SK
SC
.....

Cseklész

Község

címer zászló
1663 79% magyar 1910
81 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bernolákovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Pozsonyi járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Mátyusföld, Súr-erdő - Kisalföld, Mátyusföld, Nagyszombati-hátság - Kisalföld, Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
(Alsó-erdő), Bodzások, Csinyés, Felső-major, Kertalja, Közép-irtások, Lövetek, Nagy rétek (Hrube lúky), Obora, Ó Fácános, Paramberg, Rézhegyek, Sajdomb, Sakom, Šalaperská hora, Sáncz, Sápiszeg, Szacz,
Koordináták:
48.19885635, 17.30055046
Terület:
28,43 km2
Rang:
község
Népesség:
6408
Tszf. magasság:
141 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90027
Település kód:
507814
Szervezeti azonosító:
304662
Adóazonosító:
2020662028

Cseklész a Kisalföldön, a Mátyusföld nyugati részén, a Kis-Kárpátok lábánál, a Fekete-víz partján, három kistáj találkozásánál (Vízköz, Nagyszombati-hátság, Súr-erdő) fekszik, Pozsonytól 22 km-re északkeletre, Szenctől 9 km-re nyugatra, Nagyszombattól 34 km-re délnyugatra. Áthalad rajta a Pozsonyt Szenccel összekötő 61-es főút, a Pozsonyt Budapesttel összekötő vasúti fővonal (állomás), a község területét átszeli a Pozsonyt Zsolnával összekötő D-1-es autópálya is. Mellékutak kötik össze Pozsonyivánkával (4,5 km), Egyházfával (13 km) és Tótgurabbal (7 km). Nyugatról Pozsonyivánka, északról Horvátgurab, keletről Magyarbél és Dunasápújfalu, délkeletről Fél, délről Éberhard községekkel határos. Déli határát a Kis-Duna alkotja.

Közigazgatás

A Pozsonyi kerülethez és a Szenci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként (1871-ben mezővárosként) Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Pozsonyi, majd 1960-1996 között a Pozsony-környéki járáshoz tartozott, 1996 óta a Szenci járás része. 1938-ban az első bécsi döntés Magyarországnak ítélte, de 1939 márciusában elcserélték Nagycéténnyel és Vágával, így 1945-ig a Szlovák Államhoz tartozott. Ebben az időszakban keleti határa alkotta az államhatárt Szlovákia és Magyarország között. 1921-hez képest területe 2,06 km²-rel (6,8 %) csökkent a szomszédos Horvátgurab javára.

Népesség

Cseklész népessége Pozsony közelségének hatására dinamikusan növekszik, 1921-hez képest népessége megduplázódott, az 1991-2011 közötti időszakban pedig 20,3 %-al nőtt. 1910-ben lakosságának 79,1 %-a még magyarnak vallotta magát, 1921-re viszont pontosan ugyanekkora arányban már szlováknak. 1910-ben még német lakossága is volt (2,8 %). A magyarok aránya 1921-ben még 18,2 % volt, 1945 után azonban a település csaknem teljesen szlovák lakosságúvá vált. A lakosság többsége római katolikus vallású (56,5 %), de jelentős az evangélikusok (5,5 %) és a baptisták (2,9 %) aránya is.

Történelem

A mai települést 1209-ben említi oklevél először, amikor II. András király a birtokot Tamás nyitrai ispán fiának Sebestyénnek adja. A 13. század folyamán a mai falu még két településből Csekiből és Luzsnicából állt. Várát 1290 körül építette a Cseklészi család. A 14. század elején királyi birtok, majd 1324-ben Károly Róbert király Veres Ábrahám comesnek adja. A falu első, román stílusú 13. században épített templomát a 14. században gótikus stílusban átépítették. 1390-ben a falu új birtokosai az Apponyiak lettek. 1458-ban a vár és a község házasság révén Rozgonyi Sebestyén birtoka lett. A község első pecsétje a 16. század végéről származik, ezen a falu neve Czeklesz alakban szerepel. 1523-ban vásártartási jogot kapott. Várát 1605-ben Bocskai hadai elfoglalták és ezután nemsokára elpusztult. Helyette az Eszterházyak 1714 és 1720 között pompás barokk kastélyt építettek. 1663-ban az Érsekújvár felmentésére érkezett császári hadak szállták meg a községet. Később is gyakran volt a falu a hadak felvonulásának színtere. A 17. század végén Thököly seregei, a 18. század alajén Rákóczi hadai és császári seregek vonultak át a községen. 1766-ban Mária Terézia idején alapították a település első posztógyárát. 1828-ban Cseklésznek 268 háza és 1803 lakosa volt. 1871-ig Cseklész mezőváros volt. Határában két nagy erdő is volt (Alsó-erdő, Vadas), melyek a 20. század során tűntek el. 1920-ben Csehszlovákiához csatolták, 1938-ban ide is bevonultak a magyar csapatok, de végül 1939-ben a Szlovák Államhoz került. 1948-ban a Bernolákovo szlovák nevet kapta az itt lelkészkedő Anton Bernolákról.

Mai jelentősége

Központi szerepkört betöltő, városias jellegű község szlovák alapiskolával és óvodával, idegen nyelvi gimnáziummal, jelentős szőlőtermesztéssel. Határában vízierőmű üzemel a Kis-Dunán. Fő műemléke az 1714-1722 között barokk stílusban épült Esterházy-kastély. Szent Istvánnak szentelt római katolikus temploma gótikus stílusban épült a 14. században, a 18. században barokkosították, a templom fölötti várhegyen középkori vár romjai állnak. A kastélyparkban ál a 18. századi Szent Anna-kápolna.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

CSEKLÉSZ. Mező Város Posony Vármegyében, földes Ura Gróf Eszterházy Uraság, lakosai katolikusok, ’s innen neveztetik az Uradalom is, mellyhez számos helységek, és pusztak tartoznak, fekszik Ivánka, Horvát Guráb, Magyar Bél, és Sáp helységeknek szomszédságokban, Pozsonhoz kétmértföldnyire. Az egész Hazában majd leg szebb vidékje van, ’s nagyon ékesíti az Uraságnak hegy parton épűltt szép kastéllya; mellyben nevezetes könyvtár van, és sok féle drága ékességek, ’s jeles ritkaságok is vagynak. Építtette néhai G. Eszterházi Jósef, volt Horvát Országi Bán

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Cseklész, (Lanschücz), csinos vegyes magyar-tót-német mezőváros, Pozson vgyében, fekszik egy felemelkedett dombon, Pozsontól 2 mfdnyire a nagy-szombati országutban. Lakja 1100 kath., 5 evang., 4 zsidó. Fő ékessége a város végén álló igen szép urasági kastély 3 rézzel fedett s megaranyozott tornyokkal, egy erkellyel, honnan mind Pozson, mind Szencz, mind a Kárpát hegysora felé gyönyörű kilátás esik. – Szobái pompás készületüek, s ezelőtt nevezetes képgyüjtemény, s egy válogatott könyvtár is volt benne, de most Bécsben vagynak. A várat délfelől keriti egy csinos franczia izlésü kert. Vannak itt továbbá: egy kath. paroch. templom, postahivatal, több urasági épületek, vadas kert, halastó, vendégfogadó, de karton-fabrikája elenyészett. Szántóföldjei bőtermékenységűek; rétjei igen jók; erdeje szép s teli vadakkal. Szőlőhegye közönséges fejér jó asztali bort terem. F. u. gr. Eszterházy Józsefnő, s feje egy uradalomnak.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A pozsonyi járás helységei közt a legkiválóbbak Cseklész és Stomfa. Mindkettő nagyközség, amaz 1,539 tót és magyar, emez 3.271 tót és német lakóval. Cseklészen messzire ellátszó magaslaton pompás angolparkban van az Esterházyak kastélya.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Cseklész, a budapest-bécsi vasútvonal mentén fekvő kisközség, 242 házzal és 1804, túlnyomóan magyar ajkú, róm. kath. vallású lakossal. E község 1290-ben Cseklészi Kozma nevében szerepel először. 1324-ben I. Károly király Vörös Ábrahám comesnek adományozza. 1324-ben már vára is említve van Castrum Chekles néven. 1390-ben az Apponyiak az urai. 1458-ban Dengelegi Borbáláé, Rozgonyi Sebestyén nejéé a vár és a község. Az 1553-ik évi portális összeírásban Báthori Andrásnak 13 1/2 és a borostyánkői uraknak 15 portája adózott. A XVII. században mezőváros volt. Később az Esterházyak lettek az urai és gróf Esterházy József 1722-ben nagyszerű kastély építtetett ide, mely jelenleg Esterházy Mihály grófé s egyike az ország legszebb és legkiesebben fekvő kastélyainak, mely tömérdek műkincset, értékes festményt és gazdag könyvtárt rejt magában. A község a német Landsitz és Landsütz néven is ismeretes volt. A vár a Thököly-féle zavarok alatt a felkelők kezére jutott. Ma már csak csekély romja látható. Maga Cseklész a Rákóczy-felkelés alatt teljesen leégett. Katholikus temploma XIV. századbeli építmény, melyet azonban az idők folyamán átalakítottak. Az egyház birtokában 1666-ból való érdekes aranykehely van. A lakosok fogyasztási hitelszövetkezetet tartanak fenn. A község határában állott hajdan Monar község, mely 1324-ben szerepelt; ma már nyoma sincs. A dűlőnevek között is vannak olyanok, a melyek jelentőséggel látszanak bírni. Ezek: Rézhegy, Úrgyöp, Papkert, Kuczerföld és Sajtosföld. A község körjegyzőségi székhely. Van saját postája, távírója és vasúti állomása.

Magyar Katolikus Lexikon

Cseklész, v. Pozsony vm. (Bernolákovo, Szl.): 1. várát a Hontpázmány nemzetség építtette a tartárjárás után. A Pozsony-Sempte utat őrizte. 1304: Csák Máté kezére került, később kir. vár, majd az Apponyi család kapta meg. 1605: Bocskai elfoglalta, a Thököly felkelés idején megszállták a kurucok. Többé nem szerepelt. Jelentéktelen romjai a tp-domb melletti emelkedésen állnak. - 2. plébánia a v. esztergomi egyhm. szenci esp. ker-ében. 1209: Ceki. Tp-át 1397 e. Szt István kir. tit. sztelték. Kegyura 1880: gr. Esterházy Antal. Anyakönyvei 1694-től. Anyanyelve 1840: m., szl., ném.; 1910: m., szl. - Lakói 1840: 1212 r.k., 9 ev., 11 izr., össz. 1232; 1910: 2058 r.k., 1 g.k., 2 g.kel., 27 ev., 12 ev. ref., 3 izr., össz. 2103. Bá.B.-** 1. Pozsony vm. 1895:41. - Fügedi 1977:116. - Vártúrák III:151. - 2. Némethy 1894:59. - Gerecze II:651. - Schem. Strig. 1917:195.

Bernolák, Anton

Cseklész - egyházi szolgálatot végzett
katolikus pap, író, nyelvész; a szlovák irodalmi nyelv megalapítója.
1813.1.15.
Érsekújvár - elhunyt

Popluhár, Ján

1935.8.12.
Cseklész - megszületett
2011.3.6.
Cseklész - elhunyt
Névelőfordulások
1324
Castrum Chekles
1773
Cseklész, Lanschitz, Czeklis,
1786
Cscheklész,
1808
Cseklész, Lanschitz, Landsitz, Cžeklís,
1863
Cseklész,
1920
Čeklýs,
1927
Čeklís,
1948
Bernolákovo

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 111
Telefon: 0245993763
Fax: 0245993911kl.116

Honlap: bernolakovo.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Červienka Richard (Független)

Képviselő-testület:
Pipíšková Iva (Független)
Turenič Miroslav (Független)
Burešová Katarína (Független)
Hanic Radovan (Független)
Brunel Martina (Független)
Donáthová Katarína (Független)
Molnár Alexander (Független)
Koporcová Katarína (Független)
Kancírová Lucia (Független)
Peleš Michal (Független)
Požár Rastislav (Független)
Michelík Miroslav (Független)
Babic Kristián (NÁRODNÁ KOALÍCIA)
Független 92% Független 12 képviselö 8% NÁRODNÁ KOALÍCIA 1 képviselö 13 képviselö
Cseklészi Posta

Viničná 3

Nádej Gyermekotthon

Nagyszombati út 62

ZOBO Önkormányzati Közbiztonsági Társulás

Fő utca 111

Cseklészi Rendőrörs

Nagyszombati 1

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Komenský utca 3

Szlovák Tannyelvű Magángimnázium

Svätopluk utca 38

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Komenský utca 1

Cseklészi Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 111

Cseklészi Községi Hivatal

Fő utca 111

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1245 83%
szlovákok 110 7%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 89 6%
lengyelek 0 0%
egyéb 63 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1507
magyarok 1663 79%
szlovákok 370 18%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 59 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 11 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2103
magyarok 445 18%
szlovákok 1936 79%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 47 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2447
magyarok 54 1%
szlovákok 4361 97%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 6 0%
csehek 35 1%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 13 0%
összlétszám 4477
magyarok 36 1%
szlovákok 4415 95%
ruszinok 1 0%
romák 1 0%
ukránok 14 0%
csehek 30 1%
németek 5 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 119 3%
összlétszám 4627
magyarok 30 1%
szlovákok 5092 95%
ruszinok 5 0%
romák 1 0%
ukránok 12 0%
csehek 35 1%
németek 5 0%
lengyelek 2 0%
egyéb 49 1%
ismeretlen 154 3%
összlétszám 5385
magyarok 81 1%
szlovákok 7842 89%
ruszinok 23 0%
romák 4 0%
ukránok 33 0%
csehek 57 1%
németek 9 0%
lengyelek 6 0%
egyéb 94 1%
ismeretlen 652 7%
összlétszám 8801
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 5998
Választási részvétel: 54.13 %
Kiadott boríték: 3247
Bedobott boríték: 3247

Polgármester

Érvényes szavazólap: 3213
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Červienka Richard 2120 65.98 % Független
Jančula Tibor 411 12.79 % SNS, SMER-SD
Kisková Mária 327 10.18 % Független
Brunel Martina 289 8.99 % Független
Krajčovič Kristián 66 2.05 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Pipíšková Iva 742 Független
Turenič Miroslav 601 Független
Burešová Katarína 579 Független
Hanic Radovan 501 Független
Brunel Martina 455 Független
Szöke Gabriel 394 Független
Kisková Mária 325 Független
Zachar Michael 267 Független
Cipciar Vladimír 252 SNS
Pavlovič Stanislav 236 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Lukovič Jozef 101 SMER-SD
Donáthová Katarína 545 Független
Molnár Alexander 412 Független
Koporcová Katarína 370 Független
Kancírová Lucia 331 Független
Rašla Juraj 321 Független
Zámocký Peter 260 Független
Berčík Martin 223 Független
Guldanová Nicole 188 Független
Butko Rudolf 130 Független
Jakubovič Milan 114 Független
Peleš Michal 665 Független
Požár Rastislav 469 Független
Michelík Miroslav 428 Független
Babic Kristián 357 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Gurová Mária 304 Független
Hanic Peter 289 Független
Dičér Róbert 249 Független
Lulják Vladimír 184 KSS
Fedorkovič Jozef 93 SNS

Képviselők

2014
SDKÚ-DS, SaS, MOST - HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 27.27% SDKÚ-DS, SaS, MOST - HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 3 képviselö Független 63.64% Független 7 képviselö KDH, NOVA 9.09% KDH, NOVA 1 képviselö 11 képviselö
2018
Független 92.31% Független 12 képviselö 7.69% NÁRODNÁ KOALÍCIA 1 képviselö 13 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 4851
Választási részvétel: 28.20 %
Kiadott boríték: 1368
Bedobott boríték: 1368
Választásra jogosult: 4863
Választási részvétel: 18.05 %
Kiadott boríték: 878
Bedobott boríték: 878
Választásra jogosult: 5 766
Választási részvétel: 31,82 %
Kiadott boríték: 1 835
Bedobott boríték: 1 834

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 1321
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 1 818
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 531 40.20 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 326 24.68 % SMER - SD
Daniel Krajcer 200 15.14 % NOVA
Oskar Dobrovodský 83 6.28 % NaS - ns
Jaroslav Paška 43 3.26 % SNS
Rastislav Blaško 40 3.03 % Független
Zdenka Beňová 30 2.27 % ĽS Naše Slovensko
Roman Ruhig 22 1.67 % NP
Karol Ondriáš 22 1.67 % KSS
Anton Čulen 15 1.14 % MS
Gabriel Karácsony 6 0.45 % PD
Peter Marček 3 0.23 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 219 25.11% SMER - SD
Ján Mrva 658 36.19 % Független
Juraj Droba 291 16.01 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Milan Ftáčnik 257 14.14 % Független
Rudolf Kusý 182 10.01 % Független
Pavol Frešo 170 9.35 % Független
Daniel Krajcer 103 5.67 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 49 2.70 % Független
Jozef Uhler 32 1.76 % Független
Natália Hanulíková 16 0.88 % SZS
Martin Jakubec 16 0.88 % Független
Andrej Trnovec 12 0.66 % SĽSAH
Rastislav Blaško 11 0.61 % Független
Jalal Suleiman 6 0.33 % KSS
Lukáš Parízek 5 0.28 % SNS
Jozef Danko 4 0.22 % Független
Marián Leinerovič 3 0.17 % NP
Ľubomír Kolárik 3 0.17 % SZaSZO
Milan Lopašovský 0 0.00 % SMS
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 1321
Érvényes szavazólap: 1 729
Érvényes szavazólap: 5578
# Név Szavazat Százalék Párt
Richard Červienka 758 57.38% Független
Ľubomír Poór 338 25.59% SMER - SD
Peter Stanko 104 7.87% SMK-MKP, OKS, SDKÚ - DS, SZ, KDH, MOST - HÍD, SaS
Tibor Jančula 50 3.79% SNS
Juraj Rýdzi 39 2.95% NOVA
Oskár Kuna 23 1.74% EDS
Peter Špacír 9 0.68% SMS
Mária Kisková 998 57.72% Független
Peter Stanko 239 13.82% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, NOVA, OKS, DÚ, SaS, KDH, SMK-MKP
Roman Brecely 133 7.69% EDS
Miroslav Lezo 124 7.17% SNS
Robert Russel 88 5.09% ĽS Naše Slovensko
Jozef Spinčiak 63 3.64% SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Peter Goliat 54 3.12% SME RODINA - Boris Kollár
Ľubomír Kolárik 30 1.74% SZSZO
Richard Červienka 1249 0.00% Független
Peter Stanko 1049 0.00% SaS, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, MOST - HÍD, KDH
Ľubomír Poór 685 0.00% SMER - SD
Juraj Rýdzi 329 0.00% NOVA
Tibor Jančula 250 0.00% SNS
Oskár Kuna 53 0.00% EDS
Peter Špacír 43 0.00% SMS
Mária Kisková 2571 46.09% Független
Peter Stanko 1266 22.70% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, NOVA, OKS, DÚ, SaS, KDH, SMK-MKP
Roman Brecely 618 11.08% EDS
Robert Russel 364 6.53% ĽS Naše Slovensko
Jozef Spinčiak 268 4.80% SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Peter Goliat 236 4.23% SME RODINA - Boris Kollár
Miroslav Lezo 188 3.37% SNS
Ľubomír Kolárik 67 1.20% SZSZO

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Horvátgurab 120 31.75 %
Pozsonyivánka 75 19.84 %
Cseklész 63 16.67 %
Tőkésisziget 10 2.65 %
Cseklész 124 13.79 %
Pozsonyivánka 43 4.78 %
Horvátgurab 16 1.78 %
Tőkésisziget 5 0.56 %
Cseklész 998 38.82 %
Pozsonyivánka 833 32.40 %
Horvátgurab 540 21.00 %
Tőkésisziget 200 7.78 %
Horvátgurab 123 104.24 %
Cseklész 54 45.76 %
Pozsonyivánka 43 36.44 %
Tőkésisziget 16 13.56 %
Horvátgurab 659 122.49 %
Pozsonyivánka 295 54.83 %
Cseklész 239 44.42 %
Tőkésisziget 73 13.57 %
Pozsonyivánka 185 50.82 %
Cseklész 88 24.18 %
Horvátgurab 63 17.31 %
Tőkésisziget 28 7.69 %
Pozsonyivánka 245 48.23 %
Tőkésisziget 189 37.20 %
Cseklész 133 26.18 %
Horvátgurab 51 10.04 %
Pozsonyivánka 33 16.34 %
Cseklész 30 14.85 %
Horvátgurab 4 1.98 %
Tőkésisziget 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
1056 34.86%
SNS
655 21.62%
KDH
499 16.47%
KSČ
358 11.82%
SZ
123 4.06%
DS
116 3.83%
SD
67 2.21%
SSL
57 1.88%
SPV
55 1.82%
Egyéb
43 1.42%
Érvényes szavazatok 3029
HZDS
1151 42.80%
SNS
418 15.54%
SDĽ
273 10.15%
KDH
219 8.14%
ODÚ
125 4.65%
SDSS
109 4.05%
SZS
83 3.09%
DS-ODS
78 2.90%
SKDH
72 2.68%
KSS
66 2.45%
SZ
41 1.52%
Egyéb
54 2.01%
Érvényes szavazatok 2689
HZDS-RSS
1011 41.81%
287 11.87%
KDH
253 10.46%
SP-VOĽBA
221 9.14%
SNS
172 7.11%
KSS
126 5.21%
ZRS
105 4.34%
DS
81 3.35%
NS
52 2.15%
SPK
33 1.36%
KSÚ
32 1.32%
HZPCS
24 0.99%
MK
12 0.50%
Egyéb
9 0.37%
Érvényes szavazatok 2418
SDK
1012 34.76%
HZDS
859 29.51%
SDĽ
380 13.05%
SNS
277 9.52%
SOP
198 6.80%
KSS
106 3.64%
NSK
23 0.79%
MKP
11 0.38%
Egyéb
45 1.55%
Érvényes szavazatok 2911
SDKU
698 26.56%
HZDS
490 18.65%
SMER
379 14.42%
ANO
227 8.64%
KDH
197 7.50%
KSS
169 6.43%
SNS
137 5.21%
HZD
95 3.61%
PSNS
71 2.70%
SDA
40 1.52%
MKP
37 1.41%
SZS
24 0.91%
ZAR
15 0.57%
Egyéb
49 1.86%
Érvényes szavazatok 2628
SDKU DS
796 35.16%
SMER
500 22.08%
SNS
261 11.53%
KDH
175 7.73%
ĽS HZDS
159 7.02%
SF
122 5.39%
KSS
117 5.17%
MKP
35 1.55%
ANO
32 1.41%
OKS
15 0.66%
NADEJ
10 0.44%
Egyéb
42 1.86%
Érvényes szavazatok 2264
SMER
817 29.06%
SDKU DS
745 26.50%
SaS
501 17.82%
KDH
220 7.83%
SNS
133 4.73%
Most-Híd
117 4.16%
ĽS HZDS
90 3.20%
SDĽ
48 1.71%
KSS
38 1.35%
EDS
25 0.89%
Paliho Kapurkova
25 0.89%
LSNS
18 0.64%
Únia
16 0.57%
MKP
4 0.14%
Egyéb
14 0.50%
Érvényes szavazatok 2811
SMER SD
1095 37.97%
SaS
370 12.83%
OĽaNO
339 11.75%
SDKU DS
331 11.48%
KDH
250 8.67%
SNS
125 4.33%
Most-Híd
96 3.33%
99 Percent
57 1.98%
Zmena zdola DU
55 1.91%
KSS
29 1.01%
SZ
23 0.80%
LSNS
22 0.76%
SSS NM
18 0.62%
SF
15 0.52%
PaS
14 0.49%
ĽS HZDS
12 0.42%
MKP
3 0.10%
Egyéb
30 1.04%
Érvényes szavazatok 2884
SaS
831 22.94%
SMER SD
756 20.87%
OĽANO-NOVA
610 16.84%
SNS
276 7.62%
SME RODINA
253 6.98%
#SIEŤ
228 6.29%
Most-Híd
200 5.52%
LSNS
190 5.24%
KDH
101 2.79%
SKOK!
52 1.44%
SZS
34 0.94%
KSS
22 0.61%
ŠANCA
20 0.55%
MKP
4 0.11%
Egyéb
46 1.27%
Érvényes szavazatok 3623
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések