SK
RA
.....

Lőkös

Község

címer zászló
249 100% magyar 1910
183 77% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Lőkösháza
Hivatalos szlovák megnevezés:
Levkuška
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Egres, (Hámszárító csárda), Lőkösi-víztároló, Morvás-rét, Őr-hegy
Koordináták:
48.45757675, 20.26410294
Terület:
3,63 km2
Rang:
község
Népesség:
235
Tszf. magasság:
183 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98262
Település kód:
515159
Szervezeti azonosító:
649759
Adóazonosító:
2021132861

A község a Gömöri-medence keleti részén, az alsó Turóc-völgyben, a Turóc-patak bal partjának közelében, a Rás-patak mentén fekszik, Tornaljától 7 km-re északnyugatra. A Turóc völgyét keletről a Licei-dombság, nyugatról a Vályi-dombság övezi. Határában a Rási-patakon víztárolót létesítettek. A község területén áthalad az 532-es (Tornalja-Jolsva) országút, maga a falu az erről az útról elágazó, Felsőrásig (3,5 km) vezető mellékúton közelíthető meg. Nyugatról Felsőrás, északról Gömörfalva, keletről Sajógömör, délről pedig Otrokócs községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagyrőcei járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz, 1960-1996 között a Rimaszombati járáshoz tartozott, 1996-ban a Nagyrőcei járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Területe (3,64 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 249, 1921-ben 260, 1938-ban pedig 264, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Magyar többségét napjainkig megőrizte, 2011-ben lakosságának 79,8 %-a volt magyar, 12,9 %-a szlovák, 6,9 %-a pedig roma nemzetiségű, a magyar anyanyelvűek aránya 86,5 % volt. A lakosság mintegy egyharmada (33,6 %) a roma etnikumhoz tartozik. Az 1921-ben még evangélikus (50,4 %) többségű községben 2011-ben a lakosság 40,6 %-a volt római katolikus, 20,7 %-a református, 14,7 %-a pedig evangélikus vallású.

Történelem

A falu egy magányos ház körül keletkezett, melyet 1294-ben említenek Harkács határjárásában. Névadójának és birtokosának, Lőkösnek háza a Turóc réve mellett állt. Nemesi jellegű falu volt, mely alapítóinak kihalása után, a 15. század végére úrbéres, jobbágyok lakta településsé vált. 1366-ban "posessio Leukus", 1427-ben "Lewkushaza", 1429-ben "Lewkusfelde", 1478-ban "Lekeshaza" alakban említik a korabeli források. Az 1427-es dézsmajegyzékben 10 portával szerepel. A 17. század elején lakossága evangélikus hitre tért. 1739-40-ben a pestisjárvány 14 áldozatot követelt a faluban, ezután elpusztásodott és csak 5 évvel később tért vissza lakóinak egy része. 1773-ban 26 jobbágy és 2 zsellércsalád lakta. 1773-ban a lakosság felét a 16. században már itt élt családok alkották. Saját tanítója 1812-től volt a falunak. 1828-ban 42 házában 321 lakos élt. Lakói mezőgazdasággal foglalkoztak. 1907-ig hivatalos neve Lőkösháza volt, ekkor állapították meg hatósági úton a Lőkös nevet. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz.

Mai jelentősége

Evangélikus temploma 1784-ben épült klasszicista stílusban. Fából készült harangtornyát 1789-ben emelték. A templomban található a két világháború lőkösi áldozatainak emléktáblája.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

LŐKÖSHÁZA. Magyar falu Gömör Várm. földes Urai több Uraságok lakosai többnyire evangelikusok, fekszik Harkátstól 1/2 óránnyira, Otrokotshoz közelebb, Sankfalvához is közel, és annak filiája, földgye partos, és szorgalmatos mivelést kíván, réttye termékeny, pitazozása három, négy mértföldnyire van, legelője tsekély, erdeje kitsiny, de szép, gyűmöltsös kertyei jók, malmok közel, itten Turótz vize sok károkat tesz.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Lökösháza, magyar falu, Gömör vgyében, Harkács és Otrokócs helységek közt, egy hegy alatt fekszik. Van benne az evangelikusoknak templomjok és oskolájok. A lakosok száma 170-re megy, ezek közől r. kath. férfi 8, asszony 6; evang. férfi 81, nő 75; mindnyájan magyarok. A határnak kiterjedése 833 1/8 holdat tesz, ebből belsőség 44 4/8 hold, rét 120 1/8, szántóföld 360 1/8, erdeje 181 2/8 hold, 20 hold gyümölcsös, és 17 1/8 hold legelő. Szántófölde mindamellett hogy hegyes, mindent megterem; rétje igen jó, csakhogy a Thurócz vize gyakran elönti, maga a helység is sokat szenved, főkép tavasszal és ősszel a Thurócz kiáradása miatt. A helység közepén van egy egészségtelen tó, melly száraz évszakban kiszokott száradni, a gyümölcstermesztés hajdanában nagy divatban volt, mi jelenleg lábra kezd ujra kapni. Van 7 köblös cseresnyése a legjobb fajtákkal beültetve; a helység nyugoti oldalán emelkedő ugynevezett Őrhegyen, mint tartják vár létezett, de most már csak a földben találtatnak czément darabok és kövek. Birja és lakja ezen helység 1/3-át az Istók család; külbirtokosok: Dráskóczi, Czékus, Gotthardt, Szontág és Lóczi urak.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Az ezen völgyben fekvő Otrokocs, Lőkösháza kis helységek földmíves lakói mind régi nemesek utódai.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Lőkösháza, túróczvölgyi magyar kisközség, 57 házzal és 243, nagyobb részben ág. ev. h. vallású lakossal. E községről 1427-ből találunk írott adatokat, a mikor neve Lewkushaza alakban van említve. 1469-ban Lwka és Lwkahaza néven szerepel. A határban levő ú. n. Őrhegyen hajdan állitólag valami erődítvény volt, melynek azonban már nyoma sincsen. Földesurai az Istók, Draskóczy, Czékus, Gotthard, Szontagh és a Lóczy családok voltak. Ág. h. ev. temploma 1804-ben épült. Postája Harkács, távírója és vasúti állomása Tornallya.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Lökös. Első adatunk a községről 1427-ből származik. Egy oklevél Lewkusháza alakban említi. Később is szerepel a község neve, így 1469-ben Lwka, majd Lwkaháza alakjában. 1804-ből való Lökös ág. ev. temploma. A földbirtokosok sorában az Istók-, Draskóczy-, Czékus-, Szontágh- és a Lóczy-családokat találjuk. A község területe 632 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 294.

Kovács Magda

1946. 2. 14.
Lőkös - megszületett
Tornalja - élt
Névelőfordulások
1294
Leukes
1366
Leukus
1427
Lewkushaza
1429
Lewkusfelde
1478
Lekeshaza
1773
Lökösháza,
1786
Lököschhása,
1808
Lökösháza,
1888
Lőkösháza,
1907
Lőkös,
1920
Lekeška, Lékáška,
1927
Levkeška, Lőkösháza,
1938
Lőkös,
1945
Levkeška, Lőkösháza,
1948
Levkuška
1994
Lökösháza
2013
Lőkösháza

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Lőkösháza (Levkuška) 31
Telefon: 0650102166

Honlap: obec-levkuska.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Cselényiová Kristína (SMK-MKP, SMER-SD)

Képviselő-testület:
Homoly Ľudovít (SMK-MKP)
Cselényiová Edita (SMK-MKP)
Istók Barnabás (SMK-MKP)
Gotthardová Denisa (SMK-MKP)
Lázók Július (SMK-MKP)
SMK-MKP 100% SMK-MKP 5 képviselö 5 képviselö
Lőkösházai Községi Hivatal

Lőkösháza 31

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 232 95%
szlovákok 3 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 8 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 244
magyarok 249 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 249
magyarok 260 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 260
magyarok 180 76%
szlovákok 16 7%
romák 42 18%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 238
magyarok 186 80%
szlovákok 30 13%
romák 16 7%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 233
magyarok 188 75%
szlovákok 25 10%
romák 22 9%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 16 6%
összlétszám 251
magyarok 183 77%
szlovákok 39 16%
romák 11 5%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 2%
összlétszám 239
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 185
Választási részvétel: 48.65 %
Kiadott boríték: 90
Bedobott boríték: 90

Polgármester

Érvényes szavazólap: 88
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Cselényiová Kristína 88 100.00 % SMK-MKP, SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Homoly Ľudovít 68 SMK-MKP
Cselényiová Edita 66 SMK-MKP
Istók Barnabás 63 SMK-MKP
Gotthardová Denisa 57 SMK-MKP
Lázók Július 56 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö KSS 20.00% KSS 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 100.00% SMK-MKP 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 182
Választási részvétel: 18.13 %
Kiadott boríték: 33
Bedobott boríték: 33
Választásra jogosult: 182
Választási részvétel: 8.24 %
Kiadott boríték: 15
Bedobott boríték: 15
Választásra jogosult: 184
Választási részvétel: 17,39 %
Kiadott boríték: 32
Bedobott boríték: 32

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 27
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 29
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 11 40.74 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 6 22.22 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 4 14.81 % ĽS Naše Slovensko
Ondrej Binder 2 7.41 % Független
Andrea Jenčíková 2 7.41 % NP
Jaroslav Sekerka 1 3.70 % KSS
Emil Samko 1 3.70 % KĽS
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Marian Kotleba 6 40.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Šimko 7 24.14 % Független
Igor Kašper 6 20.69 % Független
Marian Kotleba 5 17.24 % ĽSNS
Ján Lunter 3 10.34 % Független
Vojtech Kökény 3 10.34 % SRK
Martin Juhaniak 2 6.90 % Független
Martin Klus 1 3.45 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Miroslav Gálik 1 3.45 % NAS
Pavel Greksa 1 3.45 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 32
Érvényes szavazólap: 32
Érvényes szavazólap: 9620
# Név Szavazat Százalék Párt
Anna Szögedi 18 56.25% SMK-MKP
Katarína Danišová 16 50.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Nagy 15 46.88% MOST - HÍD
Ján Šeševička 7 21.88% Független
Andrea Jenčíková 2 6.25% NP
Eva Cireňová 1 3.13% SMER - SD, KDH
Eva Hicárová 1 3.13% Független
Zuzana Nemogová 1 3.13% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Kacián 1 3.13% ĽS Naše Slovensko
Branislav Skaloš 1 3.13% KSS
Július Laššan 1 3.13% KDH, SMER - SD
Dušan Ďuriška 1 3.13% SĽS
Emil Samko 1 3.13% KĽS
Marek Nosko 1 3.13% Független
Andrea Hroncová 0 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Július Buchta 0 0.00% SNS
Ľudovít Sendrei 0 0.00% SRK
Ľudovít Štítnický 0 0.00% SMS
Ján Germánus 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Nikoleta Gallová 0 0.00% NP
Rudolf Steigavf 0 0.00% SĽS
Jozef Gurský 0 0.00% KSS
Zsuzsa Hunyák 17 53.13% SMK-MKP
Anna Szögedi 16 50.00% SMK-MKP
János Deák 15 46.88% SMK-MKP
Mária Duszová 15 46.88% Független
Milan Kolesár 8 25.00% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 3 9.38% SMER-SD
Roland Kovács 2 6.25% Független
Martin Kvetko 1 3.13% Független
Stanislav Ružáni 1 3.13% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Pavel Alexa 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 0 0.00% SNS
Svetoslav Albíni 0 0.00% Független
Dušan Ďuriška 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Ladislav Lukáč 0 0.00% SNS
Hilda Puterová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ondrej Bafia 0 0.00% SMER-SD
Dávid Galovič 0 0.00% Független
Vladimíra Šmidtová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Gabriela Tamášová 0 0.00% SRK
Alena Zelinová 0 0.00% SNS
Ján Šeševička 2256 0.00% Független
Eva Cireňová 2205 0.00% SMER - SD, KDH
Július Laššan 2152 0.00% KDH, SMER - SD
Anna Szögedi 1855 0.00% SMK-MKP
Marek Nosko 1160 0.00% Független
Katarína Danišová 1069 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Nagy 966 0.00% MOST - HÍD
Eva Hicárová 533 0.00% Független
Zuzana Nemogová 530 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 509 0.00% SNS
Ján Germánus 468 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Kacián 421 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 289 0.00% KSS
Ľudovít Sendrei 280 0.00% SRK
Dušan Ďuriška 255 0.00% SĽS
Ľudovít Štítnický 236 0.00% SMS
Nikoleta Gallová 234 0.00% NP
Emil Samko 187 0.00% KĽS
Andrea Jenčíková 156 0.00% NP
Andrea Hroncová 151 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Rudolf Steigavf 147 0.00% SĽS
Branislav Skaloš 110 0.00% KSS
Milan Kolesár 2906 30.21% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 2480 25.78% SMER-SD
Július Buchta 2061 21.42% SNS
Svetoslav Albíni 1635 17.00% Független
Ondrej Bafia 1490 15.49% SMER-SD
Martin Kvetko 1470 15.28% Független
Anna Szögedi 1448 15.05% SMK-MKP
Pavel Alexa 1212 12.60% ĽS Naše Slovensko
Mária Duszová 1136 11.81% Független
János Deák 1018 10.58% SMK-MKP
Vladimíra Šmidtová 1017 10.57% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 995 10.34% SMK-MKP
Dávid Galovič 968 10.06% Független
Hilda Puterová 846 8.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 802 8.34% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 519 5.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 447 4.65% SNS
Dušan Ďuriška 365 3.79% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Roland Kovács 327 3.40% Független
Ladislav Lukáč 248 2.58% SNS
Gabriela Tamášová 230 2.39% SRK

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Tornalja 264 29.33 %
Nagyrőce 45 5.00 %
Ratkósebes 25 2.78 %
Lice 23 2.56 %
Sajógömör 13 1.44 %
Felsőfalu 7 0.78 %
Lubény 7 0.78 %
Jolsva 6 0.67 %
Ratkó 6 0.67 %
Kövi 5 0.56 %
Gerlice 4 0.44 %
Szkáros 4 0.44 %
Gömörfalva 4 0.44 %
Murányhosszúrét 4 0.44 %
Murányalja 3 0.33 %
Lehelfalva 3 0.33 %
Újvásár 2 0.22 %
Hizsnyó 2 0.22 %
Alsófalu 2 0.22 %
Deresk 2 0.22 %
Szásza 2 0.22 %
Zsór 2 0.22 %
Otrokócs 2 0.22 %
Murányhuta 2 0.22 %
Murányszabadi 1 0.11 %
Kisperlász 1 0.11 %
Gömörrákos 1 0.11 %
Baráttelke 1 0.11 %
Lévárt 1 0.11 %
Gömörliget 1 0.11 %
Szirk 1 0.11 %
Turcsok 1 0.11 %
Nandrás 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Süvete 0 0.00 %
Jolsvatapolca 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Tornalja 932 116.06 %
Sajógömör 81 10.09 %
Nagyrőce 57 7.10 %
Lice 45 5.60 %
Gömörfalva 40 4.98 %
Gice 37 4.61 %
Szirk 37 4.61 %
Deresk 33 4.11 %
Felsőrás 30 3.74 %
Lévárt 20 2.49 %
Gömörliget 18 2.24 %
Lőkös 16 1.99 %
Otrokócs 15 1.87 %
Alsófalu 13 1.62 %
Szkáros 12 1.49 %
Zsór 9 1.12 %
Felsőfalu 7 0.87 %
Jolsvatapolca 7 0.87 %
Jolsva 7 0.87 %
Ratkósebes 5 0.62 %
Ratkó 4 0.50 %
Murányalja 3 0.37 %
Kisvisnyó 3 0.37 %
Lubény 3 0.37 %
Lehelfalva 2 0.25 %
Kövi 2 0.25 %
Szásza 2 0.25 %
Újvásár 2 0.25 %
Murányhuta 1 0.12 %
Murányhosszúrét 1 0.12 %
Baráttelke 1 0.12 %
Süvete 1 0.12 %
Turcsok 1 0.12 %
Vizesrét 1 0.12 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 73 13.37 %
Kövi 72 13.19 %
Tornalja 26 4.76 %
Kisperlász 20 3.66 %
Szirk 19 3.48 %
Jolsva 18 3.30 %
Ratkósebes 14 2.56 %
Murányalja 13 2.38 %
Gömörrákos 9 1.65 %
Deresk 8 1.47 %
Ratkó 8 1.47 %
Szásza 7 1.28 %
Lubény 7 1.28 %
Nandrás 6 1.10 %
Jolsvatapolca 5 0.92 %
Turcsok 5 0.92 %
Gömörfalva 5 0.92 %
Lice 4 0.73 %
Hizsnyó 4 0.73 %
Murányhosszúrét 4 0.73 %
Sajógömör 4 0.73 %
Kakasalja 4 0.73 %
Vizesrét 3 0.55 %
Újvásár 3 0.55 %
Zsór 3 0.55 %
Baráttelke 3 0.55 %
Poloszkó 2 0.37 %
Murányhuta 2 0.37 %
Otrokócs 2 0.37 %
Felsőfalu 2 0.37 %
Süvete 2 0.37 %
Gömörliget 2 0.37 %
Lehelfalva 2 0.37 %
Alsófalu 1 0.18 %
Szkáros 1 0.18 %
Murányszabadi 1 0.18 %
Gice 1 0.18 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 553 30.02 %
Tornalja 71 3.85 %
Murányhosszúrét 40 2.17 %
Murányalja 39 2.12 %
Lubény 39 2.12 %
Lehelfalva 39 2.12 %
Vizesrét 33 1.79 %
Jolsva 24 1.30 %
Szirk 13 0.71 %
Gömörliget 12 0.65 %
Ratkósebes 11 0.60 %
Ratkó 8 0.43 %
Gice 7 0.38 %
Hizsnyó 7 0.38 %
Murányhuta 6 0.33 %
Gömörrákos 6 0.33 %
Jolsvatapolca 6 0.33 %
Kakasalja 6 0.33 %
Murányszabadi 6 0.33 %
Lice 5 0.27 %
Sajógömör 5 0.27 %
Szásza 4 0.22 %
Turcsok 4 0.22 %
Kövi 3 0.16 %
Deresk 3 0.16 %
Otrokócs 2 0.11 %
Süvete 2 0.11 %
Gömörfalva 2 0.11 %
Szkáros 2 0.11 %
Újvásár 2 0.11 %
Baráttelke 2 0.11 %
Poloszkó 1 0.05 %
Alsófalu 1 0.05 %
Kisperlász 1 0.05 %
Nandrás 1 0.05 %
Zsór 1 0.05 %
Felsőfalu 1 0.05 %
Gerlice 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Tornalja 43 5.28 %
Gömörfalva 38 4.66 %
Nagyrőce 30 3.68 %
Lice 22 2.70 %
Kövi 14 1.72 %
Jolsva 13 1.60 %
Murányhosszúrét 9 1.10 %
Süvete 9 1.10 %
Sajógömör 8 0.98 %
Deresk 5 0.61 %
Otrokócs 5 0.61 %
Szirk 4 0.49 %
Ratkó 4 0.49 %
Turcsok 3 0.37 %
Felsőfalu 3 0.37 %
Ratkósebes 2 0.25 %
Lubény 2 0.25 %
Gömörliget 2 0.25 %
Murányhuta 2 0.25 %
Murányalja 2 0.25 %
Gömörrákos 2 0.25 %
Vizesrét 1 0.12 %
Zsór 1 0.12 %
Jolsvatapolca 1 0.12 %
Szásza 1 0.12 %
Baráttelke 1 0.12 %
Lehelfalva 1 0.12 %
Alsófalu 1 0.12 %
Kisperlász 1 0.12 %
Nandrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Szkáros 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Nagyrőce 523 50.00 %
Lubény 44 4.21 %
Jolsva 26 2.49 %
Vizesrét 21 2.01 %
Murányhosszúrét 19 1.82 %
Süvete 17 1.63 %
Tornalja 15 1.43 %
Nandrás 15 1.43 %
Lehelfalva 14 1.34 %
Kakasalja 12 1.15 %
Hizsnyó 11 1.05 %
Turcsok 11 1.05 %
Lice 11 1.05 %
Baráttelke 10 0.96 %
Murányhuta 10 0.96 %
Jolsvatapolca 10 0.96 %
Murányalja 9 0.86 %
Ratkósebes 9 0.86 %
Gömörrákos 8 0.76 %
Gömörliget 8 0.76 %
Murányszabadi 6 0.57 %
Otrokócs 5 0.48 %
Ratkó 5 0.48 %
Kisperlász 4 0.38 %
Szirk 4 0.38 %
Sajógömör 4 0.38 %
Szásza 3 0.29 %
Gice 3 0.29 %
Poloszkó 2 0.19 %
Gömörfalva 2 0.19 %
Szkáros 2 0.19 %
Kövi 1 0.10 %
Újvásár 1 0.10 %
Felsőfalu 1 0.10 %
Lévárt 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Szirk 147 16.48 %
Nagyrőce 90 10.09 %
Turcsok 35 3.92 %
Ratkó 22 2.47 %
Nandrás 17 1.91 %
Szásza 16 1.79 %
Jolsva 14 1.57 %
Gömörrákos 12 1.35 %
Tornalja 11 1.23 %
Sajógömör 11 1.23 %
Lubény 10 1.12 %
Baráttelke 9 1.01 %
Jolsvatapolca 8 0.90 %
Kövi 8 0.90 %
Gerlice 8 0.90 %
Ratkósebes 8 0.90 %
Lehelfalva 8 0.90 %
Gömörfalva 7 0.78 %
Újvásár 7 0.78 %
Kisperlász 7 0.78 %
Murányhosszúrét 6 0.67 %
Lice 6 0.67 %
Vizesrét 6 0.67 %
Murányalja 5 0.56 %
Poloszkó 5 0.56 %
Gömörliget 5 0.56 %
Otrokócs 4 0.45 %
Süvete 4 0.45 %
Hizsnyó 4 0.45 %
Kakasalja 4 0.45 %
Felsőfalu 4 0.45 %
Deresk 3 0.34 %
Murányszabadi 3 0.34 %
Gice 2 0.22 %
Lévárt 1 0.11 %
Murányhuta 1 0.11 %
Szkáros 1 0.11 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 601 70.13 %
Sajógömör 59 6.88 %
Gömörfalva 40 4.67 %
Nagyrőce 27 3.15 %
Deresk 24 2.80 %
Süvete 23 2.68 %
Otrokócs 22 2.57 %
Lévárt 22 2.57 %
Gice 22 2.57 %
Alsófalu 17 1.98 %
Jolsva 16 1.87 %
Felsőrás 15 1.75 %
Lőkös 15 1.75 %
Szásza 15 1.75 %
Lice 14 1.63 %
Gömörliget 10 1.17 %
Jolsvatapolca 10 1.17 %
Szkáros 10 1.17 %
Zsór 9 1.05 %
Szirk 7 0.82 %
Murányalja 5 0.58 %
Turcsok 5 0.58 %
Felsőfalu 5 0.58 %
Murányhosszúrét 5 0.58 %
Baráttelke 4 0.47 %
Lubény 3 0.35 %
Ratkó 2 0.23 %
Murányszabadi 2 0.23 %
Kövi 2 0.23 %
Gömörrákos 1 0.12 %
Ratkósebes 1 0.12 %
Kisperlász 1 0.12 %
Nandrás 1 0.12 %
Hizsnyó 1 0.12 %
Kakasalja 1 0.12 %
Kisvisnyó 1 0.12 %
Murányhuta 0 0.00 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Nagyrőce 1 270 223.99 %
Jolsva 111 19.58 %
Tornalja 74 13.05 %
Murányalja 61 10.76 %
Ratkósebes 59 10.41 %
Vizesrét 54 9.52 %
Lehelfalva 51 8.99 %
Lubény 51 8.99 %
Szirk 37 6.53 %
Murányhosszúrét 34 6.00 %
Hizsnyó 28 4.94 %
Baráttelke 25 4.41 %
Jolsvatapolca 21 3.70 %
Kövi 20 3.53 %
Murányszabadi 16 2.82 %
Murányhuta 15 2.65 %
Gömörliget 13 2.29 %
Ratkó 13 2.29 %
Turcsok 10 1.76 %
Szásza 10 1.76 %
Gice 9 1.59 %
Újvásár 9 1.59 %
Gömörrákos 8 1.41 %
Kakasalja 7 1.23 %
Lice 6 1.06 %
Kisperlász 6 1.06 %
Poloszkó 6 1.06 %
Gömörfalva 5 0.88 %
Nandrás 5 0.88 %
Sajógömör 5 0.88 %
Szkáros 4 0.71 %
Gerlice 4 0.71 %
Süvete 3 0.53 %
Deresk 3 0.53 %
Felsőfalu 3 0.53 %
Zsór 3 0.53 %
Otrokócs 1 0.18 %
Alsófalu 1 0.18 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 1 264 87.11 %
Vizesrét 190 13.09 %
Lubény 95 6.55 %
Jolsva 88 6.06 %
Murányalja 77 5.31 %
Tornalja 67 4.62 %
Lehelfalva 67 4.62 %
Murányhosszúrét 63 4.34 %
Hizsnyó 54 3.72 %
Jolsvatapolca 52 3.58 %
Baráttelke 46 3.17 %
Turcsok 41 2.83 %
Szirk 41 2.83 %
Murányszabadi 33 2.27 %
Ratkósebes 33 2.27 %
Otrokócs 31 2.14 %
Kövi 25 1.72 %
Lice 24 1.65 %
Kakasalja 21 1.45 %
Ratkó 20 1.38 %
Gömörrákos 20 1.38 %
Gömörliget 18 1.24 %
Nandrás 17 1.17 %
Gice 14 0.96 %
Murányhuta 13 0.90 %
Felsőfalu 7 0.48 %
Kisperlász 7 0.48 %
Sajógömör 6 0.41 %
Szásza 6 0.41 %
Szkáros 5 0.34 %
Deresk 5 0.34 %
Gömörfalva 5 0.34 %
Poloszkó 5 0.34 %
Újvásár 5 0.34 %
Süvete 4 0.28 %
Zsór 4 0.28 %
Lőkös 3 0.21 %
Gerlice 1 0.07 %
Lévárt 1 0.07 %
Alsófalu 1 0.07 %
Kisvisnyó 1 0.07 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 84 7.29 %
Tornalja 24 2.08 %
Lubény 17 1.48 %
Szirk 12 1.04 %
Jolsva 11 0.95 %
Gerlice 10 0.87 %
Vizesrét 9 0.78 %
Lehelfalva 7 0.61 %
Murányalja 7 0.61 %
Kövi 6 0.52 %
Turcsok 6 0.52 %
Jolsvatapolca 5 0.43 %
Lice 4 0.35 %
Murányhosszúrét 4 0.35 %
Sajógömör 4 0.35 %
Hizsnyó 3 0.26 %
Gice 3 0.26 %
Gömörliget 3 0.26 %
Baráttelke 3 0.26 %
Gömörfalva 3 0.26 %
Ratkósebes 3 0.26 %
Gömörrákos 3 0.26 %
Murányszabadi 2 0.17 %
Szkáros 2 0.17 %
Újvásár 2 0.17 %
Otrokócs 2 0.17 %
Zsór 2 0.17 %
Murányhuta 2 0.17 %
Nandrás 1 0.09 %
Kakasalja 1 0.09 %
Szásza 1 0.09 %
Süvete 1 0.09 %
Felsőfalu 1 0.09 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Ratkó 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Nagyrőce 687 32.19 %
Murányhosszúrét 163 7.64 %
Murányalja 120 5.62 %
Tornalja 73 3.42 %
Jolsva 69 3.23 %
Lehelfalva 43 2.01 %
Vizesrét 36 1.69 %
Lubény 30 1.41 %
Ratkósebes 23 1.08 %
Szirk 22 1.03 %
Ratkó 21 0.98 %
Hizsnyó 20 0.94 %
Gömörliget 14 0.66 %
Gice 13 0.61 %
Kövi 13 0.61 %
Murányhuta 12 0.56 %
Murányszabadi 12 0.56 %
Baráttelke 12 0.56 %
Jolsvatapolca 12 0.56 %
Lice 11 0.52 %
Gömörrákos 10 0.47 %
Kisperlász 9 0.42 %
Süvete 9 0.42 %
Deresk 8 0.37 %
Kakasalja 6 0.28 %
Nandrás 5 0.23 %
Otrokócs 4 0.19 %
Turcsok 4 0.19 %
Újvásár 3 0.14 %
Felsőfalu 2 0.09 %
Szásza 1 0.05 %
Lőkös 1 0.05 %
Szkáros 1 0.05 %
Sajógömör 1 0.05 %
Zsór 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Gömörfalva 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 980 66.17 %
Jolsva 441 29.78 %
Tornalja 166 11.21 %
Lubény 125 8.44 %
Lehelfalva 105 7.09 %
Jolsvatapolca 90 6.08 %
Murányalja 84 5.67 %
Sajógömör 82 5.54 %
Vizesrét 75 5.06 %
Murányhosszúrét 71 4.79 %
Hizsnyó 66 4.46 %
Gömörliget 65 4.39 %
Lice 64 4.32 %
Kövi 52 3.51 %
Baráttelke 47 3.17 %
Gömörrákos 40 2.70 %
Gice 34 2.30 %
Szirk 31 2.09 %
Otrokócs 29 1.96 %
Kisperlász 27 1.82 %
Nandrás 26 1.76 %
Ratkó 20 1.35 %
Kakasalja 20 1.35 %
Süvete 20 1.35 %
Deresk 19 1.28 %
Ratkósebes 19 1.28 %
Murányszabadi 16 1.08 %
Szkáros 13 0.88 %
Felsőrás 12 0.81 %
Turcsok 11 0.74 %
Murányhuta 9 0.61 %
Lőkös 8 0.54 %
Felsőfalu 8 0.54 %
Gömörfalva 7 0.47 %
Lévárt 4 0.27 %
Szásza 4 0.27 %
Alsófalu 4 0.27 %
Gerlice 4 0.27 %
Újvásár 3 0.20 %
Kisvisnyó 3 0.20 %
Poloszkó 1 0.07 %
Zsór 1 0.07 %
Tornalja 315 27.63 %
Deresk 153 13.42 %
Sajógömör 109 9.56 %
Gömörfalva 80 7.02 %
Szirk 73 6.40 %
Nagyrőce 69 6.05 %
Otrokócs 62 5.44 %
Lice 34 2.98 %
Lévárt 30 2.63 %
Szkáros 28 2.46 %
Felsőrás 26 2.28 %
Zsór 17 1.49 %
Süvete 16 1.40 %
Lőkös 15 1.32 %
Kisvisnyó 12 1.05 %
Jolsva 11 0.96 %
Felsőfalu 10 0.88 %
Alsófalu 10 0.88 %
Kövi 7 0.61 %
Gice 7 0.61 %
Murányhosszúrét 6 0.53 %
Szásza 6 0.53 %
Gömörrákos 5 0.44 %
Murányalja 5 0.44 %
Ratkó 5 0.44 %
Lubény 4 0.35 %
Murányhuta 3 0.26 %
Turcsok 3 0.26 %
Ratkósebes 2 0.18 %
Lehelfalva 2 0.18 %
Nandrás 2 0.18 %
Gömörliget 2 0.18 %
Jolsvatapolca 2 0.18 %
Baráttelke 1 0.09 %
Poloszkó 1 0.09 %
Murányszabadi 1 0.09 %
Hizsnyó 1 0.09 %
Vizesrét 1 0.09 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Nagyrőce 726 122.64 %
Vizesrét 157 26.52 %
Lubény 62 10.47 %
Jolsvatapolca 44 7.43 %
Kövi 42 7.09 %
Lehelfalva 39 6.59 %
Murányhosszúrét 39 6.59 %
Murányalja 37 6.25 %
Jolsva 37 6.25 %
Szirk 30 5.07 %
Tornalja 30 5.07 %
Hizsnyó 28 4.73 %
Süvete 24 4.05 %
Baráttelke 20 3.38 %
Murányhuta 19 3.21 %
Murányszabadi 15 2.53 %
Ratkó 14 2.36 %
Gice 13 2.20 %
Szásza 13 2.20 %
Gömörliget 12 2.03 %
Turcsok 12 2.03 %
Gömörrákos 11 1.86 %
Ratkósebes 10 1.69 %
Kisperlász 10 1.69 %
Kakasalja 8 1.35 %
Nandrás 7 1.18 %
Deresk 6 1.01 %
Sajógömör 5 0.84 %
Lice 4 0.68 %
Felsőfalu 4 0.68 %
Újvásár 3 0.51 %
Gömörfalva 2 0.34 %
Poloszkó 2 0.34 %
Otrokócs 1 0.17 %
Gerlice 1 0.17 %
Szkáros 1 0.17 %
Lévárt 1 0.17 %
Kisvisnyó 1 0.17 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 527 33.38 %
Szirk 80 5.07 %
Jolsva 78 4.94 %
Tornalja 57 3.61 %
Lubény 52 3.29 %
Murányalja 49 3.10 %
Murányhosszúrét 43 2.72 %
Ratkósebes 38 2.41 %
Ratkó 20 1.27 %
Baráttelke 20 1.27 %
Gömörrákos 19 1.20 %
Kakasalja 19 1.20 %
Turcsok 18 1.14 %
Vizesrét 17 1.08 %
Hizsnyó 16 1.01 %
Lehelfalva 16 1.01 %
Jolsvatapolca 15 0.95 %
Sajógömör 12 0.76 %
Murányszabadi 12 0.76 %
Gömörfalva 11 0.70 %
Kövi 11 0.70 %
Gice 10 0.63 %
Szkáros 9 0.57 %
Gömörliget 9 0.57 %
Süvete 8 0.51 %
Gerlice 8 0.51 %
Lice 7 0.44 %
Felsőfalu 6 0.38 %
Nandrás 6 0.38 %
Poloszkó 5 0.32 %
Murányhuta 3 0.19 %
Alsófalu 3 0.19 %
Kisperlász 2 0.13 %
Szásza 2 0.13 %
Újvásár 1 0.06 %
Otrokócs 1 0.06 %
Lévárt 1 0.06 %
Deresk 1 0.06 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 185 18.28 %
Sajógömör 22 2.17 %
Nagyrőce 19 1.88 %
Gömörfalva 13 1.28 %
Otrokócs 9 0.89 %
Lice 7 0.69 %
Deresk 6 0.59 %
Gice 5 0.49 %
Jolsva 5 0.49 %
Lévárt 4 0.40 %
Süvete 4 0.40 %
Lubény 4 0.40 %
Szkáros 4 0.40 %
Murányhosszúrét 4 0.40 %
Gömörliget 3 0.30 %
Szásza 3 0.30 %
Zsór 3 0.30 %
Alsófalu 3 0.30 %
Jolsvatapolca 3 0.30 %
Murányalja 3 0.30 %
Ratkó 2 0.20 %
Hizsnyó 2 0.20 %
Lőkös 2 0.20 %
Poloszkó 2 0.20 %
Vizesrét 1 0.10 %
Kisvisnyó 1 0.10 %
Turcsok 1 0.10 %
Kövi 1 0.10 %
Szirk 1 0.10 %
Gömörrákos 1 0.10 %
Felsőrás 1 0.10 %
Baráttelke 1 0.10 %
Ratkósebes 1 0.10 %
Murányhuta 1 0.10 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 395 81.61 %
Jolsva 52 10.74 %
Tornalja 45 9.30 %
Murányhosszúrét 35 7.23 %
Szirk 32 6.61 %
Lubény 31 6.40 %
Murányalja 26 5.37 %
Baráttelke 18 3.72 %
Ratkó 16 3.31 %
Hizsnyó 14 2.89 %
Gömörrákos 13 2.69 %
Kakasalja 13 2.69 %
Ratkósebes 11 2.27 %
Vizesrét 11 2.27 %
Gömörfalva 10 2.07 %
Jolsvatapolca 8 1.65 %
Kövi 8 1.65 %
Lehelfalva 7 1.45 %
Gice 7 1.45 %
Sajógömör 6 1.24 %
Szkáros 6 1.24 %
Murányszabadi 6 1.24 %
Felsőfalu 6 1.24 %
Turcsok 6 1.24 %
Gömörliget 5 1.03 %
Nandrás 3 0.62 %
Lice 2 0.41 %
Deresk 2 0.41 %
Szásza 2 0.41 %
Murányhuta 1 0.21 %
Lőkös 1 0.21 %
Otrokócs 1 0.21 %
Süvete 1 0.21 %
Alsófalu 1 0.21 %
Kisperlász 1 0.21 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 813 86.77 %
Murányalja 283 30.20 %
Murányhosszúrét 88 9.39 %
Murányszabadi 69 7.36 %
Jolsva 53 5.66 %
Tornalja 46 4.91 %
Vizesrét 40 4.27 %
Murányhuta 34 3.63 %
Szirk 26 2.77 %
Hizsnyó 19 2.03 %
Jolsvatapolca 16 1.71 %
Lubény 15 1.60 %
Kakasalja 14 1.49 %
Lehelfalva 14 1.49 %
Gömörrákos 11 1.17 %
Ratkósebes 10 1.07 %
Gömörliget 10 1.07 %
Gice 9 0.96 %
Baráttelke 9 0.96 %
Ratkó 7 0.75 %
Turcsok 6 0.64 %
Lice 5 0.53 %
Deresk 5 0.53 %
Kövi 5 0.53 %
Süvete 4 0.43 %
Szásza 4 0.43 %
Sajógömör 4 0.43 %
Gömörfalva 4 0.43 %
Kisperlász 3 0.32 %
Nandrás 3 0.32 %
Alsófalu 2 0.21 %
Szkáros 1 0.11 %
Poloszkó 1 0.11 %
Otrokócs 1 0.11 %
Újvásár 1 0.11 %
Felsőrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 416 30.08 %
Jolsva 71 5.13 %
Tornalja 65 4.70 %
Szirk 62 4.48 %
Lubény 45 3.25 %
Murányalja 36 2.60 %
Murányhosszúrét 34 2.46 %
Ratkó 31 2.24 %
Turcsok 31 2.24 %
Ratkósebes 25 1.81 %
Hizsnyó 24 1.74 %
Baráttelke 21 1.52 %
Gömörrákos 19 1.37 %
Kövi 14 1.01 %
Szkáros 13 0.94 %
Kakasalja 12 0.87 %
Nandrás 12 0.87 %
Lehelfalva 11 0.80 %
Vizesrét 9 0.65 %
Gömörfalva 8 0.58 %
Jolsvatapolca 8 0.58 %
Gerlice 7 0.51 %
Deresk 7 0.51 %
Gice 6 0.43 %
Felsőfalu 6 0.43 %
Murányszabadi 5 0.36 %
Lice 4 0.29 %
Poloszkó 3 0.22 %
Gömörliget 2 0.14 %
Kisperlász 2 0.14 %
Sajógömör 2 0.14 %
Zsór 1 0.07 %
Otrokócs 1 0.07 %
Kisvisnyó 1 0.07 %
Süvete 1 0.07 %
Szásza 1 0.07 %
Murányhuta 1 0.07 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Tornalja 687 34.23 %
Sajógömör 57 2.84 %
Gömörfalva 33 1.64 %
Gice 21 1.05 %
Lice 21 1.05 %
Murányhosszúrét 18 0.90 %
Lőkös 17 0.85 %
Nagyrőce 16 0.80 %
Otrokócs 15 0.75 %
Deresk 14 0.70 %
Szkáros 13 0.65 %
Lévárt 12 0.60 %
Alsófalu 12 0.60 %
Felsőrás 11 0.55 %
Zsór 10 0.50 %
Süvete 6 0.30 %
Kövi 6 0.30 %
Felsőfalu 5 0.25 %
Ratkó 3 0.15 %
Murányalja 2 0.10 %
Kisvisnyó 2 0.10 %
Jolsva 2 0.10 %
Lubény 2 0.10 %
Turcsok 2 0.10 %
Gömörliget 2 0.10 %
Murányszabadi 1 0.05 %
Ratkósebes 1 0.05 %
Újvásár 1 0.05 %
Szásza 1 0.05 %
Szirk 1 0.05 %
Jolsvatapolca 1 0.05 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Baráttelke 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Murányhuta 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
115 75.16%
KSČ
20 13.07%
VPN
7 4.58%
SZ
4 2.61%
SD
4 2.61%
DÚRS
2 1.31%
ČSDF
1 0.65%
Érvényes szavazatok 153
Együttélés-MKDM
90 59.60%
Magyar Polgári Párt
41 27.15%
SDSS
6 3.97%
KSS
4 2.65%
HZDS
4 2.65%
SDĽ
3 1.99%
SPI
2 1.32%
SZS
1 0.66%
Érvényes szavazatok 151
MK
147 90.74%
ZRS
7 4.32%
HZDS-RSS
6 3.70%
KSS
2 1.23%
Érvényes szavazatok 162
MKP
143 83.14%
HZDS
9 5.23%
SDK
8 4.65%
KSS
4 2.33%
SDĽ
2 1.16%
NaAS
2 1.16%
SOP
2 1.16%
SNS
1 0.58%
MLHZP
1 0.58%
Érvényes szavazatok 172
MKP
131 87.92%
HZDS
6 4.03%
ANO
3 2.01%
ROISR
3 2.01%
KSS
1 0.67%
SZS
1 0.67%
SMER
1 0.67%
OKS
1 0.67%
SDKU
1 0.67%
PSNS
1 0.67%
Érvényes szavazatok 149
MKP
100 88.50%
LB
7 6.19%
SMER
3 2.65%
SNS
1 0.88%
ĽS HZDS
1 0.88%
SDKU DS
1 0.88%
Érvényes szavazatok 113
MKP
68 53.13%
Most-Híd
45 35.16%
KDH
3 2.34%
SMER
3 2.34%
SDKU DS
2 1.56%
EDS
2 1.56%
SRK
2 1.56%
SNS
1 0.78%
SaS
1 0.78%
ĽS HZDS
1 0.78%
Érvényes szavazatok 128
MKP
46 42.99%
Most-Híd
29 27.10%
ĽS HZDS
15 14.02%
SMER SD
9 8.41%
Zelení
3 2.80%
SDKU DS
2 1.87%
KDH
1 0.93%
SNS
1 0.93%
KSS
1 0.93%
Érvényes szavazatok 107
MKP
75 75.76%
Most-Híd
10 10.10%
SMER SD
6 6.06%
TIP
3 3.03%
KDH
1 1.01%
SNS
1 1.01%
KSS
1 1.01%
OĽANO-NOVA
1 1.01%
#SIEŤ
1 1.01%
Érvényes szavazatok 99
Nagyrőcei járás
Szlovákia

Bejelentések