SK
VK
.....

Terbegec

Község

címer zászló
259 95% magyar 1910
133 79% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Terbegec
Hivatalos szlovák megnevezés:
Trebušovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolynyéki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Ipolysági járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Győr-Esztergomi-síkság
Más földrajzi nevek:
Bikavölgy-erdő, Dolinka, Hebec-hegy, Jesztreg-erdő, Szálaska
Koordináták:
48.11602402, 19.20007133
Terület:
9,48 km2
Rang:
község
Népesség:
191
Tszf. magasság:
163 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99127
Település kód:
516457
Szervezeti azonosító:
647616
Adóazonosító:
2021173429

A község a Balassagyarmati-medencében, a Csábi-dombság kistájon fekszik, a Terbegeci-patak mentén, Ipolyságtól 29 km-re északkeletre, Balassagyarmattól 11 km-re északnyugatra, Nagykürtöstől 22, Csábtól 11 km-re délnyugatra. Határa dombos, részben mezőgazdaságilag művelt terület, kataszterének mintegy egyharmadát erdő borítja. Délnyugatról Inám és Ipolykeszi, északnyugatról Kőkeszi, északkeletről Szelény, Lukanénye, Bátorfalu és Apátújfalu, délkeletről Leszenye, délről pedig Nagycsalomja, Kiscsalomja és Ipolyharaszti községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Kékkői járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Ipolysági járás). Területe (9,48 km²) az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1910-38: 9,50 km²) .

Népesség

1910-ben 274, 1921-ben 293, 1938-ban pedig 333, többségében magyar nemzetiségű lakosa volt, a szlovákok aránya 1921-ben 34,1 % volt. 1938-1991 között lakosságának egynegyedét elvesztette, majd 1991-2011 között további 18 %-al csökkent a népessége (245 főről 201-re). A reszlovakizáció eredményeként 1961-re a magyar lakosság ideiglenesen kisebbségbe került (31,2%), de 1991-re a lakosság négyötöde ismét magyarnak vallotta magát. A lakosság többsége (71,6 %-a) ma is magyar nemzetiségű, a szlovákok aránya 1991-2011 között 14,7 %-ról 23,9 %-ra nőtt. A lakosság túlnyomó többsége (92,5 %) római katolikus vallású.

Történelem

1247-ben "Trebogoch" alakban említik először. 1260-ban "Trebogost", 1277-ben "Terbegezd", 1295-ben "Trebeguezt", 1381-ben "Terbebech", 1404-ben "Terbegech" alakban említik a korabeli források. A 14. században a nagyobb falvak közé sorolták - ekkor Hont várának uradalmához tartozott, majd a 14. században a helyi nemes Terbegeczi család birtoka volt. A községet gyakran érték török rajtaütések is, melyek elől a lakosság a közeli erdőkbe menekült. Történelme során több birtokos tulajdonában volt, mint például a Pongrácz, a Lónyai, a Gyürki, az Okolicsányi, a Plachy és a Majtényi családok szerepelnek. Feltételezések szerint a 18. században több kúria is épült a faluban, melyek azonban ma már nem láthatók. 1715-ben 2, 1720-ban 9 háztartása volt. 1828-ban 49 házában 299 lakos élt. A trianoni békeszerződésig Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. 1938 és 1945 között visszacsatolták Magyarországhoz.

Mai jelentősége

Szent Lászlónak szentelt római katolikus temploma 1791-ben épült barokk-klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

TERBEGECZ. Terbusovce. Magyar falu Hont Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai külömbfélék, fekszik Kőkeszihez nem meszsze, mellynek filiája; határja jó, legelője elég, fája van, szőlő hegye középszerű.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Terbegecz, (Terbussovcze), magy. falu, Honth vgyében, 190 kath., 120 evang. lak., kik közt számos nemesek vannak. F. u. többen.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Terbegecz, magyar kisközség, 47 házzal és 284 róm. kath. vallású lakossal; vasúti és táviró-állomása Balassagyarmat, postája Kőkeszi. Már IV. Béla király 1260-ban Vaczik fiainak: Marczel, Bátor, Soph és Hrabor fivéreknek két ekényi földet adományozott itt. Oklevél említi a falut 1295-ben is. A következő században már a vármegye nagyobb községei között szerepel, a mint ez a pápai tizedszedők 1332–37. évi jegyzékéből kitünik, mely szerint Czelchzer és Trebekecz község papja elég magas tizedet fizetett. E falutól vette nevét a Terbegeczi család, melynek egyik tagja, István, már 1381-ben szerepel. Ezután következő földesurait csak a XVII. század óta ismerjük, a mikor a Bakó családot uralta a falu. 1760-ban Pongrácz László ül a birtokban, a mely azóta sűrűn cserélt gazdát. 1801-ben Lónyai Menyhért, 1831-ben báró Flödnikné, 1844-ben Gyürky Sándor, 1848-ban Okolicsányi János, 1850 óta a Würtzler-család a birtokosa. Részük volt itt a mult században a Plachy és Vajda családoknak is; a Plachy-féle rész összeolvadt a Würtzler-birtokkal, míg a Vajda-rész idegen kézre került. A falubeli templom 1790-ben épült.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Terbegec. Első birtokosai Vaczik fiai: Marczel, Soph, Hrabor és Bátor, akik 1260-ban IV. Béla királytól nyerik adományként. A pápai tizedszedőjegyzékek tanúsága szerint a XIV. század harmincas éveiben virágzó községi élet színhelye, minthogy papja nagy pápai tizedet fizet. Ekkor a község neve Trebekecz írásalakban szerepel. 1381-ben már a Terbegeczi-családot is a helység birtokosai között találjuk. A XVII. században a Bakócsalád, a XVIII-ban a Pongrácz-család, a XIX. században pedig Lónyai Menyhért, báró Flödnikné, Gyürky Sándor, Okolicsányi János, majd a Würtzer-, Plachy- és a Vajda-család a legfőbb birtokosai. Hozzátartozik: Jesztregipuszta. A község területe 1651 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 333, ebből róm. kath. 292, ev. 35, izr. 16.

Gerő Ernő

1898.7.8.
Terbegec - megszületett
1980.3.12.
Budapest - elhunyt
Névelőfordulások
1247
Trebogoch
1260
Trebogost
1277
Terbegezd
1295
Trebeguezt
1381
Terbebech
1404
Terbegech
1773
Terbegecz, Terbussowce,
1786
Terbegecz, Terbussowce,
1808
Terbegec, Terbussowce,
1863
Terbegec,
1920
Trebušovce, Terbušovce,
1927
Trebušovce, Terbegec,
1938
Terbegec,
1945
Trebušovce, Terbegec,
1948
Trebušovce
1994
Terbegec

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Terbegec (Trebušovce) 33.
Telefon: 0474894103

Honlap: trebusovce.sk
Polgármester:
Krnáč Marek (MKDA-MKDSZ)

Képviselő-testület:
Kukolík Tibor (Független)
Katko Peter (MKDA-MKDSZ)
Matocha Kristián (MKDA-MKDSZ)
Baki Jozef (MOST - HÍD)
Sebényová Vrábliková Mária (SMER-SD)
Független 20% Független 1 képviselö MKDA-MKDSZ 40% MKDA-MKDSZ 2 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 20% SMER-SD 1 képviselö 5 képviselö
Terbegeci Községi Hivatal

Terbegec 33.

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 233 84%
szlovákok 27 10%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 16 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 279
magyarok 259 95%
szlovákok 13 5%
csehek 0 0%
németek 2 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 274
magyarok 186 63%
szlovákok 100 34%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 7 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 293
magyarok 208 85%
szlovákok 36 15%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 245
magyarok 160 81%
szlovákok 37 19%
csehek 1 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 198
magyarok 144 72%
szlovákok 48 24%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 8 4%
összlétszám 201
magyarok 133 79%
szlovákok 34 20%
csehek 1 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 1%
összlétszám 169
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 160
Választási részvétel: 82.5 %
Kiadott boríték: 132
Bedobott boríték: 132

Polgármester

Érvényes szavazólap: 128
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Krnáč Marek 98 76.56 % MKDA-MKDSZ
Sásová Erika 30 23.44 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kukolík Tibor 95 Független
Katko Peter 90 MKDA-MKDSZ
Sebényová Vrábliková Mária 84 SMER-SD
Matocha Kristián 69 MKDA-MKDSZ
Baki Jozef 62 MOST - HÍD

Képviselők

2014
Független 80.00% Független 4 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 20.00% Független 1 képviselö MKDA-MKDSZ 40.00% MKDA-MKDSZ 2 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 169
Választási részvétel: 35.50 %
Kiadott boríték: 60
Bedobott boríték: 60
Választásra jogosult: 169
Választási részvétel: 11.83 %
Kiadott boríték: 20
Bedobott boríték: 20
Választásra jogosult: 159
Választási részvétel: 54,08 %
Kiadott boríték: 86
Bedobott boríték: 86

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 49
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 82
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Kaník 24 48.98 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Vladimír Maňka 19 38.78 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Jozef Sásik 2 4.08 % SĽS
Pavel Chovanec 2 4.08 % ÚSVIT
Marian Kotleba 1 2.04 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Sekerka 1 2.04 % KSS
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Marian Kotleba 6 30.00% ĽS Naše Slovensko
Marian Kotleba 29 35.37 % ĽSNS
Ján Lunter 25 30.49 % Független
Igor Kašper 22 26.83 % Független
Martin Klus 2 2.44 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Martin Juhaniak 1 1.22 % Független
Vojtech Kökény 1 1.22 % SRK
Michal Kantor 1 1.22 % SZS
Jozef Sásik 1 1.22 % SĽSAH
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 59
Érvényes szavazólap: 81
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Attila Baki 32 54.24% MOST - HÍD
László Jámbor 26 44.07% SMK-MKP
Darina Antolíková 14 23.73% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Mirko Trojčák 12 20.34% KDH, SMER - SD
Mária Lőrincz 10 16.95% Független
Ondrej Kollár 9 15.25% SMER - SD, KDH
Richárd Hamerlik 5 8.47% SMS
Jaroslav Zauška 3 5.08% SMER - SD, KDH
Dušan Backo 1 1.69% SNS
Jozef Filip 1 1.69% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Miroslav Bartoš 0 0.00% SRK
Bohuslav Beňo 0 0.00% OKS
Pavol Goda 0 0.00% SĽS
Peter Bartoš 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Šiška 0 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Anna Hlivárová 0 0.00% ASV
Václav Hájevský 0 0.00% Független
László Jámbor 41 50.62% SMK-MKP
Mirko Trojčák 21 25.93% SMER-SD
Ladislav Balík 21 25.93% SMK-MKP
Anikó Korčoková 19 23.46% SMK-MKP
Michal Györgyík 14 17.28% ĽS Naše Slovensko
Darina Antolíková 13 16.05% ŠANCA
Jaroslav Filip 13 16.05% SMER-SD
Marcel Fagyas 11 13.58% MKDA-MKDSZ
Viktor Lestyánszky 11 13.58% MOST - HÍD
Ondrej Kollár 11 13.58% SMER-SD
Erika Kušická 7 8.64% MOST - HÍD
Ladislav Nozdrovický 5 6.17% Független
Jaroslav Dudáš 5 6.17% ĽS Naše Slovensko
Igor Boreš 4 4.94% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Tomáš Krahulec 4 4.94% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Miloš Krchňavý 3 3.70% Független
Nicolas Dobrocký 3 3.70% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 2 2.47% ŠANCA
Rózsa Skabela 1 1.23% MOST - HÍD
Mária Košíková 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Dana Havrilová 0 0.00% Független
Peter Šalko 0 0.00% Független
Michaela Činčurová 0 0.00% SNS
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 15.62 %
Ipolynyék 120 13.68 %
Nagycsalomja 65 7.41 %
Ipolykeszi 57 6.50 %
Lukanénye 53 6.04 %
Csáb 43 4.90 %
Nagykürtös 40 4.56 %
Inám 38 4.33 %
Kóvár 34 3.88 %
Ipolyvarbó 28 3.19 %
Ipolynagyfalu 28 3.19 %
Ipolyszécsényke 26 2.96 %
Kelenye 22 2.51 %
Kőkeszi 21 2.39 %
Apátújfalu 20 2.28 %
Bussa 19 2.17 %
Terbegec 19 2.17 %
Ipolyhídvég 18 2.05 %
Zsély 17 1.94 %
Óvár 15 1.71 %
Leszenye 9 1.03 %
Dacsókeszi 6 0.68 %
Szelény 5 0.57 %
Csalár 5 0.57 %
Magasmajtény 5 0.57 %
Galábocs 4 0.46 %
Felsőzellő 4 0.46 %
Kiscsalomja 4 0.46 %
Tótgyarmat 3 0.34 %
Kékkő 3 0.34 %
Ipolyharaszti 3 0.34 %
Kislibercse 2 0.23 %
Rárósmulyad 2 0.23 %
Kiskürtös 2 0.23 %
Ebeck 2 0.23 %
Gyürki 2 0.23 %
Paróca 1 0.11 %
Nógrádszenna 1 0.11 %
Ipolykér 1 0.11 %
Felsőpalojta 1 0.11 %
Sirak 1 0.11 %
Hartyán 1 0.11 %
Bátorfalu 1 0.11 %
Szécsénykovácsi 1 0.11 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 37.91 %
Mikszáthfalva 149 12.78 %
Ebeck 70 6.00 %
Kürtösújfalu 69 5.92 %
Kékkő 63 5.40 %
Zsély 51 4.37 %
Alsópalojta 39 3.34 %
Kiskürtös 30 2.57 %
Középpalojta 20 1.72 %
Nógrádszentpéter 18 1.54 %
Magasmajtény 15 1.29 %
Érújfalu 15 1.29 %
Erdőszelestény 15 1.29 %
Bereklak 15 1.29 %
Bussa 13 1.11 %
Alsózellő 10 0.86 %
Dacsólam 10 0.86 %
Csalár 9 0.77 %
Lukanénye 9 0.77 %
Nagyhalom 9 0.77 %
Leszenye 8 0.69 %
Kishalom 8 0.69 %
Dacsókeszi 8 0.69 %
Felsőpalojta 8 0.69 %
Alsósztregova 7 0.60 %
Bátorfalu 7 0.60 %
Csáb 7 0.60 %
Nógrádszenna 6 0.51 %
Felsőesztergály 6 0.51 %
Ipolynyék 6 0.51 %
Ipolykér 6 0.51 %
Alsóesztergály 6 0.51 %
Száraznyírjes 6 0.51 %
Tótgyarmat 5 0.43 %
Paróca 5 0.43 %
Felsősztregova 5 0.43 %
Apátújfalu 4 0.34 %
Szécsénykovácsi 4 0.34 %
Apafalva 3 0.26 %
Kóvár 3 0.26 %
Kőkeszi 3 0.26 %
Szelény 3 0.26 %
Kiscsalomja 3 0.26 %
Sirak 3 0.26 %
Kelenye 3 0.26 %
Gyürki 2 0.17 %
Szuhány 2 0.17 %
Felsőzellő 2 0.17 %
Óvár 2 0.17 %
Kislibercse 2 0.17 %
Zobor 2 0.17 %
Galábocs 2 0.17 %
Nagycsalomja 2 0.17 %
Nagylám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Süllye 1 0.09 %
Hartyán 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Csall 1 0.09 %
Tótkisfalu 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolybalog 1 0.09 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 15.62 %
Nagykürtös 169 11.43 %
Magasmajtény 85 5.75 %
Apátújfalu 79 5.34 %
Ipolynyék 78 5.27 %
Csáb 69 4.67 %
Leszenye 64 4.33 %
Zsély 43 2.91 %
Bátorfalu 37 2.50 %
Óvár 27 1.83 %
Tótgyarmat 27 1.83 %
Kékkő 26 1.76 %
Bussa 24 1.62 %
Nagycsalomja 24 1.62 %
Ipolybalog 24 1.62 %
Szécsénykovácsi 23 1.56 %
Dacsókeszi 22 1.49 %
Kőkeszi 22 1.49 %
Inám 21 1.42 %
Ipolyharaszti 21 1.42 %
Bereklak 20 1.35 %
Középpalojta 18 1.22 %
Ipolyvarbó 18 1.22 %
Erdőszelestény 18 1.22 %
Csall 17 1.15 %
Nógrádszentpéter 16 1.08 %
Alsósztregova 16 1.08 %
Szelény 15 1.01 %
Ipolykeszi 14 0.95 %
Felsőzellő 13 0.88 %
Terbegec 13 0.88 %
Kiscsalomja 13 0.88 %
Kóvár 13 0.88 %
Sirak 12 0.81 %
Borosznok 12 0.81 %
Kiskürtös 11 0.74 %
Tótkisfalu 11 0.74 %
Ebeck 11 0.74 %
Szuhány 11 0.74 %
Ipolynagyfalu 10 0.68 %
Ipolykér 10 0.68 %
Kishalom 9 0.61 %
Kürtösújfalu 8 0.54 %
Gyürki 8 0.54 %
Alsózellő 8 0.54 %
Alsópalojta 7 0.47 %
Csalár 6 0.41 %
Nógrádszenna 6 0.41 %
Dacsólam 6 0.41 %
Érújfalu 5 0.34 %
Süllye 5 0.34 %
Nagyhalom 5 0.34 %
Felsősztregova 5 0.34 %
Apafalva 5 0.34 %
Felsőesztergály 5 0.34 %
Ipolyhídvég 4 0.27 %
Tótkelecsény 4 0.27 %
Galábocs 4 0.27 %
Mikszáthfalva 4 0.27 %
Kislibercse 4 0.27 %
Rárósmulyad 4 0.27 %
Kelenye 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Alsóesztergály 2 0.14 %
Ipolyszécsényke 2 0.14 %
Nagylám 2 0.14 %
Felsőpalojta 2 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 19.95 %
Nagykürtös 228 14.30 %
Magasmajtény 105 6.59 %
Óvár 76 4.77 %
Lukanénye 71 4.45 %
Ipolybalog 70 4.39 %
Ipolykér 69 4.33 %
Kékkő 50 3.14 %
Inám 43 2.70 %
Csalár 42 2.63 %
Ipolyhídvég 39 2.45 %
Bussa 34 2.13 %
Ipolykeszi 30 1.88 %
Kőkeszi 26 1.63 %
Csall 25 1.57 %
Csáb 23 1.44 %
Szécsénykovácsi 21 1.32 %
Nagycsalomja 20 1.25 %
Alsópalojta 20 1.25 %
Nógrádszentpéter 18 1.13 %
Ipolynagyfalu 17 1.07 %
Leszenye 16 1.00 %
Zsély 14 0.88 %
Erdőszelestény 14 0.88 %
Dacsókeszi 13 0.82 %
Ipolyharaszti 13 0.82 %
Bátorfalu 11 0.69 %
Gyürki 11 0.69 %
Ebeck 11 0.69 %
Kishalom 10 0.63 %
Bereklak 10 0.63 %
Alsósztregova 10 0.63 %
Szelény 9 0.56 %
Ipolyvarbó 9 0.56 %
Tótkisfalu 9 0.56 %
Apátújfalu 8 0.50 %
Kóvár 7 0.44 %
Felsőzellő 7 0.44 %
Kelenye 7 0.44 %
Terbegec 7 0.44 %
Mikszáthfalva 6 0.38 %
Felsőesztergály 6 0.38 %
Galábocs 5 0.31 %
Sirak 5 0.31 %
Tótgyarmat 5 0.31 %
Középpalojta 5 0.31 %
Apafalva 5 0.31 %
Kiskürtös 4 0.25 %
Kürtösújfalu 4 0.25 %
Rárósmulyad 4 0.25 %
Szuhány 4 0.25 %
Nagyhalom 3 0.19 %
Zobor 3 0.19 %
Ipolyszécsényke 3 0.19 %
Felsősztregova 3 0.19 %
Nógrádszenna 3 0.19 %
Felsőpalojta 3 0.19 %
Alsóesztergály 2 0.13 %
Alsózellő 2 0.13 %
Veres 2 0.13 %
Hartyán 2 0.13 %
Dacsólam 2 0.13 %
Kislibercse 2 0.13 %
Nagylám 2 0.13 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Kiscsalomja 1 0.06 %
Tótkelecsény 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Borosznok 1 0.06 %
Süllye 1 0.06 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 41.23 %
Kékkő 70 5.88 %
Magasmajtény 34 2.85 %
Zsély 31 2.60 %
Kiskürtös 31 2.60 %
Nógrádszentpéter 30 2.52 %
Bussa 19 1.60 %
Mikszáthfalva 18 1.51 %
Felsőzellő 14 1.18 %
Ipolynyék 14 1.18 %
Lukanénye 13 1.09 %
Leszenye 13 1.09 %
Alsózellő 12 1.01 %
Alsópalojta 12 1.01 %
Alsósztregova 11 0.92 %
Bereklak 11 0.92 %
Érújfalu 11 0.92 %
Alsóesztergály 11 0.92 %
Felsőesztergály 11 0.92 %
Szécsénykovácsi 10 0.84 %
Dacsólam 8 0.67 %
Nagyhalom 8 0.67 %
Csalár 8 0.67 %
Ipolyvarbó 7 0.59 %
Csáb 7 0.59 %
Kishalom 7 0.59 %
Tótkisfalu 7 0.59 %
Kürtösújfalu 7 0.59 %
Ebeck 7 0.59 %
Kiscsalomja 7 0.59 %
Szelény 6 0.50 %
Hartyán 6 0.50 %
Középpalojta 6 0.50 %
Tótkelecsény 5 0.42 %
Nagycsalomja 5 0.42 %
Kőkeszi 5 0.42 %
Szuhány 5 0.42 %
Terbegec 4 0.34 %
Csall 4 0.34 %
Apátújfalu 4 0.34 %
Ipolykér 4 0.34 %
Kislibercse 4 0.34 %
Erdőszelestény 4 0.34 %
Ipolybalog 4 0.34 %
Száraznyírjes 4 0.34 %
Dacsókeszi 4 0.34 %
Sirak 3 0.25 %
Óvár 3 0.25 %
Galábocs 3 0.25 %
Ipolyszécsényke 3 0.25 %
Bátorfalu 3 0.25 %
Zobor 2 0.17 %
Gyürki 2 0.17 %
Tótgyarmat 2 0.17 %
Felsősztregova 2 0.17 %
Felsőpalojta 2 0.17 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Paróca 1 0.08 %
Inám 1 0.08 %
Kóvár 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Nógrádszenna 1 0.08 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 33.33 %
Kékkő 56 3.90 %
Zsély 50 3.48 %
Lukanénye 43 2.99 %
Alsópalojta 41 2.85 %
Mikszáthfalva 36 2.51 %
Erdőszelestény 31 2.16 %
Érújfalu 30 2.09 %
Kiskürtös 30 2.09 %
Nógrádszentpéter 28 1.95 %
Alsósztregova 28 1.95 %
Középpalojta 23 1.60 %
Dacsókeszi 23 1.60 %
Ebeck 22 1.53 %
Bereklak 22 1.53 %
Bussa 21 1.46 %
Alsózellő 21 1.46 %
Kőkeszi 21 1.46 %
Csáb 20 1.39 %
Apátújfalu 19 1.32 %
Kürtösújfalu 17 1.18 %
Tótgyarmat 16 1.11 %
Nógrádszenna 15 1.04 %
Ipolynyék 14 0.97 %
Felsőzellő 14 0.97 %
Leszenye 14 0.97 %
Csalár 13 0.90 %
Kiscsalomja 13 0.90 %
Nagycsalomja 12 0.84 %
Alsóesztergály 11 0.77 %
Kislibercse 11 0.77 %
Felsőesztergály 11 0.77 %
Hartyán 10 0.70 %
Inám 10 0.70 %
Tótkisfalu 10 0.70 %
Szelény 10 0.70 %
Magasmajtény 10 0.70 %
Nagylám 9 0.63 %
Szécsénykovácsi 9 0.63 %
Szuhány 8 0.56 %
Felsőpalojta 7 0.49 %
Dacsólam 7 0.49 %
Apafalva 7 0.49 %
Bátorfalu 6 0.42 %
Sirak 6 0.42 %
Ipolynagyfalu 6 0.42 %
Nagyhalom 6 0.42 %
Ipolyhídvég 5 0.35 %
Tótkelecsény 5 0.35 %
Gyürki 5 0.35 %
Csall 5 0.35 %
Óvár 5 0.35 %
Ipolykér 5 0.35 %
Terbegec 5 0.35 %
Kishalom 5 0.35 %
Kelenye 5 0.35 %
Galábocs 4 0.28 %
Paróca 4 0.28 %
Ipolyharaszti 4 0.28 %
Süllye 3 0.21 %
Száraznyírjes 3 0.21 %
Rárósmulyad 3 0.21 %
Kóvár 3 0.21 %
Zobor 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Ipolybalog 2 0.14 %
Borosznok 2 0.14 %
Veres 2 0.14 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Nagykürtös 246 26.31 %
Erdőszelestény 168 17.97 %
Zsély 73 7.81 %
Kékkő 32 3.42 %
Leszenye 27 2.89 %
Csáb 25 2.67 %
Magasmajtény 24 2.57 %
Mikszáthfalva 22 2.35 %
Kiscsalomja 21 2.25 %
Lukanénye 21 2.25 %
Dacsólam 21 2.25 %
Bussa 21 2.25 %
Apátújfalu 19 2.03 %
Nógrádszentpéter 18 1.93 %
Középpalojta 15 1.60 %
Bereklak 15 1.60 %
Kiskürtös 14 1.50 %
Alsópalojta 14 1.50 %
Érújfalu 14 1.50 %
Kürtösújfalu 14 1.50 %
Csall 13 1.39 %
Ipolyvarbó 13 1.39 %
Ipolybalog 13 1.39 %
Terbegec 13 1.39 %
Ipolynyék 12 1.28 %
Nagycsalomja 12 1.28 %
Alsósztregova 12 1.28 %
Nagyhalom 12 1.28 %
Szécsénykovácsi 12 1.28 %
Ebeck 11 1.18 %
Alsózellő 8 0.86 %
Felsőzellő 8 0.86 %
Bátorfalu 7 0.75 %
Ipolyharaszti 7 0.75 %
Tótgyarmat 6 0.64 %
Csalár 6 0.64 %
Kishalom 6 0.64 %
Felsőesztergály 6 0.64 %
Felsőpalojta 6 0.64 %
Gyürki 6 0.64 %
Szelény 6 0.64 %
Dacsókeszi 5 0.53 %
Ipolynagyfalu 5 0.53 %
Kőkeszi 5 0.53 %
Kóvár 5 0.53 %
Tótkisfalu 5 0.53 %
Nógrádszenna 5 0.53 %
Kislibercse 4 0.43 %
Borosznok 4 0.43 %
Hartyán 4 0.43 %
Sirak 4 0.43 %
Zobor 4 0.43 %
Ipolykeszi 3 0.32 %
Felsősztregova 3 0.32 %
Ipolykér 3 0.32 %
Szuhány 3 0.32 %
Ipolyhídvég 3 0.32 %
Nagylám 3 0.32 %
Alsóesztergály 3 0.32 %
Inám 2 0.21 %
Süllye 2 0.21 %
Száraznyírjes 2 0.21 %
Galábocs 2 0.21 %
Óvár 1 0.11 %
Tótkelecsény 1 0.11 %
Apafalva 1 0.11 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 14.28 %
Nagykürtös 217 14.21 %
Ipolybalog 189 12.38 %
Lukanénye 124 8.12 %
Csáb 91 5.96 %
Nagycsalomja 80 5.24 %
Inám 72 4.72 %
Ipolyhídvég 64 4.19 %
Zsély 59 3.86 %
Bussa 51 3.34 %
Ipolykeszi 48 3.14 %
Kóvár 45 2.95 %
Ipolyvarbó 43 2.82 %
Apátújfalu 43 2.82 %
Óvár 42 2.75 %
Ipolynagyfalu 38 2.49 %
Ipolyszécsényke 36 2.36 %
Kőkeszi 36 2.36 %
Kelenye 27 1.77 %
Kékkő 22 1.44 %
Terbegec 21 1.38 %
Dacsókeszi 20 1.31 %
Leszenye 19 1.24 %
Szécsénykovácsi 18 1.18 %
Felsőzellő 15 0.98 %
Alsósztregova 15 0.98 %
Szelény 15 0.98 %
Bátorfalu 14 0.92 %
Csalár 13 0.85 %
Nógrádszentpéter 11 0.72 %
Kiscsalomja 10 0.65 %
Galábocs 10 0.65 %
Magasmajtény 10 0.65 %
Alsópalojta 9 0.59 %
Erdőszelestény 9 0.59 %
Szuhány 8 0.52 %
Mikszáthfalva 8 0.52 %
Sirak 8 0.52 %
Tótkisfalu 7 0.46 %
Érújfalu 7 0.46 %
Alsózellő 7 0.46 %
Kiskürtös 7 0.46 %
Rárósmulyad 7 0.46 %
Hartyán 6 0.39 %
Tótgyarmat 6 0.39 %
Kürtösújfalu 6 0.39 %
Gyürki 6 0.39 %
Dacsólam 5 0.33 %
Tótkelecsény 5 0.33 %
Felsőesztergály 5 0.33 %
Kishalom 5 0.33 %
Ipolykér 5 0.33 %
Ipolyharaszti 5 0.33 %
Ebeck 4 0.26 %
Nagyhalom 4 0.26 %
Nagylám 4 0.26 %
Bereklak 4 0.26 %
Felsőpalojta 3 0.20 %
Középpalojta 3 0.20 %
Zobor 3 0.20 %
Csall 3 0.20 %
Nógrádszenna 2 0.13 %
Alsóesztergály 2 0.13 %
Kislibercse 2 0.13 %
Paróca 2 0.13 %
Apafalva 2 0.13 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 23.35 %
Középpalojta 113 10.35 %
Alsópalojta 91 8.33 %
Lukanénye 90 8.24 %
Felsőpalojta 79 7.23 %
Bereklak 61 5.59 %
Kékkő 32 2.93 %
Ebeck 32 2.93 %
Tótgyarmat 24 2.20 %
Csáb 22 2.01 %
Mikszáthfalva 21 1.92 %
Magasmajtény 20 1.83 %
Kőkeszi 17 1.56 %
Leszenye 16 1.47 %
Erdőszelestény 15 1.37 %
Ipolynyék 15 1.37 %
Dacsólam 15 1.37 %
Kiskürtös 14 1.28 %
Szuhány 14 1.28 %
Zsély 12 1.10 %
Dacsókeszi 11 1.01 %
Bussa 8 0.73 %
Kürtösújfalu 8 0.73 %
Alsóesztergály 7 0.64 %
Érújfalu 7 0.64 %
Apátújfalu 6 0.55 %
Nagycsalomja 6 0.55 %
Óvár 6 0.55 %
Nógrádszentpéter 6 0.55 %
Csalár 6 0.55 %
Terbegec 5 0.46 %
Csall 5 0.46 %
Alsózellő 5 0.46 %
Alsósztregova 5 0.46 %
Tótkisfalu 5 0.46 %
Hartyán 5 0.46 %
Ipolykeszi 5 0.46 %
Felsőzellő 4 0.37 %
Bátorfalu 4 0.37 %
Szelény 4 0.37 %
Kiscsalomja 4 0.37 %
Felsőesztergály 4 0.37 %
Sirak 3 0.27 %
Ipolynagyfalu 3 0.27 %
Nagylám 3 0.27 %
Apafalva 3 0.27 %
Gyürki 3 0.27 %
Ipolyhídvég 2 0.18 %
Ipolyharaszti 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.18 %
Ipolybalog 2 0.18 %
Kislibercse 2 0.18 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Nagyhalom 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 13.04 %
Ipolybalog 179 10.02 %
Lukanénye 173 9.68 %
Csáb 132 7.39 %
Nagykürtös 125 6.99 %
Apátújfalu 119 6.66 %
Nagycsalomja 96 5.37 %
Zsély 80 4.48 %
Leszenye 69 3.86 %
Inám 61 3.41 %
Ipolykeszi 61 3.41 %
Bussa 59 3.30 %
Ipolyhídvég 59 3.30 %
Kőkeszi 58 3.25 %
Ipolyszécsényke 50 2.80 %
Tótgyarmat 48 2.69 %
Ipolyvarbó 48 2.69 %
Óvár 46 2.57 %
Kelenye 46 2.57 %
Kóvár 42 2.35 %
Terbegec 41 2.29 %
Bátorfalu 36 2.01 %
Ipolynagyfalu 34 1.90 %
Dacsókeszi 30 1.68 %
Szécsénykovácsi 26 1.45 %
Ipolyharaszti 18 1.01 %
Szelény 17 0.95 %
Sirak 15 0.84 %
Erdőszelestény 15 0.84 %
Csalár 14 0.78 %
Kékkő 13 0.73 %
Magasmajtény 12 0.67 %
Ipolykér 12 0.67 %
Ebeck 11 0.62 %
Mikszáthfalva 10 0.56 %
Felsőzellő 9 0.50 %
Csall 9 0.50 %
Gyürki 8 0.45 %
Galábocs 8 0.45 %
Bereklak 6 0.34 %
Rárósmulyad 6 0.34 %
Középpalojta 4 0.22 %
Alsóesztergály 4 0.22 %
Felsőpalojta 3 0.17 %
Kiscsalomja 3 0.17 %
Alsósztregova 3 0.17 %
Kiskürtös 2 0.11 %
Nagyhalom 2 0.11 %
Alsópalojta 2 0.11 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Szuhány 2 0.11 %
Nógrádszentpéter 2 0.11 %
Alsózellő 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Kürtösújfalu 1 0.06 %
Kislibercse 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 4.68 %
Ipolykér 25 3.16 %
Bussa 21 2.66 %
Lukanénye 21 2.66 %
Szécsénykovácsi 21 2.66 %
Nagykürtös 19 2.41 %
Ipolynyék 17 2.15 %
Óvár 12 1.52 %
Zsély 12 1.52 %
Terbegec 11 1.39 %
Apátújfalu 11 1.39 %
Ipolybalog 11 1.39 %
Csáb 10 1.27 %
Felsőzellő 10 1.27 %
Nagycsalomja 8 1.01 %
Ipolyhídvég 7 0.89 %
Kőkeszi 7 0.89 %
Inám 7 0.89 %
Leszenye 7 0.89 %
Galábocs 5 0.63 %
Csalár 4 0.51 %
Ipolynagyfalu 4 0.51 %
Érújfalu 3 0.38 %
Hartyán 3 0.38 %
Dacsókeszi 3 0.38 %
Gyürki 3 0.38 %
Kóvár 3 0.38 %
Paróca 3 0.38 %
Ipolyszécsényke 3 0.38 %
Szelény 3 0.38 %
Erdőszelestény 3 0.38 %
Tótgyarmat 2 0.25 %
Felsőesztergály 2 0.25 %
Ipolyharaszti 2 0.25 %
Alsósztregova 2 0.25 %
Sirak 2 0.25 %
Mikszáthfalva 2 0.25 %
Alsózellő 1 0.13 %
Kelenye 1 0.13 %
Alsópalojta 1 0.13 %
Ebeck 1 0.13 %
Alsóesztergály 1 0.13 %
Ipolykeszi 1 0.13 %
Magasmajtény 1 0.13 %
Nógrádszentpéter 1 0.13 %
Dacsólam 1 0.13 %
Bereklak 1 0.13 %
Nagylám 1 0.13 %
Kiscsalomja 1 0.13 %
Csall 1 0.13 %
Kékkő 1 0.13 %
Kiskürtös 1 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.13 %
Szuhány 1 0.13 %
Középpalojta 1 0.13 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 12.29 %
Nagykürtös 96 10.73 %
Nógrádszentpéter 34 3.80 %
Érújfalu 17 1.90 %
Kékkő 16 1.79 %
Kislibercse 15 1.68 %
Tótkisfalu 15 1.68 %
Bussa 15 1.68 %
Magasmajtény 14 1.56 %
Borosznok 13 1.45 %
Süllye 11 1.23 %
Felsőesztergály 11 1.23 %
Lukanénye 9 1.01 %
Alsópalojta 9 1.01 %
Zsély 9 1.01 %
Csáb 9 1.01 %
Ipolyharaszti 9 1.01 %
Bereklak 8 0.89 %
Felsősztregova 8 0.89 %
Dacsólam 7 0.78 %
Tótkelecsény 7 0.78 %
Nagylám 7 0.78 %
Nógrádszenna 6 0.67 %
Felsőzellő 6 0.67 %
Csall 6 0.67 %
Szelény 5 0.56 %
Hartyán 5 0.56 %
Ipolynyék 5 0.56 %
Kiscsalomja 5 0.56 %
Bátorfalu 4 0.45 %
Nagycsalomja 4 0.45 %
Kiskürtös 4 0.45 %
Alsózellő 4 0.45 %
Szuhány 4 0.45 %
Paróca 4 0.45 %
Kürtösújfalu 3 0.34 %
Kelenye 3 0.34 %
Nagyhalom 3 0.34 %
Kőkeszi 2 0.22 %
Rárósmulyad 2 0.22 %
Ipolybalog 2 0.22 %
Dacsókeszi 2 0.22 %
Leszenye 2 0.22 %
Középpalojta 2 0.22 %
Száraznyírjes 2 0.22 %
Kishalom 1 0.11 %
Veres 1 0.11 %
Inám 1 0.11 %
Ebeck 1 0.11 %
Gyürki 1 0.11 %
Erdőszelestény 1 0.11 %
Mikszáthfalva 1 0.11 %
Tótgyarmat 1 0.11 %
Ipolyvarbó 1 0.11 %
Apafalva 1 0.11 %
Ipolyhídvég 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Zobor 1 0.11 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 27.42 %
Zsély 73 3.93 %
Kékkő 64 3.45 %
Alsózellő 62 3.34 %
Lukanénye 49 2.64 %
Csáb 37 1.99 %
Alsósztregova 37 1.99 %
Középpalojta 36 1.94 %
Apátújfalu 35 1.89 %
Dacsókeszi 33 1.78 %
Nógrádszentpéter 29 1.56 %
Bereklak 28 1.51 %
Mikszáthfalva 28 1.51 %
Erdőszelestény 26 1.40 %
Kiskürtös 25 1.35 %
Érújfalu 25 1.35 %
Felsőzellő 23 1.24 %
Ipolynyék 23 1.24 %
Alsópalojta 21 1.13 %
Nagycsalomja 20 1.08 %
Ebeck 20 1.08 %
Leszenye 20 1.08 %
Kőkeszi 18 0.97 %
Felsőesztergály 18 0.97 %
Bussa 18 0.97 %
Szécsénykovácsi 18 0.97 %
Alsóesztergály 18 0.97 %
Csalár 17 0.92 %
Kiscsalomja 17 0.92 %
Tótgyarmat 16 0.86 %
Nógrádszenna 15 0.81 %
Terbegec 14 0.75 %
Ipolykér 14 0.75 %
Bátorfalu 11 0.59 %
Ipolybalog 11 0.59 %
Óvár 11 0.59 %
Tótkelecsény 11 0.59 %
Kelenye 11 0.59 %
Tótkisfalu 9 0.48 %
Szuhány 9 0.48 %
Kürtösújfalu 9 0.48 %
Sirak 9 0.48 %
Ipolyhídvég 9 0.48 %
Száraznyírjes 8 0.43 %
Inám 8 0.43 %
Ipolyvarbó 8 0.43 %
Felsőpalojta 7 0.38 %
Szelény 7 0.38 %
Apafalva 7 0.38 %
Süllye 6 0.32 %
Ipolyszécsényke 6 0.32 %
Galábocs 6 0.32 %
Ipolynagyfalu 6 0.32 %
Nagyhalom 6 0.32 %
Kóvár 6 0.32 %
Csall 6 0.32 %
Kislibercse 6 0.32 %
Magasmajtény 4 0.22 %
Ipolyharaszti 4 0.22 %
Ipolykeszi 3 0.16 %
Paróca 3 0.16 %
Nagylám 3 0.16 %
Gyürki 3 0.16 %
Felsősztregova 3 0.16 %
Kishalom 3 0.16 %
Dacsólam 3 0.16 %
Rárósmulyad 3 0.16 %
Veres 2 0.11 %
Borosznok 2 0.11 %
Zobor 2 0.11 %
Hartyán 1 0.05 %
Nagykürtös 717 48.68 %
Kékkő 93 6.31 %
Mikszáthfalva 76 5.16 %
Alsópalojta 67 4.55 %
Magasmajtény 59 4.01 %
Kiskürtös 39 2.65 %
Alsósztregova 36 2.44 %
Középpalojta 32 2.17 %
Zsély 31 2.10 %
Nógrádszentpéter 27 1.83 %
Erdőszelestény 25 1.70 %
Ebeck 22 1.49 %
Bereklak 22 1.49 %
Alsózellő 22 1.49 %
Ipolynyék 21 1.43 %
Bussa 18 1.22 %
Nagyhalom 14 0.95 %
Kürtösújfalu 13 0.88 %
Dacsókeszi 11 0.75 %
Csalár 9 0.61 %
Alsóesztergály 8 0.54 %
Dacsólam 8 0.54 %
Kislibercse 7 0.48 %
Csáb 7 0.48 %
Leszenye 6 0.41 %
Csall 6 0.41 %
Lukanénye 5 0.34 %
Tótkisfalu 5 0.34 %
Érújfalu 5 0.34 %
Szuhány 5 0.34 %
Kishalom 5 0.34 %
Felsőpalojta 4 0.27 %
Szécsénykovácsi 4 0.27 %
Sirak 4 0.27 %
Ipolyhídvég 4 0.27 %
Kőkeszi 4 0.27 %
Óvár 4 0.27 %
Szelény 4 0.27 %
Felsőzellő 4 0.27 %
Száraznyírjes 4 0.27 %
Nagylám 3 0.20 %
Ipolyharaszti 3 0.20 %
Bátorfalu 3 0.20 %
Ipolykér 3 0.20 %
Hartyán 3 0.20 %
Galábocs 3 0.20 %
Nagycsalomja 3 0.20 %
Terbegec 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Apátújfalu 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Kóvár 2 0.14 %
Felsőesztergály 2 0.14 %
Nógrádszenna 2 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 35.01 %
Kékkő 203 5.00 %
Magasmajtény 163 4.02 %
Erdőszelestény 118 2.91 %
Nógrádszentpéter 116 2.86 %
Bereklak 105 2.59 %
Lukanénye 105 2.59 %
Bussa 104 2.56 %
Csáb 102 2.51 %
Alsópalojta 102 2.51 %
Alsósztregova 87 2.14 %
Zsély 86 2.12 %
Mikszáthfalva 80 1.97 %
Középpalojta 78 1.92 %
Kürtösújfalu 76 1.87 %
Dacsókeszi 69 1.70 %
Kőkeszi 63 1.55 %
Érújfalu 61 1.50 %
Kiskürtös 55 1.36 %
Szuhány 55 1.36 %
Leszenye 55 1.36 %
Ebeck 51 1.26 %
Dacsólam 51 1.26 %
Apátújfalu 51 1.26 %
Ipolynyék 45 1.11 %
Alsózellő 42 1.03 %
Felsőpalojta 41 1.01 %
Nógrádszenna 40 0.99 %
Kiscsalomja 36 0.89 %
Felsőesztergály 35 0.86 %
Bátorfalu 35 0.86 %
Csall 34 0.84 %
Tótgyarmat 32 0.79 %
Tótkisfalu 32 0.79 %
Csalár 31 0.76 %
Felsőzellő 31 0.76 %
Nagylám 30 0.74 %
Szelény 29 0.71 %
Nagycsalomja 28 0.69 %
Szécsénykovácsi 27 0.67 %
Alsóesztergály 26 0.64 %
Ipolybalog 25 0.62 %
Tótkelecsény 24 0.59 %
Sirak 24 0.59 %
Hartyán 24 0.59 %
Felsősztregova 24 0.59 %
Nagyhalom 22 0.54 %
Ipolykér 22 0.54 %
Óvár 21 0.52 %
Terbegec 21 0.52 %
Ipolyharaszti 20 0.49 %
Ipolykeszi 20 0.49 %
Kislibercse 17 0.42 %
Ipolyvarbó 16 0.39 %
Borosznok 15 0.37 %
Gyürki 15 0.37 %
Paróca 14 0.34 %
Kishalom 13 0.32 %
Apafalva 12 0.30 %
Ipolynagyfalu 12 0.30 %
Galábocs 12 0.30 %
Zobor 11 0.27 %
Inám 10 0.25 %
Ipolyhídvég 10 0.25 %
Száraznyírjes 8 0.20 %
Kóvár 8 0.20 %
Süllye 6 0.15 %
Ipolyszécsényke 6 0.15 %
Veres 5 0.12 %
Rárósmulyad 5 0.12 %
Kelenye 1 0.02 %
Nagykürtös 284 19.52 %
Kékkő 35 2.41 %
Magasmajtény 20 1.37 %
Nógrádszentpéter 19 1.31 %
Kiskürtös 17 1.17 %
Zsély 16 1.10 %
Bussa 14 0.96 %
Erdőszelestény 12 0.82 %
Csall 9 0.62 %
Száraznyírjes 9 0.62 %
Ebeck 9 0.62 %
Csáb 8 0.55 %
Alsópalojta 8 0.55 %
Mikszáthfalva 8 0.55 %
Bereklak 8 0.55 %
Galábocs 8 0.55 %
Dacsólam 8 0.55 %
Lukanénye 8 0.55 %
Leszenye 8 0.55 %
Érújfalu 8 0.55 %
Dacsókeszi 7 0.48 %
Kőkeszi 6 0.41 %
Ipolyvarbó 6 0.41 %
Ipolynyék 6 0.41 %
Apátújfalu 5 0.34 %
Középpalojta 5 0.34 %
Kiscsalomja 4 0.27 %
Szuhány 4 0.27 %
Borosznok 4 0.27 %
Csalár 4 0.27 %
Tótkisfalu 4 0.27 %
Óvár 4 0.27 %
Kóvár 3 0.21 %
Bátorfalu 3 0.21 %
Felsőesztergály 3 0.21 %
Alsóesztergály 3 0.21 %
Hartyán 3 0.21 %
Szelény 2 0.14 %
Gyürki 2 0.14 %
Kürtösújfalu 2 0.14 %
Tótkelecsény 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Ipolybalog 2 0.14 %
Alsósztregova 2 0.14 %
Süllye 2 0.14 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Felsőpalojta 1 0.07 %
Zobor 1 0.07 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Nógrádszenna 1 0.07 %
Sirak 1 0.07 %
Ipolyharaszti 1 0.07 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Ipolykér 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Kishalom 1 0.07 %
Paróca 1 0.07 %
Nagycsalomja 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Felsőzellő 1 0.07 %
Alsózellő 1 0.07 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 28.38 %
Kékkő 61 5.93 %
Lukanénye 39 3.79 %
Zsély 38 3.69 %
Alsósztregova 28 2.72 %
Nógrádszentpéter 26 2.53 %
Bereklak 20 1.94 %
Alsózellő 19 1.85 %
Ebeck 18 1.75 %
Erdőszelestény 18 1.75 %
Csáb 16 1.55 %
Mikszáthfalva 16 1.55 %
Érújfalu 16 1.55 %
Felsőzellő 16 1.55 %
Nógrádszenna 15 1.46 %
Ipolynyék 14 1.36 %
Kürtösújfalu 13 1.26 %
Magasmajtény 13 1.26 %
Bussa 13 1.26 %
Alsópalojta 12 1.17 %
Kőkeszi 12 1.17 %
Középpalojta 12 1.17 %
Leszenye 12 1.17 %
Dacsókeszi 12 1.17 %
Kiskürtös 11 1.07 %
Tótgyarmat 10 0.97 %
Tótkisfalu 9 0.87 %
Inám 9 0.87 %
Dacsólam 9 0.87 %
Ipolykér 8 0.78 %
Csalár 8 0.78 %
Alsóesztergály 8 0.78 %
Apátújfalu 8 0.78 %
Kislibercse 7 0.68 %
Kelenye 7 0.68 %
Nagycsalomja 7 0.68 %
Csall 6 0.58 %
Apafalva 6 0.58 %
Kiscsalomja 6 0.58 %
Szelény 6 0.58 %
Nagylám 6 0.58 %
Óvár 6 0.58 %
Ipolyhídvég 5 0.49 %
Felsőesztergály 5 0.49 %
Szuhány 5 0.49 %
Felsőpalojta 4 0.39 %
Süllye 4 0.39 %
Ipolybalog 4 0.39 %
Nagyhalom 4 0.39 %
Tótkelecsény 4 0.39 %
Paróca 3 0.29 %
Kóvár 3 0.29 %
Sirak 3 0.29 %
Terbegec 3 0.29 %
Szécsénykovácsi 3 0.29 %
Ipolynagyfalu 3 0.29 %
Kishalom 3 0.29 %
Száraznyírjes 3 0.29 %
Veres 2 0.19 %
Bátorfalu 2 0.19 %
Ipolyszécsényke 2 0.19 %
Rárósmulyad 2 0.19 %
Borosznok 2 0.19 %
Ipolyharaszti 2 0.19 %
Hartyán 2 0.19 %
Gyürki 2 0.19 %
Zobor 2 0.19 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Galábocs 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagykürtös 758 32.23 %
Kékkő 105 4.46 %
Erdőszelestény 71 3.02 %
Magasmajtény 63 2.68 %
Bussa 62 2.64 %
Nógrádszentpéter 59 2.51 %
Bereklak 55 2.34 %
Csáb 51 2.17 %
Középpalojta 50 2.13 %
Alsópalojta 49 2.08 %
Zsély 48 2.04 %
Lukanénye 46 1.96 %
Ipolyhídvég 45 1.91 %
Kürtösújfalu 44 1.87 %
Alsósztregova 43 1.83 %
Felsőzellő 39 1.66 %
Mikszáthfalva 38 1.62 %
Dacsókeszi 38 1.62 %
Szuhány 35 1.49 %
Felsőesztergály 31 1.32 %
Apátújfalu 28 1.19 %
Kiskürtös 28 1.19 %
Csalár 27 1.15 %
Leszenye 27 1.15 %
Kőkeszi 26 1.11 %
Alsózellő 25 1.06 %
Dacsólam 25 1.06 %
Kiscsalomja 24 1.02 %
Ipolynyék 23 0.98 %
Érújfalu 23 0.98 %
Csall 21 0.89 %
Szécsénykovácsi 21 0.89 %
Felsősztregova 21 0.89 %
Felsőpalojta 20 0.85 %
Szelény 20 0.85 %
Alsóesztergály 20 0.85 %
Hartyán 19 0.81 %
Nagylám 18 0.77 %
Ipolynagyfalu 18 0.77 %
Ipolykér 17 0.72 %
Ipolyvarbó 17 0.72 %
Óvár 17 0.72 %
Ebeck 16 0.68 %
Tótgyarmat 16 0.68 %
Tótkisfalu 15 0.64 %
Kislibercse 15 0.64 %
Tótkelecsény 15 0.64 %
Nógrádszenna 15 0.64 %
Paróca 13 0.55 %
Ipolykeszi 13 0.55 %
Ipolybalog 12 0.51 %
Ipolyharaszti 12 0.51 %
Apafalva 11 0.47 %
Zobor 11 0.47 %
Terbegec 11 0.47 %
Galábocs 11 0.47 %
Borosznok 10 0.43 %
Kóvár 9 0.38 %
Kishalom 9 0.38 %
Száraznyírjes 8 0.34 %
Kelenye 7 0.30 %
Bátorfalu 7 0.30 %
Sirak 6 0.26 %
Gyürki 6 0.26 %
Ipolyszécsényke 6 0.26 %
Inám 6 0.26 %
Süllye 5 0.21 %
Nagycsalomja 5 0.21 %
Nagyhalom 4 0.17 %
Rárósmulyad 3 0.13 %
Veres 3 0.13 %
Nagykürtös 629 42.16 %
Kékkő 110 7.37 %
Zsély 56 3.75 %
Mikszáthfalva 54 3.62 %
Alsópalojta 51 3.42 %
Bereklak 42 2.82 %
Nógrádszentpéter 38 2.55 %
Bussa 35 2.35 %
Erdőszelestény 35 2.35 %
Kiskürtös 32 2.14 %
Csáb 28 1.88 %
Felsőesztergály 26 1.74 %
Kürtösújfalu 23 1.54 %
Alsózellő 22 1.47 %
Alsósztregova 22 1.47 %
Lukanénye 19 1.27 %
Ebeck 17 1.14 %
Magasmajtény 17 1.14 %
Nagyhalom 13 0.87 %
Dacsókeszi 13 0.87 %
Leszenye 13 0.87 %
Ipolykér 13 0.87 %
Érújfalu 13 0.87 %
Középpalojta 12 0.80 %
Felsőzellő 12 0.80 %
Szécsénykovácsi 11 0.74 %
Szuhány 10 0.67 %
Csalár 10 0.67 %
Száraznyírjes 10 0.67 %
Kőkeszi 9 0.60 %
Kiscsalomja 9 0.60 %
Dacsólam 9 0.60 %
Nógrádszenna 8 0.54 %
Galábocs 8 0.54 %
Tótgyarmat 8 0.54 %
Óvár 7 0.47 %
Felsőpalojta 7 0.47 %
Bátorfalu 6 0.40 %
Kislibercse 5 0.34 %
Ipolyharaszti 4 0.27 %
Ipolynagyfalu 4 0.27 %
Ipolynyék 4 0.27 %
Apátújfalu 4 0.27 %
Csall 4 0.27 %
Tótkelecsény 4 0.27 %
Zobor 4 0.27 %
Ipolyhídvég 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Szelény 3 0.20 %
Apafalva 3 0.20 %
Alsóesztergály 3 0.20 %
Tótkisfalu 3 0.20 %
Kishalom 3 0.20 %
Süllye 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Nagycsalomja 2 0.13 %
Kelenye 2 0.13 %
Ipolyvarbó 2 0.13 %
Borosznok 1 0.07 %
Gyürki 1 0.07 %
Veres 1 0.07 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 11.23 %
Ipolybalog 57 10.16 %
Ipolykeszi 48 8.56 %
Ipolyhídvég 41 7.31 %
Nagycsalomja 24 4.28 %
Nagykürtös 22 3.92 %
Lukanénye 20 3.57 %
Ipolykér 13 2.32 %
Óvár 13 2.32 %
Ipolynagyfalu 12 2.14 %
Inám 12 2.14 %
Kóvár 11 1.96 %
Magasmajtény 8 1.43 %
Bussa 6 1.07 %
Ipolyszécsényke 6 1.07 %
Tótgyarmat 5 0.89 %
Kőkeszi 5 0.89 %
Zsély 4 0.71 %
Ipolyvarbó 4 0.71 %
Apátújfalu 4 0.71 %
Kelenye 4 0.71 %
Csalár 4 0.71 %
Szécsénykovácsi 4 0.71 %
Leszenye 3 0.53 %
Csáb 3 0.53 %
Kiscsalomja 2 0.36 %
Sirak 2 0.36 %
Érújfalu 2 0.36 %
Gyürki 2 0.36 %
Alsózellő 1 0.18 %
Tótkisfalu 1 0.18 %
Terbegec 1 0.18 %
Bátorfalu 1 0.18 %
Kékkő 1 0.18 %
Kishalom 1 0.18 %
Mikszáthfalva 1 0.18 %
Alsósztregova 1 0.18 %
Rárósmulyad 1 0.18 %
Dacsókeszi 1 0.18 %
Szelény 1 0.18 %
Zobor 1 0.18 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 26.54 %
Alsósztregova 136 18.99 %
Felsőzellő 91 12.71 %
Bussa 76 10.61 %
Nógrádszentpéter 31 4.33 %
Kékkő 24 3.35 %
Alsózellő 23 3.21 %
Mikszáthfalva 18 2.51 %
Kislibercse 16 2.23 %
Alsópalojta 16 2.23 %
Érújfalu 15 2.09 %
Magasmajtény 13 1.82 %
Középpalojta 10 1.40 %
Felsőesztergály 10 1.40 %
Rárósmulyad 9 1.26 %
Leszenye 9 1.26 %
Tótkelecsény 8 1.12 %
Nógrádszenna 8 1.12 %
Ipolynyék 7 0.98 %
Csáb 7 0.98 %
Dacsólam 7 0.98 %
Hartyán 7 0.98 %
Apátújfalu 7 0.98 %
Csalár 6 0.84 %
Ipolyvarbó 6 0.84 %
Zsély 6 0.84 %
Ebeck 6 0.84 %
Kishalom 5 0.70 %
Kiskürtös 5 0.70 %
Tótkisfalu 5 0.70 %
Lukanénye 5 0.70 %
Szuhány 4 0.56 %
Felsősztregova 4 0.56 %
Nagycsalomja 4 0.56 %
Erdőszelestény 4 0.56 %
Borosznok 4 0.56 %
Kürtösújfalu 4 0.56 %
Bereklak 4 0.56 %
Terbegec 4 0.56 %
Kőkeszi 3 0.42 %
Galábocs 3 0.42 %
Nagyhalom 3 0.42 %
Tótgyarmat 3 0.42 %
Alsóesztergály 2 0.28 %
Bátorfalu 2 0.28 %
Gyürki 2 0.28 %
Ipolykeszi 2 0.28 %
Csall 2 0.28 %
Nagylám 2 0.28 %
Dacsókeszi 2 0.28 %
Ipolybalog 2 0.28 %
Ipolyharaszti 2 0.28 %
Szécsénykovácsi 2 0.28 %
Ipolynagyfalu 2 0.28 %
Ipolykér 2 0.28 %
Kiscsalomja 2 0.28 %
Ipolyhídvég 2 0.28 %
Ipolyszécsényke 1 0.14 %
Süllye 1 0.14 %
Felsőpalojta 1 0.14 %
Kelenye 1 0.14 %
Kóvár 1 0.14 %
Sirak 1 0.14 %
Óvár 1 0.14 %
Száraznyírjes 1 0.14 %
Paróca 1 0.14 %
Zobor 1 0.14 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 18.24 %
Ipolyhídvég 131 14.57 %
Ipolybalog 83 9.23 %
Ipolynagyfalu 47 5.23 %
Inám 44 4.89 %
Nagykürtös 41 4.56 %
Óvár 35 3.89 %
Ipolykér 31 3.45 %
Ipolykeszi 27 3.00 %
Lukanénye 19 2.11 %
Csáb 18 2.00 %
Nagycsalomja 18 2.00 %
Kelenye 18 2.00 %
Ipolyszécsényke 17 1.89 %
Kóvár 15 1.67 %
Csalár 15 1.67 %
Apátújfalu 13 1.45 %
Sirak 11 1.22 %
Terbegec 11 1.22 %
Szécsénykovácsi 10 1.11 %
Kőkeszi 9 1.00 %
Bussa 9 1.00 %
Bátorfalu 8 0.89 %
Leszenye 7 0.78 %
Tótgyarmat 6 0.67 %
Dacsókeszi 5 0.56 %
Gyürki 5 0.56 %
Kékkő 5 0.56 %
Magasmajtény 4 0.44 %
Szelény 4 0.44 %
Ipolyvarbó 4 0.44 %
Zsély 4 0.44 %
Galábocs 3 0.33 %
Hartyán 3 0.33 %
Érújfalu 3 0.33 %
Mikszáthfalva 2 0.22 %
Alsózellő 2 0.22 %
Rárósmulyad 2 0.22 %
Erdőszelestény 2 0.22 %
Zobor 1 0.11 %
Kiskürtös 1 0.11 %
Bereklak 1 0.11 %
Kiscsalomja 1 0.11 %
Alsósztregova 1 0.11 %
Felsőzellő 1 0.11 %
Ipolyharaszti 1 0.11 %
Csall 1 0.11 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 32.28 %
Alsósztregova 235 23.13 %
Nógrádszentpéter 76 7.48 %
Érújfalu 75 7.38 %
Kékkő 53 5.22 %
Bussa 40 3.94 %
Magasmajtény 39 3.84 %
Kislibercse 32 3.15 %
Hartyán 30 2.95 %
Felsősztregova 29 2.85 %
Tótkisfalu 28 2.76 %
Nógrádszenna 23 2.26 %
Mikszáthfalva 20 1.97 %
Erdőszelestény 19 1.87 %
Tótkelecsény 19 1.87 %
Zsély 18 1.77 %
Alsópalojta 18 1.77 %
Süllye 18 1.77 %
Borosznok 16 1.57 %
Felsőzellő 12 1.18 %
Kiskürtös 12 1.18 %
Bereklak 12 1.18 %
Apátújfalu 11 1.08 %
Felsőesztergály 11 1.08 %
Alsózellő 10 0.98 %
Alsóesztergály 9 0.89 %
Dacsókeszi 9 0.89 %
Középpalojta 9 0.89 %
Rárósmulyad 8 0.79 %
Leszenye 8 0.79 %
Nagylám 8 0.79 %
Lukanénye 8 0.79 %
Kóvár 8 0.79 %
Kürtösújfalu 7 0.69 %
Csáb 7 0.69 %
Paróca 7 0.69 %
Nagyhalom 6 0.59 %
Óvár 6 0.59 %
Ipolykér 6 0.59 %
Dacsólam 5 0.49 %
Szelény 4 0.39 %
Szuhány 4 0.39 %
Tótgyarmat 4 0.39 %
Csalár 4 0.39 %
Gyürki 4 0.39 %
Csall 4 0.39 %
Kishalom 4 0.39 %
Ipolykeszi 3 0.30 %
Ipolynyék 3 0.30 %
Szécsénykovácsi 3 0.30 %
Ebeck 3 0.30 %
Kelenye 3 0.30 %
Kiscsalomja 3 0.30 %
Nagycsalomja 2 0.20 %
Bátorfalu 2 0.20 %
Felsőpalojta 2 0.20 %
Kőkeszi 2 0.20 %
Veres 2 0.20 %
Terbegec 2 0.20 %
Zobor 2 0.20 %
Ipolyharaszti 2 0.20 %
Ipolyhídvég 1 0.10 %
Ipolynagyfalu 1 0.10 %
Száraznyírjes 1 0.10 %
Galábocs 1 0.10 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Sirak 1 0.10 %
Ipolybalog 1 0.10 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
113 57.65%
VPN
35 17.86%
SPV
12 6.12%
DS
9 4.59%
KSČ
9 4.59%
SSL
7 3.57%
KDH
5 2.55%
SNS
3 1.53%
SZ
3 1.53%
Érvényes szavazatok 196
Együttélés-MKDM
80 45.98%
SDSS
24 13.79%
HZDS
17 9.77%
Magyar Polgári Párt
15 8.62%
SDĽ
12 6.90%
KSS
6 3.45%
ZPR-RČS
5 2.87%
SZS
4 2.30%
SPI
4 2.30%
ODÚ
3 1.72%
KDH
2 1.15%
HZSP-SRÚ
1 0.57%
DS-ODS
1 0.57%
Érvényes szavazatok 174
MK
128 74.42%
15 8.72%
SP-VOĽBA
10 5.81%
HZDS-RSS
6 3.49%
KSS
5 2.91%
ZRS
5 2.91%
KDH
2 1.16%
KSÚ
1 0.58%
Érvényes szavazatok 172
MKP
98 64.05%
SDK
21 13.73%
HZDS
10 6.54%
SDĽ
7 4.58%
KSS
5 3.27%
MLHZP
5 3.27%
SOP
4 2.61%
ZRS
2 1.31%
HTC
1 0.65%
Érvényes szavazatok 153
MKP
100 82.64%
SDKU
6 4.96%
KSS
5 4.13%
HZDS
3 2.48%
ANO
2 1.65%
HZD
2 1.65%
KDH
1 0.83%
SDĽ
1 0.83%
SDPO
1 0.83%
Érvényes szavazatok 121
MKP
119 91.54%
SDKU DS
6 4.62%
SMER
3 2.31%
KSS
1 0.77%
ĽS HZDS
1 0.77%
Érvényes szavazatok 130
Most-Híd
93 73.23%
MKP
20 15.75%
SDKU DS
6 4.72%
SMER
4 3.15%
SNS
1 0.79%
ĽS HZDS
1 0.79%
EDS
1 0.79%
Únia
1 0.79%
Érvényes szavazatok 127
Most-Híd
45 45.45%
MKP
30 30.30%
SMER SD
10 10.10%
99 Percent
4 4.04%
KDH
2 2.02%
OĽaNO
2 2.02%
SNS
1 1.01%
SOSKA
1 1.01%
SRUS
1 1.01%
SaS
1 1.01%
SDKU DS
1 1.01%
SZ
1 1.01%
Érvényes szavazatok 99
Most-Híd
43 39.81%
MKP
29 26.85%
SMER SD
14 12.96%
KDH
4 3.70%
LSNS
4 3.70%
TIP
4 3.70%
SNS
2 1.85%
OĽANO-NOVA
2 1.85%
SKOK!
2 1.85%
SZS
1 0.93%
ŠANCA
1 0.93%
#SIEŤ
1 0.93%
SDKU DS
1 0.93%
Érvényes szavazatok 108
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések