SK
SC
.....

Dunatorony

Településrész

címer zászló
200 99% magyar 1910
214 97% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Tureň
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Szenci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nyitra és Pozsony k.e.e. vármegyék (sz: Érsekújvár)
Galántai járás
Más földrajzi nevek:
Akoli közép vető, Bikalin rövid és hosszú földek, Gyepföld, Hosszú-rét, Lóherés és szilfási földek, Réti-föld, Réti-tó, Rétitói-föld, Zátonyok
Koordináták:
48.19020927, 17.39137888
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
126 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90301

A Kisalföldön, a Mátyusföld nyugati részén, a Vízközben, a Feketevíz-partján fekszik, teljesen egybeépült a tőle keletre fekvő Zonccal.

Közigazgatás

1943-ig önálló kisközség, azóta Zonctorony két kataszteri területének és településrészének egyike. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Szenci járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után a Galántai járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nyitra-Pozsony vármegye, Galántai járás) és a magyar közigazgatásban egyesítették Zonccal. Területe (mely két, egymással össze nem függő részből áll) 2,76 km², a község területének 52 %-át alkotja, az elmúlt száz év során nem változott. A királyfai határ közelébe eső határrésze (Bikalin rövid és hosszú földek) lakatlan.

Népesség

1921-ben 221, 1939-ben 309, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 2011-ben 432-en (a község lakosságának 43,9 %-a) éltek itt.

Történelem

Dunatorony első említése 1252-ből származik "Chondol" néven. 1326-ban az akkori pozsonyi káptalan igazgatása alá került és mindvégig oda tartozott. Lakói mezőgazdaságból éltek. A községben semmilyen történelmi emlék nem maradt fenn. A hagyomány azt tartja, hogy itt egykor nevezetes kastély állt halastavakkal, azonban azt semmilyen forrás nem támasztja alá. Iskolája 1926-ban épült. A 18. században még részben szlovák nemzetiségű lakossága a 19. századra elmagyarosodott. 1943-ban Zonccal egyesítették Zonctorony néven.

Mai jelentősége

Ld. Zonctorony

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

TORONY. Tót falu Posony Várm. földes Ura a’ Posonyi Káptalanbéli Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Egyházfalvához közel, mellynek filiája; Bodóházhoz, Duna-Újfaluhoz is közel; határja igen szűk, kevés szántóföldgyeiből, és réttyeiből szerzik élelmeket, fája fűzfa, piatza Bazinban, és Posonyban.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Torony, tót falu, Poson vmegyében, a Feketeviz mellett: 138 kath. lak. F. u. a posoni káptalan. Ut. p. Cseklész.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Torony, magyar kisközség, 25 házzal és 154 róm. kath. vallású lakossal. 1253-ban Csandal néven IV. Béla Tepuz fiának, Miklósnak adományozza. Ettől Jánoki Jakab vette meg és a pozsonyi káptalannak hagyományozta. 1292-ben már Tornyos-Csandal néven találjuk említeni, a mikor Benedek és rokonai, a pozsonyi káptalan előtt, itteni birtokuk egy része fölött intézkednek. Az 1553-iki portális öszeírásban már Thorony néven szerepel és benne csak a pozsonyi káptalan 8 portája adózik. Mindvégig a pozsonyi káptalan maradt az ura, ma azonban nincs nagyobb birtokosa. Postája Magyarbél, távírója és vasúti állomása Szempcz. Ide tartozik Sóvető puszta.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Dunatorony. Azelőtt Torony. IV. Béla egyik 1253-ból fennmaradt oklevele Csandal néven Tepuz fia Miklósnak ajándékozza. 1292-ben azonban már Tornyos-Csandal, 1553-ban pedig Thorony alakban írják. A XIII. század végétől a pozsonyi káptalan a birtokosa. Hozzátartozik Sóvetőpuszta. A község területe 480 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 309.

K. Thúry György (szerk.): Nyitra - Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék. A felvidéki útmutató gyűjteménye (1940)

Dunatorony kk. galántai járás. Ezelőtt Torony. 1253-ból fennmaradt királyi oklevél szerint Csandal néven Tepuz fia Miklósnak birtokába kerül. 1292-ben Tornyos Csandalnak hívják, 1553-ban Thoronynak nevezik. A 13-ik századtól a pozsonyi káptalan birtoka. Hozzátartozik Sóvetőpuszta. Területe: 480 k. h Lakosság: 309. Ebből m.: 307, n.: 1, szl.: 1. Magy. beszél: 309. Vallás szerint: r. k.: 308, ref. 1. Fb. I. 1, II. 4, III. 31. Népsűrűség: 112. Lakóház: 58. Szolgabírói kirendeltség: Szene. Püig. tsz. Érsekújvár, ah. jb. közj. Galánta, csö. Szenc. Vá. Szene és Magyarbél, u. p. és u. t. Magyarbél

Névelőfordulások
1913
Dunatorony
1252
Chondol
1292
Tornyos-Csandal
1553
Thorony
1773
Torony
1786
Torony
1808
Torony, Turňa
1863
Torony
1920
Turňa
1927
Tureň, Torony
1938
Dunatorony

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 142 78%
szlovákok 17 9%
németek 14 8%
egyéb 10 5%
összlétszám 183
magyarok 200 99%
szlovákok 2 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 202
magyarok 214 97%
szlovákok 6 3%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
összlétszám 221
Mai közigazgatás

Bejelentések