SK
SC
.....

Zonc

Településrész

címer zászló
231 96% magyar 1910
236 99% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Zonc
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Szenci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Más földrajzi nevek:
Akoli rövid és hosszú földek, Baktőgyesi rétek, Bartalkút, Bodzás, Csandal, Fű kertek, Kis rétek, Mezőkert, Nagyholdszer, Öregföldek, Sóvető
Koordináták:
48.1916, 17.391666
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
126 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90301

A Kisalföldön, a Mátyusföld nyugati részén, a Vízközben, a Feketevíz-partján fekszik, teljesen egybeépült a tőle nyugatra fekvő Dunatoronnyal.

Közigazgatás

1943-ig önálló kisközség, azóta Zonctorony két kataszteri területének és településrészének egyike. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Szenci járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után a Galántai járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony vármegye, Galántai járás) és a magyar közigazgatásban egyesítették Dunatoronnyal. Területe (mely két, egymással össze nem függő részből - Zonc és Sóvető - áll) 2,55 km², a község területének 48 %-át alkotja, az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1921-ben 239, 1939-ben 305, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 2011-ben 551-en (a község lakosságának 56,1 %-a) éltek itt. Ugyanekkor 465-en éltek Zoncon, 86-an pedig Sóvetőn.

Történelem

Zoncot IV. Béla király 1252-ben kelt adománylevele említi először "Zwnch" alakban. Pozsony várának uradalmához tartozott, 1524-től a gellei érseki szék része volt. Később újra a királyé, majd a Pálffy család birtoka lett. A 18. században még részben szlovák lakossága a 19. századra elmagyarosodott. 1943-ban Dunatoronnyal egyesítették Zonctorony néven.

Mai jelentősége

Ld. Zonctorony

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ZONCZ. Magyar, és tót falu Pozsony Várm. földes Ura Gr. Pálfy Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Egyházfalvához közel, mellynek filiája; Hegy-Súrral, Péntek Súrral, és Újfaluval is határos; határja 2 nyomásbéli, szántó földgyein kivűl kevés réttye is van, fája fűszfákból áll.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Zoncz, Poson mgye. tót f. a kis Duna bal partján: 148 kath. lak., erdővel, s jó legelővel. F. u. gr. Pálffy senioratusa. Ut. p. Cseklész.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Zoncz, magyar kisközség a Feketevíz és a Kisduna között, 37 házzal és 233 lakossal, a kik róm. kath. vallásúak. Hajdan pozsonyi várbirtok volt, melyet II. Lajos király 1524-ben e várbirtokok közül kivett és a gellei érseki székhez csatolt. 1553-ban királyi birtok. Lakosai tótok voltak. Ujabb korban birtokosai a Pálffyak lettek és ma is a gróf Pálffy-szeniorátusnak van itt nagyobb birtoka. A községen kívül kápolna áll, mely 1833-ban épült. Ide tartozik Sóvető puszta. A község postája Magyarbél, távírója és vasúti állomása Szempcz.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Zonc. Az Árpádházi királyok alatt pozsonyi várföld, majd II. Lajos 1524-ben a gellei érsekségnek adományozza. Később királyi tulajdon, majd a XVII. század végétől a Pálffy grófok birtoka. Hozzátartozik Sóvetőpuszta. A község területe 443 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 305.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Zonc kk. galántai járás. Az Árpádok alatt pozsonyi várföld. II. Lajos 1524-ben a gellei érsekségnek adományozza. Később királyi tulajdon, a 17. sz. végétől a Pálffy grófok birtoka. Területe: 443 k. h. Lakosság: 305. Ebből magyar: 300, német: 1, szlovák: 41. Magy. beszél: 304. Vallás szerint: r. k. 305. Fb. I. 0, II. 0, III. 31. Népsűrűség: 119.6. Lakóház: 64. Szolgabírói kirendeltség: Szenc. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. Szenc, vá. Szenc és Magyarbél, u. p. és u. t. Magyarbél.

Névelőfordulások
1252
Zwnch
1773
Zoncz,
1786
Zoncz,
1863
Zonc

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 166 86%
szlovákok 13 7%
németek 3 2%
egyéb 11 6%
összlétszám 193
magyarok 231 96%
szlovákok 5 2%
németek 2 1%
egyéb 2 1%
összlétszám 240
magyarok 236 99%
szlovákok 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 239
Mai közigazgatás

Bejelentések