SK
RS
.....

Sajólenke

Község

címer zászló
227 100% magyar 1910
117 59% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Lenke
Hivatalos szlovák megnevezés:
Lenka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
(Szanácspuszta), Ugra-bérc
Koordináták:
48.38660431, 20.34752274
Terület:
6,09 km2
Rang:
község
Népesség:
186
Tszf. magasság:
208 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98050
Település kód:
515141
Szervezeti azonosító:
649601

A község a Gömöri-medence délkeleti részén, a Sajó völgyében, a Hubói-patak mentén fekszik, a Putnoki-dombság nyugati lábánál, Tornaljától 6 km-re délkeletre. A 67-es főútat (Méhi elágazás, 2 km) Hubóval (2,5 km) összekötő mellékúton közelíthető meg. Határa 175-286 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő, enyhén dombos, csaknem teljes egészében mezőgazdaságilag művelt terület. Nyugatról Méhi, délkeletről Sajókeszi, keletről Hubó, északról Tornalja határolja. Nyugati határának egy része a Bánréve-Rozsnyó vasútvonal mentén húzódik.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). 1910-38-hoz képest területe 3,6 %-al csökkent (6,32 km²-ről 6,09 km²-re), amikor 1950 után határának a vasútvonaltól nyugatra fekvő részét Méhihez csatolták, ugyanakkor az attól keletre eső méhi határrész Sajólenkéhez került.

Népesség

1910-ben 227, 1921-ben 281, 1938-ban pedig 273, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után a belső telepítések során (főként evangélikus vallású) szlovákokat telepítettek a községbe, ezzel vegyes magyar-szlovák nemzetiségűvé vált, magyar többségét ugyanakkor (2011-ben 62,6 %) napjainkig megőrizte. 1991-2011 között népességének egyhatodát elveszítette (236 főről 195-re csökkent). 1991-ben a lakosság 41,1 %-a, 2011-ben 31,8 %-a volt szlovák nemzetiségű. 1921-ben még a lakosság többsége (59,1 %) református vallású volt, 2011-ben a lakosság 37,9 %-a volt református, 29,2 %-a evangélikus, 22,6 %-a pedig római katolikus vallású.

Történelem

Területe a Sajó-menti Keszi-törzsi szállásföldhöz tartozott, a királyi várgazdaság megszervezése után a gömöri várispánsággal függő viszonyba kerültek, a 13. század végére azonban a Lenkei-nemzetség már a királyi serviensek, illetve a nemesek rendjébe került. A falu nevét 1323-ban említi először oklevél „terra Nenke” alakban. Lakossága a kezdetektől magyar. A 14. században a Szentkirályi család birtoka volt. 1413-ban „Nenke” néven említik. 1427-ben „Nenyke” alakban szerepel a dézsmajegyzékben. Mezőgazdasági jellegű nemesi község volt. A 15. század második felében már két falura oszlott, Alsó- és Felsőlenkére, melyek a 17. században egybeolvadtak. 1564-ben a török pusztította el a két települést, később is több alkalommal elnéptelenedett. Lakossága a 16. században református vallásra tért. A 18. században részben kisnemesek, részben szabad költözködésű zsellérség alkotta lakosságát. 1828-ban Alsó- és Felsőlenkén 50 házában 430 lakos élt. A településről származik Lenkey János honvédtábornok családja. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1938 és 1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1945 után kárpátaljai és szlovákiai szlovákokat telepítettek a községbe. Magyar kisiskoláját 1973-ban szüntették meg, óvodája 1976-1994 között volt a községnek. A korábban kultúrháznak használt, majd romos állapotba került Szilárdy-kastélyt 2008-ban felújították.

Mai jelentősége

Református temploma 1786-ban épült klasszicista stílusban, a barokk Szilárdy-kúria a 18. század közepén épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó, és Felső Lenke. Két magyar falu Gömör Várm. Alsó Lenkének földes Urai Lenkey, és több Uraságok, fekszik ez Méhihez 1 órányira, és annak filiája, Felsőnek pedig Orczy Uraság, ez fekszik amahoz nem meszsze, lakosaik katolikusok, és másfélék is, határbéli földgyeik jók, Kis Lenke határja három nyomásra van ozstva, réttyei termékenyek, patakja hamar béönti, erdejek tsekély, piatzozások Rozsnyón 4 jó mértfödnyire van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Lenke (Alsó), magyar f., Gömör és Kis-Honth egyesült vmegyében, Gömörhöz délre 1 mfd. 69 kath., 361 ref. lak., kik közt igen sok nemes találtatik. Ref. templom. F. u. többen. Lenke (Felső), magyar f., Gömör vmegyében, Királyi és Hahó helységek közt egy völgyben. Lakja 318 többnyire r. kath. Van 20 majorsági, 8 házatlan zsellére, 256 hold erdeje. Szántófölde mindent megterem; rétje kevés. Mumhárt János és Károly uraknak jó lakházuk van itt a dombon, s birnak még itt Lenkey, Kékedy, Szivos, Orczy családbeliek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Sajólenke, sajómenti magyar kisközség, 45 házzal és 244, nagyobbára ev. ref. vallású lakossal. E község 1386-ban Linte néven a Szentkirályi család birtoka. 1427-ben Nenke alakban említik és ekkor a Makó család az ura, 1464-ben pedig Kis-Nenke néven a Bárczy családé. A mult század elején, a mikor Alsó és Felső jelzőkkel van említve, sok nemes lakja a községet, közöttük a Mumhardt, Lenkey, Kékedy, Szívós, és az Orczy családok. Most Szilárdy Bélának van itt nagyobb birtoka és régi kúriája. A községhez tartozik Szanács puszta. A református templom 1786-ban épült. A község postája, távírója és vasúti állomása Tornallya.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Sajólenke. Elsőízben 1386-ból származó okirat említi nevét Linte alakjában. Ekkor a Szentkirályi-család birtokában találjuk. 1427-ben Nenke néven fordul elő és a Makó-család a földesura. Mátyás király koronázásának évében Kis-Nenke néven a Bárczy-család kezén van a község. Református temploma 1786-ból származik. A 19. század elején sok nemesi családnak volt kúriája a községben. Ilyenek voltak a Mumhardt-, Lenkey-, Kékedy, SZÍVÓS- és az Orczy-családok. A XX. század elején Szilárdy Béla volt a legnagyobb földbirtokos. A község területe 1098 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 273.

Lenkey János

Sajólenke
1848–49-es honvéd tábornok. lenkei és zádorfalvi Lenkey János1807-ben született gömöri köznemesi családba. 1822-ben lépett a császári hadseregbe.1848-ban összeütközésbe került parancsnokával, majd egy századával együtt Magyarországra szökött. A magyar hadügyminisztérium nyilatkozatban ítélte el Lenkey századának szökését és elrendelte az ügy kivizsgálását. Ekkor született Petőfi Sándor Lenkei százada című verse, melyben a költő kiáll Lenkey mellett. Végül a századot „büntetésül” beosztották a szerb felkelők ellen felállított seregbe. Később ezredessé léptették elő és a komáromi várőrség parancsnokává nevezték ki, 1849. április 20-áig ő volt a vár parancsnoka is. A világosi fegyverletétel után cári, majd osztrák fogságba került. Ő is az aradi vértanúk perének egyik vádlottja volt, de pszichés betegsége egyre inkább elhatalmasodott rajta ezért az eljárást megszüntették ellene. Elborult elmével az aradi vár börtönében halt meg 1850-ben.
Névelőfordulások
1323
terra Nenke
1413
Nenke
1427
Nenyke
1773
Lenke,
1786
Lenke,
1873
Sajólenke,
1920
Lenka,
1927
Lenka, Lenke,
1938
Sajólenke,
1945
Lenka, Lenke,
1948
Lenka
1994
Lenke

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Sajólenke (Lenka) 11
Telefon: 0475523369
Fax: 0475523369

Honlap: gemernet.sk/lenka
Polgármester:
Habovčík Marián (Független)

Képviselő-testület:
Kilík Jozef (Független)
Ondrejšíková Beáta (Független)
Csizmadia Norbert (Független)
Konczová Magdaléna (Független)
Béreš Štefan (SMK-MKP)
Független 80% Független 4 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Sajólenkei Községi Hivatal

Sajólenke 11

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ukránok
csehek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 254 98%
szlovákok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 4 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 258
magyarok 227 100%
szlovákok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 227
magyarok 264 94%
szlovákok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 17 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 281
magyarok 138 58%
szlovákok 97 41%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 236
magyarok 129 64%
szlovákok 72 36%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 202
magyarok 122 63%
szlovákok 62 32%
ukránok 1 1%
csehek 3 2%
egyéb 0 0%
ismeretlen 7 4%
összlétszám 195
magyarok 117 59%
szlovákok 79 40%
ukránok 1 1%
csehek 3 2%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 200
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 163
Választási részvétel: 64.42 %
Kiadott boríték: 105
Bedobott boríték: 105

Polgármester

Érvényes szavazólap: 105
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Habovčík Marián 105 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Béreš Štefan 88 SMK-MKP
Kilík Jozef 87 Független
Ondrejšíková Beáta 87 Független
Csizmadia Norbert 86 Független
Konczová Magdaléna 84 Független

Képviselők

2014
SDKÚ-DS, MOST - HÍD 80.00% SDKÚ-DS, MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö Független 80.00% Független 4 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 161
Választási részvétel: 40.99 %
Kiadott boríték: 66
Bedobott boríték: 66
Választásra jogosult: 161
Választási részvétel: 34.16 %
Kiadott boríték: 55
Bedobott boríték: 55
Választásra jogosult: 164
Választási részvétel: 43,29 %
Kiadott boríték: 71
Bedobott boríték: 71

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 62
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 67
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ľudovít Kaník 36 58.06 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Vladimír Maňka 17 27.42 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 5 8.06 % ĽS Naše Slovensko
Ondrej Binder 1 1.61 % Független
Andrea Jenčíková 1 1.61 % NP
Karol Konárik 1 1.61 % SNS
Jozef Sásik 1 1.61 % SĽS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Vladimír Maňka 27 49.09% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Ján Lunter 41 61.19 % Független
Igor Kašper 6 8.96 % Független
Vojtech Kökény 6 8.96 % SRK
Marian Kotleba 5 7.46 % ĽSNS
Jozef Šimko 4 5.97 % Független
Martin Juhaniak 3 4.48 % Független
Viliam Baňák 1 1.49 % JĽSS
Miroslav Gálik 1 1.49 % NAS
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 64
Érvényes szavazólap: 69
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 30 46.88% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 15 23.44% Független
Zoltán Bán 14 21.88% SMK-MKP
Marian Petrok 14 21.88% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
František Auxt 11 17.19% SMK-MKP
Tomáš Agócs 10 15.63% MOST - HÍD
Jozef Hrablay 9 14.06% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Pavel Struhár 9 14.06% SMER - SD, KDH
Ladislav Rigó 8 12.50% SMK-MKP
Jozef Šimko 8 12.50% Független
Ján Antal 6 9.38% ÚSVIT
Michal Bagačka 6 9.38% KDH, SMER - SD
Peter Mináč 5 7.81% SMER - SD, KDH
Viliam Vaš 5 7.81% SMER - SD, KDH
Katarína Moncoľová 5 7.81% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Pavel Cibuliak 4 6.25% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Silvia Vargová 4 6.25% MOST - HÍD
Ján Matej 4 6.25% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Lukáš Kvietok 4 6.25% KDH, SMER - SD
Romana Antalová 2 3.13% ÚSVIT
Katarína Horváth 2 3.13% KĽS
Ladislav Lang 2 3.13% MOST - HÍD
Jozef Pupala 2 3.13% KSS
Csaba Horváth 2 3.13% Független
Viliam Vidinský 2 3.13% ĽS-HZDS, HZD
Tibor Balog 2 3.13% SMS
Kristián Gavalier 2 3.13% ĽS Naše Slovensko
Peter Vetrák 2 3.13% SĽS
Gejza Farkaš 2 3.13% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Tibor Lukáčka 1 1.56% ASV
Stanislav Mizík 1 1.56% ĽS Naše Slovensko
Ivan Hazucha 1 1.56% SMER - SD, KDH
Dušan Kojnok 1 1.56% SZS, Zmena zdola, DÚ
Tomáš Rosiar 1 1.56% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Suja 1 1.56% Független
Anna Kekeňáková 1 1.56% KSS
Helena Krauszová 0 0.00% SMS
Ján Hiraj 0 0.00% NP
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Renáta Puhlová 0 0.00% PD
Jana Uhrinová 0 0.00% SNS
Veronika Rízová 0 0.00% KSS
Dušan Faško 0 0.00% KSS
Samuel Zubo 0 0.00% KSS
Vojtech Kökény 0 0.00% SRK
Dušan Širák 0 0.00% KSS
Aneta Vargicová 0 0.00% SNS
Peter Juhász 34 49.28% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 32 46.38% SMK-MKP
Ferenc Auxt 21 30.43% SMK-MKP
Csaba Csízi 19 27.54% MOST - HÍD
Štefan Vavrek 19 27.54% MOST - HÍD
Peter Mináč 18 26.09% SMER-SD
Zoltán Biró 17 24.64% DOMA DOBRE
Michal Bagačka 16 23.19% SMER-SD
Miroslava Vargová 13 18.84% Független
Ladislav Rigó 13 18.84% SMK-MKP
Tomáš Agócs 10 14.49% MOST - HÍD
Marian Petrok 9 13.04% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Szajkó 7 10.14% SRK
Tomáš Sliva 7 10.14% MOST - HÍD
Stanislava Zvarová 7 10.14% SMER-SD
Jozef Šimko 7 10.14% Független
Ivan Hazucha 5 7.25% SMER-SD
Ladislav Lang 5 7.25% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 5 7.25% Független
Ján Lichanec 5 7.25% Független
Ján Antal 4 5.80% JEDNOTA-ĽSS
Aladár Bari 4 5.80% MOST - HÍD
Branislav Bukviar 4 5.80% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Andrea Andrášiová 4 5.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Aneta Vargicová 3 4.35% SNS
Dušan Hlinka 2 2.90% SMER-SD
Vladimír Skrutek 2 2.90% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Lukáš Kvietok 2 2.90% SMER-SD
Anna Zsóriová 2 2.90% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Gejza Mede 2 2.90% Független
Roman Lebeda 1 1.45% Független
Martin Pliešovský 1 1.45% SNS
Miroslava Grendelová 1 1.45% KSS
Michaela Kružlicová 1 1.45% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Krahulec 1 1.45% Független
Vojtech Kökény 1 1.45% SRK
Zdenko Ľaudár 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Róbert Čipka 0 0.00% KSS
Vojtech Menyhárt 0 0.00% Független
Pavel Cibuliak 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Robert Bottlik 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Gejza Farkaš 0 0.00% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Kristián Korheľ 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Alena Pivovarčiová 0 0.00% NP
Adriana Zavadinková 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Marta Kanalová 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Stanislav Mizík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 34.36 %
Tiszolc 212 21.05 %
Nyustya 134 13.31 %
Klenóc 59 5.86 %
Feled 29 2.88 %
Bakostörék 28 2.78 %
Rimaráhó 21 2.09 %
Várgede 18 1.79 %
Jánosi 18 1.79 %
Osgyán 17 1.69 %
Rimabrézó 16 1.59 %
Cserencsény 12 1.19 %
Meleghegy 12 1.19 %
Kruzsnó 11 1.09 %
Rimaszabadi 9 0.89 %
Derencsény 9 0.89 %
Uzapanyit 8 0.79 %
Durendapuszta 8 0.79 %
Rimabánya 8 0.79 %
Rimazsaluzsány 7 0.70 %
Sajószentkirály 7 0.70 %
Velkenye 7 0.70 %
Gömörfüge 7 0.70 %
Rimaszécs 6 0.60 %
Vámosbalog 5 0.50 %
Dobóca 5 0.50 %
Kecege 5 0.50 %
Balogrussó 5 0.50 %
Kőhegy 5 0.50 %
Kerekgede 5 0.50 %
Balogfala 4 0.40 %
Rakottyás 4 0.40 %
Rónapatak 4 0.40 %
Runya 4 0.40 %
Oldalfala 4 0.40 %
Zeherje 4 0.40 %
Bellény 3 0.30 %
Zsip 3 0.30 %
Kacagópuszta 3 0.30 %
Guszona 3 0.30 %
Szilistye 3 0.30 %
Gortvakisfalud 3 0.30 %
Ajnácskő 3 0.30 %
Gernyőpuszta 3 0.30 %
Harmac 3 0.30 %
Bátka 3 0.30 %
Csíz 3 0.30 %
Tajti 3 0.30 %
Détér 2 0.20 %
Zádorháza 2 0.20 %
Babarét 2 0.20 %
Balogújfalu 2 0.20 %
Baraca 2 0.20 %
Bugyikfala 2 0.20 %
Alsósziklás 2 0.20 %
Hanva 2 0.20 %
Balogpádár 2 0.20 %
Rimapálfala 2 0.20 %
Kövecses 2 0.20 %
Gömörispánmező 2 0.20 %
Tóthegymeg 2 0.20 %
Kisgömöri 2 0.20 %
Karaszkó 2 0.20 %
Méhi 1 0.10 %
Almágy 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Gesztete 1 0.10 %
Magyarhegymeg 1 0.10 %
Egyházasbást 1 0.10 %
Alsóvály 1 0.10 %
Dúlháza 1 0.10 %
Balogiványi 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Jeszte 1 0.10 %
Kopárhegy 1 0.10 %
Felsősziklás 1 0.10 %
Kiéte 1 0.10 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 11.34 %
Rimaszombat 141 6.61 %
Rimaszécs 141 6.61 %
Baraca 102 4.78 %
Sajólénártfalva 66 3.09 %
Cakó 55 2.58 %
Sajószentkirály 49 2.30 %
Nemesmartonfala 46 2.16 %
Kálosa 38 1.78 %
Zsip 38 1.78 %
Abafalva 36 1.69 %
Dobóca 35 1.64 %
Velkenye 34 1.59 %
Bátka 34 1.59 %
Hanva 34 1.59 %
Várgede 33 1.55 %
Vámosbalog 32 1.50 %
Rakottyás 31 1.45 %
Balogtamási 29 1.36 %
Tajti 29 1.36 %
Gesztete 28 1.31 %
Balogfala 28 1.31 %
Rimasimonyi 28 1.31 %
Jéne 28 1.31 %
Feled 27 1.27 %
Sajókeszi 27 1.27 %
Csíz 26 1.22 %
Uzapanyit 25 1.17 %
Gömörfüge 21 0.98 %
Jánosi 16 0.75 %
Rimapálfala 16 0.75 %
Méhi 16 0.75 %
Balogújfalu 16 0.75 %
Serke 15 0.70 %
Naprágy 15 0.70 %
Balogiványi 15 0.70 %
Almágy 14 0.66 %
Zádorháza 10 0.47 %
Runya 10 0.47 %
Harmac 9 0.42 %
Kövecses 8 0.37 %
Darnya 7 0.33 %
Szútor 7 0.33 %
Alsóvály 7 0.33 %
Osgyán 6 0.28 %
Egyházasbást 6 0.28 %
Nyustya 6 0.28 %
Détér 6 0.28 %
Gortvakisfalud 6 0.28 %
Sajórecske 6 0.28 %
Ajnácskő 5 0.23 %
Klenóc 5 0.23 %
Perjése 5 0.23 %
Sajólenke 4 0.19 %
Óbást 4 0.19 %
Vecseklő 4 0.19 %
Hubó 4 0.19 %
Medveshidegkút 4 0.19 %
Korláti 3 0.14 %
Cserencsény 3 0.14 %
Dúlháza 3 0.14 %
Oldalfala 3 0.14 %
Guszona 3 0.14 %
Derencsény 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Kruzsnó 2 0.09 %
Tiszolc 2 0.09 %
Gömörmihályfalva 2 0.09 %
Balogpádár 2 0.09 %
Bakostörék 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Ratkószabadi 1 0.05 %
Dobfenek 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Zeherje 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 12.10 %
Tiszolc 81 8.45 %
Klenóc 17 1.77 %
Nyustya 16 1.67 %
Rimaszécs 11 1.15 %
Osgyán 9 0.94 %
Rimaráhó 7 0.73 %
Cserencsény 7 0.73 %
Feled 6 0.63 %
Rimazsaluzsány 6 0.63 %
Jánosi 6 0.63 %
Karaszkó 4 0.42 %
Méhi 4 0.42 %
Kálosa 4 0.42 %
Várgede 4 0.42 %
Sajószentkirály 4 0.42 %
Zeherje 3 0.31 %
Rimabánya 3 0.31 %
Perjése 2 0.21 %
Gernyőpuszta 2 0.21 %
Kacagópuszta 2 0.21 %
Egyházasbást 2 0.21 %
Rimaszabadi 2 0.21 %
Balogtamási 2 0.21 %
Kruzsnó 2 0.21 %
Zsip 2 0.21 %
Felsősziklás 2 0.21 %
Korláti 2 0.21 %
Kecege 2 0.21 %
Bátka 2 0.21 %
Bakostörék 2 0.21 %
Abafalva 2 0.21 %
Csíz 2 0.21 %
Hubó 2 0.21 %
Gesztete 2 0.21 %
Gömörpéterfala 2 0.21 %
Kiéte 2 0.21 %
Uzapanyit 1 0.10 %
Ajnácskő 1 0.10 %
Détér 1 0.10 %
Gömörfüge 1 0.10 %
Dobóca 1 0.10 %
Sajólénártfalva 1 0.10 %
Kőhegy 1 0.10 %
Alsósziklás 1 0.10 %
Balogpádár 1 0.10 %
Jéne 1 0.10 %
Gömörhegyvég 1 0.10 %
Nemesradnót 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Rimabrézó 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Serke 1 0.10 %
Óbást 1 0.10 %
Oldalfala 1 0.10 %
Medveshidegkút 1 0.10 %
Rimapálfala 1 0.10 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 11.17 %
Nyustya 12 1.52 %
Jánosi 9 1.14 %
Feled 5 0.63 %
Gömörfüge 4 0.51 %
Méhi 4 0.51 %
Cserencsény 4 0.51 %
Rimaszécs 4 0.51 %
Tiszolc 4 0.51 %
Gernyőpuszta 4 0.51 %
Várgede 3 0.38 %
Vámosbalog 3 0.38 %
Kruzsnó 3 0.38 %
Sajószentkirály 3 0.38 %
Klenóc 3 0.38 %
Osgyán 2 0.25 %
Baraca 2 0.25 %
Uzapanyit 2 0.25 %
Nemesradnót 2 0.25 %
Rimaráhó 2 0.25 %
Perjése 2 0.25 %
Alsóvály 2 0.25 %
Kálosa 2 0.25 %
Balogpádár 2 0.25 %
Meleghegy 1 0.13 %
Gömörpéterfala 1 0.13 %
Tajti 1 0.13 %
Durendapuszta 1 0.13 %
Kacagópuszta 1 0.13 %
Naprágy 1 0.13 %
Rimaszabadi 1 0.13 %
Kövecses 1 0.13 %
Gömörispánmező 1 0.13 %
Bátka 1 0.13 %
Gesztete 1 0.13 %
Gesztes 1 0.13 %
Zsip 1 0.13 %
Cakó 1 0.13 %
Ratkószuha 1 0.13 %
Zeherje 1 0.13 %
Dúlháza 1 0.13 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 77.25 %
Nyustya 49 4.79 %
Osgyán 45 4.39 %
Tiszolc 45 4.39 %
Feled 35 3.42 %
Klenóc 32 3.13 %
Várgede 23 2.25 %
Cserencsény 22 2.15 %
Rimaráhó 17 1.66 %
Bátka 15 1.46 %
Vámosbalog 14 1.37 %
Ajnácskő 14 1.37 %
Bakostörék 13 1.27 %
Jánosi 12 1.17 %
Alsósziklás 11 1.07 %
Csíz 10 0.98 %
Ratkószuha 10 0.98 %
Kruzsnó 10 0.98 %
Zeherje 9 0.88 %
Kecege 9 0.88 %
Vecseklő 9 0.88 %
Rimazsaluzsány 9 0.88 %
Perjése 8 0.78 %
Balogrussó 8 0.78 %
Abafalva 8 0.78 %
Guszona 8 0.78 %
Sajószentkirály 7 0.68 %
Gömörfüge 7 0.68 %
Dobóca 7 0.68 %
Alsóvály 7 0.68 %
Meleghegy 7 0.68 %
Nemesradnót 7 0.68 %
Felsővály 6 0.59 %
Rimaszécs 6 0.59 %
Oldalfala 6 0.59 %
Méhi 6 0.59 %
Rimabánya 6 0.59 %
Rakottyás 5 0.49 %
Dúlháza 5 0.49 %
Zsip 5 0.49 %
Derencsény 5 0.49 %
Gömörpéterfala 5 0.49 %
Serke 5 0.49 %
Hanva 5 0.49 %
Velkenye 5 0.49 %
Durendapuszta 4 0.39 %
Bellény 4 0.39 %
Rimaszabadi 4 0.39 %
Sajólenke 4 0.39 %
Rimabrézó 4 0.39 %
Uzapanyit 4 0.39 %
Balogiványi 3 0.29 %
Balogfala 3 0.29 %
Kőhegy 3 0.29 %
Felsősziklás 3 0.29 %
Kacagópuszta 3 0.29 %
Balogpádár 3 0.29 %
Kálosa 3 0.29 %
Hubó 3 0.29 %
Rónapatak 3 0.29 %
Runya 3 0.29 %
Tajti 3 0.29 %
Óbást 3 0.29 %
Gernyőpuszta 3 0.29 %
Babarét 2 0.20 %
Gortvakisfalud 2 0.20 %
Ratkószabadi 2 0.20 %
Almágy 2 0.20 %
Gömörmihályfalva 2 0.20 %
Nemesmartonfala 2 0.20 %
Baraca 2 0.20 %
Bugyikfala 2 0.20 %
Karaszkó 2 0.20 %
Darnya 2 0.20 %
Szilistye 2 0.20 %
Gesztete 2 0.20 %
Kerekgede 2 0.20 %
Magyarhegymeg 2 0.20 %
Kövecses 2 0.20 %
Medveshidegkút 2 0.20 %
Balogtamási 2 0.20 %
Harmac 2 0.20 %
Sajókeszi 1 0.10 %
Tóthegymeg 1 0.10 %
Sajórecske 1 0.10 %
Naprágy 1 0.10 %
Dobrapatak 1 0.10 %
Kiéte 1 0.10 %
Kisgömöri 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Balogújfalu 1 0.10 %
Cakó 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 96.56 %
Nyustya 36 4.42 %
Osgyán 34 4.18 %
Cserencsény 26 3.19 %
Tiszolc 23 2.83 %
Bakostörék 21 2.58 %
Klenóc 20 2.46 %
Jánosi 20 2.46 %
Rimaráhó 19 2.33 %
Rimabánya 16 1.97 %
Feled 15 1.84 %
Rimazsaluzsány 14 1.72 %
Ratkószabadi 14 1.72 %
Bátka 12 1.47 %
Várgede 10 1.23 %
Vámosbalog 9 1.11 %
Uzapanyit 9 1.11 %
Kruzsnó 9 1.11 %
Rimaszécs 9 1.11 %
Kőhegy 7 0.86 %
Nemesradnót 7 0.86 %
Sajószentkirály 6 0.74 %
Meleghegy 5 0.61 %
Rimabrézó 5 0.61 %
Balogpádár 5 0.61 %
Abafalva 4 0.49 %
Zeherje 4 0.49 %
Felsősziklás 4 0.49 %
Almágy 4 0.49 %
Runya 4 0.49 %
Rimaszabadi 3 0.37 %
Baraca 3 0.37 %
Kecege 3 0.37 %
Balogrussó 3 0.37 %
Velkenye 3 0.37 %
Vecseklő 3 0.37 %
Sajólenke 3 0.37 %
Alsóvály 3 0.37 %
Kacagópuszta 3 0.37 %
Bugyikfala 3 0.37 %
Óbást 2 0.25 %
Gömörfüge 2 0.25 %
Guszona 2 0.25 %
Perjése 2 0.25 %
Durendapuszta 2 0.25 %
Serke 2 0.25 %
Gömörispánmező 2 0.25 %
Rakottyás 2 0.25 %
Gortvakisfalud 2 0.25 %
Gernyőpuszta 2 0.25 %
Alsósziklás 2 0.25 %
Tóthegymeg 2 0.25 %
Karaszkó 2 0.25 %
Felsővály 2 0.25 %
Dobóca 2 0.25 %
Ajnácskő 1 0.12 %
Csíz 1 0.12 %
Rónapatak 1 0.12 %
Kopárhegy 1 0.12 %
Rimasimonyi 1 0.12 %
Gesztes 1 0.12 %
Jéne 1 0.12 %
Détér 1 0.12 %
Oldalfala 1 0.12 %
Kövecses 1 0.12 %
Medveshidegkút 1 0.12 %
Szútor 1 0.12 %
Babarét 1 0.12 %
Balogtamási 1 0.12 %
Sajólénártfalva 1 0.12 %
Korláti 1 0.12 %
Sajórecske 1 0.12 %
Balogfala 1 0.12 %
Bellény 1 0.12 %
Balogújfalu 1 0.12 %
Dobfenek 1 0.12 %
Darnya 1 0.12 %
Kálosa 1 0.12 %
Derencsény 1 0.12 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 16.16 %
Osgyán 23 0.79 %
Jánosi 21 0.72 %
Zeherje 14 0.48 %
Feled 13 0.45 %
Bátka 11 0.38 %
Bakostörék 9 0.31 %
Rimaszécs 9 0.31 %
Tiszolc 9 0.31 %
Cserencsény 8 0.27 %
Sajószentkirály 7 0.24 %
Kövecses 7 0.24 %
Dobóca 7 0.24 %
Gesztete 6 0.21 %
Rimaráhó 6 0.21 %
Gömörpéterfala 5 0.17 %
Ajnácskő 5 0.17 %
Várgede 5 0.17 %
Klenóc 5 0.17 %
Serke 5 0.17 %
Rimazsaluzsány 5 0.17 %
Balogfala 5 0.17 %
Balogtamási 4 0.14 %
Détér 4 0.14 %
Vámosbalog 4 0.14 %
Alsósziklás 4 0.14 %
Felsővály 4 0.14 %
Guszona 3 0.10 %
Kruzsnó 3 0.10 %
Almágy 3 0.10 %
Uzapanyit 3 0.10 %
Kecege 3 0.10 %
Rimapálfala 3 0.10 %
Nyustya 3 0.10 %
Rimabánya 3 0.10 %
Gömörfüge 2 0.07 %
Meleghegy 2 0.07 %
Sajólenke 2 0.07 %
Baraca 2 0.07 %
Nemesmartonfala 2 0.07 %
Tajti 2 0.07 %
Rimabrézó 2 0.07 %
Óbást 2 0.07 %
Bellény 2 0.07 %
Alsóvály 2 0.07 %
Abafalva 2 0.07 %
Nemesradnót 2 0.07 %
Perjése 2 0.07 %
Jéne 1 0.03 %
Rakottyás 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Kőhegy 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Rimasimonyi 1 0.03 %
Harmac 1 0.03 %
Jeszte 1 0.03 %
Babarét 1 0.03 %
Csíz 1 0.03 %
Balogpádár 1 0.03 %
Hubó 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Gortvakisfalud 1 0.03 %
Méhi 1 0.03 %
Kisgömöri 1 0.03 %
Dúlháza 1 0.03 %
Velkenye 1 0.03 %
Magyarhegymeg 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Egyházasbást 1 0.03 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 48.28 %
Nyustya 107 7.23 %
Tiszolc 34 2.30 %
Feled 28 1.89 %
Klenóc 28 1.89 %
Jánosi 22 1.49 %
Osgyán 20 1.35 %
Cserencsény 18 1.22 %
Détér 17 1.15 %
Bátka 17 1.15 %
Ajnácskő 17 1.15 %
Várgede 15 1.01 %
Kruzsnó 14 0.95 %
Gernyőpuszta 10 0.68 %
Bakostörék 10 0.68 %
Rimaráhó 10 0.68 %
Rimabánya 9 0.61 %
Guszona 8 0.54 %
Meleghegy 8 0.54 %
Zeherje 7 0.47 %
Rimabrézó 7 0.47 %
Zsip 7 0.47 %
Perjése 6 0.41 %
Csíz 6 0.41 %
Vámosbalog 6 0.41 %
Rimazsaluzsány 5 0.34 %
Felsősziklás 5 0.34 %
Rimaszécs 5 0.34 %
Kacagópuszta 5 0.34 %
Alsósziklás 5 0.34 %
Sajószentkirály 5 0.34 %
Sajólenke 4 0.27 %
Dobóca 4 0.27 %
Hubó 4 0.27 %
Nemesradnót 4 0.27 %
Tóthegymeg 4 0.27 %
Uzapanyit 4 0.27 %
Balogfala 4 0.27 %
Durendapuszta 3 0.20 %
Kövecses 3 0.20 %
Vecseklő 3 0.20 %
Tajti 3 0.20 %
Sajórecske 3 0.20 %
Méhi 3 0.20 %
Gömörfüge 3 0.20 %
Kőhegy 3 0.20 %
Alsóvály 3 0.20 %
Kecege 3 0.20 %
Balogrussó 3 0.20 %
Dúlháza 3 0.20 %
Abafalva 2 0.14 %
Balogpádár 2 0.14 %
Jéne 2 0.14 %
Kerekgede 2 0.14 %
Rakottyás 2 0.14 %
Karaszkó 2 0.14 %
Derencsény 2 0.14 %
Felsővály 2 0.14 %
Rimapálfala 2 0.14 %
Rónapatak 2 0.14 %
Runya 2 0.14 %
Balogújfalu 2 0.14 %
Serke 2 0.14 %
Gömörispánmező 2 0.14 %
Óbást 2 0.14 %
Gesztes 2 0.14 %
Gömörmihályfalva 1 0.07 %
Gömörpéterfala 1 0.07 %
Harmac 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Hanva 1 0.07 %
Rimaszabadi 1 0.07 %
Ratkószabadi 1 0.07 %
Ratkószuha 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Bugyikfala 1 0.07 %
Kálosa 1 0.07 %
Gömörlipóc 1 0.07 %
Baraca 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Gortvakisfalud 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Velkenye 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Szilistye 1 0.07 %
Balogiványi 1 0.07 %
Gesztete 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 13.95 %
Ajnácskő 113 3.27 %
Sajólénártfalva 108 3.13 %
Bátka 77 2.23 %
Feled 76 2.20 %
Sajószentkirály 66 1.91 %
Rimaszécs 65 1.88 %
Csíz 61 1.77 %
Nemesradnót 54 1.56 %
Vámosbalog 51 1.48 %
Tajti 51 1.48 %
Hanva 43 1.24 %
Velkenye 35 1.01 %
Harmac 31 0.90 %
Baraca 30 0.87 %
Almágy 29 0.84 %
Méhi 27 0.78 %
Darnya 25 0.72 %
Óbást 25 0.72 %
Rimasimonyi 23 0.67 %
Runya 23 0.67 %
Osgyán 21 0.61 %
Guszona 20 0.58 %
Serke 20 0.58 %
Abafalva 19 0.55 %
Várgede 19 0.55 %
Sajólenke 19 0.55 %
Sajórecske 19 0.55 %
Dobóca 19 0.55 %
Gesztete 18 0.52 %
Gömörpéterfala 17 0.49 %
Cakó 15 0.43 %
Uzapanyit 14 0.41 %
Egyházasbást 14 0.41 %
Jánosi 13 0.38 %
Rakottyás 13 0.38 %
Balogfala 12 0.35 %
Nyustya 12 0.35 %
Zsip 11 0.32 %
Rimaráhó 11 0.32 %
Korláti 11 0.32 %
Kövecses 11 0.32 %
Meleghegy 9 0.26 %
Balogpádár 9 0.26 %
Magyarhegymeg 9 0.26 %
Hubó 9 0.26 %
Tiszolc 9 0.26 %
Alsóvály 9 0.26 %
Détér 9 0.26 %
Vecseklő 9 0.26 %
Balogiványi 8 0.23 %
Balogújfalu 7 0.20 %
Balogtamási 7 0.20 %
Kálosa 7 0.20 %
Bakostörék 7 0.20 %
Medveshidegkút 6 0.17 %
Rimabrézó 6 0.17 %
Dobfenek 6 0.17 %
Gömörfüge 6 0.17 %
Zádorháza 6 0.17 %
Kerekgede 5 0.14 %
Cserencsény 5 0.14 %
Kisgömöri 5 0.14 %
Perjése 4 0.12 %
Rimapálfala 4 0.12 %
Dúlháza 4 0.12 %
Felsővály 4 0.12 %
Zeherje 3 0.09 %
Jéne 3 0.09 %
Bugyikfala 3 0.09 %
Kruzsnó 3 0.09 %
Tóthegymeg 3 0.09 %
Sajókeszi 2 0.06 %
Gortvakisfalud 2 0.06 %
Jeszte 2 0.06 %
Kőhegy 2 0.06 %
Klenóc 2 0.06 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Gömörispánmező 1 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Bellény 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Nemesmartonfala 1 0.03 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 108.45 %
Tiszolc 91 7.32 %
Nyustya 72 5.79 %
Klenóc 58 4.67 %
Osgyán 48 3.86 %
Rimaráhó 47 3.78 %
Cserencsény 38 3.06 %
Bakostörék 31 2.49 %
Jánosi 26 2.09 %
Feled 23 1.85 %
Kőhegy 16 1.29 %
Várgede 16 1.29 %
Rimabrézó 15 1.21 %
Rimazsaluzsány 14 1.13 %
Meleghegy 13 1.05 %
Almágy 12 0.97 %
Rimaszabadi 11 0.88 %
Kruzsnó 10 0.80 %
Bátka 10 0.80 %
Felsősziklás 10 0.80 %
Ajnácskő 10 0.80 %
Derencsény 9 0.72 %
Rimabánya 9 0.72 %
Zeherje 9 0.72 %
Alsósziklás 9 0.72 %
Gernyőpuszta 8 0.64 %
Karaszkó 8 0.64 %
Vámosbalog 7 0.56 %
Oldalfala 7 0.56 %
Kecege 7 0.56 %
Gortvakisfalud 6 0.48 %
Abafalva 6 0.48 %
Rimaszécs 6 0.48 %
Méhi 6 0.48 %
Rónapatak 6 0.48 %
Balogrussó 5 0.40 %
Bellény 5 0.40 %
Uzapanyit 5 0.40 %
Runya 5 0.40 %
Babarét 5 0.40 %
Gömörpéterfala 5 0.40 %
Balogpádár 5 0.40 %
Gömörfüge 4 0.32 %
Guszona 4 0.32 %
Alsóvály 4 0.32 %
Durendapuszta 4 0.32 %
Tóthegymeg 3 0.24 %
Serke 3 0.24 %
Csíz 3 0.24 %
Balogfala 3 0.24 %
Zsip 3 0.24 %
Kálosa 3 0.24 %
Szilistye 3 0.24 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Cakó 2 0.16 %
Kacagópuszta 2 0.16 %
Perjése 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Darnya 2 0.16 %
Sajólenke 2 0.16 %
Rakottyás 2 0.16 %
Óbást 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Sajószentkirály 2 0.16 %
Détér 1 0.08 %
Tajti 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Zádorháza 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 76.41 %
Rimaszécs 175 9.97 %
Kálosa 133 7.58 %
Bátka 123 7.01 %
Feled 117 6.67 %
Ajnácskő 100 5.70 %
Egyházasbást 90 5.13 %
Vámosbalog 81 4.62 %
Nemesradnót 73 4.16 %
Méhi 67 3.82 %
Hanva 67 3.82 %
Almágy 67 3.82 %
Balogfala 66 3.76 %
Serke 61 3.48 %
Csíz 59 3.36 %
Kövecses 56 3.19 %
Détér 56 3.19 %
Harmac 55 3.13 %
Óbást 55 3.13 %
Gesztete 50 2.85 %
Felsővály 48 2.74 %
Dobóca 47 2.68 %
Naprágy 46 2.62 %
Abafalva 45 2.56 %
Tajti 45 2.56 %
Jánosi 45 2.56 %
Várgede 42 2.39 %
Alsóvály 41 2.34 %
Rimasimonyi 40 2.28 %
Sajószentkirály 40 2.28 %
Sajólénártfalva 39 2.22 %
Balogiványi 39 2.22 %
Gömörpéterfala 39 2.22 %
Magyarhegymeg 36 2.05 %
Sajókeszi 34 1.94 %
Zsip 29 1.65 %
Vecseklő 28 1.60 %
Guszona 27 1.54 %
Cakó 26 1.48 %
Balogújfalu 26 1.48 %
Velkenye 26 1.48 %
Osgyán 26 1.48 %
Runya 25 1.42 %
Perjése 25 1.42 %
Uzapanyit 22 1.25 %
Cserencsény 21 1.20 %
Sajólenke 21 1.20 %
Gömörmihályfalva 19 1.08 %
Jéne 18 1.03 %
Zádorháza 18 1.03 %
Balogtamási 18 1.03 %
Gömörfüge 17 0.97 %
Dobfenek 15 0.85 %
Sajórecske 15 0.85 %
Rakottyás 14 0.80 %
Kerekgede 14 0.80 %
Hubó 13 0.74 %
Baraca 13 0.74 %
Oldalfala 11 0.63 %
Medveshidegkút 10 0.57 %
Kisgömöri 10 0.57 %
Balogpádár 10 0.57 %
Bakostörék 10 0.57 %
Rimapálfala 9 0.51 %
Darnya 9 0.51 %
Jeszte 8 0.46 %
Nemesmartonfala 7 0.40 %
Rimaráhó 6 0.34 %
Korláti 5 0.28 %
Gortvakisfalud 5 0.28 %
Dúlháza 5 0.28 %
Klenóc 5 0.28 %
Nyustya 5 0.28 %
Tiszolc 4 0.23 %
Rimabrézó 4 0.23 %
Gernyőpuszta 4 0.23 %
Zeherje 4 0.23 %
Bellény 3 0.17 %
Alsósziklás 2 0.11 %
Kőhegy 2 0.11 %
Karaszkó 2 0.11 %
Kecege 2 0.11 %
Meleghegy 1 0.06 %
Rimazsaluzsány 1 0.06 %
Gesztes 1 0.06 %
Derencsény 1 0.06 %
Bugyikfala 1 0.06 %
Rimaszabadi 1 0.06 %
Kruzsnó 1 0.06 %
Felsősziklás 1 0.06 %
Kacagópuszta 1 0.06 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 12.27 %
Klenóc 25 1.19 %
Nyustya 19 0.91 %
Tiszolc 17 0.81 %
Jánosi 13 0.62 %
Kálosa 12 0.57 %
Rimaszécs 11 0.53 %
Nemesradnót 11 0.53 %
Rimasimonyi 10 0.48 %
Bátka 10 0.48 %
Várgede 10 0.48 %
Almágy 10 0.48 %
Gortvakisfalud 10 0.48 %
Osgyán 9 0.43 %
Bakostörék 8 0.38 %
Egyházasbást 8 0.38 %
Serke 8 0.38 %
Ajnácskő 8 0.38 %
Csíz 7 0.33 %
Détér 7 0.33 %
Guszona 7 0.33 %
Abafalva 7 0.33 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Cakó 6 0.29 %
Méhi 6 0.29 %
Óbást 6 0.29 %
Feled 6 0.29 %
Kruzsnó 6 0.29 %
Oldalfala 5 0.24 %
Gömörfüge 5 0.24 %
Tajti 5 0.24 %
Rimaráhó 5 0.24 %
Rakottyás 4 0.19 %
Sajórecske 4 0.19 %
Rimabrézó 4 0.19 %
Hanva 4 0.19 %
Balogtamási 4 0.19 %
Uzapanyit 4 0.19 %
Sajószentkirály 4 0.19 %
Balogújfalu 4 0.19 %
Balogiványi 3 0.14 %
Rimapálfala 3 0.14 %
Cserencsény 3 0.14 %
Dúlháza 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Alsósziklás 3 0.14 %
Perjése 3 0.14 %
Kecege 3 0.14 %
Gesztete 2 0.10 %
Korláti 2 0.10 %
Sajólénártfalva 2 0.10 %
Zeherje 2 0.10 %
Felsővály 2 0.10 %
Naprágy 2 0.10 %
Hubó 2 0.10 %
Kacagópuszta 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Zádorháza 2 0.10 %
Gömörpéterfala 2 0.10 %
Alsóvály 2 0.10 %
Gernyőpuszta 2 0.10 %
Bugyikfala 2 0.10 %
Harmac 2 0.10 %
Darnya 2 0.10 %
Derencsény 2 0.10 %
Kövecses 2 0.10 %
Jeszte 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Tóthegymeg 1 0.05 %
Kerekgede 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Rimabánya 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Karaszkó 1 0.05 %
Dobóca 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 23.82 %
Egyházasbást 75 8.01 %
Feled 55 5.88 %
Tajti 43 4.59 %
Almágy 42 4.49 %
Óbást 36 3.85 %
Harmac 27 2.88 %
Ajnácskő 23 2.46 %
Balogfala 21 2.24 %
Gömörpéterfala 19 2.03 %
Rimaszécs 19 2.03 %
Jeszte 19 2.03 %
Vecseklő 18 1.92 %
Détér 17 1.82 %
Rimasimonyi 16 1.71 %
Dobfenek 16 1.71 %
Gesztete 15 1.60 %
Guszona 13 1.39 %
Medveshidegkút 12 1.28 %
Bátka 12 1.28 %
Csíz 12 1.28 %
Serke 10 1.07 %
Vámosbalog 8 0.85 %
Abafalva 7 0.75 %
Várgede 7 0.75 %
Nyustya 7 0.75 %
Kövecses 6 0.64 %
Kálosa 6 0.64 %
Méhi 6 0.64 %
Jánosi 5 0.53 %
Hanva 5 0.53 %
Sajószentkirály 5 0.53 %
Sajólénártfalva 5 0.53 %
Osgyán 5 0.53 %
Balogiványi 5 0.53 %
Zsip 4 0.43 %
Velkenye 4 0.43 %
Gortvakisfalud 4 0.43 %
Zádorháza 4 0.43 %
Balogpádár 3 0.32 %
Tiszolc 3 0.32 %
Balogújfalu 3 0.32 %
Uzapanyit 3 0.32 %
Darnya 3 0.32 %
Nemesradnót 3 0.32 %
Dobóca 3 0.32 %
Rimaráhó 3 0.32 %
Gömörfüge 3 0.32 %
Oldalfala 2 0.21 %
Dúlháza 2 0.21 %
Rimapálfala 2 0.21 %
Kruzsnó 2 0.21 %
Kerekgede 2 0.21 %
Korláti 2 0.21 %
Sajólenke 2 0.21 %
Balogtamási 2 0.21 %
Kecege 2 0.21 %
Alsóvály 2 0.21 %
Klenóc 2 0.21 %
Zeherje 2 0.21 %
Sajórecske 1 0.11 %
Rimabánya 1 0.11 %
Hubó 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Perjése 1 0.11 %
Gömörmihályfalva 1 0.11 %
Cakó 1 0.11 %
Sajókeszi 1 0.11 %
Karaszkó 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Gernyőpuszta 1 0.11 %
Bakostörék 1 0.11 %
Baraca 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Felsővály 1 0.11 %
Balogrussó 1 0.11 %
Rakottyás 1 0.11 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 154.56 %
Klenóc 94 9.53 %
Bakostörék 82 8.32 %
Nyustya 78 7.91 %
Rimaráhó 72 7.30 %
Tiszolc 69 7.00 %
Cserencsény 60 6.09 %
Kruzsnó 34 3.45 %
Osgyán 33 3.35 %
Jánosi 31 3.14 %
Várgede 23 2.33 %
Feled 23 2.33 %
Rimabrézó 22 2.23 %
Meleghegy 16 1.62 %
Rimazsaluzsány 15 1.52 %
Derencsény 15 1.52 %
Gernyőpuszta 15 1.52 %
Zeherje 14 1.42 %
Felsősziklás 13 1.32 %
Bátka 12 1.22 %
Ajnácskő 12 1.22 %
Balogrussó 11 1.12 %
Vámosbalog 11 1.12 %
Sajószentkirály 10 1.01 %
Karaszkó 9 0.91 %
Gesztes 9 0.91 %
Bugyikfala 9 0.91 %
Alsósziklás 9 0.91 %
Almágy 9 0.91 %
Runya 9 0.91 %
Rimabánya 9 0.91 %
Oldalfala 8 0.81 %
Abafalva 8 0.81 %
Kacagópuszta 8 0.81 %
Kecege 8 0.81 %
Uzapanyit 7 0.71 %
Rónapatak 7 0.71 %
Kőhegy 7 0.71 %
Méhi 6 0.61 %
Bellény 6 0.61 %
Medveshidegkút 6 0.61 %
Rimaszabadi 6 0.61 %
Rimaszécs 5 0.51 %
Kerekgede 5 0.51 %
Sajólenke 5 0.51 %
Rimapálfala 5 0.51 %
Dobrapatak 5 0.51 %
Harmac 5 0.51 %
Durendapuszta 5 0.51 %
Gömörispánmező 4 0.41 %
Hanva 4 0.41 %
Balogfala 4 0.41 %
Alsóvály 4 0.41 %
Détér 4 0.41 %
Tóthegymeg 4 0.41 %
Cakó 3 0.30 %
Perjése 3 0.30 %
Baraca 3 0.30 %
Gömörfüge 3 0.30 %
Darnya 3 0.30 %
Rakottyás 2 0.20 %
Egyházasbást 2 0.20 %
Balogtamási 2 0.20 %
Babarét 2 0.20 %
Guszona 2 0.20 %
Kisgömöri 2 0.20 %
Felsővály 2 0.20 %
Magyarhegymeg 2 0.20 %
Csíz 2 0.20 %
Szilistye 2 0.20 %
Nemesradnót 1 0.10 %
Nemesmartonfala 1 0.10 %
Naprágy 1 0.10 %
Sajókeszi 1 0.10 %
Sajórecske 1 0.10 %
Gesztete 1 0.10 %
Jéne 1 0.10 %
Korláti 1 0.10 %
Balogpádár 1 0.10 %
Zsip 1 0.10 %
Szútor 1 0.10 %
Gortvakisfalud 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Serke 1 0.10 %
Kálosa 1 0.10 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 116.36 %
Szútor 215 9.13 %
Nyustya 182 7.73 %
Tiszolc 135 5.73 %
Gesztete 131 5.56 %
Feled 129 5.48 %
Jánosi 121 5.14 %
Klenóc 98 4.16 %
Osgyán 95 4.04 %
Cserencsény 88 3.74 %
Rimaszécs 81 3.44 %
Várgede 80 3.40 %
Bátka 74 3.14 %
Bakostörék 67 2.85 %
Rimaráhó 66 2.80 %
Serke 62 2.63 %
Dobóca 56 2.38 %
Rimasimonyi 48 2.04 %
Rimapálfala 47 2.00 %
Ajnácskő 47 2.00 %
Vámosbalog 47 2.00 %
Balogfala 41 1.74 %
Harmac 40 1.70 %
Nemesradnót 40 1.70 %
Kruzsnó 40 1.70 %
Almágy 39 1.66 %
Sajószentkirály 37 1.57 %
Détér 37 1.57 %
Meleghegy 36 1.53 %
Abafalva 34 1.44 %
Méhi 34 1.44 %
Gernyőpuszta 31 1.32 %
Zeherje 30 1.27 %
Felsővály 28 1.19 %
Tajti 27 1.15 %
Csíz 27 1.15 %
Uzapanyit 26 1.10 %
Velkenye 25 1.06 %
Hanva 25 1.06 %
Rimazsaluzsány 25 1.06 %
Guszona 25 1.06 %
Bellény 23 0.98 %
Egyházasbást 22 0.93 %
Alsósziklás 21 0.89 %
Óbást 20 0.85 %
Gortvakisfalud 19 0.81 %
Balogiványi 18 0.76 %
Derencsény 18 0.76 %
Sajólénártfalva 18 0.76 %
Balogtamási 18 0.76 %
Balogújfalu 17 0.72 %
Gömörpéterfala 17 0.72 %
Kőhegy 17 0.72 %
Rimabrézó 17 0.72 %
Kálosa 16 0.68 %
Magyarhegymeg 16 0.68 %
Kacagópuszta 16 0.68 %
Runya 15 0.64 %
Rimaszabadi 15 0.64 %
Rimabánya 14 0.59 %
Baraca 14 0.59 %
Karaszkó 14 0.59 %
Kövecses 13 0.55 %
Oldalfala 13 0.55 %
Zsip 13 0.55 %
Alsóvály 13 0.55 %
Gömörfüge 13 0.55 %
Jeszte 12 0.51 %
Kerekgede 11 0.47 %
Durendapuszta 10 0.42 %
Rakottyás 10 0.42 %
Jéne 10 0.42 %
Kecege 10 0.42 %
Balogpádár 9 0.38 %
Perjése 9 0.38 %
Balogrussó 9 0.38 %
Vecseklő 8 0.34 %
Hubó 8 0.34 %
Rónapatak 7 0.30 %
Sajólenke 7 0.30 %
Ratkószabadi 7 0.30 %
Kisgömöri 7 0.30 %
Korláti 7 0.30 %
Nemesmartonfala 6 0.25 %
Zádorháza 5 0.21 %
Felsősziklás 5 0.21 %
Dobfenek 5 0.21 %
Ratkószuha 4 0.17 %
Naprágy 4 0.17 %
Kiéte 4 0.17 %
Tóthegymeg 4 0.17 %
Gesztes 3 0.13 %
Babarét 3 0.13 %
Cakó 3 0.13 %
Bugyikfala 3 0.13 %
Dúlháza 2 0.08 %
Gömörlipóc 2 0.08 %
Darnya 2 0.08 %
Medveshidegkút 2 0.08 %
Gömörmihályfalva 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Szilistye 1 0.04 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 25.93 %
Klenóc 152 17.14 %
Rimaszombat 148 16.69 %
Tiszolc 68 7.67 %
Rimaráhó 36 4.06 %
Rimabrézó 26 2.93 %
Rimazsaluzsány 20 2.25 %
Rimabánya 18 2.03 %
Bakostörék 16 1.80 %
Rimaszabadi 15 1.69 %
Cserencsény 13 1.47 %
Várgede 11 1.24 %
Jánosi 9 1.01 %
Kecege 9 1.01 %
Kruzsnó 8 0.90 %
Balogrussó 8 0.90 %
Babarét 8 0.90 %
Nemesradnót 7 0.79 %
Meleghegy 7 0.79 %
Osgyán 6 0.68 %
Durendapuszta 6 0.68 %
Feled 6 0.68 %
Zsip 6 0.68 %
Felsősziklás 6 0.68 %
Gömörfüge 6 0.68 %
Rimaszécs 6 0.68 %
Alsóvály 5 0.56 %
Oldalfala 5 0.56 %
Abafalva 5 0.56 %
Kőhegy 5 0.56 %
Sajószentkirály 5 0.56 %
Óbást 4 0.45 %
Ajnácskő 4 0.45 %
Vámosbalog 4 0.45 %
Gernyőpuszta 4 0.45 %
Hanva 4 0.45 %
Balogpádár 4 0.45 %
Kiéte 4 0.45 %
Bátka 4 0.45 %
Karaszkó 4 0.45 %
Sajólenke 4 0.45 %
Rimapálfala 3 0.34 %
Szilistye 3 0.34 %
Rónapatak 3 0.34 %
Vecseklő 3 0.34 %
Méhi 3 0.34 %
Zeherje 3 0.34 %
Harmac 3 0.34 %
Felsővály 3 0.34 %
Hubó 3 0.34 %
Tajti 3 0.34 %
Kerekgede 3 0.34 %
Rimasimonyi 2 0.23 %
Balogfala 2 0.23 %
Egyházasbást 2 0.23 %
Derencsény 2 0.23 %
Ratkószabadi 2 0.23 %
Sajórecske 2 0.23 %
Csíz 2 0.23 %
Alsósziklás 2 0.23 %
Serke 2 0.23 %
Uzapanyit 2 0.23 %
Dúlháza 2 0.23 %
Baraca 2 0.23 %
Tóthegymeg 2 0.23 %
Balogújfalu 2 0.23 %
Velkenye 2 0.23 %
Nemesmartonfala 1 0.11 %
Bugyikfala 1 0.11 %
Bellény 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Dobfenek 1 0.11 %
Gömörispánmező 1 0.11 %
Balogiványi 1 0.11 %
Guszona 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Balogtamási 1 0.11 %
Gömörlipóc 1 0.11 %
Darnya 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Dobrapatak 1 0.11 %
Korláti 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Kisgömöri 1 0.11 %
Almágy 1 0.11 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 35.53 %
Kacagópuszta 50 3.43 %
Nyustya 46 3.16 %
Gernyőpuszta 44 3.02 %
Tiszolc 39 2.67 %
Klenóc 39 2.67 %
Rimaszécs 34 2.33 %
Harmac 28 1.92 %
Jánosi 24 1.65 %
Feled 22 1.51 %
Cserencsény 22 1.51 %
Osgyán 21 1.44 %
Balogiványi 18 1.23 %
Rimaráhó 16 1.10 %
Bakostörék 16 1.10 %
Durendapuszta 16 1.10 %
Rimabrézó 14 0.96 %
Felsősziklás 14 0.96 %
Csíz 13 0.89 %
Balogrussó 12 0.82 %
Dobóca 11 0.75 %
Sajószentkirály 11 0.75 %
Rimabánya 10 0.69 %
Derencsény 10 0.69 %
Vámosbalog 10 0.69 %
Meleghegy 9 0.62 %
Zádorháza 8 0.55 %
Gömörispánmező 8 0.55 %
Serke 7 0.48 %
Kecege 7 0.48 %
Tóthegymeg 7 0.48 %
Abafalva 6 0.41 %
Bátka 6 0.41 %
Gesztete 5 0.34 %
Bugyikfala 5 0.34 %
Sajólenke 5 0.34 %
Kövecses 5 0.34 %
Uzapanyit 5 0.34 %
Karaszkó 5 0.34 %
Alsósziklás 4 0.27 %
Bellény 4 0.27 %
Kőhegy 4 0.27 %
Jéne 4 0.27 %
Rimaszabadi 4 0.27 %
Kruzsnó 4 0.27 %
Balogfala 4 0.27 %
Zeherje 3 0.21 %
Gömörfüge 3 0.21 %
Rimazsaluzsány 3 0.21 %
Gömörlipóc 3 0.21 %
Runya 3 0.21 %
Méhi 3 0.21 %
Jeszte 3 0.21 %
Várgede 3 0.21 %
Kisgömöri 3 0.21 %
Rimasimonyi 2 0.14 %
Babarét 2 0.14 %
Balogtamási 2 0.14 %
Dúlháza 2 0.14 %
Gesztes 2 0.14 %
Naprágy 2 0.14 %
Velkenye 2 0.14 %
Dobrapatak 2 0.14 %
Oldalfala 2 0.14 %
Zsip 2 0.14 %
Balogpádár 2 0.14 %
Rimapálfala 2 0.14 %
Kiéte 1 0.07 %
Rakottyás 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Vecseklő 1 0.07 %
Perjése 1 0.07 %
Felsővály 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 28.56 %
Rimaszombat 442 20.87 %
Klenóc 253 11.95 %
Tiszolc 250 11.80 %
Rimaráhó 74 3.49 %
Bakostörék 46 2.17 %
Osgyán 43 2.03 %
Rimazsaluzsány 38 1.79 %
Rimabánya 32 1.51 %
Feled 29 1.37 %
Cserencsény 27 1.27 %
Kruzsnó 21 0.99 %
Rimabrézó 17 0.80 %
Alsósziklás 16 0.76 %
Kecege 15 0.71 %
Kálosa 13 0.61 %
Várgede 12 0.57 %
Rimaszabadi 11 0.52 %
Jánosi 11 0.52 %
Sajószentkirály 10 0.47 %
Rimaszécs 10 0.47 %
Balogrussó 10 0.47 %
Felsősziklás 10 0.47 %
Derencsény 10 0.47 %
Gernyőpuszta 9 0.42 %
Abafalva 8 0.38 %
Kacagópuszta 7 0.33 %
Babarét 7 0.33 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Kőhegy 6 0.28 %
Zeherje 6 0.28 %
Meleghegy 6 0.28 %
Kiéte 6 0.28 %
Bátka 5 0.24 %
Méhi 5 0.24 %
Uzapanyit 5 0.24 %
Karaszkó 5 0.24 %
Perjése 5 0.24 %
Sajólenke 5 0.24 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Gömörhegyvég 4 0.19 %
Rónapatak 4 0.19 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 5.71 %
Balogfala 14 1.33 %
Ajnácskő 13 1.24 %
Várgede 11 1.05 %
Tiszolc 11 1.05 %
Rimaszécs 10 0.95 %
Nyustya 10 0.95 %
Osgyán 8 0.76 %
Vámosbalog 7 0.67 %
Feled 6 0.57 %
Almágy 6 0.57 %
Jánosi 6 0.57 %
Egyházasbást 6 0.57 %
Durendapuszta 5 0.48 %
Klenóc 4 0.38 %
Cserencsény 3 0.29 %
Kerekgede 3 0.29 %
Zeherje 3 0.29 %
Rimasimonyi 3 0.29 %
Sajószentkirály 2 0.19 %
Felsősziklás 2 0.19 %
Hubó 2 0.19 %
Gömörmihályfalva 2 0.19 %
Kisgömöri 2 0.19 %
Gömörfüge 2 0.19 %
Gesztes 2 0.19 %
Rimaszabadi 2 0.19 %
Kőhegy 2 0.19 %
Rimabrézó 2 0.19 %