SK
NR
.....

Nemesdicske

Településrész

címer zászló
249 59% magyar 1910
291 64% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Dyčka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Nyitrai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Verebélyi járás
Más földrajzi nevek:
Berény-hegy, Bucsimajor, (Dilleszmajor), Előhegy, Horhány, Hosszúk, Kövecses, Sárak alja, (Sósvölgyimajor), Szárszó, Újhegy
Koordináták:
48.2345826, 18.2890688
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
144 m
Körzethívószám:
+421 (0) 37
Irányítószám:
95201

Nemesdicske a Zsitvamentén, a Zsitva jobb partján, a Zoboralja dombvidékének keleti lábánál (a 235 méteres magasságú Újhegy - Nový vrch - a falutól északnyugatra, Verebély, Nemesdicske és Kalász határánál emelkedik) fekszik, Verebélytől (melytől a Zsitva 1970-es években szabályozott új medre választja el) 3 km-re nyugatra. Nyugatról Nemespann, északról Kalász, északkeletről és keletről Verebély, délről Vajk (Vajkmártonfalva) kataszterével határos. Északi és keleti határának nagy része Nyitra és Bars vármegyék történelmi határát alkotta évszázadokon keresztül. Áthalad rajta a Verebélyt Zsitvafödémessel (15 km) összekötő 1650-es út, melyről itt ágazik el a Nemespannon (5 km) át Nagycétényre (8 km) vezető 1645-ös út. Vasúti megállóhely az 1894-ben átadott Kistapolcsány-Nagysurány vasútvonalon.

Közigazgatás

1975-ig önálló község, azóta Verebély városrésze és három kataszteri területének egyike. Területe 7,63 km², Verebély határának 19,9 %-át alkotja. 1920-ig kisközségként Nyitra vármegye Érsekújvári járásához (1907-ig Nyitrai járásához) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után a Verebélyi járáshoz csatolták át, melynek része volt 1960-ig, a járás megszüntetéséig, ekkor a Nyitrai járáshoz került. 1938-1945 között újra Magyarországhoz csatolták (Bars és Hont egyesített vármegye, Verebélyi járás). 1910-38-hez képest (7,87 km²) területe 24 hektárral csökkent, mivel 1975 után határának a Zsitva új medrétől keletre eső határrészeit (Berény-dűlő) Verebély kataszteréhez csatolták át.

Népesség

2011-ben Nemesdicskének 458 lakosa volt, itt élt Verebély lakosságának 5,8 %-a. A hozzá tartozó Bucsimajor (Dyčka-majer) településrészen 2011-ben 52 állandó lakos élt. A 20. század elején vegyes lakosságú, de magyar többségű (1910-ben a lakosság 59,1 %-a, 1921-ben 64 %-a volt magyar nemzetiségű) községben 1930-ban már a csak a lakosság egyharmada vallotta magát magyarnak és bár az 1941-es magyar népszámlálás újra magyar többséget (54,5 %) mutatott ki, 1945 után a kettős identitás megszűnése és az asszimiláció a nemesdicskei magyarság teljes beolvadásához vezetett, 1970-re már a lakosság 96,5 %-a szlováknak vallotta magát. 1970-ig a lakosságszám növekedése (1880-hoz képest 55,7 %-os gyarapodás) figyelhető meg, ekkor érte el népességének maximumát (598 főt), melynek 2011-ig csaknem egynegyedét elveszítette. 1921-ben a lakosság túlnyomó többsége (97,1 %) római katolikus vallású volt.

Történelem

Első írásos említése 1357-ből származik, ekkor a verebélyi érseki szék irataiban „Dychke” néven szerepelt, 1494-ben már „Felsewdyszke” (Felsődicske) alakban szerepelt, majd 1519-ben Felső- és Középdicskét, valamint velük együtt Széplak falut is említik. 1570-ben 6 házat és 19 családfőt számoltak itt össze. A 16. századtól kuriális (kisnemesi) falu volt. A 17. század nagy részében a töröknek fizetett adót, 1664-ben 23 háztartása volt és 27 adófizetője. A 18. században részben szlovákokkal népesítették újra. 1739-ben a pestisjárványban lakóinak nagy része életét vesztette (81 fő). 1784-87-ben 82 háza és 471 lakosa volt. A 19. század végén zsidó közösség is élt a faluban, 1880-ban 396 lakosa volt, közülük 25-en voltak izraelita vallásúak. A 20. század elején még két, mára elpusztult major (Sósvölgyi- és Dilleszmajor) is volt határában. 1907-ben kapta a hivatalos Nemedicske nevet (korábban Dicske). 1920-ig Nyitra vármegyéhez tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. A magyar nyelvű oktatás 1937-ben szűnt meg a faluban. 1938. novemberétől 1945 márciusáig ismét magyar fennhatóság alá került. 1975. január elsején Verebélyhez csatolták.

Mai jelentősége

Szűz Mária születésének szentelt római katolikus templomát a 18. század második felében barokk-klasszicista stílusban építették.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

DICZKE. v. Ditske. Diczka. Elegyes Magyar, és tót falu Nyitra Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, fekszik Verebélynek szomszédságában, ’s ennek filiája, Zsitva vize mellett, Nyitrától két, és 3/4. mértföldnyire, határja meglehetős termékenységű.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Dicske, Nyitra m. magyar falu, ut. p. Verebélyhez 1/2 órányira, a Zsitva mellett: 465 kath., 12 zsidó lak. Határa róna, termékeny; buzája, legelője s nádja elég van. F. u. többen.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Dicske, a Zsitva-folyó jobb partján. Lakosainak száma 396, kik közül 253 magyar, 124 tót. Vallásuk r. katholikus. Posta-, táviró- és vasúti állomása Verebély. Kath. temploma a XVI. században épült. 1532-ben a község az esztergomi érsek birtokaihoz tartozott.

Helységnévtár

Dicske, rk. 359 Verebély, (Bars m.), izr. 25 - .

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Nemesdicske. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Bucsymajor, Cigánytelep, Dilleszmajor, Sósvölgymajor, Vallmajor. A község területe 1368 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 530.

Névelőfordulások
1367
Dychke
1494
Felsewdyszke
1519
Felse Dychke
1773
Ditske,
1786
Diczke,
1808
Dicske, Dička,
1863
Dicske,
1913
Nemesdicske,
1920
Dyčka,
1927
Dyčka, Dicske,
1938
Nemesdicske,
1945
Dyčka, Dicske,
1948
Dyčka

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 244 64%
szlovákok 118 31%
németek 9 2%
egyéb 13 3%
összlétszám 384
magyarok 249 59%
szlovákok 168 40%
németek 4 1%
egyéb 0 0%
összlétszám 421
magyarok 291 64%
szlovákok 147 32%
németek 14 3%
egyéb 3 1%
összlétszám 455
Mai közigazgatás

Bejelentések