SK
RV
.....

Páskaháza

Község

címer zászló
405 100% magyar 1910
105 31% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Páskaháza
Hivatalos szlovák megnevezés:
Pašková
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör-Tornai-karszt, Jolsvai-karszt - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Pelsőci-Nagy-hegy
Más földrajzi nevek:
Pipiske, Rozlozsnica-patak, Szuró-tető
Koordináták:
48.59146881, 20.38361740
Terület:
6,01 km2
Rang:
község
Népesség:
341
Tszf. magasság:
237 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04933
Település kód:
526070
Szervezeti azonosító:
328626
Adóazonosító:
2020961525

A község a Csetnek-patak völgyében, a Pelsőci-fennsík (Nagy-hegy) nyugati és a Jolsvai-karszt keleti részét alkotó Konyár-fennsík keleti lábánál, a Rozlozsnica-patak torkolatánál, a Pelsőcöt Csetnekkel összekötő 587-es út és a Pelsőc-Nagyszlabos vasútvonal mentén (megállóhely, 2003 óta nincs személyforgalom), Pelsőctől 6 km-re északra, Csetnektől 8 km-re délre. Határának mintegy felét erdő borítja. Délről és keletről Pelsőc, északról Kuntapolca, nyugatról pedig Csetnek községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után mindvégig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás). Területe (6,01 km²) 1910-38-hoz képest (5,90 km²) 11 hektárral gyarapodott.

Népesség

1910-ben 407, 1921-ben 404, 1938-ban pedig 440, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1938-1991 között népességének 42,3 %-át elveszítette (1961 után - ekkor 447 lakosa volt - folyamatos a népességcsökkenés), 1991-2011 között azonban már 19,3 %-os népességnövekedés figyelhető meg (254 főről 303-ra). Lakossága a 20. század végére kicserélődött, ma már túlnyomó többsége (72,9 %) a roma etnikumhoz tartozik (a roma nemzetiségűek aránya 8,3 %). A roma lakosság nemzetiségi bevallásának megváltozása miatt 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 69,3 %-ról 44,6 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig több mint kétszeresére, 21,7 %-ról 47,2 %-ra nőtt, így 2001-2011 között a szlovák nemzetiségűek kerültek többségbe, ugyanakkor a magyar anyanyelvűek (47,5 %) továbbra is relatív többséget alkotnak. Az 1921-ben még túlnyomórészt (86,1 %-ban) református lakosságú faluban 2011-ben a lakosság többsége (61,4 %) felekezeten kívüli volt, a reformátusok aránya 27,7 %-ra csökkent.

Történelem

1318-ban "Pascahaza" néven említik először. Az Ákos (később Bebek) nemzetség birtoka volt, a 13. század második felében jött létre, az 1243-as adománylevélben még nem szerepelt. Nevét első telepeséről, Páskáról kapta, lakossága a kezdetektől magyar volt. A török időkben többször érte támadás, melyek következtében csaknem elnéptelenedett. 1558. június 20-án a törökök rajtaütöttek a községen, szinte teljesen elpusztították. A 16. század második felében lakossága református hitre tért. A Bebekek kihalása után Páskaháza földesurai a Perényi, Rákóczi, Andrássy és a Radvánszky családok voltak. 1709-1710-ben pestisjárvány pusztított a településen, mely olyan súlyos következményekkel járt, hogy korábbi nagyságát és jelentőségét már nem nyerte vissza (74 halálos áldozat, 1720-ra népessége 9 családra csökkent). Iskolamestere 1750-től volt a falunak. 1773-ban 25 jobbágy és 4 házas zsellércsaládja volt. 1825-ben nagy tűzvész pusztított a faluban, a templomot is megrongálta. 1828-ban 30 házában 252 lakos élt. Mezőgazdasággal, bányászattal, állattartással, erdei munkákkal, szénégetéssel, fuvarozással foglalkoztak. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1947-ben 17 személyt hurcoltak a faluból csehországi kényszermunkára. Mezőgazdasági szövetkezet 1956-ban alakult. 1967-68-ban kezdődött az elöregedő lakosságú faluba a cigányok betelepülése, akik a 20. század végére már a lakosság többségét alkották. A falu hanyatlásához hozzájárult az is, hogy 1970-től a rendszerváltásáig építkezési tilalom alatt állt, az 1970-es években magyar kisiskoláját is megszüntették és szövetkezetét is a pelsőci állami gazdasághoz csatolták.

Mai jelentősége

A községben magyar nevelési nyelvű óvoda található. Református temploma a régebbi templom felhasználásával 1802-ben épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PASKOHÁZA. Magyar falu Gömör Vármegyében, földes Ura Gerhárd Uraság, lakosai többen evangelikusok, fekszik Csetneknek szomszédságában, mellynek filiája, két hegyek között, földgye közép termékenységű, legelője kevés, de jó, fája van mind a’ kétféle, piatzozása közel, szenet is égetnek, második osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Páskaháza, magyar falu, Gömör vmegyében, Pelsőczhöz 1 órányira, 15 kath., 231 ref., 16 evang. lak., kik szénnel kereskednek, meszet égetnek. Határa részint hegyes, részint róna; hegyeiben több forrás és üreg találtatik. Ref. fil. szentegyház. A sajó-gömöri urad. tartozik. Ut. post. Tornalja.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Páskaháza, csetnekvölgyi magyar kisközség, 68 házzal és 375 ev. ref. vallású lakossal. 1424-ben már a mai nevén találjuk a községet említve, mint a Bebekek birtokát. Később a Szent-Ivány és a Gerhard család lett az ura és ekkor a község a sajógömöri uradalomhoz tartozott. 1825-ben az egész község leégett. Református templomának építési ideje ismeretlen. 1802-ben és 1884-ben alaposan átjavították. A lakosok dal- és olvasóegyletet tartanak fenn. A község postája, távírója és vasúti állomása Kuntaplócza.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Páskaháza. A község területe 1025 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 440.

Máté László (karnagy)

1937.5.6.
Páskaháza - megszületett
1956-
Pelsőc - tanított
Névelőfordulások
1318
Pascahaza
1424
Paskahaza
1427
Pachahaza
1773
Paskaháza, Passkaháza,
1786
Paschkahása,
1808
Paskaháza,
1863
Páskaháza,
1920
Pašková,
1927
Pašková, Paskaháza,
1938
Páskaháza,
1945
Pašková, Paskaháza,
1948
Pašková
1994
Páskaháza

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Páskaháza (Pašková) 66
Telefon: 0587921352
Fax: 0587921352

Honlap: paskova.sk
Polgármester:
Viola Roman (Független)

Képviselő-testület:
Viola Roman (Független)
Bernáth Štefan (Független)
Gáspár Arnold (MOST - HÍD)
Csefo Zoltán (SMK-MKP)
Bodnárová Alžbeta (SMK-MKP)
Független 40% Független 2 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Páskaháza 61

Páskaházai Községi Hivatal

Páskaháza 66

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 305 94%
szlovákok 5 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 16 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 326
magyarok 405 100%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 407
magyarok 403 100%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 404
magyarok 176 69%
szlovákok 55 22%
romák 23 9%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 254
magyarok 207 76%
szlovákok 63 23%
romák 1 0%
csehek 3 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 274
magyarok 135 45%
szlovákok 143 47%
romák 25 8%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 303
magyarok 105 31%
szlovákok 175 52%
romák 40 12%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 19 6%
összlétszám 339
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 252
Választási részvétel: 66.67 %
Kiadott boríték: 168
Bedobott boríték: 168

Polgármester

Érvényes szavazólap: 166
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Viola Roman 143 86.14 % Független
Krištof Ladislav 23 13.86 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Gáspár Arnold 102 MOST - HÍD
Viola Roman 79 Független
Bernáth Štefan 60 Független
Csefo Zoltán 60 SMK-MKP
Bodnárová Alžbeta 57 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 241
Választási részvétel: 28.63 %
Kiadott boríték: 69
Bedobott boríték: 69
Választásra jogosult: 245
Választási részvétel: 12.24 %
Kiadott boríték: 30
Bedobott boríték: 30
Választásra jogosult: 251
Választási részvétel: 18,72 %
Kiadott boríték: 47
Bedobott boríték: 47

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 60
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 40
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 28 46.67 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 23 38.33 % KDS
Dominika Palaščáková 4 6.67 % NOVA
Marek Ďurán 3 5.00 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 1 1.67 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 1 1.67 % Független
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rudolf Bauer 7 24.14% KDS
Richard Raši 17 42.50 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 15 37.50 % MOST - HÍD, SKOK
Jozef Červeňák 6 15.00 % RIS
Štefan Surmánek 1 2.50 % ĽSNS
Róbert Bačinský 1 2.50 % Független
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Rastislav Trnka 0 0.00 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 66
Érvényes szavazólap: 45
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Gejza Milko 49 74.24% SMER - SD
Ján Babič 39 59.09% SMER - SD
Ľudovít Gunár 30 45.45% SRÚS
Eduard Mako 20 30.30% SRÚS
Stanislav Kučerák 17 25.76% SRÚS
Ferenc Porubán 12 18.18% SMK-MKP
Beáta Bekeová 11 16.67% SMK-MKP
Pavol Burdiga 7 10.61% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Szöllös 7 10.61% SMK-MKP
Peter Bollo 7 10.61% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Milan Mlynár 4 6.06% SNS
Július Kerekes 3 4.55% Független
Štefan Bašták 3 4.55% SMER - SD
Miloš Gallo-Barnák 3 4.55% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Kováč 3 4.55% SaS
Ľuboš Gál 3 4.55% 7 STATOČNÝCH
Ján Lach 2 3.03% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Juraj Nagy 2 3.03% Független
Jana Gallová 2 3.03% ÚSVIT
Štefan Szaniszló 2 3.03% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 1 1.52% ĽS Naše Slovensko
Božena Czmórová 1 1.52% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Peter Pamula 1 1.52% SNS
Tibor Takáč 1 1.52% OKS
Milan Fafrák 0 0.00% KSS
Jozef Šebalj 0 0.00% DS
Janka Vavreková 0 0.00% KSS
Ján Frák 0 0.00% Független
Karol Horník 0 0.00% SMER - SD
Juraj Bernár 0 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 0 0.00% NOVA
Ivan Kuhn 0 0.00% OKS
Jaroslav Kočiš 0 0.00% KSS
Matúš Bischof 0 0.00% OKS
Zlatica Bachňáková 0 0.00% KSS
Ferenc Porubán 18 40.00% SMK-MKP
Zoltán Várady 17 37.78% SMK-MKP
Beáta Beke 12 26.67% SMK-MKP
Ján Babič 11 24.44% SMER-SD
Tibor Balázs 10 22.22% MOST - HÍD
Juraj Nagy 9 20.00% Független
Peter Bollo 8 17.78% MOST - HÍD
Attila Anna 7 15.56% Független
Pavol Burdiga 5 11.11% MOST - HÍD
Jozef Červeňák 4 8.89% RIS
Monika Šeďová 4 8.89% MOST - HÍD
Hildegarda Támárová 3 6.67% MOST - HÍD
Július Barkai 3 6.67% SME RODINA - Boris Kollár
Mária Bernáthová 2 4.44% KSS
Ladislav Juhász 2 4.44% ĽS Naše Slovensko
Helena Laliková 2 4.44% KSS
Miloš Gallo 2 4.44% ŠANCA
Ivan Kuhn 2 4.44% OKS
Viliam Hlaváč 2 4.44% ŠKV
Jarmila Breznenová 2 4.44% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ariana Palme 1 2.22% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 1 2.22% ĽS Naše Slovensko
Gejza Záhn 1 2.22% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Juraj Balázs 1 2.22% Független
Michal Terrai 1 2.22% Független
Monika Repaszká 1 2.22% ŠKV
Dušan Pollák 1 2.22% ŠKV
Eva Mihóková 1 2.22% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Matúš Bischof 1 2.22% OKS
Erika Ocelníková 1 2.22% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Juraj Bernár 0 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 0 0.00% KSS
Martin Gallo 0 0.00% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Matej Lada 0 0.00% ŠKV
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Štefan Bašták 0 0.00% SMER-SD
Jozef Kušnier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Róbert Hanuštiak 0 0.00% Független
Karol Kováč 0 0.00% OKS
Karol Horník 0 0.00% SMER-SD
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 21.33 %
Krasznahorkaváralja 33 3.10 %
Csetnek 31 2.91 %
Dobsina 30 2.82 %
Nagyveszverés 30 2.82 %
Nagyszabos 27 2.54 %
Betlér 19 1.79 %
Alsósajó 18 1.69 %
Pelsőc 15 1.41 %
Rekenyeújfalu 13 1.22 %
Oláhpatak 13 1.22 %
Andrási 13 1.22 %
Rozsnyórudna 13 1.22 %
Henckó 11 1.03 %
Jólész 11 1.03 %
Kisfeketepatak 11 1.03 %
Berzéte 11 1.03 %
Dernő 8 0.75 %
Sebespatak 8 0.75 %
Gócs 8 0.75 %
Kisszabos 8 0.75 %
Szabados 8 0.75 %
Csucsom 7 0.66 %
Özörény 6 0.56 %
Martonháza 6 0.56 %
Körtvélyes 6 0.56 %
Berzétekőrös 5 0.47 %
Rozsfalva 4 0.38 %
Lucska 4 0.38 %
Szádalmás 4 0.38 %
Barka 4 0.38 %
Hámosfalva 4 0.38 %
Gömörpanyit 4 0.38 %
Gacsalk 3 0.28 %
Kecső 3 0.28 %
Restér 3 0.28 %
Lekenye 3 0.28 %
Pétermány 3 0.28 %
Kisgencs 3 0.28 %
Szalóc 2 0.19 %
Hárskút 2 0.19 %
Gecelfalva 2 0.19 %
Tornagörgő 2 0.19 %
Gömörhosszúszó 2 0.19 %
Imrikfalva 2 0.19 %
Szilice 2 0.19 %
Szádvárborsa 2 0.19 %
Kiskovácsvágása 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Beretke 1 0.09 %
Annafalva 1 0.09 %
Felsősajó 1 0.09 %
Sajóréde 1 0.09 %
Jablonca 1 0.09 %
Várhosszúrét 1 0.09 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 65.26 %
Krasznahorkaváralja 210 13.05 %
Hárskút 174 10.81 %
Várhosszúrét 170 10.57 %
Szádalmás 78 4.85 %
Tornagörgő 75 4.66 %
Dernő 73 4.54 %
Barka 72 4.47 %
Pelsőc 65 4.04 %
Berzéte 62 3.85 %
Nagyveszverés 60 3.73 %
Jólész 58 3.60 %
Betlér 53 3.29 %
Szilice 50 3.11 %
Körtvélyes 46 2.86 %
Csetnek 45 2.80 %
Oláhpatak 45 2.80 %
Özörény 42 2.61 %
Dobsina 41 2.55 %
Andrási 40 2.49 %
Nagyszabos 39 2.42 %
Rekenyeújfalu 35 2.18 %
Gömörhosszúszó 35 2.18 %
Berzétekőrös 32 1.99 %
Jablonca 27 1.68 %
Lekenye 27 1.68 %
Lucska 26 1.62 %
Rozsnyórudna 24 1.49 %
Kiskovácsvágása 24 1.49 %
Csucsom 24 1.49 %
Szalóc 24 1.49 %
Gócs 23 1.43 %
Alsósajó 22 1.37 %
Sebespatak 21 1.31 %
Kecső 19 1.18 %
Kuntapolca 14 0.87 %
Szabados 14 0.87 %
Gömörpanyit 14 0.87 %
Felsősajó 13 0.81 %
Henckó 12 0.75 %
Kisfeketepatak 12 0.75 %
Kisgencs 10 0.62 %
Beretke 10 0.62 %
Sajóréde 10 0.62 %
Gecelfalva 9 0.56 %
Restér 9 0.56 %
Melléte 9 0.56 %
Rozsfalva 8 0.50 %
Hámosfalva 8 0.50 %
Csoltó 8 0.50 %
Pelsőcardó 7 0.44 %
Páskaháza 7 0.44 %
Martonháza 7 0.44 %
Szádvárborsa 6 0.37 %
Imrikfalva 6 0.37 %
Kisszabos 5 0.31 %
Márkuska 4 0.25 %
Annafalva 3 0.19 %
Gacsalk 1 0.06 %
Pétermány 1 0.06 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 17.74 %
Lekenye 103 7.28 %
Tornagörgő 100 7.07 %
Pelsőc 88 6.22 %
Gömörhosszúszó 87 6.15 %
Özörény 72 5.09 %
Beretke 72 5.09 %
Körtvélyes 69 4.88 %
Szilice 67 4.73 %
Várhosszúrét 62 4.38 %
Berzéte 58 4.10 %
Szalóc 58 4.10 %
Szádalmás 52 3.67 %
Krasznahorkaváralja 44 3.11 %
Barka 44 3.11 %
Jablonca 42 2.97 %
Kecső 42 2.97 %
Berzétekőrös 42 2.97 %
Jólész 38 2.69 %
Szádvárborsa 34 2.40 %
Kuntapolca 32 2.26 %
Gömörpanyit 30 2.12 %
Melléte 29 2.05 %
Csucsom 27 1.91 %
Csoltó 24 1.70 %
Hárskút 23 1.63 %
Dernő 20 1.41 %
Lucska 17 1.20 %
Pelsőcardó 15 1.06 %
Páskaháza 12 0.85 %
Kiskovácsvágása 12 0.85 %
Rozsnyórudna 8 0.57 %
Csetnek 4 0.28 %
Sebespatak 4 0.28 %
Nagyszabos 2 0.14 %
Pétermány 2 0.14 %
Gócs 2 0.14 %
Nagyveszverés 2 0.14 %
Szabados 1 0.07 %
Alsósajó 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Henckó 1 0.07 %
Betlér 1 0.07 %
Dobsina 1 0.07 %
Gacsalk 1 0.07 %
Márkuska 1 0.07 %
Sajóréde 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Hámosfalva 1 0.07 %
Felsősajó 1 0.07 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 21.15 %
Felsősajó 92 4.31 %
Sajóréde 72 3.37 %
Nagyveszverés 64 2.99 %
Oláhpatak 61 2.85 %
Dobsina 60 2.81 %
Betlér 32 1.50 %
Gócs 32 1.50 %
Nagyszabos 27 1.26 %
Rozsnyórudna 27 1.26 %
Sebespatak 23 1.08 %
Andrási 21 0.98 %
Pelsőc 19 0.89 %
Alsósajó 18 0.84 %
Várhosszúrét 16 0.75 %
Kisfeketepatak 14 0.66 %
Berzéte 13 0.61 %
Szádalmás 13 0.61 %
Csetnek 12 0.56 %
Csucsom 12 0.56 %
Rekenyeújfalu 12 0.56 %
Krasznahorkaváralja 11 0.51 %
Kisgencs 11 0.51 %
Jólész 11 0.51 %
Dernő 11 0.51 %
Gömörhosszúszó 10 0.47 %
Restér 7 0.33 %
Szalóc 7 0.33 %
Hámosfalva 7 0.33 %
Özörény 6 0.28 %
Martonháza 6 0.28 %
Gacsalk 6 0.28 %
Kuntapolca 6 0.28 %
Berzétekőrös 6 0.28 %
Hárskút 6 0.28 %
Henckó 5 0.23 %
Imrikfalva 5 0.23 %
Szilice 5 0.23 %
Barka 4 0.19 %
Pelsőcardó 3 0.14 %
Lekenye 3 0.14 %
Szabados 3 0.14 %
Csoltó 3 0.14 %
Lucska 3 0.14 %
Márkuska 2 0.09 %
Körtvélyes 2 0.09 %
Sztracena 2 0.09 %
Rozsfalva 2 0.09 %
Gecelfalva 2 0.09 %
Beretke 2 0.09 %
Pétermány 2 0.09 %
Gömörpanyit 1 0.05 %
Szádvárborsa 1 0.05 %
Tornagörgő 1 0.05 %
Annafalva 1 0.05 %
Kecső 1 0.05 %
Páskaháza 1 0.05 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 26.72 %
Csetnek 43 4.22 %
Dobsina 41 4.03 %
Nagyveszverés 38 3.73 %
Krasznahorkaváralja 30 2.95 %
Betlér 27 2.65 %
Nagyszabos 25 2.46 %
Pelsőc 20 1.96 %
Oláhpatak 20 1.96 %
Alsósajó 20 1.96 %
Andrási 19 1.87 %
Rekenyeújfalu 18 1.77 %
Henckó 17 1.67 %
Rozsnyórudna 11 1.08 %
Sebespatak 10 0.98 %
Restér 10 0.98 %
Berzéte 9 0.88 %
Gócs 9 0.88 %
Jólész 8 0.79 %
Özörény 7 0.69 %
Szabados 7 0.69 %
Gacsalk 7 0.69 %
Kisgencs 7 0.69 %
Kisfeketepatak 6 0.59 %
Sajóréde 6 0.59 %
Szilice 5 0.49 %
Dernő 5 0.49 %
Csucsom 5 0.49 %
Imrikfalva 5 0.49 %
Szádalmás 5 0.49 %
Hámosfalva 4 0.39 %
Felsősajó 4 0.39 %
Lekenye 4 0.39 %
Kisszabos 4 0.39 %
Martonháza 4 0.39 %
Körtvélyes 4 0.39 %
Annafalva 3 0.29 %
Lucska 3 0.29 %
Barka 3 0.29 %
Szádvárborsa 3 0.29 %
Tornagörgő 3 0.29 %
Gömörhosszúszó 2 0.20 %
Pétermány 2 0.20 %
Gecelfalva 2 0.20 %
Kecső 2 0.20 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Beretke 2 0.20 %
Gömörpanyit 2 0.20 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Berzétekőrös 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Hárskút 1 0.10 %
Jablonca 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Várhosszúrét 1 0.10 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 35.46 %
Dobsina 38 3.85 %
Nagyveszverés 33 3.34 %
Pelsőc 32 3.24 %
Krasznahorkaváralja 31 3.14 %
Nagyszabos 26 2.63 %
Rozsnyórudna 19 1.93 %
Szalóc 19 1.93 %
Andrási 19 1.93 %
Szádalmás 17 1.72 %
Berzéte 17 1.72 %
Oláhpatak 17 1.72 %
Csetnek 17 1.72 %
Gömörpanyit 15 1.52 %
Szabados 15 1.52 %
Sebespatak 14 1.42 %
Betlér 14 1.42 %
Kisgencs 13 1.32 %
Körtvélyes 13 1.32 %
Alsósajó 13 1.32 %
Jólész 12 1.22 %
Hárskút 9 0.91 %
Szádvárborsa 9 0.91 %
Várhosszúrét 8 0.81 %
Kuntapolca 8 0.81 %
Gócs 8 0.81 %
Imrikfalva 7 0.71 %
Felsősajó 7 0.71 %
Beretke 7 0.71 %
Csucsom 7 0.71 %
Restér 7 0.71 %
Henckó 7 0.71 %
Rozsfalva 7 0.71 %
Rekenyeújfalu 7 0.71 %
Özörény 7 0.71 %
Dernő 6 0.61 %
Sajóréde 6 0.61 %
Tornagörgő 5 0.51 %
Martonháza 5 0.51 %
Kisfeketepatak 5 0.51 %
Pelsőcardó 4 0.41 %
Sztracena 4 0.41 %
Gömörhosszúszó 3 0.30 %
Berzétekőrös 3 0.30 %
Gacsalk 2 0.20 %
Lekenye 2 0.20 %
Barka 2 0.20 %
Szilice 2 0.20 %
Lucska 2 0.20 %
Csoltó 2 0.20 %
Kiskovácsvágása 2 0.20 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Márkuska 1 0.10 %
Kecső 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Hámosfalva 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 33.13 %
Rozsnyó 123 14.93 %
Sajóréde 84 10.19 %
Felsősajó 52 6.31 %
Oláhpatak 46 5.58 %
Andrási 32 3.88 %
Márkuska 22 2.67 %
Gócs 17 2.06 %
Nagyveszverés 17 2.06 %
Csetnek 16 1.94 %
Nagyszabos 15 1.82 %
Imrikfalva 15 1.82 %
Betlér 13 1.58 %
Sztracena 9 1.09 %
Szádalmás 8 0.97 %
Kisfeketepatak 8 0.97 %
Pelsőc 7 0.85 %
Alsósajó 7 0.85 %
Henckó 7 0.85 %
Szabados 7 0.85 %
Rekenyeújfalu 6 0.73 %
Várhosszúrét 6 0.73 %
Sebespatak 5 0.61 %
Gecelfalva 5 0.61 %
Martonháza 4 0.49 %
Özörény 3 0.36 %
Berzétekőrös 3 0.36 %
Kuntapolca 3 0.36 %
Krasznahorkaváralja 3 0.36 %
Berdárka 2 0.24 %
Barka 2 0.24 %
Gömörpanyit 2 0.24 %
Jólész 2 0.24 %
Restér 2 0.24 %
Csucsom 2 0.24 %
Rozsnyórudna 2 0.24 %
Gacsalk 1 0.12 %
Körtvélyes 1 0.12 %
Páskaháza 1 0.12 %
Pétermány 1 0.12 %
Lekenye 1 0.12 %
Tornagörgő 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Melléte 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Szilice 1 0.12 %
Szádvárborsa 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Kisszabos 1 0.12 %
Berzéte 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 11.82 %
Tornagörgő 123 7.34 %
Szádalmás 73 4.36 %
Körtvélyes 65 3.88 %
Beretke 55 3.28 %
Jablonca 52 3.10 %
Lekenye 50 2.99 %
Pelsőc 48 2.87 %
Várhosszúrét 46 2.75 %
Berzéte 46 2.75 %
Barka 42 2.51 %
Szalóc 39 2.33 %
Krasznahorkaváralja 37 2.21 %
Szilice 34 2.03 %
Berzétekőrös 28 1.67 %
Kecső 28 1.67 %
Gömörhosszúszó 25 1.49 %
Gömörpanyit 24 1.43 %
Hárskút 23 1.37 %
Csucsom 23 1.37 %
Kuntapolca 23 1.37 %
Szádvárborsa 21 1.25 %
Özörény 19 1.13 %
Dernő 19 1.13 %
Páskaháza 18 1.07 %
Jólész 16 0.96 %
Lucska 15 0.90 %
Melléte 14 0.84 %
Kiskovácsvágása 11 0.66 %
Csoltó 9 0.54 %
Rozsnyórudna 6 0.36 %
Pelsőcardó 4 0.24 %
Sajóréde 3 0.18 %
Nagyveszverés 3 0.18 %
Oláhpatak 2 0.12 %
Dobsina 2 0.12 %
Betlér 2 0.12 %
Nagyszabos 2 0.12 %
Sebespatak 1 0.06 %
Andrási 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Restér 1 0.06 %
Henckó 1 0.06 %
Csetnek 1 0.06 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 27.55 %
Pelsőc 14 2.50 %
Dobsina 11 1.97 %
Nagyveszverés 8 1.43 %
Várhosszúrét 7 1.25 %
Rozsnyórudna 7 1.25 %
Betlér 7 1.25 %
Rekenyeújfalu 6 1.07 %
Szádalmás 6 1.07 %
Hárskút 5 0.89 %
Krasznahorkaváralja 5 0.89 %
Tornagörgő 5 0.89 %
Beretke 4 0.72 %
Özörény 4 0.72 %
Imrikfalva 4 0.72 %
Gömörhosszúszó 4 0.72 %
Jólész 3 0.54 %
Szilice 3 0.54 %
Henckó 3 0.54 %
Nagyszabos 3 0.54 %
Körtvélyes 3 0.54 %
Oláhpatak 3 0.54 %
Szabados 3 0.54 %
Dernő 3 0.54 %
Lekenye 3 0.54 %
Andrási 3 0.54 %
Csoltó 3 0.54 %
Gócs 3 0.54 %
Pelsőcardó 2 0.36 %
Kuntapolca 2 0.36 %
Kiskovácsvágása 2 0.36 %
Barka 2 0.36 %
Sebespatak 2 0.36 %
Csucsom 2 0.36 %
Felsősajó 1 0.18 %
Páskaháza 1 0.18 %
Kisfeketepatak 1 0.18 %
Kecső 1 0.18 %
Rozsfalva 1 0.18 %
Kisgencs 1 0.18 %
Szádvárborsa 1 0.18 %
Csetnek 1 0.18 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 5.47 %
Nagyszabos 25 2.91 %
Restér 19 2.21 %
Dobsina 10 1.16 %
Martonháza 7 0.81 %
Szádalmás 5 0.58 %
Andrási 5 0.58 %
Krasznahorkaváralja 5 0.58 %
Berzéte 4 0.47 %
Barka 4 0.47 %
Alsósajó 4 0.47 %
Kuntapolca 4 0.47 %
Nagyveszverés 4 0.47 %
Szabados 3 0.35 %
Szalóc 3 0.35 %
Özörény 2 0.23 %
Gömörpanyit 2 0.23 %
Szilice 2 0.23 %
Páskaháza 2 0.23 %
Felsősajó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Csoltó 2 0.23 %
Hámosfalva 2 0.23 %
Tornagörgő 2 0.23 %
Csetnek 2 0.23 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőc 2 0.23 %
Kisfeketepatak 2 0.23 %
Sajóréde 1 0.12 %
Rekenyeújfalu 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Gócs 1 0.12 %
Dernő 1 0.12 %
Hárskút 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Sebespatak 1 0.12 %
Rozsnyórudna 1 0.12 %
Lekenye 1 0.12 %
Betlér 1 0.12 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 40.46 %
Özörény 51 8.32 %
Krasznahorkaváralja 37 6.04 %
Pelsőc 30 4.89 %
Gömörpanyit 27 4.40 %
Szalóc 26 4.24 %
Hárskút 24 3.92 %
Dernő 18 2.94 %
Tornagörgő 17 2.77 %
Rozsnyórudna 17 2.77 %
Szádalmás 13 2.12 %
Csucsom 12 1.96 %
Gömörhosszúszó 11 1.79 %
Kecső 10 1.63 %
Gócs 9 1.47 %
Körtvélyes 9 1.47 %
Melléte 8 1.31 %
Nagyveszverés 7 1.14 %
Berzétekőrös 7 1.14 %
Szilice 6 0.98 %
Berzéte 6 0.98 %
Kisgencs 5 0.82 %
Betlér 5 0.82 %
Barka 5 0.82 %
Csetnek 5 0.82 %
Jólész 4 0.65 %
Jablonca 4 0.65 %
Várhosszúrét 4 0.65 %
Andrási 3 0.49 %
Rozsfalva 3 0.49 %
Lucska 3 0.49 %
Szabados 3 0.49 %
Dobsina 3 0.49 %
Páskaháza 3 0.49 %
Pelsőcardó 3 0.49 %
Sebespatak 2 0.33 %
Kuntapolca 2 0.33 %
Martonháza 2 0.33 %
Lekenye 2 0.33 %
Beretke 2 0.33 %
Csoltó 2 0.33 %
Hámosfalva 1 0.16 %
Alsósajó 1 0.16 %
Gacsalk 1 0.16 %
Szádvárborsa 1 0.16 %
Rekenyeújfalu 1 0.16 %
Nagyszabos 1 0.16 %
Henckó 1 0.16 %
Oláhpatak 1 0.16 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 91.91 %
Krasznahorkaváralja 33 5.34 %
Betlér 24 3.88 %
Csetnek 17 2.75 %
Nagyveszverés 16 2.59 %
Andrási 14 2.27 %
Dobsina 13 2.10 %
Dernő 10 1.62 %
Pelsőc 9 1.46 %
Berzéte 8 1.29 %
Csucsom 7 1.13 %
Rekenyeújfalu 7 1.13 %
Rozsnyórudna 7 1.13 %
Nagyszabos 7 1.13 %
Jólész 7 1.13 %
Martonháza 5 0.81 %
Gömörpanyit 5 0.81 %
Várhosszúrét 5 0.81 %
Szabados 5 0.81 %
Tornagörgő 4 0.65 %
Barka 4 0.65 %
Sajóréde 4 0.65 %
Özörény 4 0.65 %
Gócs 3 0.49 %
Jablonca 3 0.49 %
Szádalmás 3 0.49 %
Melléte 3 0.49 %
Sebespatak 2 0.32 %
Körtvélyes 2 0.32 %
Gecelfalva 2 0.32 %
Kiskovácsvágása 2 0.32 %
Kisgencs 2 0.32 %
Páskaháza 2 0.32 %
Berzétekőrös 2 0.32 %
Kuntapolca 2 0.32 %
Csoltó 2 0.32 %
Felsősajó 2 0.32 %
Márkuska 2 0.32 %
Kecső 1 0.16 %
Imrikfalva 1 0.16 %
Annafalva 1 0.16 %
Oláhpatak 1 0.16 %
Pelsőcardó 1 0.16 %
Szalóc 1 0.16 %
Gacsalk 1 0.16 %
Berdárka 1 0.16 %
Rozsfalva 1 0.16 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 8.37 %
Krasznahorkaváralja 16 1.63 %
Berzéte 13 1.33 %
Dobsina 13 1.33 %
Nagyveszverés 13 1.33 %
Pelsőc 9 0.92 %
Nagyszabos 9 0.92 %
Oláhpatak 8 0.82 %
Martonháza 8 0.82 %
Csetnek 8 0.82 %
Restér 7 0.71 %
Andrási 7 0.71 %
Rekenyeújfalu 6 0.61 %
Rozsnyórudna 5 0.51 %
Henckó 5 0.51 %
Felsősajó 5 0.51 %
Gömörpanyit 4 0.41 %
Várhosszúrét 4 0.41 %
Özörény 4 0.41 %
Tornagörgő 4 0.41 %
Gömörhosszúszó 3 0.31 %
Annafalva 3 0.31 %
Szádalmás 3 0.31 %
Betlér 3 0.31 %
Kisfeketepatak 3 0.31 %
Szalóc 3 0.31 %
Gócs 3 0.31 %
Berzétekőrös 3 0.31 %
Hámosfalva 3 0.31 %
Sajóréde 3 0.31 %
Beretke 3 0.31 %
Szabados 3 0.31 %
Imrikfalva 2 0.20 %
Lekenye 2 0.20 %
Kuntapolca 2 0.20 %
Szilice 2 0.20 %
Barka 2 0.20 %
Márkuska 2 0.20 %
Sebespatak 2 0.20 %
Körtvélyes 2 0.20 %
Csucsom 2 0.20 %
Dernő 2 0.20 %
Pelsőcardó 2 0.20 %
Kiskovácsvágása 2 0.20 %
Alsósajó 2 0.20 %
Csoltó 2 0.20 %
Lucska 1 0.10 %
Kecső 1 0.10 %
Kisgencs 1 0.10 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 26.49 %
Nagyszabos 72 9.73 %
Nagyveszverés 41 5.54 %
Dobsina 39 5.27 %
Csetnek 34 4.59 %
Betlér 34 4.59 %
Henckó 31 4.19 %
Oláhpatak 28 3.78 %
Krasznahorkaváralja 27 3.65 %
Szabados 26 3.51 %
Andrási 20 2.70 %
Rekenyeújfalu 17 2.30 %
Alsósajó 16 2.16 %
Pelsőc 15 2.03 %
Restér 13 1.76 %
Gecelfalva 10 1.35 %
Rozsfalva 10 1.35 %
Jólész 9 1.22 %
Kisgencs 8 1.08 %
Martonháza 7 0.95 %
Gócs 7 0.95 %
Rozsnyórudna 7 0.95 %
Berzéte 6 0.81 %
Csucsom 6 0.81 %
Hámosfalva 6 0.81 %
Dernő 6 0.81 %
Sajóréde 5 0.68 %
Felsősajó 5 0.68 %
Özörény 5 0.68 %
Hárskút 5 0.68 %
Várhosszúrét 5 0.68 %
Sebespatak 4 0.54 %
Berzétekőrös 4 0.54 %
Kisfeketepatak 4 0.54 %
Gömörpanyit 4 0.54 %
Kisszabos 4 0.54 %
Gacsalk 4 0.54 %
Annafalva 4 0.54 %
Pétermány 3 0.41 %
Kecső 3 0.41 %
Márkuska 3 0.41 %
Lekenye 3 0.41 %
Jablonca 3 0.41 %
Barka 2 0.27 %
Gömörhosszúszó 2 0.27 %
Lucska 2 0.27 %
Kuntapolca 2 0.27 %
Imrikfalva 2 0.27 %
Csoltó 2 0.27 %
Szádvárborsa 2 0.27 %
Beretke 1 0.14 %
Szilice 1 0.14 %
Tornagörgő 1 0.14 %
Szádalmás 1 0.14 %
Pelsőcardó 1 0.14 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 7.81 %
Rozsnyó 30 5.71 %
Krasznahorkaváralja 18 3.43 %
Dobsina 13 2.48 %
Restér 12 2.29 %
Nagyveszverés 9 1.71 %
Sebespatak 8 1.52 %
Csetnek 8 1.52 %
Martonháza 7 1.33 %
Alsósajó 7 1.33 %
Szabados 6 1.14 %
Rozsfalva 5 0.95 %
Berzéte 5 0.95 %
Páskaháza 4 0.76 %
Özörény 4 0.76 %
Pelsőc 4 0.76 %
Kuntapolca 3 0.57 %
Gócs 3 0.57 %
Csoltó 3 0.57 %
Kisfeketepatak 3 0.57 %
Annafalva 2 0.38 %
Beretke 2 0.38 %
Felsősajó 2 0.38 %
Tornagörgő 2 0.38 %
Andrási 2 0.38 %
Rekenyeújfalu 2 0.38 %
Sajóréde 1 0.19 %
Imrikfalva 1 0.19 %
Kisgencs 1 0.19 %
Márkuska 1 0.19 %
Gömörpanyit 1 0.19 %
Csucsom 1 0.19 %
Körtvélyes 1 0.19 %
Barka 1 0.19 %
Szilice 1 0.19 %
Szalóc 1 0.19 %
Betlér 1 0.19 %
Pelsőcardó 1 0.19 %
Sztracena 1 0.19 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 38.46 %
Krasznahorkaváralja 63 5.64 %
Hárskút 62 5.55 %
Várhosszúrét 52 4.65 %
Csetnek 23 2.06 %
Berzéte 22 1.97 %
Pelsőc 22 1.97 %
Sebespatak 20 1.79 %
Kisgencs 20 1.79 %
Jólész 19 1.70 %
Szádalmás 16 1.43 %
Dernő 15 1.34 %
Nagyveszverés 14 1.25 %
Csucsom 14 1.25 %
Özörény 13 1.16 %
Tornagörgő 13 1.16 %
Oláhpatak 12 1.07 %
Barka 11 0.98 %
Rozsnyórudna 11 0.98 %
Nagyszabos 10 0.89 %
Sajóréde 10 0.89 %
Szalóc 9 0.81 %
Betlér 9 0.81 %
Dobsina 9 0.81 %
Andrási 9 0.81 %
Szilice 8 0.72 %
Kuntapolca 8 0.72 %
Pétermány 6 0.54 %
Beretke 6 0.54 %
Annafalva 6 0.54 %
Restér 5 0.45 %
Körtvélyes 5 0.45 %
Rekenyeújfalu 5 0.45 %
Gömörhosszúszó 5 0.45 %
Gecelfalva 5 0.45 %
Gömörpanyit 5 0.45 %
Lucska 5 0.45 %
Alsósajó 5 0.45 %
Martonháza 4 0.36 %
Kecső 4 0.36 %
Berzétekőrös 4 0.36 %
Szabados 4 0.36 %
Rozsfalva 4 0.36 %
Kiskovácsvágása 4 0.36 %
Csoltó 3 0.27 %
Gócs 3 0.27 %
Kisfeketepatak 3 0.27 %
Henckó 3 0.27 %
Melléte 3 0.27 %
Hámosfalva 3 0.27 %
Márkuska 2 0.18 %
Felsősajó 2 0.18 %
Sztracena 2 0.18 %
Szádvárborsa 2 0.18 %
Jablonca 2 0.18 %
Berdárka 1 0.09 %
Lekenye 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 13.11 %
Andrási 40 6.47 %
Krasznahorkaváralja 16 2.59 %
Alsósajó 12 1.94 %
Csetnek 12 1.94 %
Kisfeketepatak 11 1.78 %
Nagyszabos 11 1.78 %
Dobsina 9 1.46 %
Sebespatak 8 1.29 %
Rekenyeújfalu 8 1.29 %
Restér 7 1.13 %
Pelsőc 5 0.81 %
Berzéte 5 0.81 %
Rozsfalva 5 0.81 %
Oláhpatak 4 0.65 %
Sajóréde 4 0.65 %
Felsősajó 4 0.65 %
Nagyveszverés 4 0.65 %
Gömörpanyit 3 0.49 %
Özörény 3 0.49 %
Barka 3 0.49 %
Szabados 3 0.49 %
Imrikfalva 3 0.49 %
Várhosszúrét 2 0.32 %
Annafalva 2 0.32 %
Jólész 2 0.32 %
Márkuska 2 0.32 %
Csoltó 2 0.32 %
Henckó 1 0.16 %
Szalóc 1 0.16 %
Kiskovácsvágása 1 0.16 %
Pelsőcardó 1 0.16 %
Jablonca 1 0.16 %
Tornagörgő 1 0.16 %
Kuntapolca 1 0.16 %
Hárskút 1 0.16 %
Beretke 1 0.16 %
Betlér 1 0.16 %
Melléte 1 0.16 %
Lekenye 1 0.16 %
Gócs 1 0.16 %
Gacsalk 1 0.16 %
Kisszabos 1 0.16 %
Csucsom 1 0.16 %
Martonháza 1 0.16 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 63.57 %
Várhosszúrét 223 15.93 %
Krasznahorkaváralja 199 14.21 %
Hárskút 113 8.07 %
Jólész 92 6.57 %
Berzéte 88 6.29 %
Szádalmás 82 5.86 %
Tornagörgő 76 5.43 %
Berzétekőrös 69 4.93 %
Jablonca 65 4.64 %
Szilice 58 4.14 %
Csucsom 54 3.86 %
Gömörhosszúszó 53 3.79 %
Pelsőc 51 3.64 %
Dernő 46 3.29 %
Rozsnyórudna 45 3.21 %
Szalóc 39 2.79 %
Özörény 36 2.57 %
Körtvélyes 35 2.50 %
Barka 32 2.29 %
Kuntapolca 27 1.93 %
Csetnek 25 1.79 %
Sebespatak 25 1.79 %
Nagyveszverés 24 1.71 %
Lekenye 22 1.57 %
Betlér 20 1.43 %
Kecső 19 1.36 %
Andrási 19 1.36 %
Rekenyeújfalu 19 1.36 %
Szádvárborsa 16 1.14 %
Melléte 16 1.14 %
Csoltó 16 1.14 %
Dobsina 16 1.14 %
Martonháza 14 1.00 %
Kiskovácsvágása 11 0.79 %
Beretke 11 0.79 %
Oláhpatak 10 0.71 %
Lucska 10 0.71 %
Kisgencs 9 0.64 %
Alsósajó 9 0.64 %
Páskaháza 9 0.64 %
Szabados 9 0.64 %
Pelsőcardó 7 0.50 %
Gömörpanyit 7 0.50 %
Gócs 6 0.43 %
Felsősajó 5 0.36 %
Sajóréde 5 0.36 %
Nagyszabos 4 0.29 %
Henckó 3 0.21 %
Gacsalk 3 0.21 %
Imrikfalva 3 0.21 %
Sztracena 2 0.14 %
Hámosfalva 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Restér 1 0.07 %
Berdárka 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 11.80 %
Nagyszabos 150 5.40 %
Alsósajó 87 3.13 %
Dobsina 64 2.30 %
Csetnek 62 2.23 %
Sebespatak 56 2.02 %
Szalóc 52 1.87 %
Oláhpatak 52 1.87 %
Nagyveszverés 50 1.80 %
Krasznahorkaváralja 42 1.51 %
Pelsőc 42 1.51 %
Rekenyeújfalu 35 1.26 %
Rozsfalva 32 1.15 %
Gömörpanyit 32 1.15 %
Restér 30 1.08 %
Kuntapolca 26 0.94 %
Sajóréde 26 0.94 %
Szabados 26 0.94 %
Kisfeketepatak 25 0.90 %
Özörény 23 0.83 %
Betlér 22 0.79 %
Jablonca 22 0.79 %
Tornagörgő 19 0.68 %
Martonháza 18 0.65 %
Rozsnyórudna 17 0.61 %
Szádvárborsa 16 0.58 %
Szilice 15 0.54 %
Berzéte 15 0.54 %
Imrikfalva 14 0.50 %
Gecelfalva 12 0.43 %
Szádalmás 12 0.43 %
Páskaháza 11 0.40 %
Gömörhosszúszó 11 0.40 %
Kisgencs 11 0.40 %
Kecső 11 0.40 %
Felsősajó 10 0.36 %
Várhosszúrét 9 0.32 %
Henckó 9 0.32 %
Csoltó 8 0.29 %
Hárskút 8 0.29 %
Csucsom 8 0.29 %
Andrási 8 0.29 %
Hámosfalva 8 0.29 %
Körtvélyes 8 0.29 %
Gócs 7 0.25 %
Márkuska 7 0.25 %
Gacsalk 6 0.22 %
Pelsőcardó 6 0.22 %
Berzétekőrös 6 0.22 %
Beretke 6 0.22 %
Barka 6 0.22 %
Jólész 4 0.14 %
Annafalva 3 0.11 %
Lekenye 3 0.11 %
Lucska 2 0.07 %
Sztracena 2 0.07 %
Kisszabos 2 0.07 %
Kiskovácsvágása 2 0.07 %
Pétermány 2 0.07 %
Berdárka 1 0.04 %
Dernő 1 0.04 %
Melléte 1 0.04 %
Rozsnyó 325 34.43 %
Pelsőc 138 14.62 %
Várhosszúrét 65 6.89 %
Rozsnyórudna 38 4.03 %
Jablonca 33 3.50 %
Krasznahorkaváralja 32 3.39 %
Körtvélyes 31 3.28 %
Kecső 26 2.75 %
Berzéte 25 2.65 %
Dobsina 24 2.54 %
Nagyveszverés 24 2.54 %
Tornagörgő 21 2.22 %
Rekenyeújfalu 19 2.01 %
Betlér 18 1.91 %
Szilice 17 1.80 %
Hárskút 17 1.80 %
Kuntapolca 17 1.80 %
Szalóc 17 1.80 %
Gömörhosszúszó 16 1.69 %
Henckó 15 1.59 %
Barka 14 1.48 %
Sebespatak 13 1.38 %
Szabados 13 1.38 %
Csoltó 13 1.38 %
Nagyszabos 13 1.38 %
Csetnek 13 1.38 %
Dernő 12 1.27 %
Jólész 11 1.17 %
Özörény 10 1.06 %
Andrási 10 1.06 %
Gömörpanyit 10 1.06 %
Berzétekőrös 9 0.95 %
Alsósajó 9 0.95 %
Melléte 8 0.85 %
Oláhpatak 8 0.85 %
Szádalmás 8 0.85 %
Pelsőcardó 7 0.74 %
Kisgencs 7 0.74 %
Beretke 6 0.64 %
Restér 6 0.64 %
Csucsom 5 0.53 %
Gócs 5 0.53 %
Szádvárborsa 5 0.53 %
Gacsalk 4 0.42 %
Felsősajó 4 0.42 %
Imrikfalva 4 0.42 %
Sajóréde 4 0.42 %
Lucska 4 0.42 %
Hámosfalva 3 0.32 %
Páskaháza 3 0.32 %
Martonháza 3 0.32 %
Lekenye 3 0.32 %
Kiskovácsvágása 3 0.32 %
Kisfeketepatak 3 0.32 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Annafalva 2 0.21 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 21.99 %
Rozsnyó 339 20.82 %
Nagyszabos 128 7.86 %
Oláhpatak 118 7.25 %
Alsósajó 96 5.90 %
Nagyveszverés 83 5.10 %
Sajóréde 68 4.18 %
Betlér 62 3.81 %
Felsősajó 56 3.44 %
Imrikfalva 44 2.70 %
Csetnek 43 2.64 %
Gócs 37 2.27 %
Sztracena 29 1.78 %
Kisfeketepatak 28 1.72 %
Henckó 25 1.54 %
Rekenyeújfalu 19 1.17 %
Pelsőc 17 1.04 %
Restér 15 0.92 %
Sebespatak 15 0.92 %
Gecelfalva 13 0.80 %
Berzéte 13 0.80 %
Andrási 12 0.74 %
Szabados 11 0.68 %
Martonháza 11 0.68 %
Rozsnyórudna 10 0.61 %
Gacsalk 9 0.55 %
Kisgencs 7 0.43 %
Krasznahorkaváralja 7 0.43 %
Szádalmás 6 0.37 %
Rozsfalva 5 0.31 %
Várhosszúrét 5 0.31 %
Gömörpanyit 5 0.31 %
Márkuska 4 0.25 %
Csucsom 4 0.25 %
Pétermány 3 0.18 %
Körtvélyes 3 0.18 %
Annafalva 3 0.18 %
Kuntapolca 2 0.12 %
Tornagörgő 2 0.12 %
Berzétekőrös 2 0.12 %
Csoltó 2 0.12 %
Hámosfalva 2 0.12 %
Özörény 2 0.12 %
Beretke 1 0.06 %
Jablonca 1 0.06 %
Pelsőcardó 1 0.06 %
Barka 1 0.06 %
Berdárka 1 0.06 %
Lucska 1 0.06 %
Gömörhosszúszó 1 0.06 %
Kisszabos 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Hárskút 1 0.06 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 24.21 %
Dobsina 43 4.23 %
Krasznahorkaváralja 31 3.05 %
Nagyveszverés 31 3.05 %
Csetnek 30 2.95 %
Nagyszabos 24 2.36 %
Pelsőc 24 2.36 %
Rozsnyórudna 21 2.07 %
Andrási 21 2.07 %
Betlér 20 1.97 %
Alsósajó 16 1.57 %
Rekenyeújfalu 15 1.48 %
Tornagörgő 14 1.38 %
Szádalmás 13 1.28 %
Oláhpatak 12 1.18 %
Jólész 12 1.18 %
Dernő 10 0.98 %
Csucsom 10 0.98 %
Berzéte 10 0.98 %
Sebespatak 9 0.89 %
Szilice 8 0.79 %
Lekenye 8 0.79 %
Lucska 8 0.79 %
Özörény 7 0.69 %
Martonháza 7 0.69 %
Barka 7 0.69 %
Várhosszúrét 7 0.69 %
Hárskút 7 0.69 %
Kisfeketepatak 6 0.59 %
Imrikfalva 6 0.59 %
Henckó 6 0.59 %
Gócs 6 0.59 %
Kiskovácsvágása 5 0.49 %
Kisszabos 5 0.49 %
Szabados 5 0.49 %
Körtvélyes 4 0.39 %
Felsősajó 4 0.39 %
Hámosfalva 4 0.39 %
Rozsfalva 4 0.39 %
Gömörpanyit 4 0.39 %
Csoltó 4 0.39 %
Gacsalk 4 0.39 %
Beretke 3 0.30 %
Melléte 3 0.30 %
Márkuska 3 0.30 %
Kisgencs 3 0.30 %
Kecső 3 0.30 %
Berzétekőrös 2 0.20 %
Restér 2 0.20 %
Páskaháza 2 0.20 %
Sajóréde 2 0.20 %
Kuntapolca 2 0.20 %
Pelsőcardó 2 0.20 %
Jablonca 2 0.20 %
Gömörhosszúszó 2 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 33.70 %
Dobsina 75 16.63 %
Felsősajó 61 13.53 %
Oláhpatak 35 7.76 %
Andrási 34 7.54 %
Sajóréde 31 6.87 %
Nagyveszverés 27 5.99 %
Nagyszabos 23 5.10 %
Kisfeketepatak 20 4.43 %
Gócs 18 3.99 %
Sebespatak 16 3.55 %
Betlér 14 3.10 %
Csetnek 13 2.88 %
Kisgencs 13 2.88 %
Pelsőc 12 2.66 %
Sztracena 12 2.66 %
Alsósajó 10 2.22 %
Restér 9 2.00 %
Imrikfalva 9 2.00 %
Henckó 7 1.55 %
Szabados 7 1.55 %
Gömörpanyit 7 1.55 %
Rozsnyórudna 7 1.55 %
Rekenyeújfalu 7 1.55 %
Krasznahorkaváralja 6 1.33 %
Márkuska 6 1.33 %
Pelsőcardó 6 1.33 %
Beretke 6 1.33 %
Hárskút 5 1.11 %
Körtvélyes 5 1.11 %
Jólész 4 0.89 %
Csucsom 4 0.89 %
Dernő 4 0.89 %
Berzéte 4 0.89 %
Rozsfalva 4 0.89 %
Özörény 4 0.89 %
Várhosszúrét 4 0.89 %
Gecelfalva 4 0.89 %
Tornagörgő 4 0.89 %
Csoltó 3 0.67 %
Szádalmás 3 0.67 %
Gacsalk 3 0.67 %
Berzétekőrös 2 0.44 %
Martonháza 2 0.44 %
Lucska 2 0.44 %
Gömörhosszúszó 2 0.44 %
Szádvárborsa 2 0.44 %
Szalóc 2 0.44 %
Kisszabos 2 0.44 %
Melléte 1 0.22 %
Annafalva 1 0.22 %
Pétermány 1 0.22 %
Barka 1 0.22 %
Kuntapolca 1 0.22 %
Hámosfalva 1 0.22 %
Lekenye 1 0.22 %
Berdárka 1 0.22 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 86.47 %
Csetnek 56 7.81 %
Betlér 35 4.88 %
Krasznahorkaváralja 29 4.04 %
Pelsőc 23 3.21 %
Nagyszabos 21 2.93 %
Nagyveszverés 20 2.79 %
Dobsina 18 2.51 %
Várhosszúrét 15 2.09 %
Berzéte 14 1.95 %
Sebespatak 11 1.53 %
Oláhpatak 10 1.39 %
Csucsom 10 1.39 %
Sajóréde 10 1.39 %
Szádalmás 9 1.26 %
Jólész 9 1.26 %
Andrási 9 1.26 %
Gömörpanyit 8 1.12 %
Rozsnyórudna 8 1.12 %
Hárskút 7 0.98 %
Szilice 6 0.84 %
Dernő 6 0.84 %
Szabados 6 0.84 %
Gócs 6 0.84 %
Barka 5 0.70 %
Rekenyeújfalu 5 0.70 %
Henckó 5 0.70 %
Restér 5 0.70 %
Alsósajó 4 0.56 %
Márkuska 4 0.56 %
Felsősajó 4 0.56 %
Lucska 4 0.56 %
Kuntapolca 4 0.56 %
Kisgencs 3 0.42 %
Hámosfalva 3 0.42 %
Gacsalk 3 0.42 %
Szalóc 3 0.42 %
Lekenye 3 0.42 %
Tornagörgő 3 0.42 %
Szádvárborsa 2 0.28 %
Martonháza 2 0.28 %
Rozsfalva 2 0.28 %
Berdárka 2 0.28 %
Körtvélyes 2 0.28 %
Annafalva 2 0.28 %
Gecelfalva 1 0.14 %
Páskaháza 1 0.14 %
Csoltó 1 0.14 %
Berzétekőrös 1 0.14 %
Imrikfalva 1 0.14 %
Sztracena 1 0.14 %
Özörény 1 0.14 %
Gömörhosszúszó 1 0.14 %
Melléte 1 0.14 %
Pelsőcardó 1 0.14 %
Kisfeketepatak 1 0.14 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 16.33 %
Nagyszabos 178 14.39 %
Csetnek 85 6.87 %
Szabados 80 6.47 %
Nagyveszverés 50 4.04 %
Sebespatak 45 3.64 %
Rekenyeújfalu 45 3.64 %
Dobsina 41 3.31 %
Betlér 38 3.07 %
Pelsőc 35 2.83 %
Martonháza 34 2.75 %
Oláhpatak 34 2.75 %
Alsósajó 28 2.26 %
Rozsfalva 25 2.02 %
Restér 22 1.78 %
Márkuska 18 1.46 %
Sajóréde 17 1.37 %
Jablonca 16 1.29 %
Kisgencs 16 1.29 %
Krasznahorkaváralja 15 1.21 %
Henckó 14 1.13 %
Kisszabos 13 1.05 %
Gecelfalva 13 1.05 %
Felsősajó 12 0.97 %
Hámosfalva 12 0.97 %
Gócs 12 0.97 %
Rozsnyórudna 11 0.89 %
Kisfeketepatak 11 0.89 %
Andrási 9 0.73 %
Gacsalk 8 0.65 %
Tornagörgő 7 0.57 %
Kuntapolca 7 0.57 %
Berzéte 7 0.57 %
Gömörpanyit 7 0.57 %
Várhosszúrét 5 0.40 %
Szilice 5 0.40 %
Berdárka 4 0.32 %
Pétermány 4 0.32 %
Imrikfalva 4 0.32 %
Annafalva 3 0.24 %
Sztracena 2 0.16 %
Körtvélyes 2 0.16 %
Özörény 2 0.16 %
Berzétekőrös 2 0.16 %
Csucsom 2 0.16 %
Pelsőcardó 2 0.16 %
Beretke 1 0.08 %
Jólész 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Szádalmás 1 0.08 %
Lucska 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Dernő 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Hárskút 1 0.08 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 17.10 %
Csetnek 48 4.94 %
Nagyszabos 32 3.30 %
Sebespatak 24 2.47 %
Nagyveszverés 22 2.27 %
Dobsina 21 2.16 %
Oláhpatak 21 2.16 %
Pelsőc 20 2.06 %
Szabados 18 1.85 %
Kisfeketepatak 13 1.34 %
Kuntapolca 12 1.24 %
Krasznahorkaváralja 12 1.24 %
Rekenyeújfalu 11 1.13 %
Gacsalk 11 1.13 %
Martonháza 10 1.03 %
Kisgencs 10 1.03 %
Hámosfalva 9 0.93 %
Rozsnyórudna 9 0.93 %
Betlér 9 0.93 %
Felsősajó 7 0.72 %
Alsósajó 7 0.72 %
Restér 7 0.72 %
Várhosszúrét 7 0.72 %
Pelsőcardó 6 0.62 %
Gecelfalva 6 0.62 %
Andrási 5 0.51 %
Henckó 5 0.51 %
Beretke 4 0.41 %
Sajóréde 4 0.41 %
Tornagörgő 4 0.41 %
Imrikfalva 3 0.31 %
Szilice 3 0.31 %
Berzétekőrös 3 0.31 %
Berzéte 3 0.31 %
Pétermány 3 0.31 %
Szádalmás 3 0.31 %
Jólész 2 0.21 %
Márkuska 2 0.21 %
Csucsom 2 0.21 %
Sztracena 2 0.21 %
Páskaháza 2 0.21 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Gócs 1 0.10 %
Gömörhosszúszó 1 0.10 %
Körtvélyes 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Özörény 1 0.10 %
Kisszabos 1 0.10 %
Berdárka 1 0.10 %
Dernő 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Kecső 1 0.10 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 44.32 %
Nagyveszverés 34 3.51 %
Krasznahorkaváralja 32 3.31 %
Szádalmás 28 2.89 %
Betlér 26 2.69 %
Pelsőc 21 2.17 %
Hárskút 21 2.17 %
Szádvárborsa 20 2.07 %
Csetnek 20 2.07 %
Sebespatak 19 1.96 %
Berzéte 18 1.86 %
Jólész 18 1.86 %
Nagyszabos 18 1.86 %
Özörény 18 1.86 %
Várhosszúrét 17 1.76 %
Dobsina 17 1.76 %
Tornagörgő 17 1.76 %
Kisgencs 14 1.45 %
Csucsom 14 1.45 %
Gócs 13 1.34 %
Alsósajó 12 1.24 %
Rozsnyórudna 12 1.24 %
Rekenyeújfalu 12 1.24 %
Andrási 12 1.24 %
Körtvélyes 10 1.03 %
Gömörpanyit 10 1.03 %
Berzétekőrös 9 0.93 %
Dernő 9 0.93 %
Oláhpatak 9 0.93 %
Henckó 9 0.93 %
Sajóréde 9 0.93 %
Jablonca 8 0.83 %
Kuntapolca 8 0.83 %
Szalóc 7 0.72 %
Kecső 7 0.72 %
Szilice 6 0.62 %
Felsősajó 6 0.62 %
Kisfeketepatak 5 0.52 %
Gömörhosszúszó 5 0.52 %
Restér 4 0.41 %
Márkuska 4 0.41 %
Imrikfalva 4 0.41 %
Martonháza 3 0.31 %
Csoltó 3 0.31 %
Szabados 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Hámosfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Sztracena 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Beretke 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 54.08 %
Krasznahorkaváralja 60 6.70 %
Pelsőc 45 5.03 %
Berzétekőrös 40 4.47 %
Gömörpanyit 38 4.25 %
Hárskút 37 4.13 %
Özörény 35 3.91 %
Rozsnyórudna 33 3.69 %
Jólész 33 3.69 %
Nagyveszverés 32 3.58 %
Csetnek 27 3.02 %
Gömörhosszúszó 26 2.91 %
Jablonca 23 2.57 %
Szádalmás 22 2.46 %
Tornagörgő 21 2.35 %
Betlér 20 2.23 %
Berzéte 20 2.23 %
Sebespatak 18 2.01 %
Dernő 15 1.68 %
Kecső 14 1.56 %
Rekenyeújfalu 13 1.45 %
Oláhpatak 13 1.45 %
Dobsina 12 1.34 %
Melléte 10 1.12 %
Nagyszabos 9 1.01 %
Andrási 9 1.01 %
Csucsom 9 1.01 %
Szilice 9 1.01 %
Szalóc 9 1.01 %
Sajóréde 8 0.89 %
Kuntapolca 7 0.78 %
Alsósajó 7 0.78 %
Várhosszúrét 7 0.78 %
Gócs 7 0.78 %
Lekenye 5 0.56 %
Csoltó 5 0.56 %
Szabados 5 0.56 %
Kisgencs 5 0.56 %
Lucska 5 0.56 %
Páskaháza 4 0.45 %
Henckó 4 0.45 %
Beretke 4 0.45 %
Pelsőcardó 4 0.45 %
Rozsfalva 4 0.45 %
Felsősajó 4 0.45 %
Kiskovácsvágása 3 0.34 %
Kisfeketepatak 3 0.34 %
Körtvélyes 3 0.34 %
Martonháza 3 0.34 %
Hámosfalva 3 0.34 %
Restér 3 0.34 %
Imrikfalva 2 0.22 %
Pétermány 2 0.22 %
Szádvárborsa 2 0.22 %
Annafalva 1 0.11 %
Barka 1 0.11 %
Sztracena 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 20.40 %
Krasznahorkaváralja 12 4.01 %
Csetnek 10 3.34 %
Hárskút 9 3.01 %
Várhosszúrét 8 2.68 %
Rekenyeújfalu 8 2.68 %
Dobsina 7 2.34 %
Nagyszabos 7 2.34 %
Szalóc 6 2.01 %
Andrási 6 2.01 %
Pelsőc 5 1.67 %
Restér 5 1.67 %
Martonháza 4 1.34 %
Kisfeketepatak 4 1.34 %
Csucsom 4 1.34 %
Beretke 4 1.34 %
Tornagörgő 3 1.00 %
Oláhpatak 3 1.00 %
Henckó 3 1.00 %
Betlér 3 1.00 %
Gömörhosszúszó 3 1.00 %
Imrikfalva 3 1.00 %
Berzéte 3 1.00 %
Gömörpanyit 2 0.67 %
Körtvélyes 2 0.67 %
Felsősajó 2 0.67 %
Rozsfalva 2 0.67 %
Gacsalk 2 0.67 %
Gócs 2 0.67 %
Páskaháza 2 0.67 %
Annafalva 2 0.67 %
Dernő 2 0.67 %
Özörény 2 0.67 %
Sebespatak 1 0.33 %
Barka 1 0.33 %
Pétermány 1 0.33 %
Kecső 1 0.33 %
Lekenye 1 0.33 %
Sajóréde 1 0.33 %
Melléte 1 0.33 %
Rozsnyórudna 1 0.33 %
Szádvárborsa 1 0.33 %
Kisgencs 1 0.33 %
Pelsőcardó 1 0.33 %
Csoltó 1 0.33 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Nagyveszverés 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Rozsnyó 967 101.68 %
Krasznahorkaváralja 149 15.67 %
Özörény 79 8.31 %
Pelsőc 71 7.47 %
Hárskút 70 7.36 %
Várhosszúrét 62 6.52 %
Berzéte 61 6.41 %
Rozsnyórudna 58 6.10 %
Tornagörgő 51 5.36 %
Szádalmás 44 4.63 %
Dernő 43 4.52 %