SK
KS
.....

Stósz

Község

címer zászló
853 83% magyar 1910
6 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Štós
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Csereháti járás
nagyközség
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör Szepesi-érchegység, Rozsnyói-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Kassai-hegység
Más földrajzi nevek:
Chotárna dolina, Čierna Moldava, Dlhá dolina, Dolina, Drieňovec (Tinekelbaum), Drieňový strom, Hon, Jaseňová dolina, Javorová dolina, Kamenná dolina, Krížovatka, Les, Majerova dolina, Medvedia dolina, Mlyn, Pekelná dolina, Peklisko, Peklo, Porče (Portsche), Predná Porča, Príporčie, Sadové údolie (Amleithen), Sady, Šajby, Šikmá stráň, Stredná Porča, Stószfürdő (Štós-kúpele), Stószi-hágó (Štóske sedlo), Stószi-patak (Štósky potok), Szent Hubert-forrás, Tupý vrch (Stumpenberg), Volia dolina, Zadná Porča, Zajačie
Koordináták:
48.70811844, 20.79204369
Terület:
31,36 km2
Rang:
község
Népesség:
742
Tszf. magasság:
516 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04426
Település kód:
522074
Szervezeti azonosító:
324795
Adóazonosító:
2020496412

Stósz a Felső Bódva-völgyben, a Bódva bal oldali mellékágának, a Stószi-pataknak (Štósky potok) a partján, 445 méteres (határa 370-1045 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, a Drieňovec-hegy (Tinekelbaum, 672 m) déli lábánál, Szepsitől 24 km-re nyugatra, Jászótól 15 km-re, Kassától 45 km-re nyugatra, Szomolnoktól pedig 13 km-re délkeletre. A község központjától 4 km-re északra, 620 méteres magasságban található Stószfürdő (Štós-kúpele) településrész. Stósztól északra a Kassai-hegység (Kassa-Szomolnoki hegycsoport) legnyugatibb része húzódik, melyen a Bódva- és a Szomolnok-völgy között a 798 m magas Stószi-hágó (Štóske sedlo) nyújt átjárási lehetőséget. Kiemelkedő pontjai (Stószi-hegy 865 m, Fecskehegy 1061 m) már Szomolnokhuta határába esnek. A község határának nagyobb részét a Stósztól délre elterülő, a Rozsnyói-hegység északkeleti részét alkotó hegyvidék foglalja el, itt találjuk legmagasabb pontját, a Stumpenberget (Tupý vrch, 1045 m). Délen és délkeleten határa a Bódva-patak völgyéig terjed (Čierna Moldava), délnyugaton pedig a Csükerész-hegy (Osadník, 1187 m) északi lejtőiig nyúlik, itt találjuk a Bódva forrását is. A községközpont a Stószi-patak völgyében kialakult útifalu, melynek 1,6 km hosszan elnyúló városias főutcája 431-485 méteres magasságban húzódik keletről északnyugari irányba, középpontjában a középkori (egykor orsós szerkezetű) településmaggal, melyet a 14. századi eredetű katolikus templom jelöl. Legújabb részét a falu keleti bejáratánál, a késgyár mellett, valamint északnyugati végénél (a régi késgyár mellett) a 20. század második felében felépült emeletes tömbházak képezik. 2010-ben határának 87,7 %-át (2750 ha) erdő (bükkösök és erdeifenyvesek), 8,4 %-át (264 ha) pedig rét és legelő foglalta el, szántóföldje nem volt. Erdeiben (elsősorban 2010 után) súlyos károkat okoztak az ismétlődő szélviharok pusztításai. A községet az 548-as út köti össze Mecenzéfen (8,5 km) keresztül Jászóval, illetve a Stószi-hágón (7,5 km) keresztül Stószfürdő érintésével Szomolnokkal. Nyugatról Szomolnok, északról Szomolnokhuta, keletről Mecenzéf, délről és délkeletről pedig Ájfalucska katasztere határolja. Déli és délkeleti határát a Bódva-patak (Bodva) alkotja. Nyugati és északi határa 1881-től, keleti és déli határa viszont 1881 előtt alkotott megyehatárt Abaúj és Szepes vármegyék között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1871-ben városi címét (melyet 1696-ban szerzett) elveszítve nagyközséggé vált. 1881-ig Szepes vármegye Gölnicbányai járásához tartozott, majd 1881-1920 között Abaúj-Torna vármegye Szepsi székhelyű Csereháti járásához. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig, a járás megszüntetéséig a Szepsi járáshoz tartozott, majd a Kassa-vidéki járáshoz csatolták. 1939-1945 között a Szlovák Állam része volt (Tátra megye, Gölnicbányai járás). Területe (1910-ben 31,60 km², 1921-ben és 2011-ben egyaránt 31,36 km²) az elmúlt évszázadban csak kis mértékben változott.

Népesség

A községnek 2011-ben 739 lakosa volt, melynek 84,3 %-a volt szlovák, 4,1 %-a (30 fő) német és 0,7 %-a (5 fő) magyar nemzetiségű (2,3 %-a – 17 fő – magyar anyanyelvű). A német anyanyelvűek száma (59 fő – 8,0 %) csaknem kétszerese volt a magukat német nemzetiségűnek vallókénak. 2013-ban a lakosság 22 %-a a roma etnikumhoz tartozott. Az alapításától kezdve német (mánta) lakosságú község lakóinak többsége a második világháború utáni kitelepítésekig német nemzetiségű volt (1880-ban 91,8 %, 1930-ban 60,2 %). A 20. század elején a hungarus-tudat megerősödésével egyre többen vallották magukat magyar anyanyelvűnek: míg 1880-ban a lakosság 4,8 %-a, 1900-ban 12,4 %-a, 1910-ben már az abszolút többség (82,4 %). A magyarul tudók aránya az 1900-as 68,5 %-ról 1910-re 85,9 %-ra nőtt. Ezt a folyamatot erősítette a stószi fürdőbe érkező fürdővendégek magas száma és a helyi elit lojalitása is. A csehszlovák uralom alatt a magukat magyarnak vallók aránya 1921-re 35,8 %-ra, 1930-ra pedig 9,1 %-ra esett vissza. A szlovákok aránya még 1921-ben is csak a lakosság 2,3 %-a volt, 1930-ra azonban már csaknem a lakosság egynegyede (23,4 %) csehszlováknak vallotta magát. A döntő változást a német lakosság 1944-ben kezdődő nyugatra menekülése, illetve a helyben maradottak zömének 1945 utáni kitelepítése hozta. Helyükre kárpátaljai szlovákokat telepítettek, ezzel alapvetően megváltoztatva a község etnikai arculatát. Stószon ugyanakkor megmaradt egy (szlovákiai viszonylatban számottevő) német kisebbség is, de számuk és arányuk is rohamosan csökken, az 1991-es 9,2 %-ról (67 fő) 2001-re 8,8 %-ra (66 fő), 2011-re pedig 4,1 %-ra (30 fő) esett vissza. A stószi szórványmagyarság aránya ugyanebben a két évtizedben 1,9 %-ról (14 fő) 0,7 %-ra (5 fő) csökkent. Stósz népessége 1880-1941 között stabilan alakult (1022-1182 fő között), az 1940-es években a népességcsere eredményeként 13,4 %-kal nőtt a lakosság száma, elérve 1950-ben az elmúlt másfél évszázad maximumát (1235 fő). 1950-1991 között a község folyamatos csökkenéssel népességének 40,9 %-át elveszítette (1970-re 916 főre, 1991-re 730 főre csökkent), 1991 óta viszont ismét stabilizálódott a lakosság száma (2001-ben 753 fő, 2011-ben 739 fő, 2017-ben 746 fő). A lakosság többsége (1921-ben 74,1 %, 2011-ben 67,1 %) római katolikus vallású, az evangélikusok aránya az 1880-as 28,3 %-ról 1921-re 23,5 %-ra, 2011-re pedig 6,1 %-ra csökkent. 2011-ben a lakosság 8,3 %-a volt felekezeten kívüli, 12,9 %-a pedig nem nyilatkozott felekezeti hovatartozásáról. Ugyenekkor Stósz népsűrűsége 23,7 fő/km², a járási átlag mintegy egyharmada volt. 2011-ben a lakosság 7,7 %-a (57 fő) élt Stószfürdő településrészen.

Történelem

Stósz a 13. század közepén jött létre, német hospesek (favágók, bányászok és szénégetők) településeként. Első telepesei Elzászból és Stájerországból érkeztek, más források szerint Szászországból. Bár néprajzilag a Bódva-völgyi mánta települések egyike, a helyi nyelvjárás közelebb áll a Gölnic-völgyi „gründler” német nyelvjáráshoz. A település kezdetben a jászói premontrei prépostsághoz tartozott, 1331-től a szepesi Szomolnok bányavároshoz került és egészen 1881-ig Szepes vármegyéhez tartozott. 1341-ben már templomos hely volt. 1347-ben „Hegalya” (Hegyalja), 1407-ben „Sthoch” alakban említik az írásos források. Neve a német Stoss (halmaz, rakás) szóból vagy a Stossen (tolni) igéből ered, egyes források a bányák meddőhányóiból származtatják, más elképzelés szerint onnan ered, hogy az eredetileg a domboldalban álló házak később fokozatosan a patak felé tolódtak, azaz „stószosodtak”, kialakítva a község középkori magját. 1696-ben bányavárosi kiváltságokat kapott I. Lipót császártól. Első pecsétje 1697-ből ismert. Határában évszázadokon át ezüstöt, rezet és vasércet bányásztak, itt működött az ország egyetlen rézbányászcéhe. A 18. század második felében volt a stószi bányászat fénykora, mely azonban a 19. század elejére lehanyatlott. Ekkortól vált Stósz ipari községgé, az ekkor már nagy hagyományokra visszatekintő késkészítés (a késes céh 1723-ban, a késkészítő manufaktúra 1803-ban alakult) szervezett iparrá fejlesztésével. 1827-ben a lengyel származású Wlaszkovits József alapította meg első késgyárát. 1828-ban 1496 lakosa volt. 1850-ben 1467 lakosának még kétötöde evangélikus vallású volt, de arányuk 1880-ra 28,3 %-ra, 1921-re 23,5 %-ra esett vissza. A 19. század közepén még évi ötezer mázsa nyersvasat előállító vashámor is működött itt. 1850-1880 között a gazdasági válság és az amerikai kivándorlás révén több mint egynegyedével csökkent Stósz lakossága (1467 főről 1076 főre). 1871-ben városi jogait is elvesztette, 1881-ben pedig Szepestől Abaúj-Torna vármegyéhez csatolták át. A stószi tűzoltóegylet 1876-ban alakult meg. A 19. század végén három késgyára (a Wlaszkovits-féle gyár mellett 1862-től működött Komporday Róbert, 1882-től pedig Schreiber és fiai gyára) évi 300 ezer kést állított elő, melyeket külföldre is exportáltak. Az 1890-ben 1061 lakosú nagyközségben posta-, távíróhivatal és postatakarékpénztár is működött. Az 1883-ban megnyitott stószi hidegvízgyógyintézet 7 üdülőből (110 szobával) és több magánvillából állt. A legkevésbé drága magyarországi üdülőhelyek közé tartozott, sokan látogatták Budapestről, Kassáról és a Bácskából. Népszerűségét növelte, hogy itt dolgozott a kor híres fürdőorvosa, Czirfusz Dezső, de praktizált itt 1911-ben Csáth Géza is. A fürdő hatására fejlődött ki a térségben egyedülálló, a hegyvidéki nyaralóépítészetet imitáló stószi villaépítészet is. 1910-ben 1033 lakosának csaknem kilenctizede már magyarnak vallotta magát. 1920-ban a községet Csehszlovákiához csatolták. Az első köztársaság idején a cseh ipar konkurrenciája miatt a stószi késgyártás súlyos válságba került, magas volt a munkanélküliség. 1921-ben Stósznak 1022, 1930-ban 1182 lakosa volt. A községet az egész két háború közötti időszakban baloldali (kommunista és szociáldemokrata) bírók (polgármesterek) vezették, 1923-37 között a kommunista párt négyszer nyerte meg a választásokat, egy alkalommal Fábry Zoltán is állt a helyi önkormányzat élén (1931-33). 1938. őszén a stószi lakosság kiállt a község Magyarországhoz csatolásáért, a decemberben ide látogató Franz Karmasint, a Német Párt vezetőjét (a Berlinből irányított párt ellenezte a határkorrekciót) megdobálták kövekkel és elkergették. Az új (Mecenzéf és Jászó között meghúzott) határ elzárta Stószt iparának természetes piacaitól. 1939. márciusától 1945. januárjáig a község a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott. 1945. február 13-án 44 személyt hurcoltak Stószról kényszermunkára a Szovjetunióba. A beneši dekrétumok alapján állampolgári jogaiktól megfosztott német lakosság nagy részét (mintegy 200 főt) 1946-ban kitelepítették Németországba (sokan kerültek közülük Merseburgba). A kitelepítettek helyére Munkács környékéről érkeztek szlovák családok, így 1950-ben már 1235 lakosa volt a községnek. A 20. század második felében a modernizált késgyártó ipar és az új lakásépítések ellenére folyamatosan csökkent Stósz népessége: 1961-ben 1026, 1970-ben 916, 1980-ban 831, 1991-ben már csak 730 lakosa volt. A lakóházak száma az 1921-es 247-ről 1970-re 214, 2001-re pedig 163-ra csökkent. A lakosság zömét immár szlovákok alkották, a német nyelvű oktatás 1945-ben megszűnt. A második világháború után 1970-ben bekövetkezett haláláig visszavonultan Stószon élt Fábry Zoltán (1897-1970) a csehszlovákiai magyar irodalmi élet és baloldali publicisztika nagy alakja, akit ezért a „stószi remete” néven is emlegettek. Az államszocializmus évtizedei alatt a stószi gyógyfürdő elsősorban bányászok rehabilitációs központjaként működött, az 1970-es években új szállodát is építettek itt. Az új késgyárat (Sandrik) a falu keleti szélén építették fel, ezzel párhuzamosan több emeletes tömbház is létesült, ennek ellenére a község periférikus helyzetbe szorult. A rendszerváltás után magasra szökött a munkanélküliség és 2000-ben a késgyár is beszüntette a termelést, a gyógyfürdőt pedig privatizálták. Az elmúlt évtizedben a gyakori szélviharok a község erdeinek nagy részét kidöntötték, alapvetően megváltoztatva a tájképet. 2001-ben 753, 2011-ben 739, 2017-ben 746 lakosa volt Stósznak. A község zászlaját és címerét 2006-ban avatták fel.

Mai jelentősége

A község nagy hagyományokra visszatekintő késgyártása és fémmegmunkáló ipara 2000-ben a Sandrik-gyár csődjével megszűnt. Ma legfontosabb gazdasági ága az erdőgazdálkodás és a stószfürdői klimatikus gyógyfürdőhelyre irányuló idegenforgalom, a Šikmá stráň dűlőben sípályát is kialakítottak. Stószon szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda, Stószfürdőn pedig magán alapiskola működik. Nepomuki Szent Jánosnak szentelt római katolikus temploma egy 13. századi gótikus templom kibővítésével nyerte el mai alakját a 16. század elején. A 18. század második felében barokk-klasszicista stílusban átalakították. Reneszánsz stílusú tornyát 1611-ben építették hozzá, főoltára 1747-ben készült. A templom mellett áll a késgyáros Wlaszlovits-család szecessziós stílusú palotája a 19. század végéről, a község egyik legreprezentatívabb épültete. Torony nélküli evangélikus temploma 1786-88-ban, klasszicista stílusban épült. A barokk Nepomuki Szent János-kápolna 1760-ban, a stószfürdői Jézus Szíve-kápolna 1949-ben épült. Fábry Zoltán csehszlovákiai magyar író szülőházát (melyhez értékes könyvtár tartozik) 1975-ben emlékházzá alakították át, a temetőben található mellszobrát (Löffler Béla alkotását) 1973-ban avatták fel. Stószt a zöld jelzésű turistajelzés köti össze Szomolnokhutával, illetve Ájfalucskával és a Szádelői-völggyel. Stószfürdőt érinti a Kassai-hegység gerincén végighaladó, a Kojsói-hegy és a Pipityke-hegy felé vezető piros jelzésű túraútvonal is.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

STÓSZ. Nemet Város Szepes Várm. földes Ura a’ Kir. Kamara, lakosai katolikusok, fekszik az ország úton, Szomolnokhoz 3/4 mértföldnyire; határját bányái nevezetesítik, vidékje hegyes, és erdős.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Stósz, német bányaváros, Szepes vmegyében, Szomolnokhoz délkeletre 1 órányira, magas hegyek közt, a jászói országutban, 876 kath., 591 ev. lak. Kath. és evang. templom. Gazdag vasbányák. Vashámorok, mellyekben évenként 5000 mázsa készittetik. F. u. a kamara.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Meczenzéftől nyugatra, a völgy felső végén, közel a szepesi határhoz a harmadik régi szabadalmas bányaváros, Stósz (régebben Hegyalja) német lakosú nagyközség van 1.000 métert meghaladó s rengeteg fenyőerdőséggel borított hegyektől környezve. Az 1881-ig Szepesmegyéhez tartozott gyárváros nevét a II. Rákóczi Ferencz szabadságharcza utáni korszakban németesítették el. A városnak fő ipara a késgyártás. Úgy szólván minden házban van késműhely. De legnagyobb mértékben űzi ezt az ipart a Wlaszlowits-féle kitűnő késgyár, mely a maga nemében az egész országban a legnagyobb; naponként 400 tuczat kést készít s gyártmányait Amerikába és Kis-Ázsiába is szállítja. Másik nevezetessége a városnak a tőle mintegy 20 percznyi távolban levő s gyönyörű fenyves és lombos erdőségtől környezett stószi fürdő, mely mint hidegvíz-fürdő és klimatikus gyógyhely alig másfél évtizedes fönnállása alatt országos hírre emelkedett.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

SZABADALMAZOTT bányaváros, nagyközség. Abauj-Torna vármegye észak-nyugati sarkában, a szepesi határon, Alsó-Meczenzéftől 10 kilométernyire, a Bódvavölgy fejénél. 1881 évben csatoltatott át Szepesmegyéből. Területe 5448 kat. hold. Van 202 háza, 1061 lakosa, kik 51 magyar és 15 tót kivételével németek. Vasutja még nincs, azonban a szepsi-meczenzéfi vonalnak Stószig való kiépitése tervbe van véve. Postája van, távirója Alsó-Meczenzéf. Köröskörül a Gömör-szepesi érczhegység 1000 métert meghaladó magaslatai környezik, északról az 1063 m. magas Fecskehegy, nyugatról a Szomolnoki hegygerincz, délről az 1046 m. magas Stumpenberg; délkeletre a 949 m. magas Szarvashegy. Stószt régebben Hegyaljának nevezték, de II. Rákóczy Ferencz szabadságharcza után a rendszeres németesités korszaka következvén, ennek a helységnek nevét is elnémetesitették. Lakosainak kétharmadrésze róm. katholikus, harmadrésze ág. evangelikus. Földmíveléssel, bányászattal, de túlnyomólag késgyártással foglalkoznak. Hajdan hires bányaváros volt, sőt még a mult században az u. n. Feketevölgyben réz- és ezüstbányái voltak, melyek azonban egytől-egyig beomlottak. Rézműves czéhe az egyetlen volt az országban, ide tartoztak az ország összes rézművesei. Az egész környéket óriási mennyiségü réz-salak födi, melyet az idők folyamán gyepréteg vont be. A 60-as években még számos család élt abból, hogy e salakot ujra átkutatta és kiolvasztotta. Stósz multja még régibb mint Meczenzéfé. Dülői közül a „Portsche”, „Hőgen”, Windischdörfel” és „Beksboden” olyan helyeket jelölnek, melyek már a község megalakulása előtt lakottak voltak. Szabad bányavárossá II. Rákóczy Ferencz emelte, annak elismeréseül, hogy a stósziak mindig a Rákóczyakat támogatták. E szabadalmat később eltörölték, de azért ismét visszanyerte a város. Templomok. Róm. kath. temploma egyike a vármegye legrégibb épitészeti emlékeinek. A XIII. században épült, a XV. században restaurálták, tornyát pedig 1611-ben ujjáépítették. Az ág. ev. templom 1789-ben készült. A város nevezetessége Wlaszkovits József késgyára, melyet 1827-ben alapítottak. Jelenleg 12,800 négyszög méter területen tizenkét épület áll, melyekben 85 munkás egy 50 lóerejü gőzgép és egy 25 lóerejü turbina által hajtott gépek segitségével naponként 400 tuczat kést tud előállitani. A czég gyártmányait Amerikába, Kis-Ázsiába, Romániába, Szerbiába, Bulgáriába, Törökországba és Németországba is szállitja. 1895-ben épitették a gyárhoz a kovács- és köszörü-mintaműhelyet, mely a kormány támogatásával létesült és az emlitett gyáros vezetése mellett hivatva van a stószi késműipart az eddiginél nagyobb mértékben emelni. Fölszerelése a következő: 8 nagy köszörükő, 24 csiszológép, 3 pörölymű (Fallhammer), 1 légnyomásu kalapács, 1 excenterprés, 1 késhenger, 12 tüzhely, 6 nagy ventilátor és különféle kisebb munkagépek. A műhely egy anyagraktárral és egy szerszámkészitő műhelylyel van összekötve. E telep a legnagyobb késgyár lévén az országban, érdekesnek tartjuk a késgyártás lefolyását és a gyár berendezését is ismertetni. A kovácsműhelyben, mely 3 kalapácsművel, egy excenterpréssel, 6 kézi préssel, egy fúrógéppel, egy esztergapaddal és egy körfürészszel van felszerelve, végzik a pengék kovácsolását és edzését. A zsebkésekhez való pengék nagy aczéllemeztáblákból készülnek, melyeket a pengék hossza szerint vagdalnak szét. Az excenterprés a kellő pengealakot adja a levágott lemezdaraboknak. E pengéket azután egy könnyü rugó-kalapácscsal kikovácsolják s egy másik géppel véglegesen kiformálják, végükön kilyukasztják, azután edzik és kiegyenesítik. Ugyanitt készülnek a zsebkések rugói és belső oldalrészei, hasonló eljárással. Ide nyílik a köszörülő műhely, hol 5 óriási kőkorong köszörüli a pengéket. E helyiség fölött fekszik a pengecsiszoló-terem 12 csiszoló-géppel. E fölött van a kikészítő műhely, a hol a kések nyelét csiszolják és fényesítik. Itt 2 körfürész, 3 csiszoló, 2 élesítő és egy fúrógép működik. Ez épületben van még a szerszámműhely is, a hol a gyártáshoz szükséges eszközök készülnek. A nyélkészítő műhelyben 4 gép préseli a nyeleket szaruból. Ebből nyílik a félgyártmányok két raktárhelyisége, mely után a felszerelő műhely következik, ahol az egyes részeket egy rugókalapács, két prés és két lyukasztó segítségével egybeállítják. Van itt még egy kézi kovácsműhely, 5 raktárhelyiség nyersanyagnak, hulladéknak és szénnek, továbbá turbinaház, gépház és csomagoló helyiség. Stószon van Komporday Róbert késgyára is, mely kisebbszerű ugyan, de szintén jó és versenyképes árut gyárt. E VÁRMEGYÉNEK szepesi határán a Stósz bányavárostól mintegy húsz percznyire fekvő, forrásokban gazdag, fenyves és lombos erdőkkel fedett hegyektől környezett és csakis délnek nyitott völgye, a honnan gyönyörü kilátás nyílik, alkalmas helynek látszott vízgyógyintézet és klimatikus gyógyhely alapítására. 1881-ben alakult egy részvénytársulat a fürdő létrehozására, s a vizgyógyintézet az 1883. év nyarán már meg is nyílt, a városnak egy laikus, de a vízgyógymód alkalmazásában jártas, tekintélyes polgárának vezetése alatt. De midőn a fürdőt egy magánosokból (nyolcz tagból) álló társulat vette bérbe, ez 1887-ben a gyógyintézet élére okleveles orvost állított és 1889-ben már a „gyógyfürdő” czimet és jelleget is megszerezte. A gyógyfürdő ez idő óta rohamosan fejlődik és ma már Magyarország egyik legismertebb gyógyfürdői közé tartozik. 1893-ban a bérlő társulat Stósz bányavárosnak – mint társnak – hozzájárulásával megvette a fürdőt. Stósz hidegvizgyógyfürdő és klimatikus gyógyhely 632 méter magasságban fekszik a tenger szine felett. Csak délnek lévén nyitva, ártalmas szelektől ment. Vizét, mely +6–7°R. édes víz, tizenkét bő forrásból kapja, melyek mind a fürdőtelepen fakadnak. Levegője tökéletesen pormentes, üde, a léghőmérséklet nagy napi ingadozásokat nem mutat; átlaga májusban 15°C., juniusban 16°C., juliusban 17.5°C., augusztusban 20°C., szeptemberben 14°C. Nagyobb mennyiségű csapadék csakis május végétől június hó közepéig észlelhető. A harmatképződés egész nyár folyamán, reggel és este kisebb-nagyobb fokban megvan. Stósz fürdőben 1895-ben négy nagyobb szabású épület volt, ezeken kívül három nagy magán-nyaraló. Az épületek száma folyton szaporodik. A fürdőt környező erdőségben számos jókarban tartott sétány van, kellő számú nyugvóhelylyel ellátva. Bővelkedik kirándulóhelyekben is, minők: a Stószi hegyen álló, bucsuiról nevezetes kápolna; a Fecskehegy, a Rablóka, a Wlaszlovits-féle késgyár, a jászói prépostság, Szomolnok városa, az uhornai tó, a regényes szádelői és áji völgy stb. A fürdő gyógyhatását levegőjén kívül a vizgyógymód, a fenyő-fürdők, tej-gyógymód, nemkülönben a massage és villanyozás segítik elő. Fürdőorvos dr. Czirfusz Dezső. Stósz fürdő egyike Magyarország legolcsóbb gyógyhelyeinek. A szobák napi ára 50 krtól 1 frt 50 krig. Egész napra szóló ellátás a közös asztalnál 1 frt 30-tól 1 frt 50 krig. Gyógydíj egész fürdőidőre személyenkint 3 frt. A fürdőhely ajánlható az idegrendszer, a légző és emésztő szervek bántalmainál, a rossz vérkészités eseteiben stb. A betegek legnagyobb része ideggyengeségben, tüdő- és légcsőhurutban, tudóvészben és vértorlódásokban szenvedőkből áll. Az egész fürdőidő alatt 350–400 állandó fürdővendég tartózkodik itt, kinek egy része, lakásszükség esetén, a fürdőtől 20 percznyire fekvő Stósz városban lakik, a hol betegek befogadására szintén elég alkalmas lakás és jó hirü vendéglő van. A közlekedés és a fürdőhöz jutás elég kényelmes, a mennyiben a kassa-meczenzéfi vonal Meczenzéf állomása, valamint a gölniczvölgyi vasutvonal Szomolnok-huta állomása Stósz fürdőhöz alig másfél órányira fekszik s mind a két helyről kitünő műuton kényelmes kocsikon juthatni a fürdőbe. Posta és távirda-állomás a fürdőben van.

Magyar Katolikus Lexikon

Stósz, v. Abaúj-Torna vm. (Štós, Szl.): plébánia a v. rozsnyói egyhm. jászói esp. ker-ében. - 1500: már létezett. Tp-át ismeretlen tit-ra sztelték. Mai Nep. Szt János-tp-át 1907: építették. Anyakönyvei 1693-tól. Kegyura 1880: a Pénzügymin. Anyanyelve 1880: ném. ** Gerecze II:88. - Schem. Ros. 1913:81. - Divald 1999:288.

Helységnévtár

Stoósz, RK. 754 Rozsnyó, gk. 9 Helcmanóc, ÁG 305 Tisza, ref. 8 - .

Névelőfordulások
1347
Hegalya
1407
Sthoch
1773
Stosz, Stoos
1786
Stoosz
1808
Stósz, Stoss, Sstos
1863
Stoósz
1873
Stóosz
1882
Stósz
1920
Štós
1927
Štos, Stoss
1938
Štos
1973
Štós

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Štós) 143
Telefon: 0554667237
Fax: 0554667237

Honlap: stos.ocu.sk
Polgármester:
Imling Anton (Független)

Képviselő-testület:
Šimko Alexander (Független)
Flachbartová Michaela (Független)
Nagy Gabriel (Független)
Biely Ján (Független)
Nagy Vladimír (Független)
Balog Rastislav (KDH)
Billik René (SMER-SD)
Független 71% Független 5 képviselö KDH 14% KDH 1 képviselö SMER-SD 14% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
Stószi Posta

Štós 143

Detský domov Štós

Štós 125

Alapiskola

Štós 35

Súkr.MŠ pri ZŠ pri ZZ

Štós - kúpele 242

Óvoda

Štós 48

Súkr.ZŠsMŠ pri kúpeľoch

Štós - kúpele č.242

Stószi Községi Hivatal

Štós 143

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 24 2%
szlovákok 16 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 988 92%
lengyelek 0 0%
egyéb 48 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1076
magyarok 853 83%
szlovákok 17 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 148 14%
lengyelek 0 0%
egyéb 15 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1033
magyarok 366 36%
szlovákok 24 2%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 631 62%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1022
magyarok 14 2%
szlovákok 572 78%
ruszinok 1 0%
romák 64 9%
ukránok 0 0%
csehek 7 1%
németek 67 9%
lengyelek 2 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 730
magyarok 8 1%
szlovákok 646 86%
ruszinok 0 0%
romák 14 2%
ukránok 1 0%
csehek 6 1%
németek 66 9%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 10 1%
összlétszám 753
magyarok 5 1%
szlovákok 623 84%
ruszinok 0 0%
romák 2 0%
ukránok 1 0%
csehek 5 1%
németek 30 4%
lengyelek 2 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 68 9%
összlétszám 739
magyarok 6 1%
szlovákok 622 84%
ruszinok 0 0%
romák 21 3%
ukránok 1 0%
csehek 4 1%
németek 27 4%
lengyelek 1 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 52 7%
összlétszám 737
összlétszám 1022
magyarok 366 36%
szlovákok 24 2%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 631 62%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 583
Választási részvétel: 51.63 %
Kiadott boríték: 301
Bedobott boríték: 301

Polgármester

Érvényes szavazólap: 237
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Imling Anton 237 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Šimko Alexander 180 Független
Flachbartová Michaela 175 Független
Nagy Gabriel 152 Független
Biely Ján 151 Független
Balog Rastislav 141 KDH
Nagy Vladimír 136 Független
Billik René 130 SMER-SD

Képviselők

2014
Független 57.14% Független 4 képviselö KDH 28.57% KDH 2 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 71.43% Független 5 képviselö KDH 14.29% KDH 1 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 577
Választási részvétel: 19.41 %
Kiadott boríték: 112
Bedobott boríték: 112
Választásra jogosult: 575
Választási részvétel: 10.43 %
Kiadott boríték: 60
Bedobott boríték: 60
Választásra jogosult: 581
Választási részvétel: 35,28 %
Kiadott boríték: 205
Bedobott boríték: 205

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 88
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 187
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 41 46.59 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 18 20.45 % KDS
Dominika Palaščáková 11 12.50 % NOVA
Lukáš Sisák 6 6.82 % KSS
Marek Ďurán 3 3.41 % ĽS Naše Slovensko
Jozef Holečko 3 3.41 % Független
Rastislav Masnyk 2 2.27 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 2 2.27 % Független
Ivan Kuhn 1 1.14 % OKS
Vladimír Gürtler 1 1.14 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 29 49.15% KDS
Richard Raši 127 67.91 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 40 21.39 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 10 5.35 % ĽSNS
Karol Pataky 2 1.07 % MOST - HÍD, SKOK
Jarmila Tkáčová 2 1.07 % SNS
Lukáš Sisák 2 1.07 % KSS
Oliver Petrík 1 0.53 % JĽSS
Róbert Bačinský 1 0.53 % Független
Ján Struk 1 0.53 % SMS
Jozef Bobík 1 0.53 % Független
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 102
Érvényes szavazólap: 195
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Konkoly 29 28.43% SMER - SD
Július Grulyo 28 27.45% Független
Ľubomír Šimko 21 20.59% SMER - SD
František Petro 20 19.61% SMER - SD
Ivan Hriczko 19 18.63% Független
Michal Rečka 18 17.65% SMER - SD
Viktor Sasák 18 17.65% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vojtech Staňo 16 15.69% SMER - SD
István Zachariaš 15 14.71% SMK-MKP
Anton Király 14 13.73% SMK-MKP
Miloš Barcal 14 13.73% Független
Monika Bérešová 14 13.73% SZS
Norbert Krušinský 13 12.75% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Dominika Palaščáková 13 12.75% NOVA
Ladislav Bartók 13 12.75% Független
Elena Fialková 11 10.78% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Štefan Markovič 11 10.78% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Viliam Bačo 11 10.78% Független
Ján Mikloš 10 9.80% KSS
Tomáš Suchý 10 9.80% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Anton Medvec 10 9.80% Független
Ladislav Vojtko 10 9.80% KSS
Peter Papáč 10 9.80% KSS
Viktor Dulina 9 8.82% Független
Július Beluscák 9 8.82% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jaroslav Pástor 9 8.82% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Martin Baltes 9 8.82% SĽS
Ján Kokarda 9 8.82% Független
Miroslav Bačenko 9 8.82% Független
Štefan Petrík 9 8.82% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
László Iván 9 8.82% SMK-MKP
Ján Marton 8 7.84% NOVA
Marián Kertész 7 6.86% PD
Ján Bačo 7 6.86% SĽS
Karol Dzugas 7 6.86% Független
Božena Letková 7 6.86% Független
Imrich Kohút 7 6.86% SĽS
Štefan Laczkó 6 5.88% 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 6 5.88% Független
Slavomír Horváth 6 5.88% SNS
László Köteles 6 5.88% SMK-MKP
Róbert Šándor 6 5.88% Független
Ľubica Holováčová 6 5.88% SĽS
Elena Majancsíková 5 4.90% SĽS
Peter Palaščák 5 4.90% SOĽ
Monika Vargová 5 4.90% SNS
Róbert Čarny 4 3.92% SNS
Vladimír Popovič 4 3.92% SMS
Jozef Koňa 3 2.94% SĽS
Marián Tóth 3 2.94% SaS
Ivan Buchla 3 2.94% SNS
Ján Stanislav 2 1.96% SNS
Mária Topoľančinová 2 1.96% ĽS-HZDS
Jenő Csoltkó 2 1.96% Független
Radoslav Šimko 2 1.96% SNS
Roman Horváth 1 0.98% SRÚS
Rastislav Moric 1 0.98% 7 STATOČNÝCH
Jozef Tischler 1 0.98% SĽS
Ladislav Miko 1 0.98% 7 STATOČNÝCH
Františka Kočišová 0 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Roland Szabó 87 44.62% SMER-SD
Anetta Strýčková 76 38.97% Független
František Petro 74 37.95% SMER-SD
Gabriel Böhm 68 34.87% Független
Marcela Demkeová 30 15.38% ĽS Naše Slovensko
Mária Lacková 26 13.33% Független
Imrich Bakši 26 13.33% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ondrej Bernát 21 10.77% SMER-SD
Martin Baltes 18 9.23% ĽS Naše Slovensko
Peter Derevjaník 17 8.72% SMER-SD
Peter Solár 16 8.21% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Andrejanin 15 7.69% ÚSVIT
Slavomír Borovský 15 7.69% DS
Tomáš Kozlai 15 7.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
František Gedra 14 7.18% ĽS Naše Slovensko
Martin Smrčo 14 7.18% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Ján Serbin 14 7.18% Független
Viktor Dulina 13 6.67% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Štefan Hudák 12 6.15% ĽS Naše Slovensko
Erika Zámboriová 12 6.15% ŠKV
Radoslav Hodor 12 6.15% Független
Miloš Barcal 11 5.64% Független
Július Pelegrin 10 5.13% Független
Michal Rečka 10 5.13% SMER-SD
Jaroslav Pástor 9 4.62% MOST - HÍD
Ivan Hriczko 9 4.62% ŠKV
Martina Dutková 9 4.62% Független
Tibor Bráz 9 4.62% Független
Ladislav Vojtko 8 4.10% KSS
Vojtech Farkaš 8 4.10% Független
Adrianna Gergely Papp 7 3.59% SMK-MKP
Anton Medvec 7 3.59% Független
Monika Gergelová 7 3.59% SNS
Ján Kokarda 7 3.59% Független
Ervín Kompuš 7 3.59% NAJ
Anton Király 6 3.08% SMK-MKP
Gábor Szalay 6 3.08% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 6 3.08% ŠKV
Mária Dulovičová 6 3.08% Független
Alexander Horváth 6 3.08% MOST - HÍD
Július Begala 6 3.08% Független
Peter Seman 5 2.56% KSS
István Zachariaš 5 2.56% SMK-MKP
Vlastimil Lakatoš 4 2.05% Független
Pavol Lehotský 4 2.05% Független
Norbert Krušinský 4 2.05% MOST - HÍD
Jozef Hric 4 2.05% KSS
Slavomír Horváth 3 1.54% SNS
Ladislav Bartók 3 1.54% MKDA-MKDSZ
Elena Fialková 3 1.54% MOST - HÍD
László Köteles 3 1.54% SMK-MKP
Július Grulyo 3 1.54% Független
Rudolf Varga 3 1.54% VZDOR
Ján Horváth 2 1.03% Független
Július Beluscsák 2 1.03% Független
Tomáš Suchý 2 1.03% ŠANCA
Tamás Iván 2 1.03% SMK-MKP
Jozef Krešák 2 1.03% ŠANCA
Csaba Káposztás 1 0.51% MKDA-MKDSZ
Augustín Köteles 1 0.51% NAJ
Csaba Simkó 1 0.51% SMK-MKP
Alexander Képes 1 0.51% SMK-MKP
Peter Kocai 0 0.00% NAJ
Pavol Bujňák 0 0.00% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Attila Oravecz 0 0.00% MOST - HÍD
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 33.77 %
Torna 145 7.23 %
Buzita 141 7.03 %
Somodi 111 5.54 %
Makranc 110 5.49 %
Debrőd 109 5.44 %
Csécs 94 4.69 %
Szeszta 73 3.64 %
Jászó 69 3.44 %
Jánok 64 3.19 %
Perény - Hím 63 3.14 %
Komaróc 63 3.14 %
Áj 57 2.84 %
Reste 57 2.84 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.54 %
Tornaújfalu 49 2.44 %
Alsólánc 48 2.39 %
Zsarnó 47 2.34 %
Bódvavendégi 40 2.00 %
Nagyida 40 2.00 %
Péder 40 2.00 %
Abaújszina 33 1.65 %
Pány 22 1.10 %
Mecenzéf 21 1.05 %
Jászómindszent 12 0.60 %
Tornahorváti 12 0.60 %
Szádelő 12 0.60 %
Kenyhec 11 0.55 %
Miglécnémeti 11 0.55 %
Stósz 7 0.35 %
Kisida 7 0.35 %
Felsőmecenzéf 5 0.25 %
Hernádcsány 4 0.20 %
Hernádzsadány 4 0.20 %
Kassamindszent 4 0.20 %
Magyarbőd 4 0.20 %
Jászóújfalu 3 0.15 %
Felsőtőkés 3 0.15 %
Koksóbaksa 3 0.15 %
Izdobabeszter 3 0.15 %
Hernádszokoly 3 0.15 %
Enyicke 3 0.15 %
Petőszinye 3 0.15 %
Rás 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Hernádszentistván 2 0.10 %
Benyék 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Kalsa 2 0.10 %
Hilyó 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Alsómislye 2 0.10 %
Alsótőkés 2 0.10 %
Kassaolcsvár 2 0.10 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 57.12 %
Torna 110 19.33 %
Kecer 63 11.07 %
Szepsi 47 8.26 %
Mecenzéf 28 4.92 %
Áj 16 2.81 %
Buzita 14 2.46 %
Jászómindszent 13 2.28 %
Csécs 11 1.93 %
Jászóújfalu 10 1.76 %
Kisida 9 1.58 %
Abaújszakaly 9 1.58 %
Györke 8 1.41 %
Kenyhec 8 1.41 %
Hernádcsány 8 1.41 %
Tornaújfalu 7 1.23 %
Abos 7 1.23 %
Izdobabeszter 7 1.23 %
Abaújszina 6 1.05 %
Stósz 6 1.05 %
Budamér 5 0.88 %
Hernádszentistván 5 0.88 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.88 %
Hernádszokoly 5 0.88 %
Pány 5 0.88 %
Enyicke 5 0.88 %
Benyék 5 0.88 %
Semse 5 0.88 %
Bolyár 5 0.88 %
Hernádzsadány 4 0.70 %
Rozgony 4 0.70 %
Debrőd 4 0.70 %
Koksóbaksa 4 0.70 %
Nagyida 4 0.70 %
Miglécnémeti 4 0.70 %
Zsarnó 4 0.70 %
Alsókemence 4 0.70 %
Lapispatakújtelep 4 0.70 %
Szeszta 3 0.53 %
Hilyó 3 0.53 %
Komaróc 3 0.53 %
Nagyszalánc 3 0.53 %
Alsólánc 3 0.53 %
Patacskő 3 0.53 %
Sároskőszeg 3 0.53 %
Felsőmislye 3 0.53 %
Felsőmecenzéf 3 0.53 %
Szaláncújváros 3 0.53 %
Ránk 3 0.53 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.53 %
Alsómislye 3 0.53 %
Rudnok 3 0.53 %
Baska 3 0.53 %
Perény - Hím 3 0.53 %
Lapispatak 2 0.35 %
Lengyelfalva 2 0.35 %
Makranc 2 0.35 %
Petőszinye 2 0.35 %
Alsóhutka 2 0.35 %
Felsőtőkés 2 0.35 %
Aranyida 2 0.35 %
Királynép 2 0.35 %
Kassamindszent 2 0.35 %
Garbócbogdány 2 0.35 %
Hernádgecse 1 0.18 %
Alsótőkés 1 0.18 %
Kassaolcsvár 1 0.18 %
Abaújrákos 1 0.18 %
Reste 1 0.18 %
Jánok 1 0.18 %
Rás 1 0.18 %
Bódvavendégi 1 0.18 %
Hatkóc 1 0.18 %
Eszkáros 1 0.18 %
Ájfalucska 1 0.18 %
Szalánchuta 1 0.18 %
Alsócsáj 1 0.18 %
Kelecsenyborda 1 0.18 %
Györgyi 1 0.18 %
Somodi 1 0.18 %
Terebő 1 0.18 %
Abaújnádasd 1 0.18 %
Abaújharaszti 1 0.18 %
Tornahorváti 1 0.18 %
Idabukóc 1 0.18 %
Felsőhutka 1 0.18 %
Felsőkemence 1 0.18 %
Balogd 1 0.18 %
Magyarbőd 1 0.18 %
Bölzse 1 0.18 %
Bátyok 1 0.18 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 35.83 %
Buzita 223 15.64 %
Csécs 84 5.89 %
Perény - Hím 79 5.54 %
Torna 77 5.40 %
Szeszta 77 5.40 %
Reste 67 4.70 %
Makranc 66 4.63 %
Komaróc 55 3.86 %
Debrőd 55 3.86 %
Somodi 53 3.72 %
Alsólánc 51 3.58 %
Nagyida 49 3.44 %
Tornaújfalu 38 2.66 %
Jászó 37 2.59 %
Áj 37 2.59 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.24 %
Zsarnó 31 2.17 %
Péder 30 2.10 %
Abaújszina 29 2.03 %
Jánok 28 1.96 %
Bódvavendégi 25 1.75 %
Mecenzéf 15 1.05 %
Semse 11 0.77 %
Pány 10 0.70 %
Kenyhec 9 0.63 %
Hernádcsány 9 0.63 %
Tornahorváti 8 0.56 %
Kassamindszent 8 0.56 %
Miglécnémeti 8 0.56 %
Györke 7 0.49 %
Enyicke 6 0.42 %
Kecer 6 0.42 %
Kisida 5 0.35 %
Izdobabeszter 5 0.35 %
Jászómindszent 5 0.35 %
Hernádszentistván 5 0.35 %
Regeteruszka 4 0.28 %
Királynép 4 0.28 %
Jászóújfalu 4 0.28 %
Szádelő 4 0.28 %
Felsőcsáj 3 0.21 %
Patacskő 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Hatkóc 3 0.21 %
Rozgony 3 0.21 %
Hernádzsadány 3 0.21 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Aranyida 2 0.14 %
Felsőkemence 2 0.14 %
Sároskőszeg 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Alsótőkés 2 0.14 %
Baska 2 0.14 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.14 %
Felsőmecenzéf 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Nagyszalánc 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Hilyó 1 0.07 %
Ránk 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Idabukóc 1 0.07 %
Budamér 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 13.82 %
Jászómindszent 108 8.11 %
Stósz 76 5.71 %
Felsőmecenzéf 50 3.76 %
Szepsi 38 2.85 %
Kisida 36 2.70 %
Hernádcsány 24 1.80 %
Jászó 24 1.80 %
Kassamindszent 24 1.80 %
Jászóújfalu 22 1.65 %
Kassabéla 19 1.43 %
Rozgony 18 1.35 %
Budamér 18 1.35 %
Hernádszokoly 17 1.28 %
Semse 17 1.28 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.13 %
Sároskőszeg 15 1.13 %
Felsőtőkés 14 1.05 %
Kassaolcsvár 14 1.05 %
Csécs 12 0.90 %
Lengyelfalva 12 0.90 %
Torna 12 0.90 %
Izdobabeszter 12 0.90 %
Hernádszentistván 12 0.90 %
Idabukóc 11 0.83 %
Aranyida 11 0.83 %
Lapispatak 11 0.83 %
Koksóbaksa 10 0.75 %
Felsőmislye 9 0.68 %
Alsótőkés 9 0.68 %
Tarcavajkóc 8 0.60 %
Abaújszakaly 8 0.60 %
Tizsite 8 0.60 %
Baska 8 0.60 %
Hatkóc 7 0.53 %
Szalánchuta 7 0.53 %
Enyicke 7 0.53 %
Abaújnádasd 7 0.53 %
Nagyida 7 0.53 %
Abaújszina 7 0.53 %
Hilyó 7 0.53 %
Perény - Hím 7 0.53 %
Magyarbőd 7 0.53 %
Hernádgecse 7 0.53 %
Nagyszalánc 7 0.53 %
Györke 6 0.45 %
Garbócbogdány 6 0.45 %
Makranc 6 0.45 %
Lapispatakújtelep 6 0.45 %
Kelecsenyborda 6 0.45 %
Kecer 6 0.45 %
Királynép 6 0.45 %
Hernádzsadány 6 0.45 %
Rás 5 0.38 %
Pány 5 0.38 %
Rudnok 5 0.38 %
Kisladna 5 0.38 %
Terebő 5 0.38 %
Hernádgönyű 4 0.30 %
Buzita 4 0.30 %
Ájfalucska 4 0.30 %
Abaújharaszti 4 0.30 %
Zsarnó 4 0.30 %
Kalsa 4 0.30 %
Petőszinye 4 0.30 %
Szeszta 4 0.30 %
Nagyladna 4 0.30 %
Ósvacsákány 3 0.23 %
Felsőcsáj 3 0.23 %
Györgyi 3 0.23 %
Abaújrákos 3 0.23 %
Apátka 3 0.23 %
Jánok 3 0.23 %
Alsómislye 3 0.23 %
Abos 3 0.23 %
Alsóhutka 3 0.23 %
Benyék 3 0.23 %
Miglécnémeti 3 0.23 %
Újszállás 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Ósva 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Balogd 2 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Somodi 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Debrőd 2 0.15 %
Tornaújfalu 2 0.15 %
Kenyhec 2 0.15 %
Bölzse 2 0.15 %
Tornahorváti 1 0.08 %
Bódvavendégi 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Modrafalva 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 43.31 %
Buzita 84 6.89 %
Torna 66 5.41 %
Makranc 50 4.10 %
Szeszta 45 3.69 %
Csécs 39 3.20 %
Debrőd 38 3.12 %
Áj 31 2.54 %
Somodi 30 2.46 %
Tornaújfalu 30 2.46 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.30 %
Nagyida 27 2.21 %
Perény - Hím 26 2.13 %
Alsólánc 26 2.13 %
Zsarnó 26 2.13 %
Jánok 26 2.13 %
Reste 23 1.89 %
Péder 22 1.80 %
Jászó 22 1.80 %
Bódvavendégi 21 1.72 %
Rudnok 17 1.39 %
Komaróc 17 1.39 %
Mecenzéf 15 1.23 %
Jászómindszent 13 1.07 %
Hernádcsány 13 1.07 %
Abaújszina 12 0.98 %
Tornahorváti 11 0.90 %
Miglécnémeti 9 0.74 %
Pány 9 0.74 %
Kassamindszent 8 0.66 %
Aranyida 7 0.57 %
Stósz 6 0.49 %
Izdobabeszter 6 0.49 %
Jászóújfalu 6 0.49 %
Györke 6 0.49 %
Rás 6 0.49 %
Enyicke 5 0.41 %
Ránk 5 0.41 %
Lapispatak 4 0.33 %
Patacskő 4 0.33 %
Sároskőszeg 4 0.33 %
Kisida 4 0.33 %
Alsómislye 4 0.33 %
Hernádgecse 4 0.33 %
Koksóbaksa 3 0.25 %
Felsőmecenzéf 3 0.25 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.25 %
Hernádszokoly 3 0.25 %
Szalánchuta 3 0.25 %
Kenyhec 3 0.25 %
Abaújszakaly 3 0.25 %
Garbócbogdány 3 0.25 %
Semse 3 0.25 %
Alsótőkés 3 0.25 %
Szádelő 2 0.16 %
Tarcavajkóc 2 0.16 %
Hernádzsadány 2 0.16 %
Hilyó 2 0.16 %
Magyarbőd 2 0.16 %
Nagyszalánc 2 0.16 %
Kisszalánc 2 0.16 %
Kassabéla 2 0.16 %
Budamér 2 0.16 %
Hernádgönyű 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Abaújnádasd 2 0.16 %
Petőszinye 2 0.16 %
Kalsa 2 0.16 %
Felsőtőkés 2 0.16 %
Kisladna 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Sárosófalu 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Rozgony 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Királynép 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Kelecsenyborda 1 0.08 %
Kassaolcsvár 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.04 %
Hernádszentistván 216 10.12 %
Sároskőszeg 164 7.69 %
Hernádszokoly 138 6.47 %
Budamér 79 3.70 %
Rozgony 58 2.72 %
Kassabéla 40 1.87 %
Abos 40 1.87 %
Kassamindszent 39 1.83 %
Kisida 37 1.73 %
Terebő 34 1.59 %
Hernádcsány 30 1.41 %
Enyicke 28 1.31 %
Jászómindszent 28 1.31 %
Királynép 28 1.31 %
Szepsi 26 1.22 %
Tarcavajkóc 25 1.17 %
Koksóbaksa 23 1.08 %
Izdobabeszter 23 1.08 %
Lapispatak 19 0.89 %
Benyék 18 0.84 %
Hernádzsadány 18 0.84 %
Kisladna 18 0.84 %
Felsőmislye 17 0.80 %
Rás 17 0.80 %
Hernádgecse 17 0.80 %
Nagyszalánc 16 0.75 %
Kassaolcsvár 16 0.75 %
Lapispatakújtelep 15 0.70 %
Kenyhec 15 0.70 %
Alsómislye 15 0.70 %
Eszkáros 14 0.66 %
Baska 14 0.66 %
Regeteruszka 14 0.66 %
Alsótőkés 14 0.66 %
Perény - Hím 13 0.61 %
Bölzse 13 0.61 %
Abaújnádasd 13 0.61 %
Csécs 12 0.56 %
Hatkóc 12 0.56 %
Nagyladna 12 0.56 %
Lengyelfalva 12 0.56 %
Aranyida 12 0.56 %
Abaújszina 11 0.52 %
Semse 11 0.52 %
Felsőhutka 11 0.52 %
Mecenzéf 11 0.52 %
Garbócbogdány 10 0.47 %
Kalsa 10 0.47 %
Buzita 10 0.47 %
Jászóújfalu 10 0.47 %
Torna 10 0.47 %
Kecer 10 0.47 %
Magyarbőd 10 0.47 %
Felsőtőkés 10 0.47 %
Györke 10 0.47 %
Alsóhutka 9 0.42 %
Abaújszakaly 9 0.42 %
Hilyó 8 0.37 %
Idabukóc 8 0.37 %
Alsókemence 8 0.37 %
Tizsite 7 0.33 %
Jászó 7 0.33 %
Szalánchuta 7 0.33 %
Hernádgönyű 7 0.33 %
Stósz 7 0.33 %
Felsőmecenzéf 7 0.33 %
Abaújharaszti 6 0.28 %
Bolyár 6 0.28 %
Ósva 6 0.28 %
Bunyita 6 0.28 %
Györgyi 6 0.28 %
Bátyok 5 0.23 %
Szaláncújváros 5 0.23 %
Nagyida 5 0.23 %
Pány 5 0.23 %
Felsőcsáj 4 0.19 %
Ránkfüred 4 0.19 %
Ránk 3 0.14 %
Jánok 3 0.14 %
Szeszta 3 0.14 %
Újszállás 3 0.14 %
Ósvacsákány 3 0.14 %
Rudnok 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Balogd 3 0.14 %
Sárosófalu 3 0.14 %
Alsócsáj 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Áj 3 0.14 %
Füzérnádaska 3 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.14 %
Felsőkemence 3 0.14 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Kecerlipóc 2 0.09 %
Somodi 2 0.09 %
Abaújrákos 2 0.09 %
Apátka 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Makranc 2 0.09 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 31.92 %
Szepsi 178 14.50 %
Csécs 34 2.77 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.61 %
Áj 31 2.52 %
Makranc 29 2.36 %
Somodi 26 2.12 %
Tornaújfalu 25 2.04 %
Jánok 23 1.87 %
Perény - Hím 20 1.63 %
Zsarnó 20 1.63 %
Bódvavendégi 18 1.47 %
Mecenzéf 14 1.14 %
Szeszta 14 1.14 %
Tornahorváti 14 1.14 %
Jászó 12 0.98 %
Buzita 11 0.90 %
Debrőd 11 0.90 %
Kenyhec 11 0.90 %
Nagyida 10 0.81 %
Pány 10 0.81 %
Péder 8 0.65 %
Hernádcsány 6 0.49 %
Rozgony 6 0.49 %
Kisida 5 0.41 %
Hernádgecse 5 0.41 %
Reste 5 0.41 %
Ájfalucska 4 0.33 %
Szádelő 4 0.33 %
Alsólánc 4 0.33 %
Jászóújfalu 4 0.33 %
Lapispatakújtelep 4 0.33 %
Jászómindszent 4 0.33 %
Magyarbőd 3 0.24 %
Garbócbogdány 3 0.24 %
Izdobabeszter 3 0.24 %
Alsótőkés 3 0.24 %
Komaróc 3 0.24 %
Hernádszokoly 3 0.24 %
Nagyszalánc 3 0.24 %
Abos 3 0.24 %
Hernádzsadány 3 0.24 %
Enyicke 3 0.24 %
Abaújszina 3 0.24 %
Kassamindszent 3 0.24 %
Abaújnádasd 2 0.16 %
Hilyó 2 0.16 %
Eszkáros 2 0.16 %
Rudnok 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Hernádgönyű 2 0.16 %
Budamér 2 0.16 %
Kassaolcsvár 2 0.16 %
Idabukóc 2 0.16 %
Szalánchuta 2 0.16 %
Kassabéla 2 0.16 %
Kecer 1 0.08 %
Tizsite 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Alsómislye 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Koksóbaksa 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Balogd 1 0.08 %
Györke 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 7.08 %
Torna 20 2.40 %
Csécs 12 1.44 %
Jászó 11 1.32 %
Tornaújfalu 10 1.20 %
Rozgony 10 1.20 %
Nagyida 10 1.20 %
Buzita 8 0.96 %
Somodi 8 0.96 %
Makranc 7 0.84 %
Zsarnó 6 0.72 %
Reste 6 0.72 %
Lapispatak 6 0.72 %
Idabukóc 6 0.72 %
Debrőd 5 0.60 %
Jánok 5 0.60 %
Perény - Hím 5 0.60 %
Abaújszina 5 0.60 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.48 %
Kassamindszent 4 0.48 %
Alsólánc 4 0.48 %
Tornahorváti 4 0.48 %
Szeszta 4 0.48 %
Izdobabeszter 3 0.36 %
Petőszinye 3 0.36 %
Magyarbőd 3 0.36 %
Komaróc 3 0.36 %
Hernádszokoly 3 0.36 %
Jászóújfalu 3 0.36 %
Kisida 3 0.36 %
Györke 3 0.36 %
Ránk 3 0.36 %
Terebő 3 0.36 %
Enyicke 3 0.36 %
Nagyszalánc 2 0.24 %
Bódvavendégi 2 0.24 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.24 %
Hernádcsány 2 0.24 %
Budamér 2 0.24 %
Kalsa 2 0.24 %
Kecer 2 0.24 %
Kenyhec 2 0.24 %
Mecenzéf 2 0.24 %
Abos 2 0.24 %
Patacskő 2 0.24 %
Abaújszakaly 2 0.24 %
Kassaolcsvár 2 0.24 %
Felsőmislye 2 0.24 %
Alsókemence 2 0.24 %
Jászómindszent 1 0.12 %
Pány 1 0.12 %
Lapispatakújtelep 1 0.12 %
Rudnok 1 0.12 %
Regeteruszka 1 0.12 %
Alsótőkés 1 0.12 %
Benyék 1 0.12 %
Eszkáros 1 0.12 %
Sároskőszeg 1 0.12 %
Szaláncújváros 1 0.12 %
Királynép 1 0.12 %
Lengyelfalva 1 0.12 %
Stósz 1 0.12 %
Péder 1 0.12 %
Rás 1 0.12 %
Abaújnádasd 1 0.12 %
Hatkóc 1 0.12 %
Áj 1 0.12 %
Tarcavajkóc 1 0.12 %
Ájfalucska 1 0.12 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Györgyi 1 0.12 %
Bolyár 1 0.12 %
Felsőcsáj 1 0.12 %
Felsőtőkés 1 0.12 %
Felsőmecenzéf 1 0.12 %
Kassabéla 1 0.12 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 23.39 %
Szepsi 82 14.31 %
Csécs 20 3.49 %
Tornaújfalu 18 3.14 %
Nagyida 17 2.97 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.62 %
Buzita 12 2.09 %
Áj 12 2.09 %
Szeszta 12 2.09 %
Somodi 11 1.92 %
Bódvavendégi 11 1.92 %
Zsarnó 10 1.75 %
Jászó 10 1.75 %
Makranc 10 1.75 %
Mecenzéf 9 1.57 %
Péder 9 1.57 %
Jászómindszent 8 1.40 %
Tornahorváti 8 1.40 %
Perény - Hím 7 1.22 %
Eszkáros 6 1.05 %
Hernádcsány 6 1.05 %
Abaújszina 6 1.05 %
Alsólánc 5 0.87 %
Kassamindszent 5 0.87 %
Reste 5 0.87 %
Jánok 4 0.70 %
Budamér 4 0.70 %
Baska 4 0.70 %
Kenyhec 4 0.70 %
Jászóújfalu 4 0.70 %
Hernádzsadány 4 0.70 %
Debrőd 4 0.70 %
Komaróc 4 0.70 %
Magyarbőd 4 0.70 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.70 %
Hernádszentistván 3 0.52 %
Kecer 3 0.52 %
Abaújnádasd 3 0.52 %
Alsótőkés 3 0.52 %
Enyicke 3 0.52 %
Hernádgönyű 3 0.52 %
Pány 3 0.52 %
Lapispatak 3 0.52 %
Semse 3 0.52 %
Györke 2 0.35 %
Abaújszakaly 2 0.35 %
Koksóbaksa 2 0.35 %
Kassabéla 2 0.35 %
Felsőmislye 2 0.35 %
Kassaolcsvár 2 0.35 %
Tizsite 2 0.35 %
Abaújrákos 2 0.35 %
Bolyár 2 0.35 %
Rozgony 2 0.35 %
Rudnok 2 0.35 %
Izdobabeszter 2 0.35 %
Miglécnémeti 2 0.35 %
Szádelő 2 0.35 %
Benyék 2 0.35 %
Nagyszalánc 2 0.35 %
Alsómislye 1 0.17 %
Hernádgecse 1 0.17 %
Bölzse 1 0.17 %
Ájfalucska 1 0.17 %
Felsőcsáj 1 0.17 %
Lapispatakújtelep 1 0.17 %
Újszállás 1 0.17 %
Abos 1 0.17 %
Stósz 1 0.17 %
Balogd 1 0.17 %
Hernádszokoly 1 0.17 %
Ránkfüred 1 0.17 %
Patacskő 1 0.17 %
Aranyida 1 0.17 %
Rás 1 0.17 %
Hilyó 1 0.17 %
Királynép 1 0.17 %
Ránk 1 0.17 %
Sároskőszeg 1 0.17 %
Kisida 1 0.17 %
Kisladna 1 0.17 %
Szaláncújváros 1 0.17 %
Idabukóc 1 0.17 %
Felsőtőkés 1 0.17 %
Abaújharaszti 1 0.17 %
Alsóhutka 1 0.17 %
Alsókemence 1 0.17 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 15.75 %
Torna 295 14.99 %
Jászó 262 13.31 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.40 %
Mecenzéf 91 4.62 %
Buzita 78 3.96 %
Szeszta 60 3.05 %
Zsarnó 56 2.85 %
Somodi 52 2.64 %
Tornaújfalu 50 2.54 %
Áj 47 2.39 %
Jászóújfalu 38 1.93 %
Debrőd 35 1.78 %
Bódvavendégi 33 1.68 %
Csécs 33 1.68 %
Alsólánc 29 1.47 %
Perény - Hím 28 1.42 %
Jánok 26 1.32 %
Szádelő 24 1.22 %
Abaújszina 23 1.17 %
Komaróc 22 1.12 %
Nagyida 20 1.02 %
Makranc 20 1.02 %
Reste 20 1.02 %
Péder 17 0.86 %
Felsőmecenzéf 14 0.71 %
Tornahorváti 11 0.56 %
Jászómindszent 8 0.41 %
Miglécnémeti 6 0.30 %
Királynép 6 0.30 %
Kenyhec 5 0.25 %
Hernádzsadány 5 0.25 %
Hernádcsány 5 0.25 %
Magyarbőd 4 0.20 %
Abaújszakaly 4 0.20 %
Enyicke 4 0.20 %
Kisida 3 0.15 %
Nagyszalánc 3 0.15 %
Kassamindszent 3 0.15 %
Lapispatakújtelep 2 0.10 %
Ájfalucska 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Rudnok 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Pány 2 0.10 %
Hernádszokoly 2 0.10 %
Lapispatak 2 0.10 %
Abaújnádasd 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Tizsite 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 20.49 %
Makranc 115 7.25 %
Csécs 73 4.60 %
Torna 68 4.29 %
Buzita 39 2.46 %
Perény - Hím 36 2.27 %
Tornaújfalu 35 2.21 %
Jánok 30 1.89 %
Pány 26 1.64 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.58 %
Nagyida 23 1.45 %
Mecenzéf 23 1.45 %
Zsarnó 22 1.39 %
Áj 22 1.39 %
Szeszta 20 1.26 %
Györke 19 1.20 %
Komaróc 19 1.20 %
Péder 18 1.13 %
Somodi 17 1.07 %
Jászó 16 1.01 %
Reste 16 1.01 %
Debrőd 15 0.95 %
Kisida 14 0.88 %
Jászómindszent 14 0.88 %
Kenyhec 12 0.76 %
Alsólánc 12 0.76 %
Bódvavendégi 10 0.63 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.57 %
Sároskőszeg 9 0.57 %
Hernádcsány 9 0.57 %
Budamér 8 0.50 %
Rozgony 8 0.50 %
Kassamindszent 8 0.50 %
Hernádszentistván 7 0.44 %
Hernádszokoly 6 0.38 %
Izdobabeszter 6 0.38 %
Semse 6 0.38 %
Tornahorváti 6 0.38 %
Abaújszina 6 0.38 %
Idabukóc 6 0.38 %
Abos 6 0.38 %
Hilyó 6 0.38 %
Jászóújfalu 5 0.32 %
Tarcavajkóc 4 0.25 %
Koksóbaksa 4 0.25 %
Miglécnémeti 4 0.25 %
Bolyár 4 0.25 %
Nagyszalánc 4 0.25 %
Szádelő 4 0.25 %
Abaújnádasd 4 0.25 %
Kassabéla 4 0.25 %
Rás 4 0.25 %
Benyék 4 0.25 %
Hernádgecse 4 0.25 %
Rudnok 4 0.25 %
Stósz 3 0.19 %
Lapispatakújtelep 3 0.19 %
Kassaolcsvár 3 0.19 %
Enyicke 3 0.19 %
Bölzse 3 0.19 %
Felsőhutka 3 0.19 %
Hernádgönyű 3 0.19 %
Nagyladna 3 0.19 %
Alsótőkés 3 0.19 %
Balogd 2 0.13 %
Királynép 2 0.13 %
Kecer 2 0.13 %
Felsőmislye 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Felsőtőkés 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Lengyelfalva 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Regeteruszka 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Alsócsáj 2 0.13 %
Ránk 2 0.13 %
Modrafalva 2 0.13 %
Bátyok 2 0.13 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Aranyida 1 0.06 %
Hernádzsadány 1 0.06 %
Apátka 1 0.06 %
Baska 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Kisszalánc 1 0.06 %
Felsőmecenzéf 1 0.06 %
Bunyita 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Terebő 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Lapispatak 1 0.06 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.70 %
Rozgony 83 4.18 %
Izdobabeszter 61 3.07 %
Kisida 61 3.07 %
Kassamindszent 53 2.67 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.62 %
Györgyi 51 2.57 %
Hernádcsány 50 2.52 %
Jászómindszent 46 2.32 %
Györke 45 2.27 %
Alsókemence 44 2.22 %
Szepsi 42 2.11 %
Sároskőszeg 42 2.11 %
Kassaolcsvár 41 2.06 %
Regeteruszka 40 2.01 %
Garbócbogdány 39 1.96 %
Budamér 37 1.86 %
Petőszinye 37 1.86 %
Bolyár 36 1.81 %
Mecenzéf 36 1.81 %
Kelecsenyborda 36 1.81 %
Nagyszalánc 33 1.66 %
Benyék 31 1.56 %
Felsőmislye 29 1.46 %
Koksóbaksa 28 1.41 %
Tarcavajkóc 28 1.41 %
Csécs 28 1.41 %
Idabukóc 27 1.36 %
Ránkfüred 27 1.36 %
Lapispatak 27 1.36 %
Kecer 25 1.26 %
Alsótőkés 25 1.26 %
Királynép 25 1.26 %
Felsőcsáj 24 1.21 %
Lengyelfalva 24 1.21 %
Hernádzsadány 24 1.21 %
Rás 23 1.16 %
Hernádszentistván 23 1.16 %
Bátyok 23 1.16 %
Felsőkemence 22 1.11 %
Alsómislye 22 1.11 %
Kassabéla 21 1.06 %
Kalsa 20 1.01 %
Hernádszokoly 20 1.01 %
Füzérnádaska 18 0.91 %
Hernádgecse 18 0.91 %
Baska 18 0.91 %
Semse 17 0.86 %
Ránk 16 0.81 %
Tizsite 16 0.81 %
Torna 15 0.76 %
Abaújszakaly 15 0.76 %
Enyicke 15 0.76 %
Ósvacsákány 15 0.76 %
Aranyida 15 0.76 %
Hilyó 14 0.70 %
Alsóhutka 14 0.70 %
Abaújnádasd 14 0.70 %
Kenyhec 14 0.70 %
Jászó 14 0.70 %
Ósva 14 0.70 %
Abaújszina 13 0.65 %
Jászóújfalu 13 0.65 %
Abaújrákos 13 0.65 %
Abaújharaszti 12 0.60 %
Pány 12 0.60 %
Stósz 12 0.60 %
Szaláncújváros 12 0.60 %
Szeszta 11 0.55 %
Lapispatakújtelep 11 0.55 %
Somodi 11 0.55 %
Abos 11 0.55 %
Kecerlipóc 10 0.50 %
Felsőhutka 10 0.50 %
Terebő 10 0.50 %
Eszkáros 10 0.50 %
Sárosófalu 10 0.50 %
Balogd 9 0.45 %
Hernádgönyű 9 0.45 %
Bölzse 9 0.45 %
Alsócsáj 8 0.40 %
Szalánchuta 8 0.40 %
Perény - Hím 7 0.35 %
Nagyida 7 0.35 %
Makranc 6 0.30 %
Rudnok 6 0.30 %
Felsőtőkés 6 0.30 %
Nagyladna 5 0.25 %
Péder 5 0.25 %
Áj 5 0.25 %
Komaróc 5 0.25 %
Buzita 5 0.25 %
Újszállás 5 0.25 %
Modrafalva 4 0.20 %
Jánok 4 0.20 %
Bódvavendégi 4 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.20 %
Zsarnó 4 0.20 %
Hatkóc 4 0.20 %
Bunyita 3 0.15 %
Apátka 3 0.15 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 28.41 %
Somodi 42 6.09 %
Kecer 28 4.06 %
Mecenzéf 22 3.19 %
Jászómindszent 16 2.32 %
Nagyida 14 2.03 %
Magyarbőd 13 1.88 %
Jászóújfalu 13 1.88 %
Torna 12 1.74 %
Csécs 10 1.45 %
Hernádcsány 8 1.16 %
Buzita 8 1.16 %
Szepsi 8 1.16 %
Kisida 8 1.16 %
Stósz 7 1.01 %
Patacskő 6 0.87 %
Abaújszina 6 0.87 %
Koksóbaksa 4 0.58 %
Felsőmecenzéf 4 0.58 %
Györke 4 0.58 %
Kassamindszent 4 0.58 %
Abaújszakaly 4 0.58 %
Kenyhec 4 0.58 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.58 %
Abaújnádasd 4 0.58 %
Hilyó 3 0.43 %
Rozgony 3 0.43 %
Rudnok 3 0.43 %
Regeteruszka 3 0.43 %
Budamér 3 0.43 %
Terebő 3 0.43 %
Szeszta 3 0.43 %
Tarcavajkóc 3 0.43 %
Hernádszokoly 2 0.29 %
Kassaolcsvár 2 0.29 %
Királynép 2 0.29 %
Hernádgecse 2 0.29 %
Lengyelfalva 2 0.29 %
Györgyi 2 0.29 %
Alsómislye 2 0.29 %
Bölzse 2 0.29 %
Kassabéla 2 0.29 %
Ósvacsákány 2 0.29 %
Lapispatakújtelep 2 0.29 %
Kelecsenyborda 2 0.29 %
Garbócbogdány 2 0.29 %
Izdobabeszter 2 0.29 %
Pány 2 0.29 %
Hatkóc 2 0.29 %
Perény - Hím 2 0.29 %
Lapispatak 2 0.29 %
Bolyár 2 0.29 %
Hernádzsadány 2 0.29 %
Ránk 2 0.29 %
Alsótőkés 2 0.29 %
Idabukóc 1 0.14 %
Makranc 1 0.14 %
Felsőtőkés 1 0.14 %
Alsóhutka 1 0.14 %
Alsókemence 1 0.14 %
Nagyladna 1 0.14 %
Alsócsáj 1 0.14 %
Füzérnádaska 1 0.14 %
Abaújharaszti 1 0.14 %
Kecerlipóc 1 0.14 %
Benyék 1 0.14 %
Hernádgönyű 1 0.14 %
Abos 1 0.14 %
Ájfalucska 1 0.14 %
Semse 1 0.14 %
Áj 1 0.14 %
Enyicke 1 0.14 %
Ránkfüred 1 0.14 %
Baska 1 0.14 %
Hernádszentistván 1 0.14 %
Aranyida 1 0.14 %
Sároskőszeg 1 0.14 %
Rás 1 0.14 %
Petőszinye 1 0.14 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.12 %
Rozgony 63 3.82 %
Hernádcsány 61 3.69 %
Jászómindszent 59 3.57 %
Kassamindszent 46 2.79 %
Mecenzéf 42 2.54 %
Izdobabeszter 37 2.24 %
Magyarbőd 35 2.12 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.12 %
Kisida 33 2.00 %
Nagyida 31 1.88 %
Györke 27 1.64 %
Enyicke 27 1.64 %
Hernádgecse 26 1.57 %
Jászó 26 1.57 %
Hernádzsadány 25 1.51 %
Kassaolcsvár 23 1.39 %
Csécs 23 1.39 %
Sároskőszeg 22 1.33 %
Hernádszentistván 22 1.33 %
Koksóbaksa 22 1.33 %
Lapispatak 21 1.27 %
Tarcavajkóc 21 1.27 %
Budamér 20 1.21 %
Nagyszalánc 20 1.21 %
Regeteruszka 19 1.15 %
Somodi 19 1.15 %
Királynép 19 1.15 %
Felsőmislye 19 1.15 %
Makranc 19 1.15 %
Felsőmecenzéf 19 1.15 %
Hernádszokoly 17 1.03 %
Alsómislye 17 1.03 %
Lengyelfalva 17 1.03 %
Baska 16 0.97 %
Semse 16 0.97 %
Abaújnádasd 15 0.91 %
Kecer 14 0.85 %
Stósz 14 0.85 %
Garbócbogdány 14 0.85 %
Idabukóc 14 0.85 %
Abaújszakaly 14 0.85 %
Torna 13 0.79 %
Kassabéla 13 0.79 %
Tizsite 12 0.73 %
Györgyi 12 0.73 %
Bölzse 12 0.73 %
Eszkáros 12 0.73 %
Kisladna 12 0.73 %
Pány 12 0.73 %
Füzérnádaska 11 0.67 %
Alsóhutka 11 0.67 %
Kenyhec 11 0.67 %
Perény - Hím 11 0.67 %
Petőszinye 10 0.61 %
Alsókemence 10 0.61 %
Benyék 10 0.61 %
Abaújszina 10 0.61 %
Szeszta 9 0.55 %
Hilyó 9 0.55 %
Jászóújfalu 9 0.55 %
Lapispatakújtelep 9 0.55 %
Felsőhutka 9 0.55 %
Hernádgönyű 9 0.55 %
Ósva 9 0.55 %
Bolyár 8 0.48 %
Alsótőkés 8 0.48 %
Aranyida 8 0.48 %
Zsarnó 8 0.48 %
Alsócsáj 7 0.42 %
Rudnok 7 0.42 %
Kelecsenyborda 7 0.42 %
Bátyok 7 0.42 %
Szalánchuta 7 0.42 %
Abos 7 0.42 %
Jánok 6 0.36 %
Kalsa 6 0.36 %
Balogd 6 0.36 %
Nagyladna 6 0.36 %
Rás 6 0.36 %
Bódvavendégi 6 0.36 %
Ósvacsákány 6 0.36 %
Kecerlipóc 6 0.36 %
Abaújharaszti 6 0.36 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.30 %
Terebő 5 0.30 %
Buzita 4 0.24 %
Felsőtőkés 4 0.24 %
Ránk 4 0.24 %
Komaróc 4 0.24 %
Felsőkemence 4 0.24 %
Patacskő 3 0.18 %
Bunyita 3 0.18 %
Kisszalánc 2 0.12 %
Tornaújfalu 2 0.12 %
Szádelő 2 0.12 %
Bocsárd 2 0.12 %
Szaláncújváros 2 0.12 %
Ránkfüred 2 0.12 %
Áj 2 0.12 %
Miglécnémeti 2 0.12 %
Reste 2 0.12 %
Debrőd 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Hatkóc 2 0.12 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 12.90 %
Lapispatak 242 8.92 %
Budamér 158 5.82 %
Mecenzéf 114 4.20 %
Hernádcsány 106 3.91 %
Lapispatakújtelep 98 3.61 %
Koksóbaksa 86 3.17 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.95 %
Nagyszalánc 77 2.84 %
Királynép 76 2.80 %
Abaújnádasd 76 2.80 %
Kecer 74 2.73 %
Stósz 74 2.73 %
Kisida 74 2.73 %
Rozgony 69 2.54 %
Kalsa 68 2.51 %
Szepsi 58 2.14 %
Izdobabeszter 55 2.03 %
Jászóújfalu 53 1.95 %
Lengyelfalva 50 1.84 %
Szaláncújváros 48 1.77 %
Hernádgecse 47 1.73 %
Jászómindszent 46 1.69 %
Sároskőszeg 46 1.69 %
Hernádszentistván 46 1.69 %
Magyarbőd 44 1.62 %
Regeteruszka 42 1.55 %
Enyicke 40 1.47 %
Benyék 36 1.33 %
Tizsite 35 1.29 %
Abaújszina 34 1.25 %
Bolyár 32 1.18 %
Alsókemence 31 1.14 %
Tarcavajkóc 31 1.14 %
Kelecsenyborda 30 1.11 %
Alsóhutka 29 1.07 %
Hernádgönyű 29 1.07 %
Kassamindszent 28 1.03 %
Sárosófalu 26 0.96 %
Petőszinye 26 0.96 %
Hernádszokoly 26 0.96 %
Újszállás 25 0.92 %
Semse 25 0.92 %
Györke 24 0.88 %
Kassaolcsvár 21 0.77 %
Abaújharaszti 21 0.77 %
Felsőkemence 21 0.77 %
Balogd 21 0.77 %
Garbócbogdány 20 0.74 %
Ósvacsákány 20 0.74 %
Ósva 20 0.74 %
Felsőmecenzéf 20 0.74 %
Abaújrákos 18 0.66 %
Rudnok 18 0.66 %
Hernádzsadány 18 0.66 %
Kassabéla 17 0.63 %
Szalánchuta 17 0.63 %
Györgyi 17 0.63 %
Alsótőkés 16 0.59 %
Felsőmislye 16 0.59 %
Csécs 15 0.55 %
Bunyita 14 0.52 %
Modrafalva 14 0.52 %
Bölzse 14 0.52 %
Torna 14 0.52 %
Alsómislye 14 0.52 %
Eszkáros 13 0.48 %
Baska 13 0.48 %
Bátyok 13 0.48 %
Abos 13 0.48 %
Kecerlipóc 12 0.44 %
Perény - Hím 12 0.44 %
Nagyida 12 0.44 %
Makranc 12 0.44 %
Alsócsáj 12 0.44 %
Felsőcsáj 11 0.41 %
Füzérnádaska 11 0.41 %
Pány 11 0.41 %
Rás 11 0.41 %
Hatkóc 11 0.41 %
Patacskő 11 0.41 %
Kenyhec 10 0.37 %
Aranyida 10 0.37 %
Hilyó 10 0.37 %
Kisszalánc 9 0.33 %
Idabukóc 9 0.33 %
Ránkfüred 9 0.33 %
Ránk 9 0.33 %
Terebő 9 0.33 %
Felsőhutka 7 0.26 %
Felsőtőkés 7 0.26 %
Zsarnó 7 0.26 %
Somodi 5 0.18 %
Reste 3 0.11 %
Jánok 3 0.11 %
Ájfalucska 3 0.11 %
Nagyladna 3 0.11 %
Buzita 3 0.11 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Debrőd 1 0.04 %
Szeszta 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Miglécnémeti 1 0.04 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 25.81 %
Jászómindszent 94 8.03 %
Szepsi 75 6.41 %
Stósz 68 5.81 %
Felsőmecenzéf 59 5.04 %
Jászó 40 3.42 %
Kisida 40 3.42 %
Hernádcsány 21 1.79 %
Rozgony 19 1.62 %
Makranc 18 1.54 %
Kassamindszent 17 1.45 %
Torna 16 1.37 %
Lengyelfalva 15 1.28 %
Rudnok 15 1.28 %
Hatkóc 15 1.28 %
Hernádszokoly 14 1.20 %
Királynép 11 0.94 %
Aranyida 11 0.94 %
Koksóbaksa 11 0.94 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.94 %
Jászóújfalu 10 0.85 %
Perény - Hím 9 0.77 %
Pány 9 0.77 %
Idabukóc 9 0.77 %
Garbócbogdány 8 0.68 %
Semse 8 0.68 %
Hernádszentistván 8 0.68 %
Nagyszalánc 8 0.68 %
Magyarbőd 8 0.68 %
Kassaolcsvár 8 0.68 %
Jánok 8 0.68 %
Izdobabeszter 7 0.60 %
Csécs 7 0.60 %
Felsőtőkés 7 0.60 %
Abaújszina 6 0.51 %
Kenyhec 6 0.51 %
Nagyida 6 0.51 %
Györke 6 0.51 %
Abaújszakaly 6 0.51 %
Benyék 6 0.51 %
Sároskőszeg 6 0.51 %
Felsőhutka 6 0.51 %
Abaújnádasd 5 0.43 %
Tarcavajkóc 5 0.43 %
Abos 5 0.43 %
Györgyi 5 0.43 %
Felsőmislye 5 0.43 %
Alsótőkés 5 0.43 %
Budamér 4 0.34 %
Rás 4 0.34 %
Kecerlipóc 4 0.34 %
Kecer 4 0.34 %
Kassabéla 4 0.34 %
Miglécnémeti 4 0.34 %
Buzita 4 0.34 %
Apátka 4 0.34 %
Zsarnó 3 0.26 %
Hernádzsadány 3 0.26 %
Bolyár 3 0.26 %
Enyicke 3 0.26 %
Hernádgönyű 3 0.26 %
Lapispatak 3 0.26 %
Lapispatakújtelep 3 0.26 %
Alsócsáj 3 0.26 %
Szaláncújváros 3 0.26 %
Baska 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Somodi 3 0.26 %
Szeszta 3 0.26 %
Hilyó 2 0.17 %
Sárosófalu 2 0.17 %
Ájfalucska 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Tornahorváti 2 0.17 %
Nagyladna 2 0.17 %
Petőszinye 2 0.17 %
Kisladna 2 0.17 %
Szalánchuta 2 0.17 %
Patacskő 2 0.17 %
Újszállás 2 0.17 %
Tizsite 2 0.17 %
Abaújharaszti 2 0.17 %
Kalsa 1 0.09 %
Regeteruszka 1 0.09 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Péder 1 0.09 %
Ósva 1 0.09 %
Alsólánc 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Komaróc 1 0.09 %
Bocsárd 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bátyok 1 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.09 %
Debrőd 1 0.09 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0