SK
LC
.....

Pinc

Község

címer zászló
384 90% magyar 1910
74 36% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Pinc
Hivatalos szlovák megnevezés:
Pinciná
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Losonci-medence
Más földrajzi nevek:
Agyagos, Akó-bérc, Hosszú-hegy, (Kerülőmajor), Magos-hegy, (Messzelátópuszta), Nagy-erdő, Nagy-völgy, Nagyvölgy-tető, Petri-erdő, (Szélhegypuszta)
Koordináták:
48.35940170, 19.76156425
Terület:
11,92 km2
Rang:
község
Népesség:
235
Tszf. magasság:
190 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98401
Település kód:
511714
Szervezeti azonosító:
649023
Adóazonosító:
2021178841

A község a Losonci-medence északkeleti peremén, a Poltári-dombság lábánál, az Ipoly jobb partján és a Petri-patak mentén fekszik, az 16-os országos főút (Losonc-Rimaszombat szakasz) mentén, Losonctól 8 km-re keletre. Határának nyugati része 190-200 méteres magasságban fekszik, keleti része 280 méterig emelkedő dombvidék. Területének mintegy egynegyedét erdő borítja. Nyugatról Losonc, északnyugatról Kálnó, keletről Kétkeresztúr és Bozita, délről Bolyk és Ipolynyitra határolja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához (1872-1883 között Füleki járásához) tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig végig a (változó területű) Losonci járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás), ebben az időszakban északi határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. 1910-1938-hoz képest területe 9 hektárral csökkent (12,01 km²-ről 11,92 km²-re). 1988-1990 között Losonchoz tartozott. 1996-ban Szlovákia közigazgatási átalakításakor az újonnan létrehozott Poltári járáshoz csatolták, de 2002-ban visszakerült a Losonci járáshoz.

Népesség

Pinc a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 429, 1921-ben 423, 1938-ban 498, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 13,2 %, 1930-ban 18,9 % volt. A 20. század második felében a község jelentős népességvesztésen ment keresztül, 1938-1991 között népessége 44,6 %-al, 1991-2011 között 11,2 %-al (276 főről 245-re) csökkent, de magyar többségét 2001-ig megőrizte. 1991-2011 között az asszimiláció révén a magyar nemzetiségűek aránya 53,6 %-ról 34,7 %-ra csökkent, a szlovákoké ugyanakkor 46 %-ról 56,3 %-ra növekedett. Viszonylag magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (8,6 %) is. A lakosság túlnyomó többsége (86,1 %) római katolikus vallású.

Történelem

Az első írásos említés Pincről 1326-ból származik, mikor is a települést "Pynch" néven említik. 1786-ban Pinz, 1808-ban Pincyna - magyarul Pinc néven szerepel. 1335-ben említik plébániáját is. 1573-ban több nemesi család birtoka volt (Pinczi, Károly, Baross család). Lakói főként mezőgazdaságból és az Ipolyon folytatott halászatból éltek, halászai a losonci és füleki uradalomnak adóztak. 1828-ban 56 házában 598 lakos élt. A települést több alkalommal tűzvész sújtotta (az 1830-as években, 1896-ban és 1898-ban). A trianoni békeszerződésig Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott. 1938 és 1945 között Magyarországhoz csatolták, ebben az időszakban határközség volt. A csehszlovákiai magyar ifjúsági klubok 1967-ben itt rendezték meg a III. Nyári Ifjúsági Találkozót. 1988-ban Losonchoz csatolták, de 1990-ben újra önállósult.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem működik. 2009 óta határában alginitbányászat folyik. Mindenszenteknek szentelt római katolikus temploma 1900-ben épült szecessziós stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PINCZ. Magyar falu Nógrád Vármegyében, földes Ura Pongrácz, és több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Bolyknak szomszédságában, mellynek filiája, határja is hozzá hasonlító.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Pincz, magyar falu, Nógrád vmegyében, egy szép térségen az Ipoly mellett: 549 kath., 15 evang. lak. Rétje sok, és jó; halászata hasznos; földje termékeny. F. u. Károly Ferencz, kinek uri lakhelye is van itten. Ut. p. Zelene.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Pincz 467 lakost számlál. Nevezetessége a községnek a szentimrei Károlyi család szép kastélya. Határa termékeny.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Pincz. Az Ipoly balpartján fekvő magyar kisközség, 82 házzal és 495 lakossal, a kik mind róm. kath. vallásúak. Postája és vasúti állomása Losoncz, távírója Kálnó, telefonja helyben van. A községet már 1484-ben az Eszlári Jonhos család birtokában találjuk. 1548-ban Pinczy Péter és Melegh Ferencz özvegye, 1598-ban Károlyi Ferencz volt a helység földesura. 1715-ben kilencz magyar és kilencz tót, 1720-ban 16 magyar háztartását írták össze. 1770-ben Lossonczy László özvegye, Szalontay János és László voltak a földesurai, 1826-ban Károlyi Ferencz, majd később Károlyi János. Jelenleg Bellusi Baross János dr. országgyűlési képviselő, egyetemi magántanár és neje Berényi Szivák Irén a legnagyobb birtokosa. Az övé most az egykori Károlyi-féle kúria is, a hol sok érdekes, régi XV. és XVI. Lajos korabeli, empire és Biedermayer bútor, régi értékes porczellánok, régi festmény, metszet, régi bronz- és csipke stb. látható. A kuria körül szép nagy park terül el, melyen az Ipoly átfolyik. Az itteni róm. kath. templom, az új templom, 1901-ben épült egy régebbinek a helyén. A XIX. század harminczas éveiben - két ház és a templom kivételével - az egész falu leégett. 1896-ban a község harmadrésze és 1898-ban a fele lett a lángok martalékává. 1849 augusztus 7-én Grabbe orosz tábornok 30.000 főnyi hadával megszállotta a községet s innen indúlt Losoncz feldúlására. A határbeli egyik dülőt »Peresdűlőnek« nevezik, mert a tagosításkor a lakosok per útján állapították meg, hogy a felosztás a határ közepéről kezdessék meg. A községhez tartoznak Szélhegy- és Szőlőhegy-puszták, melyek szintén Baross János tulajdonában vannak.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Pinc. Első említése 1439-ben történik s ez időben az Eszlári Jonhoscsalád jószága. Később Pinczy Péter és Melegh Ferenc a földesura, majd a török kitakarodása után Károlyi Ferenc szerezte meg. Későbbi földesurak még itt a Lossonczy-, Szalontay-, Károlyi-családok. Az összeomlás előtt bellusi Baross János dr. egyetemi tanár volt legnagyobb birtokosa. A XIX. században kétszer is tűz pusztította. A szabadságharcban sokat szenvedett az átvonuló orosz hadaktól és 1918— 1938 között a cseh megszállás alatt is sanyarú sorsa volt. A község területe 2087 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 498.

Szvorák Katalin

1958. 4. 29.
Losonc - megszületett
Pinc - élt
Fülek - tanult
Névelőfordulások
1326
Pynch
1773
Pincz,
1786
Pinz,
1808
Pincz, Pincyna,
1863
Pinc,
1920
Pinciná
1938
Pinc,
1945
Pinciná
1994
Pinc

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Pinc (Pinciná) 12
Telefon: 0474394187
Fax: 0474394187

Honlap: pincina.sk
Polgármester:
Votoupalová Valéria (Független)

Képviselő-testület:
Hanusová Zuzana (Független)
Galádová Anna (Független)
Šalamonová Božena (Független)
Hroncová Anita (MOST - HÍD)
Korponai Štefan (SMK-MKP)
Független 60% Független 3 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Pinci Községi Hivatal

Pinc 12

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 467 93%
szlovákok 17 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 20 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 504
magyarok 384 90%
szlovákok 26 6%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 19 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 429
magyarok 357 84%
szlovákok 56 13%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 10 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 423
magyarok 148 54%
szlovákok 127 46%
romák 0 0%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 276
magyarok 125 48%
szlovákok 131 51%
romák 2 1%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 259
magyarok 85 35%
szlovákok 138 56%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 21 9%
összlétszám 245
magyarok 74 36%
szlovákok 128 62%
romák 0 0%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 2%
összlétszám 208
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 179
Választási részvétel: 71.51 %
Kiadott boríték: 128
Bedobott boríték: 128

Polgármester

Érvényes szavazólap: 123
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Votoupalová Valéria 93 75.61 % Független
Soós Gabriela 16 13.01 % MOST - HÍD
Kelemen Ladislav 14 11.38 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Hanusová Zuzana 105 Független
Galádová Anna 100 Független
Korponai Štefan 95 SMK-MKP
Hroncová Anita 57 MOST - HÍD
Šalamonová Božena 45 Független

Képviselők

2014
Független 20.00% Független 1 képviselö SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 60.00% Független 3 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 195
Választási részvétel: 28.21 %
Kiadott boríték: 55
Bedobott boríték: 55
Választásra jogosult: 194
Választási részvétel: 25.26 %
Kiadott boríték: 49
Bedobott boríték: 49
Választásra jogosult: 178
Választási részvétel: 47,75 %
Kiadott boríték: 85
Bedobott boríték: 85

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 47
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 82
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Kaník 15 31.91 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Vladimír Maňka 14 29.79 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ondrej Binder 6 12.77 % Független
Marian Kotleba 4 8.51 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 4 8.51 % ASV
Karol Konárik 2 4.26 % SNS
Andrea Jenčíková 2 4.26 % NP
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Vladimír Maňka 23 48.94% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Marian Kotleba 25 30.49 % ĽSNS
Ján Lunter 20 24.39 % Független
Igor Kašper 11 13.41 % Független
Pavel Greksa 8 9.76 % Független
Jozef Šimko 4 4.88 % Független
Martin Klus 3 3.66 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Martin Juhaniak 2 2.44 % Független
Milan Urbáni 2 2.44 % SMS
Viliam Baňák 2 2.44 % JĽSS
Alena Pivovarčiová 2 2.44 % NP
Jozef Sásik 1 1.22 % SĽSAH
Miroslav Gálik 1 1.22 % NAS
Vojtech Kökény 1 1.22 % SRK
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 54
Érvényes szavazólap: 82
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Péter Csúsz 30 55.56% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 24 44.44% SMK-MKP
Attila Agócs 18 33.33% Független
Péter György 17 31.48% SMK-MKP
Pavol Baculík 15 27.78% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Juraj Pelč 11 20.37% Független
Milan Spodniak 7 12.96% HZD, ĽS-HZDS
Rudolf Slivka 7 12.96% ND
Štefan Kertész 6 11.11% MOST - HÍD
Radoslav Čičmanec 6 11.11% ASV
Branislav Hámorník 6 11.11% SMER - SD, KDH
Róbert Eibner 6 11.11% MOST - HÍD
Marian Bozó 5 9.26% SMS
Miroslav Morháč 5 9.26% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Greksa 5 9.26% 99%
Zaher Mahmoud 5 9.26% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Martin Olšiak 3 5.56% SNS
Ľubomír Činčura 3 5.56% Független
Ján Mičuda 3 5.56% SMER - SD, KDH
Ján Kašiar 3 5.56% KSS
Vladimír Rehánek 3 5.56% SMER - SD, KDH
Igor Sivok 2 3.70% PD
Vojtech Botoš 2 3.70% SRK
Monika Albertiová 2 3.70% 99%
Ondrej Drugda 2 3.70% SĽS
Marian Šulek 2 3.70% KSS
Milan Ďurák 2 3.70% SNS
František Kelemen 2 3.70% SĽS
Vladimír Cirbus 2 3.70% Független
Ján Krahulec 2 3.70% KSS
Radovan Konečný 1 1.85% MOST - HÍD
Mária Salajová 1 1.85% KSS
Katarína Sabová 1 1.85% PD
Alena Rezková 1 1.85% Független
Peter Pánik 0 0.00% SĽS
Michal Novodomský 0 0.00% SMS
Marcel Hudec 0 0.00% PD
Karol Márkuš 0 0.00% PD
Ján Poničan 0 0.00% SNS
Ján Karman 0 0.00% KSS
Péter Csúsz 47 57.32% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 32 39.02% SMK-MKP
Attila Agócs 30 36.59% MOST - HÍD
Pavol Baculík 30 36.59% Független
Péter György 23 28.05% SMK-MKP
Juraj Pelč 18 21.95% Független
Zoltán Marcinkó 17 20.73% SMK-MKP
Rudolf Slivka 15 18.29% SNS
Pavel Greksa 13 15.85% Független
Zaher Mahmoud 10 12.20% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
László Kerekes 10 12.20% SMK-MKP
Branislav Hámorník 9 10.98% SMER-SD
Michal Kováč 7 8.54% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Jánošik 6 7.32% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 6 7.32% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Čičmanec 6 7.32% DOMA DOBRE
Ján Mičuda 6 7.32% SMER-SD
Štefan Kertész 5 6.10% MOST - HÍD
Milan Spodniak 5 6.10% DOMA DOBRE
Lukáš Čavoj 5 6.10% Független
Vojtech Papp 5 6.10% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 4 4.88% ĽS Naše Slovensko
Pavol Križo 3 3.66% SNS
František Kelemen 3 3.66% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Jana Haláková 3 3.66% SMER-SD
Karol Ferencz 3 3.66% MOST - HÍD
Veronika Poznánová 3 3.66% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Svoreň 3 3.66% KSS
Matej Bella 3 3.66% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Anna Václavíková 2 2.44% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Drugda 2 2.44% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 2 2.44% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zoltán Balog 2 2.44% Független
Jozef Bari 2 2.44% SRK
István Mázik 2 2.44% MKDA-MKDSZ
Denisa Nincová 1 1.22% Független
Jozef Kramec 1 1.22% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Monika Kováčová 1 1.22% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Patrik Svediak 1 1.22% SME RODINA - Boris Kollár
Milan Alberti 1 1.22% Független
Marian Šulek 1 1.22% KSS
Tibor Tóth 1 1.22% MOST - HÍD
Július Čipčala 0 0.00% SRK
Lucia Kašiarová 0 0.00% KSS
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Ján Karman 537 0.00% KSS
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 106.35 %
Divény 153 12.96 %
Gács 99 8.38 %
Videfalva 97 8.21 %
Tugár 75 6.35 %
Lónyabánya 52 4.40 %
Losonctamási 51 4.32 %
Fülek 48 4.06 %
Gácsfalva 45 3.81 %
Rózsaszállás 42 3.56 %
Terbeléd 42 3.56 %
Panyidaróc 25 2.12 %
Budaszállás 20 1.69 %
Vámosfalva 17 1.44 %
Nagydaróc 16 1.35 %
Bolyk 15 1.27 %
Dabar 13 1.10 %
Gácslápos 13 1.10 %
Patakalja 12 1.02 %
Bozita 11 0.93 %
Gácsliget 11 0.93 %
Ipolygalsa 11 0.93 %
Rátkapuszta 9 0.76 %
Rapp 9 0.76 %
Nagylibercse 8 0.68 %
Csomatelke 8 0.68 %
Vilke 8 0.68 %
Ragyolc 8 0.68 %
Romhánypuszta 7 0.59 %
Ábelfalva 7 0.59 %
Fülekkovácsi 7 0.59 %
Maskófalva 7 0.59 %
Mucsény 7 0.59 %
Kotmány 7 0.59 %
Tósár 6 0.51 %
Tőrincs 5 0.42 %
Sátorosbánya 4 0.34 %
Miksi 4 0.34 %
Kalonda 4 0.34 %
Fűrész 4 0.34 %
Perse 3 0.25 %
Fülekpüspöki 3 0.25 %
Kétkeresztúr 2 0.17 %
Pinc 2 0.17 %
Füleksávoly 2 0.17 %
Gergelyfalva 2 0.17 %
Gömörsíd 2 0.17 %
Ipolynyitra 1 0.08 %
Sőreg 1 0.08 %
Fülekpilis 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Parlagos 1 0.08 %
Jelsőc 1 0.08 %
Csákányháza 1 0.08 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 34.00 %
Losonc 1 055 26.87 %
Ragyolc 198 5.04 %
Fülekpüspöki 157 4.00 %
Csomatelke 99 2.52 %
Nagydaróc 88 2.24 %
Fülekkovácsi 77 1.96 %
Füleksávoly 60 1.53 %
Sőreg 54 1.38 %
Perse 50 1.27 %
Ipolygalsa 50 1.27 %
Sátorosbánya 46 1.17 %
Videfalva 45 1.15 %
Csákányháza 44 1.12 %
Bozita 43 1.09 %
Panyidaróc 42 1.07 %
Béna 40 1.02 %
Rátkapuszta 36 0.92 %
Bolyk 32 0.81 %
Pinc 30 0.76 %
Rapp 29 0.74 %
Terbeléd 28 0.71 %
Vilke 24 0.61 %
Gács 23 0.59 %
Losonctamási 22 0.56 %
Mucsény 21 0.53 %
Bolgárom 20 0.51 %
Tőrincs 15 0.38 %
Vámosfalva 15 0.38 %
Fülekpilis 14 0.36 %
Divény 13 0.33 %
Miksi 12 0.31 %
Patakalja 11 0.28 %
Kalonda 10 0.25 %
Kétkeresztúr 10 0.25 %
Ipolynyitra 9 0.23 %
Lónyabánya 9 0.23 %
Jelsőc 7 0.18 %
Rózsaszállás 6 0.15 %
Gácsfalva 6 0.15 %
Budaszállás 5 0.13 %
Maskófalva 5 0.13 %
Tugár 4 0.10 %
Dabar 3 0.08 %
Gácsliget 2 0.05 %
Fűrész 2 0.05 %
Gácsprága 2 0.05 %
Parlagos 2 0.05 %
Gácslápos 2 0.05 %
Tósár 2 0.05 %
Kotmány 2 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gömörsíd 1 0.03 %
Lentő 1 0.03 %
Ábelfalva 1 0.03 %
Nagylibercse 1 0.03 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 67.78 %
Losonctamási 190 7.39 %
Fülek 178 6.93 %
Videfalva 153 5.95 %
Gács 136 5.29 %
Divény 123 4.79 %
Lónyabánya 111 4.32 %
Terbeléd 79 3.07 %
Vámosfalva 70 2.72 %
Nagydaróc 70 2.72 %
Gácsfalva 69 2.68 %
Bozita 66 2.57 %
Gácsliget 65 2.53 %
Budaszállás 56 2.18 %
Tugár 56 2.18 %
Jelsőc 51 1.98 %
Sátorosbánya 50 1.95 %
Dabar 50 1.95 %
Bolyk 47 1.83 %
Miksi 45 1.75 %
Csomatelke 39 1.52 %
Rapp 36 1.40 %
Füleksávoly 35 1.36 %
Maskófalva 35 1.36 %
Rózsaszállás 34 1.32 %
Patakalja 33 1.28 %
Tósár 32 1.25 %
Panyidaróc 30 1.17 %
Nagylibercse 29 1.13 %
Mucsény 26 1.01 %
Gácslápos 23 0.89 %
Vilke 23 0.89 %
Sőreg 21 0.82 %
Kotmány 17 0.66 %
Parlagos 17 0.66 %
Romhánypuszta 17 0.66 %
Ragyolc 16 0.62 %
Ipolygalsa 15 0.58 %
Gömörsíd 15 0.58 %
Ábelfalva 15 0.58 %
Csákányháza 15 0.58 %
Tőrincs 15 0.58 %
Rátkapuszta 14 0.54 %
Fülekkovácsi 14 0.54 %
Fülekpilis 12 0.47 %
Fűrész 10 0.39 %
Gergelyfalva 10 0.39 %
Pinc 9 0.35 %
Kalonda 9 0.35 %
Gácsprága 8 0.31 %
Ipolynyitra 7 0.27 %
Perse 7 0.27 %
Béna 7 0.27 %
Kétkeresztúr 7 0.27 %
Bolgárom 4 0.16 %
Lentő 3 0.12 %
Fülekpüspöki 3 0.12 %
Losonc 935 90.78 %
Fülek 380 36.89 %
Videfalva 65 6.31 %
Gács 55 5.34 %
Losonctamási 53 5.15 %
Lónyabánya 38 3.69 %
Vámosfalva 33 3.20 %
Bozita 33 3.20 %
Divény 30 2.91 %
Fülekpüspöki 22 2.14 %
Patakalja 21 2.04 %
Rózsaszállás 20 1.94 %
Jelsőc 19 1.84 %
Panyidaróc 18 1.75 %
Dabar 17 1.65 %
Budaszállás 16 1.55 %
Terbeléd 16 1.55 %
Fülekkovácsi 15 1.46 %
Ragyolc 15 1.46 %
Gácsfalva 15 1.46 %
Bolyk 13 1.26 %
Nagydaróc 12 1.17 %
Miksi 11 1.07 %
Kotmány 10 0.97 %
Gömörsíd 10 0.97 %
Vilke 10 0.97 %
Rátkapuszta 9 0.87 %
Rapp 8 0.78 %
Maskófalva 8 0.78 %
Kétkeresztúr 7 0.68 %
Gergelyfalva 7 0.68 %
Sátorosbánya 7 0.68 %
Perse 5 0.49 %
Csomatelke 5 0.49 %
Mucsény 4 0.39 %
Tugár 4 0.39 %
Sőreg 3 0.29 %
Ipolygalsa 3 0.29 %
Füleksávoly 3 0.29 %
Csákányháza 2 0.19 %
Romhánypuszta 2 0.19 %
Kalonda 2 0.19 %
Nagylibercse 2 0.19 %
Ipolynyitra 2 0.19 %
Gácsliget 2 0.19 %
Ábelfalva 1 0.10 %
Béna 1 0.10 %
Fülekpilis 1 0.10 %
Pinc 1 0.10 %
Bolgárom 1 0.10 %
Fűrész 1 0.10 %
Parlagos 1 0.10 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 32.27 %
Fülek 18 6.38 %
Divény 10 3.55 %
Videfalva 9 3.19 %
Lónyabánya 7 2.48 %
Gömörsíd 6 2.13 %
Ragyolc 5 1.77 %
Bolyk 5 1.77 %
Vámosfalva 4 1.42 %
Vilke 4 1.42 %
Gács 4 1.42 %
Rátkapuszta 4 1.42 %
Csomatelke 3 1.06 %
Rózsaszállás 3 1.06 %
Tugár 3 1.06 %
Pinc 3 1.06 %
Nagydaróc 3 1.06 %
Ipolynyitra 2 0.71 %
Sőreg 2 0.71 %
Kotmány 2 0.71 %
Rapp 2 0.71 %
Lentő 2 0.71 %
Gácsfalva 2 0.71 %
Terbeléd 2 0.71 %
Mucsény 2 0.71 %
Kétkeresztúr 2 0.71 %
Füleksávoly 2 0.71 %
Losonctamási 2 0.71 %
Jelsőc 1 0.35 %
Fülekpüspöki 1 0.35 %
Panyidaróc 1 0.35 %
Fűrész 1 0.35 %
Patakalja 1 0.35 %
Gácsliget 1 0.35 %
Miksi 1 0.35 %
Gácslápos 1 0.35 %
Ipolygalsa 1 0.35 %
Sátorosbánya 1 0.35 %
Dabar 1 0.35 %
Tósár 1 0.35 %
Béna 1 0.35 %
Bolgárom 1 0.35 %
Budaszállás 1 0.35 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 7.31 %
Losonc 70 1.87 %
Ragyolc 29 0.77 %
Fülekpüspöki 28 0.75 %
Gömörsíd 23 0.61 %
Sőreg 14 0.37 %
Nagydaróc 13 0.35 %
Csomatelke 11 0.29 %
Csákányháza 8 0.21 %
Bolgárom 8 0.21 %
Vilke 8 0.21 %
Perse 8 0.21 %
Fülekkovácsi 7 0.19 %
Béna 7 0.19 %
Füleksávoly 6 0.16 %
Rapp 6 0.16 %
Terbeléd 4 0.11 %
Mucsény 4 0.11 %
Lónyabánya 4 0.11 %
Panyidaróc 3 0.08 %
Kalonda 3 0.08 %
Ipolynyitra 3 0.08 %
Ipolygalsa 3 0.08 %
Gács 3 0.08 %
Rátkapuszta 2 0.05 %
Bolyk 2 0.05 %
Pinc 2 0.05 %
Sátorosbánya 2 0.05 %
Tósár 2 0.05 %
Bozita 2 0.05 %
Gácsprága 1 0.03 %
Kétkeresztúr 1 0.03 %
Losonctamási 1 0.03 %
Fűrész 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Fülekpilis 1 0.03 %
Patakalja 1 0.03 %
Divény 1 0.03 %
Videfalva 1 0.03 %
Jelsőc 1 0.03 %
Vámosfalva 1 0.03 %
Dabar 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 54.86 %
Losonctamási 154 10.85 %
Videfalva 97 6.83 %
Gács 71 5.00 %
Divény 68 4.79 %
Bozita 65 4.58 %
Lónyabánya 61 4.30 %
Tugár 49 3.45 %
Budaszállás 48 3.38 %
Fülek 47 3.31 %
Gácsliget 42 2.96 %
Jelsőc 41 2.89 %
Vámosfalva 36 2.54 %
Tósár 31 2.18 %
Sátorosbánya 30 2.11 %
Gácsfalva 28 1.97 %
Nagydaróc 26 1.83 %
Terbeléd 26 1.83 %
Bolyk 24 1.69 %
Maskófalva 23 1.62 %
Tőrincs 21 1.48 %
Rapp 21 1.48 %
Kotmány 21 1.48 %
Ábelfalva 18 1.27 %
Gácslápos 18 1.27 %
Rózsaszállás 17 1.20 %
Romhánypuszta 16 1.13 %
Gergelyfalva 16 1.13 %
Panyidaróc 15 1.06 %
Csákányháza 15 1.06 %
Dabar 13 0.92 %
Nagylibercse 12 0.85 %
Patakalja 12 0.85 %
Fülekkovácsi 11 0.77 %
Vilke 11 0.77 %
Mucsény 9 0.63 %
Ipolygalsa 9 0.63 %
Fülekpilis 8 0.56 %
Gömörsíd 7 0.49 %
Parlagos 7 0.49 %
Kétkeresztúr 7 0.49 %
Miksi 6 0.42 %
Fűrész 6 0.42 %
Ragyolc 5 0.35 %
Gácsprága 5 0.35 %
Sőreg 5 0.35 %
Füleksávoly 5 0.35 %
Rátkapuszta 4 0.28 %
Lentő 4 0.28 %
Pinc 3 0.21 %
Csomatelke 3 0.21 %
Perse 3 0.21 %
Fülekpüspöki 3 0.21 %
Ipolynyitra 2 0.14 %
Bolgárom 2 0.14 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 26.43 %
Losonc 59 18.79 %
Gömörsíd 17 5.41 %
Nagydaróc 11 3.50 %
Tőrincs 9 2.87 %
Ragyolc 9 2.87 %
Panyidaróc 8 2.55 %
Fülekkovácsi 8 2.55 %
Fülekpüspöki 7 2.23 %
Mucsény 7 2.23 %
Csomatelke 7 2.23 %
Füleksávoly 7 2.23 %
Bolgárom 7 2.23 %
Jelsőc 6 1.91 %
Csákányháza 6 1.91 %
Rapp 4 1.27 %
Ipolynyitra 4 1.27 %
Fülekpilis 3 0.96 %
Gács 3 0.96 %
Vilke 3 0.96 %
Béna 3 0.96 %
Terbeléd 3 0.96 %
Losonctamási 3 0.96 %
Lónyabánya 2 0.64 %
Gácsfalva 2 0.64 %
Rózsaszállás 2 0.64 %
Dabar 2 0.64 %
Miksi 2 0.64 %
Perse 2 0.64 %
Pinc 2 0.64 %
Kalonda 2 0.64 %
Kotmány 2 0.64 %
Fűrész 1 0.32 %
Videfalva 1 0.32 %
Patakalja 1 0.32 %
Parlagos 1 0.32 %
Rátkapuszta 1 0.32 %
Vámosfalva 1 0.32 %
Sátorosbánya 1 0.32 %
Bolyk 1 0.32 %
Nagylibercse 1 0.32 %
Gácsliget 1 0.32 %
Ipolygalsa 1 0.32 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 125.80 %
Videfalva 42 8.96 %
Gács 38 8.10 %
Lónyabánya 27 5.76 %
Losonctamási 20 4.26 %
Divény 18 3.84 %
Fülek 17 3.62 %
Dabar 16 3.41 %
Gácsfalva 15 3.20 %
Panyidaróc 12 2.56 %
Fülekkovácsi 10 2.13 %
Rapp 9 1.92 %
Kotmány 8 1.71 %
Vámosfalva 8 1.71 %
Terbeléd 7 1.49 %
Bozita 7 1.49 %
Miksi 5 1.07 %
Gácsliget 5 1.07 %
Budaszállás 5 1.07 %
Kétkeresztúr 5 1.07 %
Vilke 5 1.07 %
Fűrész 5 1.07 %
Jelsőc 4 0.85 %
Tugár 4 0.85 %
Ipolynyitra 4 0.85 %
Gácslápos 4 0.85 %
Bolyk 4 0.85 %
Kalonda 4 0.85 %
Csákányháza 4 0.85 %
Rózsaszállás 4 0.85 %
Ábelfalva 3 0.64 %
Fülekpüspöki 3 0.64 %
Ragyolc 3 0.64 %
Csomatelke 3 0.64 %
Rátkapuszta 3 0.64 %
Romhánypuszta 2 0.43 %
Bolgárom 2 0.43 %
Tósár 2 0.43 %
Nagylibercse 2 0.43 %
Perse 2 0.43 %
Ipolygalsa 2 0.43 %
Nagydaróc 2 0.43 %
Lentő 2 0.43 %
Tőrincs 2 0.43 %
Füleksávoly 2 0.43 %
Sátorosbánya 2 0.43 %
Gömörsíd 1 0.21 %
Mucsény 1 0.21 %
Gergelyfalva 1 0.21 %
Parlagos 1 0.21 %
Patakalja 1 0.21 %
Maskófalva 1 0.21 %
Pinc 1 0.21 %
Béna 1 0.21 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 31.94 %
Lónyabánya 71 5.29 %
Videfalva 70 5.21 %
Divény 60 4.47 %
Losonctamási 54 4.02 %
Gács 48 3.57 %
Fülek 34 2.53 %
Vámosfalva 27 2.01 %
Kotmány 26 1.94 %
Rózsaszállás 20 1.49 %
Bozita 20 1.49 %
Gácsfalva 18 1.34 %
Dabar 13 0.97 %
Patakalja 13 0.97 %
Bolyk 12 0.89 %
Rapp 10 0.74 %
Fűrész 9 0.67 %
Tósár 9 0.67 %
Rátkapuszta 9 0.67 %
Panyidaróc 9 0.67 %
Mucsény 8 0.60 %
Vilke 8 0.60 %
Nagydaróc 7 0.52 %
Terbeléd 7 0.52 %
Jelsőc 7 0.52 %
Gácslápos 6 0.45 %
Maskófalva 6 0.45 %
Tugár 6 0.45 %
Sátorosbánya 6 0.45 %
Ragyolc 5 0.37 %
Budaszállás 5 0.37 %
Kalonda 4 0.30 %
Gácsliget 4 0.30 %
Lentő 4 0.30 %
Pinc 4 0.30 %
Ábelfalva 3 0.22 %
Miksi 3 0.22 %
Kétkeresztúr 3 0.22 %
Füleksávoly 3 0.22 %
Fülekkovácsi 3 0.22 %
Gergelyfalva 2 0.15 %
Romhánypuszta 2 0.15 %
Csomatelke 2 0.15 %
Nagylibercse 1 0.07 %
Gömörsíd 1 0.07 %
Ipolygalsa 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Tőrincs 1 0.07 %
Fülekpilis 1 0.07 %
Csákányháza 1 0.07 %
Gácsprága 1 0.07 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 82.70 %
Gács 204 8.28 %
Fülek 176 7.15 %
Videfalva 172 6.98 %
Losonctamási 135 5.48 %
Divény 125 5.08 %
Vámosfalva 107 4.34 %
Lónyabánya 106 4.30 %
Gácsfalva 95 3.86 %
Gácsliget 77 3.13 %
Terbeléd 42 1.71 %
Dabar 38 1.54 %
Patakalja 37 1.50 %
Panyidaróc 37 1.50 %
Nagylibercse 34 1.38 %
Rózsaszállás 34 1.38 %
Ragyolc 33 1.34 %
Tugár 33 1.34 %
Maskófalva 33 1.34 %
Vilke 31 1.26 %
Bolyk 29 1.18 %
Bozita 29 1.18 %
Budaszállás 26 1.06 %
Tósár 25 1.02 %
Gácslápos 24 0.97 %
Kotmány 23 0.93 %
Pinc 18 0.73 %
Fülekkovácsi 17 0.69 %
Nagydaróc 16 0.65 %
Rapp 15 0.61 %
Csomatelke 14 0.57 %
Fűrész 14 0.57 %
Rátkapuszta 13 0.53 %
Gergelyfalva 13 0.53 %
Miksi 12 0.49 %
Mucsény 12 0.49 %
Fülekpüspöki 10 0.41 %
Ábelfalva 10 0.41 %
Ipolygalsa 10 0.41 %
Sátorosbánya 9 0.37 %
Romhánypuszta 9 0.37 %
Jelsőc 8 0.32 %
Fülekpilis 7 0.28 %
Kétkeresztúr 5 0.20 %
Gácsprága 5 0.20 %
Perse 4 0.16 %
Gömörsíd 4 0.16 %
Ipolynyitra 4 0.16 %
Tőrincs 4 0.16 %
Kalonda 4 0.16 %
Lentő 2 0.08 %
Füleksávoly 2 0.08 %
Bolgárom 2 0.08 %
Sőreg 2 0.08 %
Parlagos 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 21.74 %
Losonctamási 480 17.66 %
Videfalva 193 7.10 %
Gács 113 4.16 %
Lónyabánya 106 3.90 %
Divény 100 3.68 %
Vámosfalva 79 2.91 %
Gácsfalva 66 2.43 %
Fülek 66 2.43 %
Patakalja 51 1.88 %
Tugár 41 1.51 %
Tósár 36 1.32 %
Gergelyfalva 33 1.21 %
Budaszállás 33 1.21 %
Gácsliget 25 0.92 %
Bozita 24 0.88 %
Dabar 24 0.88 %
Rózsaszállás 23 0.85 %
Maskófalva 23 0.85 %
Nagylibercse 22 0.81 %
Bolyk 21 0.77 %
Sátorosbánya 17 0.63 %
Parlagos 17 0.63 %
Terbeléd 16 0.59 %
Rapp 15 0.55 %
Kotmány 12 0.44 %
Romhánypuszta 12 0.44 %
Jelsőc 12 0.44 %
Panyidaróc 11 0.40 %
Ipolygalsa 11 0.40 %
Gácslápos 11 0.40 %
Ragyolc 10 0.37 %
Rátkapuszta 10 0.37 %
Fülekkovácsi 8 0.29 %
Kétkeresztúr 8 0.29 %
Fűrész 7 0.26 %
Ábelfalva 7 0.26 %
Vilke 6 0.22 %
Tőrincs 6 0.22 %
Pinc 6 0.22 %
Füleksávoly 5 0.18 %
Gácsprága 5 0.18 %
Nagydaróc 5 0.18 %
Lentő 5 0.18 %
Fülekpüspöki 5 0.18 %
Csomatelke 3 0.11 %
Fülekpilis 3 0.11 %
Bolgárom 3 0.11 %
Ipolynyitra 2 0.07 %
Kalonda 2 0.07 %
Csákányháza 2 0.07 %
Mucsény 2 0.07 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Perse 1 0.04 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 30.82 %
Fülek 40 4.95 %
Nagydaróc 40 4.95 %
Videfalva 21 2.60 %
Gács 18 2.23 %
Divény 15 1.86 %
Losonctamási 12 1.49 %
Lónyabánya 11 1.36 %
Terbeléd 10 1.24 %
Bolyk 8 0.99 %
Vámosfalva 7 0.87 %
Dabar 6 0.74 %
Patakalja 6 0.74 %
Vilke 6 0.74 %
Panyidaróc 6 0.74 %
Ragyolc 5 0.62 %
Rózsaszállás 5 0.62 %
Füleksávoly 5 0.62 %
Budaszállás 4 0.50 %
Miksi 4 0.50 %
Tósár 4 0.50 %
Maskófalva 4 0.50 %
Tugár 3 0.37 %
Csákányháza 3 0.37 %
Gácsprága 3 0.37 %
Gácsfalva 3 0.37 %
Sátorosbánya 3 0.37 %
Pinc 3 0.37 %
Fűrész 2 0.25 %
Nagylibercse 2 0.25 %
Gácsliget 2 0.25 %
Perse 2 0.25 %
Kotmány 2 0.25 %
Jelsőc 2 0.25 %
Fülekkovácsi 2 0.25 %
Ipolynyitra 1 0.12 %
Bozita 1 0.12 %
Gömörsíd 1 0.12 %
Fülekpüspöki 1 0.12 %
Gácslápos 1 0.12 %
Tőrincs 1 0.12 %
Rapp 1 0.12 %
Rátkapuszta 1 0.12 %
Csomatelke 1 0.12 %
Romhánypuszta 1 0.12 %
Fülekpilis 1 0.12 %
Mucsény 1 0.12 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 9.56 %
Tőrincs 30 4.86 %
Fülek 26 4.21 %
Jelsőc 10 1.62 %
Vilke 9 1.46 %
Gömörsíd 9 1.46 %
Panyidaróc 8 1.30 %
Nagydaróc 7 1.13 %
Bolgárom 5 0.81 %
Losonctamási 4 0.65 %
Gácsfalva 4 0.65 %
Ipolynyitra 4 0.65 %
Kotmány 4 0.65 %
Divény 4 0.65 %
Fűrész 3 0.49 %
Gács 3 0.49 %
Csákányháza 3 0.49 %
Csomatelke 3 0.49 %
Videfalva 3 0.49 %
Füleksávoly 3 0.49 %
Fülekpilis 3 0.49 %
Lónyabánya 3 0.49 %
Mucsény 3 0.49 %
Tugár 2 0.32 %
Fülekpüspöki 2 0.32 %
Miksi 2 0.32 %
Bolyk 2 0.32 %
Vámosfalva 2 0.32 %
Tósár 2 0.32 %
Ipolygalsa 2 0.32 %
Dabar 2 0.32 %
Budaszállás 1 0.16 %
Perse 1 0.16 %
Terbeléd 1 0.16 %
Rózsaszállás 1 0.16 %
Rapp 1 0.16 %
Ragyolc 1 0.16 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 10.49 %
Fülek 112 10.40 %
Ipolygalsa 92 8.54 %
Terbeléd 29 2.69 %
Nagydaróc 19 1.76 %
Füleksávoly 17 1.58 %
Ipolynyitra 13 1.21 %
Fülekpüspöki 11 1.02 %
Bolyk 11 1.02 %
Bozita 11 1.02 %
Videfalva 10 0.93 %
Csákányháza 10 0.93 %
Ragyolc 9 0.84 %
Rapp 9 0.84 %
Gömörsíd 9 0.84 %
Fülekkovácsi 8 0.74 %
Panyidaróc 7 0.65 %
Rátkapuszta 7 0.65 %
Perse 6 0.56 %
Csomatelke 6 0.56 %
Bolgárom 5 0.46 %
Losonctamási 4 0.37 %
Gács 4 0.37 %
Fülekpilis 4 0.37 %
Béna 4 0.37 %
Vámosfalva 4 0.37 %
Pinc 3 0.28 %
Miksi 3 0.28 %
Vilke 3 0.28 %
Gácsliget 3 0.28 %
Dabar 3 0.28 %
Sőreg 3 0.28 %
Tőrincs 2 0.19 %
Budaszállás 1 0.09 %
Maskófalva 1 0.09 %
Gácslápos 1 0.09 %
Ábelfalva 1 0.09 %
Tugár 1 0.09 %
Mucsény 1 0.09 %
Kalonda 1 0.09 %
Lónyabánya 1 0.09 %
Rózsaszállás 1 0.09 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 53.45 %
Fülek 28 3.58 %
Videfalva 27 3.45 %
Lónyabánya 24 3.07 %
Divény 22 2.81 %
Dabar 22 2.81 %
Losonctamási 20 2.56 %
Gács 14 1.79 %
Vámosfalva 13 1.66 %
Rózsaszállás 9 1.15 %
Bolyk 9 1.15 %
Terbeléd 8 1.02 %
Nagylibercse 6 0.77 %
Jelsőc 6 0.77 %
Vilke 6 0.77 %
Panyidaróc 6 0.77 %
Romhánypuszta 5 0.64 %
Csomatelke 5 0.64 %
Tósár 5 0.64 %
Gácsfalva 5 0.64 %
Tugár 4 0.51 %
Bozita 4 0.51 %
Mucsény 4 0.51 %
Budaszállás 4 0.51 %
Rapp 4 0.51 %
Kétkeresztúr 3 0.38 %
Fülekpüspöki 3 0.38 %
Gácsliget 3 0.38 %
Sátorosbánya 3 0.38 %
Füleksávoly 3 0.38 %
Gácsprága 3 0.38 %
Gergelyfalva 3 0.38 %
Ragyolc 3 0.38 %
Nagydaróc 3 0.38 %
Rátkapuszta 3 0.38 %
Ipolygalsa 2 0.26 %
Tőrincs 2 0.26 %
Ipolynyitra 2 0.26 %
Kalonda 2 0.26 %
Fülekkovácsi 2 0.26 %
Gácslápos 2 0.26 %
Fűrész 2 0.26 %
Maskófalva 2 0.26 %
Béna 1 0.13 %
Patakalja 1 0.13 %
Fülekpilis 1 0.13 %
Sőreg 1 0.13 %
Miksi 1 0.13 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 69.53 %
Videfalva 174 29.29 %
Losonctamási 34 5.72 %
Vámosfalva 24 4.04 %
Gács 24 4.04 %
Divény 22 3.70 %
Lónyabánya 21 3.54 %
Terbeléd 18 3.03 %
Bozita 18 3.03 %
Tugár 17 2.86 %
Fülek 14 2.36 %
Bolyk 11 1.85 %
Panyidaróc 8 1.35 %
Maskófalva 8 1.35 %
Csákányháza 8 1.35 %
Mucsény 8 1.35 %
Gácsfalva 8 1.35 %
Dabar 7 1.18 %
Budaszállás 7 1.18 %
Gácsliget 7 1.18 %
Rózsaszállás 7 1.18 %
Romhánypuszta 7 1.18 %
Pinc 5 0.84 %
Gácslápos 5 0.84 %
Rapp 4 0.67 %
Vilke 4 0.67 %
Kétkeresztúr 4 0.67 %
Kotmány 4 0.67 %
Tőrincs 4 0.67 %
Patakalja 4 0.67 %
Tósár 4 0.67 %
Fülekkovácsi 4 0.67 %
Jelsőc 3 0.51 %
Nagylibercse 3 0.51 %
Kalonda 3 0.51 %
Gömörsíd 3 0.51 %
Fűrész 3 0.51 %
Fülekpüspöki 2 0.34 %
Miksi 2 0.34 %
Ipolygalsa 2 0.34 %
Ragyolc 2 0.34 %
Nagydaróc 2 0.34 %
Rátkapuszta 2 0.34 %
Gergelyfalva 2 0.34 %
Füleksávoly 2 0.34 %
Csomatelke 1 0.17 %
Sőreg 1 0.17 %
Parlagos 1 0.17 %
Bolgárom 1 0.17 %
Ábelfalva 1 0.17 %
Ipolynyitra 1 0.17 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 45.14 %
Losonc 253 16.29 %
Ragyolc 150 9.66 %
Fülekpüspöki 126 8.11 %
Gömörsíd 88 5.67 %
Csomatelke 75 4.83 %
Béna 48 3.09 %
Csákányháza 45 2.90 %
Füleksávoly 33 2.12 %
Fülekkovácsi 32 2.06 %
Sőreg 30 1.93 %
Nagydaróc 30 1.93 %
Vilke 25 1.61 %
Rapp 25 1.61 %
Bolgárom 25 1.61 %
Perse 19 1.22 %
Panyidaróc 16 1.03 %
Ipolygalsa 14 0.90 %
Terbeléd 14 0.90 %
Kalonda 13 0.84 %
Pinc 10 0.64 %
Bozita 10 0.64 %
Fülekpilis 9 0.58 %
Mucsény 9 0.58 %
Rátkapuszta 7 0.45 %
Bolyk 6 0.39 %
Losonctamási 6 0.39 %
Gácsfalva 4 0.26 %
Videfalva 4 0.26 %
Gács 4 0.26 %
Lónyabánya 2 0.13 %
Rózsaszállás 2 0.13 %
Sátorosbánya 2 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.13 %
Divény 2 0.13 %
Vámosfalva 2 0.13 %
Patakalja 1 0.06 %
Gácsliget 1 0.06 %
Parlagos 1 0.06 %
Gácsprága 1 0.06 %
Fűrész 1 0.06 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Tőrincs 1 0.06 %
Tugár 1 0.06 %
Gergelyfalva 1 0.06 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 33.06 %
Divény 116 8.72 %
Gács 76 5.71 %
Rózsaszállás 72 5.41 %
Videfalva 69 5.18 %
Lónyabánya 63 4.73 %
Losonctamási 57 4.28 %
Vámosfalva 56 4.21 %
Fülek 38 2.85 %
Bozita 31 2.33 %
Gácsfalva 29 2.18 %
Dabar 28 2.10 %
Kotmány 23 1.73 %
Rapp 17 1.28 %
Fűrész 15 1.13 %
Sátorosbánya 13 0.98 %
Vilke 12 0.90 %
Budaszállás 12 0.90 %
Panyidaróc 12 0.90 %
Bolyk 12 0.90 %
Tugár 10 0.75 %
Ragyolc 10 0.75 %
Patakalja 9 0.68 %
Terbeléd 9 0.68 %
Nagylibercse 9 0.68 %
Mucsény 9 0.68 %
Nagydaróc 9 0.68 %
Tósár 8 0.60 %
Rátkapuszta 8 0.60 %
Maskófalva 8 0.60 %
Kalonda 8 0.60 %
Füleksávoly 8 0.60 %
Pinc 6 0.45 %
Gácsliget 6 0.45 %
Gácslápos 6 0.45 %
Romhánypuszta 5 0.38 %
Kétkeresztúr 5 0.38 %
Jelsőc 5 0.38 %
Ipolygalsa 5 0.38 %
Lentő 5 0.38 %
Fülekpüspöki 4 0.30 %
Fülekkovácsi 4 0.30 %
Miksi 4 0.30 %
Ábelfalva 4 0.30 %
Fülekpilis 3 0.23 %
Csákányháza 3 0.23 %
Béna 2 0.15 %
Sőreg 2 0.15 %
Parlagos 2 0.15 %
Tőrincs 2 0.15 %
Perse 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 53.09 %
Videfalva 18 6.55 %
Fülek 14 5.09 %
Vámosfalva 13 4.73 %
Terbeléd 10 3.64 %
Gács 9 3.27 %
Divény 9 3.27 %
Lónyabánya 9 3.27 %
Bozita 6 2.18 %
Fűrész 5 1.82 %
Tósár 5 1.82 %
Nagylibercse 4 1.45 %
Losonctamási 4 1.45 %
Rátkapuszta 4 1.45 %
Rapp 4 1.45 %
Kotmány 3 1.09 %
Mucsény 3 1.09 %
Panyidaróc 3 1.09 %
Tugár 3 1.09 %
Sátorosbánya 3 1.09 %
Maskófalva 2 0.73 %
Füleksávoly 2 0.73 %
Nagydaróc 2 0.73 %
Romhánypuszta 2 0.73 %
Bolyk 2 0.73 %
Gömörsíd 2 0.73 %
Gácsfalva 2 0.73 %
Gácslápos 2 0.73 %
Ragyolc 2 0.73 %
Gácsprága 2 0.73 %
Kétkeresztúr 2 0.73 %
Patakalja 1 0.36 %
Pinc 1 0.36 %
Fülekpüspöki 1 0.36 %
Rózsaszállás 1 0.36 %
Miksi 1 0.36 %
Jelsőc 1 0.36 %
Fülekpilis 1 0.36 %
Fülekkovácsi 1 0.36 %
Dabar 1 0.36 %
Csomatelke 1 0.36 %
Csákányháza 1 0.36 %
Budaszállás 1 0.36 %
Vilke 1 0.36 %
Ipolygalsa 1 0.36 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 51.46 %
Fülek 25 6.63 %
Videfalva 22 5.84 %
Lónyabánya 22 5.84 %
Losonctamási 18 4.77 %
Gács 17 4.51 %
Vámosfalva 17 4.51 %
Dabar 12 3.18 %
Divény 9 2.39 %
Gömörsíd 9 2.39 %
Fűrész 7 1.86 %
Csákányháza 7 1.86 %
Terbeléd 6 1.59 %
Bozita 6 1.59 %
Gácsliget 6 1.59 %
Kalonda 5 1.33 %
Nagydaróc 5 1.33 %
Mucsény 5 1.33 %
Rózsaszállás 5 1.33 %
Csomatelke 5 1.33 %
Bolyk 5 1.33 %
Sátorosbánya 4 1.06 %
Gácsfalva 3 0.80 %
Budaszállás 3 0.80 %
Jelsőc 3 0.80 %
Fülekkovácsi 3 0.80 %
Fülekpilis 3 0.80 %
Pinc 3 0.80 %
Kotmány 3 0.80 %
Tugár 3 0.80 %
Ipolynyitra 3 0.80 %
Panyidaróc 3 0.80 %
Nagylibercse 2 0.53 %
Fülekpüspöki 2 0.53 %
Perse 2 0.53 %
Ipolygalsa 2 0.53 %
Rapp 2 0.53 %
Rátkapuszta 2 0.53 %
Tósár 2 0.53 %
Maskófalva 1 0.27 %
Romhánypuszta 1 0.27 %
Gácslápos 1 0.27 %
Ragyolc 1 0.27 %
Tőrincs 1 0.27 %
Vilke 1 0.27 %
Bolgárom 1 0.27 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 117.54 %
Gács 58 8.48 %
Videfalva 53 7.75 %
Divény 49 7.16 %
Fülek 39 5.70 %
Lónyabánya 34 4.97 %
Losonctamási 29 4.24 %
Vámosfalva 20 2.92 %
Dabar 20 2.92 %
Gácsfalva 17 2.49 %
Tugár 10 1.46 %
Fülekkovácsi 10 1.46 %
Terbeléd 9 1.32 %
Panyidaróc 9 1.32 %
Bozita 8 1.17 %
Vilke 8 1.17 %
Budaszállás 8 1.17 %
Rózsaszállás 8 1.17 %
Bolyk 7 1.02 %
Rapp 7 1.02 %
Ipolygalsa 7 1.02 %
Pinc 7 1.02 %
Fűrész 7 1.02 %
Ábelfalva 7 1.02 %
Jelsőc 6 0.88 %
Ragyolc 6 0.88 %
Kalonda 5 0.73 %
Kotmány 5 0.73 %
Nagydaróc 5 0.73 %
Patakalja 4 0.58 %
Gácsliget 4 0.58 %
Gácslápos 4 0.58 %
Miksi 4 0.58 %
Gömörsíd 4 0.58 %
Parlagos 3 0.44 %
Tőrincs 3 0.44 %
Nagylibercse 3 0.44 %
Füleksávoly 3 0.44 %
Ipolynyitra 3 0.44 %
Maskófalva 3 0.44 %
Fülekpüspöki 2 0.29 %
Béna 2 0.29 %
Rátkapuszta 2 0.29 %
Csákányháza 2 0.29 %
Mucsény 2 0.29 %
Sőreg 2 0.29 %
Tósár 2 0.29 %
Perse 2 0.29 %
Romhánypuszta 1 0.15 %
Lentő 1 0.15 %
Gergelyfalva 1 0.15 %
Bolgárom 1 0.15 %
Kétkeresztúr 1 0.15 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 8.91 %
Lónyabánya 165 8.85 %
Divény 72 3.86 %
Vámosfalva 64 3.43 %
Rózsaszállás 27 1.45 %
Dabar 25 1.34 %
Fülek 19 1.02 %
Losonctamási 19 1.02 %
Videfalva 18 0.97 %
Gács 16 0.86 %
Nagydaróc 13 0.70 %
Patakalja 13 0.70 %
Kétkeresztúr 11 0.59 %
Kotmány 10 0.54 %
Fülekkovácsi 9 0.48 %
Tugár 9 0.48 %
Fűrész 8 0.43 %
Vilke 7 0.38 %
Csomatelke 6 0.32 %
Gácsliget 5 0.27 %
Terbeléd 5 0.27 %
Mucsény 4 0.21 %
Kalonda 4 0.21 %
Bozita 3 0.16 %
Bolyk 3 0.16 %
Gergelyfalva 3 0.16 %
Romhánypuszta 3 0.16 %
Jelsőc 3 0.16 %
Füleksávoly 3 0.16 %
Ragyolc 2 0.11 %
Tőrincs 2 0.11 %
Miksi 2 0.11 %
Panyidaróc 2 0.11 %
Ipolygalsa 2 0.11 %
Gácsfalva 2 0.11 %
Fülekpilis 2 0.11 %
Budaszállás 2 0.11 %
Gömörsíd 2 0.11 %
Bolgárom 2 0.11 %
Rátkapuszta 2 0.11 %
Csákányháza 2 0.11 %
Nagylibercse 1 0.05 %
Fülekpüspöki 1 0.05 %
Ipolynyitra 1 0.05 %
Lentő 1 0.05 %
Sátorosbánya 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Pinc 1 0.05 %
Rapp 1 0.05 %
Tósár 1 0.05 %
Ábelfalva 1 0.05 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 45.65 %
Fülek 431 21.81 %
Rátkapuszta 111 5.62 %
Terbeléd 104 5.26 %
Videfalva 89 4.50 %
Sátorosbánya 80 4.05 %
Gács 73 3.69 %
Losonctamási 62 3.14 %
Tugár 61 3.09 %
Divény 58 2.94 %
Bozita 55 2.78 %
Lónyabánya 53 2.68 %
Vámosfalva 47 2.38 %
Gácsfalva 43 2.18 %
Ragyolc 43 2.18 %
Romhánypuszta 42 2.13 %
Fülekpüspöki 41 2.07 %
Budaszállás 37 1.87 %
Bolyk 37 1.87 %
Fülekkovácsi 36 1.82 %
Mucsény 35 1.77 %
Csákányháza 35 1.77 %
Csomatelke 32 1.62 %
Rapp 29 1.47 %
Nagydaróc 29 1.47 %
Ipolygalsa 22 1.11 %
Rózsaszállás 21 1.06 %
Gácsliget 18 0.91 %
Gácslápos 18 0.91 %
Fülekpilis 17 0.86 %
Panyidaróc 15 0.76 %
Dabar 14 0.71 %
Gömörsíd 14 0.71 %
Patakalja 13 0.66 %
Fűrész 13 0.66 %
Kotmány 13 0.66 %
Parlagos 12 0.61 %
Perse 12 0.61 %
Tósár 12 0.61 %
Gergelyfalva 12 0.61 %
Tőrincs 10 0.51 %
Ipolynyitra 9 0.46 %
Maskófalva 9 0.46 %
Füleksávoly 7 0.35 %
Sőreg 6 0.30 %
Miksi 6 0.30 %
Jelsőc 5 0.25 %
Kalonda 5 0.25 %
Bolgárom 5 0.25 %
Kétkeresztúr 5 0.25 %
Vilke 5 0.25 %
Pinc 5 0.25 %
Nagylibercse 4 0.20 %
Ábelfalva 2 0.10 %
Béna 2 0.10 %
Gácsprága 1 0.05 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 7.47 %
Fülek 25 1.99 %
Gömörsíd 15 1.19 %
Divény 14 1.11 %
Videfalva 12 0.95 %
Losonctamási 9 0.72 %
Mucsény 6 0.48 %
Ragyolc 6 0.48 %
Csomatelke 6 0.48 %
Budaszállás 6 0.48 %
Gács 5 0.40 %
Füleksávoly 5 0.40 %
Lónyabánya 5 0.40 %
Patakalja 5 0.40 %
Vámosfalva 5 0.40 %
Gácsfalva 5 0.40 %
Sátorosbánya 4 0.32 %
Fülekpüspöki 4 0.32 %
Terbeléd 3 0.24 %
Dabar 3 0.24 %
Vilke 2 0.16 %
Tugár 2 0.16 %
Csákányháza 2 0.16 %
Bolyk 2 0.16 %
Nagylibercse 2 0.16 %
Rózsaszállás 2 0.16 %
Rátkapuszta 2 0.16 %
Ipolygalsa 2 0.16 %
Jelsőc 2 0.16 %
Kalonda 2 0.16 %
Fűrész 2 0.16 %
Bolgárom 2 0.16 %
Kétkeresztúr 2 0.16 %
Panyidaróc 1 0.08 %
Pinc 1 0.08 %
Nagydaróc 1 0.08 %
Fülekkovácsi 1 0.08 %
Tőrincs 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Perse 1 0.08 %
Miksi 1 0.08 %
Rapp 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Gácslápos 1 0.08 %
Ipolynyitra 1 0.08 %
Kotmány 1 0.08 %
Ábelfalva 1 0.08 %
Tósár 1 0.08 %
Sőreg 1 0.08 %
Romhánypuszta 1 0.08 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 4.32 %
Divény 35 1.48 %
Fülek 26 1.10 %
Videfalva 16 0.68 %
Gács 14 0.59 %
Lónyabánya 11 0.47 %
Dabar 11 0.47 %
Ragyolc 9 0.38 %
Losonctamási 8 0.34 %
Vámosfalva 8 0.34 %
Kotmány 8 0.34 %
Tugár 7 0.30 %
Rózsaszállás 7 0.30 %
Terbeléd 6 0.25 %
Gácsfalva 6 0.25 %
Jelsőc 5 0.21 %
Fűrész 4 0.17 %
Csákányháza 4 0.17 %
Rátkapuszta 3 0.13 %
Sátorosbánya 3 0.13 %
Csomatelke 3 0.13 %
Fülekpüspöki 3 0.13 %
Tósár 2 0.08 %
Bozita 2 0.08 %
Nagylibercse 2 0.08 %
Ipolynyitra 2 0.08 %
Maskófalva 2 0.08 %
Budaszállás 2 0.08 %
Patakalja 2 0.08 %
Gömörsíd 2 0.08 %
Bolyk 2 0.08 %
Fülekpilis 2 0.08 %
Panyidaróc 2 0.08 %
Bolgárom 2 0.08 %
Pinc 2 0.08 %
Gácsliget 1 0.04 %
Mucsény 1 0.04 %
Vilke 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Miksi 1 0.04 %
Füleksávoly 1 0.04 %
Gácslápos 1 0.04 %
Romhánypuszta 1 0.04 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 77.50 %
Videfalva 19 6.79 %
Gács 13 4.64 %
Fülek 12 4.29 %
Losonctamási 12 4.29 %
Divény 12 4.29 %
Lónyabánya 11 3.93 %
Vilke 10 3.57 %
Panyidaróc 8 2.86 %
Terbeléd 7 2.50 %
Vámosfalva 7 2.50 %
Dabar 6 2.14 %
Rapp 6 2.14 %
Nagylibercse 6 2.14 %
Rózsaszállás 4 1.43 %
Fülekpüspöki 4 1.43 %
Bolyk 4 1.43 %
Csákányháza 4 1.43 %
Patakalja 3 1.07 %
Maskófalva 3 1.07 %
Rátkapuszta 3 1.07 %
Fülekkovácsi 3 1.07 %
Fűrész 3 1.07 %
Gácsfalva 3 1.07 %
Romhánypuszta 2 0.71 %
Fülekpilis 2 0.71 %
Sátorosbánya 2 0.71 %
Perse 2 0.71 %
Jelsőc 2 0.71 %
Ábelfalva 2 0.71 %
Budaszállás 1 0.36 %
Tósár 1 0.36 %
Lentő 1 0.36 %
Nagydaróc 1 0.36 %
Pinc 1 0.36 %
Mucsény 1 0.36 %
Ipolygalsa 1 0.36 %
Gácslápos 1 0.36 %
Csomatelke 1 0.36 %
Kalonda 1 0.36 %
Ragyolc 1 0.36 %
Béna 1 0.36 %
Kotmány 1 0.36 %
Gácsliget 1 0.36 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 72.30 %
Divény 313 12.92 %
Vámosfalva 241 9.95 %
Lónyabánya 241 9.95 %
Videfalva 209 8.63 %
Fülek 127 5.24 %
Gács 116 4.79 %
Losonctamási 112 4.62 %
Dabar 108 4.46 %
Rózsaszállás 86 3.55 %
Rapp 57 2.35 %
Patakalja 50 2.06 %
Fűrész 50 2.06 %
Kotmány 47 1.94 %
Gácsfalva 46 1.90 %
Terbeléd 43 1.78 %
Tugár 40 1.65 %
Budaszállás 34 1.40 %
Bolyk 32 1.32 %
Bozita 29 1.20 %
Panyidaróc 25 1.03 %
Nagydaróc 24 0.99 %
Gergelyfalva 20 0.83 %
Mucsény 20 0.83 %
Sátorosbánya 19 0.78 %
Gácslápos 17 0.70 %
Tósár 16 0.66 %
Ragyolc 15 0.62 %
Fülekkovácsi 15 0.62 %
Nagylibercse 15 0.62 %
Pinc 13 0.54 %
Ipolygalsa 13 0.54 %
Kétkeresztúr 11 0.45 %
Fülekpüspöki 10 0.41 %
Vilke 10 0.41 %
Rátkapuszta 10 0.41 %
Kalonda 8 0.33 %
Maskófalva 8 0.33 %
Gácsliget 7 0.29 %
Miksi 7 0.29 %
Fülekpilis 7 0.29 %
Csákányháza 5 0.21 %
Ábelfalva 5 0.21 %
Gömörsíd 4 0.17 %
Jelsőc 4 0.17 %
Romhánypuszta 4 0.17 %
Füleksávoly 4 0.17 %
Parlagos 3 0.12 %
Lentő 2 0.08 %
Csomatelke 2 0.08 %
Perse 2 0.08 %
Gácsprága 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Bolgárom 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Losonc 3 173 88.41 %
Videfalva 200 5.57 %
Gács 166 4.63 %
Fülek 165 4.60 %
Losonctamási 116 3.23 %
Lónyabánya 109 3.04 %
Divény 98 2.73 %
Vámosfalva 75 2.09 %
Panyidaróc 58 1.62 %
Rapp 57 1.59 %
Terbeléd 48 1.34 %
Bolyk 47 1.31 %
Gácsfalva 46 1.28 %
Vilke 42 1.17 %
Dabar 39 1.09 %
Patakalja 37 1.03 %
Rózsaszállás 32 0.89 %
Pinc 30 0.84 %
Mucsény 25 0.70 %
Tugár 24 0.67 %
Miksi 23 0.64 %
Fülekpüspöki 22 0.61 %
Fülekkovácsi 21 0.59 %
Nagydaróc 20 0.56 %
Ragyolc 19 0.53 %
Budaszállás 18 0.50 %
Gergelyfalva 17 0.47 %
Maskófalva 16 0.45 %
Rátkapuszta 14 0.39 %
Kalonda 14 0.39 %
Fűrész 14 0.39 %
Romhánypuszta 13 0.36 %
Bozita 13 0.36 %
Nagylibercse 10 0.28 %
Kétkeresztúr 10 0.28 %
Tósár 10 0.28 %
Jelsőc 10 0.28 %
Csomatelke 9 0.25 %
Kotmány 9 0.25 %
Ipolygalsa 9 0.25 %
Fülekpilis 9 0.25 %
Ábelfalva 8 0.22 %
Gácsliget 8 0.22 %
Gácslápos 8 0.22 %
Füleksávoly 8 0.22 %
Sátorosbánya 8 0.22 %
Perse 7 0.20 %
Ipolynyitra 6 0.17 %
Lentő 4 0.11 %
Csákányháza 4 0.11 %
Tőrincs 4 0.11 %
Bolgárom 3 0.08 %
Parlagos 3 0.08 %
Gömörsíd 2 0.06 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 106.88 %
Divény 82 9.40 %
Fülek 74 8.49 %
Videfalva 62 7.11 %
Vámosfalva 61 7.00 %
Gács 60 6.88 %
Losonctamási 55 6.31 %
Lónyabánya 48 5.50 %
Patakalja 29 3.33 %
Dabar 26 2.98 %
Terbeléd 24 2.75 %
Bolyk 20 2.29 %
Rapp 18 2.06 %
Rózsaszállás 15 1.72 %
Panyidaróc 15 1.72 %
Vilke 15 1.72 %
Sátorosbánya 14 1.61 %
Gácsfalva 14 1.61 %
Tugár 13 1.49 %
Fűrész 13 1.49 %
Miksi 12 1.38 %
Bozita 12 1.38 %
Mucsény 10 1.15 %
Ragyolc 9 1.03 %
Rátkapuszta 9 1.03 %
Kotmány 8 0.92 %
Gácsliget 8 0.92 %
Fülekpüspöki 8 0.92 %
Ipolygalsa 7 0.80 %
Budaszállás 7 0.80 %
Romhánypuszta 7 0.80 %
Csomatelke 6 0.69 %
Ábelfalva 6 0.69 %
Gergelyfalva 5 0.57 %
Nagylibercse 5 0.57 %
Jelsőc 5 0.57 %
Nagydaróc 5 0.57 %
Gácslápos 5 0.57 %
Maskófalva 4 0.46 %
Füleksávoly 4 0.46 %
Lentő 4 0.46 %
Kétkeresztúr 4 0.46 %
Pinc 3 0.34 %
Csákányháza 3 0.34 %
Gömörsíd 3 0.34 %
Tósár 3 0.34 %
Kalonda 3 0.34 %
Tőrincs 3 0.34 %
Fülekpilis 2 0.23 %
Perse 1 0.11 %
Ipolynyitra 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Sőreg 1 0.11 %
Fülekkovácsi 1 0.11 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 3.41 %
Fülek 10 0.62 %
Losonctamási 7 0.43 %
Divény 5 0.31 %
Videfalva 4 0.25 %
Nagylibercse 4 0.25 %
Lónyabánya 4 0.25 %
Kotmány 4 0.25 %
Ragyolc 4 0.25 %
Mucsény 4 0.25 %
Fűrész 3 0.19 %
Gácsfalva 3 0.19 %
Sátorosbánya 3 0.19 %
Patakalja 3 0.19 %
Vámosfalva 3 0.19 %
Gács 3 0.19 %
Bolyk 3 0.19 %
Jelsőc 2 0.12 %
Budaszállás 2 0.12 %
Panyidaróc 2 0.12 %
Pinc 2 0.12 %
Rapp 2 0.12 %
Fülekpüspöki 1 0.06 %
Gergelyfalva 1 0.06 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Lentő 1 0.06 %
Vilke 1 0.06 %
Gácsliget 1 0.06 %
Perse 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Miksi 1 0.06 %
Füleksávoly 1 0.06 %
Gömörsíd 1 0.06 %
Bozita 1 0.06 %
Sőreg 1 0.06 %
Terbeléd 1 0.06 %
Tugár 1 0.06 %
Fülekkovácsi 1 0.06 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 39.61 %
Fülek 644 21.58 %
Ragyolc 275 9.22 %
Fülekpüspöki 154 5.16 %
Csomatelke 118 3.95 %
Csákányháza 116 3.89 %
Nagydaróc 97 3.25 %
Gömörsíd 95 3.18 %
Béna 84 2.82 %
Vilke 66 2.21 %
Rapp 65 2.18 %
Fülekkovácsi 60 2.01 %
Panyidaróc 58 1.94 %
Füleksávoly 54 1.81 %
Videfalva 54 1.81 %
Perse 50 1.68 %
Sőreg 47 1.58 %
Pinc 47 1.58 %
Ipolygalsa 46 1.54 %
Miksi 45 1.51 %
Terbeléd 36 1.21 %
Bolgárom 32 1.07 %
Kalonda 31 1.04 %
Gács 27 0.90 %
Mucsény 22 0.74 %
Fülekpilis 17 0.57 %
Ipolynyitra 16 0.54 %
Bolyk 15 0.50 %
Divény 14 0.47 %
Rátkapuszta 9 0.30 %
Losonctamási 9 0.30 %
Lónyabánya 8 0.27 %
Jelsőc 7 0.23 %
Kétkeresztúr 7 0.23 %
Vámosfalva 6 0.20 %
Sátorosbánya 6 0.20 %
Rózsaszállás 6 0.20 %
Tőrincs 6 0.20 %
Patakalja 6 0.20 %
Bozita 5 0.17 %
Gácsfalva 5 0.17 %
Fűrész 5 0.17 %
Dabar 4 0.13 %
Kotmány 3 0.10 %
Romhánypuszta 3 0.10 %
Nagylibercse 2 0.07 %
Tósár 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Maskófalva 1 0.03 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gácsprága 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 1 0.03 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 30.89 %
Ragyolc 327 21.58 %
Losonc 324 21.39 %
Fülekpüspöki 128 8.45 %
Csákányháza 93 6.14 %
Csomatelke 77 5.08 %
Béna 76 5.02 %
Gömörsíd 64 4.22 %
Rapp 51 3.37 %
Nagydaróc 46 3.04 %
Vilke 34 2.24 %
Füleksávoly 32 2.11 %
Perse 29 1.91 %
Sőreg 28 1.85 %
Fülekkovácsi 28 1.85 %
Pinc 23 1.52 %
Bolgárom 22 1.45 %
Terbeléd 22 1.45 %
Kalonda 21 1.39 %
Panyidaróc 15 0.99 %
Miksi 15 0.99 %
Mucsény 13 0.86 %
Fülekpilis 11 0.73 %
Bolyk 9 0.59 %
Sátorosbánya 9 0.59 %
Ipolygalsa 7 0.46 %
Videfalva 6 0.40 %
Bozita 6 0.40 %
Ipolynyitra 4 0.26 %
Rátkapuszta 3 0.20 %
Jelsőc 2 0.13 %
Gács 2 0.13 %
Divény 2 0.13 %
Losonctamási 2 0.13 %
Kétkeresztúr 1 0.07 %
Budaszállás 1 0.07 %
Rózsaszállás 1 0.07 %
Dabar 1 0.07 %
Maskófalva 1 0.07 %
Gácsprága 1 0.07 %
Tósár 1 0.07 %
Lónyabánya 1 0.07 %
Vámosfalva 1 0.07 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 38.87 %
Videfalva 88 6.06 %
Gács 87 6.00 %
Divény 85 5.86 %
Losonctamási 69 4.76 %
Fülek 69 4.76 %
Lónyabánya 64 4.41 %
Tósár 54 3.72 %
Vámosfalva 41 2.83 %
Gácsfalva 32 2.21 %
Bozita 29 2.00 %
Dabar 25 1.72 %
Bolyk 21 1.45 %
Terbeléd 18 1.24 %
Rapp 18 1.24 %
Rózsaszállás 18 1.24 %
Kotmány 18 1.24 %
Sátorosbánya 14 0.96 %
Budaszállás 14 0.96 %
Patakalja 14 0.96 %
Rátkapuszta 13 0.90 %
Maskófalva 13 0.90 %
Tugár 12 0.83 %
Vilke 12 0.83 %
Romhánypuszta 11 0.76 %
Mucsény 11 0.76 %
Fűrész 10 0.69 %
Ragyolc 10 0.69 %
Nagylibercse 9 0.62 %
Panyidaróc 9 0.62 %
Füleksávoly 9 0.62 %
Nagydaróc 8 0.55 %
Fülekkovácsi 7 0.48 %
Gácslápos 7 0.48 %
Pinc 6 0.41 %
Ábelfalva 6 0.41 %
Jelsőc 6 0.41 %
Kétkeresztúr 5 0.34 %
Gácsprága 5 0.34 %
Miksi 5 0.34 %
Tőrincs 5 0.34 %
Gácsliget 4 0.28 %
Parlagos 4 0.28 %
Lentő 4 0.28 %
Sőreg 4 0.28 %
Kalonda 4 0.28 %
Fülekpilis 3 0.21 %
Csomatelke 3 0.21 %
Fülekpüspöki 2 0.14 %
Csákányháza 2 0.14 %
Gergelyfalva 1 0.07 %
Bolgárom 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Ipolygalsa 1 0.07 %
Gömörsíd 1 0.07 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 50.87 %
Gács 150 12.43 %
Videfalva 41 3.40 %
Losonctamási 41 3.40 %
Lónyabánya 41 3.40 %
Divény 34 2.82 %
Fülek 32 2.65 %
Gácsfalva 29 2.40 %
Terbeléd 20 1.66 %
Patakalja 19 1.57 %
Vámosfalva 18 1.49 %
Bolyk 18 1.49 %
Fülekkovácsi 13 1.08 %
Dabar 12 0.99 %
Jelsőc 12 0.99 %
Panyidaróc 12 0.99 %
Rapp 10 0.83 %
Budaszállás 10 0.83 %
Mucsény 9 0.75 %
Gergelyfalva 8 0.66 %
Ragyolc 7 0.58 %
Nagylibercse 7 0.58 %
Gácslápos 7 0.58 %
Maskófalva 7 0.58 %
Vilke 6 0.50 %
Tugár 6 0.50 %
Romhánypuszta 6 0.50 %
Pinc 6 0.50 %
Gömörsíd 5 0.41 %
Kotmány 5 0.41 %
Fűrész 4 0.33 %
Bozita 4 0.33 %
Gácsliget 4 0.33 %
Rózsaszállás 4 0.33 %