SK
DS
.....

Nemesgomba

Község

címer zászló
215 91% magyar 1910
389 70% magyar 2011
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Gomba
Hivatalos szlovák megnevezés:
Hubice
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Somorjai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Somorjai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Felső-Csallóköz
Koordináták:
48.09584808, 17.39716148
Terület:
5,36 km2
Rang:
község
Népesség:
595
Tszf. magasság:
124 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93039
Település kód:
501620
Szervezeti azonosító:
305448

A község a Kisalföldön, a Felső-Csallóköz nyugati részén fekszik, Somorjától 10 km-re északkeletre, Pozsonytól 26 km-re keletre, Dunaszerdahelytől 23 km-re északnyugatra. Nyugatról Pozsonycsákány és Csütörtök, délről Béke, keletről Olgya, északról Nagymagyar, északkeletről pedig Csenke községekkel határos. Az 503-as út köti össze Somorjával és Szenccel (18 km), a falutól délre haladó, egy szakaszon a község határát alkotó 572-es út Dunaszerdahely és Pozsony felé teremt összeköttetést. Mellékutak kötik össze a szomszédos Olgyával (2 km) és Csütörtökkel (3 km).

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozó község. 1920-ig Pozsony vármegye Somorjai járásához tartozott kisközségként, a csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Somorjai járáshoz, majd annak megszüntetése után a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Somorjai járás). A község területe (5,36 km²) 1921 óta változatlan.

Népesség

1910-ben 237, túlnyomórészt magyar lakosa volt. Az azóta eltelt száz évben a község lakossága megduplázódott, a 2001-2011 közötti időszakban csaknem 10 %-al nőtt a lakosság száma. 2011-ben a település 559 lakosából 389 (69,6%) volt magyar, és 167 (29,9%) szlovák nemzetiségű. Az 1991-2011 közötti időszakban rohamosan nőtt (csaknem duplájára) a szlovák népesség aránya. A lakosság túlnyomó többsége (87 %) római katolikus vallású.

Történelem

1301-ben említik először. Egykor nemesi község, a Gomba család ősi birtoka. Később a Szelepcsényi, majd a Forgách család volt a birtokosa. 1553-ban 7 adózó portája volt a falunak. 1666-ban Szelepcsényi György esztergomi érsek posztógyárat alapított itt, emellett juhászatot, halastavakat építtetett. 1828-ban 28 házában 197 lakos élt. Világszerte híres volt a lótenyésztése. A Weiner-Welten család alapította az első istállót 1882-ben. Kizárólag angol telivéreket, shiereket és telivér lovakat nevelt. A gombai versenylovaknak nem csak a hírük volt nagy, de az eredményeik is említésre méltóak. Bécsi, budapesti, kölni lóversenyeket nyertek meg. Rudolf von Wiener-Weltenről mintázta Krúdy az „Isten Veletek ti boldog Vendelinek!” című elbeszélésében szereplő Wiener-Waldau lovagot. A család kúriájában élt és alkotott Kempelen Farkas tudós, feltaláló. A gombai tenyészet kiváló minőségét igazolja az is, hogy Csehországban és Nagy-Britanniában évente megrendezik Gomba Község Nagydíját.

Mai jelentősége

A település magyar nevelési nyelvű óvodával rendelkezik. A 13. században emelt román kori római katolikus (Sarlós Boldogasszony-) templomát 1449-ben gótikus, a 17. században barokk stílusban alakították át. A Wiener-Walten-kastély és az ún. kis kastély is a 19. század első harmadában klasszicista stílusban épült. A kastélyhoz tartozó kiterjedt park védett terület.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

GOMBA. Magyar falu Posony Vármegyében, földes Urai Kempelen, Farkas ’s több Uraságok, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik a’ Csalóközben, Csötörtöknek szomszédságában, mellynek filiája, Luipersdorftól nem meszsze, eredeti helye a’ XIIIdik és XIVdik században el híresedett Gomba nemzetségnek; az után a’ Czisztertziták vévék meg Maholányi Uraságtól, néhai Szeleptséni Érseknek idejekor igen nevezetes, posztót készítő ház, vagy Fábrika vala itten, mellyből a’ külföldiekhez hasonlók kerűltek vala ki; de mint hogy a’ kőltség felűl haladá a’ jövedelmet vége szakadott. Ez időben az Érseki kastély mellett, jeles halas tó, és más ékességek is valának itten. Sovány, köves és szük határja van; erdejét egyedül Kempelen Úr bírja, tehát széna, és fa nélkül szűkölködik.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Gomba, magyar falu, Pozsony vármegyében, a Csalóközben, Pozsonyhoz 3 1/2, Csötörtökhöz egy mfld. távolságra: 163 kath., 6 ref., 9 zsidó lak. Hajdan a Szelepcsényi György esztergomi érsek által felállitott posztógyár tette nevezetessé: most pedig Udvarnoky Lajosnő szép izlésű nagy kastélya ékesíti, egy gyönyörű angol kerttel, melly ámbár csak nem régiben rendeztetett el, mégis ritka külföldi növényeivel, üvegházaival, s más elrendeztetésével, minden mostanság a megyében kitetsző kerttel vetélkedik. Birtokosa régen a Gombay család volt, későbben Szelepcsényiek, majd Forgácsok birták; most pedig nagyobb részét Udvarnoky Lajos birja, a többi b. Jeszenák, Gál, Molnár, Hideghéti, s m. t.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Gomba, felsőcsallóközi magyar kisközség, 25 házzal és 190 róm. kath. vallású lakossal. E község első írott nyomát 1301-ben Magyar község határjáró levelében találjuk; de hogy a község sokkal régibb keletü, bizonyítja Szepesi Jakab országbírónak 1377 november havában kelt oklevele, melylyel igazolja, hogy Lajos király már a megelőző évtizedben Cseklészi Ruffi Ábrahám fiainak birtokrészét, egy várhelylyel együtt, Jakab deáknak és testvérének adományozta. 1383-ban Erzsébet királyné Kumperth fiainak itteni birtokait Miklós fia Jakabnak adományozza. 1388-ban e község Gombai Jakab nevében is említve van és 1389-ben Kumperth fia Péter fiai elhalálozása után, ez a Gombai Jakab kapta itteni birtokrészüket. 1492-ben II. Ulászló a birtokot részben csebi Pogány Péternek és alsóborsai Vizközi Andrásnak adományozza. Az 1553-iki portális összeírás szerint itt Aranyosy Kristófnak 2, Csorba Jánosnak 2, Zomor Jánosnak 1, Molnár Lukácsnak 1 és Beely Simonnak 1 portája adózik. Későbbi birtokosa Szelepcsényi érsek, majd a Forgách család, továbbá a báró Jeszenák, a Gál, a Molnár, a Hideghéti, az Udvarnoky és a Bertalanffy család. Most Welteni Wiener Rezső lovagnak van itt nagyobb birtoka és szép kastélya, melyet a mult század közepe táján az Udvarnoky család építtetett. E családról Jankovichra, majd Vass báróra és végre Freund pesti kereskedőre szállott, kitől a jelenlegi tulajdonos 1882-ben vásárolta meg. A Gombay családnak itt hajdan várkastélya is volt. Szelepcsényi érsek idejében e négy toronynyal megerősített várkastély még említve van. Némelyek állítása szerint a mai kastély a réginek egyszerűen csak az átalakítása. Szelepcsényi érsek itt 1666-ban u. n. hollandi posztógyárat állított föl. Egyháza már 1390-ben említve van. Templomának gótikus részletei vannak, de a gyakori átalakítás már sokat rontott eredetiségén. A község postája és távírója Nagymagyar, vasúti állomása Somorja-Uszor.

Kempelen Farkas

Nemesgomba - élt 1734-1804 tudós, feltaláló.
Névelőfordulások
1298
Gumba
1301
Gomba
1773
Gomba,
1786
Gomba,
1913
Nemesgomba,
1938
Nemesgomba,
1948
Hubice
1994
Gomba

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Nemesgomba (Hubice) 28
Telefon: 0315693508
Fax: 0315601541

Honlap: hubice.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Horváthová Mária (Független)

Képviselő-testület:
Szabó Attila (MOST - HÍD)
Tóth Ján (MOST - HÍD)
Bohumel Ľuboš (SMER-SD)
Johancsiková Dana (SMER-SD)
Eššek Juraj (SMK-MKP)
Nagy Blažej (SMK-MKP)
Lengyel Juraj (SMK-MKP)
MOST - HÍD 29% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 29% SMER-SD 2 képviselö SMK-MKP 43% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Felső-Csallóköz Szennyvízelvezetési és Tisztítási Társulása

Nemesgomba 28

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Nemesgomba 37

Nemesgombai Községi Hivatal

Nemesgomba 28

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
Nemzet Arány
magyarok 126 87%
szlovákok 8 6%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 5%
egyéb 4 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 145
magyarok 215 91%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 17 7%
egyéb 4 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 237
magyarok 236 88%
szlovákok 5 2%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 4%
egyéb 16 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 268
magyarok 238 99%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 240
magyarok 416 83%
szlovákok 84 17%
romák 2 0%
ukránok 2 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 504
magyarok 389 77%
szlovákok 111 22%
romák 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 504
magyarok 389 70%
szlovákok 167 30%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 559
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 516
Választási részvétel: 67.25 %
Kiadott boríték: 347
Bedobott boríték: 347

Polgármester

Érvényes szavazólap: 345
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Horváthová Mária 181 52.46 % Független
Hanic Jozef 164 47.54 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Szabó Attila 214 MOST - HÍD
Bohumel Ľuboš 180 SMER-SD
Eššek Juraj 170 SMK-MKP
Johancsiková Dana 150 SMER-SD
Nagy Blažej 147 SMK-MKP
Tóth Ján 144 MOST - HÍD
Lengyel Juraj 128 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 28.57% SMK-MKP 2 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
2018
MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö SMK-MKP 42.86% SMK-MKP 3 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 490
Választási részvétel: 23.67 %
Kiadott boríték: 116
Bedobott boríték: 116
Választásra jogosult: 489
Választási részvétel: 20.45 %
Kiadott boríték: 100
Bedobott boríték: 100
Választásra jogosult: 519
Választási részvétel: 20,61 %
Kiadott boríték: 107
Bedobott boríték: 107

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 114
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 104
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Nagy 50 43.86 % MOST - HÍD
József Berényi 39 34.21 % SMK-MKP, OKS
Tibor Mikuš 22 19.30 % Független
Andrej Richnák 2 1.75 % NP
Ivan Uhliarik 1 0.88 % KDH, SDKÚ - DS
Jozef Ravasz 0 0.00 % SRÚS
Tibor Mikuš 25 25.00% Független
József Berényi 41 39.42 % SMK-MKP
Jozef Viskupič 22 21.15 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Konrád Rigó 22 21.15 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 17 16.35 % Független
Márius Novák 1 0.96 % NP
Jaroslav Cehlárik 1 0.96 % Független
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 114
Érvényes szavazólap: 103
Érvényes szavazólap: 21799
# Név Szavazat Százalék Párt
Lajos Berner 68 59.65% MOST - HÍD
József Nagy 54 47.37% MOST - HÍD
Štefan Radics 51 44.74% SMER - SD
Arpád Érsek 48 42.11% MOST - HÍD
József Kvarda 45 39.47% SMK-MKP
László Bacsó 36 31.58% SMK-MKP
Gabriel Bárdos 34 29.82% SMK-MKP
Tímea Feketeová 32 28.07% MOST - HÍD
Terézia Földváryová 32 28.07% Független
Gabriel Csicsai 31 27.19% MOST - HÍD
Ľudovít Kulcsár 31 27.19% Független
Zoltán Hájos 30 26.32% SMK-MKP
Ildikó Laposová 28 24.56% MOST - HÍD
József Menyhárt 27 23.68% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 27 23.68% MOST - HÍD
Iván Fenes 19 16.67% SMK-MKP
László Miklós 17 14.91% SMK-MKP
Richard Kmeť 15 13.16% SMER - SD
František Vangel 14 12.28% MOST - HÍD
Erika Kočišová 12 10.53% NOVA
Július Šimon 10 8.77% Független
Vidor Nagy 8 7.02% SMS
Marian Dúbrava 7 6.14% KDH, SDKÚ - DS
Ladislav Polák 6 5.26% SMK-MKP
Štefan Horony 6 5.26% SDKÚ - DS, KDH
Jozef Čech 6 5.26% NP
Attila Lázok 4 3.51% Független
Marián Krásny 4 3.51% SNS
Jozef Ravasz 4 3.51% SRÚS
Mária Rabinová 4 3.51% KSS
Peter Štuller 4 3.51% KDH, SDKÚ - DS
Eva Farkašová 3 2.63% SRÚS
József Menyhárt 34 33.01% SMK-MKP
Gabriela Józan Horváth 33 32.04% MOST - HÍD
Zoltán Hájos 31 30.10% SMK-MKP
Iván Fenes 31 30.10% SMK-MKP
Csaba Orosz 30 29.13% SMK-MKP
László Bacsó 28 27.18% SMK-MKP
Konrád Rigó 27 26.21% MOST - HÍD
Štefan Horony 23 22.33% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Marian Bölcs 23 22.33% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Rozália Hervay 22 21.36% SMK-MKP
Robert Tánczos 21 20.39% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Ladislav Polák 20 19.42% SMK-MKP
Marian Soóky 17 16.50% SMK-MKP
Károly Földes 17 16.50% Független
Ivan Seňan 16 15.53% MOST - HÍD
Ferenc Berényi 16 15.53% ĽS Naše Slovensko
Ján Berceli 15 14.56% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Irén Sárközy 14 13.59% MOST - HÍD
Ivan Husár 14 13.59% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Alexander Dakó 13 12.62% Független
Albin Varga 13 12.62% MOST - HÍD
Richard Kmeť 12 11.65% SMER-SD
Edita Lysinová 12 11.65% MOST - HÍD
Jozef Samek 12 11.65% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Kristian Kovács 11 10.68% MOST - HÍD
František Vangel 11 10.68% MOST - HÍD
Zsolt Sidó 11 10.68% ĽS Naše Slovensko
Emília Danišová 11 10.68% NAJ
Iveta Fajnorová 10 9.71% NAJ
Renáta Klauková 9 8.74% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Zoltán Horváth 8 7.77% Független
Dagmar Fuseková 7 6.80% NP
Róbert Horváth 7 6.80% MKDA-MKDSZ
Jakub Nagy 6 5.83% SZSZO
Pavol Sebök 5 4.85% Független
Peter Súlovský 5 4.85% SNS
Zuzana Tóthová 3 2.91% ĽS Naše Slovensko
Jozef Narancsik 2 1.94% ĽS Naše Slovensko
József Nagy 8794 0.00% MOST - HÍD
Gabriel Bárdos 8614 0.00% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8565 0.00% SMK-MKP
László Bacsó 8507 0.00% SMK-MKP
József Menyhárt 8238 0.00% SMK-MKP
József Kvarda 8177 0.00% SMK-MKP
Arpád Érsek 8077 0.00% MOST - HÍD
Iván Fenes 8002 0.00% SMK-MKP
László Miklós 7665 0.00% SMK-MKP
Gabriel Csicsai 6638 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Polák 6282 0.00% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 5430 0.00% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 5202 0.00% MOST - HÍD
Ildikó Laposová 4850 0.00% MOST - HÍD
František Vangel 4259 0.00% MOST - HÍD
Lajos Berner 4119 0.00% MOST - HÍD
Ľudovít Kulcsár 2610 0.00% Független
Terézia Földváryová 2169 0.00% Független
Vidor Nagy 1820 0.00% SMS
Attila Lázok 1632 0.00% Független
Július Šimon 1449 0.00% Független
Richard Kmeť 1294 0.00% SMER - SD
Peter Štuller 1111 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Marian Dúbrava 878 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Erika Kočišová 773 0.00% NOVA
Jozef Ravasz 756 0.00% SRÚS
Štefan Radics 738 0.00% SMER - SD
Štefan Horony 677 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Jozef Čech 511 0.00% NP
Marián Krásny 475 0.00% SNS
Eva Farkašová 467 0.00% SRÚS
Mária Rabinová 371 0.00% KSS
József Menyhárt 10949 50.23% SMK-MKP
Iván Fenes 8836 40.53% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8685 39.84% SMK-MKP
László Bacsó 8312 38.13% SMK-MKP
Csaba Orosz 7402 33.96% SMK-MKP
Ladislav Polák 6755 30.99% SMK-MKP
Rozália Hervay 6616 30.35% SMK-MKP
Marian Soóky 6367 29.21% SMK-MKP
Konrád Rigó 5595 25.67% MOST - HÍD
Zoltán Horváth 4553 20.89% Független
Károly Földes 3925 18.01% Független
František Vangel 3209 14.72% MOST - HÍD
Alexander Dakó 3100 14.22% Független
Irén Sárközy 3001 13.77% MOST - HÍD
Albin Varga 2749 12.61% MOST - HÍD
Gabriela Józan Horváth 2518 11.55% MOST - HÍD
Ján Berceli 2212 10.15% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Edita Lysinová 2198 10.08% MOST - HÍD
Ivan Seňan 2060 9.45% MOST - HÍD
Kristian Kovács 1999 9.17% MOST - HÍD
Marian Bölcs 1946 8.93% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Ferenc Berényi 1939 8.89% ĽS Naše Slovensko
Štefan Horony 1783 8.18% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Pavol Sebök 1678 7.70% Független
Renáta Klauková 1672 7.67% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Richard Kmeť 1571 7.21% SMER-SD
Jozef Samek 1477 6.78% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Ivan Husár 1458 6.69% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Róbert Horváth 1413 6.48% MKDA-MKDSZ
Jakub Nagy 1294 5.94% SZSZO
Robert Tánczos 1248 5.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Zsolt Sidó 953 4.37% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Tóthová 754 3.46% ĽS Naše Slovensko
Jozef Narancsik 720 3.30% ĽS Naše Slovensko
Emília Danišová 710 3.26% NAJ
Peter Súlovský 669 3.07% SNS
Iveta Fajnorová 583 2.67% NAJ
Dagmar Fuseková 500 2.29% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nagymegyer 635 11.69 %
Dunaszerdahely 343 6.32 %
Somorja 171 3.15 %
Ekecs 137 2.52 %
Nyárasd 99 1.82 %
Bős 85 1.57 %
Lég 54 0.99 %
Illésháza 46 0.85 %
Kisudvarnok 45 0.83 %
Vásárút 44 0.81 %
Jányok 44 0.81 %
Nyékvárkony 41 0.75 %
Gelle 41 0.75 %
Nagymagyar 38 0.70 %
Csütörtök 36 0.66 %
Csilizradvány 35 0.64 %
Nemeshodos 34 0.63 %
Lögérpatony 33 0.61 %
Alistál 33 0.61 %
Pozsonyeperjes 32 0.59 %
Nagymad 32 0.59 %
Egyházkarcsa 31 0.57 %
Csallóközkürt 30 0.55 %
Nagypaka 30 0.55 %
Nagyudvarnok 28 0.52 %
Diósförgepatony 27 0.50 %
Csiliznyárad 27 0.50 %
Dunakisfalud 26 0.48 %
Balony 25 0.46 %
Csenke 24 0.44 %
Baka 23 0.42 %
Királyfiakarcsa 23 0.42 %
Szap 22 0.41 %
Felbár 22 0.41 %
Felsővámos 21 0.39 %
Albár 19 0.35 %
Lúcs 18 0.33 %
Kulcsod 16 0.29 %
Sárosfa 16 0.29 %
Szentmihályfa 15 0.28 %
Hegyéte 15 0.28 %
Csallóköznádasd 13 0.24 %
Úszor 13 0.24 %
Padány 13 0.24 %
Nagyszarva 13 0.24 %
Nemesgomba 13 0.24 %
Béke 12 0.22 %
Pódatejed 12 0.22 %
Vörösmajor 11 0.20 %
Vajka 11 0.20 %
Bögellő 11 0.20 %
Csilizpatas 11 0.20 %
Nagyabony 10 0.18 %
Doborgaz 9 0.17 %
Csákány 9 0.17 %
Patonyrét 8 0.15 %
Csallóköztárnok 8 0.15 %
Medve 8 0.15 %
Dunatőkés 8 0.15 %
Vitény 7 0.13 %
Sárrét 7 0.13 %
Nagybodak 6 0.11 %
Dercsika 6 0.11 %
Olgya 5 0.09 %
Keszölcés 5 0.09 %
Bacsfa 3 0.06 %
Macháza 1 0.02 %
Dunaszerdahely 1 077 37.66 %
Bős 125 4.37 %
Nyárasd 115 4.02 %
Nyékvárkony 113 3.95 %
Somorja 111 3.88 %
Kisudvarnok 94 3.29 %
Nagymegyer 92 3.22 %
Vásárút 77 2.69 %
Hegyéte 64 2.24 %
Diósförgepatony 58 2.03 %
Nemeshodos 56 1.96 %
Alistál 55 1.92 %
Gelle 51 1.78 %
Pozsonyeperjes 47 1.64 %
Nagyudvarnok 47 1.64 %
Csallóközkürt 46 1.61 %
Egyházkarcsa 43 1.50 %
Lögérpatony 42 1.47 %
Szentmihályfa 41 1.43 %
Ekecs 38 1.33 %
Lég 36 1.26 %
Pódatejed 36 1.26 %
Felbár 30 1.05 %
Nagyabony 30 1.05 %
Albár 28 0.98 %
Nagymad 27 0.94 %
Úszor 25 0.87 %
Csenke 25 0.87 %
Sárosfa 24 0.84 %
Nagyszarva 23 0.80 %
Illésháza 22 0.77 %
Vörösmajor 22 0.77 %
Csütörtök 21 0.73 %
Dunatőkés 21 0.73 %
Felsővámos 20 0.70 %
Jányok 19 0.66 %
Dunakisfalud 18 0.63 %
Királyfiakarcsa 18 0.63 %
Baka 18 0.63 %
Csilizradvány 17 0.59 %
Nagymagyar 17 0.59 %
Csiliznyárad 14 0.49 %
Padány 14 0.49 %
Nagypaka 13 0.45 %
Nemesgomba 13 0.45 %
Lúcs 12 0.42 %
Doborgaz 12 0.42 %
Vajka 11 0.38 %
Csilizpatas 11 0.38 %
Balony 10 0.35 %
Csallóköznádasd 10 0.35 %
Dercsika 10 0.35 %
Bögellő 10 0.35 %
Csallóköztárnok 9 0.31 %
Csákány 8 0.28 %
Medve 8 0.28 %
Olgya 7 0.24 %
Nagybodak 6 0.21 %
Szap 5 0.17 %
Kulcsod 4 0.14 %
Béke 4 0.14 %
Bacsfa 4 0.14 %
Macháza 4 0.14 %
Patonyrét 4 0.14 %
Sárrét 3 0.10 %
Keszölcés 3 0.10 %
Vitény 2 0.07 %
Somorja 1 385 26.79 %
Dunaszerdahely 1 074 20.77 %
Bős 485 9.38 %
Nagymegyer 324 6.27 %
Ekecs 250 4.84 %
Nyékvárkony 218 4.22 %
Gelle 194 3.75 %
Nyárasd 188 3.64 %
Csütörtök 170 3.29 %
Illésháza 148 2.86 %
Nagyszarva 128 2.48 %
Alistál 120 2.32 %
Vásárút 114 2.21 %
Nagymagyar 113 2.19 %
Csilizradvány 103 1.99 %
Felbár 101 1.95 %
Baka 101 1.95 %
Csenke 100 1.93 %
Pozsonyeperjes 96 1.86 %
Diósförgepatony 90 1.74 %
Nagyabony 90 1.74 %
Csiliznyárad 88 1.70 %
Sárosfa 88 1.70 %
Nemeshodos 75 1.45 %
Jányok 74 1.43 %
Bacsfa 70 1.35 %
Lég 70 1.35 %
Lögérpatony 67 1.30 %
Csallóközkürt 67 1.30 %
Hegyéte 64 1.24 %
Béke 59 1.14 %
Csallóköznádasd 56 1.08 %
Felsővámos 48 0.93 %
Csallóköztárnok 47 0.91 %
Balony 46 0.89 %
Csilizpatas 45 0.87 %
Vajka 45 0.87 %
Királyfiakarcsa 44 0.85 %
Nagypaka 42 0.81 %
Úszor 41 0.79 %
Bögellő 40 0.77 %
Szentmihályfa 38 0.74 %
Egyházkarcsa 37 0.72 %
Kisudvarnok 36 0.70 %
Lúcs 35 0.68 %
Nagyudvarnok 35 0.68 %
Szap 32 0.62 %
Csákány 31 0.60 %
Nagybodak 30 0.58 %
Nemesgomba 30 0.58 %
Dercsika 29 0.56 %
Padány 28 0.54 %
Kulcsod 27 0.52 %
Keszölcés 27 0.52 %
Albár 25 0.48 %
Nagymad 25 0.48 %
Doborgaz 23 0.44 %
Dunatőkés 22 0.43 %
Dunakisfalud 21 0.41 %
Medve 18 0.35 %
Vörösmajor 18 0.35 %
Olgya 18 0.35 %
Pódatejed 17 0.33 %
Macháza 12 0.23 %
Patonyrét 11 0.21 %
Sárrét 6 0.12 %
Vitény 3 0.06 %
Somorja 99 9.17 %
Vörösmajor 75 6.94 %
Úszor 51 4.72 %
Dunaszerdahely 47 4.35 %
Lég 19 1.76 %
Nyárasd 14 1.30 %
Bős 12 1.11 %
Nagypaka 11 1.02 %
Lögérpatony 9 0.83 %
Hegyéte 8 0.74 %
Jányok 8 0.74 %
Nyékvárkony 7 0.65 %
Nagymagyar 7 0.65 %
Nemesgomba 7 0.65 %
Nagymegyer 7 0.65 %
Csütörtök 7 0.65 %
Felbár 6 0.56 %
Nemeshodos 6 0.56 %
Gelle 5 0.46 %
Nagyszarva 5 0.46 %
Olgya 5 0.46 %
Illésháza 5 0.46 %
Csiliznyárad 5 0.46 %
Sárrét 4 0.37 %
Diósförgepatony 4 0.37 %
Dunatőkés 4 0.37 %
Vitény 4 0.37 %
Sárosfa 4 0.37 %
Királyfiakarcsa 3 0.28 %
Vajka 3 0.28 %
Macháza 3 0.28 %
Csákány 3 0.28 %
Pozsonyeperjes 3 0.28 %
Nagybodak 3 0.28 %
Baka 3 0.28 %
Lúcs 2 0.19 %
Csenke 2 0.19 %
Kulcsod 2 0.19 %
Ekecs 2 0.19 %
Csilizradvány 2 0.19 %
Bacsfa 2 0.19 %
Keszölcés 2 0.19 %
Pódatejed 2 0.19 %
Doborgaz 2 0.19 %
Szap 2 0.19 %
Csallóközkürt 2 0.19 %
Medve 1 0.09 %
Szentmihályfa 1 0.09 %
Nagyudvarnok 1 0.09 %
Nagyabony 1 0.09 %
Dunakisfalud 1 0.09 %
Egyházkarcsa 1 0.09 %
Alistál 1 0.09 %
Nagymad 1 0.09 %
Kisudvarnok 1 0.09 %
Csallóköznádasd 1 0.09 %
Vásárút 1 0.09 %
Béke 1 0.09 %
Csallóköztárnok 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Patonyrét 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dercsika 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 724 28.22 %
Dunaszerdahely 241 9.39 %
Nagymegyer 63 2.46 %
Úszor 61 2.38 %
Nagypaka 57 2.22 %
Bős 56 2.18 %
Lég 55 2.14 %
Nyárasd 48 1.87 %
Gelle 41 1.60 %
Vörösmajor 40 1.56 %
Illésháza 38 1.48 %
Jányok 37 1.44 %
Nagymagyar 37 1.44 %
Csütörtök 36 1.40 %
Ekecs 31 1.21 %
Vásárút 29 1.13 %
Csenke 27 1.05 %
Diósförgepatony 26 1.01 %
Felbár 26 1.01 %
Nemeshodos 26 1.01 %
Kisudvarnok 25 0.97 %
Lögérpatony 23 0.90 %
Királyfiakarcsa 21 0.82 %
Nagyszarva 21 0.82 %
Nagyudvarnok 19 0.74 %
Nagymad 18 0.70 %
Sárosfa 18 0.70 %
Csákány 17 0.66 %
Pozsonyeperjes 16 0.62 %
Dunakisfalud 15 0.58 %
Nyékvárkony 15 0.58 %
Lúcs 14 0.55 %
Csallóköztárnok 13 0.51 %
Felsővámos 13 0.51 %
Nemesgomba 12 0.47 %
Béke 12 0.47 %
Egyházkarcsa 12 0.47 %
Csilizradvány 12 0.47 %
Vajka 10 0.39 %
Bacsfa 10 0.39 %
Szentmihályfa 10 0.39 %
Bögellő 10 0.39 %
Alistál 10 0.39 %
Nagybodak 10 0.39 %
Csallóközkürt 9 0.35 %
Albár 9 0.35 %
Hegyéte 9 0.35 %
Vitény 9 0.35 %
Padány 8 0.31 %
Olgya 8 0.31 %
Sárrét 8 0.31 %
Baka 8 0.31 %
Macháza 8 0.31 %
Dercsika 7 0.27 %
Szap 6 0.23 %
Csiliznyárad 6 0.23 %
Dunatőkés 6 0.23 %
Keszölcés 6 0.23 %
Patonyrét 5 0.19 %
Medve 5 0.19 %
Pódatejed 5 0.19 %
Nagyabony 5 0.19 %
Csallóköznádasd 4 0.16 %
Csilizpatas 4 0.16 %
Doborgaz 4 0.16 %
Balony 4 0.16 %
Kulcsod 0 0.00 %
Somorja 210 29.58 %
Dunaszerdahely 76 10.70 %
Úszor 51 7.18 %
Vörösmajor 21 2.96 %
Nyárasd 20 2.82 %
Lég 20 2.82 %
Bős 20 2.82 %
Csütörtök 16 2.25 %
Ekecs 15 2.11 %
Nagymagyar 14 1.97 %
Nagymegyer 14 1.97 %
Felbár 13 1.83 %
Dunakisfalud 12 1.69 %
Gelle 12 1.69 %
Nemesgomba 11 1.55 %
Nagypaka 10 1.41 %
Nemeshodos 10 1.41 %
Vásárút 9 1.27 %
Nyékvárkony 8 1.13 %
Doborgaz 8 1.13 %
Nagyszarva 8 1.13 %
Sárosfa 8 1.13 %
Lögérpatony 7 0.99 %
Vajka 7 0.99 %
Hegyéte 7 0.99 %
Olgya 7 0.99 %
Alistál 6 0.85 %
Illésháza 6 0.85 %
Sárrét 6 0.85 %
Pozsonyeperjes 6 0.85 %
Csilizradvány 6 0.85 %
Baka 6 0.85 %
Kisudvarnok 5 0.70 %
Diósförgepatony 5 0.70 %
Csallóközkürt 5 0.70 %
Macháza 5 0.70 %
Csenke 4 0.56 %
Csallóköztárnok 4 0.56 %
Bacsfa 3 0.42 %
Lúcs 3 0.42 %
Patonyrét 3 0.42 %
Béke 3 0.42 %
Jányok 3 0.42 %
Felsővámos 3 0.42 %
Dunatőkés 3 0.42 %
Padány 2 0.28 %
Csiliznyárad 1 0.14 %
Egyházkarcsa 1 0.14 %
Csallóköznádasd 1 0.14 %
Nagybodak 1 0.14 %
Nagyudvarnok 1 0.14 %
Dercsika 1 0.14 %
Bögellő 1 0.14 %
Nagymad 1 0.14 %
Medve 1 0.14 %
Balony 0 0.00 %
Vitény 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Csákány 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 268 21.34 %
Somorja 161 12.82 %
Bős 117 9.32 %
Nyárasd 105 8.36 %
Nagymegyer 80 6.37 %
Ekecs 59 4.70 %
Vásárút 51 4.06 %
Gelle 37 2.95 %
Pozsonyeperjes 37 2.95 %
Nyékvárkony 36 2.87 %
Alistál 35 2.79 %
Csütörtök 35 2.79 %
Illésháza 34 2.71 %
Lég 33 2.63 %
Vörösmajor 32 2.55 %
Hegyéte 30 2.39 %
Felbár 30 2.39 %
Lögérpatony 29 2.31 %
Baka 28 2.23 %
Nagymagyar 28 2.23 %
Diósförgepatony 28 2.23 %
Csiliznyárad 27 2.15 %
Kisudvarnok 27 2.15 %
Jányok 26 2.07 %
Csilizradvány 26 2.07 %
Felsővámos 25 1.99 %
Nagyszarva 25 1.99 %
Úszor 25 1.99 %
Csallóközkürt 23 1.83 %
Nagyudvarnok 22 1.75 %
Csenke 21 1.67 %
Nagypaka 19 1.51 %
Sárosfa 19 1.51 %
Egyházkarcsa 18 1.43 %
Dunatőkés 18 1.43 %
Nemesgomba 16 1.27 %
Pódatejed 16 1.27 %
Padány 15 1.19 %
Balony 15 1.19 %
Nemeshodos 15 1.19 %
Nagybodak 14 1.11 %
Csilizpatas 14 1.11 %
Nagymad 14 1.11 %
Csákány 13 1.04 %
Albár 12 0.96 %
Vajka 12 0.96 %
Csallóköztárnok 12 0.96 %
Lúcs 12 0.96 %
Szap 11 0.88 %
Szentmihályfa 11 0.88 %
Nagyabony 11 0.88 %
Medve 11 0.88 %
Csallóköznádasd 11 0.88 %
Kulcsod 10 0.80 %
Bacsfa 10 0.80 %
Olgya 9 0.72 %
Bögellő 9 0.72 %
Béke 8 0.64 %
Dercsika 8 0.64 %
Doborgaz 6 0.48 %
Sárrét 6 0.48 %
Dunakisfalud 6 0.48 %
Királyfiakarcsa 4 0.32 %
Patonyrét 4 0.32 %
Macháza 4 0.32 %
Keszölcés 4 0.32 %
Vitény 2 0.16 %
Dunaszerdahely 870 14.24 %
Somorja 213 3.49 %
Nyárasd 152 2.49 %
Nagymegyer 135 2.21 %
Bős 93 1.52 %
Ekecs 85 1.39 %
Nyékvárkony 80 1.31 %
Vásárút 74 1.21 %
Nemeshodos 68 1.11 %
Lég 63 1.03 %
Nagyudvarnok 59 0.97 %
Gelle 57 0.93 %
Kisudvarnok 55 0.90 %
Nagymad 51 0.83 %
Egyházkarcsa 50 0.82 %
Csallóközkürt 48 0.79 %
Alistál 47 0.77 %
Pozsonyeperjes 46 0.75 %
Illésháza 46 0.75 %
Diósförgepatony 44 0.72 %
Hegyéte 44 0.72 %
Csütörtök 38 0.62 %
Jányok 38 0.62 %
Királyfiakarcsa 37 0.61 %
Nagymagyar 37 0.61 %
Nagyabony 35 0.57 %
Csilizradvány 32 0.52 %
Baka 31 0.51 %
Felsővámos 31 0.51 %
Szentmihályfa 29 0.47 %
Felbár 29 0.47 %
Lögérpatony 29 0.47 %
Nagypaka 28 0.46 %
Albár 27 0.44 %
Lúcs 21 0.34 %
Sárosfa 21 0.34 %
Csenke 21 0.34 %
Vörösmajor 21 0.34 %
Csiliznyárad 21 0.34 %
Dunakisfalud 18 0.29 %
Pódatejed 18 0.29 %
Padány 16 0.26 %
Nagyszarva 16 0.26 %
Csallóköznádasd 16 0.26 %
Úszor 15 0.25 %
Dercsika 15 0.25 %
Béke 14 0.23 %
Szap 12 0.20 %
Dunatőkés 12 0.20 %
Nemesgomba 11 0.18 %
Vajka 11 0.18 %
Patonyrét 11 0.18 %
Balony 11 0.18 %
Doborgaz 11 0.18 %
Olgya 10 0.16 %
Csilizpatas 10 0.16 %
Bögellő 10 0.16 %
Csallóköztárnok 9 0.15 %
Sárrét 9 0.15 %
Csákány 9 0.15 %
Nagybodak 8 0.13 %
Vitény 6 0.10 %
Bacsfa 6 0.10 %
Keszölcés 6 0.10 %
Medve 5 0.08 %
Macháza 4 0.07 %
Kulcsod 4 0.07 %
Dunaszerdahely 360 12.17 %
Somorja 261 8.83 %
Csütörtök 168 5.68 %
Nagymegyer 90 3.04 %
Lég 80 2.71 %
Jányok 73 2.47 %
Illésháza 70 2.37 %
Gelle 69 2.33 %
Nyárasd 66 2.23 %
Nagymagyar 61 2.06 %
Bős 60 2.03 %
Vásárút 49 1.66 %
Csenke 49 1.66 %
Nyékvárkony 46 1.56 %
Ekecs 42 1.42 %
Csákány 36 1.22 %
Kisudvarnok 34 1.15 %
Felbár 33 1.12 %
Nemesgomba 33 1.12 %
Sárosfa 33 1.12 %
Nagypaka 32 1.08 %
Béke 32 1.08 %
Vörösmajor 31 1.05 %
Lögérpatony 31 1.05 %
Nagyudvarnok 31 1.05 %
Alistál 29 0.98 %
Úszor 28 0.95 %
Diósförgepatony 27 0.91 %
Nemeshodos 27 0.91 %
Csilizradvány 25 0.85 %
Lúcs 25 0.85 %
Királyfiakarcsa 24 0.81 %
Egyházkarcsa 24 0.81 %
Csallóközkürt 24 0.81 %
Szentmihályfa 23 0.78 %
Dunakisfalud 23 0.78 %
Nagyszarva 22 0.74 %
Felsővámos 21 0.71 %
Pozsonyeperjes 19 0.64 %
Nagymad 18 0.61 %
Olgya 18 0.61 %
Baka 17 0.57 %
Vajka 17 0.57 %
Nagyabony 15 0.51 %
Csallóköztárnok 15 0.51 %
Csiliznyárad 15 0.51 %
Hegyéte 15 0.51 %
Nagybodak 15 0.51 %
Csallóköznádasd 14 0.47 %
Padány 12 0.41 %
Csilizpatas 12 0.41 %
Szap 11 0.37 %
Bögellő 11 0.37 %
Keszölcés 11 0.37 %
Dunatőkés 10 0.34 %
Balony 10 0.34 %
Patonyrét 10 0.34 %
Dercsika 9 0.30 %
Sárrét 9 0.30 %
Albár 8 0.27 %
Pódatejed 8 0.27 %
Bacsfa 7 0.24 %
Doborgaz 7 0.24 %
Medve 6 0.20 %
Vitény 5 0.17 %
Kulcsod 2 0.07 %
Macháza 0 0.00 %
Dunaszerdahely 592 29.39 %
Somorja 267 13.26 %
Nagymegyer 185 9.19 %
Bős 116 5.76 %
Nyárasd 98 4.87 %
Kisudvarnok 80 3.97 %
Ekecs 68 3.38 %
Lég 67 3.33 %
Gelle 66 3.28 %
Nyékvárkony 55 2.73 %
Vásárút 55 2.73 %
Nemeshodos 53 2.63 %
Jányok 51 2.53 %
Egyházkarcsa 50 2.48 %
Felbár 48 2.38 %
Lögérpatony 44 2.18 %
Nagyudvarnok 44 2.18 %
Alistál 43 2.14 %
Csütörtök 43 2.14 %
Nagymad 42 2.09 %
Csiliznyárad 41 2.04 %
Diósförgepatony 41 2.04 %
Illésháza 38 1.89 %
Baka 37 1.84 %
Csallóközkürt 33 1.64 %
Nagymagyar 32 1.59 %
Királyfiakarcsa 31 1.54 %
Felsővámos 31 1.54 %
Pozsonyeperjes 30 1.49 %
Nagypaka 30 1.49 %
Dunakisfalud 29 1.44 %
Csenke 27 1.34 %
Nagyabony 26 1.29 %
Csilizradvány 25 1.24 %
Szap 24 1.19 %
Úszor 23 1.14 %
Szentmihályfa 23 1.14 %
Sárosfa 23 1.14 %
Nagyszarva 23 1.14 %
Albár 22 1.09 %
Csilizpatas 22 1.09 %
Hegyéte 20 0.99 %
Lúcs 20 0.99 %
Padány 19 0.94 %
Balony 18 0.89 %
Bögellő 17 0.84 %
Dercsika 17 0.84 %
Pódatejed 17 0.84 %
Csákány 15 0.74 %
Vajka 14 0.70 %
Bacsfa 14 0.70 %
Csallóköztárnok 14 0.70 %
Nemesgomba 14 0.70 %
Nagybodak 13 0.65 %
Csallóköznádasd 13 0.65 %
Kulcsod 12 0.60 %
Béke 12 0.60 %
Vörösmajor 11 0.55 %
Dunatőkés 10 0.50 %
Keszölcés 10 0.50 %
Medve 10 0.50 %
Olgya 9 0.45 %
Sárrét 7 0.35 %
Patonyrét 7 0.35 %
Vitény 4 0.20 %
Doborgaz 4 0.20 %
Macháza 2 0.10 %
Somorja 447 9.63 %
Dunaszerdahely 163 3.51 %
Vörösmajor 106 2.28 %
Úszor 102 2.20 %
Bős 45 0.97 %
Lég 40 0.86 %
Nagypaka 32 0.69 %
Olgya 26 0.56 %
Illésháza 25 0.54 %
Nagymegyer 23 0.50 %
Jányok 21 0.45 %
Gelle 20 0.43 %
Nagymagyar 20 0.43 %
Lögérpatony 18 0.39 %
Macháza 17 0.37 %
Csákány 17 0.37 %
Vajka 16 0.34 %
Csenke 14 0.30 %
Nemesgomba 14 0.30 %
Csütörtök 14 0.30 %
Szentmihályfa 13 0.28 %
Vitény 13 0.28 %
Hegyéte 13 0.28 %
Nagyszarva 12 0.26 %
Doborgaz 11 0.24 %
Nemeshodos 11 0.24 %
Kisudvarnok 11 0.24 %
Királyfiakarcsa 10 0.22 %
Felbár 10 0.22 %
Sárosfa 10 0.22 %
Béke 10 0.22 %
Diósförgepatony 10 0.22 %
Nyárasd 9 0.19 %
Egyházkarcsa 9 0.19 %
Ekecs 9 0.19 %
Sárrét 8 0.17 %
Nagyabony 7 0.15 %
Csallóköztárnok 7 0.15 %
Nagybodak 7 0.15 %
Keszölcés 6 0.13 %
Csilizpatas 6 0.13 %
Pozsonyeperjes 5 0.11 %
Csilizradvány 5 0.11 %
Csallóköznádasd 5 0.11 %
Pódatejed 5 0.11 %
Kulcsod 5 0.11 %
Baka 5 0.11 %
Nyékvárkony 4 0.09 %
Dercsika 4 0.09 %
Alistál 4 0.09 %
Csiliznyárad 4 0.09 %
Bacsfa 4 0.09 %
Lúcs 3 0.06 %
Nagymad 3 0.06 %
Vásárút 3 0.06 %
Dunakisfalud 2 0.04 %
Csallóközkürt 2 0.04 %
Padány 2 0.04 %
Nagyudvarnok 2 0.04 %
Felsővámos 2 0.04 %
Dunatőkés 2 0.04 %
Balony 1 0.02 %
Bögellő 1 0.02 %
Szap 1 0.02 %
Patonyrét 1 0.02 %
Medve 1 0.02 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 307 7.38 %
Dunaszerdahely 240 5.77 %
Nagypaka 190 4.57 %
Lég 100 2.41 %
Nagymegyer 63 1.52 %
Vörösmajor 56 1.35 %
Bős 52 1.25 %
Nyárasd 48 1.15 %
Úszor 47 1.13 %
Jányok 44 1.06 %
Nemeshodos 37 0.89 %
Gelle 36 0.87 %
Diósförgepatony 34 0.82 %
Illésháza 33 0.79 %
Csütörtök 31 0.75 %
Nagymagyar 30 0.72 %
Egyházkarcsa 29 0.70 %
Nagyszarva 29 0.70 %
Felbár 28 0.67 %
Királyfiakarcsa 28 0.67 %
Kisudvarnok 27 0.65 %
Nyékvárkony 26 0.63 %
Csenke 26 0.63 %
Béke 23 0.55 %
Lögérpatony 23 0.55 %
Sárrét 23 0.55 %
Sárosfa 22 0.53 %
Ekecs 22 0.53 %
Szentmihályfa 21 0.51 %
Nagymad 20 0.48 %
Nagyudvarnok 20 0.48 %
Vitény 18 0.43 %
Csallóköztárnok 18 0.43 %
Nemesgomba 16 0.38 %
Vásárút 16 0.38 %
Csákány 15 0.36 %
Bacsfa 15 0.36 %
Lúcs 14 0.34 %
Albár 13 0.31 %
Keszölcés 13 0.31 %
Csilizradvány 13 0.31 %
Pozsonyeperjes 13 0.31 %
Felsővámos 12 0.29 %
Dunakisfalud 12 0.29 %
Alistál 11 0.26 %
Csilizpatas 11 0.26 %
Macháza 10 0.24 %
Baka 10 0.24 %
Nagyabony 10 0.24 %
Olgya 10 0.24 %
Csallóközkürt 9 0.22 %
Szap 9 0.22 %
Csallóköznádasd 8 0.19 %
Padány 8 0.19 %
Nagybodak 8 0.19 %
Vajka 7 0.17 %
Hegyéte 7 0.17 %
Dercsika 7 0.17 %
Pódatejed 6 0.14 %
Bögellő 5 0.12 %
Patonyrét 5 0.12 %
Csiliznyárad 4 0.10 %
Kulcsod 3 0.07 %
Balony 3 0.07 %
Dunatőkés 3 0.07 %
Doborgaz 3 0.07 %
Medve 0 0.00 %
Somorja 186 16.56 %
Dunaszerdahely 61 5.43 %
Úszor 42 3.74 %
Lég 20 1.78 %
Bős 16 1.42 %
Vörösmajor 15 1.34 %
Felbár 14 1.25 %
Ekecs 12 1.07 %
Gelle 11 0.98 %
Nagyszarva 10 0.89 %
Nagypaka 10 0.89 %
Nemesgomba 10 0.89 %
Csütörtök 10 0.89 %
Illésháza 10 0.89 %
Pozsonyeperjes 9 0.80 %
Nagymegyer 8 0.71 %
Olgya 8 0.71 %
Nyárasd 8 0.71 %
Csallóközkürt 7 0.62 %
Vajka 6 0.53 %
Lögérpatony 6 0.53 %
Sárosfa 6 0.53 %
Nagymagyar 6 0.53 %
Nemeshodos 6 0.53 %
Csallóköztárnok 5 0.45 %
Vásárút 5 0.45 %
Jányok 5 0.45 %
Csiliznyárad 4 0.36 %
Csenke 4 0.36 %
Egyházkarcsa 4 0.36 %
Hegyéte 4 0.36 %
Csilizradvány 4 0.36 %
Nyékvárkony 4 0.36 %
Csallóköznádasd 4 0.36 %
Kisudvarnok 3 0.27 %
Nagyudvarnok 3 0.27 %
Diósförgepatony 3 0.27 %
Patonyrét 3 0.27 %
Sárrét 3 0.27 %
Dunakisfalud 3 0.27 %
Baka 3 0.27 %
Medve 2 0.18 %
Csilizpatas 2 0.18 %
Béke 2 0.18 %
Nagybodak 2 0.18 %
Macháza 2 0.18 %
Vitény 2 0.18 %
Doborgaz 2 0.18 %
Bacsfa 2 0.18 %
Dunatőkés 2 0.18 %
Nagymad 1 0.09 %
Lúcs 1 0.09 %
Alistál 1 0.09 %
Dercsika 1 0.09 %
Csákány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 1 341 22.58 %
Bős 926 15.59 %
Somorja 687 11.57 %
Nagymegyer 475 8.00 %
Ekecs 358 6.03 %
Nyékvárkony 355 5.98 %
Nyárasd 327 5.51 %
Gelle 248 4.18 %
Vásárút 179 3.01 %
Alistál 170 2.86 %
Baka 158 2.66 %
Csütörtök 157 2.64 %
Csiliznyárad 156 2.63 %
Illésháza 129 2.17 %
Nagyszarva 128 2.16 %
Csilizradvány 124 2.09 %
Pozsonyeperjes 121 2.04 %
Felbár 121 2.04 %
Diósförgepatony 119 2.00 %
Csallóközkürt 112 1.89 %
Nagyabony 104 1.75 %
Nagymagyar 103 1.73 %
Nemeshodos 102 1.72 %
Csenke 96 1.62 %
Balony 94 1.58 %
Egyházkarcsa 92 1.55 %
Hegyéte 92 1.55 %
Lögérpatony 90 1.52 %
Sárosfa 87 1.47 %
Felsővámos 85 1.43 %
Lég 85 1.43 %
Csallóköznádasd 81 1.36 %
Csilizpatas 70 1.18 %
Kisudvarnok 66 1.11 %
Szap 65 1.09 %
Nagyudvarnok 61 1.03 %
Jányok 60 1.01 %
Királyfiakarcsa 60 1.01 %
Nagybodak 57 0.96 %
Nagypaka 56 0.94 %
Medve 53 0.89 %
Béke 49 0.83 %
Szentmihályfa 48 0.81 %
Lúcs 48 0.81 %
Dercsika 48 0.81 %
Nagymad 45 0.76 %
Kulcsod 45 0.76 %
Vajka 44 0.74 %
Albár 44 0.74 %
Pódatejed 43 0.72 %
Dunakisfalud 42 0.71 %
Bögellő 40 0.67 %
Bacsfa 38 0.64 %
Padány 34 0.57 %
Csallóköztárnok 32 0.54 %
Nemesgomba 31 0.52 %
Csákány 28 0.47 %
Úszor 27 0.45 %
Dunatőkés 25 0.42 %
Doborgaz 19 0.32 %
Macháza 14 0.24 %
Keszölcés 14 0.24 %
Patonyrét 12 0.20 %
Olgya 7 0.12 %
Vörösmajor 5 0.08 %
Sárrét 4 0.07 %
Vitény 0 0.00 %
Somorja 578 39.24 %
Dunaszerdahely 106 7.20 %
Vörösmajor 45 3.05 %
Úszor 45 3.05 %
Nagymegyer 29 1.97 %
Lég 27 1.83 %
Bős