SK
VK
.....

Dacsókeszi

Község

címer zászló
451 74% magyar 1910
150 27% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Dacsókeszi
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kosihovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolynyéki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Balassagyarmati járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence - Északnyugati-Kárpátok, Selmeci-körhegység, Korponai-erdő
Más földrajzi nevek:
(Bikkpuszta), Homok-hegy, (Hroblamajor), Kaplonka-hegy, Keszihóci-bikk, (Koplalópuszta), Kőhegy, Mezihegy, (Nagyszögpuszta), (Noszkypuszta), Rohot-hegy
Koordináták:
48.18193436, 19.20212555
Terület:
20,69 km2
Rang:
község
Népesség:
574
Tszf. magasság:
269 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99125
Település kód:
516121
Szervezeti azonosító:
319392
Adóazonosító:
2021171405

A község a Balassagyarmati-medencében, a Csábi-dombság kistájon fekszik, a Korponai-fennsík (Kőhegy, 442 m) lábánál, a Dacsókeszi-patak mentén, Ipolyságtól 31 km-re, Ipolynyéktől 13 km-re északkeletre, Balassagyarmattól 18 km-re északnyugatra, Nagykürtöstől 14 km-re nyugatra. Érinti a 75-ös országos főútvonal Érsekújvár-Losonc közti szakasza, mellékút köti össze Ipolynyéken keresztül Ipolynagyfaluval (17 km). Határa hosszan elnyúlik észak-déli irányban, északnyugaton egészen a Litava-patakig, déli része mezőgazdaságilag művelt dombvidék, északi részét a Korponai-fennsík nagyrészt erdővel borított, 500 méter fölé emelkedő hegyvidéke foglalja el. A községterület csaknem felét erdő borítja. Nyugatról Apafalva, északnyugatról Cseri, keletről Csáb, délről Lukanénye, délnyugatról pedig Szelény községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Kékkői járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Balassagyarmati járás), ebben az időszakban északi határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között (határának legészakabbi részét Szlovákiához csatolták). Területe (20,69 km²) 1921/38-hoz képest (20,89 km²) 20 hektárral csökkent.

Népesség

Dacsókeszi a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 611, 1921-ben 692, 1938-ban pedig 732, többségében magyar nemzetiségű lakosa volt, a szlovákok 1910-ben a lakosság 21,9 %-át, 1921-ben 26,4 %-át tették ki, 1930-ra pedig már csaknem a lakosság felét. 1938-1991 között népessége egyötödével csökkent, 1991-2011 között csekély növekedés figyelhető meg (583 főről 606-ra), ugyanakkor a gyorsuló asszimiláció eredményeként a magyar nemzetiségűek aránya a felére csökkent (50,6 %-ról 26,7 %-ra) és 2001 óta Dacsókeszi szlovák többségű településsé vált. Magas a roma etnikumhoz tartozók aránya is a községben (31,1 %), akiknek nagyobb része szegregált cigánytelepen él ("Rómska osada", 2011-ben 109 állandó lakossal - 18 %). A lakosság többsége (79,2 %) római katolikus vallású, az evangélikusok aránya 10,4 % (1921-ben még 24,1 % volt).

Történelem

A helység neve 1135-ben fordul elő először, s akkor még Predium Kukezu alakban szerepelt „a Kőhegy szőlőkkel borított lábánál épült" falucska. 1448-ban bukkant fel Keszihoczként, később pedig – mivel a Dacsó család ősi birtoka volt – Dacsókeszinek nevezték. Az itteni uraság kúriájában lakott hajdan az a fiatalon elhunyt Dacsó Lujza, aki Madách Imrének volt ifjúkori szerelme. A Dacsók a 18. században kastélyt is építettek ide. Az eredetileg magyar ajkú faluba földesura más birtokairól telepített szlovákokat. A Dacsó-család a 19. század végén halt ki, a birtok pedig Hell Sándoré lett. A településen a 18. században állt egy kastély, melyet a 19. században átalakítottak, felújítottak, majd később teljesen leromboltak. 1920-ig Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott, 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz, erre az időre Nógrád megyéhez csatolták. A magyar nyelvű oktatás az 1970-es években szűnt meg a községben, a 2000-es években a szlovák alapiskola is megszűnt.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű, szőlőtermesztéséről híres községben az egyetlen működő oktatási intézmény a szlovák nevelési nyelvű óvoda maradt. Szűz Mária születésének szentelt római katolikus temploma 1535-ben épült kora reneszánsz stílusban, az evangélikus templom pedig 1874-ben neoklasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KESZIHOCZ. Keszihovcze. Magyar falu Hont Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, és lutheránusok, ’s ezek a’ Pribeli Ekklezsiához tartoznak, fekszik Csábhoz 2/4 órányira, mellynek filiája, egy része a’ Bozóki Uradalomhoz tartozik, határbéli földgye közép termékenységű, különös, és sok jó bora van, erdeje tágad, ’s abban legelője elég, és hasznos.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Készihócz, Hont m. magyar-tót falu, 520 kath., 238 evang. lak. Földjei középszerük; bora, legelője, fája elég. F. u. a Dacsó örökösök. Ut. p. Balassa-Gyarmat.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Dacsó-Keszi, az Árpádok ideje óta ősi fészke a megye egyik leghíresebb családjának, a nem rég kihalt Dacsó családnak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Dacsókeszi, azelőtt Keszihócz, magyar kisközség, 146 házzal és 147 róm. kath. és ág. ev. vallású lakossal; vasúti állomása és távirója Balassagyarmat, postája Csáb. A Dacsó család ősi birtoka. A mult század elején a Dacsó családon kívül, a Beniczkyek és a Palásthyak is földesurai voltak; jelenleg a fiágban kihalt Dacsó Pál örököseinek és Hell Sándornak van itt nagyobb birtokuk. Régi kastély is van a faluban, melyet a Dacsó család a mult század elején építtetett. A község rm. kath. temploma igen régi; kora pontosan meg nem állapítható; az ág. h. ev. templom 1874-ben épült. Dacsókeszi községhez tartoznak a Bikk- és Nagyszögi-puszták.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Dacsókeszi (régebben: Kesziház). Tartozékai: Bikk- és Nagyszögi-puszta. ösi birtokosai a Dacsók, akik mellett — már a mult század elején — a Beniczkyeknek és a Palásthy-családnak voltak itt birtokaik. A XX. század elején a Bacsó-örökösök és a Hell-család birtokolják a községet. A községhez tartozó külterületi lakott hely: Nagyszegpuszta. A község területe 3630 kat. hold, lélekszáma a viszszacsatoláskor 732.

Zórád Ernő

1911. 10. 16.
Balassagyarmat - megszületett
1916
Dacsókeszi - élt
1925
Nyitra - élt
2004
Budapest - elhunyt
Névelőfordulások
1135
Kukezu
1295
Kezeo
1353
Kezw
1448
Keszihocz
1483
Kezyholcz
1773
Keszihocz, Kesihowce,
1786
Keszihocz, Keszihowze,
1808
Keszihócz, Kesyhowce,
1863
Keszihóc,
1892
Dacsókeszi,
1920
Kosihovce, Kosihy,
1927
Kosihovce, Dacsó-Keszi,
1938
Dacsókeszi,
1945
Kosihovce, Dacsó-Keszi,
1948
Kosihovce
1994
Dacsókeszi

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Dacsókeszi (Kosihovce) 251
Telefon: 0474895121
Fax: 0474895121

Honlap: obeckosihovce.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Gyurászová Eva (SMER-SD, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Čeri Maulíková Annamária (MOST - HÍD)
Srančík Ján (MOST - HÍD)
Fabian Igor (SMER-SD)
Pástor Štefan (SMER-SD)
Gyurász Ľudovít (SMER-SD)
MOST - HÍD 40% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 60% SMER-SD 3 képviselö 5 képviselö
Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Dacsókeszi 194

Dacsókeszii Községi Hivatal

Dacsókeszi 251

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 391 66%
szlovákok 174 29%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 2%
egyéb 17 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 591
magyarok 451 74%
szlovákok 134 22%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 23 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 611
magyarok 491 71%
szlovákok 183 26%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 18 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 692
magyarok 295 51%
szlovákok 276 47%
romák 11 2%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 583
magyarok 207 35%
szlovákok 379 63%
romák 4 1%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 1%
összlétszám 597
magyarok 162 27%
szlovákok 398 66%
romák 8 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 38 6%
összlétszám 606
magyarok 150 27%
szlovákok 403 72%
romák 3 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 559
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 450
Választási részvétel: 61.33 %
Kiadott boríték: 276
Bedobott boríték: 276

Polgármester

Érvényes szavazólap: 267
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Gyurászová Eva 141 52.81 % SMER-SD, MOST - HÍD
Cibuľa Július 126 47.19 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Fabian Igor 181 SMER-SD
Čeri Maulíková Annamária 170 MOST - HÍD
Pástor Štefan 150 SMER-SD
Srančík Ján 135 MOST - HÍD
Gyurász Ľudovít 119 SMER-SD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö NOVA 20.00% NOVA 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMER-SD 60.00% SMER-SD 3 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 459
Választási részvétel: 13.94 %
Kiadott boríték: 64
Bedobott boríték: 64
Választásra jogosult: 459
Választási részvétel: 10.46 %
Kiadott boríték: 48
Bedobott boríték: 48
Választásra jogosult: 455
Választási részvétel: 28,57 %
Kiadott boríték: 130
Bedobott boríték: 130

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 61
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 128
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 44 72.13 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Andrea Jenčíková 6 9.84 % NP
Ľudovít Kaník 5 8.20 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 4 6.56 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Sekerka 1 1.64 % KSS
Ladislav Fízik 1 1.64 % ASV
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Marian Kotleba 17 35.42% ĽS Naše Slovensko
Marian Kotleba 65 50.78 % ĽSNS
Ján Lunter 41 32.03 % Független
Martin Juhaniak 6 4.69 % Független
Igor Kašper 5 3.91 % Független
Martin Klus 3 2.34 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 3 2.34 % Független
Milan Urbáni 2 1.56 % SMS
Miroslav Gálik 2 1.56 % NAS
Vojtech Kökény 1 0.78 % SRK
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 62
Érvényes szavazólap: 127
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Mirko Trojčák 47 75.81% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 26 41.94% SMER - SD, KDH
László Jámbor 24 38.71% SMK-MKP
Attila Baki 23 37.10% MOST - HÍD
Jaroslav Zauška 8 12.90% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 6 9.68% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Darina Antolíková 6 9.68% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Peter Bartoš 6 9.68% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Bartoš 5 8.06% SRK
Mária Lőrincz 3 4.84% Független
Dušan Backo 3 4.84% SNS
Peter Šiška 2 3.23% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Richárd Hamerlik 1 1.61% SMS
Bohuslav Beňo 1 1.61% OKS
Anna Hlivárová 1 1.61% ASV
Pavol Goda 0 0.00% SĽS
Václav Hájevský 0 0.00% Független
Mirko Trojčák 69 54.33% SMER-SD
Ondrej Kollár 38 29.92% SMER-SD
Michal Györgyík 33 25.98% ĽS Naše Slovensko
László Jámbor 30 23.62% SMK-MKP
Jaroslav Dudáš 23 18.11% ĽS Naše Slovensko
Darina Antolíková 22 17.32% ŠANCA
Ladislav Balík 20 15.75% SMK-MKP
Peter Šalko 13 10.24% Független
Erika Kušická 13 10.24% MOST - HÍD
Nicolas Dobrocký 12 9.45% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Nozdrovický 11 8.66% Független
Miloš Krchňavý 11 8.66% Független
Ľuboslav Dobrocký 9 7.09% ŠANCA
Dana Havrilová 8 6.30% Független
Mária Košíková 7 5.51% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Anikó Korčoková 6 4.72% SMK-MKP
Viktor Lestyánszky 5 3.94% MOST - HÍD
Jaroslav Filip 5 3.94% SMER-SD
Igor Boreš 4 3.15% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Marcel Fagyas 3 2.36% MKDA-MKDSZ
Tomáš Krahulec 2 1.57% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Michaela Činčurová 2 1.57% SNS
Rózsa Skabela 1 0.79% MOST - HÍD
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 15.57 %
Ipolynyék 120 13.64 %
Nagycsalomja 65 7.39 %
Ipolykeszi 57 6.48 %
Lukanénye 53 6.02 %
Csáb 43 4.89 %
Nagykürtös 40 4.55 %
Inám 38 4.32 %
Kóvár 34 3.86 %
Ipolyvarbó 28 3.18 %
Ipolynagyfalu 28 3.18 %
Ipolyszécsényke 26 2.95 %
Kelenye 22 2.50 %
Kőkeszi 21 2.39 %
Apátújfalu 20 2.27 %
Bussa 19 2.16 %
Terbegec 19 2.16 %
Ipolyhídvég 18 2.05 %
Zsély 17 1.93 %
Óvár 15 1.70 %
Leszenye 9 1.02 %
Dacsókeszi 6 0.68 %
Szelény 5 0.57 %
Csalár 5 0.57 %
Magasmajtény 5 0.57 %
Galábocs 4 0.45 %
Felsőzellő 4 0.45 %
Kiscsalomja 4 0.45 %
Tótgyarmat 3 0.34 %
Kékkő 3 0.34 %
Ipolyharaszti 3 0.34 %
Kislibercse 2 0.23 %
Rárósmulyad 2 0.23 %
Kiskürtös 2 0.23 %
Ebeck 2 0.23 %
Gyürki 2 0.23 %
Paróca 1 0.11 %
Nógrádszenna 1 0.11 %
Ipolykér 1 0.11 %
Felsőpalojta 1 0.11 %
Sirak 1 0.11 %
Hartyán 1 0.11 %
Bátorfalu 1 0.11 %
Szécsénykovácsi 1 0.11 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 38.37 %
Mikszáthfalva 149 12.93 %
Ebeck 70 6.08 %
Kürtösújfalu 69 5.99 %
Kékkő 63 5.47 %
Zsély 51 4.43 %
Alsópalojta 39 3.39 %
Kiskürtös 30 2.60 %
Középpalojta 20 1.74 %
Nógrádszentpéter 18 1.56 %
Magasmajtény 15 1.30 %
Érújfalu 15 1.30 %
Erdőszelestény 15 1.30 %
Bereklak 15 1.30 %
Bussa 13 1.13 %
Alsózellő 10 0.87 %
Dacsólam 10 0.87 %
Csalár 9 0.78 %
Lukanénye 9 0.78 %
Nagyhalom 9 0.78 %
Leszenye 8 0.69 %
Kishalom 8 0.69 %
Dacsókeszi 8 0.69 %
Felsőpalojta 8 0.69 %
Alsósztregova 7 0.61 %
Bátorfalu 7 0.61 %
Csáb 7 0.61 %
Nógrádszenna 6 0.52 %
Felsőesztergály 6 0.52 %
Ipolynyék 6 0.52 %
Ipolykér 6 0.52 %
Alsóesztergály 6 0.52 %
Száraznyírjes 6 0.52 %
Tótgyarmat 5 0.43 %
Paróca 5 0.43 %
Felsősztregova 5 0.43 %
Apátújfalu 4 0.35 %
Szécsénykovácsi 4 0.35 %
Apafalva 3 0.26 %
Kóvár 3 0.26 %
Kőkeszi 3 0.26 %
Szelény 3 0.26 %
Kiscsalomja 3 0.26 %
Sirak 3 0.26 %
Kelenye 3 0.26 %
Gyürki 2 0.17 %
Szuhány 2 0.17 %
Felsőzellő 2 0.17 %
Óvár 2 0.17 %
Kislibercse 2 0.17 %
Zobor 2 0.17 %
Galábocs 2 0.17 %
Nagycsalomja 2 0.17 %
Nagylám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Süllye 1 0.09 %
Hartyán 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Csall 1 0.09 %
Tótkisfalu 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolybalog 1 0.09 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 15.29 %
Nagykürtös 169 11.18 %
Magasmajtény 85 5.63 %
Apátújfalu 79 5.23 %
Ipolynyék 78 5.16 %
Csáb 69 4.57 %
Leszenye 64 4.24 %
Zsély 43 2.85 %
Bátorfalu 37 2.45 %
Óvár 27 1.79 %
Tótgyarmat 27 1.79 %
Kékkő 26 1.72 %
Bussa 24 1.59 %
Nagycsalomja 24 1.59 %
Ipolybalog 24 1.59 %
Szécsénykovácsi 23 1.52 %
Dacsókeszi 22 1.46 %
Kőkeszi 22 1.46 %
Inám 21 1.39 %
Ipolyharaszti 21 1.39 %
Bereklak 20 1.32 %
Középpalojta 18 1.19 %
Ipolyvarbó 18 1.19 %
Erdőszelestény 18 1.19 %
Csall 17 1.13 %
Nógrádszentpéter 16 1.06 %
Alsósztregova 16 1.06 %
Szelény 15 0.99 %
Ipolykeszi 14 0.93 %
Felsőzellő 13 0.86 %
Terbegec 13 0.86 %
Kiscsalomja 13 0.86 %
Kóvár 13 0.86 %
Sirak 12 0.79 %
Borosznok 12 0.79 %
Kiskürtös 11 0.73 %
Tótkisfalu 11 0.73 %
Ebeck 11 0.73 %
Szuhány 11 0.73 %
Ipolynagyfalu 10 0.66 %
Ipolykér 10 0.66 %
Kishalom 9 0.60 %
Kürtösújfalu 8 0.53 %
Gyürki 8 0.53 %
Alsózellő 8 0.53 %
Alsópalojta 7 0.46 %
Csalár 6 0.40 %
Nógrádszenna 6 0.40 %
Dacsólam 6 0.40 %
Érújfalu 5 0.33 %
Süllye 5 0.33 %
Nagyhalom 5 0.33 %
Felsősztregova 5 0.33 %
Apafalva 5 0.33 %
Felsőesztergály 5 0.33 %
Ipolyhídvég 4 0.26 %
Tótkelecsény 4 0.26 %
Galábocs 4 0.26 %
Mikszáthfalva 4 0.26 %
Kislibercse 4 0.26 %
Rárósmulyad 4 0.26 %
Kelenye 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Alsóesztergály 2 0.13 %
Ipolyszécsényke 2 0.13 %
Nagylám 2 0.13 %
Felsőpalojta 2 0.13 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 20.28 %
Nagykürtös 228 14.54 %
Magasmajtény 105 6.70 %
Óvár 76 4.85 %
Lukanénye 71 4.53 %
Ipolybalog 70 4.46 %
Ipolykér 69 4.40 %
Kékkő 50 3.19 %
Inám 43 2.74 %
Csalár 42 2.68 %
Ipolyhídvég 39 2.49 %
Bussa 34 2.17 %
Ipolykeszi 30 1.91 %
Kőkeszi 26 1.66 %
Csall 25 1.59 %
Csáb 23 1.47 %
Szécsénykovácsi 21 1.34 %
Nagycsalomja 20 1.28 %
Alsópalojta 20 1.28 %
Nógrádszentpéter 18 1.15 %
Ipolynagyfalu 17 1.08 %
Leszenye 16 1.02 %
Zsély 14 0.89 %
Erdőszelestény 14 0.89 %
Dacsókeszi 13 0.83 %
Ipolyharaszti 13 0.83 %
Bátorfalu 11 0.70 %
Gyürki 11 0.70 %
Ebeck 11 0.70 %
Kishalom 10 0.64 %
Bereklak 10 0.64 %
Alsósztregova 10 0.64 %
Szelény 9 0.57 %
Ipolyvarbó 9 0.57 %
Tótkisfalu 9 0.57 %
Apátújfalu 8 0.51 %
Kóvár 7 0.45 %
Felsőzellő 7 0.45 %
Kelenye 7 0.45 %
Terbegec 7 0.45 %
Mikszáthfalva 6 0.38 %
Felsőesztergály 6 0.38 %
Galábocs 5 0.32 %
Sirak 5 0.32 %
Tótgyarmat 5 0.32 %
Középpalojta 5 0.32 %
Apafalva 5 0.32 %
Kiskürtös 4 0.26 %
Kürtösújfalu 4 0.26 %
Rárósmulyad 4 0.26 %
Szuhány 4 0.26 %
Nagyhalom 3 0.19 %
Zobor 3 0.19 %
Ipolyszécsényke 3 0.19 %
Felsősztregova 3 0.19 %
Nógrádszenna 3 0.19 %
Felsőpalojta 3 0.19 %
Alsóesztergály 2 0.13 %
Alsózellő 2 0.13 %
Veres 2 0.13 %
Hartyán 2 0.13 %
Dacsólam 2 0.13 %
Kislibercse 2 0.13 %
Nagylám 2 0.13 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Kiscsalomja 1 0.06 %
Tótkelecsény 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Borosznok 1 0.06 %
Süllye 1 0.06 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 42.66 %
Kékkő 70 6.08 %
Magasmajtény 34 2.95 %
Zsély 31 2.69 %
Kiskürtös 31 2.69 %
Nógrádszentpéter 30 2.61 %
Bussa 19 1.65 %
Mikszáthfalva 18 1.56 %
Felsőzellő 14 1.22 %
Ipolynyék 14 1.22 %
Lukanénye 13 1.13 %
Leszenye 13 1.13 %
Alsózellő 12 1.04 %
Alsópalojta 12 1.04 %
Alsósztregova 11 0.96 %
Bereklak 11 0.96 %
Érújfalu 11 0.96 %
Alsóesztergály 11 0.96 %
Felsőesztergály 11 0.96 %
Szécsénykovácsi 10 0.87 %
Dacsólam 8 0.70 %
Nagyhalom 8 0.70 %
Csalár 8 0.70 %
Ipolyvarbó 7 0.61 %
Csáb 7 0.61 %
Kishalom 7 0.61 %
Tótkisfalu 7 0.61 %
Kürtösújfalu 7 0.61 %
Ebeck 7 0.61 %
Kiscsalomja 7 0.61 %
Szelény 6 0.52 %
Hartyán 6 0.52 %
Középpalojta 6 0.52 %
Tótkelecsény 5 0.43 %
Nagycsalomja 5 0.43 %
Kőkeszi 5 0.43 %
Szuhány 5 0.43 %
Terbegec 4 0.35 %
Csall 4 0.35 %
Apátújfalu 4 0.35 %
Ipolykér 4 0.35 %
Kislibercse 4 0.35 %
Erdőszelestény 4 0.35 %
Ipolybalog 4 0.35 %
Száraznyírjes 4 0.35 %
Dacsókeszi 4 0.35 %
Sirak 3 0.26 %
Óvár 3 0.26 %
Galábocs 3 0.26 %
Ipolyszécsényke 3 0.26 %
Bátorfalu 3 0.26 %
Zobor 2 0.17 %
Gyürki 2 0.17 %
Tótgyarmat 2 0.17 %
Felsősztregova 2 0.17 %
Felsőpalojta 2 0.17 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Paróca 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Ipolynagyfalu 1 0.09 %
Nógrádszenna 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 32.43 %
Kékkő 56 3.79 %
Zsély 50 3.39 %
Lukanénye 43 2.91 %
Alsópalojta 41 2.78 %
Mikszáthfalva 36 2.44 %
Erdőszelestény 31 2.10 %
Érújfalu 30 2.03 %
Kiskürtös 30 2.03 %
Nógrádszentpéter 28 1.90 %
Alsósztregova 28 1.90 %
Középpalojta 23 1.56 %
Dacsókeszi 23 1.56 %
Ebeck 22 1.49 %
Bereklak 22 1.49 %
Bussa 21 1.42 %
Alsózellő 21 1.42 %
Kőkeszi 21 1.42 %
Csáb 20 1.35 %
Apátújfalu 19 1.29 %
Kürtösújfalu 17 1.15 %
Tótgyarmat 16 1.08 %
Nógrádszenna 15 1.02 %
Ipolynyék 14 0.95 %
Felsőzellő 14 0.95 %
Leszenye 14 0.95 %
Csalár 13 0.88 %
Kiscsalomja 13 0.88 %
Nagycsalomja 12 0.81 %
Alsóesztergály 11 0.74 %
Kislibercse 11 0.74 %
Felsőesztergály 11 0.74 %
Hartyán 10 0.68 %
Inám 10 0.68 %
Tótkisfalu 10 0.68 %
Szelény 10 0.68 %
Magasmajtény 10 0.68 %
Nagylám 9 0.61 %
Szécsénykovácsi 9 0.61 %
Szuhány 8 0.54 %
Felsőpalojta 7 0.47 %
Dacsólam 7 0.47 %
Apafalva 7 0.47 %
Bátorfalu 6 0.41 %
Sirak 6 0.41 %
Ipolynagyfalu 6 0.41 %
Nagyhalom 6 0.41 %
Ipolyhídvég 5 0.34 %
Tótkelecsény 5 0.34 %
Gyürki 5 0.34 %
Csall 5 0.34 %
Óvár 5 0.34 %
Ipolykér 5 0.34 %
Terbegec 5 0.34 %
Kishalom 5 0.34 %
Kelenye 5 0.34 %
Galábocs 4 0.27 %
Paróca 4 0.27 %
Ipolyharaszti 4 0.27 %
Süllye 3 0.20 %
Száraznyírjes 3 0.20 %
Rárósmulyad 3 0.20 %
Kóvár 3 0.20 %
Zobor 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Ipolybalog 2 0.14 %
Borosznok 2 0.14 %
Veres 2 0.14 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Nagykürtös 246 25.98 %
Erdőszelestény 168 17.74 %
Zsély 73 7.71 %
Kékkő 32 3.38 %
Leszenye 27 2.85 %
Csáb 25 2.64 %
Magasmajtény 24 2.53 %
Mikszáthfalva 22 2.32 %
Kiscsalomja 21 2.22 %
Lukanénye 21 2.22 %
Dacsólam 21 2.22 %
Bussa 21 2.22 %
Apátújfalu 19 2.01 %
Nógrádszentpéter 18 1.90 %
Középpalojta 15 1.58 %
Bereklak 15 1.58 %
Kiskürtös 14 1.48 %
Alsópalojta 14 1.48 %
Érújfalu 14 1.48 %
Kürtösújfalu 14 1.48 %
Csall 13 1.37 %
Ipolyvarbó 13 1.37 %
Ipolybalog 13 1.37 %
Terbegec 13 1.37 %
Ipolynyék 12 1.27 %
Nagycsalomja 12 1.27 %
Alsósztregova 12 1.27 %
Nagyhalom 12 1.27 %
Szécsénykovácsi 12 1.27 %
Ebeck 11 1.16 %
Alsózellő 8 0.84 %
Felsőzellő 8 0.84 %
Bátorfalu 7 0.74 %
Ipolyharaszti 7 0.74 %
Tótgyarmat 6 0.63 %
Csalár 6 0.63 %
Kishalom 6 0.63 %
Felsőesztergály 6 0.63 %
Felsőpalojta 6 0.63 %
Gyürki 6 0.63 %
Szelény 6 0.63 %
Dacsókeszi 5 0.53 %
Ipolynagyfalu 5 0.53 %
Kőkeszi 5 0.53 %
Kóvár 5 0.53 %
Tótkisfalu 5 0.53 %
Nógrádszenna 5 0.53 %
Kislibercse 4 0.42 %
Borosznok 4 0.42 %
Hartyán 4 0.42 %
Sirak 4 0.42 %
Zobor 4 0.42 %
Ipolykeszi 3 0.32 %
Felsősztregova 3 0.32 %
Ipolykér 3 0.32 %
Szuhány 3 0.32 %
Ipolyhídvég 3 0.32 %
Nagylám 3 0.32 %
Alsóesztergály 3 0.32 %
Inám 2 0.21 %
Süllye 2 0.21 %
Száraznyírjes 2 0.21 %
Galábocs 2 0.21 %
Óvár 1 0.11 %
Tótkelecsény 1 0.11 %
Apafalva 1 0.11 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 13.58 %
Nagykürtös 217 13.52 %
Ipolybalog 189 11.78 %
Lukanénye 124 7.73 %
Csáb 91 5.67 %
Nagycsalomja 80 4.98 %
Inám 72 4.49 %
Ipolyhídvég 64 3.99 %
Zsély 59 3.68 %
Bussa 51 3.18 %
Ipolykeszi 48 2.99 %
Kóvár 45 2.80 %
Ipolyvarbó 43 2.68 %
Apátújfalu 43 2.68 %
Óvár 42 2.62 %
Ipolynagyfalu 38 2.37 %
Ipolyszécsényke 36 2.24 %
Kőkeszi 36 2.24 %
Kelenye 27 1.68 %
Kékkő 22 1.37 %
Terbegec 21 1.31 %
Dacsókeszi 20 1.25 %
Leszenye 19 1.18 %
Szécsénykovácsi 18 1.12 %
Felsőzellő 15 0.93 %
Alsósztregova 15 0.93 %
Szelény 15 0.93 %
Bátorfalu 14 0.87 %
Csalár 13 0.81 %
Nógrádszentpéter 11 0.69 %
Kiscsalomja 10 0.62 %
Galábocs 10 0.62 %
Magasmajtény 10 0.62 %
Alsópalojta 9 0.56 %
Erdőszelestény 9 0.56 %
Szuhány 8 0.50 %
Mikszáthfalva 8 0.50 %
Sirak 8 0.50 %
Tótkisfalu 7 0.44 %
Érújfalu 7 0.44 %
Alsózellő 7 0.44 %
Kiskürtös 7 0.44 %
Rárósmulyad 7 0.44 %
Hartyán 6 0.37 %
Tótgyarmat 6 0.37 %
Kürtösújfalu 6 0.37 %
Gyürki 6 0.37 %
Dacsólam 5 0.31 %
Tótkelecsény 5 0.31 %
Felsőesztergály 5 0.31 %
Kishalom 5 0.31 %
Ipolykér 5 0.31 %
Ipolyharaszti 5 0.31 %
Ebeck 4 0.25 %
Nagyhalom 4 0.25 %
Nagylám 4 0.25 %
Bereklak 4 0.25 %
Felsőpalojta 3 0.19 %
Középpalojta 3 0.19 %
Zobor 3 0.19 %
Csall 3 0.19 %
Nógrádszenna 2 0.12 %
Alsóesztergály 2 0.12 %
Kislibercse 2 0.12 %
Paróca 2 0.12 %
Apafalva 2 0.12 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 23.14 %
Középpalojta 113 10.25 %
Alsópalojta 91 8.26 %
Lukanénye 90 8.17 %
Felsőpalojta 79 7.17 %
Bereklak 61 5.54 %
Kékkő 32 2.90 %
Ebeck 32 2.90 %
Tótgyarmat 24 2.18 %
Csáb 22 2.00 %
Mikszáthfalva 21 1.91 %
Magasmajtény 20 1.81 %
Kőkeszi 17 1.54 %
Leszenye 16 1.45 %
Erdőszelestény 15 1.36 %
Ipolynyék 15 1.36 %
Dacsólam 15 1.36 %
Kiskürtös 14 1.27 %
Szuhány 14 1.27 %
Zsély 12 1.09 %
Dacsókeszi 11 1.00 %
Bussa 8 0.73 %
Kürtösújfalu 8 0.73 %
Alsóesztergály 7 0.64 %
Érújfalu 7 0.64 %
Apátújfalu 6 0.54 %
Nagycsalomja 6 0.54 %
Óvár 6 0.54 %
Nógrádszentpéter 6 0.54 %
Csalár 6 0.54 %
Terbegec 5 0.45 %
Csall 5 0.45 %
Alsózellő 5 0.45 %
Alsósztregova 5 0.45 %
Tótkisfalu 5 0.45 %
Hartyán 5 0.45 %
Ipolykeszi 5 0.45 %
Felsőzellő 4 0.36 %
Bátorfalu 4 0.36 %
Szelény 4 0.36 %
Kiscsalomja 4 0.36 %
Felsőesztergály 4 0.36 %
Sirak 3 0.27 %
Ipolynagyfalu 3 0.27 %
Nagylám 3 0.27 %
Apafalva 3 0.27 %
Gyürki 3 0.27 %
Ipolyhídvég 2 0.18 %
Ipolyharaszti 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.18 %
Ipolybalog 2 0.18 %
Kislibercse 2 0.18 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Nagyhalom 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 12.34 %
Ipolybalog 179 9.48 %
Lukanénye 173 9.16 %
Csáb 132 6.99 %
Nagykürtös 125 6.62 %
Apátújfalu 119 6.30 %
Nagycsalomja 96 5.08 %
Zsély 80 4.24 %
Leszenye 69 3.65 %
Inám 61 3.23 %
Ipolykeszi 61 3.23 %
Bussa 59 3.13 %
Ipolyhídvég 59 3.13 %
Kőkeszi 58 3.07 %
Ipolyszécsényke 50 2.65 %
Tótgyarmat 48 2.54 %
Ipolyvarbó 48 2.54 %
Óvár 46 2.44 %
Kelenye 46 2.44 %
Kóvár 42 2.22 %
Terbegec 41 2.17 %
Bátorfalu 36 1.91 %
Ipolynagyfalu 34 1.80 %
Dacsókeszi 30 1.59 %
Szécsénykovácsi 26 1.38 %
Ipolyharaszti 18 0.95 %
Szelény 17 0.90 %
Sirak 15 0.79 %
Erdőszelestény 15 0.79 %
Csalár 14 0.74 %
Kékkő 13 0.69 %
Magasmajtény 12 0.64 %
Ipolykér 12 0.64 %
Ebeck 11 0.58 %
Mikszáthfalva 10 0.53 %
Felsőzellő 9 0.48 %
Csall 9 0.48 %
Gyürki 8 0.42 %
Galábocs 8 0.42 %
Bereklak 6 0.32 %
Rárósmulyad 6 0.32 %
Középpalojta 4 0.21 %
Alsóesztergály 4 0.21 %
Felsőpalojta 3 0.16 %
Kiscsalomja 3 0.16 %
Alsósztregova 3 0.16 %
Kiskürtös 2 0.11 %
Nagyhalom 2 0.11 %
Alsópalojta 2 0.11 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Szuhány 2 0.11 %
Nógrádszentpéter 2 0.11 %
Alsózellő 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Apafalva 1 0.05 %
Kürtösújfalu 1 0.05 %
Kislibercse 1 0.05 %
Tótkisfalu 1 0.05 %
Hartyán 1 0.05 %
Érújfalu 1 0.05 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 5.10 %
Ipolykér 25 3.44 %
Bussa 21 2.89 %
Lukanénye 21 2.89 %
Szécsénykovácsi 21 2.89 %
Nagykürtös 19 2.62 %
Ipolynyék 17 2.34 %
Óvár 12 1.65 %
Zsély 12 1.65 %
Terbegec 11 1.52 %
Apátújfalu 11 1.52 %
Ipolybalog 11 1.52 %
Csáb 10 1.38 %
Felsőzellő 10 1.38 %
Nagycsalomja 8 1.10 %
Ipolyhídvég 7 0.96 %
Kőkeszi 7 0.96 %
Inám 7 0.96 %
Leszenye 7 0.96 %
Galábocs 5 0.69 %
Csalár 4 0.55 %
Ipolynagyfalu 4 0.55 %
Érújfalu 3 0.41 %
Hartyán 3 0.41 %
Dacsókeszi 3 0.41 %
Gyürki 3 0.41 %
Kóvár 3 0.41 %
Paróca 3 0.41 %
Ipolyszécsényke 3 0.41 %
Szelény 3 0.41 %
Erdőszelestény 3 0.41 %
Tótgyarmat 2 0.28 %
Felsőesztergály 2 0.28 %
Ipolyharaszti 2 0.28 %
Alsósztregova 2 0.28 %
Sirak 2 0.28 %
Mikszáthfalva 2 0.28 %
Alsózellő 1 0.14 %
Kelenye 1 0.14 %
Alsópalojta 1 0.14 %
Ebeck 1 0.14 %
Alsóesztergály 1 0.14 %
Ipolykeszi 1 0.14 %
Magasmajtény 1 0.14 %
Nógrádszentpéter 1 0.14 %
Dacsólam 1 0.14 %
Bereklak 1 0.14 %
Nagylám 1 0.14 %
Kiscsalomja 1 0.14 %
Csall 1 0.14 %
Kékkő 1 0.14 %
Kiskürtös 1 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.14 %
Szuhány 1 0.14 %
Középpalojta 1 0.14 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 13.43 %
Nagykürtös 96 11.72 %
Nógrádszentpéter 34 4.15 %
Érújfalu 17 2.08 %
Kékkő 16 1.95 %
Kislibercse 15 1.83 %
Tótkisfalu 15 1.83 %
Bussa 15 1.83 %
Magasmajtény 14 1.71 %
Borosznok 13 1.59 %
Süllye 11 1.34 %
Felsőesztergály 11 1.34 %
Lukanénye 9 1.10 %
Alsópalojta 9 1.10 %
Zsély 9 1.10 %
Csáb 9 1.10 %
Ipolyharaszti 9 1.10 %
Bereklak 8 0.98 %
Felsősztregova 8 0.98 %
Dacsólam 7 0.85 %
Tótkelecsény 7 0.85 %
Nagylám 7 0.85 %
Nógrádszenna 6 0.73 %
Felsőzellő 6 0.73 %
Csall 6 0.73 %
Szelény 5 0.61 %
Hartyán 5 0.61 %
Ipolynyék 5 0.61 %
Kiscsalomja 5 0.61 %
Bátorfalu 4 0.49 %
Nagycsalomja 4 0.49 %
Kiskürtös 4 0.49 %
Alsózellő 4 0.49 %
Szuhány 4 0.49 %
Paróca 4 0.49 %
Kürtösújfalu 3 0.37 %
Kelenye 3 0.37 %
Nagyhalom 3 0.37 %
Kőkeszi 2 0.24 %
Rárósmulyad 2 0.24 %
Ipolybalog 2 0.24 %
Dacsókeszi 2 0.24 %
Leszenye 2 0.24 %
Középpalojta 2 0.24 %
Száraznyírjes 2 0.24 %
Kishalom 1 0.12 %
Veres 1 0.12 %
Inám 1 0.12 %
Ebeck 1 0.12 %
Gyürki 1 0.12 %
Erdőszelestény 1 0.12 %
Mikszáthfalva 1 0.12 %
Tótgyarmat 1 0.12 %
Ipolyvarbó 1 0.12 %
Apafalva 1 0.12 %
Ipolyhídvég 1 0.12 %
Ipolykeszi 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 27.13 %
Zsély 73 3.89 %
Kékkő 64 3.41 %
Alsózellő 62 3.30 %
Lukanénye 49 2.61 %
Csáb 37 1.97 %
Alsósztregova 37 1.97 %
Középpalojta 36 1.92 %
Apátújfalu 35 1.87 %
Dacsókeszi 33 1.76 %
Nógrádszentpéter 29 1.55 %
Bereklak 28 1.49 %
Mikszáthfalva 28 1.49 %
Erdőszelestény 26 1.39 %
Kiskürtös 25 1.33 %
Érújfalu 25 1.33 %
Felsőzellő 23 1.23 %
Ipolynyék 23 1.23 %
Alsópalojta 21 1.12 %
Nagycsalomja 20 1.07 %
Ebeck 20 1.07 %
Leszenye 20 1.07 %
Kőkeszi 18 0.96 %
Felsőesztergály 18 0.96 %
Bussa 18 0.96 %
Szécsénykovácsi 18 0.96 %
Alsóesztergály 18 0.96 %
Csalár 17 0.91 %
Kiscsalomja 17 0.91 %
Tótgyarmat 16 0.85 %
Nógrádszenna 15 0.80 %
Terbegec 14 0.75 %
Ipolykér 14 0.75 %
Bátorfalu 11 0.59 %
Ipolybalog 11 0.59 %
Óvár 11 0.59 %
Tótkelecsény 11 0.59 %
Kelenye 11 0.59 %
Tótkisfalu 9 0.48 %
Szuhány 9 0.48 %
Kürtösújfalu 9 0.48 %
Sirak 9 0.48 %
Ipolyhídvég 9 0.48 %
Száraznyírjes 8 0.43 %
Inám 8 0.43 %
Ipolyvarbó 8 0.43 %
Felsőpalojta 7 0.37 %
Szelény 7 0.37 %
Apafalva 7 0.37 %
Süllye 6 0.32 %
Ipolyszécsényke 6 0.32 %
Galábocs 6 0.32 %
Ipolynagyfalu 6 0.32 %
Nagyhalom 6 0.32 %
Kóvár 6 0.32 %
Csall 6 0.32 %
Kislibercse 6 0.32 %
Magasmajtény 4 0.21 %
Ipolyharaszti 4 0.21 %
Ipolykeszi 3 0.16 %
Paróca 3 0.16 %
Nagylám 3 0.16 %
Gyürki 3 0.16 %
Felsősztregova 3 0.16 %
Kishalom 3 0.16 %
Dacsólam 3 0.16 %
Rárósmulyad 3 0.16 %
Veres 2 0.11 %
Borosznok 2 0.11 %
Zobor 2 0.11 %
Hartyán 1 0.05 %
Nagykürtös 717 49.04 %
Kékkő 93 6.36 %
Mikszáthfalva 76 5.20 %
Alsópalojta 67 4.58 %
Magasmajtény 59 4.04 %
Kiskürtös 39 2.67 %
Alsósztregova 36 2.46 %
Középpalojta 32 2.19 %
Zsély 31 2.12 %
Nógrádszentpéter 27 1.85 %
Erdőszelestény 25 1.71 %
Ebeck 22 1.50 %
Bereklak 22 1.50 %
Alsózellő 22 1.50 %
Ipolynyék 21 1.44 %
Bussa 18 1.23 %
Nagyhalom 14 0.96 %
Kürtösújfalu 13 0.89 %
Dacsókeszi 11 0.75 %
Csalár 9 0.62 %
Alsóesztergály 8 0.55 %
Dacsólam 8 0.55 %
Kislibercse 7 0.48 %
Csáb 7 0.48 %
Leszenye 6 0.41 %
Csall 6 0.41 %
Lukanénye 5 0.34 %
Tótkisfalu 5 0.34 %
Érújfalu 5 0.34 %
Szuhány 5 0.34 %
Kishalom 5 0.34 %
Felsőpalojta 4 0.27 %
Szécsénykovácsi 4 0.27 %
Sirak 4 0.27 %
Ipolyhídvég 4 0.27 %
Kőkeszi 4 0.27 %
Óvár 4 0.27 %
Szelény 4 0.27 %
Felsőzellő 4 0.27 %
Száraznyírjes 4 0.27 %
Nagylám 3 0.21 %
Ipolyharaszti 3 0.21 %
Bátorfalu 3 0.21 %
Ipolykér 3 0.21 %
Hartyán 3 0.21 %
Galábocs 3 0.21 %
Nagycsalomja 3 0.21 %
Terbegec 3 0.21 %
Ipolybalog 3 0.21 %
Apátújfalu 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Kóvár 2 0.14 %
Felsőesztergály 2 0.14 %
Nógrádszenna 2 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 34.04 %
Kékkő 203 4.86 %
Magasmajtény 163 3.91 %
Erdőszelestény 118 2.83 %
Nógrádszentpéter 116 2.78 %
Bereklak 105 2.52 %
Lukanénye 105 2.52 %
Bussa 104 2.49 %
Csáb 102 2.44 %
Alsópalojta 102 2.44 %
Alsósztregova 87 2.08 %
Zsély 86 2.06 %
Mikszáthfalva 80 1.92 %
Középpalojta 78 1.87 %
Kürtösújfalu 76 1.82 %
Dacsókeszi 69 1.65 %
Kőkeszi 63 1.51 %
Érújfalu 61 1.46 %
Kiskürtös 55 1.32 %
Szuhány 55 1.32 %
Leszenye 55 1.32 %
Ebeck 51 1.22 %
Dacsólam 51 1.22 %
Apátújfalu 51 1.22 %
Ipolynyék 45 1.08 %
Alsózellő 42 1.01 %
Felsőpalojta 41 0.98 %
Nógrádszenna 40 0.96 %
Kiscsalomja 36 0.86 %
Felsőesztergály 35 0.84 %
Bátorfalu 35 0.84 %
Csall 34 0.81 %
Tótgyarmat 32 0.77 %
Tótkisfalu 32 0.77 %
Csalár 31 0.74 %
Felsőzellő 31 0.74 %
Nagylám 30 0.72 %
Szelény 29 0.69 %
Nagycsalomja 28 0.67 %
Szécsénykovácsi 27 0.65 %
Alsóesztergály 26 0.62 %
Ipolybalog 25 0.60 %
Tótkelecsény 24 0.57 %
Sirak 24 0.57 %
Hartyán 24 0.57 %
Felsősztregova 24 0.57 %
Nagyhalom 22 0.53 %
Ipolykér 22 0.53 %
Óvár 21 0.50 %
Terbegec 21 0.50 %
Ipolyharaszti 20 0.48 %
Ipolykeszi 20 0.48 %
Kislibercse 17 0.41 %
Ipolyvarbó 16 0.38 %
Borosznok 15 0.36 %
Gyürki 15 0.36 %
Paróca 14 0.34 %
Kishalom 13 0.31 %
Apafalva 12 0.29 %
Ipolynagyfalu 12 0.29 %
Galábocs 12 0.29 %
Zobor 11 0.26 %
Inám 10 0.24 %
Ipolyhídvég 10 0.24 %
Száraznyírjes 8 0.19 %
Kóvár 8 0.19 %
Süllye 6 0.14 %
Ipolyszécsényke 6 0.14 %
Veres 5 0.12 %
Rárósmulyad 5 0.12 %
Kelenye 1 0.02 %
Nagykürtös 284 22.31 %
Kékkő 35 2.75 %
Magasmajtény 20 1.57 %
Nógrádszentpéter 19 1.49 %
Kiskürtös 17 1.34 %
Zsély 16 1.26 %
Bussa 14 1.10 %
Erdőszelestény 12 0.94 %
Csall 9 0.71 %
Száraznyírjes 9 0.71 %
Ebeck 9 0.71 %
Csáb 8 0.63 %
Alsópalojta 8 0.63 %
Mikszáthfalva 8 0.63 %
Bereklak 8 0.63 %
Galábocs 8 0.63 %
Dacsólam 8 0.63 %
Lukanénye 8 0.63 %
Leszenye 8 0.63 %
Érújfalu 8 0.63 %
Dacsókeszi 7 0.55 %
Kőkeszi 6 0.47 %
Ipolyvarbó 6 0.47 %
Ipolynyék 6 0.47 %
Apátújfalu 5 0.39 %
Középpalojta 5 0.39 %
Kiscsalomja 4 0.31 %
Szuhány 4 0.31 %
Borosznok 4 0.31 %
Csalár 4 0.31 %
Tótkisfalu 4 0.31 %
Óvár 4 0.31 %
Kóvár 3 0.24 %
Bátorfalu 3 0.24 %
Felsőesztergály 3 0.24 %
Alsóesztergály 3 0.24 %
Hartyán 3 0.24 %
Szelény 2 0.16 %
Gyürki 2 0.16 %
Kürtösújfalu 2 0.16 %
Tótkelecsény 2 0.16 %
Felsősztregova 2 0.16 %
Ipolybalog 2 0.16 %
Alsósztregova 2 0.16 %
Süllye 2 0.16 %
Tótgyarmat 2 0.16 %
Felsőpalojta 1 0.08 %
Zobor 1 0.08 %
Rárósmulyad 1 0.08 %
Nógrádszenna 1 0.08 %
Sirak 1 0.08 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Inám 1 0.08 %
Ipolykér 1 0.08 %
Kelenye 1 0.08 %
Apafalva 1 0.08 %
Kishalom 1 0.08 %
Paróca 1 0.08 %
Nagycsalomja 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Felsőzellő 1 0.08 %
Alsózellő 1 0.08 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 29.11 %
Kékkő 61 6.08 %
Lukanénye 39 3.89 %
Zsély 38 3.79 %
Alsósztregova 28 2.79 %
Nógrádszentpéter 26 2.59 %
Bereklak 20 1.99 %
Alsózellő 19 1.89 %
Ebeck 18 1.79 %
Erdőszelestény 18 1.79 %
Csáb 16 1.60 %
Mikszáthfalva 16 1.60 %
Érújfalu 16 1.60 %
Felsőzellő 16 1.60 %
Nógrádszenna 15 1.50 %
Ipolynyék 14 1.40 %
Kürtösújfalu 13 1.30 %
Magasmajtény 13 1.30 %
Bussa 13 1.30 %
Alsópalojta 12 1.20 %
Kőkeszi 12 1.20 %
Középpalojta 12 1.20 %
Leszenye 12 1.20 %
Dacsókeszi 12 1.20 %
Kiskürtös 11 1.10 %
Tótgyarmat 10 1.00 %
Tótkisfalu 9 0.90 %
Inám 9 0.90 %
Dacsólam 9 0.90 %
Ipolykér 8 0.80 %
Csalár 8 0.80 %
Alsóesztergály 8 0.80 %
Apátújfalu 8 0.80 %
Kislibercse 7 0.70 %
Kelenye 7 0.70 %
Nagycsalomja 7 0.70 %
Csall 6 0.60 %
Apafalva 6 0.60 %
Kiscsalomja 6 0.60 %
Szelény 6 0.60 %
Nagylám 6 0.60 %
Óvár 6 0.60 %
Ipolyhídvég 5 0.50 %
Felsőesztergály 5 0.50 %
Szuhány 5 0.50 %
Felsőpalojta 4 0.40 %
Süllye 4 0.40 %
Ipolybalog 4 0.40 %
Nagyhalom 4 0.40 %
Tótkelecsény 4 0.40 %
Paróca 3 0.30 %
Kóvár 3 0.30 %
Sirak 3 0.30 %
Terbegec 3 0.30 %
Szécsénykovácsi 3 0.30 %
Ipolynagyfalu 3 0.30 %
Kishalom 3 0.30 %
Száraznyírjes 3 0.30 %
Veres 2 0.20 %
Bátorfalu 2 0.20 %
Ipolyszécsényke 2 0.20 %
Rárósmulyad 2 0.20 %
Borosznok 2 0.20 %
Ipolyharaszti 2 0.20 %
Hartyán 2 0.20 %
Gyürki 2 0.20 %
Zobor 2 0.20 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Galábocs 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagykürtös 758 32.49 %
Kékkő 105 4.50 %
Erdőszelestény 71 3.04 %
Magasmajtény 63 2.70 %
Bussa 62 2.66 %
Nógrádszentpéter 59 2.53 %
Bereklak 55 2.36 %
Csáb 51 2.19 %
Középpalojta 50 2.14 %
Alsópalojta 49 2.10 %
Zsély 48 2.06 %
Lukanénye 46 1.97 %
Ipolyhídvég 45 1.93 %
Kürtösújfalu 44 1.89 %
Alsósztregova 43 1.84 %
Felsőzellő 39 1.67 %
Mikszáthfalva 38 1.63 %
Dacsókeszi 38 1.63 %
Szuhány 35 1.50 %
Felsőesztergály 31 1.33 %
Apátújfalu 28 1.20 %
Kiskürtös 28 1.20 %
Csalár 27 1.16 %
Leszenye 27 1.16 %
Kőkeszi 26 1.11 %
Alsózellő 25 1.07 %
Dacsólam 25 1.07 %
Kiscsalomja 24 1.03 %
Ipolynyék 23 0.99 %
Érújfalu 23 0.99 %
Csall 21 0.90 %
Szécsénykovácsi 21 0.90 %
Felsősztregova 21 0.90 %
Felsőpalojta 20 0.86 %
Szelény 20 0.86 %
Alsóesztergály 20 0.86 %
Hartyán 19 0.81 %
Nagylám 18 0.77 %
Ipolynagyfalu 18 0.77 %
Ipolykér 17 0.73 %
Ipolyvarbó 17 0.73 %
Óvár 17 0.73 %
Ebeck 16 0.69 %
Tótgyarmat 16 0.69 %
Tótkisfalu 15 0.64 %
Kislibercse 15 0.64 %
Tótkelecsény 15 0.64 %
Nógrádszenna 15 0.64 %
Paróca 13 0.56 %
Ipolykeszi 13 0.56 %
Ipolybalog 12 0.51 %
Ipolyharaszti 12 0.51 %
Apafalva 11 0.47 %
Zobor 11 0.47 %
Terbegec 11 0.47 %
Galábocs 11 0.47 %
Borosznok 10 0.43 %
Kóvár 9 0.39 %
Kishalom 9 0.39 %
Száraznyírjes 8 0.34 %
Kelenye 7 0.30 %
Bátorfalu 7 0.30 %
Sirak 6 0.26 %
Gyürki 6 0.26 %
Ipolyszécsényke 6 0.26 %
Inám 6 0.26 %
Süllye 5 0.21 %
Nagycsalomja 5 0.21 %
Nagyhalom 4 0.17 %
Rárósmulyad 3 0.13 %
Veres 3 0.13 %
Nagykürtös 629 41.66 %
Kékkő 110 7.28 %
Zsély 56 3.71 %
Mikszáthfalva 54 3.58 %
Alsópalojta 51 3.38 %
Bereklak 42 2.78 %
Nógrádszentpéter 38 2.52 %
Bussa 35 2.32 %
Erdőszelestény 35 2.32 %
Kiskürtös 32 2.12 %
Csáb 28 1.85 %
Felsőesztergály 26 1.72 %
Kürtösújfalu 23 1.52 %
Alsózellő 22 1.46 %
Alsósztregova 22 1.46 %
Lukanénye 19 1.26 %
Ebeck 17 1.13 %
Magasmajtény 17 1.13 %
Nagyhalom 13 0.86 %
Dacsókeszi 13 0.86 %
Leszenye 13 0.86 %
Ipolykér 13 0.86 %
Érújfalu 13 0.86 %
Középpalojta 12 0.79 %
Felsőzellő 12 0.79 %
Szécsénykovácsi 11 0.73 %
Szuhány 10 0.66 %
Csalár 10 0.66 %
Száraznyírjes 10 0.66 %
Kőkeszi 9 0.60 %
Kiscsalomja 9 0.60 %
Dacsólam 9 0.60 %
Nógrádszenna 8 0.53 %
Galábocs 8 0.53 %
Tótgyarmat 8 0.53 %
Óvár 7 0.46 %
Felsőpalojta 7 0.46 %
Bátorfalu 6 0.40 %
Kislibercse 5 0.33 %
Ipolyharaszti 4 0.26 %
Ipolynagyfalu 4 0.26 %
Ipolynyék 4 0.26 %
Apátújfalu 4 0.26 %
Csall 4 0.26 %
Tótkelecsény 4 0.26 %
Zobor 4 0.26 %
Ipolyhídvég 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Szelény 3 0.20 %
Apafalva 3 0.20 %
Alsóesztergály 3 0.20 %
Tótkisfalu 3 0.20 %
Kishalom 3 0.20 %
Süllye 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Nagycsalomja 2 0.13 %
Kelenye 2 0.13 %
Ipolyvarbó 2 0.13 %
Borosznok 1 0.07 %
Gyürki 1 0.07 %
Veres 1 0.07 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 11.80 %
Ipolybalog 57 10.67 %
Ipolykeszi 48 8.99 %
Ipolyhídvég 41 7.68 %
Nagycsalomja 24 4.49 %
Nagykürtös 22 4.12 %
Lukanénye 20 3.75 %
Ipolykér 13 2.43 %
Óvár 13 2.43 %
Ipolynagyfalu 12 2.25 %
Inám 12 2.25 %
Kóvár 11 2.06 %
Magasmajtény 8 1.50 %
Bussa 6 1.12 %
Ipolyszécsényke 6 1.12 %
Tótgyarmat 5 0.94 %
Kőkeszi 5 0.94 %
Zsély 4 0.75 %
Ipolyvarbó 4 0.75 %
Apátújfalu 4 0.75 %
Kelenye 4 0.75 %
Csalár 4 0.75 %
Szécsénykovácsi 4 0.75 %
Leszenye 3 0.56 %
Csáb 3 0.56 %
Kiscsalomja 2 0.37 %
Sirak 2 0.37 %
Érújfalu 2 0.37 %
Gyürki 2 0.37 %
Alsózellő 1 0.19 %
Tótkisfalu 1 0.19 %
Terbegec 1 0.19 %
Bátorfalu 1 0.19 %
Kékkő 1 0.19 %
Kishalom 1 0.19 %
Mikszáthfalva 1 0.19 %
Alsósztregova 1 0.19 %
Rárósmulyad 1 0.19 %
Dacsókeszi 1 0.19 %
Szelény 1 0.19 %
Zobor 1 0.19 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 26.06 %
Alsósztregova 136 18.66 %
Felsőzellő 91 12.48 %
Bussa 76 10.43 %
Nógrádszentpéter 31 4.25 %
Kékkő 24 3.29 %
Alsózellő 23 3.16 %
Mikszáthfalva 18 2.47 %
Kislibercse 16 2.19 %
Alsópalojta 16 2.19 %
Érújfalu 15 2.06 %
Magasmajtény 13 1.78 %
Középpalojta 10 1.37 %
Felsőesztergály 10 1.37 %
Rárósmulyad 9 1.23 %
Leszenye 9 1.23 %
Tótkelecsény 8 1.10 %
Nógrádszenna 8 1.10 %
Ipolynyék 7 0.96 %
Csáb 7 0.96 %
Dacsólam 7 0.96 %
Hartyán 7 0.96 %
Apátújfalu 7 0.96 %
Csalár 6 0.82 %
Ipolyvarbó 6 0.82 %
Zsély 6 0.82 %
Ebeck 6 0.82 %
Kishalom 5 0.69 %
Kiskürtös 5 0.69 %
Tótkisfalu 5 0.69 %
Lukanénye 5 0.69 %
Szuhány 4 0.55 %
Felsősztregova 4 0.55 %
Nagycsalomja 4 0.55 %
Erdőszelestény 4 0.55 %
Borosznok 4 0.55 %
Kürtösújfalu 4 0.55 %
Bereklak 4 0.55 %
Terbegec 4 0.55 %
Kőkeszi 3 0.41 %
Galábocs 3 0.41 %
Nagyhalom 3 0.41 %
Tótgyarmat 3 0.41 %
Alsóesztergály 2 0.27 %
Bátorfalu 2 0.27 %
Gyürki 2 0.27 %
Ipolykeszi 2 0.27 %
Csall 2 0.27 %
Nagylám 2 0.27 %
Dacsókeszi 2 0.27 %
Ipolybalog 2 0.27 %
Ipolyharaszti 2 0.27 %
Szécsénykovácsi 2 0.27 %
Ipolynagyfalu 2 0.27 %
Ipolykér 2 0.27 %
Kiscsalomja 2 0.27 %
Ipolyhídvég 2 0.27 %
Ipolyszécsényke 1 0.14 %
Süllye 1 0.14 %
Felsőpalojta 1 0.14 %
Kelenye 1 0.14 %
Kóvár 1 0.14 %
Sirak 1 0.14 %
Óvár 1 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.14 %
Paróca 1 0.14 %
Zobor 1 0.14 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 18.62 %
Ipolyhídvég 131 14.87 %
Ipolybalog 83 9.42 %
Ipolynagyfalu 47 5.33 %
Inám 44 4.99 %
Nagykürtös 41 4.65 %
Óvár 35 3.97 %
Ipolykér 31 3.52 %
Ipolykeszi 27 3.06 %
Lukanénye 19 2.16 %
Csáb 18 2.04 %
Nagycsalomja 18 2.04 %
Kelenye 18 2.04 %
Ipolyszécsényke 17 1.93 %
Kóvár 15 1.70 %
Csalár 15 1.70 %
Apátújfalu 13 1.48 %
Sirak 11 1.25 %
Terbegec 11 1.25 %
Szécsénykovácsi 10 1.14 %
Kőkeszi 9 1.02 %
Bussa 9 1.02 %
Bátorfalu 8 0.91 %
Leszenye 7 0.79 %
Tótgyarmat 6 0.68 %
Dacsókeszi 5 0.57 %
Gyürki 5 0.57 %
Kékkő 5 0.57 %
Magasmajtény 4 0.45 %
Szelény 4 0.45 %
Ipolyvarbó 4 0.45 %
Zsély 4 0.45 %
Galábocs 3 0.34 %
Hartyán 3 0.34 %
Érújfalu 3 0.34 %
Mikszáthfalva 2 0.23 %
Alsózellő 2 0.23 %
Rárósmulyad 2 0.23 %
Erdőszelestény 2 0.23 %
Zobor 1 0.11 %
Kiskürtös 1 0.11 %
Bereklak 1 0.11 %
Kiscsalomja 1 0.11 %
Alsósztregova 1 0.11 %
Felsőzellő 1 0.11 %
Ipolyharaszti 1 0.11 %
Csall 1 0.11 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 30.45 %
Alsósztregova 235 21.82 %
Nógrádszentpéter 76 7.06 %
Érújfalu 75 6.96 %
Kékkő 53 4.92 %
Bussa 40 3.71 %
Magasmajtény 39 3.62 %
Kislibercse 32 2.97 %
Hartyán 30 2.79 %
Felsősztregova 29 2.69 %
Tótkisfalu 28 2.60 %
Nógrádszenna 23 2.14 %
Mikszáthfalva 20 1.86 %
Erdőszelestény 19 1.76 %
Tótkelecsény 19 1.76 %
Zsély 18 1.67 %
Alsópalojta 18 1.67 %
Süllye 18 1.67 %
Borosznok 16 1.49 %
Felsőzellő 12 1.11 %
Kiskürtös 12 1.11 %
Bereklak 12 1.11 %
Apátújfalu 11 1.02 %
Felsőesztergály 11 1.02 %
Alsózellő 10 0.93 %
Alsóesztergály 9 0.84 %
Dacsókeszi 9 0.84 %
Középpalojta 9 0.84 %
Rárósmulyad 8 0.74 %
Leszenye 8 0.74 %
Nagylám 8 0.74 %
Lukanénye 8 0.74 %
Kóvár 8 0.74 %
Kürtösújfalu 7 0.65 %
Csáb 7 0.65 %
Paróca 7 0.65 %
Nagyhalom 6 0.56 %
Óvár 6 0.56 %
Ipolykér 6 0.56 %
Dacsólam 5 0.46 %
Szelény 4 0.37 %
Szuhány 4 0.37 %
Tótgyarmat 4 0.37 %
Csalár 4 0.37 %
Gyürki 4 0.37 %
Csall 4 0.37 %
Kishalom 4 0.37 %
Ipolykeszi 3 0.28 %
Ipolynyék 3 0.28 %
Szécsénykovácsi 3 0.28 %
Ebeck 3 0.28 %
Kelenye 3 0.28 %
Kiscsalomja 3 0.28 %
Nagycsalomja 2 0.19 %
Bátorfalu 2 0.19 %
Felsőpalojta 2 0.19 %
Kőkeszi 2 0.19 %
Veres 2 0.19 %
Terbegec 2 0.19 %
Zobor 2 0.19 %
Ipolyharaszti 2 0.19 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolynagyfalu 1 0.09 %
Száraznyírjes 1 0.09 %
Galábocs 1 0.09 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Sirak 1 0.09 %
Ipolybalog 1 0.09 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
167 41.65%
VPN
85 21.20%
DÚRS
30 7.48%
KSČ
26 6.48%
DS
22 5.49%
SPV
21 5.24%
KDH
19 4.74%
SZ
9 2.24%
SSL
8 2.00%
SD
7 1.75%
SNS
5 1.25%
HČSP
2 0.50%
Érvényes szavazatok 401
Együttélés-MKDM
153 46.22%
HZDS
45 13.60%
ODÚ
33 9.97%
SDĽ
20 6.04%
SDSS
18 5.44%
SPI
12 3.63%
ROI
8 2.42%
SZS
7 2.11%
Magyar Polgári Párt
7 2.11%
SNS
5 1.51%
KSS
4 1.21%
SKDH
4 1.21%
SZ
4 1.21%
HZOS
3 0.91%
DS-ODS
3 0.91%
ZPR-RČS
2 0.60%
Egyéb
3 0.91%
Érvényes szavazatok 331
MK
153 47.08%
KDH
43 13.23%
SP-VOĽBA
42 12.92%
18 5.54%
HZDS-RSS
14 4.31%
ZRS
14 4.31%
ROISR
10 3.08%
KSS
7 2.15%
SPK
7 2.15%
DS
6 1.85%
SD
5 1.54%
NS
3 0.92%
HZPCS
2 0.62%
Egyéb
1 0.31%
Érvényes szavazatok 325
MKP
139 39.60%
SDK
72 20.51%
KSS
44 12.54%
SDĽ
37 10.54%
HZDS
21 5.98%
SOP
11 3.13%
ZRS
8 2.28%
SNS
7 1.99%
JSP
3 0.85%
NSK
3 0.85%
SLS
2 0.57%
Egyéb
4 1.14%
Érvényes szavazatok 351
MKP
96 46.83%
KSS
27 13.17%
SMER
19 9.27%
SDKU
15 7.32%
ANO
14 6.83%
HZDS
10 4.88%
ROISR
5 2.44%
SZS
4 1.95%
PSNS
2 0.98%
KDH
2 0.98%
SNS
2 0.98%
HZD
2 0.98%
OKS
1 0.49%
ZRS
1 0.49%
ROMA
1 0.49%
ZAR
1 0.49%
SDA
1 0.49%
NOSNP
1 0.49%
SDĽ
1 0.49%
Érvényes szavazatok 205
MKP
89 50.86%
SMER
34 19.43%
KSS
15 8.57%
SDKU DS
11 6.29%
KDH
7 4.00%
ĽS HZDS
5 2.86%
SNS
4 2.29%
LB
3 1.71%
HZD
3 1.71%
SF
1 0.57%
ZRS
1 0.57%
Misia 21
1 0.57%
PS
1 0.57%
Érvényes szavazatok 175
Most-Híd
70 32.56%
MKP
35 16.28%
SMER
30 13.95%
SDKU DS
27 12.56%
SaS
17 7.91%
ĽS HZDS
10 4.65%
Únia
8 3.72%
LSNS
6 2.79%
SDĽ
4 1.86%
EDS
3 1.40%
ND
2 0.93%
SRK
1 0.47%
Paliho Kapurkova
1 0.47%
SNS
1 0.47%
Érvényes szavazatok 215
Most-Híd
52 31.33%
SMER SD
32 19.28%
MKP
30 18.07%
SDKU DS
9 5.42%
OĽaNO
9 5.42%
NaS ns
6 3.61%
SaS
5 3.01%
KDH
4 2.41%
99 Percent
4 2.41%
Zelení
3 1.81%
SNS
3 1.81%
LSNS
2 1.20%
SSS NM
2 1.20%
Zmena zdola DU
2 1.20%
ĽS HZDS
1 0.60%
PaS
1 0.60%
SZS
1 0.60%
Érvényes szavazatok 166
Most-Híd
47 22.71%
SMER SD
36 17.39%
MKP
32 15.46%
LSNS
29 14.01%
OĽANO-NOVA
18 8.70%
#SIEŤ
11 5.31%
SaS
7 3.38%
SNS
6 2.90%
SME RODINA
6 2.90%
TIP
4 1.93%
ŠANCA
3 1.45%
SKOK!
2 0.97%
SMS
1 0.48%
SZS
1 0.48%
Demokrati Slovenska
1 0.48%
KSS
1 0.48%
KDH
1 0.48%
PD
1 0.48%
Érvényes szavazatok 207
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések