SK
PU
.....

Bellus

Község

címer zászló
120 4% magyar 1910
1 0% magyar 2011
címer zászló
Koordináták:
49.06526566, 18.32729912
Terület:
51,33 km2
Rang:
község
Népesség:
5833
Tszf. magasság:
254 m
Körzethívószám:
+421 (0) 42
Irányítószám:
01861
Település kód:
512851
Szervezeti azonosító:
317063
Adóazonosító:
2020441445

Adami Mihály

<p><i>Jezsuita szerzetes, nyelvész, heraldikus, genealógus.</i></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">1740-ben lépett a jezsuita rendbe, de 1750-ben kilépett és Bécsben dolgozott a császári udvar szolgálatában. A bécsi katonai akadémia magyar nyelvet oktató tanára volt. 1760-ban magyar nyelvtant és nyelvkönyvet is írt Károly főherceg számára. Belefogott egy család- és címertani gyűjteménybe is, de nem készült el vele. Kéziratban maradt 14 kötetes </span><i style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">Scuta gentilitia</i><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"=""> </span><i style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">illustrium ac. nobil Familiarum Hungariae coloribus distinctae </i><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">c. heraldikai munkája, ez az Országos Széchényi Könyvtárban található. Másik heraldikai műve a </span><i style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">Collectanea heraldica Hungariae, quibus descriptiones complurium scutorum nobilitarium plurimum e Libro Regio extractorum comprehenduntur</i><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">. A Királyi könyvekben található címeres levelek címerleírásait tartalmazza az 1685-1770 közti időből. Ezekből a műveiből Nagy Iván genealógus is merített a </span><i style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">Magyarország</i><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"=""> </span><i style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">családai</i><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"=""> c. munkájának írása során. Ugyancsak kéziratban maradt egy magyar–latin–német szótára is. Nyelvészként hatással volt a magyar helyesírás alakulására.</span><br><span style="text-indent: 21.3pt;">Bécsben hunyt el 1781. március 11-én.</span><br></p><p></p>
1720
Bellus - megszületett
1781. 03. 11.
Bécs - elhunyt

Adami Pál

<i>Orvosdoktor, állatorvos. </i><span style="text-indent: 21.3pt;">Adami Mihály testvére. </span><span style="text-indent: 21.3pt;">1766-ban Bécsben szerezte orvosi oklevelét. Egy évvel később sikeresen lépett fel a Stájerországban dühöngő marhavész ellen és ezért kinevezték Horvátországban királyi állatorvosnak. 1775-től 1804-ig a bécsi egyetem állatorvosi tanszékének a tanára, 1804–1810 között a krakkói egyetem állatgyógyász tanára volt. A bellusi községházán emléktáblája van (csak szlovák nyelvű), ill. utca is viseli a nevét. A kassai Állatgyógyászati Egyetem arany, ezüst, bronz Adami-plakettel jutalmazza évente a szlovák állatgyógyászok legjobbjait.</span><span style="text-indent: 21.3pt;">A marhavészről két német nyelvű könyvet is írt, ezen kívül megírta Trencsén vármegye vízrajzi monográfiáját, amelyben a gyógyforrásokkal is foglalkozik. </span><span style="text-indent: 21.3pt;">Bécsben hunyt el 1814. november 11-én.</span><p> </p>
1739. 7. 9.
Bellus - megszületett

Gond Ignác (Opatril)

<p>Római katolikus plébános, esztergomi szentszéki ülmök, amatőr régész, műgyűjtő.</p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><span style="text-indent: 21.25pt;">. Elemi iskoláit N</span><span style="text-indent: 21.25pt;">ový Jičínben</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> (Morvaország</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> végezte, ahol megtanult németül.</span><span style="text-indent: 21.25pt;">  Nagyszombatban</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> járt gimnáziumba, majd 1865-</span><span style="text-indent: 21.25pt;">ben felvételt nyert a  Nyitrai egyházmegyei papok </span><span style="text-indent: 21.25pt;">közé. A teológiát</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> a pesti </span><i style="text-indent: 21.25pt;">Központi Papnevelő Intézet</i><span style="text-indent: 21.25pt;"> növendékeként a Pesti Egyetemen </span><span style="text-indent: 21.25pt;">hallgatta.  1869-</span><span style="text-indent: 21.25pt;">ben szentelték föl, majd segédlelkész volt két évig.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;"> 1871-ben a nyitrai papnevelő tanulmányi felügyelője, 1873</span><span style="text-indent: 21.25pt;">-ban pedig a nyitrai piarista főgimnázium</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> oktató tanára lett. Ekkor másfél évig a </span><i style="text-indent: 21.25pt;"> Nyitrai közlöny</i><span style="text-indent: 21.25pt;">t is szerkesztette. Az eredeti (Opatril) nevét  1874</span><span style="text-indent: 21.25pt;">-ben változtatta meg. 1</span><span style="text-indent: 21.25pt;">881</span><span style="text-indent: 21.25pt;">-ben gróf Károlyi Alajos londoni nagykövet</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> fia nevelőjéül kérte fel. A felkérésnek eleget tett. Tekintélyes  érem-, fegyver-, agyagedény</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> és földrajzi gyűjteményét az iskolának,</span><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Gond_Ign%C3%A1c#cite_note-1" style="text-indent: 21.25pt;"></a><sup style="text-indent: 21.25pt;"> </sup><span style="text-indent: 21.25pt;">sok régi  magyar </span><span style="text-indent: 21.25pt;">nyomtatványát pedig az  egyházmegyei könyvtárnak</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> ajándékozta.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Nevelőként négy évet töltött Londonban.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1885-ben felvették az Esztergom Főegyházmegyei</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> papjai közé és gróf Károlyi Alajos közbenjárására megkapta a stomfai plébániát.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Amatőr régészként Stomfán és a Zsibrica</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> hegyén is kutatott. Elsőként tárta fel a stomfai római kori katonai helyőrség állomáshelyét.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Régészeti, oktatásügyi témákról írt cikkeket a </span><i style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" text-indent:="" 21.3pt;"="">Nyitrai Közlöny</i><span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" text-indent:="" 21.3pt;"="">be, a </span><i style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" text-indent:="" 21.3pt;"="">Nyugat-Magyarországi Híradóba</i><span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" text-indent:="" 21.3pt;"="">, valamint a nyitrai gimnázium Értesítőjébe, de beszámolt londoni élményeiről is.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;"> Szívelégtelenségvégzett vele, a stomfai  temetőben</span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 21.3pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"=""> nyugszik.</span><br><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p> </p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"> </p><p></p>
1841. 7. 31.
Bellus - megszületett
1857 - 1865
Nagyszombat - tanult
1871 - 1881
Nyitra - tanított
1910. 3. 14.
Stomfa - elhunyt

Ambrus Béla

<p><i>Tanár, numizmatikus, entomológus.</i></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt;">Esztergomban végezte el a tanítóképzőt, rövid ideig Vácott tanított, majd Kisterenyén volt 1929–1939-ben segédtanító. Kevéssé méltányolt tanítói munkája mellett ezekben az években éremtannal és a papírpénzek történetével is foglalkozott. Több mint 6000 darabból álló éremgyűjteménye volt, és a francia numizmatikai társaság is kültagjává választotta. Ennek egy feltétele volt, hogy a leendő tagnak egyetemi diplomája legyen. Ezért Ambrus Béla – titokban! – elvégezte a budapesti Pázmány Péter Egyetemen a földrajz-történelem szakot és ennek köszönhetően 1939-ben kinevezték a pesterzsébeti gimnázium biológiatanárává, majd igazgatójává. Ekkor érdeklődése elsősorban a növényi kártevők és a gubacsdarazsak felé fordult. Őt tekintik a magyarországi gubacsdarazsak legalaposabb szakértőjének. Idős koráig szorgalmas természetjáró volt és valószínűleg egy ilyen alkalommal kullancsoktól megfertőzve agyhártyagyulladást kapott, amely végzetesnek bizonyult.</span><br><b style="text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Főbb művei:</span></b><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"=""> <i>Magyarország papírszükségpénzei 1914-től 1919. VIII. 1-ig. I-II. kötet, </i>1986; <i>A magyarországi Tanácsköztársaság pénzrendszere,</i> 1979; <i>Cynipida-gubacsok – Cecidia Cynipidarum,</i> 1974.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="text-indent: 21.3pt; font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;"="">Budapesten hunyt el 1979. szeptember 5-én.</span></p><p> </p><p></p>
1909. 11. 3.
Bellus - megszületett
Névelőfordulások
1773
Bellus, Bellussa,
1786
Bellusch,
1808
Bellus, Belus, Bělussa,
1863
Belluss,
1873
Bellus,
1920
Beluša

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Farská) 1045/6
Telefon: 0424624600
Fax: 0424624820

Honlap: belusa.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Prekop Ján (Független)

Képviselő-testület:
Slávik Matej (Független)
Majdan Peter (Független)
Šarlay Peter (Független)
Vlasatá Mária (KDH)
Kukučka Štefan (KDH)
Virga Peter (KDH)
Matušová Mária (SMER-SD)
Kazík Jozef (SMER-SD)
Ročiak Stanislav (SMER-SD)
Bednár Milan (SMER-SD)
Salaj František (SMER-SD)
Šedík Milan (SMER-SD)
Šedík Milan (SMER-SD)
Független 23% Független 3 képviselö KDH 23% KDH 3 képviselö SMER-SD 54% SMER-SD 7 képviselö 13 képviselö
Bellusi Posta

Farská 1040

Základná škola

Slatinská 3

Materská škola

Ľ. Štúra 5/5

Alapiskola

Slatinská 3

Óvoda

Štúrova 5/5

Bellusi Anyakönyvi Hivatal

Farská 1045/6

Bellusi Községi Hivatal

Farská 1045/6

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 2907
magyarok 2 0%
szlovákok 2675 92%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 115 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 115 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3360
magyarok 120 4%
szlovákok 3181 95%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 47 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 12 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3504
magyarok 2 0%
szlovákok 3423 98%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 41 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 38 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 5919
magyarok 1 0%
szlovákok 5877 99%
ruszinok 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 25 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 12 0%
összlétszám 6052
magyarok 1 0%
szlovákok 6000 99%
ruszinok 0 0%
ukránok 5 0%
csehek 23 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 21 0%
összlétszám 5874
magyarok 1 0%
szlovákok 5678 97%
ruszinok 1 0%
ukránok 2 0%
csehek 25 0%
németek 1 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 9 0%
ismeretlen 156 3%
összlétszám 2270
magyarok 2 0%
szlovákok 2074 91%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 98 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 96 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 223
magyarok 0 0%
szlovákok 215 96%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 414
magyarok 0 0%
szlovákok 386 93%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 13 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 15 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 309
magyarok 2 1%
szlovákok 304 98%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 530
magyarok 13 2%
szlovákok 517 98%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2521
magyarok 105 4%
szlovákok 2360 94%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 44 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 12 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 292
magyarok 0 0%
szlovákok 291 100%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 596
magyarok 0 0%
szlovákok 545 91%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 27 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 24 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2616
magyarok 2 0%
szlovákok 2587 99%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 14 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 13 0%
ismeretlen 0 0%


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 5032
Választási részvétel: 48.31 %
Kiadott boríték: 2431
Bedobott boríték: 2429

Polgármester

Érvényes szavazólap: 2358
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Prekop Ján 2037 86.39 % Független
Jankovič Ivan 321 13.61 % SNS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Slávik Matej 216 Független
Vlasatá Mária 186 KDH
Sedláčková Katarína 128 KDH
Šedík Milan 118 SMER-SD
Blanárik Jaroslav 86 SMER-SD
Matušová Mária 136 SMER-SD
Kazík Jozef 108 SMER-SD
Mraffko Dušan 92 KDH
Binková Jana 87 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Veliký Martin 67 SNS
Martinisko Ľubomír 66 KDH
Ročiak Stanislav 161 SMER-SD
Kukučka Štefan 144 KDH
Belobradová Viera 126 KDH
Macho Pavol 125 SMER-SD
Slávik Ivan 54 SNS
Bednár Milan 177 SMER-SD
Majdan Peter 143 Független
Bieliková Janka 141 SMER-SD
Drábik Jozef 72 KDH
Jurík Miroslav 64 KDH
Jankovič Ivan 36 SNS
Virga Peter 236 KDH
Salaj František 189 SMER-SD
Adamička Miloš 111 Független
Martinák Michal 106 SPOLU
Miko Viliam 64 SNS
Horák Ondrej 61 SPOLU
Šedík Milan 183 SMER-SD
Šarlay Peter 181 Független
Šedík Milan 181 SMER-SD
Matuščin Jozef 180 SMER-SD
Prostredná Erika 179 KDH
Ondruš František 164 KDH
Uríček Vladimír 150 Független
Fúsek Marián 121 KDH

Képviselők

2014
SMER-SD 53.85% SMER-SD 7 képviselö KDH 38.46% KDH 5 képviselö 7.69% Független 1 képviselö 13 képviselö
2018
Független 23.08% Független 3 képviselö KDH 23.08% KDH 3 képviselö SMER-SD 53.85% SMER-SD 7 képviselö 13 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 4978
Választási részvétel: 21.72 %
Kiadott boríték: 1081
Bedobott boríték: 1080
Választásra jogosult: 4978
Választási részvétel: 21.72 %
Kiadott boríték: 1081
Bedobott boríték: 1080
Választásra jogosult: 5 026
Választási részvétel: 34,40 %
Kiadott boríték: 1 729
Bedobott boríték: 1 728

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 1039
1.forduló
Érvényes szavazólap: 81829
Érvényes szavazólap: 1 662
Érvényes szavazólap: 125652
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Jaroslav Baška 691 66.51 % SMER - SD
Jozef Lohyňa 161 15.50 % KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Smatana 114 10.97 % DÚ, Zmena zdola
Marián Herdel 31 2.98 % Független
Peter Palko 26 2.50 % KSS
Ľubomír Žabár 16 1.54 % Független
Jozef Lohyňa 161 15.50% KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Smatana 114 10.97% DÚ, Zmena zdola
Marián Herdel 31 2.98% Független
Peter Palko 26 2.50% KSS
Ľubomír Žabár 16 1.54% Független
Jaroslav Baška 950 57.16 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ
Ferdinand Vavrík 277 16.67 % Független
Renáta Kaščáková 271 16.31 % SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ
Štefan Škultéty 118 7.10 % Független
Petra Hajšelová 22 1.32 % Sme rodina
Nora Pániková 19 1.14 % SZS
Igor Valko 5 0.30 % NP
Jaroslav Baška 43745 53.46 % SMER - SD
Jozef Lohyňa 16111 19.69 % KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Smatana 10058 12.29 % DÚ, Zmena zdola
Peter Palko 4164 5.09 % KSS
Ľubomír Žabár 4110 5.02 % Független
Marián Herdel 3641 4.45 % Független
Jozef Lohyňa 16111 19.69% KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Smatana 10058 12.29% DÚ, Zmena zdola
Peter Palko 4164 5.09% KSS
Ľubomír Žabár 4110 5.02% Független
Marián Herdel 3641 4.45% Független
Jaroslav Baška 62807 49.98 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ
Renáta Kaščáková 31580 25.13 % SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ
Štefan Škultéty 17403 13.85 % Független
Petra Hajšelová 6032 4.80 % Sme rodina
Ferdinand Vavrík 4079 3.25 % Független
Nora Pániková 2477 1.97 % SZS
Igor Valko 1274 1.01 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 1059
Érvényes szavazólap: 1 699
Érvényes szavazólap: 11429
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Prekop 789 74.50% SMER - SD
Milan Adamička 275 25.97% SNS
Milan Panáček 191 18.04% SMER - SD
Peter Regina 156 14.73% ĽS-HZDS
Marián Michalec 132 12.46% Független
Miroslav Kubičár 113 10.67% Független
Ferdinand Kováč 97 9.16% SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, KDH, OKS, SaS
Zuzana Tomášová 93 8.78% NOVA, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, KDH
Lukáš Ranik 84 7.93% SaS, KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Jozef Hollan 77 7.27% SMER - SD
Anton Novosád 72 6.80% SNS
Viliam Gerbel 49 4.63% Független
Roman Hudec 44 4.15% KSS
Rastislav Kočka 33 3.12% SNS
Alena Hantáková 27 2.55% KSS
Peter Kováč 22 2.08% SMS
Ján Prekop 1 292 76.04% Független
Rastislav Henek 215 12.65% Független
Milan Panáček 201 11.83% SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD
Andrea Jankovičová 193 11.36% SNS, SZ, MOST - HÍD, SMER-SD
Peter Regina 188 11.07% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Miroslav Kubičár 178 10.48% Független
Jaroslav Mazúr 161 9.48% ĽS Naše Slovensko
Pavol Mičuda 142 8.36% NOVA, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Igor Hurta 141 8.30% Független
Lukáš Raník 129 7.59% DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, KDH, SaS, Zmena zdola
Roman Hvizdák 88 5.18% Független
Michal Janek 83 4.89% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Marián Mišún 79 4.65% ĽS Naše Slovensko
Peter Hudák 77 4.53% Független
Marián Michalec 71 4.18% Független
Cyril Crkoň 67 3.94% Független
Marian Horečný 62 3.65% SNS, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD
Pavel Melišík 61 3.59% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, KDH, SaS
Miroslav Bučko 57 3.35% Független
Jaroslav Čibenka 46 2.71% Független
Miriam Gabčová 41 2.41% Független
