SK
RV
.....

Várhosszúrét

Község

címer zászló
590 100% magyar 1910
538 77% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Várhosszúrét
Hivatalos szlovák megnevezés:
Krásnohorská Dlhá Lúka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör-Tornai-karszt, Rozsnyói-medence - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Szilicei-fennsík
Más földrajzi nevek:
Buzgó-forrás, (Cserepes-akol), (Csűri-szállás), Krasznahorkai-barlang, Márus-tető, Sár-földek, Veres-part
Koordináták:
48.62714386, 20.58246613
Terület:
14,02 km2
Rang:
község
Népesség:
729
Tszf. magasság:
308 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04945
Település kód:
525863
Szervezeti azonosító:
328413
Adóazonosító:
2020961404

A község a Rozsnyói-medence déli részén, a 600 méter fölé magasodó Szilicei-fennsík északi lábánál, a Csermosnya-patak jobb partján fekszik, a Rozsnyó-Torna vasútvonal mentén, Rozsnyótól 8 km-re délkeletre. A 16-os főútról a Berzétéhez tartozó Bakpusztánál leágazó, Hárskútra (4 km) vezető mellékúton közelíthető meg. Határa felnyúlik a Szilicei-fennsíkra is, határának mintegy felét a fennsíkon található, a Szlovák Karszt Nemzeti Park részét képező erdővel borított terület foglalja el. Nyugatról Jólész, délről Szilice, Jablonca és Körtvélyes, keletről Hárskút, északról pedig Krasznahorkaváralja községekkel határos. Déli határa 1881-ig megyehatárt alkottt Gömör-Kishont és Torna vármegyék között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után mindvégig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás). Területe (14,02 km²) az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott.

Népesség

1910-ben 592, 1921-ben 611, 1938-ban pedig 634, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után észak-gömöri szlovák telepesek érkeztek a községbe. Magyar többségét napjainkig megőrizte, 1991-2011 között azonban a magyar nemzetiségűek aránya 92,8 %-ról 76,1 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig csaknem háromszorosára, 6,7 %-ról 18,7 %-ra növekedett. 1991-2011 között a község lakossága 9,1 %-al gyarapodott (671 főről 732-re). A lakosság túlnyomó többsége (78,8 %) római katolikus vallású, a reformátusok aránya 5,9 %.

Történelem

A település a Krasznahorka várához tartozó major körül keletkezett a 14. század elején. Első írásos említése 1338-ból származik, amikor Krasznahorka tartozékaként "Huziureth" alakban szerepel. A Bebek család birtoka volt, lakói főként juh és kecsketenyésztéssel foglalkoztak. Kialakulásánál a magyarságnak jutott a főszerep, magyar neve az újkorban is csaknem kizárólagos. A betelepülő vlachok elsősorban szintén magyarok, de kerültek közéjük rutének is. Népességére károsan hatottak az ismétlődő török pusztítások majd a hódoltság és a pestisjárványok. A későbbi betelepülők túlnyomó része magyar, kevés szlovákkal, még kevesebb lengyellel és ruténnel keveredve. 1427-ben csak egy portával adózott. 1567-től több török támadás is érte, egy ilyen során 1570. február 1-jén a török felégette a falut, lakosságának nagy része pedig elmenekült, mások fogságba estek. A török pusztítás és a járványok hatására ebben az időben lakossága a korábbi negyedére csökkent. 1578-ban a kihalt Bebek család után az Andrássyak lettek birtokosai. Lakói a 17. század végéig pásztorkodással, majd mész és szénégetéssel foglalkoztak. 1667-ben az Andrássy családnak 34 jobbágytelekkel, 10 fél telekkel és 2 zsellérrel adózott. A falu a 18. században kezdett jobban benépesülni. A falu első, egy tantermes iskolája 1820-ban létesült. 1828-ban 103 házában 716 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1835-ben a várhosszúréti kastélyban született Andrássy Dénes, az Andrássy-kastély a második világháború után elpusztult. 1871-ben a falu a templommal szemben új iskolát épített, mely a mai napig is működik. 1907-ben hivatalos nevét Krasznahorkahosszúrétről Várhosszúrétre változtatták. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz.

Mai jelentősége

A községben magyar alapiskola és óvoda egyaránt működik. Szent Györgynek szentelt római katolikus temploma 1754-ben épült barokk stílusban, a 20. század elején historizáló stílusban átalakították. A templom szomszédságában áll az 1871-ben épült iskolaépület, melyet ma is használnak. A falu határában található az 1964-ben felfedezett 1,1 km hosszú Krasznahorkai-barlang (Buzgó-barlang), mely 32 méteres állócseppkövéről híres. A Buzgó-forrás a 19. század második fele óta ismert búcsújáróhely.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

HOSSZÚ MEZŐ. Kraszna horka. Hosszú mező. Magyar falu Gömör Várm. földes Ura G. Andrási Uraság, a’ kinek jeles épűletével díszesíttetik, fekszik Rosnyóhoz mint egy fél mértföldnyire, határja jó termékenységű, vagyonnyai jelesek, eladásra alkalmatos módgyok van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Hosszuréth (Krasznahorka-), (Ronnawszka, Dluhaluka), magyar-tót falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vmegyékben, Torna vmegye szélén, ut. p. Rosnyóhoz 1 órányira: 754 kath. lak. Határának egy része hegyes, de különben termékeny; sikon fekvő rétjei igen jók; meszet éget, és fuvarozik. F. u. gr. Andrásy György.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Krasznahorkahosszúrét, a Csermosnya patak mellett fekvő magyar kisközség, 123 házzal és 564 róm. kath. vallású lakossal. Hajdan Krasznahorka vár tartozéka volt és mint ilyen került az Andrássyak kezébe. A községben régi kastély van, melyben valamikor gróf Andrássy György lakott. Most is teljesen be van rendezve, de nem lakik benne senki. Itt született 1835 nov. 19-én gr. Andrássy Dénes, a nagy emberbarát. E község Roznawszka és Dlhaluka tót néven is ismeretes volt. Kath. temploma 1782-ben épült. A község postája Dernő, távírója K.-H.-Váralja s vasúti állomása Rozsnyó.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Várhosszűrét. A község területe 2438 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 634.

gróf Andrássy Dénes

1835. 11. 19.
Várhosszúrét - megszületett
Névelőfordulások
1338
Huziureth
1773
Kraszna-Horka-Hoszszúréth,
1786
Hoszumeső, Krasznahorka-Hoszumeső ,
1808
Krásznáhorka-Hosszúréth, Hosszúmező, Lange-Wiese, Dluhá Lúka, Dlauhá Lauka,
1863
Krasznahorkahosszúrét,
1907
Várhosszúrét,
1920
Dlhá Lúka,
1927
Krásnohorská Dlhá Lúka, Várhosszúrét,
1938
Várhosszúrét,
1945
Krásnohorská Dlhá Lúka, Várhosszúrét,
1948
Krásnohorská Dlhá Lúka
1994
Várhosszúrét

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Várhosszúrét (Krásnohorská Dlhá Lúka) 3
Telefon: 0587326860

Honlap: krasnohorska...u.sk/
Polgármester:
Klárik Gabriel (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Híres Zoltán (Független)
Ulman Zsolt (Független)
Tomášik Lázár Viktória (Független)
Nagy Juraj (SMK-MKP)
Bernáth Ladislav (SMK-MKP)
Boršodi Jozef (SMK-MKP)
Boršodi Zoltán (SMK-MKP)
Független 43% Független 3 képviselö SMK-MKP 57% SMK-MKP 4 képviselö 7 képviselö
Várhosszúréti Posta

Várhosszúrét 265

Magyar Tannyelvű Alapiskola

Várhosszúrét 2

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Várhosszúrét 2

Várhosszúréti Községi Hivatal

Várhosszúrét 3

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 593 97%
szlovákok 4 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 14 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 614
magyarok 590 100%
szlovákok 1 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 592
magyarok 610 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 611
magyarok 623 93%
szlovákok 45 7%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 671
magyarok 616 88%
szlovákok 84 12%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 702
magyarok 557 76%
szlovákok 137 19%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 2 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 32 4%
összlétszám 732
magyarok 538 77%
szlovákok 152 22%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 1%
összlétszám 700
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 592
Választási részvétel: 49.83 %
Kiadott boríték: 295
Bedobott boríték: 295

Polgármester

Érvényes szavazólap: 186
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Klárik Gabriel 186 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Nagy Juraj 203 SMK-MKP
Híres Zoltán 192 Független
Ulman Zsolt 165 Független
Tomášik Lázár Viktória 153 Független
Bernáth Ladislav 150 SMK-MKP
Boršodi Jozef 145 SMK-MKP
Boršodi Zoltán 141 SMK-MKP

Képviselők

2014
Független 57.14% Független 4 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö Független 42.86% Független 3 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 598
Választási részvétel: 45.82 %
Kiadott boríték: 274
Bedobott boríték: 274
Választásra jogosult: 596
Választási részvétel: 9.73 %
Kiadott boríték: 58
Bedobott boríték: 58
Választásra jogosult: 598
Választási részvétel: 47,15 %
Kiadott boríték: 282
Bedobott boríték: 282

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 254
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 256
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 143 56.30 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 53 20.87 % KDS
Ivan Kuhn 23 9.06 % OKS
Vladimír Gürtler 9 3.54 % 7 STATOČNÝCH
Dominika Palaščáková 8 3.15 % NOVA
Marek Ďurán 6 2.36 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 5 1.97 % SDKÚ - DS, SaS
Jozef Holečko 4 1.57 % Független
Lukáš Sisák 2 0.79 % KSS
Jaroslav Džunko 1 0.39 % Független
Rudolf Bauer 18 31.03% KDS
Richard Raši 122 47.66 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 76 29.69 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 37 14.45 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 9 3.52 % ĽSNS
Róbert Bačinský 8 3.13 % Független
Jarmila Tkáčová 2 0.78 % SNS
Oliver Petrík 1 0.39 % JĽSS
Jozef Červeňák 1 0.39 % RIS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 269
Érvényes szavazólap: 258
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Juraj Nagy 249 92.57% Független
Peter Bollo 91 33.83% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Pavol Burdiga 83 30.86% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ferenc Porubán 75 27.88% SMK-MKP
Beáta Bekeová 59 21.93% SMK-MKP
Ján Szöllös 58 21.56% SMK-MKP
Július Kerekes 35 13.01% Független
Ján Babič 24 8.92% SMER - SD
Ján Lach 22 8.18% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Štefan Szaniszló 22 8.18% ĽS Naše Slovensko
Tibor Takáč 16 5.95% OKS
Božena Czmórová 13 4.83% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Miloš Gallo-Barnák 13 4.83% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ivan Kuhn 10 3.72% OKS
Matúš Bischof 10 3.72% OKS
Juraj Bernár 8 2.97% KSS
Jozef Kováč 8 2.97% SaS
Izabella Hurajtová 8 2.97% NOVA
Jozef Kušnier 7 2.60% ĽS Naše Slovensko
Janka Vavreková 7 2.60% KSS
Ján Frák 7 2.60% Független
Jozef Šebalj 6 2.23% DS
Jana Gallová 5 1.86% ÚSVIT
Karol Horník 5 1.86% SMER - SD
Štefan Bašták 3 1.12% SMER - SD
Stanislav Kučerák 3 1.12% SRÚS
Zlatica Bachňáková 2 0.74% KSS
Gejza Milko 2 0.74% SMER - SD
Eduard Mako 2 0.74% SRÚS
Milan Fafrák 2 0.74% KSS
Ľudovít Gunár 2 0.74% SRÚS
Peter Pamula 1 0.37% SNS
Milan Mlynár 1 0.37% SNS
Jaroslav Kočiš 1 0.37% KSS
Ľuboš Gál 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Juraj Nagy 223 86.43% Független
Attila Anna 170 65.89% Független
Peter Bollo 66 25.58% MOST - HÍD
Július Barkai 65 25.19% SME RODINA - Boris Kollár
Beáta Beke 62 24.03% SMK-MKP
Pavol Burdiga 62 24.03% MOST - HÍD
Juraj Balázs 52 20.16% Független
Ferenc Porubán 46 17.83% SMK-MKP
Zoltán Várady 24 9.30% SMK-MKP
Monika Repaszká 17 6.59% ŠKV
Dušan Pollák 16 6.20% ŠKV
Matej Lada 16 6.20% ŠKV
Matúš Bischof 15 5.81% OKS
Karol Kováč 11 4.26% OKS
Tibor Balázs 10 3.88% MOST - HÍD
Ján Babič 9 3.49% SMER-SD
Mária Bernáthová 8 3.10% KSS
Erika Ocelníková 8 3.10% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Gejza Záhn 7 2.71% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ladislav Juhász 7 2.71% ĽS Naše Slovensko
Monika Šeďová 7 2.71% MOST - HÍD
Miloš Gallo 7 2.71% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 7 2.71% Független
Eva Mihóková 6 2.33% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Róbert Bezek 6 2.33% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Ivan Kuhn 5 1.94% OKS
Štefan Bašták 5 1.94% SMER-SD
Karol Horník 5 1.94% SMER-SD
Michal Terrai 5 1.94% Független
Jozef Kušnier 5 1.94% ĽS Naše Slovensko
Hildegarda Támárová 4 1.55% MOST - HÍD
Martin Gallo 4 1.55% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Jaroslav Kočiš 4 1.55% KSS
Jarmila Breznenová 2 0.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 2 0.78% ŠKV
Juraj Bernár 2 0.78% KSS
Peter Pamula 1 0.39% SNS
Ariana Palme 1 0.39% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 1 0.39% ĽS Naše Slovensko
Jozef Červeňák 0 0.00% RIS
Helena Laliková 0 0.00% KSS
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 34.55 %
Krasznahorkaváralja 33 5.02 %
Csetnek 31 4.72 %
Dobsina 30 4.57 %
Nagyveszverés 30 4.57 %
Nagyszabos 27 4.11 %
Betlér 19 2.89 %
Alsósajó 18 2.74 %
Pelsőc 15 2.28 %
Rekenyeújfalu 13 1.98 %
Oláhpatak 13 1.98 %
Andrási 13 1.98 %
Rozsnyórudna 13 1.98 %
Henckó 11 1.67 %
Jólész 11 1.67 %
Kisfeketepatak 11 1.67 %
Berzéte 11 1.67 %
Dernő 8 1.22 %
Sebespatak 8 1.22 %
Gócs 8 1.22 %
Kisszabos 8 1.22 %
Szabados 8 1.22 %
Csucsom 7 1.07 %
Özörény 6 0.91 %
Martonháza 6 0.91 %
Körtvélyes 6 0.91 %
Berzétekőrös 5 0.76 %
Rozsfalva 4 0.61 %
Lucska 4 0.61 %
Szádalmás 4 0.61 %
Barka 4 0.61 %
Hámosfalva 4 0.61 %
Gömörpanyit 4 0.61 %
Gacsalk 3 0.46 %
Kecső 3 0.46 %
Restér 3 0.46 %
Lekenye 3 0.46 %
Pétermány 3 0.46 %
Kisgencs 3 0.46 %
Szalóc 2 0.30 %
Hárskút 2 0.30 %
Gecelfalva 2 0.30 %
Tornagörgő 2 0.30 %
Gömörhosszúszó 2 0.30 %
Imrikfalva 2 0.30 %
Szilice 2 0.30 %
Szádvárborsa 2 0.30 %
Kiskovácsvágása 1 0.15 %
Pelsőcardó 1 0.15 %
Páskaháza 1 0.15 %
Beretke 1 0.15 %
Annafalva 1 0.15 %
Felsősajó 1 0.15 %
Sajóréde 1 0.15 %
Jablonca 1 0.15 %
Várhosszúrét 1 0.15 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 36.01 %
Krasznahorkaváralja 210 7.20 %
Hárskút 174 5.97 %
Várhosszúrét 170 5.83 %
Szádalmás 78 2.67 %
Tornagörgő 75 2.57 %
Dernő 73 2.50 %
Barka 72 2.47 %
Pelsőc 65 2.23 %
Berzéte 62 2.13 %
Nagyveszverés 60 2.06 %
Jólész 58 1.99 %
Betlér 53 1.82 %
Szilice 50 1.71 %
Körtvélyes 46 1.58 %
Csetnek 45 1.54 %
Oláhpatak 45 1.54 %
Özörény 42 1.44 %
Dobsina 41 1.41 %
Andrási 40 1.37 %
Nagyszabos 39 1.34 %
Rekenyeújfalu 35 1.20 %
Gömörhosszúszó 35 1.20 %
Berzétekőrös 32 1.10 %
Jablonca 27 0.93 %
Lekenye 27 0.93 %
Lucska 26 0.89 %
Rozsnyórudna 24 0.82 %
Kiskovácsvágása 24 0.82 %
Csucsom 24 0.82 %
Szalóc 24 0.82 %
Gócs 23 0.79 %
Alsósajó 22 0.75 %
Sebespatak 21 0.72 %
Kecső 19 0.65 %
Kuntapolca 14 0.48 %
Szabados 14 0.48 %
Gömörpanyit 14 0.48 %
Felsősajó 13 0.45 %
Henckó 12 0.41 %
Kisfeketepatak 12 0.41 %
Kisgencs 10 0.34 %
Beretke 10 0.34 %
Sajóréde 10 0.34 %
Gecelfalva 9 0.31 %
Restér 9 0.31 %
Melléte 9 0.31 %
Rozsfalva 8 0.27 %
Hámosfalva 8 0.27 %
Csoltó 8 0.27 %
Pelsőcardó 7 0.24 %
Páskaháza 7 0.24 %
Martonháza 7 0.24 %
Szádvárborsa 6 0.21 %
Imrikfalva 6 0.21 %
Kisszabos 5 0.17 %
Márkuska 4 0.14 %
Annafalva 3 0.10 %
Gacsalk 1 0.03 %
Pétermány 1 0.03 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 15.22 %
Lekenye 103 6.25 %
Tornagörgő 100 6.06 %
Pelsőc 88 5.34 %
Gömörhosszúszó 87 5.28 %
Özörény 72 4.37 %
Beretke 72 4.37 %
Körtvélyes 69 4.18 %
Szilice 67 4.06 %
Várhosszúrét 62 3.76 %
Berzéte 58 3.52 %
Szalóc 58 3.52 %
Szádalmás 52 3.15 %
Krasznahorkaváralja 44 2.67 %
Barka 44 2.67 %
Jablonca 42 2.55 %
Kecső 42 2.55 %
Berzétekőrös 42 2.55 %
Jólész 38 2.30 %
Szádvárborsa 34 2.06 %
Kuntapolca 32 1.94 %
Gömörpanyit 30 1.82 %
Melléte 29 1.76 %
Csucsom 27 1.64 %
Csoltó 24 1.46 %
Hárskút 23 1.39 %
Dernő 20 1.21 %
Lucska 17 1.03 %
Pelsőcardó 15 0.91 %
Páskaháza 12 0.73 %
Kiskovácsvágása 12 0.73 %
Rozsnyórudna 8 0.49 %
Csetnek 4 0.24 %
Sebespatak 4 0.24 %
Nagyszabos 2 0.12 %
Pétermány 2 0.12 %
Gócs 2 0.12 %
Nagyveszverés 2 0.12 %
Szabados 1 0.06 %
Alsósajó 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Henckó 1 0.06 %
Betlér 1 0.06 %
Dobsina 1 0.06 %
Gacsalk 1 0.06 %
Márkuska 1 0.06 %
Sajóréde 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Hámosfalva 1 0.06 %
Felsősajó 1 0.06 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 40.54 %
Felsősajó 92 8.25 %
Sajóréde 72 6.46 %
Nagyveszverés 64 5.74 %
Oláhpatak 61 5.47 %
Dobsina 60 5.38 %
Betlér 32 2.87 %
Gócs 32 2.87 %
Nagyszabos 27 2.42 %
Rozsnyórudna 27 2.42 %
Sebespatak 23 2.06 %
Andrási 21 1.88 %
Pelsőc 19 1.70 %
Alsósajó 18 1.61 %
Várhosszúrét 16 1.43 %
Kisfeketepatak 14 1.26 %
Berzéte 13 1.17 %
Szádalmás 13 1.17 %
Csetnek 12 1.08 %
Csucsom 12 1.08 %
Rekenyeújfalu 12 1.08 %
Krasznahorkaváralja 11 0.99 %
Kisgencs 11 0.99 %
Jólész 11 0.99 %
Dernő 11 0.99 %
Gömörhosszúszó 10 0.90 %
Restér 7 0.63 %
Szalóc 7 0.63 %
Hámosfalva 7 0.63 %
Özörény 6 0.54 %
Martonháza 6 0.54 %
Gacsalk 6 0.54 %
Kuntapolca 6 0.54 %
Berzétekőrös 6 0.54 %
Hárskút 6 0.54 %
Henckó 5 0.45 %
Imrikfalva 5 0.45 %
Szilice 5 0.45 %
Barka 4 0.36 %
Pelsőcardó 3 0.27 %
Lekenye 3 0.27 %
Szabados 3 0.27 %
Csoltó 3 0.27 %
Lucska 3 0.27 %
Márkuska 2 0.18 %
Körtvélyes 2 0.18 %
Sztracena 2 0.18 %
Rozsfalva 2 0.18 %
Gecelfalva 2 0.18 %
Beretke 2 0.18 %
Pétermány 2 0.18 %
Gömörpanyit 1 0.09 %
Szádvárborsa 1 0.09 %
Tornagörgő 1 0.09 %
Annafalva 1 0.09 %
Kecső 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 25.05 %
Csetnek 43 3.96 %
Dobsina 41 3.78 %
Nagyveszverés 38 3.50 %
Krasznahorkaváralja 30 2.76 %
Betlér 27 2.49 %
Nagyszabos 25 2.30 %
Pelsőc 20 1.84 %
Oláhpatak 20 1.84 %
Alsósajó 20 1.84 %
Andrási 19 1.75 %
Rekenyeújfalu 18 1.66 %
Henckó 17 1.57 %
Rozsnyórudna 11 1.01 %
Sebespatak 10 0.92 %
Restér 10 0.92 %
Berzéte 9 0.83 %
Gócs 9 0.83 %
Jólész 8 0.74 %
Özörény 7 0.64 %
Szabados 7 0.64 %
Gacsalk 7 0.64 %
Kisgencs 7 0.64 %
Kisfeketepatak 6 0.55 %
Sajóréde 6 0.55 %
Szilice 5 0.46 %
Dernő 5 0.46 %
Csucsom 5 0.46 %
Imrikfalva 5 0.46 %
Szádalmás 5 0.46 %
Hámosfalva 4 0.37 %
Felsősajó 4 0.37 %
Lekenye 4 0.37 %
Kisszabos 4 0.37 %
Martonháza 4 0.37 %
Körtvélyes 4 0.37 %
Annafalva 3 0.28 %
Lucska 3 0.28 %
Barka 3 0.28 %
Szádvárborsa 3 0.28 %
Tornagörgő 3 0.28 %
Gömörhosszúszó 2 0.18 %
Pétermány 2 0.18 %
Gecelfalva 2 0.18 %
Kecső 2 0.18 %
Rozsfalva 2 0.18 %
Beretke 2 0.18 %
Gömörpanyit 2 0.18 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Kiskovácsvágása 1 0.09 %
Berzétekőrös 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Hárskút 1 0.09 %
Jablonca 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Várhosszúrét 1 0.09 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 39.33 %
Dobsina 38 4.27 %
Nagyveszverés 33 3.71 %
Pelsőc 32 3.60 %
Krasznahorkaváralja 31 3.48 %
Nagyszabos 26 2.92 %
Rozsnyórudna 19 2.13 %
Szalóc 19 2.13 %
Andrási 19 2.13 %
Szádalmás 17 1.91 %
Berzéte 17 1.91 %
Oláhpatak 17 1.91 %
Csetnek 17 1.91 %
Gömörpanyit 15 1.69 %
Szabados 15 1.69 %
Sebespatak 14 1.57 %
Betlér 14 1.57 %
Kisgencs 13 1.46 %
Körtvélyes 13 1.46 %
Alsósajó 13 1.46 %
Jólész 12 1.35 %
Hárskút 9 1.01 %
Szádvárborsa 9 1.01 %
Várhosszúrét 8 0.90 %
Kuntapolca 8 0.90 %
Gócs 8 0.90 %
Imrikfalva 7 0.79 %
Felsősajó 7 0.79 %
Beretke 7 0.79 %
Csucsom 7 0.79 %
Restér 7 0.79 %
Henckó 7 0.79 %
Rozsfalva 7 0.79 %
Rekenyeújfalu 7 0.79 %
Özörény 7 0.79 %
Dernő 6 0.67 %
Sajóréde 6 0.67 %
Tornagörgő 5 0.56 %
Martonháza 5 0.56 %
Kisfeketepatak 5 0.56 %
Pelsőcardó 4 0.45 %
Sztracena 4 0.45 %
Gömörhosszúszó 3 0.34 %
Berzétekőrös 3 0.34 %
Gacsalk 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Barka 2 0.22 %
Szilice 2 0.22 %
Lucska 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 28.32 %
Rozsnyó 123 12.76 %
Sajóréde 84 8.71 %
Felsősajó 52 5.39 %
Oláhpatak 46 4.77 %
Andrási 32 3.32 %
Márkuska 22 2.28 %
Gócs 17 1.76 %
Nagyveszverés 17 1.76 %
Csetnek 16 1.66 %
Nagyszabos 15 1.56 %
Imrikfalva 15 1.56 %
Betlér 13 1.35 %
Sztracena 9 0.93 %
Szádalmás 8 0.83 %
Kisfeketepatak 8 0.83 %
Pelsőc 7 0.73 %
Alsósajó 7 0.73 %
Henckó 7 0.73 %
Szabados 7 0.73 %
Rekenyeújfalu 6 0.62 %
Várhosszúrét 6 0.62 %
Sebespatak 5 0.52 %
Gecelfalva 5 0.52 %
Martonháza 4 0.41 %
Özörény 3 0.31 %
Berzétekőrös 3 0.31 %
Kuntapolca 3 0.31 %
Krasznahorkaváralja 3 0.31 %
Berdárka 2 0.21 %
Barka 2 0.21 %
Gömörpanyit 2 0.21 %
Jólész 2 0.21 %
Restér 2 0.21 %
Csucsom 2 0.21 %
Rozsnyórudna 2 0.21 %
Gacsalk 1 0.10 %
Körtvélyes 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Lekenye 1 0.10 %
Tornagörgő 1 0.10 %
Hámosfalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Szilice 1 0.10 %
Szádvárborsa 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Kisszabos 1 0.10 %
Berzéte 1 0.10 %
Rozsfalva 1 0.10 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 16.51 %
Tornagörgő 123 10.26 %
Szádalmás 73 6.09 %
Körtvélyes 65 5.42 %
Beretke 55 4.59 %
Jablonca 52 4.34 %
Lekenye 50 4.17 %
Pelsőc 48 4.00 %
Várhosszúrét 46 3.84 %
Berzéte 46 3.84 %
Barka 42 3.50 %
Szalóc 39 3.25 %
Krasznahorkaváralja 37 3.09 %
Szilice 34 2.84 %
Berzétekőrös 28 2.34 %
Kecső 28 2.34 %
Gömörhosszúszó 25 2.09 %
Gömörpanyit 24 2.00 %
Hárskút 23 1.92 %
Csucsom 23 1.92 %
Kuntapolca 23 1.92 %
Szádvárborsa 21 1.75 %
Özörény 19 1.58 %
Dernő 19 1.58 %
Páskaháza 18 1.50 %
Jólész 16 1.33 %
Lucska 15 1.25 %
Melléte 14 1.17 %
Kiskovácsvágása 11 0.92 %
Csoltó 9 0.75 %
Rozsnyórudna 6 0.50 %
Pelsőcardó 4 0.33 %
Sajóréde 3 0.25 %
Nagyveszverés 3 0.25 %
Oláhpatak 2 0.17 %
Dobsina 2 0.17 %
Betlér 2 0.17 %
Nagyszabos 2 0.17 %
Sebespatak 1 0.08 %
Andrási 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Restér 1 0.08 %
Henckó 1 0.08 %
Csetnek 1 0.08 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 37.84 %
Pelsőc 14 3.44 %
Dobsina 11 2.70 %
Nagyveszverés 8 1.97 %
Várhosszúrét 7 1.72 %
Rozsnyórudna 7 1.72 %
Betlér 7 1.72 %
Rekenyeújfalu 6 1.47 %
Szádalmás 6 1.47 %
Hárskút 5 1.23 %
Krasznahorkaváralja 5 1.23 %
Tornagörgő 5 1.23 %
Beretke 4 0.98 %
Özörény 4 0.98 %
Imrikfalva 4 0.98 %
Gömörhosszúszó 4 0.98 %
Jólész 3 0.74 %
Szilice 3 0.74 %
Henckó 3 0.74 %
Nagyszabos 3 0.74 %
Körtvélyes 3 0.74 %
Oláhpatak 3 0.74 %
Szabados 3 0.74 %
Dernő 3 0.74 %
Lekenye 3 0.74 %
Andrási 3 0.74 %
Csoltó 3 0.74 %
Gócs 3 0.74 %
Pelsőcardó 2 0.49 %
Kuntapolca 2 0.49 %
Kiskovácsvágása 2 0.49 %
Barka 2 0.49 %
Sebespatak 2 0.49 %
Csucsom 2 0.49 %
Felsősajó 1 0.25 %
Páskaháza 1 0.25 %
Kisfeketepatak 1 0.25 %
Kecső 1 0.25 %
Rozsfalva 1 0.25 %
Kisgencs 1 0.25 %
Szádvárborsa 1 0.25 %
Csetnek 1 0.25 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 20.43 %
Nagyszabos 25 10.87 %
Restér 19 8.26 %
Dobsina 10 4.35 %
Martonháza 7 3.04 %
Szádalmás 5 2.17 %
Andrási 5 2.17 %
Krasznahorkaváralja 5 2.17 %
Berzéte 4 1.74 %
Barka 4 1.74 %
Alsósajó 4 1.74 %
Kuntapolca 4 1.74 %
Nagyveszverés 4 1.74 %
Szabados 3 1.30 %
Szalóc 3 1.30 %
Özörény 2 0.87 %
Gömörpanyit 2 0.87 %
Szilice 2 0.87 %
Páskaháza 2 0.87 %
Felsősajó 2 0.87 %
Oláhpatak 2 0.87 %
Csoltó 2 0.87 %
Hámosfalva 2 0.87 %
Tornagörgő 2 0.87 %
Csetnek 2 0.87 %
Gömörhosszúszó 2 0.87 %
Pelsőc 2 0.87 %
Kisfeketepatak 2 0.87 %
Sajóréde 1 0.43 %
Rekenyeújfalu 1 0.43 %
Henckó 1 0.43 %
Annafalva 1 0.43 %
Gócs 1 0.43 %
Dernő 1 0.43 %
Hárskút 1 0.43 %
Rozsfalva 1 0.43 %
Imrikfalva 1 0.43 %
Sebespatak 1 0.43 %
Rozsnyórudna 1 0.43 %
Lekenye 1 0.43 %
Betlér 1 0.43 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 35.68 %
Özörény 51 7.34 %
Krasznahorkaváralja 37 5.32 %
Pelsőc 30 4.32 %
Gömörpanyit 27 3.88 %
Szalóc 26 3.74 %
Hárskút 24 3.45 %
Dernő 18 2.59 %
Tornagörgő 17 2.45 %
Rozsnyórudna 17 2.45 %
Szádalmás 13 1.87 %
Csucsom 12 1.73 %
Gömörhosszúszó 11 1.58 %
Kecső 10 1.44 %
Gócs 9 1.29 %
Körtvélyes 9 1.29 %
Melléte 8 1.15 %
Nagyveszverés 7 1.01 %
Berzétekőrös 7 1.01 %
Szilice 6 0.86 %
Berzéte 6 0.86 %
Kisgencs 5 0.72 %
Betlér 5 0.72 %
Barka 5 0.72 %
Csetnek 5 0.72 %
Jólész 4 0.58 %
Jablonca 4 0.58 %
Várhosszúrét 4 0.58 %
Andrási 3 0.43 %
Rozsfalva 3 0.43 %
Lucska 3 0.43 %
Szabados 3 0.43 %
Dobsina 3 0.43 %
Páskaháza 3 0.43 %
Pelsőcardó 3 0.43 %
Sebespatak 2 0.29 %
Kuntapolca 2 0.29 %
Martonháza 2 0.29 %
Lekenye 2 0.29 %
Beretke 2 0.29 %
Csoltó 2 0.29 %
Hámosfalva 1 0.14 %
Alsósajó 1 0.14 %
Gacsalk 1 0.14 %
Szádvárborsa 1 0.14 %
Rekenyeújfalu 1 0.14 %
Nagyszabos 1 0.14 %
Henckó 1 0.14 %
Oláhpatak 1 0.14 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 64.91 %
Krasznahorkaváralja 33 3.77 %
Betlér 24 2.74 %
Csetnek 17 1.94 %
Nagyveszverés 16 1.83 %
Andrási 14 1.60 %
Dobsina 13 1.49 %
Dernő 10 1.14 %
Pelsőc 9 1.03 %
Berzéte 8 0.91 %
Csucsom 7 0.80 %
Rekenyeújfalu 7 0.80 %
Rozsnyórudna 7 0.80 %
Nagyszabos 7 0.80 %
Jólész 7 0.80 %
Martonháza 5 0.57 %
Gömörpanyit 5 0.57 %
Várhosszúrét 5 0.57 %
Szabados 5 0.57 %
Tornagörgő 4 0.46 %
Barka 4 0.46 %
Sajóréde 4 0.46 %
Özörény 4 0.46 %
Gócs 3 0.34 %
Jablonca 3 0.34 %
Szádalmás 3 0.34 %
Melléte 3 0.34 %
Sebespatak 2 0.23 %
Körtvélyes 2 0.23 %
Gecelfalva 2 0.23 %
Kiskovácsvágása 2 0.23 %
Kisgencs 2 0.23 %
Páskaháza 2 0.23 %
Berzétekőrös 2 0.23 %
Kuntapolca 2 0.23 %
Csoltó 2 0.23 %
Felsősajó 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Kecső 1 0.11 %
Imrikfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Oláhpatak 1 0.11 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Gacsalk 1 0.11 %
Berdárka 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 12.60 %
Krasznahorkaváralja 16 2.46 %
Berzéte 13 2.00 %
Dobsina 13 2.00 %
Nagyveszverés 13 2.00 %
Pelsőc 9 1.38 %
Nagyszabos 9 1.38 %
Oláhpatak 8 1.23 %
Martonháza 8 1.23 %
Csetnek 8 1.23 %
Restér 7 1.08 %
Andrási 7 1.08 %
Rekenyeújfalu 6 0.92 %
Rozsnyórudna 5 0.77 %
Henckó 5 0.77 %
Felsősajó 5 0.77 %
Gömörpanyit 4 0.61 %
Várhosszúrét 4 0.61 %
Özörény 4 0.61 %
Tornagörgő 4 0.61 %
Gömörhosszúszó 3 0.46 %
Annafalva 3 0.46 %
Szádalmás 3 0.46 %
Betlér 3 0.46 %
Kisfeketepatak 3 0.46 %
Szalóc 3 0.46 %
Gócs 3 0.46 %
Berzétekőrös 3 0.46 %
Hámosfalva 3 0.46 %
Sajóréde 3 0.46 %
Beretke 3 0.46 %
Szabados 3 0.46 %
Imrikfalva 2 0.31 %
Lekenye 2 0.31 %
Kuntapolca 2 0.31 %
Szilice 2 0.31 %
Barka 2 0.31 %
Márkuska 2 0.31 %
Sebespatak 2 0.31 %
Körtvélyes 2 0.31 %
Csucsom 2 0.31 %
Dernő 2 0.31 %
Pelsőcardó 2 0.31 %
Kiskovácsvágása 2 0.31 %
Alsósajó 2 0.31 %
Csoltó 2 0.31 %
Lucska 1 0.15 %
Kecső 1 0.15 %
Kisgencs 1 0.15 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 25.42 %
Nagyszabos 72 9.34 %
Nagyveszverés 41 5.32 %
Dobsina 39 5.06 %
Csetnek 34 4.41 %
Betlér 34 4.41 %
Henckó 31 4.02 %
Oláhpatak 28 3.63 %
Krasznahorkaváralja 27 3.50 %
Szabados 26 3.37 %
Andrási 20 2.59 %
Rekenyeújfalu 17 2.20 %
Alsósajó 16 2.08 %
Pelsőc 15 1.95 %
Restér 13 1.69 %
Gecelfalva 10 1.30 %
Rozsfalva 10 1.30 %
Jólész 9 1.17 %
Kisgencs 8 1.04 %
Martonháza 7 0.91 %
Gócs 7 0.91 %
Rozsnyórudna 7 0.91 %
Berzéte 6 0.78 %
Csucsom 6 0.78 %
Hámosfalva 6 0.78 %
Dernő 6 0.78 %
Sajóréde 5 0.65 %
Felsősajó 5 0.65 %
Özörény 5 0.65 %
Hárskút 5 0.65 %
Várhosszúrét 5 0.65 %
Sebespatak 4 0.52 %
Berzétekőrös 4 0.52 %
Kisfeketepatak 4 0.52 %
Gömörpanyit 4 0.52 %
Kisszabos 4 0.52 %
Gacsalk 4 0.52 %
Annafalva 4 0.52 %
Pétermány 3 0.39 %
Kecső 3 0.39 %
Márkuska 3 0.39 %
Lekenye 3 0.39 %
Jablonca 3 0.39 %
Barka 2 0.26 %
Gömörhosszúszó 2 0.26 %
Lucska 2 0.26 %
Kuntapolca 2 0.26 %
Imrikfalva 2 0.26 %
Csoltó 2 0.26 %
Szádvárborsa 2 0.26 %
Beretke 1 0.13 %
Szilice 1 0.13 %
Tornagörgő 1 0.13 %
Szádalmás 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 11.68 %
Rozsnyó 30 8.55 %
Krasznahorkaváralja 18 5.13 %
Dobsina 13 3.70 %
Restér 12 3.42 %
Nagyveszverés 9 2.56 %
Sebespatak 8 2.28 %
Csetnek 8 2.28 %
Martonháza 7 1.99 %
Alsósajó 7 1.99 %
Szabados 6 1.71 %
Rozsfalva 5 1.42 %
Berzéte 5 1.42 %
Páskaháza 4 1.14 %
Özörény 4 1.14 %
Pelsőc 4 1.14 %
Kuntapolca 3 0.85 %
Gócs 3 0.85 %
Csoltó 3 0.85 %
Kisfeketepatak 3 0.85 %
Annafalva 2 0.57 %
Beretke 2 0.57 %
Felsősajó 2 0.57 %
Tornagörgő 2 0.57 %
Andrási 2 0.57 %
Rekenyeújfalu 2 0.57 %
Sajóréde 1 0.28 %
Imrikfalva 1 0.28 %
Kisgencs 1 0.28 %
Márkuska 1 0.28 %
Gömörpanyit 1 0.28 %
Csucsom 1 0.28 %
Körtvélyes 1 0.28 %
Barka 1 0.28 %
Szilice 1 0.28 %
Szalóc 1 0.28 %
Betlér 1 0.28 %
Pelsőcardó 1 0.28 %
Sztracena 1 0.28 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 37.07 %
Krasznahorkaváralja 63 5.43 %
Hárskút 62 5.34 %
Várhosszúrét 52 4.48 %
Csetnek 23 1.98 %
Berzéte 22 1.90 %
Pelsőc 22 1.90 %
Sebespatak 20 1.72 %
Kisgencs 20 1.72 %
Jólész 19 1.64 %
Szádalmás 16 1.38 %
Dernő 15 1.29 %
Nagyveszverés 14 1.21 %
Csucsom 14 1.21 %
Özörény 13 1.12 %
Tornagörgő 13 1.12 %
Oláhpatak 12 1.03 %
Barka 11 0.95 %
Rozsnyórudna 11 0.95 %
Nagyszabos 10 0.86 %
Sajóréde 10 0.86 %
Szalóc 9 0.78 %
Betlér 9 0.78 %
Dobsina 9 0.78 %
Andrási 9 0.78 %
Szilice 8 0.69 %
Kuntapolca 8 0.69 %
Pétermány 6 0.52 %
Beretke 6 0.52 %
Annafalva 6 0.52 %
Restér 5 0.43 %
Körtvélyes 5 0.43 %
Rekenyeújfalu 5 0.43 %
Gömörhosszúszó 5 0.43 %
Gecelfalva 5 0.43 %
Gömörpanyit 5 0.43 %
Lucska 5 0.43 %
Alsósajó 5 0.43 %
Martonháza 4 0.34 %
Kecső 4 0.34 %
Berzétekőrös 4 0.34 %
Szabados 4 0.34 %
Rozsfalva 4 0.34 %
Kiskovácsvágása 4 0.34 %
Csoltó 3 0.26 %
Gócs 3 0.26 %
Kisfeketepatak 3 0.26 %
Henckó 3 0.26 %
Melléte 3 0.26 %
Hámosfalva 3 0.26 %
Márkuska 2 0.17 %
Felsősajó 2 0.17 %
Sztracena 2 0.17 %
Szádvárborsa 2 0.17 %
Jablonca 2 0.17 %
Berdárka 1 0.09 %
Lekenye 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 20.98 %
Andrási 40 10.36 %
Krasznahorkaváralja 16 4.15 %
Alsósajó 12 3.11 %
Csetnek 12 3.11 %
Kisfeketepatak 11 2.85 %
Nagyszabos 11 2.85 %
Dobsina 9 2.33 %
Sebespatak 8 2.07 %
Rekenyeújfalu 8 2.07 %
Restér 7 1.81 %
Pelsőc 5 1.30 %
Berzéte 5 1.30 %
Rozsfalva 5 1.30 %
Oláhpatak 4 1.04 %
Sajóréde 4 1.04 %
Felsősajó 4 1.04 %
Nagyveszverés 4 1.04 %
Gömörpanyit 3 0.78 %
Özörény 3 0.78 %
Barka 3 0.78 %
Szabados 3 0.78 %
Imrikfalva 3 0.78 %
Várhosszúrét 2 0.52 %
Annafalva 2 0.52 %
Jólész 2 0.52 %
Márkuska 2 0.52 %
Csoltó 2 0.52 %
Henckó 1 0.26 %
Szalóc 1 0.26 %
Kiskovácsvágása 1 0.26 %
Pelsőcardó 1 0.26 %
Jablonca 1 0.26 %
Tornagörgő 1 0.26 %
Kuntapolca 1 0.26 %
Hárskút 1 0.26 %
Beretke 1 0.26 %
Betlér 1 0.26 %
Melléte 1 0.26 %
Lekenye 1 0.26 %
Gócs 1 0.26 %
Gacsalk 1 0.26 %
Kisszabos 1 0.26 %
Csucsom 1 0.26 %
Martonháza 1 0.26 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 32.77 %
Várhosszúrét 223 8.21 %
Krasznahorkaváralja 199 7.33 %
Hárskút 113 4.16 %
Jólész 92 3.39 %
Berzéte 88 3.24 %
Szádalmás 82 3.02 %
Tornagörgő 76 2.80 %
Berzétekőrös 69 2.54 %
Jablonca 65 2.39 %
Szilice 58 2.14 %
Csucsom 54 1.99 %
Gömörhosszúszó 53 1.95 %
Pelsőc 51 1.88 %
Dernő 46 1.69 %
Rozsnyórudna 45 1.66 %
Szalóc 39 1.44 %
Özörény 36 1.33 %
Körtvélyes 35 1.29 %
Barka 32 1.18 %
Kuntapolca 27 0.99 %
Csetnek 25 0.92 %
Sebespatak 25 0.92 %
Nagyveszverés 24 0.88 %
Lekenye 22 0.81 %
Betlér 20 0.74 %
Kecső 19 0.70 %
Andrási 19 0.70 %
Rekenyeújfalu 19 0.70 %
Szádvárborsa 16 0.59 %
Melléte 16 0.59 %
Csoltó 16 0.59 %
Dobsina 16 0.59 %
Martonháza 14 0.52 %
Kiskovácsvágása 11 0.41 %
Beretke 11 0.41 %
Oláhpatak 10 0.37 %
Lucska 10 0.37 %
Kisgencs 9 0.33 %
Alsósajó 9 0.33 %
Páskaháza 9 0.33 %
Szabados 9 0.33 %
Pelsőcardó 7 0.26 %
Gömörpanyit 7 0.26 %
Gócs 6 0.22 %
Felsősajó 5 0.18 %
Sajóréde 5 0.18 %
Nagyszabos 4 0.15 %
Henckó 3 0.11 %
Gacsalk 3 0.11 %
Imrikfalva 3 0.11 %
Sztracena 2 0.07 %
Hámosfalva 1 0.04 %
Rozsfalva 1 0.04 %
Restér 1 0.04 %
Berdárka 1 0.04 %
Annafalva 1 0.04 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 20.56 %
Nagyszabos 150 9.40 %
Alsósajó 87 5.45 %
Dobsina 64 4.01 %
Csetnek 62 3.89 %
Sebespatak 56 3.51 %
Szalóc 52 3.26 %
Oláhpatak 52 3.26 %
Nagyveszverés 50 3.13 %
Krasznahorkaváralja 42 2.63 %
Pelsőc 42 2.63 %
Rekenyeújfalu 35 2.19 %
Rozsfalva 32 2.01 %
Gömörpanyit 32 2.01 %
Restér 30 1.88 %
Kuntapolca 26 1.63 %
Sajóréde 26 1.63 %
Szabados 26 1.63 %
Kisfeketepatak 25 1.57 %
Özörény 23 1.44 %
Betlér 22 1.38 %
Jablonca 22 1.38 %
Tornagörgő 19 1.19 %
Martonháza 18 1.13 %
Rozsnyórudna 17 1.07 %
Szádvárborsa 16 1.00 %
Szilice 15 0.94 %
Berzéte 15 0.94 %
Imrikfalva 14 0.88 %
Gecelfalva 12 0.75 %
Szádalmás 12 0.75 %
Páskaháza 11 0.69 %
Gömörhosszúszó 11 0.69 %
Kisgencs 11 0.69 %
Kecső 11 0.69 %
Felsősajó 10 0.63 %
Várhosszúrét 9 0.56 %
Henckó 9 0.56 %
Csoltó 8 0.50 %
Hárskút 8 0.50 %
Csucsom 8 0.50 %
Andrási 8 0.50 %
Hámosfalva 8 0.50 %
Körtvélyes 8 0.50 %
Gócs 7 0.44 %
Márkuska 7 0.44 %
Gacsalk 6 0.38 %
Pelsőcardó 6 0.38 %
Berzétekőrös 6 0.38 %
Beretke 6 0.38 %
Barka 6 0.38 %
Jólész 4 0.25 %
Annafalva 3 0.19 %
Lekenye 3 0.19 %
Lucska 2 0.13 %
Sztracena 2 0.13 %
Kisszabos 2 0.13 %
Kiskovácsvágása 2 0.13 %
Pétermány 2 0.13 %
Berdárka 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Melléte 1 0.06 %
Rozsnyó 325 27.90 %
Pelsőc 138 11.85 %
Várhosszúrét 65 5.58 %
Rozsnyórudna 38 3.26 %
Jablonca 33 2.83 %
Krasznahorkaváralja 32 2.75 %
Körtvélyes 31 2.66 %
Kecső 26 2.23 %
Berzéte 25 2.15 %
Dobsina 24 2.06 %
Nagyveszverés 24 2.06 %
Tornagörgő 21 1.80 %
Rekenyeújfalu 19 1.63 %
Betlér 18 1.55 %
Szilice 17 1.46 %
Hárskút 17 1.46 %
Kuntapolca 17 1.46 %
Szalóc 17 1.46 %
Gömörhosszúszó 16 1.37 %
Henckó 15 1.29 %
Barka 14 1.20 %
Sebespatak 13 1.12 %
Szabados 13 1.12 %
Csoltó 13 1.12 %
Nagyszabos 13 1.12 %
Csetnek 13 1.12 %
Dernő 12 1.03 %
Jólész 11 0.94 %
Özörény 10 0.86 %
Andrási 10 0.86 %
Gömörpanyit 10 0.86 %
Berzétekőrös 9 0.77 %
Alsósajó 9 0.77 %
Melléte 8 0.69 %
Oláhpatak 8 0.69 %
Szádalmás 8 0.69 %
Pelsőcardó 7 0.60 %
Kisgencs 7 0.60 %
Beretke 6 0.52 %
Restér 6 0.52 %
Csucsom 5 0.43 %
Gócs 5 0.43 %
Szádvárborsa 5 0.43 %
Gacsalk 4 0.34 %
Felsősajó 4 0.34 %
Imrikfalva 4 0.34 %
Sajóréde 4 0.34 %
Lucska 4 0.34 %
Hámosfalva 3 0.26 %
Páskaháza 3 0.26 %
Martonháza 3 0.26 %
Lekenye 3 0.26 %
Kiskovácsvágása 3 0.26 %
Kisfeketepatak 3 0.26 %
Rozsfalva 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Annafalva 2 0.17 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Kisszabos 1 0.09 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 21.91 %
Rozsnyó 339 20.75 %
Nagyszabos 128 7.83 %
Oláhpatak 118 7.22 %
Alsósajó 96 5.88 %
Nagyveszverés 83 5.08 %
Sajóréde 68 4.16 %
Betlér 62 3.79 %
Felsősajó 56 3.43 %
Imrikfalva 44 2.69 %
Csetnek 43 2.63 %
Gócs 37 2.26 %
Sztracena 29 1.77 %
Kisfeketepatak 28 1.71 %
Henckó 25 1.53 %
Rekenyeújfalu 19 1.16 %
Pelsőc 17 1.04 %
Restér 15 0.92 %
Sebespatak 15 0.92 %
Gecelfalva 13 0.80 %
Berzéte 13 0.80 %
Andrási 12 0.73 %
Szabados 11 0.67 %
Martonháza 11 0.67 %
Rozsnyórudna 10 0.61 %
Gacsalk 9 0.55 %
Kisgencs 7 0.43 %
Krasznahorkaváralja 7 0.43 %
Szádalmás 6 0.37 %
Rozsfalva 5 0.31 %
Várhosszúrét 5 0.31 %
Gömörpanyit 5 0.31 %
Márkuska 4 0.24 %
Csucsom 4 0.24 %
Pétermány 3 0.18 %
Körtvélyes 3 0.18 %
Annafalva 3 0.18 %
Kuntapolca 2 0.12 %
Tornagörgő 2 0.12 %
Berzétekőrös 2 0.12 %
Csoltó 2 0.12 %
Hámosfalva 2 0.12 %
Özörény 2 0.12 %
Beretke 1 0.06 %
Jablonca 1 0.06 %
Pelsőcardó 1 0.06 %
Barka 1 0.06 %
Berdárka 1 0.06 %
Lucska 1 0.06 %
Gömörhosszúszó 1 0.06 %
Kisszabos 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Hárskút 1 0.06 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 30.00 %
Dobsina 43 5.24 %
Krasznahorkaváralja 31 3.78 %
Nagyveszverés 31 3.78 %
Csetnek 30 3.66 %
Nagyszabos 24 2.93 %
Pelsőc 24 2.93 %
Rozsnyórudna 21 2.56 %
Andrási 21 2.56 %
Betlér 20 2.44 %
Alsósajó 16 1.95 %
Rekenyeújfalu 15 1.83 %
Tornagörgő 14 1.71 %
Szádalmás 13 1.59 %
Oláhpatak 12 1.46 %
Jólész 12 1.46 %
Dernő 10 1.22 %
Csucsom 10 1.22 %
Berzéte 10 1.22 %
Sebespatak 9 1.10 %
Szilice 8 0.98 %
Lekenye 8 0.98 %
Lucska 8 0.98 %
Özörény 7 0.85 %
Martonháza 7 0.85 %
Barka 7 0.85 %
Várhosszúrét 7 0.85 %
Hárskút 7 0.85 %
Kisfeketepatak 6 0.73 %
Imrikfalva 6 0.73 %
Henckó 6 0.73 %
Gócs 6 0.73 %
Kiskovácsvágása 5 0.61 %
Kisszabos 5 0.61 %
Szabados 5 0.61 %
Körtvélyes 4 0.49 %
Felsősajó 4 0.49 %
Hámosfalva 4 0.49 %
Rozsfalva 4 0.49 %
Gömörpanyit 4 0.49 %
Csoltó 4 0.49 %
Gacsalk 4 0.49 %
Beretke 3 0.37 %
Melléte 3 0.37 %
Márkuska 3 0.37 %
Kisgencs 3 0.37 %
Kecső 3 0.37 %
Berzétekőrös 2 0.24 %
Restér 2 0.24 %
Páskaháza 2 0.24 %
Sajóréde 2 0.24 %
Kuntapolca 2 0.24 %
Pelsőcardó 2 0.24 %
Jablonca 2 0.24 %
Gömörhosszúszó 2 0.24 %
Szádvárborsa 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Pétermány 1 0.12 %
Gecelfalva 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 25.59 %
Dobsina 75 12.63 %
Felsősajó 61 10.27 %
Oláhpatak 35 5.89 %
Andrási 34 5.72 %
Sajóréde 31 5.22 %
Nagyveszverés 27 4.55 %
Nagyszabos 23 3.87 %
Kisfeketepatak 20 3.37 %
Gócs 18 3.03 %
Sebespatak 16 2.69 %
Betlér 14 2.36 %
Csetnek 13 2.19 %
Kisgencs 13 2.19 %
Pelsőc 12 2.02 %
Sztracena 12 2.02 %
Alsósajó 10 1.68 %
Restér 9 1.52 %
Imrikfalva 9 1.52 %
Henckó 7 1.18 %
Szabados 7 1.18 %
Gömörpanyit 7 1.18 %
Rozsnyórudna 7 1.18 %
Rekenyeújfalu 7 1.18 %
Krasznahorkaváralja 6 1.01 %
Márkuska 6 1.01 %
Pelsőcardó 6 1.01 %
Beretke 6 1.01 %
Hárskút 5 0.84 %
Körtvélyes 5 0.84 %
Jólész 4 0.67 %
Csucsom 4 0.67 %
Dernő 4 0.67 %
Berzéte 4 0.67 %
Rozsfalva 4 0.67 %
Özörény 4 0.67 %
Várhosszúrét 4 0.67 %
Gecelfalva 4 0.67 %
Tornagörgő 4 0.67 %
Csoltó 3 0.51 %
Szádalmás 3 0.51 %
Gacsalk 3 0.51 %
Berzétekőrös 2 0.34 %
Martonháza 2 0.34 %
Lucska 2 0.34 %
Gömörhosszúszó 2 0.34 %
Szádvárborsa 2 0.34 %
Szalóc 2 0.34 %
Kisszabos 2 0.34 %
Melléte 1 0.17 %
Annafalva 1 0.17 %
Pétermány 1 0.17 %
Barka 1 0.17 %
Kuntapolca 1 0.17 %
Hámosfalva 1 0.17 %
Lekenye 1 0.17 %
Berdárka 1 0.17 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 62.75 %
Csetnek 56 5.67 %
Betlér 35 3.54 %
Krasznahorkaváralja 29 2.94 %
Pelsőc 23 2.33 %
Nagyszabos 21 2.13 %
Nagyveszverés 20 2.02 %
Dobsina 18 1.82 %
Várhosszúrét 15 1.52 %
Berzéte 14 1.42 %
Sebespatak 11 1.11 %
Oláhpatak 10 1.01 %
Csucsom 10 1.01 %
Sajóréde 10 1.01 %
Szádalmás 9 0.91 %
Jólész 9 0.91 %
Andrási 9 0.91 %
Gömörpanyit 8 0.81 %
Rozsnyórudna 8 0.81 %
Hárskút 7 0.71 %
Szilice 6 0.61 %
Dernő 6 0.61 %
Szabados 6 0.61 %
Gócs 6 0.61 %
Barka 5 0.51 %
Rekenyeújfalu 5 0.51 %
Henckó 5 0.51 %
Restér 5 0.51 %
Alsósajó 4 0.40 %
Márkuska 4 0.40 %
Felsősajó 4 0.40 %
Lucska 4 0.40 %
Kuntapolca 4 0.40 %
Kisgencs 3 0.30 %
Hámosfalva 3 0.30 %
Gacsalk 3 0.30 %
Szalóc 3 0.30 %
Lekenye 3 0.30 %
Tornagörgő 3 0.30 %
Szádvárborsa 2 0.20 %
Martonháza 2 0.20 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Berdárka 2 0.20 %
Körtvélyes 2 0.20 %
Annafalva 2 0.20 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Berzétekőrös 1 0.10 %
Imrikfalva 1 0.10 %
Sztracena 1 0.10 %
Özörény 1 0.10 %
Gömörhosszúszó 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Kisfeketepatak 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 19.73 %
Nagyszabos 178 17.38 %
Csetnek 85 8.30 %
Szabados 80 7.81 %
Nagyveszverés 50 4.88 %
Sebespatak 45 4.39 %
Rekenyeújfalu 45 4.39 %
Dobsina 41 4.00 %
Betlér 38 3.71 %
Pelsőc 35 3.42 %
Martonháza 34 3.32 %
Oláhpatak 34 3.32 %
Alsósajó 28 2.73 %
Rozsfalva 25 2.44 %
Restér 22 2.15 %
Márkuska 18 1.76 %
Sajóréde 17 1.66 %
Jablonca 16 1.56 %
Kisgencs 16 1.56 %
Krasznahorkaváralja 15 1.46 %
Henckó 14 1.37 %
Kisszabos 13 1.27 %
Gecelfalva 13 1.27 %
Felsősajó 12 1.17 %
Hámosfalva 12 1.17 %
Gócs 12 1.17 %
Rozsnyórudna 11 1.07 %
Kisfeketepatak 11 1.07 %
Andrási 9 0.88 %
Gacsalk 8 0.78 %
Tornagörgő 7 0.68 %
Kuntapolca 7 0.68 %
Berzéte 7 0.68 %
Gömörpanyit 7 0.68 %
Várhosszúrét 5 0.49 %
Szilice 5 0.49 %
Berdárka 4 0.39 %
Pétermány 4 0.39 %
Imrikfalva 4 0.39 %
Annafalva 3 0.29 %
Sztracena 2 0.20 %
Körtvélyes 2 0.20 %
Özörény 2 0.20 %
Berzétekőrös 2 0.20 %
Csucsom 2 0.20 %
Pelsőcardó 2 0.20 %
Beretke 1 0.10 %
Jólész 1 0.10 %
Kecső 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Szádalmás 1 0.10 %
Lucska 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Dernő 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Hárskút 1 0.10 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 30.91 %
Csetnek 48 8.94 %
Nagyszabos 32 5.96 %
Sebespatak 24 4.47 %
Nagyveszverés 22 4.10 %
Dobsina 21 3.91 %
Oláhpatak 21 3.91 %
Pelsőc 20 3.72 %
Szabados 18 3.35 %
Kisfeketepatak 13 2.42 %
Kuntapolca 12 2.23 %
Krasznahorkaváralja 12 2.23 %
Rekenyeújfalu 11 2.05 %
Gacsalk 11 2.05 %
Martonháza 10 1.86 %
Kisgencs 10 1.86 %
Hámosfalva 9 1.68 %
Rozsnyórudna 9 1.68 %
Betlér 9 1.68 %
Felsősajó 7 1.30 %
Alsósajó 7 1.30 %
Restér 7 1.30 %
Várhosszúrét 7 1.30 %
Pelsőcardó 6 1.12 %
Gecelfalva 6 1.12 %
Andrási 5 0.93 %
Henckó 5 0.93 %
Beretke 4 0.74 %
Sajóréde 4 0.74 %
Tornagörgő 4 0.74 %
Imrikfalva 3 0.56 %
Szilice 3 0.56 %
Berzétekőrös 3 0.56 %
Berzéte 3 0.56 %
Pétermány 3 0.56 %
Szádalmás 3 0.56 %
Jólész 2 0.37 %
Márkuska 2 0.37 %
Csucsom 2 0.37 %
Sztracena 2 0.37 %
Páskaháza 2 0.37 %
Rozsfalva 2 0.37 %
Gócs 1 0.19 %
Gömörhosszúszó 1 0.19 %
Körtvélyes 1 0.19 %
Melléte 1 0.19 %
Kiskovácsvágása 1 0.19 %
Barka 1 0.19 %
Csoltó 1 0.19 %
Özörény 1 0.19 %
Kisszabos 1 0.19 %
Berdárka 1 0.19 %
Dernő 1 0.19 %
Szalóc 1 0.19 %
Kecső 1 0.19 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 38.30 %
Nagyveszverés 34 3.04 %
Krasznahorkaváralja 32 2.86 %
Szádalmás 28 2.50 %
Betlér 26 2.32 %
Pelsőc 21 1.88 %
Hárskút 21 1.88 %
Szádvárborsa 20 1.79 %
Csetnek 20 1.79 %
Sebespatak 19 1.70 %
Berzéte 18 1.61 %
Jólész 18 1.61 %
Nagyszabos 18 1.61 %
Özörény 18 1.61 %
Várhosszúrét 17 1.52 %
Dobsina 17 1.52 %
Tornagörgő 17 1.52 %
Kisgencs 14 1.25 %
Csucsom 14 1.25 %
Gócs 13 1.16 %
Alsósajó 12 1.07 %
Rozsnyórudna 12 1.07 %
Rekenyeújfalu 12 1.07 %
Andrási 12 1.07 %
Körtvélyes 10 0.89 %
Gömörpanyit 10 0.89 %
Berzétekőrös 9 0.80 %
Dernő 9 0.80 %
Oláhpatak 9 0.80 %
Henckó 9 0.80 %
Sajóréde 9 0.80 %
Jablonca 8 0.71 %
Kuntapolca 8 0.71 %
Szalóc 7 0.63 %
Kecső 7 0.63 %
Szilice 6 0.54 %
Felsősajó 6 0.54 %
Kisfeketepatak 5 0.45 %
Gömörhosszúszó 5 0.45 %
Restér 4 0.36 %
Márkuska 4 0.36 %
Imrikfalva 4 0.36 %
Martonháza 3 0.27 %
Csoltó 3 0.27 %
Szabados 2 0.18 %
Gacsalk 2 0.18 %
Rozsfalva 2 0.18 %
Gecelfalva 2 0.18 %
Hámosfalva 2 0.18 %
Lekenye 2 0.18 %
Sztracena 1 0.09 %
Annafalva 1 0.09 %
Melléte 1 0.09 %
Barka 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Kiskovácsvágása 1 0.09 %
Beretke 1 0.09 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 38.35 %
Krasznahorkaváralja 60 4.75 %
Pelsőc 45 3.57 %
Berzétekőrös 40 3.17 %
Gömörpanyit 38 3.01 %
Hárskút 37 2.93 %
Özörény 35 2.77 %
Rozsnyórudna 33 2.61 %
Jólész 33 2.61 %
Nagyveszverés 32 2.54 %
Csetnek 27 2.14 %
Gömörhosszúszó 26 2.06 %
Jablonca 23 1.82 %
Szádalmás 22 1.74 %
Tornagörgő 21 1.66 %
Betlér 20 1.58 %
Berzéte 20 1.58 %
Sebespatak 18 1.43 %
Dernő 15 1.19 %
Kecső 14 1.11 %
Rekenyeújfalu 13 1.03 %
Oláhpatak 13 1.03 %
Dobsina 12 0.95 %
Melléte 10 0.79 %
Nagyszabos 9 0.71 %
Andrási 9 0.71 %
Csucsom 9 0.71 %
Szilice 9 0.71 %
Szalóc 9 0.71 %
Sajóréde 8 0.63 %
Kuntapolca 7 0.55 %
Alsósajó 7 0.55 %
Várhosszúrét 7 0.55 %
Gócs 7 0.55 %
Lekenye 5 0.40 %
Csoltó 5 0.40 %
Szabados 5 0.40 %
Kisgencs 5 0.40 %
Lucska 5 0.40 %
Páskaháza 4 0.32 %
Henckó 4 0.32 %
Beretke 4 0.32 %
Pelsőcardó 4 0.32 %
Rozsfalva 4 0.32 %
Felsősajó 4 0.32 %
Kiskovácsvágása 3 0.24 %
Kisfeketepatak 3 0.24 %
Körtvélyes 3 0.24 %
Martonháza 3 0.24 %
Hámosfalva 3 0.24 %
Restér 3 0.24 %
Imrikfalva 2 0.16 %
Pétermány 2 0.16 %
Szádvárborsa 2 0.16 %
Annafalva 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Sztracena 1 0.08 %
Márkuska 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 27.98 %
Krasznahorkaváralja 12 5.50 %
Csetnek 10 4.59 %
Hárskút 9 4.13 %
Várhosszúrét 8 3.67 %
Rekenyeújfalu 8 3.67 %
Dobsina 7 3.21 %
Nagyszabos 7 3.21 %
Szalóc 6 2.75 %
Andrási 6 2.75 %
Pelsőc 5 2.29 %
Restér 5 2.29 %
Martonháza 4 1.83 %
Kisfeketepatak 4 1.83 %
Csucsom 4 1.83 %
Beretke 4 1.83 %
Tornagörgő 3 1.38 %
Oláhpatak 3 1.38 %
Henckó 3 1.38 %
Betlér 3 1.38 %
Gömörhosszúszó 3 1.38 %
Imrikfalva 3 1.38 %
Berzéte 3 1.38 %
Gömörpanyit 2 0.92 %
Körtvélyes 2 0.92 %
Felsősajó 2 0.92 %
Rozsfalva 2 0.92 %
Gacsalk 2 0.92 %
Gócs 2 0.92 %
Páskaháza 2 0.92 %
Annafalva 2 0.92 %
Dernő 2 0.92 %
Özörény 2 0.92 %
Sebespatak 1 0.46 %
Barka 1 0.46 %
Pétermány 1 0.46 %
Kecső 1 0.46 %
Lekenye 1 0.46 %
Sajóréde 1 0.46 %
Melléte 1 0.46 %
Rozsnyórudna 1 0.46 %
Szádvárborsa 1 0.46 %
Kisgencs 1 0.46 %
Pelsőcardó 1 0.46 %
Csoltó 1 0.46 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Nagyveszverés 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Lucska 0