SK
RS
.....

Gesztete

Község

címer zászló
714 99% magyar 1910
797 76% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Gesztete
Hivatalos szlovák megnevezés:
Hostice
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Vajdavár-dombvidék , Gömöri-erdőhát
Más földrajzi nevek:
András völgy-bérc, Dáncsa, Gesztetei-víztároló, Katalinpuszta, Kerek-bérc, Kisszekle-völgy, Kovács-hányás, Léhipuszta, Nagy-bükk, Nagy-Golotka, Nagyszekle-völgy, (Szálasipuszta)
Koordináták:
48.23839951, 20.06586456
Terület:
21,12 km2
Rang:
község
Népesség:
1079
Tszf. magasság:
205 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98004
Település kód:
514861
Szervezeti azonosító:
318761
Adóazonosító:
2021230178

A község a Gömöri-erdőhát dombvidékén, a Macskás-patak völgyében fekszik, Feledtől 11 km-re, Rimaszombattól 22 km-re délre, az Almágyot (12 km) Rimasimonyival (5,5 km) összekötő országút mentén. Mellékút köti össze a szomszédos Détérrel (3 km) is. Határa csaknem felerészben erdővel borított, 360 méterig magasodó dombvidék (maga a falu 200 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik). Nyugatról és délnyugatról Détér, északnyugatról Feled, északkeletről Darnya és Serke, délkeletről Hangony, délről pedig Domaházával határos. Délkeleti és déli határa államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között. Hangonnyal közös határa Gömör-Kishont és Borsod vármegyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). Területe az elmúlt száz évben csak minimális mértékben változott (1921: 21,10 km², 2011: 21,12 km²).

Népesség

1910-ben 722, 1921-ben 725, 1938-ban pedig 849, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. A lakosság kétharmadát (66,8 %) alkotó romák identitásváltása miatt 2011-ben még lakosságának 87 %-a, 2011-ben már csak 48,5 %-a vallotta magát magyar nemzetiségűnek (ugyanakkor 91,4 %-a magyar anyanyelvűnek). 2011-ben a lakosság 36,6 %-a roma, 8,3 %-a pedig szlovák nemzetiségű vallotta magát, nem nyilatkozott 6,4 %. A roma lakosság magasabb természetes szaporodásával függ össze az is, hogy 1991-2011 között a község népességszáma 31,4 %-al nőtt (777 főről 1021-re). A túlnyomó többség (90,9 %) római katolikus vallású. Egyetlen lakott külterületén, Katalinpusztán 2011-ben 29 állandó lakos (az összlakosság 2,8 %-a) élt.

Történelem

A régészeti leletek tanúsága szerint a falu területén már a korai bronzkorban éltek emberek, a pilinyi kultúra tárgyi emlékei kerültek itt elő. A mai települést 1332-ben „Gezeche” alakban említik először, Ajnácskő várának uradalmához tartozott. 1350-ben „Geste”, 1431-ben „Gezthete” néven szerepel. A Rátold nemzetségé, később hosszú ideig a Putnoky család volt a község földesura, akik kastélyt is építettek ide, mely azonban csak romos állapotban maradt fenn. A későbbiekben a Lórántffy, a báró Vécsey, a Balajthy, a Csank , a Jankovics és gróf Bethlen családok voltak a község birtokosai. A település utolsó birtokosa Putnoky Móriczné volt. 1828-ban 82 házában 712 lakos élt, akik javarészt mezőgazdasággal foglalkoztak. 1890-ben hatalmas tűzvész pusztított a faluban, melyben az egész község leégett. A település 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. Az első világháborúban elesett helybeliek emlékművét 1939-ben állították, majd ezt a II. világháborúban elhunytak névsorával egészítették ki. A község postahivatala 1940-ben, a kultúrháza 1957-ben épült.

Mai jelentősége

A községben teljes szervezettségű magyar tanítási nyelvű alapiskola és óvoda található, postahivatallal és orvosi rendelővel is rendelkezik. Szent Andrásnak szentelt római katolikus temploma 1783-87 között épült barokk stílusban, a Vécsey-kúria a 18. század második felében épült, ma romokban áll. A falunak több népi együttese van: az ifjúsági Kisbarkó együttes, a Barkó menyecske kórus és a Vadrózsa roma népi tánc és énekegyüttes.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

GESZTETE. vagy Gesztitza. Elegyes magyar falu Gömör Vármegyében, birtokosai B. Vécsey, és több Urak, lakosai katolikusok, fekszik Rimaszombathoz 1 1/4 mértföldnyire, és közel Rima vizéhez, határbéli földgye gabonát bőven terem, mellynek fele a’ meredékes hegyek miatt nehezen miveltetik, és néhol soványas is, piatzozásai közel, és hasznosak, fája tűzre elég, kendert áztató vize alkalmatos, de legelője szoross lévén, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Gesztéte, magyar falu, Gömör és Kis-Hont egyesült vmegyékben, Rimaszombathoz délre 2 mfld: 764 kath. lak. Kath. paroch. templom. Kastély. Sok nemes. Róna és dombos határa meglehetős. F. u. b. Vécsey, s m.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Gesztete, a Munkás patak mellett fekvő magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, 141 házzal és 693 róm. kat. vallású lakossal. E községet már a pápai tizedszedők jegyzéke említi Gezeche hibás alakban. A Lórántffyak ősi birtokainak egyike és mint ilyen Ajnácskő vár tartozéka volt. Későbbi birtokosai a br. Vécsey, Balajthy, Jankovics, gr. Bethlen családok voltak, most pedig gr. Berchthold Saroltának és Putnoky Móriczné, szül. Károlyi Saroltának van itt nagyobb birtokuk és az utóbbinak régi nemesi kúriája, melyet még a br. Vécsey család építtetett. A róm. kath. templom 1787-ben épült, 1890-ben az egész községgel együtt leégett, de csakhamar ismét felépítették. A községhez tartozó Dóna-lapos, Királyrét, Lánybikk és Andrásvölgy nevű dűlők bizonyos jelentőséggel látszanak bírni. Ide tartoznak Katalin, Szeles és Léhi puszták is, mely utóbbi mint község 1427-ben a Lórántffyak birtoka. A község postája Gömörsimonyi, távírója Ajnácskő, vasúti állomása Feled.

Magyar Katolikus Lexikon

Gesztete, v. Gömör-Kishont vm. (Hostice, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd rozsnyói egyhm várgedei, 1998: malohonti-rimaszombati esp. ker-ében. - 1332: Gezeche, 1397: ~. Tp-át 1332 e. Szt András tiszt-ére sztelték, a mait 1787: építették, 1819: renoválták, 1890: tűzvész pusztította. 90 cm átm. harangját Tergelecz József öntötte. Utolsó kegyura Putnoki Móric. Anyanyelve m. - Filiái 1998: Darnya (misék a községhivatal termében, 45 r.k., 126 ref. lakos) , Détér (Hétfájdalmú Szűz tp-a 1880: épült, 454 r.k., össz. 500 lakos), Jeszte (misék a halottasházban, 205 r.k. magyar lakos) - Plébánosai: Török Rezső, Farkas Kálmán, Fábry Ferenc, Kostechí József, Hidvégi József, Szabó Pál, Smíd Béla, Szmuda Bálint, Koscsák Ferenc, Hrubos József, Németh Máté, Miskei László. - Lakói 1397: 730, 1940: 829 r.k., 5 g.k., 6 ev., 27 ref., 2 izr, össz. 870; 1970: össz. 939, 96%-a m.; 1991: össz. 777, m. 738 (94,98%); 1998: 787 r.k. m.; 2001: össz. 855, m. 744 (87,02%). Miskei László Némethy 1894:350. - Schem Ros. 1913:27.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Gesztete. Gezeche alakban említik a pápai tizedjegyzékek. Ajnácskő várához tartozott a község, amelynek birtokosa legrégibb időben az ősnenies Lórántffy-család volt. Később báró Vécsey-, Balajthy-, Jankovics- és gróf Bethlen-családok vallották tulajdonuknak a határt. A század elején gróf Brechtold Sarolta és Putnoky Móricné voltak a legjelentősebb földbirtokosok itt. A Vécseyek kastélyát a Putnoky-család örökölte. 1787-ben épült a község róm. kat. temploma, melyet az 1890. évi nagy tűzvész elpusztított, de a rákövetkező években újjáépítették. A község területe 3668 kat. hold. lélekszáma a visszacsatoláskor 849. Külterületi lakott helyei: Katalinpuszta, Kecskejáráspuszta, Léhipuszta, Nyeséspuszta, Szelespuszta, Tamásvölgypuszta.

Kellner József

1908. 2. 7.
Gesztete - megszületett
Rimaszombat - tanult
Névelőfordulások
1332
Gezeche
1350
Geste
1431
Gezthete
1773
Gesztete, Gesztica,
1786
Gesztete, Gesticza,
1808
Gesztete, Gestice,
1863
Gesztete,
1920
Hostice, Gestice,
1927
Hostice, Gesztete,
1938
Gesztete,
1945
Hostice, Gesztete,
1948
Hostice
1994
Gesztete

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Gesztete (Hostice) 158
Telefon: 0475812252
Fax: 0475812253

Honlap: hostice.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Rácz František (SMER-SD, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Albertová Eva (MOST - HÍD)
Nováková Tímea (MOST - HÍD)
Balog Gabriel (NOVA)
Kökény Ladislav (Progresívne Slovensko)
Berki Gejza (SMER-SD)
Csank Štefan (SMER-SD)
Czene Vojtech (SMK-MKP)
MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö NOVA 14% NOVA 1 képviselö Progresí... 14% Progresívne Slovensko 1 képviselö SMER-SD 29% SMER-SD 2 képviselö SMK-MKP 14% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Gesztetei Posta

Gesztete 163

Palóc dombvidék Kistérség Községeinek Egyesülése

Gesztete 168

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Gesztete 144

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Gesztete 144

Gesztetei Anyakönyvi Hivatal

Gesztete 158

Gesztetei Községi Hivatal

Gesztete 158

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 585 96%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 23 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 612
magyarok 714 99%
szlovákok 8 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 722
magyarok 657 91%
szlovákok 27 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 41 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 725
magyarok 738 95%
szlovákok 31 4%
romák 7 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 777
magyarok 744 87%
szlovákok 45 5%
romák 58 7%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 1%
összlétszám 855
magyarok 495 48%
szlovákok 85 8%
romák 374 37%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 65 6%
összlétszám 1021
magyarok 797 76%
szlovákok 112 11%
romák 112 11%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 26 2%
összlétszám 1050
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 708
Választási részvétel: 77.68 %
Kiadott boríték: 550
Bedobott boríték: 550

Polgármester

Érvényes szavazólap: 529
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Rácz František 356 67.30 % SMER-SD, MOST - HÍD
Bohó Dezider 173 32.70 % NOVA

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Albertová Eva 273 MOST - HÍD
Nováková Tímea 252 MOST - HÍD
Kökény Ladislav 230 Progresívne Slovensko
Czene Vojtech 190 SMK-MKP
Berki Gejza 185 SMER-SD
Csank Štefan 185 SMER-SD
Balog Gabriel 178 NOVA

Képviselők

2014
MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö EDS 14.29% EDS 1 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö NOVA 14.29% NOVA 1 képviselö SIEŤ 28.57% SIEŤ 2 képviselö 7 képviselö
2018
MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö Progresívne Slovensko 14.29% Progresívne Slovensko 1 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö NOVA 14.29% NOVA 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 675
Választási részvétel: 39.11 %
Kiadott boríték: 264
Bedobott boríték: 264
Választásra jogosult: 675
Választási részvétel: 11.26 %
Kiadott boríték: 76
Bedobott boríték: 76
Választásra jogosult: 711
Választási részvétel: 34,31 %
Kiadott boríték: 244
Bedobott boríték: 244

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 215
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 206
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ladislav Fízik 57 26.51 % ASV
Ľudovít Kaník 46 21.40 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Vladimír Maňka 45 20.93 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Emil Samko 21 9.77 % KĽS
Ondrej Binder 17 7.91 % Független
Marian Kotleba 15 6.98 % ĽS Naše Slovensko
Andrea Jenčíková 5 2.33 % NP
Karol Konárik 3 1.40 % SNS
Pavel Chovanec 2 0.93 % ÚSVIT
Jozef Sásik 2 0.93 % SĽS
Jaroslav Sekerka 2 0.93 % KSS
Marian Kotleba 30 39.47% ĽS Naše Slovensko
Igor Kašper 135 65.53 % Független
Ján Lunter 36 17.48 % Független
Vojtech Kökény 14 6.80 % SRK
Marian Kotleba 11 5.34 % ĽSNS
Martin Juhaniak 4 1.94 % Független
Miroslav Gálik 2 0.97 % NAS
Michal Kantor 2 0.97 % SZS
Pavel Greksa 1 0.49 % Független
Alena Pivovarčiová 1 0.49 % NP
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 263
Érvényes szavazólap: 236
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Silvia Vargová 229 87.07% MOST - HÍD
Peter Juhász 216 82.13% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 158 60.08% Független
Ladislav Rigó 111 42.21% SMK-MKP
Pavel Struhár 93 35.36% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 75 28.52% ASV
Ladislav Lang 74 28.14% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 70 26.62% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Vojtech Kökény 54 20.53% SRK
Tomáš Agócs 35 13.31% MOST - HÍD
Csaba Horváth 32 12.17% Független
František Auxt 28 10.65% SMK-MKP
Tibor Balog 27 10.27% SMS
Jozef Šimko 19 7.22% Független
Zoltán Bán 19 7.22% SMK-MKP
Michal Bagačka 6 2.28% KDH, SMER - SD
Peter Mináč 4 1.52% SMER - SD, KDH
Peter Vetrák 4 1.52% SĽS
Ján Matej 4 1.52% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ján Antal 4 1.52% ÚSVIT
Ivan Hazucha 4 1.52% SMER - SD, KDH
Ján Hiraj 4 1.52% NP
Aneta Vargicová 3 1.14% SNS
Katarína Moncoľová 3 1.14% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Lukáš Kvietok 2 0.76% KDH, SMER - SD
Viliam Vaš 2 0.76% SMER - SD, KDH
Romana Antalová 2 0.76% ÚSVIT
Veronika Rízová 2 0.76% KSS
Tomáš Rosiar 2 0.76% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 2 0.76% ĽS Naše Slovensko
Jana Uhrinová 2 0.76% SNS
Dušan Širák 2 0.76% KSS
Jozef Hrablay 2 0.76% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Kristián Gavalier 1 0.38% ĽS Naše Slovensko
Katarína Horváth 1 0.38% KĽS
Viliam Vidinský 1 0.38% ĽS-HZDS, HZD
Marian Petrok 1 0.38% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Pavel Cibuliak 1 0.38% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Helena Krauszová 1 0.38% SMS
Renáta Puhlová 1 0.38% PD
Jaroslav Suja 1 0.38% Független
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Samuel Zubo 0 0.00% KSS
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Jozef Pupala 0 0.00% KSS
Dušan Kojnok 0 0.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Dušan Faško 0 0.00% KSS
Peter Juhász 203 86.02% SMK-MKP
Jozef Šimko 131 55.51% Független
Štefan Vavrek 117 49.58% MOST - HÍD
Vojtech Menyhárt 95 40.25% Független
Lukáš Kvietok 95 40.25% SMER-SD
Stanislav Krahulec 92 38.98% Független
Ladislav Rigó 70 29.66% SMK-MKP
Ladislav Lang 65 27.54% MOST - HÍD
Zoltán Cziprusz 63 26.69% SMK-MKP
Ferenc Auxt 50 21.19% SMK-MKP
Tomáš Agócs 49 20.76% MOST - HÍD
Aladár Bari 28 11.86% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 25 10.59% MOST - HÍD
Vojtech Kökény 19 8.05% SRK
Vojtech Szajkó 19 8.05% SRK
Csaba Csízi 18 7.63% MOST - HÍD
Gejza Mede 15 6.36% Független
Anna Zsóriová 6 2.54% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Lichanec 5 2.12% Független
Zoltán Biró 3 1.27% DOMA DOBRE
Vladimír Skrutek 3 1.27% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Peter Mináč 2 0.85% SMER-SD
Robert Bottlik 2 0.85% SME RODINA - Boris Kollár
Katarína Moncoľová 2 0.85% Független
Róbert Čipka 2 0.85% KSS
Andrea Andrášiová 2 0.85% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Gejza Farkaš 2 0.85% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Alena Pivovarčiová 2 0.85% NP
Miroslava Vargová 2 0.85% Független
Ivan Hazucha 1 0.42% SMER-SD
Dušan Hlinka 1 0.42% SMER-SD
Adriana Zavadinková 1 0.42% ĽS Naše Slovensko
Zdenko Ľaudár 1 0.42% ĽS Naše Slovensko
Marta Kanalová 1 0.42% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Branislav Bukviar 1 0.42% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Anatolij Jefimov 1 0.42% KSS
Michal Bagačka 1 0.42% SMER-SD
Miroslava Grendelová 1 0.42% KSS
Kristián Korheľ 1 0.42% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Stanislava Zvarová 0 0.00% SMER-SD
Stanislav Mizík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Roman Lebeda 0 0.00% Független
Pavel Cibuliak 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Michaela Kružlicová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Marian Petrok 0 0.00% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Antal 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Aneta Vargicová 0 0.00% SNS
Martin Pliešovský 0 0.00% SNS
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 21.02 %
Tiszolc 212 12.88 %
Nyustya 134 8.14 %
Klenóc 59 3.58 %
Feled 29 1.76 %
Bakostörék 28 1.70 %
Rimaráhó 21 1.28 %
Várgede 18 1.09 %
Jánosi 18 1.09 %
Osgyán 17 1.03 %
Rimabrézó 16 0.97 %
Cserencsény 12 0.73 %
Meleghegy 12 0.73 %
Kruzsnó 11 0.67 %
Rimaszabadi 9 0.55 %
Derencsény 9 0.55 %
Uzapanyit 8 0.49 %
Durendapuszta 8 0.49 %
Rimabánya 8 0.49 %
Rimazsaluzsány 7 0.43 %
Sajószentkirály 7 0.43 %
Velkenye 7 0.43 %
Gömörfüge 7 0.43 %
Rimaszécs 6 0.36 %
Vámosbalog 5 0.30 %
Dobóca 5 0.30 %
Kecege 5 0.30 %
Balogrussó 5 0.30 %
Kőhegy 5 0.30 %
Kerekgede 5 0.30 %
Balogfala 4 0.24 %
Rakottyás 4 0.24 %
Rónapatak 4 0.24 %
Runya 4 0.24 %
Oldalfala 4 0.24 %
Zeherje 4 0.24 %
Bellény 3 0.18 %
Zsip 3 0.18 %
Kacagópuszta 3 0.18 %
Guszona 3 0.18 %
Szilistye 3 0.18 %
Gortvakisfalud 3 0.18 %
Ajnácskő 3 0.18 %
Gernyőpuszta 3 0.18 %
Harmac 3 0.18 %
Bátka 3 0.18 %
Csíz 3 0.18 %
Tajti 3 0.18 %
Détér 2 0.12 %
Zádorháza 2 0.12 %
Babarét 2 0.12 %
Balogújfalu 2 0.12 %
Baraca 2 0.12 %
Bugyikfala 2 0.12 %
Alsósziklás 2 0.12 %
Hanva 2 0.12 %
Balogpádár 2 0.12 %
Rimapálfala 2 0.12 %
Kövecses 2 0.12 %
Gömörispánmező 2 0.12 %
Tóthegymeg 2 0.12 %
Kisgömöri 2 0.12 %
Karaszkó 2 0.12 %
Méhi 1 0.06 %
Almágy 1 0.06 %
Ratkószuha 1 0.06 %
Gesztete 1 0.06 %
Magyarhegymeg 1 0.06 %
Egyházasbást 1 0.06 %
Alsóvály 1 0.06 %
Dúlháza 1 0.06 %
Balogiványi 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Jeszte 1 0.06 %
Kopárhegy 1 0.06 %
Felsősziklás 1 0.06 %
Kiéte 1 0.06 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 19.90 %
Rimaszombat 141 11.60 %
Rimaszécs 141 11.60 %
Baraca 102 8.39 %
Sajólénártfalva 66 5.43 %
Cakó 55 4.52 %
Sajószentkirály 49 4.03 %
Nemesmartonfala 46 3.78 %
Kálosa 38 3.13 %
Zsip 38 3.13 %
Abafalva 36 2.96 %
Dobóca 35 2.88 %
Velkenye 34 2.80 %
Bátka 34 2.80 %
Hanva 34 2.80 %
Várgede 33 2.71 %
Vámosbalog 32 2.63 %
Rakottyás 31 2.55 %
Balogtamási 29 2.38 %
Tajti 29 2.38 %
Gesztete 28 2.30 %
Balogfala 28 2.30 %
Rimasimonyi 28 2.30 %
Jéne 28 2.30 %
Feled 27 2.22 %
Sajókeszi 27 2.22 %
Csíz 26 2.14 %
Uzapanyit 25 2.06 %
Gömörfüge 21 1.73 %
Jánosi 16 1.32 %
Rimapálfala 16 1.32 %
Méhi 16 1.32 %
Balogújfalu 16 1.32 %
Serke 15 1.23 %
Naprágy 15 1.23 %
Balogiványi 15 1.23 %
Almágy 14 1.15 %
Zádorháza 10 0.82 %
Runya 10 0.82 %
Harmac 9 0.74 %
Kövecses 8 0.66 %
Darnya 7 0.58 %
Szútor 7 0.58 %
Alsóvály 7 0.58 %
Osgyán 6 0.49 %
Egyházasbást 6 0.49 %
Nyustya 6 0.49 %
Détér 6 0.49 %
Gortvakisfalud 6 0.49 %
Sajórecske 6 0.49 %
Ajnácskő 5 0.41 %
Klenóc 5 0.41 %
Perjése 5 0.41 %
Sajólenke 4 0.33 %
Óbást 4 0.33 %
Vecseklő 4 0.33 %
Hubó 4 0.33 %
Medveshidegkút 4 0.33 %
Korláti 3 0.25 %
Cserencsény 3 0.25 %
Dúlháza 3 0.25 %
Oldalfala 3 0.25 %
Guszona 3 0.25 %
Derencsény 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Kruzsnó 2 0.16 %
Tiszolc 2 0.16 %
Gömörmihályfalva 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Bakostörék 1 0.08 %
Gömörpéterfala 1 0.08 %
Meleghegy 1 0.08 %
Rimazsaluzsány 1 0.08 %
Bugyikfala 1 0.08 %
Ratkószabadi 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Gernyőpuszta 1 0.08 %
Bellény 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Zeherje 1 0.08 %
Balogrussó 1 0.08 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 12.83 %
Tiszolc 81 8.96 %
Klenóc 17 1.88 %
Nyustya 16 1.77 %
Rimaszécs 11 1.22 %
Osgyán 9 1.00 %
Rimaráhó 7 0.77 %
Cserencsény 7 0.77 %
Feled 6 0.66 %
Rimazsaluzsány 6 0.66 %
Jánosi 6 0.66 %
Karaszkó 4 0.44 %
Méhi 4 0.44 %
Kálosa 4 0.44 %
Várgede 4 0.44 %
Sajószentkirály 4 0.44 %
Zeherje 3 0.33 %
Rimabánya 3 0.33 %
Perjése 2 0.22 %
Gernyőpuszta 2 0.22 %
Kacagópuszta 2 0.22 %
Egyházasbást 2 0.22 %
Rimaszabadi 2 0.22 %
Balogtamási 2 0.22 %
Kruzsnó 2 0.22 %
Zsip 2 0.22 %
Felsősziklás 2 0.22 %
Korláti 2 0.22 %
Kecege 2 0.22 %
Bátka 2 0.22 %
Bakostörék 2 0.22 %
Abafalva 2 0.22 %
Csíz 2 0.22 %
Hubó 2 0.22 %
Gesztete 2 0.22 %
Gömörpéterfala 2 0.22 %
Kiéte 2 0.22 %
Uzapanyit 1 0.11 %
Ajnácskő 1 0.11 %
Détér 1 0.11 %
Gömörfüge 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kőhegy 1 0.11 %
Alsósziklás 1 0.11 %
Balogpádár 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Nemesradnót 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Rimabrézó 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Serke 1 0.11 %
Óbást 1 0.11 %
Oldalfala 1 0.11 %
Medveshidegkút 1 0.11 %
Rimapálfala 1 0.11 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 4.23 %
Nyustya 12 0.58 %
Jánosi 9 0.43 %
Feled 5 0.24 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Méhi 4 0.19 %
Cserencsény 4 0.19 %
Rimaszécs 4 0.19 %
Tiszolc 4 0.19 %
Gernyőpuszta 4 0.19 %
Várgede 3 0.14 %
Vámosbalog 3 0.14 %
Kruzsnó 3 0.14 %
Sajószentkirály 3 0.14 %
Klenóc 3 0.14 %
Osgyán 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Uzapanyit 2 0.10 %
Nemesradnót 2 0.10 %
Rimaráhó 2 0.10 %
Perjése 2 0.10 %
Alsóvály 2 0.10 %
Kálosa 2 0.10 %
Balogpádár 2 0.10 %
Meleghegy 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Bátka 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gesztes 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Zeherje 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 20.86 %
Nyustya 49 1.29 %
Osgyán 45 1.19 %
Tiszolc 45 1.19 %
Feled 35 0.92 %
Klenóc 32 0.84 %
Várgede 23 0.61 %
Cserencsény 22 0.58 %
Rimaráhó 17 0.45 %
Bátka 15 0.40 %
Vámosbalog 14 0.37 %
Ajnácskő 14 0.37 %
Bakostörék 13 0.34 %
Jánosi 12 0.32 %
Alsósziklás 11 0.29 %
Csíz 10 0.26 %
Ratkószuha 10 0.26 %
Kruzsnó 10 0.26 %
Zeherje 9 0.24 %
Kecege 9 0.24 %
Vecseklő 9 0.24 %
Rimazsaluzsány 9 0.24 %
Perjése 8 0.21 %
Balogrussó 8 0.21 %
Abafalva 8 0.21 %
Guszona 8 0.21 %
Sajószentkirály 7 0.18 %
Gömörfüge 7 0.18 %
Dobóca 7 0.18 %
Alsóvály 7 0.18 %
Meleghegy 7 0.18 %
Nemesradnót 7 0.18 %
Felsővály 6 0.16 %
Rimaszécs 6 0.16 %
Oldalfala 6 0.16 %
Méhi 6 0.16 %
Rimabánya 6 0.16 %
Rakottyás 5 0.13 %
Dúlháza 5 0.13 %
Zsip 5 0.13 %
Derencsény 5 0.13 %
Gömörpéterfala 5 0.13 %
Serke 5 0.13 %
Hanva 5 0.13 %
Velkenye 5 0.13 %
Durendapuszta 4 0.11 %
Bellény 4 0.11 %
Rimaszabadi 4 0.11 %
Sajólenke 4 0.11 %
Rimabrézó 4 0.11 %
Uzapanyit 4 0.11 %
Balogiványi 3 0.08 %
Balogfala 3 0.08 %
Kőhegy 3 0.08 %
Felsősziklás 3 0.08 %
Kacagópuszta 3 0.08 %
Balogpádár 3 0.08 %
Kálosa 3 0.08 %
Hubó 3 0.08 %
Rónapatak 3 0.08 %
Runya 3 0.08 %
Tajti 3 0.08 %
Óbást 3 0.08 %
Gernyőpuszta 3 0.08 %
Babarét 2 0.05 %
Gortvakisfalud 2 0.05 %
Ratkószabadi 2 0.05 %
Almágy 2 0.05 %
Gömörmihályfalva 2 0.05 %
Nemesmartonfala 2 0.05 %
Baraca 2 0.05 %
Bugyikfala 2 0.05 %
Karaszkó 2 0.05 %
Darnya 2 0.05 %
Szilistye 2 0.05 %
Gesztete 2 0.05 %
Kerekgede 2 0.05 %
Magyarhegymeg 2 0.05 %
Kövecses 2 0.05 %
Medveshidegkút 2 0.05 %
Balogtamási 2 0.05 %
Harmac 2 0.05 %
Sajókeszi 1 0.03 %
Tóthegymeg 1 0.03 %
Sajórecske 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Dobrapatak 1 0.03 %
Kiéte 1 0.03 %
Kisgömöri 1 0.03 %
Dobfenek 1 0.03 %
Balogújfalu 1 0.03 %
Cakó 1 0.03 %
Rimasimonyi 1 0.03 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 40.49 %
Nyustya 36 1.85 %
Osgyán 34 1.75 %
Cserencsény 26 1.34 %
Tiszolc 23 1.18 %
Bakostörék 21 1.08 %
Klenóc 20 1.03 %
Jánosi 20 1.03 %
Rimaráhó 19 0.98 %
Rimabánya 16 0.82 %
Feled 15 0.77 %
Rimazsaluzsány 14 0.72 %
Ratkószabadi 14 0.72 %
Bátka 12 0.62 %
Várgede 10 0.52 %
Vámosbalog 9 0.46 %
Uzapanyit 9 0.46 %
Kruzsnó 9 0.46 %
Rimaszécs 9 0.46 %
Kőhegy 7 0.36 %
Nemesradnót 7 0.36 %
Sajószentkirály 6 0.31 %
Meleghegy 5 0.26 %
Rimabrézó 5 0.26 %
Balogpádár 5 0.26 %
Abafalva 4 0.21 %
Zeherje 4 0.21 %
Felsősziklás 4 0.21 %
Almágy 4 0.21 %
Runya 4 0.21 %
Rimaszabadi 3 0.15 %
Baraca 3 0.15 %
Kecege 3 0.15 %
Balogrussó 3 0.15 %
Velkenye 3 0.15 %
Vecseklő 3 0.15 %
Sajólenke 3 0.15 %
Alsóvály 3 0.15 %
Kacagópuszta 3 0.15 %
Bugyikfala 3 0.15 %
Óbást 2 0.10 %
Gömörfüge 2 0.10 %
Guszona 2 0.10 %
Perjése 2 0.10 %
Durendapuszta 2 0.10 %
Serke 2 0.10 %
Gömörispánmező 2 0.10 %
Rakottyás 2 0.10 %
Gortvakisfalud 2 0.10 %
Gernyőpuszta 2 0.10 %
Alsósziklás 2 0.10 %
Tóthegymeg 2 0.10 %
Karaszkó 2 0.10 %
Felsővály 2 0.10 %
Dobóca 2 0.10 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Csíz 1 0.05 %
Rónapatak 1 0.05 %
Kopárhegy 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Gesztes 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Détér 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Szútor 1 0.05 %
Babarét 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Balogújfalu 1 0.05 %
Dobfenek 1 0.05 %
Darnya 1 0.05 %
Kálosa 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 46.32 %
Osgyán 23 2.26 %
Jánosi 21 2.06 %
Zeherje 14 1.37 %
Feled 13 1.28 %
Bátka 11 1.08 %
Bakostörék 9 0.88 %
Rimaszécs 9 0.88 %
Tiszolc 9 0.88 %
Cserencsény 8 0.79 %
Sajószentkirály 7 0.69 %
Kövecses 7 0.69 %
Dobóca 7 0.69 %
Gesztete 6 0.59 %
Rimaráhó 6 0.59 %
Gömörpéterfala 5 0.49 %
Ajnácskő 5 0.49 %
Várgede 5 0.49 %
Klenóc 5 0.49 %
Serke 5 0.49 %
Rimazsaluzsány 5 0.49 %
Balogfala 5 0.49 %
Balogtamási 4 0.39 %
Détér 4 0.39 %
Vámosbalog 4 0.39 %
Alsósziklás 4 0.39 %
Felsővály 4 0.39 %
Guszona 3 0.29 %
Kruzsnó 3 0.29 %
Almágy 3 0.29 %
Uzapanyit 3 0.29 %
Kecege 3 0.29 %
Rimapálfala 3 0.29 %
Nyustya 3 0.29 %
Rimabánya 3 0.29 %
Gömörfüge 2 0.20 %
Meleghegy 2 0.20 %
Sajólenke 2 0.20 %
Baraca 2 0.20 %
Nemesmartonfala 2 0.20 %
Tajti 2 0.20 %
Rimabrézó 2 0.20 %
Óbást 2 0.20 %
Bellény 2 0.20 %
Alsóvály 2 0.20 %
Abafalva 2 0.20 %
Nemesradnót 2 0.20 %
Perjése 2 0.20 %
Jéne 1 0.10 %
Rakottyás 1 0.10 %
Derencsény 1 0.10 %
Kőhegy 1 0.10 %
Gernyőpuszta 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Harmac 1 0.10 %
Jeszte 1 0.10 %
Babarét 1 0.10 %
Csíz 1 0.10 %
Balogpádár 1 0.10 %
Hubó 1 0.10 %
Balogrussó 1 0.10 %
Gortvakisfalud 1 0.10 %
Méhi 1 0.10 %
Kisgömöri 1 0.10 %
Dúlháza 1 0.10 %
Velkenye 1 0.10 %
Magyarhegymeg 1 0.10 %
Felsősziklás 1 0.10 %
Egyházasbást 1 0.10 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 68.65 %
Nyustya 107 10.29 %
Tiszolc 34 3.27 %
Feled 28 2.69 %
Klenóc 28 2.69 %
Jánosi 22 2.12 %
Osgyán 20 1.92 %
Cserencsény 18 1.73 %
Détér 17 1.63 %
Bátka 17 1.63 %
Ajnácskő 17 1.63 %
Várgede 15 1.44 %
Kruzsnó 14 1.35 %
Gernyőpuszta 10 0.96 %
Bakostörék 10 0.96 %
Rimaráhó 10 0.96 %
Rimabánya 9 0.87 %
Guszona 8 0.77 %
Meleghegy 8 0.77 %
Zeherje 7 0.67 %
Rimabrézó 7 0.67 %
Zsip 7 0.67 %
Perjése 6 0.58 %
Csíz 6 0.58 %
Vámosbalog 6 0.58 %
Rimazsaluzsány 5 0.48 %
Felsősziklás 5 0.48 %
Rimaszécs 5 0.48 %
Kacagópuszta 5 0.48 %
Alsósziklás 5 0.48 %
Sajószentkirály 5 0.48 %
Sajólenke 4 0.38 %
Dobóca 4 0.38 %
Hubó 4 0.38 %
Nemesradnót 4 0.38 %
Tóthegymeg 4 0.38 %
Uzapanyit 4 0.38 %
Balogfala 4 0.38 %
Durendapuszta 3 0.29 %
Kövecses 3 0.29 %
Vecseklő 3 0.29 %
Tajti 3 0.29 %
Sajórecske 3 0.29 %
Méhi 3 0.29 %
Gömörfüge 3 0.29 %
Kőhegy 3 0.29 %
Alsóvály 3 0.29 %
Kecege 3 0.29 %
Balogrussó 3 0.29 %
Dúlháza 3 0.29 %
Abafalva 2 0.19 %
Balogpádár 2 0.19 %
Jéne 2 0.19 %
Kerekgede 2 0.19 %
Rakottyás 2 0.19 %
Karaszkó 2 0.19 %
Derencsény 2 0.19 %
Felsővály 2 0.19 %
Rimapálfala 2 0.19 %
Rónapatak 2 0.19 %
Runya 2 0.19 %
Balogújfalu 2 0.19 %
Serke 2 0.19 %
Gömörispánmező 2 0.19 %
Óbást 2 0.19 %
Gesztes 2 0.19 %
Gömörmihályfalva 1 0.10 %
Gömörpéterfala 1 0.10 %
Harmac 1 0.10 %
Balogtamási 1 0.10 %
Hanva 1 0.10 %
Rimaszabadi 1 0.10 %
Ratkószabadi 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Bugyikfala 1 0.10 %
Kálosa 1 0.10 %
Gömörlipóc 1 0.10 %
Baraca 1 0.10 %
Kiéte 1 0.10 %
Gortvakisfalud 1 0.10 %
Naprágy 1 0.10 %
Velkenye 1 0.10 %
Egyházasbást 1 0.10 %
Szilistye 1 0.10 %
Balogiványi 1 0.10 %
Gesztete 1 0.10 %
Oldalfala 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Medveshidegkút 1 0.10 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 32.81 %
Ajnácskő 113 7.69 %
Sajólénártfalva 108 7.35 %
Bátka 77 5.24 %
Feled 76 5.17 %
Sajószentkirály 66 4.49 %
Rimaszécs 65 4.42 %
Csíz 61 4.15 %
Nemesradnót 54 3.68 %
Vámosbalog 51 3.47 %
Tajti 51 3.47 %
Hanva 43 2.93 %
Velkenye 35 2.38 %
Harmac 31 2.11 %
Baraca 30 2.04 %
Almágy 29 1.97 %
Méhi 27 1.84 %
Darnya 25 1.70 %
Óbást 25 1.70 %
Rimasimonyi 23 1.57 %
Runya 23 1.57 %
Osgyán 21 1.43 %
Guszona 20 1.36 %
Serke 20 1.36 %
Abafalva 19 1.29 %
Várgede 19 1.29 %
Sajólenke 19 1.29 %
Sajórecske 19 1.29 %
Dobóca 19 1.29 %
Gesztete 18 1.23 %
Gömörpéterfala 17 1.16 %
Cakó 15 1.02 %
Uzapanyit 14 0.95 %
Egyházasbást 14 0.95 %
Jánosi 13 0.88 %
Rakottyás 13 0.88 %
Balogfala 12 0.82 %
Nyustya 12 0.82 %
Zsip 11 0.75 %
Rimaráhó 11 0.75 %
Korláti 11 0.75 %
Kövecses 11 0.75 %
Meleghegy 9 0.61 %
Balogpádár 9 0.61 %
Magyarhegymeg 9 0.61 %
Hubó 9 0.61 %
Tiszolc 9 0.61 %
Alsóvály 9 0.61 %
Détér 9 0.61 %
Vecseklő 9 0.61 %
Balogiványi 8 0.54 %
Balogújfalu 7 0.48 %
Balogtamási 7 0.48 %
Kálosa 7 0.48 %
Bakostörék 7 0.48 %
Medveshidegkút 6 0.41 %
Rimabrézó 6 0.41 %
Dobfenek 6 0.41 %
Gömörfüge 6 0.41 %
Zádorháza 6 0.41 %
Kerekgede 5 0.34 %
Cserencsény 5 0.34 %
Kisgömöri 5 0.34 %
Perjése 4 0.27 %
Rimapálfala 4 0.27 %
Dúlháza 4 0.27 %
Felsővály 4 0.27 %
Zeherje 3 0.20 %
Jéne 3 0.20 %
Bugyikfala 3 0.20 %
Kruzsnó 3 0.20 %
Tóthegymeg 3 0.20 %
Sajókeszi 2 0.14 %
Gortvakisfalud 2 0.14 %
Jeszte 2 0.14 %
Kőhegy 2 0.14 %
Klenóc 2 0.14 %
Kacagópuszta 1 0.07 %
Gömörispánmező 1 0.07 %
Gömörmihályfalva 1 0.07 %
Derencsény 1 0.07 %
Gernyőpuszta 1 0.07 %
Bellény 1 0.07 %
Rimaszabadi 1 0.07 %
Balogrussó 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Nemesmartonfala 1 0.07 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 52.57 %
Tiszolc 91 3.55 %
Nyustya 72 2.81 %
Klenóc 58 2.26 %
Osgyán 48 1.87 %
Rimaráhó 47 1.83 %
Cserencsény 38 1.48 %
Bakostörék 31 1.21 %
Jánosi 26 1.01 %
Feled 23 0.90 %
Kőhegy 16 0.62 %
Várgede 16 0.62 %
Rimabrézó 15 0.59 %
Rimazsaluzsány 14 0.55 %
Meleghegy 13 0.51 %
Almágy 12 0.47 %
Rimaszabadi 11 0.43 %
Kruzsnó 10 0.39 %
Bátka 10 0.39 %
Felsősziklás 10 0.39 %
Ajnácskő 10 0.39 %
Derencsény 9 0.35 %
Rimabánya 9 0.35 %
Zeherje 9 0.35 %
Alsósziklás 9 0.35 %
Gernyőpuszta 8 0.31 %
Karaszkó 8 0.31 %
Vámosbalog 7 0.27 %
Oldalfala 7 0.27 %
Kecege 7 0.27 %
Gortvakisfalud 6 0.23 %
Abafalva 6 0.23 %
Rimaszécs 6 0.23 %
Méhi 6 0.23 %
Rónapatak 6 0.23 %
Balogrussó 5 0.20 %
Bellény 5 0.20 %
Uzapanyit 5 0.20 %
Runya 5 0.20 %
Babarét 5 0.20 %
Gömörpéterfala 5 0.20 %
Balogpádár 5 0.20 %
Gömörfüge 4 0.16 %
Guszona 4 0.16 %
Alsóvály 4 0.16 %
Durendapuszta 4 0.16 %
Tóthegymeg 3 0.12 %
Serke 3 0.12 %
Csíz 3 0.12 %
Balogfala 3 0.12 %
Zsip 3 0.12 %
Kálosa 3 0.12 %
Szilistye 3 0.12 %
Dobrapatak 2 0.08 %
Dúlháza 2 0.08 %
Cakó 2 0.08 %
Kacagópuszta 2 0.08 %
Perjése 2 0.08 %
Balogtamási 2 0.08 %
Darnya 2 0.08 %
Sajólenke 2 0.08 %
Rakottyás 2 0.08 %
Óbást 2 0.08 %
Gesztes 2 0.08 %
Kerekgede 2 0.08 %
Gömörispánmező 2 0.08 %
Sajószentkirály 2 0.08 %
Détér 1 0.04 %
Tajti 1 0.04 %
Sajólénártfalva 1 0.04 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Hanva 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Kövecses 1 0.04 %
Egyházasbást 1 0.04 %
Hubó 1 0.04 %
Kiéte 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Gömörlipóc 1 0.04 %
Zádorháza 1 0.04 %
Baraca 1 0.04 %
Balogiványi 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 41.59 %
Rimaszécs 175 5.43 %
Kálosa 133 4.13 %
Bátka 123 3.82 %
Feled 117 3.63 %
Ajnácskő 100 3.10 %
Egyházasbást 90 2.79 %
Vámosbalog 81 2.51 %
Nemesradnót 73 2.26 %
Méhi 67 2.08 %
Hanva 67 2.08 %
Almágy 67 2.08 %
Balogfala 66 2.05 %
Serke 61 1.89 %
Csíz 59 1.83 %
Kövecses 56 1.74 %
Détér 56 1.74 %
Harmac 55 1.71 %
Óbást 55 1.71 %
Gesztete 50 1.55 %
Felsővály 48 1.49 %
Dobóca 47 1.46 %
Naprágy 46 1.43 %
Abafalva 45 1.40 %
Tajti 45 1.40 %
Jánosi 45 1.40 %
Várgede 42 1.30 %
Alsóvály 41 1.27 %
Rimasimonyi 40 1.24 %
Sajószentkirály 40 1.24 %
Sajólénártfalva 39 1.21 %
Balogiványi 39 1.21 %
Gömörpéterfala 39 1.21 %
Magyarhegymeg 36 1.12 %
Sajókeszi 34 1.05 %
Zsip 29 0.90 %
Vecseklő 28 0.87 %
Guszona 27 0.84 %
Cakó 26 0.81 %
Balogújfalu 26 0.81 %
Velkenye 26 0.81 %
Osgyán 26 0.81 %
Runya 25 0.78 %
Perjése 25 0.78 %
Uzapanyit 22 0.68 %
Cserencsény 21 0.65 %
Sajólenke 21 0.65 %
Gömörmihályfalva 19 0.59 %
Jéne 18 0.56 %
Zádorháza 18 0.56 %
Balogtamási 18 0.56 %
Gömörfüge 17 0.53 %
Dobfenek 15 0.47 %
Sajórecske 15 0.47 %
Rakottyás 14 0.43 %
Kerekgede 14 0.43 %
Hubó 13 0.40 %
Baraca 13 0.40 %
Oldalfala 11 0.34 %
Medveshidegkút 10 0.31 %
Kisgömöri 10 0.31 %
Balogpádár 10 0.31 %
Bakostörék 10 0.31 %
Rimapálfala 9 0.28 %
Darnya 9 0.28 %
Jeszte 8 0.25 %
Nemesmartonfala 7 0.22 %
Rimaráhó 6 0.19 %
Korláti 5 0.16 %
Gortvakisfalud 5 0.16 %
Dúlháza 5 0.16 %
Klenóc 5 0.16 %
Nyustya 5 0.16 %
Tiszolc 4 0.12 %
Rimabrézó 4 0.12 %
Gernyőpuszta 4 0.12 %
Zeherje 4 0.12 %
Bellény 3 0.09 %
Alsósziklás 2 0.06 %
Kőhegy 2 0.06 %
Karaszkó 2 0.06 %
Kecege 2 0.06 %
Meleghegy 1 0.03 %
Rimazsaluzsány 1 0.03 %
Gesztes 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Bugyikfala 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Kruzsnó 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 9.82 %
Klenóc 25 0.95 %
Nyustya 19 0.73 %
Tiszolc 17 0.65 %
Jánosi 13 0.50 %
Kálosa 12 0.46 %
Rimaszécs 11 0.42 %
Nemesradnót 11 0.42 %
Rimasimonyi 10 0.38 %
Bátka 10 0.38 %
Várgede 10 0.38 %
Almágy 10 0.38 %
Gortvakisfalud 10 0.38 %
Osgyán 9 0.34 %
Bakostörék 8 0.31 %
Egyházasbást 8 0.31 %
Serke 8 0.31 %
Ajnácskő 8 0.31 %
Csíz 7 0.27 %
Détér 7 0.27 %
Guszona 7 0.27 %
Abafalva 7 0.27 %
Vámosbalog 7 0.27 %
Cakó 6 0.23 %
Méhi 6 0.23 %
Óbást 6 0.23 %
Feled 6 0.23 %
Kruzsnó 6 0.23 %
Oldalfala 5 0.19 %
Gömörfüge 5 0.19 %
Tajti 5 0.19 %
Rimaráhó 5 0.19 %
Rakottyás 4 0.15 %
Sajórecske 4 0.15 %
Rimabrézó 4 0.15 %
Hanva 4 0.15 %
Balogtamási 4 0.15 %
Uzapanyit 4 0.15 %
Sajószentkirály 4 0.15 %
Balogújfalu 4 0.15 %
Balogiványi 3 0.11 %
Rimapálfala 3 0.11 %
Cserencsény 3 0.11 %
Dúlháza 3 0.11 %
Zsip 3 0.11 %
Alsósziklás 3 0.11 %
Perjése 3 0.11 %
Kecege 3 0.11 %
Gesztete 2 0.08 %
Korláti 2 0.08 %
Sajólénártfalva 2 0.08 %
Zeherje 2 0.08 %
Felsővály 2 0.08 %
Naprágy 2 0.08 %
Hubó 2 0.08 %
Kacagópuszta 2 0.08 %
Baraca 2 0.08 %
Zádorháza 2 0.08 %
Gömörpéterfala 2 0.08 %
Alsóvály 2 0.08 %
Gernyőpuszta 2 0.08 %
Bugyikfala 2 0.08 %
Harmac 2 0.08 %
Darnya 2 0.08 %
Derencsény 2 0.08 %
Kövecses 2 0.08 %
Jeszte 1 0.04 %
Kőhegy 1 0.04 %
Vecseklő 1 0.04 %
Balogfala 1 0.04 %
Tóthegymeg 1 0.04 %
Kerekgede 1 0.04 %
Velkenye 1 0.04 %
Ratkószuha 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Rimabánya 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Meleghegy 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Runya 1 0.04 %
Karaszkó 1 0.04 %
Dobóca 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Durendapuszta 1 0.04 %
Magyarhegymeg 1 0.04 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 25.17 %
Egyházasbást 75 8.47 %
Feled 55 6.21 %
Tajti 43 4.85 %
Almágy 42 4.74 %
Óbást 36 4.06 %
Harmac 27 3.05 %
Ajnácskő 23 2.60 %
Balogfala 21 2.37 %
Gömörpéterfala 19 2.14 %
Rimaszécs 19 2.14 %
Jeszte 19 2.14 %
Vecseklő 18 2.03 %
Détér 17 1.92 %
Rimasimonyi 16 1.81 %
Dobfenek 16 1.81 %
Gesztete 15 1.69 %
Guszona 13 1.47 %
Medveshidegkút 12 1.35 %
Bátka 12 1.35 %
Csíz 12 1.35 %
Serke 10 1.13 %
Vámosbalog 8 0.90 %
Abafalva 7 0.79 %
Várgede 7 0.79 %
Nyustya 7 0.79 %
Kövecses 6 0.68 %
Kálosa 6 0.68 %
Méhi 6 0.68 %
Jánosi 5 0.56 %
Hanva 5 0.56 %
Sajószentkirály 5 0.56 %
Sajólénártfalva 5 0.56 %
Osgyán 5 0.56 %
Balogiványi 5 0.56 %
Zsip 4 0.45 %
Velkenye 4 0.45 %
Gortvakisfalud 4 0.45 %
Zádorháza 4 0.45 %
Balogpádár 3 0.34 %
Tiszolc 3 0.34 %
Balogújfalu 3 0.34 %
Uzapanyit 3 0.34 %
Darnya 3 0.34 %
Nemesradnót 3 0.34 %
Dobóca 3 0.34 %
Rimaráhó 3 0.34 %
Gömörfüge 3 0.34 %
Oldalfala 2 0.23 %
Dúlháza 2 0.23 %
Rimapálfala 2 0.23 %
Kruzsnó 2 0.23 %
Kerekgede 2 0.23 %
Korláti 2 0.23 %
Sajólenke 2 0.23 %
Balogtamási 2 0.23 %
Kecege 2 0.23 %
Alsóvály 2 0.23 %
Klenóc 2 0.23 %
Zeherje 2 0.23 %
Sajórecske 1 0.11 %
Rimabánya 1 0.11 %
Hubó 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Perjése 1 0.11 %
Gömörmihályfalva 1 0.11 %
Cakó 1 0.11 %
Sajókeszi 1 0.11 %
Karaszkó 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Gernyőpuszta 1 0.11 %
Bakostörék 1 0.11 %
Baraca 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Felsővály 1 0.11 %
Balogrussó 1 0.11 %
Rakottyás 1 0.11 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 77.32 %
Klenóc 94 4.77 %
Bakostörék 82 4.16 %
Nyustya 78 3.96 %
Rimaráhó 72 3.65 %
Tiszolc 69 3.50 %
Cserencsény 60 3.04 %
Kruzsnó 34 1.73 %
Osgyán 33 1.67 %
Jánosi 31 1.57 %
Várgede 23 1.17 %
Feled 23 1.17 %
Rimabrézó 22 1.12 %
Meleghegy 16 0.81 %
Rimazsaluzsány 15 0.76 %
Derencsény 15 0.76 %
Gernyőpuszta 15 0.76 %
Zeherje 14 0.71 %
Felsősziklás 13 0.66 %
Bátka 12 0.61 %
Ajnácskő 12 0.61 %
Balogrussó 11 0.56 %
Vámosbalog 11 0.56 %
Sajószentkirály 10 0.51 %
Karaszkó 9 0.46 %
Gesztes 9 0.46 %
Bugyikfala 9 0.46 %
Alsósziklás 9 0.46 %
Almágy 9 0.46 %
Runya 9 0.46 %
Rimabánya 9 0.46 %
Oldalfala 8 0.41 %
Abafalva 8 0.41 %
Kacagópuszta 8 0.41 %
Kecege 8 0.41 %
Uzapanyit 7 0.36 %
Rónapatak 7 0.36 %
Kőhegy 7 0.36 %
Méhi 6 0.30 %
Bellény 6 0.30 %
Medveshidegkút 6 0.30 %
Rimaszabadi 6 0.30 %
Rimaszécs 5 0.25 %
Kerekgede 5 0.25 %
Sajólenke 5 0.25 %
Rimapálfala 5 0.25 %
Dobrapatak 5 0.25 %
Harmac 5 0.25 %
Durendapuszta 5 0.25 %
Gömörispánmező 4 0.20 %
Hanva 4 0.20 %
Balogfala 4 0.20 %
Alsóvály 4 0.20 %
Détér 4 0.20 %
Tóthegymeg 4 0.20 %
Cakó 3 0.15 %
Perjése 3 0.15 %
Baraca 3 0.15 %
Gömörfüge 3 0.15 %
Darnya 3 0.15 %
Rakottyás 2 0.10 %
Egyházasbást 2 0.10 %
Balogtamási 2 0.10 %
Babarét 2 0.10 %
Guszona 2 0.10 %
Kisgömöri 2 0.10 %
Felsővály 2 0.10 %
Magyarhegymeg 2 0.10 %
Csíz 2 0.10 %
Szilistye 2 0.10 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Nemesmartonfala 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Sajókeszi 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Balogpádár 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Szútor 1 0.05 %
Gortvakisfalud 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Serke 1 0.05 %
Kálosa 1 0.05 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 69.66 %
Szútor 215 5.47 %
Nyustya 182 4.63 %
Tiszolc 135 3.43 %
Gesztete 131 3.33 %
Feled 129 3.28 %
Jánosi 121 3.08 %
Klenóc 98 2.49 %
Osgyán 95 2.42 %
Cserencsény 88 2.24 %
Rimaszécs 81 2.06 %
Várgede 80 2.03 %
Bátka 74 1.88 %
Bakostörék 67 1.70 %
Rimaráhó 66 1.68 %
Serke 62 1.58 %
Dobóca 56 1.42 %
Rimasimonyi 48 1.22 %
Rimapálfala 47 1.20 %
Ajnácskő 47 1.20 %
Vámosbalog 47 1.20 %
Balogfala 41 1.04 %
Harmac 40 1.02 %
Nemesradnót 40 1.02 %
Kruzsnó 40 1.02 %
Almágy 39 0.99 %
Sajószentkirály 37 0.94 %
Détér 37 0.94 %
Meleghegy 36 0.92 %
Abafalva 34 0.86 %
Méhi 34 0.86 %
Gernyőpuszta 31 0.79 %
Zeherje 30 0.76 %
Felsővály 28 0.71 %
Tajti 27 0.69 %
Csíz 27 0.69 %
Uzapanyit 26 0.66 %
Velkenye 25 0.64 %
Hanva 25 0.64 %
Rimazsaluzsány 25 0.64 %
Guszona 25 0.64 %
Bellény 23 0.58 %
Egyházasbást 22 0.56 %
Alsósziklás 21 0.53 %
Óbást 20 0.51 %
Gortvakisfalud 19 0.48 %
Balogiványi 18 0.46 %
Derencsény 18 0.46 %
Sajólénártfalva 18 0.46 %
Balogtamási 18 0.46 %
Balogújfalu 17 0.43 %
Gömörpéterfala 17 0.43 %
Kőhegy 17 0.43 %
Rimabrézó 17 0.43 %
Kálosa 16 0.41 %
Magyarhegymeg 16 0.41 %
Kacagópuszta 16 0.41 %
Runya 15 0.38 %
Rimaszabadi 15 0.38 %
Rimabánya 14 0.36 %
Baraca 14 0.36 %
Karaszkó 14 0.36 %
Kövecses 13 0.33 %
Oldalfala 13 0.33 %
Zsip 13 0.33 %
Alsóvály 13 0.33 %
Gömörfüge 13 0.33 %
Jeszte 12 0.31 %
Kerekgede 11 0.28 %
Durendapuszta 10 0.25 %
Rakottyás 10 0.25 %
Jéne 10 0.25 %
Kecege 10 0.25 %
Balogpádár 9 0.23 %
Perjése 9 0.23 %
Balogrussó 9 0.23 %
Vecseklő 8 0.20 %
Hubó 8 0.20 %
Rónapatak 7 0.18 %
Sajólenke 7 0.18 %
Ratkószabadi 7 0.18 %
Kisgömöri 7 0.18 %
Korláti 7 0.18 %
Nemesmartonfala 6 0.15 %
Zádorháza 5 0.13 %
Felsősziklás 5 0.13 %
Dobfenek 5 0.13 %
Ratkószuha 4 0.10 %
Naprágy 4 0.10 %
Kiéte 4 0.10 %
Tóthegymeg 4 0.10 %
Gesztes 3 0.08 %
Babarét 3 0.08 %
Cakó 3 0.08 %
Bugyikfala 3 0.08 %
Dúlháza 2 0.05 %
Gömörlipóc 2 0.05 %
Darnya 2 0.05 %
Medveshidegkút 2 0.05 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Dobrapatak 1 0.03 %
Sajórecske 1 0.03 %
Szilistye 1 0.03 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 20.65 %
Klenóc 152 13.64 %
Rimaszombat 148 13.29 %
Tiszolc 68 6.10 %
Rimaráhó 36 3.23 %
Rimabrézó 26 2.33 %
Rimazsaluzsány 20 1.80 %
Rimabánya 18 1.62 %
Bakostörék 16 1.44 %
Rimaszabadi 15 1.35 %
Cserencsény 13 1.17 %
Várgede 11 0.99 %
Jánosi 9 0.81 %
Kecege 9 0.81 %
Kruzsnó 8 0.72 %
Balogrussó 8 0.72 %
Babarét 8 0.72 %
Nemesradnót 7 0.63 %
Meleghegy 7 0.63 %
Osgyán 6 0.54 %
Durendapuszta 6 0.54 %
Feled 6 0.54 %
Zsip 6 0.54 %
Felsősziklás 6 0.54 %
Gömörfüge 6 0.54 %
Rimaszécs 6 0.54 %
Alsóvály 5 0.45 %
Oldalfala 5 0.45 %
Abafalva 5 0.45 %
Kőhegy 5 0.45 %
Sajószentkirály 5 0.45 %
Óbást 4 0.36 %
Ajnácskő 4 0.36 %
Vámosbalog 4 0.36 %
Gernyőpuszta 4 0.36 %
Hanva 4 0.36 %
Balogpádár 4 0.36 %
Kiéte 4 0.36 %
Bátka 4 0.36 %
Karaszkó 4 0.36 %
Sajólenke 4 0.36 %
Rimapálfala 3 0.27 %
Szilistye 3 0.27 %
Rónapatak 3 0.27 %
Vecseklő 3 0.27 %
Méhi 3 0.27 %
Zeherje 3 0.27 %
Harmac 3 0.27 %
Felsővály 3 0.27 %
Hubó 3 0.27 %
Tajti 3 0.27 %
Kerekgede 3 0.27 %
Rimasimonyi 2 0.18 %
Balogfala 2 0.18 %
Egyházasbást 2 0.18 %
Derencsény 2 0.18 %
Ratkószabadi 2 0.18 %
Sajórecske 2 0.18 %
Csíz 2 0.18 %
Alsósziklás 2 0.18 %
Serke 2 0.18 %
Uzapanyit 2 0.18 %
Dúlháza 2 0.18 %
Baraca 2 0.18 %
Tóthegymeg 2 0.18 %
Balogújfalu 2 0.18 %
Velkenye 2 0.18 %
Nemesmartonfala 1 0.09 %
Bugyikfala 1 0.09 %
Bellény 1 0.09 %
Runya 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Kacagópuszta 1 0.09 %
Dobfenek 1 0.09 %
Gömörispánmező 1 0.09 %
Balogiványi 1 0.09 %
Guszona 1 0.09 %
Dobóca 1 0.09 %
Balogtamási 1 0.09 %
Gömörlipóc 1 0.09 %
Darnya 1 0.09 %
Gömörhegyvég 1 0.09 %
Dobrapatak 1 0.09 %
Korláti 1 0.09 %
Ratkószuha 1 0.09 %
Kisgömöri 1 0.09 %
Almágy 1 0.09 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 40.09 %
Kacagópuszta 50 3.87 %
Nyustya 46 3.56 %
Gernyőpuszta 44 3.41 %
Tiszolc 39 3.02 %
Klenóc 39 3.02 %
Rimaszécs 34 2.63 %
Harmac 28 2.17 %
Jánosi 24 1.86 %
Feled 22 1.70 %
Cserencsény 22 1.70 %
Osgyán 21 1.63 %
Balogiványi 18 1.39 %
Rimaráhó 16 1.24 %
Bakostörék 16 1.24 %
Durendapuszta 16 1.24 %
Rimabrézó 14 1.08 %
Felsősziklás 14 1.08 %
Csíz 13 1.01 %
Balogrussó 12 0.93 %
Dobóca 11 0.85 %
Sajószentkirály 11 0.85 %
Rimabánya 10 0.77 %
Derencsény 10 0.77 %
Vámosbalog 10 0.77 %
Meleghegy 9 0.70 %
Zádorháza 8 0.62 %
Gömörispánmező 8 0.62 %
Serke 7 0.54 %
Kecege 7 0.54 %
Tóthegymeg 7 0.54 %
Abafalva 6 0.46 %
Bátka 6 0.46 %
Gesztete 5 0.39 %
Bugyikfala 5 0.39 %
Sajólenke 5 0.39 %
Kövecses 5 0.39 %
Uzapanyit 5 0.39 %
Karaszkó 5 0.39 %
Alsósziklás 4 0.31 %
Bellény 4 0.31 %
Kőhegy 4 0.31 %
Jéne 4 0.31 %
Rimaszabadi 4 0.31 %
Kruzsnó 4 0.31 %
Balogfala 4 0.31 %
Zeherje 3 0.23 %
Gömörfüge 3 0.23 %
Rimazsaluzsány 3 0.23 %
Gömörlipóc 3 0.23 %
Runya 3 0.23 %
Méhi 3 0.23 %
Jeszte 3 0.23 %
Várgede 3 0.23 %
Kisgömöri 3 0.23 %
Rimasimonyi 2 0.15 %
Babarét 2 0.15 %
Balogtamási 2 0.15 %
Dúlháza 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Naprágy 2 0.15 %
Velkenye 2 0.15 %
Dobrapatak 2 0.15 %
Oldalfala 2 0.15 %
Zsip 2 0.15 %
Balogpádár 2 0.15 %
Rimapálfala 2 0.15 %
Kiéte 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Vecseklő 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 93.51 %
Rimaszombat 442 68.32 %
Klenóc 253 39.10 %
Tiszolc 250 38.64 %
Rimaráhó 74 11.44 %
Bakostörék 46 7.11 %
Osgyán 43 6.65 %
Rimazsaluzsány 38 5.87 %
Rimabánya 32 4.95 %
Feled 29 4.48 %
Cserencsény 27 4.17 %
Kruzsnó 21 3.25 %
Rimabrézó 17 2.63 %
Alsósziklás 16 2.47 %
Kecege 15 2.32 %
Kálosa 13 2.01 %
Várgede 12 1.85 %
Rimaszabadi 11 1.70 %
Jánosi 11 1.70 %
Sajószentkirály 10 1.55 %
Rimaszécs 10 1.55 %
Balogrussó 10 1.55 %
Felsősziklás 10 1.55 %
Derencsény 10 1.55 %
Gernyőpuszta 9 1.39 %
Abafalva 8 1.24 %
Kacagópuszta 7 1.08 %
Babarét 7 1.08 %
Vámosbalog 7 1.08 %
Kőhegy 6 0.93 %
Zeherje 6 0.93 %
Meleghegy 6 0.93 %
Kiéte 6 0.93 %
Bátka 5 0.77 %
Méhi 5 0.77 %
Uzapanyit 5 0.77 %
Karaszkó 5 0.77 %
Perjése 5 0.77 %
Sajólenke 5 0.77 %
Gömörfüge 4 0.62 %
Guszona 4 0.62 %
Gömörhegyvég 4 0.62 %
Rónapatak 4 0.62 %
Felsővály 3 0.46 %
Kerekgede 3 0.46 %
Egyházasbást 3 0.46 %
Ratkószabadi 3 0.46 %
Tóthegymeg 3 0.46 %
Csíz 3 0.46 %
Sajólénártfalva 2 0.31 %
Kövecses 2 0.31 %
Rimapálfala 2 0.31 %
Balogfala 2 0.31 %
Dobrapatak 2 0.31 %
Gesztete 2 0.31 %
Bellény 2 0.31 %
Zádorháza 1 0.15 %
Óbást 1 0.15 %
Gömörispánmező 1 0.15 %
Rimasimonyi 1 0.15 %
Runya 1 0.15 %
Balogtamási 1 0.15 %
Korláti 1 0.15 %
Medveshidegkút 1 0.15 %
Cakó 1 0.15 %
Durendapuszta 1 0.15 %
Zsip 1 0.15 %
Gömörpéterfala 1 0.15 %
Vecseklő 1 0.15 %
Ajnácskő 1 0.15 %
Dúlháza 1 0.15 %
Rakottyás 1 0.15 %
Oldalfala 1 0.15 %
Alsóvály 1 0.15 %
Sajórecske 1 0.15 %
Nemesradnót 1 0.15 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %