SK
KE
.....

Saca

Község

címer zászló
808 81% magyar 1910
65 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Šaca
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy
Más földrajzi nevek:
Bajerka, Belgáry, Bočiar, Breziny, Buránka, Buzinka, Čeraky, Dlhé, Dúbrava, Kamenčie, Kővágó (Kivago, Rubaň), Lajosháza (Ľudovítov dvor), Makov, Medzi dráhami, Na tabuľu, Niže krčmi, Ortoviská, Ortás, Pastvisko, Pažiť, Pocskaj, Pod horami, Pod hájovňu, Pod Hruškou, Pod Menipotokom, Pod zverníkom, Pod Ľudvíkovým dvorom, Pod Pompami, Povrazy, Pri cintoríne, Pri dvore, Pri košickej ceste, Pri lánoch, Pri sokolovi, Pri zeleninárstve, Pánska pastva, Šacianske viničky, Široké, Šofrane, (Stavenec-erdő), Szakály-patak (Sokoliansky potok), Szál-hegy, Szilvás, Táborhely (Táborisko), Tabuľa, Tanórok (Tanorky), Ťahy, Valkáreň, Vasmű (Železiarne), Veľké zeme, Veľký Hojsák, Vinička, Viničky, Za Menipotokom, Za Ľudvíkovým dvorom, Za Šmagalom, Zadné povrazy, Zlatníky
Koordináták:
48.63704300, 21.17134666
Terület:
47,88 km2
Rang:
község
Népesség:
5728
Tszf. magasság:
244 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04015
Település kód:
599841
Szervezeti azonosító:
691054

Saca az Alsó-Hernád-völgy dombvidékén, az Ida-patak völgyében fekszik, 249 méteres tengerszint feletti magasságban, Kassa központjától 15 km-re délnyugatra, Szepsitől 16 km-re északkeletre, a 16-os (Kassát Rozsnyóval összekötő) főút mentén fekszik. Határa 201-360 méteres tengerszint feletti magasságban húzódik, déli része 200-230 méteres magasságban fekvő síkvidék, itt található a városrész határának mintegy egyhatodát (800 hektárt) elfoglaló hatalmas nehézipari nagyüzem, a Kelet-szlovákiai vasmű (US Steel) telephelye. Saca Kassa városrészei közül Kassa-Észak után a második legnagyobb területű (47,88 km²), a város területének egyötödét teszi ki. Az Ida-patak mentén található a régi Saca falu, központjában a Semsey-kastéllyal és a katolikus templommal, valamint a tőle 1 km-re délre fekvő Buzinka. Saca és Buzinka a 20. század első felében teljesen egybeépültek, a 20. század második felében pedig a régi településközponttól keletre, tengelyében a Vasmű utcával jött létre az új, lakótelepi jellegű településrész. A településközponttól 3,5 km-re északkeletre, a Kassára vezető út mentén fekszik Lajosháza (Ľudovítov dvor) külterületi lakott hely. A településközponttól északra húzódnak az Ortoviská (340 m) és a Szál-hegy (360 m) erdővel (Kővágó, Dúbrava) borított dombjai. 2010-ben a városrész területének 12,3 %-át (591 ha) borította erdő, csaknem felét (1521 ha) szántóföldek foglalták el. A 16-os (korábban 50-es) főút, melynek Kassáig vezető szakaszát a közelmúltban gyorsforgalmi úttá (R2) alakították, köti össze a város központjával és nyugati irányban Szepsivel. Az Ida völgyében vezető 3405-ös út Kisidával (5 km) és Idabukóccal (9 km), a 3400-as út pedig Nagyidával (5 km) teremt összeköttetést. Nyugatról Nagyida, északnyugatról Semse, északról Kisida, délkeletről Abaújszina, Bocsárd és Abaújszakály, keletről Enyicke községekkel, északkeletről pedig Pólyi kassai városrésszel határos.

Közigazgatás

1968-ig önálló község, azóta Kassa városrésze, 1996-tól a Kassa II. járás részét képezi. 1943-ban Saca és Buzinka egyesítésével jött létre. 1920-ig elődközségei kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartoztak, majd Csehszlovákiához csatolásuk után is a Kassai járáshoz. 1938-1945 között ismét (kisközségként) Magyarországhoz tartoztak (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). 1943-ban a magyar közigazgatásban egyesítették őket. 1945-ben Saca ismét Csehszlovákiához került; 1960-ig a Kassai járáshoz, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1968-ban Kassához csatolták, egyben területét csaknem duplájára növelték: 1921-ben Buzinka területe 10,59 km², Sacáé 15,16 km² volt, az egyesítésük utáni 25,75 km²-es községterületet ekkor 47,88 km²-ra növelték. Sacához csatolták Nagyida, Bocsár és Abaújszakály külterületének nagy részét (a vasmű teljes területét és környékét), ugyanakkor a régi sacai határ legkeletebbi részét Pólyi kataszteréhez csatolták át. Saca és Buzinka korábbi katasztereit is egybeolvaszották. Ma Saca területe két kataszteri területre oszlik: Saca (22,49 km²), Vasmű (Železiarne, 25,38 km²).

Népesség

Saca a város kisebb, de urbanizált városrészei közé tartozik; 2011-ben 5612 lakosa volt, itt élt Kassa összlakosságának 2,3 %-a. 2011-ben lakosságának 73,4 %-a vallotta magát szlovák, 1,8 %-a roma és 0,9 %-a (48 fő) magyar nemzetiségűnek (1,9 %-a – 106 fő – magyar anyanyelvűnek). Kiugróan magas (23 %) volt a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya. A szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő Sacát és Buzinkát a 18. században részben szlovákokkal telepítették újjá, de a két falu lakosságának túlnyomó többsége a 20. század elejére már magyarnak vallotta magát. 1880-1910 között a magyarok aránya Sacán 11,5 %-ról 74,8 %-ra, Buzinkán pedig 23,4 %-ról 90,1 %-ra ugrott. A csehszlovák uralom alatt ez az asszimilációs folyamat visszafordult, mindkét község újra szlovák többségűvé vált, de az 1921-es népszámlálás még jelentős magyar kisebbséget is kimutatott (Sacán ekkor 16,7 %, Buzinkán pedig 26 % volt a magyar nemzetiségűek aránya), mely a 20. század második felére nagyrészt asszimilálódott. 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek arányszáma a felére csökkent (2,0 %-ról 0,9 %-ra, 81 főről 48 főre). A városrészben jelentős roma közösség is él, de arányuk a népszámlálási adatok alapján nem állapítható meg (1991-ben 3,9 %, 2001-ben 5,9 %, 2011-ben 1,8 % volt a roma nemzetiségűek aránya), 2010-ben a becslések szerint a népesség mintegy egyötödét alkották (kb. 1200 fő). 1941-ben Sacának és Buzinkának együtt 1146 lakosa volt, az 1960-as években, a vasmű építésekor és a hozzá kapcsolodó lakótelepek létrehozásával népessége több mint háromszorosára ugrott (1970-ben már 3935 fő, 1980-ban 4240 fő). Az 1980-as évek kisebb csökkenése után 1991-2011 között dinamikus, több mint 40 százalékos lakosságszámgyarapodás jellemezte a városrészt (1991-ben 3991, 2001-ben 4767 lakosa volt). 2011-2017 között a folyamat lassulása figyelhető meg (5 %-os növekedés, 5612 főről 5890 főre). 2011-ben Saca lakosságának 57,6 %-a volt római katolikus, 7,5 %-a felekezeten kívüli, 4,6 %-a görög katolikus és 1,9 %-a református vallású. 1921-ben Buzinka (69,1 %) és Saca (89,0 %) egyaránt római katolikus többségű község volt jelentős görög katolikus (Buzinkán 15,1 %, Sacán 8,3 %) kisebbséggel. Buzinkán a reformátusok aránya (12,1 %) is számottevő volt. Saca egyetlen lakott külterületén, Lajosházán 2011-ben a lakosság 2,6 %-a (144 fő) élt. Ugyanekkor a városrész népsűrűsége 123 fő/km² volt.

Történelem

Saca első írásos említését egy 1275-ös okiratban találjuk, ekkor még a patakról az Ida nevet viselte, öt évvel később már Egyházasida (Eghazas Ida) formában szerepelt, neve arra utal, hogy már ekkor templomos hely lehetett. 1319-ben Saticha néven említik, 1332-ben okirat tanúsítja a Szentháromságnak szentelt plébániája létezését. Mai nevét is a Szentháromság szláv nevéből (Svätá Trojica – Švatica) származtatják. 1426-ben a Semsey család birtokába került adományként, mely család több mint négy évszázadig maradt itt birtokos. A falu feletti hegyen egykor vár állt, de már a 15. században (az 1446-os országgyűlés rendeletére) lerombolták a husziták elleni védekezésül a kassaiak. Lakói 1550 körül protestáns hitre tértek. 1557-ben hadi cselekmények során elpusztult és sokáig néptelen maradt; 1630-ban ½ gazda- és ¼ zsellérportát írtak itt össze. Az 1711-es pestisjárványban lakosságának nagy része életét vesztette; ezután részben római katolikus vallású Sáros vármegyei (nyársardói) szlovákokkal telepítették újjá. 1715-ben 4, 1720-ban 5 háztartás volt a községben. Katolikus plébániáját 1738-ban alapították újjá. 1776-ban a Semseyek rokokó stílusú kastélyt létesítettek a faluban, melyhez angolkert és mintagazdaság is tartozott. Pecsétje 1784-ból ismert, ennek méhkaptárt ábrázoló rajza alapján készült a városrész mai címere. Lajosháza a 18. század végén jött létre a Semsey-birtok majorjaként, 1826-ban 7, 1840-ben 49 lakosa volt, mai nevén 1847-ben szerepelt először. Sacának 1828-ban 90 háza és 658 lakosa volt. 1851-ben Fényes Elek monográfiájában megemlíti két vízimalmát, pálinkafőzdéjét és kórházát is. 1880-ban 531 lakosa volt, melynek csaknem négyötöde volt szlovák, több mint egytizede magyar anyanyelvű, de jelentős (német anyanyelvű) zsidó közösség (31 fő) is élt itt ekkor. Lakóinak zöme 1910-ben már magyarnak vallotta magát. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. Az 1920-as évek elején a Semseyek birtokainak nagy részét felosztották, a kastélyt Nemessányi László kassai orvos vásárolta meg. 1938. novemberétől az első bécsi döntés visszacsatolta Magyarországhoz. 1941-ben 121 háza és 666 lakosa volt. 1943-ban Buzinkával egyesítették, az új község neve a tervek szerint Középida lett volna, de hivatalos névadásra már nem került sor. 1945. január 18-án a Szovjet Hadsereg bevonulása után visszakerült Csehszlovákiához. A harcokban a község súlyos károkat szenvedett, a templom is megsérült. Mezőgazdasági szövetkezetét 1953-ban alapították, székhelye sokáig a Zichy-kastélyban volt. 1960-ban kezdték el Saca közelében a szocialista nehézipar egyik legnagyobb ipartelepének, a Kelet-szlovákiai vasműnek az építését, mely 1965-ben kezdte meg a működését. A vasműhöz külön (széles vágányú) vasútvonalat is építettek a Szovjetunióból érkező vasérc szállítására. Sacát 1968-ban csatolták Kassához. Az 1960-as években belterületét több mint duplájára növelték új lakótelepek építésével, alapvetően megváltoztatva a település arculatát. Az 1970-es években új kórházat is létesítettek a városrészben. Buzinka első írásos említése 1359-ből származik, ekkor Buzynik néven, majd 1408-ban Bozinka formában említik. Neve személynévi eredetű, a Buzen vagy Buzin szláv személynévből származtatják. A középkorban a Bozinkay család birtoka volt. 1469-ben a Dobay család is birtokot szerzett itt, később a Himy és a Katona család is birtokos lett a községben. A 16. század második felében Sacával együtt elpusztult. 1711-ben a pestisjárványban teljes lakossága kipusztult, 1715-ben még mindig lakatlan hely volt. A 18. században a Zichy család birtoka volt, a század első felében részben szlovákokkal telepítették újjá. 1720-ban 4, 1772-ben 17 háztartás volt a településen. A Zichyek a 18. század végén kastélyt építettek a községben, melyhez 17 hektáros angolpark is tartozott. Vízimalom is működött itt. 1828-ban 79 háza és 533 lakosa volt. Fényes Elek 1851-es monográfiájában kiemeli üvegházát, juhgazdaságát és halastavát. Ekkor 462 katolikus, 55 református, 28 izraelita és 11 evangélikus vallású lakosa volt. A 19. században a Kendey, Dobay és Kapy családok voltak itt a legnagyobb birtokosok. 1880-ban 453 lakosának kétharmada szlovák, egynegyede magyar anyanyelvű volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. Buzinka a 20. század első felében épült egybe a tőle északra fekvő Sacával. 1938. novemberétől 1945. januárjáig visszakerült Magyarországhoz. 1941-ben 91 háza és 480 lakosa volt. 1943-ban egyesítették Sacával.

Mai jelentősége

A városrész területén működik Szlovákia legnagyobb nehézipari üzeme és kohászati központja, a 2000 óta a US Steel multinacionális vállalat tulajdonában lévő Kelet-szlovákiai vasmű. Sacán szlovák tannyelvű alapiskola, óvoda és szakközépiskola található, itt működik a kassai börtön és egy magántulajdonba került kórház. Szűz Mária mennybevételének szentelt római katolikus templomát eredetileg gótikus stílusban építették a 14. század elején, 1779-ben barokkosították. A sacai Semsey-kastély 1776-ban épült rokokó stílusban, a buzinkai Zichy kastély a 18. század végén klasszicista stílusban, utóbbi ma elhanyagolt állapotban van.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

SACZA. Elegyes falu Abaúj Várm., földes Ura Semsey Uraság, a’ kinek lakó helyével díszesíttetik; fekszik Kassához mintegy mértföldnyire; határja jó termékenységű, vagyonnyai külömbfélék. BUZINKA. Magyar falu Abaúj Vármegyében, birtokosai Kende Urak, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Kassától egy mértföldnyire, nevezetesíti e’ helyet néhai híres Buzinkai, vólt Pataki Profeszszornak szűletése. Határbéli földgye termékeny, legelője szűk, 1/3. része soványos, ’s épűletre való fát pénzen vesznek, de mivel javai külömbfélék, és Kassátol nem meszsze van, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Sacza, tót falu, Abauj vgyében, Nagy-Idához 1 órányira, az Ida pataka mellett, 680 kath., 3 evang., 7 ref., 4 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Ékesiti ezen helységet a földes uraság, t. i. Semsey Lajos k. kamarás szép izlésű kastélya s pompás angol kertje, egy üvegházzal, méhes szinnel, s 3 csatorna által ősszeköttetett kis tócskával. Van itt továbbá derék veteményes-kert, emeletes plébánia, kórház, 2 három kerekü malom, pálinkafőző ház, sok és szép gazdasági épület. A hat szakaszos váltógazdaság kitűnő haszonnal üzetik; a juhok egyátaljában megnemesitettek, s az erdő rendes vágásokra van felosztva. Ut. posta Kassa. Buzinka, tót f. Kassához dél-nyugotra 1½ mfdnyire, az Ida pataka, 's Satza helysége mellett: 462 kath., 11 evang., 55 ref., 28 zsidó lak. Nevezetesíti ezen helységet a' Grach uraság' kastélyja; nagy angol-kertje, sok ritka külföldi növevénnyel, üvegházzal, halastóval; 's nemesített spanyol juh tenyésztése. F. U. Grach, Dobay, Semsey, Kende örökösök.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Az Ida völgyén lefelé haladva a völgy tágas torkolatában a magyar és tót lakosságú Buzinka régi községet találjuk gr. Zichy Ernő kastélyával, melyben nagy értékű régi porczellán-gyűjtemény van.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Sacza község, 75 házzal 532 magyar és tót lakossal. Postája Buzinka. A község fölött hajdan vár emelkedett, melyet Kassa városa a XV. században leromboltatott, hogy a cseh husziták, kiknek fészke volt, hasznát ne vehessék. Kath. temploma a reformáció előtti időből való; egy ideig a protestánsok birtokában volt, s 1738-ban kapták vissza a katholikusok. Semsey András kir. kamarás 1779-ben restauráltatta. A Semsey családnak itt régi nagy kastélya van. Délre a Kanyapta-völgybe leszállva s innen Csécsen át az országuton Kassának tartva, az Ida patak mellett Buzinka községbe jutunk, melynek 62 házában 446 magyar és tót lakik. Postaállomás. Távirója Nagy-Ida. Itt van gróf Zichy Ernő nagybirtokos kényelmes és tetszetős kastélya, melyet Grach földbirtokos e század elején épittetett és a mostani tulajdonos átépittetett. Belső berendezése szintén izléses. Étkezőjének falait egy 40 személyre való remek szép "Alt-Wien" asztali készlet ékesiti. Parkja terjedelmes, szép ültetvényekben gazdag, több mesterséges barlang és nagy tó diszíti. A tulajdonosnak itt nagy és jól jövödelmező tejgazdasága van.

Magyar Katolikus Lexikon

Saca, v. Abaúj-Torna vm. (Šaca, Szl.): 1. esperesség a v. egri, majd kassai egyhm-ben. Plébániái 1915: Apátka, Aranyhida, Felsőtőkés, Hernádtihany, Hilyó, Jászújfalu, Kassabéla, Miszlóka, Pány, Pólyi. - 2. plébánia. 1319: Saticha. 1332: már létezett. Tp-át Nagyboldogasszony tit-ra sztelték, a mait 1780: építették. Lakói 1550 k. prot-ok lettek. 1738: alapították újra. Kegyura 1880: Semsey Jenő. Anyanyelve 1880: szl., m.; 1940: m., szl. - Filiája 1915: Buzinka. Közig-ilag Kassához csatolták. - Lakói 1940: 1026 r.k., 67 g.k., 3 ev., 79 ref., 9 izr., össz. 1184; 2000: 2524 r.k., össz. 4003. ** Gerecze II:88. - KTN I:164. - Schem. Cass. 1915:55; 2000:33. - Györffy I:138.

Helységnévtár

Saca (Sacasiu) [Lajosháza p.], RK. 482 Kassa, gk. 12 Szeszta, ág. 5 -, ref. 1 - , izr. 31 Szina. Buzinka, rk. 347 Saca, gk. 19 Szeszta, ág.4 -, ref. 49 Nagy-Ida, izr. 34 Szina.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Az Ida patak völgyében lévő 12 község közül Saca szlovák eredetű, de ez a szlovák község a mult században teljesen elmagyarosodik s az 1938-as magyar népszámlálás alkalmával már csak 14% szlovákot találunk. (....) Saca. Okleveles első említését 1426-ban találjuk, mikor is Zsigmond király Semsey Frank Lászlónak adományozza, s a Semsey-család kezén is maradt napjainkig. Előző birtokosának a Chyrke- és Buzlay-családot jegyezték fel A község fölött hajdan vár állott. Az 1446. évi országgyűlés elrendelte a vár lebontását, nehogy Giskra huszita vezér kezére jusson. Katholikus temploma még a reformáció előtti időkben épült. Hozzátartozik Cigánytábor, Lajosháza. A község területe 2634 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 666. Buzínka. Neve Bozinka alakban elsőnek a XIII. században bukkan fel s ezidőben a Vid-nembeli Bozinkay-család a földesura. Valószínűleg több évszázadon át e nemzetséget uralta, mert egy 1567-ben kelt királyi diploma Bozinkay Máté birtokában említi. 1469-ben birtoka volt itt a Dobay családnak is. Később földet szereztek a községben a Himyek, majd később a Katona-családnak volt itt uradalma. A XIX. század elején Grach nevezetű a földesura, de rövidesen a Zichy grófok kezére kerül s marad is az összeomlásig. A község területe 1840 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 480.

Névelőfordulások
1275
Ida
1280
terra Eghazas Ida
1319
Saticha
1328
Zethyce
1344
Setyche
1379
Sathicha
1409
Sethyce
1424
Villa Saczcza
1427
Sechcha
1428
Sathcza
1469
Sacza
1514
Saccza
1553
Sacha
1773
Szácza
1786
Sacza
1808
Sácza, Ssáca
1863
Saca
1920
Šaca
1938
Saca
1945
Šaca

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Železiarenská) 9
Telefon:

Honlap: saca.sk
Polgármester:
Petrík Daniel (Független)

Képviselő-testület:
Hutník Marek (Független)
Petrík Daniel (ŠANCA)
Havrilla Tomáš (ŠANCA)
Pavúr František (ŠANCA)
Borošová Ľubomíra (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SMK-MKP, NOVA)
Piga Peter (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SMK-MKP, NOVA)
Andrássy Miroslav (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
Független 14% Független 1 képviselö ŠANCA 43% ŠANCA 3 képviselö SaS, OBY... 29% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SMK-MKP, NOVA 2 képviselö STRANA M... 14% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö 7 képviselö
Mestská časť Košice-Šaca

Železiarenská 9

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Budovateľská 1

Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice - Šaca

Učňovská 5

Materská škola

Mládežnícka 2

Základná škola

Mládežnícka 3

Alapiskola

Mládežnícka 3

Óvoda

Mládežnícka 504/2

Stredná odborná škola

Učňovská 5

Sacai Anyakönyvi Hivatal

Železiarenská 9

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 167 17%
szlovákok 707 72%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 71 7%
lengyelek 0 0%
egyéb 39 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 984
magyarok 808 81%
szlovákok 158 16%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 994
magyarok 219 21%
szlovákok 694 66%
ruszinok 27 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 111 11%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1051
magyarok 81 2%
szlovákok 3689 92%
ruszinok 3 0%
romák 156 4%
ukránok 26 1%
csehek 24 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 9 0%
összlétszám 3991
magyarok 65 1%
szlovákok 4208 88%
ruszinok 26 1%
romák 282 6%
ukránok 20 0%
csehek 17 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 148 3%
összlétszám 4767
magyarok 48 1%
szlovákok 4121 73%
ruszinok 38 1%
romák 103 2%
ukránok 15 0%
csehek 12 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 15 0%
ismeretlen 1258 22%
összlétszám 5612
magyarok 65 1%
szlovákok 4711 82%
ruszinok 26 0%
romák 97 2%
ukránok 19 0%
csehek 10 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 12 0%
ismeretlen 781 14%
összlétszám 5722
összlétszám 453
magyarok 106 23%
szlovákok 292 64%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 32 7%
lengyelek 0 0%
egyéb 23 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 423
magyarok 381 90%
szlovákok 34 8%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 470
magyarok 122 26%
szlovákok 275 59%
ruszinok 27 6%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 46 10%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 4460
Választási részvétel: 40.65 %
Kiadott boríték: 1813
Bedobott boríték: 1813

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1769
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Petrík Daniel 544 30.75 % Független
Iľáščíková Lucia 324 18.32 % Független
Borošová Ľubomíra 318 17.98 % SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SMK-MKP, NOVA
Hutník Marek 271 15.32 % Független
Reštei Rudolf 167 9.44 % KSS
Šveda Peter 145 8.20 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Borošová Ľubomíra 668 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SMK-MKP, NOVA
Petrík Daniel 577 ŠANCA
Piga Peter 561 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SMK-MKP, NOVA
Hutník Marek 498 Független
Havrilla Tomáš 455 ŠANCA
Pavúr František 448 ŠANCA
Andrássy Miroslav 436 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

Képviselők

2014
SDKÚ-DS 28.57% SDKÚ-DS 2 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö KDH, NOVA, KDS 28.57% KDH, NOVA, KDS 2 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö 7 képviselö
2018
SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SMK-MKP, NOVA 28.57% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SMK-MKP, NOVA 2 képviselö ŠANCA 42.86% ŠANCA 3 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 14.29% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 4106
Választási részvétel: 9.79 %
Kiadott boríték: 402
Bedobott boríték: 402
Választásra jogosult: 4104
Választási részvétel: 8.09 %
Kiadott boríték: 332
Bedobott boríték: 332
Választásra jogosult: 4 305
Választási részvétel: 19,55 %
Kiadott boríték: 842
Bedobott boríték: 842

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 370
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 813
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 162 43.78 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 79 21.35 % KDS
Dominika Palaščáková 39 10.54 % NOVA
Rastislav Masnyk 25 6.76 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 23 6.22 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 20 5.41 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 8 2.16 % Független
Jozef Holečko 6 1.62 % Független
Lukáš Sisák 5 1.35 % KSS
Ivan Kuhn 3 0.81 % OKS
Zdenko Trebuľa 159 48.18% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 360 44.28 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 282 34.69 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 47 5.78 % ĽSNS
Róbert Bačinský 34 4.18 % Független
Karol Pataky 29 3.57 % MOST - HÍD, SKOK
Jarmila Tkáčová 17 2.09 % SNS
Oliver Petrík 10 1.23 % JĽSS
Jaroslav Džunko 7 0.86 % Független
Adam Šepetka 7 0.86 % NAJ
Lukáš Sisák 6 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 5 0.62 % RIS
Vladislav Stanko 5 0.62 % Független
Jozef Bobík 2 0.25 % Független
Rudolf Botka 1 0.12 % NP
Ján Struk 1 0.12 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 377
Érvényes szavazólap: 826
Érvényes szavazólap: 17525
# Név Szavazat Százalék Párt
Mária Grüllingová 93 24.67% SMER - SD
Miroslav Andrássy 89 23.61% SMS
Ján Jakubov 85 22.55% SMER - SD
Jozef Buček 78 20.69% SMER - SD
Pavol Mutafov 78 20.69% SMER - SD
Igor Jutka 77 20.42% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Rudolf Bauer 75 19.89% KDS
Michal Šveda 73 19.36% SMS
Marta Budišová 70 18.57% SMER - SD
Juraj Ďurove 48 12.73% Független
Alexander Barna 44 11.67% NOVA
Milan Bereš 43 11.41% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Iveta Kijevská 40 10.61% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Darina Kolesárová 39 10.34% 7 STATOČNÝCH
Tibor Čisár 34 9.02% EDS
Jozef Bojčik 31 8.22% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jozef Karabin 31 8.22% Független
Beáta Zemková 29 7.69% Független
Róbert Vavrek 28 7.43% 7 STATOČNÝCH
Emil Kočiš 27 7.16% Független
Alfonz Halenár 26 6.90% Független
Daniel Rusnák 26 6.90% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jarmila Petrová 25 6.63% EDS
Vojtech Tóth 24 6.37% Független
Marcel Jurko 24 6.37% OKS
Marek Ďurán 22 5.84% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Rovinský 22 5.84% Zmena zdola, DÚ
Tomáš Orenič 21 5.57% NÁŠ KRAJ
Peter Turák 21 5.57% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Tomáš Zolovčík 19 5.04% SNS
Marcel Vrchota 18 4.77% SaS
Dana Grusová 17 4.51% KSS
Andrea Škapincová 16 4.24% NÁŠ KRAJ
Mária Eperješiová 16 4.24% DS
Ján Pavlisko 16 4.24% SZS
Marek Tóth 16 4.24% DÚ, Zmena zdola
Viera Šándorová 13 3.45% SMS
Iveta Zavacká 12 3.18% ĽS-HZDS
Enikő Račeková 6 1.59% SMK-MKP
Pavel Titl 6 1.59% DS
Jozef Kozel 6 1.59% SMK-MKP
Vladimír Komár 6 1.59% MS
Peter Mati 5 1.33% SOĽ
Tomáš Gáll 410 49.64% Független
Miroslav Andrássy 248 30.02% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Jozef Karabin 157 19.01% Független
Martin Petruško 146 17.68% SMER-SD
Mária Birošová 138 16.71% SZS
Mária Grüllingová 133 16.10% SMER-SD
Peter Huba 115 13.92% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Daniel Rusnák 112 13.56% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Ján Varga 111 13.44% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Emil Kočiš 106 12.83% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Ján Jakubov 105 12.71% SMER-SD
Františka Sláviková 95 11.50% ĽS Naše Slovensko
Peter Liba 89 10.77% Független
Ladislav Rovinský 83 10.05% Független
Peter Berinšter 80 9.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ladislav Takáč 77 9.32% Független
Igor Jutka 75 9.08% ŠKV
Michal Badlík 71 8.60% Független
Marcel Vrchota 70 8.47% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Iveta Kijevská 65 7.87% ŠKV
Iveta Adamčíková 59 7.14% Független
Tibor Egry 57 6.90% ŠKV
Beáta Zemková 56 6.78% Független
Marek Horský 52 6.30% ŠKV
Peter Hajdú 48 5.81% ŠANCA
Michaela Dobošová 46 5.57% ŠKV
Vladimír Karnay 43 5.21% ŠKV
Zsolt Varga 38 4.60% Független
Juraj Mihaľov 38 4.60% Független
Mária Ivanecká 37 4.48% MOST - HÍD
Dana Grusová 35 4.24% KSS
Miroslav Tuleja 34 4.12% Független
Ivana Festenburg 32 3.87% MOST - HÍD
Vojtech Tóth 32 3.87% Független
Ingrid Puchalová 24 2.91% MOST - HÍD
Adrián Weiszer 23 2.78% SMK-MKP
František Palkó 21 2.54% SMK-MKP
Ildikó Dúlová 19 2.30% SMK-MKP
Alfonz Halenár 18 2.18% Független
Alexander Škulec 16 1.94% SNS
Leonid Chovanec 16 1.94% JEDNOTA-ĽSS
Mikuláš Krivánsky 16 1.94% MKDA-MKDSZ
Tomáš Zolovčík 13 1.57% SNS
Miroslav Pilčík 11 1.33% NAJ
Viera Šándorová 10 1.21% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ján Fránik 6 0.73% NAJ
Rudolf Bauer 3400 0.00% KDS
Alfonz Halenár 2241 0.00% Független
Igor Jutka 2137 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Daniel Rusnák 1975 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Iveta Kijevská 1953 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Grüllingová 1883 0.00% SMER - SD
Ján Jakubov 1852 0.00% SMER - SD
Milan Bereš 1737 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Pavol Mutafov 1598 0.00% SMER - SD
Emil Kočiš 1406 0.00% Független
Marta Budišová 1399 0.00% SMER - SD
Jozef Buček 1312 0.00% SMER - SD
Jozef Bojčik 1301 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Alexander Barna 1142 0.00% NOVA
Vojtech Tóth 1073 0.00% Független
Jozef Karabin 1067 0.00% Független
Beáta Zemková 1025 0.00% Független
Juraj Ďurove 907 0.00% Független
Ladislav Rovinský 898 0.00% Zmena zdola, DÚ
Peter Turák 843 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Darina Kolesárová 696 0.00% 7 STATOČNÝCH
Róbert Vavrek 652 0.00% 7 STATOČNÝCH
Dana Grusová 642 0.00% KSS
Miroslav Andrássy 566 0.00% SMS
Ján Pavlisko 560 0.00% SZS
Michal Šveda 553 0.00% SMS
Marcel Vrchota 549 0.00% SaS
Andrea Škapincová 497 0.00% NÁŠ KRAJ
Marek Tóth 474 0.00% DÚ, Zmena zdola
Tomáš Orenič 466 0.00% NÁŠ KRAJ
Tomáš Zolovčík 465 0.00% SNS
Marcel Jurko 456 0.00% OKS
Mária Eperješiová 449 0.00% DS
Pavel Titl 417 0.00% DS
Enikő Račeková 340 0.00% SMK-MKP
Marek Ďurán 329 0.00% ĽS Naše Slovensko
Iveta Zavacká 294 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Kozel 252 0.00% SMK-MKP
Peter Mati 245 0.00% SOĽ
Jarmila Petrová 212 0.00% EDS
Vladimír Komár 206 0.00% MS
Viera Šándorová 204 0.00% SMS
Tibor Čisár 150 0.00% EDS
Daniel Rusnák 4334 24.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Huba 3854 21.99% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Berinšter 3218 18.36% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ladislav Rovinský 2978 16.99% Független
Ján Jakubov 2965 16.92% SMER-SD
Emil Kočiš 2868 16.37% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Ján Varga 2836 16.18% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Tomáš Gáll 2811 16.04% Független
Mária Grüllingová 2727 15.56% SMER-SD
Iveta Adamčíková 2709 15.46% Független
Martin Petruško 2575 14.69% SMER-SD
Igor Jutka 2552 14.56% ŠKV
Ladislav Takáč 2528 14.43% Független
Marcel Vrchota 2456 14.01% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Iveta Kijevská 2316 13.22% ŠKV
Peter Liba 2311 13.19% Független
Beáta Zemková 1948 11.12% Független
Vojtech Tóth 1939 11.06% Független
Tibor Egry 1842 10.51% ŠKV
Jozef Karabin 1732 9.88% Független
Marek Horský 1626 9.28% ŠKV
Zsolt Varga 1581 9.02% Független
Alfonz Halenár 1563 8.92% Független
Juraj Mihaľov 1383 7.89% Független
Františka Sláviková 1324 7.55% ĽS Naše Slovensko
Mária Birošová 1267 7.23% SZS
Michaela Dobošová 1262 7.20% ŠKV
Vladimír Karnay 1223 6.98% ŠKV
Peter Hajdú 1212 6.92% ŠANCA
Michal Badlík 1205 6.88% Független
Mária Ivanecká 939 5.36% MOST - HÍD
Ivana Festenburg 872 4.98% MOST - HÍD
Dana Grusová 868 4.95% KSS
Miroslav Tuleja 850 4.85% Független
Ingrid Puchalová 681 3.89% MOST - HÍD
Adrián Weiszer 670 3.82% SMK-MKP
Miroslav Andrássy 626 3.57% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
František Palkó 511 2.92% SMK-MKP
Tomáš Zolovčík 489 2.79% SNS
Ildikó Dúlová 453 2.58% SMK-MKP
Alexander Škulec 390 2.23% SNS
Leonid Chovanec 355 2.03% JEDNOTA-ĽSS
Miroslav Pilčík 316 1.80% NAJ
Viera Šándorová 300 1.71% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Mikuláš Krivánsky 282 1.61% MKDA-MKDSZ
Ján Fránik 264 1.51% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nyugat 396 62.07 %
KVP lakótelep 148 23.20 %
Luník IX 38 5.96 %
Szentlőrincke 26 4.08 %
Saca 23 3.61 %
Peres 20 3.13 %
Miszlóka 14 2.19 %
Pólyi 5 0.78 %
Nyugat 267 68.29 %
KVP lakótelep 90 23.02 %
Saca 16 4.09 %
Miszlóka 8 2.05 %
Peres 6 1.53 %
Pólyi 2 0.51 %
Szentlőrincke 1 0.26 %
Luník IX 0 0.00 %
Nyugat 751 44.36 %
KVP lakótelep 700 41.35 %
Miszlóka 40 2.36 %
Peres 23 1.36 %
Saca 18 1.06 %
Szentlőrincke 15 0.89 %
Pólyi 14 0.83 %
Luník IX 2 0.12 %
Nyugat 1 316 67.63 %
KVP lakótelep 427 21.94 %
Miszlóka 62 3.19 %
Saca 56 2.88 %
Peres 39 2.00 %
Szentlőrincke 23 1.18 %
Pólyi 21 1.08 %
Luník IX 4 0.21 %
Nyugat 413 47.53 %
KVP lakótelep 368 42.35 %
Saca 35 4.03 %
Miszlóka 31 3.57 %
Pólyi 10 1.15 %
Peres 6 0.69 %
Luník IX 3 0.35 %
Szentlőrincke 2 0.23 %
KVP lakótelep 2 027 46.79 %
Nyugat 1 792 41.37 %
Miszlóka 150 3.46 %
Saca 112 2.59 %
Peres 104 2.40 %
Pólyi 72 1.66 %
Szentlőrincke 71 1.64 %
Luník IX 6 0.14 %
Nyugat 1 445 50.51 %
KVP lakótelep 819 28.63 %
Peres 209 7.31 %
Miszlóka 109 3.81 %
Saca 106 3.70 %
Szentlőrincke 99 3.46 %
Pólyi 72 2.52 %
Luník IX 9 0.31 %
Nyugat 217 43.84 %
KVP lakótelep 216 43.64 %
Luník IX 26 5.25 %
Saca 21 4.24 %
Peres 15 3.03 %
Miszlóka 7 1.41 %
Szentlőrincke 6 1.21 %
Pólyi 3 0.61 %
Nyugat 651 49.28 %
KVP lakótelep 437 33.08 %
Saca 95 7.19 %
Miszlóka 51 3.86 %
Peres 39 2.95 %
Pólyi 30 2.27 %
Szentlőrincke 17 1.29 %
Luník IX 4 0.30 %
Nyugat 1 735 68.07 %
KVP lakótelep 492 19.30 %
Miszlóka 84 3.30 %
Saca 75 2.94 %
Pólyi 59 2.31 %
Peres 52 2.04 %
Szentlőrincke 50 1.96 %
Luník IX 5 0.20 %
Nyugat 257 58.14 %
KVP lakótelep 84 19.00 %
Peres 57 12.90 %
Luník IX 20 4.52 %
Saca 19 4.30 %
Miszlóka 6 1.36 %
Szentlőrincke 5 1.13 %
Pólyi 5 1.13 %
Nyugat 448 65.69 %
KVP lakótelep 164 24.05 %
Saca 24 3.52 %
Miszlóka 20 2.93 %
Peres 13 1.91 %
Szentlőrincke 7 1.03 %
Pólyi 4 0.59 %
Luník IX 1 0.15 %
Nyugat 555 63.65 %
KVP lakótelep 223 25.57 %
Saca 32 3.67 %
Miszlóka 21 2.41 %
Peres 19 2.18 %
Szentlőrincke 9 1.03 %
Pólyi 9 1.03 %
Luník IX 4 0.46 %
KVP lakótelep 1 356 49.65 %
Nyugat 1 009 36.95 %
Miszlóka 107 3.92 %
Pólyi 69 2.53 %
Saca 59 2.16 %
Peres 58 2.12 %
Szentlőrincke 35 1.28 %
Luník IX 16 0.59 %
KVP lakótelep 1 324 60.54 %
Nyugat 633 28.94 %
Luník IX 132 6.04 %
Miszlóka 93 4.25 %
Saca 65 2.97 %
Peres 33 1.51 %
Szentlőrincke 24 1.10 %
Pólyi 12 0.55 %
Nyugat 480 27.83 %
Peres 394 22.84 %
Miszlóka 254 14.72 %
KVP lakótelep 236 13.68 %
Saca 157 9.10 %
Pólyi 123 7.13 %
Szentlőrincke 81 4.70 %
Luník IX 7 0.41 %
KVP lakótelep 765 55.60 %
Nyugat 484 35.17 %
Miszlóka 43 3.13 %
Saca 38 2.76 %
Pólyi 19 1.38 %
Peres 15 1.09 %
Luník IX 12 0.87 %
Szentlőrincke 7 0.51 %
Nyugat 125 47.17 %
KVP lakótelep 101 38.11 %
Miszlóka 13 4.91 %
Peres 7 2.64 %
Pólyi 6 2.26 %
Saca 6 2.26 %
Luník IX 4 1.51 %
Szentlőrincke 2 0.75 %
Nyugat 2 097 74.41 %
KVP lakótelep 435 15.44 %
Luník IX 149 5.29 %
Saca 105 3.73 %
Miszlóka 88 3.12 %
Peres 46 1.63 %
Pólyi 35 1.24 %
Szentlőrincke 10 0.35 %
Nyugat 1 645 58.02 %
KVP lakótelep 787 27.76 %
Saca 111 3.92 %
Miszlóka 106 3.74 %
Peres 76 2.68 %
Pólyi 57 2.01 %
Szentlőrincke 52 1.83 %
Luník IX 2 0.07 %
Nyugat 1 842 61.73 %
KVP lakótelep 825 27.65 %
Miszlóka 95 3.18 %
Saca 83 2.78 %
Peres 60 2.01 %
Szentlőrincke 43 1.44 %
Pólyi 28 0.94 %
Luník IX 2 0.07 %
KVP lakótelep 1 297 51.29 %
Nyugat 987 39.03 %
Saca 77 3.04 %
Miszlóka 70 2.77 %
Peres 48 1.90 %
Pólyi 31 1.23 %
Szentlőrincke 18 0.71 %
Luník IX 0 0.00 %
Nyugat 230 65.53 %
KVP lakótelep 73 20.80 %
Saca 16 4.56 %
Miszlóka 10 2.85 %
Luník IX 8 2.28 %
Peres 8 2.28 %
Szentlőrincke 6 1.71 %
Pólyi 4 1.14 %
Nyugat 1 425 58.02 %
KVP lakótelep 716 29.15 %
Miszlóka 76 3.09 %
Peres 76 3.09 %
Saca 70 2.85 %
Pólyi 49 2.00 %
Szentlőrincke 41 1.67 %
Luník IX 3 0.12 %
KVP lakótelep 771 47.27 %
Nyugat 688 42.18 %
Saca 52 3.19 %
Miszlóka 51 3.13 %
Peres 24 1.47 %
Szentlőrincke 20 1.23 %
Pólyi 18 1.10 %
Luník IX 2 0.12 %
Nyugat 1 711 66.71 %
KVP lakótelep 483 18.83 %
Saca 146 5.69 %
Miszlóka 116 4.52 %
Peres 66 2.57 %
Pólyi 31 1.21 %
Luník IX 12 0.47 %
Szentlőrincke 10 0.39 %
Nyugat 603 47.86 %
KVP lakótelep 508 40.32 %
Saca 46 3.65 %
Miszlóka 37 2.94 %
Peres 28 2.22 %
Pólyi 23 1.83 %
Szentlőrincke 9 0.71 %
Luník IX 8 0.63 %
Nyugat 731 60.82 %
KVP lakótelep 280 23.29 %
Saca 71 5.91 %
Pólyi 44 3.66 %
Miszlóka 29 2.41 %
Peres 25 2.08 %
Szentlőrincke 20 1.66 %
Luník IX 5 0.42 %
Nyugat 154 54.23 %
KVP lakótelep 73 25.70 %
Saca 16 5.63 %
Peres 13 4.58 %
Luník IX 10 3.52 %
Szentlőrincke 8 2.82 %
Miszlóka 7 2.46 %
Pólyi 1 0.35 %
Saca 248 39.74 %
Nyugat 248 39.74 %
KVP lakótelep 88 14.10 %
Pólyi 14 2.24 %
Miszlóka 12 1.92 %
Peres 12 1.92 %
Szentlőrincke 2 0.32 %
Luník IX 2 0.32 %
KVP lakótelep 150 47.47 %
Nyugat 122 38.61 %
Miszlóka 16 5.06 %
Peres 12 3.80 %
Saca 11 3.48 %
Pólyi 4 1.27 %
Luník IX 1 0.32 %
Szentlőrincke 0 0.00 %
Nyugat 528 61.11 %
KVP lakótelep 229 26.50 %
Saca 34 3.94 %
Miszlóka 20 2.31 %
Peres 20 2.31 %
Szentlőrincke 12 1.39 %
Pólyi 5 0.58 %
Luník IX 2 0.23 %
Nyugat 513 40.65 %
KVP lakótelep 226 17.91 %
Pólyi 207 16.40 %
Saca 138 10.94 %
Peres 67 5.31 %
Szentlőrincke 57 4.52 %
Miszlóka 51 4.04 %
Luník IX 8 0.63 %
Nyugat 1 870 68.65 %
KVP lakótelep 507 18.61 %
Saca 133 4.88 %
Miszlóka 98 3.60 %
Peres 55 2.02 %
Pólyi 36 1.32 %
Szentlőrincke 24 0.88 %
Luník IX 4 0.15 %
KVP lakótelep 509 46.83 %
Nyugat 350 32.20 %
Saca 37 3.40 %
Miszlóka 20 1.84 %
Peres 11 1.01 %
Pólyi 6 0.55 %
Szentlőrincke 5 0.46 %
Luník IX 1 0.09 %
Nyugat 1 767 54.88 %
KVP lakótelep 1 063 33.01 %
Miszlóka 110 3.42 %
Peres 82 2.55 %
Saca 80 2.48 %
Pólyi 69 2.14 %
Szentlőrincke 45 1.40 %
Luník IX 2 0.06 %
Nyugat 823 67.07 %
KVP lakótelep 256 20.86 %
Saca 48 3.91 %
Peres 30 2.44 %
Miszlóka 24 1.96 %
Pólyi 22 1.79 %
Szentlőrincke 8 0.65 %
Luník IX 1 0.08 %
Nyugat 2 290 59.25 %
KVP lakótelep 1 048 27.12 %
Miszlóka 138 3.57 %
Peres 122 3.16 %
Saca 115 2.98 %
Pólyi 72 1.86 %
Szentlőrincke 68 1.76 %
Luník IX 1 0.03 %
Nyugat 1 303 56.36 %
KVP lakótelep 623 26.95 %
Peres 130 5.62 %
Miszlóka 93 4.02 %
Saca 89 3.85 %
Pólyi 36 1.56 %
Szentlőrincke 30 1.30 %
Luník IX 7 0.30 %
Nyugat 1 169 63.12 %
KVP lakótelep 432 23.33 %
Miszlóka 61 3.29 %
Peres 61 3.29 %
Saca 57 3.08 %
Szentlőrincke 29 1.57 %
Pólyi 17 0.92 %
Luník IX 16 0.86 %
KVP lakótelep 1 183 41.80 %
Nyugat 963 34.03 %
Saca 410 14.49 %
Miszlóka 111 3.92 %
Peres 70 2.47 %
Pólyi 51 1.80 %
Szentlőrincke 22 0.78 %
Luník IX 1 0.04 %
Nyugat 345 70.41 %
KVP lakótelep 104 21.22 %
Saca 13 2.65 %
Miszlóka 11 2.24 %
Peres 8 1.63 %
Pólyi 5 1.02 %
Luník IX 3 0.61 %
Szentlőrincke 0 0.00 %
Nyugat 187 62.54 %
KVP lakótelep 65 21.74 %
Miszlóka 14 4.68 %
Peres 11 3.68 %
Saca 10 3.34 %
Szentlőrincke 5 1.67 %
Pólyi 5 1.67 %
Luník IX 3 1.00 %
Nyugat 730 59.59 %
KVP lakótelep 365 29.80 %
Saca 43 3.51 %
Miszlóka 31 2.53 %
Peres 26 2.12 %
Pólyi 15 1.22 %
Szentlőrincke 7 0.57 %
Luník IX 6 0.49 %
KVP lakótelep 1 060 54.53 %
Nyugat 676 34.77 %
Miszlóka 64 3.29 %
Peres 63 3.24 %
Saca 32 1.65 %
Szentlőrincke 21 1.08 %
Pólyi 21 1.08 %
Luník IX 2 0.10 %
Nyugat 1 124 71.14 %
KVP lakótelep 289 18.29 %
Saca 38 2.41 %
Peres 37 2.34 %
Miszlóka 32 2.03 %
Pólyi 32 2.03 %
Szentlőrincke 25 1.58 %
Luník IX 4 0.25 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
1525 45.04%
KDH
858 25.34%
KSČ
228 6.73%
SD
195 5.76%
SNS
160 4.73%
SZ
140 4.13%
DS
97 2.86%
Együttélés-MKDM
63 1.86%
SSL
51 1.51%
SPV
32 0.95%
DÚRS
18 0.53%
Egyéb
19 0.56%
Érvényes szavazatok 3386
HZDS
662 29.46%
SDĽ
376 16.73%
ODÚ
251 11.17%
KDH
222 9.88%
SDSS
135 6.01%
SPI
108 4.81%
SNS
101 4.49%
SZS
84 3.74%
DS-ODS
79 3.52%
SZ
60 2.67%
Együttélés-MKDM
48 2.14%
ROI
27 1.20%
SKDH
25 1.11%
SSL-SNZ
18 0.80%
HSD-SMS
14 0.62%
ZPR-RČS
11 0.49%
Egyéb
26 1.16%
Érvényes szavazatok 2247
HZDS-RSS
504 23.39%
ZRS
340 15.78%
310 14.39%
KDH
228 10.58%
SP-VOĽBA
209 9.70%
ROISR
155 7.19%
DS
93 4.32%
SNS
81 3.76%
MK
62 2.88%
NS
43 2.00%
KSS
39 1.81%
HZPCS
33 1.53%
SPK
27 1.25%
KSÚ
19 0.88%
SD
10 0.46%
Egyéb
2 0.09%
Érvényes szavazatok 2155
SDK
923 33.80%
SOP
552 20.21%
HZDS
501 18.34%
SDĽ
382 13.99%
SNS
191 6.99%
KSS
47 1.72%
MKP
44 1.61%
MLHZP
37 1.35%
ZRS
15 0.55%
NaAS
11 0.40%
NSK
11 0.40%
Egyéb
17 0.62%
Érvényes szavazatok 2731
SDKU
433 20.12%
SMER
347 16.12%
ANO
334 15.52%
HZDS
240 11.15%
KSS
178 8.27%
KDH
146 6.78%
PSNS
104 4.83%
MKP
82 3.81%
HZD
49 2.28%
SNS
43 2.00%
SDA
37 1.72%
ROISR
35 1.63%
SZS
26 1.21%
NOSNP
24 1.12%
SDPO
17 0.79%
SDĽ
16 0.74%
ZAR
12 0.56%
ROSA
10 0.46%
Egyéb
19 0.88%
Érvényes szavazatok 2152
SMER
501 31.16%
SDKU DS
304 18.91%
SF
209 13.00%
SNS
161 10.01%
KDH
115 7.15%
KSS
85 5.29%
ĽS HZDS
75 4.66%
MKP
51 3.17%
ANO
35 2.18%
SOS
23 1.43%
PS
12 0.75%
LB
11 0.68%
NADEJ
9 0.56%
Egyéb
17 1.06%
Érvényes szavazatok 1608
SMER
689 33.25%
SDKU DS
322 15.54%
SaS
280 13.51%
Most-Híd
243 11.73%
KDH
151 7.29%
SDĽ
78 3.76%
ĽS HZDS
73 3.52%
LSNS
71 3.43%
SNS
61 2.94%
EDS
29 1.40%
KSS
18 0.87%
MKP
17 0.82%
Paliho Kapurkova
15 0.72%
Únia
10 0.48%
Egyéb
15 0.72%
Érvényes szavazatok 2072
SMER SD
949 46.61%
OĽaNO
191 9.38%
KDH
153 7.51%
SDKU DS
127 6.24%
Most-Híd
125 6.14%
SaS
86 4.22%
SSS NM
83 4.08%
LSNS
64 3.14%
Zmena zdola DU
47 2.31%
SNS
46 2.26%
99 Percent
34 1.67%
KSS
21 1.03%
NaS ns
18 0.88%
MKP
15 0.74%
SRUS
14 0.69%
SF
12 0.59%
SZ
9 0.44%
Egyéb
42 2.06%
Érvényes szavazatok 2036
SMER SD
571 28.17%
LSNS
267 13.17%
OĽANO-NOVA
213 10.51%
SME RODINA
201 9.92%
SaS
191 9.42%
#SIEŤ
139 6.86%
SNS
121 5.97%
KDH
98 4.83%
Most-Híd
79 3.90%
SKOK!
31 1.53%
TIP
27 1.33%
KSS
21 1.04%
MKP
20 0.99%
SZS
19 0.94%
Egyéb
29 1.43%
Érvényes szavazatok 2027
Kassa II járás
Szlovákia

Bejelentések