SK
PT
.....

Sósliget

Településrész

címer zászló
20 8% magyar 1910
0 0% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Slaná Lehota
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
Más földrajzi nevek:
Árenda, Baranov vrch, Bukovinka, Čertiaž, Hôrka, Hliny, Kozol, Lehotská stráň, (Lehotská studňa), Nad Selčianskom chodníku, Nižné pole, Nižný Vyholom, Pri studničke, Prostredné pole, Prostredný Vyholom, Štiepka, Urbárska pastva, Vyšné pole, Vyšný Vyholom
Koordináták:
48.45625273, 19.80308703
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
242 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98701

Sósliget a Poltárka-patak völgyében, a Poltári-dombság nyugati lábánál, 264 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Poltár központjától 4 km-re északra, Csehberektől 4 km-re délre. Az 595-ös út Poltárt Rimakokovával összekötő szakaszáról leágazó 0,5 km-es bekötőúton közelíthető meg. Vasúti megállóhely a Poltárt Rimakokovával összekötő vasútvonalon. Nyugatról Ipolymagyari, északról Csehberek, keletről Válykó (Csehberek) és Pongyelok (Cserepes), délről pedig Poltár kataszterével határos. Keleti határa évszázadokon át Nógrád és Gömör-Kishont vármegyék határát alkotta. Területének több mint felét erdő borítja. Sósligettől északkeletre, Sósliget, Csehberek és Valykó hármashatárán emelkedik a 391 méter magas Kozol-hegy, a falutól délre pedig a Baranov vrch (351 m).

Közigazgatás

1964-ig önálló község, azóta Poltár városrésze és három kataszteri területének egyike. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott (1883-ig a Füleki járáshoz). A csehszlovák közigazgatásban 1920-49 között a Rimaszombati, 1949-1960 között a Poltári, 1960-1964 között pedig a Losonci járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Garammenti megye, Lónyabányai járás). Területe 1910/21-ben 3,72 km², 2011-ben 3,70 km² (a város területének 12,1 százaléka) volt.

Népesség

Sósligetnek 2011-ben 149 lakosa volt, itt élt a város népességének 2,6 %-a. 1880-ban 198, 1910-ben 256, 1921-ben 235, 1942-ben pedig 236, túlnyomórészt szlovák nemzetiségű lakosa volt, 1910-ban lakosságának 7,8 %-a (20 fő) vallotta magát magyar anyanyelvűnek. 1921-ben lakosságának 97 %-a evangélikus vallású volt.

Történelem

Sósliget a 14. század második felében jött létre. 1573-ban Soos Lehota néven említik írásos források. Nevét a Sós nemzetségről kapta. A füleki váruradalom része volt, 1554-1593 között török hódoltság alá került, 1575-ben a divényi náhije községeként négy adóköteles házzal szerepelt. 1548-ban a Soós család birtoka, majd 1742-1848 között a Géczy családé volt. 1715-ben egy magyar és öt szlovák háztartását írták össze. 1828-ban 23 háza és 130 lakosa volt. Lakói főként fazekassággal foglalkoztak. 1851-ben Fényes Elek monográfiájában mint 230 lakosú evangélikus falu szerepelt. 1874-75-ben egyosztályos szlovák tannyelvű evangélikus iskolája volt. 1883-ig Nógrád vármegye Füleki járáshoz tartozott, majd a Losonci járáshoz csatolták. 1901-ben megépült a Poltárt Rimakokovával összekötő vasútvonal, melynek egyik megállóhelye Sósligeten létesült. 1905-ben hatósági névmagyarosítással kapta az Sósliget hivatalos nevet a korábban használt Sóslehota helyett. 1910-ben 256 lakosa volt. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták. 1939. márciusától 1944. decemberéig a fasiszta szlovák bábállam része volt. 1942-ben 57 háza és 236 lakosa volt. A korábban önálló községet 1964-ben csatolták Poltárhoz.

Mai jelentősége

Sósliget evangélikus temploma 1891-ben épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Sós Lehota. Magyar falu Nógrád Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai katolikusok, és másfélék, fekszik Losonczhoz két mértföldnyire, határja meg lehetős, vagyonnyai középszerűek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Sós-Lehota, tót falu, Nográd vgyében, 6 kath., 224 evang. lak. Ut. p. Losoncz.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Sós-Lehota (Lehota Sós-), rk. 7 Berzencze, ág. 189 Poltár, izr. 2 Fülek.

Névelőfordulások
1573
Soós Lehota
1773
Soos-Lehotha, Slana Lehota,
1786
Schósch-Lehota,
1808
Sós-Lehota, Lhotka,
1863
Sóslehota,
1907
Sósliget,
1920
Slaná Ľahôta,
1927
Slaná Lehota

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 2 1%
szlovákok 195 98%
egyéb 1 1%
összlétszám 198
magyarok 20 8%
szlovákok 231 90%
egyéb 5 2%
összlétszám 256
magyarok 0 0%
szlovákok 235 100%
egyéb 0 0%
összlétszám 235
Mai közigazgatás

Bejelentések