SK
SC
.....

Szemet

Község

címer zászló
469 98% magyar 1910
262 18% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Szemet
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kalinkovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Somorjai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Somorjai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Felső-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Öregerdő, (Új Öntös), Várhely
Koordináták:
48.05893326, 17.25219536
Terület:
12,91 km2
Rang:
község
Népesség:
1273
Tszf. magasság:
129 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90043
Település kód:
507997
Szervezeti azonosító:
304841
Adóazonosító:
2020662149

A község a Kisalföldön, a Felső-Csallóköz nyugati részén, Pozsonytól 20 km-re délkeletre, Somorjától 10 km-re nyugatra a Duna bal partjának közelében fekszik. Áthalad rajta a Dénesdet (3,5 km) Gútorral (2,5 km) összekőtő mellékút. Északról Csölle és Dunajská Lužná, délről Úszor községekkel, délnyugatról Pozsony Dunacsún, nyugatról pedig Pozsonypüspöki városrészével határos. Területének jelentős részét a Körvélyesi-víztároló vize borítja 1992 óta.

Közigazgatás

A Pozsonyi kerülethez és a Szenci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Somorjai (Felsőcsallóközi) járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Somorjai járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után, 1960-1996 között a Pozsony-környéki járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Somorjai járás), ebben az időben határközség volt, a tőle északra fekvő Dénesd már Szlovákiához tartozott. A község területe 1920 után 28,8 %-al nőtt (9,19-ről 12,91 km²-re), amikor az államhatár megvonásával az akkor (1947-ig) Magyarországon maradt Dunacsún Dunától északra fekvő részeit Szemethez csatolták.

Népesség

1910-ben 480, 1921-ben 465, 1939-ben 555, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. Lakosságának több mint a felét a második világháborút követően áttelepítették Magyarországra, helyükre pedig magyarországi és romániai szlovákok érkeztek, ezzel vegyes, szlovák-magyar nemzetiségű községgé vált, 1991-re már szlovák többséggel. Az 1991-2011 közötti időszakban a Pozsonyból történő kitelepülés révén lakosságszáma 37,8 %-al nőtt (főként 2001 után), ezzel párhuzamosan tovább csökkent a magyar nemzetiségűek aránya (43,6 %-ról 25,3 %-ra), akik ma már csak a lakosság negyedét alkotják. Lakosságának többsége (71,6 %) római katolikus vallású.

Történelem

A települést 1258-ban Dénesd határleírásában említik először. 1288-ban „Scemet” alakban szerepel. A pozsonyi királyi váruradalomhoz tartozott. Következő említése 1306-ban történt Hertlin pozsonyi bíró és a Szentgyörgyi és Bazini grófok közti birtokvitával kapcsolatban. 1343-ban „Zemeth”, 1351-ben „Oudarnukzemet” alakban említik, lakói királyi udvarnokok voltak. Később a település a Szent-györgyi és Bazini grófok birtoka lett, akik a Felvidék nyugati részének egyik legnagyobb birtokosai voltak. A 16. század közepén a birtok a Mérey és Serédy családoké lett. A század folyamán felerősödtek a török rajtaütések, de a település nem szenvedett nagyobb károkat és még a 17. században sem adózott a töröknek. 1828-ban 64 házában 409 lakos élt. 1864-ben egy tűzvészben csaknem az egész falu leégett. Többször pusztított a kolera is a településen. A falu régi temploma 1250 körül épült téglaépület volt, melyet a 16. században bővítettek. A templom 1864-ben a tűzvész során súlyosan megrongálódott, s a 20. század első felében újat építettek helyette. A falu híres szülötte Burián János szótáríró. 1920-tól Csehszlovákiához csatolták, 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1948-ban a Kalinkovo szlovák nevet kapta. Az 1970-es években a községben megszűnt a magyar iskola, a rendszerváltás után pedig elszlovákosodott.

Mai jelentősége

A községben szlovák alapiskola és óvoda működik. Assisi Szent Ferencnek szentelt római katolikus temploma 1911-ben épült. Határában napkollektoros erőmű működik

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZEMET. Magyar falu Pozsony Várm. az Éberhárdi Uradalomhoz tartozik; lakosai katolikusok, fekszik az öreg Duna mellett, Dienesdi, és Misendi faluknak szomszédságjokban. (Gróf Apponyinak, B. Jeszenáknak, Gr. Pálfynak Konyhája; Gr. Balassának, Gr. Illésházynak Szemettyek; Hg. Grazsalkovicsnak Csömörje; ’s Gróf Feketének Fóttya: jó vólna egy szegény Legénynek.); határbéli földgye 2 fordúlóra van osztva, földgyei jól termők, réttyei tsekéllyek, legelője alkalmatos, pénzt szereznek gabonából, és fuharozásból.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szemeth, magyar falu, Poson vmegyében, Dienesdihez 1 fertálynyira, az öreg Dunának egy ága mellett. Számlál 457 kath., 9 evang. lak. Rétje, erdeje jó; sok káposztát, muhart, termeszt. F. u. az eberhardi uradalom. Ut. p. Somorja. (Posonon át).

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Szemet, felsőcsallóközi magyar kisközség, 86 házzal és 419, legnagyobb részben róm. kath. vallású lakossal. Először 1288-ban merűl föl. 1336-ban Guthori János a pozsonyi káptalan előtt tiltakozik az ellen, hogy Bazini Sebus mester az ő birtokát elidegeníthesse. Ugyanekkor egy része pozsonyi várbirtok és Királyi Szemet néven említik. Ezt a részt Nagy Lajos király a hozzátartozó Kenche, Sikus és Nagyerdő szigetekkel Jakus pozsonyi bírónak adományozta. Egy 1356-iki okiratban Udvarnok-Szemeth néven is említve van, a mikor a királyi udvarnokok lakóhelye volt. Úgy látszik, hogy Guthori János tiltakozása mit sem használt, mert a helység idegen kézre jutott. 1420-ban a Szentgyörgyi és Bazini grófok birtoka, de ezeknek a részét utóbb a Serédy és a Mérey családok kapják. 1435-ben már a Fraknói grófokat is itt találjuk, kik azonban részüket Molnári Kelemen győri püspöknek adják el. 1553-ban Serédy Gáspárnak 5, Mérey Mihálynak meg 6 portája adózik. 1647-ben a Kerekes család birtoka és Éberhard tartozéka, később pedig az Apponyiaké lett. Hajdan német község volt, mely azonban megmagyarosodott. Az egyik dűlőjét Várhelynek nevezik és azt tartják róla, hogy ott hajdan a fehérbarátok kolostora volt. A mult század végén e helyen nagymennyiségű téglára bukkantak. 1864-ben majdnem az egész község leégett. Ősi kis temploma gótikus és részletei után ítélve, a XIV. századból valónak látszik. Az egyik mellékoltáron lévő képcsoport, mely Keresztelő Szent János életét ábrázolja, 1677-ből való. A községnek postája és vasútja Misérd, távírója pedig Somorja.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Szemet. Már 1288-ban mai nevén, mint királyi birtokot említik. A XIV. század elején a pozsonyi vár tartozéka, de birtoka van itt Guthori Jánosnak is. Ez időben Királyi Szemet néven szerepel, míg egy 1356-ból fennmaradt okirat Udvornok-Szemet alakban írja. A XV. századtól a Szentgyörgyi és Bazini grófok bírják, majd a Serédy- és Mérey-családok ülnek birtokba. Rövidesen ezután a Fraknói grófok szerzik meg, de csakhamar eladják Kelemen győri püspöknek. Az újabb időkben a gróf Apponyi-család lett a birtokosa. Ösi temploma gót stylben valószínűleg a XIV. században épült. A község területe 2243 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 555.

Burián János

1852
Szemet - megszületett
Névelőfordulások
1288
Scemet
1343
Zemeth
1351
Oudarnukzemet
1356
Udvarnok Szemeth
1773
Szemeth,
1786
Semét,
1808
Szemeth, Semethdorf,
1863
Szemeth,
1873
Szemet,
1948
Kalinkovo
2013
Szemet

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő út (Hlavná) 211
Telefon: 0245989206
Fax: 0245989107

Honlap: obeckalinkovo.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Konrád Jozef (Független)

Képviselő-testület:
Gavaľa David (Független)
Baráthová Renata (Független)
Zimanová Diana (Független)
Božík Martin (Független)
Kurta František (Független)
Chrappa Roman (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Bartal Sándor (SMK-MKP)
Független 71% Független 5 képviselö SaS, OBY... 14% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö SMK-MKP 14% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Szemeti Posta

Szemet 211

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Szemet 194

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Szemet 194

Szemeti Községi Hivatal

Fő út 211

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 419 89%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 18 4%
egyéb 32 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 469
magyarok 469 98%
szlovákok 9 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 480
magyarok 463 100%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 465
magyarok 547 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 547
magyarok 370 44%
szlovákok 474 56%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 4 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 849
magyarok 330 37%
szlovákok 556 62%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 890
magyarok 296 25%
szlovákok 849 73%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 6 1%
németek 0 0%
egyéb 10 1%
ismeretlen 8 1%
összlétszám 1170
magyarok 262 18%
szlovákok 1149 78%
romák 0 0%
ukránok 5 0%
csehek 7 0%
németek 1 0%
egyéb 15 1%
ismeretlen 28 2%
összlétszám 1467
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1113
Választási részvétel: 68.1 %
Kiadott boríték: 758
Bedobott boríték: 758

Polgármester

Érvényes szavazólap: 744
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Konrád Jozef 584 78.49 % Független
Kurta František 116 15.59 % Független
Gergelová Katarína 44 5.91 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Gavaľa David 392 Független
Baráthová Renata 323 Független
Chrappa Roman 314 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Bartal Sándor 309 SMK-MKP
Zimanová Diana 259 Független
Božík Martin 230 Független
Kurta František 224 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö Független 57.14% Független 4 képviselö SIEŤ, MOST - HÍD, SDKÚ-DS 28.57% SIEŤ, MOST - HÍD, SDKÚ-DS 2 képviselö 7 képviselö
2018
Független 71.43% Független 5 képviselö SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 14.29% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1042
Választási részvétel: 19.48 %
Kiadott boríték: 203
Bedobott boríték: 203
Választásra jogosult: 1043
Választási részvétel: 15.72 %
Kiadott boríték: 164
Bedobott boríték: 163
Választásra jogosult: 1 093
Választási részvétel: 27,08 %
Kiadott boríték: 296
Bedobott boríték: 296

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 202
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 290
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 97 48.02 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 70 34.65 % SMER - SD
Daniel Krajcer 18 8.91 % NOVA
Oskar Dobrovodský 8 3.96 % NaS - ns
Zdenka Beňová 5 2.48 % ĽS Naše Slovensko
Karol Ondriáš 2 0.99 % KSS
Roman Ruhig 1 0.50 % NP
Rastislav Blaško 1 0.50 % Független
Peter Marček 0 0.00 % SOSKA
Gabriel Karácsony 0 0.00 % PD
Jaroslav Paška 0 0.00 % SNS
Anton Čulen 0 0.00 % MS
Monika Flašíková - Beňová 49 30.25% SMER - SD
Milan Ftáčnik 57 19.66 % Független
Juraj Droba 51 17.59 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 47 16.21 % Független
Daniel Krajcer 44 15.17 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Pavol Frešo 43 14.83 % Független
Ján Mrva 19 6.55 % Független
Jozef Uhler 8 2.76 % Független
Ľubomír Huďo 8 2.76 % Független
Lukáš Parízek 4 1.38 % SNS
Jozef Danko 3 1.03 % Független
Natália Hanulíková 2 0.69 % SZS
Rastislav Blaško 2 0.69 % Független
Milan Lopašovský 1 0.34 % SMS
Martin Jakubec 1 0.34 % Független
Andrej Trnovec 0 0.00 % SĽSAH
Jalal Suleiman 0 0.00 % KSS
Marián Leinerovič 0 0.00 % NP
Ľubomír Kolárik 0 0.00 % SZaSZO
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 192
Érvényes szavazólap: 286
Érvényes szavazólap: 5875
# Név Szavazat Százalék Párt
István Pomichal 73 38.02% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Jurčík 57 29.69% SMER - SD
Blažej Slabý 21 10.94% NOVA
Mária Gaspareková 18 9.38% NP
Jozef Hudák 16 8.33% SNS
Michal Polónyi 7 3.65% PD
Juraj Jánošík 161 56.29% Független
István Pomichal 83 29.02% SMK-MKP, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, OKS, NOVA, KDH
Gabriel Kenderessy 77 26.92% Zmena zdola, OKS, NOVA, SMK-MKP, SaS, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Hučko 45 15.73% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Andrea Žilincová 45 15.73% SNS
Jozef Dúcz 37 12.94% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD
Peter Molnár 31 10.84% ĽS Naše Slovensko
Katarína Drgová 29 10.14% NP
Róbert Široký 14 4.90% VZDOR
Rastislav Vavríček 11 3.85% ĽS Naše Slovensko
István Pomichal 1059 0.00% KDH, MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, SZ, SMK-MKP, OKS
Štefan Jurčík 753 0.00% SMER - SD
Blažej Slabý 555 0.00% NOVA
Jozef Hudák 255 0.00% SNS
Mária Gaspareková 231 0.00% NP
Michal Polónyi 54 0.00% PD
Juraj Jánošík 2571 43.76% Független
István Pomichal 2031 34.57% SMK-MKP, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, OKS, NOVA, KDH
Gabriel Kenderessy 1696 28.87% Zmena zdola, OKS, NOVA, SMK-MKP, SaS, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Dúcz 1129 19.22% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD
Ján Hučko 921 15.68% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Andrea Žilincová 801 13.63% SNS
Katarína Drgová 378 6.43% NP
Peter Molnár 346 5.89% ĽS Naše Slovensko
Róbert Široký 270 4.60% VZDOR
Rastislav Vavríček 246 4.19% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Dénesd 331 41.32 %
Annamajor 122 15.23 %
Csölle 102 12.73 %
Dunahidas 82 10.24 %
Gútor 45 5.62 %
Szemet 45 5.62 %
Éberhard 36 4.49 %
Fél 34 4.24 %
Vők 4 0.50 %
Éberhard 500 29.48 %
Dénesd 266 15.68 %
Csölle 180 10.61 %
Fél 167 9.85 %
Dunahidas 144 8.49 %
Gútor 141 8.31 %
Annamajor 141 8.31 %
Vők 80 4.72 %
Szemet 77 4.54 %
Fél 473 23.29 %
Dénesd 450 22.16 %
Éberhard 240 11.82 %
Csölle 209 10.29 %
Gútor 170 8.37 %
Annamajor 161 7.93 %
Dunahidas 142 6.99 %
Vők 103 5.07 %
Szemet 83 4.09 %
Éberhard 456 40.39 %
Dénesd 215 19.04 %
Dunahidas 94 8.33 %
Annamajor 92 8.15 %
Csölle 84 7.44 %
Fél 78 6.91 %
Gútor 67 5.93 %
Szemet 37 3.28 %
Vők 6 0.53 %
Dénesd 916 35.63 %
Csölle 378 14.70 %
Annamajor 369 14.35 %
Dunahidas 300 11.67 %
Éberhard 178 6.92 %
Szemet 161 6.26 %
Gútor 160 6.22 %
Fél 100 3.89 %
Vők 9 0.35 %
Fél 314 34.09 %
Dénesd 121 13.14 %
Éberhard 103 11.18 %
Csölle 96 10.42 %
Dunahidas 95 10.31 %
Annamajor 89 9.66 %
Gútor 47 5.10 %
Szemet 45 4.89 %
Vők 11 1.19 %
Dénesd 149 39.42 %
Csölle 61 16.14 %
Annamajor 44 11.64 %
Dunahidas 37 9.79 %
Szemet 29 7.67 %
Gútor 24 6.35 %
Éberhard 17 4.50 %
Fél 17 4.50 %
Vők 0 0.00 %
Dénesd 69 19.94 %
Gútor 66 19.08 %
Csölle 56 16.18 %
Dunahidas 55 15.90 %
Szemet 31 8.96 %
Annamajor 31 8.96 %
Éberhard 24 6.94 %
Fél 13 3.76 %
Vők 1 0.29 %
Dénesd 62 25.20 %
Dunahidas 49 19.92 %
Csölle 33 13.41 %
Annamajor 28 11.38 %
Fél 26 10.57 %
Éberhard 19 7.72 %
Gútor 17 6.91 %
Szemet 11 4.47 %
Vők 1 0.41 %
Dénesd 119 44.07 %
Annamajor 41 15.19 %
Csölle 33 12.22 %
Dunahidas 25 9.26 %
Gútor 19 7.04 %
Szemet 14 5.19 %
Éberhard 13 4.81 %
Fél 6 2.22 %
Vők 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
231 40.88%
Együttélés-MKDM
138 24.42%
SNS
51 9.03%
KDH
38 6.73%
KSČ
36 6.37%
SZ
33 5.84%
SPV
17 3.01%
DS
7 1.24%
SD
5 0.88%
SSL
4 0.71%
Egyéb
5 0.88%
Érvényes szavazatok 565
Együttélés-MKDM
152 30.89%
HZDS
143 29.07%
SDĽ
54 10.98%
SNS
31 6.30%
Magyar Polgári Párt
23 4.67%
KDH
18 3.66%
SZS
15 3.05%
SDSS
10 2.03%
DS-ODS
8 1.63%
ZPR-RČS
7 1.42%
KSS
5 1.02%
SZ
5 1.02%
SSL-SNZ
4 0.81%
ODÚ
4 0.81%
SKDH
3 0.61%
SPI
3 0.61%
SLS
2 0.41%
HSS
2 0.41%
Egyéb
3 0.61%
Érvényes szavazatok 492
MK
143 32.06%
HZDS-RSS
118 26.46%
SP-VOĽBA
73 16.37%
ZRS
25 5.61%
KSS
19 4.26%
16 3.59%
SNS
14 3.14%
KDH
12 2.69%
HZPCS
8 1.79%
DS
6 1.35%
KSÚ
5 1.12%
SPK
2 0.45%
NS
2 0.45%
Egyéb
3 0.67%
Érvényes szavazatok 446
SDK
174 30.74%
MKP
159 28.09%
HZDS
96 16.96%
SDĽ
70 12.37%
SOP
25 4.42%
SNS
23 4.06%
MLHZP
7 1.24%
KSS
5 0.88%
Egyéb
7 1.24%
Érvényes szavazatok 566
MKP
225 41.90%
HZDS
76 14.15%
SDKU
76 14.15%
ANO
57 10.61%
SMER
39 7.26%
SDĽ
13 2.42%
SZS
8 1.49%
KSS
8 1.49%
HZD
8 1.49%
KDH
6 1.12%
PSNS
6 1.12%
SNS
5 0.93%
SDA
3 0.56%
Egyéb
7 1.30%
Érvényes szavazatok 537
MKP
180 36.89%
SDKU DS
104 21.31%
SMER
81 16.60%
SNS
34 6.97%
ĽS HZDS
30 6.15%
SF
15 3.07%
KDH
13 2.66%
ANO
13 2.66%
SLS
4 0.82%
KSS
3 0.61%
NADEJ
3 0.61%
LB
2 0.41%
Egyéb
6 1.23%
Érvényes szavazatok 488
Most-Híd
185 30.23%
SDKU DS
122 19.93%
SMER
108 17.65%
SaS
95 15.52%
MKP
21 3.43%
KDH
19 3.10%
SDĽ
14 2.29%
ĽS HZDS
14 2.29%
SNS
9 1.47%
Únia
7 1.14%
LSNS
6 0.98%
Paliho Kapurkova
5 0.82%
EDS
3 0.49%
KSS
3 0.49%
Egyéb
1 0.16%
Érvényes szavazatok 612
Most-Híd
179 28.92%
SMER SD
163 26.33%
SDKU DS
63 10.18%
SaS
57 9.21%
OĽaNO
52 8.40%
KDH
27 4.36%
MKP
16 2.58%
SNS
13 2.10%
99 Percent
10 1.62%
SZ
8 1.29%
Zmena zdola DU
7 1.13%
LSNS
5 0.81%
SF
4 0.65%
SSS NM
4 0.65%
Egyéb
11 1.78%
Érvényes szavazatok 619
Most-Híd
143 18.69%
SMER SD
134 17.52%
SaS
131 17.12%
OĽANO-NOVA
108 14.12%
SME RODINA
64 8.37%
MKP
43 5.62%
LSNS
37 4.84%
SNS
36 4.71%
#SIEŤ
29 3.79%
MKDA-MKDSZ
9 1.18%
SKOK!
9 1.18%
KDH
6 0.78%
SZS
5 0.65%
Egyéb
11 1.44%
Érvényes szavazatok 765
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések