SK
RA
.....

Sánkfalva

Településrész

címer zászló
346 98% magyar 1910
297 97% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Šankovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Más földrajzi nevek:
Alsó-erdő, Bályik-völgy, Cseres-völgy, Helena-oldal, Hős-akol, Kurta-bérc, Lyukaimajor, (Perpéspuszta), Rangos-tető, (Szőlő-hegy)
Koordináták:
48.4859505, 20.27771473
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
196 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98262

A Gömöri-medence keleti részén, a Licei-dombság nyugati oldalán, a Turóc- és a Rátkai Turóc-patakok összefolyásánál, a Turóc völgyében fekszik. A Turóc bal partján találhatók, a patak választja el Harkácstól. Csaknem egybeépült a tőle fél kilométerre délre fekvő Harkáccsal.

Közigazgatás

1960-ig önálló község, azóta Gömörfalva településrésze. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Területét (10,60 km², Gömörfalva területének 60 %-a) beolvasztották Gömörfalva kataszterébe. Korábban határához tartozott Harkács északi része is, az itt álló katolikus templommal.

Népesség

1910-ben 353, 1921-ben 305, 1938-ban pedig 349, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1921-ben lakosságának túlnyomó többsége (88,5 %) római katolikus vallású volt. 1945 után magyar lakosságának egy részét kitelepítették és szlovákokat telepítettek a községbe. 2011-ben 334 lakosa volt, itt élt Gömörfalva népességének 35,1 %-a.

Történelem

Sánkfalvát 1266-ban "Raas" néven említik először, névadója, Sánk Rás várföld egy három ekés darabját adományként kapta. 1294-ben Sank, 1421-ben "Sankfalua" alakban említik. 1427-ben a Sánkfalvy és Husz családok a község birtokosai. A 15. században Alsó- és Felsősánk néven a jászói premontrei apátság birtoka. A középkorban határának nagy részét birtokosai nemesi kúriáikhoz művelték. A török hódoltság alatt lakosságának egy része kicserélődött. A 17. században kuriális falu, a Hős-család kihalása után vált ismét jobbágyközséggé. A 18. században a Steinicher- és Draskóczy-családok birtoka. 1828-ban 61 házában 474 lakos élt. Lakói a község rossz mezőgazdasági adottságai miatt a földművelésen kívül háziiparral is foglalkoztak. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1947-ben magyar lakosságának egy részét kitelepítették Magyarországra és szlovák családok költöztek ide. Termelőszövetkezetét 1952-ben alakították. 1960-ban "Gemerská Ves" (Gömörfalva) néven egyesítették Harkáccsal.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SANKFALVA. Magy. falu Gömör Várm. földes Urai több Urak, lakosai külömbfélék, fekszik Harkácshoz közel, határja közép termésű, juhai, méhei hasznosak.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Sánkfalu, helység, Gömör vmegyében, Harkács tőszomszédságában, a Jolsva és Kövi völgyéről lejövő, s itt összevágó országút mentiben a Thurócz vize mellett lapos helyen fekszik. A lakosok száma 458 megy, kik főleg r. kath., és mindnyájan magyarok. A közbirtok áll 12 urbéri, 10 5/8 majorsági telekből, 26 zsellérből és 7 lakóból; 1096 hold erdőből; a Thúrócz vizén van Dráskoczi Sámuel urnak malma. E helységet Dráskoczi Sámuel ur birja, – a lakosok fazekasok, mindamellett mindent megtermő szántóföldjeiket is jól mivelik.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Sánkfalva, a Túrócz-völgyben fekvő magyar kisközség, 75 házzal és 428 róm. kath. vallású lakossal. Körjegyzőségi székhely. 1421-ben a Hős és a Sánkfalvy család birtoka. Később a jászói prépostság és a Draskóczy család lett a földesura és most is ennek és br. Vay Aloiziának van itt nagyobb birtoka. A községhez tartoznak Bércz, Hőserdő és Perpes puszták, melyek közül Perpes puszta 1384-ben Perpes és Perbesháza néven merül fel. A Hőserdő elnevezés is a Hős család nevét tartja fenn. Sánkfalva katholikus temploma 1784-ben épült. Postája Harkács, távírója és vasúti állomása Tornallya.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Sánkfalva. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Bércpuszta, Hőserdőpuszta, Szelespuszta. A kozség területe 1842 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 349.

Névelőfordulások
1266
Raas
1294
Sank
1421
Sankfalua
1773
Sánkfalva,
1786
Sankfalwa,
1808
Sankfalva,
1863
Sánkfalu,
1873
Sánkfalva,
1888
Sánkfala,
1920
Šankovce,
1927
Šankovce, Sánkfalva,
1945
Šankovce, Sánkfalva,
1948
Šankovce

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 377 91%
szlovákok 7 2%
németek 5 1%
egyéb 27 6%
összlétszám 416
magyarok 346 98%
szlovákok 2 1%
németek 0 0%
egyéb 5 1%
összlétszám 353
magyarok 297 97%
szlovákok 8 3%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 305
Mai közigazgatás

Bejelentések