SK
MI
.....

Mokcsa

Településrész

címer zászló
201 97% magyar 1880
205 99% magyar 1910
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Mokča
1918 előtti vármegye, járás:
Ung vármegye
Nagykaposi járás
1938-45 közötti vármegye, járás:
Ung vármegye (sz: Ungvár)
Nagykaposi járás
Más földrajzi nevek:
Ld. Mokcsamogyorós
Koordináták:
48.58364825, 22.02951908
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
102 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07901

Ld. Mokcsamogyorós

Közigazgatás

1913-ig önálló kisközség (Ung vármegye, Nagykaposi járás), ekkor Kerésszel egyesítették Mokcsakerész néven (1960-tól Mokcsamogyorós része).

Népesség

1910-ben 207, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt.

Történelem

Mokcsa nevét – "Mokcha" írásmódban –1330-ban említik először. Mokcsa ősi birtokosai a Mokcsayak voltak, akik a Haraszty nemzetségből származtak. A Mokcsayak első ismert őse Cserény volt 1200 körül. Fia, Cseme, 1266-73 közt az Ung megyei hadak hadnagya már az egész Mokcsát birtokolta. A 14. században Cseme leszármazottai Mokcsán kívül további községeket, többek közt Kisrát, Homot, Pinkócsot, Kerészt, Mátyócot és Iskét birtokolták. A Mokcsayak és a falu népe a 16. században református hitre tértek és az ellenreformáció idején is ellenálltak a rekatolizálásnak. Ekkoriban a környék templomuktól megfosztott reformátusai is ide jártak istentiszteletre. Mokcsa a 17. században Bercsényi-tulajdon, és az ungvári uradalomhoz számítják hosszú időn keresztül. A mokcsai állami népiskola 1872-ig református felekezeti iskolaként működött, majd községi iskola lett. 1910-ben a falutól délre megépült az Ungvár-Vaján vasútvonal, melynek egyik megállóhelye Mokcsa lett. 1913-ban a már teljesen egybeépült Mokcsa és Kerész községeket Mokcsakerész néven egyesíteték.

Mai jelentősége

Ld. Mokcsamogyorós

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

MORCSA. Magyar falu Ungvár Várm. földes Urai több Urak, lakosai katolikusok, és reformatusok fekszik Palóczhoz 3/4 órányira, határja jó, vagyonnyai jelesek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Mokcsa, magyar falu, Ungh vmegyében, Palóczhoz 1 1/4 órányira: 37 rom., 50 g. kath., 248 reform., 51 zsidó lak., ref. anyatemplommal, jó határral, erdővel. F. u. Mokcsay, Haraszty. Ut. p. Ungvár.

Névelőfordulások
1330
Mokcha
1773
Makcsa, Mokcsa,
1786
Mokcscha,
1808
Mokcsa
1863
Mokcsa

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
egyéb
1880
1910
Nemzet Arány
magyarok 201 97%
szlovákok 0 0%
egyéb 7 3%
összlétszám 208
magyarok 205 99%
szlovákok 1 0%
egyéb 1 0%
összlétszám 207
Mai közigazgatás

Bejelentések