Ján Okrajek 39 2.30% Független
Daniel Krištof 39 2.30% ĽS Naše Slovensko
Miloš Svoboda 36 2.12% Független
Ivan Kubiš 35 2.06% Független
Ján Lameš 8 0.47% KSS
Milan Panáček 2140 0.00% SMER - SD
Marián Michalec 1899 0.00% Független
Miroslav Kubičár 1811 0.00% Független
Ján Prekop 1704 0.00% SMER - SD
Peter Regina 1371 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Hollan 1135 0.00% SMER - SD
Zuzana Tomášová 1116 0.00% KDH, SaS, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
Lukáš Ranik 997 0.00% KDH, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Viliam Gerbel 956 0.00% Független
Ferdinand Kováč 874 0.00% SaS, MOST - HÍD, KDH, OKS, SDKÚ - DS, NOVA
Milan Adamička 616 0.00% SNS
Anton Novosád 506 0.00% SNS
Alena Hantáková 442 0.00% KSS
Roman Hudec 369 0.00% KSS
Rastislav Kočka 351 0.00% SNS
Peter Kováč 287 0.00% SMS
Rastislav Henek 3514 30.75% Független
Milan Panáček 2395 20.96% SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD
Roman Hvizdák 2294 20.07% Független
Miroslav Kubičár 2261 19.78% Független
Ján Prekop 2172 19.00% Független
Igor Hurta 1485 12.99% Független
Marian Horečný 1426 12.48% SNS, SZ, SMER-SD, MOST - HÍD
Peter Hudák 1384 12.11% Független
Marián Michalec 1248 10.92% Független
Peter Regina 1230 10.76% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Lukáš Raník 1176 10.29% DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, KDH, SaS, Zmena zdola
Marián Mišún 1065 9.32% ĽS Naše Slovensko
Cyril Crkoň 1021 8.93% Független
Ivan Kubiš 925 8.09% Független
Miroslav Bučko 705 6.17% Független
Miloš Svoboda 685 5.99% Független
Pavol Mičuda 666 5.83% NOVA, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Ján Okrajek 630 5.51% Független
Jaroslav Mazúr 616 5.39% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Čibenka 572 5.00% Független
Andrea Jankovičová 469 4.10% SNS, SZ, MOST - HÍD, SMER-SD
Daniel Krištof 459 4.02% ĽS Naše Slovensko
Pavel Melišík 446 3.90% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, KDH, SaS
Miriam Gabčová 442 3.87% Független
Michal Janek 313 2.74% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ján Lameš 155 1.36% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Bellus 193 41.15 %
Puhó 78 16.63 %
Lednicróna 40 8.53 %
Fehérhalom 20 4.26 %
Donány 19 4.05 %
Viszolaj 16 3.41 %
Horóc 13 2.77 %
Alsórétfalu 13 2.77 %
Lednicz 11 2.35 %
Alsókocskóc 10 2.13 %
Kebeles 9 1.92 %
Lednickisfalu 9 1.92 %
Trencsénfogas 9 1.92 %
Láz 6 1.28 %
Felsőnyíresd 4 0.85 %
Vidornya 4 0.85 %
Felsőzáros 4 0.85 %
Alsónyíresd 4 0.85 %
Nemőc 3 0.64 %
Kvassó 3 0.64 %
Hegyesmajtény 1 0.21 %
Puhó 642 62.88 %
Bellus 67 6.56 %
Lednicróna 47 4.60 %
Alsókocskóc 43 4.21 %
Fehérhalom 37 3.62 %
Kebeles 24 2.35 %
Donány 24 2.35 %
Alsórétfalu 23 2.25 %
Horóc 16 1.57 %
Alsónyíresd 16 1.57 %
Trencsénfogas 13 1.27 %
Láz 10 0.98 %
Nemőc 9 0.88 %
Kvassó 8 0.78 %
Vidornya 8 0.78 %
Lednicz 8 0.78 %
Hegyesmajtény 7 0.69 %
Lednickisfalu 6 0.59 %
Felsőnyíresd 5 0.49 %
Viszolaj 5 0.49 %
Felsőzáros 3 0.29 %
Puhó 191 41.61 %
Lednicróna 47 10.24 %
Bellus 39 8.50 %
Fehérhalom 27 5.88 %
Alsórétfalu 21 4.58 %
Láz 19 4.14 %
Donány 16 3.49 %
Kebeles 15 3.27 %
Felsőzáros 13 2.83 %
Alsónyíresd 11 2.40 %
Trencsénfogas 9 1.96 %
Vidornya 9 1.96 %
Alsókocskóc 8 1.74 %
Hegyesmajtény 8 1.74 %
Viszolaj 6 1.31 %
Lednicz 6 1.31 %
Nemőc 4 0.87 %
Horóc 3 0.65 %
Lednickisfalu 3 0.65 %
Felsőnyíresd 3 0.65 %
Kvassó 1 0.22 %
Puhó 598 40.27 %
Bellus 141 9.49 %
Donány 92 6.20 %
Fehérhalom 84 5.66 %
Alsókocskóc 82 5.52 %
Láz 79 5.32 %
Lednicróna 69 4.65 %
Alsórétfalu 58 3.91 %
Kebeles 41 2.76 %
Horóc 32 2.15 %
Lednickisfalu 28 1.89 %
Viszolaj 27 1.82 %
Vidornya 25 1.68 %
Nemőc 25 1.68 %
Felsőzáros 24 1.62 %
Kvassó 19 1.28 %
Trencsénfogas 17 1.14 %
Alsónyíresd 15 1.01 %
Hegyesmajtény 14 0.94 %
Lednicz 12 0.81 %
Felsőnyíresd 3 0.20 %
Puhó 293 31.68 %
Felsőzáros 91 9.84 %
Donány 90 9.73 %
Alsórétfalu 75 8.11 %
Lednickisfalu 71 7.68 %
Vidornya 65 7.03 %
Láz 59 6.38 %
Fehérhalom 52 5.62 %
Bellus 35 3.78 %
Lednicróna 16 1.73 %
Kebeles 14 1.51 %
Alsókocskóc 13 1.41 %
Nemőc 12 1.30 %
Kvassó 9 0.97 %
Hegyesmajtény 7 0.76 %
Viszolaj 7 0.76 %
Horóc 5 0.54 %
Felsőnyíresd 5 0.54 %
Lednicz 2 0.22 %
Alsónyíresd 2 0.22 %
Trencsénfogas 2 0.22 %
Puhó 216 35.06 %
Bellus 161 26.14 %
Lednicróna 49 7.95 %
Láz 22 3.57 %
Fehérhalom 19 3.08 %
Alsórétfalu 19 3.08 %
Donány 17 2.76 %
Kebeles 14 2.27 %
Alsónyíresd 14 2.27 %
Hegyesmajtény 11 1.79 %
Lednicz 8 1.30 %
Horóc 8 1.30 %
Alsókocskóc 8 1.30 %
Vidornya 8 1.30 %
Viszolaj 8 1.30 %
Felsőnyíresd 7 1.14 %
Trencsénfogas 6 0.97 %
Kvassó 6 0.97 %
Nemőc 6 0.97 %
Felsőzáros 5 0.81 %
Lednickisfalu 4 0.65 %
Puhó 327 57.17 %
Bellus 46 8.04 %
Lednicróna 32 5.59 %
Kebeles 19 3.32 %
Fehérhalom 17 2.97 %
Láz 17 2.97 %
Donány 16 2.80 %
Alsórétfalu 15 2.62 %
Alsókocskóc 14 2.45 %
Trencsénfogas 13 2.27 %
Horóc 11 1.92 %
Hegyesmajtény 7 1.22 %
Felsőzáros 7 1.22 %
Nemőc 6 1.05 %
Lednicz 6 1.05 %
Lednickisfalu 6 1.05 %
Felsőnyíresd 4 0.70 %
Viszolaj 4 0.70 %
Kvassó 3 0.52 %
Alsónyíresd 2 0.35 %
Vidornya 0 0.00 %
Lednicróna 78 50.32 %
Puhó 30 19.35 %
Bellus 8 5.16 %
Donány 4 2.58 %
Felsőnyíresd 4 2.58 %
Horóc 4 2.58 %
Láz 4 2.58 %
Kvassó 3 1.94 %
Alsórétfalu 3 1.94 %
Kebeles 3 1.94 %
Alsókocskóc 3 1.94 %
Alsónyíresd 2 1.29 %
Fehérhalom 2 1.29 %
Felsőzáros 2 1.29 %
Hegyesmajtény 1 0.65 %
Nemőc 1 0.65 %
Lednicz 1 0.65 %
Vidornya 1 0.65 %
Trencsénfogas 1 0.65 %
Lednickisfalu 0 0.00 %
Viszolaj 0 0.00 %
Fehérhalom 229 36.35 %
Puhó 108 17.14 %
Donány 54 8.57 %
Bellus 39 6.19 %
Alsórétfalu 35 5.56 %
Lednickisfalu 33 5.24 %
Láz 32 5.08 %
Felsőzáros 25 3.97 %
Lednicróna 22 3.49 %
Vidornya 10 1.59 %
Alsókocskóc 8 1.27 %
Lednicz 7 1.11 %
Horóc 7 1.11 %
Kebeles 7 1.11 %
Trencsénfogas 5 0.79 %
Alsónyíresd 3 0.48 %
Nemőc 2 0.32 %
Kvassó 1 0.16 %
Hegyesmajtény 1 0.16 %
Viszolaj 1 0.16 %
Felsőnyíresd 1 0.16 %
Bellus 1 292 59.48 %
Puhó 231 10.64 %
Lednicróna 170 7.83 %
Viszolaj 116 5.34 %
Alsókocskóc 91 4.19 %
Hegyesmajtény 38 1.75 %
Donány 34 1.57 %
Horóc 30 1.38 %
Kebeles 20 0.92 %
Láz 19 0.87 %
Lednicz 19 0.87 %
Kvassó 18 0.83 %
Fehérhalom 16 0.74 %
Alsónyíresd 16 0.74 %
Trencsénfogas 15 0.69 %
Alsórétfalu 14 0.64 %
Lednickisfalu 10 0.46 %
Nemőc 8 0.37 %
Felsőnyíresd 7 0.32 %
Felsőzáros 5 0.23 %
Vidornya 3 0.14 %
Puhó 547 46.51 %
Bellus 129 10.97 %
Lednicróna 92 7.82 %
Donány 57 4.85 %
Lednickisfalu 44 3.74 %
Fehérhalom 43 3.66 %
Horóc 42 3.57 %
Felsőzáros 38 3.23 %
Alsókocskóc 30 2.55 %
Láz 28 2.38 %
Kebeles 20 1.70 %
Vidornya 17 1.45 %
Viszolaj 16 1.36 %
Lednicz 16 1.36 %
Alsónyíresd 14 1.19 %
Alsórétfalu 14 1.19 %
Nemőc 8 0.68 %
Felsőnyíresd 7 0.60 %
Trencsénfogas 7 0.60 %
Kvassó 4 0.34 %
Hegyesmajtény 3 0.26 %
Lednicróna 702 49.23 %
Puhó 142 9.96 %
Alsónyíresd 88 6.17 %
Horóc 74 5.19 %
Bellus 62 4.35 %
Lednicz 54 3.79 %
Donány 50 3.51 %
Kvassó 43 3.02 %
Trencsénfogas 43 3.02 %
Alsórétfalu 30 2.10 %
Felsőnyíresd 26 1.82 %
Kebeles 22 1.54 %
Fehérhalom 18 1.26 %
Alsókocskóc 12 0.84 %
Lednickisfalu 11 0.77 %
Viszolaj 11 0.77 %
Felsőzáros 10 0.70 %
Láz 10 0.70 %
Nemőc 9 0.63 %
Hegyesmajtény 5 0.35 %
Vidornya 4 0.28 %
Puhó 746 59.78 %
Lednicróna 74 5.93 %
Bellus 71 5.69 %
Donány 53 4.25 %
Fehérhalom 51 4.09 %
Alsókocskóc 50 4.01 %
Láz 33 2.64 %
Felsőzáros 31 2.48 %
Kebeles 22 1.76 %
Alsórétfalu 20 1.60 %
Nemőc 15 1.20 %
Horóc 14 1.12 %
Kvassó 12 0.96 %
Viszolaj 10 0.80 %
Lednickisfalu 9 0.72 %
Hegyesmajtény 9 0.72 %
Lednicz 8 0.64 %
Vidornya 7 0.56 %
Trencsénfogas 7 0.56 %
Alsónyíresd 4 0.32 %
Felsőnyíresd 2 0.16 %
Puhó 505 47.42 %
Lednicróna 96 9.01 %
Bellus 79 7.42 %
Láz 47 4.41 %
Donány 42 3.94 %
Fehérhalom 41 3.85 %
Alsórétfalu 39 3.66 %
Kebeles 25 2.35 %
Alsónyíresd 23 2.16 %
Felsőzáros 21 1.97 %
Alsókocskóc 20 1.88 %
Lednickisfalu 19 1.78 %
Hegyesmajtény 18 1.69 %
Vidornya 17 1.60 %
Lednicz 16 1.50 %
Felsőnyíresd 12 1.13 %
Horóc 12 1.13 %
Nemőc 11 1.03 %
Viszolaj 11 1.03 %
Trencsénfogas 10 0.94 %
Kvassó 1 0.09 %
Bellus 83 26.52 %
Viszolaj 75 23.96 %
Puhó 52 16.61 %
Alsókocskóc 34 10.86 %
Donány 11 3.51 %
Lednicróna 10 3.19 %
Lednickisfalu 8 2.56 %
Alsórétfalu 6 1.92 %
Nemőc 5 1.60 %
Horóc 5 1.60 %
Lednicz 3 0.96 %
Kebeles 3 0.96 %
Alsónyíresd 3 0.96 %
Vidornya 3 0.96 %
Láz 2 0.64 %
Fehérhalom 2 0.64 %
Kvassó 2 0.64 %
Hegyesmajtény 2 0.64 %
Felsőzáros 2 0.64 %
Felsőnyíresd 1 0.32 %
Trencsénfogas 1 0.32 %
Puhó 521 21.75 %
Donány 443 18.50 %
Lednicróna 272 11.36 %
Bellus 201 8.39 %
Fehérhalom 182 7.60 %
Alsórétfalu 105 4.38 %
Láz 86 3.59 %
Lednickisfalu 63 2.63 %
Kebeles 62 2.59 %
Felsőzáros 61 2.55 %
Alsónyíresd 58 2.42 %
Viszolaj 56 2.34 %
Trencsénfogas 45 1.88 %
Alsókocskóc 42 1.75 %
Nemőc 41 1.71 %
Horóc 41 1.71 %
Lednicz 32 1.34 %
Kvassó 28 1.17 %
Vidornya 27 1.13 %
Felsőnyíresd 17 0.71 %
Hegyesmajtény 12 0.50 %
Puhó 504 73.58 %
Bellus 36 5.26 %
Donány 16 2.34 %
Nemőc 16 2.34 %
Alsórétfalu 16 2.34 %
Kebeles 14 2.04 %
Alsókocskóc 13 1.90 %
Lednicróna 12 1.75 %
Fehérhalom 12 1.75 %
Felsőzáros 11 1.61 %
Láz 11 1.61 %
Lednickisfalu 8 1.17 %
Felsőnyíresd 3 0.44 %
Lednicz 3 0.44 %
Alsónyíresd 3 0.44 %
Viszolaj 3 0.44 %
Hegyesmajtény 1 0.15 %
Horóc 1 0.15 %
Vidornya 1 0.15 %
Trencsénfogas 1 0.15 %
Kvassó 0 0.00 %
Puhó 210 47.51 %
Bellus 41 9.28 %
Lednicróna 40 9.05 %
Kebeles 22 4.98 %
Felsőzáros 20 4.52 %
Donány 15 3.39 %
Fehérhalom 14 3.17 %
Nemőc 12 2.71 %
Alsókocskóc 12 2.71 %
Felsőnyíresd 9 2.04 %
Trencsénfogas 8 1.81 %
Alsórétfalu 8 1.81 %
Láz 6 1.36 %
Horóc 6 1.36 %
Lednicz 4 0.90 %
Hegyesmajtény 4 0.90 %
Kvassó 4 0.90 %
Viszolaj 2 0.45 %
Vidornya 2 0.45 %
Alsónyíresd 2 0.45 %
Lednickisfalu 1 0.23 %
Puhó 358 50.78 %
Bellus 57 8.09 %
Lednicróna 40 5.67 %
Donány 36 5.11 %
Nemőc 30 4.26 %
Fehérhalom 22 3.12 %
Kebeles 19 2.70 %
Alsónyíresd 18 2.55 %
Trencsénfogas 17 2.41 %
Alsókocskóc 15 2.13 %
Viszolaj 12 1.70 %
Felsőnyíresd 11 1.56 %
Láz 11 1.56 %
Alsórétfalu 10 1.42 %
Lednickisfalu 9 1.28 %
Kvassó 9 1.28 %
Lednicz 8 1.13 %
Hegyesmajtény 8 1.13 %
Horóc 6 0.85 %
Felsőzáros 6 0.85 %
Vidornya 3 0.43 %
Puhó 1 335 59.04 %
Bellus 178 7.87 %
Lednicróna 124 5.48 %
Alsókocskóc 73 3.23 %
Donány 70 3.10 %
Fehérhalom 69 3.05 %
Kebeles 65 2.87 %
Alsórétfalu 56 2.48 %
Láz 45 1.99 %
Nemőc 41 1.81 %
Lednickisfalu 36 1.59 %
Felsőzáros 33 1.46 %
Horóc 28 1.24 %
Viszolaj 23 1.02 %
Kvassó 18 0.80 %
Alsónyíresd 12 0.53 %
Vidornya 12 0.53 %
Hegyesmajtény 12 0.53 %
Trencsénfogas 12 0.53 %
Lednicz 10 0.44 %
Felsőnyíresd 9 0.40 %
Puhó 195 43.72 %
Bellus 61 13.68 %
Lednicróna 39 8.74 %
Horóc 34 7.62 %
Láz 26 5.83 %
Fehérhalom 23 5.16 %
Felsőzáros 11 2.47 %
Alsórétfalu 9 2.02 %
Lednickisfalu 9 2.02 %
Kebeles 8 1.79 %
Alsókocskóc 7 1.57 %
Donány 6 1.35 %
Lednicz 5 1.12 %
Vidornya 3 0.67 %
Hegyesmajtény 3 0.67 %
Alsónyíresd 3 0.67 %
Viszolaj 2 0.45 %
Nemőc 1 0.22 %
Felsőnyíresd 1 0.22 %
Kvassó 0 0.00 %
Trencsénfogas 0 0.00 %
Bellus 142 21.32 %
Horóc 120 18.02 %
Puhó 108 16.22 %
Lednicróna 100 15.02 %
Kvassó 33 4.95 %
Lednicz 28 4.20 %
Donány 18 2.70 %
Láz 17 2.55 %
Fehérhalom 16 2.40 %
Trencsénfogas 16 2.40 %
Alsónyíresd 16 2.40 %
Kebeles 14 2.10 %
Viszolaj 8 1.20 %
Alsókocskóc 7 1.05 %
Alsórétfalu 6 0.90 %
Lednickisfalu 6 0.90 %
Felsőnyíresd 4 0.60 %
Felsőzáros 3 0.45 %
Nemőc 2 0.30 %
Hegyesmajtény 1 0.15 %
Vidornya 1 0.15 %
Puhó 906 65.46 %
Bellus 77 5.56 %
Fehérhalom 52 3.76 %
Donány 47 3.40 %
Lednicróna 45 3.25 %
Alsókocskóc 40 2.89 %
Kebeles 38 2.75 %
Lednickisfalu 30 2.17 %
Felsőzáros 30 2.17 %
Nemőc 30 2.17 %
Alsórétfalu 29 2.10 %
Viszolaj 15 1.08 %
Láz 13 0.94 %
Trencsénfogas 7 0.51 %
Horóc 5 0.36 %
Vidornya 5 0.36 %
Alsónyíresd 4 0.29 %
Kvassó 4 0.29 %
Felsőnyíresd 4 0.29 %
Lednicz 2 0.14 %
Hegyesmajtény 1 0.07 %
Puhó 486 39.51 %
Alsókocskóc 213 17.32 %
Bellus 188 15.28 %
Viszolaj 57 4.63 %
Lednicróna 56 4.55 %
Láz 27 2.20 %
Donány 24 1.95 %
Alsórétfalu 22 1.79 %
Kebeles 22 1.79 %
Lednickisfalu 21 1.71 %
Fehérhalom 21 1.71 %
Nemőc 18 1.46 %
Kvassó 14 1.14 %
Alsónyíresd 12 0.98 %
Trencsénfogas 11 0.89 %
Felsőnyíresd 9 0.73 %
Felsőzáros 8 0.65 %
Vidornya 7 0.57 %
Hegyesmajtény 6 0.49 %
Horóc 5 0.41 %
Lednicz 3 0.24 %
Puhó 2 098 59.70 %
Bellus 215 6.12 %
Lednicróna 146 4.15 %
Donány 145 4.13 %
Alsókocskóc 119 3.39 %
Fehérhalom 103 2.93 %
Felsőzáros 92 2.62 %
Kebeles 87 2.48 %
Alsórétfalu 84 2.39 %
Nemőc 66 1.88 %
Horóc 55 1.57 %
Lednickisfalu 54 1.54 %
Láz 48 1.37 %
Trencsénfogas 37 1.05 %
Alsónyíresd 36 1.02 %
Lednicz 34 0.97 %
Vidornya 31 0.88 %
Viszolaj 23 0.65 %
Kvassó 16 0.46 %
Felsőnyíresd 16 0.46 %
Hegyesmajtény 9 0.26 %
Puhó 1 665 72.58 %
Bellus 88 3.84 %
Donány 85 3.71 %
Lednicróna 69 3.01 %
Nemőc 50 2.18 %
Fehérhalom 48 2.09 %
Alsórétfalu 47 2.05 %
Alsókocskóc 46 2.01 %
Kebeles 39 1.70 %
Felsőzáros 36 1.57 %
Láz 24 1.05 %
Lednickisfalu 17 0.74 %
Vidornya 15 0.65 %
Alsónyíresd 13 0.57 %
Trencsénfogas 12 0.52 %
Horóc 10 0.44 %
Viszolaj 10 0.44 %
Lednicz 8 0.35 %
Felsőnyíresd 7 0.31 %
Kvassó 3 0.13 %
Hegyesmajtény 2 0.09 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
1248 31.98%
SNS
1228 31.47%
VPN
811 20.78%
KSČ
275 7.05%
SSL
101 2.59%
DS
73 1.87%
SZ
69 1.77%
SPV
55 1.41%
SD
27 0.69%
Egyéb
15 0.38%
Érvényes szavazatok 3902
HZDS
2510 68.64%
SNS
316 8.64%
KDH
274 7.49%
SDĽ
179 4.89%
SKDH
112 3.06%
ODÚ
61 1.67%
SZS
49 1.34%
DS-ODS
42 1.15%
SDSS
40 1.09%
SZ
19 0.52%
Egyéb
55 1.50%
Érvényes szavazatok 3657
HZDS-RSS
2237 62.80%
SNS
304 8.53%
KDH
287 8.06%
SP-VOĽBA
172 4.83%
154 4.32%
KSÚ
138 3.87%
ZRS
109 3.06%
DS
54 1.52%
SPK
33 0.93%
KSS
31 0.87%
NS
26 0.73%
Egyéb
17 0.48%
Érvényes szavazatok 3562
HZDS
1988 50.30%
SDK
655 16.57%
SNS
594 15.03%
SDĽ
265 6.71%
SOP
197 4.98%
ZRS
90 2.28%
KSS
64 1.62%
MKP
43 1.09%
NSK
24 0.61%
Egyéb
32 0.81%
Érvényes szavazatok 3952
HZDS
1431 40.86%
SMER
421 12.02%
KDH
380 10.85%
SDKU
246 7.02%
ANO
186 5.31%
SNS
178 5.08%
PSNS
165 4.71%
KSS
158 4.51%
HZD
118 3.37%
ZRS
41 1.17%
SDA
36 1.03%
SZS
33 0.94%
NOSNP
29 0.83%
SDĽ
22 0.63%
ZAR
18 0.51%
MKP
8 0.23%
Egyéb
32 0.91%
Érvényes szavazatok 3502
SMER
832 28.30%
SNS
629 21.39%
ĽS HZDS
478 16.26%
KDH
340 11.56%
SDKU DS
261 8.88%
SF
204 6.94%
KSS
127 4.32%
ANO
19 0.65%
MKP
6 0.20%
Egyéb
44 1.50%
Érvényes szavazatok 2940
SMER
1397 45.64%
KDH
374 12.22%
SaS
321 10.49%
SNS
271 8.85%
SDKU DS
262 8.56%
ĽS HZDS
175 5.72%
SDĽ
65 2.12%
Únia
49 1.60%
Most-Híd
38 1.24%
KSS
34 1.11%
LSNS
25 0.82%
Paliho Kapurkova
20 0.65%
ZRS
18 0.59%
MKP
2 0.07%
Egyéb
10 0.33%
Érvényes szavazatok 3061
SMER SD
1774 57.92%
KDH
300 9.79%
SNS
208 6.79%
OĽaNO
205 6.69%
SaS
106 3.46%
SDKU DS
96 3.13%
LSNS
48 1.57%
99 Percent
41 1.34%
ĽS HZDS
40 1.31%
SF
37 1.21%
Zmena zdola DU
35 1.14%
KSS
30 0.98%
NaS ns
29 0.95%
SSS NM
28 0.91%
Most-Híd
25 0.82%
SZ
20 0.65%
PaS
16 0.52%
MKP
1 0.03%
Egyéb
24 0.78%
Érvényes szavazatok 3063
SMER SD
1214 37.54%
SNS
432 13.36%
OĽANO-NOVA
310 9.59%
SaS
262 8.10%
LSNS
238 7.36%
SME RODINA
227 7.02%
KDH
199 6.15%
#SIEŤ
178 5.50%
Most-Híd
65 2.01%
SZS
24 0.74%
KSS
24 0.74%
SKOK!
23 0.71%
Egyéb
38 1.18%
Érvényes szavazatok 3234
Puhói járás
Szlovákia

Bejelentések