SK
LC
.....

Ragyolc

Község

címer zászló
1013 96% magyar 1910
1071 67% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Ragyolc
Hivatalos szlovák megnevezés:
Radzovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Medvesvidék, Füleki-medence - Északnyugati-Kárpátok, Medvesvidék, Ajnácskői-hegység
Más földrajzi nevek:
Abroncsospuszta, Csőrepuszta, Györkvölgy, Kányáspuszta, Kelenc-hegy, Kis-Bénai-hegy, Maza-hegy, Monosza, Monoszapuszta, Sikó-bérc
Koordináták:
48.22023392, 19.82825089
Terület:
18,79 km2
Rang:
község
Népesség:
1551
Tszf. magasság:
261 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98558
Település kód:
511790
Szervezeti azonosító:
316369
Adóazonosító:
2021115107

A község a Füleki-medence legdélebbi részén, az Ajnácskői-hegység (Monosza, 585 m) és a Karancsvidék vulkanikus hegyei által körbevett medencében, a Gács- és a Monosza-patak összefolyásánál fekszik, Fülektől 6 km-re délre, Salgótarjántól 16 km-re északra. Áthalad rajta a 71-es (Losoncot Sátorosbányával összekötő) főút, érinti a Losonc-Salgótarján vasútvonal (megállóhely, személyforgalom 2011 óta nincs). Határának mintegy háromnegyedét erdő borítja. Teljesen egybeépült a szomszédos Csákányházával. Északról Püspöki és Béna, északkeletről Csomatelke és Sőreg, keletről Óbást és Újbást, délről Sátorosbánya, nyugatról pedig Csákányháza és Rátkapuszta községekkel határos. Északi és keleti határának egy része Nógrád és Gömör-Kishont megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához (1872-1913 között Füleki járásához) tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig a (változó területű) Losonci járáshoz (1951-1960 között a kis időre helyreállított Füleki járáshoz). 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás). Területe (18,79 km²) az elmúlt száz év során több alkalommal változott: 1920-ban a trianoni határ megvonásával Somoskőújfalu község Csehszlovákiához csatolt részeit Ragyolchoz csatolták, csaknem megduplázva területét (23,06 km²-ről 40,51 km²-re). 1960-ban Sátorosbánya (Šiatorská Bukovinka) önálló községgé alakulásával területének 53,6 %-át elveszítette.

Népesség

1910-ben 1059, 1921-ben 1209, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a szlovákok aránya 1921-ben 16 % volt. Az 1920-as években nagymértékű szlovák betelepítés folyt a községbe (Csőrepuszta, Sátorosbánya) a csehszlovák földbirtokreform és kolonizáció keretében. Ennek eredményeként 1921-1930 között 85,6 %-os népességnövekedés (1209 főről 2244-re) következett be, 1930-ra a (cseh)szlovákok aránya 41,4 %-ra nőtt (a visszacsatolás utáni népszámláláskor, 1941-ben arányuk 22,4 % volt). A szlováklakta településrészek önálló községgé szervezése után (1960) Ragyolc ismét magyar többségűvé vált. 1991-2011 között népessége 4,9 %-al csökkent (1655 főről 1574-re), a szlovák nemzetiségűek aránya 21,3 %-ról 25,7 %-ra nőtt. A lakosság 29,8 %-a a roma etnikumhoz tartozik. A túlnyomó többség (86,2 %) római katolikus vallású. Egyetlen külterületi lakott helyén, Abroncsospusztán 2011-ben mindössze 12 állandó lakos élt.

Történelem

A település feltehetőleg a 10.-11. században keletkezett, egyike volt a határ menti övezet védelmének érdekében létrejött, katonai szolgálatot teljesítető falvaknak. Az első írásos emlék 1246-ból származik (IV. Béla király levele), melyben a területet Pok nembeli Móricznak ajándékozza. 1439-ben a település Radocz (Ragyowcz) néven szerepel. A 14.-16. századbant a Ragyolczy család birtoka volt. A török harcok idején, 1548-ban két Ragyolc van említve: Egyházasragyolc (itt a földesúr Ragyolczi Zsigmond volt, és Kápolnásragyolc (ami Ragyolczi Benedekhez tartozott). 1553-1593 között török megszállás alatt volt. 1683-84-ben a háború és a pestisjárvány kipusztította a falut, ami utána 1698-ig lakatlan volt. 1828-ban a településnek 69 háza és 599 lakosa volt. 1866-ban megnyílott a kőszénbánya, a Sátorosban, 1895-ben pedig a Macskalukban. 1872-ben a Losonc-Somoskőújfalu vasútvonal építése nagyban segítette a helyi ipar fejlődését. 1894-ben Ragyolcon megnyílt a postahivatal. 1901-ben megalapították az új temetőt. A település dinamikus fejlődését megállította az első világháború. Ragyolc 1918-ban Csehszlovákia része lett. 1919-ben véres harcok folytak a falu határában a csehszlovák légió és a magyar vörös hadsereg katonái között. A határért folytatott harcok egész Somoskőújfaluig húzódtak és 1924-ig tartottak. A volt Janzel-birtok felparcellázásával 1921-ben Bükkrétpusztán szlovák kolónia jött létre, 1928-ban Krúdy Pál megnyitotta a Ragyolc - Csákányháza a. s. nevű kőszénbányát, ami később Vinter Hermann kezébe került. 1927-ben a faluban megalapítottak az első szlovák nyelvű iskolát. A falu amúgy is lassú fejlődését teljesen megállította a második világháború. Az 1938. november 2-i Bécsi döntés értelmében Ragyolc ismét Magyarország része lett. 1944 decemberében az abroncsosi hegyekben Nógrádi Sándor vezette partizán csoportok harcoltak, akikhez csatlakozott a ragyolci lakosokból álló Bandúr Gyula csapata is. A harcokban 17 partizán és 11 német esett el. A háború Ragyolcon 1944. december 30-án ért véget, amiben 22 ragyolci lakos vesztette életét. 1960-ban a korábban Ragyolchoz tartozó Sátorosbánya önálló községgé alakult. 1965-ben Abroncsospusztán létesült egy úttörőtábor 250 gyermek számára, mely az 1980-as években a Csemadok Losonci járási nyári művelődési táborainak színhelye volt.

Mai jelentősége

A községben magyar és szlovák tanítási nyelvű alapiskola és óvoda található. Magyarok Nagyasszonyának szentelt római katolikus temploma 1913-ban épült szecessziós stílusban. A Vécsey-kúria szintén szecessziós stílusú alkotás 1894-ből.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

RAGYÓLCZ. Tót falu Nógrád Vármegyében, földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, és másfélék, fekszik Fülek-Püspökihez nem meszsze, mellynek filiája, határja közép termékenységű, vagyonnyai meglehetősek, második osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Ragyolcz, magyar falu, Nógrád vmegyében, 663 kath. lak. – Határa hosszas, de keskeny; földe, rétje jó. F. u. a Csoma örökősök, Marjássy smt. Ut. Rimaszombat.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ragyolcz. Fülek közelében fekvő magyar kisközség, körjegyzőséggel. Házainak száma 145, róm, kath. vallású lakosaié 1039. Postája és vasútállomása helyben van, távírója pedig Füleken. Az 1548. évi összeírásban két helységként szerepel. Az egyik Egyházas-Ragyolcz, melynek Ragyolczy Zsigmond volt a földesura és a másik Kápolnás-Ragyolcz, mely Ragyolczy Benedeké volt. 1598-ban azonban már csak egy ilynevű helység fordul elő, melynek Ragyolczy Péter volt az ura. Az 1715. évi összeírás alkalmával öt, 1720-ban pedig hat magyar háztartását vették fel. A XVIII. század elején a Ragyolczyak leányági leszármazója, a Gellén család bírt itt földesúri joggal, 1770-ben Csoma Zsigmond, Fáy Zsigmond és Gyürky Gábor özvegyének örökösei voltak itt birtokosok, 1826-ban a Csoma és a Máriássy családok, később pedig gróf Teleki Pál, Gyürky Gábor és Csoma Zsigmond. Jelenleg Vecsey Ferencz, Szokol Gyula, Vecsey Dezsőné és Rády János a birtokosai, Vecsey Ferencz úrilakát 1894-ben építették. A községben van keresztény fogyasztási szövetkezet, gőzmalom, 3 bazalt, két épületkő és egy trachitbánya. A határbeli egyik dülőt Egyházoldal dűlőnek nevezik, mert a középkorban itt állott a templom, melynek romjai még ma is láthatók. A községhez tartoznak: Sátoros-, Abroncsos-, Csőre-, Györkvölgy-, Kányás-, Monosza- és Völgyút-puszták, mely utóbbinak a helyén feküdt hajdan Kápolnás-Ragyolcz község.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Ragyolc. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Abroncspuszla, Bükkrétpuszta, Csőrepuszta, Édespatakpuszta, Györkvölgypuszta, Kismalom, Kismedvés, Macskalyuk, Mizsore, Monoszapuszta, Rónapataka, Sátorosbánya. A község területe 7040 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 2289.

Czakó József

1905
Ipolynyitra - megszületett
1958
Ragyolc - elhunyt

Csaba Miklós

1938. 8. 23.
Ragyolc - megszületett
Fülek - tanított

Bódi László

1944. 10. 22.
Ragyolc - megszületett
Körmöcbánya - tanított
Névelőfordulások
1246
Ragiank
1439
Ragyowcz
1440
Felsewragyolcz
1773
Ragyolcz,
1786
Ragyolcz,
1808
Ragyólcz, Raďowce,
1863
Ragyolc,
1920
Raďovce,
1927
Raďovce, Ragyolc,
1938
Ragyolc,
1945
Raďovce, Ragyolc,
1948
Radzovce
1994
Ragyolc

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Ragyolc (Radzovce) 506
Telefon: 0474491127
Fax: 0474491152

Honlap: radzovce.ocu.sk
Polgármester:
György Péter (SMK-MKP, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Bodnár Štefan (MOST - HÍD)
Slovák Ján (MOST - HÍD)
Fehér Ladislav (NOVA)
Lauko Ján (SMER-SD)
Antal Atila (SMK-MKP)
György Ernest (SMK-MKP)
Bencsík Norbert (SMK-MKP)
Tóthová Agnesa (SMK-MKP)
Tóth Zsolt (SMK-MKP)
MOST - HÍD 22% MOST - HÍD 2 képviselö NOVA 11% NOVA 1 képviselö SMER-SD 11% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 56% SMK-MKP 5 képviselö 9 képviselö
Ragyolci Posta

Ragyolc 410

Abroncsos mikrorégió - önkormányzati társulás

Ragyolc 506

Helyi Művelődési Központ

Ragyolc 507

Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Ragyolc 418

Kihelyezett osztály - Alapiskola és Óvoda

Ragyolc 537

Ragyolci Anyakönyvi Hivatal

Ragyolc 506

Ragyolci Községi Hivatal

Ragyolc 506

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 656 95%
szlovákok 2 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 31 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 689
magyarok 1013 96%
szlovákok 19 2%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 15 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1059
magyarok 884 73%
szlovákok 194 16%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 34 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 97 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1209
magyarok 1274 77%
szlovákok 353 21%
ruszinok 0 0%
romák 20 1%
csehek 7 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1655
magyarok 1154 72%
szlovákok 364 23%
ruszinok 0 0%
romák 73 5%
csehek 5 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 0%
összlétszám 1600
magyarok 1059 67%
szlovákok 404 26%
ruszinok 0 0%
romák 41 3%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 65 4%
összlétszám 1574
magyarok 1071 67%
szlovákok 484 30%
ruszinok 0 0%
romák 19 1%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 22 1%
összlétszám 1602
összlétszám 1209
magyarok 884 73%
szlovákok 194 16%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 34 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 97 8%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1324
Választási részvétel: 48.79 %
Kiadott boríték: 646
Bedobott boríték: 646

Polgármester

Érvényes szavazólap: 613
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
György Péter 409 66.72 % SMK-MKP, MOST - HÍD
Korponai Ladislav 204 33.28 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bodnár Štefan 327 MOST - HÍD
Antal Atila 319 SMK-MKP
György Ernest 297 SMK-MKP
Bencsík Norbert 281 SMK-MKP
Tóthová Agnesa 272 SMK-MKP
Slovák Ján 246 MOST - HÍD
Lauko Ján 244 SMER-SD
Fehér Ladislav 242 NOVA
Tóth Zsolt 235 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 44.44% SMK-MKP 4 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö KSS 11.11% KSS 1 képviselö NOVA 11.11% NOVA 1 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö 9 képviselö
2018
MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 55.56% SMK-MKP 5 képviselö SMER-SD 11.11% SMER-SD 1 képviselö NOVA 11.11% NOVA 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1351
Választási részvétel: 29.98 %
Kiadott boríték: 405
Bedobott boríték: 405
Választásra jogosult: 1349
Választási részvétel: 17.35 %
Kiadott boríték: 234
Bedobott boríték: 234
Választásra jogosult: 1 323
Választási részvétel: 32,95 %
Kiadott boríték: 436
Bedobott boríték: 436

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 374
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 424
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 245 65.51 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 70 18.72 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 16 4.28 % ĽS Naše Slovensko
Ondrej Binder 12 3.21 % Független
Karol Konárik 10 2.67 % SNS
Ladislav Fízik 6 1.60 % ASV
Jaroslav Sekerka 5 1.34 % KSS
Andrea Jenčíková 4 1.07 % NP
Pavel Chovanec 3 0.80 % ÚSVIT
Emil Samko 2 0.53 % KĽS
Jozef Sásik 1 0.27 % SĽS
Marian Kotleba 46 19.83% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 200 47.17 % Független
Marian Kotleba 61 14.39 % ĽSNS
Jozef Šimko 33 7.78 % Független
Igor Kašper 27 6.37 % Független
Vojtech Kökény 27 6.37 % SRK
Martin Juhaniak 23 5.42 % Független
Viliam Baňák 8 1.89 % JĽSS
Milan Urbáni 7 1.65 % SMS
Martin Klus 7 1.65 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Michal Kantor 6 1.42 % SZS
Miroslav Gálik 6 1.42 % NAS
Stanislav Mičev 5 1.18 % Független
Pavel Greksa 5 1.18 % Független
Alena Pivovarčiová 3 0.71 % NP
Zdenek Očovan 3 0.71 % NAJ
Jozef Sásik 2 0.47 % SĽSAH
Ivan Saktor 1 0.24 % Független
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 374
Érvényes szavazólap: 428
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Péter György 340 90.91% SMK-MKP
Péter Csúsz 296 79.14% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 277 74.06% SMK-MKP
Attila Agócs 115 30.75% Független
Róbert Eibner 115 30.75% MOST - HÍD
Štefan Kertész 74 19.79% MOST - HÍD
Zaher Mahmoud 52 13.90% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Milan Spodniak 47 12.57% HZD, ĽS-HZDS
Vojtech Botoš 31 8.29% SRK
Martin Olšiak 31 8.29% SNS
Rudolf Slivka 26 6.95% ND
Juraj Pelč 26 6.95% Független
Vladimír Cirbus 25 6.68% Független
Pavol Baculík 21 5.61% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Alena Rezková 17 4.55% Független
Marian Bozó 15 4.01% SMS
Radovan Konečný 14 3.74% MOST - HÍD
Ondrej Drugda 11 2.94% SĽS
Ján Kašiar 10 2.67% KSS
Ján Krahulec 10 2.67% KSS
Pavel Greksa 9 2.41% 99%
Marian Šulek 8 2.14% KSS
Monika Albertiová 7 1.87% 99%
Ľubomír Činčura 6 1.60% Független
Miroslav Morháč 6 1.60% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Ján Mičuda 6 1.60% SMER - SD, KDH
Branislav Hámorník 5 1.34% SMER - SD, KDH
Katarína Sabová 4 1.07% PD
Mária Salajová 4 1.07% KSS
František Kelemen 4 1.07% SĽS
Karol Márkuš 4 1.07% PD
Radoslav Čičmanec 3 0.80% ASV
Michal Novodomský 3 0.80% SMS
Ján Karman 3 0.80% KSS
Marcel Hudec 3 0.80% PD
Igor Sivok 1 0.27% PD
Peter Pánik 1 0.27% SĽS
Milan Ďurák 1 0.27% SNS
Ján Poničan 1 0.27% SNS
Vladimír Rehánek 0 0.00% SMER - SD, KDH
Péter György 327 76.40% SMK-MKP
Péter Csúsz 275 64.25% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 244 57.01% SMK-MKP
Attila Agócs 198 46.26% MOST - HÍD
Zoltán Marcinkó 176 41.12% SMK-MKP
László Kerekes 150 35.05% SMK-MKP
Rudolf Slivka 57 13.32% SNS
Zaher Mahmoud 45 10.51% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Milan Spodniak 43 10.05% DOMA DOBRE
Zoltán Balog 40 9.35% Független
Juraj Pelč 33 7.71% Független
István Mázik 29 6.78% MKDA-MKDSZ
Pavol Baculík 19 4.44% Független
Tibor Tóth 18 4.21% MOST - HÍD
Branislav Hámorník 16 3.74% SMER-SD
Denisa Nincová 15 3.50% Független
Pavel Greksa 15 3.50% Független
Štefan Kertész 12 2.80% MOST - HÍD
Marek Hudec 10 2.34% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Jánošik 10 2.34% ĽS Naše Slovensko
Ján Mičuda 10 2.34% SMER-SD
Pavol Križo 9 2.10% SNS
Karol Ferencz 9 2.10% MOST - HÍD
Jozef Bari 9 2.10% SRK
Ondrej Drugda 9 2.10% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Anna Václavíková 8 1.87% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Radoslav Čičmanec 7 1.64% DOMA DOBRE
Monika Kováčová 6 1.40% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Vojtech Papp 6 1.40% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 6 1.40% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
František Kelemen 5 1.17% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ján Svoreň 5 1.17% KSS
Jana Haláková 5 1.17% SMER-SD
Jozef Týnus 5 1.17% ĽS Naše Slovensko
Peter Pánik 4 0.93% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Lucia Kašiarová 3 0.70% KSS
Veronika Poznánová 3 0.70% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jozef Kramec 3 0.70% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 2 0.47% Független
Marian Šulek 2 0.47% KSS
Milan Alberti 2 0.47% Független
Matej Bella 1 0.23% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 1 0.23% SME RODINA - Boris Kollár
Július Čipčala 1 0.23% SRK
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Ján Karman 537 0.00% KSS
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
<
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 52.42 %
Divény 153 6.39 %
Gács 99 4.13 %
Videfalva 97 4.05 %
Tugár 75 3.13 %
Lónyabánya 52 2.17 %
Losonctamási 51 2.13 %
Fülek 48 2.00 %
Gácsfalva 45 1.88 %
Rózsaszállás 42 1.75 %
Terbeléd 42 1.75 %
Panyidaróc 25 1.04 %
Budaszállás 20 0.83 %
Vámosfalva 17 0.71 %
Nagydaróc 16 0.67 %
Bolyk 15 0.63 %
Dabar 13 0.54 %
Gácslápos 13 0.54 %
Patakalja 12 0.50 %
Bozita 11 0.46 %
Gácsliget 11 0.46 %
Ipolygalsa 11 0.46 %
Rátkapuszta 9 0.38 %
Rapp 9 0.38 %
Nagylibercse 8 0.33 %
Csomatelke 8 0.33 %
Vilke 8 0.33 %
Ragyolc 8 0.33 %
Romhánypuszta 7 0.29 %
Ábelfalva 7 0.29 %
Fülekkovácsi 7 0.29 %
Maskófalva 7 0.29 %
Mucsény 7 0.29 %
Kotmány 7 0.29 %
Tósár 6 0.25 %
Tőrincs 5 0.21 %
Sátorosbánya 4 0.17 %
Miksi 4 0.17 %
Kalonda 4 0.17 %
Fűrész 4 0.17 %
Perse 3 0.13 %
Fülekpüspöki 3 0.13 %
Kétkeresztúr 2 0.08 %
Pinc 2 0.08 %
Füleksávoly 2 0.08 %
Gergelyfalva 2 0.08 %
Gömörsíd 2 0.08 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekpilis 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Jelsőc 1 0.04 %
Csákányháza 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 39.00 %
Losonc 1 055 30.82 %
Ragyolc 198 5.78 %
Fülekpüspöki 157 4.59 %
Csomatelke 99 2.89 %
Nagydaróc 88 2.57 %
Fülekkovácsi 77 2.25 %
Füleksávoly 60 1.75 %
Sőreg 54 1.58 %
Perse 50 1.46 %
Ipolygalsa 50 1.46 %
Sátorosbánya 46 1.34 %
Videfalva 45 1.31 %
Csákányháza 44 1.29 %
Bozita 43 1.26 %
Panyidaróc 42 1.23 %
Béna 40 1.17 %
Rátkapuszta 36 1.05 %
Bolyk 32 0.93 %
Pinc 30 0.88 %
Rapp 29 0.85 %
Terbeléd 28 0.82 %
Vilke 24 0.70 %
Gács 23 0.67 %
Losonctamási 22 0.64 %
Mucsény 21 0.61 %
Bolgárom 20 0.58 %
Tőrincs 15 0.44 %
Vámosfalva 15 0.44 %
Fülekpilis 14 0.41 %
Divény 13 0.38 %
Miksi 12 0.35 %
Patakalja 11 0.32 %
Kalonda 10 0.29 %
Kétkeresztúr 10 0.29 %
Ipolynyitra 9 0.26 %
Lónyabánya 9 0.26 %
Jelsőc 7 0.20 %
Rózsaszállás 6 0.18 %
Gácsfalva 6 0.18 %
Budaszállás 5 0.15 %
Maskófalva 5 0.15 %
Tugár 4 0.12 %
Dabar 3 0.09 %
Gácsliget 2 0.06 %
Fűrész 2 0.06 %
Gácsprága 2 0.06 %
Parlagos 2 0.06 %
Gácslápos 2 0.06 %
Tósár 2 0.06 %
Kotmány 2 0.06 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gömörsíd 1 0.03 %
Lentő 1 0.03 %
Ábelfalva 1 0.03 %
Nagylibercse 1 0.03 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 49.25 %
Losonctamási 190 5.37 %
Fülek 178 5.03 %
Videfalva 153 4.33 %
Gács 136 3.85 %
Divény 123 3.48 %
Lónyabánya 111 3.14 %
Terbeléd 79 2.23 %
Vámosfalva 70 1.98 %
Nagydaróc 70 1.98 %
Gácsfalva 69 1.95 %
Bozita 66 1.87 %
Gácsliget 65 1.84 %
Budaszállás 56 1.58 %
Tugár 56 1.58 %
Jelsőc 51 1.44 %
Sátorosbánya 50 1.41 %
Dabar 50 1.41 %
Bolyk 47 1.33 %
Miksi 45 1.27 %
Csomatelke 39 1.10 %
Rapp 36 1.02 %
Füleksávoly 35 0.99 %
Maskófalva 35 0.99 %
Rózsaszállás 34 0.96 %
Patakalja 33 0.93 %
Tósár 32 0.90 %
Panyidaróc 30 0.85 %
Nagylibercse 29 0.82 %
Mucsény 26 0.74 %
Gácslápos 23 0.65 %
Vilke 23 0.65 %
Sőreg 21 0.59 %
Kotmány 17 0.48 %
Parlagos 17 0.48 %
Romhánypuszta 17 0.48 %
Ragyolc 16 0.45 %
Ipolygalsa 15 0.42 %
Gömörsíd 15 0.42 %
Ábelfalva 15 0.42 %
Csákányháza 15 0.42 %
Tőrincs 15 0.42 %
Rátkapuszta 14 0.40 %
Fülekkovácsi 14 0.40 %
Fülekpilis 12 0.34 %
Fűrész 10 0.28 %
Gergelyfalva 10 0.28 %
Pinc 9 0.25 %
Kalonda 9 0.25 %
Gácsprága 8 0.23 %
Ipolynyitra 7 0.20 %
Perse 7 0.20 %
Béna 7 0.20 %
Kétkeresztúr 7 0.20 %
Bolgárom 4 0.11 %
Lentő 3 0.08 %
Fülekpüspöki 3 0.08 %
Losonc 935 60.24 %
Fülek 380 24.48 %
Videfalva 65 4.19 %
Gács 55 3.54 %
Losonctamási 53 3.41 %
Lónyabánya 38 2.45 %
Vámosfalva 33 2.13 %
Bozita 33 2.13 %
Divény 30 1.93 %
Fülekpüspöki 22 1.42 %
Patakalja 21 1.35 %
Rózsaszállás 20 1.29 %
Jelsőc 19 1.22 %
Panyidaróc 18 1.16 %
Dabar 17 1.10 %
Budaszállás 16 1.03 %
Terbeléd 16 1.03 %
Fülekkovácsi 15 0.97 %
Ragyolc 15 0.97 %
Gácsfalva 15 0.97 %
Bolyk 13 0.84 %
Nagydaróc 12 0.77 %
Miksi 11 0.71 %
Kotmány 10 0.64 %
Gömörsíd 10 0.64 %
Vilke 10 0.64 %
Rátkapuszta 9 0.58 %
Rapp 8 0.52 %
Maskófalva 8 0.52 %
Kétkeresztúr 7 0.45 %
Gergelyfalva 7 0.45 %
Sátorosbánya 7 0.45 %
Perse 5 0.32 %
Csomatelke 5 0.32 %
Mucsény 4 0.26 %
Tugár 4 0.26 %
Sőreg 3 0.19 %
Ipolygalsa 3 0.19 %
Füleksávoly 3 0.19 %
Csákányháza 2 0.13 %
Romhánypuszta 2 0.13 %
Kalonda 2 0.13 %
Nagylibercse 2 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.13 %
Gácsliget 2 0.13 %
Ábelfalva 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Fülekpilis 1 0.06 %
Pinc 1 0.06 %
Bolgárom 1 0.06 %
Fűrész 1 0.06 %
Parlagos 1 0.06 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 37.30 %
Fülek 18 7.38 %
Divény 10 4.10 %
Videfalva 9 3.69 %
Lónyabánya 7 2.87 %
Gömörsíd 6 2.46 %
Ragyolc 5 2.05 %
Bolyk 5 2.05 %
Vámosfalva 4 1.64 %
Vilke 4 1.64 %
Gács 4 1.64 %
Rátkapuszta 4 1.64 %
Csomatelke 3 1.23 %
Rózsaszállás 3 1.23 %
Tugár 3 1.23 %
Pinc 3 1.23 %
Nagydaróc 3 1.23 %
Ipolynyitra 2 0.82 %
Sőreg 2 0.82 %
Kotmány 2 0.82 %
Rapp 2 0.82 %
Lentő 2 0.82 %
Gácsfalva 2 0.82 %
Terbeléd 2 0.82 %
Mucsény 2 0.82 %
Kétkeresztúr 2 0.82 %
Füleksávoly 2 0.82 %
Losonctamási 2 0.82 %
Jelsőc 1 0.41 %
Fülekpüspöki 1 0.41 %
Panyidaróc 1 0.41 %
Fűrész 1 0.41 %
Patakalja 1 0.41 %
Gácsliget 1 0.41 %
Miksi 1 0.41 %
Gácslápos 1 0.41 %
Ipolygalsa 1 0.41 %
Sátorosbánya 1 0.41 %
Dabar 1 0.41 %
Tósár 1 0.41 %
Béna 1 0.41 %
Bolgárom 1 0.41 %
Budaszállás 1 0.41 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 42.88 %
Losonc 70 10.95 %
Ragyolc 29 4.54 %
Fülekpüspöki 28 4.38 %
Gömörsíd 23 3.60 %
Sőreg 14 2.19 %
Nagydaróc 13 2.03 %
Csomatelke 11 1.72 %
Csákányháza 8 1.25 %
Bolgárom 8 1.25 %
Vilke 8 1.25 %
Perse 8 1.25 %
Fülekkovácsi 7 1.10 %
Béna 7 1.10 %
Füleksávoly 6 0.94 %
Rapp 6 0.94 %
Terbeléd 4 0.63 %
Mucsény 4 0.63 %
Lónyabánya 4 0.63 %
Panyidaróc 3 0.47 %
Kalonda 3 0.47 %
Ipolynyitra 3 0.47 %
Ipolygalsa 3 0.47 %
Gács 3 0.47 %
Rátkapuszta 2 0.31 %
Bolyk 2 0.31 %
Pinc 2 0.31 %
Sátorosbánya 2 0.31 %
Tósár 2 0.31 %
Bozita 2 0.31 %
Gácsprága 1 0.16 %
Kétkeresztúr 1 0.16 %
Losonctamási 1 0.16 %
Fűrész 1 0.16 %
Tugár 1 0.16 %
Fülekpilis 1 0.16 %
Patakalja 1 0.16 %
Divény 1 0.16 %
Videfalva 1 0.16 %
Jelsőc 1 0.16 %
Vámosfalva 1 0.16 %
Dabar 1 0.16 %
Budaszállás 1 0.16 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 37.87 %
Losonctamási 154 7.49 %
Videfalva 97 4.72 %
Gács 71 3.45 %
Divény 68 3.31 %
Bozita 65 3.16 %
Lónyabánya 61 2.97 %
Tugár 49 2.38 %
Budaszállás 48 2.33 %
Fülek 47 2.28 %
Gácsliget 42 2.04 %
Jelsőc 41 1.99 %
Vámosfalva 36 1.75 %
Tósár 31 1.51 %
Sátorosbánya 30 1.46 %
Gácsfalva 28 1.36 %
Nagydaróc 26 1.26 %
Terbeléd 26 1.26 %
Bolyk 24 1.17 %
Maskófalva 23 1.12 %
Tőrincs 21 1.02 %
Rapp 21 1.02 %
Kotmány 21 1.02 %
Ábelfalva 18 0.88 %
Gácslápos 18 0.88 %
Rózsaszállás 17 0.83 %
Romhánypuszta 16 0.78 %
Gergelyfalva 16 0.78 %
Panyidaróc 15 0.73 %
Csákányháza 15 0.73 %
Dabar 13 0.63 %
Nagylibercse 12 0.58 %
Patakalja 12 0.58 %
Fülekkovácsi 11 0.53 %
Vilke 11 0.53 %
Mucsény 9 0.44 %
Ipolygalsa 9 0.44 %
Fülekpilis 8 0.39 %
Gömörsíd 7 0.34 %
Parlagos 7 0.34 %
Kétkeresztúr 7 0.34 %
Miksi 6 0.29 %
Fűrész 6 0.29 %
Ragyolc 5 0.24 %
Gácsprága 5 0.24 %
Sőreg 5 0.24 %
Füleksávoly 5 0.24 %
Rátkapuszta 4 0.19 %
Lentő 4 0.19 %
Pinc 3 0.15 %
Csomatelke 3 0.15 %
Perse 3 0.15 %
Fülekpüspöki 3 0.15 %
Ipolynyitra 2 0.10 %
Bolgárom 2 0.10 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 12.41 %
Losonc 59 8.82 %
Gömörsíd 17 2.54 %
Nagydaróc 11 1.64 %
Tőrincs 9 1.35 %
Ragyolc 9 1.35 %
Panyidaróc 8 1.20 %
Fülekkovácsi 8 1.20 %
Fülekpüspöki 7 1.05 %
Mucsény 7 1.05 %
Csomatelke 7 1.05 %
Füleksávoly 7 1.05 %
Bolgárom 7 1.05 %
Jelsőc 6 0.90 %
Csákányháza 6 0.90 %
Rapp 4 0.60 %
Ipolynyitra 4 0.60 %
Fülekpilis 3 0.45 %
Gács 3 0.45 %
Vilke 3 0.45 %
Béna 3 0.45 %
Terbeléd 3 0.45 %
Losonctamási 3 0.45 %
Lónyabánya 2 0.30 %
Gácsfalva 2 0.30 %
Rózsaszállás 2 0.30 %
Dabar 2 0.30 %
Miksi 2 0.30 %
Perse 2 0.30 %
Pinc 2 0.30 %
Kalonda 2 0.30 %
Kotmány 2 0.30 %
Fűrész 1 0.15 %
Videfalva 1 0.15 %
Patakalja 1 0.15 %
Parlagos 1 0.15 %
Rátkapuszta 1 0.15 %
Vámosfalva 1 0.15 %
Sátorosbánya 1 0.15 %
Bolyk 1 0.15 %
Nagylibercse 1 0.15 %
Gácsliget 1 0.15 %
Ipolygalsa 1 0.15 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 48.68 %
Videfalva 42 3.47 %
Gács 38 3.14 %
Lónyabánya 27 2.23 %
Losonctamási 20 1.65 %
Divény 18 1.49 %
Fülek 17 1.40 %
Dabar 16 1.32 %
Gácsfalva 15 1.24 %
Panyidaróc 12 0.99 %
Fülekkovácsi 10 0.83 %
Rapp 9 0.74 %
Kotmány 8 0.66 %
Vámosfalva 8 0.66 %
Terbeléd 7 0.58 %
Bozita 7 0.58 %
Miksi 5 0.41 %
Gácsliget 5 0.41 %
Budaszállás 5 0.41 %
Kétkeresztúr 5 0.41 %
Vilke 5 0.41 %
Fűrész 5 0.41 %
Jelsőc 4 0.33 %
Tugár 4 0.33 %
Ipolynyitra 4 0.33 %
Gácslápos 4 0.33 %
Bolyk 4 0.33 %
Kalonda 4 0.33 %
Csákányháza 4 0.33 %
Rózsaszállás 4 0.33 %
Ábelfalva 3 0.25 %
Fülekpüspöki 3 0.25 %
Ragyolc 3 0.25 %
Csomatelke 3 0.25 %
Rátkapuszta 3 0.25 %
Romhánypuszta 2 0.17 %
Bolgárom 2 0.17 %
Tósár 2 0.17 %
Nagylibercse 2 0.17 %
Perse 2 0.17 %
Ipolygalsa 2 0.17 %
Nagydaróc 2 0.17 %
Lentő 2 0.17 %
Tőrincs 2 0.17 %
Füleksávoly 2 0.17 %
Sátorosbánya 2 0.17 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Mucsény 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Parlagos 1 0.08 %
Patakalja 1 0.08 %
Maskófalva 1 0.08 %
Pinc 1 0.08 %
Béna 1 0.08 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 67.35 %
Lónyabánya 71 11.15 %
Videfalva 70 10.99 %
Divény 60 9.42 %
Losonctamási 54 8.48 %
Gács 48 7.54 %
Fülek 34 5.34 %
Vámosfalva 27 4.24 %
Kotmány 26 4.08 %
Rózsaszállás 20 3.14 %
Bozita 20 3.14 %
Gácsfalva 18 2.83 %
Dabar 13 2.04 %
Patakalja 13 2.04 %
Bolyk 12 1.88 %
Rapp 10 1.57 %
Fűrész 9 1.41 %
Tósár 9 1.41 %
Rátkapuszta 9 1.41 %
Panyidaróc 9 1.41 %
Mucsény 8 1.26 %
Vilke 8 1.26 %
Nagydaróc 7 1.10 %
Terbeléd 7 1.10 %
Jelsőc 7 1.10 %
Gácslápos 6 0.94 %
Maskófalva 6 0.94 %
Tugár 6 0.94 %
Sátorosbánya 6 0.94 %
Ragyolc 5 0.78 %
Budaszállás 5 0.78 %
Kalonda 4 0.63 %
Gácsliget 4 0.63 %
Lentő 4 0.63 %
Pinc 4 0.63 %
Ábelfalva 3 0.47 %
Miksi 3 0.47 %
Kétkeresztúr 3 0.47 %
Füleksávoly 3 0.47 %
Fülekkovácsi 3 0.47 %
Gergelyfalva 2 0.31 %
Romhánypuszta 2 0.31 %
Csomatelke 2 0.31 %
Nagylibercse 1 0.16 %
Gömörsíd 1 0.16 %
Ipolygalsa 1 0.16 %
Béna 1 0.16 %
Tőrincs 1 0.16 %
Fülekpilis 1 0.16 %
Csákányháza 1 0.16 %
Gácsprága 1 0.16 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 80.61 %
Gács 204 8.07 %
Fülek 176 6.96 %
Videfalva 172 6.81 %
Losonctamási 135 5.34 %
Divény 125 4.95 %
Vámosfalva 107 4.23 %
Lónyabánya 106 4.19 %
Gácsfalva 95 3.76 %
Gácsliget 77 3.05 %
Terbeléd 42 1.66 %
Dabar 38 1.50 %
Patakalja 37 1.46 %
Panyidaróc 37 1.46 %
Nagylibercse 34 1.35 %
Rózsaszállás 34 1.35 %
Ragyolc 33 1.31 %
Tugár 33 1.31 %
Maskófalva 33 1.31 %
Vilke 31 1.23 %
Bolyk 29 1.15 %
Bozita 29 1.15 %
Budaszállás 26 1.03 %
Tósár 25 0.99 %
Gácslápos 24 0.95 %
Kotmány 23 0.91 %
Pinc 18 0.71 %
Fülekkovácsi 17 0.67 %
Nagydaróc 16 0.63 %
Rapp 15 0.59 %
Csomatelke 14 0.55 %
Fűrész 14 0.55 %
Rátkapuszta 13 0.51 %
Gergelyfalva 13 0.51 %
Miksi 12 0.47 %
Mucsény 12 0.47 %
Fülekpüspöki 10 0.40 %
Ábelfalva 10 0.40 %
Ipolygalsa 10 0.40 %
Sátorosbánya 9 0.36 %
Romhánypuszta 9 0.36 %
Jelsőc 8 0.32 %
Fülekpilis 7 0.28 %
Kétkeresztúr 5 0.20 %
Gácsprága 5 0.20 %
Perse 4 0.16 %
Gömörsíd 4 0.16 %
Ipolynyitra 4 0.16 %
Tőrincs 4 0.16 %
Kalonda 4 0.16 %
Lentő 2 0.08 %
Füleksávoly 2 0.08 %
Bolgárom 2 0.08 %
Sőreg 2 0.08 %
Parlagos 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 63.21 %
Losonctamási 480 51.34 %
Videfalva 193 20.64 %
Gács 113 12.09 %
Lónyabánya 106 11.34 %
Divény 100 10.70 %
Vámosfalva 79 8.45 %
Gácsfalva 66 7.06 %
Fülek 66 7.06 %
Patakalja 51 5.45 %
Tugár 41 4.39 %
Tósár 36 3.85 %
Gergelyfalva 33 3.53 %
Budaszállás 33 3.53 %
Gácsliget 25 2.67 %
Bozita 24 2.57 %
Dabar 24 2.57 %
Rózsaszállás 23 2.46 %
Maskófalva 23 2.46 %
Nagylibercse 22 2.35 %
Bolyk 21 2.25 %
Sátorosbánya 17 1.82 %
Parlagos 17 1.82 %
Terbeléd 16 1.71 %
Rapp 15 1.60 %
Kotmány 12 1.28 %
Romhánypuszta 12 1.28 %
Jelsőc 12 1.28 %
Panyidaróc 11 1.18 %
Ipolygalsa 11 1.18 %
Gácslápos 11 1.18 %
Ragyolc 10 1.07 %
Rátkapuszta 10 1.07 %
Fülekkovácsi 8 0.86 %
Kétkeresztúr 8 0.86 %
Fűrész 7 0.75 %
Ábelfalva 7 0.75 %
Vilke 6 0.64 %
Tőrincs 6 0.64 %
Pinc 6 0.64 %
Füleksávoly 5 0.53 %
Gácsprága 5 0.53 %
Nagydaróc 5 0.53 %
Lentő 5 0.53 %
Fülekpüspöki 5 0.53 %
Csomatelke 3 0.32 %
Fülekpilis 3 0.32 %
Bolgárom 3 0.32 %
Ipolynyitra 2 0.21 %
Kalonda 2 0.21 %
Csákányháza 2 0.21 %
Mucsény 2 0.21 %
Sőreg 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Gömörsíd 1 0.11 %
Perse 1 0.11 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 10.95 %
Fülek 40 1.76 %
Nagydaróc 40 1.76 %
Videfalva 21 0.92 %
Gács 18 0.79 %
Divény 15 0.66 %
Losonctamási 12 0.53 %
Lónyabánya 11 0.48 %
Terbeléd 10 0.44 %
Bolyk 8 0.35 %
Vámosfalva 7 0.31 %
Dabar 6 0.26 %
Patakalja 6 0.26 %
Vilke 6 0.26 %
Panyidaróc 6 0.26 %
Ragyolc 5 0.22 %
Rózsaszállás 5 0.22 %
Füleksávoly 5 0.22 %
Budaszállás 4 0.18 %
Miksi 4 0.18 %
Tósár 4 0.18 %
Maskófalva 4 0.18 %
Tugár 3 0.13 %
Csákányháza 3 0.13 %
Gácsprága 3 0.13 %
Gácsfalva 3 0.13 %
Sátorosbánya 3 0.13 %
Pinc 3 0.13 %
Fűrész 2 0.09 %
Nagylibercse 2 0.09 %
Gácsliget 2 0.09 %
Perse 2 0.09 %
Kotmány 2 0.09 %
Jelsőc 2 0.09 %
Fülekkovácsi 2 0.09 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Bozita 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Fülekpüspöki 1 0.04 %
Gácslápos 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Rapp 1 0.04 %
Rátkapuszta 1 0.04 %
Csomatelke 1 0.04 %
Romhánypuszta 1 0.04 %
Fülekpilis 1 0.04 %
Mucsény 1 0.04 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 8.25 %
Tőrincs 30 4.20 %
Fülek 26 3.64 %
Jelsőc 10 1.40 %
Vilke 9 1.26 %
Gömörsíd 9 1.26 %
Panyidaróc 8 1.12 %
Nagydaróc 7 0.98 %
Bolgárom 5 0.70 %
Losonctamási 4 0.56 %
Gácsfalva 4 0.56 %
Ipolynyitra 4 0.56 %
Kotmány 4 0.56 %
Divény 4 0.56 %
Fűrész 3 0.42 %
Gács 3 0.42 %
Csákányháza 3 0.42 %
Csomatelke 3 0.42 %
Videfalva 3 0.42 %
Füleksávoly 3 0.42 %
Fülekpilis 3 0.42 %
Lónyabánya 3 0.42 %
Mucsény 3 0.42 %
Tugár 2 0.28 %
Fülekpüspöki 2 0.28 %
Miksi 2 0.28 %
Bolyk 2 0.28 %
Vámosfalva 2 0.28 %
Tósár 2 0.28 %
Ipolygalsa 2 0.28 %
Dabar 2 0.28 %
Budaszállás 1 0.14 %
Perse 1 0.14 %
Terbeléd 1 0.14 %
Rózsaszállás 1 0.14 %
Rapp 1 0.14 %
Ragyolc 1 0.14 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 7.30 %
Fülek 112 7.23 %
Ipolygalsa 92 5.94 %
Terbeléd 29 1.87 %
Nagydaróc 19 1.23 %
Füleksávoly 17 1.10 %
Ipolynyitra 13 0.84 %
Fülekpüspöki 11 0.71 %
Bolyk 11 0.71 %
Bozita 11 0.71 %
Videfalva 10 0.65 %
Csákányháza 10 0.65 %
Ragyolc 9 0.58 %
Rapp 9 0.58 %
Gömörsíd 9 0.58 %
Fülekkovácsi 8 0.52 %
Panyidaróc 7 0.45 %
Rátkapuszta 7 0.45 %
Perse 6 0.39 %
Csomatelke 6 0.39 %
Bolgárom 5 0.32 %
Losonctamási 4 0.26 %
Gács 4 0.26 %
Fülekpilis 4 0.26 %
Béna 4 0.26 %
Vámosfalva 4 0.26 %
Pinc 3 0.19 %
Miksi 3 0.19 %
Vilke 3 0.19 %
Gácsliget 3 0.19 %
Dabar 3 0.19 %
Sőreg 3 0.19 %
Tőrincs 2 0.13 %
Budaszállás 1 0.06 %
Maskófalva 1 0.06 %
Gácslápos 1 0.06 %
Ábelfalva 1 0.06 %
Tugár 1 0.06 %
Mucsény 1 0.06 %
Kalonda 1 0.06 %
Lónyabánya 1 0.06 %
Rózsaszállás 1 0.06 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 16.93 %
Fülek 28 1.13 %
Videfalva 27 1.09 %
Lónyabánya 24 0.97 %
Divény 22 0.89 %
Dabar 22 0.89 %
Losonctamási 20 0.81 %
Gács 14 0.57 %
Vámosfalva 13 0.53 %
Rózsaszállás 9 0.36 %
Bolyk 9 0.36 %
Terbeléd 8 0.32 %
Nagylibercse 6 0.24 %
Jelsőc 6 0.24 %
Vilke 6 0.24 %
Panyidaróc 6 0.24 %
Romhánypuszta 5 0.20 %
Csomatelke 5 0.20 %
Tósár 5 0.20 %
Gácsfalva 5 0.20 %
Tugár 4 0.16 %
Bozita 4 0.16 %
Mucsény 4 0.16 %
Budaszállás 4 0.16 %
Rapp 4 0.16 %
Kétkeresztúr 3 0.12 %
Fülekpüspöki 3 0.12 %
Gácsliget 3 0.12 %
Sátorosbánya 3 0.12 %
Füleksávoly 3 0.12 %
Gácsprága 3 0.12 %
Gergelyfalva 3 0.12 %
Ragyolc 3 0.12 %
Nagydaróc 3 0.12 %
Rátkapuszta 3 0.12 %
Ipolygalsa 2 0.08 %
Tőrincs 2 0.08 %
Ipolynyitra 2 0.08 %
Kalonda 2 0.08 %
Fülekkovácsi 2 0.08 %
Gácslápos 2 0.08 %
Fűrész 2 0.08 %
Maskófalva 2 0.08 %
Béna 1 0.04 %
Patakalja 1 0.04 %
Fülekpilis 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Miksi 1 0.04 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 33.74 %
Videfalva 174 14.22 %
Losonctamási 34 2.78 %
Vámosfalva 24 1.96 %
Gács 24 1.96 %
Divény 22 1.80 %
Lónyabánya 21 1.72 %
Terbeléd 18 1.47 %
Bozita 18 1.47 %
Tugár 17 1.39 %
Fülek 14 1.14 %
Bolyk 11 0.90 %
Panyidaróc 8 0.65 %
Maskófalva 8 0.65 %
Csákányháza 8 0.65 %
Mucsény 8 0.65 %
Gácsfalva 8 0.65 %
Dabar 7 0.57 %
Budaszállás 7 0.57 %
Gácsliget 7 0.57 %
Rózsaszállás 7 0.57 %
Romhánypuszta 7 0.57 %
Pinc 5 0.41 %
Gácslápos 5 0.41 %
Rapp 4 0.33 %
Vilke 4 0.33 %
Kétkeresztúr 4 0.33 %
Kotmány 4 0.33 %
Tőrincs 4 0.33 %
Patakalja 4 0.33 %
Tósár 4 0.33 %
Fülekkovácsi 4 0.33 %
Jelsőc 3 0.25 %
Nagylibercse 3 0.25 %
Kalonda 3 0.25 %
Gömörsíd 3 0.25 %
Fűrész 3 0.25 %
Fülekpüspöki 2 0.16 %
Miksi 2 0.16 %
Ipolygalsa 2 0.16 %
Ragyolc 2 0.16 %
Nagydaróc 2 0.16 %
Rátkapuszta 2 0.16 %
Gergelyfalva 2 0.16 %
Füleksávoly 2 0.16 %
Csomatelke 1 0.08 %
Sőreg 1 0.08 %
Parlagos 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Ábelfalva 1 0.08 %
Ipolynyitra 1 0.08 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 31.81 %
Losonc 253 11.48 %
Ragyolc 150 6.81 %
Fülekpüspöki 126 5.72 %
Gömörsíd 88 3.99 %
Csomatelke 75 3.40 %
Béna 48 2.18 %
Csákányháza 45 2.04 %
Füleksávoly 33 1.50 %
Fülekkovácsi 32 1.45 %
Sőreg 30 1.36 %
Nagydaróc 30 1.36 %
Vilke 25 1.13 %
Rapp 25 1.13 %
Bolgárom 25 1.13 %
Perse 19 0.86 %
Panyidaróc 16 0.73 %
Ipolygalsa 14 0.64 %
Terbeléd 14 0.64 %
Kalonda 13 0.59 %
Pinc 10 0.45 %
Bozita 10 0.45 %
Fülekpilis 9 0.41 %
Mucsény 9 0.41 %
Rátkapuszta 7 0.32 %
Bolyk 6 0.27 %
Losonctamási 6 0.27 %
Gácsfalva 4 0.18 %
Videfalva 4 0.18 %
Gács 4 0.18 %
Lónyabánya 2 0.09 %
Rózsaszállás 2 0.09 %
Sátorosbánya 2 0.09 %
Ipolynyitra 2 0.09 %
Divény 2 0.09 %
Vámosfalva 2 0.09 %
Patakalja 1 0.05 %
Gácsliget 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Fűrész 1 0.05 %
Kétkeresztúr 1 0.05 %
Tőrincs 1 0.05 %
Tugár 1 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 51.10 %
Divény 116 13.47 %
Gács 76 8.83 %
Rózsaszállás 72 8.36 %
Videfalva 69 8.01 %
Lónyabánya 63 7.32 %
Losonctamási 57 6.62 %
Vámosfalva 56 6.50 %
Fülek 38 4.41 %
Bozita 31 3.60 %
Gácsfalva 29 3.37 %
Dabar 28 3.25 %
Kotmány 23 2.67 %
Rapp 17 1.97 %
Fűrész 15 1.74 %
Sátorosbánya 13 1.51 %
Vilke 12 1.39 %
Budaszállás 12 1.39 %
Panyidaróc 12 1.39 %
Bolyk 12 1.39 %
Tugár 10 1.16 %
Ragyolc 10 1.16 %
Patakalja 9 1.05 %
Terbeléd 9 1.05 %
Nagylibercse 9 1.05 %
Mucsény 9 1.05 %
Nagydaróc 9 1.05 %
Tósár 8 0.93 %
Rátkapuszta 8 0.93 %
Maskófalva 8 0.93 %
Kalonda 8 0.93 %
Füleksávoly 8 0.93 %
Pinc 6 0.70 %
Gácsliget 6 0.70 %
Gácslápos 6 0.70 %
Romhánypuszta 5 0.58 %
Kétkeresztúr 5 0.58 %
Jelsőc 5 0.58 %
Ipolygalsa 5 0.58 %
Lentő 5 0.58 %
Fülekpüspöki 4 0.46 %
Fülekkovácsi 4 0.46 %
Miksi 4 0.46 %
Ábelfalva 4 0.46 %
Fülekpilis 3 0.35 %
Csákányháza 3 0.35 %
Béna 2 0.23 %
Sőreg 2 0.23 %
Parlagos 2 0.23 %
Tőrincs 2 0.23 %
Perse 1 0.12 %
Gácsprága 1 0.12 %
Gömörsíd 1 0.12 %
Bolgárom 1 0.12 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 54.28 %
Videfalva 18 6.69 %
Fülek 14 5.20 %
Vámosfalva 13 4.83 %
Terbeléd 10 3.72 %
Gács 9 3.35 %
Divény 9 3.35 %
Lónyabánya 9 3.35 %
Bozita 6 2.23 %
Fűrész 5 1.86 %
Tósár 5 1.86 %
Nagylibercse 4 1.49 %
Losonctamási 4 1.49 %
Rátkapuszta 4 1.49 %
Rapp 4 1.49 %
Kotmány 3 1.12 %
Mucsény 3 1.12 %
Panyidaróc 3 1.12 %
Tugár 3 1.12 %
Sátorosbánya 3 1.12 %
Maskófalva 2 0.74 %
Füleksávoly 2 0.74 %
Nagydaróc 2 0.74 %
Romhánypuszta 2 0.74 %
Bolyk 2 0.74 %
Gömörsíd 2 0.74 %
Gácsfalva 2 0.74 %
Gácslápos 2 0.74 %
Ragyolc 2 0.74 %
Gácsprága 2 0.74 %
Kétkeresztúr 2 0.74 %
Patakalja 1 0.37 %
Pinc 1 0.37 %
Fülekpüspöki 1 0.37 %
Rózsaszállás 1 0.37 %
Miksi 1 0.37 %
Jelsőc 1 0.37 %
Fülekpilis 1 0.37 %
Fülekkovácsi 1 0.37 %
Dabar 1 0.37 %
Csomatelke 1 0.37 %
Csákányháza 1 0.37 %
Budaszállás 1 0.37 %
Vilke 1 0.37 %
Ipolygalsa 1 0.37 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 25.76 %
Fülek 25 3.32 %
Videfalva 22 2.92 %
Lónyabánya 22 2.92 %
Losonctamási 18 2.39 %
Gács 17 2.26 %
Vámosfalva 17 2.26 %
Dabar 12 1.59 %
Divény 9 1.20 %
Gömörsíd 9 1.20 %
Fűrész 7 0.93 %
Csákányháza 7 0.93 %
Terbeléd 6 0.80 %
Bozita 6 0.80 %
Gácsliget 6 0.80 %
Kalonda 5 0.66 %
Nagydaróc 5 0.66 %
Mucsény 5 0.66 %
Rózsaszállás 5 0.66 %
Csomatelke 5 0.66 %
Bolyk 5 0.66 %
Sátorosbánya 4 0.53 %
Gácsfalva 3 0.40 %
Budaszállás 3 0.40 %
Jelsőc 3 0.40 %
Fülekkovácsi 3 0.40 %
Fülekpilis 3 0.40 %
Pinc 3 0.40 %
Kotmány 3 0.40 %
Tugár 3 0.40 %
Ipolynyitra 3 0.40 %
Panyidaróc 3 0.40 %
Nagylibercse 2 0.27 %
Fülekpüspöki 2 0.27 %
Perse 2 0.27 %
Ipolygalsa 2 0.27 %
Rapp 2 0.27 %
Rátkapuszta 2 0.27 %
Tósár 2 0.27 %
Maskófalva 1 0.13 %
Romhánypuszta 1 0.13 %
Gácslápos 1 0.13 %
Ragyolc 1 0.13 %
Tőrincs 1 0.13 %
Vilke 1 0.13 %
Bolgárom 1 0.13 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 71.34 %
Gács 58 5.15 %
Videfalva 53 4.70 %
Divény 49 4.35 %
Fülek 39 3.46 %
Lónyabánya 34 3.02 %
Losonctamási 29 2.57 %
Vámosfalva 20 1.77 %
Dabar 20 1.77 %
Gácsfalva 17 1.51 %
Tugár 10 0.89 %
Fülekkovácsi 10 0.89 %
Terbeléd 9 0.80 %
Panyidaróc 9 0.80 %
Bozita 8 0.71 %
Vilke 8 0.71 %
Budaszállás 8 0.71 %
Rózsaszállás 8 0.71 %
Bolyk 7 0.62 %
Rapp 7 0.62 %
Ipolygalsa 7 0.62 %
Pinc 7 0.62 %
Fűrész 7 0.62 %
Ábelfalva 7 0.62 %
Jelsőc 6 0.53 %
Ragyolc 6 0.53 %
Kalonda 5 0.44 %
Kotmány 5 0.44 %
Nagydaróc 5 0.44 %
Patakalja 4 0.35 %
Gácsliget 4 0.35 %
Gácslápos 4 0.35 %
Miksi 4 0.35 %
Gömörsíd 4 0.35 %
Parlagos 3 0.27 %
Tőrincs 3 0.27 %
Nagylibercse 3 0.27 %
Füleksávoly 3 0.27 %
Ipolynyitra 3 0.27 %
Maskófalva 3 0.27 %
Fülekpüspöki 2 0.18 %
Béna 2 0.18 %
Rátkapuszta 2 0.18 %
Csákányháza 2 0.18 %
Mucsény 2 0.18 %
Sőreg 2 0.18 %
Tósár 2 0.18 %
Perse 2 0.18 %
Romhánypuszta 1 0.09 %
Lentő 1 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.09 %
Bolgárom 1 0.09 %
Kétkeresztúr 1 0.09 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 24.59 %
Lónyabánya 165 24.44 %
Divény 72 10.67 %
Vámosfalva 64 9.48 %
Rózsaszállás 27 4.00 %
Dabar 25 3.70 %
Fülek 19 2.81 %
Losonctamási 19 2.81 %
Videfalva 18 2.67 %
Gács 16 2.37 %
Nagydaróc 13 1.93 %
Patakalja 13 1.93 %
Kétkeresztúr 11 1.63 %
Kotmány 10 1.48 %
Fülekkovácsi 9 1.33 %
Tugár 9 1.33 %
Fűrész 8 1.19 %
Vilke 7 1.04 %
Csomatelke 6 0.89 %
Gácsliget 5 0.74 %
Terbeléd 5 0.74 %
Mucsény 4 0.59 %
Kalonda 4 0.59 %
Bozita 3 0.44 %
Bolyk 3 0.44 %
Gergelyfalva 3 0.44 %
Romhánypuszta 3 0.44 %
Jelsőc 3 0.44 %
Füleksávoly 3 0.44 %
Ragyolc 2 0.30 %
Tőrincs 2 0.30 %
Miksi 2 0.30 %
Panyidaróc 2 0.30 %
Ipolygalsa 2 0.30 %
Gácsfalva 2 0.30 %
Fülekpilis 2 0.30 %
Budaszállás 2 0.30 %
Gömörsíd 2 0.30 %
Bolgárom 2 0.30 %
Rátkapuszta 2 0.30 %
Csákányháza 2 0.30 %
Nagylibercse 1 0.15 %
Fülekpüspöki 1 0.15 %
Ipolynyitra 1 0.15 %
Lentő 1 0.15 %
Sátorosbánya 1 0.15 %
Parlagos 1 0.15 %
Pinc 1 0.15 %
Rapp 1 0.15 %
Tósár 1 0.15 %
Ábelfalva 1 0.15 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 52.41 %
Fülek 431 25.04 %
Rátkapuszta 111 6.45 %
Terbeléd 104 6.04 %
Videfalva 89 5.17 %
Sátorosbánya 80 4.65 %
Gács 73 4.24 %
Losonctamási 62 3.60 %
Tugár 61 3.54 %
Divény 58 3.37 %
Bozita 55 3.20 %
Lónyabánya 53 3.08 %
Vámosfalva 47 2.73 %
Gácsfalva 43 2.50 %
Ragyolc 43 2.50 %
Romhánypuszta 42 2.44 %
Fülekpüspöki 41 2.38 %
Budaszállás 37 2.15 %
Bolyk 37 2.15 %
Fülekkovácsi 36 2.09 %
Mucsény 35 2.03 %
Csákányháza 35 2.03 %
Csomatelke 32 1.86 %
Rapp 29 1.69 %
Nagydaróc 29 1.69 %
Ipolygalsa 22 1.28 %
Rózsaszállás 21 1.22 %
Gácsliget 18 1.05 %
Gácslápos 18 1.05 %
Fülekpilis 17 0.99 %
Panyidaróc 15 0.87 %
Dabar 14 0.81 %
Gömörsíd 14 0.81 %
Patakalja 13 0.76 %
Fűrész 13 0.76 %
Kotmány 13 0.76 %
Parlagos 12 0.70 %
Perse 12 0.70 %
Tósár 12 0.70 %
Gergelyfalva 12 0.70 %
Tőrincs 10 0.58 %
Ipolynyitra 9 0.52 %
Maskófalva 9 0.52 %
Füleksávoly 7 0.41 %
Sőreg 6 0.35 %
Miksi 6 0.35 %
Jelsőc 5 0.29 %
Kalonda 5 0.29 %
Bolgárom 5 0.29 %
Kétkeresztúr 5 0.29 %
Vilke 5 0.29 %
Pinc 5 0.29 %
Nagylibercse 4 0.23 %
Ábelfalva 2 0.12 %
Béna 2 0.12 %
Gácsprága 1 0.06 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 20.43 %
Fülek 25 5.43 %
Gömörsíd 15 3.26 %
Divény 14 3.04 %
Videfalva 12 2.61 %
Losonctamási 9 1.96 %
Mucsény 6 1.30 %
Ragyolc 6 1.30 %
Csomatelke 6 1.30 %
Budaszállás 6 1.30 %
Gács 5 1.09 %
Füleksávoly 5 1.09 %
Lónyabánya 5 1.09 %
Patakalja 5 1.09 %
Vámosfalva 5 1.09 %
Gácsfalva 5 1.09 %
Sátorosbánya 4 0.87 %
Fülekpüspöki 4 0.87 %
Terbeléd 3 0.65 %
Dabar 3 0.65 %
Vilke 2 0.43 %
Tugár 2 0.43 %
Csákányháza 2 0.43 %
Bolyk 2 0.43 %
Nagylibercse 2 0.43 %
Rózsaszállás 2 0.43 %
Rátkapuszta 2 0.43 %
Ipolygalsa 2 0.43 %
Jelsőc 2 0.43 %
Kalonda 2 0.43 %
Fűrész 2 0.43 %
Bolgárom 2 0.43 %
Kétkeresztúr 2 0.43 %
Panyidaróc 1 0.22 %
Pinc 1 0.22 %
Nagydaróc 1 0.22 %
Fülekkovácsi 1 0.22 %
Tőrincs 1 0.22 %
Gácsprága 1 0.22 %
Perse 1 0.22 %
Miksi 1 0.22 %
Rapp 1 0.22 %
Gergelyfalva 1 0.22 %
Gácslápos 1 0.22 %
Ipolynyitra 1 0.22 %
Kotmány 1 0.22 %
Ábelfalva 1 0.22 %
Tósár 1 0.22 %
Sőreg 1 0.22 %
Romhánypuszta 1 0.22 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 12.11 %
Divény 35 4.16 %
Fülek 26 3.09 %
Videfalva 16 1.90 %
Gács 14 1.66 %
Lónyabánya 11 1.31 %
Dabar 11 1.31 %
Ragyolc 9 1.07 %
Losonctamási 8 0.95 %
Vámosfalva 8 0.95 %
Kotmány 8 0.95 %
Tugár 7 0.83 %
Rózsaszállás 7 0.83 %
Terbeléd 6 0.71 %
Gácsfalva 6 0.71 %
Jelsőc 5 0.59 %
Fűrész 4 0.48 %
Csákányháza 4 0.48 %
Rátkapuszta 3 0.36 %
Sátorosbánya 3 0.36 %
Csomatelke 3 0.36 %
Fülekpüspöki 3 0.36 %
Tósár 2 0.24 %
Bozita 2 0.24 %
Nagylibercse 2 0.24 %
Ipolynyitra 2 0.24 %
Maskófalva 2 0.24 %
Budaszállás 2 0.24 %
Patakalja 2 0.24 %
Gömörsíd 2 0.24 %
Bolyk 2 0.24 %
Fülekpilis 2 0.24 %
Panyidaróc 2 0.24 %
Bolgárom 2 0.24 %
Pinc 2 0.24 %
Gácsliget 1 0.12 %
Mucsény 1 0.12 %
Vilke 1 0.12 %
Tőrincs 1 0.12 %
Ábelfalva 1 0.12 %
Miksi 1 0.12 %
Füleksávoly 1 0.12 %
Gácslápos 1 0.12 %
Romhánypuszta 1 0.12 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 16.98 %
Videfalva 19 1.49 %
Gács 13 1.02 %
Fülek 12 0.94 %
Losonctamási 12 0.94 %
Divény 12 0.94 %
Lónyabánya 11 0.86 %
Vilke 10 0.78 %
Panyidaróc 8 0.63 %
Terbeléd 7 0.55 %
Vámosfalva 7 0.55 %
Dabar 6 0.47 %
Rapp 6 0.47 %
Nagylibercse 6 0.47 %
Rózsaszállás 4 0.31 %
Fülekpüspöki 4 0.31 %
Bolyk 4 0.31 %
Csákányháza 4 0.31 %
Patakalja 3 0.23 %
Maskófalva 3 0.23 %
Rátkapuszta 3 0.23 %
Fülekkovácsi 3 0.23 %
Fűrész 3 0.23 %
Gácsfalva 3 0.23 %
Romhánypuszta 2 0.16 %
Fülekpilis 2 0.16 %
Sátorosbánya 2 0.16 %
Perse 2 0.16 %
Jelsőc 2 0.16 %
Ábelfalva 2 0.16 %
Budaszállás 1 0.08 %
Tósár 1 0.08 %
Lentő 1 0.08 %
Nagydaróc 1 0.08 %
Pinc 1 0.08 %
Mucsény 1 0.08 %
Ipolygalsa 1 0.08 %
Gácslápos 1 0.08 %
Csomatelke 1 0.08 %
Kalonda 1 0.08 %
Ragyolc 1 0.08 %
Béna 1 0.08 %
Kotmány 1 0.08 %
Gácsliget 1 0.08 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 66.25 %
Divény 313 11.84 %
Vámosfalva 241 9.12 %
Lónyabánya 241 9.12 %
Videfalva 209 7.91 %
Fülek 127 4.81 %
Gács 116 4.39 %
Losonctamási 112 4.24 %
Dabar 108 4.09 %
Rózsaszállás 86 3.25 %
Rapp 57 2.16 %
Patakalja 50 1.89 %
Fűrész 50 1.89 %
Kotmány 47 1.78 %
Gácsfalva 46 1.74 %
Terbeléd 43 1.63 %
Tugár 40 1.51 %
Budaszállás 34 1.29 %
Bolyk 32 1.21 %
Bozita 29 1.10 %
Panyidaróc 25 0.95 %
Nagydaróc 24 0.91 %
Gergelyfalva 20 0.76 %
Mucsény 20 0.76 %
Sátorosbánya 19 0.72 %
Gácslápos 17 0.64 %
Tósár 16 0.61 %
Ragyolc 15 0.57 %
Fülekkovácsi 15 0.57 %
Nagylibercse 15 0.57 %
Pinc 13 0.49 %
Ipolygalsa 13 0.49 %
Kétkeresztúr 11 0.42 %
Fülekpüspöki 10 0.38 %
Vilke 10 0.38 %
Rátkapuszta 10 0.38 %
Kalonda 8 0.30 %
Maskófalva 8 0.30 %
Gácsliget 7 0.26 %
Miksi 7 0.26 %
Fülekpilis 7 0.26 %
Csákányháza 5 0.19 %
Ábelfalva 5 0.19 %
Gömörsíd 4 0.15 %
Jelsőc 4 0.15 %
Romhánypuszta 4 0.15 %
Füleksávoly 4 0.15 %
Parlagos 3 0.11 %
Lentő 2 0.08 %
Csomatelke 2 0.08 %
Perse 2 0.08 %
Gácsprága 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Bolgárom 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Losonc 3 173 87.03 %
Videfalva 200 5.49 %
Gács 166 4.55 %
Fülek 165 4.53 %
Losonctamási 116 3.18 %
Lónyabánya 109 2.99 %
Divény 98 2.69 %
Vámosfalva 75 2.06 %
Panyidaróc 58 1.59 %
Rapp 57 1.56 %
Terbeléd 48 1.32 %
Bolyk 47 1.29 %
Gácsfalva 46 1.26 %
Vilke 42 1.15 %
Dabar 39 1.07 %
Patakalja 37 1.01 %
Rózsaszállás 32 0.88 %
Pinc 30 0.82 %
Mucsény 25 0.69 %
Tugár 24 0.66 %
Miksi 23 0.63 %
Fülekpüspöki 22 0.60 %
Fülekkovácsi 21 0.58 %
Nagydaróc 20 0.55 %
Ragyolc 19 0.52 %
Budaszállás 18 0.49 %
Gergelyfalva 17 0.47 %
Maskófalva 16 0.44 %
Rátkapuszta 14 0.38 %
Kalonda 14 0.38 %
Fűrész 14 0.38 %
Romhánypuszta 13 0.36 %
Bozita 13 0.36 %
Nagylibercse 10 0.27 %
Kétkeresztúr 10 0.27 %
Tósár 10 0.27 %
Jelsőc 10 0.27 %
Csomatelke 9 0.25 %
Kotmány 9 0.25 %
Ipolygalsa 9 0.25 %
Fülekpilis 9 0.25 %
Ábelfalva 8 0.22 %
Gácsliget 8 0.22 %
Gácslápos 8 0.22 %
Füleksávoly 8 0.22 %
Sátorosbánya 8 0.22 %
Perse 7 0.19 %
Ipolynyitra 6 0.16 %
Lentő 4 0.11 %
Csákányháza 4 0.11 %
Tőrincs 4 0.11 %
Bolgárom 3 0.08 %
Parlagos 3 0.08 %
Gömörsíd 2 0.05 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 33.99 %
Divény 82 2.99 %
Fülek 74 2.70 %
Videfalva 62 2.26 %
Vámosfalva 61 2.22 %
Gács 60 2.19 %
Losonctamási 55 2.01 %
Lónyabánya 48 1.75 %
Patakalja 29 1.06 %
Dabar 26 0.95 %
Terbeléd 24 0.88 %
Bolyk 20 0.73 %
Rapp 18 0.66 %
Rózsaszállás 15 0.55 %
Panyidaróc 15 0.55 %
Vilke 15 0.55 %
Sátorosbánya 14 0.51 %
Gácsfalva 14 0.51 %
Tugár 13 0.47 %
Fűrész 13 0.47 %
Miksi 12 0.44 %
Bozita 12 0.44 %
Mucsény 10 0.36 %
Ragyolc 9 0.33 %
Rátkapuszta 9 0.33 %
Kotmány 8 0.29 %
Gácsliget 8 0.29 %
Fülekpüspöki 8 0.29 %
Ipolygalsa 7 0.26 %
Budaszállás 7 0.26 %
Romhánypuszta 7 0.26 %
Csomatelke 6 0.22 %
Ábelfalva 6 0.22 %
Gergelyfalva 5 0.18 %
Nagylibercse 5 0.18 %
Jelsőc 5 0.18 %
Nagydaróc 5 0.18 %
Gácslápos 5 0.18 %
Maskófalva 4 0.15 %
Füleksávoly 4 0.15 %
Lentő 4 0.15 %
Kétkeresztúr 4 0.15 %
Pinc 3 0.11 %
Csákányháza 3 0.11 %
Gömörsíd 3 0.11 %
Tósár 3 0.11 %
Kalonda 3 0.11 %
Tőrincs 3 0.11 %
Fülekpilis 2 0.07 %
Perse 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekkovácsi 1 0.04 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 8.30 %
Fülek 10 1.51 %
Losonctamási 7 1.06 %
Divény 5 0.75 %
Videfalva 4 0.60 %
Nagylibercse 4 0.60 %
Lónyabánya 4 0.60 %
Kotmány 4 0.60 %
Ragyolc 4 0.60 %
Mucsény 4 0.60 %
Fűrész 3 0.45 %
Gácsfalva 3 0.45 %
Sátorosbánya 3 0.45 %
Patakalja 3 0.45 %
Vámosfalva 3 0.45 %
Gács 3 0.45 %
Bolyk 3 0.45 %
Jelsőc 2 0.30 %
Budaszállás 2 0.30 %
Panyidaróc 2 0.30 %
Pinc 2 0.30 %
Rapp 2 0.30 %
Fülekpüspöki 1 0.15 %
Gergelyfalva 1 0.15 %
Kétkeresztúr 1 0.15 %
Lentő 1 0.15 %
Vilke 1 0.15 %
Gácsliget 1 0.15 %
Perse 1 0.15 %
Béna 1 0.15 %
Miksi 1 0.15 %
Füleksávoly 1 0.15 %
Gömörsíd 1 0.15 %
Bozita 1 0.15 %
Sőreg 1 0.15 %
Terbeléd 1 0.15 %
Tugár 1 0.15 %
Fülekkovácsi 1 0.15 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 45.69 %
Fülek 644 24.89 %
Ragyolc 275 10.63 %
Fülekpüspöki 154 5.95 %
Csomatelke 118 4.56 %
Csákányháza 116 4.48 %
Nagydaróc 97 3.75 %
Gömörsíd 95 3.67 %
Béna 84 3.25 %
Vilke 66 2.55 %
Rapp 65 2.51 %
Fülekkovácsi 60 2.32 %
Panyidaróc 58 2.24 %
Füleksávoly 54 2.09 %
Videfalva 54 2.09 %
Perse 50 1.93 %
Sőreg 47 1.82 %
Pinc 47 1.82 %
Ipolygalsa 46 1.78 %
Miksi 45 1.74 %
Terbeléd 36 1.39 %
Bolgárom 32 1.24 %
Kalonda 31 1.20 %
Gács 27 1.04 %
Mucsény 22 0.85 %
Fülekpilis 17 0.66 %
Ipolynyitra 16 0.62 %
Bolyk 15 0.58 %
Divény 14 0.54 %
Rátkapuszta 9 0.35 %
Losonctamási 9 0.35 %
Lónyabánya 8 0.31 %
Jelsőc 7 0.27 %
Kétkeresztúr 7 0.27 %
Vámosfalva 6 0.23 %
Sátorosbánya 6 0.23 %
Rózsaszállás 6 0.23 %
Tőrincs 6 0.23 %
Patakalja 6 0.23 %
Bozita 5 0.19 %
Gácsfalva 5 0.19 %
Fűrész 5 0.19 %
Dabar 4 0.15 %
Kotmány 3 0.12 %
Romhánypuszta 3 0.12 %
Nagylibercse 2 0.08 %
Tósár 1 0.04 %
Tugár 1 0.04 %
Maskófalva 1 0.04 %
Gergelyfalva 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Budaszállás 1 0.04 %
Gácslápos 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 24.22 %
Ragyolc 327 16.93 %
Losonc 324 16.77 %
Fülekpüspöki 128 6.63 %
Csákányháza 93 4.81 %
Csomatelke 77 3.99 %
Béna 76 3.93 %
Gömörsíd 64 3.31 %
Rapp 51 2.64 %
Nagydaróc 46 2.38 %
Vilke 34 1.76 %
Füleksávoly 32 1.66 %
Perse 29 1.50 %
Sőreg 28 1.45 %
Fülekkovácsi 28 1.45 %
Pinc 23 1.19 %
Bolgárom 22 1.14 %
Terbeléd 22 1.14 %
Kalonda 21 1.09 %
Panyidaróc 15 0.78 %
Miksi 15 0.78 %
Mucsény 13 0.67 %
Fülekpilis 11 0.57 %
Bolyk 9 0.47 %
Sátorosbánya 9 0.47 %
Ipolygalsa 7 0.36 %
Videfalva 6 0.31 %
Bozita 6 0.31 %
Ipolynyitra 4 0.21 %
Rátkapuszta 3 0.16 %
Jelsőc 2 0.10 %
Gács 2 0.10 %
Divény 2 0.10 %
Losonctamási 2 0.10 %
Kétkeresztúr 1 0.05 %
Budaszállás 1 0.05 %
Rózsaszállás 1 0.05 %
Dabar 1 0.05 %
Maskófalva 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Tósár 1 0.05 %
Lónyabánya 1 0.05 %
Vámosfalva 1 0.05 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 24.09 %
Videfalva 88 3.76 %
Gács 87 3.72 %
Divény 85 3.63 %
Losonctamási 69 2.95 %
Fülek 69 2.95 %
Lónyabánya 64 2.73 %
Tósár 54 2.31 %
Vámosfalva 41 1.75 %
Gácsfalva 32 1.37 %
Bozita 29 1.24 %
Dabar 25 1.07 %
Bolyk 21 0.90 %
Terbeléd 18 0.77 %
Rapp 18 0.77 %
Rózsaszállás 18 0.77 %
Kotmány 18 0.77 %
Sátorosbánya 14 0.60 %
Budaszállás 14 0.60 %
Patakalja 14 0.60 %
Rátkapuszta 13 0.56 %
Maskófalva 13 0.56 %
Tugár 12 0.51 %
Vilke 12 0.51 %
Romhánypuszta 11 0.47 %
Mucsény 11 0.47 %
Fűrész 10 0.43 %
Ragyolc 10 0.43 %
Nagylibercse 9 0.38 %
Panyidaróc 9 0.38 %
Füleksávoly 9 0.38 %
Nagydaróc 8 0.34 %
Fülekkovácsi 7 0.30 %
Gácslápos 7 0.30 %
Pinc 6 0.26 %
Ábelfalva 6 0.26 %
Jelsőc 6 0.26 %
Kétkeresztúr 5 0.21 %
Gácsprága 5 0.21 %
Miksi 5 0.21 %