SK
KN
.....

Búcs

Község

címer zászló
1584 100% magyar 1910
996 87% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Búcs
Hivatalos szlovák megnevezés:
Búč
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Béka-tó, Búcsi-halastó, Búcsi-szikes, Búcsipuszta, Búcsperespuszta, Esztergom-úti dűlő, Hortobágy, Katalintanya, Két-farok, Kisperjéstanya, Lápos, Lehetnek, Meggyespuszta, Nagyér-patak, Nagy-völgy, Ör
Koordináták:
47.81034470, 18.44432449
Terület:
31,5 km2
Rang:
község
Népesség:
1143
Tszf. magasság:
117 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94635
Település kód:
501077
Szervezeti azonosító:
306398

Komáromtól 30 km-re északkeletre fekszik a Bátorkeszi-Fényes patak partján. Az Alsó-Garammente tájegységén, a Duna völgyének közelében, a Bátorkeszi-hát dombvidékének délkeleti előterében található. Az 588-as út köti össze Dunamoccsal (7,5 km) és Köbölkúttal (7 km). A falu határa a Duna felé fokozatosan lejtő szelíd dombvidék. Délnyugatról Dunamocs, északnyugatról Bátorkeszi, északkeletről Köbölkút, keletről Muzsla, délkeletről pedig Karva községekkel határos. Északkeleti és keleti határa egyben a Komáromi járás keleti határa is.

Közigazgatás

Község Szlovákiában, a Nyitrai kerület Komáromi járásában. 1920-ig Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott. Ezután 1960-ig a Csehszlovákiához tartozó Párkányi járás része. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz, az újraalakult Esztergom vármegyéhez. 1960-ban csatolták a Komáromi járáshoz. Területe a huszadik század során nem változott (31,50 km²).

Népesség

Döntő többségében magyarok lakta település. Népességszáma az elmúlt kilencven évben (1921-2011) negyedével csökkent. 1960-ban érte el a népességszám a csúcsát, 1800 fővel, azóta folyamatos a csökkenése. A lakosságszám 2001-2011 között is csökkent, a magyarok aránya lassan csökken, de továbbra is 90 % felett van. A református többségi vallású faluban 1921-2011 között 80 %-ról 60 %-ra csökkent a reformátusok aránya.

Történelem

Királyi adományozás folytán az esztergomi érsekség ősi birtoka egészen 1848-ig. A mai falu helyén a honfoglalás után valószínűleg Bulcsú vezér szállasterülete volt, a falu innen kapta nevét. Az egykori magyar szállásterület tényét a környező területek régészeti leletei is bizonyítják. A falut 1208-ban említik először, amikor birtokosa János esztergomi érsek a falut az esztergomi káptalannak adja. 1212-ben Bulchu néven említik. 1332-ben a pápai tizedjegyzékben Bulsou néven szerepel. A falu temploma már a 13. század elején állt. A mai faluház melletti dombon bencés kolostor volt egykor. 1311-ben a Csák Máté pártján álló Móricz bán fiai, Mihály és András a falut, mint az ellenséges esztergomi érsek birtokát feldúlták és felégették. Nem sokkal ezután azonban újjáépült. 1549-ben a falu a török hódoltság része lett, azonban a falu mind a káptalannak, mind a töröknek adózott. 1570-ben 20 házában 47 lakost számláltak. A reformáció terjedése következtében Búcs lakói is az új vallás hívei lettek. A török háborúk során a község többször is gazdát cserélt, míg végleg 1683-ban szabadult fel a török uralom alól. 1691-ben az első megyei tisztújító közgyűlés színhelye volt. 1755-ben 43 katolikus és 523 református lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott. 1945. január 6-március 28. között Búcs frontvonalba került és az állandó harcok közepette súlyos károkat szenvedett. 1945 után Búcsról 47 családot deportáltak Csehországba, 15 családot pedig kitelepítettek Magyarországra.

Mai jelentősége

Napjainkban gyorsan fejlődő falusi turizmusáról is nevezetes. A faluban szobrot állítottak Bulcsú vezérnek, Petőfi Sándornak és Esterházy Jánosnak. A felújított régi malom ma vendéglőként üzemel. Magyar iskola, óvoda és Esterházy Jánosról elnevezett könyvtár működik a faluban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BÚCS. Magyar falu Esztergom Vármegyében, földes Ura az Esztergomi Fő Érsegség, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Mocsnak szomszédságában, mellynek filiája, Bátorkeszítöl fél mértföldnyire, kevés szőlei vagynak, földgye jó, eladásra Duna vizén, és Esztergomban jó módgya, de mivel, fája nintsen, legelője száraz, és földgyeinek egy részét a’ Duna gyakorta elönti, a’ mellette lévő tavak szólgáltatnak a’ falúbélieknek tüzelésre, ’s ház fedezésre való nádat, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Búcs, magyar falu, Esztergom, vagy az uj rendezés szerint Komárom vgyében, ut. post. Köbölkut; Bátorkesz, Muzsla, Karva, Mocs helységek közt, 1638 lak., kik 110 kath. kivéve, mindnyájan reformatusok, anyatemplommal. Egészen róna határa első osztálybeli, s a lakosok birnak 1267 1/2 hold első, 679 1/2 hold második osztálybeli szántóföldet, 521 hold rétet, 572 kapa szőlőt, igen jó legelőt. Sok szarvasmarhát és ludat tenyészt. Birja az esztergomi érsek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bucs, nagyközség, a párkányi járásban, 300 házzal, 1651 magyarajkú lakossal, a kik közül 1399 református, 227 róm. kath. és 23 izr. vallású. Határa 5474 kat. hold. Az esztergomi érsek ősi birtoka. 1208-ban már önálló helység volt, Szűz Mária tiszteletére szentelt templommal. János esztergomi érsek az esztergomi káptalannak adta. A XIV. század elején sokat szenvedett. Csák Máté hívei, midőn Gentile bíbornok egyházi átok alá vetette őket, bosszújokat az egyházi javakon töltvén ki, Móricz bán fiai, Mihály és András 1311-ben ismételten elpusztították az helységet. Az 1332-37. évi pápai tizedjegyzékben is előfordul. Az 1531-32. évi adóösszeírásban Bulchu néven fordul elő, s az érsek falujaként szerepel. 1549-ben, 1556-ban, 1593-ban, 1613-ban és 1647-ben szintén az esztergomi 18érsek birtokában találjuk. Portáinak száma 5-8 között váltakozott. Az 1696. évi összeírás szerint az érseknek 14 negyedtelekes jobbágya és 7 zsellére lakott itten. Az 1755. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv 43 katholikus és 523 református lakost sorol fel. 1848-ig az esztergomi érsek földesurasága alá tartozott. Jelenleg nincs nagyobb birtokosa. Református temploma 1784-ben épült. A község mellett harmincz holdas nádas tó terül el. Határában vannak a Bucsi és Bucsperes puszták, továbbá a Finitzer és Katalin tanyák. Postája helyben van, távíró-állomása Bátorkeszi, vasúti állomása Köbölkút, hajóállomása Dunaradvány.

Katona Mihály

1764
Szatmárnémeti - megszületett
1788-1803
Komárom - tanított
1822. 5. 9.
Búcs - elhunyt

Gál Sándor

1937. 11. 29.
Búcs - megszületett
Névelőfordulások
1212
Bulchu
1332
Bulsou
1773
Búcs,
1786
Bucsch,
1808
Búcs,
1927
Búč, Búcs,
1945
Búč, Búcs,
1948
Búč
1994
Búcs

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Asztalos utca (Tesárska ulička) 91
Telefon: 0357776405
Fax: 0357776001

Honlap: obecbuc.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Karkó Ján (Független)

Képviselő-testület:
Grajczki Štefan (Független)
Puskás Attila (Független)
Kerekes Levente (Független)
Medza Arnold (Független)
Csenger Árpád (Független)
Fodor János (Független)
Bruszi Jozef (Független)
Várady Gál Éva (MKDA-MKDSZ)
Molnár Gábor (SMK-MKP)
Független 78% Független 7 képviselö MKDA-MKDSZ 11% MKDA-MKDSZ 1 képviselö SMK-MKP 11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
Búcsi Posta

Búč 55

Katona Mihály Magyar Tannyelvű Alapiskola, Búcs

Fő utca 503

Búcsi Magyar Tannyelvű Óvoda

Fő utca 48

Búcsi Anyakönyvi Hivatal

Asztalos utca 91

Búcsi Községi Hivatal

Asztalos utca 91

Búcsi Községi Könyvtár

Asztalos utca

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1483 96%
szlovákok 4 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 13 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 52 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1552
magyarok 1584 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1584
magyarok 1533 97%
szlovákok 26 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 21 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1585
magyarok 1268 94%
szlovákok 79 6%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1347
magyarok 1164 94%
szlovákok 79 6%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1243
magyarok 1084 91%
szlovákok 92 8%
romák 2 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 1%
összlétszám 1190
magyarok 996 87%
szlovákok 119 10%
romák 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 27 2%
összlétszám 1148
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 970
Választási részvétel: 44.02 %
Kiadott boríték: 427
Bedobott boríték: 427

Polgármester

Érvényes szavazólap: 397
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Karkó Ján 397 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Várady Gál Éva 268 MKDA-MKDSZ
Grajczki Štefan 254 Független
Puskás Attila 253 Független
Kerekes Levente 234 Független
Medza Arnold 208 Független
Csenger Árpád 205 Független
Fodor János 205 Független
Bruszi Jozef 195 Független
Molnár Gábor 181 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 66.67% Független 6 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö MKDA-MKDSZ 11.11% MKDA-MKDSZ 1 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
2018
MKDA-MKDSZ 11.11% MKDA-MKDSZ 1 képviselö Független 77.78% Független 7 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 994
Választási részvétel: 20.93 %
Kiadott boríték: 208
Bedobott boríték: 208
Választásra jogosult: 994
Választási részvétel: 13.18 %
Kiadott boríték: 131
Bedobott boríték: 131
Választásra jogosult: 999
Választási részvétel: 24,32 %
Kiadott boríték: 243
Bedobott boríték: 243

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 192
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 235
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 166 86.46 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 12 6.25 % SMER - SD
Stanislav Kováč 6 3.13 % DÚ, Zmena zdola
Regan Belovič 2 1.04 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 2 1.04 % MS
Viliam Mokraň 2 1.04 % KĽS
Peter Oremus 2 1.04 % Független
Milan Belica 3 2.29% SMER - SD
Iván Farkas 157 66.81 % SMK-MKP
Milan Belica 58 24.68 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 10 4.26 % MKDA
Peter Oremus 4 1.70 % Független
Milan Uhrík 3 1.28 % ĽSNS
Renáta Kolenčíková 2 0.85 % Független
Ján Greššo 1 0.43 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 204
Érvényes szavazólap: 238
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Olga Szabó 125 61.27% SMK-MKP
Csaba Földes 108 52.94% SMK-MKP
László Stubendek 101 49.51% SMK-MKP
Norbert Becse 100 49.02% SMK-MKP
Árpád Horváth 98 48.04% SMK-MKP
Attila Petheő 96 47.06% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 88 43.14% SMK-MKP
Zsolt Sebö 87 42.65% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Rozália Szalay 86 42.16% SMK-MKP
Éva Hortai 70 34.31% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Gabriel Szalay 51 25.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Tamás Varga 44 21.57% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Jozef Jobbágy 42 20.59% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Lajos Csóka 36 17.65% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Miroslav Adamik 32 15.69% Független
Rudolf Čerňanský 32 15.69% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Anton Marek 28 13.73% Független
György Batta 24 11.76% Független
Ján Pikor 24 11.76% Független
Štefan Kucsera 18 8.82% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Károly Less 14 6.86% Független
Mária Csákiová 8 3.92% MS
Peter Getler 4 1.96% SMS
Lívia Csíková 4 1.96% MS
Robert Dick 3 1.47% MS
Tamara Podmanická 3 1.47% SMS
Anna Žigová 2 0.98% KDH, SMER - SD
Tibor Mayer 2 0.98% Független
Ladislav Tóth 1 0.49% KSS
Milan Lehocký 1 0.49% Független
Pavol Tausk 1 0.49% KSS
Milan Opálka 1 0.49% KSS
Jozef Petráš 0 0.00% KSS
Konštantín Glič 0 0.00% KDH, SMER - SD
Dušan Tulpík 0 0.00% ĽS-HZDS
Karel Krejčí 0 0.00% KSS
Örs Orosz 128 53.78% SMK-MKP
Péter Varga 119 50.00% SMK-MKP
Miklós Viola 117 49.16% SMK-MKP
Csaba Földes 115 48.32% SMK-MKP
Norbert Becse 102 42.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 97 40.76% SMK-MKP
Attila Petheő 90 37.82% Független
Imre Knirs 90 37.82% SMK-MKP
Árpád Horváth 85 35.71% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 82 34.45% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Cúth 57 23.95% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
László Stubendek 54 22.69% Független
Tamás Varga 44 18.49% Független
Marián Molnár 40 16.81% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Ladislav Ágh 38 15.97% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
László Szendi 37 15.55% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tímea Szénássy 32 13.45% Független
Karol Farkas 28 11.76% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
János Sárközi 28 11.76% MKDA-MKDSZ
Anna Žigová 23 9.66% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Klaudia Bertoková 19 7.98% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Károly Less 17 7.14% Független
Attila Forgács 16 6.72% Független
Tibor Forró 14 5.88% Független
Gyula Köles 9 3.78% Független
Jozef Jakubec 5 2.10% NAJ
Ladislav Tóth 5 2.10% KSS
Milan Šuch 3 1.26% NAJ
Lýdia Siposová 3 1.26% NAJ
František Bartoš 2 0.84% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Jozef Lehotkai 2 0.84% NAJ
Anton Teleki 1 0.42% SME RODINA - Boris Kollár
Pavol Tausk 1 0.42% KSS
Miroslav Rusňák 1 0.42% ĽS Naše Slovensko
Daniel Mikula 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 17.23 %
Ógyalla 611 14.13 %
Komáromszentpéter 195 4.51 %
Naszvad 133 3.08 %
Újgyalla 103 2.38 %
Perbete 97 2.24 %
Gúta 96 2.22 %
Bajcs 57 1.32 %
Hetény 57 1.32 %
Szilasháza 53 1.23 %
Imely 49 1.13 %
Komáromfüss 46 1.06 %
Megyercs 46 1.06 %
Bátorkeszi 44 1.02 %
Nagykeszi 43 0.99 %
Marcelháza 40 0.93 %
Szilas 35 0.81 %
Keszegfalva 33 0.76 %
Izsa 32 0.74 %
Csallóközaranyos 26 0.60 %
Martos 26 0.60 %
Nemesócsa 25 0.58 %
Ifjúságfalva 24 0.56 %
Búcs 23 0.53 %
Karva 18 0.42 %
Madar 17 0.39 %
Ekel 15 0.35 %
Dunamocs 13 0.30 %
Lakszakállas 13 0.30 %
Zsemlékes 9 0.21 %
Újpuszta 8 0.19 %
Dunaradvány 8 0.19 %
Vágfüzes 7 0.16 %
Virt 7 0.16 %
Tany 6 0.14 %
Bogyarét 6 0.14 %
Bogya 6 0.14 %
Pat 5 0.12 %
Csicsó 4 0.09 %
Gellér 2 0.05 %
Kolozsnéma 2 0.05 %
Komárom 342 12.11 %
Ógyalla 57 2.02 %
Naszvad 31 1.10 %
Gúta 25 0.88 %
Újgyalla 19 0.67 %
Perbete 19 0.67 %
Bajcs 16 0.57 %
Komáromszentpéter 14 0.50 %
Izsa 13 0.46 %
Imely 10 0.35 %
Megyercs 9 0.32 %
Marcelháza 8 0.28 %
Dunamocs 6 0.21 %
Szilasháza 6 0.21 %
Karva 6 0.21 %
Keszegfalva 5 0.18 %
Nemesócsa 5 0.18 %
Bátorkeszi 5 0.18 %
Ekel 5 0.18 %
Nagykeszi 4 0.14 %
Komáromfüss 4 0.14 %
Csallóközaranyos 4 0.14 %
Martos 4 0.14 %
Madar 4 0.14 %
Hetény 3 0.11 %
Zsemlékes 3 0.11 %
Újpuszta 3 0.11 %
Dunaradvány 3 0.11 %
Pat 2 0.07 %
Kolozsnéma 1 0.04 %
Ifjúságfalva 1 0.04 %
Lakszakállas 1 0.04 %
Bogya 1 0.04 %
Búcs 1 0.04 %
Csicsó 1 0.04 %
Vágfüzes 1 0.04 %
Bogyarét 1 0.04 %
Tany 1 0.04 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 52.09 %
Gúta 736 46.58 %
Naszvad 98 6.20 %
Ógyalla 79 5.00 %
Keszegfalva 53 3.35 %
Marcelháza 44 2.78 %
Komáromszentpéter 43 2.72 %
Perbete 40 2.53 %
Nemesócsa 37 2.34 %
Bátorkeszi 36 2.28 %
Lakszakállas 35 2.22 %
Bajcs 30 1.90 %
Dunamocs 30 1.90 %
Ifjúságfalva 29 1.84 %
Ekel 29 1.84 %
Hetény 27 1.71 %
Imely 26 1.65 %
Izsa 22 1.39 %
Csallóközaranyos 21 1.33 %
Tany 20 1.27 %
Megyercs 19 1.20 %
Nagykeszi 18 1.14 %
Dunaradvány 17 1.08 %
Búcs 16 1.01 %
Újgyalla 14 0.89 %
Vágfüzes 13 0.82 %
Csicsó 13 0.82 %
Madar 12 0.76 %
Karva 11 0.70 %
Martos 10 0.63 %
Komáromfüss 9 0.57 %
Szilas 8 0.51 %
Szilasháza 8 0.51 %
Bogyarét 8 0.51 %
Bogya 8 0.51 %
Virt 8 0.51 %
Kolozsnéma 7 0.44 %
Pat 6 0.38 %
Gellér 4 0.25 %
Újpuszta 2 0.13 %
Zsemlékes 2 0.13 %
Komárom 1 389 56.08 %
Gúta 265 10.70 %
Ógyalla 153 6.18 %
Naszvad 143 5.77 %
Bátorkeszi 130 5.25 %
Komáromszentpéter 122 4.93 %
Perbete 114 4.60 %
Dunamocs 111 4.48 %
Búcs 90 3.63 %
Martos 88 3.55 %
Hetény 87 3.51 %
Marcelháza 83 3.35 %
Izsa 75 3.03 %
Lakszakállas 74 2.99 %
Nemesócsa 71 2.87 %
Keszegfalva 71 2.87 %
Csallóközaranyos 65 2.62 %
Ekel 65 2.62 %
Csicsó 55 2.22 %
Dunaradvány 48 1.94 %
Nagykeszi 46 1.86 %
Bajcs 43 1.74 %
Tany 41 1.66 %
Pat 40 1.61 %
Megyercs 36 1.45 %
Komáromfüss 34 1.37 %
Szilas 30 1.21 %
Virt 29 1.17 %
Karva 28 1.13 %
Vágfüzes 26 1.05 %
Imely 25 1.01 %
Kolozsnéma 23 0.93 %
Bogya 22 0.89 %
Madar 20 0.81 %
Gellér 11 0.44 %
Szilasháza 6 0.24 %
Ifjúságfalva 6 0.24 %
Bogyarét 3 0.12 %
Újgyalla 3 0.12 %
Zsemlékes 1 0.04 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 41.44 %
Gúta 323 10.49 %
Komáromszentpéter 245 7.96 %
Ógyalla 228 7.41 %
Csicsó 215 6.98 %
Naszvad 197 6.40 %
Nemesócsa 184 5.98 %
Perbete 170 5.52 %
Marcelháza 168 5.46 %
Dunamocs 138 4.48 %
Bátorkeszi 134 4.35 %
Ekel 127 4.12 %
Lakszakállas 117 3.80 %
Csallóközaranyos 117 3.80 %
Búcs 115 3.73 %
Hetény 114 3.70 %
Dunaradvány 111 3.61 %
Nagykeszi 100 3.25 %
Tany 95 3.09 %
Komáromfüss 92 2.99 %
Izsa 92 2.99 %
Kolozsnéma 80 2.60 %
Madar 73 2.37 %
Szilas 70 2.27 %
Keszegfalva 65 2.11 %
Martos 63 2.05 %
Karva 57 1.85 %
Gellér 52 1.69 %
Megyercs 50 1.62 %
Imely 49 1.59 %
Bogya 46 1.49 %
Bajcs 41 1.33 %
Vágfüzes 41 1.33 %
Pat 40 1.30 %
Virt 28 0.91 %
Bogyarét 26 0.84 %
Ifjúságfalva 20 0.65 %
Zsemlékes 13 0.42 %
Újgyalla 9 0.29 %
Szilasháza 4 0.13 %
Újpuszta 2 0.06 %
Komárom 331 39.40 %
Ógyalla 188 22.38 %
Újgyalla 100 11.90 %
Naszvad 60 7.14 %
Komáromszentpéter 38 4.52 %
Gúta 35 4.17 %
Szilasháza 26 3.10 %
Imely 24 2.86 %
Újpuszta 22 2.62 %
Perbete 20 2.38 %
Izsa 18 2.14 %
Marcelháza 15 1.79 %
Bajcs 14 1.67 %
Keszegfalva 10 1.19 %
Nemesócsa 8 0.95 %
Nagykeszi 8 0.95 %
Dunaradvány 7 0.83 %
Zsemlékes 6 0.71 %
Hetény 6 0.71 %
Bátorkeszi 5 0.60 %
Ifjúságfalva 4 0.48 %
Ekel 4 0.48 %
Martos 4 0.48 %
Lakszakállas 4 0.48 %
Megyercs 3 0.36 %
Dunamocs 3 0.36 %
Pat 3 0.36 %
Komáromfüss 3 0.36 %
Madar 2 0.24 %
Tany 2 0.24 %
Karva 2 0.24 %
Virt 2 0.24 %
Vágfüzes 2 0.24 %
Bogyarét 1 0.12 %
Csicsó 1 0.12 %
Kolozsnéma 1 0.12 %
Bogya 1 0.12 %
Csallóközaranyos 1 0.12 %
Gellér 1 0.12 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 81.07 %
Ógyalla 107 11.71 %
Naszvad 82 8.97 %
Gúta 55 6.02 %
Újgyalla 38 4.16 %
Perbete 33 3.61 %
Komáromszentpéter 30 3.28 %
Bajcs 25 2.74 %
Izsa 22 2.41 %
Imely 20 2.19 %
Megyercs 19 2.08 %
Szilasháza 18 1.97 %
Nemesócsa 16 1.75 %
Csallóközaranyos 16 1.75 %
Bátorkeszi 16 1.75 %
Marcelháza 16 1.75 %
Keszegfalva 15 1.64 %
Zsemlékes 14 1.53 %
Dunamocs 14 1.53 %
Karva 13 1.42 %
Hetény 12 1.31 %
Ekel 11 1.20 %
Lakszakállas 11 1.20 %
Komáromfüss 9 0.98 %
Madar 9 0.98 %
Tany 8 0.88 %
Csicsó 8 0.88 %
Ifjúságfalva 7 0.77 %
Nagykeszi 6 0.66 %
Pat 6 0.66 %
Martos 5 0.55 %
Szilas 3 0.33 %
Virt 3 0.33 %
Bogyarét 2 0.22 %
Újpuszta 2 0.22 %
Búcs 2 0.22 %
Kolozsnéma 2 0.22 %
Dunaradvány 2 0.22 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 28.44 %
Ógyalla 62 4.23 %
Gúta 59 4.02 %
Naszvad 33 2.25 %
Perbete 30 2.05 %
Komáromszentpéter 29 1.98 %
Marcelháza 28 1.91 %
Nemesócsa 21 1.43 %
Izsa 21 1.43 %
Bátorkeszi 20 1.36 %
Csallóközaranyos 19 1.30 %
Keszegfalva 16 1.09 %
Dunamocs 16 1.09 %
Bajcs 14 0.95 %
Lakszakállas 13 0.89 %
Nagykeszi 11 0.75 %
Újgyalla 11 0.75 %
Ekel 11 0.75 %
Karva 10 0.68 %
Hetény 10 0.68 %
Megyercs 10 0.68 %
Búcs 9 0.61 %
Szilas 9 0.61 %
Ifjúságfalva 9 0.61 %
Imely 7 0.48 %
Tany 7 0.48 %
Csicsó 7 0.48 %
Madar 6 0.41 %
Bogya 6 0.41 %
Dunaradvány 6 0.41 %
Komáromfüss 6 0.41 %
Martos 4 0.27 %
Vágfüzes 4 0.27 %
Gellér 4 0.27 %
Kolozsnéma 3 0.20 %
Virt 3 0.20 %
Szilasháza 3 0.20 %
Pat 3 0.20 %
Zsemlékes 1 0.07 %
Bogyarét 1 0.07 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 75.29 %
Gúta 281 12.42 %
Ógyalla 212 9.37 %
Komáromszentpéter 176 7.78 %
Marcelháza 142 6.28 %
Naszvad 137 6.06 %
Perbete 128 5.66 %
Dunamocs 119 5.26 %
Bátorkeszi 112 4.95 %
Hetény 103 4.55 %
Dunaradvány 95 4.20 %
Búcs 90 3.98 %
Ekel 86 3.80 %
Csallóközaranyos 85 3.76 %
Csicsó 83 3.67 %
Nemesócsa 82 3.63 %
Izsa 71 3.14 %
Kolozsnéma 67 2.96 %
Madar 64 2.83 %
Lakszakállas 64 2.83 %
Keszegfalva 51 2.25 %
Pat 44 1.95 %
Karva 43 1.90 %
Tany 41 1.81 %
Megyercs 40 1.77 %
Martos 36 1.59 %
Imely 35 1.55 %
Nagykeszi 35 1.55 %
Komáromfüss 33 1.46 %
Vágfüzes 33 1.46 %
Gellér 27 1.19 %
Bogya 26 1.15 %
Bajcs 26 1.15 %
Szilas 23 1.02 %
Bogyarét 16 0.71 %
Ifjúságfalva 13 0.57 %
Virt 10 0.44 %
Szilasháza 3 0.13 %
Újgyalla 3 0.13 %
Zsemlékes 1 0.04 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 10.95 %
Ógyalla 65 2.57 %
Naszvad 28 1.11 %
Gúta 25 0.99 %
Izsa 21 0.83 %
Újgyalla 16 0.63 %
Ekel 16 0.63 %
Megyercs 15 0.59 %
Komáromszentpéter 14 0.55 %
Bátorkeszi 12 0.47 %
Bajcs 9 0.36 %
Pat 8 0.32 %
Nemesócsa 8 0.32 %
Madar 8 0.32 %
Marcelháza 8 0.32 %
Keszegfalva 7 0.28 %
Csallóközaranyos 7 0.28 %
Perbete 6 0.24 %
Zsemlékes 6 0.24 %
Szilasháza 6 0.24 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Ifjúságfalva 5 0.20 %
Karva 5 0.20 %
Búcs 5 0.20 %
Hetény 5 0.20 %
Imely 4 0.16 %
Dunaradvány 3 0.12 %
Martos 3 0.12 %
Csicsó 3 0.12 %
Szilas 2 0.08 %
Dunamocs 2 0.08 %
Tany 2 0.08 %
Komáromfüss 2 0.08 %
Nagykeszi 2 0.08 %
Bogya 2 0.08 %
Bogyarét 1 0.04 %
Újpuszta 1 0.04 %
Kolozsnéma 1 0.04 %
Gellér 1 0.04 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 39.75 %
Komáromszentpéter 777 22.09 %
Ógyalla 620 17.63 %
Gúta 224 6.37 %
Perbete 192 5.46 %
Hetény 181 5.15 %
Újgyalla 177 5.03 %
Naszvad 165 4.69 %
Bátorkeszi 136 3.87 %
Marcelháza 121 3.44 %
Keszegfalva 108 3.07 %
Nagykeszi 95 2.70 %
Izsa 92 2.62 %
Imely 91 2.59 %
Bajcs 88 2.50 %
Búcs 82 2.33 %
Nemesócsa 77 2.19 %
Madar 76 2.16 %
Csallóközaranyos 75 2.13 %
Komáromfüss 72 2.05 %
Megyercs 67 1.91 %
Szilas 65 1.85 %
Martos 61 1.73 %
Szilasháza 51 1.45 %
Dunamocs 46 1.31 %
Karva 43 1.22 %
Lakszakállas 41 1.17 %
Vágfüzes 41 1.17 %
Csicsó 40 1.14 %
Ekel 37 1.05 %
Ifjúságfalva 34 0.97 %
Dunaradvány 33 0.94 %
Pat 28 0.80 %
Tany 28 0.80 %
Újpuszta 17 0.48 %
Bogyarét 16 0.45 %
Bogya 15 0.43 %
Virt 13 0.37 %
Kolozsnéma 7 0.20 %
Gellér 6 0.17 %
Zsemlékes 5 0.14 %
Komárom 197 16.21 %
Ógyalla 50 4.12 %
Gúta 16 1.32 %
Naszvad 15 1.23 %
Komáromszentpéter 12 0.99 %
Újgyalla 12 0.99 %
Perbete 11 0.91 %
Bajcs 7 0.58 %
Hetény 6 0.49 %
Pat 5 0.41 %
Nemesócsa 5 0.41 %
Keszegfalva 5 0.41 %
Bátorkeszi 5 0.41 %
Marcelháza 5 0.41 %
Szilasháza 4 0.33 %
Imely 4 0.33 %
Izsa 4 0.33 %
Csallóközaranyos 4 0.33 %
Dunamocs 4 0.33 %
Karva 4 0.33 %
Ekel 4 0.33 %
Megyercs 4 0.33 %
Zsemlékes 3 0.25 %
Nagykeszi 3 0.25 %
Lakszakállas 2 0.16 %
Újpuszta 2 0.16 %
Gellér 2 0.16 %
Komáromfüss 2 0.16 %
Szilas 2 0.16 %
Búcs 2 0.16 %
Dunaradvány 2 0.16 %
Tany 1 0.08 %
Ifjúságfalva 1 0.08 %
Madar 1 0.08 %
Virt 1 0.08 %
Martos 1 0.08 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 10.42 %
Komárom 202 9.84 %
Gúta 65 3.17 %
Ógyalla 53 2.58 %
Marcelháza 42 2.05 %
Perbete 40 1.95 %
Naszvad 40 1.95 %
Dunamocs 33 1.61 %
Búcs 28 1.36 %
Megyercs 28 1.36 %
Bátorkeszi 26 1.27 %
Hetény 25 1.22 %
Nemesócsa 19 0.93 %
Csicsó 18 0.88 %
Csallóközaranyos 18 0.88 %
Ekel 17 0.83 %
Dunaradvány 16 0.78 %
Imely 14 0.68 %
Karva 14 0.68 %
Madar 13 0.63 %
Keszegfalva 12 0.58 %
Bajcs 12 0.58 %
Martos 11 0.54 %
Pat 11 0.54 %
Tany 11 0.54 %
Lakszakállas 11 0.54 %
Izsa 10 0.49 %
Szilas 9 0.44 %
Nagykeszi 8 0.39 %
Újgyalla 8 0.39 %
Komáromfüss 8 0.39 %
Kolozsnéma 3 0.15 %
Virt 2 0.10 %
Vágfüzes 2 0.10 %
Újpuszta 1 0.05 %
Szilasháza 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Gellér 1 0.05 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 14.59 %
Ógyalla 201 4.98 %
Komáromfüss 158 3.91 %
Komáromszentpéter 130 3.22 %
Csicsó 104 2.58 %
Gúta 100 2.48 %
Lakszakállas 99 2.45 %
Szilas 91 2.25 %
Nagykeszi 90 2.23 %
Naszvad 88 2.18 %
Hetény 87 2.15 %
Nemesócsa 74 1.83 %
Perbete 72 1.78 %
Tany 65 1.61 %
Megyercs 55 1.36 %
Újgyalla 53 1.31 %
Csallóközaranyos 46 1.14 %
Keszegfalva 46 1.14 %
Ekel 42 1.04 %
Bajcs 41 1.02 %
Marcelháza 31 0.77 %
Bátorkeszi 30 0.74 %
Izsa 30 0.74 %
Búcs 28 0.69 %
Bogya 27 0.67 %
Ifjúságfalva 27 0.67 %
Kolozsnéma 26 0.64 %
Imely 24 0.59 %
Dunamocs 21 0.52 %
Gellér 19 0.47 %
Szilasháza 18 0.45 %
Madar 17 0.42 %
Dunaradvány 16 0.40 %
Martos 15 0.37 %
Karva 15 0.37 %
Zsemlékes 12 0.30 %
Bogyarét 12 0.30 %
Virt 7 0.17 %
Vágfüzes 4 0.10 %
Pat 4 0.10 %
Újpuszta 3 0.07 %
Komárom 690 19.24 %
Ógyalla 244 6.80 %
Komáromszentpéter 175 4.88 %
Gúta 115 3.21 %
Hetény 100 2.79 %
Újgyalla 93 2.59 %
Naszvad 80 2.23 %
Perbete 57 1.59 %
Bátorkeszi 47 1.31 %
Komáromfüss 47 1.31 %
Bajcs 46 1.28 %
Nagykeszi 43 1.20 %
Marcelháza 42 1.17 %
Szilasháza 40 1.12 %
Imely 40 1.12 %
Ifjúságfalva 37 1.03 %
Keszegfalva 37 1.03 %
Szilas 36 1.00 %
Megyercs 33 0.92 %
Izsa 31 0.86 %
Nemesócsa 27 0.75 %
Csallóközaranyos 26 0.73 %
Madar 21 0.59 %
Pat 20 0.56 %
Lakszakállas 19 0.53 %
Búcs 19 0.53 %
Karva 18 0.50 %
Martos 18 0.50 %
Dunaradvány 16 0.45 %
Dunamocs 16 0.45 %
Tany 15 0.42 %
Ekel 15 0.42 %
Csicsó 11 0.31 %
Zsemlékes 7 0.20 %
Újpuszta 6 0.17 %
Bogyarét 6 0.17 %
Virt 6 0.17 %
Vágfüzes 6 0.17 %
Gellér 5 0.14 %
Kolozsnéma 4 0.11 %
Bogya 4 0.11 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 9.54 %
Ógyalla 42 2.26 %
Gúta 41 2.21 %
Naszvad 28 1.51 %
Újgyalla 21 1.13 %
Komáromszentpéter 16 0.86 %
Nemesócsa 14 0.75 %
Marcelháza 13 0.70 %
Perbete 10 0.54 %
Megyercs 10 0.54 %
Csallóközaranyos 7 0.38 %
Dunamocs 7 0.38 %
Imely 7 0.38 %
Bátorkeszi 7 0.38 %
Ekel 5 0.27 %
Karva 5 0.27 %
Izsa 5 0.27 %
Martos 5 0.27 %
Búcs 5 0.27 %
Keszegfalva 4 0.22 %
Ifjúságfalva 4 0.22 %
Bajcs 4 0.22 %
Komáromfüss 4 0.22 %
Szilasháza 4 0.22 %
Nagykeszi 4 0.22 %
Zsemlékes 3 0.16 %
Dunaradvány 3 0.16 %
Kolozsnéma 3 0.16 %
Szilas 2 0.11 %
Bogya 2 0.11 %
Hetény 2 0.11 %
Tany 1 0.05 %
Csicsó 1 0.05 %
Pat 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Madar 1 0.05 %
Lakszakállas 1 0.05 %
Virt 1 0.05 %
Vágfüzes 1 0.05 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 23.10 %
Ógyalla 523 18.61 %
Komáromszentpéter 191 6.80 %
Gúta 133 4.73 %
Naszvad 122 4.34 %
Perbete 103 3.67 %
Hetény 95 3.38 %
Bajcs 70 2.49 %
Újgyalla 69 2.46 %
Nagykeszi 65 2.31 %
Komáromfüss 63 2.24 %
Bátorkeszi 57 2.03 %
Nemesócsa 54 1.92 %
Imely 48 1.71 %
Megyercs 45 1.60 %
Szilas 45 1.60 %
Marcelháza 45 1.60 %
Izsa 40 1.42 %
Búcs 38 1.35 %
Csallóközaranyos 38 1.35 %
Keszegfalva 37 1.32 %
Ifjúságfalva 32 1.14 %
Lakszakállas 31 1.10 %
Madar 23 0.82 %
Ekel 23 0.82 %
Szilasháza 23 0.82 %
Martos 21 0.75 %
Tany 19 0.68 %
Dunamocs 19 0.68 %
Karva 19 0.68 %
Csicsó 18 0.64 %
Dunaradvány 13 0.46 %
Gellér 8 0.28 %
Pat 8 0.28 %
Vágfüzes 8 0.28 %
Bogya 7 0.25 %
Virt 6 0.21 %
Újpuszta 5 0.18 %
Bogyarét 5 0.18 %
Kolozsnéma 4 0.14 %
Zsemlékes 4 0.14 %
Komárom 2 248 127.44 %
Gúta 354 20.07 %
Ógyalla 145 8.22 %
Komáromszentpéter 136 7.71 %
Marcelháza 121 6.86 %
Naszvad 114 6.46 %
Bátorkeszi 97 5.50 %
Perbete 95 5.39 %
Izsa 84 4.76 %
Dunamocs 78 4.42 %
Hetény 76 4.31 %
Keszegfalva 74 4.20 %
Nemesócsa 68 3.85 %
Csallóközaranyos 66 3.74 %
Dunaradvány 57 3.23 %
Búcs 54 3.06 %
Ekel 54 3.06 %
Lakszakállas 42 2.38 %
Pat 42 2.38 %
Nagykeszi 41 2.32 %
Martos 39 2.21 %
Madar 38 2.15 %
Csicsó 37 2.10 %
Megyercs 35 1.98 %
Imely 35 1.98 %
Tany 29 1.64 %
Komáromfüss 27 1.53 %
Vágfüzes 25 1.42 %
Karva 24 1.36 %
Szilas 23 1.30 %
Bajcs 23 1.30 %
Kolozsnéma 16 0.91 %
Újgyalla 12 0.68 %
Szilasháza 11 0.62 %
Bogya 9 0.51 %
Ifjúságfalva 9 0.51 %
Virt 8 0.45 %
Gellér 7 0.40 %
Bogyarét 3 0.17 %
Újpuszta 1 0.06 %
Zsemlékes 1 0.06 %
Komárom 561 16.19 %
Nagykeszi 169 4.88 %
Ógyalla 141 4.07 %
Gúta 126 3.64 %
Komáromszentpéter 117 3.38 %
Perbete 75 2.16 %
Naszvad 75 2.16 %
Nemesócsa 73 2.11 %
Komáromfüss 65 1.88 %
Hetény 63 1.82 %
Csallóközaranyos 58 1.67 %
Szilas 50 1.44 %
Keszegfalva 50 1.44 %
Megyercs 47 1.36 %
Ekel 45 1.30 %
Bátorkeszi 42 1.21 %
Csicsó 39 1.13 %
Búcs 37 1.07 %
Imely 36 1.04 %
Marcelháza 36 1.04 %
Izsa 36 1.04 %
Újgyalla 36 1.04 %
Tany 33 0.95 %
Lakszakállas 33 0.95 %
Dunamocs 27 0.78 %
Martos 26 0.75 %
Bajcs 26 0.75 %
Bogya 21 0.61 %
Ifjúságfalva 21 0.61 %
Karva 18 0.52 %
Dunaradvány 17 0.49 %
Madar 14 0.40 %
Pat 13 0.38 %
Kolozsnéma 12 0.35 %
Bogyarét 7 0.20 %
Vágfüzes 7 0.20 %
Szilasháza 5 0.14 %
Virt 5 0.14 %
Gellér 5 0.14 %
Újpuszta 4 0.12 %
Zsemlékes 3 0.09 %
Komárom 208 5.80 %
Ógyalla 37 1.03 %
Gúta 26 0.73 %
Naszvad 23 0.64 %
Komáromszentpéter 17 0.47 %
Perbete 12 0.33 %
Újgyalla 12 0.33 %
Bajcs 7 0.20 %
Csallóközaranyos 7 0.20 %
Bátorkeszi 6 0.17 %
Imely 6 0.17 %
Dunamocs 6 0.17 %
Marcelháza 6 0.17 %
Ekel 5 0.14 %
Zsemlékes 4 0.11 %
Izsa 4 0.11 %
Megyercs 3 0.08 %
Dunaradvány 3 0.08 %
Búcs 3 0.08 %
Madar 3 0.08 %
Szilasháza 3 0.08 %
Nagykeszi 3 0.08 %
Újpuszta 3 0.08 %
Karva 2 0.06 %
Hetény 2 0.06 %
Keszegfalva 2 0.06 %
Szilas 2 0.06 %
Ifjúságfalva 2 0.06 %
Tany 2 0.06 %
Vágfüzes 1 0.03 %
Martos 1 0.03 %
Nemesócsa 1 0.03 %
Gellér 1 0.03 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Pat 1 0.03 %
Komáromfüss 1 0.03 %
Virt 1 0.03 %
Lakszakállas 1 0.03 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 47.49 %
Ógyalla 210 9.24 %
Komáromszentpéter 159 7.00 %
Gúta 104 4.58 %
Naszvad 82 3.61 %
Újgyalla 79 3.48 %
Hetény 67 2.95 %
Perbete 58 2.55 %
Marcelháza 55 2.42 %
Nagykeszi 52 2.29 %
Keszegfalva 48 2.11 %
Megyercs 47 2.07 %
Szilas 41 1.80 %
Búcs 40 1.76 %
Imely 40 1.76 %
Komáromfüss 38 1.67 %
Nemesócsa 37 1.63 %
Izsa 36 1.58 %
Csallóközaranyos 32 1.41 %
Ifjúságfalva 31 1.36 %
Bajcs 30 1.32 %
Bátorkeszi 28 1.23 %
Szilasháza 25 1.10 %
Dunamocs 20 0.88 %
Martos 19 0.84 %
Madar 19 0.84 %
Ekel 19 0.84 %
Karva 17 0.75 %
Bogya 16 0.70 %
Dunaradvány 15 0.66 %
Lakszakállas 13 0.57 %
Csicsó 11 0.48 %
Tany 11 0.48 %
Pat 7 0.31 %
Bogyarét 7 0.31 %
Zsemlékes 5 0.22 %
Újpuszta 3 0.13 %
Vágfüzes 3 0.13 %
Gellér 2 0.09 %
Kolozsnéma 2 0.09 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 26.34 %
Gúta 830 13.24 %
Ógyalla 373 5.95 %
Naszvad 291 4.64 %
Komáromszentpéter 290 4.62 %
Marcelháza 194 3.09 %
Bátorkeszi 183 2.92 %
Perbete 181 2.89 %
Dunamocs 156 2.49 %
Csicsó 131 2.09 %
Hetény 126 2.01 %
Ekel 119 1.90 %
Búcs 117 1.87 %
Dunaradvány 115 1.83 %
Izsa 107 1.71 %
Nemesócsa 105 1.67 %
Csallóközaranyos 101 1.61 %
Lakszakállas 99 1.58 %
Madar 94 1.50 %
Keszegfalva 93 1.48 %
Karva 82 1.31 %
Nagykeszi 75 1.20 %
Kolozsnéma 67 1.07 %
Imely 64 1.02 %
Martos 62 0.99 %
Megyercs 62 0.99 %
Vágfüzes 60 0.96 %
Tany 53 0.85 %
Pat 51 0.81 %
Komáromfüss 48 0.77 %
Bajcs 44 0.70 %
Szilas 43 0.69 %
Bogya 41 0.65 %
Gellér 38 0.61 %
Ifjúságfalva 32 0.51 %
Virt 26 0.41 %
Bogyarét 24 0.38 %
Újgyalla 21 0.33 %
Szilasháza 6 0.10 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 58.64 %
Ógyalla 61 10.34 %
Gúta 37 6.27 %
Naszvad 28 4.75 %
Újgyalla 23 3.90 %
Izsa 17 2.88 %
Komáromszentpéter 15 2.54 %
Perbete 13 2.20 %
Bátorkeszi 9 1.53 %
Szilasháza 8 1.36 %
Nemesócsa 7 1.19 %
Keszegfalva 7 1.19 %
Ifjúságfalva 6 1.02 %
Ekel 6 1.02 %
Bajcs 6 1.02 %
Csallóközaranyos 6 1.02 %
Zsemlékes 5 0.85 %
Komáromfüss 5 0.85 %
Megyercs 5 0.85 %
Nagykeszi 4 0.68 %
Dunamocs 4 0.68 %
Újpuszta 4 0.68 %
Dunaradvány 3 0.51 %
Imely 3 0.51 %
Búcs 3 0.51 %
Kolozsnéma 3 0.51 %
Hetény 3 0.51 %
Marcelháza 3 0.51 %
Tany 2 0.34 %
Karva 2 0.34 %
Martos 1 0.17 %
Lakszakállas 1 0.17 %
Vágfüzes 1 0.17 %
Bogyarét 1 0.17 %
Pat 1 0.17 %
Csicsó 1 0.17 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 36.37 %
Ógyalla 348 33.75 %
Újgyalla 106 10.28 %
Komáromszentpéter 78 7.57 %
Naszvad 69 6.69 %
Gúta 39 3.78 %
Perbete 19 1.84 %
Imely 19 1.84 %
Izsa 17 1.65 %
Bajcs 17 1.65 %
Újpuszta 16 1.55 %
Szilasháza 13 1.26 %
Keszegfalva 12 1.16 %
Martos 11 1.07 %
Marcelháza 10 0.97 %
Bátorkeszi 9 0.87 %
Megyercs 9 0.87 %
Nemesócsa 8 0.78 %
Hetény 8 0.78 %
Ekel 7 0.68 %
Dunamocs 5 0.48 %
Ifjúságfalva 5 0.48 %
Komáromfüss 5 0.48 %
Dunaradvány 5 0.48 %
Pat 4 0.39 %
Lakszakállas 3 0.29 %
Bogya 3 0.29 %
Gellér 2 0.19 %
Nagykeszi 2 0.19 %
Csallóközaranyos 2 0.19 %
Virt 2 0.19 %
Madar 2 0.19 %
Kolozsnéma 2 0.19 %
Tany 2 0.19 %
Zsemlékes 2 0.19 %
Búcs 1 0.10 %
Vágfüzes 1 0.10 %
Bogyarét 1 0.10 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 21.32 %
Gúta 574 12.76 %
Naszvad 510 11.34 %
Ógyalla 306 6.80 %
Perbete 215 4.78 %
Komáromszentpéter 214 4.76 %
Marcelháza 154 3.42 %
Bátorkeszi 137 3.05 %
Csicsó 117 2.60 %
Hetény 113 2.51 %
Dunamocs 111 2.47 %
Dunaradvány 107 2.38 %
Ekel 104 2.31 %
Búcs 102 2.27 %
Imely 95 2.11 %
Izsa 86 1.91 %
Lakszakállas 82 1.82 %
Nemesócsa 80 1.78 %
Madar 80 1.78 %
Csallóközaranyos 78 1.73 %
Martos 72 1.60 %
Kolozsnéma 55 1.22 %
Karva 54 1.20 %
Bajcs 51 1.13 %
Megyercs 47 1.04 %
Keszegfalva 45 1.00 %
Tany 45 1.00 %
Pat 40 0.89 %
Gellér 38 0.84 %
Vágfüzes 36 0.80 %
Nagykeszi 36 0.80 %
Komáromfüss 30 0.67 %
Bogya 29 0.64 %
Szilas 28 0.62 %
Ifjúságfalva 27 0.60 %
Bogyarét 24 0.53 %
Virt 23 0.51 %
Újgyalla 7 0.16 %
Szilasháza 5 0.11 %
Zsemlékes 2 0.04 %
Újpuszta 1 0.02 %
Komárom 320 15.72 %
Ógyalla 47 2.31 %
Gúta 20 0.98 %
Naszvad 13 0.64 %
Újgyalla 13 0.64 %
Megyercs 10 0.49 %
Csallóközaranyos 8 0.39 %
Izsa 8 0.39 %
Komáromszentpéter 7 0.34 %
Perbete 7 0.34 %
Nemesócsa 6 0.29 %
Ekel 6 0.29 %
Szilasháza 5 0.25 %
Dunaradvány 5 0.25 %
Keszegfalva 5 0.25 %
Dunamocs 4 0.20 %
Marcelháza 4 0.20 %
Komáromfüss 3 0.15 %
Imely 2 0.10 %
Hetény 2 0.10 %
Bajcs 2 0.10 %
Karva 2 0.10 %
Ifjúságfalva 2 0.10 %
Pat 1 0.05 %
Bogya 1 0.05 %
Bátorkeszi 1 0.05 %
Lakszakállas 1 0.05 %
Gellér 1 0.05 %
Martos 1 0.05 %
Tany 1 0.05 %
Kolozsnéma 1 0.05 %
Nagykeszi 1 0.05 %
Búcs 1 0.05 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 24.30 %
Gúta 275 7.28 %
Ógyalla 205 5.43 %
Dunamocs 179 4.74 %
Marcelháza 162 4.29 %
Komáromszentpéter 161 4.26 %
Perbete 150 3.97 %
Bátorkeszi 130 3.44 %
Naszvad 130 3.44 %
Búcs 119 3.15 %
Hetény 107 2.83 %
Dunaradvány 103 2.73 %
Karva 93 2.46 %
Ekel 84 2.22 %
Csicsó 81 2.14 %
Lakszakállas 78 2.06 %
Madar 77 2.04 %
Izsa 77 2.04 %
Csallóközaranyos 62 1.64 %
Kolozsnéma 44 1.16 %
Martos 40 1.06 %
Nemesócsa 40 1.06 %
Keszegfalva 38 1.01 %
Vágfüzes 35 0.93 %
Pat 34 0.90 %
Bajcs 31 0.82 %
Komáromfüss 31 0.82 %
Tany 29 0.77 %
Bogya 29 0.77 %
Megyercs 29 0.77 %
Gellér 27 0.71 %
Szilas 26 0.69 %
Imely 26 0.69 %
Nagykeszi 24 0.64 %
Bogyarét 16 0.42 %
Ifjúságfalva 13 0.34 %
Virt 13 0.34 %
Újgyalla 8 0.21 %
Szilasháza 5 0.13 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 72.31 %
Gúta 231 8.18 %
Ógyalla 121 4.28 %
Keszegfalva 99 3.51 %
Izsa 76 2.69 %
Marcelháza 72 2.55 %
Naszvad 70 2.48 %
Bátorkeszi 61 2.16 %
Hetény 49 1.74 %
Komáromszentpéter 49 1.74 %
Búcs 44 1.56 %
Perbete 41 1.45 %
Dunamocs 39 1.38 %
Kolozsnéma 37 1.31 %
Csallóközaranyos 34 1.20 %
Nemesócsa 33 1.17 %
Ekel 31 1.10 %
Imely 26 0.92 %
Bajcs 20 0.71 %
Dunaradvány 17 0.60 %
Lakszakállas 17 0.60 %
Martos 17 0.60 %
Nagykeszi 16 0.57 %
Megyercs 15 0.53 %
Csicsó 15 0.53 %
Tany 14 0.50 %
Karva 13 0.46 %
Madar 13 0.46 %
Pat 13 0.46 %
Újgyalla 12 0.42 %
Vágfüzes 12 0.42 %
Komáromfüss 10 0.35 %
Ifjúságfalva 10 0.35 %
Szilasháza 9 0.32 %
Szilas 7 0.25 %
Virt 5 0.18 %
Bogya 4 0.14 %
Gellér 3 0.11 %
Bogyarét 2 0.07 %
Zsemlékes 2 0.07 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 78.40 %
Komárom 556 48.81 %
Ógyalla 81 7.11 %
Naszvad 80 7.02 %
Nemesócsa 48 4.21 %
Keszegfalva 45 3.95 %
Marcelháza 43 3.78 %
Perbete 42 3.69 %
Komáromszentpéter 30 2.63 %
Ifjúságfalva 27 2.37 %
Imely 26 2.28 %
Bátorkeszi 25 2.19 %
Vágfüzes 20 1.76 %
Ekel 20 1.76 %
Bajcs 18 1.58 %
Dunamocs 18 1.58 %
Megyercs 17 1.49 %
Tany 16 1.40 %
Csallóközaranyos 16 1.40 %
Nagykeszi 16 1.40 %
Dunaradvány 15 1.32 %
Izsa 15 1.32 %
Búcs 14 1.23 %
Karva 14 1.23 %
Lakszakállas 13 1.14 %
Újgyalla 12 1.05 %
Hetény 11 0.97 %
Madar 9 0.79 %
Komáromfüss 9 0.79 %
Martos 9 0.79 %
Bogyarét 8 0.70 %
Csicsó 5 0.44 %
Kolozsnéma 5 0.44 %
Zsemlékes 4 0.35 %
Szilas 4 0.35 %
Szilasháza 4 0.35 %
Gellér 3 0.26 %
Bogya 3 0.26 %
Pat 2 0.18 %
Újpuszta 1 0.09 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 19.00 %
Komáromszentpéter 467 9.13 %
Ógyalla 309 6.04 %
Gúta 273 5.34 %
Perbete 250 4.89 %
Naszvad 171 3.34 %
Bátorkeszi 170 3.32 %
Marcelháza 161 3.15 %
Hetény 142 2.78 %
Dunamocs 127 2.48 %
Ekel 100 1.95 %
Dunaradvány 98 1.92 %
Madar 98 1.92 %
Búcs 97 1.90 %
Csicsó 91 1.78 %
Lakszakállas 88 1.72 %
Izsa 80 1.56 %
Csallóközaranyos 76 1.49 %
Martos 70 1.37 %
Nemesócsa 67 1.31 %
Kolozsnéma 52 1.02 %
Karva 51 1.00 %
Tany 46 0.90 %
Bajcs 39 0.76 %
Imely 36 0.70 %
Keszegfalva 34 0.66 %
Nagykeszi 33 0.64 %
Megyercs 32 0.63 %
Gellér 32 0.63 %
Vágfüzes 30 0.59 %
Komáromfüss 28 0.55 %
Szilas 27 0.53 %
Pat 26 0.51 %
Bogya 24 0.47 %
Bogyarét 19 0.37 %
Ifjúságfalva 14 0.27 %
Virt 13 0.25 %
Újgyalla 13 0.25 %
Újpuszta 3 0.06 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 118.34 %
Gúta 206 15.94 %
Ógyalla 109 8.44 %
Marcelháza 101 7.82 %
Naszvad 74 5.73 %
Perbete 55 4.26 %
Komáromszentpéter 54 4.18 %
Keszegfalva 54 4.18 %
Izsa 53 4.10 %
Dunamocs 47 3.64 %
Bátorkeszi 46 3.56 %
Madar 44 3.41 %
Nemesócsa 38 2.94 %
Hetény 34 2.63 %
Ekel 32 2.48 %
Búcs 32 2.48 %
Csallóközaranyos 30 2.32 %
Bajcs 30 2.32 %
Imely 26 2.01 %
Újgyalla 22 1.70 %
Pat 22 1.70 %
Megyercs 21 1.63 %
Lakszakállas 19 1.47 %
Dunaradvány 18 1.39 %
Martos 15 1.16 %
Csicsó 14 1.08 %
Tany 13 1.01 %
Nagykeszi 12 0.93 %
Vágfüzes 12 0.93 %
Szilasháza 11 0.85 %
Komáromfüss 10 0.77 %
Szilas 10 0.77 %
Kolozsnéma 8 0.62 %
Karva 8 0.62 %
Ifjúságfalva 6 0.46 %
Virt 4 0.31 %
Bogya 4 0.31 %
Bogyarét 3 0.23 %
Zsemlékes 3 0.23 %
Újpuszta 2 0.15 %
Gellér 1 0.08 %
Komárom 1 405 50.59 %
Gúta 1 150 41.41 %
Ógyalla 272 9.79 %
Komáromszentpéter 209 7.53 %
Naszvad 203 7.31 %
Csicsó 194 6.99 %
Perbete 169 6.09 %
Marcelháza 158 5.69 %
Dunamocs 149 5.37 %
Nemesócsa 131 4.72 %
Bátorkeszi 127 4.57 %
Ekel 123 4.43 %
Dunaradvány 113 4.07 %
Keszegfalva 105 3.78 %
Izsa 102 3.67 %
Lakszakállas 100 3.60 %
Hetény 99 3.56 %
Csallóközaranyos 98 3.53 %
Búcs 85 3.06 %
Madar 74 2.66 %
Kolozsnéma 68 2.45 %
Nagykeszi 66 2.38 %
Martos 65 2.34 %
Megyercs 63 2.27 %
Komáromfüss 61 2.20 %
Pat 50 1.80 %
Vágfüzes 49 1.76 %
Karva 49 1.76 %
Szilas 45 1.62 %
Imely 44 1.58 %
Bajcs 35 1.26 %
Ifjúságfalva 35 1.26 %
Gellér 35 1.26 %
Bogya 32 1.15 %
Virt 23 0.83 %
Tany 23 0.83 %
Bogyarét 21 0.76 %
Újgyalla 6 0.22 %
Szilasháza 5 0.18 %
Zsemlékes 5 0.18 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 25.39 %
Gúta 355 6.58 %
Dunamocs 219 4.06 %
Ógyalla 214 3.97 %
Komáromszentpéter 191 3.54 %
Marcelháza 191 3.54 %
Bátorkeszi 185 3.43 %
Naszvad 180 3.34 %
Perbete 172 3.19 %
Hetény 154 2.86 %
Dunaradvány 133 2.47 %
Búcs 128 2.37 %
Csicsó 119 2.21 %
Ekel 113 2.10 %
Izsa 103 1.91 %
Madar 99 1.84 %
Csallóközaranyos 90 1.67 %
Nemesócsa 86 1.59 %
Lakszakállas 78 1.45 %
Karva 78 1.45 %
Keszegfalva 61 1.13 %
Pat 53 0.98 %
Kolozsnéma 52 0.96 %
Martos 51 0.95 %
Tany 43 0.80 %
Bogya 41 0.76 %
Nagykeszi 40 0.74 %
Megyercs 37 0.69 %
Szilas 37 0.69 %
Vágfüzes 36 0.67 %
Imely 31 0.57 %
Komáromfüss 31 0.57 %
Gellér 29 0.54 %
Bajcs 27 0.50 %
Virt 22 0.41 %
Bogyarét 20 0.37 %
Ifjúságfalva 9 0.17 %
Újgyalla 4 0.07 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
730 78.16%
VPN
104 11.13%
KSČ
72 7.71%
DS
7 0.75%
SNS
6 0.64%
SPV
5 0.54%
SZ
4 0.43%
Egyéb
6 0.64%
Érvényes szavazatok 934
Együttélés-MKDM
499 59.12%
Magyar Polgári Párt
282 33.41%
SDĽ
23 2.73%
HZDS
11 1.30%
SPI
6 0.71%
SDSS
5 0.59%
KSS
4 0.47%
ZPR-RČS
4 0.47%
Egyéb
10 1.18%
Érvényes szavazatok 844
MK
822 92.88%
SP-VOĽBA
15 1.69%
KSS
10 1.13%
7 0.79%
HZDS-RSS
5 0.56%
KDH
4 0.45%
HZPCS
4 0.45%
Egyéb
18 2.03%
Érvényes szavazatok 885
MKP
860 92.67%
SDK
29 3.13%
HZDS
17 1.83%
SDĽ
12 1.29%
MLHZP
5 0.54%
Egyéb
5 0.54%
Érvényes szavazatok 928
MKP
785 96.20%
SMER
10 1.23%
HZDS
5 0.61%
KSS
4 0.49%
SZS
4 0.49%
SDA
4 0.49%
Egyéb
4 0.49%
Érvényes szavazatok 816
MKP
753 97.29%
SMER
11 1.42%
Egyéb
10 1.29%
Érvényes szavazatok 774
MKP
463 65.03%
Most-Híd
203 28.51%
SDKU DS
21 2.95%
SaS
8 1.12%
SMER
7 0.98%
ĽS HZDS
3 0.42%
Egyéb
7 0.98%
Érvényes szavazatok 712
MKP
462 68.34%
Most-Híd
184 27.22%
SMER SD
14 2.07%
KDH
4 0.59%
OĽaNO
4 0.59%
SaS
4 0.59%
Egyéb
4 0.59%
Érvényes szavazatok 676
MKP
356 60.44%
Most-Híd
129 21.90%
SMER SD
51 8.66%
MKDA-MKDSZ
28 4.75%
OĽANO-NOVA
5 0.85%
SME RODINA
5 0.85%
SKOK!
4 0.68%
#SIEŤ
3 0.51%
Egyéb
8 1.36%
Érvényes szavazatok 589
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések