SK
VK
.....

Szelény

Község

címer zászló
220 100% magyar 1910
56 35% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Szelény
Hivatalos szlovák megnevezés:
Seľany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolynyéki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Ipolysági járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Ádámhegy, Alsószelény, Bende-hegy, Elsőshegy, Ereszténypuszta, Felsőszelény, Opavaiszőlő, Szelényi-árok
Koordináták:
48.15837479, 19.19269562
Terület:
7,61 km2
Rang:
község
Népesség:
194
Tszf. magasság:
213 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99127
Település kód:
516341
Szervezeti azonosító:
647586
Adóazonosító:
2021173396

A község a Balassagyarmati-medencében, a Csábi-dombság kistájon fekszik, a Szelényi-patak mentén, a Korponai-fennsík lábánál, Ipolyságtól 30 km-re északkeletre, Balassagyarmattól 17 km-re északnyugatra, Nagykürtöstől 17, Dacsókeszitől 3 km-re délnyugatra. Elődközségei (Alsószelény és Felsőszelény) mára teljesen egybeépültek, a két településrészt a Szelényi-patak választja el egymástól. Határa hosszan elnyúlik észak-déli irányban, déli része dombos, mezőgazdaságilag művelt terület, északon a Korponai-fennsík erdei borítják, itt magasodik határának legmagasabb pontja, a 456 méteres Bendehegy (maga a falu 205 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik). Délnyugatról Kőkeszi, nyugatról Sirak, északról Csall és Apafalva, keletről Dacsókeszi, délkeletről Lukanénye, délről pedig Terbegec községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1907-ben Alsó- és Felsőszelény kisközségek egyesítésével alakult. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Kékkői járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Ipolysági járás), ebben az időszakban északi határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. Területe (7,61 km²) 1921/38-hoz képest (7,52 km²) 9 hektárral gyarapodott.

Népesség

1910-ben 221, 1921-ben 264, 1938-ban pedig 360, többségében magyar nemzetiségű lakosa volt, de jelentős szlovák kisebbség is élt a községben (1921-ben 36,4 %). 1940-ben is a lakosság több mint 30 %-a szlováknak vallotta magát. A község a 20. század második felében jelentős népességvesztésen ment át, 1938-1991 között lakosságszáma negyedével csökkent (360 főről 263-re), majd 1991-2011 között további 22,4 %-al (263 főről 204-re). Ez alatt a 20 éves időszak alatt a szlovák nemzetiségűek aránya 46 %-ról 54,4 %-ra nőtt, a magyaroké pedig 53,6 %-ról 45,1 %-ra csökkent, így 2001-2011 között Szelény szlovák relatív többségűvé vált. A lakosság túlnyomó többsége (93,1 %) római katolikus vallású.

Történelem

1252-ben Zelan alakban említik oklevél először, a Hont-Pázmány nemzetség ősi birtoka. Alsószelényt 1268-ban Zelen, 1270-ben Scelen, 1292-ben Zelen alakban említik a korabeli források. A 14. századtól a Szelényi családé, majd a Plachyak, a Palásthyak és a Gyürkiek birtoka. 1434-től a 18. századig részben a Szelényi család birtoka volt. A Majthényi család a 20. századig volt birtokos a településen. 1715-ben 3, 1720-ban 4 háza volt. 1828-ban 56 házában 336 lakos élt. Lakói mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel foglalkoztak. Felsőszelényt 1303-ban említik először, Alsószelény határában keletkezett a 14. század elején. 1462-ben "Felseu Zelen" néven említik, nemesi családok birtoka volt. 1715-ben 16, 1720-ban 8 háza volt, közülük 5 jobbágy és 3 zsellércsaládé. Alsó- és Felsőszelényt 1907-ben egyesítették. A trianoni békeszerződésig Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. A magyar nyelvű oktatást már az 1920-as években megszüntették a községben.

Mai jelentősége

Szent Annának szentelt római katolikus kápolnája 1850-ben épült késő klasszicista stílusban, eredetileg a Gyürky-család temetkezési helye volt. A teljesen átalakított egykori Gyürky-kúria falán látható a felsőszelényi születésű Gyürky Antal emléktáblája. Határában napkollektoros erőmű üzemel.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SZELÉNY. Magyar falu Hont Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai külömbfélék, fekszik Kőkeszinek szomszédságában, mellynek filiája; postája is van; határja jó, szőleje híres, legelője, fája elég van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szelén, magyar falu, Honth vmegyében, B.-Gyarmathoz éjszakra 2 mfld. 330 kath., 18 evang. lak., számos uri lakházak. Szőlőhegye nevezetes bort terem. F. u. többen.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Alsószelény, magyar kisközség, 14 házzal és 77 róm. kath. vallású lakossal; postája Kőkeszin, vasúti és táviróállomása Balassagyarmaton van. Hajdan közös volt Felsőszelénynyel, melynek sorsában osztozott. Első okleveles említésére 1270-ben akadunk, a mikor a Hunt nemzetségbeli Lampert egri püspök testvérének, Miklósnak fiai, Pázmány és Miklós, e birtokért pereskedtek és végül Pázmány nyerte el azt. E nemzetség Kóvári családága révén, 1392-ben, Palásthi Miklós és Péter örökölték a jószágot, a melyet utódaik századokon át megtartottak. A XV. században része volt itt a Szelényi családnak is, a mely innen vette a nevét. 1434-ben Szelényi Tamás a vármegye alispánja volt, a család két másik tagja pedig, Franciscus és Stefanus de Zelen, királyi emberekként szerepeltek egy 1439. évi oklevélben. A Szelényieket a XVIII. században is birtokban találjuk itt. A mult század első felében, a Palásthiakon kivül, Plachy Ferencznek és Gyürky Antalnak volt birtoka. Ezidőszerint nagyobb birtokosa nincsen. Felsőszelény, magyar kisközség, 30 házzal és 143 róm. kath. vallású lakossal; vasúti és táviró-állomása Balassagyarmaton, postája Kőkeszin van. A falu hajdan közös volt Alsószelénynyel és ennek sorsában osztozott. Okleveles nyomára már 1265-ben akadunk. 1270-ben a Hunt nemzetségbeli Miklós fiai és Pázmány Miklós pörösködek érte, mígnem az 1303. osztály alkalmával Pázmány, a Kóváry család őse nyerte el. a XV. században a Szelényi család nevében is felbukkan a község neve, mely családnak két tagja, Franciscus és Stephanus de Zelen, 1439-ben királyi emberek voltak. A Szelényi családot a XVIII. században is itt találjuk még. A mult században a Plachy családnak volt itt birtoka és nemesi kúriája, mely ma a Scheuffelen örökösöké. Felsőszelény községhez tartozik az Eresztény-major.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Szelény. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Elsőhegy, Ereszténypuszta, Feketepuszta, Opavaiszőllő. A község területe 1307 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 360.

Gyürky Antal

1817. 3. 12.
Felsőszelény - megszületett
Névelőfordulások
1773
Szelény,
1786
Selény,
1808
Alsó-Szelény et Felső-Szelény, Selany,
1907
Szelény,
1920
Selany,
1927
Selany, Szelény,
1938
Szelény,
1945
Selany, Szelény,
1948
Selany,
1973
Seľany
1994
Szelény

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szelény (Seľany) 39.
Telefon: 0474895101

Honlap:

Hivatali órák:

Polgármester:
Celeng Pavel (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Gemer Daniel (SMER-SD)
Pálfi Jozef (SMK-MKP)
Dola Tibor (SMK-MKP)
SMER-SD 33% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 67% SMK-MKP 2 képviselö 3 képviselö
Szelényi Községi Hivatal

Szelény 39.

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 216 96%
szlovákok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 9 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 226
magyarok 220 100%
szlovákok 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 221
magyarok 164 62%
szlovákok 96 36%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 4 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 264
magyarok 141 54%
szlovákok 121 46%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 263
magyarok 126 54%
szlovákok 105 45%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 233
magyarok 92 45%
szlovákok 111 54%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 204
magyarok 56 35%
szlovákok 96 59%
csehek 1 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 9 6%
összlétszám 162
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 164
Választási részvétel: 73.17 %
Kiadott boríték: 120
Bedobott boríték: 120

Polgármester

Érvényes szavazólap: 118
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Celeng Pavel 60 50.85 % SMER-SD
Híveš Jozef 58 49.15 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Pálfi Jozef 92 SMK-MKP
Dola Tibor 80 SMK-MKP
Gemer Daniel 78 SMER-SD

Képviselők

2014
SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö SDKÚ-DS 20.00% SDKÚ-DS 1 képviselö NOVA 20.00% NOVA 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 66.67% SMK-MKP 2 képviselö SMER-SD 33.33% SMER-SD 1 képviselö 3 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 185
Választási részvétel: 31.35 %
Kiadott boríték: 58
Bedobott boríték: 58
Választásra jogosult: 183
Választási részvétel: 18.03 %
Kiadott boríték: 33
Bedobott boríték: 33
Választásra jogosult: 170
Választási részvétel: 40,00 %
Kiadott boríték: 68
Bedobott boríték: 68

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 44
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 63
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 26 59.09 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 6 13.64 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 4 9.09 % SNS
Andrea Jenčíková 3 6.82 % NP
Emil Samko 2 4.55 % KĽS
Marian Kotleba 2 4.55 % ĽS Naše Slovensko
Pavel Chovanec 1 2.27 % ÚSVIT
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Marian Kotleba 10 30.30% ĽS Naše Slovensko
Marian Kotleba 29 46.03 % ĽSNS
Ján Lunter 16 25.40 % Független
Igor Kašper 10 15.87 % Független
Martin Juhaniak 5 7.94 % Független
Martin Klus 2 3.17 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Viliam Baňák 1 1.59 % JĽSS
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 58
Érvényes szavazólap: 66
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Attila Baki 44 75.86% MOST - HÍD
Mirko Trojčák 29 50.00% KDH, SMER - SD
László Jámbor 15 25.86% SMK-MKP
Ondrej Kollár 10 17.24% SMER - SD, KDH
Darina Antolíková 9 15.52% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Dušan Backo 5 8.62% SNS
Mária Lőrincz 4 6.90% Független
Václav Hájevský 2 3.45% Független
Bohuslav Beňo 2 3.45% OKS
Jaroslav Zauška 2 3.45% SMER - SD, KDH
Richárd Hamerlik 2 3.45% SMS
Jozef Filip 2 3.45% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Pavol Goda 1 1.72% SĽS
Peter Bartoš 1 1.72% ĽS Naše Slovensko
Peter Šiška 1 1.72% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Miroslav Bartoš 1 1.72% SRK
Anna Hlivárová 1 1.72% ASV
Mirko Trojčák 29 43.94% SMER-SD
Ondrej Kollár 20 30.30% SMER-SD
László Jámbor 17 25.76% SMK-MKP
Darina Antolíková 15 22.73% ŠANCA
Ladislav Balík 15 22.73% SMK-MKP
Jaroslav Dudáš 10 15.15% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 9 13.64% MOST - HÍD
Michal Györgyík 7 10.61% ĽS Naše Slovensko
Nicolas Dobrocký 6 9.09% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Filip 6 9.09% SMER-SD
Igor Boreš 6 9.09% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Michaela Činčurová 5 7.58% SNS
Anikó Korčoková 5 7.58% SMK-MKP
Ladislav Nozdrovický 4 6.06% Független
Miloš Krchňavý 4 6.06% Független
Ľuboslav Dobrocký 4 6.06% ŠANCA
Viktor Lestyánszky 4 6.06% MOST - HÍD
Dana Havrilová 3 4.55% Független
Peter Šalko 3 4.55% Független
Marcel Fagyas 3 4.55% MKDA-MKDSZ
Mária Košíková 2 3.03% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Rózsa Skabela 1 1.52% MOST - HÍD
Tomáš Krahulec 0 0.00% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 10.93 %
Ipolynyék 120 9.57 %
Nagycsalomja 65 5.18 %
Ipolykeszi 57 4.55 %
Lukanénye 53 4.23 %
Csáb 43 3.43 %
Nagykürtös 40 3.19 %
Inám 38 3.03 %
Kóvár 34 2.71 %
Ipolyvarbó 28 2.23 %
Ipolynagyfalu 28 2.23 %
Ipolyszécsényke 26 2.07 %
Kelenye 22 1.75 %
Kőkeszi 21 1.67 %
Apátújfalu 20 1.59 %
Bussa 19 1.52 %
Terbegec 19 1.52 %
Ipolyhídvég 18 1.44 %
Zsély 17 1.36 %
Óvár 15 1.20 %
Leszenye 9 0.72 %
Dacsókeszi 6 0.48 %
Szelény 5 0.40 %
Csalár 5 0.40 %
Magasmajtény 5 0.40 %
Galábocs 4 0.32 %
Felsőzellő 4 0.32 %
Kiscsalomja 4 0.32 %
Tótgyarmat 3 0.24 %
Kékkő 3 0.24 %
Ipolyharaszti 3 0.24 %
Kislibercse 2 0.16 %
Rárósmulyad 2 0.16 %
Kiskürtös 2 0.16 %
Ebeck 2 0.16 %
Gyürki 2 0.16 %
Paróca 1 0.08 %
Nógrádszenna 1 0.08 %
Ipolykér 1 0.08 %
Felsőpalojta 1 0.08 %
Sirak 1 0.08 %
Hartyán 1 0.08 %
Bátorfalu 1 0.08 %
Szécsénykovácsi 1 0.08 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 63.97 %
Mikszáthfalva 149 21.56 %
Ebeck 70 10.13 %
Kürtösújfalu 69 9.99 %
Kékkő 63 9.12 %
Zsély 51 7.38 %
Alsópalojta 39 5.64 %
Kiskürtös 30 4.34 %
Középpalojta 20 2.89 %
Nógrádszentpéter 18 2.60 %
Magasmajtény 15 2.17 %
Érújfalu 15 2.17 %
Erdőszelestény 15 2.17 %
Bereklak 15 2.17 %
Bussa 13 1.88 %
Alsózellő 10 1.45 %
Dacsólam 10 1.45 %
Csalár 9 1.30 %
Lukanénye 9 1.30 %
Nagyhalom 9 1.30 %
Leszenye 8 1.16 %
Kishalom 8 1.16 %
Dacsókeszi 8 1.16 %
Felsőpalojta 8 1.16 %
Alsósztregova 7 1.01 %
Bátorfalu 7 1.01 %
Csáb 7 1.01 %
Nógrádszenna 6 0.87 %
Felsőesztergály 6 0.87 %
Ipolynyék 6 0.87 %
Ipolykér 6 0.87 %
Alsóesztergály 6 0.87 %
Száraznyírjes 6 0.87 %
Tótgyarmat 5 0.72 %
Paróca 5 0.72 %
Felsősztregova 5 0.72 %
Apátújfalu 4 0.58 %
Szécsénykovácsi 4 0.58 %
Apafalva 3 0.43 %
Kóvár 3 0.43 %
Kőkeszi 3 0.43 %
Szelény 3 0.43 %
Kiscsalomja 3 0.43 %
Sirak 3 0.43 %
Kelenye 3 0.43 %
Gyürki 2 0.29 %
Szuhány 2 0.29 %
Felsőzellő 2 0.29 %
Óvár 2 0.29 %
Kislibercse 2 0.29 %
Zobor 2 0.29 %
Galábocs 2 0.29 %
Nagycsalomja 2 0.29 %
Nagylám 1 0.14 %
Veres 1 0.14 %
Ipolyharaszti 1 0.14 %
Süllye 1 0.14 %
Hartyán 1 0.14 %
Ipolyszécsényke 1 0.14 %
Csall 1 0.14 %
Tótkisfalu 1 0.14 %
Ipolykeszi 1 0.14 %
Ipolyvarbó 1 0.14 %
Ipolyhídvég 1 0.14 %
Ipolybalog 1 0.14 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 14.78 %
Nagykürtös 169 10.81 %
Magasmajtény 85 5.44 %
Apátújfalu 79 5.05 %
Ipolynyék 78 4.99 %
Csáb 69 4.41 %
Leszenye 64 4.09 %
Zsély 43 2.75 %
Bátorfalu 37 2.37 %
Óvár 27 1.73 %
Tótgyarmat 27 1.73 %
Kékkő 26 1.66 %
Bussa 24 1.54 %
Nagycsalomja 24 1.54 %
Ipolybalog 24 1.54 %
Szécsénykovácsi 23 1.47 %
Dacsókeszi 22 1.41 %
Kőkeszi 22 1.41 %
Inám 21 1.34 %
Ipolyharaszti 21 1.34 %
Bereklak 20 1.28 %
Középpalojta 18 1.15 %
Ipolyvarbó 18 1.15 %
Erdőszelestény 18 1.15 %
Csall 17 1.09 %
Nógrádszentpéter 16 1.02 %
Alsósztregova 16 1.02 %
Szelény 15 0.96 %
Ipolykeszi 14 0.90 %
Felsőzellő 13 0.83 %
Terbegec 13 0.83 %
Kiscsalomja 13 0.83 %
Kóvár 13 0.83 %
Sirak 12 0.77 %
Borosznok 12 0.77 %
Kiskürtös 11 0.70 %
Tótkisfalu 11 0.70 %
Ebeck 11 0.70 %
Szuhány 11 0.70 %
Ipolynagyfalu 10 0.64 %
Ipolykér 10 0.64 %
Kishalom 9 0.58 %
Kürtösújfalu 8 0.51 %
Gyürki 8 0.51 %
Alsózellő 8 0.51 %
Alsópalojta 7 0.45 %
Csalár 6 0.38 %
Nógrádszenna 6 0.38 %
Dacsólam 6 0.38 %
Érújfalu 5 0.32 %
Süllye 5 0.32 %
Nagyhalom 5 0.32 %
Felsősztregova 5 0.32 %
Apafalva 5 0.32 %
Felsőesztergály 5 0.32 %
Ipolyhídvég 4 0.26 %
Tótkelecsény 4 0.26 %
Galábocs 4 0.26 %
Mikszáthfalva 4 0.26 %
Kislibercse 4 0.26 %
Rárósmulyad 4 0.26 %
Kelenye 3 0.19 %
Hartyán 3 0.19 %
Alsóesztergály 2 0.13 %
Ipolyszécsényke 2 0.13 %
Nagylám 2 0.13 %
Felsőpalojta 2 0.13 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 15.69 %
Nagykürtös 228 11.25 %
Magasmajtény 105 5.18 %
Óvár 76 3.75 %
Lukanénye 71 3.50 %
Ipolybalog 70 3.45 %
Ipolykér 69 3.40 %
Kékkő 50 2.47 %
Inám 43 2.12 %
Csalár 42 2.07 %
Ipolyhídvég 39 1.92 %
Bussa 34 1.68 %
Ipolykeszi 30 1.48 %
Kőkeszi 26 1.28 %
Csall 25 1.23 %
Csáb 23 1.13 %
Szécsénykovácsi 21 1.04 %
Nagycsalomja 20 0.99 %
Alsópalojta 20 0.99 %
Nógrádszentpéter 18 0.89 %
Ipolynagyfalu 17 0.84 %
Leszenye 16 0.79 %
Zsély 14 0.69 %
Erdőszelestény 14 0.69 %
Dacsókeszi 13 0.64 %
Ipolyharaszti 13 0.64 %
Bátorfalu 11 0.54 %
Gyürki 11 0.54 %
Ebeck 11 0.54 %
Kishalom 10 0.49 %
Bereklak 10 0.49 %
Alsósztregova 10 0.49 %
Szelény 9 0.44 %
Ipolyvarbó 9 0.44 %
Tótkisfalu 9 0.44 %
Apátújfalu 8 0.39 %
Kóvár 7 0.35 %
Felsőzellő 7 0.35 %
Kelenye 7 0.35 %
Terbegec 7 0.35 %
Mikszáthfalva 6 0.30 %
Felsőesztergály 6 0.30 %
Galábocs 5 0.25 %
Sirak 5 0.25 %
Tótgyarmat 5 0.25 %
Középpalojta 5 0.25 %
Apafalva 5 0.25 %
Kiskürtös 4 0.20 %
Kürtösújfalu 4 0.20 %
Rárósmulyad 4 0.20 %
Szuhány 4 0.20 %
Nagyhalom 3 0.15 %
Zobor 3 0.15 %
Ipolyszécsényke 3 0.15 %
Felsősztregova 3 0.15 %
Nógrádszenna 3 0.15 %
Felsőpalojta 3 0.15 %
Alsóesztergály 2 0.10 %
Alsózellő 2 0.10 %
Veres 2 0.10 %
Hartyán 2 0.10 %
Dacsólam 2 0.10 %
Kislibercse 2 0.10 %
Nagylám 2 0.10 %
Száraznyírjes 1 0.05 %
Kiscsalomja 1 0.05 %
Tótkelecsény 1 0.05 %
Érújfalu 1 0.05 %
Borosznok 1 0.05 %
Süllye 1 0.05 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 51.85 %
Kékkő 70 7.39 %
Magasmajtény 34 3.59 %
Zsély 31 3.27 %
Kiskürtös 31 3.27 %
Nógrádszentpéter 30 3.17 %
Bussa 19 2.01 %
Mikszáthfalva 18 1.90 %
Felsőzellő 14 1.48 %
Ipolynyék 14 1.48 %
Lukanénye 13 1.37 %
Leszenye 13 1.37 %
Alsózellő 12 1.27 %
Alsópalojta 12 1.27 %
Alsósztregova 11 1.16 %
Bereklak 11 1.16 %
Érújfalu 11 1.16 %
Alsóesztergály 11 1.16 %
Felsőesztergály 11 1.16 %
Szécsénykovácsi 10 1.06 %
Dacsólam 8 0.84 %
Nagyhalom 8 0.84 %
Csalár 8 0.84 %
Ipolyvarbó 7 0.74 %
Csáb 7 0.74 %
Kishalom 7 0.74 %
Tótkisfalu 7 0.74 %
Kürtösújfalu 7 0.74 %
Ebeck 7 0.74 %
Kiscsalomja 7 0.74 %
Szelény 6 0.63 %
Hartyán 6 0.63 %
Középpalojta 6 0.63 %
Tótkelecsény 5 0.53 %
Nagycsalomja 5 0.53 %
Kőkeszi 5 0.53 %
Szuhány 5 0.53 %
Terbegec 4 0.42 %
Csall 4 0.42 %
Apátújfalu 4 0.42 %
Ipolykér 4 0.42 %
Kislibercse 4 0.42 %
Erdőszelestény 4 0.42 %
Ipolybalog 4 0.42 %
Száraznyírjes 4 0.42 %
Dacsókeszi 4 0.42 %
Sirak 3 0.32 %
Óvár 3 0.32 %
Galábocs 3 0.32 %
Ipolyszécsényke 3 0.32 %
Bátorfalu 3 0.32 %
Zobor 2 0.21 %
Gyürki 2 0.21 %
Tótgyarmat 2 0.21 %
Felsősztregova 2 0.21 %
Felsőpalojta 2 0.21 %
Ipolyharaszti 1 0.11 %
Paróca 1 0.11 %
Inám 1 0.11 %
Kóvár 1 0.11 %
Ipolynagyfalu 1 0.11 %
Nógrádszenna 1 0.11 %
Ipolyhídvég 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 40.56 %
Kékkő 56 4.74 %
Zsély 50 4.23 %
Lukanénye 43 3.64 %
Alsópalojta 41 3.47 %
Mikszáthfalva 36 3.05 %
Erdőszelestény 31 2.62 %
Érújfalu 30 2.54 %
Kiskürtös 30 2.54 %
Nógrádszentpéter 28 2.37 %
Alsósztregova 28 2.37 %
Középpalojta 23 1.95 %
Dacsókeszi 23 1.95 %
Ebeck 22 1.86 %
Bereklak 22 1.86 %
Bussa 21 1.78 %
Alsózellő 21 1.78 %
Kőkeszi 21 1.78 %
Csáb 20 1.69 %
Apátújfalu 19 1.61 %
Kürtösújfalu 17 1.44 %
Tótgyarmat 16 1.35 %
Nógrádszenna 15 1.27 %
Ipolynyék 14 1.19 %
Felsőzellő 14 1.19 %
Leszenye 14 1.19 %
Csalár 13 1.10 %
Kiscsalomja 13 1.10 %
Nagycsalomja 12 1.02 %
Alsóesztergály 11 0.93 %
Kislibercse 11 0.93 %
Felsőesztergály 11 0.93 %
Hartyán 10 0.85 %
Inám 10 0.85 %
Tótkisfalu 10 0.85 %
Szelény 10 0.85 %
Magasmajtény 10 0.85 %
Nagylám 9 0.76 %
Szécsénykovácsi 9 0.76 %
Szuhány 8 0.68 %
Felsőpalojta 7 0.59 %
Dacsólam 7 0.59 %
Apafalva 7 0.59 %
Bátorfalu 6 0.51 %
Sirak 6 0.51 %
Ipolynagyfalu 6 0.51 %
Nagyhalom 6 0.51 %
Ipolyhídvég 5 0.42 %
Tótkelecsény 5 0.42 %
Gyürki 5 0.42 %
Csall 5 0.42 %
Óvár 5 0.42 %
Ipolykér 5 0.42 %
Terbegec 5 0.42 %
Kishalom 5 0.42 %
Kelenye 5 0.42 %
Galábocs 4 0.34 %
Paróca 4 0.34 %
Ipolyharaszti 4 0.34 %
Süllye 3 0.25 %
Száraznyírjes 3 0.25 %
Rárósmulyad 3 0.25 %
Kóvár 3 0.25 %
Zobor 2 0.17 %
Ipolykeszi 2 0.17 %
Ipolybalog 2 0.17 %
Borosznok 2 0.17 %
Veres 2 0.17 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Ipolyszécsényke 1 0.08 %
Felsősztregova 1 0.08 %
Nagykürtös 246 25.00 %
Erdőszelestény 168 17.07 %
Zsély 73 7.42 %
Kékkő 32 3.25 %
Leszenye 27 2.74 %
Csáb 25 2.54 %
Magasmajtény 24 2.44 %
Mikszáthfalva 22 2.24 %
Kiscsalomja 21 2.13 %
Lukanénye 21 2.13 %
Dacsólam 21 2.13 %
Bussa 21 2.13 %
Apátújfalu 19 1.93 %
Nógrádszentpéter 18 1.83 %
Középpalojta 15 1.52 %
Bereklak 15 1.52 %
Kiskürtös 14 1.42 %
Alsópalojta 14 1.42 %
Érújfalu 14 1.42 %
Kürtösújfalu 14 1.42 %
Csall 13 1.32 %
Ipolyvarbó 13 1.32 %
Ipolybalog 13 1.32 %
Terbegec 13 1.32 %
Ipolynyék 12 1.22 %
Nagycsalomja 12 1.22 %
Alsósztregova 12 1.22 %
Nagyhalom 12 1.22 %
Szécsénykovácsi 12 1.22 %
Ebeck 11 1.12 %
Alsózellő 8 0.81 %
Felsőzellő 8 0.81 %
Bátorfalu 7 0.71 %
Ipolyharaszti 7 0.71 %
Tótgyarmat 6 0.61 %
Csalár 6 0.61 %
Kishalom 6 0.61 %
Felsőesztergály 6 0.61 %
Felsőpalojta 6 0.61 %
Gyürki 6 0.61 %
Szelény 6 0.61 %
Dacsókeszi 5 0.51 %
Ipolynagyfalu 5 0.51 %
Kőkeszi 5 0.51 %
Kóvár 5 0.51 %
Tótkisfalu 5 0.51 %
Nógrádszenna 5 0.51 %
Kislibercse 4 0.41 %
Borosznok 4 0.41 %
Hartyán 4 0.41 %
Sirak 4 0.41 %
Zobor 4 0.41 %
Ipolykeszi 3 0.30 %
Felsősztregova 3 0.30 %
Ipolykér 3 0.30 %
Szuhány 3 0.30 %
Ipolyhídvég 3 0.30 %
Nagylám 3 0.30 %
Alsóesztergály 3 0.30 %
Inám 2 0.20 %
Süllye 2 0.20 %
Száraznyírjes 2 0.20 %
Galábocs 2 0.20 %
Óvár 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 14.79 %
Nagykürtös 217 14.72 %
Ipolybalog 189 12.82 %
Lukanénye 124 8.41 %
Csáb 91 6.17 %
Nagycsalomja 80 5.43 %
Inám 72 4.88 %
Ipolyhídvég 64 4.34 %
Zsély 59 4.00 %
Bussa 51 3.46 %
Ipolykeszi 48 3.26 %
Kóvár 45 3.05 %
Ipolyvarbó 43 2.92 %
Apátújfalu 43 2.92 %
Óvár 42 2.85 %
Ipolynagyfalu 38 2.58 %
Ipolyszécsényke 36 2.44 %
Kőkeszi 36 2.44 %
Kelenye 27 1.83 %
Kékkő 22 1.49 %
Terbegec 21 1.42 %
Dacsókeszi 20 1.36 %
Leszenye 19 1.29 %
Szécsénykovácsi 18 1.22 %
Felsőzellő 15 1.02 %
Alsósztregova 15 1.02 %
Szelény 15 1.02 %
Bátorfalu 14 0.95 %
Csalár 13 0.88 %
Nógrádszentpéter 11 0.75 %
Kiscsalomja 10 0.68 %
Galábocs 10 0.68 %
Magasmajtény 10 0.68 %
Alsópalojta 9 0.61 %
Erdőszelestény 9 0.61 %
Szuhány 8 0.54 %
Mikszáthfalva 8 0.54 %
Sirak 8 0.54 %
Tótkisfalu 7 0.47 %
Érújfalu 7 0.47 %
Alsózellő 7 0.47 %
Kiskürtös 7 0.47 %
Rárósmulyad 7 0.47 %
Hartyán 6 0.41 %
Tótgyarmat 6 0.41 %
Kürtösújfalu 6 0.41 %
Gyürki 6 0.41 %
Dacsólam 5 0.34 %
Tótkelecsény 5 0.34 %
Felsőesztergály 5 0.34 %
Kishalom 5 0.34 %
Ipolykér 5 0.34 %
Ipolyharaszti 5 0.34 %
Ebeck 4 0.27 %
Nagyhalom 4 0.27 %
Nagylám 4 0.27 %
Bereklak 4 0.27 %
Felsőpalojta 3 0.20 %
Középpalojta 3 0.20 %
Zobor 3 0.20 %
Csall 3 0.20 %
Nógrádszenna 2 0.14 %
Alsóesztergály 2 0.14 %
Kislibercse 2 0.14 %
Paróca 2 0.14 %
Apafalva 2 0.14 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 25.73 %
Középpalojta 113 11.40 %
Alsópalojta 91 9.18 %
Lukanénye 90 9.08 %
Felsőpalojta 79 7.97 %
Bereklak 61 6.16 %
Kékkő 32 3.23 %
Ebeck 32 3.23 %
Tótgyarmat 24 2.42 %
Csáb 22 2.22 %
Mikszáthfalva 21 2.12 %
Magasmajtény 20 2.02 %
Kőkeszi 17 1.72 %
Leszenye 16 1.61 %
Erdőszelestény 15 1.51 %
Ipolynyék 15 1.51 %
Dacsólam 15 1.51 %
Kiskürtös 14 1.41 %
Szuhány 14 1.41 %
Zsély 12 1.21 %
Dacsókeszi 11 1.11 %
Bussa 8 0.81 %
Kürtösújfalu 8 0.81 %
Alsóesztergály 7 0.71 %
Érújfalu 7 0.71 %
Apátújfalu 6 0.61 %
Nagycsalomja 6 0.61 %
Óvár 6 0.61 %
Nógrádszentpéter 6 0.61 %
Csalár 6 0.61 %
Terbegec 5 0.50 %
Csall 5 0.50 %
Alsózellő 5 0.50 %
Alsósztregova 5 0.50 %
Tótkisfalu 5 0.50 %
Hartyán 5 0.50 %
Ipolykeszi 5 0.50 %
Felsőzellő 4 0.40 %
Bátorfalu 4 0.40 %
Szelény 4 0.40 %
Kiscsalomja 4 0.40 %
Felsőesztergály 4 0.40 %
Sirak 3 0.30 %
Ipolynagyfalu 3 0.30 %
Nagylám 3 0.30 %
Apafalva 3 0.30 %
Gyürki 3 0.30 %
Ipolyhídvég 2 0.20 %
Ipolyharaszti 2 0.20 %
Száraznyírjes 2 0.20 %
Nógrádszenna 2 0.20 %
Ipolybalog 2 0.20 %
Kislibercse 2 0.20 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Kishalom 1 0.10 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Kelenye 1 0.10 %
Szécsénykovácsi 1 0.10 %
Kóvár 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Veres 1 0.10 %
Nagyhalom 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Zobor 1 0.10 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 18.38 %
Ipolybalog 179 14.12 %
Lukanénye 173 13.64 %
Csáb 132 10.41 %
Nagykürtös 125 9.86 %
Apátújfalu 119 9.38 %
Nagycsalomja 96 7.57 %
Zsély 80 6.31 %
Leszenye 69 5.44 %
Inám 61 4.81 %
Ipolykeszi 61 4.81 %
Bussa 59 4.65 %
Ipolyhídvég 59 4.65 %
Kőkeszi 58 4.57 %
Ipolyszécsényke 50 3.94 %
Tótgyarmat 48 3.79 %
Ipolyvarbó 48 3.79 %
Óvár 46 3.63 %
Kelenye 46 3.63 %
Kóvár 42 3.31 %
Terbegec 41 3.23 %
Bátorfalu 36 2.84 %
Ipolynagyfalu 34 2.68 %
Dacsókeszi 30 2.37 %
Szécsénykovácsi 26 2.05 %
Ipolyharaszti 18 1.42 %
Szelény 17 1.34 %
Sirak 15 1.18 %
Erdőszelestény 15 1.18 %
Csalár 14 1.10 %
Kékkő 13 1.03 %
Magasmajtény 12 0.95 %
Ipolykér 12 0.95 %
Ebeck 11 0.87 %
Mikszáthfalva 10 0.79 %
Felsőzellő 9 0.71 %
Csall 9 0.71 %
Gyürki 8 0.63 %
Galábocs 8 0.63 %
Bereklak 6 0.47 %
Rárósmulyad 6 0.47 %
Középpalojta 4 0.32 %
Alsóesztergály 4 0.32 %
Felsőpalojta 3 0.24 %
Kiscsalomja 3 0.24 %
Alsósztregova 3 0.24 %
Kiskürtös 2 0.16 %
Nagyhalom 2 0.16 %
Alsópalojta 2 0.16 %
Nógrádszenna 2 0.16 %
Szuhány 2 0.16 %
Nógrádszentpéter 2 0.16 %
Alsózellő 2 0.16 %
Felsősztregova 1 0.08 %
Apafalva 1 0.08 %
Kürtösújfalu 1 0.08 %
Kislibercse 1 0.08 %
Tótkisfalu 1 0.08 %
Hartyán 1 0.08 %
Érújfalu 1 0.08 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 2.81 %
Ipolykér 25 1.90 %
Bussa 21 1.59 %
Lukanénye 21 1.59 %
Szécsénykovácsi 21 1.59 %
Nagykürtös 19 1.44 %
Ipolynyék 17 1.29 %
Óvár 12 0.91 %
Zsély 12 0.91 %
Terbegec 11 0.83 %
Apátújfalu 11 0.83 %
Ipolybalog 11 0.83 %
Csáb 10 0.76 %
Felsőzellő 10 0.76 %
Nagycsalomja 8 0.61 %
Ipolyhídvég 7 0.53 %
Kőkeszi 7 0.53 %
Inám 7 0.53 %
Leszenye 7 0.53 %
Galábocs 5 0.38 %
Csalár 4 0.30 %
Ipolynagyfalu 4 0.30 %
Érújfalu 3 0.23 %
Hartyán 3 0.23 %
Dacsókeszi 3 0.23 %
Gyürki 3 0.23 %
Kóvár 3 0.23 %
Paróca 3 0.23 %
Ipolyszécsényke 3 0.23 %
Szelény 3 0.23 %
Erdőszelestény 3 0.23 %
Tótgyarmat 2 0.15 %
Felsőesztergály 2 0.15 %
Ipolyharaszti 2 0.15 %
Alsósztregova 2 0.15 %
Sirak 2 0.15 %
Mikszáthfalva 2 0.15 %
Alsózellő 1 0.08 %
Kelenye 1 0.08 %
Alsópalojta 1 0.08 %
Ebeck 1 0.08 %
Alsóesztergály 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Magasmajtény 1 0.08 %
Nógrádszentpéter 1 0.08 %
Dacsólam 1 0.08 %
Bereklak 1 0.08 %
Nagylám 1 0.08 %
Kiscsalomja 1 0.08 %
Csall 1 0.08 %
Kékkő 1 0.08 %
Kiskürtös 1 0.08 %
Rárósmulyad 1 0.08 %
Szuhány 1 0.08 %
Középpalojta 1 0.08 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 9.66 %
Nagykürtös 96 8.43 %
Nógrádszentpéter 34 2.99 %
Érújfalu 17 1.49 %
Kékkő 16 1.40 %
Kislibercse 15 1.32 %
Tótkisfalu 15 1.32 %
Bussa 15 1.32 %
Magasmajtény 14 1.23 %
Borosznok 13 1.14 %
Süllye 11 0.97 %
Felsőesztergály 11 0.97 %
Lukanénye 9 0.79 %
Alsópalojta 9 0.79 %
Zsély 9 0.79 %
Csáb 9 0.79 %
Ipolyharaszti 9 0.79 %
Bereklak 8 0.70 %
Felsősztregova 8 0.70 %
Dacsólam 7 0.61 %
Tótkelecsény 7 0.61 %
Nagylám 7 0.61 %
Nógrádszenna 6 0.53 %
Felsőzellő 6 0.53 %
Csall 6 0.53 %
Szelény 5 0.44 %
Hartyán 5 0.44 %
Ipolynyék 5 0.44 %
Kiscsalomja 5 0.44 %
Bátorfalu 4 0.35 %
Nagycsalomja 4 0.35 %
Kiskürtös 4 0.35 %
Alsózellő 4 0.35 %
Szuhány 4 0.35 %
Paróca 4 0.35 %
Kürtösújfalu 3 0.26 %
Kelenye 3 0.26 %
Nagyhalom 3 0.26 %
Kőkeszi 2 0.18 %
Rárósmulyad 2 0.18 %
Ipolybalog 2 0.18 %
Dacsókeszi 2 0.18 %
Leszenye 2 0.18 %
Középpalojta 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Kishalom 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Ebeck 1 0.09 %
Gyürki 1 0.09 %
Erdőszelestény 1 0.09 %
Mikszáthfalva 1 0.09 %
Tótgyarmat 1 0.09 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 26.26 %
Zsély 73 3.77 %
Kékkő 64 3.30 %
Alsózellő 62 3.20 %
Lukanénye 49 2.53 %
Csáb 37 1.91 %
Alsósztregova 37 1.91 %
Középpalojta 36 1.86 %
Apátújfalu 35 1.81 %
Dacsókeszi 33 1.70 %
Nógrádszentpéter 29 1.50 %
Bereklak 28 1.44 %
Mikszáthfalva 28 1.44 %
Erdőszelestény 26 1.34 %
Kiskürtös 25 1.29 %
Érújfalu 25 1.29 %
Felsőzellő 23 1.19 %
Ipolynyék 23 1.19 %
Alsópalojta 21 1.08 %
Nagycsalomja 20 1.03 %
Ebeck 20 1.03 %
Leszenye 20 1.03 %
Kőkeszi 18 0.93 %
Felsőesztergály 18 0.93 %
Bussa 18 0.93 %
Szécsénykovácsi 18 0.93 %
Alsóesztergály 18 0.93 %
Csalár 17 0.88 %
Kiscsalomja 17 0.88 %
Tótgyarmat 16 0.83 %
Nógrádszenna 15 0.77 %
Terbegec 14 0.72 %
Ipolykér 14 0.72 %
Bátorfalu 11 0.57 %
Ipolybalog 11 0.57 %
Óvár 11 0.57 %
Tótkelecsény 11 0.57 %
Kelenye 11 0.57 %
Tótkisfalu 9 0.46 %
Szuhány 9 0.46 %
Kürtösújfalu 9 0.46 %
Sirak 9 0.46 %
Ipolyhídvég 9 0.46 %
Száraznyírjes 8 0.41 %
Inám 8 0.41 %
Ipolyvarbó 8 0.41 %
Felsőpalojta 7 0.36 %
Szelény 7 0.36 %
Apafalva 7 0.36 %
Süllye 6 0.31 %
Ipolyszécsényke 6 0.31 %
Galábocs 6 0.31 %
Ipolynagyfalu 6 0.31 %
Nagyhalom 6 0.31 %
Kóvár 6 0.31 %
Csall 6 0.31 %
Kislibercse 6 0.31 %
Magasmajtény 4 0.21 %
Ipolyharaszti 4 0.21 %
Ipolykeszi 3 0.15 %
Paróca 3 0.15 %
Nagylám 3 0.15 %
Gyürki 3 0.15 %
Felsősztregova 3 0.15 %
Kishalom 3 0.15 %
Dacsólam 3 0.15 %
Rárósmulyad 3 0.15 %
Veres 2 0.10 %
Borosznok 2 0.10 %
Zobor 2 0.10 %
Hartyán 1 0.05 %
Nagykürtös 717 69.48 %
Kékkő 93 9.01 %
Mikszáthfalva 76 7.36 %
Alsópalojta 67 6.49 %
Magasmajtény 59 5.72 %
Kiskürtös 39 3.78 %
Alsósztregova 36 3.49 %
Középpalojta 32 3.10 %
Zsély 31 3.00 %
Nógrádszentpéter 27 2.62 %
Erdőszelestény 25 2.42 %
Ebeck 22 2.13 %
Bereklak 22 2.13 %
Alsózellő 22 2.13 %
Ipolynyék 21 2.03 %
Bussa 18 1.74 %
Nagyhalom 14 1.36 %
Kürtösújfalu 13 1.26 %
Dacsókeszi 11 1.07 %
Csalár 9 0.87 %
Alsóesztergály 8 0.78 %
Dacsólam 8 0.78 %
Kislibercse 7 0.68 %
Csáb 7 0.68 %
Leszenye 6 0.58 %
Csall 6 0.58 %
Lukanénye 5 0.48 %
Tótkisfalu 5 0.48 %
Érújfalu 5 0.48 %
Szuhány 5 0.48 %
Kishalom 5 0.48 %
Felsőpalojta 4 0.39 %
Szécsénykovácsi 4 0.39 %
Sirak 4 0.39 %
Ipolyhídvég 4 0.39 %
Kőkeszi 4 0.39 %
Óvár 4 0.39 %
Szelény 4 0.39 %
Felsőzellő 4 0.39 %
Száraznyírjes 4 0.39 %
Nagylám 3 0.29 %
Ipolyharaszti 3 0.29 %
Bátorfalu 3 0.29 %
Ipolykér 3 0.29 %
Hartyán 3 0.29 %
Galábocs 3 0.29 %
Nagycsalomja 3 0.29 %
Terbegec 3 0.29 %
Ipolybalog 3 0.29 %
Apátújfalu 2 0.19 %
Ipolykeszi 2 0.19 %
Felsősztregova 2 0.19 %
Tótgyarmat 2 0.19 %
Zobor 2 0.19 %
Kóvár 2 0.19 %
Felsőesztergály 2 0.19 %
Nógrádszenna 2 0.19 %
Rárósmulyad 1 0.10 %
Süllye 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Ipolynagyfalu 1 0.10 %
Kelenye 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 48.25 %
Kékkő 203 6.89 %
Magasmajtény 163 5.53 %
Erdőszelestény 118 4.01 %
Nógrádszentpéter 116 3.94 %
Bereklak 105 3.57 %
Lukanénye 105 3.57 %
Bussa 104 3.53 %
Csáb 102 3.46 %
Alsópalojta 102 3.46 %
Alsósztregova 87 2.95 %
Zsély 86 2.92 %
Mikszáthfalva 80 2.72 %
Középpalojta 78 2.65 %
Kürtösújfalu 76 2.58 %
Dacsókeszi 69 2.34 %
Kőkeszi 63 2.14 %
Érújfalu 61 2.07 %
Kiskürtös 55 1.87 %
Szuhány 55 1.87 %
Leszenye 55 1.87 %
Ebeck 51 1.73 %
Dacsólam 51 1.73 %
Apátújfalu 51 1.73 %
Ipolynyék 45 1.53 %
Alsózellő 42 1.43 %
Felsőpalojta 41 1.39 %
Nógrádszenna 40 1.36 %
Kiscsalomja 36 1.22 %
Felsőesztergály 35 1.19 %
Bátorfalu 35 1.19 %
Csall 34 1.15 %
Tótgyarmat 32 1.09 %
Tótkisfalu 32 1.09 %
Csalár 31 1.05 %
Felsőzellő 31 1.05 %
Nagylám 30 1.02 %
Szelény 29 0.98 %
Nagycsalomja 28 0.95 %
Szécsénykovácsi 27 0.92 %
Alsóesztergály 26 0.88 %
Ipolybalog 25 0.85 %
Tótkelecsény 24 0.81 %
Sirak 24 0.81 %
Hartyán 24 0.81 %
Felsősztregova 24 0.81 %
Nagyhalom 22 0.75 %
Ipolykér 22 0.75 %
Óvár 21 0.71 %
Terbegec 21 0.71 %
Ipolyharaszti 20 0.68 %
Ipolykeszi 20 0.68 %
Kislibercse 17 0.58 %
Ipolyvarbó 16 0.54 %
Borosznok 15 0.51 %
Gyürki 15 0.51 %
Paróca 14 0.48 %
Kishalom 13 0.44 %
Apafalva 12 0.41 %
Ipolynagyfalu 12 0.41 %
Galábocs 12 0.41 %
Zobor 11 0.37 %
Inám 10 0.34 %
Ipolyhídvég 10 0.34 %
Száraznyírjes 8 0.27 %
Kóvár 8 0.27 %
Süllye 6 0.20 %
Ipolyszécsényke 6 0.20 %
Veres 5 0.17 %
Rárósmulyad 5 0.17 %
Kelenye 1 0.03 %
Nagykürtös 284 11.45 %
Kékkő 35 1.41 %
Magasmajtény 20 0.81 %
Nógrádszentpéter 19 0.77 %
Kiskürtös 17 0.69 %
Zsély 16 0.65 %
Bussa 14 0.56 %
Erdőszelestény 12 0.48 %
Csall 9 0.36 %
Száraznyírjes 9 0.36 %
Ebeck 9 0.36 %
Csáb 8 0.32 %
Alsópalojta 8 0.32 %
Mikszáthfalva 8 0.32 %
Bereklak 8 0.32 %
Galábocs 8 0.32 %
Dacsólam 8 0.32 %
Lukanénye 8 0.32 %
Leszenye 8 0.32 %
Érújfalu 8 0.32 %
Dacsókeszi 7 0.28 %
Kőkeszi 6 0.24 %
Ipolyvarbó 6 0.24 %
Ipolynyék 6 0.24 %
Apátújfalu 5 0.20 %
Középpalojta 5 0.20 %
Kiscsalomja 4 0.16 %
Szuhány 4 0.16 %
Borosznok 4 0.16 %
Csalár 4 0.16 %
Tótkisfalu 4 0.16 %
Óvár 4 0.16 %
Kóvár 3 0.12 %
Bátorfalu 3 0.12 %
Felsőesztergály 3 0.12 %
Alsóesztergály 3 0.12 %
Hartyán 3 0.12 %
Szelény 2 0.08 %
Gyürki 2 0.08 %
Kürtösújfalu 2 0.08 %
Tótkelecsény 2 0.08 %
Felsősztregova 2 0.08 %
Ipolybalog 2 0.08 %
Alsósztregova 2 0.08 %
Süllye 2 0.08 %
Tótgyarmat 2 0.08 %
Felsőpalojta 1 0.04 %
Zobor 1 0.04 %
Rárósmulyad 1 0.04 %
Nógrádszenna 1 0.04 %
Sirak 1 0.04 %
Ipolyharaszti 1 0.04 %
Ipolyhídvég 1 0.04 %
Inám 1 0.04 %
Ipolykér 1 0.04 %
Kelenye 1 0.04 %
Apafalva 1 0.04 %
Kishalom 1 0.04 %
Paróca 1 0.04 %
Nagycsalomja 1 0.04 %
Ipolynagyfalu 1 0.04 %
Felsőzellő 1 0.04 %
Alsózellő 1 0.04 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 23.82 %
Kékkő 61 4.98 %
Lukanénye 39 3.18 %
Zsély 38 3.10 %
Alsósztregova 28 2.28 %
Nógrádszentpéter 26 2.12 %
Bereklak 20 1.63 %
Alsózellő 19 1.55 %
Ebeck 18 1.47 %
Erdőszelestény 18 1.47 %
Csáb 16 1.31 %
Mikszáthfalva 16 1.31 %
Érújfalu 16 1.31 %
Felsőzellő 16 1.31 %
Nógrádszenna 15 1.22 %
Ipolynyék 14 1.14 %
Kürtösújfalu 13 1.06 %
Magasmajtény 13 1.06 %
Bussa 13 1.06 %
Alsópalojta 12 0.98 %
Kőkeszi 12 0.98 %
Középpalojta 12 0.98 %
Leszenye 12 0.98 %
Dacsókeszi 12 0.98 %
Kiskürtös 11 0.90 %
Tótgyarmat 10 0.82 %
Tótkisfalu 9 0.73 %
Inám 9 0.73 %
Dacsólam 9 0.73 %
Ipolykér 8 0.65 %
Csalár 8 0.65 %
Alsóesztergály 8 0.65 %
Apátújfalu 8 0.65 %
Kislibercse 7 0.57 %
Kelenye 7 0.57 %
Nagycsalomja 7 0.57 %
Csall 6 0.49 %
Apafalva 6 0.49 %
Kiscsalomja 6 0.49 %
Szelény 6 0.49 %
Nagylám 6 0.49 %
Óvár 6 0.49 %
Ipolyhídvég 5 0.41 %
Felsőesztergály 5 0.41 %
Szuhány 5 0.41 %
Felsőpalojta 4 0.33 %
Süllye 4 0.33 %
Ipolybalog 4 0.33 %
Nagyhalom 4 0.33 %
Tótkelecsény 4 0.33 %
Paróca 3 0.24 %
Kóvár 3 0.24 %
Sirak 3 0.24 %
Terbegec 3 0.24 %
Szécsénykovácsi 3 0.24 %
Ipolynagyfalu 3 0.24 %
Kishalom 3 0.24 %
Száraznyírjes 3 0.24 %
Veres 2 0.16 %
Bátorfalu 2 0.16 %
Ipolyszécsényke 2 0.16 %
Rárósmulyad 2 0.16 %
Borosznok 2 0.16 %
Ipolyharaszti 2 0.16 %
Hartyán 2 0.16 %
Gyürki 2 0.16 %
Zobor 2 0.16 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Galábocs 1 0.08 %
Felsősztregova 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Nagykürtös 758 35.89 %
Kékkő 105 4.97 %
Erdőszelestény 71 3.36 %
Magasmajtény 63 2.98 %
Bussa 62 2.94 %
Nógrádszentpéter 59 2.79 %
Bereklak 55 2.60 %
Csáb 51 2.41 %
Középpalojta 50 2.37 %
Alsópalojta 49 2.32 %
Zsély 48 2.27 %
Lukanénye 46 2.18 %
Ipolyhídvég 45 2.13 %
Kürtösújfalu 44 2.08 %
Alsósztregova 43 2.04 %
Felsőzellő 39 1.85 %
Mikszáthfalva 38 1.80 %
Dacsókeszi 38 1.80 %
Szuhány 35 1.66 %
Felsőesztergály 31 1.47 %
Apátújfalu 28 1.33 %
Kiskürtös 28 1.33 %
Csalár 27 1.28 %
Leszenye 27 1.28 %
Kőkeszi 26 1.23 %
Alsózellő 25 1.18 %
Dacsólam 25 1.18 %
Kiscsalomja 24 1.14 %
Ipolynyék 23 1.09 %
Érújfalu 23 1.09 %
Csall 21 0.99 %
Szécsénykovácsi 21 0.99 %
Felsősztregova 21 0.99 %
Felsőpalojta 20 0.95 %
Szelény 20 0.95 %
Alsóesztergály 20 0.95 %
Hartyán 19 0.90 %
Nagylám 18 0.85 %
Ipolynagyfalu 18 0.85 %
Ipolykér 17 0.80 %
Ipolyvarbó 17 0.80 %
Óvár 17 0.80 %
Ebeck 16 0.76 %
Tótgyarmat 16 0.76 %
Tótkisfalu 15 0.71 %
Kislibercse 15 0.71 %
Tótkelecsény 15 0.71 %
Nógrádszenna 15 0.71 %
Paróca 13 0.62 %
Ipolykeszi 13 0.62 %
Ipolybalog 12 0.57 %
Ipolyharaszti 12 0.57 %
Apafalva 11 0.52 %
Zobor 11 0.52 %
Terbegec 11 0.52 %
Galábocs 11 0.52 %
Borosznok 10 0.47 %
Kóvár 9 0.43 %
Kishalom 9 0.43 %
Száraznyírjes 8 0.38 %
Kelenye 7 0.33 %
Bátorfalu 7 0.33 %
Sirak 6 0.28 %
Gyürki 6 0.28 %
Ipolyszécsényke 6 0.28 %
Inám 6 0.28 %
Süllye 5 0.24 %
Nagycsalomja 5 0.24 %
Nagyhalom 4 0.19 %
Rárósmulyad 3 0.14 %
Veres 3 0.14 %
Nagykürtös 629 55.76 %
Kékkő 110 9.75 %
Zsély 56 4.96 %
Mikszáthfalva 54 4.79 %
Alsópalojta 51 4.52 %
Bereklak 42 3.72 %
Nógrádszentpéter 38 3.37 %
Bussa 35 3.10 %
Erdőszelestény 35 3.10 %
Kiskürtös 32 2.84 %
Csáb 28 2.48 %
Felsőesztergály 26 2.30 %
Kürtösújfalu 23 2.04 %
Alsózellő 22 1.95 %
Alsósztregova 22 1.95 %
Lukanénye 19 1.68 %
Ebeck 17 1.51 %
Magasmajtény 17 1.51 %
Nagyhalom 13 1.15 %
Dacsókeszi 13 1.15 %
Leszenye 13 1.15 %
Ipolykér 13 1.15 %
Érújfalu 13 1.15 %
Középpalojta 12 1.06 %
Felsőzellő 12 1.06 %
Szécsénykovácsi 11 0.98 %
Szuhány 10 0.89 %
Csalár 10 0.89 %
Száraznyírjes 10 0.89 %
Kőkeszi 9 0.80 %
Kiscsalomja 9 0.80 %
Dacsólam 9 0.80 %
Nógrádszenna 8 0.71 %
Galábocs 8 0.71 %
Tótgyarmat 8 0.71 %
Óvár 7 0.62 %
Felsőpalojta 7 0.62 %
Bátorfalu 6 0.53 %
Kislibercse 5 0.44 %
Ipolyharaszti 4 0.35 %
Ipolynagyfalu 4 0.35 %
Ipolynyék 4 0.35 %
Apátújfalu 4 0.35 %
Csall 4 0.35 %
Tótkelecsény 4 0.35 %
Zobor 4 0.35 %
Ipolyhídvég 3 0.27 %
Ipolybalog 3 0.27 %
Szelény 3 0.27 %
Apafalva 3 0.27 %
Alsóesztergály 3 0.27 %
Tótkisfalu 3 0.27 %
Kishalom 3 0.27 %
Süllye 2 0.18 %
Felsősztregova 2 0.18 %
Nagycsalomja 2 0.18 %
Kelenye 2 0.18 %
Ipolyvarbó 2 0.18 %
Borosznok 1 0.09 %
Gyürki 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 9.94 %
Ipolybalog 57 8.99 %
Ipolykeszi 48 7.57 %
Ipolyhídvég 41 6.47 %
Nagycsalomja 24 3.79 %
Nagykürtös 22 3.47 %
Lukanénye 20 3.15 %
Ipolykér 13 2.05 %
Óvár 13 2.05 %
Ipolynagyfalu 12 1.89 %
Inám 12 1.89 %
Kóvár 11 1.74 %
Magasmajtény 8 1.26 %
Bussa 6 0.95 %
Ipolyszécsényke 6 0.95 %
Tótgyarmat 5 0.79 %
Kőkeszi 5 0.79 %
Zsély 4 0.63 %
Ipolyvarbó 4 0.63 %
Apátújfalu 4 0.63 %
Kelenye 4 0.63 %
Csalár 4 0.63 %
Szécsénykovácsi 4 0.63 %
Leszenye 3 0.47 %
Csáb 3 0.47 %
Kiscsalomja 2 0.32 %
Sirak 2 0.32 %
Érújfalu 2 0.32 %
Gyürki 2 0.32 %
Alsózellő 1 0.16 %
Tótkisfalu 1 0.16 %
Terbegec 1 0.16 %
Bátorfalu 1 0.16 %
Kékkő 1 0.16 %
Kishalom 1 0.16 %
Mikszáthfalva 1 0.16 %
Alsósztregova 1 0.16 %
Rárósmulyad 1 0.16 %
Dacsókeszi 1 0.16 %
Szelény 1 0.16 %
Zobor 1 0.16 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 25.03 %
Alsósztregova 136 17.92 %
Felsőzellő 91 11.99 %
Bussa 76 10.01 %
Nógrádszentpéter 31 4.08 %
Kékkő 24 3.16 %
Alsózellő 23 3.03 %
Mikszáthfalva 18 2.37 %
Kislibercse 16 2.11 %
Alsópalojta 16 2.11 %
Érújfalu 15 1.98 %
Magasmajtény 13 1.71 %
Középpalojta 10 1.32 %
Felsőesztergály 10 1.32 %
Rárósmulyad 9 1.19 %
Leszenye 9 1.19 %
Tótkelecsény 8 1.05 %
Nógrádszenna 8 1.05 %
Ipolynyék 7 0.92 %
Csáb 7 0.92 %
Dacsólam 7 0.92 %
Hartyán 7 0.92 %
Apátújfalu 7 0.92 %
Csalár 6 0.79 %
Ipolyvarbó 6 0.79 %
Zsély 6 0.79 %
Ebeck 6 0.79 %
Kishalom 5 0.66 %
Kiskürtös 5 0.66 %
Tótkisfalu 5 0.66 %
Lukanénye 5 0.66 %
Szuhány 4 0.53 %
Felsősztregova 4 0.53 %
Nagycsalomja 4 0.53 %
Erdőszelestény 4 0.53 %
Borosznok 4 0.53 %
Kürtösújfalu 4 0.53 %
Bereklak 4 0.53 %
Terbegec 4 0.53 %
Kőkeszi 3 0.40 %
Galábocs 3 0.40 %
Nagyhalom 3 0.40 %
Tótgyarmat 3 0.40 %
Alsóesztergály 2 0.26 %
Bátorfalu 2 0.26 %
Gyürki 2 0.26 %
Ipolykeszi 2 0.26 %
Csall 2 0.26 %
Nagylám 2 0.26 %
Dacsókeszi 2 0.26 %
Ipolybalog 2 0.26 %
Ipolyharaszti 2 0.26 %
Szécsénykovácsi 2 0.26 %
Ipolynagyfalu 2 0.26 %
Ipolykér 2 0.26 %
Kiscsalomja 2 0.26 %
Ipolyhídvég 2 0.26 %
Ipolyszécsényke 1 0.13 %
Süllye 1 0.13 %
Felsőpalojta 1 0.13 %
Kelenye 1 0.13 %
Kóvár 1 0.13 %
Sirak 1 0.13 %
Óvár 1 0.13 %
Száraznyírjes 1 0.13 %
Paróca 1 0.13 %
Zobor 1 0.13 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 12.98 %
Ipolyhídvég 131 10.37 %
Ipolybalog 83 6.57 %
Ipolynagyfalu 47 3.72 %
Inám 44 3.48 %
Nagykürtös 41 3.25 %
Óvár 35 2.77 %
Ipolykér 31 2.45 %
Ipolykeszi 27 2.14 %
Lukanénye 19 1.50 %
Csáb 18 1.43 %
Nagycsalomja 18 1.43 %
Kelenye 18 1.43 %
Ipolyszécsényke 17 1.35 %
Kóvár 15 1.19 %
Csalár 15 1.19 %
Apátújfalu 13 1.03 %
Sirak 11 0.87 %
Terbegec 11 0.87 %
Szécsénykovácsi 10 0.79 %
Kőkeszi 9 0.71 %
Bussa 9 0.71 %
Bátorfalu 8 0.63 %
Leszenye 7 0.55 %
Tótgyarmat 6 0.48 %
Dacsókeszi 5 0.40 %
Gyürki 5 0.40 %
Kékkő 5 0.40 %
Magasmajtény 4 0.32 %
Szelény 4 0.32 %
Ipolyvarbó 4 0.32 %
Zsély 4 0.32 %
Galábocs 3 0.24 %
Hartyán 3 0.24 %
Érújfalu 3 0.24 %
Mikszáthfalva 2 0.16 %
Alsózellő 2 0.16 %
Rárósmulyad 2 0.16 %
Erdőszelestény 2 0.16 %
Zobor 1 0.08 %
Kiskürtös 1 0.08 %
Bereklak 1 0.08 %
Kiscsalomja 1 0.08 %
Alsósztregova 1 0.08 %
Felsőzellő 1 0.08 %
Ipolyharaszti 1 0.08 %
Csall 1 0.08 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 24.77 %
Alsósztregova 235 17.75 %
Nógrádszentpéter 76 5.74 %
Érújfalu 75 5.66 %
Kékkő 53 4.00 %
Bussa 40 3.02 %
Magasmajtény 39 2.95 %
Kislibercse 32 2.42 %
Hartyán 30 2.27 %
Felsősztregova 29 2.19 %
Tótkisfalu 28 2.11 %
Nógrádszenna 23 1.74 %
Mikszáthfalva 20 1.51 %
Erdőszelestény 19 1.44 %
Tótkelecsény 19 1.44 %
Zsély 18 1.36 %
Alsópalojta 18 1.36 %
Süllye 18 1.36 %
Borosznok 16 1.21 %
Felsőzellő 12 0.91 %
Kiskürtös 12 0.91 %
Bereklak 12 0.91 %
Apátújfalu 11 0.83 %
Felsőesztergály 11 0.83 %
Alsózellő 10 0.76 %
Alsóesztergály 9 0.68 %
Dacsókeszi 9 0.68 %
Középpalojta 9 0.68 %
Rárósmulyad 8 0.60 %
Leszenye 8 0.60 %
Nagylám 8 0.60 %
Lukanénye 8 0.60 %
Kóvár 8 0.60 %
Kürtösújfalu 7 0.53 %
Csáb 7 0.53 %
Paróca 7 0.53 %
Nagyhalom 6 0.45 %
Óvár 6 0.45 %
Ipolykér 6 0.45 %
Dacsólam 5 0.38 %
Szelény 4 0.30 %
Szuhány 4 0.30 %
Tótgyarmat 4 0.30 %
Csalár 4 0.30 %
Gyürki 4 0.30 %
Csall 4 0.30 %
Kishalom 4 0.30 %
Ipolykeszi 3 0.23 %
Ipolynyék 3 0.23 %
Szécsénykovácsi 3 0.23 %
Ebeck 3 0.23 %
Kelenye 3 0.23 %
Kiscsalomja 3 0.23 %
Nagycsalomja 2 0.15 %
Bátorfalu 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Kőkeszi 2 0.15 %
Veres 2 0.15 %
Terbegec 2 0.15 %
Zobor 2 0.15 %
Ipolyharaszti 2 0.15 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Száraznyírjes 1 0.08 %
Galábocs 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Sirak 1 0.08 %
Ipolybalog 1 0.08 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
87 45.31%
VPN
42 21.88%
KDH
28 14.58%
SPV
14 7.29%
KSČ
9 4.69%
SZ
6 3.13%
DS
3 1.56%
SNS
2 1.04%
SD
1 0.52%
Érvényes szavazatok 192
Együttélés-MKDM
59 34.91%
HZDS
43 25.44%
SDSS
29 17.16%
SDĽ
6 3.55%
ODÚ
6 3.55%
Magyar Polgári Párt
5 2.96%
SZ
4 2.37%
SZS
3 1.78%
KDH
3 1.78%
SPI
3 1.78%
SKDH
2 1.18%
KSS
2 1.18%
ZPR-RČS
2 1.18%
SNS
1 0.59%
SSL-SNZ
1 0.59%
Érvényes szavazatok 169
MK
68 41.46%
HZDS-RSS
32 19.51%
ZRS
17 10.37%
SP-VOĽBA
9 5.49%
KSS
8 4.88%
5 3.05%
KSÚ
4 2.44%
HZPCS
4 2.44%
KDH
4 2.44%
DS
3 1.83%
SPK
3 1.83%
RSDSS
2 1.22%
SD
1 0.61%
ZPR-REP
1 0.61%
NS
1 0.61%
ROISR
1 0.61%
SNS
1 0.61%
Érvényes szavazatok 164
MKP
64 38.79%
HZDS
42 25.45%
SDK
29 17.58%
SDĽ
9 5.45%
SNS
6 3.64%
SOP
6 3.64%
KSS
4 2.42%
ZRS
2 1.21%
JSP
1 0.61%
MLHZP
1 0.61%
SLS
1 0.61%
Érvényes szavazatok 165
MKP
58 43.94%
HZDS
26 19.70%
SMER
10 7.58%
SDKU
7 5.30%
KDH
5 3.79%
ANO
5 3.79%
KSS
3 2.27%
SDA
3 2.27%
NOSNP
3 2.27%
PSNS
3 2.27%
HZD
2 1.52%
SNS
2 1.52%
SDĽ
2 1.52%
ZRS
1 0.76%
SZS
1 0.76%
ROSA
1 0.76%
Érvényes szavazatok 132
MKP
58 51.79%
SMER
18 16.07%
SNS
9 8.04%
ĽS HZDS
7 6.25%
SDKU DS
6 5.36%
KDH
5 4.46%
SF
5 4.46%
ANO
2 1.79%
LB
1 0.89%
HZD
1 0.89%
Érvényes szavazatok 112
Most-Híd
49 41.88%
SMER
23 19.66%
MKP
13 11.11%
SDKU DS
10 8.55%
SNS
5 4.27%
ĽS HZDS
4 3.42%
SaS
3 2.56%
KDH
3 2.56%
Únia
3 2.56%
SDĽ
2 1.71%
EDS
1 0.85%
AZEN
1 0.85%
Érvényes szavazatok 117
Most-Híd
26 30.59%
SMER SD
18 21.18%
MKP
15 17.65%
SNS
8 9.41%
99 Percent
4 4.71%
SDKU DS
4 4.71%
KDH
3 3.53%
OĽaNO
2 2.35%
ĽS HZDS
2 2.35%
PaS
1 1.18%
Zmena zdola DU
1 1.18%
SOSKA
1 1.18%
Érvényes szavazatok 85
SMER SD
22 26.83%
MKP
15 18.29%
Most-Híd
12 14.63%
SNS
9 10.98%
LSNS
6 7.32%
KDH
4 4.88%
SaS
4 4.88%
#SIEŤ
4 4.88%
TIP
2 2.44%
SDKU DS
1 1.22%
SMS
1 1.22%
OĽANO-NOVA
1 1.22%
KSS
1 1.22%
Érvényes szavazatok 82
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések