SK
VK
.....

Óvár

Község

címer zászló
537 99% magyar 1910
185 71% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Óvár
Hivatalos szlovák megnevezés:
Olováry
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Balassagyarmati járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Balassagyarmati járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence
Más földrajzi nevek:
Csérk-hegy, (Ilkatéripuszta), Kispatak, Kispataki-erdő, Marakodópuszta, Óvár-hegy (Kőhegy), Pataki völgy (Potocka dolina), (Templompuszta), Várhegy
Koordináták:
48.15177536, 19.41074944
Terület:
18,62 km2
Rang:
község
Népesség:
299
Tszf. magasság:
190 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99122
Település kód:
516261
Szervezeti azonosító:
319481
Adóazonosító:
2021243202

A község a Balassagyarmati-medence részét alkotó Középső Ipoly-völgy kistáj keleti részén fekszik, az Óvári-patak mentén, a 327 méteres Óvár-hegy (Kőhegy) déli lábánál, Nagykürtöstől 15 km-re délkeletre, Balassagyarmattól 30 km-re északkeletre. Óvár zsákfalu, egyetlen, az Alsózellő-Petőpuszta mellékútról Kispataknál leágazó 3 km-es közúton közelíthető meg. Zsély és Ipolykér felől csak mezőgazdasági utak vezetnek ide. Határának csaknem felét erdő borítja. Délről Ipolykér, délnyugatról Óvár, nyugatról Szklabonya, északnyugatról Kürtösújfalu és rövid szakaszon Kiskürtös, északról Nagyhalom, északkeletről Alsózellő, keletről Zobor és Galábocs községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Balassagyarmati járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Kékkői járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Balassagyarmati járás), ebben az időszakban határközséggé vált, északi határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. 1976-ban területe 36,7 %-al gyarapodott (13,62 km²-ről 18,62 km²-re), amikor a korábban Nagyhalomhoz tartozó Kispatakot és környékét Óvárhoz csatolták.

Népesség

Óvár a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 540, 1921-ben 515, 1938-ban pedig 510, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Népességének maximumát 1910-ben érte el, 1938-1991 között népességének egynegyedét elveszítete, az 1991-2011 közötti időszakra 21,8 %-os népességcsökkenés jellemző (386 főről 302-re). A lakosság túlnyomó többsége (75,5 %) ma is magyar nemzetiségű, a szlovákok a lakosság mintegy egynegyedét (24,5 %) alkotják (1991-2001 között arányuk 17,6 %-ról 24,6 %-ra nőtt). A lakosság 93,7 %-a római katolikus vallású. Óvár két településrészre oszlik: Óvár településen élt 2011-ben a község lakosságának 93,7 %-a (283 fő), Kispatakon pedig 6,3 %-a (19 fő).

Történelem

A községről szóló első ismert fennmaradt írásos feljegyzést IV.Béla királyi kancelláriája adta ki, a király uralkodásának tizedik évében. Ebből az időből ránk maradt egyik okiratban, melynek keltezése 1245. szeptember 9-re esik, találkozunk több más környez˝település neve mellett először Óvár nevével is, Olwar alakban. A későbbi okiratokban a község neve több változatban is előfordul, mint például: Olwar, Alwar, Alvár, Olowar, Ó-vár. A község Nógrád vármegye részeként a XIV. és XVI. században a dévényi vár tartozéka volt. A török hódoltság idején a nógrádi szanzsákhoz tartozott 1554-től 1593-ig. Fejlődése csak az 1680-as években a török végleges kiűzése után indult meg. 1740-ben a Koháry család birtoka lett, 1770-ben pedig fő birtokosai a Balassa és Zichy családok voltak. Iskolájáról az első forrás 1788-ból számol be. 1850-tól 1923-ig a Balassagyarmati járás falvai között sze­repel. 1923-tól 1938-ig a kékkői járáshoz kerül egészen a müncheni egyezményig, amikor is Magyarországhoz csatolják, 1938-1945 között ismét a Balassagyarmati járáshoz tartozott. A 19. század elején a Forgách és Zichy családok a legnagyobb birtokosai. 1830-ban éhínség, 1831-ben pedig kolera pusztította. 1858. április 12-én tűzvész pusztított a faluban, a tűzben 78 ház, köztük az iskola is leégett. 1873-ban a kolerában 11-es haltak meg. 1875-ben életveszélyes volta miatt a régi templomot bezárták, majd 1881-ben le is bontották. A 19. század második felében megindult a szénbányászat a község határában, a bányák 1912-ig működtek, ekkor a gazdaságtalan kitermelés miatt bezárták őket. 1937-ben épült meg az iskola új épülete. A termelőszövetkezet 1959-ben alakult meg, ebben az évben vezették be a villanyt is a településen. 1963-ban megindult az autóbuszközlekedés. Az új kultúrház 1973-ban épült fel. A magyar kisiskolát 1979-ben megszüntették, 1994-ben egyházi iskola megnyitásával indult újra a községben az (1-4. osztályos) magyar nyelvű oktatás (a felsőbb osztályosok Ipolyvarbón tanulnak).

Mai jelentősége

A periférikus helyzetű, csökkenő népességű községben magyar egyházi kisiskola (Szent Erzsébet Alapiskola) és óvoda működik. Határában napkollektoros erőmű üzemel. Szent Erzsébetnek szentelt római katolikus temploma 1883-ban épült. A faluban a népi építészet több emléke is fennmaradt.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ÓVÁR. Német falu Nógrád Várm. földes Ura G. Balassa, és G. Zichy Uraságok, lakosai katolikusok, határja közép termékenységű, réttye, legelője meg lehetős.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Óvár, magyar-tót falu, Nógrád vmegyében, 553 kath., 7 evang. lak. Kath. paroch. templom. Van jó földje, erdeje és szőlője. F. u. többen. Ut. p. Balassa-Gyarmat.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Óvár. Balassagyarmat közelében fekszik. Magyar kisközség, 133 házzal és 520 róm. kath. vallású lakossal. Postája Zsély, távírója és vasúti állomása Őrhalom. A helység már az 1548. évi adóösszeírásban Olvár alakban szerepel. Ekkor Balassa Imre és János, 1598-ban pedig Balassa Zsigmond volt az ura. 1660-ban a divényi uradalomhoz tartozott. 1715-ben kilencz magyar és öt tót, 1720-ban öt magyar és nyolcz tót háztartását vették fel. 1740-ben a gróf Koháry család, 1770-ben gróf Zichy Ferencz és gróf Balassa Pál voltak a földesurai, a XIX. század első felében pedig a gróf Zichy és a gróf Forgách családok és most is a gróf Zichy család a legnagyobb birtokosa. A róm. kath. templom 1878-ban épült. 1858-ban az egész község leégett. A határban kőszénbánya van. A község fölött emelkedő Ó-várhegyen népvándorláskori sánczok voltak. A községhez tartoznak: Cseres-, Dobogó- (azelőtt Máriamajor), Ilkatéri-, Marakodó- és Templom-puszták (azelőtt Lieszkó).

Magyar Katolikus Lexikon

Óvár, v. Nógrád vm. (Olováry, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. kékkői esp. ker-ében. - 1810: alapították. Tp-át Árpádházi Szt Erzsébet tiszt-ére szent, a mait 1883: építették. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: m. - Filiái 1917: Galábocs, Zobor. - Lakói 1940: 465 r.k., 3 ev., 4 izr., össz. 472; 1991: 315 m. (81,61%), össz. 386; 2001: 255 m. (74,56%), össz. 342. ** Némethy 1894:212. - Schem. Strig. 1917:25.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Óvár. Keletkezésének ideje ismeretlen. Az 1548-iki adóösszeírásban Olvár néven fordul elő s ez időben a Balassa-család birtokolja. A XVIII. században a gróf Koháryak a földesurak, majd a gróf Zichy- és Balassacsaládra száll. Később a Forgách grófok birtokolják. Az összeomlás előtt a Zichy grófoknak volt itt na gyobb birtoka. A község határában népvándorláskorabeli sáncok láthatók. 1858-ban tűz hamvasztotta el, de rövidesen újraépült. Hozzátartozik: Dobogópuszta, Ilkatéripuszta, Marakodó, Óváripuszta, Templompuszta. A község területe 2367 kat. hold s lakói nak száma a visszacsatoláskor 510. A honfoglalás előtt hatalmas avar gyűrű emelkedett itt. IV. Béla alatt terra Ovar néven említi egy oklevelünk. A lévai uradalom megszervezésekor annak tartozékai közé került és földesura mindig a lévai vár mindenkori ura volt. A XVIII. században az Eszterházyak mintaszerű juh- és marha tenyésztéséről nevezetes a község. Kiilterületi lakott helyei: Dobogópuszta, Ilkatéripuszta, Marakodó, Óvári puszta, Templompuszla. A község területe 2367 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 510.

Névelőfordulások
1245
Olwar
1290
utraque villa Olwar
1773
Óvár,
1786
Owár,
1808
Óvár, Olowáre,
1863
Óvár,
1920
Olováre,
1927
Olováry, Óvár,
1945
Olováry, Óvár,
1948
Olováry
1994
Óvár

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Óvár (Olováry) 129
Telefon: 0474514119

Honlap: olovary.ferar.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Vízi Jozef (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Kanyó Jozef (Független)
Vízi Jozef (MOST - HÍD)
Vladár Ervín (MOST - HÍD)
Pulai Zoltán (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS)
Víziová Mária (SMK-MKP)
Független 20% Független 1 képviselö MOST - HÍD 40% MOST - HÍD 2 képviselö OBYČAJNÍ... 20% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 1 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Óvári Római Katolikus Plébániahivatal

Bussai postahivatal

Szent Erzsébet Egyházi Magyar Tannyelvű Alapiskola

Óvár 132

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Óvár 132

Óvári Községi Hivatal

Óvár 129

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 378 87%
szlovákok 23 5%
csehek 0 0%
németek 12 3%
egyéb 23 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 436
magyarok 537 99%
szlovákok 3 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 540
magyarok 505 98%
szlovákok 4 1%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 515
magyarok 315 82%
szlovákok 68 18%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 386
magyarok 255 75%
szlovákok 84 25%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 342
magyarok 228 75%
szlovákok 74 25%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 302
magyarok 185 71%
szlovákok 72 28%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 260
összlétszám 515
magyarok 505 98%
szlovákok 4 1%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 257
Választási részvétel: 80.16 %
Kiadott boríték: 206
Bedobott boríték: 206

Polgármester

Érvényes szavazólap: 204
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vízi Jozef 119 58.33 % MOST - HÍD
Víziová Mária 85 41.67 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kanyó Jozef 153 Független
Pulai Zoltán 107 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Víziová Mária 100 SMK-MKP
Vízi Jozef 97 MOST - HÍD
Vladár Ervín 84 MOST - HÍD

Képviselők

2014
Független 20.00% Független 1 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö SDKÚ-DS 20.00% SDKÚ-DS 1 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 20.00% Független 1 képviselö OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 20.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 1 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 257
Választási részvétel: 53.31 %
Kiadott boríték: 137
Bedobott boríték: 137
Választásra jogosult: 257
Választási részvétel: 39.30 %
Kiadott boríték: 101
Bedobott boríték: 101
Választásra jogosult: 256
Választási részvétel: 55,07 %
Kiadott boríték: 141
Bedobott boríték: 141

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 117
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 135
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 53 45.30 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 41 35.04 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ladislav Fízik 6 5.13 % ASV
Karol Konárik 6 5.13 % SNS
Ondrej Binder 3 2.56 % Független
Marian Kotleba 3 2.56 % ĽS Naše Slovensko
Emil Samko 2 1.71 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1 0.85 % KSS
Pavel Chovanec 1 0.85 % ÚSVIT
Andrea Jenčíková 1 0.85 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Marian Kotleba 19 18.81% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 86 63.70 % Független
Marian Kotleba 19 14.07 % ĽSNS
Igor Kašper 13 9.63 % Független
Martin Juhaniak 3 2.22 % Független
Milan Urbáni 3 2.22 % SMS
Pavel Greksa 2 1.48 % Független
Miroslav Gálik 2 1.48 % NAS
Jozef Šimko 2 1.48 % Független
Martin Klus 1 0.74 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Viliam Baňák 1 0.74 % JĽSS
Michal Kantor 1 0.74 % SZS
Ivan Saktor 1 0.74 % Független
Zdenek Očovan 1 0.74 % NAJ
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 136
Érvényes szavazólap: 141
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
Attila Baki 80 58.82% MOST - HÍD
László Jámbor 69 50.74% SMK-MKP
Mária Lőrincz 41 30.15% Független
Darina Antolíková 34 25.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Jozef Filip 27 19.85% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Mirko Trojčák 26 19.12% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 23 16.91% SMER - SD, KDH
Dušan Backo 5 3.68% SNS
Jaroslav Zauška 4 2.94% SMER - SD, KDH
Václav Hájevský 4 2.94% Független
Bohuslav Beňo 4 2.94% OKS
Miroslav Bartoš 3 2.21% SRK
Peter Šiška 3 2.21% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Richárd Hamerlik 2 1.47% SMS
Pavol Goda 1 0.74% SĽS
Peter Bartoš 1 0.74% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 0 0.00% ASV
Erika Kušická 76 53.90% MOST - HÍD
László Jámbor 46 32.62% SMK-MKP
Ladislav Balík 42 29.79% SMK-MKP
Viktor Lestyánszky 35 24.82% MOST - HÍD
Darina Antolíková 27 19.15% ŠANCA
Mirko Trojčák 21 14.89% SMER-SD
Ondrej Kollár 17 12.06% SMER-SD
Anikó Korčoková 15 10.64% SMK-MKP
Rózsa Skabela 13 9.22% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 12 8.51% MKDA-MKDSZ
Michal Györgyík 11 7.80% ĽS Naše Slovensko
Peter Šalko 7 4.96% Független
Nicolas Dobrocký 6 4.26% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 6 4.26% ŠANCA
Ladislav Nozdrovický 6 4.26% Független
Jaroslav Dudáš 5 3.55% ĽS Naše Slovensko
Miloš Krchňavý 4 2.84% Független
Mária Košíková 4 2.84% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Igor Boreš 3 2.13% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Dana Havrilová 2 1.42% Független
Tomáš Krahulec 1 0.71% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Jaroslav Filip 1 0.71% SMER-SD
Michaela Činčurová 0 0.00% SNS
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 8.63 %
Ipolynyék 120 7.56 %
Nagycsalomja 65 4.10 %
Ipolykeszi 57 3.59 %
Lukanénye 53 3.34 %
Csáb 43 2.71 %
Nagykürtös 40 2.52 %
Inám 38 2.39 %
Kóvár 34 2.14 %
Ipolyvarbó 28 1.76 %
Ipolynagyfalu 28 1.76 %
Ipolyszécsényke 26 1.64 %
Kelenye 22 1.39 %
Kőkeszi 21 1.32 %
Apátújfalu 20 1.26 %
Bussa 19 1.20 %
Terbegec 19 1.20 %
Ipolyhídvég 18 1.13 %
Zsély 17 1.07 %
Óvár 15 0.95 %
Leszenye 9 0.57 %
Dacsókeszi 6 0.38 %
Szelény 5 0.32 %
Csalár 5 0.32 %
Magasmajtény 5 0.32 %
Galábocs 4 0.25 %
Felsőzellő 4 0.25 %
Kiscsalomja 4 0.25 %
Tótgyarmat 3 0.19 %
Kékkő 3 0.19 %
Ipolyharaszti 3 0.19 %
Kislibercse 2 0.13 %
Rárósmulyad 2 0.13 %
Kiskürtös 2 0.13 %
Ebeck 2 0.13 %
Gyürki 2 0.13 %
Paróca 1 0.06 %
Nógrádszenna 1 0.06 %
Ipolykér 1 0.06 %
Felsőpalojta 1 0.06 %
Sirak 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Bátorfalu 1 0.06 %
Szécsénykovácsi 1 0.06 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 66.67 %
Mikszáthfalva 149 22.47 %
Ebeck 70 10.56 %
Kürtösújfalu 69 10.41 %
Kékkő 63 9.50 %
Zsély 51 7.69 %
Alsópalojta 39 5.88 %
Kiskürtös 30 4.52 %
Középpalojta 20 3.02 %
Nógrádszentpéter 18 2.71 %
Magasmajtény 15 2.26 %
Érújfalu 15 2.26 %
Erdőszelestény 15 2.26 %
Bereklak 15 2.26 %
Bussa 13 1.96 %
Alsózellő 10 1.51 %
Dacsólam 10 1.51 %
Csalár 9 1.36 %
Lukanénye 9 1.36 %
Nagyhalom 9 1.36 %
Leszenye 8 1.21 %
Kishalom 8 1.21 %
Dacsókeszi 8 1.21 %
Felsőpalojta 8 1.21 %
Alsósztregova 7 1.06 %
Bátorfalu 7 1.06 %
Csáb 7 1.06 %
Nógrádszenna 6 0.90 %
Felsőesztergály 6 0.90 %
Ipolynyék 6 0.90 %
Ipolykér 6 0.90 %
Alsóesztergály 6 0.90 %
Száraznyírjes 6 0.90 %
Tótgyarmat 5 0.75 %
Paróca 5 0.75 %
Felsősztregova 5 0.75 %
Apátújfalu 4 0.60 %
Szécsénykovácsi 4 0.60 %
Apafalva 3 0.45 %
Kóvár 3 0.45 %
Kőkeszi 3 0.45 %
Szelény 3 0.45 %
Kiscsalomja 3 0.45 %
Sirak 3 0.45 %
Kelenye 3 0.45 %
Gyürki 2 0.30 %
Szuhány 2 0.30 %
Felsőzellő 2 0.30 %
Óvár 2 0.30 %
Kislibercse 2 0.30 %
Zobor 2 0.30 %
Galábocs 2 0.30 %
Nagycsalomja 2 0.30 %
Nagylám 1 0.15 %
Veres 1 0.15 %
Ipolyharaszti 1 0.15 %
Süllye 1 0.15 %
Hartyán 1 0.15 %
Ipolyszécsényke 1 0.15 %
Csall 1 0.15 %
Tótkisfalu 1 0.15 %
Ipolykeszi 1 0.15 %
Ipolyvarbó 1 0.15 %
Ipolyhídvég 1 0.15 %
Ipolybalog 1 0.15 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 20.59 %
Nagykürtös 169 15.06 %
Magasmajtény 85 7.58 %
Apátújfalu 79 7.04 %
Ipolynyék 78 6.95 %
Csáb 69 6.15 %
Leszenye 64 5.70 %
Zsély 43 3.83 %
Bátorfalu 37 3.30 %
Óvár 27 2.41 %
Tótgyarmat 27 2.41 %
Kékkő 26 2.32 %
Bussa 24 2.14 %
Nagycsalomja 24 2.14 %
Ipolybalog 24 2.14 %
Szécsénykovácsi 23 2.05 %
Dacsókeszi 22 1.96 %
Kőkeszi 22 1.96 %
Inám 21 1.87 %
Ipolyharaszti 21 1.87 %
Bereklak 20 1.78 %
Középpalojta 18 1.60 %
Ipolyvarbó 18 1.60 %
Erdőszelestény 18 1.60 %
Csall 17 1.52 %
Nógrádszentpéter 16 1.43 %
Alsósztregova 16 1.43 %
Szelény 15 1.34 %
Ipolykeszi 14 1.25 %
Felsőzellő 13 1.16 %
Terbegec 13 1.16 %
Kiscsalomja 13 1.16 %
Kóvár 13 1.16 %
Sirak 12 1.07 %
Borosznok 12 1.07 %
Kiskürtös 11 0.98 %
Tótkisfalu 11 0.98 %
Ebeck 11 0.98 %
Szuhány 11 0.98 %
Ipolynagyfalu 10 0.89 %
Ipolykér 10 0.89 %
Kishalom 9 0.80 %
Kürtösújfalu 8 0.71 %
Gyürki 8 0.71 %
Alsózellő 8 0.71 %
Alsópalojta 7 0.62 %
Csalár 6 0.53 %
Nógrádszenna 6 0.53 %
Dacsólam 6 0.53 %
Érújfalu 5 0.45 %
Süllye 5 0.45 %
Nagyhalom 5 0.45 %
Felsősztregova 5 0.45 %
Apafalva 5 0.45 %
Felsőesztergály 5 0.45 %
Ipolyhídvég 4 0.36 %
Tótkelecsény 4 0.36 %
Galábocs 4 0.36 %
Mikszáthfalva 4 0.36 %
Kislibercse 4 0.36 %
Rárósmulyad 4 0.36 %
Kelenye 3 0.27 %
Hartyán 3 0.27 %
Alsóesztergály 2 0.18 %
Ipolyszécsényke 2 0.18 %
Nagylám 2 0.18 %
Felsőpalojta 2 0.18 %
Száraznyírjes 1 0.09 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 13.29 %
Nagykürtös 228 9.53 %
Magasmajtény 105 4.39 %
Óvár 76 3.18 %
Lukanénye 71 2.97 %
Ipolybalog 70 2.93 %
Ipolykér 69 2.88 %
Kékkő 50 2.09 %
Inám 43 1.80 %
Csalár 42 1.76 %
Ipolyhídvég 39 1.63 %
Bussa 34 1.42 %
Ipolykeszi 30 1.25 %
Kőkeszi 26 1.09 %
Csall 25 1.04 %
Csáb 23 0.96 %
Szécsénykovácsi 21 0.88 %
Nagycsalomja 20 0.84 %
Alsópalojta 20 0.84 %
Nógrádszentpéter 18 0.75 %
Ipolynagyfalu 17 0.71 %
Leszenye 16 0.67 %
Zsély 14 0.59 %
Erdőszelestény 14 0.59 %
Dacsókeszi 13 0.54 %
Ipolyharaszti 13 0.54 %
Bátorfalu 11 0.46 %
Gyürki 11 0.46 %
Ebeck 11 0.46 %
Kishalom 10 0.42 %
Bereklak 10 0.42 %
Alsósztregova 10 0.42 %
Szelény 9 0.38 %
Ipolyvarbó 9 0.38 %
Tótkisfalu 9 0.38 %
Apátújfalu 8 0.33 %
Kóvár 7 0.29 %
Felsőzellő 7 0.29 %
Kelenye 7 0.29 %
Terbegec 7 0.29 %
Mikszáthfalva 6 0.25 %
Felsőesztergály 6 0.25 %
Galábocs 5 0.21 %
Sirak 5 0.21 %
Tótgyarmat 5 0.21 %
Középpalojta 5 0.21 %
Apafalva 5 0.21 %
Kiskürtös 4 0.17 %
Kürtösújfalu 4 0.17 %
Rárósmulyad 4 0.17 %
Szuhány 4 0.17 %
Nagyhalom 3 0.13 %
Zobor 3 0.13 %
Ipolyszécsényke 3 0.13 %
Felsősztregova 3 0.13 %
Nógrádszenna 3 0.13 %
Felsőpalojta 3 0.13 %
Alsóesztergály 2 0.08 %
Alsózellő 2 0.08 %
Veres 2 0.08 %
Hartyán 2 0.08 %
Dacsólam 2 0.08 %
Kislibercse 2 0.08 %
Nagylám 2 0.08 %
Száraznyírjes 1 0.04 %
Kiscsalomja 1 0.04 %
Tótkelecsény 1 0.04 %
Érújfalu 1 0.04 %
Borosznok 1 0.04 %
Süllye 1 0.04 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 47.12 %
Kékkő 70 6.72 %
Magasmajtény 34 3.26 %
Zsély 31 2.98 %
Kiskürtös 31 2.98 %
Nógrádszentpéter 30 2.88 %
Bussa 19 1.82 %
Mikszáthfalva 18 1.73 %
Felsőzellő 14 1.34 %
Ipolynyék 14 1.34 %
Lukanénye 13 1.25 %
Leszenye 13 1.25 %
Alsózellő 12 1.15 %
Alsópalojta 12 1.15 %
Alsósztregova 11 1.06 %
Bereklak 11 1.06 %
Érújfalu 11 1.06 %
Alsóesztergály 11 1.06 %
Felsőesztergály 11 1.06 %
Szécsénykovácsi 10 0.96 %
Dacsólam 8 0.77 %
Nagyhalom 8 0.77 %
Csalár 8 0.77 %
Ipolyvarbó 7 0.67 %
Csáb 7 0.67 %
Kishalom 7 0.67 %
Tótkisfalu 7 0.67 %
Kürtösújfalu 7 0.67 %
Ebeck 7 0.67 %
Kiscsalomja 7 0.67 %
Szelény 6 0.58 %
Hartyán 6 0.58 %
Középpalojta 6 0.58 %
Tótkelecsény 5 0.48 %
Nagycsalomja 5 0.48 %
Kőkeszi 5 0.48 %
Szuhány 5 0.48 %
Terbegec 4 0.38 %
Csall 4 0.38 %
Apátújfalu 4 0.38 %
Ipolykér 4 0.38 %
Kislibercse 4 0.38 %
Erdőszelestény 4 0.38 %
Ipolybalog 4 0.38 %
Száraznyírjes 4 0.38 %
Dacsókeszi 4 0.38 %
Sirak 3 0.29 %
Óvár 3 0.29 %
Galábocs 3 0.29 %
Ipolyszécsényke 3 0.29 %
Bátorfalu 3 0.29 %
Zobor 2 0.19 %
Gyürki 2 0.19 %
Tótgyarmat 2 0.19 %
Felsősztregova 2 0.19 %
Felsőpalojta 2 0.19 %
Ipolyharaszti 1 0.10 %
Paróca 1 0.10 %
Inám 1 0.10 %
Kóvár 1 0.10 %
Ipolynagyfalu 1 0.10 %
Nógrádszenna 1 0.10 %
Ipolyhídvég 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 38.23 %
Kékkő 56 4.47 %
Zsély 50 3.99 %
Lukanénye 43 3.43 %
Alsópalojta 41 3.27 %
Mikszáthfalva 36 2.87 %
Erdőszelestény 31 2.47 %
Érújfalu 30 2.39 %
Kiskürtös 30 2.39 %
Nógrádszentpéter 28 2.23 %
Alsósztregova 28 2.23 %
Középpalojta 23 1.84 %
Dacsókeszi 23 1.84 %
Ebeck 22 1.76 %
Bereklak 22 1.76 %
Bussa 21 1.68 %
Alsózellő 21 1.68 %
Kőkeszi 21 1.68 %
Csáb 20 1.60 %
Apátújfalu 19 1.52 %
Kürtösújfalu 17 1.36 %
Tótgyarmat 16 1.28 %
Nógrádszenna 15 1.20 %
Ipolynyék 14 1.12 %
Felsőzellő 14 1.12 %
Leszenye 14 1.12 %
Csalár 13 1.04 %
Kiscsalomja 13 1.04 %
Nagycsalomja 12 0.96 %
Alsóesztergály 11 0.88 %
Kislibercse 11 0.88 %
Felsőesztergály 11 0.88 %
Hartyán 10 0.80 %
Inám 10 0.80 %
Tótkisfalu 10 0.80 %
Szelény 10 0.80 %
Magasmajtény 10 0.80 %
Nagylám 9 0.72 %
Szécsénykovácsi 9 0.72 %
Szuhány 8 0.64 %
Felsőpalojta 7 0.56 %
Dacsólam 7 0.56 %
Apafalva 7 0.56 %
Bátorfalu 6 0.48 %
Sirak 6 0.48 %
Ipolynagyfalu 6 0.48 %
Nagyhalom 6 0.48 %
Ipolyhídvég 5 0.40 %
Tótkelecsény 5 0.40 %
Gyürki 5 0.40 %
Csall 5 0.40 %
Óvár 5 0.40 %
Ipolykér 5 0.40 %
Terbegec 5 0.40 %
Kishalom 5 0.40 %
Kelenye 5 0.40 %
Galábocs 4 0.32 %
Paróca 4 0.32 %
Ipolyharaszti 4 0.32 %
Süllye 3 0.24 %
Száraznyírjes 3 0.24 %
Rárósmulyad 3 0.24 %
Kóvár 3 0.24 %
Zobor 2 0.16 %
Ipolykeszi 2 0.16 %
Ipolybalog 2 0.16 %
Borosznok 2 0.16 %
Veres 2 0.16 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Ipolyszécsényke 1 0.08 %
Felsősztregova 1 0.08 %
Nagykürtös 246 25.05 %
Erdőszelestény 168 17.11 %
Zsély 73 7.43 %
Kékkő 32 3.26 %
Leszenye 27 2.75 %
Csáb 25 2.55 %
Magasmajtény 24 2.44 %
Mikszáthfalva 22 2.24 %
Kiscsalomja 21 2.14 %
Lukanénye 21 2.14 %
Dacsólam 21 2.14 %
Bussa 21 2.14 %
Apátújfalu 19 1.93 %
Nógrádszentpéter 18 1.83 %
Középpalojta 15 1.53 %
Bereklak 15 1.53 %
Kiskürtös 14 1.43 %
Alsópalojta 14 1.43 %
Érújfalu 14 1.43 %
Kürtösújfalu 14 1.43 %
Csall 13 1.32 %
Ipolyvarbó 13 1.32 %
Ipolybalog 13 1.32 %
Terbegec 13 1.32 %
Ipolynyék 12 1.22 %
Nagycsalomja 12 1.22 %
Alsósztregova 12 1.22 %
Nagyhalom 12 1.22 %
Szécsénykovácsi 12 1.22 %
Ebeck 11 1.12 %
Alsózellő 8 0.81 %
Felsőzellő 8 0.81 %
Bátorfalu 7 0.71 %
Ipolyharaszti 7 0.71 %
Tótgyarmat 6 0.61 %
Csalár 6 0.61 %
Kishalom 6 0.61 %
Felsőesztergály 6 0.61 %
Felsőpalojta 6 0.61 %
Gyürki 6 0.61 %
Szelény 6 0.61 %
Dacsókeszi 5 0.51 %
Ipolynagyfalu 5 0.51 %
Kőkeszi 5 0.51 %
Kóvár 5 0.51 %
Tótkisfalu 5 0.51 %
Nógrádszenna 5 0.51 %
Kislibercse 4 0.41 %
Borosznok 4 0.41 %
Hartyán 4 0.41 %
Sirak 4 0.41 %
Zobor 4 0.41 %
Ipolykeszi 3 0.31 %
Felsősztregova 3 0.31 %
Ipolykér 3 0.31 %
Szuhány 3 0.31 %
Ipolyhídvég 3 0.31 %
Nagylám 3 0.31 %
Alsóesztergály 3 0.31 %
Inám 2 0.20 %
Süllye 2 0.20 %
Száraznyírjes 2 0.20 %
Galábocs 2 0.20 %
Óvár 1 0.10 %
Tótkelecsény 1 0.10 %
Apafalva 1 0.10 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 11.25 %
Nagykürtös 217 11.20 %
Ipolybalog 189 9.75 %
Lukanénye 124 6.40 %
Csáb 91 4.70 %
Nagycsalomja 80 4.13 %
Inám 72 3.72 %
Ipolyhídvég 64 3.30 %
Zsély 59 3.04 %
Bussa 51 2.63 %
Ipolykeszi 48 2.48 %
Kóvár 45 2.32 %
Ipolyvarbó 43 2.22 %
Apátújfalu 43 2.22 %
Óvár 42 2.17 %
Ipolynagyfalu 38 1.96 %
Ipolyszécsényke 36 1.86 %
Kőkeszi 36 1.86 %
Kelenye 27 1.39 %
Kékkő 22 1.14 %
Terbegec 21 1.08 %
Dacsókeszi 20 1.03 %
Leszenye 19 0.98 %
Szécsénykovácsi 18 0.93 %
Felsőzellő 15 0.77 %
Alsósztregova 15 0.77 %
Szelény 15 0.77 %
Bátorfalu 14 0.72 %
Csalár 13 0.67 %
Nógrádszentpéter 11 0.57 %
Kiscsalomja 10 0.52 %
Galábocs 10 0.52 %
Magasmajtény 10 0.52 %
Alsópalojta 9 0.46 %
Erdőszelestény 9 0.46 %
Szuhány 8 0.41 %
Mikszáthfalva 8 0.41 %
Sirak 8 0.41 %
Tótkisfalu 7 0.36 %
Érújfalu 7 0.36 %
Alsózellő 7 0.36 %
Kiskürtös 7 0.36 %
Rárósmulyad 7 0.36 %
Hartyán 6 0.31 %
Tótgyarmat 6 0.31 %
Kürtösújfalu 6 0.31 %
Gyürki 6 0.31 %
Dacsólam 5 0.26 %
Tótkelecsény 5 0.26 %
Felsőesztergály 5 0.26 %
Kishalom 5 0.26 %
Ipolykér 5 0.26 %
Ipolyharaszti 5 0.26 %
Ebeck 4 0.21 %
Nagyhalom 4 0.21 %
Nagylám 4 0.21 %
Bereklak 4 0.21 %
Felsőpalojta 3 0.15 %
Középpalojta 3 0.15 %
Zobor 3 0.15 %
Csall 3 0.15 %
Nógrádszenna 2 0.10 %
Alsóesztergály 2 0.10 %
Kislibercse 2 0.10 %
Paróca 2 0.10 %
Apafalva 2 0.10 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Száraznyírjes 1 0.05 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 33.07 %
Középpalojta 113 14.66 %
Alsópalojta 91 11.80 %
Lukanénye 90 11.67 %
Felsőpalojta 79 10.25 %
Bereklak 61 7.91 %
Kékkő 32 4.15 %
Ebeck 32 4.15 %
Tótgyarmat 24 3.11 %
Csáb 22 2.85 %
Mikszáthfalva 21 2.72 %
Magasmajtény 20 2.59 %
Kőkeszi 17 2.20 %
Leszenye 16 2.08 %
Erdőszelestény 15 1.95 %
Ipolynyék 15 1.95 %
Dacsólam 15 1.95 %
Kiskürtös 14 1.82 %
Szuhány 14 1.82 %
Zsély 12 1.56 %
Dacsókeszi 11 1.43 %
Bussa 8 1.04 %
Kürtösújfalu 8 1.04 %
Alsóesztergály 7 0.91 %
Érújfalu 7 0.91 %
Apátújfalu 6 0.78 %
Nagycsalomja 6 0.78 %
Óvár 6 0.78 %
Nógrádszentpéter 6 0.78 %
Csalár 6 0.78 %
Terbegec 5 0.65 %
Csall 5 0.65 %
Alsózellő 5 0.65 %
Alsósztregova 5 0.65 %
Tótkisfalu 5 0.65 %
Hartyán 5 0.65 %
Ipolykeszi 5 0.65 %
Felsőzellő 4 0.52 %
Bátorfalu 4 0.52 %
Szelény 4 0.52 %
Kiscsalomja 4 0.52 %
Felsőesztergály 4 0.52 %
Sirak 3 0.39 %
Ipolynagyfalu 3 0.39 %
Nagylám 3 0.39 %
Apafalva 3 0.39 %
Gyürki 3 0.39 %
Ipolyhídvég 2 0.26 %
Ipolyharaszti 2 0.26 %
Száraznyírjes 2 0.26 %
Nógrádszenna 2 0.26 %
Ipolybalog 2 0.26 %
Kislibercse 2 0.26 %
Felsősztregova 1 0.13 %
Kishalom 1 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.13 %
Kelenye 1 0.13 %
Szécsénykovácsi 1 0.13 %
Kóvár 1 0.13 %
Inám 1 0.13 %
Veres 1 0.13 %
Nagyhalom 1 0.13 %
Tótkelecsény 1 0.13 %
Zobor 1 0.13 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 12.91 %
Ipolybalog 179 9.92 %
Lukanénye 173 9.58 %
Csáb 132 7.31 %
Nagykürtös 125 6.93 %
Apátújfalu 119 6.59 %
Nagycsalomja 96 5.32 %
Zsély 80 4.43 %
Leszenye 69 3.82 %
Inám 61 3.38 %
Ipolykeszi 61 3.38 %
Bussa 59 3.27 %
Ipolyhídvég 59 3.27 %
Kőkeszi 58 3.21 %
Ipolyszécsényke 50 2.77 %
Tótgyarmat 48 2.66 %
Ipolyvarbó 48 2.66 %
Óvár 46 2.55 %
Kelenye 46 2.55 %
Kóvár 42 2.33 %
Terbegec 41 2.27 %
Bátorfalu 36 1.99 %
Ipolynagyfalu 34 1.88 %
Dacsókeszi 30 1.66 %
Szécsénykovácsi 26 1.44 %
Ipolyharaszti 18 1.00 %
Szelény 17 0.94 %
Sirak 15 0.83 %
Erdőszelestény 15 0.83 %
Csalár 14 0.78 %
Kékkő 13 0.72 %
Magasmajtény 12 0.66 %
Ipolykér 12 0.66 %
Ebeck 11 0.61 %
Mikszáthfalva 10 0.55 %
Felsőzellő 9 0.50 %
Csall 9 0.50 %
Gyürki 8 0.44 %
Galábocs 8 0.44 %
Bereklak 6 0.33 %
Rárósmulyad 6 0.33 %
Középpalojta 4 0.22 %
Alsóesztergály 4 0.22 %
Felsőpalojta 3 0.17 %
Kiscsalomja 3 0.17 %
Alsósztregova 3 0.17 %
Kiskürtös 2 0.11 %
Nagyhalom 2 0.11 %
Alsópalojta 2 0.11 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Szuhány 2 0.11 %
Nógrádszentpéter 2 0.11 %
Alsózellő 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.06 %
Apafalva 1 0.06 %
Kürtösújfalu 1 0.06 %
Kislibercse 1 0.06 %
Tótkisfalu 1 0.06 %
Hartyán 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 4.20 %
Ipolykér 25 2.83 %
Bussa 21 2.38 %
Lukanénye 21 2.38 %
Szécsénykovácsi 21 2.38 %
Nagykürtös 19 2.15 %
Ipolynyék 17 1.93 %
Óvár 12 1.36 %
Zsély 12 1.36 %
Terbegec 11 1.25 %
Apátújfalu 11 1.25 %
Ipolybalog 11 1.25 %
Csáb 10 1.13 %
Felsőzellő 10 1.13 %
Nagycsalomja 8 0.91 %
Ipolyhídvég 7 0.79 %
Kőkeszi 7 0.79 %
Inám 7 0.79 %
Leszenye 7 0.79 %
Galábocs 5 0.57 %
Csalár 4 0.45 %
Ipolynagyfalu 4 0.45 %
Érújfalu 3 0.34 %
Hartyán 3 0.34 %
Dacsókeszi 3 0.34 %
Gyürki 3 0.34 %
Kóvár 3 0.34 %
Paróca 3 0.34 %
Ipolyszécsényke 3 0.34 %
Szelény 3 0.34 %
Erdőszelestény 3 0.34 %
Tótgyarmat 2 0.23 %
Felsőesztergály 2 0.23 %
Ipolyharaszti 2 0.23 %
Alsósztregova 2 0.23 %
Sirak 2 0.23 %
Mikszáthfalva 2 0.23 %
Alsózellő 1 0.11 %
Kelenye 1 0.11 %
Alsópalojta 1 0.11 %
Ebeck 1 0.11 %
Alsóesztergály 1 0.11 %
Ipolykeszi 1 0.11 %
Magasmajtény 1 0.11 %
Nógrádszentpéter 1 0.11 %
Dacsólam 1 0.11 %
Bereklak 1 0.11 %
Nagylám 1 0.11 %
Kiscsalomja 1 0.11 %
Csall 1 0.11 %
Kékkő 1 0.11 %
Kiskürtös 1 0.11 %
Rárósmulyad 1 0.11 %
Szuhány 1 0.11 %
Középpalojta 1 0.11 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 14.91 %
Nagykürtös 96 13.01 %
Nógrádszentpéter 34 4.61 %
Érújfalu 17 2.30 %
Kékkő 16 2.17 %
Kislibercse 15 2.03 %
Tótkisfalu 15 2.03 %
Bussa 15 2.03 %
Magasmajtény 14 1.90 %
Borosznok 13 1.76 %
Süllye 11 1.49 %
Felsőesztergály 11 1.49 %
Lukanénye 9 1.22 %
Alsópalojta 9 1.22 %
Zsély 9 1.22 %
Csáb 9 1.22 %
Ipolyharaszti 9 1.22 %
Bereklak 8 1.08 %
Felsősztregova 8 1.08 %
Dacsólam 7 0.95 %
Tótkelecsény 7 0.95 %
Nagylám 7 0.95 %
Nógrádszenna 6 0.81 %
Felsőzellő 6 0.81 %
Csall 6 0.81 %
Szelény 5 0.68 %
Hartyán 5 0.68 %
Ipolynyék 5 0.68 %
Kiscsalomja 5 0.68 %
Bátorfalu 4 0.54 %
Nagycsalomja 4 0.54 %
Kiskürtös 4 0.54 %
Alsózellő 4 0.54 %
Szuhány 4 0.54 %
Paróca 4 0.54 %
Kürtösújfalu 3 0.41 %
Kelenye 3 0.41 %
Nagyhalom 3 0.41 %
Kőkeszi 2 0.27 %
Rárósmulyad 2 0.27 %
Ipolybalog 2 0.27 %
Dacsókeszi 2 0.27 %
Leszenye 2 0.27 %
Középpalojta 2 0.27 %
Száraznyírjes 2 0.27 %
Kishalom 1 0.14 %
Veres 1 0.14 %
Inám 1 0.14 %
Ebeck 1 0.14 %
Gyürki 1 0.14 %
Erdőszelestény 1 0.14 %
Mikszáthfalva 1 0.14 %
Tótgyarmat 1 0.14 %
Ipolyvarbó 1 0.14 %
Apafalva 1 0.14 %
Ipolyhídvég 1 0.14 %
Ipolykeszi 1 0.14 %
Zobor 1 0.14 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 34.07 %
Zsély 73 4.89 %
Kékkő 64 4.28 %
Alsózellő 62 4.15 %
Lukanénye 49 3.28 %
Csáb 37 2.48 %
Alsósztregova 37 2.48 %
Középpalojta 36 2.41 %
Apátújfalu 35 2.34 %
Dacsókeszi 33 2.21 %
Nógrádszentpéter 29 1.94 %
Bereklak 28 1.87 %
Mikszáthfalva 28 1.87 %
Erdőszelestény 26 1.74 %
Kiskürtös 25 1.67 %
Érújfalu 25 1.67 %
Felsőzellő 23 1.54 %
Ipolynyék 23 1.54 %
Alsópalojta 21 1.41 %
Nagycsalomja 20 1.34 %
Ebeck 20 1.34 %
Leszenye 20 1.34 %
Kőkeszi 18 1.20 %
Felsőesztergály 18 1.20 %
Bussa 18 1.20 %
Szécsénykovácsi 18 1.20 %
Alsóesztergály 18 1.20 %
Csalár 17 1.14 %
Kiscsalomja 17 1.14 %
Tótgyarmat 16 1.07 %
Nógrádszenna 15 1.00 %
Terbegec 14 0.94 %
Ipolykér 14 0.94 %
Bátorfalu 11 0.74 %
Ipolybalog 11 0.74 %
Óvár 11 0.74 %
Tótkelecsény 11 0.74 %
Kelenye 11 0.74 %
Tótkisfalu 9 0.60 %
Szuhány 9 0.60 %
Kürtösújfalu 9 0.60 %
Sirak 9 0.60 %
Ipolyhídvég 9 0.60 %
Száraznyírjes 8 0.54 %
Inám 8 0.54 %
Ipolyvarbó 8 0.54 %
Felsőpalojta 7 0.47 %
Szelény 7 0.47 %
Apafalva 7 0.47 %
Süllye 6 0.40 %
Ipolyszécsényke 6 0.40 %
Galábocs 6 0.40 %
Ipolynagyfalu 6 0.40 %
Nagyhalom 6 0.40 %
Kóvár 6 0.40 %
Csall 6 0.40 %
Kislibercse 6 0.40 %
Magasmajtény 4 0.27 %
Ipolyharaszti 4 0.27 %
Ipolykeszi 3 0.20 %
Paróca 3 0.20 %
Nagylám 3 0.20 %
Gyürki 3 0.20 %
Felsősztregova 3 0.20 %
Kishalom 3 0.20 %
Dacsólam 3 0.20 %
Rárósmulyad 3 0.20 %
Veres 2 0.13 %
Borosznok 2 0.13 %
Zobor 2 0.13 %
Hartyán 1 0.07 %
Nagykürtös 717 66.02 %
Kékkő 93 8.56 %
Mikszáthfalva 76 7.00 %
Alsópalojta 67 6.17 %
Magasmajtény 59 5.43 %
Kiskürtös 39 3.59 %
Alsósztregova 36 3.31 %
Középpalojta 32 2.95 %
Zsély 31 2.85 %
Nógrádszentpéter 27 2.49 %
Erdőszelestény 25 2.30 %
Ebeck 22 2.03 %
Bereklak 22 2.03 %
Alsózellő 22 2.03 %
Ipolynyék 21 1.93 %
Bussa 18 1.66 %
Nagyhalom 14 1.29 %
Kürtösújfalu 13 1.20 %
Dacsókeszi 11 1.01 %
Csalár 9 0.83 %
Alsóesztergály 8 0.74 %
Dacsólam 8 0.74 %
Kislibercse 7 0.64 %
Csáb 7 0.64 %
Leszenye 6 0.55 %
Csall 6 0.55 %
Lukanénye 5 0.46 %
Tótkisfalu 5 0.46 %
Érújfalu 5 0.46 %
Szuhány 5 0.46 %
Kishalom 5 0.46 %
Felsőpalojta 4 0.37 %
Szécsénykovácsi 4 0.37 %
Sirak 4 0.37 %
Ipolyhídvég 4 0.37 %
Kőkeszi 4 0.37 %
Óvár 4 0.37 %
Szelény 4 0.37 %
Felsőzellő 4 0.37 %
Száraznyírjes 4 0.37 %
Nagylám 3 0.28 %
Ipolyharaszti 3 0.28 %
Bátorfalu 3 0.28 %
Ipolykér 3 0.28 %
Hartyán 3 0.28 %
Galábocs 3 0.28 %
Nagycsalomja 3 0.28 %
Terbegec 3 0.28 %
Ipolybalog 3 0.28 %
Apátújfalu 2 0.18 %
Ipolykeszi 2 0.18 %
Felsősztregova 2 0.18 %
Tótgyarmat 2 0.18 %
Zobor 2 0.18 %
Kóvár 2 0.18 %
Felsőesztergály 2 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.18 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Süllye 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Ipolynagyfalu 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 49.02 %
Kékkő 203 7.00 %
Magasmajtény 163 5.62 %
Erdőszelestény 118 4.07 %
Nógrádszentpéter 116 4.00 %
Bereklak 105 3.62 %
Lukanénye 105 3.62 %
Bussa 104 3.59 %
Csáb 102 3.52 %
Alsópalojta 102 3.52 %
Alsósztregova 87 3.00 %
Zsély 86 2.97 %
Mikszáthfalva 80 2.76 %
Középpalojta 78 2.69 %
Kürtösújfalu 76 2.62 %
Dacsókeszi 69 2.38 %
Kőkeszi 63 2.17 %
Érújfalu 61 2.10 %
Kiskürtös 55 1.90 %
Szuhány 55 1.90 %
Leszenye 55 1.90 %
Ebeck 51 1.76 %
Dacsólam 51 1.76 %
Apátújfalu 51 1.76 %
Ipolynyék 45 1.55 %
Alsózellő 42 1.45 %
Felsőpalojta 41 1.41 %
Nógrádszenna 40 1.38 %
Kiscsalomja 36 1.24 %
Felsőesztergály 35 1.21 %
Bátorfalu 35 1.21 %
Csall 34 1.17 %
Tótgyarmat 32 1.10 %
Tótkisfalu 32 1.10 %
Csalár 31 1.07 %
Felsőzellő 31 1.07 %
Nagylám 30 1.03 %
Szelény 29 1.00 %
Nagycsalomja 28 0.97 %
Szécsénykovácsi 27 0.93 %
Alsóesztergály 26 0.90 %
Ipolybalog 25 0.86 %
Tótkelecsény 24 0.83 %
Sirak 24 0.83 %
Hartyán 24 0.83 %
Felsősztregova 24 0.83 %
Nagyhalom 22 0.76 %
Ipolykér 22 0.76 %
Óvár 21 0.72 %
Terbegec 21 0.72 %
Ipolyharaszti 20 0.69 %
Ipolykeszi 20 0.69 %
Kislibercse 17 0.59 %
Ipolyvarbó 16 0.55 %
Borosznok 15 0.52 %
Gyürki 15 0.52 %
Paróca 14 0.48 %
Kishalom 13 0.45 %
Apafalva 12 0.41 %
Ipolynagyfalu 12 0.41 %
Galábocs 12 0.41 %
Zobor 11 0.38 %
Inám 10 0.34 %
Ipolyhídvég 10 0.34 %
Száraznyírjes 8 0.28 %
Kóvár 8 0.28 %
Süllye 6 0.21 %
Ipolyszécsényke 6 0.21 %
Veres 5 0.17 %
Rárósmulyad 5 0.17 %
Kelenye 1 0.03 %
Nagykürtös 284 11.02 %
Kékkő 35 1.36 %
Magasmajtény 20 0.78 %
Nógrádszentpéter 19 0.74 %
Kiskürtös 17 0.66 %
Zsély 16 0.62 %
Bussa 14 0.54 %
Erdőszelestény 12 0.47 %
Csall 9 0.35 %
Száraznyírjes 9 0.35 %
Ebeck 9 0.35 %
Csáb 8 0.31 %
Alsópalojta 8 0.31 %
Mikszáthfalva 8 0.31 %
Bereklak 8 0.31 %
Galábocs 8 0.31 %
Dacsólam 8 0.31 %
Lukanénye 8 0.31 %
Leszenye 8 0.31 %
Érújfalu 8 0.31 %
Dacsókeszi 7 0.27 %
Kőkeszi 6 0.23 %
Ipolyvarbó 6 0.23 %
Ipolynyék 6 0.23 %
Apátújfalu 5 0.19 %
Középpalojta 5 0.19 %
Kiscsalomja 4 0.16 %
Szuhány 4 0.16 %
Borosznok 4 0.16 %
Csalár 4 0.16 %
Tótkisfalu 4 0.16 %
Óvár 4 0.16 %
Kóvár 3 0.12 %
Bátorfalu 3 0.12 %
Felsőesztergály 3 0.12 %
Alsóesztergály 3 0.12 %
Hartyán 3 0.12 %
Szelény 2 0.08 %
Gyürki 2 0.08 %
Kürtösújfalu 2 0.08 %
Tótkelecsény 2 0.08 %
Felsősztregova 2 0.08 %
Ipolybalog 2 0.08 %
Alsósztregova 2 0.08 %
Süllye 2 0.08 %
Tótgyarmat 2 0.08 %
Felsőpalojta 1 0.04 %
Zobor 1 0.04 %
Rárósmulyad 1 0.04 %
Nógrádszenna 1 0.04 %
Sirak 1 0.04 %
Ipolyharaszti 1 0.04 %
Ipolyhídvég 1 0.04 %
Inám 1 0.04 %
Ipolykér 1 0.04 %
Kelenye 1 0.04 %
Apafalva 1 0.04 %
Kishalom 1 0.04 %
Paróca 1 0.04 %
Nagycsalomja 1 0.04 %
Ipolynagyfalu 1 0.04 %
Felsőzellő 1 0.04 %
Alsózellő 1 0.04 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 24.64 %
Kékkő 61 5.15 %
Lukanénye 39 3.29 %
Zsély 38 3.21 %
Alsósztregova 28 2.36 %
Nógrádszentpéter 26 2.19 %
Bereklak 20 1.69 %
Alsózellő 19 1.60 %
Ebeck 18 1.52 %
Erdőszelestény 18 1.52 %
Csáb 16 1.35 %
Mikszáthfalva 16 1.35 %
Érújfalu 16 1.35 %
Felsőzellő 16 1.35 %
Nógrádszenna 15 1.27 %
Ipolynyék 14 1.18 %
Kürtösújfalu 13 1.10 %
Magasmajtény 13 1.10 %
Bussa 13 1.10 %
Alsópalojta 12 1.01 %
Kőkeszi 12 1.01 %
Középpalojta 12 1.01 %
Leszenye 12 1.01 %
Dacsókeszi 12 1.01 %
Kiskürtös 11 0.93 %
Tótgyarmat 10 0.84 %
Tótkisfalu 9 0.76 %
Inám 9 0.76 %
Dacsólam 9 0.76 %
Ipolykér 8 0.68 %
Csalár 8 0.68 %
Alsóesztergály 8 0.68 %
Apátújfalu 8 0.68 %
Kislibercse 7 0.59 %
Kelenye 7 0.59 %
Nagycsalomja 7 0.59 %
Csall 6 0.51 %
Apafalva 6 0.51 %
Kiscsalomja 6 0.51 %
Szelény 6 0.51 %
Nagylám 6 0.51 %
Óvár 6 0.51 %
Ipolyhídvég 5 0.42 %
Felsőesztergály 5 0.42 %
Szuhány 5 0.42 %
Felsőpalojta 4 0.34 %
Süllye 4 0.34 %
Ipolybalog 4 0.34 %
Nagyhalom 4 0.34 %
Tótkelecsény 4 0.34 %
Paróca 3 0.25 %
Kóvár 3 0.25 %
Sirak 3 0.25 %
Terbegec 3 0.25 %
Szécsénykovácsi 3 0.25 %
Ipolynagyfalu 3 0.25 %
Kishalom 3 0.25 %
Száraznyírjes 3 0.25 %
Veres 2 0.17 %
Bátorfalu 2 0.17 %
Ipolyszécsényke 2 0.17 %
Rárósmulyad 2 0.17 %
Borosznok 2 0.17 %
Ipolyharaszti 2 0.17 %
Hartyán 2 0.17 %
Gyürki 2 0.17 %
Zobor 2 0.17 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Galábocs 1 0.08 %
Felsősztregova 1 0.08 %
Ipolykeszi 1 0.08 %
Nagykürtös 758 36.90 %
Kékkő 105 5.11 %
Erdőszelestény 71 3.46 %
Magasmajtény 63 3.07 %
Bussa 62 3.02 %
Nógrádszentpéter 59 2.87 %
Bereklak 55 2.68 %
Csáb 51 2.48 %
Középpalojta 50 2.43 %
Alsópalojta 49 2.39 %
Zsély 48 2.34 %
Lukanénye 46 2.24 %
Ipolyhídvég 45 2.19 %
Kürtösújfalu 44 2.14 %
Alsósztregova 43 2.09 %
Felsőzellő 39 1.90 %
Mikszáthfalva 38 1.85 %
Dacsókeszi 38 1.85 %
Szuhány 35 1.70 %
Felsőesztergály 31 1.51 %
Apátújfalu 28 1.36 %
Kiskürtös 28 1.36 %
Csalár 27 1.31 %
Leszenye 27 1.31 %
Kőkeszi 26 1.27 %
Alsózellő 25 1.22 %
Dacsólam 25 1.22 %
Kiscsalomja 24 1.17 %
Ipolynyék 23 1.12 %
Érújfalu 23 1.12 %
Csall 21 1.02 %
Szécsénykovácsi 21 1.02 %
Felsősztregova 21 1.02 %
Felsőpalojta 20 0.97 %
Szelény 20 0.97 %
Alsóesztergály 20 0.97 %
Hartyán 19 0.93 %
Nagylám 18 0.88 %
Ipolynagyfalu 18 0.88 %
Ipolykér 17 0.83 %
Ipolyvarbó 17 0.83 %
Óvár 17 0.83 %
Ebeck 16 0.78 %
Tótgyarmat 16 0.78 %
Tótkisfalu 15 0.73 %
Kislibercse 15 0.73 %
Tótkelecsény 15 0.73 %
Nógrádszenna 15 0.73 %
Paróca 13 0.63 %
Ipolykeszi 13 0.63 %
Ipolybalog 12 0.58 %
Ipolyharaszti 12 0.58 %
Apafalva 11 0.54 %
Zobor 11 0.54 %
Terbegec 11 0.54 %
Galábocs 11 0.54 %
Borosznok 10 0.49 %
Kóvár 9 0.44 %
Kishalom 9 0.44 %
Száraznyírjes 8 0.39 %
Kelenye 7 0.34 %
Bátorfalu 7 0.34 %
Sirak 6 0.29 %
Gyürki 6 0.29 %
Ipolyszécsényke 6 0.29 %
Inám 6 0.29 %
Süllye 5 0.24 %
Nagycsalomja 5 0.24 %
Nagyhalom 4 0.19 %
Rárósmulyad 3 0.15 %
Veres 3 0.15 %
Nagykürtös 629 84.66 %
Kékkő 110 14.80 %
Zsély 56 7.54 %
Mikszáthfalva 54 7.27 %
Alsópalojta 51 6.86 %
Bereklak 42 5.65 %
Nógrádszentpéter 38 5.11 %
Bussa 35 4.71 %
Erdőszelestény 35 4.71 %
Kiskürtös 32 4.31 %
Csáb 28 3.77 %
Felsőesztergály 26 3.50 %
Kürtösújfalu 23 3.10 %
Alsózellő 22 2.96 %
Alsósztregova 22 2.96 %
Lukanénye 19 2.56 %
Ebeck 17 2.29 %
Magasmajtény 17 2.29 %
Nagyhalom 13 1.75 %
Dacsókeszi 13 1.75 %
Leszenye 13 1.75 %
Ipolykér 13 1.75 %
Érújfalu 13 1.75 %
Középpalojta 12 1.62 %
Felsőzellő 12 1.62 %
Szécsénykovácsi 11 1.48 %
Szuhány 10 1.35 %
Csalár 10 1.35 %
Száraznyírjes 10 1.35 %
Kőkeszi 9 1.21 %
Kiscsalomja 9 1.21 %
Dacsólam 9 1.21 %
Nógrádszenna 8 1.08 %
Galábocs 8 1.08 %
Tótgyarmat 8 1.08 %
Óvár 7 0.94 %
Felsőpalojta 7 0.94 %
Bátorfalu 6 0.81 %
Kislibercse 5 0.67 %
Ipolyharaszti 4 0.54 %
Ipolynagyfalu 4 0.54 %
Ipolynyék 4 0.54 %
Apátújfalu 4 0.54 %
Csall 4 0.54 %
Tótkelecsény 4 0.54 %
Zobor 4 0.54 %
Ipolyhídvég 3 0.40 %
Ipolybalog 3 0.40 %
Szelény 3 0.40 %
Apafalva 3 0.40 %
Alsóesztergály 3 0.40 %
Tótkisfalu 3 0.40 %
Kishalom 3 0.40 %
Süllye 2 0.27 %
Felsősztregova 2 0.27 %
Nagycsalomja 2 0.27 %
Kelenye 2 0.27 %
Ipolyvarbó 2 0.27 %
Borosznok 1 0.13 %
Gyürki 1 0.13 %
Veres 1 0.13 %
Rárósmulyad 1 0.13 %
Inám 1 0.13 %
Ipolyszécsényke 1 0.13 %
Ipolykeszi 1 0.13 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 8.64 %
Ipolybalog 57 7.82 %
Ipolykeszi 48 6.58 %
Ipolyhídvég 41 5.62 %
Nagycsalomja 24 3.29 %
Nagykürtös 22 3.02 %
Lukanénye 20 2.74 %
Ipolykér 13 1.78 %
Óvár 13 1.78 %
Ipolynagyfalu 12 1.65 %
Inám 12 1.65 %
Kóvár 11 1.51 %
Magasmajtény 8 1.10 %
Bussa 6 0.82 %
Ipolyszécsényke 6 0.82 %
Tótgyarmat 5 0.69 %
Kőkeszi 5 0.69 %
Zsély 4 0.55 %
Ipolyvarbó 4 0.55 %
Apátújfalu 4 0.55 %
Kelenye 4 0.55 %
Csalár 4 0.55 %
Szécsénykovácsi 4 0.55 %
Leszenye 3 0.41 %
Csáb 3 0.41 %
Kiscsalomja 2 0.27 %
Sirak 2 0.27 %
Érújfalu 2 0.27 %
Gyürki 2 0.27 %
Alsózellő 1 0.14 %
Tótkisfalu 1 0.14 %
Terbegec 1 0.14 %
Bátorfalu 1 0.14 %
Kékkő 1 0.14 %
Kishalom 1 0.14 %
Mikszáthfalva 1 0.14 %
Alsósztregova 1 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.14 %
Dacsókeszi 1 0.14 %
Szelény 1 0.14 %
Zobor 1 0.14 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 22.75 %
Alsósztregova 136 16.29 %
Felsőzellő 91 10.90 %
Bussa 76 9.10 %
Nógrádszentpéter 31 3.71 %
Kékkő 24 2.87 %
Alsózellő 23 2.75 %
Mikszáthfalva 18 2.16 %
Kislibercse 16 1.92 %
Alsópalojta 16 1.92 %
Érújfalu 15 1.80 %
Magasmajtény 13 1.56 %
Középpalojta 10 1.20 %
Felsőesztergály 10 1.20 %
Rárósmulyad 9 1.08 %
Leszenye 9 1.08 %
Tótkelecsény 8 0.96 %
Nógrádszenna 8 0.96 %
Ipolynyék 7 0.84 %
Csáb 7 0.84 %
Dacsólam 7 0.84 %
Hartyán 7 0.84 %
Apátújfalu 7 0.84 %
Csalár 6 0.72 %
Ipolyvarbó 6 0.72 %
Zsély 6 0.72 %
Ebeck 6 0.72 %
Kishalom 5 0.60 %
Kiskürtös 5 0.60 %
Tótkisfalu 5 0.60 %
Lukanénye 5 0.60 %
Szuhány 4 0.48 %
Felsősztregova 4 0.48 %
Nagycsalomja 4 0.48 %
Erdőszelestény 4 0.48 %
Borosznok 4 0.48 %
Kürtösújfalu 4 0.48 %
Bereklak 4 0.48 %
Terbegec 4 0.48 %
Kőkeszi 3 0.36 %
Galábocs 3 0.36 %
Nagyhalom 3 0.36 %
Tótgyarmat 3 0.36 %
Alsóesztergály 2 0.24 %
Bátorfalu 2 0.24 %
Gyürki 2 0.24 %
Ipolykeszi 2 0.24 %
Csall 2 0.24 %
Nagylám 2 0.24 %
Dacsókeszi 2 0.24 %
Ipolybalog 2 0.24 %
Ipolyharaszti 2 0.24 %
Szécsénykovácsi 2 0.24 %
Ipolynagyfalu 2 0.24 %
Ipolykér 2 0.24 %
Kiscsalomja 2 0.24 %
Ipolyhídvég 2 0.24 %
Ipolyszécsényke 1 0.12 %
Süllye 1 0.12 %
Felsőpalojta 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Kóvár 1 0.12 %
Sirak 1 0.12 %
Óvár 1 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.12 %
Paróca 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 9.95 %
Ipolyhídvég 131 7.95 %
Ipolybalog 83 5.04 %
Ipolynagyfalu 47 2.85 %
Inám 44 2.67 %
Nagykürtös 41 2.49 %
Óvár 35 2.12 %
Ipolykér 31 1.88 %
Ipolykeszi 27 1.64 %
Lukanénye 19 1.15 %
Csáb 18 1.09 %
Nagycsalomja 18 1.09 %
Kelenye 18 1.09 %
Ipolyszécsényke 17 1.03 %
Kóvár 15 0.91 %
Csalár 15 0.91 %
Apátújfalu 13 0.79 %
Sirak 11 0.67 %
Terbegec 11 0.67 %
Szécsénykovácsi 10 0.61 %
Kőkeszi 9 0.55 %
Bussa 9 0.55 %
Bátorfalu 8 0.49 %
Leszenye 7 0.42 %
Tótgyarmat 6 0.36 %
Dacsókeszi 5 0.30 %
Gyürki 5 0.30 %
Kékkő 5 0.30 %
Magasmajtény 4 0.24 %
Szelény 4 0.24 %
Ipolyvarbó 4 0.24 %
Zsély 4 0.24 %
Galábocs 3 0.18 %
Hartyán 3 0.18 %
Érújfalu 3 0.18 %
Mikszáthfalva 2 0.12 %
Alsózellő 2 0.12 %
Rárósmulyad 2 0.12 %
Erdőszelestény 2 0.12 %
Zobor 1 0.06 %
Kiskürtös 1 0.06 %
Bereklak 1 0.06 %
Kiscsalomja 1 0.06 %
Alsósztregova 1 0.06 %
Felsőzellő 1 0.06 %
Ipolyharaszti 1 0.06 %
Csall 1 0.06 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 26.20 %
Alsósztregova 235 18.77 %
Nógrádszentpéter 76 6.07 %
Érújfalu 75 5.99 %
Kékkő 53 4.23 %
Bussa 40 3.19 %
Magasmajtény 39 3.12 %
Kislibercse 32 2.56 %
Hartyán 30 2.40 %
Felsősztregova 29 2.32 %
Tótkisfalu 28 2.24 %
Nógrádszenna 23 1.84 %
Mikszáthfalva 20 1.60 %
Erdőszelestény 19 1.52 %
Tótkelecsény 19 1.52 %
Zsély 18 1.44 %
Alsópalojta 18 1.44 %
Süllye 18 1.44 %
Borosznok 16 1.28 %
Felsőzellő 12 0.96 %
Kiskürtös 12 0.96 %
Bereklak 12 0.96 %
Apátújfalu 11 0.88 %
Felsőesztergály 11 0.88 %
Alsózellő 10 0.80 %
Alsóesztergály 9 0.72 %
Dacsókeszi 9 0.72 %
Középpalojta 9 0.72 %
Rárósmulyad 8 0.64 %
Leszenye 8 0.64 %
Nagylám 8 0.64 %
Lukanénye 8 0.64 %
Kóvár 8 0.64 %
Kürtösújfalu 7 0.56 %
Csáb 7 0.56 %
Paróca 7 0.56 %
Nagyhalom 6 0.48 %
Óvár 6 0.48 %
Ipolykér 6 0.48 %
Dacsólam 5 0.40 %
Szelény 4 0.32 %
Szuhány 4 0.32 %
Tótgyarmat 4 0.32 %
Csalár 4 0.32 %
Gyürki 4 0.32 %
Csall 4 0.32 %
Kishalom 4 0.32 %
Ipolykeszi 3 0.24 %
Ipolynyék 3 0.24 %
Szécsénykovácsi 3 0.24 %
Ebeck 3 0.24 %
Kelenye 3 0.24 %
Kiscsalomja 3 0.24 %
Nagycsalomja 2 0.16 %
Bátorfalu 2 0.16 %
Felsőpalojta 2 0.16 %
Kőkeszi 2 0.16 %
Veres 2 0.16 %
Terbegec 2 0.16 %
Zobor 2 0.16 %
Ipolyharaszti 2 0.16 %
Ipolyhídvég 1 0.08 %
Ipolynagyfalu 1 0.08 %
Száraznyírjes 1 0.08 %
Galábocs 1 0.08 %
Ipolyvarbó 1 0.08 %
Sirak 1 0.08 %
Ipolybalog 1 0.08 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
227 76.69%
VPN
20 6.76%
SPV
18 6.08%
KDH
14 4.73%
KSČ
11 3.72%
SZ
3 1.01%
Egyéb
3 1.01%
Érvényes szavazatok 296
Együttélés-MKDM
185 67.03%
HZDS
20 7.25%
SDSS
16 5.80%
Magyar Polgári Párt
9 3.26%
SDĽ
9 3.26%
KDH
8 2.90%
DS-ODS
5 1.81%
SZS
5 1.81%
ODÚ
4 1.45%
HZOS
3 1.09%
SKDH
3 1.09%
SPI
3 1.09%
KSS
2 0.72%
Egyéb
4 1.45%
Érvényes szavazatok 276
MK
210 80.77%
SP-VOĽBA
12 4.62%
HZDS-RSS
9 3.46%
HZPCS
7 2.69%
KSS
5 1.92%
ZRS
5 1.92%
KDH
4 1.54%
4 1.54%
KSÚ
3 1.15%
Egyéb
1 0.38%
Érvényes szavazatok 260
MKP
166 63.36%
SDK
48 18.32%
HZDS
17 6.49%
SDĽ
10 3.82%
MLHZP
5 1.91%
SOP
4 1.53%
SNS
3 1.15%
ZRS
3 1.15%
SNJ
3 1.15%
Egyéb
3 1.15%
Érvényes szavazatok 262
MKP
179 79.91%
SDKU
13 5.80%
SMER
11 4.91%
KSS
5 2.23%
HZDS
3 1.34%
SDPO
2 0.89%
ZAR
2 0.89%
ANO
1 0.45%
KDH
1 0.45%
SNS
1 0.45%
ROISR
1 0.45%
SZS
1 0.45%
ROMA
1 0.45%
SDĽ
1 0.45%
SDA
1 0.45%
HZD
1 0.45%
Érvényes szavazatok 224
MKP
164 82.00%
SDKU DS
12 6.00%
SMER
11 5.50%
ĽS HZDS
4 2.00%
NADEJ
3 1.50%
KDH
1 0.50%
KSS
1 0.50%
SNS
1 0.50%
ANO
1 0.50%
SLS
1 0.50%
SF
1 0.50%
Érvényes szavazatok 200
Most-Híd
84 44.44%
MKP
65 34.39%
SaS
10 5.29%
SMER
10 5.29%
SDKU DS
8 4.23%
KDH
5 2.65%
SDĽ
3 1.59%
ĽS HZDS
3 1.59%
EDS
1 0.53%
Érvényes szavazatok 189
Most-Híd
86 50.00%
MKP
49 28.49%
SMER SD
24 13.95%
SNS
3 1.74%
OĽaNO
3 1.74%
KDH
2 1.16%
99 Percent
2 1.16%
SDKU DS
2 1.16%
ĽS HZDS
1 0.58%
Érvényes szavazatok 172
Most-Híd
55 35.71%
MKP
53 34.42%
SMER SD
13 8.44%
OĽANO-NOVA
6 3.90%
LSNS
6 3.90%
TIP
4 2.60%
SaS
4 2.60%
#SIEŤ
3 1.95%
KDH
2 1.30%
ŠANCA
2 1.30%
KSS
1 0.65%
SZS
1 0.65%
SNS
1 0.65%
SME RODINA
1 0.65%
MKDA-MKDSZ
1 0.65%
SDKU DS
1 0.65%
Érvényes szavazatok 154
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések