SK
BA
.....

Pozsonypüspöki

Község

címer zászló
2567 96% magyar 1910
1927 8% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Podunajské Biskupice
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Somorjai járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Felső-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Ákori-földek, Alszög, (Árokközi-földek), Árokközi-lakótelep, (Bélamajor), Ciglés, Doroszló, Első tag, Felszög, Gajc, (Galgóczymajor), Gyurimajor, Harmadik tag, Homorúszegi kövecses dűlő, Homorúszegi külső dűlő, Homorúszögi-lakótelep, Jegenyés dűlő, Jegenyéspuszta, (Kertaljai földek), Kilencedek, Kopács-erdő, Kopács-sziget, (Körtvélyes-legelő), Kötélszerpuszta, Majsa, Második tag, (Mogyorósi-erdő), Mogyoróspuszta, Negyedik-tag, (Papföldek), Parácska alja, (Parlagi dűlő), Páskom, (Poklosházi dűlő), Slovenská kolónia, Szoros, Szunyogdi, (Tilalmas-erdő), (Téglai-földek), Téglaház, Vámdomb, (Zsellér-legelő)
Koordináták:
48.12519073, 17.21114922
Terület:
42,49 km2
Rang:
község
Népesség:
21644
Tszf. magasság:
133 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
82106
Település kód:
529311
Szervezeti azonosító:
641383

Pozsonypüspöki a Felső-Csallóköz nyugati részén, 132 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Pozsony központjától 10 km-re keletre, Somorjától 14 km-re északnyugatra, a 63-as (Pozsonyt Komárommal összekötő) főút és a csallóközi vasútvonal mentén. Elődközségei, Püspöki és a tőle északkeletre fekvő Szunyogdi már a 20. század elején egybeépültek. A 20. század második felében teljesen egybeépült Főrévvel és Vereknyével. Határa sík, mintegy felerészben mezőgazdaságilag művelt terület, 2010-ben területének 51,6 %-a (2191 ha) volt szántó, 19,1 %-a (810 ha) erdő, 4,5 %-a (192 ha) vízfelület és 3,2 %-a (136 ha) kert. Pozsonypüspöki a legnagyobb területű (4249 ha) valamennyi pozsonyi városrész közül. Határa délen a Dunáig nyúlik, erdei (Jegenye-, Gajc-, Kopács-erdő) a Duna bal partjának közelében húzódnak. A településképre rányomja a bélyegét a közvetlen nyugati szomszédságában 1956-57-ben felépült hatalmas (mintegy 5 km²-es területet elfoglaló) olajfinomító (Slovnaft), melynek azonban ma teljes területe Főrévhez tartozik. A régi, családi házas beépítésű településmag és a tőle északra található, az 1970-es években épült lakótelepek (Homorúszög – Dolné Hony, Árokköz – Medzi jarkami) ma is élesen elkülönülnek, utóbbiak adnak otthont a lakosság mintegy kétharmadának. Délnyugatról Horvátjárfalu és Oroszvár, délkeletről Szemet, Dénesd és Csölle, északkeletről Dunahidas községekkel, északnyugatról pedig Főrév és Vereknye pozsonyi városrészekkel határos. Délnyugati határát a Duna középvonala alkotja, mely 1920-1947 között államhatárt alkotott Csehszlovákia és Magyarország között. Katasztere annak legdélebbi pontjánál érintkezik Dunacsúnéval is. A 63-as főút Főréven (7 km) keresztül Pozsony központjával, valamint Somorján át Dunaszerdahellyel (38 km), az 1030-as út Dunahidassal (5 km) köti össze. Annamajor (8 km) felé szintén mellékút teremt összeköttetést. Vasútállomás a Pozsony-Komárom vonalon jelentős teherforgalommal. A vasútvonal képezi Pozsonypüspöki (és Vereknye) belterületének északkeleti határát, róla a városrész déli végénél ágazik el az olajfinomítót kiszolgáló iparvágány. A határában található egykori puszták közül ma a településközponttól délre fekvő Mogyoróspuszta (Lieskovec) és Jegenyéspuszta (Jegeneš) lakott, Kötélszerpusztán egyetlen épület maradt meg, a keleti határrészben, Csölle és Dunahidas között húzódó egykori Bélamajor és Galgóczymajor viszont már a 20. század első felében elpusztult.

Közigazgatás

1972-ig önálló község, azóta Pozsony városrésze a Pozsony-II. járás részeként. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Somorjai (Felső-Csallóközi) járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után is a Somorjai járás része maradt 1938-ig. 1920-ban az új határ megvonásakor a Moson vármegyei Oroszvár és Horvátjárfalu Duna bal partjára eső határrészeit Csehszlovákiához csatolták, ezek Pozsonypüspökihez kerültek. A Duna középvonala ezzel egészen 1947-ig, az előbbi községek Csehszlovákiához kerüléséig államhatárt alkotott, ezzel Pozsonypüspöki határközséggé vált. A bécsi döntés során Csehszlovákia része maradt, majd 1938. márciusától 1945. áprilisáig a Szlovák Államhoz csatolták (Pozsony megye, Pozsony-környéki járás). Csehszlovákia helyreállítása után 1972-ig a Pozsony-környéki járáshoz tartozott. 1944-ben hozzácsatolták Szunyogdi községet. 1950 után területe jelentős mértékben módosult, a felerészben Pozsonypüspöki területén épült új olajfinomító teljes területét (a Doroszló dűlő nagy részét) Főrévhez csatolták, ugyanakkor a korábban Vereknyéhez tartozó Homorúszög-dűlő Pozsonypüspökihez került. Az egykori Szunyogdi község egyes határrészeit szintén Vereknyéhez és Főrévhez csatolták át. Összterülete (1910-ben Pozsonypüspöki 35,88 km², Szunyogdi 4,83 km²; 2011-ben 42,49 km²) csak kismértékben változott az elmúlt évszázad során.

Népesség

Pozsonypüspökinek 2011-ben 20 611 lakosa volt, itt élt a főváros népességének 5 %-a. Népességének 84,2 %-a volt szlovák és 10,8 %-a magyar nemzetiségű (10,7 %-a magyar anyanyelvű). Pozsonypüspöki és az 1944-ben hozzácsatolt Szunyogdi a második világháború utáni időszakig magyar többségű települések voltak. 1930-ban Pozsonypüspöki és Szunyogdi lakosságának egyaránt 4/5-e volt magyar nemzetiségű (1910-ben még Pozsonypüspökiben a lakosság 95,6 %-a, Szunyogdin 96,6 %-a magyarnak vallotta magát). 1880-1940 között lassú, de folyamatos növekedéssel Szunyogdi népessége 481 főről 931-re, Pozsonypüspökié pedig 1719 főről 3559-re nőtt, tehát mindkét elődközsége megduplázta lakosságát. 1945 után magyar lakosságának mintegy egyötödét áttelepítették Magyarországra, helyükre magyarországi szlovákokat telepítettek, magyar többségét azonban egészen az 1970-es évekig megőrizte. 1972 után a lakótelepépítéssel népessége megháromszorozódott és 1980-ra elérte maximumát (22 937 fő). 1980-2001 között lassú lakosságszám-csökkenés (13,9 %-os fogyás két évtized alatt), majd 2001-2016 között 10,7 %-os növekedés figyelhető meg (19 749 főről 21 862-re). Bár az asszimiláció révén a magyar nemzetiségűek aránya folyamatos csökkenést mutat (1991-ben 15,6 %, 2001-ben 14 %, 2011-ben 10,8 %), még így is valamennyi pozsonyi városrész közül Pozsonypüspökiben a legmagasabb ez az arány. 1921-ben Pozsonypüspöki (97,8 %) és Szunyogdi (98,5 %) lakossága egyaránt csaknem teljes egészében római katolikus vallású volt. 2011-ben népességének 58 %-a volt római katolikus, 3,7 %-a pedig evangélikus vallású, a felekezeten kívülieké pedig 26,7 %. Népsűrűsége a pozsonyi átlag kevesebb, mint felét teszi ki (485 fő/km²).

Történelem

Számos régészeti emlék tanúsága szerint (230-ból származó, ma Esztergomban található római mérföldkő, a templom falába beépített latin feliratú kő, a római katonai tábor pecsétjével ellátott téglák) területe már a római korban lakott volt, Püspöki Nagy Péter 1968-ban kutatásai alapján római municípium létét feltételezte itt. Jelentős település volt az avar időszakban (a 9. század elején, az akkori Duna-szigeten elterülő Vetvar templomos hely volt), a 11. században is egyike volt a Csallóköz templomos falvainak. Első írásos említése 1221-ből származik, ekkor már fennállt Szent Miklósnak szentelt temploma. Neve onnan ered, hogy a falu az esztergomi káptalan birtoka volt (az érsekség egészen 1911-ig a fő birtokos maradt Pozsonypüspökin). A közeli Pozsony piaca által nyújtott jó értékesítési lehetőség és a vámmentesség a 15. században a földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozó lakosság számára viszonylagos jólétet biztosított, ekkorra tehető a mezővárossá válás is. Fontos gázlók vezettek itt át a Dunán (ekkor még a mai Kis-Duna volt a fő folyóág) Oroszvár és Vereknye felé. A század derekán a huszita cseh csapatok támadásai ellen földvárat építettek, melynek azonban mára semmilyen nyoma nem maradt fent, bár az okiratok bizonyítják létezését. 1529-ben az átvonuló oszmán csapatok felégették a települést, de gyorsan újjáépült, 1536-ban 36, 1553-ban már 41, 1634-ben pedig 120 portáját és 706 lakóját említik az összeírások. 1563-ban a reformáció terjedését megelőzendő Püspöki heti vásártartási jogokat is nyert. Ezután jöttek létre az első céhek (a vargákét és csizmadiákét 1592-ben a juhászoké, 1651-ben a kovácsoké, 1671-ben a szabóké, 1675-ben pedig a bognároké követte). 1588-ból van tudomásunk az első különálló iskolaépületről a településen. 1620-ban Bethlen Gábor felkelői a közeli Csütörtöknél csaptak össze a császári csapatokkal, melyeknek Püspökinél volt a támaszpontjuk. A gyorsan fejlődő mezővárost 1683. júliusában a Bécs ellen vonuló oszmán hadsereg tatár segédcsapatai felégették, ezután három évig lakatlan maradt, majd részben szász telepesekkel népesítették újjá (ekkortól ismert Bischdorf német névváltozata). Anyakönyvei 1688-tól ismertek. 1704. április 20-án a püspöki csata ugyan kuruc győzelmet hozott, de a Csallóközbe betörő császári csapatok (dán zsoldosok Tramp vezetésével) ismét felégették és elpusztították Püspökit. A császáriak 1705-ben megerősítették a püspöki erődőt és egészen 1720-ig helyőrséget állomásoztattak benne. A vízárokkal körülvett várat 1720-1750 között romboltak le. 1714-1715-ben egy nagy pestisjárványban a lakosság csaknem egyharmada életét vesztette. 1744-ben pusztított utoljára a járvány. A település fejlődése az 1683-1715 közötti sorozatos pusztítások során megtört és még egy évszázadig stagnált a népessége, lakói korábbi privilégiumaikat elveszítették és jobbágyi sorba süllyedtek. 1755-ben szentelték újjá a Szent Miklós-templomot. A már a 16. században fennálló, majd egy ideig a Palugyai-család birtokában lévő érseki kastélyt 1780 után barokk stílusban építették újjá és parkot is létesítettek mellette. Az 1776-86 között szintén barokk stílusban épült Ormosdy-, majd Draskovich-kastélyt 1958-ban rombolták le. 1851-ben 1159 lakosa volt. 1859-ben a település nagy részét tűzvész pusztította el, ekkor mintegy 600-an vesztették el otthonukat. A 18-19. században a gyakori áradásoktól is sokat szenvedett, elterjedt betegség volt az alacsony jódtartalmú víz miatt kialakuló golyva. 1860-ban új, kéttantermes iskolát építettek (1906-os átépítése után egészen napjainkig a magyar alapiskolának ad otthont). 1880-ban 1719, túlnyomórészt (85,5 %) magyar anyanyelvű lakosa volt. 1882-ben önkéntes tűzoltó egylet létesült a községben. 1895-ben megépült a csallóközi vasútvonal Pozsony és Dunaszerdahely közötti szakasza, melynek egyik vasútállomása Pozsonypüspökinél létesült. A 20. század elején, az országos településnévrendezéskor kapta a hivatalos, a vármegyei hovatartozásra utaló Pozsonypüspöki nevet, a korábban használt Püspöki helyett. 1908-ban óvoda létesült a községben. A 20. század első felében erdeinek egy részét (a korábbi Tilalmas- és Mogyorósi-erdőt) kiirtották és szántófölddé alakították. Ugyanebben az időszakban szűnt meg Bélamajor és Galgóczymajor is. Az első világháborúban 99 pozsonypüspöki lakos vesztette életét. 1920-ig Pozsony vármegye Somorjai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. Az 1920-as években Kiszucából és Árvából számos szlovák telepes érkezett a községbe, ekkor alakult ki a vasútállomás közelében a „Slovenská kolónia” településrész. 1927-ben szlovák iskolát is alapítottak Pozsonypüspökiben. A két világháború között két malom is üzemelt a településen. 1938. novemberében az első bécsi döntés során Csehszlovákia része maradt, bár a lakosság egy része tüntetésen követelte a falu Magyarországhoz csatolását, ezért katonaságot vezényeltek a községbe. 1939. márciusától 1945. április másodikáig a fasiszta szlovák bábállamhoz tartozott. 1944-ben egyesítették Pozsonypüspökit és Szunyogdit, ekkor kapta a korábbi Biskupice pri Dunaji helyett a Podunajské Biskupice hivatalos nevet. A második világháborúban 24 lakosa vesztette életét, közülük tízen a pozsonyi Apolló-olajfinomító bombázásakor. 1947-ben 95 magyar családot telepítettek ki Magyarországra, 29 családot pedig csehországi kényszermunkára deportáltak, egyben magyarországi és romániai szlovák családokat telepítettek a községbe. A magyar nyelvű oktatás hatévi szünet után 1951-ben indult újra. 1956-1957-ben a Slovnaft hatalmas olajfinomítójának megépítésével alapvetően megváltozott a község arculata (a finomító területének több mint fele Pozsonypüspöki akkori határában létesült, ezt később Főrévhez csatolták át). Népessége is növekedett, míg 1940-ben Pozsonypüspöki és Szunyogdi együttes népessége 4490 fő volt, 1970-ben már 7500. 1972. január 1-jén Pozsonypüspöki Pozsony városrésze lett, a II. körzet (1996-tól Pozsony-II. járás) részeként. Korábbi határának egy részét Főrévhez csatolták át, ugyanakkor Vereknye határának egy része Pozsonypüspökihez került. A község Pozsonyhoz csatolása után kiterjedt lakótelepépítés (a Vereknye és Pozsonypüspöki között megoszló Homorúszögi-lakótelep 1974-78 között, az Árokközi-lakótelep 1973 és 1979 között épült) kezdődött a régi településközponttól északkeletre, teljesen egybeépítve Pozsonypüspökit és Vereknyét. 1980-ra népessége megháromszorozódott. Ezzel párhuzamosan a zömében szlovák nemzetiségű új betelepülők révén a korábban a lakosság túlnyomó többségét alkotó magyarság kisebbségbe szorult. 2017-ben megkezdődött Pozsonypüspöki határában a D4-es, Pozsonyt elkerülő összekötő autóút építésének előkészítése, melynek során Bélamajor közelében jelentős településre utaló avar temetőt tártak fel. Szunyogdi első írásos említése 1378-ból származik, Püspökihöz hasonlóan az esztergomi érsekség birtoka volt. 1622-ben és 1714-15-ben súlyos pestisjárvány pusztította lakosságát. 1681-ben Szelepcsényi György érsek építtette templomát egy korábbi templom helyén, a következő évben lakói vámmentességet nyertek. 1683-ban Püspökivel együtt a Bécset ostromló oszmán sereg áldozatául esett. A 17. század végén betelepített német lakossága a 18. századra elmagyarosodott. 1828-ban 47 háza és 341 lakosa volt. 1847-ben az egész falu leégett. Lakói a 19. században jelentős részben gyümölcstermesztéssel foglalkoztak. 1855-ben 383 lakosa volt. 1880-ban 481, túlnyomórészt (87,5 %) magyar anyanyelvű lakosa volt. Már a 20. század elején teljesen egybeépült Pozsonypüspökivel. 1920-ig Pozsony vármegye Somorjai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1939. márciusától 1945. áprilisáig a fasiszta szlovák bábállam része volt. 1944-ben Pozsonypüspökihez csatolták. 1972-ben korábbi 483 hektáros kataszterét feldarabolták, ma csak mintegy egyharmada (a régi településközpont) tartozik Pozsonypüspökihez, a többit Főrév és Vereknye között osztották szét.

Mai jelentősége

Pozsonypüspöki ma elsősorban lakóövezet, számos oktatási intézménnyel (5 alapfokú és 4 középfokú oktatást biztosító iskola), köztük az Öregmalom utcában található magyar tannyelvű alapiskolával. Szent Miklósnak szentelt római katolikus temploma középkori eredetű, az eredetileg román stílusú templomot a 14. században gótikus stílusban építették át, gótikus szentélye és középkori falfestményeinek egy része napjainkig fennmaradt, mai formáját a 18. századi átalakítás során nyerte el. A 18. század második felében épült barokk stílusú volt érseki kastélyában 1961-től a pozsonyi egyetemi kórház tüdőosztálya működik (az épület 1852-1912 között községházaként, majd a keresztes nővérek székházaként és tbc-kórházként szolgált). A kórház területén épült Szent Kereszt-templomot 1992-ben szentelték fel. Szunyogdi Szent Józsefnek szentelt római katolikus temploma 1681-ben épült késő reneszánsz stílusban. A Szentháromság-szoboregyüttes 1776-1780-ban emelt barokk stílusú műemlék, a Szent Rozália kápolnát 1723-ban építették a pestisjárvány emlékére. Az első világháború áldozatainak emlékművét 1936-ban emelték. Mogyoróspusztán az 1780-1783 között épült egykori Batthyányi-vadászkastély ma raktárként működik. A 18. század első felében épült Albert-kúria (vagy Linzbóth-kúria) 1985-tól a Kereskedelmi múzeumnak ad otthont. A Duna bal partján található Kopács-sziget (1976 óta 82,6 hektáron) és Jegenyés dűlő (1988 óta 60 hektáron) természetvédelmi terület. Határában több helyen homok- és kavicskitermelés folyik (Kötélszerpuszta, Galgóczymajor). Pozsonypüspökinél található a főváros egyik legfontosabb vízműve.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PÜSPÖKI. Mezőváros Pozsony Vármegyében, földes Ura az Esztergomi Érsekség, a’ kinek szép kastéllyával, ’s jeles kertyével ékesíttetik, lakosai katolikusok, Szentegyháza nagy, és régi, fekszik Szúnyogdinak szomszédságában. Nevezetesítik az 1797-dik esztendőbéli Nemesek’ felűlésekkor itten tartatott hertzegi, és pompás múlatságok, mellyeket itten adott Hertzeg ő Eminentziája mind a’ Kir. Fő Hertzegnek, mind pedig a’ Vitéz Nemes Uraságoknak; kertyében igen szép múlató épűlet van, mellyben a’ tántz-szobán kivűl 18 más szobák vagynak hertzegi módon készítve. 1704-dikben tsata esett vala itten a’ Tsászári, és Rákótzinak Katonái között. Az erdőben szép, és nevezetes vadászatok tartatnak. Ormósdy Uraságnak is szép épűlete, ’s kertye vagyon itten; határja jeles, vagyonnyai külömbfélék, eladásra jó módgyok, első osztálybéli. SZUNYOGDI. Münchendorf. Magyar falu Pozsony Várm. földes Ura Kárdinális H. Batthyáni ő Eminentziája, ’s a’ Püspöki Uradalomhoz tartozik, lakosai katolikusok, fekszik az É. Újvári Ág Dunának eredeténél, ’s lefolyásánál, Püspökihez nem meszsze, mellynek filiája; határja középszerű, réttyei tsekélyek, legelője hasznos, gyümöltseikből is szép hasznot vesznek, jó áron eladván azokat egyéb vagyonnyaikkal egygyütt Pozsonyban egygy órányira.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Püspöki, magyar m. v., Poson vmegyében, Posonhoz 1 mfd. a somorjai országút mellett, közel az öreg Dunához. Számlál 1195 kath., 4 evang. lak. Nevezetességei közé tartozik a régi nagy kath. paroch. templom, a primás épülete, Chernelféle kastély, csinos kertével, több urasági, s curialis házakkal, stb. Vásárokat nem tart, határa bőtermékenységű; a Duna mellett, és szigetjeiben igen szép erdeje van, s benne sok őz, szarvas, vaddisznó legel. F. u. a primás, de birnak benne három jövedelmes curiát Chernel, Galgóczy, és Albert családok is. Ezen curiákat a primás szokta donatioval conferalni, de csupán a férfi ágra. Jegyzést érdemel az is hogy a lakosok közt sok golyvás találtatik. Szunyogdi, m. f. Poson vmegyében, Püspöki tőszomszédságában: 338 kathol. lak., sok gyümölcscsel. Földje kevés, de erdeje meglehetős. F. u. az esztergomi érsek. Ut. posta Poson.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Püspöki, felsőcsallóközi magyar kisközség, körjegyzőségi székhely, Pozsony közelében, 258 házzal és 1160 róm. kath. vallású lakossal. Ősi német telep, mely a 13. század elején az esztergomi érsekek birtoka és lakóhelye volt. Bél Mátyás említi az esztergomi érsek díszes kastélyát és a község egyéb díszes épületeit, műkertjeit és körfalait. A hajdami prímási palotában, mely az idők folyamán többszörösen átalakítva, régi rendeltetését ma már alig árulja el, most a községi hivatalok vannak elhelyezve. Az 1553-iki összeírás szerint az érsekségnek 41 portája volt itt. Később más birtokosai is felmerülnek, és pedig az Ormosdy, Chernel, özv. Reidnerné, Albert és Galgóczy családok, kiknek itt régi kúriáik is voltak. Ma is van itt még két régi úrilak, melyek közül az egyik özv. Draskovics György grófnéé, a másik pedig Galgóczy Antalé. Ma is az érsekségnek van itt nagyobb birtoka. Ősi temploma már 1229-ben szóban forog. Mai templomát 1889-ben megújították, de ez nem az ősi templom volt; egyes részletei ugyanis azt bizonyítják, hogy a 16. század elejéről való. Az egyház gótikus szentségtartót őriz a 14. századból. 1859-ben tűz pusztította el a község nagy részét, mely a gyakori vízáradásoktól is sokat szenvedett. Határában a Thököly-féle szabadságharcz alatt kisebb ütközet volt. A 16. században lakosai vámmentességet nyertek és ekkortájt mezőváros volt. Van itt hitelszövetkezet és gazdakör. Ide tartoznak Friedrich és Gyuri majorok, Galgóczy, Jegenyés, Kötélszer, Mogyorós és Téglaház puszták és Kovácsszigeti erdőőrlak. A községnek postája, távírója és vasúti állomása van. Szunyogdi, felsőcsallóközi magyar kisközség, 75 házzal és 506 róm. kath. vallású lakossal. Már 1378-ban mint az érseki népek telepe van említve. Mindenkor az esztergomi érsekségé volt. Katholikus templomát az ősi templom helyén Szelepcsényi érsek építtette 1681-ben. Hajdan német telepes község volt, mely azután idővel megmagyarosodott. Lakosai 1682-ben vámmentességet nyertek. 1847-ben az egész község leégett. Postája, távírója és vasúti állomása Pozsony-Püspöki.

Magyar Katolikus Lexikon

Pozsonypüspöki, Püspöki, Bischdorf, v. Pozsony vm. (Podunajské Biskupice, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. somorjai esp. ker-ében. - 1200: már létezett. Tp-át Szt Miklós tit-ra sztelték, a mait 1889: építették. Anyakönyvei 1688-tól. Kegyura 1880: az esztergomi érs. Anyanyelve 1880: m. ~ temetőjében van B. Zdenka Cecilia →Schelingová sírja. - Filiái 1917: Szunyogdi, Vereknye. Közig-ilag Pozsonyhoz csatolták. - Kat. sajtója: 1928: Plébániai Tudósító. ** Némethy 1894:230. - Pozsony vm. 1895:104. - Gerecze II:680. - Schem. Strig. 1917:177.

Helységnévtár

Püspöki (Biscupice, Bischdorf, Büschdorf), RK. 1687 Esztergom, gk. 1 - , ág. 20 Misérd, ref. 2 - , izr. 9 Tejfalu. Szunyogdi (Muckendorf, Mukendorf), rk. 471 Püspöki, ág. 8 Misérd, ref. 2 -.

Dobos László

1930.10.28.
Királyhelmec - megszületett
2014.7.24.
Pozsonypüspöki - elhunyt
Névelőfordulások
1262
Pispuky
1264
Pispucki
1308
Pispuki
1349
Pwspyky
1419
Pispekfalva
1430
Pyspeky
1631
Püspöki
1773
Püspöki, Pischdorff
1786
Püschpöki, Bischdorf
1808
Püspöki, Bischdorf, Biskupice
1863
Püspöki
1913
Pozsonypüspöki
1920
Biskupice
1927
Biskupice pri Dunaji, Püspöki
1944
Podunajské Biskupice

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Hármas tér (Trojičné nám.) 11
Telefon:

Honlap: biskupice.sk
Polgármester:
Pék Zoltán (MOST - HÍD, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA)

Képviselő-testület:
Hanzel Pavol (Független)
Koiš Stanislav (Független)
Drábik Michal (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Daňková Iveta (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Lamoš Roman (Progresívne Slovensko, SPOLU)
Pék Zoltán (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola)
Virágová Ildikó (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola)
Lukáčová Barbora (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola)
Čermanová Zuzana (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola)
Krippel Mikuláš (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola)
Tóth Peter (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola)
Kubiš Pavol (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola)
Boleček Boris (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola)
Vereš Boris (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola)
Jégh Izabella (SMK-MKP)
Független 13% Független 2 képviselö Progresí... 20% Progresívne Slovensko, SPOLU 3 képviselö SaS, OBY... 60% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola 9 képviselö 7% SMK-MKP 1 képviselö 15 képviselö
Pozsonyi Üzleti Múzeum

Linzboth utca 16

Pozsonypüspöki - Pozsonyi kerület

Hármas tér 11

Szlovák Meteorológiai Felügyelőség

Geológus utca 1

BRATISLAVA Gyermekotthon

Tanár utca 42

Gerium Idősek Otthona

Sínek mellett 47

Hydromeliorácie, állami cég

Nyékvárkonyi út 29

Pozsonypüspökii Római Katolikus Plébániahivatal

Hármas tér 4

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Fehérorosz utca 1

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Püspöki utca 21

GALILEO Angol Tannyelvű Magán Alapiskola

Dudvág utca 6

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Kertekalja utca 51

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Gally utca 7

Magán Gimnázium

Dudvág utca 6

Szlovák Tannyelvű Magán Sportgimnázium

Dudvág utca 6

Federico García Lorca Spanyol-Szlovák Tannyelvű Gimnázium

Garam utca 3

GALILEO Szlovák Nevelési Nyelvű Magán Óvoda

Dudvág utca 6

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Észt utca 3

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Linzboth utca 18

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Öregmalom utca 51

Szlovák Tannyelvű Magán Szakközépiskola

Fehérorosz utca 1

Szlovák Tannyelvű Pedagógiai Magániskola

Fehérorosz utca 1

Magán Vendéglátóipari Akadémia

Püspöki utca 21

Szlovák Tannyelvű Magán Kereskedelmi Akadémia

Dudvág utca 6

Pozsonypüspökii Anyakönyvi Hivatal

Hármas tér 11

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 1891 86%
szlovákok 70 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 130 6%
lengyelek 0 0%
egyéb 109 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2200
magyarok 2567 96%
szlovákok 32 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 72 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2680
magyarok 2822 92%
szlovákok 93 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 75 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 64 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3054
magyarok 3296 16%
szlovákok 17083 81%
ruszinok 8 0%
romák 23 0%
ukránok 13 0%
csehek 367 2%
németek 53 0%
lengyelek 13 0%
egyéb 61 0%
ismeretlen 170 1%
összlétszám 21087
magyarok 2761 14%
szlovákok 16212 82%
ruszinok 10 0%
romák 47 0%
ukránok 16 0%
csehek 284 1%
németek 38 0%
lengyelek 16 0%
egyéb 28 0%
ismeretlen 337 2%
összlétszám 19749
magyarok 2231 11%
szlovákok 17351 84%
ruszinok 35 0%
romák 43 0%
ukránok 30 0%
csehek 201 1%
németek 21 0%
lengyelek 16 0%
egyéb 156 1%
ismeretlen 527 3%
összlétszám 20611
magyarok 1927 8%
szlovákok 18739 80%
ruszinok 23 0%
romák 25 0%
ukránok 57 0%
csehek 219 1%
németek 19 0%
lengyelek 20 0%
egyéb 203 1%
ismeretlen 2232 10%
összlétszám 23464
összlétszám 481
magyarok 421 88%
szlovákok 11 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 20 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 29 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 532
magyarok 514 97%
szlovákok 7 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 615
magyarok 574 93%
szlovákok 2 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 36 6%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 20027
Választási részvétel: 37.76 %
Kiadott boríték: 7562
Bedobott boríték: 7552

Polgármester

Érvényes szavazólap: 7333
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pék Zoltán 1527 20.82 % MOST - HÍD, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA
Lamoš Roman 1279 17.44 % Progresívne Slovensko, SPOLU
Černý Milan 973 13.27 % Független
Duranský Ján 943 12.86 % Független
Kšiňan Ján 876 11.95 % Független
Halás Martin 432 5.89 % Független
Kevický Kristián 401 5.47 % Független
Kupkovič Zoran 386 5.26 % SMER-SD, SNS, SZS
Španko Ján 304 4.15 % Független
Bojczún Andrej 212 2.89 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Pék Zoltán 1190 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Jégh Izabella 858 SMK-MKP
Virágová Ildikó 773 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Lukáčová Barbora 656 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Čermanová Zuzana 617 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Falanga Wurster Olívia 580 SMK-MKP
Matuszná Katarína 527 SMK-MKP
Csóka Peter 514 Független
Bojczún Andrej 481 Független
Rosival Ladislav 478 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Foglszinger Attila 451 SMK-MKP
Posch Viliam 442 Független
Vaľko Juraj 430 Független
Ferko Jakub 412 Progresívne Slovensko, SPOLU
Kršák Eduard 408 Progresívne Slovensko, SPOLU
Mónosiová Patricia 384 Független
Hašková Alžbeta 299 SMK-MKP
Papp Jozef 285 DOMA DOBRE
Špaleková Zuzana 259 SMER-SD, SNS, SZS
Štvrtecký Juraj 227 SMER-SD, SNS, SZS
Barinka Andrej 218 DOMA DOBRE
Sekerová Iveta 180 SMER-SD, SNS, SZS
Krippel Mikuláš 1034 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Tóth Peter 801 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Hanzel Pavol 679 Független
Koiš Stanislav 666 Független
Drábik Michal 655 Progresívne Slovensko, SPOLU
Daňková Iveta 639 Progresívne Slovensko, SPOLU
Kupkovič Zoran 618 SMER-SD, SNS, SZS
Štvrtecká Mária 611 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Čierna Anna 586 SMER-SD, SNS, SZS
Sojka Erik 551 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Grossmanová Jana 517 SMER-SD, SNS, SZS
Lipták Jakub 510 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Pindúr Tomáš 425 Független
Malá Jana 416 Független
Adamec Peter 408 DOMA DOBRE
Bukvay Róbert 401 SMER-SD, SNS, SZS
Kupka Roman 395 Független
Lešková Dana 364 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Holásek Vladimír 343 Demokrati Slovenska
Hajduk Ľudovít 315 SMER-SD, SNS, SZS
Faktor Petr 287 DOMA DOBRE
Opravil Stanislav 181 DOMA DOBRE
Tham Peter 166 SMER-SD, SNS, SZS
Fandak Andrej 125 SMK-MKP
Kazda Radovan 113 OKS
Csölle Robert 107 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Lamoš Roman 595 Progresívne Slovensko, SPOLU
Kubiš Pavol 576 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Boleček Boris 487 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Vereš Boris 434 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Žiaková Ľubica 430 Független
Šuňal Martin 380 SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Múčková Rozália 370 SMER-SD, SNS, SZS
Brániková Anna 321 SMER-SD, SNS, SZS
Chmelíček František 222 SMER-SD, SNS, SZS
Adamec Miroslav 202 DOMA DOBRE
Komiňáková Viera 192 SMER-SD, SNS, SZS
Mendl Matúš 176 NF
Kováčiková Jana 152 Demokrati Slovenska
Karasová Sofia 101 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Barinka Valér 97 DOMA DOBRE

Képviselők

2014
KDH, MOST - HÍD, NOVA, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP 86.67% KDH, MOST - HÍD, NOVA, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP 13 képviselö SNS, SMER-SD, SZS 13.33% SNS, SMER-SD, SZS 2 képviselö 15 képviselö
2018
SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola, DÚ 60.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA, Zmena zdola, DÚ 9 képviselö 6.67% SMK-MKP 1 képviselö Független 13.33% Független 2 képviselö Progresívne Slovensko, SPOLU 20.00% Progresívne Slovensko, SPOLU 3 képviselö 15 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 19219
Választási részvétel: 19.93 %
Kiadott boríték: 3831
Bedobott boríték: 3830
Választásra jogosult: 19214
Választási részvétel: 16.78 %
Kiadott boríték: 3224
Bedobott boríték: 3223
Választásra jogosult: 20 028
Választási részvétel: 27,08 %
Kiadott boríték: 5 424
Bedobott boríték: 5 423

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 3719
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 5 274
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 1884 50.66 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 940 25.28 % SMER - SD
Daniel Krajcer 452 12.15 % NOVA
Oskar Dobrovodský 178 4.79 % NaS - ns
Jaroslav Paška 74 1.99 % SNS
Zdenka Beňová 74 1.99 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 38 1.02 % Független
Karol Ondriáš 28 0.75 % KSS
Anton Čulen 18 0.48 % MS
Roman Ruhig 15 0.40 % NP
Gabriel Karácsony 14 0.38 % PD
Peter Marček 4 0.11 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 820 25.79% SMER - SD
Juraj Droba 1 088 20.63 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Milan Ftáčnik 1 063 20.16 % Független
Rudolf Kusý 818 15.51 % Független
Pavol Frešo 696 13.20 % Független
Ján Mrva 594 11.26 % Független
Daniel Krajcer 565 10.71 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 168 3.19 % Független
Jozef Uhler 89 1.69 % Független
Martin Jakubec 39 0.74 % Független
Natália Hanulíková 32 0.61 % SZS
Jozef Danko 28 0.53 % Független
Lukáš Parízek 27 0.51 % SNS
Rastislav Blaško 20 0.38 % Független
Jalal Suleiman 19 0.36 % KSS
Andrej Trnovec 15 0.28 % SĽSAH
Marián Leinerovič 7 0.13 % NP
Milan Lopašovský 6 0.11 % SMS
Ľubomír Kolárik 0 0.00 % SZaSZO
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 3689
Érvényes szavazólap: 5 201
Érvényes szavazólap: 5201
# Név Szavazat Százalék Párt
Alžbeta Ožvaldová 2423 65.68% MOST - HÍD, SaS, KDH, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS
Ildikó Virágová 1402 38.00% SaS, KDH, MOST - HÍD, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS
Peter Adamec 932 25.26% SMER - SD
Katarína Matuszná 680 18.43% Független
Štefan Maixner 650 17.62% SMER - SD
Miroslav Kohuťár 370 10.03% 99%
Mária Burianová 225 6.10% NP
Alžbeta Ožvaldová 3 165 60.85% NF
Mikuláš Krippel 1 889 36.32% KDH, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, SMK-MKP, SaS
Katarína Matuszná 842 16.19% DÚ, SMK-MKP, OKS, NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Stanislav Koiš 831 15.98% Független
Ildikó Virágová 719 13.82% NF
Jana Kováčiková 464 8.92% SMER-SD, SZ, MOST - HÍD, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
František Dej 430 8.27% SMER-SD, MOST - HÍD, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SZ
Zuzana Špaleková 413 7.94% SNS
Ľudovít Hajduk 390 7.50% SNS
Dagmar Anettová 162 3.11% NP
Eva Tručková 66 1.27% NP
Alžbeta Ožvaldová 2423 0.00% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, KDH, SZ, SDKÚ - DS, OKS
Ildikó Virágová 1402 0.00% KDH, SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD
Peter Adamec 932 0.00% SMER - SD
Katarína Matuszná 680 0.00% Független
Štefan Maixner 650 0.00% SMER - SD
Miroslav Kohuťár 370 0.00% 99%
Mária Burianová 225 0.00% NP
Alžbeta Ožvaldová 3165 60.85% NF
Mikuláš Krippel 1889 36.32% KDH, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, SMK-MKP, SaS
Katarína Matuszná 842 16.19% DÚ, SMK-MKP, OKS, NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Stanislav Koiš 831 15.98% Független
Ildikó Virágová 719 13.82% NF
Jana Kováčiková 464 8.92% SMER-SD, SZ, MOST - HÍD, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
František Dej 430 8.27% SMER-SD, MOST - HÍD, SKOK - ELD, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SDKÚ-DS, SZ
Zuzana Špaleková 413 7.94% SNS
Ľudovít Hajduk 390 7.50% SNS
Dagmar Anettová 162 3.11% NP
Eva Tručková 66 1.27% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Pozsonypüspöki 3 165 100.00 %
Pozsonypüspöki 162 100.00 %
Pozsonypüspöki 66 100.00 %
Pozsonypüspöki 430 100.00 %
Pozsonypüspöki 719 100.00 %
Pozsonypüspöki 464 100.00 %
Pozsonypüspöki 842 100.00 %
Pozsonypüspöki 1 889 100.00 %
Pozsonypüspöki 831 100.00 %
Pozsonypüspöki 413 100.00 %
Pozsonypüspöki 390 100.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
HZDS
3266 29.02%
SNS
1894 16.83%
SDĽ
1554 13.81%
Együttélés-MKDM
1367 12.15%
ODÚ
523 4.65%
DS-ODS
492 4.37%
KDH
426 3.78%
SDSS
426 3.78%
SZS
375 3.33%
SKDH
277 2.46%
SZ
177 1.57%
Magyar Polgári Párt
175 1.55%
SPI
56 0.50%
KSS
46 0.41%
Egyéb
201 1.79%
Érvényes szavazatok 11255
HZDS-RSS
2420 23.26%
1605 15.43%
MK
1434 13.78%
SP-VOĽBA
1395 13.41%
SNS
983 9.45%
KDH
772 7.42%
ZRS
501 4.82%
DS
500 4.81%
NS
235 2.26%
SPK
185 1.78%
KSS
124 1.19%
KSÚ
121 1.16%
HZPCS
85 0.82%
Egyéb
44 0.42%
Érvényes szavazatok 10404
SDK
5540 40.79%
HZDS
2177 16.03%
SDĽ
2160 15.90%
MKP
1475 10.86%
SNS
1010 7.44%
SOP
810 5.96%
KSS
179 1.32%
NSK
74 0.54%
Egyéb
157 1.16%
Érvényes szavazatok 13582
SDKU
3324 29.30%
MKP
2034 17.93%
HZDS
1334 11.76%
SMER
1311 11.56%
ANO
821 7.24%
KDH
536 4.72%
SNS
418 3.68%
KSS
375 3.31%
HZD
298 2.63%
SDA
294 2.59%
PSNS
180 1.59%
SDĽ
120 1.06%
SZS
100 0.88%
Egyéb
199 1.75%
Érvényes szavazatok 11344
SDKU DS
2895 32.43%
SMER
1807 20.24%
MKP
1530 17.14%
SNS
692 7.75%
ĽS HZDS
531 5.95%
SF
461 5.16%
KDH
431 4.83%
KSS
232 2.60%
ANO
104 1.16%
NADEJ
42 0.47%
HZD
37 0.41%
OKS
37 0.41%
Egyéb
129 1.44%
Érvényes szavazatok 8928
SDKU DS
2680 25.20%
SMER
2540 23.88%
Most-Híd
1784 16.77%
SaS
1613 15.16%
KDH
526 4.95%
SNS
415 3.90%
MKP
261 2.45%
ĽS HZDS
255 2.40%
SDĽ
202 1.90%
Únia
126 1.18%
LSNS
72 0.68%
Paliho Kapurkova
60 0.56%
KSS
49 0.46%
Egyéb
54 0.51%
Érvényes szavazatok 10637
SMER SD
3351 31.13%
Most-Híd
1742 16.18%
SaS
1206 11.20%
SDKU DS
1149 10.67%
OĽaNO
850 7.90%
KDH
725 6.73%
SNS
403 3.74%
Zmena zdola DU
291 2.70%
MKP
255 2.37%
99 Percent
166 1.54%
LSNS
145 1.35%
SSS NM
94 0.87%
SZ
80 0.74%
SF
59 0.55%
Egyéb
250 2.32%
Érvényes szavazatok 10766
SaS
2507 21.13%
SMER SD
2245 18.92%
Most-Híd
1478 12.45%
OĽANO-NOVA
1445 12.18%
SME RODINA
1097 9.24%
#SIEŤ
669 5.64%
SNS
647 5.45%
LSNS
567 4.78%
KDH
365 3.08%
MKP
349 2.94%
SKOK!
179 1.51%
SZS
79 0.67%
SDKU DS
55 0.46%
Egyéb
185 1.56%
Érvényes szavazatok 11867
Pozsony II járás
Szlovákia

Bejelentések