SK
TV
.....

Ágcsernyő

Község

címer zászló
485 100% magyar 1910
320 72% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Ágcsernyő
Hivatalos szlovák megnevezés:
Čierna
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Bodrogközi járás (sz. Királyhe
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
Akasztószer, Felső faluvég, Holt-Tisza, Horgastó közi, Konyhaköz, Mogyorós, Nagy-rét
Koordináták:
48.43216324, 22.10772324
Terület:
4,24 km2
Rang:
község
Népesség:
468
Tszf. magasság:
100 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07643
Település kód:
528285
Szervezeti azonosító:
331457
Adóazonosító:
2020730404

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

AGSTERNŐ. Elegyes lakosú falu Zemplén Vármegyében, földes Ura Klobusiczky Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Battyántol nem meszsze. Jeles szép kertyei, ’s gyümöltsössei vagynak, mellyeket a’ nagy körtvély fák fedeznek, határbéli földgye jó, kivévén e’ fogyatkozását, hogy néhol vízenyős, és az árvíz néha elnyomja termését, mind az által egyéb középszerű tulajdonságaihoz képest második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Ág-Csernő, hajdan Chorna, magyar falu, Zemplén vgyében, közel a Tiszához, Leleszhez délre 1 1/4 órányira: 47 r., 28 g. kath., 235 ref., 24 zsidó lak. Szántófölde 450 hold: rétje, legelője, erdeje bőséges. F. u. gr. Klobusiczky, és Szerdahelyi nemzetségek. Ut. p. Ungvár.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Ágcsernyő, Ung vármegye határán fekvő, bodrogközi magyar kisközség, 104 házzal s 495 lélekkel, kiknek nagyobb része ev. ref. vallású. Postája, távírója és a legközelebb eső vasúti állomása Bély. Hajdan Chorna, Cherna, vagy Chernafalu (Chernafol) elnevezés alatt szerepel. Előfordul Chernaföld és Chernyő elnevezés alatt is. Már 1214-ben találkozunk okleveles említésével, a mikor II. Endre király adományából a leleszi konvent pusztája volt. 1254-ben a Nátafalusi Csontos családnak is van itt része, de ekkor már csak praedium. 1270-ben a leleszi káptalantól elvétetvén, István király Ruke Jakabnak és Ágh nevű fiának adományozza, a mikor Chernaföldnek (Chernafewld) nevezi. Ennek az Ághnak az utódai a Cherneyek, kik innen veszik nevüket is. E család kihaltával a Bocskaiaké lett, kik azonban nem soká bírtokolták, mert 1448-ban már a Pelejtei és a Pelejtei Ágóczi család az ura. A XV. században egy részét a leleszi konvent ismét visszakapta, de 1450-ben az Azari család is birtokosa. 1569-ben Rákóczy György, Kálnássy Ferencz és Deregnyey Lajos kaptak a községre kir. adományt. 1583-ban Fekete Pétert iktatták Csernő részeibe. 1592-ben Balpataky Annát és Krucsay Imrét is birtokosai között találjuk. Hat évvel később Debreközy János özvegye, valamint Deregnyey Gergely, Bacskay Miklós és a leleszi prépostság között oszlik meg, a mikor Polyán-Cserneőnek is írják. 1600-ban a Daróczyakat is birtokba iktatják itt. 1627-ben Barakonyi Ferencz is birtokosa, 1663-ban pedig a Sóvári Soósok és Bocskay István. 1692-ben Klobusitzky András kapja; 1790-ben azonban II. Lipót egy részét a Ághchernei Szerdahelyieknek adományozza, míg a másik rész a Klobusitzkyak és a Kálnássyak birtoka. A mult század elején a leleszi konvent, a Szerdahelyi, Klobusitzky, Kovács és a Sallaky családok az urai. Most nagyobb birtokosa nincsen. Akasztószer nevű dülője valamelyik birtokos család pallosjogának az emlékét látszik megörökiteni. Ősi templomát Bacskói István főispán, előbb báró, később gróf, 1648-ban a helvét hitvallásúaknak adta. A reformátusok a templomot 1638-ban újjáépíttették. A községben egy régi nemesi udvarház van, melyet a Szerdahelyiek 1700 körül építtettek; ez most a dr. Fuchs Emilé.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Agcsernyő. Okleveles említését elsőnek 1214-ből találjuk, mikor is a le leszi konvent birtoka. István király 1270-ben Rukk Jakabnak és Aghnak ajándékozza. Rukk Agh ivadékai a Cherneyek s így alakult ki a község Agcsernyő neve. Az idők folyamán ugyanis több változatban szerepelt s az egykorú iratok szerint hajdan Chorna, Cherna, Chernafolu, Chernafewld, Charnyő, Polian-Cerneö alakban írták. A Cherney-család kihaltával Bocskai István szerzi meg a XV. század elején, de 1448-ban már a Pelejtei- és Agóczi-család kezén jegyezték fel. A XVI. század derekán a Rá kóczi, Málnássy- és Deregnyey-család nyer itt királyi adományt. Későbbi birtokos még itt a XVII—XVIII. században a Fekete, Balpataky, Krucsay, Debreközy, Bacskay, Daróczy, Bara konyi, Soós család, Bocskay István, Klobusitzky András, majd a Szerda helyiek és Sallayak. A XIX. század derekától kezdve nagyobb birtokosa nincs. Ősi róm. kat. templomát 1648 óta a reformátusok bírják. Hozzátartozik Cigánytelep. A község területe 1187 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 607. A csehek a kétévtizedes megszállás alatt morvákat és szlovákokat telepítettek a község határában.

Varga Ervin

1955. 6. 25.
Ágcsernyő - megszületett
2013. 6. 4.
Éberhard - elhunyt
Névelőfordulások
1270
Chernafewld
1773
Csernyő,
1786
Cschernyő, Csernyöwe, Csernyina,
1808
Ág-Csernő, Ágh-Csernő,
1863
Ágcsernyő,
1888
Ágcsernő,
1898
Ágcsernyő,
1927
Černá, Csernő,
1945
Černá, Csernő,
1948
Čierna
1994
Ágcsernyő

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 24/17
Telefon: 0566350107
Fax: 0566350107

Honlap: cierna.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Jámbor Ladislav (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Bort František (Független)
Kassai Štefan (MOST - HÍD)
Galambos Csaba (SMK-MKP)
Szivolics Mária (SMK-MKP)
Strauszová Júlia (SMK-MKP)
Független 20% Független 1 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 60% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
Ágcsernyői Községi Hivatal

Fő utca 24/17

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 341 95%
szlovákok 4 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
németek 1 0%
egyéb 13 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 359
magyarok 485 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 485
magyarok 423 85%
szlovákok 1 0%
ruszinok 6 1%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 67 13%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 497
magyarok 430 92%
szlovákok 35 8%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 465
magyarok 405 90%
szlovákok 32 7%
ruszinok 0 0%
romák 5 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 2%
összlétszám 452
magyarok 443 91%
szlovákok 41 8%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 486
magyarok 320 72%
szlovákok 77 17%
ruszinok 0 0%
romák 9 2%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 38 9%
összlétszám 444
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 395
Választási részvétel: 65.57 %
Kiadott boríték: 259
Bedobott boríték: 259

Polgármester

Érvényes szavazólap: 249
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Jámbor Ladislav 142 57.03 % MOST - HÍD
Muszka Zsolt 107 42.97 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Galambos Csaba 147 SMK-MKP
Kassai Štefan 132 MOST - HÍD
Szivolics Mária 130 SMK-MKP
Strauszová Júlia 108 SMK-MKP
Bort František 103 Független

Képviselők

2014
SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 388
Választási részvétel: 43.04 %
Kiadott boríték: 167
Bedobott boríték: 167
Választásra jogosult: 389
Választási részvétel: 50.13 %
Kiadott boríték: 195
Bedobott boríték: 195
Választásra jogosult: 399
Választási részvétel: 45,11 %
Kiadott boríték: 180
Bedobott boríték: 180

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 157
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 178
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 124 78.98 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 10 6.37 % KDS
Lukáš Sisák 8 5.10 % KSS
Ivan Kuhn 5 3.18 % OKS
Dominika Palaščáková 3 1.91 % NOVA
Jaroslav Džunko 2 1.27 % Független
Vladimír Gürtler 2 1.27 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 1 0.64 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 1 0.64 % Független
Rastislav Masnyk 1 0.64 % SDKÚ - DS, SaS
Rudolf Bauer 8 4.10% KDS
Richard Raši 85 47.75 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 73 41.01 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 8 4.49 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 5 2.81 % Független
Štefan Surmánek 3 1.69 % ĽSNS
Oliver Petrík 2 1.12 % JĽSS
Jarmila Tkáčová 1 0.56 % SNS
Jaroslav Džunko 1 0.56 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 161
Érvényes szavazólap: 177
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Horváth 111 68.94% SMER - SD
Gejza Sačko 93 57.76% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jana Mondiková 87 54.04% SMER - SD
Róbert Puci 86 53.42% SMER - SD
Miroslav Tóth 78 48.45% SMER - SD
Juraj Sobek 72 44.72% SMER - SD
Rastislav Petrovič 71 44.10% SMER - SD
József Kopasz 46 28.57% SMK-MKP
Csaba Furik 44 27.33% SMK-MKP
Ladislav Illés 40 24.84% SMK-MKP
László Farkas 39 24.22% SMK-MKP
Mária Szuperák 38 23.60% SMK-MKP
Ľudovít Laczko 29 18.01% SMK-MKP
Michal Zurbola 25 15.53% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 14 8.70% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ladislav Szunyog 14 8.70% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Karol Pataky 14 8.70% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Duč 10 6.21% Független
Edita Anthony 9 5.59% SaS
Zlatica Čeplíková 8 4.97% Független
Tichomír Kačo 7 4.35% Független
Tibor Jánošík 6 3.73% NOVA
Vladimír Dvorový 6 3.73% SMER - SD
Michaela Kapustníková 4 2.48% NOVA
Ladislav Szilágyi 4 2.48% SaS
Cyril Korpesio 4 2.48% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Vladimír Seman 4 2.48% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ladislav Bodnár 3 1.86% Független
Martin Begala 3 1.86% Független
Peter Pető 3 1.86% Független
Tomáš Kříž 3 1.86% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jana Mišenková 3 1.86% NÁŠ KRAJ
Ján Lukáč 3 1.86% SMS
Pavel Szijjártó 2 1.24% SĽS
Matúš Hada 2 1.24% KĽS
Marián Kolesár 2 1.24% Független
Marián Ferčák 2 1.24% ĽS-HZDS
Miroslav Ramšak 2 1.24% ĽS Naše Slovensko
Marek Čižmár 2 1.24% Független
Terézia Kačová 2 1.24% NOVA
Peter Figeľ 2 1.24% DS
Jaroslav Soták 2 1.24% Független
Aneta Horváthová 2 1.24% EDS
Robert Engel 2 1.24% Független
Martin Galgoczy 2 1.24% Független
Ľudovít Tóth 1 0.62% SĽS
Štefan Tatranský 1 0.62% KSS
Miloš Ferko 1 0.62% NOVA
Magdaléna Haburová 1 0.62% Független
František Kolbaský 1 0.62% ÚSVIT
Ján Tomáš 1 0.62% Független
Vladimír Juroš 1 0.62% MS
Juraj Selecký 1 0.62% Független
František Tomko 1 0.62% Független
Ľubomír Bulla 1 0.62% Független
Gejza Gore 1 0.62% Független
Ľubomír Princík 1 0.62% Független
Miloš Kubica 0 0.00% Független
Mikuláš Balog 0 0.00% EDS
Katarína Mischurová 0 0.00% Független
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juliana Pašková 0 0.00% Független
Jozef Orenič 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Jaroslav Konečný 0 0.00% Független
Iveta Kohanová 0 0.00% Független
Igor Balog 0 0.00% SRÚS
Andrej Kocák 0 0.00% MS
Jozef Horváth 112 63.28% MOST - HÍD
Peter Rico 103 58.19% MOST - HÍD
Gejza Sačko 99 55.93% MOST - HÍD
Ján Juhász 96 54.24% MOST - HÍD
Viktor Palko 91 51.41% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 70 39.55% SMER-SD
Július Hajdu 69 38.98% SMER-SD
Karol Pataky 58 32.77% MOST - HÍD
József Kopasz 50 28.25% SMK-MKP
Dionýz Szabó 49 27.68% ŠKV
Jozef Želinský 46 25.99% MOST - HÍD
Csilla Bálintová 45 25.42% SMK-MKP
Csaba Furik 45 25.42% SMK-MKP
Zoltán Ilko 43 24.29% SMK-MKP
Peter Pandy 42 23.73% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 35 19.77% SMK-MKP
Tichomír Kačo 34 19.21% ŠKV
István Takács 23 12.99% SMK-MKP
Gustáv Liszkai 16 9.04% SMER-SD
Štefan Duč 13 7.34% Független
Róbert Puci 13 7.34% SMER-SD
Zoltán Sipos 8 4.52% MKDA-MKDSZ
František Krejza 7 3.95% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Alexander Kis-Géczi 7 3.95% NAJ
Cyril Korpesio 7 3.95% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Vladimír Seman 6 3.39% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Adrian Haraszti 6 3.39% NAJ
Edina Kocsisová 5 2.82% Független
Marek Čižmár 5 2.82% Független
Jana Mondiková 5 2.82% SMER-SD
Zoltán Mento 5 2.82% Független
Dušan Grajcár 5 2.82% JEDNOTA-ĽSS
Ján Ujheli 5 2.82% ĽS Naše Slovensko
František Korytko 4 2.26% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Marta Hrobová 4 2.26% ÚSVIT
František Tomko 4 2.26% JEDNOTA-ĽSS
Michal Sentelik 4 2.26% ĽS Naše Slovensko
Milan Mika 4 2.26% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Miroslav Ramšák 4 2.26% ĽS Naše Slovensko
Juraj Guzej 4 2.26% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Rastislav Jílek 4 2.26% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Vladimír Šiňanský 3 1.69% ĽS Naše Slovensko
Michaela Ducárová 3 1.69% ŠKV
Ján Čebreňák 3 1.69% ĽS Naše Slovensko
Iveta Solomonová 3 1.69% KSS
Martin Galgoczy 3 1.69% Független
Slavomír Illeš 3 1.69% Független
Marián Oščenda 3 1.69% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 3 1.69% ŠANCA
Juraj Oščenda 3 1.69% ĽS Naše Slovensko
Katarína Kasardová 2 1.13% KSS
Libuša Babuľaková 2 1.13% ŠKV
Gabriel Garanič 2 1.13% Független
Radoslav Rendeš 2 1.13% ŠKV
Martin Dzielavský 2 1.13% SME RODINA - Boris Kollár
Lucia Rušinová 2 1.13% JEDNOTA-ĽSS
Terézia Stanková 2 1.13% Független
Milan Malý 1 0.56% KSS
Štefan Kandráč 1 0.56% NP
Filip Biháry 1 0.56% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gamrát 1 0.56% Független
Peter Bačkovský 1 0.56% ŠKV
Marián Vanci 1 0.56% ŠKV
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Michal Magnes 0 0.00% SNS
Nataša Hančinová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Peter Bielek 0 0.00% SNS
Antónia Hrabská 0 0.00% ŠKV
Radoslav Neckár 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 13.94 %
Tiszacsernyő 27 4.05 %
Nagytárkány 17 2.55 %
Nagygéres 14 2.10 %
Zétény 13 1.95 %
Bély 10 1.50 %
Bodrogszentes 9 1.35 %
Borsi 9 1.35 %
Kistárkány 8 1.20 %
Bodrogmező 8 1.20 %
Szomotor 8 1.20 %
Rad 7 1.05 %
Tőketerebes 7 1.05 %
Kisgéres 7 1.05 %
Kiskövesd 6 0.90 %
Lelesz 6 0.90 %
Kisdobra 6 0.90 %
Ágcsernyő 6 0.90 %
Ladamóc 5 0.75 %
Nagykövesd 5 0.75 %
Bodrogszentmária 4 0.60 %
Szőlőske 4 0.60 %
Bacska 4 0.60 %
Bodrogszerdahely 4 0.60 %
Gálszécs 3 0.45 %
Véke 3 0.45 %
Szolnocska 3 0.45 %
Velejte 3 0.45 %
Zemplén 2 0.30 %
Újhely 2 0.30 %
Magyarsas 2 0.30 %
Boly 2 0.30 %
Nagytoronya 2 0.30 %
Garany 2 0.30 %
Imreg 2 0.30 %
Szinyér 2 0.30 %
Kolbáska 1 0.15 %
Bári 1 0.15 %
Isztáncs 1 0.15 %
Nagyazar 1 0.15 %
Bacskó 1 0.15 %
Szilvásújfalu 1 0.15 %
Bodzásújlak 1 0.15 %
Szécsegres 1 0.15 %
Vécse 1 0.15 %
Kistoronya 1 0.15 %
Kozma 1 0.15 %
Kazsó 1 0.15 %
Zemplénújfalu 1 0.15 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 3.76 %
Bodrogszentes 25 2.04 %
Tőketerebes 10 0.82 %
Tiszacsernyő 9 0.74 %
Nagykövesd 9 0.74 %
Szomotor 8 0.65 %
Bacska 7 0.57 %
Ágcsernyő 7 0.57 %
Nagygéres 7 0.57 %
Bodrogszentmária 7 0.57 %
Bodrogszerdahely 7 0.57 %
Véke 5 0.41 %
Bély 5 0.41 %
Nagytárkány 5 0.41 %
Kistárkány 4 0.33 %
Lelesz 4 0.33 %
Kiskövesd 4 0.33 %
Bacskó 3 0.25 %
Újhely 3 0.25 %
Kolbáska 2 0.16 %
Zemplénújfalu 2 0.16 %
Szőlőske 2 0.16 %
Barancs 2 0.16 %
Alsómihályi 2 0.16 %
Bodzásújlak 2 0.16 %
Szinyér 2 0.16 %
Borsi 2 0.16 %
Rad 2 0.16 %
Gercsely 2 0.16 %
Ladamóc 1 0.08 %
Szolnocska 1 0.08 %
Isztáncs 1 0.08 %
Bodrogmező 1 0.08 %
Parnó 1 0.08 %
Velejte 1 0.08 %
Boly 1 0.08 %
Kisdobra 1 0.08 %
Kiszte 1 0.08 %
Gálszécs 1 0.08 %
Zétény 1 0.08 %
Zemplén 1 0.08 %
Kázmér 1 0.08 %
Magyarsas 1 0.08 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 23.10 %
Bodzásújlak 84 5.97 %
Gálszécs 45 3.20 %
Kozma 34 2.42 %
Garany 32 2.27 %
Vécse 24 1.71 %
Kasó 23 1.63 %
Királyhelmec 21 1.49 %
Battyán 20 1.42 %
Alsómihályi 20 1.42 %
Barancs 17 1.21 %
Kázmér 15 1.07 %
Gercsely 15 1.07 %
Kiszte 14 1.00 %
Szilvásújfalu 14 1.00 %
Tiszacsernyő 13 0.92 %
Magyarizsép 13 0.92 %
Céke 13 0.92 %
Dargó 11 0.78 %
Kolbáska 11 0.78 %
Parnó 11 0.78 %
Bacskó 11 0.78 %
Szécskeresztúr 9 0.64 %
Szőlőske 8 0.57 %
Kazsó 8 0.57 %
Hardicsa 8 0.57 %
Isztáncs 8 0.57 %
Imreg 7 0.50 %
Legenye 7 0.50 %
Szécsudvar 7 0.50 %
Kisazar 7 0.50 %
Magyarsas 7 0.50 %
Velejte 7 0.50 %
Borsi 6 0.43 %
Szürnyeg 6 0.43 %
Újhely 5 0.36 %
Nagyruszka 5 0.36 %
Lasztóc 5 0.36 %
Pelejte 5 0.36 %
Csörgő 5 0.36 %
Kiskövesd 4 0.28 %
Bodrogszerdahely 4 0.28 %
Lelesz 4 0.28 %
Perbenyik 4 0.28 %
Nagyazar 4 0.28 %
Biste 4 0.28 %
Bári 3 0.21 %
Zebegnyő 3 0.21 %
Szomotor 3 0.21 %
Ladamóc 3 0.21 %
Cselej 3 0.21 %
Gerenda 3 0.21 %
Csarnahó 3 0.21 %
Zemplénújfalu 3 0.21 %
Visnyó 2 0.14 %
Bacska 2 0.14 %
Véke 2 0.14 %
Kistárkány 2 0.14 %
Nagygéres 2 0.14 %
Rad 2 0.14 %
Bodrogszentmária 2 0.14 %
Bodrogszög 2 0.14 %
Szécsegres 2 0.14 %
Tarnóka 2 0.14 %
Bély 1 0.07 %
Nagytárkány 1 0.07 %
Nagykövesd 1 0.07 %
Nagytoronya 1 0.07 %
Kisgéres 1 0.07 %
Kereplye 1 0.07 %
Kisdobra 1 0.07 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 23.11 %
Kisgéres 381 12.23 %
Nagytárkány 178 5.71 %
Kistárkány 162 5.20 %
Bodrogszerdahely 160 5.14 %
Bodrogszentes 152 4.88 %
Perbenyik 135 4.33 %
Battyán 130 4.17 %
Nagykövesd 107 3.43 %
Bacska 103 3.31 %
Örös 101 3.24 %
Lelesz 100 3.21 %
Zétény 97 3.11 %
Tiszacsernyő 93 2.99 %
Bély 91 2.92 %
Nagygéres 91 2.92 %
Szomotor 79 2.54 %
Borsi 78 2.50 %
Boly 74 2.38 %
Kiskövesd 69 2.22 %
Ladamóc 68 2.18 %
Bári 63 2.02 %
Bodrogszentmária 63 2.02 %
Rad 62 1.99 %
Kisdobra 48 1.54 %
Tőketerebes 47 1.51 %
Bodrogmező 47 1.51 %
Imreg 46 1.48 %
Véke 45 1.44 %
Ágcsernyő 45 1.44 %
Szürnyeg 34 1.09 %
Szőlőske 34 1.09 %
Csarnahó 30 0.96 %
Szolnocska 30 0.96 %
Szinyér 28 0.90 %
Zemplén 25 0.80 %
Újhely 21 0.67 %
Hardicsa 15 0.48 %
Bodrogszög 11 0.35 %
Gálszécs 9 0.29 %
Kistoronya 9 0.29 %
Kozma 6 0.19 %
Alsómihályi 5 0.16 %
Garany 4 0.13 %
Lasztóc 3 0.10 %
Céke 2 0.06 %
Kolbáska 2 0.06 %
Kázmér 2 0.06 %
Pelejte 2 0.06 %
Visnyó 2 0.06 %
Csörgő 2 0.06 %
Zemplénújfalu 2 0.06 %
Kasó 1 0.03 %
Szilvásújfalu 1 0.03 %
Velejte 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Gercsely 1 0.03 %
Legenye 1 0.03 %
Kiszte 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 15.57 %
Kistárkány 269 13.09 %
Kisgéres 269 13.09 %
Nagytárkány 216 10.51 %
Tiszacsernyő 156 7.59 %
Bély 98 4.77 %
Battyán 96 4.67 %
Bacska 92 4.48 %
Bodrogszerdahely 77 3.75 %
Perbenyik 71 3.45 %
Bodrogszentes 68 3.31 %
Lelesz 66 3.21 %
Nagykövesd 63 3.07 %
Borsi 58 2.82 %
Bári 50 2.43 %
Örös 49 2.38 %
Zétény 48 2.34 %
Boly 47 2.29 %
Ágcsernyő 45 2.19 %
Nagygéres 44 2.14 %
Kiskövesd 43 2.09 %
Szomotor 41 2.00 %
Ladamóc 38 1.85 %
Tőketerebes 35 1.70 %
Kisdobra 33 1.61 %
Rad 33 1.61 %
Bodrogmező 31 1.51 %
Véke 28 1.36 %
Bodrogszentmária 26 1.27 %
Imreg 20 0.97 %
Szolnocska 20 0.97 %
Szinyér 17 0.83 %
Zemplén 17 0.83 %
Csarnahó 16 0.78 %
Szőlőske 15 0.73 %
Újhely 11 0.54 %
Gálszécs 8 0.39 %
Bodrogszög 5 0.24 %
Magyarsas 5 0.24 %
Alsómihályi 5 0.24 %
Kistoronya 5 0.24 %
Parnó 4 0.19 %
Szürnyeg 4 0.19 %
Céke 4 0.19 %
Nagytoronya 3 0.15 %
Gercsely 3 0.15 %
Csörgő 3 0.15 %
Szilvásújfalu 3 0.15 %
Szécsudvar 3 0.15 %
Kisazar 3 0.15 %
Nagyazar 2 0.10 %
Cselej 2 0.10 %
Pelejte 2 0.10 %
Hardicsa 2 0.10 %
Bodzásújlak 2 0.10 %
Magyarizsép 2 0.10 %
Vécse 2 0.10 %
Bacskó 2 0.10 %
Velejte 2 0.10 %
Kazsó 1 0.05 %
Barancs 1 0.05 %
Garany 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Nagyruszka 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Kozma 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Legenye 1 0.05 %
Kasó 1 0.05 %
Isztáncs 1 0.05 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 48.52 %
Gálszécs 406 42.92 %
Parnó 55 5.81 %
Szécskeresztúr 52 5.50 %
Vécse 48 5.07 %
Kozma 46 4.86 %
Dargó 39 4.12 %
Bodzásújlak 38 4.02 %
Alsómihályi 34 3.59 %
Kázmér 26 2.75 %
Kisazar 26 2.75 %
Bacskó 26 2.75 %
Királyhelmec 24 2.54 %
Nagyazar 21 2.22 %
Zebegnyő 21 2.22 %
Garany 21 2.22 %
Céke 20 2.11 %
Kereplye 20 2.11 %
Szécsudvar 19 2.01 %
Szilvásújfalu 18 1.90 %
Tarnóka 17 1.80 %
Magyarizsép 17 1.80 %
Velejte 16 1.69 %
Cselej 15 1.59 %
Csörgő 15 1.59 %
Hardicsa 14 1.48 %
Zemplénújfalu 12 1.27 %
Gerenda 12 1.27 %
Szürnyeg 12 1.27 %
Nagytoronya 11 1.16 %
Pelejte 11 1.16 %
Nagyruszka 11 1.16 %
Gercsely 11 1.16 %
Lasztóc 10 1.06 %
Visnyó 10 1.06 %
Barancs 9 0.95 %
Sztankóc 9 0.95 %
Szomotor 8 0.85 %
Újhely 8 0.85 %
Bodrogszerdahely 8 0.85 %
Tiszacsernyő 8 0.85 %
Battyán 7 0.74 %
Borsi 7 0.74 %
Ágcsernyő 7 0.74 %
Nagytárkány 6 0.63 %
Isztáncs 6 0.63 %
Szécsegres 6 0.63 %
Rad 5 0.53 %
Lelesz 5 0.53 %
Kisdobra 5 0.53 %
Biste 5 0.53 %
Perbenyik 4 0.42 %
Legenye 4 0.42 %
Kasó 4 0.42 %
Nagygéres 4 0.42 %
Kiszte 4 0.42 %
Magyarsas 4 0.42 %
Kolbáska 4 0.42 %
Imreg 4 0.42 %
Örös 3 0.32 %
Bacska 3 0.32 %
Bodrogszentes 3 0.32 %
Kazsó 2 0.21 %
Bély 1 0.11 %
Bodrogszög 1 0.11 %
Ladamóc 1 0.11 %
Kisgéres 1 0.11 %
Kistoronya 1 0.11 %
Bodrogszentmária 1 0.11 %
Véke 1 0.11 %
Kistárkány 1 0.11 %
Szinyér 1 0.11 %
Kiskövesd 1 0.11 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 5.65 %
Tiszacsernyő 150 3.77 %
Királyhelmec 123 3.09 %
Ágcsernyő 49 1.23 %
Bodrogszerdahely 32 0.80 %
Lelesz 30 0.75 %
Nagytárkány 30 0.75 %
Kisgéres 28 0.70 %
Tőketerebes 26 0.65 %
Bacska 25 0.63 %
Bély 22 0.55 %
Bodrogszentes 21 0.53 %
Imreg 18 0.45 %
Borsi 16 0.40 %
Örös 14 0.35 %
Perbenyik 14 0.35 %
Gálszécs 13 0.33 %
Szomotor 11 0.28 %
Kisdobra 11 0.28 %
Kistárkány 11 0.28 %
Kozma 10 0.25 %
Nagygéres 10 0.25 %
Vécse 8 0.20 %
Szolnocska 8 0.20 %
Rad 8 0.20 %
Kiskövesd 7 0.18 %
Véke 7 0.18 %
Bodzásújlak 7 0.18 %
Bodrogszentmária 7 0.18 %
Bodrogmező 6 0.15 %
Boly 6 0.15 %
Nagykövesd 6 0.15 %
Legenye 5 0.13 %
Zemplén 5 0.13 %
Gercsely 5 0.13 %
Garany 5 0.13 %
Kázmér 4 0.10 %
Szinyér 4 0.10 %
Szécsudvar 4 0.10 %
Barancs 4 0.10 %
Szőlőske 4 0.10 %
Bári 4 0.10 %
Alsómihályi 3 0.08 %
Csörgő 3 0.08 %
Ladamóc 3 0.08 %
Kisazar 2 0.05 %
Újhely 2 0.05 %
Dargó 2 0.05 %
Parnó 2 0.05 %
Bodrogszög 2 0.05 %
Magyarsas 2 0.05 %
Biste 2 0.05 %
Szürnyeg 2 0.05 %
Nagyazar 2 0.05 %
Nagytoronya 2 0.05 %
Kazsó 1 0.03 %
Isztáncs 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Magyarizsép 1 0.03 %
Kiszte 1 0.03 %
Céke 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Szilvásújfalu 1 0.03 %
Zétény 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Csarnahó 1 0.03 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 17.55 %
Gálszécs 23 2.22 %
Vécse 17 1.64 %
Velejte 12 1.16 %
Kasó 10 0.96 %
Zemplénújfalu 9 0.87 %
Királyhelmec 9 0.87 %
Hardicsa 8 0.77 %
Parnó 7 0.68 %
Isztáncs 7 0.68 %
Lasztóc 6 0.58 %
Magyarsas 6 0.58 %
Szécsudvar 6 0.58 %
Céke 6 0.58 %
Magyarizsép 6 0.58 %
Kazsó 5 0.48 %
Bodrogszerdahely 5 0.48 %
Kozma 5 0.48 %
Szilvásújfalu 5 0.48 %
Ágcsernyő 5 0.48 %
Lelesz 5 0.48 %
Alsómihályi 5 0.48 %
Kiszte 4 0.39 %
Gercsely 4 0.39 %
Tiszacsernyő 4 0.39 %
Bodzásújlak 4 0.39 %
Garany 4 0.39 %
Újhely 4 0.39 %
Rad 4 0.39 %
Legenye 3 0.29 %
Kistárkány 3 0.29 %
Szürnyeg 3 0.29 %
Nagytoronya 3 0.29 %
Nagyazar 3 0.29 %
Nagygéres 3 0.29 %
Battyán 3 0.29 %
Bacskó 3 0.29 %
Nagykövesd 2 0.19 %
Bári 2 0.19 %
Dargó 2 0.19 %
Barancs 2 0.19 %
Zebegnyő 2 0.19 %
Szécsegres 2 0.19 %
Biste 2 0.19 %
Boly 2 0.19 %
Nagyruszka 2 0.19 %
Szécskeresztúr 2 0.19 %
Pelejte 2 0.19 %
Csörgő 2 0.19 %
Kázmér 1 0.10 %
Kiskövesd 1 0.10 %
Kisgéres 1 0.10 %
Bacska 1 0.10 %
Bély 1 0.10 %
Borsi 1 0.10 %
Imreg 1 0.10 %
Zemplén 1 0.10 %
Sztankóc 1 0.10 %
Kolbáska 1 0.10 %
Véke 1 0.10 %
Bodrogszentmária 1 0.10 %
Bodrogszentes 1 0.10 %
Cselej 1 0.10 %
Tarnóka 1 0.10 %
Bodrogszög 1 0.10 %
Visnyó 1 0.10 %
Gerenda 1 0.10 %
Nagytárkány 1 0.10 %
Szőlőske 1 0.10 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 8.12 %
Szőlőske 90 5.54 %
Borsi 88 5.41 %
Királyhelmec 77 4.74 %
Bodrogszerdahely 75 4.61 %
Szomotor 45 2.77 %
Tiszacsernyő 44 2.71 %
Gálszécs 38 2.34 %
Battyán 33 2.03 %
Kisgéres 27 1.66 %
Ladamóc 24 1.48 %
Lelesz 22 1.35 %
Nagytárkány 20 1.23 %
Perbenyik 15 0.92 %
Kiskövesd 15 0.92 %
Bodrogszentes 15 0.92 %
Bély 15 0.92 %
Bodrogszentmária 15 0.92 %
Újhely 14 0.86 %
Bári 14 0.86 %
Céke 12 0.74 %
Kistárkány 12 0.74 %
Kistoronya 11 0.68 %
Csörgő 11 0.68 %
Nagykövesd 10 0.62 %
Bodzásújlak 10 0.62 %
Örös 9 0.55 %
Véke 9 0.55 %
Pelejte 8 0.49 %
Szécskeresztúr 8 0.49 %
Zemplén 7 0.43 %
Imreg 7 0.43 %
Alsómihályi 7 0.43 %
Bacska 7 0.43 %
Legenye 6 0.37 %
Magyarsas 6 0.37 %
Kozma 6 0.37 %
Vécse 6 0.37 %
Hardicsa 6 0.37 %
Rad 6 0.37 %
Dargó 5 0.31 %
Boly 5 0.31 %
Bacskó 5 0.31 %
Garany 5 0.31 %
Ágcsernyő 5 0.31 %
Parnó 5 0.31 %
Zemplénújfalu 4 0.25 %
Szolnocska 4 0.25 %
Zétény 4 0.25 %
Lasztóc 4 0.25 %
Csarnahó 4 0.25 %
Velejte 3 0.18 %
Szécsegres 3 0.18 %
Nagyruszka 3 0.18 %
Bodrogmező 3 0.18 %
Kolbáska 3 0.18 %
Gercsely 3 0.18 %
Kisdobra 3 0.18 %
Szécsudvar 3 0.18 %
Szürnyeg 3 0.18 %
Kiszte 3 0.18 %
Kázmér 3 0.18 %
Nagygéres 3 0.18 %
Magyarizsép 3 0.18 %
Gerenda 2 0.12 %
Biste 2 0.12 %
Nagytoronya 2 0.12 %
Szinyér 2 0.12 %
Bodrogszög 1 0.06 %
Kereplye 1 0.06 %
Nagyazar 1 0.06 %
Kazsó 1 0.06 %
Zebegnyő 1 0.06 %
Isztáncs 1 0.06 %
Szilvásújfalu 1 0.06 %
Cselej 1 0.06 %
Visnyó 1 0.06 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 16.67 %
Gálszécs 72 8.57 %
Parnó 20 2.38 %
Kozma 18 2.14 %
Alsómihályi 18 2.14 %
Garany 18 2.14 %
Bacskó 14 1.67 %
Magyarizsép 11 1.31 %
Királyhelmec 11 1.31 %
Lasztóc 10 1.19 %
Tiszacsernyő 9 1.07 %
Bodzásújlak 9 1.07 %
Hardicsa 9 1.07 %
Dargó 9 1.07 %
Kisazar 7 0.83 %
Vécse 7 0.83 %
Szécsudvar 7 0.83 %
Legenye 7 0.83 %
Kiszte 6 0.71 %
Nagyazar 6 0.71 %
Szécskeresztúr 6 0.71 %
Nagytoronya 5 0.60 %
Nagytárkány 5 0.60 %
Magyarsas 5 0.60 %
Szürnyeg 5 0.60 %
Zemplénújfalu 4 0.48 %
Újhely 4 0.48 %
Kázmér 4 0.48 %
Szilvásújfalu 4 0.48 %
Céke 3 0.36 %
Velejte 3 0.36 %
Nagygéres 3 0.36 %
Kasó 3 0.36 %
Zebegnyő 3 0.36 %
Bély 3 0.36 %
Lelesz 3 0.36 %
Tarnóka 3 0.36 %
Bodrogszentes 3 0.36 %
Véke 3 0.36 %
Csörgő 3 0.36 %
Szécsegres 3 0.36 %
Szomotor 3 0.36 %
Isztáncs 3 0.36 %
Bodrogszerdahely 3 0.36 %
Szőlőske 2 0.24 %
Nagyruszka 2 0.24 %
Bári 2 0.24 %
Pelejte 2 0.24 %
Borsi 2 0.24 %
Nagykövesd 2 0.24 %
Bodrogszentmária 2 0.24 %
Visnyó 2 0.24 %
Battyán 2 0.24 %
Kisgéres 2 0.24 %
Szolnocska 2 0.24 %
Barancs 2 0.24 %
Kolbáska 2 0.24 %
Sztankóc 2 0.24 %
Örös 2 0.24 %
Gercsely 2 0.24 %
Kiskövesd 2 0.24 %
Rad 1 0.12 %
Csarnahó 1 0.12 %
Bodrogmező 1 0.12 %
Kistárkány 1 0.12 %
Ágcsernyő 1 0.12 %
Ladamóc 1 0.12 %
Kereplye 1 0.12 %
Kazsó 1 0.12 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 33.40 %
Tőketerebes 297 29.52 %
Kisazar 94 9.34 %
Szécskeresztúr 87 8.65 %
Dargó 78 7.75 %
Nagyazar 53 5.27 %
Kereplye 48 4.77 %
Vécse 39 3.88 %
Parnó 35 3.48 %
Kozma 33 3.28 %
Zebegnyő 28 2.78 %
Alsómihályi 25 2.49 %
Bacskó 21 2.09 %
Tarnóka 20 1.99 %
Bodzásújlak 19 1.89 %
Sztankóc 19 1.89 %
Magyarsas 17 1.69 %
Magyarizsép 17 1.69 %
Hardicsa 17 1.69 %
Szilvásújfalu 17 1.69 %
Cselej 17 1.69 %
Csörgő 16 1.59 %
Garany 16 1.59 %
Szécsudvar 16 1.59 %
Királyhelmec 15 1.49 %
Velejte 14 1.39 %
Gerenda 13 1.29 %
Nagyruszka 12 1.19 %
Céke 12 1.19 %
Visnyó 11 1.09 %
Lasztóc 10 0.99 %
Bodrogszerdahely 9 0.89 %
Pelejte 9 0.89 %
Nagytoronya 9 0.89 %
Kázmér 9 0.89 %
Tiszacsernyő 9 0.89 %
Barancs 8 0.80 %
Kiszte 8 0.80 %
Lelesz 8 0.80 %
Isztáncs 7 0.70 %
Nagytárkány 7 0.70 %
Kolbáska 7 0.70 %
Véke 7 0.70 %
Zemplénújfalu 7 0.70 %
Gercsely 6 0.60 %
Szomotor 6 0.60 %
Nagygéres 6 0.60 %
Újhely 5 0.50 %
Bodrogszentmária 5 0.50 %
Biste 5 0.50 %
Legenye 5 0.50 %
Battyán 5 0.50 %
Szécsegres 5 0.50 %
Ágcsernyő 4 0.40 %
Borsi 4 0.40 %
Perbenyik 4 0.40 %
Szürnyeg 3 0.30 %
Bodrogmező 3 0.30 %
Imreg 3 0.30 %
Bély 3 0.30 %
Bodrogszentes 3 0.30 %
Bacska 2 0.20 %
Bári 2 0.20 %
Nagykövesd 2 0.20 %
Rad 2 0.20 %
Kistoronya 2 0.20 %
Kasó 2 0.20 %
Kistárkány 2 0.20 %
Kisgéres 2 0.20 %
Zétény 1 0.10 %
Kazsó 1 0.10 %
Ladamóc 1 0.10 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 9.13 %
Bély 80 5.04 %
Királyhelmec 70 4.41 %
Gálszécs 57 3.59 %
Tiszacsernyő 56 3.53 %
Kisgéres 31 1.95 %
Battyán 29 1.83 %
Nagytárkány 25 1.57 %
Kistárkány 21 1.32 %
Alsómihályi 20 1.26 %
Kozma 19 1.20 %
Borsi 17 1.07 %
Bodrogszerdahely 17 1.07 %
Véke 17 1.07 %
Nagygéres 14 0.88 %
Szomotor 14 0.88 %
Csörgő 13 0.82 %
Lelesz 13 0.82 %
Kisdobra 12 0.76 %
Bodzásújlak 12 0.76 %
Szécskeresztúr 12 0.76 %
Parnó 11 0.69 %
Céke 11 0.69 %
Hardicsa 11 0.69 %
Dargó 9 0.57 %
Szilvásújfalu 8 0.50 %
Velejte 8 0.50 %
Bodrogszentes 8 0.50 %
Lasztóc 7 0.44 %
Bacskó 7 0.44 %
Ágcsernyő 7 0.44 %
Imreg 6 0.38 %
Bodrogszentmária 6 0.38 %
Kolbáska 6 0.38 %
Zétény 6 0.38 %
Perbenyik 6 0.38 %
Gercsely 6 0.38 %
Örös 6 0.38 %
Garany 6 0.38 %
Nagytoronya 6 0.38 %
Biste 5 0.31 %
Szőlőske 5 0.31 %
Nagyazar 5 0.31 %
Kázmér 5 0.31 %
Bodrogszög 5 0.31 %
Magyarsas 5 0.31 %
Zemplénújfalu 5 0.31 %
Isztáncs 5 0.31 %
Magyarizsép 5 0.31 %
Szolnocska 4 0.25 %
Nagykövesd 4 0.25 %
Legenye 4 0.25 %
Vécse 4 0.25 %
Bacska 4 0.25 %
Zebegnyő 4 0.25 %
Gerenda 4 0.25 %
Kisazar 4 0.25 %
Bodrogmező 3 0.19 %
Kiskövesd 3 0.19 %
Rad 3 0.19 %
Szürnyeg 3 0.19 %
Boly 3 0.19 %
Újhely 3 0.19 %
Ladamóc 3 0.19 %
Szécsudvar 3 0.19 %
Pelejte 3 0.19 %
Tarnóka 2 0.13 %
Bári 2 0.13 %
Cselej 2 0.13 %
Kereplye 2 0.13 %
Barancs 1 0.06 %
Sztankóc 1 0.06 %
Szécsegres 1 0.06 %
Nagyruszka 1 0.06 %
Szinyér 1 0.06 %
Kasó 1 0.06 %
Zemplén 1 0.06 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 71.71 %
Vécse 74 5.54 %
Gálszécs 68 5.09 %
Garany 58 4.34 %
Nagyruszka 46 3.44 %
Hardicsa 33 2.47 %
Alsómihályi 33 2.47 %
Bodzásújlak 31 2.32 %
Parnó 31 2.32 %
Céke 28 2.10 %
Zemplénújfalu 26 1.95 %
Kozma 24 1.80 %
Velejte 21 1.57 %
Kiszte 18 1.35 %
Királyhelmec 17 1.27 %
Gercsely 17 1.27 %
Magyarizsép 16 1.20 %
Pelejte 15 1.12 %
Imreg 15 1.12 %
Kasó 15 1.12 %
Magyarsas 14 1.05 %
Szürnyeg 14 1.05 %
Kázmér 13 0.97 %
Isztáncs 13 0.97 %
Kisazar 12 0.90 %
Legenye 11 0.82 %
Barancs 11 0.82 %
Csörgő 10 0.75 %
Szécsegres 9 0.67 %
Biste 9 0.67 %
Kolbáska 9 0.67 %
Bodrogszerdahely 9 0.67 %
Szécskeresztúr 9 0.67 %
Dargó 9 0.67 %
Lasztóc 8 0.60 %
Lelesz 8 0.60 %
Tiszacsernyő 7 0.52 %
Gerenda 7 0.52 %
Szécsudvar 7 0.52 %
Kisgéres 7 0.52 %
Nagytoronya 6 0.45 %
Bacskó 6 0.45 %
Bári 6 0.45 %
Bély 6 0.45 %
Szilvásújfalu 6 0.45 %
Bacska 5 0.37 %
Kazsó 5 0.37 %
Borsi 5 0.37 %
Tarnóka 5 0.37 %
Ladamóc 4 0.30 %
Ágcsernyő 4 0.30 %
Újhely 4 0.30 %
Kistoronya 4 0.30 %
Nagyazar 3 0.22 %
Nagykövesd 3 0.22 %
Szomotor 3 0.22 %
Zétény 2 0.15 %
Battyán 2 0.15 %
Cselej 2 0.15 %
Rad 2 0.15 %
Kereplye 2 0.15 %
Nagytárkány 2 0.15 %
Bodrogszentes 1 0.07 %
Zebegnyő 1 0.07 %
Örös 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Kisdobra 1 0.07 %
Nagygéres 1 0.07 %
Kistárkány 1 0.07 %
Szőlőske 1 0.07 %
Visnyó 1 0.07 %
Véke 1 0.07 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 57.20 %
Gálszécs 71 5.06 %
Garany 42 3.00 %
Vécse 38 2.71 %
Hardicsa 35 2.50 %
Bodzásújlak 31 2.21 %
Kiszte 29 2.07 %
Zemplénújfalu 27 1.93 %
Parnó 24 1.71 %
Kozma 22 1.57 %
Pelejte 21 1.50 %
Magyarsas 19 1.36 %
Alsómihályi 18 1.28 %
Velejte 17 1.21 %
Céke 17 1.21 %
Nagyruszka 14 1.00 %
Cselej 14 1.00 %
Szilvásújfalu 14 1.00 %
Szécskeresztúr 13 0.93 %
Királyhelmec 13 0.93 %
Imreg 13 0.93 %
Kazsó 12 0.86 %
Kázmér 11 0.78 %
Csörgő 11 0.78 %
Dargó 10 0.71 %
Gercsely 10 0.71 %
Isztáncs 10 0.71 %
Szomotor 9 0.64 %
Tiszacsernyő 9 0.64 %
Szécsegres 8 0.57 %
Újhely 8 0.57 %
Bodrogszerdahely 8 0.57 %
Kolbáska 8 0.57 %
Borsi 8 0.57 %
Legenye 8 0.57 %
Szürnyeg 6 0.43 %
Nagytoronya 6 0.43 %
Kistoronya 6 0.43 %
Barancs 6 0.43 %
Zebegnyő 5 0.36 %
Magyarizsép 5 0.36 %
Bári 5 0.36 %
Nagytárkány 5 0.36 %
Gerenda 5 0.36 %
Szécsudvar 5 0.36 %
Kisazar 4 0.29 %
Kistárkány 4 0.29 %
Kasó 4 0.29 %
Lasztóc 4 0.29 %
Lelesz 4 0.29 %
Battyán 4 0.29 %
Kiskövesd 3 0.21 %
Bacskó 3 0.21 %
Kereplye 3 0.21 %
Nagyazar 3 0.21 %
Rad 3 0.21 %
Biste 3 0.21 %
Tarnóka 3 0.21 %
Kisgéres 3 0.21 %
Csarnahó 2 0.14 %
Ágcsernyő 2 0.14 %
Perbenyik 2 0.14 %
Nagygéres 2 0.14 %
Visnyó 2 0.14 %
Véke 2 0.14 %
Kisdobra 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Ladamóc 1 0.07 %
Szinyér 1 0.07 %
Zétény 1 0.07 %
Örös 1 0.07 %
Sztankóc 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 24.42 %
Szomotor 164 4.97 %
Tiszacsernyő 163 4.94 %
Tőketerebes 154 4.67 %
Lelesz 113 3.43 %
Bodrogszerdahely 108 3.28 %
Bodrogszentmária 108 3.28 %
Zétény 106 3.22 %
Ágcsernyő 99 3.00 %
Kisgéres 84 2.55 %
Bély 79 2.40 %
Bodrogszentes 78 2.37 %
Kistárkány 76 2.31 %
Magyarsas 75 2.27 %
Perbenyik 74 2.24 %
Kisdobra 64 1.94 %
Nagytárkány 64 1.94 %
Nagygéres 59 1.79 %
Rad 51 1.55 %
Véke 45 1.36 %
Battyán 45 1.36 %
Borsi 44 1.33 %
Boly 41 1.24 %
Ladamóc 40 1.21 %
Garany 33 1.00 %
Nagykövesd 33 1.00 %
Örös 32 0.97 %
Bári 31 0.94 %
Szürnyeg 30 0.91 %
Bodrogmező 27 0.82 %
Imreg 25 0.76 %
Céke 22 0.67 %
Gálszécs 22 0.67 %
Bacska 21 0.64 %
Kiskövesd 20 0.61 %
Csarnahó 19 0.58 %
Csörgő 19 0.58 %
Szolnocska 17 0.52 %
Zemplén 17 0.52 %
Parnó 17 0.52 %
Szinyér 14 0.42 %
Szőlőske 13 0.39 %
Újhely 13 0.39 %
Velejte 11 0.33 %
Hardicsa 10 0.30 %
Bacskó 10 0.30 %
Pelejte 8 0.24 %
Bodrogszög 8 0.24 %
Gercsely 7 0.21 %
Nagytoronya 7 0.21 %
Kistoronya 6 0.18 %
Nagyruszka 6 0.18 %
Zemplénújfalu 6 0.18 %
Kolbáska 6 0.18 %
Cselej 5 0.15 %
Legenye 4 0.12 %
Szilvásújfalu 4 0.12 %
Kázmér 4 0.12 %
Magyarizsép 3 0.09 %
Alsómihályi 3 0.09 %
Kiszte 3 0.09 %
Biste 2 0.06 %
Vécse 2 0.06 %
Isztáncs 2 0.06 %
Kisazar 2 0.06 %
Kozma 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Lasztóc 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Gerenda 1 0.03 %
Barancs 1 0.03 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 16.10 %
Bodrogszentes 167 12.16 %
Tőketerebes 156 11.36 %
Kisgéres 69 5.03 %
Rad 50 3.64 %
Tiszacsernyő 46 3.35 %
Lelesz 45 3.28 %
Bodrogszerdahely 43 3.13 %
Gálszécs 41 2.99 %
Bacska 32 2.33 %
Zétény 32 2.33 %
Szomotor 32 2.33 %
Bodrogszentmária 31 2.26 %
Battyán 31 2.26 %
Perbenyik 31 2.26 %
Bély 30 2.18 %
Boly 27 1.97 %
Szolnocska 25 1.82 %
Kisdobra 22 1.60 %
Nagytárkány 22 1.60 %
Szilvásújfalu 21 1.53 %
Véke 21 1.53 %
Kistárkány 21 1.53 %
Garany 20 1.46 %
Borsi 19 1.38 %
Nagykövesd 19 1.38 %
Nagygéres 18 1.31 %
Kiskövesd 18 1.31 %
Örös 17 1.24 %
Ágcsernyő 16 1.17 %
Vécse 15 1.09 %
Szinyér 15 1.09 %
Bodrogmező 14 1.02 %
Kozma 14 1.02 %
Magyarizsép 14 1.02 %
Hardicsa 11 0.80 %
Szőlőske 10 0.73 %
Alsómihályi 10 0.73 %
Ladamóc 10 0.73 %
Lasztóc 10 0.73 %
Imreg 9 0.66 %
Bodzásújlak 7 0.51 %
Nagyazar 7 0.51 %
Szürnyeg 7 0.51 %
Újhely 7 0.51 %
Szécskeresztúr 7 0.51 %
Zemplénújfalu 6 0.44 %
Barancs 6 0.44 %
Magyarsas 5 0.36 %
Szécsegres 5 0.36 %
Céke 5 0.36 %
Zemplén 5 0.36 %
Csörgő 5 0.36 %
Gercsely 5 0.36 %
Nagytoronya 5 0.36 %
Bodrogszög 5 0.36 %
Csarnahó 4 0.29 %
Bári 4 0.29 %
Cselej 4 0.29 %
Kolbáska 4 0.29 %
Nagyruszka 4 0.29 %
Szécsudvar 3 0.22 %
Visnyó 3 0.22 %
Bacskó 3 0.22 %
Legenye 2 0.15 %
Velejte 2 0.15 %
Kazsó 2 0.15 %
Kázmér 2 0.15 %
Biste 2 0.15 %
Kasó 2 0.15 %
Parnó 2 0.15 %
Isztáncs 1 0.07 %
Kistoronya 1 0.07 %
Dargó 1 0.07 %
Gerenda 1 0.07 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 16.64 %
Kisgéres 184 7.65 %
Nagytárkány 96 3.99 %
Kistárkány 80 3.33 %
Bodrogszerdahely 79 3.29 %
Bacska 69 2.87 %
Perbenyik 67 2.79 %
Borsi 63 2.62 %
Battyán 63 2.62 %
Bodrogszentmária 62 2.58 %
Ladamóc 58 2.41 %
Nagykövesd 56 2.33 %
Zétény 53 2.20 %
Bély 53 2.20 %
Bári 51 2.12 %
Boly 47 1.96 %
Lelesz 47 1.96 %
Rad 46 1.91 %
Tiszacsernyő 44 1.83 %
Szomotor 42 1.75 %
Bodrogszentes 39 1.62 %
Nagygéres 38 1.58 %
Örös 37 1.54 %
Imreg 33 1.37 %
Bodrogmező 29 1.21 %
Kiskövesd 27 1.12 %
Tőketerebes 26 1.08 %
Kisdobra 25 1.04 %
Szőlőske 25 1.04 %
Ágcsernyő 23 0.96 %
Véke 22 0.92 %
Csarnahó 20 0.83 %
Szolnocska 17 0.71 %
Zemplén 17 0.71 %
Szinyér 17 0.71 %
Újhely 11 0.46 %
Bodrogszög 6 0.25 %
Gálszécs 6 0.25 %
Garany 5 0.21 %
Isztáncs 5 0.21 %
Céke 3 0.12 %
Alsómihályi 3 0.12 %
Hardicsa 3 0.12 %
Kistoronya 3 0.12 %
Barancs 2 0.08 %
Kozma 2 0.08 %
Pelejte 2 0.08 %
Velejte 1 0.04 %
Kázmér 1 0.04 %
Cselej 1 0.04 %
Kolbáska 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 9.16 %
Gálszécs 37 2.44 %
Vécse 13 0.86 %
Parnó 11 0.72 %
Tiszacsernyő 10 0.66 %
Királyhelmec 10 0.66 %
Bacskó 9 0.59 %
Kozma 9 0.59 %
Céke 8 0.53 %
Alsómihályi 7 0.46 %
Garany 7 0.46 %
Szécskeresztúr 5 0.33 %
Bodzásújlak 5 0.33 %
Borsi 5 0.33 %
Hardicsa 5 0.33 %
Magyarsas 5 0.33 %
Zemplénújfalu 5 0.33 %
Nagyruszka 4 0.26 %
Kolbáska 4 0.26 %
Rad 4 0.26 %
Kisgéres 4 0.26 %
Nagyazar 4 0.26 %
Kistárkány 4 0.26 %
Tarnóka 4 0.26 %
Pelejte 4 0.26 %
Sztankóc 4 0.26 %
Bodrogszerdahely 4 0.26 %
Ágcsernyő 3 0.20 %
Lelesz 3 0.20 %
Bodrogszentes 3 0.20 %
Nagytoronya 3 0.20 %
Kázmér 3 0.20 %
Dargó 3 0.20 %
Lasztóc 3 0.20 %
Véke 3 0.20 %
Cselej 3 0.20 %
Battyán 3 0.20 %
Bacska 3 0.20 %
Kasó 3 0.20 %
Bély 2 0.13 %
Gercsely 2 0.13 %
Gerenda 2 0.13 %
Bodrogszentmária 2 0.13 %
Magyarizsép 2 0.13 %
Csörgő 2 0.13 %
Kisdobra 2 0.13 %
Szécsudvar 2 0.13 %
Barancs 2 0.13 %
Isztáncs 2 0.13 %
Szomotor 2 0.13 %
Kisazar 2 0.13 %
Szürnyeg 2 0.13 %
Szilvásújfalu 2 0.13 %
Nagygéres 1 0.07 %
Kiskövesd 1 0.07 %
Örös 1 0.07 %
Legenye 1 0.07 %
Kiszte 1 0.07 %
Velejte 1 0.07 %
Kazsó 1 0.07 %
Bodrogmező 1 0.07 %
Szőlőske 1 0.07 %
Visnyó 1 0.07 %
Csarnahó 1 0.07 %
Zebegnyő 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Imreg 1 0.07 %
Bári 1 0.07 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 47.47 %
Gálszécs 160 10.79 %
Céke 120 8.09 %
Magyarsas 101 6.81 %
Királyhelmec 87 5.87 %
Parnó 79 5.33 %
Szilvásújfalu 77 5.19 %
Bacskó 69 4.65 %
Borsi 66 4.45 %
Bodzásújlak 65 4.38 %
Magyarizsép 64 4.32 %
Szürnyeg 61 4.11 %
Lasztóc 59 3.98 %
Hardicsa 58 3.91 %
Kolbáska 55 3.71 %
Vécse 54 3.64 %
Garany 52 3.51 %
Kozma 50 3.37 %
Zemplénújfalu 48 3.24 %
Szécskeresztúr 39 2.63 %
Nagyruszka 36 2.43 %
Tiszacsernyő 35 2.36 %
Csörgő 34 2.29 %
Imreg 34 2.29 %
Kiszte 33 2.23 %
Kisazar 32 2.16 %
Bodrogszerdahely 32 2.16 %
Alsómihályi 32 2.16 %
Velejte 27 1.82 %
Szécsudvar 25 1.69 %
Nagytoronya 23 1.55 %
Dargó 23 1.55 %
Gercsely 21 1.42 %
Barancs 20 1.35 %
Pelejte 20 1.35 %
Nagyazar 20 1.35 %
Bodrogszentes 20 1.35 %
Kázmér 19 1.28 %
Kisdobra 19 1.28 %
Cselej 18 1.21 %
Bári 16 1.08 %
Szomotor 16 1.08 %
Kasó 15 1.01 %
Újhely 15 1.01 %
Kereplye 15 1.01 %
Szőlőske 15 1.01 %
Bodrogmező 14 0.94 %
Perbenyik 14 0.94 %
Csarnahó 14 0.94 %
Bodrogszentmária 14 0.94 %
Visnyó 14 0.94 %
Lelesz 14 0.94 %
Bély 13 0.88 %
Kistoronya 13 0.88 %
Szolnocska 11 0.74 %
Biste 11 0.74 %
Kazsó 10 0.67 %
Isztáncs 9 0.61 %
Szécsegres 9 0.61 %
Nagytárkány 9 0.61 %
Kisgéres 8 0.54 %
Kiskövesd 7 0.47 %
Legenye 7 0.47 %
Gerenda 7 0.47 %
Battyán 6 0.40 %
Bodrogszög 6 0.40 %
Kistárkány 5 0.34 %
Ágcsernyő 5 0.34 %
Zemplén 5 0.34 %
Zebegnyő 5 0.34 %
Ladamóc 5 0.34 %
Zétény 5 0.34 %
Véke 4 0.27 %
Boly 4 0.27 %
Rad 4 0.27 %
Nagygéres 3 0.20 %
Örös 2 0.13 %
Nagykövesd 2 0.13 %
Sztankóc 2 0.13 %
Szinyér 1 0.07 %
Tarnóka 1 0.07 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 92.54 %
Tőketerebes 250 46.64 %
Szécskeresztúr 96 17.91 %
Nagyazar 39 7.28 %
Parnó 36 6.72 %
Kisazar 32 5.97 %
Vécse 30 5.60 %
Bacskó 27 5.04 %
Dargó 27 5.04 %
Tarnóka 23 4.29 %
Nagyruszka 21 3.92 %
Kozma 18 3.36 %
Cselej 17 3.17 %
Alsómihályi 16 2.99 %
Garany 16 2.99 %
Zebegnyő 14 2.61 %
Királyhelmec 13 2.43 %
Magyarizsép 13 2.43 %
Gerenda 12 2.24 %
Szécsudvar 12 2.24 %
Hardicsa 11 2.05 %
Velejte 11 2.05 %
Visnyó 10 1.87 %
Pelejte 10 1.87 %
Szilvásújfalu 10 1.87 %
Szécsegres 9 1.68 %
Kolbáska 9 1.68 %
Zemplénújfalu 8 1.49 %
Kereplye 7 1.31 %
Csörgő 7 1.31 %
Barancs 6 1.12 %
Nagytárkány 5 0.93 %
Tiszacsernyő 5 0.93 %
Kázmér 5 0.93 %
Lasztóc 5 0.93 %
Szürnyeg 4 0.75 %
Céke 4 0.75 %
Nagytoronya 4 0.75 %
Bodrogszerdahely 4 0.75 %
Kiszte 4 0.75 %
Sztankóc 4 0.75 %
Magyarsas 4 0.75 %
Isztáncs 3 0.56 %
Battyán 3 0.56 %
Bodzásújlak 3 0.56 %
Nagygéres 3 0.56 %
Szomotor 3 0.56 %
Véke 3 0.56 %
Legenye 3 0.56 %
Kazsó 2 0.37 %
Gercsely 2 0.37 %
Bély 2 0.37 %
Biste 2 0.37 %
Kistárkány 2 0.37 %
Lelesz 1 0.19 %
Boly 1 0.19 %
Bodrogszög 1 0.19 %
Perbenyik 1 0.19 %
Kiskövesd 1 0.19 %
Zemplén 1 0.19 %
Bodrogszentmária 1 0.19 %
Imreg 1 0.19 %
Ágcsernyő 1 0.19 %
Újhely 1 0.19 %
Bári 1 0.19 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 34.78 %
Tiszacsernyő 290 8.99 %
Lelesz 181 5.61 %
Szomotor 154 4.77 %
Nagytárkány 137 4.25 %
Bély 126 3.91 %
Bodrogszerdahely 121 3.75 %
Kisgéres 116 3.60 %
Kistárkány 115 3.56 %
Perbenyik 91 2.82 %
Zétény 87 2.70 %
Bodrogszentes 84 2.60 %
Kisdobra 79 2.45 %
Nagygéres 77 2.39 %
Bodrogszentmária 76 2.36 %
Battyán 69 2.14 %
Örös 60 1.86 %
Tőketerebes 60 1.86 %
Borsi 55 1.70 %
Rad 52 1.61 %
Nagykövesd 49 1.52 %
Bacska 49 1.52 %
Ágcsernyő 46 1.43 %
Boly 44 1.36 %
Zemplén 41 1.27 %
Véke 37 1.15 %
Bodrogmező 31 0.96 %
Ladamóc 28 0.87 %
Bári 25 0.77 %
Kiskövesd 25 0.77 %
Csarnahó 22 0.68 %
Szinyér 19 0.59 %
Szolnocska 18 0.56 %
Imreg 18 0.56 %
Szőlőske 16 0.50 %
Vécse 14 0.43 %
Újhely 13 0.40 %
Bodrogszög 10 0.31 %
Gálszécs 10 0.31 %
Alsómihályi 9 0.28 %
Kistoronya 6 0.19 %
Gercsely 5 0.15 %
Kázmér 5 0.15 %
Pelejte 5 0.15 %
Csörgő 5 0.15 %
Lasztóc 5 0.15 %
Kereplye 5 0.15 %
Legenye 5 0.15 %
Velejte 5 0.15 %
Szécsudvar 4 0.12 %
Kozma 4 0.12 %
Szürnyeg 4 0.12 %
Hardicsa 4 0.12 %
Nagytoronya 4 0.12 %
Szilvásújfalu 3 0.09 %
Kolbáska 3 0.09 %
Nagyruszka 3 0.09 %
Céke 3 0.09 %
Szécskeresztúr 3 0.09 %
Bodzásújlak 2 0.06 %
Garany 2 0.06 %
Biste 2 0.06 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Barancs 2 0.06 %
Zemplénújfalu 2 0.06 %
Dargó 2 0.06 %
Bacskó 1 0.03 %
Nagyazar 1 0.03 %
Kazsó 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Tarnóka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 49.82 %
Parnó 237 42.02 %
Gálszécs 90 15.96 %
Bacskó 60 10.64 %
Magyarsas 57 10.11 %
Kozma 34 6.03 %
Magyarizsép 32 5.67 %
Kolbáska 27 4.79 %
Alsómihályi 24 4.26 %
Dargó 24 4.26 %
Vécse 22 3.90 %
Hardicsa 22 3.90 %
Garany 22 3.90 %
Szécskeresztúr 21 3.72 %
Szécsudvar 21 3.72 %
Bodzásújlak 19 3.37 %
Kiszte 18 3.19 %
Visnyó 17 3.01 %
Királyhelmec 16 2.84 %
Csörgő 16 2.84 %
Zemplénújfalu 14 2.48 %
Zebegnyő 14 2.48 %
Nagytoronya 14 2.48 %
Céke 13 2.30 %
Gerenda 11 1.95 %
Barancs 11 1.95 %
Lasztóc 11 1.95 %
Kisazar 10 1.77 %
Nagyruszka 9 1.60 %
Kasó 8 1.42 %
Cselej 8 1.42 %
Kereplye 8 1.42 %
Kázmér 8 1.42 %
Gercsely 7 1.24 %
Bodrogszerdahely 6 1.06 %
Tiszacsernyő 6 1.06 %
Biste 6 1.06 %
Velejte 6 1.06 %
Borsi 6 1.06 %
Bodrogszentes 6 1.06 %
Sztankóc 5 0.89 %
Nagyazar 5 0.89 %
Szilvásújfalu 5 0.89 %
Kisdobra 5 0.89 %
Szomotor 5 0.89 %
Battyán 5 0.89 %
Örös 4 0.71 %
Lelesz 4 0.71 %
Újhely 4 0.71 %
Ágcsernyő 4 0.71 %
Bodrogszög 3 0.53 %
Nagygéres 3 0.53 %
Nagytárkány 3 0.53 %
Bély 3 0.53 %
Perbenyik 3 0.53 %
Rad 3 0.53 %
Tarnóka 2 0.35 %
Kistárkány 2 0.35 %
Szőlőske 2 0.35 %
Kazsó 2 0.35 %
Bodrogszentmária 2