87 %
Rimaráhó 74 3.51 %
Bakostörék 46 2.18 %
Osgyán 43 2.04 %
Rimazsaluzsány 38 1.80 %
Rimabánya 32 1.52 %
Feled 29 1.38 %
Cserencsény 27 1.28 %
Kruzsnó 21 1.00 %
Rimabrézó 17 0.81 %
Alsósziklás 16 0.76 %
Kecege 15 0.71 %
Kálosa 13 0.62 %
Várgede 12 0.57 %
Rimaszabadi 11 0.52 %
Jánosi 11 0.52 %
Sajószentkirály 10 0.47 %
Rimaszécs 10 0.47 %
Balogrussó 10 0.47 %
Felsősziklás 10 0.47 %
Derencsény 10 0.47 %
Gernyőpuszta 9 0.43 %
Abafalva 8 0.38 %
Kacagópuszta 7 0.33 %
Babarét 7 0.33 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Kőhegy 6 0.28 %
Zeherje 6 0.28 %
Meleghegy 6 0.28 %
Kiéte 6 0.28 %
Bátka 5 0.24 %
Méhi 5 0.24 %
Uzapanyit 5 0.24 %
Karaszkó 5 0.24 %
Perjése 5 0.24 %
Sajólenke 5 0.24 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Gömörhegyvég 4 0.19 %
Rónapatak 4 0.19 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %