SK
LC
.....

Perse

Község

címer zászló
420 93% magyar 1910
149 78% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Perse
Hivatalos szlovák megnevezés:
Prša
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Losonci-medence
Más földrajzi nevek:
Bérc-domb, Iván-hegy
Koordináták:
48.29964066, 19.79148102
Terület:
3,48 km2
Rang:
község
Népesség:
202
Tszf. magasság:
183 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98541
Település kód:
511781
Szervezeti azonosító:
316351
Adóazonosító:
2021115096

A község a Losonci-medencében, a Szuha-patak és a Losonc-Fülek vasútvonal mentén (megállóhely) fekszik, Losonctól 14 km-re délkeletre, Fülektől 5 km-re északnyugatra. A Fülekkovácsit (2 km) Nagydaróccal (6,5 km) összekötő mellékúton közelíthető meg. Csaknem teljesen egybeépült a tőle északra fekvő, szomszédos (1 km) Bozitával. Határa túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Ipolynyitra, délről Fülekkovácsi, északról Bozita községekkel határos. Északi határának egy részét a Bozita-Füleksávoly országút alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához (1872-1913 között Füleki járásához) tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig a (változó területű) Losonci járáshoz (1951-1960 között a kis időre helyreállított Füleki járáshoz). 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás). A határának kétharmadának elcsatolásával (területe 10,50 km²-ről 3,48 km²-re csökkent) 1936-ban szlovák telepesközségként létesített Bozita 1939. október 3-án a magyar közigazgatás keretében visszakerült Perséhez, 1957-ben azonban újra önállósult.

Népesség

1910-ben 450, 1921-ben 381, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. Csehszlovákiához csatolása után a földbirtokreform keretében zajló szlovák betelepítés és kolonizáció egyik célpontjává vált, 1921-ben a (cseh)szlovák nemzetiségűek a lakosság 29,9, 1930-ban már 53 %-át alkották (1921-30 között népessége egyharmadával nőtt). Bozita önálló községgé alakulásával népességének csaknem felét elveszítette (1938-ban már csak 263 lakosa volt), ugyanakkor ismét magyar többségűvé vált, melyet napjainkig megőrzött. Bár 1991-2011 között a szlovák nemzetiségűek aránya megduplázódott (7,3 %-ról 16,8 %-ra nőtt), a túlnyomó többség (71,1 %) ma is magyar nemzetiségű, viszonylag magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (11,7 %) is. A lakosság 81,7 %-a római katolikus vallású.

Történelem

A településről az első írásos említés 1439-ből származik, feltehetően sokkal régebben fennáll. A 16. század első felében két település, Alsó- és Felsőperse állt a helyén, majd 1554 és 1593 között török megszállás alatt állt. 1655-ben a hadak elpusztították, újjáépítésére 1670-ben került sor és 1725-től ismét önálló községként szerepel. A 19. században nagyrészt a Coburg család nagybirtokához tartozott. 1872-ben Shvoy Miklós Nógrád megye leírása c. munkájában kiemeli a község lótenyésztését. 1896-ban létesítették vasútállomását. A trianoni békeszerződésig Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott. 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. Határának nagy része korábban mocsár volt, melyet az 1940-es évektől 1970-ig tartó lecsapolások során megszüntettek. 1996-ban honfoglalási emlékkopjafát emeltek a községben. A Szuha-patak 2010-es árvize súlyos károkat okozott a település alacsonyabban fekvő részein.

Mai jelentősége

Határában több napkollektoros erőmű üzemel. Szentolvasó Királynőjének szentelt római katolikus temploma 1913-ban épült neoromán stílusban. Határában több avar kori, honfoglalás kori és korai Árpád-kori sírt tártak fel 1948-50-ben.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PERSE. Magyar falu Nógrád Vármegyében, földes Ura Gróf Koháry Uraság, lakosai külömbfélék, fekszik sávolyhoz nem meszsze, mellynek filiája Ipoly vize mellett, határja sovány, más javai is hibásak, harmadik osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Perse, magyar falu, Nógrád vgyében, 241 kath. lak. Földje jó; rétje, nádja elég. F. u. h. Coburg. Ut. p. Zelene.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Perse. Fülek közelében, a Szuha-patak mentén fekvő, magyar kisközség. Van 75 háza és 503, róm. kath. vallású lakosa. Postája, távírója és vasúti állomása Fülek, de itt is van feltételes megállóhely. Már 1439-ben Perseháza néven említik az oklevelek. 1598-ban Szentmariay György volt a földesura. 1682-ben Fülek várának elfoglalása után, Thököly Imre szeptember 16-án ide kisértette gróf Koháry Istvánt, a kit a vár átadása után elfogatott s innen Regéczre vitette. Az 1715-1720. évi összeírásban a nemes községek között találjuk. 1740-ben a füleki uradalomhoz tartozott. 1770-ben gróf Koháry István volt a földesura. 1826-ban herczeg Koháry Ferencz birtokában találjuk, de 1795-ig még az Almássy család is birtokos volt itt s e család építtette a XVIII. század elején azt a bozitapusztai úrilakot, mely jelenleg a herczeg Coburg hitbizományhoz tartozik és főintézői lakul szolgál. Jelenleg herczeg Coburg Fülöp a helység legnagyobb birtokosa. A községhez tartozik Bozita-puszta, Széplak és Ujszállás-major. Bozita-puszta, mely az úgy nevezett Faluhely dülővel határos, a középkorban önálló helység volt. 1435-ben Fülek várának tartozékai között szerepel. 1598-ban Serényi Mihály volt a helység földesura. A XVII. században pusztult el.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Perse. Elsőnek 1439-ben Perseháza néven említi egy oklevél. A török kiűzetése után (1598) Szentmariay György szerezte meg. Később füleki várbirtok, majd 1770-ben Koháry István gróf kezén jegyzik fel. Később íz Almássy-családnak is van itt birtoka. Az összeomlás előtt Coburg-Góthai Fülöp hercegnek volt itt uradalma. A község területe 1823 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 263.

Bacskai Béla

1935. 07. 26.
Perse - megszületett
1953
Fülek - tanult műlakatos és öntőmester szakmát tanult
1980. 11. 7.
Guszona - elhunyt
Névelőfordulások
1439
Perzehaza
1773
Perse,
1786
Persche,
1808
Perse,
1920
Perša,
1927
Prša, Perse,
1945
Prša, Perse,
1948
Prša
1994
Perse

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Perse (Prša) 79
Telefon: 0474380190

Honlap:
Polgármester:
Nagy Gábor (Független)

Képviselő-testület:
Bozó Jozef (DOMA DOBRE)
Činčura Adrián (MOST - HÍD)
Nagy Kašagrandová Kinga (MOST - HÍD)
Kovács Tímea (SMK-MKP)
Soós Tomáš (SMK-MKP)
DOMA DOBRE 20% DOMA DOBRE 1 képviselö MOST - HÍD 40% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Persei Községi Hivatal

Perse 79

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 395 95%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 19 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 415
magyarok 420 93%
szlovákok 29 6%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 450
magyarok 259 68%
szlovákok 114 30%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 8 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 381
magyarok 188 92%
szlovákok 15 7%
romák 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 205
magyarok 177 91%
szlovákok 16 8%
romák 0 0%
csehek 2 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 195
magyarok 140 71%
szlovákok 33 17%
romák 0 0%
csehek 1 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 23 12%
összlétszám 197
magyarok 149 78%
szlovákok 37 19%
romák 0 0%
csehek 1 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 2%
összlétszám 190
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 174
Választási részvétel: 75.86 %
Kiadott boríték: 132
Bedobott boríték: 132

Polgármester

Érvényes szavazólap: 132
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Nagy Gábor 59 44.70 % Független
Babicová Zuzana 37 28.03 % Független
Nagyová Mária 36 27.27 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kovács Tímea 77 SMK-MKP
Činčura Adrián 74 MOST - HÍD
Nagy Kašagrandová Kinga 63 MOST - HÍD
Bozó Jozef 56 DOMA DOBRE
Soós Tomáš 52 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö Független 60.00% Független 3 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö DOMA DOBRE 20.00% DOMA DOBRE 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 154
Választási részvétel: 27.27 %
Kiadott boríték: 42
Bedobott boríték: 42
Választásra jogosult: 154
Választási részvétel: 18.83 %
Kiadott boríték: 29
Bedobott boríték: 29
Választásra jogosult: 169
Választási részvétel: 42,01 %
Kiadott boríték: 71
Bedobott boríték: 71

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 39
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 69
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 27 69.23 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 6 15.38 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ladislav Fízik 2 5.13 % ASV
Marian Kotleba 2 5.13 % ĽS Naše Slovensko
Ondrej Binder 1 2.56 % Független
Karol Konárik 1 2.56 % SNS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Marian Kotleba 11 37.93% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 42 60.87 % Független
Igor Kašper 10 14.49 % Független
Martin Juhaniak 5 7.25 % Független
Jozef Šimko 4 5.80 % Független
Viliam Baňák 3 4.35 % JĽSS
Miroslav Gálik 2 2.90 % NAS
Milan Urbáni 2 2.90 % SMS
Ivan Saktor 1 1.45 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Marian Kotleba 0 0.00 % ĽSNS
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 42
Érvényes szavazólap: 70
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Péter Csúsz 38 90.48% SMK-MKP
Attila Agócs 30 71.43% Független
Péter György 28 66.67% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 28 66.67% SMK-MKP
Róbert Eibner 17 40.48% MOST - HÍD
Štefan Kertész 10 23.81% MOST - HÍD
Milan Spodniak 4 9.52% HZD, ĽS-HZDS
Vladimír Cirbus 4 9.52% Független
Marian Bozó 3 7.14% SMS
Zaher Mahmoud 1 2.38% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Branislav Hámorník 1 2.38% SMER - SD, KDH
Radovan Konečný 1 2.38% MOST - HÍD
František Kelemen 1 2.38% SĽS
Juraj Pelč 1 2.38% Független
Monika Albertiová 1 2.38% 99%
Vojtech Botoš 1 2.38% SRK
Pavol Baculík 1 2.38% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Martin Olšiak 1 2.38% SNS
Ján Karman 0 0.00% KSS
Michal Novodomský 0 0.00% SMS
Milan Ďurák 0 0.00% SNS
Ján Krahulec 0 0.00% KSS
Miroslav Morháč 0 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Ján Mičuda 0 0.00% SMER - SD, KDH
Ondrej Drugda 0 0.00% SĽS
Pavel Greksa 0 0.00% 99%
Ján Poničan 0 0.00% SNS
Alena Rezková 0 0.00% Független
Karol Márkuš 0 0.00% PD
Peter Pánik 0 0.00% SĽS
Radoslav Čičmanec 0 0.00% ASV
Katarína Sabová 0 0.00% PD
Ľubomír Činčura 0 0.00% Független
Rudolf Slivka 0 0.00% ND
Marcel Hudec 0 0.00% PD
Igor Sivok 0 0.00% PD
Vladimír Rehánek 0 0.00% SMER - SD, KDH
Marian Šulek 0 0.00% KSS
Mária Salajová 0 0.00% KSS
Ján Kašiar 0 0.00% KSS
Attila Agócs 50 71.43% MOST - HÍD
Péter Csúsz 50 71.43% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 30 42.86% SMK-MKP
Péter György 29 41.43% SMK-MKP
Zoltán Marcinkó 19 27.14% SMK-MKP
László Kerekes 19 27.14% SMK-MKP
Milan Spodniak 12 17.14% DOMA DOBRE
István Mázik 8 11.43% MKDA-MKDSZ
Pavol Baculík 7 10.00% Független
Branislav Hámorník 7 10.00% SMER-SD
Karol Ferencz 6 8.57% MOST - HÍD
Denisa Nincová 5 7.14% Független
Zoltán Balog 5 7.14% Független
Juraj Pelč 4 5.71% Független
Anna Václavíková 3 4.29% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Rudolf Slivka 3 4.29% SNS
Štefan Kertész 3 4.29% MOST - HÍD
Jana Haláková 3 4.29% SMER-SD
Ján Svoreň 2 2.86% KSS
Matej Bella 2 2.86% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michal Kováč 2 2.86% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Jozef Bari 2 2.86% SRK
Jozef Kramec 2 2.86% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Zaher Mahmoud 2 2.86% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Patrik Svediak 2 2.86% SME RODINA - Boris Kollár
Pavel Greksa 2 2.86% Független
Tibor Tóth 2 2.86% MOST - HÍD
Marek Hudec 1 1.43% ĽS Naše Slovensko
Július Čipčala 1 1.43% SRK
Pavol Križo 1 1.43% SNS
Peter Pánik 1 1.43% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Monika Kováčová 1 1.43% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Mičuda 1 1.43% SMER-SD
Vojtech Papp 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Jánošik 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Marian Šulek 0 0.00% KSS
Veronika Poznánová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Radoslav Čičmanec 0 0.00% DOMA DOBRE
Ondrej Drugda 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Lucia Kašiarová 0 0.00% KSS
Lukáš Čavoj 0 0.00% Független
František Kelemen 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Milan Alberti 0 0.00% Független
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Ján Karman 537 0.00% KSS
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 60.82 %
Divény 153 7.41 %
Gács 99 4.79 %
Videfalva 97 4.70 %
Tugár 75 3.63 %
Lónyabánya 52 2.52 %
Losonctamási 51 2.47 %
Fülek 48 2.32 %
Gácsfalva 45 2.18 %
Rózsaszállás 42 2.03 %
Terbeléd 42 2.03 %
Panyidaróc 25 1.21 %
Budaszállás 20 0.97 %
Vámosfalva 17 0.82 %
Nagydaróc 16 0.77 %
Bolyk 15 0.73 %
Dabar 13 0.63 %
Gácslápos 13 0.63 %
Patakalja 12 0.58 %
Bozita 11 0.53 %
Gácsliget 11 0.53 %
Ipolygalsa 11 0.53 %
Rátkapuszta 9 0.44 %
Rapp 9 0.44 %
Nagylibercse 8 0.39 %
Csomatelke 8 0.39 %
Vilke 8 0.39 %
Ragyolc 8 0.39 %
Romhánypuszta 7 0.34 %
Ábelfalva 7 0.34 %
Fülekkovácsi 7 0.34 %
Maskófalva 7 0.34 %
Mucsény 7 0.34 %
Kotmány 7 0.34 %
Tósár 6 0.29 %
Tőrincs 5 0.24 %
Sátorosbánya 4 0.19 %
Miksi 4 0.19 %
Kalonda 4 0.19 %
Fűrész 4 0.19 %
Perse 3 0.15 %
Fülekpüspöki 3 0.15 %
Kétkeresztúr 2 0.10 %
Pinc 2 0.10 %
Füleksávoly 2 0.10 %
Gergelyfalva 2 0.10 %
Gömörsíd 2 0.10 %
Ipolynyitra 1 0.05 %
Sőreg 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Jelsőc 1 0.05 %
Csákányháza 1 0.05 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 34.47 %
Losonc 1 055 27.24 %
Ragyolc 198 5.11 %
Fülekpüspöki 157 4.05 %
Csomatelke 99 2.56 %
Nagydaróc 88 2.27 %
Fülekkovácsi 77 1.99 %
Füleksávoly 60 1.55 %
Sőreg 54 1.39 %
Perse 50 1.29 %
Ipolygalsa 50 1.29 %
Sátorosbánya 46 1.19 %
Videfalva 45 1.16 %
Csákányháza 44 1.14 %
Bozita 43 1.11 %
Panyidaróc 42 1.08 %
Béna 40 1.03 %
Rátkapuszta 36 0.93 %
Bolyk 32 0.83 %
Pinc 30 0.77 %
Rapp 29 0.75 %
Terbeléd 28 0.72 %
Vilke 24 0.62 %
Gács 23 0.59 %
Losonctamási 22 0.57 %
Mucsény 21 0.54 %
Bolgárom 20 0.52 %
Tőrincs 15 0.39 %
Vámosfalva 15 0.39 %
Fülekpilis 14 0.36 %
Divény 13 0.34 %
Miksi 12 0.31 %
Patakalja 11 0.28 %
Kalonda 10 0.26 %
Kétkeresztúr 10 0.26 %
Ipolynyitra 9 0.23 %
Lónyabánya 9 0.23 %
Jelsőc 7 0.18 %
Rózsaszállás 6 0.15 %
Gácsfalva 6 0.15 %
Budaszállás 5 0.13 %
Maskófalva 5 0.13 %
Tugár 4 0.10 %
Dabar 3 0.08 %
Gácsliget 2 0.05 %
Fűrész 2 0.05 %
Gácsprága 2 0.05 %
Parlagos 2 0.05 %
Gácslápos 2 0.05 %
Tósár 2 0.05 %
Kotmány 2 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gömörsíd 1 0.03 %
Lentő 1 0.03 %
Ábelfalva 1 0.03 %
Nagylibercse 1 0.03 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 48.00 %
Losonctamási 190 5.24 %
Fülek 178 4.90 %
Videfalva 153 4.22 %
Gács 136 3.75 %
Divény 123 3.39 %
Lónyabánya 111 3.06 %
Terbeléd 79 2.18 %
Vámosfalva 70 1.93 %
Nagydaróc 70 1.93 %
Gácsfalva 69 1.90 %
Bozita 66 1.82 %
Gácsliget 65 1.79 %
Budaszállás 56 1.54 %
Tugár 56 1.54 %
Jelsőc 51 1.41 %
Sátorosbánya 50 1.38 %
Dabar 50 1.38 %
Bolyk 47 1.30 %
Miksi 45 1.24 %
Csomatelke 39 1.07 %
Rapp 36 0.99 %
Füleksávoly 35 0.96 %
Maskófalva 35 0.96 %
Rózsaszállás 34 0.94 %
Patakalja 33 0.91 %
Tósár 32 0.88 %
Panyidaróc 30 0.83 %
Nagylibercse 29 0.80 %
Mucsény 26 0.72 %
Gácslápos 23 0.63 %
Vilke 23 0.63 %
Sőreg 21 0.58 %
Kotmány 17 0.47 %
Parlagos 17 0.47 %
Romhánypuszta 17 0.47 %
Ragyolc 16 0.44 %
Ipolygalsa 15 0.41 %
Gömörsíd 15 0.41 %
Ábelfalva 15 0.41 %
Csákányháza 15 0.41 %
Tőrincs 15 0.41 %
Rátkapuszta 14 0.39 %
Fülekkovácsi 14 0.39 %
Fülekpilis 12 0.33 %
Fűrész 10 0.28 %
Gergelyfalva 10 0.28 %
Pinc 9 0.25 %
Kalonda 9 0.25 %
Gácsprága 8 0.22 %
Ipolynyitra 7 0.19 %
Perse 7 0.19 %
Béna 7 0.19 %
Kétkeresztúr 7 0.19 %
Bolgárom 4 0.11 %
Lentő 3 0.08 %
Fülekpüspöki 3 0.08 %
Losonc 935 58.77 %
Fülek 380 23.88 %
Videfalva 65 4.09 %
Gács 55 3.46 %
Losonctamási 53 3.33 %
Lónyabánya 38 2.39 %
Vámosfalva 33 2.07 %
Bozita 33 2.07 %
Divény 30 1.89 %
Fülekpüspöki 22 1.38 %
Patakalja 21 1.32 %
Rózsaszállás 20 1.26 %
Jelsőc 19 1.19 %
Panyidaróc 18 1.13 %
Dabar 17 1.07 %
Budaszállás 16 1.01 %
Terbeléd 16 1.01 %
Fülekkovácsi 15 0.94 %
Ragyolc 15 0.94 %
Gácsfalva 15 0.94 %
Bolyk 13 0.82 %
Nagydaróc 12 0.75 %
Miksi 11 0.69 %
Kotmány 10 0.63 %
Gömörsíd 10 0.63 %
Vilke 10 0.63 %
Rátkapuszta 9 0.57 %
Rapp 8 0.50 %
Maskófalva 8 0.50 %
Kétkeresztúr 7 0.44 %
Gergelyfalva 7 0.44 %
Sátorosbánya 7 0.44 %
Perse 5 0.31 %
Csomatelke 5 0.31 %
Mucsény 4 0.25 %
Tugár 4 0.25 %
Sőreg 3 0.19 %
Ipolygalsa 3 0.19 %
Füleksávoly 3 0.19 %
Csákányháza 2 0.13 %
Romhánypuszta 2 0.13 %
Kalonda 2 0.13 %
Nagylibercse 2 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.13 %
Gácsliget 2 0.13 %
Ábelfalva 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Fülekpilis 1 0.06 %
Pinc 1 0.06 %
Bolgárom 1 0.06 %
Fűrész 1 0.06 %
Parlagos 1 0.06 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 39.91 %
Fülek 18 7.89 %
Divény 10 4.39 %
Videfalva 9 3.95 %
Lónyabánya 7 3.07 %
Gömörsíd 6 2.63 %
Ragyolc 5 2.19 %
Bolyk 5 2.19 %
Vámosfalva 4 1.75 %
Vilke 4 1.75 %
Gács 4 1.75 %
Rátkapuszta 4 1.75 %
Csomatelke 3 1.32 %
Rózsaszállás 3 1.32 %
Tugár 3 1.32 %
Pinc 3 1.32 %
Nagydaróc 3 1.32 %
Ipolynyitra 2 0.88 %
Sőreg 2 0.88 %
Kotmány 2 0.88 %
Rapp 2 0.88 %
Lentő 2 0.88 %
Gácsfalva 2 0.88 %
Terbeléd 2 0.88 %
Mucsény 2 0.88 %
Kétkeresztúr 2 0.88 %
Füleksávoly 2 0.88 %
Losonctamási 2 0.88 %
Jelsőc 1 0.44 %
Fülekpüspöki 1 0.44 %
Panyidaróc 1 0.44 %
Fűrész 1 0.44 %
Patakalja 1 0.44 %
Gácsliget 1 0.44 %
Miksi 1 0.44 %
Gácslápos 1 0.44 %
Ipolygalsa 1 0.44 %
Sátorosbánya 1 0.44 %
Dabar 1 0.44 %
Tósár 1 0.44 %
Béna 1 0.44 %
Bolgárom 1 0.44 %
Budaszállás 1 0.44 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 40.41 %
Losonc 70 10.32 %
Ragyolc 29 4.28 %
Fülekpüspöki 28 4.13 %
Gömörsíd 23 3.39 %
Sőreg 14 2.06 %
Nagydaróc 13 1.92 %
Csomatelke 11 1.62 %
Csákányháza 8 1.18 %
Bolgárom 8 1.18 %
Vilke 8 1.18 %
Perse 8 1.18 %
Fülekkovácsi 7 1.03 %
Béna 7 1.03 %
Füleksávoly 6 0.88 %
Rapp 6 0.88 %
Terbeléd 4 0.59 %
Mucsény 4 0.59 %
Lónyabánya 4 0.59 %
Panyidaróc 3 0.44 %
Kalonda 3 0.44 %
Ipolynyitra 3 0.44 %
Ipolygalsa 3 0.44 %
Gács 3 0.44 %
Rátkapuszta 2 0.29 %
Bolyk 2 0.29 %
Pinc 2 0.29 %
Sátorosbánya 2 0.29 %
Tósár 2 0.29 %
Bozita 2 0.29 %
Gácsprága 1 0.15 %
Kétkeresztúr 1 0.15 %
Losonctamási 1 0.15 %
Fűrész 1 0.15 %
Tugár 1 0.15 %
Fülekpilis 1 0.15 %
Patakalja 1 0.15 %
Divény 1 0.15 %
Videfalva 1 0.15 %
Jelsőc 1 0.15 %
Vámosfalva 1 0.15 %
Dabar 1 0.15 %
Budaszállás 1 0.15 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 47.47 %
Losonctamási 154 9.38 %
Videfalva 97 5.91 %
Gács 71 4.33 %
Divény 68 4.14 %
Bozita 65 3.96 %
Lónyabánya 61 3.72 %
Tugár 49 2.99 %
Budaszállás 48 2.93 %
Fülek 47 2.86 %
Gácsliget 42 2.56 %
Jelsőc 41 2.50 %
Vámosfalva 36 2.19 %
Tósár 31 1.89 %
Sátorosbánya 30 1.83 %
Gácsfalva 28 1.71 %
Nagydaróc 26 1.58 %
Terbeléd 26 1.58 %
Bolyk 24 1.46 %
Maskófalva 23 1.40 %
Tőrincs 21 1.28 %
Rapp 21 1.28 %
Kotmány 21 1.28 %
Ábelfalva 18 1.10 %
Gácslápos 18 1.10 %
Rózsaszállás 17 1.04 %
Romhánypuszta 16 0.98 %
Gergelyfalva 16 0.98 %
Panyidaróc 15 0.91 %
Csákányháza 15 0.91 %
Dabar 13 0.79 %
Nagylibercse 12 0.73 %
Patakalja 12 0.73 %
Fülekkovácsi 11 0.67 %
Vilke 11 0.67 %
Mucsény 9 0.55 %
Ipolygalsa 9 0.55 %
Fülekpilis 8 0.49 %
Gömörsíd 7 0.43 %
Parlagos 7 0.43 %
Kétkeresztúr 7 0.43 %
Miksi 6 0.37 %
Fűrész 6 0.37 %
Ragyolc 5 0.30 %
Gácsprága 5 0.30 %
Sőreg 5 0.30 %
Füleksávoly 5 0.30 %
Rátkapuszta 4 0.24 %
Lentő 4 0.24 %
Pinc 3 0.18 %
Csomatelke 3 0.18 %
Perse 3 0.18 %
Fülekpüspöki 3 0.18 %
Ipolynyitra 2 0.12 %
Bolgárom 2 0.12 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 12.54 %
Losonc 59 8.91 %
Gömörsíd 17 2.57 %
Nagydaróc 11 1.66 %
Tőrincs 9 1.36 %
Ragyolc 9 1.36 %
Panyidaróc 8 1.21 %
Fülekkovácsi 8 1.21 %
Fülekpüspöki 7 1.06 %
Mucsény 7 1.06 %
Csomatelke 7 1.06 %
Füleksávoly 7 1.06 %
Bolgárom 7 1.06 %
Jelsőc 6 0.91 %
Csákányháza 6 0.91 %
Rapp 4 0.60 %
Ipolynyitra 4 0.60 %
Fülekpilis 3 0.45 %
Gács 3 0.45 %
Vilke 3 0.45 %
Béna 3 0.45 %
Terbeléd 3 0.45 %
Losonctamási 3 0.45 %
Lónyabánya 2 0.30 %
Gácsfalva 2 0.30 %
Rózsaszállás 2 0.30 %
Dabar 2 0.30 %
Miksi 2 0.30 %
Perse 2 0.30 %
Pinc 2 0.30 %
Kalonda 2 0.30 %
Kotmány 2 0.30 %
Fűrész 1 0.15 %
Videfalva 1 0.15 %
Patakalja 1 0.15 %
Parlagos 1 0.15 %
Rátkapuszta 1 0.15 %
Vámosfalva 1 0.15 %
Sátorosbánya 1 0.15 %
Bolyk 1 0.15 %
Nagylibercse 1 0.15 %
Gácsliget 1 0.15 %
Ipolygalsa 1 0.15 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 54.38 %
Videfalva 42 3.87 %
Gács 38 3.50 %
Lónyabánya 27 2.49 %
Losonctamási 20 1.84 %
Divény 18 1.66 %
Fülek 17 1.57 %
Dabar 16 1.47 %
Gácsfalva 15 1.38 %
Panyidaróc 12 1.11 %
Fülekkovácsi 10 0.92 %
Rapp 9 0.83 %
Kotmány 8 0.74 %
Vámosfalva 8 0.74 %
Terbeléd 7 0.65 %
Bozita 7 0.65 %
Miksi 5 0.46 %
Gácsliget 5 0.46 %
Budaszállás 5 0.46 %
Kétkeresztúr 5 0.46 %
Vilke 5 0.46 %
Fűrész 5 0.46 %
Jelsőc 4 0.37 %
Tugár 4 0.37 %
Ipolynyitra 4 0.37 %
Gácslápos 4 0.37 %
Bolyk 4 0.37 %
Kalonda 4 0.37 %
Csákányháza 4 0.37 %
Rózsaszállás 4 0.37 %
Ábelfalva 3 0.28 %
Fülekpüspöki 3 0.28 %
Ragyolc 3 0.28 %
Csomatelke 3 0.28 %
Rátkapuszta 3 0.28 %
Romhánypuszta 2 0.18 %
Bolgárom 2 0.18 %
Tósár 2 0.18 %
Nagylibercse 2 0.18 %
Perse 2 0.18 %
Ipolygalsa 2 0.18 %
Nagydaróc 2 0.18 %
Lentő 2 0.18 %
Tőrincs 2 0.18 %
Füleksávoly 2 0.18 %
Sátorosbánya 2 0.18 %
Gömörsíd 1 0.09 %
Mucsény 1 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.09 %
Parlagos 1 0.09 %
Patakalja 1 0.09 %
Maskófalva 1 0.09 %
Pinc 1 0.09 %
Béna 1 0.09 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 61.73 %
Lónyabánya 71 10.22 %
Videfalva 70 10.07 %
Divény 60 8.63 %
Losonctamási 54 7.77 %
Gács 48 6.91 %
Fülek 34 4.89 %
Vámosfalva 27 3.88 %
Kotmány 26 3.74 %
Rózsaszállás 20 2.88 %
Bozita 20 2.88 %
Gácsfalva 18 2.59 %
Dabar 13 1.87 %
Patakalja 13 1.87 %
Bolyk 12 1.73 %
Rapp 10 1.44 %
Fűrész 9 1.29 %
Tósár 9 1.29 %
Rátkapuszta 9 1.29 %
Panyidaróc 9 1.29 %
Mucsény 8 1.15 %
Vilke 8 1.15 %
Nagydaróc 7 1.01 %
Terbeléd 7 1.01 %
Jelsőc 7 1.01 %
Gácslápos 6 0.86 %
Maskófalva 6 0.86 %
Tugár 6 0.86 %
Sátorosbánya 6 0.86 %
Ragyolc 5 0.72 %
Budaszállás 5 0.72 %
Kalonda 4 0.58 %
Gácsliget 4 0.58 %
Lentő 4 0.58 %
Pinc 4 0.58 %
Ábelfalva 3 0.43 %
Miksi 3 0.43 %
Kétkeresztúr 3 0.43 %
Füleksávoly 3 0.43 %
Fülekkovácsi 3 0.43 %
Gergelyfalva 2 0.29 %
Romhánypuszta 2 0.29 %
Csomatelke 2 0.29 %
Nagylibercse 1 0.14 %
Gömörsíd 1 0.14 %
Ipolygalsa 1 0.14 %
Béna 1 0.14 %
Tőrincs 1 0.14 %
Fülekpilis 1 0.14 %
Csákányháza 1 0.14 %
Gácsprága 1 0.14 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 72.78 %
Gács 204 7.29 %
Fülek 176 6.29 %
Videfalva 172 6.15 %
Losonctamási 135 4.82 %
Divény 125 4.47 %
Vámosfalva 107 3.82 %
Lónyabánya 106 3.79 %
Gácsfalva 95 3.39 %
Gácsliget 77 2.75 %
Terbeléd 42 1.50 %
Dabar 38 1.36 %
Patakalja 37 1.32 %
Panyidaróc 37 1.32 %
Nagylibercse 34 1.21 %
Rózsaszállás 34 1.21 %
Ragyolc 33 1.18 %
Tugár 33 1.18 %
Maskófalva 33 1.18 %
Vilke 31 1.11 %
Bolyk 29 1.04 %
Bozita 29 1.04 %
Budaszállás 26 0.93 %
Tósár 25 0.89 %
Gácslápos 24 0.86 %
Kotmány 23 0.82 %
Pinc 18 0.64 %
Fülekkovácsi 17 0.61 %
Nagydaróc 16 0.57 %
Rapp 15 0.54 %
Csomatelke 14 0.50 %
Fűrész 14 0.50 %
Rátkapuszta 13 0.46 %
Gergelyfalva 13 0.46 %
Miksi 12 0.43 %
Mucsény 12 0.43 %
Fülekpüspöki 10 0.36 %
Ábelfalva 10 0.36 %
Ipolygalsa 10 0.36 %
Sátorosbánya 9 0.32 %
Romhánypuszta 9 0.32 %
Jelsőc 8 0.29 %
Fülekpilis 7 0.25 %
Kétkeresztúr 5 0.18 %
Gácsprága 5 0.18 %
Perse 4 0.14 %
Gömörsíd 4 0.14 %
Ipolynyitra 4 0.14 %
Tőrincs 4 0.14 %
Kalonda 4 0.14 %
Lentő 2 0.07 %
Füleksávoly 2 0.07 %
Bolgárom 2 0.07 %
Sőreg 2 0.07 %
Parlagos 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 55.39 %
Losonctamási 480 44.99 %
Videfalva 193 18.09 %
Gács 113 10.59 %
Lónyabánya 106 9.93 %
Divény 100 9.37 %
Vámosfalva 79 7.40 %
Gácsfalva 66 6.19 %
Fülek 66 6.19 %
Patakalja 51 4.78 %
Tugár 41 3.84 %
Tósár 36 3.37 %
Gergelyfalva 33 3.09 %
Budaszállás 33 3.09 %
Gácsliget 25 2.34 %
Bozita 24 2.25 %
Dabar 24 2.25 %
Rózsaszállás 23 2.16 %
Maskófalva 23 2.16 %
Nagylibercse 22 2.06 %
Bolyk 21 1.97 %
Sátorosbánya 17 1.59 %
Parlagos 17 1.59 %
Terbeléd 16 1.50 %
Rapp 15 1.41 %
Kotmány 12 1.12 %
Romhánypuszta 12 1.12 %
Jelsőc 12 1.12 %
Panyidaróc 11 1.03 %
Ipolygalsa 11 1.03 %
Gácslápos 11 1.03 %
Ragyolc 10 0.94 %
Rátkapuszta 10 0.94 %
Fülekkovácsi 8 0.75 %
Kétkeresztúr 8 0.75 %
Fűrész 7 0.66 %
Ábelfalva 7 0.66 %
Vilke 6 0.56 %
Tőrincs 6 0.56 %
Pinc 6 0.56 %
Füleksávoly 5 0.47 %
Gácsprága 5 0.47 %
Nagydaróc 5 0.47 %
Lentő 5 0.47 %
Fülekpüspöki 5 0.47 %
Csomatelke 3 0.28 %
Fülekpilis 3 0.28 %
Bolgárom 3 0.28 %
Ipolynyitra 2 0.19 %
Kalonda 2 0.19 %
Csákányháza 2 0.19 %
Mucsény 2 0.19 %
Sőreg 1 0.09 %
Béna 1 0.09 %
Gömörsíd 1 0.09 %
Perse 1 0.09 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 11.58 %
Fülek 40 1.86 %
Nagydaróc 40 1.86 %
Videfalva 21 0.98 %
Gács 18 0.84 %
Divény 15 0.70 %
Losonctamási 12 0.56 %
Lónyabánya 11 0.51 %
Terbeléd 10 0.47 %
Bolyk 8 0.37 %
Vámosfalva 7 0.33 %
Dabar 6 0.28 %
Patakalja 6 0.28 %
Vilke 6 0.28 %
Panyidaróc 6 0.28 %
Ragyolc 5 0.23 %
Rózsaszállás 5 0.23 %
Füleksávoly 5 0.23 %
Budaszállás 4 0.19 %
Miksi 4 0.19 %
Tósár 4 0.19 %
Maskófalva 4 0.19 %
Tugár 3 0.14 %
Csákányháza 3 0.14 %
Gácsprága 3 0.14 %
Gácsfalva 3 0.14 %
Sátorosbánya 3 0.14 %
Pinc 3 0.14 %
Fűrész 2 0.09 %
Nagylibercse 2 0.09 %
Gácsliget 2 0.09 %
Perse 2 0.09 %
Kotmány 2 0.09 %
Jelsőc 2 0.09 %
Fülekkovácsi 2 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.05 %
Bozita 1 0.05 %
Gömörsíd 1 0.05 %
Fülekpüspöki 1 0.05 %
Gácslápos 1 0.05 %
Tőrincs 1 0.05 %
Rapp 1 0.05 %
Rátkapuszta 1 0.05 %
Csomatelke 1 0.05 %
Romhánypuszta 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Mucsény 1 0.05 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 16.48 %
Tőrincs 30 8.38 %
Fülek 26 7.26 %
Jelsőc 10 2.79 %
Vilke 9 2.51 %
Gömörsíd 9 2.51 %
Panyidaróc 8 2.23 %
Nagydaróc 7 1.96 %
Bolgárom 5 1.40 %
Losonctamási 4 1.12 %
Gácsfalva 4 1.12 %
Ipolynyitra 4 1.12 %
Kotmány 4 1.12 %
Divény 4 1.12 %
Fűrész 3 0.84 %
Gács 3 0.84 %
Csákányháza 3 0.84 %
Csomatelke 3 0.84 %
Videfalva 3 0.84 %
Füleksávoly 3 0.84 %
Fülekpilis 3 0.84 %
Lónyabánya 3 0.84 %
Mucsény 3 0.84 %
Tugár 2 0.56 %
Fülekpüspöki 2 0.56 %
Miksi 2 0.56 %
Bolyk 2 0.56 %
Vámosfalva 2 0.56 %
Tósár 2 0.56 %
Ipolygalsa 2 0.56 %
Dabar 2 0.56 %
Budaszállás 1 0.28 %
Perse 1 0.28 %
Terbeléd 1 0.28 %
Rózsaszállás 1 0.28 %
Rapp 1 0.28 %
Ragyolc 1 0.28 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 7.83 %
Fülek 112 7.76 %
Ipolygalsa 92 6.38 %
Terbeléd 29 2.01 %
Nagydaróc 19 1.32 %
Füleksávoly 17 1.18 %
Ipolynyitra 13 0.90 %
Fülekpüspöki 11 0.76 %
Bolyk 11 0.76 %
Bozita 11 0.76 %
Videfalva 10 0.69 %
Csákányháza 10 0.69 %
Ragyolc 9 0.62 %
Rapp 9 0.62 %
Gömörsíd 9 0.62 %
Fülekkovácsi 8 0.55 %
Panyidaróc 7 0.49 %
Rátkapuszta 7 0.49 %
Perse 6 0.42 %
Csomatelke 6 0.42 %
Bolgárom 5 0.35 %
Losonctamási 4 0.28 %
Gács 4 0.28 %
Fülekpilis 4 0.28 %
Béna 4 0.28 %
Vámosfalva 4 0.28 %
Pinc 3 0.21 %
Miksi 3 0.21 %
Vilke 3 0.21 %
Gácsliget 3 0.21 %
Dabar 3 0.21 %
Sőreg 3 0.21 %
Tőrincs 2 0.14 %
Budaszállás 1 0.07 %
Maskófalva 1 0.07 %
Gácslápos 1 0.07 %
Ábelfalva 1 0.07 %
Tugár 1 0.07 %
Mucsény 1 0.07 %
Kalonda 1 0.07 %
Lónyabánya 1 0.07 %
Rózsaszállás 1 0.07 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 19.63 %
Fülek 28 1.32 %
Videfalva 27 1.27 %
Lónyabánya 24 1.13 %
Divény 22 1.03 %
Dabar 22 1.03 %
Losonctamási 20 0.94 %
Gács 14 0.66 %
Vámosfalva 13 0.61 %
Rózsaszállás 9 0.42 %
Bolyk 9 0.42 %
Terbeléd 8 0.38 %
Nagylibercse 6 0.28 %
Jelsőc 6 0.28 %
Vilke 6 0.28 %
Panyidaróc 6 0.28 %
Romhánypuszta 5 0.23 %
Csomatelke 5 0.23 %
Tósár 5 0.23 %
Gácsfalva 5 0.23 %
Tugár 4 0.19 %
Bozita 4 0.19 %
Mucsény 4 0.19 %
Budaszállás 4 0.19 %
Rapp 4 0.19 %
Kétkeresztúr 3 0.14 %
Fülekpüspöki 3 0.14 %
Gácsliget 3 0.14 %
Sátorosbánya 3 0.14 %
Füleksávoly 3 0.14 %
Gácsprága 3 0.14 %
Gergelyfalva 3 0.14 %
Ragyolc 3 0.14 %
Nagydaróc 3 0.14 %
Rátkapuszta 3 0.14 %
Ipolygalsa 2 0.09 %
Tőrincs 2 0.09 %
Ipolynyitra 2 0.09 %
Kalonda 2 0.09 %
Fülekkovácsi 2 0.09 %
Gácslápos 2 0.09 %
Fűrész 2 0.09 %
Maskófalva 2 0.09 %
Béna 1 0.05 %
Patakalja 1 0.05 %
Fülekpilis 1 0.05 %
Sőreg 1 0.05 %
Miksi 1 0.05 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 35.51 %
Videfalva 174 14.96 %
Losonctamási 34 2.92 %
Vámosfalva 24 2.06 %
Gács 24 2.06 %
Divény 22 1.89 %
Lónyabánya 21 1.81 %
Terbeléd 18 1.55 %
Bozita 18 1.55 %
Tugár 17 1.46 %
Fülek 14 1.20 %
Bolyk 11 0.95 %
Panyidaróc 8 0.69 %
Maskófalva 8 0.69 %
Csákányháza 8 0.69 %
Mucsény 8 0.69 %
Gácsfalva 8 0.69 %
Dabar 7 0.60 %
Budaszállás 7 0.60 %
Gácsliget 7 0.60 %
Rózsaszállás 7 0.60 %
Romhánypuszta 7 0.60 %
Pinc 5 0.43 %
Gácslápos 5 0.43 %
Rapp 4 0.34 %
Vilke 4 0.34 %
Kétkeresztúr 4 0.34 %
Kotmány 4 0.34 %
Tőrincs 4 0.34 %
Patakalja 4 0.34 %
Tósár 4 0.34 %
Fülekkovácsi 4 0.34 %
Jelsőc 3 0.26 %
Nagylibercse 3 0.26 %
Kalonda 3 0.26 %
Gömörsíd 3 0.26 %
Fűrész 3 0.26 %
Fülekpüspöki 2 0.17 %
Miksi 2 0.17 %
Ipolygalsa 2 0.17 %
Ragyolc 2 0.17 %
Nagydaróc 2 0.17 %
Rátkapuszta 2 0.17 %
Gergelyfalva 2 0.17 %
Füleksávoly 2 0.17 %
Csomatelke 1 0.09 %
Sőreg 1 0.09 %
Parlagos 1 0.09 %
Bolgárom 1 0.09 %
Ábelfalva 1 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.09 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 29.22 %
Losonc 253 10.55 %
Ragyolc 150 6.25 %
Fülekpüspöki 126 5.25 %
Gömörsíd 88 3.67 %
Csomatelke 75 3.13 %
Béna 48 2.00 %
Csákányháza 45 1.88 %
Füleksávoly 33 1.38 %
Fülekkovácsi 32 1.33 %
Sőreg 30 1.25 %
Nagydaróc 30 1.25 %
Vilke 25 1.04 %
Rapp 25 1.04 %
Bolgárom 25 1.04 %
Perse 19 0.79 %
Panyidaróc 16 0.67 %
Ipolygalsa 14 0.58 %
Terbeléd 14 0.58 %
Kalonda 13 0.54 %
Pinc 10 0.42 %
Bozita 10 0.42 %
Fülekpilis 9 0.38 %
Mucsény 9 0.38 %
Rátkapuszta 7 0.29 %
Bolyk 6 0.25 %
Losonctamási 6 0.25 %
Gácsfalva 4 0.17 %
Videfalva 4 0.17 %
Gács 4 0.17 %
Lónyabánya 2 0.08 %
Rózsaszállás 2 0.08 %
Sátorosbánya 2 0.08 %
Ipolynyitra 2 0.08 %
Divény 2 0.08 %
Vámosfalva 2 0.08 %
Patakalja 1 0.04 %
Gácsliget 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Fűrész 1 0.04 %
Kétkeresztúr 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Tugár 1 0.04 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 46.61 %
Divény 116 12.29 %
Gács 76 8.05 %
Rózsaszállás 72 7.63 %
Videfalva 69 7.31 %
Lónyabánya 63 6.67 %
Losonctamási 57 6.04 %
Vámosfalva 56 5.93 %
Fülek 38 4.03 %
Bozita 31 3.28 %
Gácsfalva 29 3.07 %
Dabar 28 2.97 %
Kotmány 23 2.44 %
Rapp 17 1.80 %
Fűrész 15 1.59 %
Sátorosbánya 13 1.38 %
Vilke 12 1.27 %
Budaszállás 12 1.27 %
Panyidaróc 12 1.27 %
Bolyk 12 1.27 %
Tugár 10 1.06 %
Ragyolc 10 1.06 %
Patakalja 9 0.95 %
Terbeléd 9 0.95 %
Nagylibercse 9 0.95 %
Mucsény 9 0.95 %
Nagydaróc 9 0.95 %
Tósár 8 0.85 %
Rátkapuszta 8 0.85 %
Maskófalva 8 0.85 %
Kalonda 8 0.85 %
Füleksávoly 8 0.85 %
Pinc 6 0.64 %
Gácsliget 6 0.64 %
Gácslápos 6 0.64 %
Romhánypuszta 5 0.53 %
Kétkeresztúr 5 0.53 %
Jelsőc 5 0.53 %
Ipolygalsa 5 0.53 %
Lentő 5 0.53 %
Fülekpüspöki 4 0.42 %
Fülekkovácsi 4 0.42 %
Miksi 4 0.42 %
Ábelfalva 4 0.42 %
Fülekpilis 3 0.32 %
Csákányháza 3 0.32 %
Béna 2 0.21 %
Sőreg 2 0.21 %
Parlagos 2 0.21 %
Tőrincs 2 0.21 %
Perse 1 0.11 %
Gácsprága 1 0.11 %
Gömörsíd 1 0.11 %
Bolgárom 1 0.11 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 57.03 %
Videfalva 18 7.03 %
Fülek 14 5.47 %
Vámosfalva 13 5.08 %
Terbeléd 10 3.91 %
Gács 9 3.52 %
Divény 9 3.52 %
Lónyabánya 9 3.52 %
Bozita 6 2.34 %
Fűrész 5 1.95 %
Tósár 5 1.95 %
Nagylibercse 4 1.56 %
Losonctamási 4 1.56 %
Rátkapuszta 4 1.56 %
Rapp 4 1.56 %
Kotmány 3 1.17 %
Mucsény 3 1.17 %
Panyidaróc 3 1.17 %
Tugár 3 1.17 %
Sátorosbánya 3 1.17 %
Maskófalva 2 0.78 %
Füleksávoly 2 0.78 %
Nagydaróc 2 0.78 %
Romhánypuszta 2 0.78 %
Bolyk 2 0.78 %
Gömörsíd 2 0.78 %
Gácsfalva 2 0.78 %
Gácslápos 2 0.78 %
Ragyolc 2 0.78 %
Gácsprága 2 0.78 %
Kétkeresztúr 2 0.78 %
Patakalja 1 0.39 %
Pinc 1 0.39 %
Fülekpüspöki 1 0.39 %
Rózsaszállás 1 0.39 %
Miksi 1 0.39 %
Jelsőc 1 0.39 %
Fülekpilis 1 0.39 %
Fülekkovácsi 1 0.39 %
Dabar 1 0.39 %
Csomatelke 1 0.39 %
Csákányháza 1 0.39 %
Budaszállás 1 0.39 %
Vilke 1 0.39 %
Ipolygalsa 1 0.39 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 42.64 %
Fülek 25 5.49 %
Videfalva 22 4.84 %
Lónyabánya 22 4.84 %
Losonctamási 18 3.96 %
Gács 17 3.74 %
Vámosfalva 17 3.74 %
Dabar 12 2.64 %
Divény 9 1.98 %
Gömörsíd 9 1.98 %
Fűrész 7 1.54 %
Csákányháza 7 1.54 %
Terbeléd 6 1.32 %
Bozita 6 1.32 %
Gácsliget 6 1.32 %
Kalonda 5 1.10 %
Nagydaróc 5 1.10 %
Mucsény 5 1.10 %
Rózsaszállás 5 1.10 %
Csomatelke 5 1.10 %
Bolyk 5 1.10 %
Sátorosbánya 4 0.88 %
Gácsfalva 3 0.66 %
Budaszállás 3 0.66 %
Jelsőc 3 0.66 %
Fülekkovácsi 3 0.66 %
Fülekpilis 3 0.66 %
Pinc 3 0.66 %
Kotmány 3 0.66 %
Tugár 3 0.66 %
Ipolynyitra 3 0.66 %
Panyidaróc 3 0.66 %
Nagylibercse 2 0.44 %
Fülekpüspöki 2 0.44 %
Perse 2 0.44 %
Ipolygalsa 2 0.44 %
Rapp 2 0.44 %
Rátkapuszta 2 0.44 %
Tósár 2 0.44 %
Maskófalva 1 0.22 %
Romhánypuszta 1 0.22 %
Gácslápos 1 0.22 %
Ragyolc 1 0.22 %
Tőrincs 1 0.22 %
Vilke 1 0.22 %
Bolgárom 1 0.22 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 70.16 %
Gács 58 5.06 %
Videfalva 53 4.62 %
Divény 49 4.28 %
Fülek 39 3.40 %
Lónyabánya 34 2.97 %
Losonctamási 29 2.53 %
Vámosfalva 20 1.75 %
Dabar 20 1.75 %
Gácsfalva 17 1.48 %
Tugár 10 0.87 %
Fülekkovácsi 10 0.87 %
Terbeléd 9 0.79 %
Panyidaróc 9 0.79 %
Bozita 8 0.70 %
Vilke 8 0.70 %
Budaszállás 8 0.70 %
Rózsaszállás 8 0.70 %
Bolyk 7 0.61 %
Rapp 7 0.61 %
Ipolygalsa 7 0.61 %
Pinc 7 0.61 %
Fűrész 7 0.61 %
Ábelfalva 7 0.61 %
Jelsőc 6 0.52 %
Ragyolc 6 0.52 %
Kalonda 5 0.44 %
Kotmány 5 0.44 %
Nagydaróc 5 0.44 %
Patakalja 4 0.35 %
Gácsliget 4 0.35 %
Gácslápos 4 0.35 %
Miksi 4 0.35 %
Gömörsíd 4 0.35 %
Parlagos 3 0.26 %
Tőrincs 3 0.26 %
Nagylibercse 3 0.26 %
Füleksávoly 3 0.26 %
Ipolynyitra 3 0.26 %
Maskófalva 3 0.26 %
Fülekpüspöki 2 0.17 %
Béna 2 0.17 %
Rátkapuszta 2 0.17 %
Csákányháza 2 0.17 %
Mucsény 2 0.17 %
Sőreg 2 0.17 %
Tósár 2 0.17 %
Perse 2 0.17 %
Romhánypuszta 1 0.09 %
Lentő 1 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.09 %
Bolgárom 1 0.09 %
Kétkeresztúr 1 0.09 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 27.17 %
Lónyabánya 165 27.00 %
Divény 72 11.78 %
Vámosfalva 64 10.47 %
Rózsaszállás 27 4.42 %
Dabar 25 4.09 %
Fülek 19 3.11 %
Losonctamási 19 3.11 %
Videfalva 18 2.95 %
Gács 16 2.62 %
Nagydaróc 13 2.13 %
Patakalja 13 2.13 %
Kétkeresztúr 11 1.80 %
Kotmány 10 1.64 %
Fülekkovácsi 9 1.47 %
Tugár 9 1.47 %
Fűrész 8 1.31 %
Vilke 7 1.15 %
Csomatelke 6 0.98 %
Gácsliget 5 0.82 %
Terbeléd 5 0.82 %
Mucsény 4 0.65 %
Kalonda 4 0.65 %
Bozita 3 0.49 %
Bolyk 3 0.49 %
Gergelyfalva 3 0.49 %
Romhánypuszta 3 0.49 %
Jelsőc 3 0.49 %
Füleksávoly 3 0.49 %
Ragyolc 2 0.33 %
Tőrincs 2 0.33 %
Miksi 2 0.33 %
Panyidaróc 2 0.33 %
Ipolygalsa 2 0.33 %
Gácsfalva 2 0.33 %
Fülekpilis 2 0.33 %
Budaszállás 2 0.33 %
Gömörsíd 2 0.33 %
Bolgárom 2 0.33 %
Rátkapuszta 2 0.33 %
Csákányháza 2 0.33 %
Nagylibercse 1 0.16 %
Fülekpüspöki 1 0.16 %
Ipolynyitra 1 0.16 %
Lentő 1 0.16 %
Sátorosbánya 1 0.16 %
Parlagos 1 0.16 %
Pinc 1 0.16 %
Rapp 1 0.16 %
Tósár 1 0.16 %
Ábelfalva 1 0.16 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 45.05 %
Fülek 431 21.53 %
Rátkapuszta 111 5.54 %
Terbeléd 104 5.19 %
Videfalva 89 4.45 %
Sátorosbánya 80 4.00 %
Gács 73 3.65 %
Losonctamási 62 3.10 %
Tugár 61 3.05 %
Divény 58 2.90 %
Bozita 55 2.75 %
Lónyabánya 53 2.65 %
Vámosfalva 47 2.35 %
Gácsfalva 43 2.15 %
Ragyolc 43 2.15 %
Romhánypuszta 42 2.10 %
Fülekpüspöki 41 2.05 %
Budaszállás 37 1.85 %
Bolyk 37 1.85 %
Fülekkovácsi 36 1.80 %
Mucsény 35 1.75 %
Csákányháza 35 1.75 %
Csomatelke 32 1.60 %
Rapp 29 1.45 %
Nagydaróc 29 1.45 %
Ipolygalsa 22 1.10 %
Rózsaszállás 21 1.05 %
Gácsliget 18 0.90 %
Gácslápos 18 0.90 %
Fülekpilis 17 0.85 %
Panyidaróc 15 0.75 %
Dabar 14 0.70 %
Gömörsíd 14 0.70 %
Patakalja 13 0.65 %
Fűrész 13 0.65 %
Kotmány 13 0.65 %
Parlagos 12 0.60 %
Perse 12 0.60 %
Tósár 12 0.60 %
Gergelyfalva 12 0.60 %
Tőrincs 10 0.50 %
Ipolynyitra 9 0.45 %
Maskófalva 9 0.45 %
Füleksávoly 7 0.35 %
Sőreg 6 0.30 %
Miksi 6 0.30 %
Jelsőc 5 0.25 %
Kalonda 5 0.25 %
Bolgárom 5 0.25 %
Kétkeresztúr 5 0.25 %
Vilke 5 0.25 %
Pinc 5 0.25 %
Nagylibercse 4 0.20 %
Ábelfalva 2 0.10 %
Béna 2 0.10 %
Gácsprága 1 0.05 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 21.71 %
Fülek 25 5.77 %
Gömörsíd 15 3.46 %
Divény 14 3.23 %
Videfalva 12 2.77 %
Losonctamási 9 2.08 %
Mucsény 6 1.39 %
Ragyolc 6 1.39 %
Csomatelke 6 1.39 %
Budaszállás 6 1.39 %
Gács 5 1.15 %
Füleksávoly 5 1.15 %
Lónyabánya 5 1.15 %
Patakalja 5 1.15 %
Vámosfalva 5 1.15 %
Gácsfalva 5 1.15 %
Sátorosbánya 4 0.92 %
Fülekpüspöki 4 0.92 %
Terbeléd 3 0.69 %
Dabar 3 0.69 %
Vilke 2 0.46 %
Tugár 2 0.46 %
Csákányháza 2 0.46 %
Bolyk 2 0.46 %
Nagylibercse 2 0.46 %
Rózsaszállás 2 0.46 %
Rátkapuszta 2 0.46 %
Ipolygalsa 2 0.46 %
Jelsőc 2 0.46 %
Kalonda 2 0.46 %
Fűrész 2 0.46 %
Bolgárom 2 0.46 %
Kétkeresztúr 2 0.46 %
Panyidaróc 1 0.23 %
Pinc 1 0.23 %
Nagydaróc 1 0.23 %
Fülekkovácsi 1 0.23 %
Tőrincs 1 0.23 %
Gácsprága 1 0.23 %
Perse 1 0.23 %
Miksi 1 0.23 %
Rapp 1 0.23 %
Gergelyfalva 1 0.23 %
Gácslápos 1 0.23 %
Ipolynyitra 1 0.23 %
Kotmány 1 0.23 %
Ábelfalva 1 0.23 %
Tósár 1 0.23 %
Sőreg 1 0.23 %
Romhánypuszta 1 0.23 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 13.14 %
Divény 35 4.51 %
Fülek 26 3.35 %
Videfalva 16 2.06 %
Gács 14 1.80 %
Lónyabánya 11 1.42 %
Dabar 11 1.42 %
Ragyolc 9 1.16 %
Losonctamási 8 1.03 %
Vámosfalva 8 1.03 %
Kotmány 8 1.03 %
Tugár 7 0.90 %
Rózsaszállás 7 0.90 %
Terbeléd 6 0.77 %
Gácsfalva 6 0.77 %
Jelsőc 5 0.64 %
Fűrész 4 0.52 %
Csákányháza 4 0.52 %
Rátkapuszta 3 0.39 %
Sátorosbánya 3 0.39 %
Csomatelke 3 0.39 %
Fülekpüspöki 3 0.39 %
Tósár 2 0.26 %
Bozita 2 0.26 %
Nagylibercse 2 0.26 %
Ipolynyitra 2 0.26 %
Maskófalva 2 0.26 %
Budaszállás 2 0.26 %
Patakalja 2 0.26 %
Gömörsíd 2 0.26 %
Bolyk 2 0.26 %
Fülekpilis 2 0.26 %
Panyidaróc 2 0.26 %
Bolgárom 2 0.26 %
Pinc 2 0.26 %
Gácsliget 1 0.13 %
Mucsény 1 0.13 %
Vilke 1 0.13 %
Tőrincs 1 0.13 %
Ábelfalva 1 0.13 %
Miksi 1 0.13 %
Füleksávoly 1 0.13 %
Gácslápos 1 0.13 %
Romhánypuszta 1 0.13 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 19.41 %
Videfalva 19 1.70 %
Gács 13 1.16 %
Fülek 12 1.07 %
Losonctamási 12 1.07 %
Divény 12 1.07 %
Lónyabánya 11 0.98 %
Vilke 10 0.89 %
Panyidaróc 8 0.72 %
Terbeléd 7 0.63 %
Vámosfalva 7 0.63 %
Dabar 6 0.54 %
Rapp 6 0.54 %
Nagylibercse 6 0.54 %
Rózsaszállás 4 0.36 %
Fülekpüspöki 4 0.36 %
Bolyk 4 0.36 %
Csákányháza 4 0.36 %
Patakalja 3 0.27 %
Maskófalva 3 0.27 %
Rátkapuszta 3 0.27 %
Fülekkovácsi 3 0.27 %
Fűrész 3 0.27 %
Gácsfalva 3 0.27 %
Romhánypuszta 2 0.18 %
Fülekpilis 2 0.18 %
Sátorosbánya 2 0.18 %
Perse 2 0.18 %
Jelsőc 2 0.18 %
Ábelfalva 2 0.18 %
Budaszállás 1 0.09 %
Tósár 1 0.09 %
Lentő 1 0.09 %
Nagydaróc 1 0.09 %
Pinc 1 0.09 %
Mucsény 1 0.09 %
Ipolygalsa 1 0.09 %
Gácslápos 1 0.09 %
Csomatelke 1 0.09 %
Kalonda 1 0.09 %
Ragyolc 1 0.09 %
Béna 1 0.09 %
Kotmány 1 0.09 %
Gácsliget 1 0.09 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 71.88 %
Divény 313 12.85 %
Vámosfalva 241 9.89 %
Lónyabánya 241 9.89 %
Videfalva 209 8.58 %
Fülek 127 5.21 %
Gács 116 4.76 %
Losonctamási 112 4.60 %
Dabar 108 4.43 %
Rózsaszállás 86 3.53 %
Rapp 57 2.34 %
Patakalja 50 2.05 %
Fűrész 50 2.05 %
Kotmány 47 1.93 %
Gácsfalva 46 1.89 %
Terbeléd 43 1.77 %
Tugár 40 1.64 %
Budaszállás 34 1.40 %
Bolyk 32 1.31 %
Bozita 29 1.19 %
Panyidaróc 25 1.03 %
Nagydaróc 24 0.99 %
Gergelyfalva 20 0.82 %
Mucsény 20 0.82 %
Sátorosbánya 19 0.78 %
Gácslápos 17 0.70 %
Tósár 16 0.66 %
Ragyolc 15 0.62 %
Fülekkovácsi 15 0.62 %
Nagylibercse 15 0.62 %
Pinc 13 0.53 %
Ipolygalsa 13 0.53 %
Kétkeresztúr 11 0.45 %
Fülekpüspöki 10 0.41 %
Vilke 10 0.41 %
Rátkapuszta 10 0.41 %
Kalonda 8 0.33 %
Maskófalva 8 0.33 %
Gácsliget 7 0.29 %
Miksi 7 0.29 %
Fülekpilis 7 0.29 %
Csákányháza 5 0.21 %
Ábelfalva 5 0.21 %
Gömörsíd 4 0.16 %
Jelsőc 4 0.16 %
Romhánypuszta 4 0.16 %
Füleksávoly 4 0.16 %
Parlagos 3 0.12 %
Lentő 2 0.08 %
Csomatelke 2 0.08 %
Perse 2 0.08 %
Gácsprága 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Bolgárom 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Losonc 3 173 82.57 %
Videfalva 200 5.20 %
Gács 166 4.32 %
Fülek 165 4.29 %
Losonctamási 116 3.02 %
Lónyabánya 109 2.84 %
Divény 98 2.55 %
Vámosfalva 75 1.95 %
Panyidaróc 58 1.51 %
Rapp 57 1.48 %
Terbeléd 48 1.25 %
Bolyk 47 1.22 %
Gácsfalva 46 1.20 %
Vilke 42 1.09 %
Dabar 39 1.01 %
Patakalja 37 0.96 %
Rózsaszállás 32 0.83 %
Pinc 30 0.78 %
Mucsény 25 0.65 %
Tugár 24 0.62 %
Miksi 23 0.60 %
Fülekpüspöki 22 0.57 %
Fülekkovácsi 21 0.55 %
Nagydaróc 20 0.52 %
Ragyolc 19 0.49 %
Budaszállás 18 0.47 %
Gergelyfalva 17 0.44 %
Maskófalva 16 0.42 %
Rátkapuszta 14 0.36 %
Kalonda 14 0.36 %
Fűrész 14 0.36 %
Romhánypuszta 13 0.34 %
Bozita 13 0.34 %
Nagylibercse 10 0.26 %
Kétkeresztúr 10 0.26 %
Tósár 10 0.26 %
Jelsőc 10 0.26 %
Csomatelke 9 0.23 %
Kotmány 9 0.23 %
Ipolygalsa 9 0.23 %
Fülekpilis 9 0.23 %
Ábelfalva 8 0.21 %
Gácsliget 8 0.21 %
Gácslápos 8 0.21 %
Füleksávoly 8 0.21 %
Sátorosbánya 8 0.21 %
Perse 7 0.18 %
Ipolynyitra 6 0.16 %
Lentő 4 0.10 %
Csákányháza 4 0.10 %
Tőrincs 4 0.10 %
Bolgárom 3 0.08 %
Parlagos 3 0.08 %
Gömörsíd 2 0.05 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 35.44 %
Divény 82 3.12 %
Fülek 74 2.81 %
Videfalva 62 2.36 %
Vámosfalva 61 2.32 %
Gács 60 2.28 %
Losonctamási 55 2.09 %
Lónyabánya 48 1.83 %
Patakalja 29 1.10 %
Dabar 26 0.99 %
Terbeléd 24 0.91 %
Bolyk 20 0.76 %
Rapp 18 0.68 %
Rózsaszállás 15 0.57 %
Panyidaróc 15 0.57 %
Vilke 15 0.57 %
Sátorosbánya 14 0.53 %
Gácsfalva 14 0.53 %
Tugár 13 0.49 %
Fűrész 13 0.49 %
Miksi 12 0.46 %
Bozita 12 0.46 %
Mucsény 10 0.38 %
Ragyolc 9 0.34 %
Rátkapuszta 9 0.34 %
Kotmány 8 0.30 %
Gácsliget 8 0.30 %
Fülekpüspöki 8 0.30 %
Ipolygalsa 7 0.27 %
Budaszállás 7 0.27 %
Romhánypuszta 7 0.27 %
Csomatelke 6 0.23 %
Ábelfalva 6 0.23 %
Gergelyfalva 5 0.19 %
Nagylibercse 5 0.19 %
Jelsőc 5 0.19 %
Nagydaróc 5 0.19 %
Gácslápos 5 0.19 %
Maskófalva 4 0.15 %
Füleksávoly 4 0.15 %
Lentő 4 0.15 %
Kétkeresztúr 4 0.15 %
Pinc 3 0.11 %
Csákányháza 3 0.11 %
Gömörsíd 3 0.11 %
Tósár 3 0.11 %
Kalonda 3 0.11 %
Tőrincs 3 0.11 %
Fülekpilis 2 0.08 %
Perse 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekkovácsi 1 0.04 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 10.13 %
Fülek 10 1.84 %
Losonctamási 7 1.29 %
Divény 5 0.92 %
Videfalva 4 0.74 %
Nagylibercse 4 0.74 %
Lónyabánya 4 0.74 %
Kotmány 4 0.74 %
Ragyolc 4 0.74 %
Mucsény 4 0.74 %
Fűrész 3 0.55 %
Gácsfalva 3 0.55 %
Sátorosbánya 3 0.55 %
Patakalja 3 0.55 %
Vámosfalva 3 0.55 %
Gács 3 0.55 %
Bolyk 3 0.55 %
Jelsőc 2 0.37 %
Budaszállás 2 0.37 %
Panyidaróc 2 0.37 %
Pinc 2 0.37 %
Rapp 2 0.37 %
Fülekpüspöki 1 0.18 %
Gergelyfalva 1 0.18 %
Kétkeresztúr 1 0.18 %
Lentő 1 0.18 %
Vilke 1 0.18 %
Gácsliget 1 0.18 %
Perse 1 0.18 %
Béna 1 0.18 %
Miksi 1 0.18 %
Füleksávoly 1 0.18 %
Gömörsíd 1 0.18 %
Bozita 1 0.18 %
Sőreg 1 0.18 %
Terbeléd 1 0.18 %
Tugár 1 0.18 %
Fülekkovácsi 1 0.18 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 37.28 %
Fülek 644 20.31 %
Ragyolc 275 8.67 %
Fülekpüspöki 154 4.86 %
Csomatelke 118 3.72 %
Csákányháza 116 3.66 %
Nagydaróc 97 3.06 %
Gömörsíd 95 3.00 %
Béna 84 2.65 %
Vilke 66 2.08 %
Rapp 65 2.05 %
Fülekkovácsi 60 1.89 %
Panyidaróc 58 1.83 %
Füleksávoly 54 1.70 %
Videfalva 54 1.70 %
Perse 50 1.58 %
Sőreg 47 1.48 %
Pinc 47 1.48 %
Ipolygalsa 46 1.45 %
Miksi 45 1.42 %
Terbeléd 36 1.14 %
Bolgárom 32 1.01 %
Kalonda 31 0.98 %
Gács 27 0.85 %
Mucsény 22 0.69 %
Fülekpilis 17 0.54 %
Ipolynyitra 16 0.50 %
Bolyk 15 0.47 %
Divény 14 0.44 %
Rátkapuszta 9 0.28 %
Losonctamási 9 0.28 %
Lónyabánya 8 0.25 %
Jelsőc 7 0.22 %
Kétkeresztúr 7 0.22 %
Vámosfalva 6 0.19 %
Sátorosbánya 6 0.19 %
Rózsaszállás 6 0.19 %
Tőrincs 6 0.19 %
Patakalja 6 0.19 %
Bozita 5 0.16 %
Gácsfalva 5 0.16 %
Fűrész 5 0.16 %
Dabar 4 0.13 %
Kotmány 3 0.09 %
Romhánypuszta 3 0.09 %
Nagylibercse 2 0.06 %
Tósár 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Maskófalva 1 0.03 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gácsprága 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 1 0.03 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 21.12 %
Ragyolc 327 14.76 %
Losonc 324 14.62 %
Fülekpüspöki 128 5.78 %
Csákányháza 93 4.20 %
Csomatelke 77 3.47 %
Béna 76 3.43 %
Gömörsíd 64 2.89 %
Rapp 51 2.30 %
Nagydaróc 46 2.08 %
Vilke 34 1.53 %
Füleksávoly 32 1.44 %
Perse 29 1.31 %
Sőreg 28 1.26 %
Fülekkovácsi 28 1.26 %
Pinc 23 1.04 %
Bolgárom 22 0.99 %
Terbeléd 22 0.99 %
Kalonda 21 0.95 %
Panyidaróc 15 0.68 %
Miksi 15 0.68 %
Mucsény 13 0.59 %
Fülekpilis 11 0.50 %
Bolyk 9 0.41 %
Sátorosbánya 9 0.41 %
Ipolygalsa 7 0.32 %
Videfalva 6 0.27 %
Bozita 6 0.27 %
Ipolynyitra 4 0.18 %
Rátkapuszta 3 0.14 %
Jelsőc 2 0.09 %
Gács 2 0.09 %
Divény 2 0.09 %
Losonctamási 2 0.09 %
Kétkeresztúr 1 0.05 %
Budaszállás 1 0.05 %
Rózsaszállás 1 0.05 %
Dabar 1 0.05 %
Maskófalva 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Tósár 1 0.05 %
Lónyabánya 1 0.05 %
Vámosfalva 1 0.05 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 25.79 %
Videfalva 88 4.02 %
Gács 87 3.98 %
Divény 85 3.89 %
Losonctamási 69 3.16 %
Fülek 69 3.16 %
Lónyabánya 64 2.93 %
Tósár 54 2.47 %
Vámosfalva 41 1.87 %
Gácsfalva 32 1.46 %
Bozita 29 1.33 %
Dabar 25 1.14 %
Bolyk 21 0.96 %
Terbeléd 18 0.82 %
Rapp 18 0.82 %
Rózsaszállás 18 0.82 %
Kotmány 18 0.82 %
Sátorosbánya 14 0.64 %
Budaszállás 14 0.64 %
Patakalja 14 0.64 %
Rátkapuszta 13 0.59 %
Maskófalva 13 0.59 %
Tugár 12 0.55 %
Vilke 12 0.55 %
Romhánypuszta 11 0.50 %
Mucsény 11 0.50 %
Fűrész 10 0.46 %
Ragyolc 10 0.46 %
Nagylibercse 9 0.41 %
Panyidaróc 9 0.41 %
Füleksávoly 9 0.41 %
Nagydaróc 8 0.37 %
Fülekkovácsi 7 0.32 %
Gácslápos 7 0.32 %
Pinc 6 0.27 %
Ábelfalva 6 0.27 %
Jelsőc 6 0.27 %
Kétkeresztúr 5 0.23 %
Gácsprága 5 0.23 %
Miksi 5 0.23 %
Tőrincs 5 0.23 %
Gácsliget 4 0.18 %
Parlagos 4 0.18 %
Lentő 4 0.18 %
Sőreg 4 0.18 %
Kalonda 4 0.18 %
Fülekpilis 3 0.14 %
Csomatelke 3 0.14 %
Fülekpüspöki 2 0.09 %
Csákányháza 2 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Bolgárom 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Ipolygalsa 1 0.05 %
Gömörsíd 1 0.05 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 62.34 %
Gács 150 15.23 %
Videfalva 41 4.16 %
Losonctamási 41 4.16 %
Lónyabánya 41 4.16 %
Divény 34 3.45 %
Fülek 32 3.25 %
Gácsfalva 29 2.94 %
Terbeléd 20 2.03 %
Patakalja 19 1.93 %
Vámosfalva 18 1.83 %
Bolyk 18 1.83 %
Fülekkovácsi 13 1.32 %
Dabar 12 1.22 %
Jelsőc 12 1.22 %
Panyidaróc 12 1.22 %
Rapp 10 1.02 %
Budaszállás 10 1.02 %
Mucsény 9 0.91 %
Gergelyfalva 8 0.81 %
Ragyolc 7 0.71 %
Nagylibercse 7 0.71 %
Gácslápos 7 0.71 %
Maskófalva 7 0.71 %
Vilke 6 0.61 %
Tugár 6 0.61 %
Romhánypuszta 6 0.61 %
Pinc 6 0.61 %
Gömörsíd 5 0.51 %
Kotmány 5 0.51 %
Fűrész 4 0.41 %
Bozita 4 0.41 %
Gácsliget 4 0.41 %
Rózsaszállás 4 0.41 %
Nagydaróc