SK
RA
.....

Sajókirályi

Településrész

címer zászló
517 99% magyar 1910
459 96% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Králik
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Más földrajzi nevek:
Turócalja
Koordináták:
48.4074388, 20.318355
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
182 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98201

Sajókirályi Tornalja központjától 2 km-re délre, a Sajó bal partján, a 67-es főút mentén fekszik. Teljesen egybeépült a tőle északra fekvő Tornaljával.

Közigazgatás

1963-ig önálló község, azóta Tornalja városrésze. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Kataszteri területét (1910-38: 5,31 km²) beolvaszották Tornaljáéba.

Népesség

1910-ben 520, 1921-ben 479, 1938-ban pedig 496, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után a belső telepítések során szlovákokat telepítettek a községbe, de magyar többségét megőrizte (1961-ben 602 lakosának 72,7 %-a magyar nemzetiségű volt). 1921-ben lakosságának 49,7 %-a volt római katolikus, 40,1 %-a pedig református vallású. 2011-ben 717 lakosa volt, itt élt Tornalja lakosságának 9,5 %-a.

Történelem

A település egy régebbi falu alapjain alakult ki a Sajó és a Turóc folyók összefolyásával átellenben a Sajó bal partján. A 10. században a Kér-törzs szállásbirtoka volt. A falu kialakulása a 11. századra tehető. Eredetileg királyi birtok volt, nevét is innen nyerte (korábban használatos neve - Kiliti - átkelő helyre utal a Sajón). Első írásos említése 1291-ből származik, amikor a Tekes család birtoka volt. 1386-ban 26 portát számláltak a faluban. Népessége a 16. században református hitre tért. Eredeti lakossága magyar volt, a 16-18. század pusztításai miatt eredeti népessége a töredékére esett vissza. 1566-ban a tatárok égették fel, 1700-ban mindössze 6 jobbágy és 4 zsellér lakta. 1740-ban a pestisjárványban 12 lakosa vesztette életét. 1828-ban 42 házában 295 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1906-ig Királyi néven szerepelt, ekkor állapították meg hivatalos úton a Sajókirályi nevet. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1963-ban Tornaljához csatolták.

Mai jelentősége

Református temploma gótikus stílusban épült a 13. században, nemesi kúriája a 19. század első felében, klasszicista stílusban épült. Sajókirályin található Tornalja termálfürdője, egy szlovák-magyar óvoda és a város nyugdíjasotthona. Közvetlen szomszédságában két napkollektoros erőmű is található.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KIRÁLYI. Magyar falu Gömör Várm. földes Urai Losonczy, és több Uraságok, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik kies helyen, Tornallyától 1/4 órányira, a’ helység közepén Nepomuk Sz. Jánosnak tiszteletére emeltetett, jeles faragott kép szemléltetik. Határbéli földgye jó gabonát terem, piatzozása két, és négy mértföldnyire.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Király, Gömör v. magyar falu, ut. p. Tornalja szomszédságában: 94 kath., 201 ref. lak. Határa első osztálybeli, igen termékeny. A Sajó nyugoti partján van egy ásványos tava, melly malmot hajt. F. u. többen.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Királyi, sajóvölgyi magyar kisközség, 86 házzal és 515 ev. ref. vallású lakossal. Hajdan királyi birtok volt és 1340-ben találjuk első nyomát, a mikor Királytelke néven említik. 1436-ban a Szalonnay és utána a Csetneki család a földesura, 1473-ban pedig a Szalonnay család mellett a Tekes és a Szény családot is itt találjuk. Később a Szentmiklóssy, Hevessy, Draskóczy, Szontágh és a Lóczy családok voltak a birtokosai, most pedig Szontágh Zoltánnak, Hevessy Józsefnek és Moesz Miksának van itt nagyobb birtoka és mindegyiknek csinos úrilaka. A mult században, a falu határában, a Sajó nyugati partján melegvízű tó volt. A községben levő ev. ref. templom 1824-ben épült. Postája, távírója és vasúti állomása Tornallyán van.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Sajókirályi. A község területe 923 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 496.

Névelőfordulások
1773
Királyi,
1786
Királyi,
1907
Sajókirályi,
1920
Králik,
1927
Králik, Királyi,
1938
Sajókirályi,
1945
Králik, Királyi,
1948
Králik

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 425 93%
szlovákok 8 2%
németek 3 1%
egyéb 23 5%
összlétszám 459
magyarok 517 99%
szlovákok 1 0%
németek 2 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 520
magyarok 459 96%
szlovákok 20 4%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 479
Mai közigazgatás

Bejelentések